Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: Doküman No: KEK Revizyon Tarihi:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010"

Transkript

1 GİRİŞ 3 1. Firma Profili Ürünlerimiz Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 3 2. Referanslar 3 3. Proses Haritası 4 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Genel Şartlar Dokümantasyon Şartları Genel Kalite El Kitabı Doküman Kontrolü Kayıtların Kontrolü 6 5. YÖNETİMİN SORUMLULUĞU Yönetimin Taahhütü Müşteri Odaklılık Kalite Politikası Planlama Kalite Hedefleri Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması Sorumluluk, Yetki ve İletişim Sorumluluk ve Yetki Yönetim Temsilcisi İç İletişim Yönetimin Gözden Geçirmesi 8 6. KAYNAK YÖNETİMİ Kaynakların Sağlanması İnsan Kaynakları Altyapı Çalışma Ortamı 9 7. HİZMETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Hizmetin Gerçekleştirilmesinin Planlaması Müşteri Bağlantılı Prosesler Hizmet Şartlarının Belirlenmesi Hizmet Şartlarının Gözden Geçirilmesi Müşteri ile İletişim Tasarım ve Geliştirme Satınalma Tedarikçilerin Değerlendirilmesi Satın Alma Verileri Satın Alınan Ürünün Doğrulanması Hizmet Temini Hizmet Temini Kontrolü Hizmet Temini Proseslerinin Geçerliliği Tanımlama ve İzlenebilirlik Müşteri Mülkiyeti Ürünün Muhafazası İzleme ve Ölçme Cihazlarının kontrolü ÖLÇME, İZLEME VE İYİLEŞTİRME Genel İzleme ve Ölçme 11 Hazırlayan: Kalite Yönetim Temsilcisi Onaylayan: Üst Yönetim Sayfa 1 / 13

2 Müşteri Memnuniyeti İç Denetim Proseslerin Ölçüm ve İzlenmesi Hizmet / Ürünün Ölçüm ve İzlenmesi Uygun Olmayan Ürün / Hizmet Kontrolü Veri Analizi İyileştirme Sürekli İyileştirme Düzeltici Faaliyet Önleyici Faaliyet 13 Hazırlayan: Kalite Yönetim Temsilcisi Onaylayan: Üst Yönetim Sayfa 2 / 13

3 GİRİŞ Bu Kalite El Kitabı, ISO 9001:2008 standardı esas alınarak, GOLD GAYRİMENKUL EKSPERTİZ VE DANIŞMANLIK A.Ş. nin faaliyetlerini ve sistemi nin genel yapısını anlatmak amacıyla hazırlanmış temel dokümandır. Kalite El Kitabı, Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki dokümanlardan yararlanılarak hazırlanır. Hazırlanan El Kitabı Üst Yönetim tarafından onaylanır. Kalite El Kitabında gerekli değişiklik yapma (revizyon ve/veya düzeltme) yetkisi sadece Kalite Yönetim Temsilcisi ndedir. Yapılan değişiklikler bilgisayarda, ilgili bölüme kaydedilir, revizyon numarası yenilenir. Üst Yönetim, uygun gördüğü takdirde El Kitabının kontrolsüz kopyası, firma dışından kişi yada kuruluşlara verilebilir. Kontrollü olarak dağıtımı yapılan bütün kopya sahipleri yapılan değişiklik ve revizyonlardan haberdar edilir. 1. FİRMA PROFİLİ TARİHÇE 20 Mart 2007 yılında Ankara da kurulan GOLD GAYRİMENKUL EKSPERTİZ VE DANIŞMANLIK A.Ş.; gayrimenkule ilişkin yatırım danışmanlığı, proje değerleme ve geliştirme, kentsel dönüşüm ve yenileme değer tesbitleri, gayrimenkule dayalı hak ve faydalar ile makine, teçhizat, gemi vb. taşınır malların değerlendirilmesi konusunda hizmet vermek üzere kurulmuştur. Şirketimiz, farklı branşlarda eğitim almış deneyimli ortakları, bilgili ve dinamik personeli ile yurtiçi ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere, kamu ve özel sektöre yönelik gayrimenkul danışmanlığı konularında çalışmalarını sürdürmektedir HİZMETLERİMİZ Gayrimenkul Değerleme Arazi ve arsalar Konut, işyeri,üretim ve satış kullanım amaçlı taşınmazlar - Daire,villa, bina,bağ,fabrika,plaza ve iş merkezi,alışveriş merkezleri vb. Sağlık, kültür ve eğlence amaçlı taşınmazlar - Hastane, dispanser, tiyatro, sinema, spor ve eğlence merkezleri vb. Konaklama kullanım amaçlı taşınmazlar - Otel,motel, apart otel,tatil köyü,pansiyon vb. Lojistik kullanım amaçlı taşınmazlar - Akaryakıt istasyonu, liman,havalimanı, terminal, soğuk hava depoları vb. Gayrimenkul geliştirme projelerine danışmanlık Etkin ve verimli kullanım analizi Yatırım projelerinin fizibilite analizi Proje danışmanlığı Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri danışmanlığı Kira bedel tespiti Makine ve teçhizat değerlemesi Hazırlayan: Kalite Yönetim Temsilcisi Onaylayan: Üst Yönetim Sayfa 3 / 13

4 Ekspertiz Hizmeti Satış İnsan Kaynakları Müşteri Memnuniyeti YGG SATINALMA KALİTE EL KİTABI Eski eser değerlemesi Mahkeme ve icra dairelerinde gayrimenkul bilirkişiliği 1.2. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI Bu Kalite El Kitabı, madde 1.1 belirtilen ekspertiz ve danışmanlık hizmetlerini kapsar. Kalite Yönetim sistemi ; 7.3 Tasarım ve Geliştirme, Müşteri Mülkiyeti, 7.6 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü maddelerinden muafdır. 2. REFERANSLAR 1. ISO 9001: 2008 standardı 2. Prosedürler 3. Prosesler ve İş Akışları 4. Talimatlar ve Kalite Planları 5. Formlar 6. Standartlar 7. Sözleşmeler 8. Ekspertiz Raporları 3. PROSES HARİTASI PROSESLER Ekspertiz Hizmeti B1 B1 A1 B1 B1 Satış A1 A1 A1 A1 A1 İnsan Kaynakları A1 A2 B2 B1 B1 Müşteri Memnuniyeti B1 A1 B1 A1 A1 YGG B1 A1 A1 B1 B1 SATINALMA B1 A1 A1 B1 B1 A: Girdi sağlayan veya üretilen çıktıyı kullanan proses olduğunu gösterir. B: Bilgi veya hizmet sağlayan destek proses olduğunu gösterir. 1: Etkileşimin güçlü olduğunu gösterir. 2: Etkileşimin zayıf olduğunu gösterir. 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2008 standardının belirlediği çerçeve kapsamında uygulama ve takip etme kolaylığı sağlaması bakımından, kalite sistem elemanları bu El Kitabı nda, standartta belirtilen madde başlıkları altında tanımlanmış ve her bir maddenin altında, o madde ile ilgili prosedürler ve kullanılan dokümanlar belirtilmiştir. Hazırlayan: Kalite Yönetim Temsilcisi Onaylayan: Üst Yönetim Sayfa 4 / 13

