AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı"

Transkript

1 AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1

2 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin AB Çevre Müktesebatına Uyum Süreci AB Türkiye Mali İşbirliği 2

3 Avrupa Birliği Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanlığı Taşımacılık, Çevre, Enerji Trans -Avrupa şebekeleri konularında kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarını izler ve koordine eder. 20 Şubat 2013, TBMM 3

4 AB ÇEVRE POLİTİKALARININ AMAÇLARI ve TEMEL İLKELERİ 4

5 AB de çevre Temel İlkeler Çevre politikasının uygulanmasına yönelik Kirleten Öder giderlerin kirliliği yaratan kişi veya kurumca karşılanması. Kaynakta Giderim Çevresel zararın kaynağına en yakın noktada bertaraf edilmesidir. Çevresel zararın ortaya çıkmasından önce Önleyicilik gerekli önlemlerin alınmasıdır. (Çevre dostu teknolojiler) Çevre açısından olumsuz sonuç oluşturacak bir İhtiyat fiilin bilimsel ispatını beklemeden önlem alınmasıdır. (GDO) Çevre politikalarının diğer AB politikalarına Bütünleyicilik entegrasyonudur. (en önemlisi tek Pazar) 5

6 AB de çevre Temel İlkeler Yetki ikamesi (Subsidiarity) Uluslararası işbirliği ilkesi Yüksek Seviyede Koruma İlkesi Birlik ancak üye devletlerin hedeflerine kendi çabaları ile ulaşamadıkları durumlarda yetkili kılınarak çözüm getirir Maastricht Antlaşmasıyla benimsenmiştir. Birlik ya da üye ülkeler üçüncü ülkeler veya yetkili uluslararası kuruluşlarla işbirliği ya da anlaşmalar yapabilir. (BM, Dünya Bankası v.b.) Avrupa Birliği kapsamındaki tüm kurumlar(konsey, Komisyon, Parlamento ) Birliğin farklı bölgelerindeki koşulları da dikkate alarak yüksek seviyede çevre korumasını amaç edinmelidir. 6

7 MÜZAKERE SÜRECİ 7

8 Türkiye nin AB Çevre Müktesebatına Uyum Süreci Müzakere Süreci: Katılım Müzakereleri 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir. 1. Tarama Süreci: Topluluk Müktesebatının analitik incelenmesi a) Tanıtıcı Tarama: çok taraflı görüşmelerle AB müktesebatının aday ülkelere tanıtımı. Çevre Faslı için 3-11 Nisan 2006 b) Ayrıntılı Tarama: İkili toplantılar: (geçiş düzenlemeleri ihtiyacı, uyum durumu, idari yapılanma) Çevre Faslı için 29 Mayıs-2 Haziran Esasa İlişkin Müzakereler: Hükümetlerarası Konferans (HAK) şeklinde Üye Ülkelerin kendileri tarafından Komisyon un desteği ile yürütülmektedir. 8

9 Müzakere Süreci Tarama Sonu Raporu Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmıştır. Üye ülkelerin görüşü alındıktan sonra Avrupa Konseyi tarafından onaylanmış ve 3 Ekim 2007 tarihinde ülkemize nihai şekli iletilmiştir. İki adet açılış kriteri içermektedir. 9

10 Müzakereler Açılış Kriterleri 1. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde gerekli idari kapasitenin oluşturulmasına yönelik planlar ve ihtiyaç duyulan finansman kaynakları dâhil olmak üzere, bu fasıldaki müktesebatın kademeli uyumlaştırılmasına, uygulamasına ve yürürlüğe konmasına yönelik kapsamlı bir stratejinin aşamalar ve takvimle birlikte sunulması 2. Türkiye nin, ilgili AT-Türkiye Ortaklık Konseyi kararlarına göre tabi olunan çevre müktesebatının uygulanmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi 20 Şubat 2013, TBMM 10

11 Müzakereler 1. Açılış Kriteri karşılanmıştır Hazırlanan Strateji Belgesinde müktesebat uyumu ve uygulamasına ilişkin bilgilerin yanı sıra, mevzuatın etkin uygulanması için gerekli idari yapılanma ve altyapı yatırımlarına ilişkin planlar yer almaktadır. Yaklaşık 350 sayfadır, çevre faslı kapsamındaki 9 sektör (yatay, hava kalitesi, atık yönetimi, su kalitesi, doğa koruma, endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi, kimyasallar ve gürültü) altındaki çevre müktesebatını içermektedir. 20 Şubat 2013, TBMM 11

12 Müzakereler 2. Açılış Kriteri karşılanmıştır Ambalaj ve Ambalaj Atıklarına ilişkin Direktif, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Ambalajlanması ve Etiketlenmesine dair Direktif Sınıflandırılması, Deney Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlı Kullanılan Hayvanların Korunmasına ilişkin Direktif, Benzin ve Motorin kalitesine ilişkin Direktif Bazı Sıvı Yakıtların Kükürt Miktarına İlişkin Direktif kapsamında uygulamaya ilişkin not 30 Eylül 2009 tarihinde Avrupa Komisyonuna iletilmiştir. 12

13 Müzakereler 1. Strateji Belgesi ve Uygulama Notları, 30 Eylül 2009 tarihinde, Dışişleri Bakanlığı kanalı ile, Avrupa Komisyonu na gönderilmiştir. 2. Avrupa Komisyonunca Strateji Belgesi temel alınarak Açılış Kriterleri Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. 3. Avrupa Komisyonu tarafından Açılış Kriterleri Değerlendirme Raporu 09 Ekim 2010 tarihinde, Avrupa Birliği Konseyi ne sunulmuştur. 4. Avrupa Birliği Üye Ülkeleri tarafından Açılış Kriterleri Değerlendirme Raporu nun onaylanmasının ardından, İsveç Dönem Başkanlığı tarafından 12 Kasım 2009 tarihinde, Türkiye; Çevre Faslı Müzakere Pozisyon Belgesi ni sunmak için davet edilmiştir. 5. Türkiye tarafından 13 Kasım 2009 tarihinde, Çevre Faslı Müzakere Pozisyon Belgesi İsveç Dönem Başkanlığı na sunulmuştur. 13

14 Müzakereler 6. Avrupa Birliği tarafından; Türkiye nin Müzakere Pozisyon Belgesi ne karşılık olarak Ortak Tutum Belgesi hazırlanmıştır. 7. Çevre Faslı nın geçici olarak müzakerelere kapatılabilmesi bir siyasi (Kıbrıs) ve beş teknik olmak üzere altı tane kapanış kriteri belirlenmiştir. 14

15 Müzakereler İsveç Dönem Başkanlığı nda, 21 Aralık 2009 tarihinde Belçika nın Brüksel kentinde düzenlenen Hükümetlerarası Katılım Konferansı nda Çevre Faslı müzakerelere açılmıştır. 15

16 Çevre Faslı Zor müzakere başlıklarından biri Geniş müdahale alanı Spesifik/kuralcı yapısı Uyum maliyetlerinin büyüklüğü Geçiş sürelerinin genel olarak zaman ve kapsam olarak sınırlı olması 16

