TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ UYGULAMALARI"

Transkript

1 g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ YATIRIM DESTEK ve TEŞVİK UYGULAMALARI

2 TABLOLAR Tablo 1. Teşvik Sistemi Destek Unsurları... 2 Tablo 2. Vergi İndirimi Destek Oranları... 2 Tablo 3. Vergi İndirimi Destek Oranları... 3 Tablo 4. Türkiye de Sektörlerin Yıllara Göre Genel Yatırım Teşvikleri... 5 Tablo 5. TR63 Bölgesinde Sektörlerin Yıllara Göre Genel Yatırım Teşvikleri... 6 Tablo 6. TR63 Bölgesinde Sektörlerin İllere Göre Genel Yatırım Teşvikleri (2012)... 6 Tablo 7. Türkiye de Sektörlere Göre Bölgesel Yatırım Teşvikleri... 8 Tablo 8. TR63 Bölgesinde Sektörlerin Yıllara Göre Bölgesel Yatırım Teşvikleri... 9 Tablo 9. TR63 Bölgesinde Sektörlerin İllere Göre Bölgesel Yatırım Teşvikleri Tablo 10. Büyük Ölçekli Yatırımlarda Sağlanan Destek Unsurları Tablo 11. Türkiye de Sektörlerin Yıllara Göre Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri Tablo 12. TR63 Bölgesinde Sektörlerin İllere Göre Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri Tablo 13. TR63 Bölgesinde Sektörlere Göre Yapılan Komple Yeni Yatırım Teşvikleri (2012) Tablo 14. TR63 Bölgesinde Sektörlere Göre Yapılan Tevsi Yatırım Teşvikleri (2012) Tablo 15. TR63 Bölgesinde Sektörlere Göre Yapılan Diğer Yatırım Teşvikleri (2012) Tablo 16. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları (Bin TL) Tablo 17. TR63 Bölgesinde İşletmelere İlişkin Genel Bilgiler ve KOBİ Destekleri i

3 HARİTALAR Harita 1. İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksine Göre Sınıflandırılması... 7 ii

4 YATIRIM DESTEK VE TEŞVİK UYGULAMALARI Dünyada yatırımlar, vergi indirimi/muafiyeti, yatırım indirimi, arazi tahsisi, gümrük muafiyeti, vergi iadesi, hızlandırılmış amortisman gibi birçok farklı araçla teşvik edilmektedir. Ülkeler, hem iç, hem de dış piyasada doğrudan yabancı yatırımcıları çekme yarışına girişmiştir. Bu kapsamda kamu kaynaklarından özel kesime fonların aktarılmakta, yalnızca finansal teşvik gibi görünse de, yatırımcıların yüklerini hafifletmek esas amaç olarak alınmaktadır. UNCTAD ın (United Nations Conference on Trade and Development) yıları arasında yapmış olduğu küresel teşvik araştırmasına göre, 103 ülkeden, 99 unda(% 96), yatırımcılara; vergi tatili, vergi ve gümrük muafiyeti ve yatırım indirim gibi mali teşvikler sağladığı; 83 ülkeden 59 unda (% 71) yatırımcılara hibe, düşük faizli kredi gibi finansal teşvikler sunduğu; 67 ülkeden 59 unda (% 88) yatırımcılara altyapı hazırlama, arsa tahsisi ve teknik destekler verildiği görülmektedir. Türkiye de devletin özellikle ekonomik büyüme ve istikrar, istihdamın arttırılması, bölgesel gelişmişlik düzeyinin dengelenmesi, yatırım yoluyla sanayileşme politikalarının yönlendirilmesi, ekonominin dış rekabete açılması gibi politikaların üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Devlet yardımlarıyla ilgili birçok yasal düzenleme gerçekleştirilmiş, kalkınma planları uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye de yatırımlar için gerçekleştirilen devlet yardımlarının amacı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, üretim ve istihdamın artırılması, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırmageliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, uluslararası doğrudan yatırımların artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi olarak özetlenebilir tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkından Karar ile ilgili tanımlar aşağıda yer almaktadır. Teşvik Belgesi: Yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan bir belge olup, kararın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenir. 2 KDV İstisnası ve İadesi: tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesine haiz yatırımcılara, teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri KDV den istisna edilebilir. Aynı hüküm, teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir işlemleri ile makine ve teçhizat listelerinde, set, ünite, takım vb. olarak belirtilen, malların kısmi teslimlerinde de uygulanır. Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL nin üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilir. 1 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, Resmi Gazete, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete,

5 Tablo 1. Teşvik Sistemi Destek Unsurları Destek Unsurları Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği* Sigorta Primi Desteği* Faiz Desteği** Yatırım Yeri Tahsisi KDV İadesi*** * Yatırımın 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır ** Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3., 4., 5. veya 6. bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır. *** Sabit yatırım tutarı 500 Milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır. Kaynak: Yeni Yatırım Teşvik Sistemi, Ekonomi Bakanlığı, 2012, Link: yatirim_tesvik_sistemi.pdf, Erişim Tarihi: Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı, makine ve teçhizatın ithali, otomobil ve hafif ticarî araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla monte edilmemiş haldeki (CKD) aksam ve parçaların ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu ithali yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır. Vergi İndirimi: Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır. Tablo 2. Vergi İndirimi Destek Oranları 3 Bölgeler Bölgesel Teşvik Uygulamaları Yatırıma Katkı Oranı Kurumlar Vergisi Veya Gelir Vergisi İndirim Oranı Yatırıma Katkı Oranı Büyük Ölçekli Yatırımlar Kurumlar Vergisi Veya Gelir Vergisi İndirim Oranı 1 10% 30% 20% 30% 2 15% 40% 25% 40% 3 20% 50% 30% 50% 4 25% 60% 35% 60% 5 30% 70% 40% 70% 6 35% 90% 45% 90% Kaynak: Yeni Yatırım Teşvik Sistemi, Ekonomi Bakanlığı, 2012, Link: yatirim_tesvik_sistemi.pdf, Erişim Tarihi: tarihinden itibaren başlanacak yatırımlar. 2

