TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ"

Transkript

1 Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp ISSN prin / online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp:// TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Mura Duran, Pınar Özlü ve Deren Ünalmış * ABSTRACT The ransmission of policy decisions o financial markes is an inegral par of he moneary ransmission mechanism. However, one of he major problems in esimaing he effec of moneary policy on asse prices is he simulaneous response of policy acions and he asse prices o each oher. To overcome his problem, his sudy applies he heerokedasiciy-based generalized mehod of momens (GMM) echnique suggesed by Rigobon and Sack (2004) o he Turkish sock marke. The resuls show ha an increase in he policy rae leads o a decline in sock prices, especially for he financial secor firms. MEASURING THE IMPACT OF MONETARY POLICY ON THE STOCK MARKET IN TURKEY JEL E43, E44, E52 Keywords Moneary policy, Sock marke, Idenificaion hrough heeroskedasiciy ÖZ Para poliikasının mali piyasalara ekisi parasal akarım mekanizmasının ilk adımıdır. Poliika faizinin varlık fiyaları üzerine ekisi ahmin edilirken karşılaşılan önemli sorunlardan biri poliika faizleri ve varlık fiyaları arasındaki eşzamanlı ekileşimdir. Bu çalışmada, para poliikasının Türkiye deki hisse senedi fiyaları üzerindeki ekisi, eşzamanlılık sorununa ekili bir çözüm olan Rigobon ve Sack (2004) arafından önerilen değişen oynaklığa dayalı belirleme yönemi (idenificaion hrough heeroskedasiciy) ile ahmin edilmişir. Poliika faizlerindeki arışlar başa mali sekör endeksini olmak üzere hisse senedi fiyalarını düşürmekedir. JEL E43, E44, E52 Anahar Kelimeler Para poliikası, Hisse senedi piyasaları, Değişen oynaklığa dayalı belirleme * Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası, Araşırma ve Para Poliikası Genel Müdürlüğü, Đsiklal Cad.10, Ankara, Turkey DURAN: ÖZLÜ: ÜNALMIŞ: Bu çalışma Refe Gürkaynak ın yorum ve önerilerinden faydalanmışır. Çalışmalarında kullanılan GAUSS kodunu paylaşığı için Robero Rigobon a eşekkür ederiz. Çalışmada sunulan görüşler yazarlara ai olup, Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası nı veya çalışanlarını bağlayıcı nielik aşımaz.

2 24 Duran, Özlü ve Ünalmış Cenral Bank Review 10(2): Giriş Poliika faizlerinin finansal varlık fiyaları ile ekileşimi, para poliikası akarım mekanizmasının önemli bir bileşenidir. Zira, finansal varlık fiyalarındaki değişimler yaırım ve ükeim kararları üzerinden fiya dinamiklerini ekilemekedir. Bu nedenle poliika faizlerinin finansal piyasalar üzerindeki ekilerini güvenli yönemlerle ahmin emek merkez bankaları için önemlidir. Para poliikasının varlık fiyaları üzerindeki ekisinin ölçülmesinde içsellik probleminin dikkae alınması gerekmekedir. Zira karşılıklı ekileşen herhangi iki değişkenin aynı yönde hareke eiklerinin gözlenmesi nedensellik hakkında yeerli bilgi içermemekedir. Örneğin yıllık veride uzun vadeli faizler ile poliika faizlerinin aynı yönde hareke emeleri farklı fakörlerden kaynaklanabilir. Poliika faiz arışı uzun vadeli faizleri doğrudan ekileyebildiği gibi, risk primi arışları da uzun vadeli faizleri ve poliika faizini eşanlı olarak ekileyebilir. Lieraürde bu sorunu çözmek için genellikle vaka çalışması (even sudy, ES) yönemi kullanılmışır. Bu yönemde, emel olarak, para poliikası duyurularından hemen sonraki menkul kıyme fiyaları duyurudan hemen önceki fiyalarla kıyaslanarak değişimler para poliikası sürprizlerine afedilmekedir. Akademik lieraürde hisse senedi fiyaları üzerine olan çalışmalar poliika faizlerinin hisse senedi piyasaları üzerindeki ekisinin genellikle negaif olduğunu espi emişlerdir (Rigobon ve Sack, 2004; Ehrmann ve diğerleri, 2005; Bohl ve diğerleri, 2008; Kholodilin ve diğerleri, 2009). Rigobon ve Sack (2004) (RS), vaka çalışması yönemine alernaif olarak değişen oynaklığa dayalı araç değişkenler (insrumenal variables, IV) ve genelleşirilmiş momenler (generalized mehod of momens, GMM) yönemlerini gelişirmişlerdir. RS, bu yönemleri ABD hisse senedi endekslerine ve piyasa faizlerine uygulamış ve bu yönemlerin vaka çalışmasına göre üsünlüğünü savunmuşlardır. Teorik olarak en güvenilir olması beklenen değişen oynaklığa dayalı GMM yönemi ile elde eikleri sonuçlara göre, ABD deki hisse senedi fiyaları kısa vadeli faiz arışlarına negaif epki vermekedir. RS den sonra para poliikasının hisse senedi piyasaları üzerindeki ekisini değişen oynaklığa dayalı yönemler ile ahmin eden çalışmaların sayısı çoğalmışır. Ehrmann ve diğerleri (2005) ABD ve Avrupa Birliği için; Bohl ve diğerleri (2008) ve Kholodilin ve diğerleri

