GÖREV BİRİMİ GÖREV GÖREV AYRINTILARI Üniversite Yönetim Kurulunda Temsil Fakülte Temsili

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖREV BİRİMİ GÖREV GÖREV AYRINTILARI Üniversite Yönetim Kurulunda Temsil Fakülte Temsili"

Transkript

1

2 Üniversite Yönetim Kurulunda Temsil Fakülte Temsili Üniversite Senatosunda Temsil Diğer Kurum ve Kuruluşlara Karşı Temsil Fakülte Kurulu Başkanlığı Fakülte Kurulunu Toplantıya Çağırmak Fakülte Kuruluna Başkanlık Etmek Fakülte Yönetim Kurulu Başkanlığı Fak. Yön. Kurulunu Toplantıya Çağırmak Fak. Yön. Kuruluna Başkanlık Etmek Akademik Kurul Başkanlığı Akademik Kurulu Toplantıya Çağırmak Akademik Kurula Başkanlık Etmek Ödenek İhtiyaçlarını Rektöre Bildirmek Harcama Komisyon ve Görevlilerinin Görevlendirilmesi Dekanlık Harcama Yetkilisi Görevi Harcama Talimatlarının Verilmesi Harcama Evraklarının Kontrol Edilmesi ve Onaylanması Ödeme Emirlerinin Verilmesi Kurul ve Komisyon Başkanlıkları Kurul ve Komisyon Üyelerinin Görevlendirilmesi Bulunduğu Komisyonlara Başkanlık Etmek Akademik İş ve İşlemleri Tüm Akademik İş ve İşlemlerin Düzenlenmesi, Takibi ve Denetimi Tüm Eğitim-Öğretim İş ve İşlemlerin Düzenlenmesi, Takibi Eğitim Öğretim İş ve İşlemleri ve Denetimi Eğitim-Öğretim Yılı Sonlarında Rektöre Rapor Vermek Tüm İdari İş ve İşlemlerin Düzenlenmesi, Takibi ve İdari İş ve İşlemleri Denetimi Kadro İhtiyaçlarını Rektöre Bildirmek Dekanlık Dekan Yardımcılığı Tüm Akademik Görevlerde Dekana Yardım Etmek Dekanlık Dekan Yardımcılığı Tüm İdari Görevlerde Dekana Yardım Etmek Birim Gelen Evrak İş ve İşlemleri Kurul İşleri Birimi (Fakülte ve Yönetim Kurulu) Kurulların Toplantı İş ve İşlemlerinin Düzenli Yürütülmesinde ve Raportöre (Fakülte Sekreteri) Yardımcı Olmak Dekanlık Makamının Talimatı İle İlgili Kurul Davet Yazısının Yazmak Toplantı Davet Yazısını İmzaya Sunmak Davet Yazısı Giden Evrak Kaydını İlgili Kurul Üyelerine Davet Yazısının Dağıtımı ve Elektronik Ortamda Duyurulması Fakülte Sekreteri Talimatları İle İlgili Kurul Toplantısında Görüşülecek Gündem Maddelerine İlişkin Evrakların Sunuma Hazırlanması İlgili Kurul Toplantı Kararlarının Yazılması, Kararlar ve Eklerinin İmzaya Sunulması Karar Defterleri ve İlgili Kurul Kararlarına İlişkin Ekleri Düzenlenmek ve Arşivlemek İlgili Kurul Karlarının Rektörlük Makamı Olur Yazılarını Yazmak, imzaya sunmak ve takibini yapmak İlgili Kurul Karar Suretlerini Yazmak ve dağıtımını yapmak Birim Giden Evrak İş ve İşlemleri İlgili Kurul Kararlarına İlişkin Tüm Evrakı Standart Dosya Planı Dahilinde Arşivlemek

3 Fakülte Kurulu Yönetim Kurulu Fakülte Sekreteri Yazı İşleri Birimi Eğitim-Öğretim İş ve İşlemleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetleri Fakülte Yönetim Kuruluna Üye Seçmek Dekana Yardım Etmek Eğitim-Öğretim İş ve İşlemleri Bütçe İş ve İşlemleri Öğrenci İş ve İşlemleri Disiplin İş ve İşlemleri İdari Hizmetlerin Yürütülmesi ve Denetimi Fakülte Gelen Evrak İş ve işlemleri Yazışma İş ve İşlemleri Eğitim-Öğretim İş ve İşlem Esasları İle İlgili Kararları Almak Plan, Program Kararları Almak Eğitim-Öğretim Takvimi Kararları Almak Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetleri Esasları İle İlgili Kararları Almak Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetleri Plan, Program Kararları Almak Üç Prof., İki Doç. ve Bir Yrd. Doç. Seçmek Fakülte Kurulunun Kararları ile Tespit Ettiği Esasların Uygulanmasına İlişkin Kararları Almak Dekanın Fakülte Yönetimi İle İlgili Getireceği Bütün İşlerde Karar Almak Plan, Program ve Eğitim-Öğretim Takviminin Uygulanmasına İlişkin Kararları Almak Yatırım Program ve Bütçe Tasarısını Hazırlamak Öğrenci Kabulü, Ders İntibakları ve Çıkarımlarına İlişkin Kararları Almak Eğitim Öğretim ve Sınavlara İlişkin İşlemler Hakkında Kararlar Almak Personel ve Öğrenci İle ilgili Disiplin İşlemlerinde, Disiplin Kurulu Olarak Karar Almak Fakülte Kurullarında Raportörlük İdari Hizmet ve Yardımcı Hizmet Personellerinin Görev Dağılımlarını Dekanlık Makamına Önermek Gerçekleştirme Görevlisi Olarak Tüm Ödeme Emri Belgelerini Hazırlamak ve Harcama Yetkilisine Arz Etmek KBS, EDBİS, DMIS vs. Otomasyon Sistemlerinde İşlem Onaylarını Yetkisi Dahilindeki Evrakları Onaylamak SGK Kesenek Evraklarını Hazırlamak Tüm İdari ve Destek Hizmetlerin Yürütülmesinde Dekanlık Makamının Talimatları Doğrultusunda Birimler Arası Uyumu Sağlamak, İş ve İşlemlerin Takip ve Denetimi Bölüm Başkanlığınca Belirlenecek Günlerde Öğrencileri kabul Etmek, Amaç ve Ana ilkeler Doğrultusunda Yol Göstermek, Rehberlik Etmek Yetkili Organlarca Verilecek Görevleri Yerine Getirmek Gelen Evrak Kaydı Gelen Evrak ve Eklerini Görüşe Sunmak İlgili Birim ve Kişilere Gelen Evrak ve Eklerinin Dağıtımı Cevap yazılarını Yazmak Tarayıcı Yardımı İle Elektronik Ortamda Arşivleme İşlemleri Yönetim Birimlerinin Talimatı İle Yeni Yazı Yazmak Yönetim Birimlerinin Talimatı İle Cevap Yazısı Yazmak Yeni Yazı ve Cevap Yazılarının Eklerini Hazırlamak Yeni Yazı ve Cevap Yazılarını Ekleri İle Birlikte İmzaya Sunmak Yeni Yazı, Cevap Yazıları ve Eklerinin Giden Evrak Kayıtlarını Yeni Yazı, Cevap Yazıları ve Eklerinin İlgili Kurum, Birim ve Kişilere Dağıtımı Yeni Yazı, Cevap Yazıları ve Eklerini Standart Dosya Planı Dahilinde Arşivlemek

