kaynama kabarcıklı rejimde gerçekleşmektedir. Bu durumda ısı akısı değeri Denklem 10-2 de verilen Rohsenow bağıntısından bulunabilir. 0.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kaynama kabarcıklı rejimde gerçekleşmektedir. Bu durumda ısı akısı değeri Denklem 10-2 de verilen Rohsenow bağıntısından bulunabilir. 0."

Transkript

1 KAYNAMA VE YOĞUŞMA İLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1.) Su bir ısıtıcının üstüne yerleştirilen mekanik olarak parlatılmış paslanmaz çelik tencerede 10 o C de kaynamaktadır. Tencere tabanının iç yüzeyi 10 o C de tutulmaktadır. Yüzeydeki ısı akısını bulunuz. İstenen: Yüzeydeki ısı akısı değeri Kabuer: Sürekli rejim şartları mevcuttur. Isıtıcı ve tencereden olan ısı kayıpları ihmal edilmiştir. Özeikler: Suyun 10 o C doyma sıcaklığındaki özeikleri Tablo A-9 ve Tablo 10-1 den alınırsa; ρρ = 9. kg m = N m h ffff = 0 10 J kg cc pppp = J kg. ρρ vv = 1.11 kg m Pr = 1. μμ = kg m. s Ayrıca, Tablo 10- ten mekanik olarak parlatılmış paslanmaz çelik yüzeyde su kaynaması için CC ssss = 0.01 ve nn = 1 değerleri alınır. : İlk olarak sıcaklık aşım değeri bulunur ve buna göre hangi kaynama bölgesinde olunduğuna karar verilir. Bulunulan kaynama rejimine bağlı olarak gerekli formüer seçilir ve hesaplamalar yapılır. TT aaşıııı = TT ss TT dddddd = = 10 bulunur. Aşım sıcaklığı 0 o C den az olduğu için kaynama kabarcıklı rejimde gerçekleşmektedir. Bu durumda ısı akısı değeri Denklem 10- de verilen Rohsenow bağıntısından bulunabilir. qq kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk = μμ h ffff gg(ρρ ρρ vv ) cc pppptt ss TT dddddd nn CC ssss h ffff Pr (10 ) (9.81)(9. = (0. 10 )( ) ()(10 10) ) (0.010)(0 10 (1.) 1 = 800 W m =. kkkk mm bulunur..) Su, 7 mm çaplı yatay bir ısıtıcı pirinç eleman ile 90 o C de kaynatılmaktadır. (a) Kabarcıklı kaynama rejiminde erişilebilecek maksimum ısı akısını (b) minimum ısı akısını bulunuz. İstenen: Maksimum ısı akısı değeri ve minimum ısı akısında yüzey sıcaklık değeri Kabuer: Sürekli rejim şartları mevcuttur. Isıtıcıdan olan ısı kayıpları ihmal edilmiştir. Özeikler: Suyun 90 o C doyma sıcaklığındaki özeikleri Tablo A-9 ve Tablo 10-1 den alınırsa; 1 1

2 ρρ = 965. kg m = N m h ffff = 8 10 J kg cc pppp = 06 J kg. ρρ vv = 0.5 kg m Pr = 1.96 μμ = kg m. s (a) Maksimum ısı akısı formülü Denklem 10- te verilmiştir. qq mmmmmm = CC kkkk h ffff [ρρ vv (ρρ ρρ vv )] (10 ) Burada CC kkkk ısıtıcı geometrisine bağlı bir sabittir. Farklı ısıtıcı geometrileri için CC kkkk değerleri Tablo 10- te LL boyutsuz parametresine göre verilmiştir. Burada L ısıtıcı karakteristik boyutu olup, büyük yatay silindir için değeri silindirin yarıçapıdır. LL = LL gg(ρρ 1/ ρρ vv ) (9.81)( ) = (0.005) LL = 1.8 > 1. olduğundan Tablo 10- ten CC kkkk = 0.1 alınır. Dolayısıyla maksimum ısı akısı; 1/ = 1.8 qq mmmmmm = (0.1)(8 10 )[(0.0608)(9.81)(0.5) ( )] 1/ = 8700 W m = kkkk mm bulunur. (b) Minimum ısı akısı Denklem 10- ten bulunabilir. qq mmmmmm = 0.09ρρ vv h ffff (ρρ 1/ ρρ vv ) (ρρ + ρρ vv ) (10 ) 1/ (0.0608)(9.81)(965. = 0.09(0.5)( ) ) ( ) = WW mm.) Su, deniz seviyesinde kw lık elektrik ocağının üzerinde, 0 cm çaplı mekanik olarak parlatılmış AISI 0 paslanmaz çelik bir tencere içerisinde kaynatılacaktır. Eğer kaynama esnasında ocağın ürettiği ısının %60 ı suya aktarılıyorsa tencere tabanının iç yüzey sıcaklığını bulunuz. Kalınlığı 6 mm olan tencere tabanının iç ve dış yüzey sıcaklıkları arasındaki farkı bulunuz. İstenen: Tencere tabanının iç yüzey sıcaklığı ve tabandaki sıcaklık farkı Kabuer: Sürekli rejim şartları mevcuttur. Tencereden olan ısı kayıpları ihmal edilmiştir. Tencerenin alt yüzeyindeki ısı transferi bir boyutludur. Kaynamanın kabarcıklı kaynama rejiminde meydana geldiği kabul edilmiştir. Bu kabulün geçerliliği daha sonra kontrol edilecektir. Özeikler: Suyun 100 o C doyma sıcaklığındaki özeikleri Tablo A-9 ve Tablo 10-1 den alınırsa;

3 ρρ = kg m = N m h ffff = J kg cc pppp = 17 J kg. ρρ vv = 0.60 kg m Pr = 1.75 μμ = kg m. s Ayrıca, AISI 0 paslanmaz çeliğin ısı iletim katsayısı Tablo A- ten, kk ç = 1.9 W m. okunur. Tablo 10- ten mekanik olarak parlatılmış paslanmaz çelik yüzeyde su kaynaması için CC ssss = 0.01 ve nn = 1 değerleri alınır. Ocağın ürettiği ısının %60 ının suya aktarıldğı göz önüne alınırsa suya olan ısı geçişi ve ısı akısı; QQ = 0.6 = 1.8 kw = 1800 W Tencerenin ısı transfer yüzey alanı; AA ss = ππdd = ππ(0.) = m qq = QQ = 1800 = 5.6 W m bulunur. AA ss Tabandaki sıcaklık farkı bir boyutlu sürekli ısı iletim denkleminden hesaplanır: qq = kk ç TT LL qq LL TT = = (5.6)(0.006) = bulunur. kk ç 1.9 Tencerenin iç yüzey sıcaklığını bulmak için kabarcıklı kaynama ısı akısı için verilen Denklem 10- kuanılanılabilir. Burada ısı akısının bilindiği göz önüne alınırsa; qq kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk = μμ h ffff gg(ρρ ρρ vv ) cc pppptt ss TT dddddd nn CC ssss h ffff Pr (10 ) 5.6 = ( )( ( ) 17(TT ss 100) ) (57 10 )1.75 Yukarıdaki denklemden TT ss = elde edilir. TT aaşıııı = TT ss TT dddddd = = 5.7 dir Bu değer kabarcıklı kaynama noktasına karşılık gelen sıcaklık değerleri (5 o C ile 0 o C arası) arasında olduğundan başlangıçta yapılan kaynamanın kabarcıklı kaynama rejiminde gerçekleştiği kabulü geçerlidir..) Problem ü atmosfer basıncının 8.5 kpa ve dolayısıyla kaynama sıcaklığının 95 o C olduğu 1500 m yükseklikteki bir yer için tekrarlayınız. İstenen: Tencere tabanının iç yüzey sıcaklığı ve tabandaki sıcaklık farkı Kabuer: Sürekli rejim şartları mevcuttur. Tencereden olan ısı kayıpları ihmal edilmiştir. Tencerenin alt yüzeyindeki ısı transferi bir boyutludur. Kaynamanın kabarcıklı kaynama 1

4 rejiminde meydana geldiği kabul edilmiştir. Bu kabulün geçerliliği daha sonra kontrol edilecektir. Özeikler: Suyun 95 o C doyma sıcaklığındaki özeikleri Tablo A-9 ve Tablo 10-1 den alınırsa; ρρ = kg m = N m h ffff = J kg cc pppp = 1 J kg. ρρ vv = 0.50 kg m Pr = 1.85 μμ = kg m. s Ayrıca, AISI 0 paslanmaz çeliğin ısı iletim katsayısı Tablo A- ten, kk ç = 1.9 W m. okunur. Tablo 10- ten mekanik olarak parlatılmış paslanmaz çelik yüzeyde su kaynaması için CC ssss = 0.01 ve nn = 1 değerleri alınır. Ocağın ürettiği ısının %60 ının suya aktarıldğı göz önüne alınırsa suya olan ısı geçişi ve ısı akısı; QQ = 0.6 = 1.8 kw = 1800 W Tencerenin ısı transfer yüzey alanı; AA ss = ππdd = ππ(0.) = m qq = QQ = 1800 = 5.6 W m bulunur. AA ss Tabandaki sıcaklık farkı bir boyutlu sürekli ısı iletim denkleminden hesaplanır: qq = kk ç TT LL qq LL TT = = (5.6)(0.006) = bulunur. kk ç 1.9 Tencerenin iç yüzey sıcaklığını bulmak için kabarcıklı kaynama ısı akısı için verilen Denklem 10- kuanılanılabilir. Burada ısı akısının bilindiği göz önüne alınırsa; qq kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk = μμ h ffff gg(ρρ ρρ vv ) cc pppptt ss TT dddddd nn CC ssss h ffff Pr (10 ) 5.6 = ( )( ( ) ) Yukarıdaki denklemden TT ss = elde edilir. 1(TT ss 95) 0.01(70 10 )1.85 TT aaşıııı = TT ss TT dddddd = = 5.9 dir. Bu değer kabarcıklı kaynama noktasına karşılık gelen sıcaklık değerleri (5 o C ile 0 o C arası) arasında olduğundan başlangıçta yapılan kaynamanın kabarcıklı kaynama rejiminde gerçekleştiği kabulü geçerlidir.

