SÜREÇ İZLEME SINAVI SINIFLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜREÇ İZLEME SINAVI SINIFLAR"

Transkript

1 2. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ (MERAM) Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma Uzunlukları Ölçme Uzunlukları Ölçme Tablo la Toplama islemi la Çıkarma islemi la Çıkarma islemi la Çarpma islemi Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Okuduklarında hikâye unsurları nı belirler. Türkçesel ifadeleri doğru yazar. Olayları, oluş sırasına göre yazar. Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. Hikâye yazar. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Beden dilini yorumlar. Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar. Küp ve prizma modellerinde yüzleri, köseleri ve ayrıtları gösterir. Silindir, koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayı doğrusu modelleri olusturur. Küp, dikdörtgen, kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. Veriyi tablo seklinde düzenler. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karsılık gelen sayıyı yazar ve okur. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karsılık gelen sayıyı yazar ve okur. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karsılık gelen sayıyı yazar ve okur. 100 içinde ikiser ve beser, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. Sayı örüntüleri olusturur. Sayı örüntüleri olusturur. Toplamları 100 e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama islemini yapar. 100 den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur. 100 den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur. iki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar ve bunları uygun bir biçimde kullanır. Gerektiğinde büyüklerinden yardım alarak kişisel bakımını yapar. Sınıfının ve sırasının yerini şekil çizerek gösterir. Okul kurallarının neden konduğunu araştırır ve açıklar. Okulundaki ve sınıfındaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürüne katkıda bulunur. Kulüp veya grup çalışmaları ile ilgili olarak geliştirilen bir proje üzerinde arkadaşlarıyla iş birliği yaparak çalışır. Görev aldığı kulüp veya grup çalışmalarının kişisel gelişimine katkısını açıklar. Kulüp ve diğer grup çalışmalarında yapılacak işler konusunda arkadaşlarını yönlendirir, onları cesaretlendirir ve gerektiğinde yardımda bulunur. Türk Bayrağı'na ve İstiklâl Marşı'na neden saygı gösterilmesi gerektiğini açıklar. Neden dengeli ve düzenli beslenmesi gerektiğini araştırır ve anlatır. Arkadaşları ile farklılıklarının doğal olduğunu kabul eder. Duygularının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder. Ulaşım araçlarını gözlemler ve sınıflandırır.

2 3. SINIFLAR (ÖZGÜN - YAPIM) HAYAT BİLGİSİ Anlam Kurma Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma Düzlem Düzlem Düzlem Nokta Tablo Tablo Sekil Grafiği Sekil Grafiği Sekil Grafiği la Toplama islemi la Toplama islemi la Toplama islemi la Toplama islemi Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. Okuduklarında hikâye unsurları nı belirler. Metin içi anlam kurar. Matematiksel ifadeleri doğru yazar. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. Olayları, oluş sırasına göre yazar. Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. Hikâye yazar. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Beden dilini yorumlar. Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel sekil olduğunu gösterir. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel sekil olduğunu gösterir. Noktaya modelleriyle örnekler verir. Çetele ve sıklık tabloları olusturur. Çetele ve sıklık tabloları olusturur. Bir problemle ilgili veri toplar. Sekil grafiğini olusturur. Sekil grafiğini yorumlar den küçük iki doğal sayıyı karsılastırır ve aralarındaki iliskiyi sembol kullanarak belirtir den küçük iki doğal sayıyı karsılastırır ve aralarındaki iliskiyi sembol kullanarak belirtir den küçük iki doğal sayıyı karsılastırır ve aralarındaki iliskiyi sembol kullanarak belirtir. 20 ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. 20 ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar. Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder. Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde bulunurken olumlu değerleri gözetir. Öğretmeni ve arkadaşları ile etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken uygun davranışlar gösterir. Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade eder. Başkalarının duyarlılıklarına saygı göstererek kendi ihtiyaçlarını, isteklerini görüşlerini ifade eder. Demokratik uygulamaların üstünlüklerini okul yaşantısındaki örneklerden hareketle tartışır. Arkadaşlarının yanlı davranışlarını fark eder ve yanlılık içermeyen davranışlar sergiler. Okulunun ve sınıfının krokisini çizer. Okulunun tarihi hakkında araştırma yapar ve sunar. Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul eder. Kişisel bakımını yaparken kaynakları tutumlu kullanır. Dengeli ve düzenli beslenmek için doğal ve sağlıklı ürünleri tüketir. Kendi sağlığı kadar, arkadaşlarının sağlığını da korumaktan sorumlu olduğunu kavrar. Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini ifade eder. Özel günlerin toplumsal paylaşımlar için uygun zamanlar olduğunu kabul eder ve kutlamalar için alternatifler üretir.