4 Atama-İşten ayrılma ve Emeklilik İşlemleri GÖREV BİRİMİ GÖREV GÖREV AYRINTILARI Birim Gelen Evrak Kayıtları Kadro Talep Yazılarını Yazmak Profesör Doçent Dekanlık Makamının Talimatı İle Kadro Talep Yazı ve Eklerini Hazırlamak Rektörlük Makamı Personel Daire Başkanlığı Yazısı Gereği, Genel Atama İş ve İşlemlerini Rektörlük Makamı Personel Daire Başkanlığı Yazısı Gereği, Genel Atama İş ve İşlemlerini Rektörlük Makamının Atama İlanlarını Takip Etmek Rektörlük Makamı İlanına İstinaden Başvuru Dosyalarını Kabul Etmek ve Gelen Evrak Kayıtlarını Personel işleri Birimi Akademik Personel Atama İş ve işlemleri Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Arşiv İş ve İşlemleri Başvuruları Rektörlük Makamı Personel Daire Başkanlığına Yazılı Olarak Bildirmek Yönetim Kurulu Kararları Uyarınca Dil Sınavı Evrak ve Tutanaklarını Hazırlamak Dil Sınavı Evrak ve Tutanaklarını, Sınav Tarihinde Dil Jüri Üyelerine Teslim Etmek Dil Sınavı Evrak ve Tutanaklarını, Sınav Sonrasında Jüri Üyelerinden Teslim Almak Dil Sınavı Sonuçlarını Yönetim Kuruluna Sunulmak Üzere Dekanlık Makamına Arz Etmek Yönetim Kurulu Kararı Uyarınca Bilim Jüri Evraklarını Hazırlamak Bilim Jüri Evrakları ve Başvuru Dosyalarını Bilim Jürilerine Postalamak Uygun Görülen Adaylara Ait Bilim Jüri Üyelerinin Değerlendirmelerine Dayanan Yönetim Kurulu Kararının Rektörlük Makamı Olur Yazısını (İmzasız) ve Başvuruya İlişkin Tüm Evrakları Rektörlük Makamı Personel Daire Başkanlığı Akademik Şb. Müdürlüğüne Üst Yazı İle Teslim Etmek Rektörlük Makamı Personel Daire Başkanlığı Yazısı Gereği, Genel Atama İş ve İşlemlerini Rektörlük Makamının Atama İlanlarını Takip Etmek Rektörlük Makamı İlanına İstinaden Başvuru Dosyalarını Kabul Etmek ve Gelen Evrak Kayıtlarını Başvuruları Rektörlük Makamı Personel Daire Başkanlığı Akademik Şb. Müdürlüğüne Yazılı Olarak Bildirmek ALES ve Dil Sınav Evraklarının Doğruluğunu Kontrol Etmek Diploma Notlarını 100 lük Sisteme Çevirmek Başvuru Dilekçesi ve Eklerini Ön Değerlendirme İçin Yönetim Kurulunca Oluşturulan Jüri Üyelerine Teslim Etmek Sınav Sonrası Ön Değerlendirme, Sınav Evrakları ve Ekleri Teslim Almak Uygun Görülen Adaylara Ait Jüri Üyelerinin Değerlendirmelerine Dayanan Yönetim Kurulu Kararının Rektörlük Makamı Olur Yazısını (İmzasız) ve Başvuruya İlişkin Tüm Evrakları Rektörlük Makamı Personel Daire Başkanlığı Akademik Şb. Müdürlüğüne Üst Yazı İle Teslim Etmek Tüm İlişkin Başvuru, Sınav ve Yazışma Evraklarını Arşivlemek

