European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project"

Transkript

1 European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Odaları / KOBİ ler için EĞİTİM I-1 Projenin Özet Tanıtımı Adana Sanayi Odası / ESKI - 1 -

2 Projenin Çerçevesi Avrupa Birliği / Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Projenin Başlığı Enerji Sektörü Teknik Yardım Projesi, Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri Projenin Başlangıç Tarihi - Süresi 8 Ekim ay Finansman Avrupa Birliği Türkiye için 2012 IPA Programı Proje Yöneticisi Dünya Bankası Faydalanıcı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı S1.1

3 Hibe AB Bakanlığı AB Delegasyonu Proje Yönlendirme Komitesi Proje Danışmanları KOBi Firmalar Ücretsiz; Kapasite Geliştirme, Enerji Etüdü, Banka Raporu ve Portföy Geliştirme EV yatırım finansmanı İşbirliği Yapılan EVD ler S1.1 Finans Kurumları

4 pazarının geliştirilmesi ve büyümesi Bina ve endüstride enerji verimliliği pazarının geliştirilmesi ve büyümesini sağlamak, ticari kredilerin desteklenmesi Bina ve endüstride enerji verimliliği projeleri için ticari kredilerin desteklenmesi, ESCO Endüstrisi geliştirilmesi Türkiye de enerji verimliliği projelerinin finansmanı ve uygulanmasında bir ESCO Endüstrisi geliştirilmesi, politik ve kurumsal çerçevenin geliştirilmesi AB mevzuatına uyumlu bir politik ve kurumsal çerçevenin geliştirilmesi S1.1

5 Ana faydalanıcılar Diğer faydalanıcılar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler - KOBİ (son kullanıcı) Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketleri - EVD Finans Kurumları / Bankalar Diğer proje paydaşları S1.1

6 Bakanlıklar, Devlet organları ETKB YEGM KOSGEB Kalkınma A. Sivil Toplum Ö. Sektörel STK lar Sanayi Odaları EVD ler EVD ler EYODER Tedarikçiler / Bayiler Yatay ve dikey teknolojiler Bankalar Enerji Performans Sözleşmesi Bayi / Tedarikçi Kredileri Leasing Gerçekleşti rilen Enerji Verimliliği proje sayısı Enerji birim maliyeti S1.1

7 Farkındalığı arttırma Gerçekleştirilmiş Enerji Verimliliği projeleri ESCO İş Modeli KOBI, Bankalar ve EVD ler için eğitim ve seminerler Enerji Etütleri Tedarikçi / Tedarik Zinciri Enerji Performans Sözleşme (EPC) Örnekleri S1.1

8 Global Çevre Fonu (GEF) hibe / Dünya Bankası Bankalar: HB, VB, ZB EBRD TurSEFF / Bankalar: DB, IB, VB, YKB; TuREEFF; MidSEFF Endüstride Enerji Verimliliğini Arttırma Projesi (UNDP-GEF); Binalarda Enerji Verimliliğinin Teşvik Edilmesi Projesi (UNDP/GEF) Agence française de développement (AFD), SUNREF Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı ve Enerji Finansmanı S1.1

9 EVD ler Limitli teknik kapasite Sınırlı finansal erişimi olan oldukça küçük firmalar EVD lerin Banka ve KOBI ler tarafından yeterince tanınmaması Herhangi bir ESCO kontrat modeli ile ölçme ve doğrulama planının olmaması ESCO marketinin henüz çok yeni olması KOBİ ler Enerji Verimliliği konusunda farkındalığın yetersiz olması - Enerji Verimliliğinin öncelikli ilgi alanı olmaması ESCO kavramının yeterince anlaşılmaması ESCO hizmetlerinin yeterince bilinmemesi Bankalar Enerji Verimliliği konusunda farkındalık ve algı eksikliği Özellikle EVD ler vasıtasıyla yapılan enerji verimliliği projelerinin finansmanı konusunda tecrübe eksikliği Enerji Verimliliği yatırımları ile ilgili finansal ürün eksikliği Küçük enerji verimliliği yatırımları için yüksek bankacılık işlem maliyetleri S1.1

10 Projenin, enerji verimliliğine yönelik kritik engellere karşı çözümü yönünde genel yaklaşımı: Üç ana paydaşı (EVD, KOBI ve Banka) bir araya getirmek ve birbirleri arasındaki algıyı geliştirmek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın yakın ortaklığı ile ana engelleri çözümlemek ve sürdürülebilir bir enerji verimliliği borçlanma pazarı geliştirmek Geliştirilmiş eğitim ve farkındalık yaratma aktiviteleri vasıtasıyla tüm ana paydaşların kapasitelerinin arttırılması KOBI lere yapılacak Teknik Destek (enerji etütleri) ve bankalardan finansal teşvik sağlanması ile özgün Enerji Verimliliği yatırımları oluşturulması S1.1

11 Proje kapsamında enerji verimliliği stratejisinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için mevzuat desteği sağlanacaktır. Enerji verimliliği ile ilgili bir pazar araştırması yapılarak Türkiye deki enerji verimliliği pazarının mevcut durumunu değerlendiren bir rapor hazırlanacaktır. Sanayi Odaları da dâhil olmak üzere, proje paydaşları ile birlikte bir çok seminer ve çalıştay gerçekleştirilecektir. Ayrıca enerji verimliliği danışmanlık firmaları - EVD ler ve bankalar için de iki farklı eğitim programı geliştirilecek ve uygulanacaktır. Çeşitli ESCO model sözleşmeleri geliştirilecek ve ilgili raporlar hazırlanacaktır. Proje kapsamında farkındalık artırmak amacıyla KOBİ lerde enerji etütleri yapılacaktır. Enerji etütlerine referans olması amacıyla bir enerji verimli ekipman ve malzeme listesi oluşturulacaktır. Bankalar ve EVD ler dâhil olmak üzere çeşitli paydaşlar için kılavuz dokümanları hazırlanacaktır S1.1

12 Talep eden firmalarda ücretsiz enerji etütleri gerçekleştirilmesi, Enerji verimliliği etütleri gerçekleştirilen firmaların Dünya Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraatbank, vb. bankalar aracılığı ile uygun koşullara sahip kredi imkânları marifetiyle yatırım finansmanına kolay erişimlerinin sağlanması, Sanayide ve ticari binalarda enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlanması; Örnek teknolojik gelişmeler ışığında enerji verimliliğine yönelik ekipman ve uygulamaların tanıtılması, Tesislerinde gerçekleştirecekleri enerji etütleri sonucunda tespit edilen enerji verimliliği sağlayacak projelerin nasıl başarılı yatırımlara dönüştürülebileceği hakkında bilgi sahibi olunması S1.1

13 EU / IPA Enerji Sektörü Teknik Yardım Projesi Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri Bu proje ESKI Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Teşekkürler <Isım, unvan, şirket>