3 4. SINIFLAR (ÖĞÜN) (A) Anlam Kurma Simetri Simetri la Toplama islemi la Toplama islemi la Toplama islemi la Toplama islemi Sütun Grafiği Sütun Grafiği Soluk alıp, verme Soluk alıp, verme Kanın vücutta dolaşımı Kanın vücutta dolaşımı Kanın vücutta dolaşımı Egzersizin nabza ve soluk alıp vermeye etkisi Egzersizin nabza ve soluk alıp vermeye etkisi GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM NEW FRIENDS NEW FRIENDS NEW FRIENDS MY MY Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Okuduklarında duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. Metin dışı anlam kurar. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. Olayları, oluş sırasına göre yazar. Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar. Açının kenarlarını ve kösesini belirtir. Üçgen, kare ve dikdörtgeni isimlendirir. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları; dar, dik, genis ve doğru açı olarak belirler. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer. Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açı özelliklerini belirler. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. Kösegeni belirler. Açıölçer, gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen, kare ve dikdörtgeni çizer. Düzlemsel sekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. Düzlemsel sekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve bosluk kalmayacak sekilde döseyerek süsleme yapar. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. Bir örüntüyü sayılarla iliskilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. Bir örüntüyü sayılarla iliskilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. Dakika ile saniye arasındaki iliskiyi açıklar. Saat-dakika, dakika-saniye arasındaki dönüsümleri yapar. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama islemini yapar. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. Bir örüntüyü sayılarla iliskilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama islemini yapar. Açının kenarlarını ve kösesini belirtir. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları; dar, dik, genis ve doğru açı olarak belirler. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer. Sütun grafiğini olusturur. Sütun grafiğini yorumlar. İskeletin temel kısımlarını model ve/veya şema üzerinde gösterir. Vücudumuzdaki kemikleri şekillerine göre gruplandırır ve bunlara örnekler verir. Gözlemleri sonucunda kemikleri birbirine bağlayan eklemleri fark eder. Kasların lifli yapısı sayesinde kasılıp gevşediğini ve kemikleri hareket ettirdiğini açıklar. İskelet ve kas sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyecek davranışlara örnekler verir. Soluk alıp-verme sırasında havanın izlediği yolu model üzerinde gösterir. Doğru soluk alıp vermeyi ve önemini tartışır. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları belirtir. Kalp tarafından pompalanan kanın vücutta damarlar içinde dolaştığını ifade eder. Kanın vücutta maddeleri taşımak amacıyla dolaştığını belirtir. Gözlem ve araştırmaları sonucunda egzersiz, soluk alıp verme ve nabız arasında ilişki kurar. Egzersiz dışında nabız ve soluk alıp verme sıklığına etki eden etkenleri belirtir. Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder. Duyguları ve düşünceleri arasındaki ilişkiyi fark eder. Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder. Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder. Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar. Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. Sahip olduğu resmî kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur Sahip olduğu resmî kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur Sözlü tarih yöntemi kullanarak ve nesnelere dayanarak aile tarihi oluşturur. Sözlü tarih yöntemi kullanarak ve nesnelere dayanarak aile tarihi oluşturur. Dinî ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl kullanıldığını fark eder. Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet in anlamlarını açıklar. Dinin ahlaklı olmayı gerektirdiğini fark eder. Greeting and introducing oneself Greeting and introducing oneself about classroom objects Following classroom instructions Giving classroom commands Giving classroom commands about family members Identifying family members.

4 5. SINIFLAR (ÖZGÜN) Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. Okuduğunun ana fikrini belirler. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. Okuduklarında hikâye unsurları nı belirler. Anlam Kurma Metin içi anlam kurar. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Çokgenler Düzgün çokgenleri ayırt eder. Çokgenler Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır. Tablo ve Sema Sema yaparak verileri düzenler. Paralelkenar, eskenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve bosluk kalmayacak sekilde döseyerek süsleme yapar. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eskenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eskenar dörtgen ve yamuğun kenar, açı ve kösegen özelliklerini belirler. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. Çember Çemberin merkezini, yarıçapını ve çapını belirtir. Simetri Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer. Bilesik kesri tam sayılı kesre, tam sayılı kesri bilesik kesre dönüstürür. Bir doğal sayı ile bir kesri karsılastırır. i karsılastır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Bir kesre denk olan kesirler olusturur. 7, 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 7, 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 7, 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını,basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 7, 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını,basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Kuralında bir islem bulunan örüntü olusturur, bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler. Kuralında bir islem bulunan örüntü olusturur, bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler. la Toplama İşlemi En çok bes basamaklı doğal sayılarla toplama islemi yapar. la Toplama İşlemi la Toplama İşlemi la Çıkarma İşlemi En çok bes basamaklı doğal sayılarla çıkarma islemini yapar. la Çıkarma İşlemi Doğal sayılarla çıkarma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. la Çıkarma İşlemi Doğal sayılarla çıkarma islemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Zamanı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Zamanı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Besin içeriklerinin vücuttaki öncelikli görevlerini belirtir. Vitamin çeşitlerinin en fazla hangi besinlerde bulunduğuna dair bilgi toplar ve sunar. Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğunu ve düzenleyici görev yaptığını belirtir. Dengeli beslenmeye örnek bir öğün hazırlar. Besin çeşitlerinin bilimsel-teknolojik gelişmelere paralel olarak arttığını fark eder Besinlerin vücutta kan yolu ile taşındığını belirtir." Sindirimde görevli yapı ve organların yerini kendi üzerinde ve modelde sırası ile göstererek görevlerini kısaca açıklar. Diş çeşitlerini görevlerine göre model veya kendi ağzında göstererek sindirimdeki görevini fark eder. Diş sağlığı için beslenmeye, temizliğe ve düzenli diş kontrolüne özen gösterir. Boşaltımda görevli yapı ve organlar Boşaltımın görevinin vücudun çeşitli faaliyetleri sonucu oluşan zararlı maddelerin vücut dışına atılması olduğunu belirtir. Boşaltımda görevli yapı ve organlar Boşaltımda böbreklerin dışında atık maddelerin atılmasını sağlayan yapı ve organları sıralar. Boşaltımda görevli yapı ve organlar Böbreklerin sağlığı için nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırır ve sunar İnsan ve toplum sağlığına sigara ve alkolün olumsuz etkileri Sigara ve alkol kullanan kişilerin çevreye verdiği zararları fark eder. Yağmur ve karın oluşumu ve suyun uğradığı değişimler Suyun ısınınca buharlaştığını, buharın da soğuyunca yoğuştuğunu gösteren deney tasarlar. Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içindeki yerini belirler. Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içindeki yerini belirler. İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir. İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir. Çocuk olarak haklarını fark eder. Çocuk olarak haklarını fark eder. Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır. Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır. Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir. ALLAH İNANCI İnsanın akıllı ve inanan bir varlık olduğunun farkında olur. ALLAH İNANCI Allah ın eşi ve benzeri olmadığını açıklar. ALLAH İNANCI Allah ın her şeyi işittiği, bildiği, gördüğü ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. COUNTRIES Greeting people informally and formally COUNTRIES Introducing yourself and other people Describing geographical locations and features Describing geographical locations and features Asking and talking about places Describing locations Describing locations Naming buildings in a community Asking and talking about places Asking for and giving directions