6 Ancak, bu Karara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında tarihine kadar (bu tarih dâhil) yatırıma başlanılmış olması halinde aşağıdaki tabloda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır. Tablo 3. Vergi İndirimi Destek Oranları 4 Bölgeler Bölgesel Teşvik Uygulamaları Yatırıma Katkı Oranı Kurumlar Vergisi Veya Gelir Vergisi İndirim Oranı Yatırıma Katkı Oranı Büyük Ölçekli Yatırımlar Kurumlar Vergisi Veya Gelir Vergisi İndirim Oranı 1 15% 50% 25% 50% 2 20% 55% 30% 55% 3 25% 60% 35% 60% 4 30% 70% 40% 70% 5 40% 80% 50% 80% 6 50% 90% 60% 90% Kaynak: Yeni Yatırım Teşvik Sistemi, Ekonomi Bakanlığı, 2012, Link: yatirim_tesvik_sistemi.pdf, Erişim Tarihi: Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla; Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan, Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden karşılanır. Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Bu Karar uyarınca 6. bölge için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Sigorta Primi Desteği: Bu Karar uyarınca 6. bölgede; büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için, tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle işveren adına Bakanlık bütçesinden karşılanabilir. Faiz Desteği: Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az tarihinden önce başlanacak yatırımlar. 3

7 bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının % 70 ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının; 3 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde üç puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı, 4 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde dört puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı, 5 inci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı, 6 ncı bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı, Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek stratejik yatırımlar, AR-GE yatırımları ve çevre yatırımları için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir. Yatırım Yeri Tahsisi Desteği: Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için, tarihli ve 4706 sayılı Kanunun Ek 3. maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yeni Teşvik Sistemi, Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki ve Stratejik Yatırımların Teşviki olmak üzere dört farklı uygulamadan oluşmaktadır. (Tablo 1) Genel Teşvik Uygulamaları Belirli asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar, bölge ayrımı yapılmaksızın genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenmektedir yılında, genel teşvik uygulamaları kapsamında toplam adet yatırım teşvik belgesi tahsis edilmiştir. Bu teşvik belgeli yatırımların sermaye toplamı yaklaşık 26 milyar lira olup, ülke genelinde kişiye istihdam sağlanacağı öngörülmektedir. Bu 26 milyar liralık yatırımın ise 23,2 milyarı yerli sermayeden oluşurken, 2,5 milyarı yabancı sermayeden oluşmaktadır. Türkiye de sektörlere göre yatırım teşvikleri sabit yatırım açısından değerlendirildiğinde, en büyük payı enerji sektörünün aldığı görülürken, istihdam açısından değerlendirildiğinde ise, en büyük payı imalat sektörünün aldığı görülmektedir. 4

8 Tablo 4. Türkiye de Sektörlerin Yıllara Göre Genel Yatırım Teşvikleri Enerji Hizmetler İmalat Sektör Yıl Belge Adedi Madencilik Tarım Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam Toplam Genel yatırım teşvik uygulamaları kapsamında, 2012 yılında TR63 Bölgesinde tahsis edilen teşvik belgelerinin illere göre dağılımı incelendiğinde, Hatay ilinde 28, Kahramanmaraş ilinde 35 ve Osmaniye ilinde ise 11 yatırım teşvik belgesi tahsis edildiği görülmektedir. Bölgedeki toplam yapılan sabit yatırım tutarı ise yaklaşık 2 milyar lira olacaktır. Bu yatırımlarla Hatay ilinde 369, Kahramanmaraş ilinde 961, Osmaniye ilinde ise 184 kişiye istihdam imkânı sağlanacağı öngörülmektedir. Sektörlere göre yatırım teşvikleri sabit yatırım açısından değerlendirildiğinde, en büyük payı enerji sektörünün aldığı görülürken, istihdam açısından değerlendirildiğinde ise, en büyük payı imalat sektörünün aldığı görülmektedir. 5

9 Tablo 5. TR63 Bölgesinde Sektörlerin Yıllara Göre Genel Yatırım Teşvikleri Enerji Hizmetler İmalat Sektör Yıl Belge Adedi Madencilik Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam Tarım* Toplam Tablo 6. TR63 Bölgesinde Sektörlerin İllere Göre Genel Yatırım Teşvikleri (2012) Enerji Hizmetler İmalat Sektör Yatırımın Yeri Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam Hatay K.Maraş Osmaniye Hatay K.Maraş Osmaniye Hatay K.Maraş Osmaniye Madencilik K.Maraş TR63 Bölgesi Toplam