3 Duran, Özlü ve Ünalmış Cenral Bank Review 10(2): (2009) sadece Avrupa Birliği hisse senedi piyasaları için benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Bohl ve diğerleri (2008) Avrupa Merkez Bankası kararlarının dör büyük Avrupa ülkesindeki hisse senedi endeksleri üzerine ekisine bakmakadır. Kholodilin ve diğerleri (2009) ise analizlerinde ülke endeksleri yerine üm Euro bölgesi için konsolide hisse senedi endekslerini kullanmaka, ancak Bohl ve diğerleri (2008) çalışmasından farklı olarak sekörler ayrımına da bakmakadır. 1 Tüm bu çalışmalar para poliikasının hisse senedi piyasalarına ekisinin isaisiksel olarak anlamlı olduğunu bulmuşlardır. Kholodilin ve diğerleri (2009) değişen oynaklığa dayalı ahmin sonuçlarını, RS çalışmasında olduğu gibi, vaka çalışması ahmin sonuçları ile karşılaşırmakadır. Bu çalışmada yapılan isaisiki eslere göre Euro bölgesindeki çoğu hisse senedi endeksi için vaka çalışmasının yanlı olduğu sonucuna varılmakadır. Bu konuda Akaş ve diğerleri (2009) arafından vaka analizi yönemi kullanılarak Türkiye üzerine kapsamlı bir çalışma yapılmışır. Bu çalışmada, dönemi için, para poliikasının 6, 12 ve 24 ay vadeli piyasa faizleri, ĐMKB 100 ve ĐMKB mali endeksleri, bazı risk primi gösergeleri ve döviz kurları üzerindeki ekisi incelenmişir. Çalışmada elde edilen ahmin sonuçlarına göre, hisse senedi piyasaları üzerindeki eki negaif olmakla birlike isaisiksel olarak anlamlı bulunmamışır. Bilgimiz dahilinde, RS arafından vaka çalışmasına alernaif olarak gelişirilen yönemler kullanılarak gelişmeke olan ülkeler üzerine yayınlanmış çalışma bulunmamakadır. 2 Bu çalışmada, RS çalışmasında önerilen GMM yönemi kullanılarak poliika faizi ve hisse senedi endeksleri arasındaki ilişki Türkiye için incelenmiş ve Akaş ve diğerleri (2009) çalışmasında elde edilen sonuçlar eorik olarak daha kuvveli olan bu yönemle sınanmışır. 3 Çalışma beş ana bölümden oluşmakadır. Đkinci bölümde kullanılan iki ahmin yönemi anlaılacak, üçüncü bölümde kullandığımız veri seinden ve uygulama döneminden bahsedilecek, dördüncü bölümde vaka çalışması ve değişen oynaklığa dayalı GMM ile ahmin edilen Türkiye deki para poliikasının hisse senedi fiyaları üzerine ekisi sunulacak ve beşinci bölümde ulaşılan sonuçlar özelenecekir. 1 Bohl ve diğerleri (2008) sadece değişen oynaklığa dayalı IV yönemini kullanırken, Khodolin ve diğerleri (2009) hem vaka analizi, hem değişen oynaklığa dayalı IV, hem de değişen oynaklığa dayalı GMM yönemlerini karşılaşırmalı olarak kullanmakadır. 2 Ancak paralel çalışmalarda, Duran ve diğerleri (2010) para poliikasının hisse senedi endekslerine ve piyasa faizlerine ekisini, Özcan (2010) ise para poliikasının döviz kurlarına ekisini Türkiye için RS çalışmasındaki yönemlerle çalışmakadır. 3 RS, değişen oynaklığa dayalı IV yöneminden elde edilen ahminlerin değişen oynaklığa dayalı GMM den elde edilenlere eorik olarak denk olduğunu ve GMM in eorik olarak IV den daha ekin bir yönem olduğunu gösermişir. Bu nedenle, bu çalışmada sadece GMM sonuçları rapor edilmişir. Türkiye için de bulunmuş olan IV sonuçları GMM sonuçları ile uyumludur.

4 26 Duran, Özlü ve Ünalmış Cenral Bank Review 10(2): Ampirik Model ve Yönem RS, kısa vadeli faizler ve diğer varlık fiyaları arasındaki ilişkiyi ahmin eme sürecinde karşılaşılan iki emel soruna işare emekedir. Birinci sorun, kısa vadeli faizler ve diğer varlık fiyalarının birbirlerinden eşanlı olarak ekilenebilmeleridir. Örneğin, varlık fiyalarındaki değişimler enflasyon ve para poliikası beklenileri ile ilgili bilgi içermeke, bu nedenle para poliikası da varlık fiyalarına epki verebilmekedir. 4 Đkincisi, hem kısa vadeli faizlerin, hem de diğer varlık fiyalarının ekonomi ile ilgili görünüme ve risk primine birlike epki verebilmeleridir. Bu nedenle, RS hem içsellik, hem de dışlanmış değişken sorunlarını çözen bir GMM ahmin yönemi önermekedir. Yönemde ahmin edilen denklemler aşağıdaki gibidir: Burada, { i } s i = β s + γz + ε (1) s = α i + z + η (2), sırasıyla poliika faizindeki ve finansal varlık fiyaındaki değişimi vermekedir. Poliika faizi ve piyasa değişkenleri birbirlerini eşanlı olarak ekileyebildikleri gibi, diğer bazı değişkenlere de birlike epki verebilirler. Bu nedenle modele örük (ölçülemeyen) bir fakör olan z de kaılmışır. 5 Birinci denklem para poliikası epki fonksiyonunu, ikinci denklem de varlık fiyaının davranışını vermekedir. Burada, para poliikası şokunun ( ε ), varlık fiyaı şokunun ( η ) ve orak fakörün ( z ) birbirlerinden ve gecikmeli değerlerinden doğrusal olarak bağımsız oldukları varsayılmakadır. Bu çalışma varlık fiyalarının kısa vadeli faiz değişimine epkisi ile ilgilendiğinden, amacımız α kasayısını ahmin emekir. 6 Para poliikasının varlık fiyaları üzerindeki ekisini ölçmek için genellikle vaka çalışması yönemi kullanılmakadır. Vaka çalışması, ikinci denklemin, PPK kararlarının açıklanması ile oraya çıkan varlık fiyaı değişimleri kullanılarak ahmin edilmesidir. Vaka çalışmasında, PPK oplanı günlerinde, poliika şokunun oynaklığının piyasa şoklarının oynaklığına oranının sonsuz olduğu varsayılmakadır. Başka bir deyişle, para poliikası günü içinde orak şok ve menkul kıyme fiyaı şoklarının (dışlanmış 4 Türkiye de para poliikasının varlık fiyalarına epkisi üzerine henüz kapsamlı bir çalışma bulunmamakadır. Rigobon ve Sack (2003) Amerika Birleşik Devleleri nde para poliikasının hisse senedi piyasasına epki verdiğini gösermişir. Bu çalışmada Amerika da olduğu gibi Türkiye de de eşanlılık olabileceği varsayılmışır. 5 Đkinci denklemde, örük bir fakör olan z nin kasayısı normalize edilmişir. 6 Yukarıda da bahsedildiği gibi, ahminler için para poliikası şokunun varyansının bariz bir şekilde farklılaşığı iki örneklem seçilmişir. Bunun da özellikle α kasayısını ahmin ememize faydası olmakadır. Bu çalışmada β ve γ kasayıları ahmin edilmemişir. Benzer bir yönem faka çok daha geniş bir veri sei kullanılarak β nın da ahmin edilmesi mümkün olmakla birlike, bu eldeki çalışmanın kapsamında değildir.

