UZAKTAN EĞİTİMDE MATERYAL ORTAM VE TEKNOLOJİ TASARIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UZAKTAN EĞİTİMDE MATERYAL ORTAM VE TEKNOLOJİ TASARIMI"

Transkript

1 UZAKTAN EĞİTİMDE MATERYAL ORTAM VE TEKNOLOJİ TASARIMI 11 EDİTÖRLER Görkem KÖSEOĞLU Burak İNAN

2 UZAKTAN EĞİTİMDE MATERYAL ORTAM VE TEKNOLOJİ TASARIMI AMAÇLAR VE KAZANIMLAR: Yazılı basılı materyallerin uzaktan eğitimde nasıl tasarlandığını açıklar. Görsel tasarım öğelerini sıralar. Görsel tasarım öğelerini açıklar. Görsel tasarım ilkelerini sıralar. Uzaktan eğitimde kullanılan ders kitaplarının nasıl tasarlandığını açıklar. Uzaktan eğitimde öğretim tasarım ilkelerini sıralar. açıklar. açıklar. Uzaktan eğitimde ders kitaplarının programlı öğretim yöntemi ile nasıl yazıldığını Uzaktan eğitimde ders kitaplarının modüler öğretim yöntemi ile nasıl yazıldığını Uzaktan eğitimde yayın yolu ile öğretim ortamları ve teknolojileri tasarımlarını açıklar. Uzaktan eğitimde görsel teknolojileri sıralar. Uzaktan eğitimde televizyon dağıtım modellerini sıralar. Uzaktan eğitimde işitsel teknolojileri sıralar. Uzaktan eğitimde radyo dağıtım modellerini sıralar. Uzaktan eğitimde bilişim ortamları ve teknolojileri tasarımını sıralar. Uzaktan eğitimde VCD İle ders tasarımını açıklar. Uzaktan eğitimde etkileşimli video tasarım ve geliştirmesini açıklar. İÇERİK: Uzaktan eğitimde yazılı basılı materyallerin tasarımı. Uzaktan eğitimde yazılı- basılı materyalin öğretimsel etkililiği ve tasarımı. Uzaktan eğitimde ders kitaplarında görsel tasarım öğeleri. Uzaktan eğitimde görsel tasarım ilkeleri. Uzaktan eğitimde kullanılan ders kitaplarının tasarımı. Uzaktan eğitimde öğretim tasarım ilkeleri. Uzaktan eğitimde ders kitaplarının programlı öğretim yöntemi ile yazılışı. Uzaktan eğitimde ders kitaplarının modüler öğretim yöntemi ile yazılışı. Uzaktan eğitimde yayın yolu ile öğretim ortamları ve teknolojileri tasarımı. Uzaktan eğitimde görsel teknolojiler. Uzaktan eğitimde televizyonla dağıtım modelleri. Uzaktan eğitimde işitsel teknolojiler. 2

3 Uzaktan eğitimde radyo ile dağıtım modelleri. Uzaktan eğitimde bilişim ortamları ve teknolojileri tasarımı. Uzaktan eğitimde VCD İle ders tasarımı. Uzaktan eğitimde etkileşimli video tasarım ve geliştirme. Örnek Olay: Ali lisans mezunu olduktan sonra eğitimine bir ara vermiştir ve sonra uzaktan eğitimle yüksek lisansa başlamıştır. Aradan uzun bir zaman geçtiği için Ali konuları anlamakta zorlanmakta ve materyal olarak indirdiği pdf, docx gibi materyalleri okumaktan sıkılmıştır. Pdf in içindeki bilgilerin tasarımının yanlış yapıldığını düşünmüştür. Aynı zamanda aldığı kitaplarda bu durumdadır. Kitapların içinde düz yazı şeklinde olması Ali yi çok zorlamış ve yüksek lisansı bitiremeyecek duruma gelmiştir. Ali bu işi bırakmamış ve üniversiteye bazı tavsiyelerde bulunmuş. Kitapların tasarımı, düzenlemesi ile ilgili pdf ve kitapların görselleştirilmesi gibi konularda önerilerde bulunmuştur. Üniversite Ali ve birçok kişinin bu durumdan şikâyet etmesinden dolayı düzenlemeye gitmiş ve kitapları, pdfleri ve ek olarak farklı materyal araçlarını televizyonla eğitim, çoklu ortam destekli, İnternete dayalı eğitim gibi konularda da kendini geliştirmiştir. Bu durumdan memnun olan öğrencilerin başarıları artmaya başlamış ve uzaktan eğitimde bir patlama yaşanmış, öğrenci sayısı artmıştır. Öğrenciler her an artık bilgiyi hızlı bir şekilde ulaşabiliyorlar ve görselleştirilmiş kitaplar, pdf, ppt gibi materyallerin yanında görsel-işitsel araçlarla da eğitimi kolay anlaşılır bir şekilde alabiliyorlardı. Bu durumun sonunda Ali gibi binlerce kişi hem çalışıp hem okumuşturlar ve Ali iyi bir dereceyle mezun olmuş ve artık bilgiyi üreten duruma gelmiştir. Anahtar kelimeler: Uzaktan eğitim, materyal ortam, Teknoloji tasarımı, Yazılı-basılı materyal, Modüler öğretim, programlı öğretim, Materyal seçimi, Materyal tasarımı, Görsel materyal, İşitsel materyal, Tasarım İlkeleri Giriş: Uzaktan eğitim, zaman ve mekân bağlamında öğreten ve öğrenin farklı yererde olduğu eğitim şeklidir. Uzaktan eğitim verilirken kullanılan materyaller düzgün bir şekilde tasarlanmalı ve günümüz teknolojileri en iyi şekilde kullanılmalıdır. Her geçen gün artan teknolojide ve günümüz dijital yerli öğrenenlerin olduğu bu dünyada vereceğimiz uzaktan eğitim için iyi bir tasarıma ihtiyacımız vardır. Uzaktan eğitimde öğrenene öğrenme bilinci kazandırmak ve sıkılmadan uzaktan eğitim materyallerinden öğrenmesi için eğitimcilerin bu konuda kendini geliştirmesi ve yeniliklere açık olması gerekmektedir. Aynı zamanda iyi bir tasarımcı olması gerekmektedir. Günümüzde uzaktan eğitim materyallerinin nasıl tasarlandığı, nelere dikkat edildiği ve artan teknolojide uzaktan eğitim teknolojilerini en iyi nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Uzaktan eğitimde kullanılan ders kitaplarının daha eğitici ve dikkat çekici olması öğrenenin kolayca öğrenmesi için nasıl tasarlayacağımızı öğreneceğiz. Farklı öğrenme tarzları olan öğrenenlerin her birine daha iyi öğrenmesi için sunulan işitsel, 3

4 görsel, grafik, v.b. tarzda materyallerin zenginleştirilmesiyle bireysel öğrenenlerin daha kolay öğrenmesi kolay olacaktır. 1. Uzaktan eğitimde yazılı-basılı materyal tasarımı Bu kısımda; uzaktan eğitimde yazılı-basılı materyal tasarımı konusunu ele alacağız, ancak konuya girmeden önce bu konu ile doğrudan ilişkili olan yazılı ve basılı materyallerin öğretimsel etkililikleri ve tasarımı hakkında bilgiler vermekte fayda vardır. 2. Yazılı ve basılı materyallerin öğretimsel etkililikleri ve tasarımı Yazılı bir materyalin öğretimsel etkililiği, özellikle 3 temel değişkene bağlıdır; a) Materyallerin okunabilirlik düzeyleri b) Materyalin içeriği c) Materyalin tasarımı (düzenlenmesi, dış görünümü) Yazılı materyallerin tasarımında dikkate alınması gereken bir takım faktörler şunlardır (Yalın, 2004, s. 150; aktaran Uşun, S Sy, ): Tutarlılık, sayfa düzeni, görsel materyaller, yazı türü, yazı boyutu, yazı stili ve vurgulama araçlarının kullanımı. Görsel materyallerin çoğunda görsel unsurların yanında sözel unsurlar da yer alır. Bir görsel materyal hazırlanırken, resim vb. unsurların yanı sıra, sözel unsurlara da gerektiği zaman yer verilmelidir. Sunumumuzu yaparken daha ilgi çekici ve okunaklı olması için sözel unsurların tasarımına da dikkat etmemiz gerekir. Şimdi dikkat edeceğimiz bazı noktalardan bahsedecek olursak; Yazı Tipi (Harf Stili): Bir materyalde kullanılan yazı tipi, görseldeki diğer öğelerle uyum içinde olmalıdır. Dolaysız bir şekilde verilecek mesajlar için, öğretim amaçlı görsellerde süslü yazı tipleri yerine düz yazı tipleri seçilmelidir. Görsel tasarımcılar genel olarak yansıtılan görseller için "Helvetica" isimli yazı tipini ve basılı materyaller için ise "Palatino"yu öneriyorlar. Ancak yukarıda denildiği gibi bu, tamamen tasarımcıların tercihlerine bağlıdır. 4

5 Metin Objeleri: Aynı görüntüde çok fazla yazı tipi kullanımından uzak durulmalıdır. Genelde küçük harfler tercih edilmeli, sadece önemli noktaları vurgulamak için farklı renk ve çizgiden yararlanılmalıdır. Grafik Objeleri: Bilgiyi sunmak için çeşitli grafikler kullanılabilir. Ancak grafiklerde çok detaydan ve aşırı renklendirmeden kaçınılmalı ve ilgili metinle birlikte sunuma özen gösterilmelidir. Stil Sayısı (Stil Çeşitliliği): Bir görselde veya arka arkaya kullanılacak bir grup görselde ikiden fazla yazı tipi kullanılmamalıdır. Ayrıca bu yazı tipleri uyum içinde olmalıdırlar. Büyük Harf ve Küçük Harf Kullanımı: Bir metinde yazıların en iyi derecede okunabilir olmalarını sağlamak için, yalnızca küçük harf ve ancak gerektiği yerlerde veya zorunlu durumlarda büyük harf kullanmak gerekir. Harf Boyutu (Punto): Bir bülten panosuna asılan bir metnin veya poster olarak hazırlanan bir metnin uzak bir mesafeden okunabilir olması beklenir. Bu gibi durumlarda yazıların harf boyutları okunabilirlikleri açısından çok önem kazanır. Bu konudaki yaygın uygulama, küçük harflerin boyutunun her 3 metrelik mesafe için 1.3cm yüksekliğinde olmasıdır. 5