5 6. SINIFLAR (MEB - MAVİ ÇİZGİ) (ÖZGÜN) Farklı türlerde metinler yazma Kelimenin yapı özellikleri Kelimenin yapı özellikleri ARAŞTIRMALAR İÇİN SORU OLUŞTURMA TABLO VE GRAFİK TABLO VE GRAFİK MERKEZİ EĞİLİM VE YAYILMA MERKEZİ EĞİLİM VE YAYILMA OLASI DURUMLARI BELİRLEME OLASILIKLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR OLASILIKLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR OLAY ÇEŞİTLERİ OLAY ÇEŞİTLERİ OLASILIKLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Hücre Hücre Hücre Ergenlik dönemi Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelisme Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelisme Bitkilerde çimlenme, büyüme ve gelisme Bitkilerde çimlenme, büyüme ve gelisme PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. Metindeki anahtar kelimeleri belirler. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler. Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar. Okuduğu metne farklı başlıklar bulur. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Olay yazıları yazar. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. Kök ve eki kavrar. İsim kökü ile fiil kökünü ayırt eder. Doğru ile nokta arasındaki ilişkiyi açıklar. Doğru parçası ile ışını açıklar ve sembolle gösterir. Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası inşa eder. Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve sembolle gösterir. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farklı temsil biçimleri ile gösterir. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır. Bir kümenin alt kümelerini belirler. Bir sorunla ilgili araştırma soruları üretir, uygun örneklem seçer ve veri toplar. Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar. Sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlış yorumlara yol açabileceğini açıklar. Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayarak yorumlar. Verilere dayalı olarak tahminler yürütür. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farklı temsil biçimleri ile gösterir. Bir kümenin alt kümelerini belirler. Bir kümenin alt kümelerini belirler. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve problem çözmede kullanır. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve problem çözmede kullanır. Saymanın temel ilkelerini karşılaştırır, problemlerde kullanır. Deney, çıktı, örnek uzay, olay, rastgele seçim ve eş olasılıklı terimlerini bir durumla ilişkilendirir. Bir olayı ve bu olayın olma olasılığını açıklar. Kesin ve imkânsız olayları açıklar. Tümleyen olayı açıklar. Bir olayın olma olasılığı ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Hücrenin temel kısımlarını levha, model üzerinde göstererek görevlerini açıklar. Hücrenin bir organizmanın sahip olduğu canlılık özelliklerini gösterdiğini vurgular. Benzer yapı ve özellikteki hücrelerin aynı görevi yapmak üzere bir araya gelmesiyle dokuların oluştuğunu belirtir. Üremeyi sağlayan sperm ve yumurtanın görevlerine göre farklı yapılar kazanmış hücreler olduğunu fark eder. Üreme organlarının neslin devamı için üreme hücrelerini oluşturduğunu ifade eder. Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için anne adayının nelere dikkat etmesi gerektiğini araştırır ve sunar. Gözlemleri sonucunda insanın gelişim dönemlerini isimlendirerek belirgin özelliklerini listeler. Ergenliği sağlıklı geçirebilmek için yapılması gerekenleri fark eder. Hayvanların bir hayat döngüsünün olduğunu örneklerle açıklar. Yavru bakımı açısından hayvan gruplarındaki farklılıkların nedenlerini açıklar. Çiçeğin kısımlarını gösterir/çizer. Bir çiçek modeli üzerinde tohum ve meyvenin nerede oluştuğunu belirtir. Tohumların yayılma yollarına örnekler verir. Bitkilerden elde edilen ürünlerin teknolojik gelişmelere paralel olarak çeşitlendiğini fark eder. Çimlenmeye etki eden faktörleri kontrollü deneylerle gözlemleyerek elde ettiği verileri kaydeder ve yorumlar. Organik tarımı açıklar. Yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu fark eder. Olgu ve görüşü ayırt eder. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder. Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder. Atatürk ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar. Mucize kavramının ne anlama geldiğini açıklayarak bunun peygamberlere ait bir özellik olduğunun farkında olur. İlahî kitabın anlamını açıklar. Identifying people Identifying people Identifying people Asking for and expressing likes and dislikes Asking for and expressing likes and dislikes Asking for and telling quantity Asking for and telling quantity Expressing needs Expressing needs