5 Duran, Özlü ve Ünalmış Cenral Bank Review 10(2): değişken ve eşanlılık sorunlarının) para poliikasına ekisinin göz ardı edilebilir olduğu kabul edilmekedir. Ancak, para poliikası gününde varlık fiyaı şokunun ( η ) ve orak fakörün ( z ) varyansları sıfır değilse, vaka çalışması yönemi ile ahmin edilen α kasayısı yanlı olacakır. RS arafından gelişirilen değişen oynaklığa dayalı GMM yönemi bu kadar kaı bir varsayıma ihiyaç duymamaka, sadece poliika şokunun diğer şoklara göreli oynaklığının arığının varsayılması yeerli olmakadır. Değişen oynaklığa dayalı GMM yönemi daha esnek varsayımlara dayanması nedeniyle vaka çalışmasına göre daha güvenilir ahminler verebilir. Vaka analizinin emelini oluşuran varsayımların sağlanmaması durumunda vaka çalışması yönemi ile oraya çıkacak yanlılık Rigobon ve Sack (2004) çalışmasında aşağıdaki gibi ifade edilmekedir: βσ η + ( β + γ ) σ z E( ˆ) α = α + (1 αβ ) 2 2 (3) σ + β σ + ( β + γ ) σ ε Para poliikası gününde, bir gün öncesine göre α, β ve γ kasayılarının değişmediği ve aşağıdaki koşulların sağlandığı varsayımları alında GMM ahminleri yapılabilir: σ ε > σ ε * (4) σ η = σ η * (5) σ = * (6) z σ z Burada PPK kararının açıklanmasından bir gün önceki kasayılar yıldız ile işarelenmişir. Bir başka ifade ile, PPK kararının açıklandığı günlerde para poliikası şokunun varyansının diğer günlere göre daha yüksek olduğu, modeldeki diğer iki şokun varyanslarının ise bir gün öncesine göre sabi kaldığı varsayılmışır. GMM yönemi bu varsayımdan yola çıkarak bu iki farklı gün sei için elde edilen kovaryans marislerinin karşılaşırılmalarından hareke eder. 7 PPK kararının açıklandığı günlerde kovaryans marisinde, diğer günlere göre oluşan değişim şu şekilde göserilebilir: η 1 α Ω = Ω Ω* = λ 2 (7) α α Burada Ω kovaryans marisini ifade emek için kullanılmış ve ( σ ε σ ε *) λ = 2 (8) (1 αβ ) z 7 Değişen oynaklığa dayalı belirleme yönemlerinin ayrınıları için bakınız, Rigobon (2003).

6 28 Duran, Özlü ve Ünalmış Cenral Bank Review 10(2):23-32 para poliikası şoklarının oynaklığındaki değişimin derecesini hesaplamaya yarayan bir kasayıdır. Bu kasayıyı kullanarak değişen oynaklığın α yı ahmin emeye yeerli düzeyde değişip değişmediği es edilebilir. Bunun için λ nın isaisiksel olarak anlamlı olması beklenmekedir. Bu çalışmada uygulanan GMM yönemi ilgi duyulan paramerenin değişik şekillerde ahmin edilmesine izin vermekedir. GMM yöneminde üç momen koşulu kullanılmaka, ancak iki kasayı ahmin edilmekedir (α ve λ ). Bu nedenle GMM yönemi, aşırı belirlenme kısıı esleriyle modeli bir büün olarak es ememize de olanak anımakadır Veri Analizler dönemine ilişkin örneklem kullanılarak gerçekleşirilmişir. Türkiye nin 2005 yılında enflasyon hedeflemesi rejimini uygulamaya başlaması sonrasında para poliikasının mali piyasalar üzerindeki ekinliğinin arması beklenmekedir. Hisse senedi piyasalarına ilişkin olarak kullandığımız zaman serileri arasında ĐMKB Tüm, ĐMKB 100, ĐMKB 30 ve al sekörlerden sınai, hizme, icare, mali ve bilişim endeksleri yer almakadır. Çalışmada, alernaif kısa vadeli faiz oranları arasında göreli olarak daha liki bir piyasada işlem gördüğü için bir ay vadeli DĐBS faizi poliika faizini emsilen alınmışır. 9 DĐBS faizi kullanmamızın avanajlarından biri de bulgularımızın Türkiye de para poliikasının ekisini ölçen diğer çalışmalarla karşılaşırılabilir olmasıdır. Örneklemimiz 60 ade faiz kararı dönemini kapsamakadır. Faiz verisi bir önceki güne göre düzey değişimi alınarak, hisse senedi verileri ise bir önceki güne göre yüzde değişimleri alınarak oluşurulmuşur. Öe yandan vaka çalışması yönemi sadece poliika kararının açıklandığı günkü menkul kıyme fiyaı değişimlerini, değişen oynaklığa dayalı GMM yönemi ise hem kararın açıklanmasından bir gün önceki hem de kararın açıklandığı günkü değişimleri karşılaşırmalı olarak kullanmakadır. Tablo 1 poliika faizi ve hisse senedi endekslerinin poliika kararının açıklanmasından önceki ve sonraki günlük değişimlerine ilişkin bazı anımlayıcı isaisikleri sunmakadır. Tablo incelendiğinde, beklendiği gibi, poliika şokunun geldiği gün poliika faizinin sandar sapmasının önemli düzeyde arığı görülmekedir. Ayrıca, poliika faizi ve hisse senedi endeksleri arasındaki ilişki her zaman ers yönlüdür. Ancak, poliika kararının açıklanmasından önceki gün, korelasyonlar isaisiksel olarak 8 Aşırı belirlenme kısıı esi değişik şekillerde ahmin edilen paramere değerlerinin isaisiksel olarak aynı olup olmadığı hakkında bilgi verir. 9 ĐMKB ahvil ve bono piyasasında aynı gün valörlü işlemler saa 14:00 da sona ermekedir. Bu nedenle, zamansal uarlılığı sağlamak amacıyla ĐMKB hisse senedi piyasası için birinci seans sonu verileri kullanılmışır.

7 Duran, Özlü ve Ünalmış Cenral Bank Review 10(2): anlamsız ve mulak değer olarak oldukça düşükken (0.02 ve 0.14 arası), poliika kararı açıklandığında isaisiksel olarak anlamlı hale gelmeke ve mulak değer olarak armaka, 0.26 ve 0.43 arasında gerçekleşmekedir. Poliika şokunun geldiği günlerde poliika faizi ve finansal piyasalar arasındaki ekileşimin diğer günlere göre önemli düzeyde değişime uğraması, α parameresinin GMM yönemi ile ahmin edilmesine olanak anımakadır. Tablo 1. Poliika Günlerinde ve Diğer Günlerde Sandar Sapmalar ve Poliika Faizi ile Korelasyonlar Sandar Sapma Korelasyon Poliika Günleri Diğer Günler Poliika Günleri Diğer Günler Poliika faizi 0,35 0, Hisse Senedi Endeksleri Ulusal Tüm 2,29 1,93-0,43*** -0,13 Ulusal 100 2,35 2,02-0,43*** -0,13 Ulusal 30 2,49 2,16-0,42*** -0,13 Sınai 2,09 1,86-0,38*** -0,08 Hizme 1,91 1,60-0,39*** -0,11 Ticare 1,91 1,71-0,26** -0,14 Mali 2,71 2,27-0,43*** -0,14 Bilişim 2,24 2,61-0,29** -0,02 Hisse senedi endeksleri günlük yüzde değişim, kısa vadeli faiz ise günlük baz puan değişimi olarak kullanılmışır. ***, ** ve *, sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyelerindeki isaisiksel anlamlılık düzeyini gösermekedir. 4. Tahmin Sonuçları Vaka çalışması ve RS çalışmasındaki GMM yönemi kullanılarak α parameresi için elde edilen ahmin sonuçları Tablo 2 de sunulmuşur. Daha az kaılıka varsayımlara dayalı olduğu için daha güvenilir olduğu düşünülen GMM ahmin sonuçlarına göre kısa vadeli faizlerdeki arışa hisse senedi piyasası endekslerinin negaif epki verdiği espi edilmişir. Sekörler ayrımına bakıldığında ise, en büyük epkiyi mali sekörün, en az epkiyi ise hizmelerin alındaki icare sekörünün verdiği görülmekedir. GMM ahmin sonuçlarına göre, poliika faizindeki 25 baz puanlık bir arış, ĐMKB Ulusal Tüm endeksini %0,85, ĐMKB Mali endeksini %0,99, ĐMKB Sınai endeksini %0,69, ĐMKB Hizme endeksini %0,65 ve ĐMKB Bilişim endeksini %0,61 düşürmekedir Tahminlerinde değişen oynaklığa dayalı GMM yönemini kullanan Rigobon ve Sack (2004) ve Kholodilin ve diğerleri (2009) çalışmalarında ABD ve Euro bölgesi için bulunan kasayı değerleri Türkiye için bulunan değerlere göre mulak değer olarak daha büyükür. Gelişmiş ekonomilerde, firmaların kullanabileceği fon kaynakları çeşilidir ve bu fonlara ulaşım imkanı daha kolaydır. Ayrıca, özellikle mali firmaların gelirlerinin önemli bir kısmı finansal piyasalarda değerlendirilmekedir. Bu nedenle, finansal gelişmişlik düzeyi yüksek olan ekonomilerdeki firmalar diğer ülkelere göre piyasa faizlerine ve belirleyicilerine daha duyarlı olabilmekedir.