6 Renk: Harflerin rengi, arka planın (zeminin) rengiyle zıt bir renkte olmalıdır. Renk öğesini bu şekilde kullanmanın bir amacı da; metni okunabilir hale getirmek ve ayrıca gerektiğinde dikkatleri çekmek amacıyla gerekli yerlerde vurguya gereksinim duyuyor olmaktır. Satırlar Arası Boşluk: Bir metindeki satırlar birbirlerinden çok uzak olduklarında, metindeki ifadeler birbirlerinden kopukmuş gibi bir izlenim yaratır. Eğer satırlar arasındaki uzaklık, ortalama harf büyüklüğünden 1. 5 kat büyük olursa, metin rahat bir şekilde okunur. 3. Uzaktan eğitimde ders kitaplarında görsel tasarım öğeleri Tasarım; diğer bütün alanlarda olduğu gibi ders kitaplarının etkililiği için de önemlidir. Nasıl ki resimleri güzel seçilmemiş bir dergiyi okumak bize zevk vermiyorsa, güzel ve kurallarına uygun olmadan tasarlanmış bir kitaptan ders çalışmak ta öğrencilere keyif vermez. Etkili ders kitabı tasarımı için, tasarım öğelerinin seçilmesi ve tasarım ilkelerine uyularak düzenlenmesi gerekmektedir. Bu kısımda; boşluk, çizgi, şekil, form, boyut, doku, desen ve renk gibi görsel materyal tasarım öğeleri ayrıntılı bir biçimde ele alınıp, incelenmektedir; 3.1 Boşluk: Belirlenmiş bir çerçeve içinde kullanım alanı dışında kalan yerlerdir. Materyalin oluşturduğu zemine (saydam-kâğıt-levha-ekran vb.) bakıldığında ilk bakışta görülen dolu ve boş alanlardır. Araştırmalar sabit bir resim üzerinde gözün en fazla algıladığı bölümün %41 ile "sol üst köşe", en az algılanan bölümün ise "%14 ile "sağ alt köşe" olduğunu göstermiştir. (Bkz. Şekil1) Bu özelliği dikkate alarak en fazla vurgulamak istediğimiz yazı, resim gibi unsurları, bu can alıcı noktaya yerleştirmek beklenilen etkiyi yaratacaktır. 6

7 3.2 Çizgi: Hareketi ve yönü belirleyici etkisi olan çizgi, gözü belirli bir alana ya da bir alan etrafında hareket ettirerek dikkatleri çeken ve algılama üzerinde oldukça önemli olan tek boyutlu bir araçtır. Çizgi; hareketi, yönü ve gücü olan bir sadeleştirme aracı oluğ, özellikle çocukluk dönemi sezgilerimizi anlatmada ilk başvurduğumuz araçlardan birisidir. Çizgilerin yatay, dikey veya eğik kullanımı ilgi çekme ve yönlendirme amaçlı kullanılmalıdır. Dikey çizgiler;"yüksekliği arttırıcı", eğik çizgiler ise; "dengesizlik" etkisi yaratacak şekilde kullanılarak ilgi çekilebilir. Yatay çizgiler; "durağanlık etkisi", dikey çizgiler "güçlülük etkisi" ve eğik çizgiler ise "hareket etkisi" verirler. 3.3 Şekil: Bir düzey üzerinde oluşturulan ve az bir çaba ile dikkati materyale çekmeyi başarmada etkili olan iki boyutlu tasarım öğesidir. Görsel algılamaya ilgi toplayan önemli bir öğedir. Anlamlı bir bütün oluşturmak için, Çeşitli şekiller birlikte kullanılabilir ya da gruplandırılabilir. Ders kitabında şekiller önemli bir yer tuttuğu için ve konuyu anlamada çağrışım yapmayı basitleştirir. Kitaplarda materyaller genellikle sol üst kısma konulmaktadır çünkü insan gözü soldan başlayarak sağa doğru tarama yapmasından kaynaklanır. 7

8 3.4 Form: Biçimsel (yapısal) tasarım elemanlarının birbirine göre yerleşimidir. Materyal üzerindeki şekillerin birbirine göre yerleşimiyle form oluşturarak, anlamlı kompozisyonlar meydana getirilir. Formda şekiller düzgün yerleştirilmeli gözün rahatça kayabileceği tarzda hazırlanmalıdır. Şekiller arasında büyük boşluk bırakılırsa göz zorluk çekeceğinden görsel etki azalır. 3.5Boyut: Biçimsel tasarım elemanlarının birbirlerine göre yerleşimidir. Boyut algısı nesne bilgimize göre değişeceği için bilindik bir boyut seçilmelidir. 3.6 Doku: Üç boyutlu nesne ve materyallerin bir özelliği olan; doku; renk gibi vurgulama, ayırma ya da bütünlüğü artırmak amacıyla kullanılabilen bir yapısal tasarım öğesidir. Materyallerde düz, pürüzlü, mat, saydam ya da renkli dokular kullanılabilir. 8

9 3.7 Desen: Özellikle önem fikri vermek, ayırmak ya da bütünleştirmek amacı ile, üç boyutlu cisimler oluşturmak ve dokunma fikri oluşturmak için desen kullanılmasında fayda vardır. 3.8 Renk: Materyale olan ilgiyi arttırma ve hatırlatmayı kolaylaştırma v.b. özellikleri ile, öğretim materyalleri tasarımında oldukça önemli bir rol oynayan yapısal tasarım öğesidir. Renklerin yararları: Renkler konu üzerinde dikkat toplamada, farklılıkları ve benzerlikleri ayırmada, görüntülerin doğal renklerini yansıtmada, konuların sıkıcılıktan kurtarılması ve canlılık kazanmasında doğrudan etki yaparlar. Renklerin insan duyguları ve düşünceleri üzerinde de etki yaptığı düşünülmektedir. Bu yüzden anlattığımız konuya uygun renk seçimi önemlidir. Renklerin nasıl kullanıldığını bakacak olursak: (kullanım ilkeleri) 1-) Görüntünün gerçekliğini sağlama, ani renk değişimi ile etki yaratma, ayrı renklerle farklı hususların belirtilmesi gibi ilkelere uyulmalıdır. 2-) Bazı araştırmalar cinsiyet, yaş, çevre ve etnik özelliklere göre de farklı renk seçimlerinin uygulanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Hedef kitlemizi bilmeli ve ona göre renkler seçmeliyiz. 3-) Aynı materyal üzerine üçten fazla renk kullanılmamalıdır. Bu durum; gözün renk seçimini zorlaştırır. Algılamayı etkiler. 4-) Bir sunum ekranındaki renk düzeni, kendi içinde oluştuğu renklerden oluşturulduğu zaman, izleyicide daha olumlu ve uzun süre hatırlanacak izlenimler bırakacaktır. 9

10 5-)Dikkat çekici noktalarda kırmızı, sarı ve turuncu gibi renkler kullanılmalıdır. Taban renkleri olarak genlikle yeşil, mavi, beyaz gibi renkler kullanılır. Yapılan araştırmalarda öğrenciler kırmızı renkli bir bilgiyi gördüklerinde daha uzun hatırlamaktadırlar. Materyal tasarımında gözün en fazla kırmızı, en az mor rengi algıladıkları dikkate alınmalıdır. 6-) Mavi dikkatleri az çeken bir renk olduğu için arka planlarda kullanılır. Dikkat çekmese de rahatlatıp, dinlendiren etki yaratır. Mavi aynı zamanda güven rengidir örnek olarak facebook un kullanması. 7-)Bir görselde anahtar kelimeler ya da önemli öğeler sarı renk ile gösterilir ve okunabilirlik açısından en iyi renk kombinasyonu siyah üzerine sarıdır. 8-) Renklerle objeler olduğundan daha küçük veya daha büyük gözükebilir. Arka plandaki renk ve n plandaki renklerin kullanımı dikkat edilmelidir. 9-) Her tasarımcının zevki arklıdır ve renkler ile hedef kitleye uygun renk seçimleri yapıp öğrenmeyi kolaylaştırabilir. Öğrenenlerin duygularını hangi renkle etkileyeceğini iyi bilir. Renkleri seçerken renk körlüğü olan kişiler için dikkat etmesi gerekir. 10-) Renk, görsel materyallerde önemli bir unsur olmakla birlikte, etkililiği bilinçli kullanılmasına bağlıdır. Bir renk, kendisini çevreleyen renkler dikkate alınmadıkça doğru olarak değerlendirilmez. Renk Çemberi: Bir rengin diğer bir renkle ilişkisini daha iyi anlayabilmek için renk çemberi adı verilen bir diyagram geliştirilmiştir.(bkz. Şekil 1). Şekil 1. Bütünleyici renkler, yan yana geldiklerinde birbirlerinin etkisini artırırlar ve en net biçimde görünürler. Uyumlu renkler ise, yan yana geldiklerinde birbirlerinin gücünü kırarak birbirlerini olduklarından daha zayıf gösterirler. (Yalın, 2004; aktaran Uşun, S Sy, ) 10

11 Sizce uzaktan eğitimde renklendirme neden bu kadar önemlidir? Siz olsaydınız hangi renkleri daha çok kullanırdınız? 3.8-) Zıtlık: Şekil, renk, mesafe vb. özelliklerde zıtlık yaratılabilir. Çevresindekilerle zıtlık oluşturan bir tasarım elemanının dikkat çekeceği kuşkusuzdur. Konunun can alıcı bölümünün zıtlık yaratılarak verilmesi daha etkili bir tasarım sağlar. Arka Alan (Zemin) ve Ön Alan Renk Zıtlıkları: Bir görseldeki önemli unsurlar, özellikle sözcükler, kolayca görülebilmelidir. Bunu sağlamanın en kolay yollarından birisi; zemin ile ön alanda zıt renkleri kullanmaktır. Zıt renklerdeki kural koyu renkli öğeler açık renkli zemin üzerine gömülebilirler. Görsel Tasarım İlkeleri Bu kısımda; oran-ölçek; denge; bütünlük/uyum; hizalama/ritim; vurgu ve yapı gibi görsel materyal tasarım ilkeleri ayrıntılı bir biçimde ele alınıp, incelenmektedir. 1-) Oran-Ölçek: Objelerin büyüklüğünün doğru algılanması için, tanıdık bi başka obje ile ölçeklendirilmesi gerekir. Kullanılan objelerin doğal yapılarını uygun oranda büyüklük ve küçüklüklere dikkat edilmesi gerekir. Kullanılan çizgi veya harflerle; hafiflik, ağırlık, yükseklik, çukurluk e derinlik gibi farklılıklar hissettirilmelidir. 11

12 2-) Denge: Materyalde bulunan öğelerin göz tarafından algılanan ağırlığıdır. Ders kitabındaki öğeler, dikey veya yatay eksen veya hem yatay hem dikey eksenler dikkate alınarak eşit ağırlıkta dağıtıldığında, okuyucuda denge ve eşitlik duygusu uyandırır. Simetrik olmasına dikkat edilmelidir. Bir tasarımda dengelenecek değerler ise şunlardır. Küçük-Büyük Parlak-Mat Yuvarlak-Köşeli Çok-Az kapalı-açık Sınırlı-Sınırsız Uzun-Kısa Açık-Koyu Sert-Yumuşak Beyaz-Siyah 3-) Bütünlük/ Uyum: bir görseli meydana getiren öğelerin bir bütün olarak görünmesini sağlayan, öğeler arasındaki ilişkidir. Bütünlük, görseli anlamayı ve yorumlamayı kolaylaştırır. Öğeleri üst üste bindirerek, Oklar gibi işaret araçları ve Çizgi, şekil, renk, çerçeve gibi görsel araçlar kullanarak bütünlük sağlanabilir. Parçaları meydana getiren elamanların bir araya geldiğinde anlamlı bir mesaj verebilmesi için, uyumlu bir bütünlük oluşturması, yani, bir görseli meydana getiren öğelerin bir bütün olarak görünmesini sağlayan, öğeler arasındaki ilişkiye dikkat edilmesi gerekmektedir. Uyum, bir bakıma bütünü oluşturan parçaların birbiri ile olan ilişkisine bağlı olarak ortaya çıkar. 12