5 5.) Su, deniz seviyesinde, uzunluğu 0 cm ve çapı 0. cm olan, mekanik olarak parlatılmış, paslanmaz çelik daldırmalı tip bir elektrikli ısıtıcı elemanla donatılmış kahve makinesinde kaynatılmaktadır. Kahve makinesinde başlangıçta 18 o C de 1 L su bulunmaktadır. Kaynama başladıktan sonra 5 dakikada kahve makinesindeki suyun yarısının buharlaştığı gözlenmiştir. Suya batırılan elektrikli ısıtıcı elemanın gücünü ve yüzey sıcaklığını bulunuz. Yine bu ısıtıcı için 1 L soğuk suyun sıcaklığını 1 o C den kaynama sıcaklığına çıkarmanın ne kadar süreceğini bulunuz. İstenen: Isıtıcı yüzey sıcaklığı ve gücü Kabuer: Sürekli rejim şartları mevcuttur. Kahve makinesinden olan ısı kayıpları ihmal edilmiştir. Kaynamanın kabarcıklı kaynama rejiminde meydana geldiği kabul edilmiştir. Bu kabulün geçerliliği daha sonra kontrol edilecektir. Özeikler: Suyun 1 atm ve 100 o C doyma sıcaklığındaki özeikleri Tablo A-9 ve Tablo 10-1 den alınırsa; ρρ = kg m = N m h ffff = J kg cc pppp = 17 J kg. ρρ vv = 0.60 kg m Pr = 1.75 μμ = kg m. s Ayrıca, Tablo 10- ten mekanik olarak parlatılmış paslanmaz çelik yüzeyde su kaynaması için CC ssss = 0.01 ve nn = 1 değerleri alınır. 18 o C deki suyun yoğunluğu yaklaşık olarak 1 kg/l olarak alınabilir. Dolayısıyla başlangıçta kahve makinesinde 1 kg su bulunmaktadır. Kaynama başladıktan sonra 5 dakikada suyun yarısını buharlaştırmak için gerekli ısı transfer hızı ve ısı akısı değerleri; Enerji dengesinden, suya verilen ısı enerjisi suyun sıvı fazından gaz fazına geçmesi için kuanılmaktadır. QQ = QQ tt = mmh ffff QQ = (0.5)(57) (5 60) Isı transfer yüzey alanı, AA ss = ππππππ = ππ(0.0)(0.) = m = 0.75 kw qq = QQ AA ss = (0.75)(0.051) = 9.9 kw m = WW mm bulunur. Isıtıcı yüzey sıcaklığı kabarcıklı kaynama ısı akısı bilindiğinden Denklem 10- de verilen Rohnesow bağıntısı kuanılarak bulunabilir. qq kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk = μμ h ffff gg(ρρ ρρ vv ) cc pppptt ss TT dddddd nn CC ssff h ffff Pr (10 ) 5

6 990 = ( )( ( ) ) Yukarıdaki denklemden TT ss = elde edilir. 17(TT ss 100) 0.01(57 10 )1.75 TT aaşıııı = TT ss TT dddddd = = 6 dir. Bu değer kabarcıklı kaynama noktasına karşılık gelen sıcaklık değerleri (5 o C ile 0 o C arası) arasında olduğundan başlangıçta yapılan kaynamanın kabarcıklı kaynama rejiminde gerçekleştiği kabulü geçerlidir. Kahve makinesi içindeki suyun sıcaklığını 18 o C den 100 o C ye çıkarmak için geçen süre: Suyun ortalama sıcaklıktaki [(18+100)/=59 o C] için özgül ısısı cc pp =.18 kj/kg alınırsa; QQ = QQ tt = mmcc pp TT tt = mmcc pp TT QQ = (1)(.18)(100 18) ) Problem 5 i ısıtıcı bakır eleman için tekrarlayınız. İstenen: Isıtıcı yüzey sıcaklığı ve gücü = 56 s = dddddddddddd Kabuer: Sürekli rejim şartları mevcuttur. Kahve makinesinden olan ısı kayıpları ihmal edilmiştir. Kaynamanın kabarcıklı kaynama rejiminde meydana geldiği kabul edilmiştir. Bu kabulün geçerliliği daha sonra kontrol edilecektir. Özeikler: Suyun 1 atm ve 100 o C doyma sıcaklığındaki özeikleri Tablo A-9 ve Tablo 10-1 den alınırsa; ρρ = kg m = N m h ffgg = J kg cc pppp = 17 J kg. ρρ vv = 0.60 kg m Pr = 1.75 μμ = kg m. s Ayrıca, Tablo 10- ten parlatılmış bakır ısıtıcı yüzeyde su kaynaması için CC ssss = 0.01 ve nn = 1 değerleri alınır. 18 o C deki suyun yoğunluğu yaklaşık olarak 1 kg/l olarak alınabilir. Dolayısıyla başlangıçta kahve makinesinde 1 kg su bulunmaktadır. Kaynama başladıktan sonra 5 dakikada suyun yarısını buharlaştırmak için gerekli ısı transfer hızı ve ısı akısı değerleri; Enerji dengesinden, suya verilen ısı enerjisi suyun sıvı fazından gaz fazına geçmesi için kuanılmaktadır. QQ = QQ tt = mmh ffff QQ = (0.5)(57) (5 60) Isı transfer yüzey alanı, AA ss = ππππππ = ππ(0.0)(0.) = m = 0.75 kw qq = QQ AA ss = (0.75)(0.051) = 9.9 kw m = WW mm bulunur. 6

7 Isıtıcı yüzey sıcaklığı kabarcıklı kaynama ısı akısı bilindiğinden Denklem 10- de verilen Rohsenow bağıntısı kuanılarak bulunabilir. qq kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk = μμ h ffff gg(ρρ ρρ vv ) cc pppptt ss TT dddddd nn CC ssss h ffff Pr (10 ) 990 = ( )( ( ) ) Yukarıdaki denklemden TT ss = elde edilir. 17(TT ss 100) 0.01(57 10 )1.75 TT aaşıııı = TT ss TT dddddd = = 6 dir. Bu değer kabarcıklı kaynama noktasına karşılık gelen sıcaklık değerleri (5 o C ile 0 o C arası) arasında olduğundan başlangıçta yapılan kaynamanın kabarcıklı kaynama rejiminde gerçekleştiği kabulü geçerlidir. Kahve makinesi içindeki suyun sıcaklığını 18 o C den 100 o C ye çıkarmak için geçen süre: Suyun ortalama sıcaklıktaki [(18+100)/=59 o C] için özgül ısısı cc pp =.18 kj/kg alınırsa; QQ = QQ tt = mmcc pp TT tt = mmcc pp TT QQ = (1)(.18)(100 18) 0.75 = 56 s = dddddddddddd NOT: Bir önceki soruyla aynı sonuçlar bulunmuştur. Bu mekanik olarak parlatılmış paslanmaz çelik ve parlatılmış bakır yüzeylerinde su kaynaması için Tablo 10- te verilen Csf ve n değerlerinin aynı olmasından kaynaklanmaktadır. 7.) Yanma olayını anlamak için kaynama deneyleri, atmosfer basıncındaki suda, 0 cm uzunluk ve mm çaplı elektrikle ısıtılan nikel kaplı teer kuanılarak yürütülmektedir. (a) Kritik ısı akısını (b) işlem noktası kabarcıklı kaynamadan film kaynama rejimine atlarken kritik ısı akısı durumunda tel sıcaklığındaki artışı bulunuz. Telin yayma katsayısını 0.5 alınız. İstenen: Kritik ısı akısı ve kabarcıklı kaynamadan film kaynamaya geçişte teldeki ani sıcaklık artışı Kabuer: Sürekli rejim şartları mevcuttur. Isıtıcıdaki kayıplar ihmal edilmiştir. Özeikler: Suyun 1 atm ve 100 o C doyma sıcaklığındaki özeikleri Tablo A-9 ve Tablo 10-1 den alınırsa; ρρ = kg m = N m h ffff = J kg cc pppp = 17 J kg. ρρ vv = 0.60 kg m Pr = 1.75 μμ = kg m. s Ayrıca, Tablo 10- ten nikel ısıtıcı yüzeyde su kaynaması için CC ssss = ve nn = 1 değerleri alınır. Buharın özeikleri tahmini film sıcaklığı olan 1000 o C de (Bu kabulün geçerliliği sonradan kontrol edilecektir.) Tablo A-16 dan aşağıdaki gibi okunur: ρρ vv = kg m cc pppp = 71 J kg. kk vv = 0.16 W/m. μμ vv = kg m. s 7