8 30 Duran, Özlü ve Ünalmış Cenral Bank Review 10(2):23-32 Tablo 2. Tahmin Sonuçları Vaka Çalışması GMM-Değişen Oynaklığa Dayalı Tahmin Sd.haa Tahmin Sd.haa Ulusal Tüm -2,76*** 0,75-3,39*** 0,91 Ulusal 100-2,86*** 0,78-3,45*** 0,94 Ulusal 30-2,93*** 0,83-3,50*** 0,98 Sınai -2,26*** 0,70-2,76*** 0,82 Hizme -2,10*** 0,64-2,63*** 0,82 Ticare -1,35** 0,68-1,43 0,93 Mali -3,23*** 0,90-3,98*** 1,05 Bilişim -1,78** 0,79-2,43** 1,13 Tabloda yer alan sonuçlar, hisse senedi endekslerinin 100 baz puanlık kısa vadeli faiz arışına epkisini vermekedir. ***, ** ve *, sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyelerindeki isaisiksel anlamlılık düzeyini gösermekedir. Para poliikasına verilen epkilerin sekörel bazda farklılık gösermesinin firmaların faize duyarlılıklarındaki farklılıklardan kaynaklandığı düşünülmekedir. Özellikle mali firmaların porföylerinde ağırlıklı olarak DĐBS bulundurmaları nedeniyle faiz değişimlerine daha güçlü epki vermeleri beklenen bir durumdur. Mali olmayan firmaların ise hem varlıkları, hem de finansman yapıları faize göreli olarak az duyarlıdır. 11 Vaka çalışması yönemini kullanan Akaş ve diğerleri (2009) çalışmasının aksine, bu çalışmadaki vaka analizinde daha yakın dönem örneklem kullanılması ve verilerde zamansal uarlılığın sağlanması için hisse senedi endekslerinde birinci seans sonu verilerinin alınması (bakınız, dipno 9) hisse senedi piyasası için anlamlı kasayılar ahmin edilmesine yol açmakadır. Bu çalışmada, ayrıca Akaş ve diğerleri (2009) çalışmasından farklı olarak hisse senedi piyasasında mali sekör dışındaki sekörler ayrımına da bakılmakadır. Hisse senedi piyasası için elde edilen sonuçların her iki yönemle de hem yön olarak aynı, hem de büyüklük olarak yakın olmaları sonuçların safi isaisiksel bir bulgu olmadıklarını gösermekedir. Bu bulgulara göre, Türkiye de para poliikası akarımının ilk adımı olan mali piyasalara akarım sermaye piyasalarında kuvveli bir şekilde gerçekleşmekedir. Tahmin sonuçlarına ilişkin anısal sınamalar Tablo 3 e yer almakadır. Bu sınamaların sonuçları, kullanılan GMM modelinin varsayımlarının güvenilirliğini gösermekedir. Öe yandan, RS, poliika faiz kararlarının açıklandığı gün oynaklıklarda gözlenen değişimin GMM ahminleri için yeerli olup olmadığını es emeye yarayacak bir kasayı hesaplanabileceğini gösermişir (bakınız, denklem 5). Bu çalışma için 11 Mali olmayan firmaların finansman yapılarına ilişkin ayrınılı bilgi için bakınız, Özlü ve Yalçın (2010).

9 Duran, Özlü ve Ünalmış Cenral Bank Review 10(2): ahmin edilen kasayıya ilişkin -isaisikleri abloların ikinci süunundadır. Kasayı her bir durum için isaisiksel olarak anlamlı çıkmaka, bu da ilgilenilen paramereyi belirlemek için oynaklıkların yeerli düzeyde değişiğini gösermekedir. Tablo 3 ün üçüncü süununda yer alan ve GMM için geçerli olan aşırı belirlenme esi hiç bir değişken için aşırı belirlenme sorunu olmadığını gösermekedir. Tablo 3. Tanısal Sınamalar Rejimler Arası Oynaklık Tesi Aşırı Belirlenme Tesi Yanlılık Tesi -isaisiği GMM-OIR GMM-ES Ulusal Tüm 3,19*** 0,09 1,47 Ulusal 100 3,16*** 0,05 1,21 Ulusal 30 3,14*** 0,07 1,23 Sınai 3,06*** 0,02 1,46 Hizme 3,17*** 0,14 1,09 Ticare 2,87*** 0,14 0,02 Mali 3,25*** 0,16 1,86 Bilişim 2,57** 1,38 0,65 Rejimler arası oynaklık esi, ahmin edilen oynaklık kasayısı üzerine yapılan bir -esidir. GMM aşırı belirlenme esi, ahmin edilen paramere sayısından fazla bir ade momen koşulu olması nedeniyle χ2(1) dağılımına sahipir. Yanlılık esleri için F1,59 dağılımı kullanılmışır. ***, ** ve *, sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyelerindeki isaisiksel anlamlılık düzeyini gösermekedir. Buna ek olarak, vaka çalışmasında, denklem (2) ile ifade edilen olası yanlılık Hausman esi ile sınanmışır (bakınız, RS). Vaka çalışması yöneminin GMM yönemine göre yanlılık esleri ablonun son süununda yer almakadır. Hisse senedi piyasaları için yapılan eslerin sonuçlarına göre vaka çalışması ahmin sonuçlarında GMM e göre isaisiksel yanlılık espi edilmemişir. 5. Sonuç Bu çalışmada para poliikasının hisse senedi fiyaları üzerindeki ekisi, Rigobon ve Sack (2004) arafından önerilen ve hem eşanlılık hem de dışlanmış değişken sorunlarını dikkae alabilen değişen oynaklığa dayalı GMM yönemi ile Türkiye için ahmin edilmişir. Tahmin sonuçları, lieraürde yaygın olarak raslanan bir yönem olan vaka çalışmasından elde edilen sonuçlar ile karşılaşırılmışır. Bu yönemlerin ikisi de, para poliikası şoklarının oynaklığının PPK kararının açıklanması ile birlike armasına dayalıdır. Sonuçlar lieraürdeki bulgular ile uarlıdır. Poliika faizlerindeki arışlar, hisse senedi fiyalarını sekörlere göre değişen oranlarda düşürmekedir. Özellikle mali sekör endeksinin diğer sekörlere göre poliika faizlerinden daha fazla ekilenmesinin nedeni

10 32 Duran, Özlü ve Ünalmış Cenral Bank Review 10(2):23-32 bu endekse yer alan firmaların faize duyarlılıklarının diğer firmalara göre daha yüksek olmasıdır. Çalışma Türkiye de para poliikasından sermaye piyasalarına bir akarım olduğu konusunda oldukça güçlü bulgular sunmakadır. Kaynakça Akaş, Z., H. Alp, R. Gürkaynak, M. Kesriyeli ve M. Orak Türkiye de para poliikasının akarımı: para poliikasının mali piyasalara ekisi. Đkisa, Đşleme ve Finans 24 (278), Bohl, M.T., P.L. Siklos ve D. Sondermann European sock markes and he ECB's moneary policy surprises. Inernaional Finance 11 (2), Duran, M., R. Gürkaynak, P. Özlü ve D. Ünalmış TCMB faiz kararlarının piyasa faizleri ve hisse senedi piyasaları üzerine ekisi. TCMB Ekonomi Nou No. 10/08. Ehrmann, M., M. Frazscher ve R. Rigobon Socks, bonds, money markes and exchange raes: Measuring inernaional financial ransmission. NBER working paper no Kholodilin, K., A. Monagnoli, O. Napoliano ve B. Siliversovs Assessing he impac of he ECB s moneary policy on he sock markes: A secoral view. Economics Leers 105, Özcan, G Measuring he impac of moneary policy on exchange raes in Turkey. Bilken Üniversiesi. Özlü, P. ve C. Yalçın Firma icari borçları ve kredi akarım mekanizması. TCMB Ekonomi Nou No. 10/03. Rigobon, R Idenificaion hrough heeroscedasiciy. The Review of Economics and Saisics 85(4), Rigobon, R. ve B. Sack Measuring he response of moneary policy o he sock marke. Quarerly Journal of Economics 118, Rigobon, R. ve B. Sack The impac of moneary policy on asse prices. Journal of Moneary Economics 51,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlanı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır... r xx i j paramereler belirlenemez hale gelir.

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI?

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN, Zekeriya YILDIRIM, S. Faih KOSTAKOĞLU FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN Yrd.Doç.Dr. Anadolu Üniversiesi,

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI Ekonomeri 8 Ocak, 0 Gazi Üniversiesi İkisa Bölümü SORU SETİ 0 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI PROBLEM Aşağıda verilen avuk ei alebi fonksiyonunu düşününüz (960-98): lny = β + β ln X + β ln X + β ln X +

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ BANKA KREDİ PORTFÖLERİNİN ÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAANAN ALTERNATİF BİR ÖNTEM ÖNERİSİ K. Bau TUNA * ÖZ Ödememe riski banka kredilerini ve bankaların kredi porföylerini ekiler.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-10 / 6 Temmuz 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-10 / 6 Temmuz 2010 EKONOMİ NOTLARI EKONOMİ NOTLARI KÜRESEL FİNANSAL KRİZ DÖNEMİNDE PARA POLİTİKASI KURULU KARARLARININ PİYASA GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ H. Burcu Gürcihan Özgür Özel Abstract: Following the repercussions of the global

Detaylı

GÖRÜNMEZ AMA HĐSSEDĐLMEZ DEĞĐL: TÜRKĐYE'DE ÇIKTI AÇIĞI

GÖRÜNMEZ AMA HĐSSEDĐLMEZ DEĞĐL: TÜRKĐYE'DE ÇIKTI AÇIĞI Cenral Bank Review Vol. 11 (July 211), pp.15-28 ISSN 133-71 prin / 135-88 online 211 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ GÖRÜNMEZ AMA HĐSSEDĐLMEZ DEĞĐL: TÜRKĐYE'DE

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı

Sayı: 2012-21 / 31 Ağustos 2012 EKONOMİ NOTLARI. Makroekonomik Göstergelerin Döviz Kurları Üzerine Etkisi *

Sayı: 2012-21 / 31 Ağustos 2012 EKONOMİ NOTLARI. Makroekonomik Göstergelerin Döviz Kurları Üzerine Etkisi * EKONOMİ NOTLARI Makroekonomik Göstergelerin Döviz Kurları Üzerine Etkisi * Pınar Özlü Deren Ünalmış In this study, we use historical Reuters surveys and real-time data in order to investigate the effect

Detaylı

REEL KURLAR VE BALASSA- SAMUELSON HİPOTEZİ. Arş. Gör. Almıla BURGAÇ ÇİL

REEL KURLAR VE BALASSA- SAMUELSON HİPOTEZİ. Arş. Gör. Almıla BURGAÇ ÇİL REEL KURLAR VE BALASSA- SAMUELSON HİPOTEZİ Arş. Gör. Almıla BURGAÇ ÇİL Çalışmanın Amacı Finansal serbesinin başladığı 1990 sonrası dönemini kapsayan süreçe Türk Lirası nın değerlenmesinin Balassa- Samuelson

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 15(),71-79 AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ Selim Adem HATIRLI Vecdi DEMİRCAN Ali Rıza AKTAŞ Süleyman Demirel Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım

Detaylı

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari

Detaylı

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1 RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 950-995 Rahmi YAMAK * Yakup KÜÇÜKKALE ** ÖZET Bu çalımada, Rasyonel Bekleniler Doal Oran Hipoezinin, Çıkı (ya da isizliin) alep (ya

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir.

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir. YAPISAL DEĞİŞİKLİK Zaman serileri bazı nedenler veya bazı fakörler arafından ekilenerek zaman içinde değişikliklere uğrayabilirler. Bu değişim ikisadi kriz, ikisa poliikalarında yapılan değişiklik, eknolojik

Detaylı

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği Volume 5 Number 4 2014 pp. 71-88 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği Aydın Yüksel a Aslı Yüksel b Öze: Bu makale Ağusos 2007 arihinde oraya

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:17 Sayı:1 Haziran 2013 ss.17-35 Rasyonel Bekleniler Hipoezinin Tesi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Tes of he Raional Expecaions Hypohesis: Inflaion, Ineres Rae and Exchange

Detaylı

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive A Sudy on he Esimaion of Suly Resonse of Coon in Cukurova Region Erkan Akas Faculy of Economics & Admin.Sciences a BIGA 2006 Online a h://mra.ub.uni-muenchen.de/8648/

Detaylı

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Araş. Gör. Burcu KIRAN * Öze Bu çalışmada, reel döviz kuru

Detaylı

Para Politikası, Parasal Büyüklükler ve Küresel Mali Kriz Sonrası Gelişmeler. K. Azim Özdemir

Para Politikası, Parasal Büyüklükler ve Küresel Mali Kriz Sonrası Gelişmeler. K. Azim Özdemir Cenral Bank Review ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2009 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ Para Poliikası, Parasal Büyüklükler ve Küresel Mali Kriz Sonrası

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

PARASAL ANALĐZE BĐR BAKIŞ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

PARASAL ANALĐZE BĐR BAKIŞ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Cenral Bank Review Vol. 11 (July 2011), pp.29-48 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2011 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ PARASAL ANALĐZE BĐR BAKIŞ: TÜRKĐYE

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

GÖSTERGE FAİZ ORANI DALGALANMALARI VE BİST ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EŞANLI KANTİL REGRESYON İLE ANALİZİ

GÖSTERGE FAİZ ORANI DALGALANMALARI VE BİST ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EŞANLI KANTİL REGRESYON İLE ANALİZİ EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil 16 Sayı 4 Ekim 216 SS. 587 / 598 GÖSTERGE FAİZ ORANI DALGALANMALARI VE BİST ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EŞANLI KANTİL REGRESYON İLE ANALİZİ THE ANALYSIS

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA Mura ASLAN Eskişehir Osmangazi Üniversiesi H. Kürşad ASLAN Ken Sae Üniversiesi Öze İskandinav ücre modelinden hareke

Detaylı

PARA POLİTİKASININ FİYAT BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ: 1988-2009

PARA POLİTİKASININ FİYAT BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ: 1988-2009 Gazi Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi 11 / 3 (29). 113-126 PARA POLİİKASININ FİYA BİLEŞENLERİ ÜZERİNE EKİSİ: ÜRKİYE ÖRNEĞİ: 1988-29 Yeliz YALÇIN * Ferhan ÇEVİK Öz: Bu çalışmada, CMB

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-11 / 7 Temmuz 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-11 / 7 Temmuz 2010 EKONOMİ NOTLARI EKONOMİ NOTLARI Küresel Kriz Döneminde TCMB nin Faiz Kararlarının Kur Üzerindeki Etkisine Dair Bir Analiz Eda Gülşen İbrahim Burak Kanlı Neslihan Kaya Bu not, son yaşanan kriz sürecinde Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01) June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,

Detaylı

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:38, Sayı/No:1, 009, 4-37 ISSN: 1303-173 - www.ifdergisi.org 009 Reel Kesim Güven Endeksi

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET İMKB Piyasalarındaki Volailienin Modellenmesi ve Öngörülmesi: Asimerik GARCH Modelleri ile bir Uygulama Mura MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.r Bankacılık Düzenleme ve Deneleme Kurumu (BDDK) ÖZET Çalışmada, 5

Detaylı

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Associaion Ekonomik Yaklaşım 016, 7(99): 1-15 www.ekonomikyaklasim.org doi: 10.5455/ey.35908 BIST-100 Endeksinin Volail Davranışlarının Simerik Ve Asimerik Sokasik Volailie

Detaylı

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 Ocober 2015 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ:

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Ekonomeri ve İsaisik Sayı: 005 9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Prof.Dr. Rahmi YAMAK; Abdurrahman KORKMAZ * Absrac

Detaylı

Faiz Oranı Kanalının 2001 2008 Döneminde Türkiye de Etkinliğinin Değerlendirilmesi* The Evaluation of Interest Rate Channel in Turkey 2001 2008

Faiz Oranı Kanalının 2001 2008 Döneminde Türkiye de Etkinliğinin Değerlendirilmesi* The Evaluation of Interest Rate Channel in Turkey 2001 2008 Anadolu Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu Universiy Journal of Social Sciences Faiz Oranı Kanalının 200 2008 Döneminde Türkiye de Ekinliğinin Değerlendirilmesi* The Evaluaion of Ineres Rae Channel

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK DEĞİŞKENLİ EŞİKSEL OTOREGRESİF MODELLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ümran Münire KAHRAMAN DOKTORA TEZİ İsaisik Anabilim Dalı 2012 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ

Detaylı

A nonlinear estimation of monetary policy reaction function for Turkey

A nonlinear estimation of monetary policy reaction function for Turkey MPRA Munich Personal RePEc Archive A nonlinear esimaion of moneary policy reacion funcion for Turkey Tolga Omay Omay and Mubariz Hasanov Çankaya Üniversiesi 6. July 006 Online a hp://mpra.ub.uni-muenchen.de/054/

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN FĐNANSAL PĐYASA LĐKĐDĐTESĐ, ÖLÇÜMÜ VE ANALĐZĐ

TÜRKĐYE NĐN FĐNANSAL PĐYASA LĐKĐDĐTESĐ, ÖLÇÜMÜ VE ANALĐZĐ Cenral Bank Review Vol. 11 (January 2011), pp.11-28 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2011 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TÜRKĐYE NĐN FĐNANSAL PĐYASA LĐKĐDĐTESĐ,

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Ekileri: Türkiye Örneği Öze Ahme Mura ALPER Bu çalışma Türkiye deki reel döviz kuru dalgalanmalarının kaynaklarını açıklamayı amaçlamakadır.

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Dokuz Eylül Üniversiesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 05.07.2014 Cil: 16, Sayı: 2, Yıl: 2014, Sayfa: 281-302 Online Yayın Tarihi: 30.09.2014 ISSN:

Detaylı

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ Yrd. Doç. Dr. Hülya Kanalıcı Akay Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Mehme Nargeleçekenler Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliğ No:09/5

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliğ No:09/5 Araşırma ve Para Poliikası Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliğ No:09/5 Para Poliikası, Parasal Büyüklükler ve Küresel Mali Kriz Sonrası Gelişmeler K. Azim ÖZDEMİR Temmuz 2009 Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası

Detaylı

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ÖZET Prof.Dr.Cengiz TORAMAN Balıkesir Üniversiesi, İİBF,İşleme Bölümü Cengizoraman4@yahoo.com Öğr.Gör.Çağaay BAŞARIR

Detaylı

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Aricle Number: 3C0085 SOCIAL SCIENCES Received: May 2011 Acceped: Ocober 2011 Şeyma Çalışkan Çavdar Series : 3C Yildiz