17 Müzakere Pozisyon Belgesi Müzakere Pozisyon Belgesinin hazırlaması Avrupa Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızca hazırlanan Müzakere Pozisyon Belgesinde, söz konusu AB Müktesebat başlığında Türkiye'nin uyumda kat ettiği mesafe, öngörülen uyum çalışmalarının takvimi gerekli görülürse tam uyum için üyelikten sonra geçiş dönemi veya geçici istisna talepleri yer alır. Sivil Toplum Kuruluşlarının ve 26 kurumun görüşleri çerçevesinde son şekli verilen ve 13 Bakanın onayladığı Müzakere Pozisyon Belgesi 13 Kasım 2009 tarihinde İsveç Dönem Başkanlığına iletilmiştir. 17

18 Müzakereler Çevre Faslı Kapanış Kriterleri: 1.Türkiye, sınır-ötesi unsurları da dahil olmak üzere AB nin yatay ve çerçeve çevre mevzuatını uyumlaştırmaya yönelik mevzuatı benimser, 2.Türkiye su kalitesi ile ilgili müktesebatı uyumlaştırmaya yönelik mevzuatı özellikle de Su Koruma Çerçeve Kanununu benimser; Nehir Havzaları Koruma Eylem Planları oluşturur; ve bu sektörde uygulama mevzuatını benimsemek suretiyle yasal uyum alanında önemli gelişmeler kaydeder, 3.Türkiye endüstriyel kirlilik kontrolü ve risk yönetimi alanlarındaki müktesebatı uyumlaştırmaya yönelik mevzuatı benimser. 18

19 Müzakereler 4. Türkiye, bu fasıldaki diğer sektörler için doğa koruma ve atık yönetimi dahil olmak üzere, Ülke Stratejisi uyarınca mevzuat uyumunu sürdürür ve katılım tarihinde AB gereklerinin yürürlüğe konması ve uygulanması konusunda hazır olduğunu gösterir, 5. Türkiye denetim hizmetleri de dahil olmak üzere her düzeyde idari birimin kapasitesini geliştirmeye Ülke Stratejisi çerçevesinde devam eder; çalışmaların koordinasyonunu iyileştirmeyi sürdürür ve bu faslın her sektöründeki müktesebatın yürürlüğe konulması ve uygulanmasını teminen katılımdan uygun bir zaman önce gerekli tüm idari yapıları oluşturduğunu gösterir. 19

20 Türkiye nin AB Çevre Müktesebatına Uyum Süreci 20

21 AB Çevre Müktesebatı Geniş Bir Müdahale Alanı Yatay (Çevresel Bilgiye Erişim, ÇED...) Atık Hava Endüstriyel Kirlilik Kimyasallar Su Doğa ve Biyolojik Çeşitlilik İklim Değişikliği Gürültü 21

22 2012 İlerleme Raporu-Çevre Genel Değerlendirme Yatay mevzuat ve kimyasallar alanında neredeyse hiç ilerleme kaydedilmediği, Hava kalitesi, endüstriyel kirlilik, doğa koruma, gürültü, atık yönetimi ve iklim değişikliği alanlarında sınırlı ilerleme Su kalitesi alanında ileri düzeyde ilerleme kaydedildiği belirtilmiştir. Her düzeyde ilgili kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi Daha iddialı bir ulusal ve uluslararası iklim politikası İdari kapasite konusunda ilerleme kaydedilmediği, Geçen yıl yaşanan yeniden yapılanmanın su ve doğa koruma alanlarında sorumlulukların parçalı dağılımı ile sonuçlandığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nda kalkınma ve çevre gündemleri arasında bir dengenin henüz tam kurulamamış olduğu ve çevre STK larının da dahil olduğu sağlıklı bir halkın katılımı sürecinin sağlanması için yeterlilik ve isteklilik olmadığı hususlarında kaygılar bulunduğu vurgulanmaktadır. 22

23 Yatay Mevzuat Çevresel bilgiye erişim Çevreye ilişkin plan ve programların hazırlanmasına halkın katılımı ÇED SÇD Çevresel sorumluluk 23

24 Uygulama Takvimi - Yatay 2003/4/AT (bilgiye erişim) Bilgiye erişim Kanunu 2003 Çevre Kanunu 2006 Üyelikle 2003/35/AT (halkın katılımı) ÇED kapsamında kısmen uygulanıyor IPPC 2018 Üyelikle 2004/35/AT (sorumluluk) 2011 proje 85/337/AT (ÇED) /42 (SÇD) /692/AAT (raporlama) Inspire (2007/2/AT) 1210/90/AT (AÇA) / sınıraşan hususlar üyelikle 2011/ sınıraşan hususlar üyelikle Üyelikle 2009 Türkiye Avrupa Çevre Ajansına Şubat 2013, TBMM 24

25 Yatay Mevzuat Müzakere Pozisyon Belgesi kapsamında, -Yayımlanması beklenilen: 11 yasal düzenleme, -Yayımlanan: 2 yasal düzenleme 25

26 Gerçekleştirilen Çalışmalar ÇED Yönetmeliği yayımlanmıştır (sınıraşan hususlar hariç) Avrupa Çevre Ajansına üye olunmuştur. Sınır aşan İşbirliğine Yönelik ÇED İkili Anlaşma Taslağı hazırlanmıştır, Dışişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilmektedir. 26

27 Yürütülen Çalışmalar Projeler ile Çalışılan Direktifler Kurumlar Arası Bilgi Alışverişi (TEIEN) Protokolü Avrupa Topluluğu'nda Mekansal Bilgi için Altyap ı Olu şturulmas ına İlişkin Direktif (INSPIRE) Halkın Katılımı ve Yargı Erişimi Konusunda Konsey Direktiflerinin Değiştirilmesi ve Çevre ile ilgili Belli Başlı Programlar ın Yap ılmas ı Açısından Halkın Katılımının Sağlanmasına Yönelik Direktif Çevresel Zararın Önlenmesi ve İyileştirilmesi ile ilgili Çevresel Sorumluluk Hakkında Direktif Belli Başlı Planların ve Programların Çevreye Olan Etkilerinin Değerlendirilesi Hakkında Direktif (Stratejik Çevresel De ğerlendirme Direktifi) 27

28 Atık Yönetimi Mevzuatı Atık Çerçeve Direktifinde şekillenen, öncelikle atığın kaynağında önlenmesi, sonra yeniden kullanım, geri dönüşüm ve diğer geri kazanım faaliyetleriyle atığın azaltılmasını hedefleyen 'atık hiyerarşisi'ne dayanmakta Atık başlığı altında çerçeve mevzuat atıkların düzenli depolanması, atıkların taşınımı ve özel atıklara ilişkin düzenlemeler yer almaktadır 28