8 (a) Maksimum ısı akısı formülü Denklem 10- te verilmiştir. qq mmmmmm = CC kkkk h ffff [ρρ vv (ρρ ρρ vv )] (10 ) Burada CC kkkk ısıtıcı geometrisine bağlı bir sabittir. Farklı ısıtıcı geometrileri için CC kkkk değerleri Tablo 10- te LL boyutsuz parametresine göre verilmiştir. Burada L ısıtıcı karakteristik boyutu olup, büyük yatay silindir için değeri silindirin yarıçapıdır. LL = LL gg(ρρ 1/ ρρ vv ) (9.81)( ) = (0.0015) LL = 0.6 < 1. olduğundan Tablo 10- ten CC kkkk = 0.1LL 0.5 = 0.1(0.6) 0.5 = 0.16 bulunur. Dolayısıyla maksimum ısı akısı; 1/ = 0.6 qq mmmmmm = (0.16)(57 10 )[(0.0589)(9.81)(0.5978) ( )] 1/ = W m = kkkk mm bulunur. Denklem 10- de kabarcıklı kaynamada bei bir yüzey sıcaklığı için ısı akısının hesaplanmasında kuanılan Rohsenow bağıntısı ısı akısı bilindiği takdirde yüzey sıcaklığının bulunması için kuanılabilir. Maksimum ısı akısı değeri Rohsenow korelasyonunda yerine yazılırsa; qq kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk = μμ h ffff gg(ρρ ρρ vv ) cc pppptt ss TT dddddd nn CC ssss h ffff Pr (10 ) = ( )( ( ) ) TT ss = 10 bulunur. Bu değer ayrıca kritik sıcaklık değeridir (TT ss,kkkk ). 17(TT ss 100) 0.01(57 10 )1.75 (b) Film kaynama bölgesinde meydana gelen toplam ısı transferi Denklem 10-7 den qq tttttttttttt = qq ffffffff + qq ıışıııııııı (10 7) Burada qq ffiiiiii film kaynama ısı akısı olup Denklem 10-5 ten hesaplanır. qq rrrrrr ışınımla olan ısı transferi olup Denklem 10-6 dan hesaplanır. qq ffffffff = 0.6 ggkk vvρρ vv (ρρ ρρ vv )h ffff + 0.cc pppp TT ss TT dddddd TT ss TT dddddd (10 5) μμ vv DDTT ss TT dddddd qq ıışıııııııı = εεεεtt ss TT dddddd (10 6) Denklem 10-7 bilinen değerlerle tekrar yazılırsa; 8

9 = 0.6 (9.81)(0.16) (0.175)( )[ (71)(TT ss 100)] ( (TT )(0.00)(TT ss 100) ss 100) + (0.5)( )[(TT ss + 7) ( ) ] Bu denklemin çözümünden TT ss = 1996 bulunur. Bu değer film kaynama noktasında ısıtıcı yüzeyin sıcaklık değeridir. Dolayısıyla, çalışma noktasının kabarcıklı kaynamadan film kaynamaya ani geçişi sırasında sıcaklıkta meydana gelen artış miktarı; TT = TT ss,ffffffff TT ss,kkkk = = bulunur. Not: Başlangıçta buharın özeiklerini hesaplamak için TT ff = 1000 kabul edilmişti. Yeni durumda (TT ss,ffffffff + TT dddddd ) = ( ) = 108 bulunur. Bu değer kabul edilen sıcaklık değerine yakındır. Daha hassas sonuçlar elde edilmek istenirse TT ff = 108 de buharın özeikleri alınarak hesaplar tekrarlanır. 8.) Gaz yakan bir kazanda suyu, suya batık 50 m uzunluk ve 5 cm çaplı, mekanik olarak parlatılmış paslanmaz çelik boruların içerisinden akan sıcak gazlar 150 o C de kaynatıyor. Eğer boruların dış yüzey sıcaklığı 165 o C ise (a) sıcak gazlardan suya ısı transfer hızını (b) buharlaşma hızını (c) kritik ısı akısının halihazırdaki ısı akısına oranı (d) kritik ısı akısında boru yüzey sıcaklığını bulunuz. Kabuer: Sürekli rejim şartları mevcuttur. Kazandaki ısı kayıpları ihmal edilmiştir. Özeikler: Suyun 150 o C doyma sıcaklığındaki özeikleri Tablo A-9 ve Tablo 10-1 den alınırsa; ρρ = kg m = N m h ffff = J kg cc pp = 11 J kg. ρρ vv =.55 kg m Pr = 1.16 μμ = kg m. s Ayrıca, Tablo 10- ten mekanik olarak parlatılmış paslanmaz çelik yüzeyde su kaynaması için CC ssss = 0.01 ve nn = 1 değerleri alınır. (a) İlk olarak sıcaklık aşım değeri bulunur ve buna göre hangi kaynama bölgesinde olunduğuna karar verilir. Bulunulan kaynama rejimine bağlı olarak gerekli formüer seçilir ve hesaplamalar yapılır. TT aaşıııı = TT ss TT dddddd = = 15 bulunur. Aşım sıcaklığı 0 o C den az olduğu için kaynama kabarcıklı rejimde gerçekleşmektedir. Bu durumda ısı akısı değeri Denklem 10- de verilen Rohsenow bağıntısından bulunabilir. qq kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk = μμ h ffff gg(ρρ ρρ vv ) cc pppptt ss TT ddddyy nn CC ssss h ffff Pr (10 ) 9

10 (9.81)(916.6 = ( )( ) ) = W m bulunur. Isı transfer yüzey alanı, AA ss = ππππππ = ππ(0.05)(50) = 7.85 m Kabarcıklı kaynama rejiminde gerçekleşen ısı transfer hızı; QQ = AA ss qq kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk = (7.85)(18000) = W = kkkk (b) Buharlaşma hızı; mm bbbbhaaaaaaaaşmmmm = QQ = = kkkk/ss h ffff 11 (c) Yatay silindirik bir ısıtıcı eleman için CC kkkk değeri Tablo 10- ten alınır. LL = LL gg(ρρ 1/ ρρ vv ) (9.81)( ) = (0.05) LL = 10.7 > 1. olduğundan Tablo 10- ten CC kkkk = 0.1 alınır. Maksimum ısı akısı Denklem 10- ten bulunabilir. 1/ (11)( ) (0.010)(11 10 (1.16) 1 = 10.7 qq mmmmmm = CC kkkk h ffff [ρρ vv (ρρ ρρ vv )] (10 ) = (0.1)(11 10 )[(0.088)(9.81)(.55) ( )] 1/ = W m Dolayısıyla, kritik ısı akısının halihazırdaki ısı akısına oranı: qq mmmmmm qq kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk = = (d) Yanma noktasında kritik yüzey sıcaklığı, Denklem 10- deki Rohsenow bağıntısının kritik ısı akısı değeri için yazılmasıyla bulunabilir. qq kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk,kkkk = μμ h ffff gg(ρρ ρρ vv ) cc pppptt ss,kkkk TT dddddd nn CC ssss h ffff Pr (10 ) (9.81)( = ( )( ) ) TT ss,kkkk = bulunur. (11)TT ss,kkkk 150 (0.01)(11 10 (1.16) 10

11 9.) Arka tarafında dolaşan soğutma suyu ile 90 o C de tutulan ve yüksekliği m ve genişliği 8 m olan bir düşey plakada 1 atmosferde doymuş buhar yoğuşmaktadır. (a) plakaya yoğuşmayla olan ısı transfer hızını (b) hangi yoğuşma hızında yoğuşan akışın plakadan aşağı damlayacağını bulunuz. Kabuer: Sürekli işlem şartları mevcuttur. Plaka izotermaldir. Bütün plaka boyunca yoğuşan akışkan akışı dalgalı laminer kabul edilmiştir. Daha sonra bu kabulün geçerliliği doğrulanacaktır. Buharın özgül kütlesi sıvınınkinden çok küçüktür, ρρ vv ρρ Özeikler: 100 o C doyma sıcaklığında suyun özeikleri Tablo A-9 dan: h ffff = J kg ρρ vv = 0.6 kg m Sıvı haldeki suyun TT ff = (TT dddddd + TT ss )/ = ( )/ = 95 film sıcaklığındaki özeikleri Tablo A-9 dan; ρρ = kg m μμ = kg/m. s vv = μμ ρρ = m s cc pppp = 1 J kg. kk = W m. (a) Değiştirilmiş buharlaşma gizli ısısı Denklem 10-9a dan: h ffff = h ffff cc pppp TT dddddd TT ss = (1)(100 90) = J kg Düşey bir levhada dalgalı laminer akış için Reynolds sayısı Denklem 10-7 den hesaplanabilir; Re düşey,dalgalı = LLkk 1TT dddddd TT ss gg μμ h ffff vv 0.80, ρρ vv ρρ (10 7).70()(0.677)(100 90) =.81 + ( )(86 10 ) 9.81 ( ) 0.80 = 111 Reynolds sayısı 0 ile 1800 arasında olduğundan başlangıçta yapılan dalgalı laminer akış kabulü geçerlidir. Bu durumda yoğuşma ısı transfer katsayısı Denklem 10-5 ten bulunabilir. h düşey,dalgalı = Re kk 1.08 Re gg vv (10 5) = (111)(0.677) 1.08(111) ( ) = 679 W m. bulunur. Plakanın ısı transfer yüzey alanı; AA ss = WW LL = (8)() = m Yoğuşma işlemi boyunca ısı transfer hızı; 11