5 Atama - İşten Ayrılma ve Emeklilik İş ve İşlemleri GÖREV BİRİMİ GÖREV GÖREV AYRINTILARI Personel işleri Birimi Akademik Personel Görev Süresi Uzatma İş ve İşlemleri Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi İdari Personel Atama İş ve işlemleri Genel Atama İş ve İşlemleri Akademik ve İdari Personel İşten Ayrılma ve Emeklilik İş ve İşlemleri Kısmi Zamanlı Çalışacak Personele İlişkin İş ve İşlemler Rektörlük Sözleşmeli Personellerinin İş ve İşlemleri İzin-Rapor İş ve İşlemleri Veri Toplama ve İstatistik Birim Giden Evrak Kayıtları Gelen Evrak Yönetim Kurulu Kararı Rektörlük Makamı Oluruna İstinaden Gereğini Rektörlük Makamı Personel Daire Başkanlığı Yazısı Gereği, Genel Atama İş ve İşlemlerini SGK HİTAP Giriş Bilgileri Girişi SGK Giriş Tescil Belgesini Str. Gel. D. Bşk. lığına Yazmak Göreve Başlama Yazısını Pers. D. Bşk. lığına Yazmak EDBİS Veri Girişlerini İşten Ayrılma ya da Emeklilik Dilekçelerini Rektörlük Makamı Personel Daire Başkanlığına Yazılı Olarak Bildirmek SGK HİTAP Çıkış Bilgileri Girişini Maaş Keseneklerini Hazırlamak Rektörlük Makamı SGK Çıkış Tescil Belgesini Str. Personel Daire Gel. D. Bşk.lığına Yazmak Başkanlığı Yazısı Görevden Ayrılma-Emeklilik Gereği; Yazısını Pers. D. Bşk. lığına Yazmak EDBİS Veri Çıkışını Üniversite Yönetim Kurulu Kararı İle Kısmi Zamanlı Çalışması Uygun Görülen Personellerin İşe Başlama Evraklarını Hazırlamak ve Kişilere Teslim Etmek Kısmi Zamanlı Çalışan Personellerin İmza Föylerini Takip Etmek ve Aylık Puantajlarını Hazırlamak Zamanlı Çalışan Personellerin Bireysel Olarak Hazırlanmış İlgili Ay Puantajlarını Tutanak İle Teslim SKS Daire Başkanlığına Teslim Etmek Kısmi Zamanlı Çalışan Personellerin İşten Ayrılışlarını Rektörlük Makamı SKS Daire Başkanlığına Yazılı Olarak Bildirmek Aylık Puantaj Raporlarını Hazırlamak Aylık Puantaj Raporlarını Tutanak İle İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Destek Hizmetler Birimine Teslim Etmek Tüm Personelin İzin ve Rapor Bilgilerinin Kaydını Tutmak Personele İlişkin İstatistiki Verilerini Toplamak Personele İlişkin İstatistik Verileri İstenildiğinde İlgili Formlar İle Raporlamak ve Yazmak Yeni Yazı ve Cevap Yazılarını Ekleri İle Birlikte İmzaya Sunmak Yeni Yazı, Cevap Yazıları ve Eklerinin Giden Evrak Kayıtlarını Yeni Yazı, Cevap Yazıları ve Eklerinin İlgili Kurum, Birim ve Kişilere Dağıtımı Yeni Yazı, Cevap Yazıları ve Eklerini Standart Dosya Planı Dahilinde Arşivlemek

6 İdari ve Mali İşler-Maaş Tahakkuk Birimi Akademik ve İdari Personel Maaş İş ve İşlemleri Ek Ders ve Sınav Ücreti İş ve İşlemleri Fazla Çalışma Karşılıklarını Ücretlendirme İş ve İşlemleri Jüri Üyeliği Ödemeleri Arşiv İş ve İşlemleri İlgili Maaş Döneminde Personellere İlişkin Atama, Görevlendirme, İzin, Terfi vb. İşlemlerin Gelen Evrak Kayıtlarını Tutmak İlgili Maaş Döneminde Personellere İlişkin Atama, Görevlendirme, İzin, Terfi vb. İşlem Bilgilerini Rektörlük Makamı Str. Gel. D. Bşk. lığına Yazılı Olarak Bildirmek Maaş Keseneklerini Hazırlamak Str. D. Bşk. lığı Maaş Servisi İle İlgili Maaş Döneminde Personellere İlişkin Gelen-Giden Evrak Bilgilerini Karşılaştırarak Tahakkuk Rakamlarını Etkileyecek Bilgilerin Doğruluğunu Kontrol Etmek Str. Gel. D. Bşk. lığı Maaş Servisinin Say2000i Girişlerini Tamamlamasına Müteakip Tüm Ekler İle Birlikte Maaş Ödeme Emri Belgesini İmzaya Sunmak Ödeme Emri Belgesi ve Tüm Eklerini Tutanak İle Str. Gel. D. Bşk. lığı Maaş Servisine Teslim Etmek EDBİS Personel Tanımlamalarını EDBİD Ders Tanımlamalarını EDBİS Ders Saati Tanımlamalarını EDBİS Ücretlendirme Oran Bilgilerini Girmek Yönetim Kurulu Kararları İle Belirlenen Ders Programını EDBİS Bilgi Girişlerini F1 Formlarını Öğr. Elemanlarınca İmzalanması İçin İlgili Bölüm Sekreterliklerine Teslim Etmek İmzalanan F1 Formlarını İlgili Bölüm Sekreterliklerinden Teslim Almak EDBİS e İzin, Rapor ve Görevlendirme Bilgilerini Kaydetmek Ara Sınav Dönemlerinde Yönetim Kurulu Karaı İle Dersler Devam Ederse Sınav Saatlerini Ek Olarak Girmek Final Sınavlarında Yönetim Kurulu Karına Dayanarak Yapılan Sınav Tarih Saat Bilgileri ve OBİS V3 Bilgilerine Dayanarak Sınava Giren Öğrenci Bilgilerini EDBİS e Kaydetmek Aylık Ek Ders Ödemeleri Puantajları Oluşturmak Personel Daire Başkanlığı Onayı Sonrasında EDBİS Verilerini HYS ye Aktarmak Ödeme Emri Belgesi ve Tüm Ekleri İmzaya Sunmak Ödeme Emri Belgesi ve Tüm Eklerini Tutanak İle Str. Gel. D. Bşk. lığı Maaş Servisine Teslim Etmek Banka Listesini E-Posta İle İlgili Bankaya Göndermek EDBİS Personel Tanımlamalarını Yönetim Kurulu Kararı İle Belirlenen Ödeme Yapılacak Kişilere İlişkin Puantaj Raporlarını Oluşturmak Personel Daire Başkanlığı Onayı Sonrasında EDBİS Verilerini HYS ye Aktarmak Ödeme Emri Belgesi ve Tüm Ekleri İmzaya Sunmak Ödeme Emri Belgesi ve Tüm Eklerini Tutanak İle Str. Gel. D. Bşk. lığı Maaş Servisine Teslim Etmek Banka Listesini E-Posta İle İlgili Bankaya Göndermek Ödeme Yapılması Gereken Jüri Üyeliklerinin Bordro ve Eki Belgelerini Hazırlamak ÖEB Hazırlanması İçin Bordro ve Eki Belgeleri Gerçekleştirme Görevlisine Teslim Etmek Tüm Ödemelere Ait ÖEB ve Ek Evrakları Arşivlemek