6 7. SINIFLAR (PASİFİK) Okuduğu metni değerlendirme Açıları Ölçme Açıları Ölçme Duyu Organları Duyu Organları MELEK VE AHİRET İNANCI MELEK VE AHİRET İNANCI MELEK VE AHİRET İNANCI INTERESTING BELIEFS Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. Metindeki anahtar kelimeleri belirler. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler. Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar. Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Okuduğu metne farklı başlıklar bulur. Metni içerik yönünden değerlendirir. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Yazım kurallarını kavrayarak uygular. Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Tam sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar. Rasyonel sayıları açıklar ve sayı doğrusunda gösterir. Bir doğru parçasının orta dikmesini inşa eder. Bir doğruya dışındaki bir noktadan paralel doğru inşa eder. Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve inşa eder. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların ölçüleri ile ilgili hesaplamalar yapar. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların eş olanlarını ve bütünler olanlarını belirler. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Tam sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar. Rasyonel sayıları açıklar ve sayı doğrusunda gösterir. Bir doğru parçasının orta dikmesini inşa eder. Bir doğruya dışındaki bir noktadan paralel doğru inşa eder. Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve inşa eder. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların ölçüleri ile ilgili hesaplamalar yapar. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların eş olanlarını ve bütünler olanlarını belirler. Sindirim sistemini olusturan yapı ve organları; model, levha ve/ veya sema üzerinde gösterir. Besinlerin vücuda yararlı hâle gelmesi için değisime uğraması gerektiğini tahmin eder. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini belirtir. Enzimin kimyasal sindirimdeki islevini açıklar. Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder. Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçisini açıklar. Sindirim sistemi sağlığını olumlu-olumsuz etkileyecek etkenleri özetler ve tartısır Bosaltım sistemini olusturan yapı ve organları; model, levha ve/veya sema üzerinde gösterir. Bosaltım sisteminde böbreklerin görevini ve önemini açıklar. Bosaltım sistemi sağlığının korunması için alınabilecek önlemlerin farkına varır. Bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelismelere örnekler verir Denetleyici ve düzenleyici sistemin vücudumuzdaki sistemlerin düzenli ve birbiriyle es güdümlü çalısmasını sağladığını belirtir. Sinir sisteminin bölümlerini; model, levha ve/veya sema üzerinde gösterir. Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar. Refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlar. iç salgı bezlerini; model, levha ve/veya sema üzerinde göstererek görevlerini açıklar Duyu organlarının yapılarını sekil ve/veya model üzerinde açıklar. Duyu organlarındaki aksaklıklara ve teknolojinin bu aksaklıkların giderilmesinde kullanımına örnekler verir. İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla karşılaştırır. İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla karşılaştırır. İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder. İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder. İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır. İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır. Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki bağlantıyı fark eder. Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki bağlantıyı fark eder. Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri çerçevesinde yorumlar. Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri çerçevesinde yorumlar. Atatürk ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir. Atatürk ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir. Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını tartışır. Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını tartışır. Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını tartışır. Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar Şeytanın kötülüğünden korunma hususunda Kur an ın öğütlerinden örnekler verir Ahiret, kıyamet, yeniden dirilme gibi kavramların anlamlarını açıklar Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlar. Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlar. Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlar. Imparting and seeking factual information Expressing pleasure, liking, displeasure, dislike Expressing pleasure, liking, displeasure, dislike Inquiring about pleasure, liking, displeasure, dislike Expressing interest or lack of interest Inquiring about interest or lack of interest Inquiring about interest or lack of interest Getting things done (Suasion): Requesting others to do something, inviting others to do something Seeking and giving information Seeking and giving advice Getting things suggesting a course of action, Getting things inviting others to do something, Getting things advising others to do something,

7 8. SINIFLAR (PİRAMİT) Okuduğu metni değerlendirme Farklı türlerde metinler yazma Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları uygulama Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları uygulama Tablo ve grafikler Tablo ve grafikler Olay çeşitleri Olay çeşitleri Olay çeşitleri Olasılık çeşitleri Olasılık çeşitleri Mitoz bölünme Mitoz bölünme Mitoz bölünme Mayoz bölünme Mayoz bölünme Mayoz bölünme Canlıların çevreye adaptasyonu ve evrim Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. Metindeki anahtar kelimeleri belirler. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler. Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. Metne ilişkin sorular oluşturur. Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar. Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar. Okuduğu metne farklı başlıklar bulur. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır. Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. Düşünce yazıları yazar. Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar. Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler. Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer. Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder. Histogram oluşturur ve yorumlar. Histogram oluşturur ve yorumlar. la çarpma ve bölme işlemlerini yapar. la çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Bağımlı ve bağımsız olayları açıklar. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar. Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklar Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklar la çarpma ve bölme işlemlerini yapar. la çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler. Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler. Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar. kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir. kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir. Kareköklü bir sayıyı a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. la toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. la toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. la çarpma ve bölme işlemlerini yapar. la çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Mitozu, çekirdek bölünmesi ile baslayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder. Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı canlı türlerinde kromozom sayılarının değisebileceğini belirtir. Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve üreme ile iliskilendirir. Gözlemleri sonucunda kendisi ile anne-babası arasındaki benzerlik vefarklılıkları karsılastırır. Yavruların anne-babaya benzediği, ama aynısı olmadığı çıkarımını yapar. Mendel in çalısmalarının kalıtım açısından önemini irdeler Gen kavramı hakkında bilgi toplayarak baskın ve çekinik genleri fark eder. Fenotip ve genotip arasındaki iliskiyi kavrar. Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer. insanlarda yaygın olarak görülen bazı kalıtsal hastalıklara örnekler verir. Akraba evliliğinin olumsuz sonuçlarını arastırır ve tartısır. Genetik hastalıkların teshis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelismelerin etkisine örnekler verir Üreme hücrelerinin mayoz ile olustuğu çıkarımını yapar. Mayozun canlılar için önemini fark eder. Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler DNA nın yapısını sema üzerinde göstererek basit bir DNA modeli yapar, Nükleotit, gen, DNA, kromozom kavramları arasında iliski kurar. Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açıklar. Genetik mühendisliğinin günümüzdeki uygulamaları ile ilgili bilgileri özetler ve tartısır, Canlıların yasadıkları çevreye adaptasyonunu örneklerle açıklar. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. Atatürk ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir. Atatürk ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder. Atatürk ün 1919 a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar. Atatürk ün 1919 a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar. I. Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir. I. Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir. Mondros Ateşkes Anlaşması nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal in ve halkın tutumunu değerlendirir. Mondros Ateşkes Anlaşması nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal in ve halkın tutumunu değerlendirir. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder. Mustafa Kemal in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir. Mustafa Kemal in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir. Misak-ı Milli nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisi nin açılışını ulusal egemenlik, tam bağımsızlık ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir. Misak-ı Milli nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisi nin açılışını ulusal egemenlik, tam bağımsızlık ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir. Hıyanet-i Vataniye Kanunu nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir. Kaza ve kader kavramlarını açıklar. İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar. İnsanın çalışmasının karşılığını alacağı bilinciyle hareket eder. Allah a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur. Instructing or directing others to do something Instructing or directing others to do something Advising others to do something Advising others to do something Inquiring and expressing how certain/uncertain one is of something Inquiring and expressing how certain/uncertain one is of something Expressing opinions and making choices Expressing opinions and making choices Inquiring about and expressing expectations Describing personal qualities about habits and pastimes. Following and giving simple instructions Describing simple processes Describing simple processes Drawing simple conclusions

DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf 1 Türkçe 8. sınıf 2 Türkçe 8. sınıf 3 Türkçe 8. sınıf 4 Türkçe 8. sınıf 5 Türkçe 8. sınıf 6 Türkçe 8. sınıf 7 Türkçe 8. sınıf 8 Türkçe 8. sınıf 9 Türkçe 8. sınıf 10 Türkçe 8. sınıf 11 Türkçe Cümleyle

Detaylı

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

PESA-1 (05.11.2014) - İlkokul Konu Dağılımları SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 Türkçe (1.TEMA) Okuduğunu

Detaylı

SİS 2 (04.12.2014) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

SİS 2 (04.12.2014) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf 1 1. tema 4 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 1. tema 4 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . TÜRKÇE İ TABLOSU ÖĞRENME ALANI A B TÜRKÇE OKUMA Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1 TÜRKÇE OKUMA Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 2 9 TÜRKÇE OKUMA Metnin konusunu belirler. 3 10 TÜRKÇE

Detaylı

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur.

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 2 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder.

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 8. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 Türkçe 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler arasındaki

Detaylı

DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 5. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 5. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

8.SINIFLAR HAFTA SONU KURS PLANI PAT (PERFORMANS ARTTIRMA TESTİ)

8.SINIFLAR HAFTA SONU KURS PLANI PAT (PERFORMANS ARTTIRMA TESTİ) 18 EKİM CUMARTESİ TÜRKÇE Toplum Hayatı Fiilimsiler MATEMATİK Dönüşüm Geometrisi Tablo ve Grafikler Bir Karaman Doğuyor Fraktallar Yansıyan ve Dönen Şekiller Histogram Oluşturalım Kalıtım ve Mayoz İNGİLİZCE

Detaylı

SİS1 2013 (TEOG UYUMLU) (06.11.2013) SINIF A B YANIT DERS ÜNİTE KAZANIM

SİS1 2013 (TEOG UYUMLU) (06.11.2013) SINIF A B YANIT DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe 2. sınıf 2 Türkçe 2. sınıf 3 Türkçe 2. sınıf 4 Türkçe 2. sınıf 5 Türkçe 2. sınıf 6 Türkçe 2. sınıf 7 Türkçe 2. sınıf 8 Türkçe 2. sınıf 9 Türkçe 2. sınıf 10 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında

Detaylı

S İ S 1 KAZANIM VE KONU DAĞILIMI

S İ S 1 KAZANIM VE KONU DAĞILIMI S İ S KAZANIM VE KONU DAĞILIMI. Tema. Metin. Tema. Metin. Tema. Metin. Tema 3. Metin. Tema 4. Metin MT(MEB) Örüntü ve Süslemeler. Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu

Detaylı

8. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 5 Türkçe Cümlede Anlam 2 6 Türkçe Parçada

8. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 5 Türkçe Cümlede Anlam 2 6 Türkçe Parçada 8. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 5 Türkçe Cümlede Anlam 2 6 Türkçe Parçada Anlam 3 7 Türkçe Parçada Anlam 4 8 Türkçe Parçada Anlam

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 5. sınıf 1 Türkçe Anlama Okuduklarının konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler. 5. sınıf 2 Türkçe Anlama Okuduklarında yardımcı fikirleri belirler veyardımcı fikirlerinana fikri nasıl desteklediğini

Detaylı

PESA-1 (05.11.2014) - Ortaokul Konu Dağılımları

PESA-1 (05.11.2014) - Ortaokul Konu Dağılımları 5. sınıf 1 Türkçe (1.TEMA) 2. Okuduğunu Anlama 1.Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 5. sınıf 2 Türkçe (1.TEMA) 2. Okuduğunu Anlama 2.Okuma öncesi,

Detaylı

SİS-2-2012 (07.12.2012)

SİS-2-2012 (07.12.2012) SINIF A B DERS ÜNİTE KAZANIM SİS-2-2012 (07.12.2012) 2. sınıf 1 10 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 11 Türkçe 2. Okuduğunu

Detaylı

Cümle bağlamından gerçek ve mecaz anlamlı sözcükleri ayırt eder.