12 QQ = haa ss TT dddddd TT ss = (679)()(100 90) = WW bulunur. (b) Buharın yoğunlaşma hızı; mm yyyyğuuşmmmm = QQ = = kkkk ss h ffff 10.) Problem 9 u plakanın düşeyle 60 derece eğik olması durumu için tekrarlayınız. (a) Bu durumda ısı transfer katsayısı, düşey plaka bağıntısında (Denklem 10-5) g yerine gcosθ yazılarak bulunabilir. Ancak bunu yerine, önceki örnekten düşey plaka için ısı transfer katsayısı hesaplandığı için kolaylık açısından Denklem 10-0 kuanılabilir. h eeğiiii = h ddüşeeee (cos θθ) = (679)(cos 60) 1/ = 580 W m. bulunur. Plakanın ısı transfer yüzey alanı yine m dir. Dolayısıyla eğik plaka durumunda yoğuşma ısı transfer hızı; QQ = haa ss TT dddddd TT ss = (580)()(100 90) = WW bulunur. (b) Bu durumda buharın yoğunlaşma hızı; mm yyyyğuuşmmmm = QQ = = kkkk ss olur. h ffff 11.) İçerisinden geçen soğutma suyu ile 0 o C de tutulan ve uzunluğu m ve dış çapı cm olan düşey borunun dış yüzeyinde 0 o C deki doymuş buhar yoğuşmaktadır. (a) Buhardan soğutma suyuna olan ısı transfer hızını, (b) buharın yoğuşma hızını (c) borunun altlarında sıvı filminin yaklaşık kalınlığını bulunuz. Kabuer: Sürekli işlem şartları mevcuttur. Boru izotermaldir. Düşey boru, düşey bir plaka gibi modeenebilir. Bütün boru yüzeyi boyunca yoğuşan akışkan akışı dalgalı laminer kabul edilmiştir. Daha sonra bu kabulün geçerliliği doğrulanacaktır. Yoğuşma sıvısı tabakasının kalınlığını bulmak için Nusselt analizi kuanılabilir. Buharın özgül kütlesi sıvınınkinden çok küçüktür, ρρ vv ρρ Özeikler: 0 o C doyma sıcaklığında suyun özeikleri Tablo A-9 dan; h ffff = 1 10 J kg ρρ vv = 0.0 kg m Sıvı haldeki suyun TT ff = (TT dddddd + TT ss )/ = (0 + 0)/ = 5 film sıcaklığındaki özeikleri Tablo A-9 dan; ρρ = 997 kg m μμ = kg/m. s vv = μμ ρρ = m s 1

13 cc pppp = 180 J kg. kk = W m. (a) Değiştirilmiş buharlaşma gizli ısısı Denklem 10-9a dan: h ffff = h ffff cc pppp TT dddddd TT ss = (180)(0 0) = J kg Düşey bir levhada dalgalı laminer akış için Reynolds sayısı Denklem 10-7 den hesaplanabilir; Re düşey,dalgalı = LLkk 1TT dddddd TT ss gg μμ h ffff vv 0.80, ρρ vv ρρ (10 7).70()(0.607)(0 0) =.81 + ( )(59 10 ) 9.81 ( ) 0.80 = 157. Reynolds sayısı 0 ile 1800 arasında olduğundan başlangıçta yapılan dalgalı laminer akış kabulü geçerlidir. Bu durumda yoğuşma ısı transfer katsayısı Denklem 10-5 ten bulunabilir. h düşey,dalgalı = Re kk 1.08 Re gg vv (10 5) = (157.)(0.607) 1.08(157.) ( ) = 0 W m. bulunur. Borunun ısı transfer yüzey alanı; AA ss = ππππππ = ππ(0.0)() = 0.51 m Yoğuşma işlemi boyunca ısı transfer hızı; QQ = haa ss TT dddddd TT ss = (0)(0.51)(0 0) = WW bulunur. (b) Buharın yoğunlaşma hızı; mm yyyyğuuşmmmm = QQ = = kkkk ss h ffff (c), Borunun alt tarafındaki sıvı film kalınlığı için Denklem ve 10-1 x=l de yazılırsa; δδ = kk h LL (10 19) h = h LL (10 1) Bu iki denklemden; δδ LL = kk h = (0.607) = 00. mmmm bulunur. (0) 1.) Yüzeyi, soğutma suyuyla 5 o C de tutulan cm dış çaplı düşey borunun dış yüzeyinde 55 o C de doymuş buhar 10 kg/h debiyle yoğuşacaktır. Gerekli boru boyunu bulunuz. 1

14 Kabuer: Sürekli işlem şartları mevcuttur. Boru izotermaldir. Düşey boru, düşey bir plaka gibi modeenebilir. Buharın özgül kütlesi sıvınınkinden çok küçüktür, ρρ vv ρρ Özeikler: 55 o C doyma sıcaklığında suyun özeikleri Tablo A-9 dan; h ffff = J kg ρρ vv = kg m Sıvı haldeki suyun TT ff = (TT dddddd + TT ss )/ = (55 + 5)/ = 50 film sıcaklığındaki özeikleri Tablo A-9 dan; ρρ = kg m μμ = kg/m. s vv = μμ ρρ = m s cc pppp = 181 J kg. kk = 0.6 W m. Değiştirilmiş buharlaşma gizli ısısı Denklem 10-9a dan: h ffff = h ffff cc pppp TT dddddd TT ss = (180)(55 5) = J kg Reynolds sayısı Denklem 10-8 den hesaplanır. Re = mm (10 600) = ppμμ ππ(0.0)( ) = 15.5 Reynolds sayısı 0 ile 1800 arasında olduğundan yoğuşan sıvı akışı dalgalı laminerdir. Bu durumda yoğuşma ısı transfer katsayısı Denklem 10-5 ten bulunabilir. h düşey,dalgalı = Re kk 1.08 Re gg vv (10 5) = (15.5)(0.6) 1.08(15.5) ( ) = 56 W m. bulunur. Yoğuşma işlemi boyunca ısı transfer hızı; QQ = mm h ffff = (10 600)(99 10 ) = 666 W Enerji dengesinden yüzeydeki ısı transferi aynı zamanda sıvının yoğuşması sırasında verdiği enerjiye eşittir. QQ = mm h ffff LL = = haa ss TT dddddd TT ss = h(ππππππ)tt dddddd TT ss QQ h(ππππ)tt dddddd TT ss = 666 = 11. mm bulunur. (58)ππ(0.0)(55 5) 1

15 1.) Bir buhar güç tesisinin yoğuşturucusu.5 kpa basınçta çalışmaktadır. Yoğuşturucu, dış çapı cm ve uzunluğu luk kare dizili 100 tane yatay borudan oluşmuştur. Eğer boru yüzey sıcaklığı 0 o C ise (a) buhardan soğutma suyuna olan ısı transfer hızını (b) yoğuşturucuda yoğuşma hızını bulunuz. Kabuer: Sürekli işlem şartları mevcuttur. Borular izotermaldir. Özeikler: Tablo A-9 dan, P=.5 kpa için doyma sıcaklığı 0 o C dir. 0 o C doyma sıcaklığında suyun özeikleri; h ffff = 1 10 J kg ρρ vv = 0.0 kg m Sıvı haldeki suyun TT ff = (TT dddddd + TT ss )/ = (0 + 0)/ = 5 film sıcaklığındaki özeikleri Tablo A-9 dan; ρρ = 997 kg m μμ = kg/m. s vv = μμ ρρ = m s cc pppp = 180 J kg. kk = W m. (a) Değiştirilmiş buharlaşma gizli ısısı Denklem 10-9a dan: h ffff = h ffff cc pppp TT dddddd TT ss = (180)(0 0) = J kg Tek bir yatay borunun dış yüzeyinde film yoğuşma için ısı transfer katsayısı Denklem 10-1 den bulunabilir. h yatay,1 boru = 0.79 ggρρ (ρρ ρρ vv )h ffgg kk μμ TT dddddd TT ss DD (10 1) = 0.79 (9.81)(997)( )(59 10 )(0.607) ( = 867 W m )(0 0)(0.0). Yoğuşturucu, yatay borular her biri 10 borudan oluşan 10 düşey sıra halinde düzenlenmiştir. N tane yatay borulu bir düşey sıra için ortalama ısı transfer katsayısı, tek yatay boru için Denklem 10-1 de bulunan ısı transfer katsayısına bağlıdır ve Denklem 10- ten bulunabilir. Bu problemde, bir düşey sırada 10 tane boru olduğundan N=10 dur. h yatay,n boru = 1 NN h yatay,1 boru = 1 10 (867) = 878 W m. 100 adet borunun toplam ısı transfer alanı; AA ss = NN tttttttttttt ππππππ = 100ππ(0.0)(8) = 75. m Yoğuşma işlemi süresinde gerçekleşen ısı transfer hızı; QQ = haa ss TT dddddd TT ss = (878)(75.)(0 0) = WW olur. b) Buharın yoğunlaşma hızı; 15

16 mm yyyyğuuşmmmm = QQ = = 11. kkkk ss olarak bulunur h ffff 1.) Doymuş soğutucu 1a buharı 0 o C de tutulan 1 cm çaplı 5 m lik bir yatay borunun içerisinde 0 o C de yoğuşturulacaktır. Soğutucu, boruya.5 kg/dakika debiyle girdiğine göre borunun çıkışında yoğuşan soğutucu oranını bulunuz. Kabuer: Sürekli işlem şartları mevcuttur. Boru izotermaldir. Buharın Reynolds sayısı 5000 den küçüktür. Özeikler: 0 o C doyma sıcaklığında R1a nın özeikleri Tablo A-10 dan; h ffff = J kg ρρ vv = 7.5 kg m Sıvı haldeki R1a nın TT ff = (TT dddddd + TT ss )/ = (0 + 0)/ = 5 film sıcaklığındaki özeikleri Tablo A-10 dan; ρρ = 107 kg m μμ = kg/m. s vv = μμ ρρ = m s cc pppp = 17 J kg. kk = W m. Düşük buhar hızlarında, borunun iç yüzeyindeki yoğuşma ısı transfer katsayısı Denklem 10- ten bulunabilir. h iiç = ggρρ (ρρ ρρ vv )kk μμ TT dddddd TT ss h ffff + 8 cc pppptt dddddd TT ss (10 ) (9.81)(107)( )(0.085) = ( )(0 0) + 8 (17)(0 0) = 509. W m. bulunur. Borunun ısı transfer yüzey alanı; AA ss = ππππππ = ππ(0.01)(5) = m Yoğuşma işlemi süresinde gerçekleşen ısı transfer hızı; QQ = haa ss TT dddddd TT ss = (509.)(0.1571)(0 0) = WW olur. Bu durumda, değiştirilmiş buharlaşma gizli ısısı; h ffff = h ffff + 8 cc pppptt dddddd TT ss = (17)(0 0) = J kg Buharın yoğunlaşma hızı; 16