13 4-) Hizalama/Ritim: Gözün bir objeden diğerine rahatlıkla kayabilmesidir. Birbirinden kopuk olarak yerleştirilmiş tasarım elemanları arasında bağlantı zor kurulur. Algılama istenen şekilde olmaz. Düzenli bilgiler düzensizlere göre daha kolay öğrenilir ve hatırlanır. 5-) Vurgu: Öğretim materyalinin can alıcı noktasıdır. Dikkat çekilecek nokta en ilgi çekici nokta olarak tasarlanıp, en önemli unsurlar oraya yerleştirilebilir. Bu amaçla değişik teknikler kullanılabilir: Ok ve benzeri yön gösteren araçlar kullanmak, Önemli öğe için diğerlerinden daha parlak bir renk kullanmak. Temel öğeyi diğerlerinden daha büyük yapmak. 6-) Yapı: Görsellik mümkün olduğunca basitleştirilmeli, aşırı detaycılıktan kaçınılmalıdır. Genelde dengeli, sıralı ve sola yanaşık bir yapı tercih edilmelidir (Vural, 2004, s, 74; Uşun, S sy, ). UZAKTAN EĞİTİM İÇİN DERS KİTAPLARININ SEÇİMİ, TASARIMI ve GELİŞTİRİLMESİ Kitabın bu kısmında uzaktan eğitim için ders kitaplarının seçimi, tasarımı ve geliştirilmesi konusu ayrıntılı bir biçimde ele alınmaktadır. UZAKTAN EĞİTİM İÇİN DERS KİTAPLARININ SEÇİMİ Uzaktan öğretimde malzeme (materyal), öğrenciden öğrenciye bilgi göndermeye yönelik bir iletişim kanalı olarak nitelendirilir. Öğretim materyallerini seçerken en önemli ölçüt, öğretim programında yer alan hedef davranışlarla tutarlılıktır. Der kitabı hazırlanırken de hedef davranışların kazandırılması ölçüt olmalıdır. Uzaktan eğitim için hazırlanacak ders 13

14 kitaplarından öncelikle derslerle ilgili bilişsel, devinişsel, duyuşsal öğrenme hedeflerini geliştirmeye yardımcı olması beklenir. Hedef davranışları kazanacak olanlar (hedef kitle) uzaktan eğitim öğrencileri olduğundan, materyal seçiminde bu kitlenin iç koşulları gelişim ve öğrenme özellikleri, ilgileri, gereksinimleri sistemden beklentileri, tutumları, değer yargıları, hazır bulunuşluk düzeyleri sosyal, kültürel ve ekonomik durumları vb. dikkate alınmalıdır Bilişsel öğrenme hedeflerini gerçekleştirmeye yardımcı olabilecek bir ders kitabında: olgusal bilgilerin sunulması, farklılıkların öğrenilmesinin sağlanması, çalışma işlevlerinde kullanılan sözcüklerin sunulması, çalışma akışının tanımlanması ve öğrencilerin gerçek yaşamda karşılaşacakları iş yerleri konumlarının ve durumların sunulması gerekir. Devinişsel hedeflerin gerçekleşmesini sağlama konusunda ders kitaplarının kullanımı sınırlıdır. Devinişsel becerilerdeki ilkeleri ya da basamakları öğretmek için hareketsiz şekiller kullanılmalıdır. Hareketsiz şekiller hareket eden nesnelerin konumunu da gösterebilmektedir. Ancak hareketin gösterilmesi yine de oldukça zordur. Ders kitaplarının genelde duyuşsal hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak kullanılmamaktadır. Ancak bazı gereçler duyguları harekete geçirebilmekte ve oldukça ilginç olabilmektedir. Amaçlara uygun uzaktan öğretim malzemesinin seçimi için; hedef kitlenin amaçlan, ekonomik, sosyal ve politik yapısı ile kavrama yeteneği dikkate alınmalıdır. Ders kitapları seçiminin uzaktan eğitim açısından önemi çok büyüktür. Bir ders kitabı, kapsamı ve işlevi bakımından önem taşımaktadır. İçerikte güncel bilgilere yer verilmelidir. Yani bilgiler günlük yaşamla ilişkilendirilmelidir. Ayrıca içerik, öğrenme ilkeleri ile tutarlı olmalıdır. İçerik basitten karmaşığa, soyuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene ve kolaydan zora doğru(aşamalı) sıralanmalıdır. Ders kitabı, eğitim programı ile tutarlı olmalıdır. Eğitim programında dersin büyük bir kısmında kitap aktivitelerine yer verilmektedir. Bu yüzden kitap daha çekici hale getirilmeli ve anlaşılır olmalıdır. Ders kitabının okunabilirlik standartları da yüksek olmalıdır. Bu nedenle okunabilirlik ölçütleri yani yazı karakterleri, harf boyutu, cümlelerin kuruluşu, paragrafların düzeni iyi hazırlanmalıdır. Hazırlanacak ders kitabının öğrencinin düşünme ve sosyal becerilerini geliştirmesi gerekmektedir. Kavramların tanımlarına, olayların açıklamalarına, ilkelerine çeşitli olası çözümlere yer verilmelidir. Bununla birlikte bilgi düzeyini ölçen sorular, kavrama ve uygulama soruları yer almalıdır. Olgularla ile ilgili verilen konuların günümüzle bağlantısı kuru malıdır. 14

15 UZAKTAN EĞİTİM İÇİN DERS KİTAPLARININ TASARIMI ve GELİŞTİRİLMESİ Kitabın bu kısmında, uzaktan eğitim için ders kitaplarının tasarımı ve geliştirilmesi konusu ayrıntılı bir biçimde ele alınmaktadır Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik Ders Kitaplarının Tasarımı Uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik ders kitaplarının tasarımında uyulması gereken bazı temel ilkeler şunlardır: * Tasarım ve kapsam planlanırken en az diğer öğretim ortamlarına yönelik gereçlerin hazırlanmasında gösterilen özen, ders kitaplarına da gösterilmelidir. * Tasarımda uzaktan eğitim hedef kitlesinin iç koşulları (yaş, dil yetenekleri, okuma biçimleri, alışkanlıkları, gelişim ve öğrenme özellikleri, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik durumlar vb. özellikleri) dikkate alınmalıdır. * Yazı türleri, sayfa düzeni ve tasarımı konusunda bilgi sahibi olunmayabilir. Bu durumda uzmanlara danışılmalıdır. * Yazılı gereci istenildiği gibi geliştirmede kullanabilecek yazı karakterleri ve sayfa tasarımları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, metni soğuk ve resmi bir hale, bazıları da metni sıcak ve resmi olmayan bir duruma getirebilmektedir. Söz konusu karakter ve tasarımlar etkili kullanılmalıdır. * Yazımda izlenmesi gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kurallardan bazıları; bir virgül ya da noktadan sonra bir boşluk bırakmak, vurgulamak için sözcüğün altını çizmek yerine sözcüğü italik yazmak ve yine vurgulamak amacıyla tüm harfleri büyük harfle yazmak yerine kalın yazmak ve bir sayfada ikiden fazla yazı karakteri kullanmaktır. * Bilgileri ünitelerde ve konularda mantıklı bir şekilde bölümlere ayırmak gerekir. * Hazırlanan metin, konuyu bilinmeyen bir kişi üzerinde denenmelidir. Deneme aşamasında; metnin açıklığı ve kullanıma uygunluğu için konudaki ve metnin tasarımındaki değişikliği not almak gerekir. * Büyük laflar etmekten, mesleki dil ve karmaşık bir dil kullanmaktan kaçınılmalıdır. Anlatılmak isteneni anlatmak amacıyla öğrencilerin sözcükleri araştırmasına ya da cümleleri yeniden okumasına engel olmamak gerekir. Olabildiğince edilgen cümleler kullanmaktan kaçınılmalı ve kısa cümleler kullanılmalıdır. * Konu planında alt konularının temel konuları desteklemesini sağlamak gerekir. * Öğrencilerin metne verecekleri tepkilerin neler olabileceği planlanmalıdır. * Metinde yer alan, bilinmeyen terimleri, kısaltmaları ve kısa yazımları açıklamak gerekir. 15

16 * Yazı karakteri ve sayfa düzeni planlanırken hedef kitlenin(uzaktan öğrenen bireylerin) özellikleri göz önüne alınmalıdır. Basılı Malzemeler için Öğretim Tasarım İlkeleri Yazı Türü İçeriğin Yazımı Ders tanıtımı hazırlama Kararlı bir yapıda kalma Örnek ve benzetmelerin kullanımı Soruların Kullanımı Terimler Sözlüğü Kullanımı Ders Kitabının Her Bölümünde Bulunması Gereken Kısımlar Bölüm numarası ve Adı, öğrenme hedefleri, içindekiler, çalışma önerileri, örnek olay, anahtar kelimeler, giriş, asıl metin, ara sorular, özet, alıştırmalar / değerlendirme soruları, yararlanılan ve başvurulabilecek kaynaklar bulunmalıdır. Bir uzaktan eğitimci olsaydınız ve materyal olarak da bir kitap hazırlasaydınız. Bu kitabı daha çok okunması ve öğretici olması için neler yapardınız? Günümüzde uzaktan eğitimde kullanılan kitaplar; görsel, görüntü, şema, şekil, harita v.b. konularda iyileştirilmesine rağmen yinede okunmamasının sebebi nelerdir? 16

17 Uzaktan Eğitim(Öğretim) Ders Kitap ve Notlarının Programı Öğretim Yöntemi ile Yazılması Uzaktan öğretim örgencilerinin yüz yüze öğrenme olanaklarının sınırlı bulunması, onların geri besleme almalarını sınırlamaktadır. Bu sınırlılığı en az düzeye indirmek için, uzaktan öğretim uzmanları yeni önlemler araştırmaya başlamışlardır. Bunlardan bazıları: Yüz yüze öğrenme etkinliklerinin düzenlenmesi, öğretmenlerin öğrencileri ziyaret etmesi, ödevlerin bilgisayarlarla değerlendirilmesi ve ders kitapları veya notlarının "programlı öğretim Yöntemi ne göre yazılmasıdır. Uzaktan öğretim ile programlı öğretim yönteminin ortak birtakım özelliklere sahip olmaları ve programlı öğretimin sağladığı ek olanaklar, uzaktan öğretim ders kitap veya notlarının programlı öğretim yöntemine göre yazılmasını gerektirmektedir. Uzaktan öğretim ve programlı öğretim arasındaki bazı ortak özellikler şunlardır: * Uzaktan ve programlı öğretimin her ikisi de öğretme-öğrenme sürecinde öğrencinin etkin katılımını istemektedir. * Her ikisi de öğrenmede bireyin kendine uygun gelen bir hızla ilerlemesini sağlamakta ve yine her ikisi de bilinen kavramlardan bilinmeyen kavramlara doğru öğrenciye rehberlik etmektedir. Bu rehberlik, öğrenmede kolayca aşılabilecek kısa aşamalarla yapılmaktadır. Ders kitap veya notlarının programlı öğretim yöntemine göre yazılması için önce bu işi yürütecek personelin görevlendirilmesi gerekmektedir. Uygulamalara bakıldığı zaman personel görevlendirme konusunda iki yol izlendiği görülmektedir. Birincisine göre; programlama çalışmalarının tek bir kişi tarafından yürütülmesi benimsenebilmektedir. İkinci durumda ise; bir ekibin oluşturulması öngörülmektedir. (Hrzal, ss ; aktaran Uşun, S Sy, ). Uzaktan Eğitim (Öğretim) Ders Kitap ve Notlarının Modüler Programlarla Yazılması Uzaktan veya geleneksel eğitim kurumlarında modüllerle öğrenme yapılabilmesi için, eğitim programlarında yer alan derslerin, modüller biçiminde önceden hazırlanmış olması 17