5 4.1 Genel Şartlar GOLD A.Ş. ISO 9001:2008 şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi (KYS) oluşturmuş, dokümante etmiş, yürütmekte, sürekliliğini sağlamakta ve etkinliğini sürekli iyileştirmektedir. Bu kapsamda kalite yönetim sisteminin gerektirdiği prosesler ve GOLD A.Ş. deki uygulamaları tanımlanmıştır. Bu proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimini tayin için iş akışları hazırlanmıştır. Bu proseslerin uygulanması, izlenmesi, analiz edilmesi ve sürekli iyileştirilmelerinin sağlanmasına yönelik olarak Planla - Uygula - Kontrol Et - Önlem Al mantığı ile kalite yönetim sistemi dokümantasyonu hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Proseslerin birbirleri ile olan ilişkileri Proses Haritasında gösterilmiştir. Her bir prosesin iş akış şemaları ilgili proses tablolarının ekinde verilmiştir. Dış kaynaklı proseslerimiz kalite yönetim sistemimiz içinde tanımlanmış ve kontrol altına alınmıştır. 4.2 Dokümantasyon Şartları Genel GOLD A.Ş. 'nin kalite yönetim sistemi dokümantasyonu aşağıdakileri içerir: Kalite Politikası, Kalite Hedefleri, Kalite El Kitabı, Prosedürler ve Prosesler, Talimatlar Diğer dokümanlar (kalite planları, formlar, raporlar, listeler, tutanaklar vb). Kalite sistemindeki dokümanların seviyeleri ve birbirleriyle ilişkileri piramidal bir yapıdadır. K seviyesi Kalite El Kitabı Kalite sistemini tarif eder, kalite politikasını aktarır. P seviyesi Prosedürler (PR), Kalite sisteminin ayrı ayrı maddelerinin gereklerinin kim Prosesler (PS) tarafından, ne zaman karşılanacağını tarif eder T, F seviyesi Talimatlar Proses ve Prosedürlerde ana hatları tanımlanmış işlerin Formlar ayrıntılarını ve nasıl gerçekleştirileceğini tarif eder K.E.K Prosesler Prosedürler İştalimatları Diğer dökümantasyon Seviye1 Yaklaşımvesorumlulukları tanımlar Seviye2 Kim, Ne, Nezaman Seviye3 Nasıl Seviye4 Bilgininkayıt altınaalınmasını başlatır (formlar,etiketler,..). Bir kezkaydedilince, kalitekaydı yerinegeçebilir. Prosedürler ve Proseslerin hazırlanışı ilgili birim sorumlularının görevi olup, düzenlenmesi, yayınlanması, güncellenmesi ve orijinal nüshaların muhafazası Kalite Yönetim Temsilcisi nin sorumluluğundadır. Talimatlar, işlerin nasıl yapılacağını detaylı olarak açıklayan dokümanlardır. Talimatların hazırlanmasından ilgili birimler sorumlu olup, yayınlanması güncelleştirilmesi ve orijinal nüshaların muhafazası Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından yapılır. Formlar, raporlar, listeler ise sistemin işleyişini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış destek dokümanlardır. Bunların tasarımı ilgili birimlere ait olup bütünlüğü sağlamak amacıyla düzenlenmesi, yayınlanması, güncelliğinin sağlanması Kalite Yönetim Temsilcisi ne verilmiştir. Hazırlayan: Kalite Yönetim Temsilcisi Onaylayan: Üst Yönetim Sayfa 5 / 13

6 4.2.2 Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sistemimizin ana dokümanı olan Kalite El Kitabı; politikamızı, işleyişi ve organizasyonu tanımlamaktadır; Bu Kalite El Kitabı; Kalite Yönetim Sistemi için oluşturulmuş ve dokümante edilmiş prosedürlerle ilgili atıfları ve proseslerin birbirlerine olan etkilerini içerir. Kalite El Kitabının uygulanmasından, geliştirilmesinden, yayınlanmasından, güncelleştirilmesinden ve orijinal nüshaların muhafazasından Kalite Yönetim Temsilcisi sorumludur. El Kitabında referans gösterilen prosedür, proses ve görev tanımlarında, birimler arası ilişkiler, işlerin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı özet olarak açıklanmıştır Doküman Kontrolü Kalite sistemi ile ilgili dokümanlar kontrollü dokümanlardır. Yürürlüğe girmeleri veya yapılan değişikliklerin yansıtılarak yayınlanmaları Kalite Yönetim Temsilcisi'nin kontrol ve sorumluluğu altında yapılır. Onay mercii her prosedürde tanımlandığı şekildedir ve değişikliklerde de aynı merciin onayı gereklidir. Kalite yönetim sistem dokümanları bilgisayar ortamında yayınlanır. Duyuruları, firma içinde oluşturulan e-posta sistemi üzerinden yapılır. Bu suretle değişikliklerden etkilenecek tüm birimler zamanında ve tam olarak haberdar edilir. Bu şekilde sistemden eski ve geçersiz dokümanların çıkarılması ve kullanılmalarının önlenmesi sağlanır. İlgili Doküman: Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü PR Kayıtların Kontrolü Firmamızda Kalite kayıtlarının tanımlanması, toplanması, tasnifi, dosyalanması, korunması, bakımı ve imhası için esaslar belirlenmiş ve prosedür halinde dokümante edilmiştir. Kalite kayıtları kalite yönetim sisteminin etkin olarak işleyişini göstermek amacıyla tutulan form, rapor, yazışma türü dokümanlardır. Kalite kayıtlarına kolay erişebilme, hasar ve bozulmayı önleme amacıyla belirlenmiş yöntemler uygulanmaktadır. Kalite kayıtlarının saklanma süreleri belirlenmiş ve kayıt altına alınmıştır. İlgili Doküman: Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü PR YÖNETİMİN SORUMLULUĞU Bu madde GOLD A.Ş. 'nin yönetim taahhüdü, müşteri odaklılık, kalite politikası, kalite hedefleri, sorumluluk ve yetki, organizasyon yapısı, yönetim temsilcisi ve yönetimin gözden geçirmesi konularını içermektedir. 5.1 Yönetimin Taahhüdü GOLD A.Ş. nin yürütme sorumluluğuna sahip üst yönetimi, kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin taahhüdünü, müşteri odaklı bir yapılanma kurmak ve işlerliğini sağlamak, kalite politika ve hedeflerini oluşturmak ve yaygınlaştırmak, gözden geçirme faaliyetlerini yönetmek ve gerekli kaynakları sağlamak işlevleri ile yerine getirir. Bu işlevlerin yerine getirilmesinde ana amaç, müşteri memnuniyetinin ve çalışanların gelişiminin arttırılmasının sağlanması ve firma performansının sürekli iyileştirilmesinin temin edilmesidir. 5.2 Müşteri Odaklılık Müşteri gereksinim ve beklentilerinin belirlenmesi, anlaşılması ve karşılanmasının sağlanması ile müşteri tatmininin kazanılması amacıyla GOLD A.Ş.. nin organizasyonu müşteri odaklı bir şekilde yapılandırılmış ve kalite yönetim sistem dokümantasyonunda müşteri odaklılık göz önünde tutulmuştur. Firmanın her çalışanının, müşteri sözleşme ve şartnamelerinin yerine getirilmesinin, birinci öncelik olduğu bilincinde olması için kendi birimlerinde gerekli çalışmaları yürütür. Bu uygulamalar ile müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için, olası müşteriler de dahil olmak Hazırlayan: Kalite Yönetim Temsilcisi Onaylayan: Üst Yönetim Sayfa 6 / 13