10 10.2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları tarihli 2009/15199 sayılı yatırımlarda devlet yardımları hakkında karara göre teşvikler, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi ve faiz desteği şeklinde listelenmektedir. İstatistikî bölge birimleri sınıflandırılmasına göre, Düzey 2 bölgelerinin gelişmişlik düzeylerine göre teşviki sistemi uygulamaya 2009 yılındaki kanunla çıkmıştır Yılında yürürlüğe giren kanun ile istatistikî bölge birimleri sınıflandırılmasına dayanan Düzey 2 bölgelerinin gelişmişlik düzeylerine göre teşviki sistemi uygulanmaya başlamıştır tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kanun revize edilmiştir. TR63 Bölgesi, bu sınıflandırmada 3. Derece gelişmişlik düzeyine sahiptir. Bölgesel teşvik uygulamaları, her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Sosyoekonomik açıdan az gelişmiş bölgelere ve öncelik arz eden yatırımlara cazip destekler söz konusudur. SEGE 2011 endeksine göre Türkiye 6 bölgede değerlendirilip, buna istinaden bölgesel teşvikler ve destekler de farklılıklar göstermektedir. Bu değerlendirmede Hatay ili 4. Bölgede yer alırken Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri ise 5. Bölgede yer almaktadır. Harita 1. İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksine Göre Sınıflandırılması 2012 yılında Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında sağlanan destek unsurları incelendiğinde, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi sigorta primi işveren hissesi, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği, sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteği gibi desteklerin mevcut olduğu görülmektedir. KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve yatırım yeri tahsisi, bölge ayrımı yapılmaksızın sağlanan destek unsurlarındandır. TR63 Bölgesinde, Hatay ili için OSB dışında % 30 ve OSB içinde ise % 40; Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde OSB dışında % 40 ve OSB içinde ise % 50 yatırıma katkı oranında vergi indirimi uygulanmaktadır. Hatay ili için OSB dışında 6 yıl, OSB içinde ise 7 yıl; Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde OSB dışında 7 yıl, OSB içinde ise 10 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesinde destek verilmektedir. Yine Hatay ilinde iç kredide 4 puan, dövize endeksli kredide 7

11 ise 1 puan faiz desteği verilirken, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde iç kredide 5 puan, dövize endeksli kredide ise 2 puan faiz desteği verilmektedir. Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında 5. Bölge destekleri ile desteklenecek yatırım konuları şöyledir; Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları, Madencilik yatırımları, Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, 20 Milyon lira üzeri belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları, Test merkezleri, rüzgâr tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar), Asgari m 2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları, Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar, Tablo 7. Türkiye de Sektörlere Göre Bölgesel Yatırım Teşvikleri Enerji Hizmetler İmalat Sektör Yıl Belge Adedi Madencilik Tarım Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam Toplam

12 Türkiye de sektörlere ve yıllara göre Bölgesel Yatırım Teşvikleri dağılımı incelendiğinde, yılları arasında en çok yatırım belgesi alınan ve yatırım yapılan sektörün imalat sektörü olduğu görülmektedir. Bölgesel yatırımlar sonucunda gerçekleşen istihdam rakamları yıllara göre incelendiğinde ise, bu konuda bir dalgalanma olduğu görülmekte ve sonuç olarak en çok istihdamın, 2012 yılında hizmet ve imalat sektörleri tarafından sağlanacağı öngörülmüştür. (Tablo 7) Tablo 8. TR63 Bölgesinde Sektörlerin Yıllara Göre Bölgesel Yatırım Teşvikleri Hizmetler İmalat Sektör Yıl Belge Adedi Madencilik Tarım Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam Toplam Bölgesel yatırım teşvik uygulamaları çerçevesinde, 2012 yılında TR63 Bölgesinde tahsis edilen teşvik belgelerinin, illere göre dağılımı incelendiğinde, Hatay ilinde 37, Kahramanmaraş ilinde 38, Osmaniye ilinde ise 17 yatırım teşvik belgesinin tahsis edildiği görülmektedir. Bölgedeki toplam yapılan sabit yatırım tutarı ise yaklaşık 1,25 milyar liradır. Bu yatırımlarla, Hatay ilinde 1.019, Kahramanmaraş ilinde 1.126, Osmaniye ilinde ise 363 kişiye istihdam imkânı sağlanacağı öngörülmektedir. Sektörlere göre yatırım teşvikleri sabit yatırım ve istihdam açısından değerlendirildiğinde, en büyük payı imalat sektörünün aldığı görülmektedir. (Tablo 9) 9

13 Tablo 9. TR63 Bölgesinde Sektörlerin İllere Göre Bölgesel Yatırım Teşvikleri Hizmetler İmalat Sektör Yıl Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam Hatay K.Maraş Osmaniye Hatay K.Maraş Osmaniye Madencilik Hatay TR63 Bölgesi Toplam Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Ekonomi Bakanlığı Yeni Teşvik Sistemi nde, büyük ölçekli yatırımlar kapsamında yer alan desteklerin yatırım konularına göre asgari sabit yatırım tutarları Tablo 10 de verilmiştir. Tablo 10. Büyük Ölçekli Yatırımlarda Sağlanan Destek Unsurları KDV İstisnası Destek Unsurları Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Sigorta Primi Desteği Yatırıma Katkı Oranı Destek Süresi Gelir Vergisi Stopajı Desteği Bölgeler I II III IV V VI OSB Dışı 25% 30% 35% 40% 50% 60% OSB İçi 30% 35% 40% 50% 60% 65% OSB Dışı 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl OSB İçi 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl 12 Yıl 10 Yıl 10 Yıl 10

14 Tablo 11. Türkiye de Sektörlerin Yıllara Göre Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri Hizmetler İmalat Sektör Yıl Belge Adedi Madencilik Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam Toplam Büyük ölçekli yatırımların teşvik uygulamaları kapsamında, 2012 yılında toplam 63 adet yatırım teşvik belgesi tahsis edilmiştir. Bu teşvik belgeli yatırımların sermaye toplamı yaklaşık 35 milyar lira olup, ülke genelinde kişiye istihdam sağlanacağı öngörülmektedir. Türkiye de sektörlere göre yatırım teşvikleri sabit yatırım ve istihdam açısından değerlendirildiğinde, en büyük payı sırasıyla, yaklaşık 2,5 milyar lira ve kişi ile imalat sektörünün aldığı görülmektedir. Tablo 12. TR63 Bölgesinde Sektörlerin İllere Göre Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri Yatırımın Yeri Hatay Sektör Yıl Belge Adedi Hizmetler Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam Toplam Büyük ölçekli yatırım teşvikleri kapsamında, 2012 yılında TR63 Bölgesinde tahsis edilen teşvik belgeleri incelendiğinde sadece Hatay ilinde bir adet teşvik belgesi tahsis edildiği görülmektedir. Bölgede, yapılması öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise, yaklaşık 811 milyon dolardır. Bu yatırımla Hatay ilinde 700 kişiye istihdam imkânı sağlanacak olup, yapılan tek büyük ölçekli yatırımın imalat sektörüne ait olduğu görülmektedir. 11