29 Atık Yönetimi Mevzuatı Özel Atık Grubu Atık Yağlar* (75/439/EEC) Titanyum Dioksit Endüstrisi Atıkları (78/176/EEC) Atık Çerçeve Mevzuatı Atık Direktifi (2006/12/EC*- 2008/98/EC) Arıtma Çamuru Atık Kataloğu Pil ve Akümülatörler Tehlikeli Atık Direktifi* (86/278/EEC) (2000/532) (2006/66/EC) (91/689/EEC) Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Bertaraf ve Arıtma Atıkların Düzenli Depolanması (99/31/EC) (94/62/EC) PCB/PCT lerin Bertarafı (96/59/EC) Hurda Araçlar (2000/53/EC) Liman Kabul Tesisleri (2000/59/EC) Atık Elektrikli, Elektronik Ekipmanlar** (2002/95/EC ve 2002/96/EC) Maden Atıkları (2006/21/EC) Atıkların Taşınması Atıkların Sınırötesi Taşınması ve Kontrolü (Tüzük 1013/2006) *2008/98/EC sayılı Atık Direktifi Kapsamına alınarak yürürlükten kalkmıştır. **2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Direktifi ile yürürlükten kalkmıştır. 29

30 Uygulama Takvimi - Atık AB müktesebatı Uyum Uygulama 2006/12/EC (atık çerçeve) /98/EC (yeni atık çerçeve) /21/EC (maden atıkları) /689/EEC (tehlikeli atık*) /439/EEC (atık yağ*) /59/EC (PCB/PCT) /2006 (atıkların taşınımı) /31/EC (düzenli depolama) /278/EEC (arıtma çamuru) /96/EC (WEEE) /95/EC (RoHS) /66/EC (pil ve akü) 2013? 94/62/EC (ambalaj) /53/EC (hurda taşıt)

31 Atık Yönetimi Müzakere Pozisyon Belgesi Müzakere Pozisyon Belgesi kapsamında, -Yayımlanması beklenen: 13 yönetmelik -Yayımlanan: 10 yönetmelik (büyük ölçüde uyumlu) 31

32 Gerçekleştirilen Çalışmalar Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği (ROHS direktifine uyumu da kapsamaktadır) Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (AEEE ile yürürlükten kaldırılmıştır) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ömrünü Tamamlanmış Araçlara ilişkin Yönetmelik Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (ilgili direktif yeni atık çerçeve direktifi kapsamına alınarak kaldırılmıştır.) Atık Yağların Kontrolüne ilişkin Yönetmelik (ilgili direktif yeni atık 32 çerçeve direktifi kapsamına alınarak kaldırılmıştır.)

33 Yürütülen Çalışmalar - Maden atıklarına ilişkin Direktife uyum çalışmaları IPA Projesi kapsamında yürütülmektedir, - 31 Ağustos 2004 tarihinde Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği yayımlanmıştır, revizyon çalışmaları sürmektedir (Çevre Alanında Kapasite Geliştirme projesinin çıktılarına bağlı olarak 2013 sonuna kadar uygulama takvimi belirlenecektir) 33

34 Hava Kirliliği Mevzuatı Hava Kalitesi Çerçeve ve bağlı Direktifler Yakıt kalitesi ve yakıt verimliliği CO2 emisyonları ve VOC Ulusal Emisyon Tavanları 34

35 Uygulama Takvimi - Hava AB müktesebatı 2008/50/EC (Avrupa için temiz hava) Uyum 2012 Uygulama Proje ile belirlenecek 97/101/EC (hava kirliliği ölçümlerine ilişkin bilgi değişim kararı) /81/EC (emisyon tavanları) 2012 Proje ile belirlenecek 94/63/EC (VOC-yakıt depolama) /70/EC (yakıt kalitesi) /32/EC (yakıt kalitesi) /94/EC (yeni binek otomobillerin CO2 salınımı)

36 Hava Kalitesi Müzakere Pozisyon Belgesi MPB çerçevesinde, Yayımlanması beklenen: 6 yönetmelik Yayımlanan: 3 yönetmelik Kalan 3 tanesi sürdürülmektedir. üzerinde çalışmalar 36

37 Gerçekleştirilen Çalışmalar UYUM DURUMU Yayınlanan mevzuat Hava kalitesi çerçeve ve bağlı direktiflerin uyumu Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinin yayınlanması ile birlikte tamamlanmıştır. (RG: , No.26898) Petrol ve dizel yakıtların kalitesine ilişkin 98/70/AT sayılı Direktif, Türk petrol mevzuatına eksiksiz olarak aktarılmıştır. Karbondioksit Emisyonları ve Yakıt Tüketimi Konusunda Tüketici Bilgilerinin Hazır Bulundurulması İle İlgili Direktif, Yeni Binek Otomobillerin Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Konusunda Tüketicilerin Bilgilendirilmesine İlişkin Yönetmelik ile uyumlaştırılmış ve 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 37

38 Yürütülen Çalışmalar Çalışılmakta olan mevzuat Avrupa İçin Daha Temiz Hava ve Dış Ortam Hava Kalitesine İlişkin 2008/50/AT sayılı ve 21 Mayıs 2008 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin uyumlaştırılması için Yönetmelik Taslağı IPA 2007 Mali işbirliği programlaması kapsamında Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Kurumsal Yapılanma Projesi kapsamında hazırlanmaktadır. 2001/81/AT sayılı Ulusal Emisyon Tavanları Direktifi, Türkiye deki yasal mevzuata uyumlaştırılması ve uygulanması için, IPA 2008 Programı kapsamında finanse edilen Emisyon Kontrolünün İyileştirilmesi Projesi kapsamında çalışılmaktadır. Uçucu Organik Bileşik (VOC) Direktiflerinin aktarılması ve mevzuatın uygulanması için, Sınaî VOC ların (Uçucu Organik Bileşiklerin) Kontrolü konulu bir proje IPA 2009 Programı çerçevesinde çalışılmaktadır. 38

39 Endüstriyel Kirlilik ve Risk Yönetimi Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (IPPC) Büyük Yakma Tesisleri (LCP) Uçucu Organik Bileşikler (VOC) 2010/75/EU sayılı Endüstriyel Emisyonlar Direktifi 2010 yılında yayımlanmıştır. Direktif 07/01/2013 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu Direktif ile tarihinden itibaren - Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Direktifini, - Büyük Yakma Tesisleri Direktifini, - Titanyum dioksit endüstrisi ile ilgili 3 Direktifi, - Uçucu Organik Bileşiklere İlişkin 1999/13/EC sayılı Direktifi yürürlükten kaldırmaktadır. Söz konusu Direktifler tek çatı altında toplanmaktadır. 39

40 Uygulama Takvimi Endüstriyel Kirlilik ve Risk Yönetimi AB müktesebatı Uyum Uygulama 2008/1/EC (IPPC) /13/EC (VOC-organik çözücüler) /82/EC (Seveso II) /80/EC (LCP) /2001 (EMAS-eko-yönetim ve denetim planı) / üyelikle 166/2006 (EPRTR-Avrupa Kirlilik Salınım ve Transfer Kaydı) 2014 üyelikle 1980/2000 (eko-etiket) /76/EC (atık yakma)