7 üzere tüm müşterilerin belirlenmesi ve tanımlanması, müşteri ve hizmet karakteristiklerinin saptanması, pazardaki rekabetin değerlendirilmesi, olanakların, zayıf ve kuvvetli noktaların tanımlanması ve uzmanlaşmanın sağlanması da amaçlanmıştır. 5.3 Kalite Politikası GOLD A.Ş. de kalite, müşteri şartnamelerine tam uygunluğu sağlayacak düzeyde performans üstünlüğü olarak anlaşılmakta olup, müşteri tatmini esas olarak alınmaktadır. Kalite politikası, firmanın kültürü, müşteri memnuniyeti, sürekli gelişme ve iyileşmeyi esas alacak şekilde belirlenmiştir. KALİTE POLİTİKASI GOLD A.Ş. Türkiye nin en güçlü, en karlı, en beğenilen, lider gayrimenkul değerleme şirketleri arasında yer almayı hedeflemektedir. Bu amaçla aşağıdaki maddeler Kalite Politikamız olarak belirlenmiştir: 1. Etik değerleri ön planda tutarak müşterilerinin ihtiyaçlarını en hızlı ve en doğru biçimde karşılamak, 2. Üstün nitelikli insan kaynağına, teknolojik altyapıya sahip olmak için yenilikçi çalışmaları sürekli kılmak, 3. Hizmetlerin arkasında olmak, 4. Firma çalışanlarının huzur ve güvenini sağlayarak, hizmet kalitesini artırmak, 5. Müşterilerilerinin güvenini kazanmak, Ve bütün bunları yerine getirebilmek için KYS nin şartlarına uymak ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak. Bu politika üst yönetimin sorumluluğundadır. Kalite politikası eğitim, duyuru vb. uygulamalar ile tüm personele aktarılır, herkes tarafından anlaşılarak benimsenmesi ve politikaya uygun çalışılması sağlanır. 5.4 Planlama Kalite Hedefleri Yönetim, Yönetimin Sistemi Gözden Geçirmesi Toplantısında, bir sonraki dönem için sistemi geliştirmek ve aksayan yönlerini gidermek amacıyla yapılacakları planlar. Planların politika ve hedeflerle uyumlu olması gözetilir. Yapılan toplantılarda yıllık kalite, hizmet, yatırım, personel hedefleri belirlenir ve takip edilir. Hedeflere ulaşılması için gerekli çalışmaların genel planları görüşülerek sonuca bağlanır. Bu hedefler üst yönetimin de onayı ile kabul edilir. İlgili Dokümanlar: YGG Toplantı Tutanakları Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması Üst Yönetim, Kalite hedefleri de dahil olmak üzere madde 4.1 de verilen şartları yerine getirmek için, kalite yönetim sistemini planlamak amacıyla prosedürlerini, proses iş akış şemalarını, talimatlarını, kalite planlarını, görev tanımlarını ve formlarını oluşturarak uygulamaya almıştır. Kalite Yönetim Siteminde, değişiklikler planlanıp uygulandığında, ilgili tüm dokümanlar gözden geçirilerek gerekli olduğu halde tutarlılığı sağlayacak şekilde revize edilir. Kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesi için, ilgili birimlere e-posta üzerinden duyurulur. Tüm dokümanlar Kalite Yönetim Temsilcisi'nin bilgisayarında muhafaza edilir ve KYS Doküman Listesinde kayıt altına alınır. İlgili Dokümanlar: KYS Çalışma Planı Hazırlayan: Kalite Yönetim Temsilcisi Onaylayan: Üst Yönetim Sayfa 7 / 13