15 Yılında TR63 Bölgesindeki İllerde Sektörlere Göre Yatırım Teşvik İstatistikleri Komple Yeni Yatırım: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa ve bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi veya mevcut tesisi ile altyapı bütünlüğü bulunmayan yatırımları kapsamaktadır. 5 Tablo 13. TR63 Bölgesinde Sektörlere Göre Yapılan Komple Yeni Yatırım Teşvikleri (2012) Sektörler Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam Hatay K.Maraş Osmaniye Hatay K.Maraş Osmaniye Hatay K.Maraş Osmaniye Altyapı-Belediye Hizmetleri Demir Çelik Demir Dışı Metaller Deri ve Kösele Diğerleri Dokuma ve Giyim Eğitim Elektrikli Makineler Enerji Gıda ve İçki İstihraç ve İşleme Kâğıt Kimya Lastik-Plastik Madeni Eşya Makine İmalat Orman Ürünleri Pişmiş Kil ve Çim. Ger Pişmiş Kil ve Çim. Ger Sağlık Ticaret - Depolama Turizm Toplam Komple Yeni Yatırımlarda, taşımacılık sektöründe Türkiye nin önde gelen illerinden biri olan Hatay da, ticaret ve depolama sektöründe 7 adet teşvik belgesi ile 296 milyon liralık sabit yatırımın ve 235 kişilik istihdamın sağlanacağı öngörülmektedir. Bununla beraber, yine Hatay ilinde Doğu Akdeniz Bölgesi nin ihtiyacını karşılamak üzere, enerji sektörü için 1 milyar TL den fazla komple yeni yatırım yapılmıştır. Kahramanmaraş ilinde ise, Dokuma ve Giyim sektöründe 10 adet teşvik belgesi alınmış, 259 milyon 5 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete,

16 liralık yatırım yapılmış ve 530 kişiye istihdam sağlanacağı öngörülmüştür. Kahramanmaraş ilinde 4 teşvik belgeli, 111 milyon liralık enerji sektörü yatırımı, 46 kişiye istihdam sağlayacağı öngörülürken, 1 adet teşvik belgeli kâğıt sektöründe, 566 milyon liralık yatırım ile 250 kişiye istihdam sağlanacağı öngörülmektedir. Osmaniye ilinde de enerji sektöründe 2 adet teşvik belgeli, 128 milyon liralık yatırımla 45 kişiye istihdam sağlanacağı öngörülürken, Gıda ve içki sektöründe 4 adet teşvik belgesi ve 19 milyon liralık bir yatırım ile 115 kişiye istihdam sağlanacağı öngörülmektedir. Tevsi: Mevcut bir yatırıma üretim hattı veya makine ve teçhizat ilavesiyle kapasitenin artırılmasına yönelik olan ve mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden yatırımları kapsamaktadır. Tablo 14. TR63 Bölgesinde Sektörlere Göre Yapılan Tevsi Yatırım Teşvikleri (2012) Sektörler Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam Hatay K.Maraş Osmaniye Hatay K.Maraş Osmaniye Hatay K.Maraş Osmaniye Cam Çimento Demir Çelik Demir Dışı Metaller Deri ve Kösele Diğerleri Dokuma ve Giyim Eğitim Enerji Gıda ve İçki Lastik-Plastik Madeni Eşya Makine İmalat Orman Ürünleri Sağlık Ticaret - Depolama Toplam Tevsi yatırımlarda Hatay ilinde en çok istihdam sağlayacağı öngörülen yatırım sektörü, ticaret ve depolama sektörü olup, 1 teşvik belgesiyle, 550 milyon liralık yatırımın yapılması ve 650 kişiye istihdam sağlanması öngörülmektedir. Buradaki 550 milyon liralık yatırım, LİMAK tarafından gerçekleştirilecek olan İskenderun Uluslararası Liman yatırımıdır. Kahramanmaraş ilinde dokuma ve giyim sektöründe gerçekleştirilecek olan tevsi yatırımlarla 298 kişiye istihdam sağlanacağı öngörülmektedir. Çimento sektörü tarafından, 1 adet teşvik belgesiyle 112 milyon liralık yatırımın yapılması ve 175 kişiye istihdam sağlanması öngörülmektedir. Yine Kahramanmaraş ilinde, Madeni eşya sektöründe 3 teşvik belgesiyle 13 milyon liralık yatırımın yapılması ve 130 kişiye istihdam sağlanması öngörülmektedir. 13