41 Endüstriyel Kirlilik ve Risk Yönetimi Müzakere Pozisyon Belgesi MPB çerçevesinde, Yayımlanması beklenilen: 5 yönetmelik Yayımlanan: 3 yönetmelik Diğer 2 Direktif ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 41

42 Gerçekleştirilen Çalışmalar UYUM DURUMU Yayınlanan mevzuat Büyük yakma tesisleri yönetmeliği yayınlanmıştır. (RG: , Sayı: 27605) Büyük endüstriyel kazaların kontrolü yayınlanmıştır. (RG: Sayı: 27676) hakkında yönetmelik 2000/76 Sayılı AB Atık Yakma Direktifi, Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmeliğin çıkarılmasıyla uyumlaştırılmıştır. (RG: tarih, Sayı: 27721) 42

43 Yürütülen Çalışmalar Çalışılmakta olan mevzuat Endüstriyel Emisyonlar Direktifi IPA 2008 Programında yer alan Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Projesi kapsamında çalışılmakta olup, Entegre Çevre İzni Yönetmeliği Taslağı hazırlanarak kurumların görüşüne açılmıştır. Tehlikeli Maddeler İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin 96/82/AT sayılı Konsey Direktifinin (Seveso II) Uygulama Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi 2009 yılı Mali İşbirliği kapsamında yürütülmektedir Büyük Yakma Tesisleri Direktifi nin (2001/80/EC) uygulanması için gerekli kapasitenin oluşturulması amacıyla IPA 2010 Programı kapsamında projesi yürütülecektir. Avrupa Kirletici Salım ve Taşınım Kaydının Kurulmasına ilişkin AB Tüzüğünün ulusal mevzuata aktarılması ve uygulanması amacıyla IPA 2013 Programı kapsamında Türkiye de E-PRTR Tüzüğü Kapasite Geliştirme Projesi çalışılacaktır. 43

44 Kimyasallar REACH - kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması Deney hayvanları Kalıcı Organik Kirleticiler Biyosidal ürünler Zararlı kimyasallar ve pestisitlerin uluslararası ticareti 44

45 Uygulama Takvimi - Kimyasallar AB müktesebatı Uyum Uygulama 98/8/EC (biosidal ürünler) /548/EC (Tehlikeli Maddeler) /2008 (ithalat/ihracat) 2012 sonrası /2004 (POPs) /609/EEC (deney hayvanları) /2006 (REACH) /2008 (CLP) ? 87/217/EC (asbest)

46 Kimyasallar Müzakere Pozisyon Belgesi Müzakere Pozisyon Belgesi çerçevesinde, Yayımlanması beklenilen: 8 yasal düzenleme Yayımlanan: 5 yasal düzenleme 46

47 Gerçekleştirilen Çalışmalar Biyosidal Ürünler Yönetmeliği yayımlanmıştır. Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi nin Onayı ile ilgili 5871 sayılı Kanun onaylanmıştır. Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. 47

48 Yürütülen Çalışmalar Projeler ile Çalışılan Mevzuat Tehlikeli Kimyasalların İhracatı ve İthalatına ilişkin Tüzük Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması ile ilgili Tüzük (REACH) 48

49 Su Kalitesi Su Çerçeve Direktifi Tüm su kütlelerinin korunması nehirler, göller, kıyı suları ve yeraltı suları Tüm su kütlelerinin 2015 yılına kadar iyi durum da olması İdari sınırlar bazında değil nehir havzası ölçeğinde su yönetimi Nehir Havzası Yönetim Planları(karakterizasyon, izleme, tedbirler programı vs) Emisyon sınır değerleri ve kalite standartları için bütüncül bir yaklaşım Ülkeler ve kurumlar arasında işbirliği Su yönetimine halkın aktif katılımı Ekonomik araçlar: vergi ve teşvikler (kirleten öder, kullanan öder, tam maliyet prensibi) Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi Nitrat Direktifi Yüzme suyu İçme suyu Taşkın Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 49

50 Uygulama Takvimi - Su Kalitesi AB müktesebatı 2000/60/EC (WFD) 2006/113/EC (Kabuklu) 2006/44/EC (balık yaşamı) 76/464/EEC (tehlikeli madde) 91/271/EEC (Kentsel) 91/676/EEC (nitrat) 80/68/EEC (yer altı suları) 98/83/EC (su tüketimi) 76/160(yüzme suyu) 2007/60/EC (taşkın) Uyum Uygulama Su Kanunu hazırlıkları 2011 Nehir Havzası Yönetim Planları Tam uyum üyelikle * Proje kapsamında belirlenecek. *200mg/L fekal koliform, toplam koliform için uygulama

51 Su Kalitesi Müzakere Pozisyon Belgesi Müzakere Pozisyon Belgesi çerçevesinde, Yayımlanması beklenilen: 11 yasal düzenleme (Su Kanunu dahil) Yayımlanan: 6 Müzakere Pozisyon Belgesinde 2008/56/AT sayılı Deniz Çerçeve Direktifinin uyumlaştırma takvimine yönelik bir taahhütte bulunulmamıştır, ancak, söz konusu Direktifin Üyelikle Birlikte iç hukuka aktarılması ve uygulamanın sağlanması beklenmektedir. Ayrıca, AB müktesebatında zaman içinde yapılan değişiklikler ve ilaveler neticesinde uyumlaştırılması tamamlanan bazı yasal düzenlemelerde revizyona gidilmesi gerekmektedir: Örneğin Yüzme Suyu Kalitesine ilişkin 76/160/AET sayılı Direktif aynı adı taşıyan 2006/7/AT sayılı Direktif ile yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu yeni Direktife uyum çalışmalarının IPA programlaması altında yer alan Yüzme Suyu Kalitesine ilişkin Kapasite Geliştirme Projesi neticesinde tamamlanması öngörülmektedir. 51

52 Su Kalitesi Mevzuat Uyum Durumu Tamamlanan Çalışmalar: Taslak Su Kanunu kurum görüşlerine açılmış durumdadır. Yeraltı suyunun Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de yayımlandı. Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Yönetmeliği Resmi Gazete de yayımlandı. İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik revize edildi. 52

53 Su Kalitesi Mevzuat Uyum Durumu Yapılmakta olan Çalışmalar: Balık Yaşamının Sürdürülebilirliği için Koruma veya İyileştirme Gereksinimi Bulunan Tatlı Suların Kalitesi Hakkında Yönetmeliğin revizyon çalışmaları tamamlanmış olup, kurum ve kuruluşların görüşüne açılmaktadır. Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği revizyon çalışmaları sürmektedir. Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği, Atık suların Geri Kazanımı Yönetmeliği, Su Tarifeleri Yönetmeliği, Su Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesine İlişkin Yönetmelik,Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi, Sınıflandırma ve İzleme Yönetmeliği hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 53

54 Biyolojik Çeşitlilik ve Doğa Koruma Habitat Direktifi Yaban Kuşları Direktifi Yabani hayvan ve bitki türlerinin ticareti (CITES) Ayak kapanları Hayvanat bahçelerindeki yaban hayvanları 54