18 gerekmektedir. Modüllerle öğrenme ye başlamadan önce yapılacak ilk iş, bireyin gereksinimlerine ve öğretim düzeyine uygun modülün seçilmesidir. Bilindiği üzere özellikle uzaktan öğretim programlarından yararlananlar oldukça değişik kategorilerden oluşmaktadır. Modüler programlama, geleneksel eğitim kurumlarına gidememiş, öğrenimini yarıda bırakmış, mesleki yaşantısını sürdürürken alanına ilişkin yeni gelişmeleri izlemek isteyen, geleneksel eğitim kurumları dersliklerine dönmek istemeyenlere kendi kendilerine eğitilme olanağı sağlayacak esneklikte bir uygulama görünümündedir. Yani uzaktan öğrenim görmek isteyenler için yeni olanaklar sunma özelliklerine sahip bulunmaktadır. Üstelik de açık eğitim uygulamaları ile kolaylıkla bütünleşme olanağı bulunmaktadır. Modüler programlama, sağladığı olanaklara karşın, bazı güçlük veya sorunlar da birlikte getirmektedir. Bu programların hazırlanması ve uygulamaya konması uzun zaman almakta ve uzmanlık istemektedir. Ancak, modüllerin niteliği, hazırlanma için ayrılan zaman ve uzmanlıkla doğru orantılı görülmektedir. Nitelikli modüller oluşturabilmek için, uzmanlık bilgisi bulunan ve uyum içerisinde çalışacak ekiplerin oluşturulmasını gerektirmektedir. Bu da her zaman kolay olmamaktadır. Modüllerin hazırlanıp geliştirilmesine öğrencilerin etkili biçimde katılmasını sağlamada ve modüllerin bütünleştirilmesinde güçlükler doğmaktadır. Modüler programlama için bir diğer sorun da, içeriklerin sınırlı biçimde sunulmasına yol açmasıdır. Diğer taraftan, bu programlamanın bazı disiplinler için elverişli olmayacağı da düşünülmektedir Bunların başında estetik alanı gelmektedir. (Hızal, 1983, ss ; aktaran, Uşun, S Sy, ). Sizce uzaktan eğitimde bir ders kitabı oluştururken nelere dikkat etmeliyiz? Ders kitabının daha etkili ve ilgi çekici olması için ne tür yöntemler kullanabiliriz? Tartışınız. UZAKTAN EĞİTİMDE YAYIN YOLU İLE ÖĞRETİM ORTAMLARI ve TEKNOLOJİLERİ TASARIMI Bu kısımda; uzaktan eğitimde yayın yolu ile öğretim ortamları ve teknolojileri tasarımı konusu ele alınmaktadır; Görsel-İşitsel Teknolojiler Bu kısımda bir görsel-işitsel teknoloji olan öğretimsel televizyon yayınları; öğretimsel televizyon için öğretim tasarımı; öğretimsel televizyon derslerinin yönetilmesi ve uzaktan eğitimde televizyon ile dağıtım modelleri ile ilgili bilgilere yer verilmektedir. 18

19 Öğretimsel Televizyon yayınları Öğretimsel televizyon yayınları, uzaktan eğitim yöntemiyle verilen dersler içinde başarılı bir yöntemdir ve öğretim programında üç şekilde kullanımı olabilir: 1) Tek bir ders: Program belirli tek bir konu ya da kavramı anlatır. Derse giriş ve özet sağlar. 2) Tüm ders: Bir ya da daha fazla öğretimsel televizyon dizisinde yer alan dersler yazılı öğretim malzemeleriyle birlikte kullanılarak bir dönemlik tüm bir ders olarak verilir. 3) Seçilmiş bir ünite: Dersin öğretim programında bulunan bir üniteyi bir dizi program ile anlatır. Öğretimsel televizyon ya pasif ya da etkileşimli olabilir; a) Pasif öğretimsel televizyon: Video, kaset ya da TV yayını, kablolu TV ve uydu teknolojileriyle dağıtılan önceden hazırlanmış programlardan oluşur. b) Etkileşimli öğretim televizyonu: Canlı bir öğretmen veya canlı bir katılımcı öğrenci grubu kullanılarak izleyicinin de katılımını sağlamak için olanaklar sağlar. Örneğin; çift yönlü televizyonun çift yönlü sesle beraber kullanılması, tüm öğrencilerin dersi veren öğretmeni görmesini ve onunla etkileşmesini sağlar. Aynı zamanda, karşı tarafta bulunan kameralarla da öğretmenin derse katılan öğrencileri görmesi mümkündür. 19

20 Öğretimsel Televizyon için Öğretim Tasarımı Öğretimsel televizyon için öğretim tasarımı yaparken en önemli nokta "görsel olarak düşünmektir. Söyleme yerine "gösterme" ve "görsel benzetmeler" kullanılarak öğretimsel etki arttırılır. Ana hatlar, anahtar noktalar, ilişkileri hafızaya alınması ve geri çağrılması gereken bilgi, gör sel olarak belirtilirse öğrenime yardımcı olabilir. Hazırlanan malzemede: Nesnelerin neye benzediklerini göstermek için "resimler", Kavramsal ilişki, düzenleme ve içeriğin yapısını göstermek için haritalar Soyut ilişkileri göstermek için "şekiller" Bilgiyi özetlemek için "grafik, tablo ve haritalar" Araçlar ve ekipmanların çalışmasının gösterilmesi, deneylerin yapılması canlandırma ve yavaşlatma olanaklarıyla zamanla oluşan değişiklikleri görülmesi, nesnelerin üç boyutlu özelliklerinin gösterilmesi ve öğrencilerin başka durumlarda hiç bulunamayacakları yer ve durumlara götürülmesi için "video, Konunun ilk kaynaktan incelenmesi için "film"lerden yararlanılabilir. Televizyon Eğitim Programlarında İçeri, Biçim ve Yapım Biçimleri Eğitim programı hazırlama sürecinde, gerek içerik gerekse biçim olarak dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır: Program hazırlanırken izleyicinin ilgisi çekilmelidir. İzleyicinin eğitim programlarında konuyu algılayıp değerlendirmesi sağlanmalıdır. Programın giriş ve sonuç bölümleri bulunmalı ve ilgi çekici olmalı, izleyiciye ne anlatmak isteniyorsa, ne söylenecekse açıkça söylenmeli, amaç anlaşılır bir şekilde iletilmelidir. Program izleyicinin kafasında soru işareti bırakmayacak şekilde hazırlanmalı, programın içeriği; bölümler ve vurgulanacak noktalar, bütünlük içinde görsel olara sunulmalı, konular objektif olarak ele alınmalıdır. Görsel ve sözel öğeler, tekdüze olmamalı, bilgiyi destekleyici görsel ve sözel efektler kullanılmalı, temel bilgiler yakin çekimlerle ve basitleştirilmiş drama ya da tablolarla sunulmalıdır. Programda karmaşık konular yer almama metin hazırlanırken izleyicinin anlayacağı ortak bir dil kullanılmalıdır. Anlatım inandırıcı olmalı, olanak ölçüsünde konu ile ilgili uzman kişilere yer verilmeli ve bilgiler doğrudan uzman kişilerce aktarılmalıdır. Öğrenilen konu, başka bir konunun da öğrenilmesine yardımcı olmalı, doğrudan öğretici programların süresi, çok zorunlu olmadıkça, 15 dakika sinirini geçmemelidir. Özellikle sunucunun kişiliğine, konuşma hızına ve biçimine hedef kitleye ve programın içeriğine göre yön verilme verilen iletide sinematografik ilkelerden ödün vermeden, ancak abartmaya da kaçmadan program düzenlenmelidir. 20

21 Hazırlanan programın kendisini tamamlayıcı diğer öğelerle(basılı materyal, öğretmen vb.) etkin bir eğitime yol açacağının unutulmamalı, programın girişinin çekici olması kadar, sonunun da çekici olmasına dikkat edilmelidir. Eğitim programlarında, aşağıda sıralanan yapım biçimlerinden yararlanılabilir: 1) Düz anlatım, 2) Dramatizasyon 3) Demonstrasyon, 4) Fantezi karakterler, 5) Belgesel, 6) Animasyon grafik, 7) Röportaj karşılıklı konuşma. Günümüzde artık yavaş yavaş kitaplar yerlerini bilgisayarlara televizyonlara bırakıyor. Peki bu sizce uzaktan eğitimde ne kadar etkili? Daha etkili olabilmesi için neler yapılabilir? Uzaktan Eğitimde Televizyonla Dağıtım Modelleri Tek Yönlü Televizyonla Dağıtım Modeli Öğretmenler ve öğrenciler arasında çift yönlü iletişim kurma olanağının bulunmadığı bu modelde, öğrenciler derslerini evlerinde veya çalışma yerlerinde televizyondan seyrederek öğrenmeye, öğretmenler ise bilgileri, televizyon yolu ile öğrencilerine öğretmeye çalışmaktadırlar. Bu modelde öğrenciler, öğretmenlerinin yüzünü görebilmekte ve öğretmeninde öğretme ortamında değişik materyalleri kullanabilme ve kullandığı materyalleri öğrencilerine gösterebilme olanağı bulunmaktadır (Isman 2005; aktaran, Uşun, S Sy, ). Çift yönlü Etkileşimli Televizyonlu-Konferans Dağıtım Modeli Çift yönlü etkileşimli televizyonlu-konferans dağıtım modelinde, öğrenciler, öğretmenleriyle çift yönlü iletişim kurabilirler, diğer arkadaşlarının seslerini duyabilir ve yüz yüze bir iletişim olanağına sahiptirler. Farklı mekanlarda bulunan öğrencilerin, genellikle aynı anda (senkron), telekonferans sistemini kullanarak öğretmenleri ve arkadaşlarıyla, yüz yüze etki leşim yolu ile derslerini öğretmenlerinden öğrendiği bu modelde, öğrenciler öğretmenlerine sorular sorup, yanıtlarını aynı anda alabilmektedirler. 21

22 İşitsel Teknolojiler Kitabın bu kısmında telefon sesli konferans ses kasetleri ve CD'ler için materyal tasarımı ve uzaktan eğitimde radyo ile dağıtım modelleri konusunda bilgilere yer verilmektedir; Telefon ve Eğitsel Amaçlı Kullanım Biçimleri insanlar arasında karşılıklı olarak bilgi alışverişi yapmak ve dolayısıyla da iletişim kurmak amaç ile günlük yaşamımızda sıklıkla kullandığımız telefon, eğitim-öğretim amaçlı olarak şu şekillerde kullanılabilir: 1) Öğretmenin telefon ile tele-konferans görüşmesi yapması(böylece öğrencilerin ses iletişimi yolu ile eğitim-öğretim ortamında değişik yaşantılar geçirmeleri ve deneyimler kazanmalar sağlanabilir). 2) Öğretmenin gerekli izinleri alarak, konu alanı uzmanı olan kişilerin, kurumların ve kuruluşların telefon numaralarına ulaşmak sureti ile bir liste yapması ve bu listeyi öğrencilerine vermesi(öğrenciler bu numaralara telefon açmak suretiyle, ilgili konu hakkında bilgi edinebilirler. Ayrıca gereksinim duydukları konu ve bilgilere kendileri karar verebilirler. Öğretmen bu durumda rehber konumundadır. Telefonla Ders verme Şekilleri Telefonla ders vermenin üç değişik şekli söz konusudur: 1) Evlerde telefon yolu ile ders verme(home-base Conference Calls): Bu yaklaşımda, altı yedi kişilik bir grupla bir öğretmenin bağlantı kurması söz konusudur. 2) Öğrenci merkezlerinde telefon yolu ile dersi izleme(study Centre Based Calls): Bu yaklaşımda bir veya daha fazla öğrenci merkezi ile bir öğretmenin bağlantı kurması söz konusudur. 3) Bir öğrenci ve bir öğretmenin telefon yolu ile dersi sürdürmeleri(one to One Tutor- Student Calls). 22