Cümle bağlamından gerçek ve mecaz anlamlı sözcükleri ayırt eder. 8. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-2)/2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam (Gerçek - Mecaz) 1 4 Türkçe Cümlede Anlam (Deyim) 2 5 Türkçe Cümlede Anlam (Öznel Cümle) 3 6 Türkçe Parçada

Detaylı

SİS 1 (KASIM 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

SİS 1 (KASIM 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme Yazısına uygun başlık belirler. 2. sınıf 2 Türkçe 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 2. sınıf 3

Detaylı

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 I 5. SINIF MATEMATİK VE İŞLEMLER 1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

Detaylı

4. Sınıf Ders Tarama Testi 1

4. Sınıf Ders Tarama Testi 1 4. Sınıf Ders Tarama Testi Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Okuma:.. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır..7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin

Detaylı

Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 2 9

Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 2 9 4. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır. 1 8 Türkçe Okuma öncesi, okuma sırası

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT..! 27.10.2015 TARİHİNE KADAR KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ TARAFIMIZA BİLDİRİNİZ. 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Paragrafta

Detaylı

Fen Bilimleri Dersi Kazanımları

Fen Bilimleri Dersi Kazanımları Fen Bilimleri Dersi Kazanımları Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararları, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. Boşaltımda görevli yapı ve organları tanır. 2 Diş çeşitlerini model üzerinde

Detaylı

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE Üslü 1. Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Zaman ve kip çekimlerindeki bileşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.

Zaman ve kip çekimlerindeki bileşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 7. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Zarfları işlevlerine uygun kullanır. 1 11 Türkçe Metnin başlığını belirler. 2 12 Türkçe Metnin konusunu belirler. 3

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI Güneş Sistemi F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş e yakınlıklarına

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

D.4.2 Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 1

D.4.2 Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 1 . Deneme 3 Kasım D.4. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. D.4. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR KASIM EKİM EYLÜL Ay Hafta D.Saat i 0 04 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜRE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Örüntü Süslemeler si KAZANIMLAR.Doğru, çokgen

Detaylı

4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu

4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu Türkçe 4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu SÖZ VARLIĞI - Zıt Anlamlı Sözcükler : T.4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. OKUMA - Metinle İlgili lar Sorma ve ları Cevaplama : T.4.3.8. Okuduğu

Detaylı

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Tarih Hafta 2: 17-21 Şubat 2014 Hafta 3: 26 Şubat 2014 GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Hafta 4: 5 Mart 2014 GRUP 1: Faruk GÜREŞÇİ Süleyman Emre İLGÜN Özlem GEZGİN Hafta

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk)

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 3. SINIF (17 SORU) Anlamlı ve Kurallı Cümle Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler Okuduğunu Anlama Sözlük Çalışması 5N1K

Detaylı

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 5.1. Sayılar ve İşlemler 5.1.1. Doğal Sayılar 5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler 5.1.3. Kesirler 5.1.4. Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma

Detaylı

3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer,

3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, 3.SINIFLAR BURSLULUK SINAVI MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar. Üç basamaklı

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı

Detaylı

ÜNİTELENDİRME ŞEMASI

ÜNİTELENDİRME ŞEMASI LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE DOĞRULAR VE AÇILAR. Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve inşa eder.. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların eş olanlarını ve bütünler olanlarını

Detaylı

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1

2. Sınıf Ders Tarama Testi 1 . Sınıf Ders Tarama Testi Matematik Okuma :.. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır..3. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur..

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 8. sınıf 2 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metnin ana fikrini/ana

Detaylı

3. Sınıf Ders Tarama Testi 1

3. Sınıf Ders Tarama Testi 1 . Sınıf Ders Tarama Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Hayat Bilgisi Matematik Okuma:.. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder... Metnin

Detaylı

SINAVA HAZIRLIK BECERİLERİ GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI Veli Bileşeni

SINAVA HAZIRLIK BECERİLERİ GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI Veli Bileşeni SINAVA HAZIRLIK BECERİLERİ GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI Veli Bileşeni-2013-2014 Nihat İNAN Uzm.Psikolojik Danışman afyonram.meb.k12.tr TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Eğitimin Dinamik Bir Süreçtir.

Detaylı

TÜRKÇE KAZANIMLAR KONU KAZANIM KAZANIM NO. 1 Sözcükte Anlam Kelimeleri anlamları na uygun kullanır. T

TÜRKÇE KAZANIMLAR KONU KAZANIM KAZANIM NO. 1 Sözcükte Anlam Kelimeleri anlamları na uygun kullanır. T TÜRKÇE KONU KZNIM KZNIM NO 1 Sözcükte nlam Kelimeleri anlamları na uygun kullanır. T.8.2.5. 2 Cümlede nlam Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. T.8.3.21. 3 Cümlede nlam Okudukları ile ilgili çıkarımlarda

Detaylı

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler

5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler 5. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcüklerde Çok Anlamlılık 1 11 Türkçe Mecaz Anlamlı Sözcükler 2 12 Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler 3 13 Türkçe Eş Sesli

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve

Detaylı

6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte

6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte 6. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 11 Türkçe Sözcükte Anlam 2 12 Türkçe Sözcükte Anlam 3 13 Türkçe Sözcükte Anlam 4 14 Türkçe Sözcükte

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Eş Sesli Sözcükler Şiir Yorumlama Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Zıt Anlamlı Sözcükler 5N 1K Hikâyenin

Detaylı

5. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1

5. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1 . Sınıf Süreç Değerlendirme Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Eş - Zıt Anlamlılık ve Eş Seslilik Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam Deyim, Atasözü ve Özdeyiş Hikâyenin

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 15 EKİM 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

Çarpanlar ve Katlar

Çarpanlar ve Katlar 8.1.1. Çarpanlar ve Katlar 8.1.2. Üslü İfadeler 8.1.3. Kareköklü İfadeler 8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler 8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle

Detaylı

3.SINIF (ÜNLÜ YAYINLAR) FEN BİLİMLERİ (10 SORU) KONULAR Duyu organlarını tanır.