55 Uygulama Takvimi - Doğa Koruma AB müktesebatı 1999/22/EC (hayvanat bahçeleri) 92/43/EEC(habitat) 76/409/EEC (kuş) 338/97 (CITES) 83/129 (yavru fok) 3254/91 (bacaktan yakalama) Uyum 2007 Uygulama sonrası üyelikle 2001/ kısmen uyum projesi ile belirlenecek sonrası yapılacak proje ile belirlenecek 55

56 Biyolojik Çeşitlilik ve Doğa Koruma Müzakere Pozisyon Belgesi Müzakere Pozisyon Belgesi çerçevesinde, Yayımlanması beklenilen: 5 yasal düzenleme Yayımlanan: 3 yasal düzenleme 56

57 Gerçekleştirilen Çalışmalar CITES Tüzüğünün Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esaslar ı Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır Belirli Yavru Fokların Kürklerinin ve Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin İthalatının Yasaklanmasına İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır Ulusal Biyoçeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı onaylanmıştır Habitat ve Kuş Direktiflerine yönelik Düzenleyici Etki Analizleri hazırlanmıştır Korunan Alanların Tespit Tescil ve Onayına ilişkin Yönetmelik yayımlanmıştır 57

58 Yürütülen Çalışmalar Projeler ile Çalışılan Mevzuat Yabani Fauna ve Flora ile Habitatlarının Korunmasına İlişkin Direktif Yaban Kuşlarının Korunmasına İlişkin Direktif Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin, Ticaretin Düzenlenmesi Yoluyla Korunmasına ilişkin Tüzük (CITES Tüzüğü) Yapılması Gereken Çalışmalar Bacaktan Yakalayan Tuzakların Toplulukta Kullanımını ve Bu Tuzakların Kullanıldığı Ülke Menşeili Bazı Yaban Hayvan Türlerine Ait Deri ve İşlenmiş Ürünlerin Topluluğa Sokulmasını Yasaklayan Tüzük kapsamında uygulama boşluklarına yönelik proje 58

59 İklim Değişikliği AB İklim değişikliği mevzuatı; Emisyon ticareti sistemi, Sera gazı emisyonlarının izlenmesi, doğrulanması ve raporlanması, Ulaşım sektöründe sera gazı emisyonlarının azaltılması, Düşük karbon teknolojileri (Karbon Yakalama ve Depolama), Ozon tabakasını incelten maddeler ve F-gazlarının kontrolüne yönelik yasal düzenlemeleri içermektedir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokol ü AB müktesebatının parçasıdır. 59

60 İklim Değişikliği-Uyum Türkiye, 24 Mayıs 2004 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine(BMİDÇS) ve 26 Ağustos 2009 tarihi itibari ile Kyoto Protokolüne (KP) taraf olmuştur. Sera Gazlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, 25 Nisan 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Türkiye de Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesine Yönelik Destek Projesi, IPA-1, 2011 Programlaması altında yer almaktadır. IPA-1, 2013 Programlaması altında yer alan Türkiye de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Projesi ile F-Gazlarına yönelik AB mevzuatının iç hukuka aktarılması için gerekli kapasitenin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 60

61 Uygulama Takvimi İklim Değişikliği AB Müktesebatı Uyum Uygulama 2037/2000/AT (Ozon Tabakasını İncelten Maddeler) /87/AT (Emisyon Ticareti Sistemi) 2018 Üyelikle Birlikte 842/2006/AT (F-Gazları) /2004/AT (Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi)

62 İklim Değişikliği Müzakere Pozisyon Belgesi Müzakere Pozisyon Belgesi çerçevesinde, Yayımlanması beklenilen: 5 yasal düzenleme Yayımlanan: 2 (biri Kyoto Protokolü) 62

63 Gürültü Mevzuat: Çevresel Gürültü Yönetimi ve Değerlendirilmesine ilişkin 25 Haziran 2002 tarihli ve 2002/49/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Uyum Durumu: Direktifin aktarılması ve uygulanması amacı ile, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. (RG: , Sayı: 25862) Gürültü haritalarının hazırlanması ve eylem planlarının uygulanması amacıyla IPA 2009 Programı kapsamında «Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi gerçekleştirilecektir. 63

64 AB TÜRKİYE MALİ İŞBİRLİĞİ 64

65 AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ ( ) Sektör Bazlı Toplam Yatırım İhtiyacı ( ) Sektör Yatırım İhtiyacı Milyar Avro Oran (%) Su 33, Atık 9, Hava 0, , , , Endüstriyel Kirlilik Doğa Koruma Toplam 65

66 AB Türkiye Mali İşbirliği ( ) Başlayan/başlayacak ve programlama aşamasında olan toplam 28 adet proje bulunmaktadır. 66

67 KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) ( ) PHARE ISPA SAPARD CARDS Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım IPA Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı dönemini kapsar. Avrupa Birliği'nin aday ile potansiyel aday ülkeleri faydalanmaktadır. Amacı aday ve potansiyel aday ülkelerin Avrupa Birliği standartlarına, politikalarına ve müktesebatına uyum çabalarına mali destek sağlamaktır döneminde IPA kapsamında tüm aday ve potansiyel aday ülkelere sağlanacak yardımın toplam miktarı 11.5 Milyar Avro'dur. Beş (5) bileşenden oluşur. 67

68 KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) ( ) Çevre Projeleri IPA nın 2 bileşeni altında ele alınmaktadır. IPA I: Geçiş Dönemi ve Kurumsal Yapılanma Desteği: Mevzuat uyumu, kurumsal ve idari kapasite geliştirme projeleri Toplam maliyeti yaklaşık 10 M. Avro olan 2 proje tamamlanmıştır. Toplam maliyeti yaklaşık 32 M. Avro olan 10 proje yürütülmektedir. Toplam maliyeti 65 M. Avro olan 18 proje programlama ve ihale aşamasında olup, yakın zamanda uygulamaya geçecektir. 68

69 KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) ( ) IPA III: Bölgesel Kalkınma Çevre Operasyonel Programı: Çevre sektöründe ülkemizdeki çevre altyapısının iyileştirilmesine yönelik Çevre altyapısı projeleri dönemi için çevre altyapısı sektörüne tahsis edilen IPA fonlarının kullanım kapsamını belirlemek üzere Çevre Operasyonel Programı (ÇOP) hazırlanmış ve yıllar içerisinde uzatılarak dönemini içerecek şekilde bütçesi yaklaşık 800 M. Avro olacak şekilde revize edilmiştir. Program kapsamında su temini, kanalizasyon, atıksu arıtımı, entegre katı atık yönetimi ve teknik destek öncelikli alanlardır. ÇOP kapsamında bugüne kadar toplam 940 milyon avro yatırım değerine sahip 39 altyapı projesi için IPA proje başvurusu yapılmıştır. 69

70 KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) ( ) Avrupa Komisyonu yapılan başvurular içerisinden bütçesi yaklaşık olarak 556 milyon avro olan 22 projenin Finansman Kararını almıştır. 13 projenin teknik uygulama aşaması başlamıştır. ÇOP kapsamında önümüzdeki yeni IPA ( ) döneminde finanse edilmek üzere projelerin yatırım paketi hazırlıklarına hız verilmiş, yaklaşık toplam bütçesi M. Avro olacak toplam 37 çevre altyapı projesinin hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 70