23 Uzaktan Eğitimde Radyo İle Dağıtım Modelleri Tek Yönlü Radyo İle Dağıtım Modeli Öğretmenler ve öğrenciler arasında çift yönlü sözlü ve görsel bir iletişim kurma olanağının bulunmadığı bu modelde, öğrenciler derslerini evlerinde veya iş yerlerinde radyodan dinlerler. Bu modelde, önceden hazırlanan öğretim materyalleri öğrencilere posta ile gönderilir. Öğretmenler, eğitim-öğretim faaliyetlerini hazırladıkları radyo programları ile öğrencilere öğretmeye çalışır. Öğrenciler de öğretmenin sunduğu radyo programlarını dinleyerek dersi öğrenmeye çalışır. Öğretmen, öğrencisi ile iletişimi posta hizmetleri ile kurmaya çalışır (İşman, 2005, s. 26; aktaran, Uşun, S Sy, ) Çift Yönlü Etkileşimli Radyolu-Konferans Dağıtım Modeli Farklı ortamlarda bulunan öğrencilerin, genellikle aynı anda öğretmenleri ve arkadaşlarıyla telefon ile bağlantı kurarak derslerini öğrendiği bu modelde, öğrenciler öğretmenleri ile yüz yüze gelmeden sözlü olarak çift yönlü iletişim kurabilmektedirler. UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI ve TEKNOLOJİLERİ TASARIMI Bu kısımda; uzaktan eğitimde bilişim ortamları ve teknolojileri tasarımı konusu ele alınmaktadır; İnternet (Web) Tabanlı Uzaktan Eğitim Dersi İnternet'te uzaktan eğitim dersi tasarımı, nesnelci ve oluşturmacı (objectivist and constructivist) öğrenim paradigmalarının karması bir gelişim modeli izler. Bu gelişim modeli iki değişik şekilde elde edilebilir: 1) Ders içeriğini öğrenci gereksinimleri ve özelliklerine göre ayarlayarak ya da 2) Başka öğrenme temaları ve konuları dahil ederek ders hedeflerine öğrencilerin katkıda bulunmasını teşvik edip bunu sınıfla paylaşarak. 23

24 Bu hedeflere de uzaktan eğitim platformunda paylaşılan dosyalar alanı, tartışma alanları ya da sohbet alanlarının geniş çaplı kullanımı sayesinde ulaşılabilir. İnternette uzaktan eğitim dersi tasarımı ve geliştirme modelinin beş ana aşaması vardır: 1) Çözümleme(Analiz) 2) Tasarım 3) Geliştirme 4) Değerlendirme 5) Dağıtım(Yayinlama) Yukarda sıralanan her bir aşamaya ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda yer verilmektedir: 1) Çözümleme(Analiz): Bu evrede öğretmen sadece öğrenme hedeflerine değil, hedef kitlenin de analizine dayanan içerik geliştirmeye odak ihtiyacı duyulur. İhtiyaçlarına cevap verebilmek her etkili uzaktan eğitim programının amacıdır. Ancak, uzaktan eğitim yapıldığında hesapta olmayan bir takım sorunlar çıkabilir, çünkü öğrenci kendisiyle ayni geçmişe ve ilgiye sahip olan diğer kişilerden uzaktır ve sınıf dışında öğretmenle bir iletişimi, etkileşimi olabilecekse de bu artık en alt düzeye inmiştir ve kendinin sınıf ortamına katılımını sağlayacak teknik bağlantıya güvenmek zorundadır. Öğrencilerin bilişsel, toplumsal, fiziksel ve kişisel özellikleri tanımlanmalıdır. Kullanıcıların özelliklerinin analizine yönelik derlenen dönütler, etkin dağıtım stratejilerine ve uygun teknoloji kullanımına olanak verecektir. Uygun ya da olanaklı olmasa da daha önceki öğrencilerin özellikleri ile ilgili tüm değişkenler ve bilgileri toplamak dersin uygulanması ve grup ödevlerinin tasarımında rehberlik edebilir. Kullanıcı kitlesinin gereksinim belirleme ve değerlendirmesi bağlamında (gözlemler, görüşmeler anketler, odak gruplar, ya da belgelerin gözden geçirilmesi şeklinde) başlangıç içeriği ve dersin hedefleri, değerlendir işlemleri ve dağıtım biçimleri de dahil olmak üzere tanımlanmalıdır. 24

25 2) Tasarım: Bu aşamada, öğretim içeriği geliştirmek için tercih edilen strateji planlanmalıdır. Bu aşamadaki en önde gelen görevler, öğretim için öğrenme modelinin(kubaşık, nesnelci, oluşturmacı vb. tanımlanması ve bu modeli eşzamansız(asenkron) öğrenme ortamına aktaran stratejilerin uygulamaya konmasıdır. Öğretim modeline karar verdikten sonra, ders formatında yer alacak bütün öğe ve bağlantıların akış şemasından oluşan hikaye panosu (story boarding) tekniği uygun bir "hiper ortam" (hyper media) tasarım aracıdır. İnternet tabanlı dersler için hikaye panosu, özel ders içeriğinin dağıtımını geliştiren uygun tasarım kılavuzuyla ilgilidir. Bir Internet ortamında hikaye panosu uzaktan dersle ders düzenindeki esnekliği(örneğin çeşitli çalışma materyalleri ve hiper bağlantılarının öngörülmesi vb.) garanti etmelidir. Bu hikayeleme, internette uzaktan dersle bütünleşmiş öğeler(ortam klipleri, hiper bağlantılar ve içerik) tanımlamasının yanı sıra, bu öğelerin ötesinde gezinmeye de olanak tanımalıdır. Tasarım evresinde, çoklu dağıtım formatları için stratejiler bir araya toplanır. Alternatif yolların ortamların son sayısı da kazanç/masraf paritelerine bağlıdır. Ek ortamlardan faydalanma ve esnek düzenler tasarlamanın birim maliyetleri(geliştirme zamanı ve kaynaklar) uygulamayı güçleştirebilir ve proje bütçesinde yeni ödenekler konulması gereksinimine yol açabilir. 3) Geliştirme: Bu aşamada, öğretim amaçlı kullanılan ortamlar geliştirilir ve sayısallaştırılır. Hikaye panosu, düzen destekleme mantığı yerine konduktan sonra, geliştirme evresi, hiper ortam tasarım everesi özelliklerine bağlı olarak ders planları ve ders materyallerini üretir. Daha sonra bunlar, üretim için seçilen yazılım uygulamalarıyla bütünleştirilip, senkronize edilir. Tamamıyla Internet üzerinden yayınlanan bir uzaktan eğitim dersi, geleneksel ortamların düzenlenmesini gerektirir. Ses ve görüntü kasetli uzaktan dersler, geleneksel sınıf ortamındaki öğretim yaklaşımını yansıtan iki saatlik kasetlerden oluşmuşsa, bu modeli internet tabanlı bir derste taklit etmek teknik açıdan oldukça güçtür ve öğrenme verimliliği açısından dezavantajlıdır. Görüntü ve ses içeriği kısaltılmalı ve temel örneklerin tanımlanmasına indirgenmelidir. 25

26 Sayısallaştırılmış klipler sonuçta daha kısa olur ve görüntülenme teknolojileri kullanılarak daha kolay erişilebilir hale gelir. Bu klipler, metin tanımlamalarla görsel imgeleri bütünleştirir ve diğer adreslere bağlantı içerirler. Öğrencileri etkin biçimde ilgili tutmak için çeşitli etkileşim olanaklarını sunmak önemlidir. Çoklu mesajlar göndererek öğrencinin tercihi belirlenir ve öğrencinin tercih ettiği araç/içerik doğrultusunda etkileşim şekillenir. 4) Değerlendirme: Bu aşama, üretim ve sonrası gözden geçirmeyi içerir. Birebir erişi değerlendirmesi, üretim sürecinde sürekli olarak dönüt almayı ifade eder ve ders geliştirmenin her evresinde olmalıdır. Bu tür değerlendirmenin amacı son biçimin uygulanmasından önce öğretimi geliştirmektir. Erişi değerlendirmesi(formative evaluation) çeşitli biçimlerde(anketler, kullanıcı odaklı gruplar ya da görüşmeler vb.) yapılabilir: Tümel değerlendirme öğretimin son halinin uygulanmasından sonra ortaya çıkar. Bu tür değerlendirme, öğretim düzenin tümel etkinliğini değer. Gerek erişi değerlendirmesi, gerekse tümel değerlendirme çeşitli ölçütlerde dönüt elde etmek için titizlikle uygulanabilir. Değerlendirmeler hem öğretimin tasarımında, hem de öğrenme hedeflerinin öğretim stratejisiyle eşleşmesi açlarından uyumlu olmalıdır. Bu bağlamda öğrencilerin senkron ve iletişim deneyimleriyle ilgili ana etmendir. Bu değerlendirmeler(erişi değerlendirmeleriyle) ders boyunca uygulanmalıdır 5) Dağıtım(Yaymlama): Bu aşama, öğrencilerin materyali anlamasını, hedeflerde belirli bir yeterlik düzeyine gelmesine destek olmayı ve onların bilgiyi öğretim ortamından çalışma ortamlarına aktarmasından emin olmayı sağlamalıdır. Maliyetlerle ilgili ve teknik konular öğretim alinin dağıtım mekanizmalarını da etkiler. İnternet bir öğretim aracı olduğundan, öğretim materyallerinin türü ve etkileşim stratejileri dağıtımı teknik performansı ve dersle ilgisi maliyeti etkileyecektir. Eğer ders bilgisayar ağı üzerinde canlı yayın gibi iletişim teknolojilerinin kullanımı sayesinde işbirlikçi(kubaşık) öğrenmeyi destekliyorsa, sunucu yetenekleri arttırılmalıdır. Görüntü sunucuları, öğretmenin görüntüsünü canlı olarak aktarabilmelidir. Bu, gelişme ve 26