8 5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim Sorumluluk ve Yetki Üst yönetim, firma çalışanları arasındaki hiyerarşiyi, sorumlulukları ve iletişim yollarını belirler ve personele duyurur. Bu madde kapsamında yer alan görev tanımları, Kalite El Kitabı nın 1. Kapsam maddesinde belirtilen hizmetler ile ilgili yönetim faaliyetlerini içermektedir. Bu hizmetlere yönelik örgüt yapısı Ek 1 de görülen Organizasyon Şeması nda verilmiştir. Kaliteyi etkileyen tüm personelin görev tanımları GOLD A.Ş. Görev Tanımları Dokümanları nda tanımlanmıştır. İlgili Dokümanlar: Görev Tanımları Organizasyon Şeması Yönetim Temsilcisi İlgili madde gereği üst yönetim tarafından Yönetim Temsilcisi belirlenmiş ve bir duyuru ile atanmıştır İç İletişim Üstlenilen görevlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi için kalite yönetim sistemi ve müşteri gereksinimleri ile ilgili haber, duyum ve bilgileri ilgili kademe ve personel ile paylaşmak ve kullanıma sunmak için gerekli iletişim kaynakları sağlanmıştır. Bu amaçla ilgili kişiler için bilgisayar temin edilip şebeke bağlantıları yapılmıştır. GOLD A.Ş. de iç yazışmalar, mümkün olduğunca bilgisayar iletişim sistemi ile sağlanır. Ayrıca telefonla iletişim ve toplantılar da GOLD A.Ş. 'nin temel iletişim araçlarıdır. 5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi Bu Kalite El Kitabı kapsamında belirtilen konular, her yıl en az bir kez (Haziran ayında) yılda bir yapılan yönetimin gözden geçirme toplantıları ile gözden geçirilir. Toplantıya Üst Yönetim başkanlık eder ve bölge yöneticileri katılır. Gerek görülmesi durumunda ilgili diğer kişiler de toplantıya davet edilebilir. Toplantının zamanı, gündem maddeleri, başkanı ve yazıcısı, Yönetim Temsilcisi tarafından duyurulur. Diğer yöneticiler, toplantı öncesinde, görüşülmesini istedikleri konuları, bildirerek gündeme alınmasını sağlayabilirler. Genel olarak toplantıların gündeminde; 1. ISO 9001:2008 standardına uygunluğu, 1. Kuruluş içi kalite denetimlerinin sonuçları, 2. Müşteri veya dış kuruluşların yaptığı denetimlerin sonuçları, 3. Kapatılamayan düzeltici ve önleyici faaliyetler, 2. Kalite hedeflerinin durumu ve gerekli ise yeni hedefler, 3. Piyasa içindeki yerimiz ve rakiplerin değerlendirmesi, 4. O yıla ait analizlerle geçen yıllardaki analizlerin değerlendirilmesi, 5. Raporlama sisteminin gözden geçirilmesi, 6. Sistemin performansı ve müşteri isteklerinin karşılanma derecesi, 7. Proses performansı ve hizmet uygunluğu 8. Sektördeki gelişmeler, 9. Personel sorunları ve ihtiyaçları, ele alınır. İhtiyaç duyulan kaynaklar hakkında görüşülerek kararlar alınır ve gerçekleştirilecek faaliyetler ve sorumluları belirlenir. Yönetimin gözden geçirmesi programının hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının oluşturulması sorumluluğu Yönetim Temsilcisi ne aittir. Kayıtların oluşturulması için Toplantı Tutanağı düzenlenir. Hazırlayan: Kalite Yönetim Temsilcisi Onaylayan: Üst Yönetim Sayfa 8 / 13

9 Yönetimin Gözden Geçirmesi Sürecinde Kullanılan Dokümanlar; Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosesi PS 05 Yıllık Rapor İç tetkik sonuçları Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü PR 02. Yönetimin Gözden Geçirmesi Sürecinin Kaydedildiği Dokümanlar; YGG Toplantı Tutanağı F16 6. KAYNAK YÖNETİMİ 6.1. Kaynakların sağlanması 6.2.İnsan Kaynakları GOLD A.Ş., çalışanlarını, madde de yer alan görev tanımlarına uygun olarak öğrenim, eğitim, beceri ve deneyimleri açısından yeterli kişilerden seçmektedir Çalışan personelin becerileri ve uzmanlıkları iç ve dış eğitimler aracılığı ile geliştirilir. Sistemin gerekleri doğrultusunda yönetim teknikleri, kalite sistemi, kullanılan bilgisayar programları ve diğer uzmanlık gerektiren konularda şirket içi eğitimler düzenlenir. Eğitim ile ilgili tüm kayıtları Kalite Yönetim Temsilcisi muhafaza eder. İlgili Dokümanlar: İnsan Kaynakları Prosesi PS Alt Yapı GOLD A.Ş., üst yönetimi, verdiği hizmetin uygunluğunu sağlamak için gerekli olan altyapıyı tayin eder, sağlar ve sürdürür. Altyapı aşağıdakileri kapsar : 1. Binalar, çalışma alanları ve bununla ilgili tesisler 2. Proses teçhizatı 3. Destek hizmetleri (taşıma, iletişim vb) Altyapının belirlenmesi ve tayin edilmesinde yapılacak proses ve operasyonlar ile bunlara ait gereksinimler göz önünde bulundurulur Çalışma Ortamı GOLD A.Ş., üst yönetimi, verdiği hizmetin uygunluğunu sağlamak için gerekli olan çalışma ortamını tayin eder, sağlar ve sürdürür. Çalışma ortamı sıcaklık, gürültü, ışık, aydınlatma, sağlık koşulları, nem, temizlik, hava akışı gibi hususları kapsar. 7. HİZMET GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 7.1 Hizmet Gerçekleştirilmesinin Planlaması GOLD A.Ş., hizmet gerçekleşmesini planlaması sırasında; hizmetle ilgili hedeflerini ve şartlarını, kaynak ihtiyaçlarını, hizmete özgü gerekli doğrulama, geçerli kılma, izleme ve ürün-hizmet kabul kriterlerini esas alır. Bununla ilgili proseslerini belirler. Ürün için müşteri teklif istekleri bu kapsamda ele alınır ve yapılabilirlik çalışması sonrasında, teklif hakkındaki karar açıklığa kavuşur. Hazırlayan: Kalite Yönetim Temsilcisi Onaylayan: Üst Yönetim Sayfa 9 / 13

10 7.2 Müşteri Bağlantılı Prosesler Hizmete Bağlı Şartlarının Belirlenmesi GOLD A.Ş., Müşterisine teklif vermeden önce tüm müşteri şartlarını, kuruluşun şartlarını ve varsa yasal şartları belirler Hizmete Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi Belirlenen şartlar doğrultusunda; yapılabilirlik çalışması (fiyat, eksper temini, teslim süreleri vb) olumlu sonuçlanırsa, müşteriye teklif verilir. Müşteri ile aramızda meydana gelebilecek yanlış ya da eksik anlaşmaları önlemek için izlenecek yöntemi belirler Müşteri ile İletişim GOLD A.Ş., satış aşamasından, ürün (rapor ) teslim edilene kadar, müşterileri ile iletişim içerisindedir. Her aşamada meydana gelebilecek değişikliklerden veya uygunsuzluklardan müşterilerini bilgilendirerek, her türlü geri beslemeyi sağlar. Ayrıca teslim sonrası oluşabilecek sorunlarda da müşterinin yanında olan GOLD A.Ş., sorunun giderilmesi için gerekli her türlü desteği verir. İlgili Dokümanlar: Satış Prosesi PS04 Ekspertiz Hizmeti Prosesi PS Tasarım ve Geliştirme GOLD A.Ş. de tasarım ve Geliştirmeye yönelik bir proses olmadığından 7.3 maddesinden muaftır. 7.4 Satın alma GOLD A.Ş., ekspertiz hizmetinin şartlara uygunluğunu sağlamak amacıyla, tedarikçilerin (eksperlerin) seçimi için standarda uygun yöntemler belirlemiş ve uygulamaktadır Tedarikçilerin değerlendirmesi: Hizmet alımı yaptığımız tedarikçilerin (eksperlerin) değerlendirilmesi amacıyla geliştirilen yönteme göre; tedarikçiler müşteri taleplerine uygun olarak sorunsuz raporlama, zamanında rapor teslimi, güvenilirlik açısından izlenir. Değerlendirme kayıtları tutulur ve muhafaza edilir.bölge sorumluları ve Üst Yönetim 6 ayda bir eksper değerlendirmesi yaparak eksperlere puan verir.puanı 3ün altında olan eksperlerle çalışmaya son verilir.( LST05 ) Hizmet alımları Bölge Sorumluları tarafından Eksper Listesi ndeki eksperlerden gerçekleştirilir Satın alma verileri: GOLD A.Ş. nin satın alacağı hizmetlerde görevlendireceği eksperlerde aradığı şartları GOLD A.Ş. görev tanımları kapsamında belirlemiştir Satın alınan hizmetin doğrulanması: GOLD A.Ş. Eksperler tarafından hazırlanan ekspertiz raporlarını ekspertiz hizmet prosesinde PS01 belirtildiği şekilde talimatlara uygunluğunu kontrol ederek doğrular. İlgili Dokümanlar: Ekspertiz Hizmet Prosesi PS01 İnsan Kaynakları Prosesi PS03 Eksper Çalışma Talimatı TL01 Rapor Hazırlama Talimatı TL02 LST05 Eksper Değerlendirme Listesi Eksper Değerlendirme Talimatı TL04 Hazırlayan: Kalite Yönetim Temsilcisi Onaylayan: Üst Yönetim Sayfa 10 / 13