71 Teşekkürler 71

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. AB nin Çevre Politikası ve ÇEVRE FASLI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. AB nin Çevre Politikası ve ÇEVRE FASLI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB nin Çevre Politikası ve ÇEVRE FASLI 1 AB Çevre Politikasının Tarihçesi Paris Zirvesi (1972) Avrupa Tek Senedi (1987) Lizbon Anlaşması (1 Aralık 2009) Çevre Eylem Programları

Detaylı

YATAY (1) NO. MEVZUAT NO MEVZUAT ADI. 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi. 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi

YATAY (1) NO. MEVZUAT NO MEVZUAT ADI. 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi. 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi YATAY (1) 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi 3. 1210/90/EEC Avrupa Çevre Ajansı Tüzüğü 4. 2008/90/EC Çevresel Suç Direktifi 5. 2007/2/EC INSPIRE Direktifi 6. 2004/35/EC

Detaylı

Ülkemizde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde birçok hüküm, ilgili AB Direktifi ile uyumludur.

Ülkemizde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde birçok hüküm, ilgili AB Direktifi ile uyumludur. AB ÇEVRE MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIŞMALARI AB Mevzuat Listesi Yayımlanan Yönetmelik AB Müktesebatındaki değişiklik Sektör / Direktif / Tüzük / Diğer Çevre ile ilgili Belli Başlı Kamu ve Özel Projelerin Etkisinin

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. AB ÇEVRE MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIŞMALARI AB Mevzuat Listesi Yayımlanan Yönetmelik AB Müktesebatındaki değişiklik Sektör / Direktif / Tüzük / Diğer Çevre ile ilgili Belli Başlı Kamu ve Özel Projelerin Etkisinin

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 25 Kasım 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 25 Kasım 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. AB ÇEVRE MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIŞMALARI AB Mevzuat Listesi Yayımlanan Yönetmelik AB Müktesebatındaki değişiklik Sektör / Direktif / Tüzük / Diğer Çevre ile ilgili Belli Başlı Kamu ve Özel Projelerin Etkisinin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

AB de çevre Temel Đlkeler

AB de çevre Temel Đlkeler AB Çevre Müktesebatı ve Yerel Yönetimler Dr.Erol SANER Sektörel Politikalar Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AB de çevre Temel Đlkeler Kirleten öder Kaynakta giderim Önleyicilik Tedbir Bütünleyicilik

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI. Prof.Dr. Günay Erpul Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ABD Dışkapı - Ankara

AB ÇEVRE POLİTİKALARI. Prof.Dr. Günay Erpul Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ABD Dışkapı - Ankara AB ÇEVRE POLİTİKALARI Prof.Dr. Günay Erpul Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ABD 06110 Dışkapı - Ankara Gunay.Erpul@ankara.edu.tr GİRİŞ Avrupa Birliği nin işleyişine ilişkin Antlaşma nın

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ MEDA FONU TÜRKİYE DEKİ ÇEVRE İLE İLGİLİ MEVZUATIN ANALİZİ PROJESİ: TAMAMLANDI 1 AVRUPA BİRLİĞİ İDARİ İŞBİRLİĞİ FONU TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN ÇEVRE ALANINDA ENTEGRE UYUMLAŞTIRMA STRATEJİSİ PROJESİ: TAMAMLANDI

Detaylı

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları Betül DOĞRU Şube Müdürü Açılış Kriterleri AB Uyum Sürecinin Aşamaları Türkiye nin Komisyona kapsamlı bir strateji sunması. Türkiye nin

Detaylı

AB Çevre Müktesebatı Semineri AB Çevre Politikaları ve Gelişmeler

AB Çevre Müktesebatı Semineri AB Çevre Politikaları ve Gelişmeler AB Çevre Müktesebatı Semineri AB Çevre Politikaları ve Gelişmeler Hazırlayan: Gülün Egeli 9-10 Temmuz 2012, Ankara AB Çevre Politikalarının Hedefleri AB Çevre Politikalarının Hedefleri Çevrenin korunması,

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, AB SÜRECİ VE ÇEVRE

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, AB SÜRECİ VE ÇEVRE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, AB SÜRECİ VE ÇEVRE Dr. Mustafa ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 2. ULUSLARARASI İNŞAATTA KALİTE ZİRVESİ 2 Kasım 2010, istanbul SUNUM İÇERİĞİ İklim değişikliği AB Süreci Çevre Yönetimi AB

Detaylı

ÇEVRE FASLI. Avrupa Birliği Sürecinde

ÇEVRE FASLI. Avrupa Birliği Sürecinde Avrupa Birliği Sürecinde ÇEVRE FASLI T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082.Cad. No:4 06510 Bilkent/ANKARA T: 0 (312) 218 13 00 F: 0 (312) 218 14 54 www.ab.gov.tr 2013-1000 adet basılmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ. Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ. Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı İçerik Türkiye- AB ilişkileri Çevre Faslına İlişkin Müzakere

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 157 Kasım 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞLIĞINDA TÜRKİYE İÇİN EZBERLER BOZULMUYOR İlge Kıvılcım İKV Uzmanı [Metni yazın] İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr ÇEVRE VE İKLİM

Detaylı

AB Çevre Mevzuatı Rıfat Ünal Sayman REC Türkiye Direktör Yrd.

AB Çevre Mevzuatı Rıfat Ünal Sayman REC Türkiye Direktör Yrd. AB Çevre Mevzuatı Rıfat Ünal Sayman REC Türkiye Direktör Yrd. Haziran 2012 İstanbul İçerik REC AB Mevzuatı AB Mevzuatı ve Türkiye AB Çevre Mevzuatı AB Çevre Mevzuatı ve Türkiye Değerlendirme Bölgesel Çevre

Detaylı

SANAYİ ve ÇEVRE YÖNETİMİ

SANAYİ ve ÇEVRE YÖNETİMİ 16.05.2011 AB SÜRECİNDE SANAYİ ve ÇEVRE YÖNETİMİ 16.05.2011 EYÜP YAHŞİ Organizasyon Şeması Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı ATIK YÖNETİMİ

Detaylı

AB SÜRECİNDE. SANAYİ ve ÇEVRE YÖNETİMİ

AB SÜRECİNDE. SANAYİ ve ÇEVRE YÖNETİMİ AB SÜRECİNDE SANAYİ ve ÇEVRE YÖNETİMİ Sunum İçeriği AB Müzakere Süreci AB Çevre Mevzuatı Uyum üreci Uygulamalar Atık Yönetimi Su ve Toprak Yönetimi Deniz ve Kıyı Yönetimi Hava Kalitesi Gürültü Kontrolü

Detaylı

Minamata Sözleşmesi Türkiye de Ön Değerlendirme Projesi. Bursev DOĞAN ARTUKOĞLU Ankara