27 üretme masraflarına ilaveten ek masraf gerektiren yüksek donanım maliyeti demektir. Yüksek nitelikli internet üzerinden görüntü ve ses aktarımı teknik bakımdan da zorluklar ortaya çıkarır. Sık sık bağlantı kesilmesi, uzun süren indirme süresi, düşük kaliteli araçlar öğretimin yürütülmesi için uygun olmadığı gibi ilgi ve dikkati de düşürür. Uzaktan eğitim dersi geliştirme ve yöneltmek için gerekli görevler, geleneksel derslere göre daha çok kaynak gerektirir. Bakım masrafları da proje bütçesine konulmalı ve küçümsenmemelidir. VCD ile Ders Tasarımı VCD ile ders tasarımı ve uygulama aşamaları aşağıda ayrıntılı bir biçimde açıklanmaktadır(halis, 2001, ss ; aktaran, Uşun, S Sy, ): Ön Hazırlık VCD kullanımının en büyük faydası mesajın iletilmesinde ses ve görüntüyle beraber anlam bütünlüğünü yansıtmasıdır. Bu faydaların artırılması ön hazırlıkta izlenecek yola bağlı olmaktadır. Bunun için: * VCD önceden izlenmelidir. Bu yolla VCD programının tüm yapısı, içeriği, olayın geçtiği yer, zaman, olayın düzenlenmesi ve kişiler ayrıntılı bir şekilde incelenebilir. * VCD de kullanılacak bölümler tekrar tümüyle izlenmelidir. Sınıfta kaseti kullanırken durdurma yapılacak yerler, görüntü ve sese yönelik ipuçları bir kağıda not edilmelidir. * Her bölümden hangi amaçla faydalanılacağı da kısaca not edilmelidir. * Tespit edilen her bölüm tekrar izlenmelidir. Bütün işlemlerin bitiminden sonra derse nasıl başlanacağına, programa öğrencinin ilgisini çekebilmek için nasıl bir tanıtım ya da giriş yapılacağına karar verilmelidir. Dersin Planlanması Ön hazırlık çalışmaları bittikten sonra dersin planlanmasına geçilir. Bu amaçla; * Ön hazırlığın sonunda dersin hedefleri ve öğrencilere kazandırılacak davranışlar tekrar gözden geçirilir ve örneklerle birlikte bir özet çıkarılır, gerekirse dersin sonunda bu özet öğrencilere de yaptırılır. * Dersin işlenişiyle ilgili öğretim basamaklar, ayrılan süreleri dikkate alınarak değişik etkinliklere yer verilip verilmediği kontrol edilir. * Önceden tespit edilen her bölümün sayı ve numarası 27

28 VCD İle Dersin İşlenişi VCD ile ders işleyen bir öğretmen aşağıdaki etkinliklerden birini ya da birkaçını derste uygulayabilir. VCD Filmini izlemeden Önce; * Yormayıcı alıştırmalar yapmalıdır. Bu alıştırma, VCD de gösterilen programın adına yönelik bir tartışma olabilir. * Sadece görüntü seyredilir olayla ilgili sorulara yanıt verilebilir; ya da olay görüntüsüz izlenir ve öğrencilerin olayı tahmin etmeleri istenir. * VC filminin konusuyla ilgili sorular öğrencilere dağıtılır ve kaseti izlemeden tahmini olarak sorulara yanıt vermeleri istenebilir. * VCD Filmi izlenirken, öğrencilerin kısa notlar almaları istenebilir. VCD filmini izlerken öğrencilerden daha önce verilen sorularan yanıtlarını yazmaları istenebilir. * Öğrencilere ya da gruplara değişik görevler verilerek, herkesin farklı hususlara dikkat etmesi söylenebilir. * Olayın başlangıcı izlettirilir, devamını öğrencilerin söylemeleri istenebilir. VCD Filmi izledikten sonra(değerlendirme) * VCD filmi izlendikten sonra ayrıntılı yanıtlar istenir. * VCD filminde geçen olayı öğrenciler birbirlerine özetleyerek anlatabilirler. * Sınıf iki gruba ayrılır; bir grup dışarı çıkar. Diğer grup ise sınıfta kalıp VCD filmini izler. Daha sonra dişarndaki gruba filmin konusu anlatılır. Etkileşimli Video Tasarım ve Geliştirme Etkileşimli video tasarım ve geliştirme adımları şu şekildedir; Program analizi ve öğretimsel tasarımı: İş görev analizi yapılması. Akış şeması ve program tasarımı: Tasarım için yolların belirtilmesi, programın bütününün ayrıntıları ve teknolojik bilgiler vb. Dersin yapısı, ders tasarım akış şeması, dersin işleniş sırası ve sınavlar. Alıştırma tasarımı ve değerlendirme: Öğrenme problemlerini ayırt etme, Öğrenme problemlerini genelleme, Öğrenme problemleri sırası Orta düzeyde tasarımlar: karşılaştırma tasarımları, görsel ayırt etme ve tanımlamalar, sıralı ek bilgiler ve sunma, üst 28

29 düzeyde pratik bilgiler tasarımlar. Test Yapısı ve Değerlendirme: Testin amacı, testte kalma seçenekleri, testte geçme seçenekleri, son geçme puanı belirlemelidir. Değerlendirme için verileri sınıflama ve analiz yapmak. Senaryolar ve Geliştirme: Basit Senaryolar: Bütün üretim için senaryolar, doküman amaçlı senaryolar, grafik senaryoları, etkileşimli kartlar, en son olarak konuyu tanımlama. Çoklu Ortam İletişim Sistemleri ve Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Tasarlanması Çoklu ortam iletişim sistemleri, her türlü çoklu ortam gönderici araçtan alınan ses, görüntü ve metin kaynağı bilgisini alıcı sistemdeki çıkış birimine belirli performans kriterleri çerçevesinde ileten sistemdir. Bilgisayarla uzaktan eğitim sistemlerinin tasarımı, çoklu ortam iletişim sistemlerinin mimarisine genel bir bakış gerektirir. Uzaktan eğitim bir uygulama çeşidi olarak hem eşzamanlı(senkron) hem de eşzamansız(asenkron) çoklu ortam iletişim sistemi uygulama yönteminde karşımıza çıkmaktadır. Çoklu ortam sistemlerinin mimarisi, üst seviyede kullanıcıdan başlayıp en alt seviyede iletişim aracına kadar inen katmanlı bir yapı göstermektedir. Genellikle bu yapıda, kullanıcı, uygulama, işletim sistemi ve iletişim katmaları bulunmaktadır. Çoklu ortamlarda iletişim sistemlerinin tasarımında iki yaklaşım vardır. Birinci yaklaşımda, var olan araç geliştirme ortamları ara yüzler ve hazır bazı iletişim modülleri bir araya getirilerek "entegre sistemler" oluşturulur. Bu tür sistemlerin tasarım, daha çok teknoloji uyarlama ve uygulama adı altında incelenir ve bunların oluşturulmasında kullanıcının istekleri uygulama programı, uygulama programı arayüzü katmanları ve çok sunum ortam üzerinde entegrasyon çalışmaları yapılır. ÖZET Uzaktan eğitimde yazılı basılı materyalleri kullanırken bazı öğelere dikkat etmemiz gerekmektedir. Yazılı-basılı bir materyalli öğretimde etkili kılmak için tasarımını iyi yapmalıyız ve bazı kuralları uymamız gerekir bunlar; Tutarlılık, sayfa düzeni, görsel Materyaller, yazının türü(calibri, times new roman,verdana), boyutu(12,14,16), sitili(kalın,italik,altı çizgili) ve vurgulama araçlarının kullanımına dikkat etmek durumundayız. 29

30 Ders kitaplarında görsel tasarım öğelerini dikkat edecek olursak. Ders kitabının okunması ve sıkıcı olmaması için Boşluk, çizgi, şekil, form, doku, desen, renk, zıtlık gibi özelliklere dikkat etmeliyiz. Günümüzde görsel öğeler anlamayı kolaylaştırdığı için uzaktan eğitimde de görsel tasarım ilkelerini bilmek zorundayız. Bu görsel tasarım ilkeleri; Oran-ölçek, denge, bütünlük/uyum, hizalama/ritim, vurgu ve yapıdır. Uzaktan eğitimde ders kitabını tasarlarken görsel öğelerin yanında daha birçok özelliğe dikkat etmemiz gerekir. Ders kitabı oluşturulurken hedef davranışlarının kazandırılması ölçüt alınmalıdır. Hedef kitle iyi belirlenmelidir ve ona göre tasarlanmalıdır. Bu kitlenin (gelişim ve öğrenme özellikleri, ilgileri, gereksinimleri, sistemden beklentileri, tutumları, değer yargıları, hazırbulunuşluk düzeyleri, sosyal, kültürel ve ekonomik durumları v.b.) dikkate alınmalıdır. Ders kitabın da bilişsel öğrenme hedefleri, devinişsel hedefleri, amaçlara uygun uzaktan eğitim malzemesinin seçimi gibi kriterlere göre yapmalıyız. Uzaktan öğretimde basılı malzemelere göre öğretim tasarım ilkelerini bakacak olursak yazı türü, içeriğin yazımı, ders tanıtımı hazırlama, kararlı bir yapıda kalma, yeni malzemeyi önceki bilgi ve bilişsel yapısıyla ilişkilendirme, örnek ve benzetmelerin kullanımı, soruların kullanımı, terimler sözlüğü kullanımı gibi ilkelere bakmak durumundayız. Ders kitap ve notlarının programlı ve modüler öğretim yöntemiyle yazmak için uymamız gereken öğeler vardır eğer programlı bir öğretim modeliyle yapıyorsak; küçük adımlar ilkesi, öğrenmeye etkin katılım ilkesi, sonuç hakkında anında bilgi alma, bireysel hıza göre ilerleme ilkesi ve doğru cevaplar ilkelerine göre oluşturulmalardır. Modüler öğretim yöntemi ile yapıyorsak; modüler, öğretimin parçalar halinde öğretilmesidir. Konular belli bir sıra ile takip eder yani öğrenci merkezli bireyselleştirilmiş bir öğrenme öğretme yaklaşımıdır. Uzaktan eğitimde yayın yolu ile öğretim ortamı ve teknoloji tasarımı diyince aklımıza ilk Televizyon gelir çünkü hem görsel hem işitsel bir araçtır. Televizyon yayının uzatan eğitim için 3 şekilde kullanımı vardır Bunlar; tek bir ders, tüm ders, seçilmiş bir ünitedir. Uzaktan eğitimde TV pasif ya da etkileşimli olabilir. Televizyon dağıtım modellerinde ise tek yönlü veya çift yönlü olabilir. Tek yönlüde öğrenciler evlerinde veya farklı bir yerden TV den izleyerek konuları öğrenirlerken çift yönlüde etkileşim halindedirler. Televizyonlu konferanslı olarak da bilinir öğrenciler yüz yüze, sesli bir şekilde öğretmeniyle iletişim kurabilir. İşitsel teknolojiler telefon, sesli konferans, CD ve radyo ile gerçekleştirilen öğretim ortamlarıdır. Evlerde sabit telefonlarla ya da cep telefonları kullanılarak ders verme ilkesine dayanan telefon ile eğitim günümüzde teknoloji ile birlikte yerini video konferans yöntemine bırakmıştır. Ses ve görüntünün aynı anda aktarılabildiği teknolojiler sayesinde eğitim daha etkili hale gelmiştir. Uzaktan eğitimde radyo ile dağıtım modellerine bakacak olursak; Tek yönlü radyo ile dağıtım modeli, Çift yönlü etkileşimli radyolu-konferans modelidir. Uzaktan eğitimde bilişim ortamları ve teknoloji tasarımını bakacak olursak; İnternet (web) tabanlı uzaktan eğitim dersinde çözümleme(analiz), tasarım, geliştirme, değerlendirme ve dağıtım gibi kavramlara dikkat etmeliyiz. VCD ile ders tasarımını bakacak olursak VCD filmini izlemeden önce: Yordayıcı alıştırmalar yapmalıdır. Görüntü seyredilerek sorulara yanıt verilebilir. VCD filminin konusuyla ilgili sorular öğrencilere dağıtılır. VCD Filmi İzlerken: Öğrencilerin kısa notlar alması istenmelidir. Öğrencilerden daha önce verilen soruların yanıtlarını yazmaları istenebilir. Öğrencilere ya da gruplara değişik görevler verilerek dikkat etmesi söylenebilir. Olayın başlangıcı izlettirilir, devamını öğrencilerden 30

UZAKTAN EĞİTİMDE MATERYAL ORTAM VE TEKNOLOJİ TASARIMI. EDİTÖRLER Görkem KÖSEOĞLU Burak İNAN

UZAKTAN EĞİTİMDE MATERYAL ORTAM VE TEKNOLOJİ TASARIMI. EDİTÖRLER Görkem KÖSEOĞLU Burak İNAN UZAKTAN EĞİTİMDE MATERYAL ORTAM VE TEKNOLOJİ TASARIMI 11 EDİTÖRLER Görkem KÖSEOĞLU Burak İNAN İÇERİK Uzaktan eğitimde yazılı basılı materyallerin tasarımı. Uzaktan eğitimde yazılı- basılı materyalin öğretimsel

Detaylı

28.03.2013. Algılama üzerinde etkilidir. Hareketi ve yönü belirleyici etki yaratırlar. Ayırma amaçlı. Kalın çizgiler daha etkilidir.

28.03.2013. Algılama üzerinde etkilidir. Hareketi ve yönü belirleyici etki yaratırlar. Ayırma amaçlı. Kalın çizgiler daha etkilidir. Hazırlayan ve sunan: Süleyman Nihat ŞAD 2 Kontrast/ Zıtlık ÇİZGİ ALAN-BOŞLUK DOKU Çizgi; gözü, belirli bir alanda ya da bir alan etrafında hareket ettirerek dikkatleri çeken tek boyutlu bir araçtır. ŞEKİL-FORM

Detaylı

O Öğretme-öğrenme sürecinde araçgereçler genellikle öğretimi desteklemek amacıyla kullanılır.

O Öğretme-öğrenme sürecinde araçgereçler genellikle öğretimi desteklemek amacıyla kullanılır. Görsel Tasarım 34 1 O Öğretme-öğrenme sürecinde araçgereçler genellikle öğretimi desteklemek amacıyla kullanılır. O O İyi tasarlanmış öğretim araç-gereçleri öğretim sürecini zenginleştirir, öğrenmeyi artırır.

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Görsel Materyalleri Tasarlama Süreci Görsel Tasarımın Unsurları: Yazılı Unsurlar Yrd. Doç. Dr. Levent DURDU Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Detaylı

Gerçekçi (Realistic) görseller, üzerinde durulan gerçek nesneyi gösterir. Örneğin bir arabanın resmi gerçekçi bir görsel öğe olarak kullanılabilir.

Gerçekçi (Realistic) görseller, üzerinde durulan gerçek nesneyi gösterir. Örneğin bir arabanın resmi gerçekçi bir görsel öğe olarak kullanılabilir. GÖRSEL TASARIM UNSURLARI Görsel Unsurlar Sözel Unsurlar Çekicilik Katan Unsurlar Gerçekçi Yazı Tipi Dikkat Çekici Şematik Stil Sayısı Dokunulabilir Benzeşik Büyük Harf Etkileşimli Dr. Sakıp KAHRAMAN Bayburt

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM SÜREÇLERİNDE MATERYAL-ORTAM ve TEKNOLOJİ TASARIMI

UZAKTAN EĞİTİM SÜREÇLERİNDE MATERYAL-ORTAM ve TEKNOLOJİ TASARIMI UZAKTAN EĞİTİM SÜREÇLERİNDE MATERYAL-ORTAM ve TEKNOLOJİ TASARIMI Hazırlayanlar: Sena Erdur - Tugay Dursun İçindekiler UZAKTAN EĞİTİMDE YAZILI-BASILI MATERYAL TASARIMI:... 4 Yazı stili... 4 Harf Büyüklüğü...

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

Öğretim Materyali Tasarımı

Öğretim Materyali Tasarımı Öğretim Materyali Tasarımı Öğrenci gereksinimlerini tam olarak karşılayacak hazır materyallerin seçilmesi ve kullanılması gerekir. Bu sağlanamıyorsa, var olan materyalin uygun hale getirilmesi gerekir.

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bir öğretim materyali seçerken hangi unsurlara dikkat edilmesi

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Materyali Hedefleri gerçekleştirebilmek amacıyla araçlardan faydalanarak yapılan ders içeriklerini kapsar.

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Ders Yazılımlarının Sahip Olması Gereken Özellikler:

Ders Yazılımlarının Sahip Olması Gereken Özellikler: 1 Ders Yazılımlarının Sahip Olması Gereken Özellikler: Amaç Öğesi İçerik Öğesi Yöntem Öğesi Öğretim Öğesi Değerlendirme Öğesi Kullanım Kolaylığı Öğesi Ekran Düzeni Öğesi Genel Özellikler Öğesi Yazılı Belgeler

Detaylı

Bu bölümü bitirdiğinizde

Bu bölümü bitirdiğinizde GÖRSEL TASARIM 1 Bu bölümü bitirdiğinizde Görsel tasarım öğelerinden çizgi, şekil, alan, boyut, doku, renk konuları hakkında bilgi sahibi olacak, Görsel tasarım ilkelerinden bütünlük, denge, vurgu, hizalama,

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Araç-Gereç (Materyal) Geliştirme Derslerin yürütülmesi sürecinde çağdaş öğretim yöntemleri uygulanırken, eğer uygun ortamlarda öğrencilerin gerekli araç-gereçlerle

Detaylı

Uzaktan eğitim nedir? Uzaktan eğitim etkili mi? Uzaktan eğitim teknolojileri nelerdir? En iyi uzaktan eğitim teknolojisi hangisidir?

Uzaktan eğitim nedir? Uzaktan eğitim etkili mi? Uzaktan eğitim teknolojileri nelerdir? En iyi uzaktan eğitim teknolojisi hangisidir? UZAKTAN EĞİTİM Uzaktan eğitim nedir? Uzaktan eğitim etkili mi? Uzaktan eğitim teknolojileri nelerdir? En iyi uzaktan eğitim teknolojisi hangisidir? Uzaktan eğitim etkililiği nasıl sağlanır? Uzaktan eğitimin

Detaylı

Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazı boyutu Yazı boyutu. Görsel Araç-Gereç ve Materyaller

Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazı boyutu Yazı boyutu. Görsel Araç-Gereç ve Materyaller Öğretim Materyalleri Görsel Araç-Gereç ve Materyaller Yazılı materyaller (Kitaplar) Ders Kitapları Öğretmen Kitapları Alıştırma Kitapları Kaynak Kitaplar (?????) Hikaye, masal ve romanlar Yazılı Materyaller

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bir Önceki Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen

Detaylı

SINIF REHBERLĠĞĠ PROGRAMI. Prof. Dr. Serap NAZLI

SINIF REHBERLĠĞĠ PROGRAMI. Prof. Dr. Serap NAZLI SINIF REHBERLĠĞĠ PROGRAMI Prof. Dr. Serap NAZLI Tam Öğrenme Modeli Tam öğrenme modeli, bütün öğrencilerin okullarda öğretileni öğrenebilecekleri varsayımına dayanır. Bloom işin başından beri olumlu öğrenme

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Tasarlanması

Öğretim Materyallerinin Tasarlanması Öğretim Materyallerinin Tasarlanması Doğru tasarlanmış öğretim materyallerinin özellikleri Öğretim materyali tasarım ilkeleri Biçimsel tasarım ilkeleri Yerleşimle ilgili tasarım ilkeleri Öğretim materyali

Detaylı

Öğretim Etkinliklerini Planlama

Öğretim Etkinliklerini Planlama Öğretim Etkinliklerini Planlama Konu Başlıkları Plan Öğretim Etkinliklerinin Planlanması Eğitimde Planlama Neden Eğitimde Planlama? Plan Türleri Yıllık Plan Ünite Planı Günlük Plan Öğretim İlkeleri Bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı M A T E R Y A L S E Ç M E V E G E L I Ş T I R M E S Ü R E C I D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z Etkili İletişim İçin Ortak yaşantı alanı oluşturma Mesajı anlaşılır şekilde

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1-

Detaylı

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Eğitim 12 1.2.Teknoloji 13 1.3.Eğitim Teknolojisi 13 1.4.Öğretim Teknolojisi 17 1.4.1.Öğretim Teknolojisine Kullanımının Aşamaları 19 Yararlanılan Kaynaklar

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi - I. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi - I. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi - I Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Neden Öğrenme-Öğretme Sürecinde İhtiyaç Duyarız? İyi tasarlanmış öğretim araç-gereçleri öğretim sürecini zenginleştirir,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımları ve Değerlendirme

Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımları ve Değerlendirme Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımları ve Değerlendirme Bir Önceki Ders Bilgisayar Destekli Öğretimin Tarihsel Gelişimi Türkiye de BDÖ Bilgisayarlı Eğitimde Etkin Olan Kuramlar Bu Kuramların Öğretim İlkeleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı

Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Güncel Öğretim Programı MEB (2009) İlköğretim ve MEB (2015) İlkokul Matematik

Detaylı

Bilginin Görselleştirilmesi ve Sunumu

Bilginin Görselleştirilmesi ve Sunumu Bilginin Görselleştirilmesi ve Sunumu Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Dersin amacı, kapsamı, işlenişi Dersin gerekleri Proje hakkında Dersin değerlendirmesi - 2 Dersin Amacı Dersin temel amacı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Eğitim Türleri Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Etkili midir? Uzaktan Eğitimin Bireylere Sağladığı Olanaklar Dünyada ve Türkiye

Detaylı

Farkındalık Okuma öncesinde kullanılan stratejiler Okuma sırasında kullanılan stratejiler

Farkındalık Okuma öncesinde kullanılan stratejiler Okuma sırasında kullanılan stratejiler Farkındalık Okuduğunu anlamanın izlenmesi (metnin amaca uygun olup olmadığının izlenmesi, metnin anlaşılıp anlaşılmadığının kontrol edilmesi, metindeki hataların fark edilmesi, konsantrasyonunun kaybedildiğinin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SİSTEM YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SİSTEM YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SİSTEM YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Eğitim, bireyin gelişmesi, hayatındaki rol ve görevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için ihtiyacı olan tutum ve davranışları kazandırma

Eğitim, bireyin gelişmesi, hayatındaki rol ve görevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için ihtiyacı olan tutum ve davranışları kazandırma Eğitim, bireyin gelişmesi, hayatındaki rol ve görevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için ihtiyacı olan tutum ve davranışları kazandırma sürecidir. Eğitim yaşantısının nihayetindeki önemli amaçlarından

Detaylı

Bilgisayar Destekli Fen Öğretimi

Bilgisayar Destekli Fen Öğretimi SON DERS Bilgisayar Destekli Fen Öğretimi Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları ÖĞRETİM ARACI OLARAK (BDÖ) YÖNETİM UYGULAMALARI ÖĞRETİMİ DESTEKLEYİCİ UYGULAMALAR Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ) BDÖ, öğretim

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR AĞ İŞLETMENİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK : AĞ İŞLETMENİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ

Detaylı

Görsel Tasarım İlkeleri - II. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Görsel Tasarım İlkeleri - II. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Görsel Tasarım İlkeleri - II Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Görsel Materyal Sözel açıklamaları destekleyen ve görselleştiren materyaller Öğrenme-Öğretme Sürecine Katkısı Görseller sunulmak istenen konuyu

Detaylı

Sunum Programları ile Etkili Sunum Hazırlama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi. Dr. Hüseyin İlhan

Sunum Programları ile Etkili Sunum Hazırlama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi. Dr. Hüseyin İlhan Sunum Programları ile Etkili Sunum Hazırlama Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Hüseyin İlhan Hedefler Sunum programını kullanarak etkili sunum hazırlayabilme Görsel tasarım hakkında bilgi

Detaylı

Bilgisayar II. Öğretim Tasarımı: ADDIE Modeli. Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK

Bilgisayar II. Öğretim Tasarımı: ADDIE Modeli. Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK Bilgisayar II Öğretim Tasarımı: ADDIE Modeli Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK ADDIE Modeli: Analiz Uygulama Değerlendirme Tasarım Geliştirme Analiz Aşaması Hedef grup kimlerdir? Giriş yeterlilikleri Öğrenme stilleri

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

İÇERİK VE İÇERİK DÜZENLEME ÖĞRETIM İLKE VE YÖNTEMLERI- II. HAFTA

İÇERİK VE İÇERİK DÜZENLEME ÖĞRETIM İLKE VE YÖNTEMLERI- II. HAFTA İÇERİK VE İÇERİK DÜZENLEME ÖĞRETIM İLKE VE YÖNTEMLERI- II. HAFTA İÇERİK Hedefler İçerik Hedef davranışları kazandıracak biçimde ünite ve konuların düzenlenmesi İçerik, hedef davranışlara göre düzenlenir.

Detaylı

DERS PLANI. EDT5104 Eğitimde Çoklu Ortam Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Yavuz SAMUR

DERS PLANI. EDT5104 Eğitimde Çoklu Ortam Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Yavuz SAMUR DERS PLANI EDT5104 Eğitimde Çoklu Ortam Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Yavuz SAMUR Eğitim Teknolojisi - 1611375 Aylin DİZMAN 2017 ASSURE ÖĞRETİM TASARIMI MODELİ NE GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI Dersin Adı Bilgi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Alanında şu an Web Programcılığı ve Ağ İşletmenliği dalları bulunmaktadır. Yeni eğitim öğretim yılında diğer dalların açılması düşünülmektedir.

Detaylı

AKTİF EĞİTİMDE BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMA:

AKTİF EĞİTİMDE BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMA: AKTİF EĞİTİMDE BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMA: MÖDÜL SENARYOSU BÜTÜNLÜĞÜ 1. AKTİF EĞİTİM KURULTAYI ( 29-30 MAYIS 2004) Yrd. Doç. Dr. Şükrü KEYİFLİ- Doç. Dr. Osman BİLEN TEORİK ÇERÇEVE Üniversite eğitim ve öğretimi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. PowerPoint 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. PowerPoint 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101 BİL 101 - Bilişim Teknolojileri PowerPoint 2007 http://bil.etu.edu.tr/bil101 Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri 2 Etkili Sunum Hazırlama Dinleyici kitlenizi belirleyin. Dinleyiciler uzman kişiler mi? Sıradan

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 1.ANALİZ 1.1 PROBLEM 10. Sınıf Bilişim Teknolojileri öğrencilerinin Mesleki Gelişim dersini gereksiz bulmaları ve bu nedenle derse olan ilgisizlikleri. 1.2 OLMASI GEREKEN DURUM Öğrencilerin bu dersi diğer

Detaylı

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları:

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları: ÖĞRETĠM STRATEJĠLERĠ Öğretim stratejisi, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için seçilen genel yoldur. Öğretim stratejileri; sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, araştırma ve inceleme yoluyla öğretim

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU Kalite ve Strateji Planlama Proje.01.01.0.00 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde

Detaylı

Bilgisayar Temelli Materyaller

Bilgisayar Temelli Materyaller Bilgisayar Temelli Materyaller Arş. Gör. Esin ERGÜN Dr. Ümmühan AVCI YÜCEL Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bilgisayar temelli materyallerin özellikleri hakkında

Detaylı

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA PROJE NEDİR? Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UZMANLIK EĞİTİMİ TEZ YAZIM KURALLARI

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UZMANLIK EĞİTİMİ TEZ YAZIM KURALLARI EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UZMANLIK EĞİTİMİ TEZ YAZIM KURALLARI BİÇİMSEL ÖZELLİKLER 1. Kullanılacak Dil Tez yazımında Türkçe kullanılmalıdır. Yabancı kökenli olan sözcükler Türkçe karşılıkları ile

Detaylı

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Bir dersin hazırlığına nereden ve nasıl başlarsınız? Ne öğretmek istiyorum? Hangi hedefe ulaşmak istiyorum? Sınıfın konu hakkında ön öğrenmeleri nedir?

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Etkili Sunum Teknikleri. Nuri KUTLU

Etkili Sunum Teknikleri. Nuri KUTLU Etkili Sunum Teknikleri 1 Nuri KUTLU Etkili Sunuş Teknikleri Giriş Sunum kaygısını anlama ve denetleme Sunuma hazırlık Sunumun hazırlanması Görsel ve işitsel araçların seçimi ve kullanımı Uygulama önerileri

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki hızlı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Grafik ve Animasyon-II Ders No : 0690130057 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının temeli bir konunun derinlemesine araştırılmasına odaklanmaktadır. Araştırmada genellikle sınıf içerisinde

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının temeli bir konunun derinlemesine araştırılmasına odaklanmaktadır. Araştırmada genellikle sınıf içerisinde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının temeli bir konunun derinlemesine araştırılmasına odaklanmaktadır. Araştırmada genellikle sınıf içerisinde öğrenenler tarafından oluşturulan küçük bir grup, bazen tüm

Detaylı

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Konular Konu alanı bilgisi Pedagojik bilgi ve beceri Öğretmen deneyimi Sağlıklı öğretmen öğrenci etkileşim ve iletişimi İşbirliği ortamı Hazır bulunuşluk Öğretim etkinliklerini

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Ders İçeriği Hazırlama Kılavuzu

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Ders İçeriği Hazırlama Kılavuzu BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Ders İçeriği Hazırlama Kılavuzu İÇİNDEKİLER 1. Eğitmenlerin Görev ve Sorumlulukları.. 3 1.1. Canlı Ders için Eğitmenlerin Görev ve Sorumlulukları..

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLAYANLAR BURÇİN GAYUK ZEYNEP ŞEN İBRAHİM NACAK UZAKTAN EĞİTİMDE BİLİŞİM ORTAMLARI VE TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM ORTAMLARI Bireylerin zamandan ve mekandan bağımsız öğretim sürecine

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.SANAT ATÖLYE III (TEK.VE TAS.EĞİTİMİ I) Ders No : 0310380092 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri

Detaylı

Poster Sunumu Nasıl Hazırlanır?

Poster Sunumu Nasıl Hazırlanır? Poster Sunumu Nasıl Hazırlanır? Genel Format Posterin büyüklüğü belirlenmelidir Poster kabaca bir kağıda çizilir! Sıralı sütunlar ve içerikleri planlanır Poster elementlerin yerleştirilir Başlık en üst

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

HAZIRLIK SINIFLARI 2. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Eğitim - Öğretim Yılı

HAZIRLIK SINIFLARI 2. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Eğitim - Öğretim Yılı HAZIRLIK SINIFLARI 2. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı DiSiPLiNLERÜSTÜ TEMA Kendimizi Düzenleme Biçimimiz İnsan yapısı sistemler ile toplulukların birbirleriyle

Detaylı

Yöntem Seçimine Etki Eden Etmenler ve Öğretimde Planlama

Yöntem Seçimine Etki Eden Etmenler ve Öğretimde Planlama Yöntem Seçimine Etki Eden Etmenler ve Öğretimde Planlama Öğretim Yöntem Ve Tekniklerinin Genel Sınıflandırılması Öğreten Merkezli Anlatım Öğrenen merkezli Soru Yanıt Problem Çözme Gösteri Gözlem gezisi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

SUNU İÇERİĞİ.

SUNU İÇERİĞİ. SUNU İÇERİĞİ EBA (Eğitim Bilişim Ağı)nedir? Neden EBA? EBA da neler var? EBA yı kimler kullanabilir? EBA ya nasıl giriş yapılır? EBA da çevrimiçi neler yapılabilir? EBA(Eğitim Bilişim Ağı) Eğitimin geleceğe

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

TASARIMIN TEMEL İLKELERİ

TASARIMIN TEMEL İLKELERİ TASARIMIN TEMEL İLKELERİ Web Tasarımı ve Programlama İçerik Hedef Kitle Beklentileri Tasarım Renk Dengesi İşlevsellik Okunabilirlik Kullanılabilirlik Hizalama Uyumluluk Ses ve Görüntü Dosyaları 2 İçerik

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Zaman Çizgisi. Venn Şeması

Zaman Çizgisi. Venn Şeması Zaman Çizgisi Zaman çizgisi, bir değerlendirme planını göstermenin ve öğrenme döngüsü boyunca çeşitli değerlendirme yöntemlerinin ortaya çıkışını incelemenin basit bir yoludur. Venn Şeması Venn şeması

Detaylı

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğrenme - Eğitim Teknolojisi Yaşantı ürünü Kalıcı izli Davranış değişikliği Nasıl Öğretirim? Öğrenme ile ilgili sorunların analizi ve

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

ÖĞRETMEN EĞĐTĐMĐ SEMĐNERĐ , 30 Haziran, 2010; Tekirdağ

ÖĞRETMEN EĞĐTĐMĐ SEMĐNERĐ , 30 Haziran, 2010; Tekirdağ ÖĞRETMEN EĞĐTĐMĐ SEMĐNERĐ-2010 23-24, 30 Haziran, 2010; Tekirdağ PROJE TABANLI MATEMATĐK VE FEN BĐLĐMLERĐ ÖĞRETĐMĐ-I: KURAMSAL TEMEL BİLGİLER Prof Dr Yaşar ERSOY Emekli Öğretim Üyesi, ODTÜ, Ankara PROJE

Detaylı

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma % 10 % 83 İşitme Görme % 1 % 2 % 4 Dokunma Tatma Koklama ÖĞRENME Araç gereçler öğrenme işlemine katılan duyu sayısını artırarak daha fazla ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olurlar. Öğretim

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ UYGULAMA KURALLARI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ UYGULAMA KURALLARI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ UYGULAMA KURALLARI 1. Bu uygulama kurallarının amacı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümü 8. Yarıyılda

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki

Detaylı

Tasarım Aşaması. Eksiksiz Fonksiyonel Tanımlamalar

Tasarım Aşaması. Eksiksiz Fonksiyonel Tanımlamalar Tasarım Aşaması Bu aşama üretici ve alıcının niyet mektubu ya da geliştirme anlaşmasını imzalamaları ile başlar. Tasarım son tasarım planı, son bütçe ve taraflar arasındaki kesin anlaşmaya dayanan kati

Detaylı

Tasarım Raporu. - Projemizde detaylı bir şekilde ulaşmak istediğimiz amaçların belirlenmesi,

Tasarım Raporu. - Projemizde detaylı bir şekilde ulaşmak istediğimiz amaçların belirlenmesi, Grup EHEM Tasarım Raporu Emre TÜRKER Hüseyin SERİN Eray KILIÇ Musa CÖCE Kısa Özet Tasarım Raporumuzda: - Projemizde detaylı bir şekilde ulaşmak istediğimiz amaçların belirlenmesi, - Projenin hedeflerinin

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Grafik ve Animasyon-I Ders No : 0690130054 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal *Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel performans düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak eğitim amaçları ve hizmetleri plânlanır,

Detaylı