7 İdari ve Mali İşler Birimi Birim Gelen Evrak Kayıtları Özel Bütçe Mal ve Hizmet Satın Alma İş ve İşlemleri Döner Sermaye Mal ve Hizmet Satın Alma İş ve İşlemleri Dekanlık Makamının Onayı İle Gelen Satın Alma İstek Belgesindeki Mal ve Hizmetlere İlişkin Gerekli Teknik Rapor, Teknik Şartname, Sözleşme vb. Evrakları Hazırlamak-Hazırlatmak Harcama Talimatı Belgesini Hazırlamak Mal ve Hizmetlerin Piyasa Araştırmasını Fiyat Tekliflerini Almak Yaklaşık Maliyet ve Piyasa Araştırma Tutanaklarını Hazırlamak Harcama Yetkilisi Değerlendirme Sonucunun İlgili Firmalara Yazılı Olarak Bilgilendirmek Uygun Teklif Veren Firmaların Mal ve Hizmet Teslimi İçin Bilgilendirmek Satın Alınan Mal ve Hizmetlerin Muayene Kabul Komisyonu Tutanaklarını Hazırlamak Mal ve Malzeme Satın Almalarında, Satın Alma Sürecine Ait Tutanak, Belge vs. Evrakları Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine Teslim Etmek Hizmet Satın Almalarında, Satın Alma Sürecine Ait Tutanak, Belge vs. Evrakları ÖEB Hazırlanması İçin Gerçekleştirme Görevlisine Teslim Etmek İmzalar Sonrası, Gerçekleştirme Görevlisinden Geri Gelen Satın Alma Sürecine Ait Tüm Evrakları Tutanak İle Str. Gel. D. Bşk. lığı Ön Mali Kontrol Servisine Teslim Etmek İmzalar Sonrası, Gerçekleştirme Görevlisinden Geri Gelen Satın Alma Sürecine Ait Tüm Evrakların Suretlerini Arşivlemek Dekanlık Makamının Onayı İle Gelen Satın Alma İstek Belgesindeki Mal ve Hizmetlere İlişkin Gerekli Teknik Rapor, Teknik Şartname, Sözleşme vb. Evrakları Hazırlamak-Hazırlatmak Harcama Talimatı Belgesini Hazırlamak Mal ve Hizmetlerin Piyasa Araştırmasını Fiyat Tekliflerini Almak Yaklaşık Maliyet ve Piyasa Araştırma Tutanaklarını Hazırlamak Harcama Yetkilisi Değerlendirme Sonucunun İlgili Firmalara Yazılı Olarak Bilgilendirmek Uygun Teklif Veren Firmaların Mal ve Hizmet Teslimi İçin Bilgilendirmek Satın Alınan Mal ve Hizmetlerin Muayene Kabul Komisyonu Tutanaklarını Hazırlamak Mal ve Malzeme Satın Almalarında, Satın Alma Sürecine Ait Tutanak, Belge vs. Evrakları Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine Teslim Etmek Hizmet Satın Almalarında, Satın Alma Sürecine Ait Tutanak, Belge vs. Evrakları ÖEB Hazırlanması İçin Gerçekleştirme Görevlisine Teslim Etmek İmzalar Sonrası, Gerçekleştirme Görevlisinden Geri Gelen Satın Alma Sürecine Ait Tüm Evrakları Tutanak İle Str. Gel. D. Bşk. lığı Ön Mali Kontrol Servisine Teslim Etmek İmzalar Sonrası, Gerçekleştirme Görevlisinden Geri Gelen Satın Alma Sürecine Ait Tüm Evrakların Suretlerini Arşivlemek