17 Tablo 15. TR63 Bölgesinde Sektörlere Göre Yapılan Diğer Yatırım Teşvikleri (2012) Sektörler Belge Adedi Sabit Yatırım (Mil. TL) İstihdam Hatay K.Maraş Osmaniye Hatay K.Maraş Osmaniye Hatay K.Maraş Osmaniye Cam Demir Çelik Dokuma ve Giyim Gıda ve İçki İstihraç ve İşleme Kâğıt Lastik-Plastik Sağlık Toplam Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Destekleri Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı nın mali destekleri, Doğrudan Finansman Desteği ile Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Doğrudan Finansman Desteği, Ajansın belli proje ve faaliyetlere yaptığı karşılıksız yardımlar olup, ajansın esas itibariyle proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı desteklerden oluşur. Ancak Ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerinden bazılarını hafifletmek veya proje hazırlık sürecini doğrudan yönetmek suretiyle, doğrudan faaliyet mali desteği ve güdümlü proje desteği şeklinde de destek sağlayabilir. Faiz desteği ve faizsiz kredi desteği ise, Ajansın, hazırlayacağı bölgesel plan çerçevesinde, Bölgenin ekonomik ve sosyal gelişmesine katkıda bulunacağını tespit ettiği sektör ve konularda, belirtilen koşulları taşıyan uygun başvuru sahiplerine sağladığı mali desteklerdir. Bu destekler faiz desteği ve faizsiz kredi desteği olarak ikiye ayrılır. Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin, ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır. Faizsiz kredi desteği ise, Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin Kalkınma Ajansları mevzuatında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde Ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır. Faiz desteği ve faizsiz kredi desteği henüz uygulama aşamasında olmayıp, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı sadece Doğrudan Finansman Desteği aracılığıyla TR63 Bölgesinin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamaktadır. 14

18 Tablo 16. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları (Bin TL) Yıl 2010 Ajans Destek Miktarı Teklif Çağrısı Bileşenleri (Duyurulan) İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (Kar Amacı Güden Kuruluşlar) İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) Ajans Destek Miktarı (Gerçekleşen) Eş-Finansman Dâhil Proje Bütçeleri Desteklenen Proje Sayısı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Toplam Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi 2011 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Sürdürebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı Toplam Toplam Kaynak: DOĞAKA, yılında değerlendirme süreci sona eren 2010 yılı proje teklif çağrılarında, DOĞAKA, kar amacı güden ve gütmeyen kuruluş kriteri baz alınarak, 47 projeye toplam 11 milyon liralık destek sağlamıştır. Sosyal kalkınma bileşeninde ise 2,5 milyon liralık 44 projeye destek sağlanmıştır yılında ise bölge planının değerlendirilmesi sonucu ortaya iki ana sektör çıkmış ve tarım ve turizm temaları altında toplam 57 projeye 17 milyon liralık destek sağlanmıştır KOSGEB Destekleri KOSGEB tarafından uygulanan destek mekanizmasındaki unsurlar ele alındığında, 11 adet destek başlığı ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda, KOBİ Proje Destek Programı Tematik Proje Destek Programı İşbirliği Güç Birliği Destek Programı AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Genel Destek Programı Girişimcilik Destek Programı Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Kredi Faiz Desteği KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri ile ilgili firmalara finansal destekler sağlanmaktadır. 15

19 Tablo 17. TR63 Bölgesinde İşletmelere İlişkin Genel Bilgiler ve KOBİ Destekleri İl Kriter 2008 Yılı** 2009 Yılı** 2010 Yılı* 2011 Yılı* KOSGEB*** 2012 Yılı Destek Alan İşletme Sayısı 2012 Yılı Toplam Destek Miktarı İşletme Sayısı Hatay KOBİ Sayısı İşletme Sayısı K.Maraş KOBİ Sayısı İşletme Sayısı Osmaniye KOBİ Sayısı Türkiye İşletme Sayısı KOBİ Sayısı * TÜİK İş Kayıtları İstatistikleri, ** TÜİK İş Kayıtları (TÜİK gizlilik yönetmeliği gereğince bazı veriler gizlenmiştir.) *** Tarihi İtibarıyla KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Olan KOBİ Sayısı Kaynak: Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye KOSGEB, 2012 TÜİK iş kayıtları istatistiklerine göre, 2011 yılında Türkiye de toplam adet işletme bulunmaktadır. TR63 Bölgesinde ise toplam adet işletme bulunup, tamamına yakını KOBİ statüsündedir. KOBİ sayıları 2009 yılında mali kriz sebebiyle, hem Türkiye de, hem de TR63 Bölgesinde azalmış, 2011 yılında ise bu sayılarda bir toparlanma meydana gelmiştir. Türkiye de toplam projeye yaklaşık 294 milyon lira destek sağlanmıştır yılında, Hatay ilinde 232 adet projeye toplam 2 milyon lira, Kahramanmaraş ilinde 221 projeye toplam 2,5 milyon lira, Osmaniye ilinde ise 183 projeye toplam 2,2 milyon lira destek sağlanmıştır Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Destekleri Avrupa Birliği tarafından, aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı nı (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA) oluşturmuştur. IPA desteği beş bileşeni içermekte olup, IPA nın beşinci bileşeni, Kırsal Kalkınma (IPA Rural Development - IPARD) Avrupa Birliği nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektedir. 6 TKDK tarafından verilen destekler incelendiğinde ise yatırım teşvikleri üç üst başlıkta toplanmaktadır; Tarımsal işletmelerin yeniden yapılandırılması ve topluluk standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlar iki başlık altında toplanmaktadır. Bu kapsamda, süt üreten tarımsal işletmelerle ilgili ve et üreten tarımsal işletmelerle ilgili yatırım yapanlara destek verilmektedir. 6 Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı, TKDK,

20 Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının yeniden yapılandırılması ve topluluk standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlar dört başlık altında toplanmaktadır. Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili, et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili, meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili yatırım yapanlara destek verilmektedir. Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik yatırımlar dört başlık altında toplanmaktadır. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili, yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi, kırsal turizm ve kültür balıkçılığının geliştirilmesine yönelik yatırım yapanlara destek verilmektedir. 17

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri...