17 mm yyyyğuuşmmmm = QQ = h ffff Böylelikle, borunun çıkışında yoğunlaşan sıvının oranı; Yoğuşma oranı = mm yyyyğuuşaaaa mm tttttttttttt = kg s = kg/dakika olarak bulunur. = = (% ) olur. 15.) Yatay bir yoğuşturucuda, lük gruplar halinde 5 cm çaplı m lik borular kuanılmıştır kpa da doymuş buhar, boruların 80 o C de tutulan dış yüzeylerinde yoğuşmaktadır. Sürekli buhar yoğuşma hızını kg/h olarak hesaplayınız. Kabuer: Sürekli işlem şartları mevcuttur. Borular izotermaldir. Özeikler: 100 o C doyma sıcaklığında suyun özeikleri Tablo A- 9 dan; h ffff = J kg ρρ vv = kg m Sıvı haldeki suyun TT ff = (TT dddddd + TT ss )/ = ( )/ = 90 film sıcaklığındaki özeikleri Tablo A-9 dan; ρρ = 965. kg m μμ = kg/m. s cc pppp = 06 J kg. kk = W m. Değiştirilmiş buharlaşma gizli ısısı Denklem 10-9a dan: h ffff = h ffff cc pppp TT dddddd TT ss = (06)(100 80) = 1 10 J kg Tek bir yatay borunun dış yüzeyinde film yoğuşma için ısı transfer katsayısı Denklem 10-1 den bulunabilir. h yatay,1 boru = 0.79 ggρρ (ρρ ρρ vv )h ffff kk μμ TT dddddd TT ss DD (10 1) = 0.79 (9.81)(965.)( )(1 10 )(0.675) ( = 876 W m )(100 80)(0.05). Yoğuşturucu, yatay borular her biri borudan oluşan düşey sıra halinde düzenlenmiştir. N tane yatay borulu bir düşey sıra için ortalama ısı transfer katsayısı, tek yatay boru için Denklem 10-1 de bulunan ısı transfer katsayısına bağlıdır ve Denklem 10- ten bulunabilir. Bu problemde, bir düşey sırada tane boru olduğundan N= tür. h yatay,n boru = 1 NN h yatay,1 boru = 1 (876) = 6177 W m. 16 adet borunun toplam ısı transfer alanı; AA ss = NN tttttttttttt ππππππ = 16ππ(0.05)() = 5.07 m 17

18 Yoğuşma işlemi süresinde gerçekleşen ısı transfer hızı; QQ = haa ss TT dddddd TT ss = (6177)(5.07)(100 80) = W olur. Buharın yoğunlaşma hızı; mm yyooğuuşmmmm = QQ = = 0.68 kg s = kkkk/hh olarak bulunur h ffff 16.) Soğuk içecek kutuları üzerinde meydana gelen yoğuşma damlalı yoğuşma olarak modeenebilir. İçi 95 o C de doymuş buharla dolu geniş bir hacimde sıcaklığı o C olan soğuk bir içecek kutusunda yoğuşma ısı transfer katsayısını bulunuz. Kabuer: Damlalı yoğuşmada, bakır yüzeyler için verilen ısı transfer katsayısı bağlantılarının alüminyum yüzey içinde uygulanabilir. Bakır yüzeylerde buharın damlalı yoğuşma ısı transfer katsayısı için doyma sıcaklığına bağlı olarak Griffith tarafından aşağıdaki bağıntılar önerilmiştir. h damlalı = TT dddddd 5510, < TT dddddd < 100 TT dddddd > 100 (10 6) (10 7) Soruda verilen doyma sıcaklığı TT dddddd = 95, 100 o C den küçük olduğu için Denklem 10-6 dan damlalı yoğuşma ısı transfer katsayısı bulunabilir. h damlalı = TT dddddd = (95) = WW mm. bulunur. 17.) Isı yayan tümleşik devreleri soğutmak için kuanılan bir yöntemde, tümleşik devreler düşük kaynama noktası olan bir elektrik geçirmeyen bir dielektrik akışkan içine daldırılmaktadır. Devreleri soğuturken oluşan buhar, sıvının üzerindeki buhar hacminde asılı duran düşey levhalar üzerinde yoğuşmaktadır. Levhaların sıcaklığı, doyma sıcaklığının altında tutulmaktadır ve sürekli rejim oluştuğunda, yoğuşturucu levhalara birim zamandaki ısı geçişi ile tümleşik devrelerden birim zamanda yayılan arasında bir denge kurulmaktadır. Her bir tümleşik devrenin 5 mm olan yüzeyi florokarbon sıvı içine daldırılmıştır. Tümleşik devreler Ts=75 o C yüzey sıcaklığında çalıştırıldıklarına göre, her bir devreden birim zamanda yayılan ısı ne kadardır? Yoğuşturucu levhaların yüksekliği H=50 mm olduğuna ve içlerinde dolaşan bir soğutucu akışkan ile Tc=15 o C sıcaklıkta tutulduklarına göre, 500 adet tümleşik devrenin ürettiği ısıyı dengelemek için gerekli yoğuşturucu yüzey alanını bulunuz. 18

19 Akışkanın özeikleri aşağıda verilmiştir; TT dddddd = 50 μμ = kg/m. s vv = m s ρρ = 1700 kg m kk = 0.06 W m. = 0.01 kg/s cc pppp = 1005 J kg. h ffff = J kg Pr = 11.0 CC ssff = 0.00 ve nn = 1.7 dir. Verilenler: Tümleşik devrelerin yüzey sıcaklığı, TT ss = 75 Bir tümleşik devrenin yüzey alanı, AA ss = m Yoğuşturucu levhaların yüzey sıcaklığı, TT cc = 15 Yoğuşturucu levhaların yüksekliği, HH = LL = 0.05 m Tümleşik devre sayısı, NN = 500 İstenen: (a) Bir tümleşik devreden yayılan ısı miktarı, (b) Gerekli yoğuşturucu yüzey alanı Kabuer: Dielektrik sıvıda kabarcıklı havuz kaynama gerçekleşmektedir. Yoğuşturucu levhalarda yoğuşan akışkan akışı dalgalı laminer kabul edilmiştir. Bu kabulün geçerliliği daha sonra doğrulanacaktır. Sistemden çevreye olan ısı kayıpları ihmal edilebilir. Buharın özgül kütlesi sıvınınkinden çok küçüktür, ρρ vv ρρ Sürekli işletim şartlarında, tümleşik devreler tarafından yayılan ısı sonucu buharlaşan sıvı miktarı, yoğuşturucu levhalarda yoğuşan buhar miktarına eşit olmalıdır. Bu denge durumu göz önüne alınarak enerji dengesinden, kaynama ısı transfer hızı yoğuşma ısı transfer hızına eşittir denebilir. (a) Havuz kaynamada, kabarcıklı kaynama bölgesinde ısı akısı değeri Denklem 10- de verilen Rohsenow bağıntısından bulunabilir. qq kk = μμ h ffff gg(ρρ ρρ vv ) cc pppptt ss TT dddddd nn CC ssss h ffff Pr (10 ) = ( )( ) (9.81)(1700) 0.01 Bir tümleşik devrede kaynama ısı transfer hızı; QQ kk = AA ss qq kk = ( )(8577) = WW bulunur. (b) Değiştirilmiş buharlaşma gizli ısısı Denklem 10-9a dan: (1005)(75 50) (0.00)( (11) 1.7 = 8577 W m 19

20 h ffff = h ffff cc pppp TT dddddd TT cc = (1005)(50 15) = J kg Düşey bir levhada dalgalı laminer akış için Reynolds sayısı Denklem 10-7 den hesaplanabilir; Re düşey,dalgalı = LLkk 1TT dddddd TT ss gg μμ h ffff vv 0.80, ρρ vv ρρ (10 7) = (0.05)(0.06)(50 15) ( )(19 10 ) ( ) 0.80 = 7. Reynolds sayısı 0 ile 1800 arasında olduğundan başlangıçta yapılan dalgalı laminer akış kabulü geçerlidir. Bu durumda yoğuşma ısı transfer katsayısı Denklem 10-5 ten bulunabilir. h düşey,dalgalı = Re kk 1.08 Re gg vv (10 5) = (7.)(0.06) 1.08(7.) ( ) = 906 W m. bulunur. 500 adet tümleşik devrede üretilen toplam ısı transfer hızı; QQ TT,kk = NNQQ kk = (500)(.11) = 1055 W Enerji dengesinden QQ TT,kk değeri aynı zamanda yoğuşturucu levhalarda meydana gelen toplam yoğuşma ısı transfer hızına (QQ TT,yy) eşittir. Yoğuşturucu yüzeylerden olan ısı transferi için, Newton nun Soğuma kanunu yazılırsa; QQ TT,yy = h düşey,dalgalı AA yy TT dddddd TT cc AA yy = Gerekli yoğuşturucu yüzey alanı, A y = QQ TT,yy h düşey,dalgalı TT dddddd TT cc 1055 (906)(50 15) = mm bulunur. 0

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ.) Çift borulu paralel akışlı bir ısı değiştirici soğuk musluk suyunun sıcak su ile ısıtılmasında kullanılmaktadır. Sıcak su (cc pp 4.5 kj/kg. ) boruya

Detaylı

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C 8. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) 15 o C de su (ρρ = 999.1 kg m 3 ve μμ = 1.138 10 3 kg m. s) 4 cm çaplı 25 m uzunluğında paslanmaz çelikten yapılmış yatay bir borudan 7 L/s debisiyle sürekli olarak akmaktadır.

Detaylı

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) Denver, Colorao da (rakım 1610 m) yerel atmosfer basıncı 8.4 kpa dır. Bu basınçta ve 0 o C sıcaklıktaki hava, 120 o C sıcaklıkta ve 2.5m 8m boyutlarında düz bir plaka

Detaylı

İlk olarak karakteristik uzunluğu bulalım. Yatay bir plaka için karakteristik uzunluk, levha alanının çevresine oranıdır.

İlk olarak karakteristik uzunluğu bulalım. Yatay bir plaka için karakteristik uzunluk, levha alanının çevresine oranıdır. DOĞAL TAŞINIM ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ.) cm uzunlukta 0 cm genişlikte yatay bir plakanın 0 o C deki hava ortamında asılı olarak durduğunu dikkate alınız. Plaka 0 W gücünde elektrikli ısıtıcı elemanlarla

Detaylı

BÖLÜM 2 ÖRNEK SORULAR 2-23 İçinde ısı iletim denklemi en basit şekilde aşağıdaki gibi verilen bir ortamı göz önüne alınız.

BÖLÜM 2 ÖRNEK SORULAR 2-23 İçinde ısı iletim denklemi en basit şekilde aşağıdaki gibi verilen bir ortamı göz önüne alınız. BÖLÜM 2 ÖRNEK SORULAR 2-23 İçinde ısı iletim denklemi en basit şekilde aşağıdaki gibi verilen bir ortamı göz önüne alınız. 22 TT xx 2 = 1 αα (a) Isı transferi sürekli midir yoksa zamana mı bağlıdır? (b)

Detaylı

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV YOĞUŞMA DENEYİ Arş. Gör. Emre MANDEV 1. Giriş Yoğuşma katı-buhar ara yüzünde gerçekleşen faz değişimi işlemi olup işlem sırasında gizli ısı etkisi önemli rol oynamaktadır. Yoğuşma yoluyla buharın sıvıya

Detaylı

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2 T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2 DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ DENEYİ ÖĞRENCİ NO: ADI SOYADI:

Detaylı

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz.

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz. Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, 2. Ara Sınavı Soruları 10.12.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)

Detaylı

f = 1 0.013809 = 0.986191

f = 1 0.013809 = 0.986191 MAKİNA MÜHNDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-00-008 BAHAR DÖNMİ MK ISI TRANSFRİ II (+) DRSİ YIL İÇİ SINAVI SORULARI ÇÖZÜMLRİ Soruların çözümlerinde Yunus A. Çengel, Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, SI, /, 00,

Detaylı

3. BÖLÜM ÖRNEK SORULAR

3. BÖLÜM ÖRNEK SORULAR 3. BÖLÜM ÖRNEK SORULAR 3-9 Isıl iletkenliği k0.78 W/m o C, kalınlığı 6 mm olan.2 m yüksekliğinde ve 2 m genişliğinde bir cam göz önüne alınız. Dış ortamdaki sıcaklık -5 o C iken oda sıcaklığı 24 o C de

Detaylı

SORULAR. x=l. Şekil-1

SORULAR. x=l. Şekil-1 FİZ-217-01-02 Titreşimler ve Dalgalar: Dönem Sonu Sınavı 13 Ocak 2012; Sınav süresi: 150 dakika Adı-Soyadı: No: Şubesi: İmza: Soru Puan 1 18: a=12, b=6 2 18: a=6,b=12 3 18: a=4,b=4,c=4,d=6 4 18: a=4,b=6,c=6,d=2

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır.

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. 28.11.2011 S.1) Bir evin duvarı 3 m yükseklikte, 10 m uzunluğunda 30

Detaylı

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR MAK04 TEKNİK FİZİK ISI TRANSFERİ ÖRNEK PROBLEMLER Tabakalı düzlem duvarlarda ısı transferi Birleşik düzlem duvarlardan x yönünde, sabit rejim halinde ve duvarlar içerisinde ısı üretimi olmaması ve termofiziksel

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI ZORLANMIŞ TAŞINIM DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY

Detaylı

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ Arş. Gör. Emre MANDEV 1. Giriş Pek çok uygulama alanında sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama ısı transferi gerçekleştiğinde kaynama ve yoğuşma olayları gözlemlenir. Örneğin,

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No :

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No : Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 06.01.2015 Soru (puan) 1 (15) 2 (15) 3 (15) 4 (20)

Detaylı

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6 Şube NÖ-A NÖ-B Adı- Soyadı: Fakülte No: Kimya Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20)

Detaylı

KRİTİK YALITIM YARIÇAPI ve KANATLI YÜZEYLERDEN ISI TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER

KRİTİK YALITIM YARIÇAPI ve KANATLI YÜZEYLERDEN ISI TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER KRİTİK YALITIM YARIÇAPI ve KANATLI YÜZEYLERDEN ISI TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER 1) Çapı 2.2 mm ve uzunluğu 10 m olan bir elektrik teli ısıl iletkenliği k0.15 W/m. o C ve kalınlığı 1 mm olan plastic

Detaylı

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 2 Problemler. Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır.

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 2 Problemler. Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır. Termodinamik Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi Bölüm 2 Problemler Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır. 1 2-26 800 kg kütlesi olan bir arabanın yatay yolda 0 dan 100 km/h hıza

Detaylı

MANOMETRELER 3.1 PİEZOMETRE

MANOMETRELER 3.1 PİEZOMETRE 18 3 MANOMETRELER Düşük sıvı basınçlarını hassas olarak ölçmek için yaygın bir metot, bir veya birden fazla denge kolonu kullanan piezometre ve manometrelerin kullanılmasıdır. Burada çeşitli tipleri tartışılacaktır,

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

Sürekli Rejimde İletim Çok Boyutlu 77. Giriş 1. Sürekli Rejimde İletim Bir Boyutlu 27. Geçici Rejim Isı İletimi 139

Sürekli Rejimde İletim Çok Boyutlu 77. Giriş 1. Sürekli Rejimde İletim Bir Boyutlu 27. Geçici Rejim Isı İletimi 139 İçindekiler BÖLÜM 1 Giriş 1 Çalışılmış Örnekler İçin Rehber xi Ön Söz xv Türkçe Baskı Ön Sözü Yazar Hakkında xxi Sembol Listesi xxiii xix 1-1 İletimle Isı Transferi 1 1-2 Isıl İletkenlik 5 1-3 Taşınım

Detaylı

Dr. Osman TURAN. Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ISI TRANSFERİ

Dr. Osman TURAN. Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ISI TRANSFERİ Dr. Osman TURAN Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ISI TRANSFERİ Kaynaklar Ders Değerlendirme Ders Planı Giriş: Isı Transferi Isı İletimi Sürekli Isı İletimi Genişletilmiş

Detaylı

Bölüm 8: Borularda sürtünmeli Akış

Bölüm 8: Borularda sürtünmeli Akış Bölüm 8: Borularda sürtünmeli Akış Laminer ve Türbülanslı Akış Laminer Akış: Çalkantısız akışkan tabakaları ile karakterize edilen çok düzenli akışkan hareketi laminer akış olarak adlandırılır. Türbülanslı

Detaylı

Problem 2.6 Problem 2.21 Problem 2.23

Problem 2.6 Problem 2.21 Problem 2.23 Problem.6 Problem. Problem.3 33 Problem. Problem.3 Problem 3.0 Bir katıdaki sıcaklık dağılımına, ısı iletim katsayısının sıcaklığa bağlı olmasının etkisini belirlemek için, ısı iletim katsayısı, olan bir

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI ISI İLETİM KATSAYISININ TESPİTİ DENEY FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI ISI İLETİM KATSAYISININ TESPİTİ DENEY FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI ISI İLETİM KATSAYISININ TESPİTİ DENEY FÖYÜ 1. Deneyin Amacı Yapılacak olan Isı İletim Katsayısının Tespiti deneyinin temel

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI

TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI BÖLÜM 6 TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI 2 or Taşınımla ısı transfer hızı sıcaklık farkıyla orantılı olduğu gözlenmiştir ve bu Newton un soğuma yasasıyla ifade edilir. Taşınımla ısı transferi dinamik viskosite

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

EŞANJÖR (ISI DEĞİŞTİRİCİSİ) DENEYİ FÖYÜ

EŞANJÖR (ISI DEĞİŞTİRİCİSİ) DENEYİ FÖYÜ EŞANJÖR (ISI DEĞİŞTİRİCİSİ) DENEYİ FÖYÜ Giriş Isı değiştiricileri (eşanjör) değişik tiplerde olup farklı sıcaklıktaki iki akışkan arasında ısı alışverişini temin ederler. Isı değiştiricileri başlıca yüzeyli

Detaylı

INM 305 Zemin Mekaniği

INM 305 Zemin Mekaniği Hafta_2 INM 305 Zemin Mekaniği Fiziksel Özellikler Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Haftalık Konular Hafta : Zeminlerin Oluşumu Hafta 2: Hafta 3: Hafta 4: Hafta 5:

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: 1- (24 Puan) Şekildeki 5.08 cm çaplı 38.1 m uzunluğunda, 15.24 cm çaplı 22.86 m uzunluğunda ve 7.62 cm çaplı

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

ZORLAMALI TAŞINIM ve DOĞAL TAŞINIM DR. HÜLYA ÇAKMAK

ZORLAMALI TAŞINIM ve DOĞAL TAŞINIM DR. HÜLYA ÇAKMAK ZORLAMALI TAŞINIM ve DOĞAL TAŞINIM DR. HÜLYA ÇAKMAK SİLİNDİR ve KÜRELER ÜZERİNDEN AKIŞ Silindir üzerinden akış için; Nu silindir = hd k = 0.3 + 0.62Re1/2 Pr 1/3 1 + (0.4 Pr) 2/3 1/4 1 + Re 282000 5/8 4/5

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ 1. DENEYİN AMACI: Bir ısı değiştiricide paralel ve zıt türbülanslı akış

Detaylı

ISI TRANSFERİ LABORATUARI-1

ISI TRANSFERİ LABORATUARI-1 ISI TRANSFERİ LABORATUARI-1 Deney Sorumlusu ve Uyg. Öğr. El. Prof. Dr. Vedat TANYILDIZI Prof. Dr. Mustafa İNALLI Doç. Dr. Aynur UÇAR Doç Dr. Duygu EVİN Yrd. Doç. Dr. Meral ÖZEL Yrd. Doç. Dr. Mehmet DURANAY

Detaylı

NÖ-A NÖ-B. Adı- Soyadı: Fakülte No:

NÖ-A NÖ-B. Adı- Soyadı: Fakülte No: Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 05.01.2017 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20)

Detaylı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi Hesabı Sıcak sulu ısıtma sistemleri, günümüzde bireysel ve bölgesel konut ısıtmasında, fabrika ve atölye, sera ısıtmasında, jeotermal enerjinin kullanıldığı ısıtma

Detaylı

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI h 1 h f h 2 1 5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI (Ref. e_makaleleri) Sıvılar Bernoulli teoremine göre, bir akışkanın bir borudan akabilmesi için, aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterildiği gibi, 1 noktasındaki

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 23.01.2015 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

PARALEL AKIŞLI ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ

PARALEL AKIŞLI ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ PARALEL AKIŞLI ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ 1. Giriş: Mühendislik uygulamalarında en önemli ve en çok karşılaşılan konulardan birisi, farklı sıcaklıklardaki iki veya daha fazla akışkan arasındaki ısı transferidir.

Detaylı

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ DENEY FÖYÜ DENEY ADI KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DR. EYÜPHAN MANAY Deneyin Amacı: Kaynamadaki üç durumun (taşınım ile kaynama, çekirdekli kaynama, film kaynaması) deneysel olarak

Detaylı

Gözetmenlere soru sorulmayacaktır. Eksik veya hatalı verildiği düşünülen değerler için mantıklı tahminler yapabilirsiniz.

Gözetmenlere soru sorulmayacaktır. Eksik veya hatalı verildiği düşünülen değerler için mantıklı tahminler yapabilirsiniz. HR. Ü. Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 0502304-0506304Termodinamik I Ara Sınavı (07/12/2011). Süre: 90 dak. Adı ve Soyadı: No: İmza: Alınan Puanlar: 1.2.3.4.5.6.. Sınav sonucu. Gözetmenlere

Detaylı

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1 Bir otomobil lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır Hava sıcaklığı 25 C iken etkin basınç 210 kpa dır Eğer lastiğin hacmi 0025

Detaylı

Şekil-1 Yeryüzünde bir düzleme gelen güneş ışınım çeşitleri

Şekil-1 Yeryüzünde bir düzleme gelen güneş ışınım çeşitleri VAKUM TÜPLÜ GÜNEŞ KOLLEKTÖR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinde kullanılan vakum tüplü kollektör tiplerinin tanıtılması, boyler tankına sahip olan vakum tüplü

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

HAVA ARAÇLARINDAKİ ELEKTRONİK EKİPMANLARIN SOĞUTULMASINDA KULLANILAN SOĞUTMA SIVILARININ PERFORMANSA BAĞLI SEÇİM KRİTERLERİ

HAVA ARAÇLARINDAKİ ELEKTRONİK EKİPMANLARIN SOĞUTULMASINDA KULLANILAN SOĞUTMA SIVILARININ PERFORMANSA BAĞLI SEÇİM KRİTERLERİ VI. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 28-30 Eylül 2016, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli HAVA ARAÇLARINDAKİ ELEKTRONİK EKİPMANLARIN SOĞUTULMASINDA KULLANILAN SOĞUTMA SIVILARININ PERFORMANSA BAĞLI SEÇİM

Detaylı

SORU 1) ÇÖZÜM 1) UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1

SORU 1) ÇÖZÜM 1) UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1 SORU 1) Şekildeki sistemde içteki mil dönmektedir. İki silindir arasında yağ filmi vardır. Sistemde sızdırmazlık sağlanarak yağ kaçağı önlenmiştir. Verilen değerlere göre sürtünme yolu ile harcanan sürtünme

Detaylı

Borularda Akış. Hesaplamalarda ortalama hız kullanılır.

Borularda Akış. Hesaplamalarda ortalama hız kullanılır. En yaygın karşılaşılan akış sistemi Su, petrol, doğal gaz, yağ, kan. Boru akışkan ile tam dolu (iç akış) Dairesel boru ve dikdörtgen kanallar Borularda Akış Dairesel borular içerisi ve dışarısı arasındaki

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ 1.Deneyin Adı: Zamana bağlı ısı iletimi. 2. Deneyin

Detaylı

KARARSIZ HAL (ZAMANA BAĞLI) ISI İLETİMİ DR. HÜLYA ÇAKMAK

KARARSIZ HAL (ZAMANA BAĞLI) ISI İLETİMİ DR. HÜLYA ÇAKMAK KARARSIZ HAL (ZAMANA BAĞLI) ISI İLETİMİ DR. HÜLYA ÇAKMAK ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ Şimdiye kadar sürekli rejimde (kararlı hal) tek boyutlu ve ısı jenerasyonu olmayan durumlar için ısı iletimi, taşınımı

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI BORULARDA VE HİDROLİK ELEMANLARDA SÜRTÜNME KAYIPLARI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Borularda

Detaylı

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır.

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır. SORU 1) Şekildeki (silindir+piston) düzeni vasıtası ile kolunda luk bir kuvvet elde edilmektedir. İki piston arasındaki hacimde yoğunluğu olan bir akışkan varıdr. Verilenlere göre büyük pistonun hareketi

Detaylı

AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ 8 AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ 2 2.1 BİR NOKTADAKİ BASINÇ Sıvı içindeki bir noktaya bütün yönlerden benzer basınç uygulanır. Şekil 2.1 deki gibi bir sıvı parçacığını göz önüne alın. Anlaşıldığı

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR -I TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEY FÖYÜ 1. Deney Amacı Farklı

Detaylı

Taşınım Olayları II MEMM2009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi bahar yy. borularda sürtünmeli akış. Prof. Dr.

Taşınım Olayları II MEMM2009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi bahar yy. borularda sürtünmeli akış. Prof. Dr. Taşınım Olayları II MEMM009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi 07-08 bahar yy. borularda sürtünmeli akış Prof. Dr. Gökhan Orhan istanbul üniversitesi / metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü Laminer

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. 70 kg gelen bir bayanın 400 cm 2 toplam ayak tabanına sahip olduğunu göz önüne alınız. Bu bayan

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 07.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM

Detaylı

ISI TRANSFERİ LABORATUARI-2

ISI TRANSFERİ LABORATUARI-2 ISI TRANSFERİ LABORATUARI-2 Deney Sorumlusu ve Uyg. Öğr. El. Prof. Dr. Vedat TANYILDIZI Prof. Dr. Mustafa İNALLI Doç. Dr. Aynur UÇAR Doç Dr. Duygu EVİN Yrd. Doç. Dr. Meral ÖZEL Yrd. Doç. Dr. Mehmet DURANAY

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GMU 319 MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Çalışma Soruları #4 ün Çözümleri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GMU 319 MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Çalışma Soruları #4 ün Çözümleri HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GMU 319 MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Çalışma Soruları #4 ün Çözümleri Veriliş Tarihi: 18/11/2018 1) Durdurucular bulunan bir piston silindir düzeneğinde başlanğıçta

Detaylı

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ 1. Teorik Esaslar: Isı değiştirgeçleri, iki akışın karışmadan ısı alışverişinde bulundukları mekanik düzeneklerdir. Isı değiştirgeçleri endüstride yaygın olarak kullanılırlar

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

DEÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK 4097

DEÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK 4097 ÇİFT BORULU BİR ISI EĞİŞTİRİCİSİNE ISI YÜKLERİNİN VE TOPLAM ISI TRANSFER KATSAYISININ BELİRLENMESİ üzenleyen: Prof. r. Serhan KÜÇÜKA r. Mehmet Akif EZAN eney Sorumlu: Prof. r. Serhan KÜÇÜKA Arş. Gör Ayşe

Detaylı

SORULAR - ÇÖZÜMLER. NOT: Toplam 5 (beş) soru çözünüz. Sınav süresi 90 dakikadır. 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1.

SORULAR - ÇÖZÜMLER. NOT: Toplam 5 (beş) soru çözünüz. Sınav süresi 90 dakikadır. 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1. SORULAR - ÇÖZÜMLER 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1. Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0216-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru

Detaylı

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-25 Ekim 2014 Balıkesir R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER Çağrı KUTLU 1, Mehmet Tahir ERDİNÇ 1 ve Şaban

Detaylı

SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER)

SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER) SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER) Sıcak su hazırlayıcısı ; sıcak su, kaynar su veya buhardan faydalanarak sıcak su hazırlayan cihazdır.bu cihazlar soğuk ve sıcak ortamların akış yönlerine, cidar sayısına

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU TERMODİNAMİK Öğr. Gör. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU ISI Maddenin kütlesine, cinsine ve sıcaklık farkına bağımlı olarak sıcaklığını birim oranda değiştirmek için gerekli olan veri miktarına

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Bir otomobile lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır. Hava sıcaklığı

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 12 Ocak 2012 Perşembe, 17:30

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 12 Ocak 2012 Perşembe, 17:30 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2011-2012 Güz Dönemi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 12 Ocak 2012 Perşembe, 17:30 NOT: Kullandığınız formül ve tabloların no.ları ile sayfa numaralarını

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18/A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 ttp://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com

Detaylı

SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ

SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ Hazırlayanlar ProfDrMCAN - ÖğrGörEPULAT - ArşGörABETEMOĞLU SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŢANJÖRÜNDE

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

T.C RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI 1 DERSİ TERMAL İLETKENLİK DENEYİ DENEY FÖYÜ

T.C RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI 1 DERSİ TERMAL İLETKENLİK DENEYİ DENEY FÖYÜ T.C RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI 1 DERSİ TERMAL İLETKENLİK DENEYİ DENEY FÖYÜ Hazırlayan Arş. Gör. Hamdi KULEYİN RİZE 2018 TERMAL

Detaylı

NOJ j DENEY NO 7: KAYNAMA VE YOĞUŞMA. NOT: A grubu 16 Nisan Pazartesi 16:30 da, B grubu 7 Mayıs Pazartesi 16:30 da deneye katılacaktır.

NOJ j DENEY NO 7: KAYNAMA VE YOĞUŞMA. NOT: A grubu 16 Nisan Pazartesi 16:30 da, B grubu 7 Mayıs Pazartesi 16:30 da deneye katılacaktır. NOJ j DENEY NO 7: KAYNAMA VE YOĞUŞMA NOT: A grubu 16 Nisan Pazartesi 16:30 da, B grubu 7 Mayıs Pazartesi 16:30 da deneye katılacaktır. A) KAYNAMA VE YOĞUŞMA EĞİTİM SETİ ŞEMASI Manometre Kaynatıcı Acil

Detaylı

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram 2. ÇOK BASINÇLI SİSTEMLER 2.1 İKİ KADEMELİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ: Basit buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi -30 ye kadar verimli olmaktadır. -40 C ile -100 C arasındaki sıcaklıklar için kademeli soğutma sistemleri

Detaylı

KROÇİL BORULU BUHARLAŞTIRICILARA VE SIVILAŞTIRICILARA İLİSKİN DENEYSEL VE TEORİK SONUÇLAR

KROÇİL BORULU BUHARLAŞTIRICILARA VE SIVILAŞTIRICILARA İLİSKİN DENEYSEL VE TEORİK SONUÇLAR KROÇİL BORULU BUHARLAŞTIRICILARA VE SIVILAŞTIRICILARA İLİSKİN DENEYSEL VE TEORİK SONUÇLAR SONUÇ : Corrugated Tube ( Kroçil Boru ) Bulgular : Düz boru içerisindeki soğutkan filim katsayısı (795 kcal/h C)

Detaylı

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 Kapalı Sistem Enerji Analizi TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 4-27 0.5 m 3 hacmindeki bir tank başlangıçta 160 kpa basınç ve %40 kuruluk derecesinde soğutucu akışkan-134a içermektedir. Daha

Detaylı

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 222-T

Detaylı

Kütlesel kuvvetlerin sadece g den kaynaklanması hali;

Kütlesel kuvvetlerin sadece g den kaynaklanması hali; KDN03-1 AKIŞKANLARIN STATİĞİ: HİDROSTATİK Basınç kavramı z σ a dz ds σx α x dx y σz Hidrostatikte ise olduğundan i = 0; Hidrostatik problemlerde sadece 1, 2, 3 olabilir. İnceleme kolaylığı için 2-boyutlu

Detaylı

Alınan Puan NOT: Yalnızca 5 soru çözünüz, çözmediğiniz soruyu X ile işaretleyiniz. Sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR ve ÇÖZÜMLER

Alınan Puan NOT: Yalnızca 5 soru çözünüz, çözmediğiniz soruyu X ile işaretleyiniz. Sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR ve ÇÖZÜMLER Gıda Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, Bahar yarıyılı 0216-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru Çözümleri 30.05.2017 Adı- Soyadı: Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)

Detaylı

KOYULAŞTIRMA VE KOYULAŞTIRMA TESİSLERİ (BUHARLAŞTIRICILAR) PROF. DR. AHMET ÇOLAK PROF. DR. MUSA AYIK

KOYULAŞTIRMA VE KOYULAŞTIRMA TESİSLERİ (BUHARLAŞTIRICILAR) PROF. DR. AHMET ÇOLAK PROF. DR. MUSA AYIK KOYULAŞTIRMA VE KOYULAŞTIRMA TESİSLERİ (BUHARLAŞTIRICILAR) PROF. DR. AHMET ÇOLAK PROF. DR. MUSA AYIK 10. KOYULAŞTIRMA VE KOYULAŞTIRMA TESİSLERİ (BUHARLAŞTIRICILAR) Gıda sanayinde, koyulaştırma yada buharlaştırma

Detaylı

ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ ÖRNEK PROBLEMLER

ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ ÖRNEK PROBLEMLER ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ ÖRNEK PROBLEMLER 1) Annesi bebeğine süt ısıtmak için cm çaplı ince cidarlı bir cam bardağa su koyuyor. Bardakdaki sütün yüksekliği 7 cm dir. Daa sonra cam bardağı 0 o C de sıcak

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR-II GENİŞLETİLMİŞ YÜZEYLERDE ISI TRANSFERİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Genişletilmiş

Detaylı

SOĞUTMA ÇEVRİMLERİ 1

SOĞUTMA ÇEVRİMLERİ 1 SOĞUTMA ÇEVRİMLERİ 1 SOĞUTMA MAKİNALARI VE ISI POMPALARI Soğutma makinesinin amacı soğutulan ortamdan ısı çekmektir (Q L ); Isı pompasının amacı ılık ortama ısı vermektir (Q H ) Düşük sıcaklıktaki ortamdan

Detaylı

KAYNAMA VE YOĞUŞMADA ISI TRANSFERİ DENEYİ

KAYNAMA VE YOĞUŞMADA ISI TRANSFERİ DENEYİ KAYNAMA VE YOĞUŞMADA ISI TRANSFERİ DENEYİ 1. GİRİŞ Günümüzde birçok mühendislik uygulamasında oldukça yüksek ısı akılarıyla karakterize edilen kaynama ve yoğuşma işlemleriyle karşılaşılmaktadır. Örneğin

Detaylı

AKM BÖLÜM 11 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı

AKM BÖLÜM 11 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı AKM 205 - BÖLÜM 11 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı 1. Bir arabanın 1 atm, 25 C ve 90 km/h lik tasarım şartlarında direnç katsayısı büyük bir rüzgar tünelinde tam ölçekli test ile

Detaylı

Proses Tekniği 6.HAFTA 6.HAFTA BUHARLAŞTIRICILAR YRD.DOÇ.DR. NEZAKET PARLAK

Proses Tekniği 6.HAFTA 6.HAFTA BUHARLAŞTIRICILAR YRD.DOÇ.DR. NEZAKET PARLAK Proses Tekniği 6.HAFTA 6.HAFTA BUHARLAŞTIRICILAR YRD.DOÇ.DR. NEZAKET PARLAK Kaynama Kaynama Mekanizmaları: Kaynamakta olan bir sıvıya ısı aktarımı, buharlaştırma ve damıtmanın olduğu petrol işleme, kimyasal

Detaylı

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ 1. Aşağıda verilen birim çevirme işlemlerini yapınız. a) 554 m 4 day. kg cm 4 min. g (38472.2 cm4 min. g ) b) 5.37x10 3 kj min hp (120 hp) c) 760 miles h

Detaylı

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ Pompa; suya basınç sağlayan veya suyu aşağıdan yukarıya terfi ettiren (yükselten) makinedir. Terfi merkezi; atık suların, çamurun ve arıtılmış suların bir bölgeden

Detaylı

KARARLI HAL ISI İLETİMİ. Dr. Hülya ÇAKMAK Gıda Mühendisliği Bölümü

KARARLI HAL ISI İLETİMİ. Dr. Hülya ÇAKMAK Gıda Mühendisliği Bölümü KARARLI HAL ISI İLETİMİ Dr. Hülya ÇAKMAK Gıda Mühendisliği Bölümü Sürekli rejim/kararlı hal (steady-state) & Geçici rejim/kararsız hal (transient/ unsteady state) Isı transferi problemleri kararlı hal

Detaylı

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır.

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7. YILLIK YAKIT MĐKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7.1 Yıllık

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 36.Sok. No6A-B BALIKESİR Tel0266 2461075 Faks0266 2460948 ttp//www.deneysan.com mail deneysan@deneysan.com

Detaylı

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY DÜZ TOPLAYICI Düz toplayıcı, güneş ışınımını, yararlı enerjiye dönüştüren ısı eşanjörüdür. Akışkanlar arasında ısı geçişi sağlayan ısı eşanjörlerinden farkı,

Detaylı

Isı Kütle Transferi. Zorlanmış Dış Taşınım

Isı Kütle Transferi. Zorlanmış Dış Taşınım Isı Kütle Transferi Zorlanmış Dış Taşınım 1 İç ve dış akışı ayır etmek, AMAÇLAR Sürtünme direncini, basınç direncini, ortalama direnc değerlendirmesini ve dış akışta taşınım katsayısını, hesaplayabilmek

Detaylı

KANATLI BORULU YOĞUŞTURUCULARDA İKİ-FAZLI AKIŞ BAĞINTILARININ ISIL KAPASİTE HESABINA

KANATLI BORULU YOĞUŞTURUCULARDA İKİ-FAZLI AKIŞ BAĞINTILARININ ISIL KAPASİTE HESABINA 12. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ KANATLI BORULU YOĞUŞTURUCULARDA İKİ-FAZLI AKIŞ BAĞINTILARININ ISIL KAPASİTE HESABINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Mete ÖZŞEN Naci ŞAHİN FRİTERM Termik Cihazlar Sanayi

Detaylı

TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 1

TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 1 TEKNİK FİZİK ÖRNEK PROBLEMLER-EK2 ÖRNEK PROBLEM (KİNETİK ENERJİ) RÜZER şirketi 40 kw güce sahip bir rüzgar çiftliği kurmayı planlamıştır. Tasarlanan rüzgar türbinine gelecek rüzgarın debisi 000 kg/s dir.

Detaylı