8 Mali İşler Birimi Mali İşler Birimi Döner Sermaye Bütçesinden Alınan Mal ve Malzemelerin Çıkış İş ve İşlemleri Döner Sermaye Gelire Doğrudan Katkıda Bulunanlara Paylarının Dağıtımı İş ve İşlemleri Taşınır Kayıt Kontrol İş ve İşlemleri Mali Görevlendirmeler Kurullar ve Komisyonlar İle İlgili İş ve İşlemler Satın Alınan Mal ve Malzeme TİF lerini Hazırlamak Tüketim Malzemelerinin Çıkış TİF ve MİF ini Hazırlamak Demirbaşların Çıkış TİF ve MİF ini Hazırlamak Çıkışı Yapılan Demirbaşların TKHYS ye Bağış Girişini Çıkış ve Giriş Kayıtlarına İlişkin Evrakları Saymanlık ve Str. Gel. D. Bşk.lığı İlgili Birimlerine Teslim Etmek Gelire İlişkin Fatura Kesmek Gelir Hesap Cetvelini (İsim Listesini) Hazırlamak Ödeme Yapılacak Kişilerin Bilgilerini İçeren İsim Listesi Hazırlamak Banka Listesini Hazırlamak Yapılacak Ödemeye İlişkin Tüm Belge ve Ekleri ÖEB Hazırlanması İçin Gerçekleştirme Görevlisine Teslim Etmek İmza Sonrası ÖEB ve Tüm Evrak ve Ekleri Saymanlık Müdürlüğüne Teslim Etmek Banka Listesini E-Posta İle Bankaya Göndermek ÖEB ve Tüm Ekleri Arşivlemek Satın Alınan Mal ve Malzemelere Ait Fatura ve Satın Alma Evraklarındaki Bilgileri Mukayese Etmek Satın Alınan Mal ve Malzemelerin TKHYS Kayıtlarını Kuruş Farkı Varsa Kuruş Farkı Cetveli Hazırlamak Tüm Satın Alma Evraklarını ve Eklerini Gerçekleştirme Görevlisine Teslim Etmek Devir ve Bağış Yolu İle Alınan Mal ve Malzemelerin TKHYS Kayıtlarını Devir ve Bağış Yolu İle Alınan Mal ve Malzemelere İlişkin TİF leri ve Ek Belgeleri Str. Gel. D. Bşk. lığı Taşınır Kayıt Kontrol Servisine Teslim Etmek Mal ve Malzeme İsteklerini Karşılamak, Çıkış İş ve İşlemlerini Üç Aylık Tüketim Raporlarını Hazırlamak ve Str. Gel. D. Bşk. lığı Taşınır Kayıt Kontrol Servisine Teslim Etmek Demirbaş Zimmet İş ve İşlemlerini Zimmete Verilen Demirbaşların Barkod İş ve İşlemlerini Taşınırın Kaybolma, Çalınma ve Fire Gibi Herhangi Bir Nedenle Yok Olması; Yıpranma, Kırılma veya Bozulma Gibi Nedenlerle Kullanılamaz Hale Gelmesi; Hurdaya Ayrılması Gibi Nedenlerle Kayıtlardan Düşülme İş ve İşlemlerini Stoklarda Bulunmayan ya da Eksilen Mal ve Malzemeler İçin Satın Alma İsteği Sayım Dönemlerinde Sayım Sayım Tutanaklarını, Taşınır Sayım Döküm Cetvelini, Hesap Yönetim Hesabı Cetvelini Cetveli ve Taşınır Kesin Hesap Cetvelini Hazırlamak ve Str. Gel. D. Bşk. lığı Taşınır Kayıt Kontrol Servisine Teslim Etmek Tüm TİF, Zimmet Fişi, Tutanak, Rapor vs. Evrakları Arşivlemek Personel İşleri Biriminden Gelen, Harca Yetkilisinin Mali İş ve İşlemlerle İlgili Görevlendirmelerine İlişkin Bilgilerin Rektörlük Makamı Str. Gel. D. Bşk. lığına Yazılı Olarak Bildirmek Mali İş ve İşlemlerle İlgili Şifreleri Talep Formlarını Hazırlamak ve Rektörlük Makamı Str. Gel. D. Bşk. lığından Yazılı Olarak Kişilere Ait Şifreleri Talep Etmek

9 Öğrenci İşleri Birimi Birim Gelen Evrak Kayıtları Ders Programı Oluşturma İş ve İşlemleri İlk Kayıt İş ve İşlemleri Kayıt Yenileme İş ve İşlemleri Ders Kayıtlanma İş ve İşlemleri Mazeret Kaydı İş ve İşlemleri Muafiyet Sınavları İş ve İşlemleri Yatay/Dikey Geçiş Kayıt İş ve İşlemleri Askerlik İş ve İşlemleri Kayıt Dondurma İş ve İşlemleri Ders Muafiyeti İş ve İşlemleri Kayıt Sildirme İş ve İşlemleri %10 Başarı Dilimine Giren Öğrencilerin İş ve İşlemleri Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı Tahsilatları İş ve İşlemleri KYK ve Diğer Bursların İş ve İşlemleri Öğrenci Temsilciliği İş ve İşlemleri Öğrenci Topluluklarına İlişkin İş ve İşlemler Sınavlara İlişkin İş ve İşlemler Öğrenci Disiplin İş ve İşlemleri Üç Aylık İstatistik Raporu Hazırlama İş ve İşlemleri Birim Giden Evrak Kayıtları Bölüm Başkanlıklarınca Yapılan İş ve İşlemlerin Takibi Evrak Kontrolü ve Dosyalama İş ve İşlemleri Bölüm Başkanlıklarınca Yapılan İş ve İşlemlerin Takibi Bölüm Başkanlıklarınca Yapılan İş ve İşlemlerin Takibi Evrak Kontrolü, Dosyalama ve Bölüm Başkanlıklarınca Yapılan İş ve İşlemlerin Takibi Evrak Kontrolü, Komisyon Kararı Takibi, Yönetim Kurulu Kararı takibi, Dosyalama ve Bölüm Başkanlıklarınca Yapılan İş ve İşlemlerin Takibi. Öğrenci Dosyası Nakil İş ve İşlemleri. Evrak Kabulü, Yönetim Kurulu Kararı Takibi, Dosyalama ve OBİS veri girişi Evrak Kontrolü, Komisyon Kararı Takibi, Yönetim Kurulu Kararı takibi, Dosyalama ve OBİS Veri Girişi Yönetim Kurulu Kararı Takibi, OBİS Veri Girişleri, ÖEB Ek Evraklarının Hazırlanması İş ve İşlemleri Gelir Hesap Tablosunun Hazırlanması İş ve İşlemleri Burs Duyurularının Yapılması, Komisyon Kararlarının İlgili Daire Başkanlıklarına Bildirilmesi İş ve İşlemleri Öğrenci Temsilcisi Seçim Hazırlıkları ve Seçim Sonuçlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı na Bildirilmesi Sınav Evraklarının Muhafazası Disiplin Kurulu Kararlarının OBİS Veri Girişi İş ve İşlemleri Yeni Yazı ve Cevap Yazılarını Ekleri İle Birlikte İmzaya Sunmak Yeni Yazı, Cevap Yazıları ve Eklerinin Giden Evrak Kayıtlarını Yeni Yazı, Cevap Yazıları ve Eklerinin İlgili Kurum, Birim ve Kişilere Dağıtımı Yeni Yazı, Cevap Yazıları ve Eklerini Standart Dosya Planı Dahilinde Arşivlemek GÖREV BİRİMİ GÖREV GÖREV AYRINTILARI Bölüm Sekreterlikleri Birim Gelen Evrak Kayıtları Bölüm Kurulu ve Toplantı Duyurularını Bölüm Kurulu Öğretim Elemanları Görev SüresiTakibi İzin, Rapor vb. İş ve İşlemler Bölüm Başkanlıklarınca Yapılan İş ve İşlemlerin Takibi Bölüm Kurulu Raporlarını Yazmak, Kurul Kararlarını İlgili Birimlere Yazı İle Bildirmek ve Dosyalamak Öğretim Elemanı Görev Süreleri İle İlgili Bölüm Kurulu Kararlarını Dekanlık Makamına Arz Etmek Öğretim Elemanlarının İzin, Rapor, Görevlendirme vb. Yazı ve ya Formlarını Bölüm Başkanlığı nın Görüşünü Alarak Dekanlık Makamına Arz Etmek