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... 1. Yeni Teşvik Sisteminin Genel Görünümü Yeni teşvik sistemi, aşağıdaki dört bileşenden oluşmaktadır. - Genel teşvik uygulamaları - Bölgesel teşvik

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 Önceki Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi Yeni Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi TR32 Düzey 2 Bölgesi Değerlendirmesi Hazırlayan: Emrah ÇELİK Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 20 ŞUBAT 2014 ANKARA SUNUM PLANI 1.Teşvik Sistemi 2.Atık Geri Kazanım veya Bertaraf Tesisi Yatırımları 3.Alt Bölge Destekleri 2 SUNUM PLANI 1.Teşvik

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Müdürlüğü tarafından 01 Ocak 2012

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 3 Temmuz 2014 YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (19 Haziran 2012 tarih

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ 2017 YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ SUNUM PLANI 1 Mevzuat ve Hedefler 2 Yatırım Teşvik Sistemi MEVZUAT VE HEDEFLER YATIRIM TEŞVİK

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 22 Nisan 2014 ANKARA NİN HEDEFLERİ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, Teknolojik

Detaylı

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER Edirne Yatırım Destek Ofisi 2014 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Yeni Teşvik Yasasında dört ana başlık var. Genel Teşvik Uygulamaları KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti içeriyor. Bölge ayrımı yapılmaksızın, Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme Yatırımları

Detaylı

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASININ ESASLARI

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASININ ESASLARI MAKALE Tahir ÖZIRMAK I. Giriş: İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASININ ESASLARI İndirimli kurumlar vergisi oranı uygulaması Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 32/A maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde

Detaylı

BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXIII)

BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXIII) 1 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax: 0-212-510 53 14 web: www.fokusdenetim.com.tr e-mail:

Detaylı

I. BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXI)

I. BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXI) 1 SİRKÜLER - LXI Sirküler Tarihi: 10.07.2012 Sirküler No : 61 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Kasım 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 2017 YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ SUNUM PLANI 1 Mevzuat ve Hedefler 2 Yatırım Teşvik Sistemi 3 Yatırım Teşvik Belgesi MEVZUAT VE HEDEFLER YATIRIM TEŞVİK

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 2017 YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ SUNUM PLANI 1 Mevzuat ve Hedefler 2 Yatırım Teşvik Sistemi 3 Yatırım Teşvik Belgesi MEVZUAT VE HEDEFLER YATIRIM TEŞVİK

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

Bölgeler. 6. Bölge (Şanlıurfa) 50 90 60 90 80 20

Bölgeler. 6. Bölge (Şanlıurfa) 50 90 60 90 80 20 T. C. KARACADAĞ KALKINM A AJANSI Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi YENİ DEVLET TEŞVİKLERİ İLE GELEN BÜYÜK FIRSATLAR Şanlıurfa Yeni Teşvik Sistemine göre 6. Bölgede yer almakta olup, Desteklenen Sektörlerin

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (ESKİ VE YENİ HALLERİ)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (ESKİ VE YENİ HALLERİ) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (ESKİ VE YENİ HALLERİ) Madde 1-15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ 2017 EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Sunum Planı 1 Mevzuat ve Hedefler 2 Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2015 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİ tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

TEŞVİK SİSTEMİ tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Ocak 2015 ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemi & Ajansların yeni teşvik Sisteminde Alacağı Görevler

Yeni Teşvik Sistemi & Ajansların yeni teşvik Sisteminde Alacağı Görevler Yeni Teşvik Sistemi & Ajansların yeni teşvik Sisteminde Alacağı Görevler 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Yeni sistemi ile, Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin

Detaylı

MÜKELLEF BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2015-013

MÜKELLEF BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2015-013 MÜKELLEF BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2015-013 Konu : Yatırımlarda Devlet Yardımlarında yapılan değişiklikler hakkındadır. Tarih : 04.05.2015 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

Detaylı

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ SUNUM PLANI 1. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 2. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE DESTEK UNSURLARI 3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 4. DESTEK ORAN

Detaylı

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar Destek Mevzuatı: 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu Karar ın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe girmiştir. Amaç: Tasarrufların

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 1. Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305) 2. İlaç Sektörü ve İstatistikler 3. Tıbbi Aletler Sektörü ve İstatistikler 4. Sağlık Sektörü ve İstatistikler 2 3 YATIRIM TEŞVİK

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride değerlendirilebilir: 1. Genel Teşvik Uygulamaları

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015/22

SİRKÜLER NO: 2015/22 27.04.2015 SİRKÜLER NO: 2015/22 Konu: Yatırım Teşvik Uygulamalarında Değişiklik Hk. 8 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ Dr. Erdal BAL 4 Nisan 2013 Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), TÜBİTAK MAM Kocaeli SUNUM PLANI 1. Hedefler

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR Övgü PINAR 2012 yılından bu yana yürürlükte olan yatırım teşvik sistemi, ülkemizin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını

Detaylı

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri 2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Batman Teşvik Sistemi kaspamında 6.Bölge de yer almaktadır. Teşvik Sistemi ve Destek Unsurları Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM 1. GENEL OLARAK YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI Bir ülke ekonomisinin gelişmesi için yapılması gereken yatırımların ve yatırım yapılabilmesi için de yatırımlara sağlanacak teşviklerin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 16 MAYIS 2014 ANKARA 1. Yatırım Teşvik Sistemi 2. Destek Oran ve Süreleri 3. Ankara Ġlinde Sağlanan Destekler 4. Yatırım Teşvik Belgesi 2 YATIRIM TEŞVİK

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Eğitim Yatırımlarında Sağlanan Destekler Bilgi Notu Yatırım Destek Ofisleri 07/01/2013 İçindekiler 1. Tanımlar... 2 2. Destekler... 2 2.1. Öncelikli

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM

TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren ve daha sonraki değişiklikler ile güncel hale gelen yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan

Detaylı

TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ SUNUM PLANI 1. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 2. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE DESTEK UNSURLARI 3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 4. DESTEK ORAN