3.SINIF (ÜNLÜ YAYINLAR) FEN BİLİMLERİ (10 SORU) KONULAR Duyu organlarını tanır. TÜRKÇE (15 SORU) Şiirde ana fikir Şiirde ana duygu Şiirde başlık Paragrafın ana fikri Paragrafta başlık Paragrafın konusu Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Trafik işaret ve levhaları Görgü kuralları

Detaylı

3. SINIF 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

3. SINIF 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . SINIF TÜRKÇE DERSİ KZNIM TLOSU DERS SINIF ÖĞRENME LNI TÜRKÇE OKUM TÜRKÇE OKUM KZNIM Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF TÜRKÇE 5. SINIF 1 Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2 Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3 Okuduklarındaki

Detaylı

2. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

2. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı . Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Türkçe (. Sınıf) Hayat Bilgisi (. Sınıf) (. Sınıf) Okuduğunu Anlama:. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 4.Okuduklarında ne,

Detaylı

TÜRKÇE 1 TÜRKÇE 2 TÜRKÇE 3 TÜRKÇE 4 TÜRKÇE 5 TÜRKÇE 6 TÜRKÇE 7 TÜRKÇE 8 TÜRKÇE 9 TÜRKÇE 10 TÜRKÇE 11 TÜRKÇE 12 TÜRKÇE 13 TÜRKÇE 14 TÜRKÇE 15 TÜRKÇE

TÜRKÇE 1 TÜRKÇE 2 TÜRKÇE 3 TÜRKÇE 4 TÜRKÇE 5 TÜRKÇE 6 TÜRKÇE 7 TÜRKÇE 8 TÜRKÇE 9 TÜRKÇE 10 TÜRKÇE 11 TÜRKÇE 12 TÜRKÇE 13 TÜRKÇE 14 TÜRKÇE 15 TÜRKÇE BRANŞ SORU NO TÜRKÇE 1 TÜRKÇE 2 TÜRKÇE 3 TÜRKÇE 4 TÜRKÇE 5 TÜRKÇE 6 TÜRKÇE 7 TÜRKÇE 8 TÜRKÇE 9 TÜRKÇE 10 TÜRKÇE 11 TÜRKÇE 12 TÜRKÇE 13 TÜRKÇE 14 TÜRKÇE 15 TÜRKÇE 16 TÜRKÇE 17 TÜRKÇE 18 TÜRKÇE 19 TÜRKÇE

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI

5. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI 5. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI 2018-2019 DOĞAL SAYILAR VE İŞLEMLER 1.hafta 17-23 Eylül Milyonlar 5.1.1.1 5.1.1.2 6 01 1-2 2.hafta 24-30 Eylül Örüntüler 5.1.1.3 11 02 3-4 3.hafta 01-07 Ekim Doğal Sayılarda

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 5. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Doğal Sayılar Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M5111 1 Doğal Sayılar Doğal Sayıları

Detaylı

2. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

2. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı . Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (. Sınıf) Hayat Bilgisi (. Sınıf) (. Sınıf) Okuduğunu Anlama:. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı FİİLLER (Anlam-Kip-Kişi- Anlam

Detaylı

Öğrenci : İrem DAŞTAN

Öğrenci : İrem DAŞTAN BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : İrem DAŞTAN Eğitsel

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE 5N 1K Onluk ve Birlikler Fiziksel Özelliklerimiz Words Paragrafın Konusu Deste ve Düzine Yeteneklerimiz

Detaylı

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI 4.HAFTA 3.HAFTA 2.HAFTA 1.HAFTA 2. SINIFLAR MATEMATİK İ YILLIK PLÂNI Konu: Onluk ve Birliklere Ayıralım 18-21 Eyl 1. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, model kullanarak onluk ve birlik gruplara

Detaylı

2. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1

2. Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı 1 . Sınıf Taragöz Değerlendirme Sınavı Türkçe Matematik Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur Sözcük Bilgisi:.Sözcük Bilgisi Cümle Bilgisi:. Cümle Bilgisi Yazım Kuralları

Detaylı

TÜRKÇE 2. KURUMSAL DENEME SINAVI KAZANIM LİSTESİ

TÜRKÇE 2. KURUMSAL DENEME SINAVI KAZANIM LİSTESİ TÜRKÇE KONU KZNIM KZNIM NO 1 Sözcükte nlam 2 Sözcükte nlam Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının

Detaylı

7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 7.1. Sayılar ve İşlemler 7.1.1. Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 7.1.2. Rasyonel Sayılar 7.1.3. Rasyonel Sayılarla İşlemler 7.1.4.

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

3. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1

3. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1 3. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Hayat Bilgisi Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Eş Sesli Kelimeler:.

Detaylı

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2013/2014 ÖĞRETİM YILI 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ MATEMATİK YILLIK PLANI

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2013/2014 ÖĞRETİM YILI 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ MATEMATİK YILLIK PLANI EYLÜL (16-20).09. 2013 KÜMELER KÜMELER 1.ÜNİTE KÜMELER EYLÜL (9 13).09.2013 1.ÜNİTE KÜMELE R KÜME LER TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 2013/2014 ÖĞRETİM YILI 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ MATEMATİK

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 7. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY FİİL FİİL Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini

Detaylı

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları AKDAY 3.Sınıf Türkçe Anlam bilgisi Günlük işlerdeki diyalog Cümle bilgisi Cümleri uygun kelimelerle tamamlama Cümlede gereksiz kullanılan kelime Anlamlı ve kurallı cümleler kurma Sözlük çalışması Konu

Detaylı

3. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı

3. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı 3. Sınıf - Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe (. Sınıf) Hayat Bilgisi (. Sınıf) Okuduğunu Anlama:. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

Detaylı

MERKEZİ 12.11.2009 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 01 (KDÇ - 01) KONU DAĞILIMLARI

MERKEZİ 12.11.2009 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 01 (KDÇ - 01) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU. SINIFLAR..009 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 0 (KDÇ - 0) (MEB YAYINEVİ) (DİĞER YAYINEVLERİ) HAYAT BİLGİSİ Noktalama İşaretleri 5 Parçada Anlam 5 Doğal Sayılar 5 Ölçüler Örüntüler

Detaylı

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR EYLÜL VE EKİM AYI BÜLTENİ Eylül ve Ekim ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR EYLÜLVE EKİM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 5. sınıf 1 Türkçe Anlama Okuduklarının konusunu ve ana fikrini/ana duygusunu belirler. 5. sınıf 2 Türkçe Anlama Okuduklarında yardımcı fikirleri belirler ve yardımcı fikirlerin ana fikri nasıl desteklediğini

Detaylı

4. SINIFLAR BÜLTEN 4

4. SINIFLAR BÜLTEN 4 4. SINIFLAR BÜLTEN 4 4.SINIF BÜLTENİ eylül-ekim-kasım DOĞAL SAYILAR 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar okundu ve yazıldı. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölükleri ve basamakları, basamaklardaki rakamlarının

Detaylı

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI 6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 6.1. Sayılar ve İşlemler 6.1.1. Doğal Sayılarla İşlemler 6.1.2. Çarpanlar ve Katlar 6.1.3. Tam Sayılar 6.1.4. Kesirlerle İşlemler 6.1.5.

Detaylı

18 OCAK 2014 YÖNLENDİRME SINAVI 1 KONU DAĞILIMI 8. SINIF (2. BÖLÜM)

18 OCAK 2014 YÖNLENDİRME SINAVI 1 KONU DAĞILIMI 8. SINIF (2. BÖLÜM) 8. SINIF (1. BÖLÜM) (Sınav Süresi : 90 dk) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (20 SORU) Eylemsiler Cümlenin Ögeleri Eylemde Çatı Tür ve Şekil Bilgisi Fraktal Yansıyan ve Dönen Şekiller Histogram Üslü Sayılar

Detaylı

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar.

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1.2. Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder. 1.3. Mitozda kromozomların

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : Gazi KILIÇ Eğitsel

Detaylı

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar.

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar. 7. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.1. Tam Sayılarla Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-10. kazanımlar Okul Heyecanım 11-20. kazanımlar Okul Heyecanım 21-30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7-20. kazanımlar Benim

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 2. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Nesnelerin Sayısı Sayıları Onluk ve Birlik Gruplara Ayırma Nesne Sayısını Tahmin Etme Basamak Adları ve Basamak Değerleri

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI BEP Hazırlanan Öğrencinin Var Olan Performans Düzeyinin Belirlenmesi Performans Performans düzeyi alanları Akademik beceriler MATEMATİK MATEMATİK - Varlıkları

Detaylı

8. SINIF 6. LİSELERE GİRİŞ SINAVI (LGS) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 6. LİSELERE GİRİŞ SINAVI (LGS) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . SINIF 6. LİSELERE GİRİŞ SINAVI (LGS) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU DERS SINIF ÖĞRENME ALANI KAZANIM SORU NO. A B TÜRKÇE OKUMA TÜRKÇE OKUMA TÜRKÇE OKUMA Metnin

Detaylı

MERKEZİ TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 02 (KDÇ - 02) KONU DAĞILIMLARI

MERKEZİ TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 02 (KDÇ - 02) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU. SINIFLAR 0..009 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 0 (KDÇ - 0) (MEB YAYINEVİ) (DİĞER YAYINEVLERİ) HAYAT BİLGİSİ Cümle Bilgisi Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Ritmik

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 20 KASIM 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME Sınavlarına Yönelik İçerik Detayları

İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME Sınavlarına Yönelik İçerik Detayları KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU MATEMATİK UYGULAMALARI 8 YILLIK PLANI 1.DÖNEM AY HAFTA TARİH KAZANIM AÇIKLAMA

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU MATEMATİK UYGULAMALARI 8 YILLIK PLANI 1.DÖNEM AY HAFTA TARİH KAZANIM AÇIKLAMA 06-07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU MATEMATİK UYGULAMALARI 8 YILLIK PLANI.DÖNEM EYLÜL EKİM.Hafta 9-.Hafta 6-0 K)Doğal sayılar, kesirler, ondalık sayılar ve yüzdelerle hesaplamaları

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 2. tema 1 Okuduğunu Anlama Okuduklarında

Detaylı

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI / 2015-2016 EĞİTİM YILI TÜRKÇE KONULAR ALT KONU BAŞLIKLARI 1 2 3 4 2. Okuduğunu Anlama 3. Anlam Kurma 3. OKUMA 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma Kurallarını

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ ATATÜRKÇÜLÜK (5 EYLÜL-27 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinlenenle ilgili soru sormak, görüş

Detaylı