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler AKADEMİK PERSONEL TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler 1. Dilekçe (37. Ve 39. Maddelere göre görevlendirme) 20 İş Günü 2. Davet Yazısı ve Araştırma Planı (39. Madde İçin) 2

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması. 30 dk. İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) 30 dk.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması. 30 dk. İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) 30 dk. Maaş İşlemleri 17 Rektörlük ve Birimler Maaş tahakkuk hazırlık işlemlerinin başlatılması İlgili programlara verilerin girişi (KBS sistemi,wintahakkuk) İdari ve akademik personelin maaşlarının KBS tarafından

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 01 02 Gelen Evrakların EBYS sistemi kayıdı, İlgili Birimlere Havalesinin Yapılması. Kişi ve Kurumlara Giden Evrakların EBYS işlemlerinin tamamlanması, gönderilmesi/posta Resmi Yazının Aslı ve Zimmet Defteri

Detaylı

Duyurulan Kayıt Belgeleri

Duyurulan Kayıt Belgeleri SIRA NO ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 Kesin Kayıt İşlemleri HİZMETİN ADI Ek-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Duyurulan Kayıt Belgeleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) İlan edilen tarihler

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER ÖĞRENCİ İŞLERİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER ÖĞRENCİ İŞLERİ SIRA NO HİZMETİN ADI T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. İşe başlama ay başında mı yapıldı

BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. İşe başlama ay başında mı yapıldı OSMANİY KORKUT ATA ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ Tahakkuk Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 dakika SORUMLULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MYO

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MYO S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 ÖSYM Başkanlığı tarafından Yüksekokumuza yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılması Nüfus Cüzdanı fotokopisi, T.Ü.

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı HİZMET STANDARTLARI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı HİZMET STANDARTLARI İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İzin İşlemleri 1- Belge Yönetim Sistemi üzerinden İzin talebi veya İzin Formu. 3 Gün HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. MÜNDİSLİK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı, gerekli bilgiler (aile durumu

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Sonucu Öğrenci Ön Kayıt / Kesin Kayıt İşlemleri İnternet Üzerinden http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/index_onkayit_jsp.html.php

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ YUSUFELİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ YUSUFELİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ YUSUFELİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İzin İşlemleri 1- İzin Formu 2

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı HİZMET STANDARTLARI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İzin İşlemleri 1- Belge Yönetim Sistemi üzerinden İzin talebi veya İzin Formu. 3 Gün 2 Resmi Yazışmalar (Kurum içi

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİN 1 302.11.02 Kayıt Dondurma Öğrencinin mazereti nedeniyle eğitimine ara verme isteği. İ.M.Ü Lisans Eğitim- 24. maddesi. Öğrenci 1- ÖİDB 2- (Mazeretin gerçekleştiği tarihten itibaren 30 gün içinde

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SIRA NO T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 Özel

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin aslı

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. Ömer alisdemir Üniversitesi MİMARLIK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı,

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S.N. HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ders Kayıtları ÖBİSİS Programından Giriş yapılarak internet

Detaylı

T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ĠletiĢim Fakültesi Dekanlığı HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU AYNĠYAT BĠRĠMĠ

T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ĠletiĢim Fakültesi Dekanlığı HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU AYNĠYAT BĠRĠMĠ AYNĠYAT Satın Alma Ve Hizmet Talep Alımlarının Yapılması 2 Taşınır Mal Talep işlemlerinin Yapılması 3 Taşınır Malların Hurdaya Ayrılması İşlemleri Taşınır Mal Cetvellerinin Sayıştay a Bildirim İşlemleri.

Detaylı

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Astları Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli 1- Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2- Her öğretim

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S.N. HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ders Kayıtları ÖBİSİS Programından 1 hafta Giriş yapılarak

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1-İlgiliden dilekçe 2-Davet yazısı 3-7 güne kadar Dekan /Müdür onayı,15 güne kadar Rektör onayı ve gündelikli yolluklu ise ilgili Yönetim Kurulu kararı Rektör onayı

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler Öğretim Elemanı Başvuru Alım 3 İzin 4 5 6 7 Askerlik Borçlanması Hizmet Belgesi Talepleri Emeklilik Talepleri İşe Başlama ve Ayrılma CELAL

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMET BİRİMİ 1. Öğrenci İşleri HİZMETİN ADI Öğrenci Başvuru BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Diploma fotokopisi 2. Transkript 3. Lisans/Yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin örneği 4.

Detaylı

447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ

447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ 447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ 1 - Senato ve Kurul Sekretarya İşlemleri Süreci 1.3 - Akademik Kurul Altsüreci 1.3.1 - Akademik Kurul İşlemleri 1.4 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTI FORMU

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTI FORMU S.NO HİZMETİN TANIMI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Öğrenci Belgesi Beyan+ Dilekçe+Öğrenci Kimliği 2 dk. 2 Transkript Belgesi Beyan+ Dilekçe+Öğrenci Kimliği 2 dk. 3 4 İzin Belgesi

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. Görev Tanımı ve İş Akış Şeması İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. Görev Tanımı ve İş Akış Şeması İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımı ve İş Akış Şeması Sayfa No İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. GENEL GÖREV TANIMLARI... 1 1.1. Enstitü Müdürü Görev Tanımı...

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk Kayıt İşlemleri (ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin kaydı) 2 Yatay Geçiş Başvurusu BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATI N ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

HİZMET STANDARTLARI LİSTESİ

HİZMET STANDARTLARI LİSTESİ 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

HİZMET STANDARTLARI LİSTESİ

HİZMET STANDARTLARI LİSTESİ 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ. Fen Bilimleri. Enstitüsü. Fen Bilimleri.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ. Fen Bilimleri. Enstitüsü. Fen Bilimleri. HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 302.04.03 050.02 050.01 302.01 302.02 302.01 SIRA NO KURUM KODU DOSYA KODU HİZM ETİN ONLİNE SUNULUP / SUNULMADIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİN SUNUM SÜRECİ HİZMETİN ADI/TANIMI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ SATIN ALIMA İŞLEMLERİ SÜRECİ SÜREÇ ADI: Malzeme Satın Alım Süreci SÜREÇ NO 1 TARİH 2017 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI SÜREÇ ADIMLARI SÜREÇ PERFORMANS

Detaylı

TRABZON ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TRABZON ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI TRABZON ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-Yedi Güne Kadar Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. 1-ÖSYS Sonuç Belgesi 2- Öğrenci Bilgi Formu 3- Mezuniyet Belgesi.

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. 1-ÖSYS Sonuç Belgesi 2- Öğrenci Bilgi Formu 3- Mezuniyet Belgesi. 30.01 Kayıt Sildirme 30.01 Kayıt Dondurma 50 30.0 Derse Yazılma 500 Sunuluyor 30.01 Kimlik Kartı İşlemi 30.01 İlk Defa (Yeni) Kayıt İşlemi Sunuluyor YAPMASI GEREKEN İÇ YAPMASI GEREKEN DIŞ ORDU ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1- İlgiliden Dilekçe 2- Davet Yazısı

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak DOSYALAMA VE ARŞİV Standart Dosya Planına Göre Tasnif Birim Arşivini Düzenlemek İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak Kurum Arşivine Gönderilecek Evrak İşlemlerini Yapmak ANLAŞMA, SÖZLEŞME VE PROTOKOLLERİN

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S I R A N O HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Akademik Personel Alımları 1.Başvuru

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN

Detaylı

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU Personel İşlerinde Yapılan İsler, 1) Personelle ilgili her türlü yazışma. 2) Akademik ve İdari Personelin özlük dosyalarının tutulması ve işlemlerinin takibi, 3) Günlük Resmi

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 2016 Yılı İş Planı Formu OCAK AYI Yürürlük Tarihi:

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 2016 Yılı İş Planı Formu OCAK AYI Yürürlük Tarihi: 01 Bölüm Sekreterlikleri Öğretim elemanlarının bir önceki yıl izin devirlerinin yapılması Yıllık izin devirlerinin yapılması kaydedilmesi ve enlil sistemine girilmesi ile sonuçlanır 02 Bölüm Sekreterlikleri

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. Adaylar formda istenen kişisel bilgileri doğru olarak girerek onay verirler.

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. Adaylar formda istenen kişisel bilgileri doğru olarak girerek onay verirler. ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Enstitü, akademik takvimde belirtilen tarihte web sayfasında duyuru yaparak, başvuru formunu aktif hale getirir. Adaylar formda istenen kişisel bilgileri doğru olarak

Detaylı

MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ İŞ ANALİZİ ŞEMALARI AVANS VE MAHSUP İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DESTEK HİZMETLERİ ŞEFLİĞİ DEKANLIK HARCAMA YETKİLİSİ DEKAN YARDIMCILIĞI GERÇEKLEŞTİRME

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI S.NO Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Norm Kadro Planlama ve Aralık 1-Birimlerden norm kadro talep formları 1

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi Fakülte Dekanı a. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Öğrenci Kontenjanları 15 Dakika 2 Üniversiteye Kayıt (ÖSYM tarafından Yerleşen Öğrencilerin Kaydı)

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI Sayfa 1/7 SİİRT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. Öğretim üyesi +

Detaylı

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş Akış Şemaları: Ek Çalışma Bordrosunun Hazırlanması İşlemleri

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş Akış Şemaları: Ek Çalışma Bordrosunun Hazırlanması İşlemleri Ek Çalışma Bordrosunun Hazırlanması İşlemleri DOSYA NO: 25549607-11-3 Nöbet çizelgesi kapsamında Fazla Çalışma Yapan Personelin isimlerinin ve çalışma günleri ile saatlerinin Fakülte Sekreterliğinden alınması

Detaylı

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI S. 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ŞEKLİ SÜRE 1 Tezli Yüksek Lisans 3 Yıl (6 Yarıyıl) 2 Doktora 6 Yıl (12 Yarıyıl) ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) ÖĞRENCİ İŞLERİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) ÖĞRENCİ İŞLERİ ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) ÖĞRENCİ İŞLERİ YAPMASI GEREKEN İÇ YAPMASI GEREKEN DIŞ 1 30.01 İlk Defa (Yeni) Kayıt İşlemi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLERİ ŞEFLİĞİ SÜREÇ ŞEMALARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLERİ ŞEFLİĞİ SÜREÇ ŞEMALARI MALİ İŞLERİ SÜREÇ ŞEMALARI MALİ İŞLERİ SÜREÇ ŞEMALARI 1. Avans ve Mahsup İşlemleri Süreç Şeması... 2 2. 4734 Sayılı 19. Madde Açık İhale Tüzel Kişiler Satınalma İşlemleri Süreç Şeması... 3 3. 4734 Sayılı

Detaylı

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) SIRA NO 1 KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU.01 HİZMETİN ADI müze ilk kez kabul edilecek öğrenciler ile ilgili

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi İLETİŞİM FAKÜLTESİ Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Cumhuriyet Üniversitesi İLETİŞİM FAKÜLTESİ Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri 1 Lisans Programlarına Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular 2 Öğrenci Kabulü 3 Kesin Kayıt İşlemleri 1 Fakülte Yönetim

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

DEKAN. Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara başkanlık eder.

DEKAN. Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara başkanlık eder. DEKAN ÜST BİRİM REKTÖR DEKAN ALT DEKAN YARDIMCISI FAKÜLTE SEKRETERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli ve başarılı

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK 1 Gelen Evrak adına

Detaylı

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE ÖĞRENCİ İŞLERİ. Gölyaka Meslek Yüksekokulu

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE ÖĞRENCİ İŞLERİ. Gölyaka Meslek Yüksekokulu SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖLYAKA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK) HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI / MADDE

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ [Yıl] OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİRİM İŞLEM YÖNERGESİ ler Envanteri HGE.001 Dekanlığı kıyasladığında çok daha büyük önem taşıyan görevlere hassas görevler denir.

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI GÖREV ADI: Yazı İşleri/Sekreterlik Unvanı: Memur Görev Ve Sorumlulukları -Yazışma işlemlerinin yürütülmesi, -Gelen faksların kontrol

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Dekanlığı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Dekanlığı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Dekanlığı GÖREVİN ADI GÖREVİN KAPSAMI : Dekan : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1. GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına

Detaylı

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yüksekokul Sekreterliği Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu Sekreteri - Yardımcısı - Mevlüt SUZAN 1-Yüksekokuldaki idari

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ÖĞRENCİ İŞLERİ 1- ÖSYS Sonuç Belgesinin

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1. ilgiliden dilekçe 2. Davet yazısı 3. 7

Detaylı

GELEN EVRAK İŞ AKIŞI. İlgili birime sevk için; Fakülte Sekreterine verilmesi

GELEN EVRAK İŞ AKIŞI. İlgili birime sevk için; Fakülte Sekreterine verilmesi GELEN EVRAK İŞ AKIŞI Gelen Evrak Gelen yazının Gelen Evraka İşlenmesi İlgili birime sevk için; Fakülte Sekreterine verilmesi Fakülte Sekreterinin ilgili birime Sevki için Dekan veya Dekan Yardımcısına;

Detaylı

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Kurum dışı gelen evrak, Birim Evrak Kayıt Sorumlusu tarafından Fakülte Sekreterine sevk edilir. Kurum içi/dışı gelen evrak, Birim Evrak Sorumlusu tarafından Dekana sevk edilir.

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Kamu Hizmet Standartları Tablosu

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Kamu Hizmet Standartları Tablosu 1 01-A 2 01-B 3 01-C 4 01-D Genel Yazışma Bilirkişi ve Ekspertiz Yazışma Akademik Faaliyet Raporları Hazırlama Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu Hazırlanma ve Yazılma 5 01-E Bilgi Edinme 6 05-A 7

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI TAŞRA BİRİMLERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI TAŞRA BİRİMLERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER S NO HİZMETİN ADI ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Ders Kaydı ÖBİSİS üzerinden ders seçimi yapılır. 2 Ders Ekle sil Danışmanı ile ÖBİSİS üzerinden ders seçimi yapılır. Ders Muafiyetleri

Detaylı

KURTALAN MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KURTALAN MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı 15

Detaylı

Mal Teslim Alma İş Akış Şeması

Mal Teslim Alma İş Akış Şeması Mal Teslim Alma İş Akış Şeması Fatura ve Muayene Kabul Komisyonu Oluru Satınalma birimi tarafından düzenlenen fatura ve muayene kabul komisyonu olurlarının Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisine gelir Malın

Detaylı

TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımları

TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımları 1 / 13 1.1. Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı 1.2 Görevin Adı : Yüksekokul Müdürü 1.3 Bağlı Bulunduğu Unvan : Rektör Yönetimi altında bulunan Yüksekokulda verilen eğitim öğretim hizmetlerinin en üst düzeyde

Detaylı

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe (İlgilinin Beyanı, Yönetim Kurulu Kararı)

Davet mektubu veya kabul belgesi, dilekçe (İlgilinin Beyanı, Yönetim Kurulu Kararı) SIRA NO T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurtiçi Ve Yurtdışı

Detaylı

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİRİM: ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ 1 Derse Yazılma (Mazeretli) 2 Ders Muafiyeti 1-Dilekçe 2-Mazeretini belirten belge 3-Derse Yazılma Formu 4-Dekont 1-Dilekçe 2-Not Durum Belgesi 3-Mezun/İlişiği kesilen okula

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Öğrenci Belgesi

Detaylı

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 30..0 5 30.0.0 5 30.0 00 30.0.08 30.0.05 30.0 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU Birimin Adı Sürecin Adı Evrak İşlemleri Süreci Kod: 232 Fakülte Sekreteri tarafından Resmi Yazının havalesi Cevap yazısı gerekli EVET Havale edilen personelin cevap yazısının yazılması

Detaylı