Detaylı

Bilindiği üzere, ülkemizde üretim yapısının yeniden şekillendirilmesi amacıyla, Yeni Teşvik Sistemi oluşturulmuş olup, yatırımcılara yeni imkanlar

Bilindiği üzere, ülkemizde üretim yapısının yeniden şekillendirilmesi amacıyla, Yeni Teşvik Sistemi oluşturulmuş olup, yatırımcılara yeni imkanlar Bilindiği üzere, ülkemizde üretim yapısının yeniden şekillendirilmesi amacıyla, Yeni Teşvik Sistemi oluşturulmuş olup, yatırımcılara yeni imkanlar sunulmuştur. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İLE İLLERİMİZ SOSYO-EKONOMİK

Detaylı

Yatırım Teşvikleri Mevzuatı Cenk Ulu Durul Kayılı Fırat Pişirici

Yatırım Teşvikleri Mevzuatı Cenk Ulu Durul Kayılı Fırat Pişirici www.pwc.com Yatırım Teşvikleri Mevzuatı Cenk Ulu Durul Kayılı Fırat Pişirici 14. Çözüm Ortaklığı Platformu Dijital Dönüşümü Anlamak İçerik 1. Yatırım Teşvik Mevzuatı - Mevzuatın Amacı - 2012 den Günümüze

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2-

Detaylı

SİRKÜLER 2016/54. KONU : Yatırım Teşvik Uygulamasında Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/54. KONU : Yatırım Teşvik Uygulamasında Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/54 12.10.2016 KONU : Yatırım Teşvik Uygulamasında Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. 2016/9139 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 5 Ekim

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Şubat 2017 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Ekim 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

Ocak Hasan BAŞTAŞ Mehmet Eray ARSLANTAŞ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

Ocak Hasan BAŞTAŞ Mehmet Eray ARSLANTAŞ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Ocak 2018 Hasan BAŞTAŞ Mehmet Eray ARSLANTAŞ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/49

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/49 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

YENĠ TEġVĠK DÜZENLEMELERĠ BĠLGĠ NOTU

YENĠ TEġVĠK DÜZENLEMELERĠ BĠLGĠ NOTU YENĠ TEġVĠK DÜZENLEMELERĠ BĠLGĠ NOTU M. Aykut KELECĠOĞLU, Nisan 2012. Yeni teşvik sistemi ile ilgili açıklamalar 5-6 Nisan 2012 tarihlerinde Başbakanımız ve Ekonomiden sorumlu devlet bakanımız tarafından

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ BİLGİ NOTU Yatırım Destek Ofisleri 03/08/2012 İçindekiler 1 DEVLET TEŞVİKLERİ... 2

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU Sayın Başbakan ve ilgili Bakanın yapmış olduğu sunumlardan derlenen yeni teşvik sistemine ait bilgi notu aşağıda olup konuya ilişkin Kararname ve uygulama Tebliğinin yayımlanması

Detaylı

1- Yazılım Ve Gayri Maddi Hak Satış Ve Kiralamalarına İlişkin KDV İstisnası Teşvik Belgesi Kapsamına Alınmıştır.

1- Yazılım Ve Gayri Maddi Hak Satış Ve Kiralamalarına İlişkin KDV İstisnası Teşvik Belgesi Kapsamına Alınmıştır. 1 SİRKÜLER 2017/17 Yatırım teşvik mevzuatına dair temel düzenlemelerin yer aldığı 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 22.02.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2017/9917 sayılı Karar ile bazı

Detaylı

SON ÜÇ YILDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

SON ÜÇ YILDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ SON ÜÇ YILDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ MEHMET KARAKUŞ 11 ARALIK 2015 Adana Sanayi Odası Son Üç Yılda Adana İline Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri-Özet Türkiye nin 2023 vizyonu ile üretim,

Detaylı

SİRKÜLER Tarih,07/10/2016 Sayı:2016/47. KONU: Yatırım Teşvik Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı.

SİRKÜLER Tarih,07/10/2016 Sayı:2016/47. KONU: Yatırım Teşvik Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,07/10/2016 Sayı:2016/47

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ahmet Cemil ALADAĞ Mehmet İNANIR Veysel AKYILDIZ 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım

Detaylı

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI Haluk ERDEM BDO DENET 19 Ocak 2017 Sayfa1/17 Son zamanlarda yaşanan işsizlik artışı, cari açık vb. nedenlerle yatırımlara sağlanan teşviklere önemli ilaveler

Detaylı

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Ağustos 2018 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Sunum Planı Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat

Detaylı

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ Yayın Tarihi: Mayıs, 2011 MARKA Yayınları Serisi DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI DOĞU MARMARA BÖLGESİ

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Temmuz 2018 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

İş Adamının Mali Risk Yönetim Rehberi Teşvik Booklet. 16 December 2015

İş Adamının Mali Risk Yönetim Rehberi Teşvik Booklet. 16 December 2015 www.pwc.com İş Adamının Mali Risk Yönetim Rehberi Teşvik Booklet 16 December 2015 ÖNSÖZ Türkiye'nin özellikle 2009 yılından sonrası ortaya koyduğu yatırım politikaları ve yatırım ortamının iyileştirilmesine

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Ocak 2019 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları

Detaylı

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI (Kütahya) 500.000 (10 kişi istihdam) 31.12.2013'e kadar

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI (Kütahya) 500.000 (10 kişi istihdam) 31.12.2013'e kadar Teşvikler 4. Bölgede yer alan Sektörler için Kütahya da bölgesel teşvik kapsamında yatırımcılara sunulan avantajlar hakkında aşağıdaki tablodan örnek uygulamalarını görebilirsiniz. Destek Unsuru BÖLGESEL

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ ( 2012/3305 KARAR) ANTALYA DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ 23 MAYIS 2017

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ ( 2012/3305 KARAR) ANTALYA DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ 23 MAYIS 2017 EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ ( 2012/3305 KARAR) ANTALYA DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ 23 MAYIS 2017 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Sunum Planı

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ 2017 YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ SUNUM PLANI 1 Mevzuat ve Hedefler 2 Yatırım Teşvik Sistemi 3 Yatırım Teşvik Belgesi MEVZUAT

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A ġ B A K A N L I K YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEġVĠK SĠSTEMĠ Genel TeĢvik Uygulamaları Bölgesel TeĢvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki KDV Ġstisnası

Detaylı

Batman da Yatırımın Avantajları

Batman da Yatırımın Avantajları BATMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ Yeni Teşvik Sistemi ile Batman da Yatırımın Avantajları Batman 6. Bölgede Şehirleşme Oranı En Yüksek İl DİĞER BÖLGELER VE BATMAN Yeni teşvik sisteminin 6. bölgesinde yer alan

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması YENİ TEŞVİK SİSTEMİ TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması i Yeni Teşvik Mevzuatına Genel Bakış Yeni Teşvik Sistemi 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmış ve 1 Ocak 2012

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

İMALAT SANAYİ DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİN BÖLGELER ARASI KARŞILAŞTIRILMASI (1. BÖLGE VE 4. BÖLGE)

İMALAT SANAYİ DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİN BÖLGELER ARASI KARŞILAŞTIRILMASI (1. BÖLGE VE 4. BÖLGE) İMALAT SANAYİ DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİN BÖLGELER ARASI KARŞILAŞTIRILMASI (1. BÖLGE VE 4. BÖLGE) İÇERİK Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Bölgeler Sabit Yatırım Tutarı ve Asgari Kapasiteler

Detaylı

KONUSUNU DEVLETT SAYILI. 8 Nisan. konulan başlıklı. vergi ve. takdirde. Yapılan

KONUSUNU DEVLETT SAYILI. 8 Nisan. konulan başlıklı. vergi ve. takdirde. Yapılan Vezin Sirküler 2015-024 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU YATIRIMLARDA HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİ İK YAPILMASINA BAKANLAR KURULU KARARI OLUŞTURMAKTADIR. DEVLETT YARDIMLARI DAİR 2015/7496 SAYILI 8 Nisan 2015 tarihli

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305) BÖLGESEL TEŞVİKLER ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

UYGULAMALI ÖRNEKLERLE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ. Dr.Koray ATEŞ

UYGULAMALI ÖRNEKLERLE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ. Dr.Koray ATEŞ UYGULAMALI ÖRNEKLERLE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ Dr.Koray ATEŞ koray@taxandtax.com İndirimli Kurumlar Vergisi Müessesesi Mevzuatımıza Ne Zaman Girmiştir? İndirimli kurumlar vergisi müessesesi 28.02.2009

Detaylı

3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve teşvik mevzuatı kapsamında turizm sektöründeki yatırımlara sağlanan devlet yardımları

3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve teşvik mevzuatı kapsamında turizm sektöründeki yatırımlara sağlanan devlet yardımları Kuzey YMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com 3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve teşvik mevzuatı kapsamında turizm sektöründeki

Detaylı

2016 Ağustos Ayı Analizi Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası

2016 Ağustos Ayı Analizi Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası 212/335 SAYILI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR ve 212/1 SAYILI TEBLİĞ 216 Ağustos Ayı Analizi Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası 216 Yılı Ocak-Ağustos Dönemi Yatırım Teşvik Belgeleri (Türkiye)

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2017/104 27 /Temmuz/2017 İçindekiler: * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER 2017/16. : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. SİRKÜLER 2017/16 24.02.2017 KONU : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. 22 Şubat 2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazete de 2017/9917 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi

Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi Daha önceki yazılarımızda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak yayımlanan 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ SİSTEM

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ SİSTEM T.C. B A Ş B A K A N L I K H A Z İ N E M Ü S T E Ş A R L I Ğ I YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ SİSTEM 01.10.2009 Sunum Planı Yeni Teşvik Sisteminin Hedefleri Teşvik Unsurları Yeni Teşvik Sisteminin

Detaylı

2017 DESTEKLER VE YENİ FIRSATLAR

2017 DESTEKLER VE YENİ FIRSATLAR 2017 DESTEKLER VE YENİ FIRSATLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur: Asgari sabit

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararlar Karar No: 2018/11816 ve 2018/11930

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararlar Karar No: 2018/11816 ve 2018/11930 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararlar Karar No: 2018/11816 ve 2018/11930 Duyuru No: 2018/71 İstanbul 26.06.2018 23 Haziran 2018 Tarihli ve 30457 Sayılı Resmî

Detaylı

TEŞVİK PAKETİNİN GETİRDİKLERİ

TEŞVİK PAKETİNİN GETİRDİKLERİ . TEŞVİK PAKETİNİN GETİRDİKLERİ Neden teşvik paketi açıklamak durumunda kaldık. Mevcut teşvik sisteminin bölgesel ve sektörel ayrıma dayanması ve genel, bölgesel ve büyük ölçekli yatırımların teşviki uygulamalarından

Detaylı

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI)

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) Sayı : 2016/219 8 Tarih : 19.12.2016 Ö Z E L B Ü L T E N YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) 1 A-KONU Bilindiği üzere 2016 yılında

Detaylı

STEMİNİN 2009 YILI SONU İTİBARIYLA UYGULAMA SONUÇLARI

STEMİNİN 2009 YILI SONU İTİBARIYLA UYGULAMA SONUÇLARI T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİNİN 2009 YILI SONU İTİBARIYLA UYGULAMA SONUÇLARI Ali BABACAN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımc mcısı 8 Şubat 2010 Yeni Teşvik Sistemi Yeni

Detaylı