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Türkiye Ekonomisinde Enerji Tükeimi ve Ekonomik Büyüme Mehme MUCUK * Doğan UYSAL ** Öze Genel olarak enerji, ekonomik ve endüsriyel kalkınma için önemli bir girdi kabul edilmekedir. Ancak enerjinin bazı

Detaylı

OPTIMAL PARA POLITIKASI ÇERÇEVESINDE TAYLOR TIPI FAIZ ORANI REAKSIYON FONKSIYONUN TAHMINI: TÜRKIYE ÖRNEĞI

OPTIMAL PARA POLITIKASI ÇERÇEVESINDE TAYLOR TIPI FAIZ ORANI REAKSIYON FONKSIYONUN TAHMINI: TÜRKIYE ÖRNEĞI Öze Bilgi Ekonomisi ve Yöneimi Dergisi / 2014 Cil: IX Sayı: I OPTIMAL PARA POLITIKASI ÇERÇEVESINDE TAYLOR TIPI FAIZ ORANI REAKSIYON FONKSIYONUN TAHMINI: TÜRKIYE ÖRNEĞI Ferha PEHLİVANOĞLU * Bu çalışmada

Detaylı

PARA POLİTİKASI KARARLARININ HİSSE SENETLERİNİN FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ THE EFFECT OF MONETARY POLICY DECISIONS ON STOCK PRICES

PARA POLİTİKASI KARARLARININ HİSSE SENETLERİNİN FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ THE EFFECT OF MONETARY POLICY DECISIONS ON STOCK PRICES Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2016, C.21, S.4, s.1379-1396. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2016,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET -10 -15 -20.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET -10 -15 -20. Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET Selim Elekdağ İbrahim Burak Kanlı Absrac: This noe examines he ineracion beween financial sress

Detaylı

Finansal Kurumlar ve Piyasalar. Zorunlu Yüksek Lisans. 1. yıl 1. yarıyıl / Güz Doç. Dr. Mehmet Güçlü. Uzaktan Öğrenim Türkçe Yok

Finansal Kurumlar ve Piyasalar. Zorunlu Yüksek Lisans. 1. yıl 1. yarıyıl / Güz Doç. Dr. Mehmet Güçlü. Uzaktan Öğrenim Türkçe Yok Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 0 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

Türkiye de Faiz Kanalı İle Parasal Aktarım Mekanizması

Türkiye de Faiz Kanalı İle Parasal Aktarım Mekanizması Türkiye de Faiz Kanalı İle Parasal Akarım Mekanizması Seyfein ERDOĞAN Doç Dr., Kocaeli Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü serdogan@kou.edu.r Durmuş Çağrı YILDIRIM Arş. Gör., Kocaeli Üniversiesi, SBE cagri.yildirim@kocaeli.edu.r

Detaylı

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:3 Cil: Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Para Talebinin Belirleyenleri ve İsikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği Yrd. Doç. Dr. Burcu ÖZCAN Fıra Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması

Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması Uluslararası Alanya İşleme Fakülesi Dergisi Inernaional Journal of Alanya Faculy of Business Yıl:014, C:6, S:3, s. 1-13 Year:014, Vol:6, No:3, s. 1-13 Vadeli İşlem Piyasasında Opimal Hedge Rasyosunun Saik

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ALTERNATİF ÇEKİRDEK ENFLASYON ÖLÇÜTLERİ

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ALTERNATİF ÇEKİRDEK ENFLASYON ÖLÇÜTLERİ TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ALTERNATİF ÇEKİRDEK ENFLASYON ÖLÇÜTLERİ Serve CEYLAN (*) Öze: Lieraürde bir çok alernaif çekirdek enflasyon ölçüm yönemi vardır. Bu durum poliika uygulamaları için kullanılacak çekirdek

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

Türkiye de Tüketim Eğilimi ve Maliye Politikası

Türkiye de Tüketim Eğilimi ve Maliye Politikası Türkiye de Tükeim Eğilimi ve Maliye Poliikası Oya S. Erdogdu * Leven Özbek ** *Ankara Üniversiesi Siyasal Bilgiler Fakülesi İkisa Bölümü, Cebeci, Ankara ** Ankara Üniversiesi Fen Fakülesi İsaisik Bölümü,

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (35) 2017, 1-15

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (35) 2017, 1-15 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (35) 2017, 1-15 Beklenen ve Beklenmeyen Para Politikası Kararlarının Hisse Senetleri Fiyatları Üzerindeki Etkileri 1 Özet The Effect of Expected and Unexpected Monetary Policy

Detaylı

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ Cil/Volume: 15 Sayı/Issue: Haziran/June 017 ss./pp. 163-181 İ. E. Kayral Doi: hp://dx.doi.org/10.11611/yead.6404 KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ Aaürk Ü. İİBF Dergisi, 0. Ekonomeri ve İsaisik Sempozyumu Özel Sayısı, 20 463 YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ Oğuz KAYNAR Serkan TAŞTAN 2 Ferhan DEMİRKOPARAN 3 Öze: Doğalgaz emini nokasında

Detaylı

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile)

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile) Tahmin Yönemleri Çif Üsel Düzelme (Hol Meodu ile) Hol meodu, zaman serilerinin, doğrusal rend ile izlenmesi için asarlanmış bir yönemdir. Yönem (seri için) ve (rend için) olmak üzere iki düzelme kasayısının

Detaylı

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul MPRA Munich Personal RePEc Archive Long memory and srucural breaks on volailiy: evidence from Borsa Isanbul Emrah Ismail Cevik and Gülekin Topaloğlu Namık Kemal Universiy, Bülen Ecevi Universiy 014 Online

Detaylı

Para Politikası Şokları Hisse Senedi Fiyatlarını Etkiler mi? Türkiye Örneği

Para Politikası Şokları Hisse Senedi Fiyatlarını Etkiler mi? Türkiye Örneği EconAnadolu 29: Anadolu Uluslararası İkisa Kongresi nde sunulmuş ebliğdir. Para Poliikası Şokları Hisse enedi Fiyalarını Ekiler mi? Türkiye Örneği Hülya Kanalıcı Akay Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ Ekonomik Yaklaşım, Cil : 23, Sayı : 83, ss.69-91 TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ Özlem YİĞİT * Ailla GÖKÇE ** Öze Bu çalışmanın emel amacı, Türkiye ekonomisi için Yapısal VAR yönemi kullanılarak NAIRU

Detaylı

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALI: 2002-2008 DÖNEMİ 1 EXCHANGE RATE CHANNEL IN TURKEY: 2002-2008 PERIOD

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALI: 2002-2008 DÖNEMİ 1 EXCHANGE RATE CHANNEL IN TURKEY: 2002-2008 PERIOD Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 9, Sayı 18, 2013 In. Journal of Managemen Economics and Business, Vol. 9, No. 18, 2013 TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALI: 2002-2008 DÖNEMİ 1 Yrd. Doç. Dr. Özer

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss2963 Number: 37, p. 399-408, Auumn I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma

Detaylı

Araşırma Makaleleri REEL DÖVİZ KURU BELİRSİZLİĞİ İ TİCARET PERFORMA SI A ETKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Erşan SEVER ÖZET Bu çalışmada reel döviz kuru belirsizliğinin Türkiye nin icare performansına ekisi araşırılmışır.

Detaylı

REEL DÖVİZ KURLARINDA UZUN DÖNEM BAĞIMLILIK THE LONG-TERM DEPENDENCE IN REAL EXCHANGE RATES Emre ÜRKMEZ *

REEL DÖVİZ KURLARINDA UZUN DÖNEM BAĞIMLILIK THE LONG-TERM DEPENDENCE IN REAL EXCHANGE RATES Emre ÜRKMEZ * Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 10 Sayı: 49 Volume: 10 Issue: 49 Nisan 2017 April 2017 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 REEL DÖVİZ KURLARINDA

Detaylı

Zekeriya Yıldırım ENFLASYON REJİMLERİ VE ÜRETİCİ ENFLASYONUNDAN TÜKETİCİ ENFLASYONUNA GEÇİŞKENLİK

Zekeriya Yıldırım ENFLASYON REJİMLERİ VE ÜRETİCİ ENFLASYONUNDAN TÜKETİCİ ENFLASYONUNA GEÇİŞKENLİK Cenral Bank Review Forhcoming, pp.1-26 ISSN 1303-0701 prin 1305-8800 online 2015 Cenral Bank of he Republic of Turkey hps://www3.cmb.gov.r/cbr/ ENFLASYON REJİMLERİ VE ÜRETİCİ ENFLASYONUNDAN TÜKETİCİ ENFLASYONUNA

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik Namık Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi eicevik@nku.edu.r

Detaylı

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Öze Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Dr. Veli YILANCI İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi

Detaylı

Türkiye de İktisadi Çıkarsama Üzerine Bir Açımlama: Sürprizler Gerçekten Kaçınılmaz mı?

Türkiye de İktisadi Çıkarsama Üzerine Bir Açımlama: Sürprizler Gerçekten Kaçınılmaz mı? Türkiye de İkisadi Çıkarsama Üzerine Bir Açımlama: Sürrizler Gerçeken Kaçınılmaz mı? Hazırlayan ve Sunan: Eren Ocakverdi* eren.ocakverdi@yaikredi.com.r Boğaziçi Üniversiesi Finans Mühendisliği 26 Ekim

Detaylı

16 17 Denetim Firmasının Büyüklüğü ve Kâr Yönetimi İlişkisi: İMKB Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir Araştırma

16 17 Denetim Firmasının Büyüklüğü ve Kâr Yönetimi İlişkisi: İMKB Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir Araştırma 6 7 Doç. Dr. Semra Karacaer Arş. Gör. Pelin Özek Deneim Firmasının Büyüklüğü ve Kâr Yöneimi İlişkisi: İMKB Şirkeleri Üzerinde Ampirik Bir Araşırma Doç. Dr. Semra KARACAER Haceepe Üniversies İİBF. Arş.

Detaylı

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: VAR MODELİ İLE BİR ANALİZ. Seyfettin ERDOĞAN * Durmuş Çağrı YILDIRIM **

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: VAR MODELİ İLE BİR ANALİZ. Seyfettin ERDOĞAN * Durmuş Çağrı YILDIRIM ** 95 İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakülesi Dergisi No:39 (Ekim 2008) TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: VAR MODELİ İLE BİR ANALİZ Seyfein ERDOĞAN * Durmuş Çağrı YILDIRIM ** Öze Para poliikası kararlarındaki

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ

TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ Nüfusbilim Dergisi\Turkish Journal of Populaion Sudies, 2012, 34, 31-50 31 TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ Ölümlülük ahminleri, demografi ve aküerya bilimlerinde önemli bir rol oynamakadır.

Detaylı

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli İler ÜNLÜKAPLAN

Detaylı

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case FİNANSAL FAKTÖRLERİN REEL PARA TALEBİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ The Roles of Financial Facors on he Real Money Demand: Turkey Case Musafa SEVÜKTEKİN * Mehme NARGELEÇEKENLER * BAÜ 8() 45 ÖZ Araşırmanın

Detaylı

Reel Döviz Kuru Endeksinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yöntemi İle Modellenmesi

Reel Döviz Kuru Endeksinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yöntemi İle Modellenmesi Reel Döviz Kuru Endeksinin Ooregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yönemi İle Modellenmesi Reel Döviz Kuru Endeksinin Ooregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi:

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 SPOT VE VADELİ İŞLEM FİYATLARININ VARYANSLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ Emrah İsmail ÇEVİK * Mehme

Detaylı

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 Bülen DOĞRU* Musafa UYSAL** ÖZET Bu çalışmanın amacı 2000:1-2012:09 döneminde Türkiye

Detaylı

I. Uluslararası Parasal Ortam 1

I. Uluslararası Parasal Ortam 1 İÇİNDEKİLER Ön Söz Teşekkür Öğrenciye Editör ün Notu XI XIII XV XIX I. Uluslararası Parasal Ortam 1 1. Döviz Piyasası 3 Döviz İşlem Hacmi 3 Coğrafi Döviz Kuru İşlemi 4 Spot Döviz Kurları 7 Döviz Arbitrajı

Detaylı

BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI. Ercan ŞENYİĞİT*

BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI. Ercan ŞENYİĞİT* Erciyes Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Dergisi 24 (1-2) 165-176 (2008) hp://fbe.erciyes.edu.r/ ISSN 1012-2354 BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI ÖZET Ercan ŞENYİĞİT* Erciyes

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ ORANLARININ BELİRLENMESİNDE İÇSEL VE DIŞSAL FAKTÖRLERİN ROLÜ Kaan MASATÇI ÖZET ABSTRACT

TÜRKİYE DE FAİZ ORANLARININ BELİRLENMESİNDE İÇSEL VE DIŞSAL FAKTÖRLERİN ROLÜ Kaan MASATÇI ÖZET ABSTRACT TÜRKİYE DE FAİZ ORANLARININ BELİRLENMESİNDE İÇSEL VE DIŞSAL FAKTÖRLERİN ROLÜ Kaan MASATÇI ÖZET Arş.Gör.Burak DARICI Bu çalışmada, Türkiye de faiz oranlarını, hem reel hem de finansal ekileri olması ve

Detaylı

Paper prepared for the EY International Congress on Economics I "EUROPE AND GLOBAL ECONOMIC REBALANCING" Ankara, October 24-25, 2013

Paper prepared for the EY International Congress on Economics I EUROPE AND GLOBAL ECONOMIC REBALANCING Ankara, October 24-25, 2013 Paper ID Number: 222 Paper prepared for he EY Inernaional Congress on Economics I "EUROPE AND GOBA ECONOMIC REBAANCING" Ankara, Ocober 24-25, 2013 Gazi Universiy Deparmen of Economics Türkiye İş Gücü Piyasasi

Detaylı