Minamata Sözleşmesi Türkiye de Ön Değerlendirme Projesi. Bursev DOĞAN ARTUKOĞLU Ankara Minamata Sözleşmesi Türkiye de Ön Değerlendirme Projesi Bursev DOĞAN ARTUKOĞLU 13.09.2017 Ankara Sunum İçeriği Minamata Sözleşmesi Türkiye de Mevcut Durum Cıvaya İlişkin Ön Değerlendirme Projesi Yürütülecek

Detaylı

Öncelikli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürlüğü Faaliyetler ve KOK Projesi

Öncelikli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürlüğü Faaliyetler ve KOK Projesi Öncelikli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürlüğü Faaliyetler ve Bursev DOĞAN ARTUKOĞLU Şube Müdürü V. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı Mart 2017 - Antalya Yapılan Çalışmalar

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. 3) AB sürecinde Gerçekleştirilen Diğer Çalışmalar. 4) AB Müzakerelerine Hazırlık Çalışmaları ve Son Gelişmeler

SUNUMUN İÇERİĞİ. 3) AB sürecinde Gerçekleştirilen Diğer Çalışmalar. 4) AB Müzakerelerine Hazırlık Çalışmaları ve Son Gelişmeler TÜRKİYE ve AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ ÇEVRE SEKTÖRÜ Sedat KADIOĞLU Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanı Tel: 207 54 11 Faks:207 54 54 e-posta: skadioglu@cevreorman.gov.tr SUNUMUN İÇERİĞİ 1) Türkiye AB İlişkileri

Detaylı

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 27 ÇEVRE Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının hazırlık döneminde, çevre faslı açılış kriterinin karşılanması amacıyla hazırlanan strateji belgesi çalışmaları

Detaylı

AB Çevre Politikaları ve Yenilenebilir Enerji

AB Çevre Politikaları ve Yenilenebilir Enerji AB Çevre Politikaları ve Yenilenebilir Enerji Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB Çevre Politikalarının Amaçları: Çevrenin korunması ve çevre kalitesinin

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ Sıra No TS Standartları veya Diğer Dış Kaynaklı Dokümanlar 1 TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 SAYILI BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİV İ YÖNETMELİĞİ Yürürlük/Kabul Tarihi Aralık 2008 2010 Takip Eden

Detaylı

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi (*) * Ders notları 12.10.2018 tarihinde güncellenmiştir. Dr. Öğr. Üyesi Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Kanunlar 1983: 2872 sayılı Çevre Kanunu 2006: 5491

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI OZON TABAKASINI İCELTEN MADDELER VE FLORLU SERA GAZLARINA İLİŞKİN POLİTİKALAR 1 21 EYLÜL 2017, ANKARA

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi TOBB-REC Türkiye İşbirliği

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi TOBB-REC Türkiye İşbirliği 1 Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi TOBB-REC Türkiye İşbirliği Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi TOBB-REC Türkiye İşbirliği Arka Plan Türkiye nin Avrupa Birliği katılım müzakerelerinde,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Ayla EFEOGLU Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü AB İle İlişkiler Şube Müdürü İÇERİK AB Su Çerçeve Direktifi hakkında genel

Detaylı

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi. AB Müktesebatı Analizi Çerçevesi

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi. AB Müktesebatı Analizi Çerçevesi Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi AB Müktesebatı Konulu 1. Kapasite Geliştirme Programı AB Müktesebatı Analizi Çerçevesi 13.09.2018 - Ankara Genel çerçeve AB Müktesebatı ile ilgili temel

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 27 ÇEVRE Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının hazırlık döneminde, çevre faslı açılış kriterinin karşılanması amacıyla hazırlanan strateji belgesi çalışmaları

Detaylı

Kullanan-Kirleten Kirleten Öder

Kullanan-Kirleten Kirleten Öder TC T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STATEJİSİ (UÇES) 2007-2023 2023 ANKARA 2007 İÇERİK İçindekiler Kısaltmalar Giriş Mevcut Durum Ulusal Çevre Stratejisinin Temel İlkeleri Türkiye nin

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Projeye

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI OZON TABAKASINI İCELTEN MADDELER VE FLORLU SERA GAZLARINA İLİŞKİN BAKANLIĞIMIZ FAALİYETLERİ 1 3 0

Detaylı

Avrupa Birliği ÇevrePolitikası. Kerem Okumuş REC Türkiye Direktör Yardımcısı 5 Ocak 2010, İstanbul

Avrupa Birliği ÇevrePolitikası. Kerem Okumuş REC Türkiye Direktör Yardımcısı 5 Ocak 2010, İstanbul Avrupa Birliği ÇevrePolitikası Kerem Okumuş REC Türkiye Direktör Yardımcısı 5 Ocak 2010, İstanbul AB Çevre Müktesebatı Yapısı Avrupa Antlaşmaları (..., Maastricht, Amsterdam, Nice) İkincil Hukuk Yönergeler

Detaylı

TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN AB KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ KONUMU. Berke Uğural 21 Mayıs 2007

TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN AB KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ KONUMU. Berke Uğural 21 Mayıs 2007 TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN AB KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ KONUMU Berke Uğural 21 Mayıs 2007 İçerik Standartlar ve CE İşaretlemesi İş Sağlığı ve Güvenliği İş Hukuku Çevre Entegre kirlilik önlenmesi ve yönetimi

Detaylı

AB ne Üyelik Süreci ve. Önemi. Kerem Okumuş REC Türkiye

AB ne Üyelik Süreci ve. Önemi. Kerem Okumuş REC Türkiye AB ne Üyelik Süreci ve Düzenleyici Etki Analizi nin Önemi Kerem Okumuş REC Türkiye ? Politika, program, proje ve mevzuatların yada yasal değişiklerin...piyasa, toplum, çevre, iş dünyası, iş gücü piyasası,

Detaylı

Dr. Ahmet M. GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE HUKUKU

Dr. Ahmet M. GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE HUKUKU Dr. Ahmet M. GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

ENERJİ-ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLER SELVA TÜZÜNER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ENERJİ-ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLER SELVA TÜZÜNER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ-ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLER SELVA TÜZÜNER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ-ÇEVRE ETKİLEŞİMİ(1) Enerji, toplumların ekonomik ve sosyal kalkınmalarında, sanayileşmelerinde,

Detaylı

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7),

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7), ULUSAL M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ FAALİYETLER YETLERİ LİTİ Mehrali ECER Şube Md. V. Sektörel İklim Koruma Potansiyelleri Türk Alman Ortak Çalıştayı 6 Mayıs 2010, ANKARA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (BMİDÇS)

Detaylı

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Türkiye de Su Yönetiminin Değişimi Taner KİMENÇE, Altunkaya ÇAVUŞ,Burhan Fuat Çankaya 31 Ocak 2017 HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Havza Koruma Eylem Planları ile Ülkemizde bulunan 25 Nehir Havzasının

Detaylı

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012 HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012 Ulusal Emisyon Tavanlarının Belirlenmesi Ülkemizin, Ø Uzun Menzilli Sınırötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi (CLRTAP)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI F-GAZLARA İLİŞKİN MEVCUT DURUM 2 7 E Y L Ü L 2 0 1 8, İ S TA N B U L İÇERİK Montreal Protokolü ve