11 7.5 Hizmet Sunumu Hizmet Sunumunun Kontrolü GOLD A.Ş., hizmetin sağlanmasında aşağıda belirtilen koşulları sağlamıştır; 1. Tüm ekspertiz raporları teknik spesifikasyonları ve tüm özellikleri bakımından tanımlıdır. Ve bu bilgiler ilgili personelce ulaşılabilir durumdadır, 2. Hizmetin gerçekleşmesini sağlayacak tüm talimatlar, dokümante edilerek, ilgili personelin ulaşabileceği şekilde kayıt altına alınmıştır. 3. Hizmete esas tüm ekspertiz çalışmaları talimatlar doğrultusunda uygulanmaktadır. 4. Serbest bırakma, teslimat ve teslimat sonrası faaliyetlerle ilgili dokümanlarla tanımlanmıştır. İlgili Dokümanlar: Ekspertiz Hizmet Prosesi PS Hizmet Temini Proseslerinin Geçerliliği GOLD A.Ş. de hizmet kalitesi, Ekspertiz Hizmet Prosesi doğrultusunda kontrol edilerek, doğrulanır. İlgili Dokümanlar: Ekspertiz Hizmet Prosesi PS Belirleme ve İzlenebilirlik İşletmemizde ekspertiz raporlama işleri referans numaraları ile tanımlanır. Ekspertiz Talep formlarının takibi ile her aşamada tutulan kayıtlarına geriye dönük olarak ulaşmak mümkün olur. Oluşturulan ve yazılı hale getirilen bu sistem sayesinde geriye dönük tüm kayıtlara ulaşabilme sağlanmıştır Müşteri Mülkiyeti Firmamızda yapılan işin tabiatı gereği müşteri mülkiyeti olmadığından standartın bu maddesinden muaf tutulmuştur. Ancak gelecekteki uygulamalarımız sırasında müşteri mülkiyeti olması halinde, kalite el kitabımız revize edilerek bu maddenin gerekleri yerine getirilecektir Ürünün Muhafazası Firmamızda hazırlanan ekspertiz raporlarının korunması için uygun yöntemler geliştirilmiştir. (Kayıtların Kontrolü Prosedürü madde 5.4 ) İlgili Dokümanlar: Kayıtların Kontrolü Prosedürü PR İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü GOLD A.Ş. nin hizmetlerinde izleme ve ölçme cihazları kullanılmadığından 7.6 maddesinden muaftır. 8. ÖLÇME, İZLEME VE İYİLEŞTİRME 8.1. Genel GOLD A.Ş., Hizmet uygunluğunu göstermek, KYS nin uygunluğunu sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek için, tüm proseslerin verilerini kayıt altına alır ve bu verileri belirli zaman aralıklarında değerlendirir. 8.2.İzleme ve Ölçme Müşteri Memnuniyeti Müşteri görüşleri anket, ziyaret ve müşterilerin ilettiği şikayet, teslimat performansı, iadeler vb. bilgiler aracılığı ile alınır. Müşteri memnuniyeti anketi yılda bir kez düzenlenir. Anketlerde elde edilen veriler arasında düşük seviyede Hazırlayan: Kalite Yönetim Temsilcisi Onaylayan: Üst Yönetim Sayfa 11 / 13

12 olanlar, ziyaretler sırasında dile getirilen şikayetler, iadeler, ve olumsuzluk içeren teslimat performansı verileri müşteri memnuniyetsizliği göstergesidir. Memnuniyetsizlik göstergelerinin olumluya dönüşmesi ile müşteri memnuniyeti seviyesinde artış elde edilmesi hedeflenir İç Denetim Uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini, sürekliliğini, planlanan düzenlemelere uygunluğunu doğrulamak amacıyla yapılacak kuruluş içi kalite denetimleri konusunda bir prosedür hazırlanmış ve dokümante edilmiştir. Kuruluş içi kalite denetimleri yılda bir kere yapılır. Önceki denetim sonuçları, faaliyetlerin durumu, müşteri istek ve şikayetleri göz önüne alınarak planlanır. Denetimler, denetlenecek birim ya da faaliyetten direk sorumlu olmayan bağımsız ve eğitimli personel tarafından gerçekleştirilir. Denetim sonucunda bulunan eksiklik ya da uygunsuzlukları gidermek denetlenen birimin sorumluluğundadır. Düzeltici faaliyetler takip tetkikleri ile izlenir. Denetim sonuçları kayıt ve muhafaza edilir. Yönetimin sistemi gözden geçirmesi toplantılarında veri olarak kullanılır. İlgili Doküman: İç Tetkik Prosedürü PR Proseslerin Ölçüm ve İzlenmesi GOLD A.Ş., üst yönetimi tüm prosesler için, kalite politikasının gerçekleştirilmesini kolaylaştıracak ve müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasını sağlayacak Kalite Performans Kriterlerini tanımlar ve bunlara yönelik ölçülebilir hedefleri belirler. Tanımlanan ve belirlenen kriter ve hedefler, saptanan ölçütler çerçevesinde periyodik olarak toplantılarda izlenir ve gerçekleşen performans ile hedeflenen arasındaki fark açısından değerlendirilerek gerekçeleri araştırılır. Yapılan gözden geçirme sonucu tespit edilen uygunsuzlukları düzeltmek ve tekrarlamasını önlemek veya iyileştirme / gelişme fırsatlarını firmaya yaygınlaştırmak için Düzeltici / Önleyici Faaliyet Raporu düzenlenir ve gerekli faaliyetler başlatılarak takip edilir. Bu işlevin yapılmasında ana amaç, firma proseslerinin performansının sürekli iyileştirilmesini temin ederek müşteri memnuniyetinin ve çalışanların gelişiminin arttırılmasının sağlanmasıdır. İlgili Doküman: Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü PR Hizmetin Ölçüm ve İzlenmesi GOLD A.Ş., zorunlu standartlar, şartnameler ve müşteri istekleri göz önüne alınarak hizmet şartlarının yerine getirildiğini doğrulamak için hizmete gerekli özellikleri veren karakteristikler izlenir ve ölçülür. Bu doğrulama, Hizmet gerçekleştirme prosesinin girdi, proses ve son kontrol aşamalarında planlanan düzenlemelere (talimatlara) göre gerçekleştirilir. Geçerli kılma, bu proseslerin planlanmış sonuçlarının elde edilme yeteneğini gösterecek şekilde uygulanır. Ekspertiz raporları Eksper Çalışma Talimatı TL01, Rapor Hazırlama Talimatı TL02 ye göre incelenir. Kabul onayı alınmış ekspertiz raporları kullanılır. Kabul kriterlerinin uygunluğu ile ilgili kayıtlar muhafaza edilir. İlgili Dokümanlar: Ekspertiz Hizmet Prosesi PS01 Eksper Çalışma Talimatı TL01 Rapor Hazırlama Talimatı TL02 Rapor Kontrol Formu F Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Kontrolü Belirlenmiş şartlara uymayan ekspertiz raporlarının yanlışlıkla müşteriye teslim edilmesini engellemek için yapılacak işlemler belirlenmiş ve yazılı hale getirilmiştir. Hazırlayan: Kalite Yönetim Temsilcisi Onaylayan: Üst Yönetim Sayfa 12 / 13

13 Ekspertiz raporuna girdi teşkil edecek belge ve evraklarda, proses sırasında ya da son kontrolde çıkan uygunsuz raporlar için yapılacak işlemler, sorumluluk ve yetkiler belirlenmiştir. Yapılacak işlemler işletmede raporun yenilenmesi olabilir. Uygun olmayan ürünlerin (raporların) uygunsuzluk nedenleri, yapılacak işlemler kayıt edilir ve korunur. Uygun olmayan ürün/hizmetlerle ilgili yöntemler dokümante edilerek, kayıt altına alınmıştır. İlgili Doküman: Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü PR Veri Analizi Proses yeterliliklerini, ürün/hizmet karakteristiklerini tespit etmek ve iyileştirmek amacıyla ihtiyaç duyulan temel istatistik teknikler belirlenmiş ve uygulanmaktadır. İlgili Doküman: Raporlar 8.5. İyileştirme Sürekli İyileştirme GOLD A.Ş., Sürekli iyileşmeyi sağlamak amacı ile; Yönetimin gözden geçirmesi verilerini, iç denetim sonucunda elde edilen verileri, düzeltilici önleyici faaliyetlerle ilgi verileri ve tüm istatistiksel verileri değerlendirir. Bunlara bağlı olarak kalite hedeflerini gözden geçirir, gerekli gördüğü hallerde yeni hedefler belirler / Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler: GOLD A.Ş., uygunsuzlukları gidermek ve olası uygunsuzlukları önlemek amacı ile Düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatır. Bu faaliyetlerin ilgili yöntemleri tanımlamak amacı ile Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü PR-05 hazırlamış ve uygulamaya geçirmiştir. Ayrıca iç denetimler sonucu tespit edilen uygunsuzluklar da düzeltici ve önleyici faaliyetler kapsamında ele alınır. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin sonuçları, yönetimin sistemi gözden geçirmesi toplantılarında değerlendirilir. İlgili Dokümanlar: İç Tetkik Prosedürü PR-03. Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü PR-04. Düzeltici Önleyici Faaliyetler Prosedürü PR-05. Hazırlayan: Kalite Yönetim Temsilcisi Onaylayan: Üst Yönetim Sayfa 13 / 13

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ Sayfa No: / 8 Yayın No: 0 4--) GENEL ŞARTLAR... 4.. 6. 7. 8. Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7.

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7. BÖLÜM-01 KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO Bölüm 1 Müşteri İle İlişkili Prosesler 10/19 7.2 İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/19 7.3 Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma

Detaylı

Analiz ve Kıyaslama Sistemi

Analiz ve Kıyaslama Sistemi Analiz ve Kıyaslama Sistemi Analiz Kıyaslama Raporu (? pgi=5&tabpg=4&arn=99506&oka=0) Puan Karşılaştırma Raporu (? pgi=5&tabpg=5&arn=99506&oka=0) Düzeltici Faaliyet Takip Raporu (? pgi=5&tabpg=7&arn=99506&oka

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

1-AMAÇ: Hastanemizde kalite politikasını, uygulamalarını ve ilkelerini tüm personele iletmek etkili bir kalite sistemini tanımlamak ve hayata geçirmek

1-AMAÇ: Hastanemizde kalite politikasını, uygulamalarını ve ilkelerini tüm personele iletmek etkili bir kalite sistemini tanımlamak ve hayata geçirmek KKY01-KALİTE YÖNETİM BİRİMİNİN YAPISI A- KALİTE YÖNETİM TALİMATI KALİTE YÖNETİM Sayfa No 1/8 1-AMAÇ: Hastanemizde kalite politikasını, uygulamalarını ve ilkelerini tüm personele iletmek etkili bir kalite

Detaylı

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER 1 / 5 3. 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bu el kitabı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün eğitimöğretim, analiz ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik kalite yönetim sistemini

Detaylı

DOKUMAN KONTROL TALİMATI Doküman

DOKUMAN KONTROL TALİMATI Doküman DOKUMAN KONTROL TALİMATI Yayın Yayın Revi. Sayfa Doküman Revizyon Tarihi No Tarihi No TL-02 10.08.2017 01 00 --- 1 / 6 1. AMAÇ: Kalite sistemine ait dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayınlanması,

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması,

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması, güncellenmesi ve/veya

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/6 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 02.07.2018 İlk yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda Kalite Yönetim Sistemi politika, hedef ve iş akışlarındaki

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ 1 GENEL ŞARTLAR Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirilmekte

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

ISO KALİTE EL KİTABI KEK-01

ISO KALİTE EL KİTABI KEK-01 Gereksinimler İçindekiler Firmamız Tanıtımı Değişiklik Takip Çizelgesi 1 Kapsam 1.1 Genel 1.2 Uygulama 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar 3 Terimler ve tarifler 4 Kalite yönetim sistemi 4.1 Genel

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı Dok.No: AU KYS EK Bölüm 9 Performans değerlendirme

Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı Dok.No: AU KYS EK Bölüm 9 Performans değerlendirme İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı Performans değerlendirme Altınbaş Üniversitesinde idari ve destek hizmetler kapsamında uygulanan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

SARAYÖNÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİNİN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

SARAYÖNÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİNİN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1/6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/5 1. AMAÇ: Kurulmuş olan kalite sisteminin etkinliğini arttırmak, bağımsız bakış açısı ile kalite sistemini sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla tüm bölümlerin kalite sistemine

Detaylı

İç Denetim Kontrol Formu

İç Denetim Kontrol Formu ISO 9001:2015 Md No 4 Bağlam Gereklilikler Denetlenecek Birim Bulgular Not 4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması 4.3 Kalite yönetim sisteminin

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ Sayfa: 1/11 STANDARD NO SORULAR AÇIKLAMALAR 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR Genel şartlar yerine getirilmiş mi? 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL ŞARTLAR Oluşturulan dökümantasyon; 1-Kalite

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ KONTROLÜ Sayfa 1/6 REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 08.08.2015 İlk Yayın 01 18.04.2016 Yürürlük yetkilisinin değişimi 02 04.09.2017 YGG(04.05.2017) Toplantısında alınan kararların gerektirdiği revizyon 1.

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SPORIUM YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SPORIUM YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ Sayfa no 1 1. AMAÇ Bu prosedür, GAÜN Müdürlüğünde uygulanan Kalite Yönetim Sistemlerinin doğru şekilde işletilmesi ve sistem gerekliliklerini karşılaması konusunda sürekli uygunluğunun, yeterliliğinin

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kalite Yönetim Sistemi (KYS) İç Denetimlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi ve raporlanması için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür;

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ndeki kalite güvence sistemi politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve Fakülte içerisinde yayılımıyla ilgili süreçleri

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Kırklareli Üniversitesi politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili süreçleri tanımlamak, İKS nin uygunluğunu gözden geçirmek amacıyla yürütülecek

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI

İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI 13.07.2018 ISO 9001:2015 İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI Soru Sayısı: 33 Süre: 40 Dakika Ad SOYAD: Bölüm: ADL Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri OĞUZ ÖZTÜRK Soru-1) Aşağıdakilerden hangisi ISO 9001:2015

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyaca kabul görmüş medikal cihazlar endüstrisi kalite yönetim sistemi standardı olan ISO 13485'in final versiyonu Şubat 2016 da yayınlandı.

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ 2.KAPSAM 3.REFERANS VE İLGİLİ DOKÜMANLAR 4.TANIMLAR VE KISALTMALAR 5.SORUMLULUK VE YETKİ 6.UYGULAMA Sayfa 2 / 5 İTİRAZ VE ŞİKAYET 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müşteri istek

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2018 YILI UYGULAMA REHBERİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2018 YILI UYGULAMA REHBERİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YILI UYGULAMA REHBERİ KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ SUNUŞ Üniversitemizin Kalite Yönetim Sistemi, 2017 yılı içerisinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından, Kurumsal

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ

YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, KTO Karatay Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve Üniversite içerisinde yayılımıyla ilgili süreçleri tanımlamak, Kalite

Detaylı

KYS İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

KYS İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 08.08.2015 İlk Yayın 01 18.04.2016 Yürürlük yetkilisinin değişimi 02 04.09.2017 YGG(04.05.2017) Toplantısında alınan kararların gerektirdiği revizyon 1. AMAÇ İç

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI Sayfa 2 / 13 1 İÇİNDEKİLER 1. İÇİNDEKİLER... 2 2. ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 3 3. KAPSAM... 3 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ... 4 4.1.

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI NİSAN 2018 1 2 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol?...5 2. İç

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/6 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 19.03.2013 İlk Yayın. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ eğitim öğretim hizmetlerinin tasarlanması ve geliştirilmesiyle ilgili yöntemi açıklamaktır.

Detaylı

İSG Hizmet Yönetim Rehberi

İSG Hizmet Yönetim Rehberi İSG Hizmet Yönetim Rehberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0. TEMEL YAKLAŞIM 2 0.1. GENEL 2 0.2. PROSES YAKLAŞIMI 2 0.3. RİSK TEMELLİ (BAZLI) YAKLAŞIM 2 0.4.

Detaylı

İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK DURUMU Değişiklik Tarihi Açıklama Değişiklik No - Yeni yayımlandı 0 14.03.2002 Form Değişikliği Yapıldı 1 25.10.2005 Yönetim ve Değişikliği Yapıldı 2 HAZIRLAYAN: Sibel ŞAHİN İMZA ONAYLAYAN:

Detaylı

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU 1. AMAÇ ABC San. ve Tic. A.Ş. nde uygulanan Kalite Yönetim Sistemini tanımlamak amacıyla oluşturulan Kalite Sistem Dokümantasyon yapısını göstermek. 2. KAPSAM Bu prosedür Kalite Yönetim Sistemi dahilindeki

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar.

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, OMÜ Mühendislik Fakültesi Kalite Yönetim Sistemine ait tüm dökümanların hazırlanması, onaylanması, revizyonu ve kontrol altına alınmasıyla ilgili yöntemleri tarif eder. 2.

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR18/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı Daire Başkanlığında; müşteri taleplerine

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

KYS İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

KYS İÇ TETKİK SORU LİSTESİ SAYFA NO 1 / 10 TETKİK TARİHİ: BAŞ TETKİKÇİ: 1. TETKİKÇİ: 2. TETKİKÇİ: 4 4.1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GENEL ŞARTLARI Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan perosesler ve bunların uygulamaları kuruluş

Detaylı

İç Tetkik Prosedürü Dok.No: KYS PR 02

İç Tetkik Prosedürü Dok.No: KYS PR 02 AMAÇ Üniversitemizde uygulanan ve KYS kapsamına alınan faaliyetlerin, Kalite Yönetim Sistemi şartlarımıza, yasal şartlara ve ISO 9001:2015 standardı şartlarına uygunluğunun ve etkinliğinin planlı ve sistematik

Detaylı

İlişkiler Matrisi & Değişikliklerin Özeti

İlişkiler Matrisi & Değişikliklerin Özeti Bu ilişki matrisi ISO 9001:2015 yeni şartları ile ISO 9001:2008 şartlarını karşılaştırır ve değişikliklerin bir özetini verir. İlişkiler Matrisi & Değişikliklerin Özeti KIWA MEYER BELGELENDİRME HİZMETLERİ

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev.0 Rev.1 İlk yayın Kapsamın personel belgelendirme faaliyetlerini de içerecek şekilde genişletilmesi BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

Gerçekler. Sanayileşme ve çevre sorunları Küreselleşme ve Pazarın büyümesi Rekabetin artması

Gerçekler. Sanayileşme ve çevre sorunları Küreselleşme ve Pazarın büyümesi Rekabetin artması Gerçekler Sanayileşme ve çevre sorunları Küreselleşme ve Pazarın büyümesi Rekabetin artması Çözüm Kaliteyi arttırmak Çevreye duyarlı üretim Kalite yönetim sistemleri Kalite yönetim sistemleri ISO 9001,

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. İçindekiler 1 - Merkezimizin Tanıtımı 2 - Değişiklik Özeti 3 4.2.3. Kapsam, Genel, Uygulama 4 1, 1.1, 1.2

KALİTE EL KİTABI. İçindekiler 1 - Merkezimizin Tanıtımı 2 - Değişiklik Özeti 3 4.2.3. Kapsam, Genel, Uygulama 4 1, 1.1, 1.2 KONU S.NO 9001:2008 ST.NO İçindekiler 1 - Merkezimizin Tanıtımı 2 - Değişiklik Özeti 3 4.2.3 Kapsam, Genel, Uygulama 4 1, 1.1, 1.2 Atıf Yapılan Standartlar 4 2 Terimler ve Tarifler 4 3 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

GÖREV TANIM FORMU A.POZİSYONUN KISA TANIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ UZMANI KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ B.POZİSYONUN GEREKTİRDİĞİ BİLGİ BECERİ DÜZEYİ

GÖREV TANIM FORMU A.POZİSYONUN KISA TANIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ UZMANI KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ B.POZİSYONUN GEREKTİRDİĞİ BİLGİ BECERİ DÜZEYİ A.POZİSYONUN KISA TANIMI POZİSYON ADI BAĞLI OLDUĞU POZİSYON KENDİSİNE BAĞLI POZİSYONLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ UZMANI KYS MÜDÜRÜ KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ ORGANİZASYONDA RAPORLAYACAĞI KİŞİ / KİŞİLER VEKALET

Detaylı

ÖRNEK LTD.ŞTİ. Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI REVİZYON TARİHİ : REVİZYON NO : 0 KOPYA NO : HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ÖRNEK LTD.ŞTİ. Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI REVİZYON TARİHİ : REVİZYON NO : 0 KOPYA NO : HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ Sayfa No 1 / 36 ÖRNEK LTD.ŞTİ. Kalite El Kitabı REVİZYON TARİHİ : 01. 11. 20.. REVİZYON NO : 0 KOPYA NO : İZİNSİZ KOPYALANMASI VE DAĞITILMASI YASAKTIR. Sayfa No 2 / 36 ÖNSÖZ Günümüz rekabet ortamında başarılı

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Sayfa No : 1/5 1 AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sisteminin ve teknik faaliyetlerinin etkinliğinin ve iyileştirilmesinin sağlanması

Detaylı

Dokümanların Kontrolü Prosedürü

Dokümanların Kontrolü Prosedürü 1.AMAÇ: BUTSO Kalite Yönetim Sistemini (KYS) oluşturmak, uygulamak, sürdürmek ve etkin çalışmasını desteklemek için gerekli dokümantasyonun oluşturulması, onaylanması, kontrolü, yayımlanması, dağıtımı,

Detaylı

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Turgut Özal Tıp Merkezinde kurulu olan Yönetim Sistemlerinin standartlarında yer alan şartlarla ilgili tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını,

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

ÖN TETKİK PROSEDÜRÜ. İlk Yayın Tarihi: Doküman Kodu: PR 09. Revizyon No-Tarihi: Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ. Hazırlayan : Onaylayan :

ÖN TETKİK PROSEDÜRÜ. İlk Yayın Tarihi: Doküman Kodu: PR 09. Revizyon No-Tarihi: Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ. Hazırlayan : Onaylayan : PR 9 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 9 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ÇELİKEL A.Ş. Bilgi Güvenliği Politikası

ÇELİKEL A.Ş. Bilgi Güvenliği Politikası Sayfa 1/6 1. Amaç / Genel Bu doküman, Kuruluştaki ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki tüm bilgi varlıklarının güvenliğinin sağlanması, BGYS nin kurulması, işletilmesi, sürdürülmesi

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REV. 4 TEMMUZ 2013 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYANLAR : Ayfer KÖSE......TARİH: TEMMUZ 2013 EYS Şefi ONAYLAYANLAR : Dursun TEDİK..TARİH: TEMMUZ 2013 Kalite Müdürü

Detaylı

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI Rev. Tarihi: - Rev. No:0 Sayfa No : 2 /16 Bölüm 1 Bölüm No: İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. İÇİNDEKİLER 2. DERNEK TANITIMI

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR11/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığında iç (yatay/dikey)

Detaylı

Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hiz. A.Ş Onaylanmış Kuruluş 2764

Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hiz. A.Ş Onaylanmış Kuruluş 2764 ISO 13485:2016 MEDİKAL CİHAZ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hiz. A.Ş Onaylanmış Kuruluş 2764 Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hizmetleri A.Ş. ; ISO

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

GÖREV TANIM FORMU A.POZİSYONUN KISA TANIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ B.POZİSYONUN GEREKTİRDİĞİ BİLGİ BECERİ DÜZEYİ

GÖREV TANIM FORMU A.POZİSYONUN KISA TANIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ B.POZİSYONUN GEREKTİRDİĞİ BİLGİ BECERİ DÜZEYİ A.POZİSYONUN KISA TANIMI POZİSYON ADI BAĞLI OLDUĞU POZİSYON KENDİSİNE BAĞLI POZİSYONLAR ORGANİZASYONDA RAPORLAYACAĞI KİŞİ / KİŞİLER KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ VEKALET EDECEĞİ

Detaylı

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 /5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, firmada ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine (GGYS) göre dokümante edilmiş bir Kalite ve Gıda Güvenlik Sistemi kurmak, bu sistemi uygulamak, tutulacak

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 4 4.1 4.2 4.2.1 4.4.2. 4.2.3 4.2.4. 5 5.1 5.2 5.3 belirlenmesini ve yerine getirilmesini sağlamış m? KALİTE POLİTİKASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GENEL Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler

Detaylı

DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ PROSEDÜRÜ Sayfa No. 1/7 1. AMAÇ: DEF nde oluşturulan KYS nin genel çerçevesini oluşturan dokümanlar ve saha uygulamaları sonucu elde edilen verilerin dokümante edilmesini sağlamaktır. 2. KAPSAM: DEF bünyesinde oluşturulmuş

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi Yılmaz ÖZTÜRK B TS-EN ISO 9000 Ne Değildir? Ø Kaliteyle ilgili tüm problemleri çözmez Ø Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil Ø Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı