EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERENLER ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 10. SINIF ARAPÇA YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERENLER ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 10. SINIF ARAPÇA YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI"

Transkript

1 Ekim Ekim 9-23 Ekim 2-6 Ekim EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERENLER ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 0. SINIF ARAPÇA YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI Konular Kazanımlar No Adı 2 Mazi, Muzari, Emir: Tekil İsim Cümlesi İsim ve Sıfat Tamlaması Örnekleri: Basit İsim Cümleleriyle basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Konuşma: Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Duygu ve düşüncelerini basit ve bileşik cümlelerle düzgün bir telaffuzla ifade eder. Kelime bilgisini yerinde ve anlamına uygun olarak kullanır. Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Okuma: Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyaloğu okuduğunda doğru olarak anlar. Okuduğunu özetler. Kısa metinlerdeki isimleri sayıları, kelimeleri ve basit yapıları ayırt eder. İçerikten hareketle metnin başlığını tahmin eder. Okuma öncesinde, sırasında ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplar. Yazma: kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. Mantıksal bütünlük içinde yazar. 2 3 Mazi, Muzari, Emir: Tekil İsim Cümlesi İsim ve Sıfat Tamlaması Örnekleri: Basit İsim Cümleleriyle basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Konuşma: Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Duygu ve düşüncelerini basit ve bileşik cümlelerle düzgün bir telaffuzla ifade eder. Kelime bilgisini yerinde ve anlamına uygun olarak kullanır. Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Okuma: Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyaloğu okuduğunda doğru olarak anlar. Okuduğunu özetler. Kısa metinlerdeki isimleri sayıları, kelimeleri ve basit yapıları ayırt eder. İçerikten hareketle metnin başlığını tahmin eder. Okuma öncesinde, sırasında ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplar. Yazma: kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. Mantıksal bütünlük içinde yazar İşaret Zamirleri: Hâzeni-Hâteni İsim Cümlesi: İkil Beş İsim (Esmâü'l-Hamse) İsim ve Sıfat Tamlaması: İkil Dinleme-Anlama: Yavaş ve basit konuşmaları kendisine yardımcı olunduğunda anlar. Bildikleriyle ilgili kısa, basit net talimatları anlar. Aile, okul, ev, iş, yakın çevre gibi kişisel bilgileri içeren temel sözcük ve ifadeleri tanır. Konuşma: Yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Karşılaştırmalar yapar. Günlük konuşmalardaki vurgu ve tonlamaları uygular. Okuma: Okuduğu ile ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Kısa metinlerdeki isimleri sayıları kelimeleri ve basit yapıları ayırt eder. Yazma: Günlük yaşantıyı basit ve bileşik cümlelerle yazılı olarak ifade eder. Kendisini ailesini ve çevresini tanıtan basit yazılar yazar. Kelimeleri yerinde ve anlamalarına uygun kullanır İsim ve Sıfat Tamlaması: İkil Dinleme-Anlama: Yavaş ve basit konuşmaları kendisine yardımcı olunduğunda anlar. Bildikleriyle ilgili kısa, basit net talimatları anlar. Aile, okul, ev, iş, yakın çevre gibi kişisel bilgileri içeren temel sözcük ve ifadeleri tanır. 7 Konuşma: Yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Karşılaştırmalar yapar. Günlük konuşmalardaki vurgu ve tonlamaları uygular. Okuma: Okuduğu ile ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Kısa metinlerdeki isimleri sayıları kelimeleri ve basit yapıları ayırt eder. İsim ve Sıfat Tamlaması: İkil Yazma: Günlük yaşantıyı basit ve bileşik cümlelerle yazılı olarak ifade eder. Kendisini ailesini ve çevresini tanıtan basit yazılar yazar. Kelimeleri yerinde ve anlamalarına uygun kullanır. 8

2 Kasım Kasım 6-20 Kasım 09-3 Kasım Konular Kazanımlar No Adı 6 İşaret Zamirleri: Hâülâi İnne ve Benzelerinin Muttasıl Zamirlerle Kullanımı İşaret Zamirleri: Hâülâi İnne ve Benzelerinin Muttasıl Zamirlerle Kullanımı Dinleme-Anlama: Yavaş ve basit konuşmaları kendisine yardımcı olunduğunda anlar. Bildikleriyle ilgili kısa, basit net talimatları anlar. Aile, okul, ev, iş, yakın çevre gibi kişisel bilgileri içeren temel sözcük ve ifadeleri tanır. Konuşma: Yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Karşılaştırmalar yapar. Günlük konuşmalardaki vurgu ve tonlamaları uygular. Okuma: Okuduğu ile ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Kısa metinlerdeki isimleri sayıları kelimeleri ve basit yapıları ayırt eder. Yazma: Günlük yaşantıyı basit ve bileşik cümlelerle yazılı olarak ifade eder. Kendisini ailesini ve çevresini tanıtan basit yazılar yazar. Kelimeleri yerinde ve anlamalarına uygun kullanır İşaret Zamirleri: Hâülâi Dinleme-Anlama: Yavaş ve basit konuşmaları kendisine yardımcı olunduğunda anlar. Bildikleriyle ilgili kısa, basit net talimatları İsim Cümlesi: Çoğul anlar. Aile, okul, ev, iş, yakın çevre gibi kişisel bilgileri içeren temel sözcük ve ifadeleri tanır. Konuşma: Yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Karşılaştırmalar yapar. Günlük konuşmalardaki vurgu ve tonlamaları uygular. Okuma: Okuduğu ile ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Kısa metinlerdeki isimleri sayıları kelimeleri ve basit yapıları ayırt eder. Yazma: Günlük yaşantıyı basit ve bileşik cümlelerle yazılı olarak ifade eder. Kendisini ailesini ve çevresini tanıtan basit yazılar İsim ve Sıfat Tamlaması: Çoğul 2 yazar. Kelimeleri yerinde ve anlamalarına uygun kullanır. 8 Kişi Zamirleri: Nahnü, Entümâ, Hümâ İyelik Zamirleri: nâ, kümâ, hümâ Muzari Fiilin İkili ler: Çeyrek Sayılar: 2-99 yaşantıyla ilgili basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. yönergeleri anlar Kişi Zamirleri: Nahnü, Entümâ, Hümâ İyelik Zamirleri: nâ, kümâ, hümâ yaşantıyla ilgili basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 5 Muzari Fiilin Müzekker Çoğulu Kişi Zamirleri: Nahnü, Entümâ, Hümâ yönergeleri anlar. 6

3 Aralık 2-25 Aralık 4-8 Aralık 07- Aralık Konular Kazanımlar No Adı 0 İyelik Zamirleri: nâ, kümâ, hümâ yaşantıyla ilgili basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 7 Muzari Fiilin Müennes Çoğulu Sayılar: yönergeleri anlar. 8 ler: Çeyrek Mazi Fiilin İkili Sayılar ve Temyizi Mazi Fiilin Müzekker Çoğulu Sayılar ve Temyizi: 2-99 yaşantıyla ilgili basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. yönergeleri anlar Sayılar ve Temyizi: yaşantıyla ilgili basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2 Mazi Fiilin Müennes Çoğulu yönergeleri anlar ler: 20 dk. Dinleme-Anlama: Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde doğru olarak anlar. Diyalogdaki konunun ana temasını anlar. 23 Konuşma: Duygu düşünce ve hayallerini basit bir şekilde sözlü olarak ifade eder. Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Kelime bilgisini yerinde ve anlamına uygun olarak kullanır. Görsellerden yararlanarak duygu ve düşüncelerini ifade eder. Okuma: Okuduğu metnin söz varlığından yararlanarak kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Resimlerle desteklenen kısa ve Mazi-Muzari Fiillerin Olumsuzu: İkil basit yönergeleri anlar. Muzari Fiilin Cezmi: Tekil Yazma: Kelimeleri yerinde ve anlamalarına uygun kullanır. 24

4 Ocak 8-22 Ocak -5 Ocak Aralık 28-0 Konular Kazanımlar No Adı 4 ler: 20 dk. Dinleme-Anlama: Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde doğru olarak anlar. Diyalogdaki konunun ana temasını anlar. 25 Konuşma: Duygu düşünce ve hayallerini basit bir şekilde sözlü olarak ifade eder. Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Kelime bilgisini yerinde ve anlamına uygun olarak kullanır. Görsellerden yararlanarak duygu ve düşüncelerini ifade eder. Mazi-Muzari Fiillerin Olumsuzu: Okuma: Okuduğu metnin söz varlığından yararlanarak kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Resimlerle desteklenen kısa ve basit yönergeleri anlar. Müzekker Çoğullar Yazma: Kelimeleri yerinde ve anlamalarına uygun kullanır. Muzari Fiilin Cemi:İkil 26 5 Mazi-Muzari Fiillerin Olumsuzu: Dinleme-Anlama: Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde doğru olarak anlar. Diyalogdaki 27 Müzekker Çoğullar konunun ana temasını anlar. Konuşma: Duygu düşünce ve hayallerini basit bir şekilde sözlü olarak ifade eder. Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Kelime bilgisini yerinde ve anlamına uygun olarak kullanır. Görsellerden yararlanarak duygu ve düşüncelerini ifade eder. Okuma: Okuduğu metnin söz varlığından yararlanarak kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Resimlerle desteklenen kısa ve basit yönergeleri anlar. Muzari Fiilin Cemi:İkil 28 Yazma: Kelimeleri yerinde ve anlamalarına uygun kullanır. 6 Gelecek Zaman: İkiller Dinleme-Anlama: Günlük yaşantıyla ilgili basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Bildikleriyle ilgili kısa, basit net talimatları anlar. Dinlediklerinde zaman mekân isim ve konuyu ayırt 29 eder. Konuşma: Geleceğe ilişkin planlarını anlatan basit cümleler kurar. Sebep-sonuç ilişkileri kurar. Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Görsellerden yararlanarak duygu ve düşüncelerini ifade eder. Okuma: Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyaloğu okuduğunda doğru olarak anlar. Resimlerle desteklenen Emir Fiili: İkil kısa ve basit yönergeleri anlar. Kâne ve Benzerlerinden Bazıları Yazma: Geleceğe ilişkin planlarını yazar. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir Gelecek Zaman: Müzekker Çoğullar Dinleme-Anlama: Günlük yaşantıyla ilgili basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Bildikleriyle ilgili kısa, basit net talimatları anlar. Dinlediklerinde zaman mekân isim ve konuyu ayırt 3 eder. Konuşma: Geleceğe ilişkin planlarını anlatan basit cümleler kurar. Sebep-sonuç ilişkileri kurar. Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Görsellerden yararlanarak duygu ve düşüncelerini ifade eder. Okuma: Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyaloğu okuduğunda doğru olarak anlar. Resimlerle desteklenen Emir Fiili: Müennes Çoğullar kısa ve basit yönergeleri anlar. Yazma: Geleceğe ilişkin planlarını yazar. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 32

5 Mart Şubat Şubat 5-9 Şubat 08-2 Konular Kazanımlar No Adı 8 Kâne ve Benzerlerinden Bazıları Dinleme-Anlama: Günlük yaşantıyla ilgili basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Bildikleriyle ilgili kısa, basit net talimatları anlar. Dinlediklerinde zaman mekân isim ve konuyu ayırt 33 eder. Konuşma: Geleceğe ilişkin planlarını anlatan basit cümleler kurar. Sebep-sonuç ilişkileri kurar. Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Görsellerden yararlanarak duygu ve düşüncelerini ifade eder. Okuma: Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyaloğu okuduğunda doğru olarak anlar. Resimlerle desteklenen Kâne ve Benzerlerinden Bazıları kısa ve basit yönergeleri anlar. Yazma: Geleceğe ilişkin planlarını yazar. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir Gelecek Zaman: Müzekker Çoğullar Dinleme-Anlama: Günlük yaşantıyla ilgili basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Bildikleriyle ilgili kısa, basit net talimatları anlar. Dinlediklerinde zaman mekân isim ve konuyu ayırt 35 eder. Konuşma: Geleceğe ilişkin planlarını anlatan basit cümleler kurar. Sebep-sonuç ilişkileri kurar. Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Görsellerden yararlanarak duygu ve düşüncelerini ifade eder. Okuma: Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyaloğu okuduğunda doğru olarak anlar. Resimlerle desteklenen Emir Fiili: Müennes Çoğullar kısa ve basit yönergeleri anlar. Leyse İle Olumsuz Yapma Yazma: Geleceğe ilişkin planlarını yazar. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir Dinleme-Anlama: Yavaş ve basit konuşmaları kendisine yardımcı olunduğunda anlar. Dinlediği diyaloglarda geçen Muzari Fiilin Nasbı: Tekil karşılaştırmaları anlar. Dinlediklerinde zaman mekân isim ve konuyu ayırt eder. Kısa ve basit mesajların ve duyuruların 37 konusunu tahmin eder. Konuşma: Karşılaştırmalar yapar. Duygu ve düşüncelerini basit ve bileşik cümlelerle düzgün bir telaffuzla ifade eder. Görsellerden yararlanarak duygu ve düşüncelerini ifade eder. Okuma: Okuduğu metnin söz varlığından yararlanarak kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Resimlerle desteklenen kısa Muzari Fiilin Nasbı: Tekil ve basit yönergeleri anlar Dinleme-Anlama: Yavaş ve basit konuşmaları kendisine yardımcı olunduğunda anlar. Dinlediği diyaloglarda geçen Muzari Fiilin Nasbı: Tekil karşılaştırmaları anlar. Dinlediklerinde zaman mekân isim ve konuyu ayırt eder. Kısa ve basit mesajların ve duyuruların 39 konusunu tahmin eder. Konuşma: Karşılaştırmalar yapar. Duygu ve düşüncelerini basit ve bileşik cümlelerle düzgün bir telaffuzla ifade eder. Görsellerden yararlanarak duygu ve düşüncelerini ifade eder. Okuma: Okuduğu metnin söz varlığından yararlanarak kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Resimlerle desteklenen kısa Muzari Fiilin Nasbı: Tekil ve basit yönergeleri anlar. 40

6 Mart 28-0 Mart 2-25 Mart 4-8 Mart 07- Konular Kazanımlar No Adı 22 Dinleme-Anlama: Yavaş ve basit konuşmaları kendisine yardımcı olunduğunda anlar. Dinlediği diyaloglarda geçen Muzari Fiilin Nasbı: Çoğul karşılaştırmaları anlar. Dinlediklerinde zaman mekân isim ve konuyu ayırt eder. Kısa ve basit mesajların ve duyuruların 4 konusunu tahmin eder. Konuşma: Karşılaştırmalar yapar. Duygu ve düşüncelerini basit ve bileşik cümlelerle düzgün bir telaffuzla ifade eder. Görsellerden yararlanarak duygu ve düşüncelerini ifade eder. Okuma: Okuduğu metnin söz varlığından yararlanarak kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Resimlerle desteklenen kısa Muzari Fiilin Nasbı: Çoğul ve basit yönergeleri anlar Mazi Fiil: Meçhul Dinleme-Anlama: Dinlediği diyaloglarda geçen karşılaştırmaları anlar. Dinlediklerinde zaman mekân isim ve konuyu ayırt eder. Kısa ve basit mesajların ve duyuruların konusunu tahmin eder. Kısa basit mesajların ve duyuruların konusunu tahmin eder. 43 Konuşma: Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Karşılaştırmalar yapar. Sebep-sonuç ilişkileri kurar. Günlük konuşmalardaki vurgu ve tonlamaları uygular. Kelime bilgisini yerinde ve anlamına uygun olarak kullanır. Okuma: Okuduklarını arkadaşlarıyla paylaşır. Kısa metinlerdeki isimleri sayıları kelimeleri ve basit yapıları ayırt eder. Basit ve Mazi Fiil: Meçhul kısa yazılmış kartpostal e-posta veya mektupla iletilmek istenilenleri belirler. Yazma: Geleceğe ilişkin planlarını yazar. Mantıksal bütünlük içinde yazar Mazi Fiilin Olumsuzu: Meçhul Dinleme-Anlama: Dinlediği diyaloglarda geçen karşılaştırmaları anlar. Dinlediklerinde zaman mekân isim ve konuyu ayırt eder. Kısa ve basit mesajların ve duyuruların konusunu tahmin eder. Kısa basit mesajların ve duyuruların konusunu tahmin eder. 45 Konuşma: Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Karşılaştırmalar yapar. Sebep-sonuç ilişkileri kurar. Günlük konuşmalardaki vurgu ve tonlamaları uygular. Kelime bilgisini yerinde ve anlamına uygun olarak kullanır. Okuma: Okuduklarını arkadaşlarıyla paylaşır. Kısa metinlerdeki isimleri sayıları kelimeleri ve basit yapıları ayırt eder. Basit ve Mazi Fiilin Olumsuzu: Meçhul kısa yazılmış kartpostal e-posta veya mektupla iletilmek istenilenleri belirler. Yazma: Geleceğe ilişkin planlarını yazar. Mantıksal bütünlük içinde yazar Meçhul Çatılı Fiille Soru Dinleme-Anlama: Dinlediği diyaloglarda geçen karşılaştırmaları anlar. Dinlediklerinde zaman mekân isim ve konuyu ayırt eder. Kısa ve basit mesajların ve duyuruların konusunu tahmin eder. Kısa basit mesajların ve duyuruların konusunu tahmin eder. 47 Konuşma: Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Karşılaştırmalar yapar. Sebep-sonuç ilişkileri kurar. Günlük konuşmalardaki vurgu ve tonlamaları uygular. Kelime bilgisini yerinde ve anlamına uygun olarak kullanır. Okuma: Okuduklarını arkadaşlarıyla paylaşır. Kısa metinlerdeki isimleri sayıları kelimeleri ve basit yapıları ayırt eder. Basit ve Meçhul Çatılı Fiille Soru kısa yazılmış kartpostal e-posta veya mektupla iletilmek istenilenleri belirler. Yazma: Geleceğe ilişkin planlarını yazar. Mantıksal bütünlük içinde yazar. 48

7 Nisan Nisan 8-22 Nisan -5 Nisan Konular Kazanımlar No Adı 26 İsmi Mevsuller: Tekil Dinleme-Anlama: Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde doğru olarak anlar. Aile, okul, ev, iş, yakın çevre gibi kişisel bilgileri içeren temel sözcük ve ifadeleri tanır. Diyalogdaki konunun ana temasını anlar. 49, Konuşma: Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Geleceğe ilişkin planlarını anlatan basit cümleler kurar. Kelime ve kelime guruplarını basit bağlaçlarla bağlar. Okuma: Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu okuduğunda doğru olarak analar. Okuduklarını arkadaşlarıyla paylaşır. İsmi Mevsuller: Tekil Yazma: Geleceğe ilişkin planlarını yazar. Olayları oluş sırasına göre yazar. Kelime ve kelime guruplarını basit bağlaçlarla bağlar. Mantıksal bütünlük içinde yazar İsmi Mevsuller: Tekil Dinleme-Anlama: Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde doğru olarak anlar. Aile, okul, ev, iş, yakın çevre gibi kişisel bilgileri içeren temel sözcük ve ifadeleri tanır. Diyalogdaki konunun ana temasını anlar. 5 Konuşma: Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Geleceğe ilişkin planlarını anlatan basit cümleler kurar. Kelime ve kelime guruplarını basit bağlaçlarla bağlar. Okuma: Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu okuduğunda doğru olarak analar. Okuduklarını arkadaşlarıyla paylaşır. İsmi Mevsuller: Tekil Yazma: Geleceğe ilişkin planlarını yazar. Olayları oluş sırasına göre yazar. Kelime ve kelime guruplarını basit bağlaçlarla bağlar. Mantıksal bütünlük içinde yazar İsmi Mevsuller: İkil Dinleme-Anlama: Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde doğru olarak anlar. Aile, okul, ev, iş, yakın çevre gibi kişisel bilgileri içeren temel sözcük ve ifadeleri tanır. Diyalogdaki konunun ana temasını anlar. 53 Konuşma: Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Geleceğe ilişkin planlarını anlatan basit cümleler kurar. Kelime ve kelime guruplarını basit bağlaçlarla bağlar. Okuma: Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu okuduğunda doğru olarak analar. Okuduklarını arkadaşlarıyla paylaşır. İsmi Mevsuller: İkil Yazma: Geleceğe ilişkin planlarını yazar. Olayları oluş sırasına göre yazar. Kelime ve kelime guruplarını basit bağlaçlarla bağlar. Mantıksal bütünlük içinde yazar İsmi Mevsuller: Çoğul Dinleme-Anlama: Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu dinlediğinde doğru olarak anlar. Aile, okul, ev, iş, yakın çevre gibi kişisel bilgileri içeren temel sözcük ve ifadeleri tanır. Diyalogdaki konunun ana temasını anlar. 55 Konuşma: Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Geleceğe ilişkin planlarını anlatan basit cümleler kurar. Kelime ve kelime guruplarını basit bağlaçlarla bağlar. Okuma: Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyaloğu okuduğunda doğru olarak analar. Okuduklarını arkadaşlarıyla paylaşır. İsmi Mevsuller: Çoğul Yazma: Geleceğe ilişkin planlarını yazar. Olayları oluş sırasına göre yazar. Kelime ve kelime guruplarını basit bağlaçlarla bağlar. Mantıksal bütünlük içinde yazar. 56

8 Mayıs Mayıs 6-20 Mayıs 09-3 Mayıs Konular Kazanımlar No Adı 30 basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Aile, okul, ev, iş, yakın çevre gibi kişisel bilgileri içeren temel sözcük ve ifadeleri tanır. Konuşma: Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Karşılaştırmalar yapar. Kelime ve kelime guruplarını basit bağlaçlarla bağlar. Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Okuma: Okuduğu metnin söz varlığından yararlanarak kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Gündelik hayatla ilgili basit metinlerin içeriğini tahmin eder. Basit ve kısa yazılmış kartpostal e-posta veya mektupla iletilmek istenilenleri belirler. Resimlerle desteklenen kısa ve basit yönergeleri anlar. Yazma: Günlük yaşantıyı basit ve bileşik cümlelerle yazılı olarak ifade eder. Olayları oluş sırasına göre yazar. Kelime ve kelime guruplarını basit bağlaçlarla bağlar. Mantıksal bütünlük içinde yazar. Mübteda-Haber Uyumu: Tekil, İkil, Çoğul 57 Mübteda-Haber Uyumu: Tekil, İkil, Çoğul 58 3 basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Aile, okul, ev, iş, yakın çevre gibi kişisel bilgileri içeren temel sözcük ve ifadeleri tanır. Konuşma: Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Karşılaştırmalar yapar. Kelime ve kelime guruplarını basit bağlaçlarla bağlar. Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Okuma: Okuduğu metnin söz varlığından yararlanarak kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Gündelik hayatla ilgili basit metinlerin içeriğini tahmin eder. Basit ve kısa yazılmış kartpostal e-posta veya mektupla iletilmek istenilenleri belirler. Resimlerle desteklenen kısa ve basit yönergeleri anlar. Yazma: Günlük yaşantıyı basit ve bileşik cümlelerle yazılı olarak ifade eder. Olayları oluş sırasına göre yazar. Kelime ve kelime guruplarını basit bağlaçlarla bağlar. Mantıksal bütünlük içinde yazar. En'i Mastariye 59 En'i Mastariye basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Aile, okul, ev, iş, yakın çevre gibi kişisel bilgileri içeren temel sözcük ve ifadeleri tanır. Konuşma: Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Karşılaştırmalar yapar. Kelime ve kelime guruplarını basit bağlaçlarla bağlar. Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Okuma: Okuduğu metnin söz varlığından yararlanarak kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Gündelik hayatla ilgili basit metinlerin içeriğini tahmin eder. Basit ve kısa yazılmış kartpostal e-posta veya mektupla iletilmek istenilenleri belirler. Resimlerle desteklenen kısa ve basit yönergeleri anlar. Yazma: Günlük yaşantıyı basit ve bileşik cümlelerle yazılı olarak ifade eder. Olayları oluş sırasına göre yazar. Kelime ve kelime guruplarını basit bağlaçlarla bağlar. Mantıksal bütünlük içinde yazar. Mübteda-Haber Uyumu: Tekil, İkil, Çoğul 6 Mübteda-Haber Uyumu: Tekil, İkil, Çoğul basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Aile, okul, ev, iş, yakın çevre gibi kişisel bilgileri içeren temel sözcük ve ifadeleri tanır. Konuşma: Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Kısa ve basit soru cümlelerine uygun cevaplar verir. Karşılaştırmalar yapar. Kelime ve kelime guruplarını basit bağlaçlarla bağlar. Bilgi edinmek amacıyla basit sorular sorar. Okuma: Okuduğu metnin söz varlığından yararlanarak kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Gündelik hayatla ilgili basit metinlerin içeriğini tahmin eder. Basit ve kısa yazılmış kartpostal e-posta veya mektupla iletilmek istenilenleri belirler. Resimlerle desteklenen kısa ve basit yönergeleri anlar. Yazma: Günlük yaşantıyı basit ve bileşik cümlelerle yazılı olarak ifade eder. Olayları oluş sırasına göre yazar. Kelime ve kelime guruplarını basit bağlaçlarla bağlar. Mantıksal bütünlük içinde yazar. En'i Mastariye 63 Mübteda-Haber Uyumu: Tekil, İkil, Çoğul 64

9 Haziran 3-4 Haziran 06-0 Haziran Konular Kazanımlar No Adı 34 basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Yavaş ve basit konuşmaları kendisine yardımcı olunduğunda anlar. Bildikleriyle ilgili kısa basit ve net talimatları anlar. Konuşma: Duygu ve düşüncelerini basit ve bileşik cümlelerle düzgün bir telaffuzla ifade eder. Yaşantısında ve günlük hayattan örnekler verir. Karşılaştırmalar yapar. Sebep-sonuç ilişkileri kurar. Duygu ve düşüncelerini basit ve bileşik cümlelerle düzgün bir telaffuzla ifade eder. Günlük konuşmalardaki vurgu ve tonlamaları uygular. Okuma: Okuduğu ile ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayatından örnekler verir. Okuduklarını arkadaşlarıyla paylaşır. Basit ve kısa yazılmış kartpostal e-posta veya mektupla iletilmek istenilenleri belirler. Yazma: Günlük yaşantıyı basit ve bileşik cümlelerle yazılı olarak ifade eder. Kelimeleri yerinde ve anlamalarına uygun kullanır. Mantıksal bütünlük içinde yazar. Mazi Fiilin Başına "Gad" Gelmesi 65 Mazi Fiilin Başına "Gad" Gelmesi basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Yavaş ve basit konuşmaları kendisine yardımcı olunduğunda anlar. Bildikleriyle ilgili kısa basit ve net talimatları anlar. Konuşma: Duygu ve düşüncelerini basit ve bileşik cümlelerle düzgün bir telaffuzla ifade eder. Yaşantısında ve günlük hayattan örnekler verir. Karşılaştırmalar yapar. Sebep-sonuç ilişkileri kurar. Duygu ve düşüncelerini basit ve bileşik cümlelerle düzgün bir telaffuzla ifade eder. Günlük konuşmalardaki vurgu ve tonlamaları uygular. Okuma: Okuduğu ile ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayatından örnekler verir. Okuduklarını arkadaşlarıyla paylaşır. Basit ve kısa yazılmış kartpostal e-posta veya mektupla iletilmek istenilenleri belirler. Yazma: Günlük yaşantıyı basit ve bileşik cümlelerle yazılı olarak ifade eder. Kelimeleri yerinde ve anlamalarına uygun kullanır. Mantıksal bütünlük içinde yazar. Muzari Fiilin Başına "Kâne" Gelmesi 67 Muzari Fiilin Başına "Kâne" Gelmesi basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Yavaş ve basit konuşmaları kendisine yardımcı olunduğunda anlar. Bildikleriyle ilgili kısa basit ve net talimatları anlar. Konuşma: Duygu ve düşüncelerini basit ve bileşik cümlelerle düzgün bir telaffuzla ifade eder. Yaşantısında ve günlük hayattan örnekler verir. Karşılaştırmalar yapar. Sebep-sonuç ilişkileri kurar. Duygu ve düşüncelerini basit ve bileşik cümlelerle düzgün bir telaffuzla ifade eder. Günlük konuşmalardaki vurgu ve tonlamaları uygular. Okuma: Okuduğu ile ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayatından örnekler verir. Okuduklarını arkadaşlarıyla paylaşır. Basit ve kısa yazılmış kartpostal e-posta veya mektupla iletilmek istenilenleri belirler. Yazma: Günlük yaşantıyı basit ve bileşik cümlelerle yazılı olarak ifade eder. Kelimeleri yerinde ve anlamalarına uygun kullanır. Mantıksal bütünlük içinde yazar. Muzari Fiilin Başına "Kâne" Gelmesi 69 Muzari Fiilin Başına "Kâne" Gelmesi 70 Adnan Hoyladı Meslek Dersleri Öğretmeni Naci DOYUK Okul Müdürü

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır :

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Yeni müfredata göre bazı üniteler kaldırılmıştır. Buna göre üniteler

Detaylı

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır :

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Yeni müfredata göre bazı üniteler kaldırılmıştır. Buna göre üniteler

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB 03 +2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 5. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: ATATÜRK 3. TEMA: DEĞERLERİMİZ 4. TEMA: DÜNYAMIZ VE UZAY 5. TEMA: ÜRETİM TÜKETİM VE VERİMLİLİK 6. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 7. TEMA: GÜZEL ÜLKEM

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB265 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI . İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI AY - ŞUBAT Okuma kurallarını uygulama: Noktalama iflaretlerine dikkat ederek okur.

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL 23 EYLÜL 27 EYLÜL (2. Hafta) EYLÜL 18 EYLÜL - 22 EYLÜL (1. Hafta) ARA DİSİPLİNLER VE DERS İÇİ 1. Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder. T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA Tarih - Saat Tekn. 1. Hafta İSTİKLAL MARŞI 6 Saat 1. kurallarını uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını 3. amacına uygun yöntem 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz 5.Noktalama işaretlerine dikkat ederek

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI ÖĞRENME ALANI: DİNLEME TÜRKÇE DERSİ 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB208 4 1+2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR EYLÜL VE EKİM AYI BÜLTENİ Eylül ve Ekim ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR EYLÜLVE EKİM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ- GEREÇLER GEZİ- GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 1.-2.-3.-4

Detaylı

Türkçe -Kırmızı Top (Kitap İnceleme) - Okuma Anlama (metin) -Adlar-Tekil ve Çoğul Adlar -Genel Tekrar -Dikte Çalışması -Genel Tekrar -Düşüncelerini

Türkçe -Kırmızı Top (Kitap İnceleme) - Okuma Anlama (metin) -Adlar-Tekil ve Çoğul Adlar -Genel Tekrar -Dikte Çalışması -Genel Tekrar -Düşüncelerini Türkçe -Kırmızı Top (Kitap İnceleme) - Okuma Anlama (metin) -Adlar-Tekil ve Çoğul Adlar -Genel Tekrar -Dikte Çalışması -Genel Tekrar -Düşüncelerini ve duygularını ifade eden, seviyesine uygun cümleler

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ Şubat Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Şubat

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1.Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını

Detaylı

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ Şubat ve Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER

Detaylı

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ Kasım ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR KASIM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Eylül

Detaylı

2013 2014 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 4. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

2013 2014 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 4. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2. GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE EYLÜL : 16.09.2013 27.09.2013 1. 1. TEMA AÇIKLAMALA R GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3 Dinlediğini anlama: 1, 4, 6, 14 Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme:

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2

Detaylı

1. Dinleme a. Günlük hayatta kullanılan kalıplar i. Selamlaşma, tanışma, hatır sorma, yaş söyleme, özür dileme, vedalaşma

1. Dinleme a. Günlük hayatta kullanılan kalıplar i. Selamlaşma, tanışma, hatır sorma, yaş söyleme, özür dileme, vedalaşma YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ(SEVİYE 1) YILLIK PLANI BAŞLAMA TARİHİ:22.12.216 YERİ: GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZİ GÜNLERİ: PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA-PERŞEMBE-CUMA ZAMAN:14.50-19.10 BİTİŞ TARİHİ: Ay Hafta Ders ADI

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Öğrencileri, öğrendikleri kurallar doğrultusunda konuşmaya yönlendirme.

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Öğrencileri, öğrendikleri kurallar doğrultusunda konuşmaya yönlendirme. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU D,LLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI SEVİYE 1 DERS MÜFREDATI

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI SEVİYE 1 DERS MÜFREDATI CEFR Seviyesi: A1 İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI SEVİYE 1 DERS MÜFREDATI 2017-2018 Ders programı: Ofis saatleri: Birebir dersler: Seviyenin tanımı: Bu seviyenin hedefleri: Dersler 8 hafta sürmektedir. Öğrenciler,

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI EKİM 2 & 4 EKİM EKİM 1 4 412 EYLÜL 3 AY HAFTA SAAT 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI UNITE 1 HEDEFLER KAZANIMLAR Okuduğu metnin konusunu

Detaylı

2. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÇİLEM TEKNECİ-ABİDE AVCU

2. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÇİLEM TEKNECİ-ABİDE AVCU 2. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÇİLEM TEKNECİ-ABİDE AVCU TÜRKÇE TEMA: MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK-ERDEMLERİMİZ YAZMA Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Yazılarını görsel unsurlarla destekler Yazdıklarının

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETM YILI MUSTAFA ŞIK İLKOKULU 4. SINIF TÜRKÇE KONU VE KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETM YILI MUSTAFA ŞIK İLKOKULU 4. SINIF TÜRKÇE KONU VE KAZANIMLARI ATATÜRK ARALARINDAYDI ÇOK KİTAP OKURDU NANE İLE LİMON ÇİZGİ FİLM KÜTÜPHANE(DİNLEME METNİ) KONUŞAN KİTAP ASIMIN NESLİ KİTAP DOSTUDUR KİTABIN BÜYÜSÜ (ŞİİR) 1. Hafta 17-21 Eylül 2018 T.4.2.2. Hazırlıksız

Detaylı

ÖZEL PEK ĠLKOKULU EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI 2/A SINIFI OCAK AYI VELĠ BĠLGĠLENDĠRME BÜLTENĠ

ÖZEL PEK ĠLKOKULU EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI 2/A SINIFI OCAK AYI VELĠ BĠLGĠLENDĠRME BÜLTENĠ ÖZEL PEK ĠLKOKULU 2017-2018 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI 2/A SINIFI OCAK AYI VELĠ BĠLGĠLENDĠRME BÜLTENĠ Sayın Velilerim; Bu ay 1. dönemin sonuna geldik. Öncelikle sizlere desteğiniz için teşekkür ederim. Dönem

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 ( Bu mektup 14 Nisan 2014-13 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 3.TEMAMIZ : Dün

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ ATATÜRKÇÜLÜK (5 EYLÜL-27 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinlenenle ilgili soru sormak, görüş

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ Aralık-Ocak Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ARALIK_OCAK AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı FİİLLER (Anlam-Kip-Kişi- Anlam

Detaylı

İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY

İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY 2016-2017 İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY TARİH PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 22.09.2016 EYLÜL YETERLİK SINAVI I. AŞAMA 23.09.2016 EYLÜL YETERLİK SÖZLÜ SINAVI II.AŞAMA 03-07.10.16 E 1

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Cümle Bilgisi II AE ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Yüz yüze

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Cümle Bilgisi II AE ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) Yüz yüze KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KİMLİK BİLGİLERİ Öğrencinin Adı Soyadı:. Doğum Tarihi,Yeri. Anne / Baba Adı :. Ev Adresi :. Engel Durumu: Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik R.A.M Kaynaştırma Dosya

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizeneye başlar. Çevresiyle

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI SEVİYE 2 DERS MÜFREDATI

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI SEVİYE 2 DERS MÜFREDATI İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI SEVİYE 2 DERS MÜFREDATI 2017-2018 CEFR seviyesi: A2 Ders Programı: Dersler 8 hafta sürmektedir. Öğrenciler, her gün 4 saat olmak üzere haftanın beş günü İngilizce eğitimi almaktadırlar.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI Güneş Sistemi F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş e yakınlıklarına

Detaylı

Baleybelen Müfredatı

Baleybelen Müfredatı Baleybelen Müfredatı Dil veya Lisan, İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal veya yapay bir araç, kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar içerisinde gelişen canlı bir varlık, temeli tarihin

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ BACALAUREAT 2011 TIP PROGRAMĂ: PROFIL TEOLOGIC ŞI PEDAGOGIC Pagina 1 din 5

Detaylı

3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız

3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLARMART AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Mart ayı

Detaylı

CJ MTP11 AYRINTILAR. 5. Sınıf Türkçe. Konu Tarama Adı. 01 Sözcük ve Söz Gruplarında Anlam - I. 02 Sözcük ve Söz Gruplarında Anlam - II

CJ MTP11 AYRINTILAR. 5. Sınıf Türkçe. Konu Tarama Adı. 01 Sözcük ve Söz Gruplarında Anlam - I. 02 Sözcük ve Söz Gruplarında Anlam - II 5. Sınıf Adı Öğrenme Alanı 01 Sözcük ve Söz Gruplarında Anlam - I 02 Sözcük ve Söz Gruplarında Anlam - II 03 Sözcük ve Söz Gruplarında Anlam - III (Sözcükte Anlam) 04 Sözcük ve Söz Gruplarında Anlam -

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Ders No : 0350040003 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM TARİHİ II Ders No : 0310440061 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Ders No : 0050020007 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak sizleri

Detaylı

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1 الجملة CÜMLE Okuma Parçası :.... Tercüme Okul Okul büyüktür. Bahçesi geniştir. Okulun kapıları yüksektir. Sınıfları çoktur. Öğrenciler okula sabah girerler

Detaylı

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN Okul dı : Tarih : HZİRN Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı HZİRN YI YLIK PLN KZNIMLR VE GÖSTERGELERİ H Z İ R N BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken

Detaylı

İDV ÖZEL BİLKENT ORTAOKULU SINIFLARINA KONTENJAN DAHİLİNDE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

İDV ÖZEL BİLKENT ORTAOKULU SINIFLARINA KONTENJAN DAHİLİNDE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. İDV ÖZEL BİLKENT ORTAOKULU 5-6-7-8.SINIFLARINA KONTENJAN DAHİLİNDE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. ORTAOKUL 5.6.7.8.SINIFLAR Kontenjan İlanı : 07.06.2018 Başvuru Tarihleri : 07-11 Haziran 2018 Başvuru Evrakları :

Detaylı

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-10. kazanımlar Okul Heyecanım 11-20. kazanımlar Okul Heyecanım 21-30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7-20. kazanımlar Benim

Detaylı

Etkinlik 5: Astronota isim verip boyayalım.

Etkinlik 5: Astronota isim verip boyayalım. Etkinlik 5: Astronota isim verip boyayalım. Serbest Okuma DÜNYA Dünya Güneş ten koptu. Önce ateşten toptu. Geçince uzun yıllar, Yavaş yavaş soğudu. Yağmur yağdı,sel oldu. Çukurları doldurdu. Büyük yerlerde

Detaylı

PEK OKULLARI 2A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur!

PEK OKULLARI 2A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! PEK OKULLARI 2A 2018 2019 KASIM İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! 2.SINIF HAT BİLGİSİ ÜNİTE ADI: OKULUMUZDA HAT / EVİMİZDE HAT AÇIKLAMALAR Okulda iletişim

Detaylı

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları AKDAY 3.Sınıf Türkçe Anlam bilgisi Günlük işlerdeki diyalog Cümle bilgisi Cümleri uygun kelimelerle tamamlama Cümlede gereksiz kullanılan kelime Anlamlı ve kurallı cümleler kurma Sözlük çalışması Konu

Detaylı

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR BASKETBOLCU AHMET Ahmet ile babası televizyonda spor haberlerini izliyorlardı. Ahmet, babasına : - Spor ne demek, babacığım? diye sordu. Babası: - Spor, tek başımıza veya birden fazla kişi ile yaptığımız

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 KONU ADI KAZANIMLAR 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler. 2. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi 1.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE 1 Ders No : 0010080006 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 0 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI (48-60) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI OCAK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI (48-60) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI OCAK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI (48-60) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI OCAK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Ø Dikkatini çeken nesne/durum/olayı

Detaylı

İYEP Komisyonun Görevleri; Şubat ayının ikinci haftasında KDA (Kazanım Değerlendirme Araçları) ile yetiştirme programına alınacak öğrencilerin tespitini yapar. Okulun fiziki şartlarını dikkate alarak yetiştirme

Detaylı

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ ÖZEL BİLGE İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Sayın Velimiz, Sizlerin eğitim öğretim sürecimizde yapılan çok yönlü çalışmalar konusunda bilgi sahibi olmanızın

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR ARKADAŞLARIM VE OYUNCAKLARIM Geçen hafta sonu doğum günüm vardı. Evde ailemle birlikte kutladık. Annem ve babam bana uzun süredir istediğim iki oyuncağı almışlar. Çok sevindim onlara teşekkür ettim. Oyuncaklarımla

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI (BİRİNCİ KUR) Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKĠM 0. SINIF DİL VE İ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI SUNUM / TARTIġMA ĠletiĢim ile teknolojik geliģme arasındaki iliģkiyi açıklar. Sunumun özelliklerini belirler.

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI SEVİYE 4 DERS MÜFREDATI

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI SEVİYE 4 DERS MÜFREDATI CEFR seviyesi: B1+ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI SEVİYE 4 DERS MÜFREDATI 2017-2018 Ders Programı: Dersler 8 hafta sürmektedir. Öğrenciler, her gün 5 saat olmak üzere haftanın beş günü İngilizce eğitimi almaktadırlar.

Detaylı

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

Bunlar Bizim Kazanımlarımız 2.SINIF EYLÜL-EKİM AYI KAZANIMLARI

Bunlar Bizim Kazanımlarımız 2.SINIF EYLÜL-EKİM AYI KAZANIMLARI Türkçe Matematik Hayat Bilgisi *Dinlemek için hazırlık yapar, dikkatini yoğunlaştırır. *Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır. Dinlerken vurgu, tonlama ve telâffuza dikkat eder. *Dinlediklerinde ne, nerede,

Detaylı

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 75 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 ÖZET OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 1 DERSİ KAZANIMLARININ AŞAMALILIK İLİŞKİSİNİN

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2 SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

Ders Adı Kodu Dönem T+U Saati AKTS. Sözlü İletişim I ENG 311 GÜZ 3+0 3

Ders Adı Kodu Dönem T+U Saati AKTS. Sözlü İletişim I ENG 311 GÜZ 3+0 3 Ders Adı Kodu Dönem T+U Saati AKTS Sözlü İletişim I ENG 311 GÜZ 3+0 3 Önkoşullar Bu dersin bir önkoşulu yoktur. Öğretim Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü İmran

Detaylı

Nükhet YILMAZ İlkokul Akademik Koord. HAYAT BİLGİSİ TÜRKÇE Anlama Akıcı Okuma Söz Varlığı Dilbilgisi Kütüphane MATEMATİK

Nükhet YILMAZ İlkokul Akademik Koord. HAYAT BİLGİSİ TÜRKÇE Anlama Akıcı Okuma Söz Varlığı Dilbilgisi Kütüphane MATEMATİK Değerli Velilerimiz, Bu hafta, Dünya Çocuk Hakları gününü ve Öğretmenler Gününü kutladık. Bu günlerin anlam ve önemi için farklı etkinlikler yaptık. Pankartlarımızla okul turu yaparak ortaokul ve Liseli

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (36-48) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (36-48) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (36-48) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2017 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İngilizce 4 ENG 212 Bahar 3+0 3

DERS BİLGİLERİ. İngilizce 4 ENG 212 Bahar 3+0 3 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Dönem T + U Saat AKTS İngilizce 4 ENG 212 Bahar 3+0 3 Önkoşullar Bu dersin önkoşulu ENG 211 dersidir. Öğretim Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI MART 2018 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. tahmini ile gerçek

Detaylı