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...IX İÇİNDEKİLER...XI KISALTMALAR...XXI

İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...IX İÇİNDEKİLER...XI KISALTMALAR...XXI İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...IX İÇİNDEKİLER...XI KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM ÇEVRENİN KORUNMASI, ÇEVRE HAKKI 1. ÇEVRENİN KORUNMASI...1 I. Çevre Kavramı...1 Çevresel

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

MÜZAKERE SÜRECİ ve AB YE UYUM

MÜZAKERE SÜRECİ ve AB YE UYUM MÜZAKERE SÜRECİ ve AB YE UYUM Dr. Kerim Nida ÇALIM Daire Başkanı 05/06/2014, Erzurum AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye AB İlişkileri 1959 TR ORTAKLIK BAŞVURUSU 1963 ANKARA ANLAŞMASI 1987 TAM

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

AB Sürecinde Çevresel Yatırımları 07.06.2012, Istanbul

AB Sürecinde Çevresel Yatırımları 07.06.2012, Istanbul AB Sürecinde Çevresel Yatırımları 07.06.2012, Istanbul Gürdoğar Sarıgül Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Değişikliği Seoktör Yöneticisi 11.06.2012 Çevre alanında

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

AB ÇEVRE MEZVUATINA UYUM SÜRECİNDE TÜRK SANAYİ SEKTÖRÜNÜ BEKLEYEN YÜKÜMLÜLÜKLER, MALİYETLER VE BUNLARIN FİNANSMANI

AB ÇEVRE MEZVUATINA UYUM SÜRECİNDE TÜRK SANAYİ SEKTÖRÜNÜ BEKLEYEN YÜKÜMLÜLÜKLER, MALİYETLER VE BUNLARIN FİNANSMANI AB ÇEVRE MEZVUATINA UYUM SÜRECİNDE TÜRK SANAYİ SEKTÖRÜNÜ BEKLEYEN YÜKÜMLÜLÜKLER, MALİYETLER VE BUNLARIN FİNANSMANI Yrd.Doç.Dr. Ahmet MUTLU * Avrupa Birliği (AB) çevre mevzuatına uyum sağlanması ve bu mevzuatın

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI Dr.Şebnem GÜRBÜZ Koordinatör Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım Balıkçılık Başkanlığı 1 KAPSAM Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan Betül DOĞRU Tehlikeli Atıklar Şube Müdürü Çevre Mühendisi Ġçerik - Katı Atık Mevzuatı - Hedeflenen Politika - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

Florlu Sera Gazlarına ilişkin Yönetmelik

Florlu Sera Gazlarına ilişkin Yönetmelik T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Florlu Sera Gazlarına ilişkin Yönetmelik İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ozon Tabakasının Korunması Şube Müdürlüğü 27.09.2018 İSTANBUL

Detaylı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı Hazırlayanlar: Kerem Okumuş- Gülün Egeli 25 Kasım 2010, Ankara AB Çevre Müktesebatı Yapısı Avrupa Antlaşmaları

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

FASIL 9: MALİ HİZMETLER

FASIL 9: MALİ HİZMETLER AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 9: MALİ HİZMETLER Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Ekim 2011 1 SUNUM PLANI FASLIN KAPSAMI MÜKTESEBAT YAPISI KOMİSYON DEĞERLENDİRMELERİ GELİNEN AŞAMA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon. Türkiye deki Atıksu Altyapısı ve Atıksu Mevzuatı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon. Türkiye deki Atıksu Altyapısı ve Atıksu Mevzuatı CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Türkiye deki Atıksu Altyapısı ve Atıksu Mevzuatı Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye deki Mevcut Atık Su Altyapısı Su kullanımı ve atık

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

IPPC Türkiye de Uygulama Takvimi

IPPC Türkiye de Uygulama Takvimi T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü IPPC Türkiye de Uygulama Takvimi A. Teoman SANALAN Çevre Mühendisi, M AB Uzmanı Politik İlgi Politika üretme ENVIRONMENT Bilgilenme SUBCOMMITTEE

Detaylı

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. ENOFİS 05 Şubat 2009

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. ENOFİS 05 Şubat 2009 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü ENOFİS 05 Şubat 2009 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (1994) Ulusal sera gazı envanterini hazırlamak ve bildirimini yapmak İklim değişikliğinin

Detaylı

Mevzuat ve Teşviklerin Değerlendirilmesi

Mevzuat ve Teşviklerin Değerlendirilmesi İZMİR DE TEMİZ ÜRETİM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ Mevzuat ve Teşviklerin Değerlendirilmesi Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 23.03.2012 İzmir İZMİR DE TEMİZ ÜRETİM UYGULAMALARININ

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT 1 GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT Prof.Dr. Fatih M. Botsalı 2 GLOBALLEŞME ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve teknoloji akışının hızlı bir şekilde artması

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

1. TEKNİK KRİTERLER. Yatırım kategorisi Yatırım türü Kriter (1) Yenilenebilir enerji

1. TEKNİK KRİTERLER. Yatırım kategorisi Yatırım türü Kriter (1) Yenilenebilir enerji 1 1. TEKNİK KRİTERLER Yatırım Kategorisinde yer alan 1 ile 4 arasındaki yatırımlar Yeşil Yatırımlar olarak adlandırılmaktadır. Uygun yatırımlar, aşağıdaki teknik kriterleri karşılamalıdır: (1) Yenilenebilir

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 Sunumun İçeriği Su Durumu ve Sektörlere Dağılımı Bakanlığımızın Görev Çerçevesi Çevre kanununda

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi: Türkiye

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından günümüze kadar Avrupa Birliğinin Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatına doğrudan uyum amacıyla

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

1272/2008/EC Sayılı Kimyasalların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması (CLP) Tüzüğü

1272/2008/EC Sayılı Kimyasalların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması (CLP) Tüzüğü 1272/2008/EC Sayılı Kimyasalların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması (CLP) Tüzüğü Eylem Özlem Nalbantoğlu Çevre ve Şehircilik Uzmanı, Kimya Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31 İçerik Dünyadaki su potansiyeline bakış Türkiye deki su potansiyeline bakış Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevleri Mevzuat Çalışmaları Yapılan Faaliyetler Su Tasarrufu Eylem Planı Su Ayakizi Çalışmaları

Detaylı

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (ÇEKAP) Projesi Ankara da düzenlenen Kapanış Toplantısı ile tamamlandı. Paydaşlar toplantıya

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü Nisan 2010 Ankara ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre ve Orman Bakanlığı : Politika ve prensipleri belirleme, Mevzuat

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

TÜRKİYE DE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE UYUM SÜRECİ

TÜRKİYE DE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE UYUM SÜRECİ ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK KONTROLÜ TÜRKİYE DE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE UYUM SÜRECİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A. Teoman SANALAN Entegre Kirlilik Önleme Şube md. V. AB Komisyonu

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı