T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI"

Transkript

1 Strateji Geliştirme Sayfa 1 / 13 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Sorumlu Kişi/Birim Ocak-Haziran Dönemi Değerlendirme Sonuçları ve Kararlar Temmuz-Aralık Dönemi Hedef Değerlendirme Sonuçları 1 Gelişim Planı Öneri 2 ye Göre: Çiğli Balatçık Yerleşkesinin master uygulama projesinin m² kapalı alanının %29 unu tamamlamak yılında; Kongre Merkezi, Kütüphane, Sosyal Alanlar m², Fen Bilimleri Fakülteleri m² sini tamamlamak) Yapı ve Teknik m² kapalı alanının %25,20 si tamamlanmıştır. 2 Çiğli Balatçık Yerleşkesinin alt yapı ve peyzajının %20'sini tamamlamak ( m²) 1-Peyzaj ve altyapı ihalelerinin yapılması Yapı ve Teknik Çiğli Balatçık Yerleşkesinin alt yapı ve peyzajının 5,71 i tamamlanmıştır Bayraklı Sağlık Yerleşkesi master proje ve imar planının %100'ünü tamamlamak (Orman ve Su Bakanlığı'ndan alınan ön izin alanı m²) 1-İhale süreçlerinin tamamlanması 2-Master proje ve imar planının tamamlanması Yapı ve Teknik İhalesi tarihi itibari ile tamamlandı, süreler beklenmektedir. 4 Mithatpaşa Eski Askeri Hastanesinin 1400 m²''sini lük İdari ve/veya Sürekli Eğitim Merkezi olarak restore etmek 1.Restorasyon sürecinin takip edilmesi Yapı ve Teknik tarihinde ihalesi yapıldı. Restorasyon devam etmektedir. 5 Üniversitemiz öğrencileri için Kredi Yurtlar Kurumu ile işbirliği yaparak Çiğli Ana yerleşkesine yakın konumda yurt yapılmasını sağlamak, Üniversitemiz personeli için TOKİ ile anlaşma yaparak toplu konut hizmeti sağlamak 1-Kredi Yurtlar Kurumu ile işbirliği yapmak 2-TOKİ ile anlaşma yapmak Yapı ve Teknik Tahsis aşamasında işlemler devam etmektedir. Strateji Geliştirme Başkanı

2 Strateji Geliştirme Sayfa 2 / 13 6 Üniversitemizin derslik, laboratuvar, donanım ihtiyacını karşılamak ve akademik kadrosunu oluşturmak 2014 yılında, -Öğrenci başına düşen toplam derslik alanının 4 m², -Toplam derslik sayısının 55 -Öğrenci başına düşen toplam laboratuvar alanın 4m², -Bilgisayar laboratuvarı sayısının 4 olması personel başına düşen ofis alanının 16 m², personel başına düşen bilgisayar sayısının 1/2 -Donanımlı derslik oranının %100 olması 1-Tüm birimlerin derslik, laboratuvar ve donanım ihtiyaçlarının belirlenmesi 2-Donanımda en son teknolojik araç ve gereçler kullanılması -Yapı ve Teknik - Bilgi İşlem Öğrenci başına düşen toplam derslik alanı: 3,80 Toplam derslik sayısı : 63 Öğrenci başına düşen toplam laboratuvar alanı: 4,56 Bilgisayar laboratuvarı sayısı :3 Akademik personel başına düşen ofis alanı: 21,15 Akademik personel başına düşen bilgisayar sayısı: 1 Donanımlı derslik oranı: %100 7 Üniversitemizin akademik ve idari kadrosunu oluşturmak 2014 yılında, -Toplam akademik personel sayısının 450 -Bir öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının 10 -Bir öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının 10 -Toplam idari personel sayısının 190 İdari personel başına düşen öğrenci sayısının 14 1-Tüm akademik birimlerin akademik personel sayısının arttırılması 2-İdari personel sayısının arttırılması için çalışmalar yapılması -Personel - Öğrenci Toplam akademik personel sayısı: 520 Bir öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı : 9,82 Bir öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı : 5,82 Toplam idari personel sayısı :166 İdari personel başına düşen öğrenci sayısı: 14,87 Strateji Geliştirme Başkanı

3 Strateji Geliştirme Sayfa 3 / 13 8 Eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli yapılabilmesi için bilgi erişim faaliyetlerini ve kaynaklarını geliştirmek -Elektronik kitap sayısının olması -Öğrenci başına düşen basılı kitap sayısının 3 -Abone olunan veri tabanı sayısının 10 olması -Kütüphane kullanıcı memnuniyet oranının %75 -Yıllık bağış yapılan kitap sayısının Bağışı özendirmek amaçlı yapılan faaliyet sayısının 10 1-Kütüphanedeki basılı kitap ve elektronik kaynakların sayısının arttırılması 2-Merkezi Kütüphane binasının yapılması 3-Abone olunan veri tabanı sayısının arttırılması 4-Bağış yolu ile nitelikli kitap temin edilmesi -Kütüphane ve Dokümantas yon -Elektronik kitap sayısı: Öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı: 1,21 Abone olunan veri tabanı sayısı: 12 Kütüphane kullanıcı memnuniyet oranı: % 95 Yıllık bağış yapılan kitap sayısı Bağışı özendirmek amaçlı yapılan faaliyet sayısı: 1 9 Üniversitemiz öğrenci sayısını artırmak -Toplam öğrenci sayısının Ortak yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenci sayısının 40 -Doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısının (Ortak program hariç) 200 -Ortak doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısının 50 -Yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenci sayısının (Ortak program hariç) Yüksek lisans ve doktora programı açılmamış bölümlerde yüksek lisans ve doktora programı açılması 2 Personel sayısı yeterli olmayan bölümler için diğer Üniversitelerle Ortak Yüksek Lisans ve Doktora Programı Protokolleri yapılması 3-İstihdam edilebilen ve toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda bölüm/program açılması -Öğrenci Toplam öğrenci sayısı: Ortak yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenci sayısı: 25 Doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı (Ortak program hariç): 62 Ortak doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı : 35 Yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenci sayısı (Ortak program hariç): Uluslararası öğrenci sayısını arttırmak (Toplam öğrenci sayısının %10'nu oranında sağlamak) -Uluslararası öğrenci sayısının 270 -Uluslararası öğrenci oranının % 10 -Eğitim dili %100 İngilizce olan toplam program sayısının 16 1-Eğitim dili %100 İngilizce olan program sayısının arttırılması 2-Yabancı dilde web sayfamızın etkin hale getirilmesi 3-Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanının arttırılması için çalışmalar yürütülmesi - Akademik - Öğrenci Uluslararası öğrenci sayısı: 93 Uluslararası öğrenci oranı : 3,53 Eğitim dili %100 İngilizce olan toplam program sayısı: 16 Strateji Geliştirme Başkanı

4 Strateji Geliştirme Sayfa 4 / Ulusal ve Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısını toplam öğrenci sayısının %2'si oranında, Ulusal ve Uluslararası değişim programlarından yararlanan akademik personel sayısını %10 oranında sağlamak -Uluslararası değişim programları ile giden öğrenci sayısının 54 -Uluslararası değişim programları ile gelen öğrenci sayısının 20 -Ulusal değişim programları ile giden öğrenci sayısının 20 -Ulusal değişim programları ile gelen öğrenci sayısının 30 -Uluslararası değişim programları ile giden öğretim elemanı sayısının 45 -Uluslararası değişim programları ile gelen öğretim elemanı sayısının 22 1-Uluslararası ve Ulusal Değişim Programları Protokolleri yapılması 2-Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün etkin çalışması - Öğrenci -Dış İlişkiler Koordinatörl üğü -Uluslararası değişim programları ile giden öğrenci sayısı: 12 -Uluslararası değişim programları ile gelen öğrenci sayısı : 5 -Ulusal değişim programları ile giden öğrenci sayısı: 1 -Ulusal değişim programları ile gelen öğrenci sayısı: 0 -Uluslararası değişim programları ile giden öğretim elemanı sayısı: 14 -Uluslararası değişim programları ile gelen öğretim elemanı sayısı: 5 Strateji Geliştirme Başkanı

5 Strateji Geliştirme Sayfa 5 / Eğiticilerin eğitimi programında sertifika alan akademik personel sayısının 30 -Seçmeli ders sayısının 250 -Tercih sıralamasında üniversitemizi ilk üç sırada tercih eden öğrenci sayısının Tercih sıralamasında üniversitemizin ortalama tercih sırasının 4 -Hazırlık sınıfında okuyan öğrenci oranının (%) 55 -Disiplinler arası açılan lisansüstü program sayısının 10 -Açılan yan dal program sayısının 5 -Yan dal programında okuyan öğrenci sayısının 50 -Açılan çift ana dal program sayısının 2 -Çift ana dal programında okuyan öğrenci sayısının 20 -Uzaktan eğitim program sayısının 7 -Uzaktan eğitimde okuyan öğrenci sayısının 240 -Doktora/uzmanlık sonrası açılan yan dal/üst ihtisas program sayısının 4 -E-eğitim amacıyla ders materyalleri elektronik ortama aktarılan ders sayısının 100 olması 1- Eğitim dili %100 İngilizce olan lisans ve lisansüstü program sayısının arttırılması 2-Öğretim elemanlarının 'eğiticilerin eğitimi programını' almalarının sağlanması 3-Öğrencilerimize ilgili sektörde staj imkânı sağlanması 4-Eğitim-öğretim ve hizmet kalitesini ölçmek için Ölçme ve Değerlendirme Sistemi kurulması 5-Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde Modern Diller Bölümü açılarak öğrencilere İngilizce dışında farklı bir dil öğrenme imkânı sunulması 6-. Yan dal programlar açılması 7-Disiplinlerarası lisansüstü programlar açılması 8-E-öğrenmeyi sağlayacak ders materyallerinin elektronik ortama aktarılarak öğrencilere sunulması 9-İhtiyaç ve beklentilere göre ders içeriklerinin güncellenme -Öğrenci - Bilgi İşlem - Tıp Fakültesi - Uzaktan Eğitim Merkezi -Eğiticilerin eğitimi programı ikinci dönem planlanmıştır. -Seçmeli ders sayısı : Eğitim-Öğretim Yılı tercih sıralama sonuçları ÖSYM tarafından henüz yayımlanmamıştır. -Hazırlık sınıfında okuyan öğrenci oranı : 22,5% -Disiplinler arası açılan lisansüstü program sayısı : 4 -Yan dal programların açılması ikinci dönem planlanmıştır. -Açılan çift ana dal program sayısı (Malzeme Bilimi Mühendisliği) : 1 -Çift ana dal programında okuyan öğrenci sayısı : 1 -Uzaktan eğitim programı açılması ikinci dönem planlanmıştır. -Doktora/uzmanlık sonrası açılan yan dal/üst ihtisas program sayısı : 2 -E-eğitim amacıyla ders materyalleri elektronik ortama aktarılan ders sayısı : Stratejik Plan Dönemi ( ) sonuna kadar eğitimde akreditasyonu sağlamak -EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) kriterlerini gerçekleştiren bölüm sayısının 10 1-EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) kriterlerinin oluşturulması -EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) kriterlerini gerçekleştiren bölüm bulunmamaktadır. Strateji Geliştirme Başkanı

6 Strateji Geliştirme Sayfa 6 / Bilimsel yayın sayısını ve kalitesini arttırmak -Toplam yayın sayısının 600 -Öğretim Üyesi başına düşen uluslararası indekslere giren (SCI-SSCI-AHCI) yayın sayısının 1 -Uluslararası indekslere giren dergilerde yayınlanan yayın sayısının 330 -Ulusal dergilerde yayımlanan yayın sayısının 340 -Yüksek lisans tezlerinden üretilen yayın sayısının 287 -Doktora tezlerinden üretilen yayın sayısının 105 -Toplam atıf sayısının Bilimsel proje kaynaklı yayın sayısının 59 -Dergilerde editörlük, hakemlik yapan öğretim üyesi sayısının Uluslararası indeksli dergilerde yayın yapılması için öğretim üyelerinin teşvik edilmesi 2-Yayın sayısı yüksek, başarılı öğretim üyelerinin üniversitemize davet edilmesi Öğretim üyelerine gerekli fizikî ortam şartlarının sağlanması 3-Üniversitemize ait yayın ve atıf sayısının arttırılması 4-Başarılı bulunan lisansüstü tezlerin yayına dönüştürülmesi 5-Elektronik veri tabanı sayısının arttırılması ve erişim kolaylığı sağlanması -Toplam yayın sayısı: 362 -Öğretim Üyesi başına düşen uluslararası indekslere giren (SCI-SSCI-AHCI) yayın sayısı : 1,35 -Uluslararası indekslere giren dergilerde yayınlanan yayın sayısı: 195 -Ulusal dergilerde yayımlanan yayın sayısı: 101 -Yüksek lisans tezlerinden üretilen yayın sayısı : 4 -Doktora tezlerinden üretilen yayın sayısı :19 -Toplam atıf sayısı :858 -Bilimsel proje kaynaklı yayın sayısı :31 -Dergilerde editörlük, hakemlik yapan öğretim üyesi sayısı : Bilimsel projeleri ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında AR-GE projelerini arttırmak -Toplam proje sayısının 88 -Ulusal proje sayısının 48 -Uluslararası proje sayısının 5 Sunulan proje sayısının 95 -Kabul edilen proje sayısının 49 -Yayına dönen proje sayısının 35 -Patente dönen proje sayısının 5 1- Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün etkinliği arttırılarak proje destek ve danışma hizmeti sağlanması 2-Üniversite içi kaynaklardan desteklenen proje sayısının arttırılması 3-Diğer kaynaklardan (A.B., Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, İZKA vb.) desteklenen proje sayısının arttırılması 4-Teknopark kurulması 5-İşverenlerin üniversitemizden beklentilerini aktaran panel ve seminerler düzenlenmesi 6-Uluslararası Network oluşturulması -Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörl üğü -Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörl üğü -Toplam proje sayısı :53 -Ulusal proje sayısı :53 -Uluslararası proje sayısı : 0 -Sunulan proje sayısı: 53 -Kabul edilen proje sayısı: 53 -Yayına dönen proje sayısı: 29 -Patente dönen proje sayısı: 0 -Patent başvuru sayısı: 0 -Patent sayısı: 0 Strateji Geliştirme Başkanı

7 Strateji Geliştirme Sayfa 7 / 13 -Patent başvuru sayısının 6 -Patent sayısının 3 -Üniversite içi (BAP) kaynaklardan desteklenen proje sayısının 63 -Diğer kaynaklardan (AB, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, İZKA vb.) desteklenen proje sayısının 20 -Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında yapılan danışmanlık sayısının 14 -Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında 7-Teknoloji Transfer Ofisinin etkin hale getirilmesi 8-Öğrencilere proje yazma eğitimi verilmesi 9-Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında toplantı, seminer düzenlenmesi 10-Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında danışmanlık sayısının arttırılması 11-Çok disiplinli uluslararası boyutta projelerin önemi ve proje yazımı konusunda eğitimler yapılması yılında Üniversite içi (BAP) kaynaklardan desteklenen proje sayısı: 41 -Diğer kaynaklardan (AB, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, İZKA vb.) desteklenen proje sayısı: 12 -Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında yapılan danışmanlık sayısı: 16 -Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında yapılan toplantı, seminer, eğitim sayısı: 57 yapılan toplantı, seminer, eğitim sayısının 43 olması Bilimsel çalışmaların sunulacağı ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetleri arttırmak birimlerin düzenlediği ulusal sempozyum, kongre, konferans, çalıştay vb. akademik organizasyonların sayısının 10 birimlerin düzenlediği uluslararası sempozyum, kongre, konferans, çalıştay vb. akademik organizasyonların sayısının 3 Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kalite Yönetim Sistemi süreçlerini tamamlayarak, ISO 9001:2008 belgesini almak ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak -KYS çalışmaları kapsamında yapılan eğitim sayısının 5 -KYS iç tetkik sayısının 2 1 birimlerin ulusal kongre/sempozyum düzenleme konusunda teşvik edilmesi 2 birimlerin bilimsel faaliyetleri için gerekli destek sağlanması 1-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi süreçlerinin akademik ve idari tüm birimlerde tamamlanması -Strateji Geliştirme birimlerin düzenlediği ulusal sempozyum, kongre, konferans, çalıştay vb. akademik organizasyonların sayısı : 68 birimlerin düzenlediği uluslararası sempozyum, kongre, konferans, çalıştay vb. akademik organizasyonların sayısı : 13 - Kalite Yönetim Sistemi süreçleri tamamlanarak, ISO 9001:2008 belgesi alınmıştır. - KYS çalışmaları kapsamında yapılan eğitim sayısı : 5 -KYS iç tetki sayısı : 1 Strateji Geliştirme Başkanı

8 Strateji Geliştirme Sayfa 8 / Üniversitemizde Akademik ve İdari Performans Sistemi ni oluşturmak 2-Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri oluşturulması ve atamalarda bu kriterlere göre değerlendirme yapılması -Strateji Geliştirme - İdari Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri oluşturulmuş ve bu atamalarda bu kriterlere göre değerlendirme yapılmaktadır. Akademik Performans Sistemi modülü hazırlanmıştır. Performans kriterleri sisteme girilmiştir. Bu konuda YÖK ile birlikte çalışılmaktadır. İ kinci dönemde modülün tamamlanması ve kullanılır hale gelmesi beklenmektedir yılı sonuna kadar Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminin tamamlanması 1- Üniversite Bilgi Sistemleri kapsamında eğitim yapılması 2-Belirlenen modüllerin tamamlanması için çalışmalar yürütülmesi -Bilgi İşlem Üniversite Bilgi Sistemleri kapsamında eğitim sayısı: 18 Belirlenen modüllerin tamamlanma sayısı : Üniversitemizde İç Kontrol Standartlarını oluşturmak ve tüm birimlerde uygulamak -İdari ve akademik birim/personelle yapılan toplantı sayısının 5 -Geliştirilen iç kontrol standart sayısının 1 olması 1-İç kontrol sisteminin kurulması için çalışmalar yürütülmesi -Strateji Geliştirme -Tüm İç kontrol çalışmaları lük onayı ile üniversitemizde başlatılmıştır. İlgili kurul üyeleri belirlenmiştir. Üniversitemizde İç Kontrol Standartlarını oluşturmak amacıyla yapılacak çalışmalar ikinci dönemde planlanmıştır. Strateji Geliştirme Başkanı

9 Strateji Geliştirme Sayfa 9 / Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmek -İdari ve akademik birim/personelle yapılan eğitim sayısının 3 -Oryantasyon eğitimi alan (işe yeni başlayan ) personel oranının %100 -Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmeye yönelik yapılan eğitim/seminer sayısının 2 -Kurum kimliğini ve kurum kültürünü değerlendirmeye yönelik memnuniyet oranının (%) 50 olması -Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmeye yönelik yapılan sosyal faaliyet sayısının 40 1-Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmeye yönelik eğitim/seminerler verilmesi 2-Personel ve öğrencilere yönelik sosyal faaliyetler düzenlenmesi -Strateji Geliştirme - Personel - Akademik ve İdari -İdari ve akademik birim/personelle yapılan eğitim sayısı :0 -Oryantasyon eğitimi alan (işe yeni başlayan ) personel oranı : % 52 -Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmeye yönelik yapılan eğitim/seminer sayısı :85 -Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmeye yönelik yapılan sosyal faaliyet sayısı :34 22 İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetini arttırmak -Öğrenci memnuniyet oranının (%) 70 personel memnuniyet oranının (%) 65 -İdari personel memnuniyet oranının (%) 70 -Bilgi edinme başvuru sayısının 20 -Bilgi edinme başvurularından olumlu sonuçlanan başvuru sayısının 20 -BİMER başvuru sayısının 10 -BİMER başvurularından olumlu sonuçlanan başvuru sayısının 10 -Personellere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim sayısının 73 -Hizmet içi eğitime katılan personel oranının 55 1-Personelimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi 2-İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetlerinin anket yoluyla izlenmesi ve memnuniyetlerinin arttırılması için çalışmalar yapılması 3-Anket çalışmaları yapılması -Öğrenci - Strateji Geliştirme - Hukuk Müşavirliği - Personel -Öğrenci memnuniyet oranı : %74,4 personel memnuniyet oranı : % 72 -İdari personel memnuniyet oranı : % 72,85 -Bilgi edinme başvuru sayısı: 4 -Bilgi edinme başvurularından olumlu sonuçlanan başvuru sayısı : 4 -BİMER başvuru sayısı : 20 -BİMER başvurularından olumlu sonuçlanan başvuru sayısı :20 -Personellere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı :40 -Hizmet içi eğitime katılan personel oranı : % 65 Strateji Geliştirme Başkanı

10 Strateji Geliştirme Sayfa 10 / Öğrencilerimize sunulan fiziki, sosyal, sportif, kültürel ve kariyer gelişimleri için destek faaliyetlerini gerçekleştirmek -Toplam kapalı spor alanının (m²) -Toplam açık spor alanının (m²) -Engelli kullanımına yönelik düzenlenmiş tam erişilebilir kapalı alan oranının (%) 100 danışmanlık hizmeti konusunda öğrenci memnuniyeti oranının (%) 72 -Öğrenci toplulukları etkinlik sayısının 50 olması -Öğrenci topluluklarına üye olan öğrenci oranının (%) 50 -Beslenme hizmetinden yararlanan öğrenci oranının (%) 40 -Beslenme hizmetleri konusunda öğrenci memnuniyet oranının (%) 80 -Üniversitemiz bursundan yararlanan öğrenci sayısının 72 -Yurt hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısının Öğrencilere yönelik sosyal alanların arttırılması 2-Öğrenci topluluklarına üye olan öğrenci sayısı ile öğrenci toplulukları faaliyetlerinin arttırılması 3-Öğrencilerimize yurt yapılmasının sağlanması için Kredi Yurtlar Kurumu ile işbirliği yapılması 4-Üniversitemiz yerleşke alanı içinde irtifak hakkı tesisi modeli ile yurt yapılması için çalışmalar yapılması -Yapı ve Teknik -SKS - Akademik -Toplam kapalı spor alanı: m² -Toplam açık spor alanı : m² - Yapılan tüm projelerde engelsiz üniversite ilkesi belirlenmiş olup şu anda :% 98 dir. danışmanlık hizmeti konusunda öğrenci memnuniyeti oranı ikinci dönem Öğrenci tarafından öğrencilere yapılacak anket sonucunda belirlenebilecektir. -Öğrenci toplulukları etkinlik sayısı :104 -Öğrenci topluluklarına üye olan öğrenci oranı : % 42,191 -Beslenme hizmetinden yararlanan öğrenci oranı : % 16,31 -Beslenme hizmetleri konusunda öğrenci memnuniyet oranı : % 62 -Psikolojik rehberlik danışmanlık hizmeti alan öğrenci sayısının 75 -Üniversitemiz bursundan yararlanan öğrenci sayısı : 151 -Öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal aktivite sayısının 120 -Yurt hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı :53 -Psikolojik rehberlik danışmanlık hizmeti alan öğrenci sayısı : 20 -Öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal aktivite sayısı : 73 Strateji Geliştirme Başkanı

11 Strateji Geliştirme Sayfa 11 / Mezun olan öğrencilerimizin istihdamlarına yardımcı olmak ve mezunlarla işbirliğini geliştirmek -Mezunlara yönelik düzenlenen faaliyet sayısının 2 Toplum yararına sunulan hizmetleri geliştirmek 1-Mezunlara yönelik faaliyet düzenlenmesi -Öğrenci -Bilgi İşlem - Mezun öğrencimiz bulunmadığı için mezunlara yönelik faaliyet bu dönem bulunmamaktadır. -Topluma yönelik düzenlenen sanatsal/kültürel faaliyet sayısı : Topluma yönelik düzenlenen sanatsal/kültürel faaliyet sayısı 20 -Kamu ve özel sektör kuruluşlarına verilen eğitim hizmeti sayısının 80 -Topluma yönelik yürütülen sosyal sorumluluk proje/ faaliyet sayısının 20 -Hasta memnuniyet oranının (%) 72 -Sağlık hizmetinden yararlanan hasta sayısının Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurs sayısının 8 -Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kursa katılan kişi sayısının 48 -İzmir EXPO 2020 adaylık sürecinde destek amaçlı yapılan faaliyet/ toplantı sayısının 19 -Toplumda sağlıklı yaşama yönelik yapılan eğitim ve aktivite sayısının 23 1-Topluma yönelik sosyal sorumluluk projelerinin hazırlanması 2-Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yaşam boyu öğrenme kapsamında topluma yönelik kurslar açılması -SKS -Tıp Fakültesi -Diş Hekimliği -Yaşlı Bakımı ve Sağlığı Merkezi - Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü -Kamu ve özel sektör kuruluşlarına verilen eğitim hizmeti sayısı :15 -Topluma yönelik yürütülen sosyal sorumluluk proje/ faaliyet sayısı: 46 -Hasta memnuniyet oranı : % 72,5 -Sağlık hizmetinden yararlanan hasta sayısı : Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurs sayısı :17 -Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kursa katılan kişi sayısı :534 -İzmir EXPO 2020 adaylık süreci sonlandırıldığı için bu hedef izlenememektedir. -Toplumda sağlıklı yaşama yönelik yapılan eğitim ve aktivite sayısı :23 Strateji Geliştirme Başkanı

12 Strateji Geliştirme Sayfa 12 / Ülkenin ihtiyacı olan alanlarda ara eleman yetiştirmek -Ön lisans programında kayıtlı öğrenci sayısının 60 Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda ön lisans programları açarak ara eleman yetiştirilmesi -Öğrenci -Ön lisans programında kayıtlı öğrenci sayısı :65 27 Ulusal ve uluslararası üniversiteler ve kurumlarla işbirliği yapmak -İşbirliği yapılan ulusal üniversite sayısının 64 -İşbirliği yapılan uluslararası üniversite sayısının 60 -İşbirliği yapılan kurum sayısının 45 Üniversitemizin ulusal ve uluslararası medyada tanınırlığını artırmak 1-Ulusal ve Uluslararası üniversitelerle akademik işbirliği anlaşmaları yapılması 2-Ulusal ve Uluslararası kurumlarla işbirliği anlaşmaları yapılması -Öğrenci -İdari -İşbirliği yapılan ulusal üniversite sayısı : 42 -İşbirliği yapılan uluslararası üniversite sayısı: 70 -İşbirliği yapılan kurum sayısı : 167 -Üniversitemizin web sayfasını 28 -Üniversitemizin web sayfasını ziyaret edenlerin sayısının Web sayfası ile ilgili memnuniyet oranının (içerik ve görsel amaçlı) % 70 -Web sayfamız yabancı dilde ziyaret edenlerin sayısının (İngilizce) Üniversitemizle ilgili yerel/bölgesel/ ulusal basın yayın kuruluşlarında çıkan haber sayısının 410 -Üniversitemizle ilgili uluslararası basın yayın kuruluşlarında çıkan haber sayısının 2 -Üniversitemizin tanıtımına yönelik yapılan faaliyet sayısının 210 -Ulusal/Uluslararası alanda düzenlenen fuarlara katılım sayısının 13 tarafından üniversitemiz adına ulusal/ uluslararası yayımlanan dergi vb. sayısının 1 olması 1-Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası fuar, kongre ve bunun gibi organizasyonlara katılımı için gerekli desteğin sağlanması 2-Tanıtım faaliyetlerinin arttırılması 3-Yayın kuruluşları ile tanıtımı arttırmaya yönelik ortak çalışmalar yapılması -Bilgi İşlem - SKS - Akademik ziyaret edenlerin sayısı : Web sayfası ile ilgili memnuniyet oranı (içerik ve görsel amaçlı) : %70 -Web sayfamız yabancı dilde ziyaret edenlerin sayısı (İngilizce) : Üniversitemizle ilgili yerel/bölgesel/ulusal basın yayın kuruluşlarında çıkan haber sayısı: Üniversitemizle ilgili uluslararası basın yayın kuruluşlarında çıkan haber sayısı: 3 -Üniversitemizin tanıtımına yönelik yapılan faaliyet sayısı: 111 -Ulusal/Uluslararası alanda düzenlenen fuarlara katılım sayısı : 22 tarafından üniversitemiz adına ulusal/ uluslararası yayımlanan dergi vb. bulunmamaktadır. Strateji Geliştirme Başkanı

13 Strateji Geliştirme Sayfa 13 / ettirilmesi Üniversitemiz kurumsal açık erişim arşiv - 3-Veri girişi sisteminin, ulusal ve uluslararası standartlara uygun kurulması - 1-Uygun yazılım programının kurulması - 2-Uluslararası sistemlere kayıt - 4-Üniversitemiz Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikasının belirlenmesini sağlamak - 5 verilerin toplanması - 6-Sistemin tanıtımı Kütüphane ve Dokümantas yon -Uygun yazılım programı olarak dspace kurulmuştur. -Uluslararası 4 açıkerişim sistemine kayıt edilmiştir. -Üniversitemiz Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikası belirlenmiştir. - verilerin toplanması devam etmektedir. -Sistemin tanıtımı yapılmaktadır. Strateji Geliştirme Başkanı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) 2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) 2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının

Detaylı

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. İzleme ve Değerlendirme. Raporu

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. İzleme ve Değerlendirme. Raporu YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu (ECZACILIK FAKÜLTESİ) A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının niteliğinin 2021

Detaylı

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. Raporu

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. Raporu 2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu ( ) A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının niteliğinin 2021 yılı sonuna

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim Öğretim Kalitesini Arttırmak HEDEF 1.1. Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliklerini artırmak. HEDEF 1.2. Öğretim

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2020 STRATEJİK PLANI YILI PERFORMANS HEDEF LERİ VE GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ GEREKÇELER VE GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYAN : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK

Detaylı

HEDEFLER TABLOSU. arttırılması. gibi indekslerdeki Hitit Üniversitesi. sayısının her yıl. %5 arttırılması Her yıl en az 1 anlaşma yapılması

HEDEFLER TABLOSU. arttırılması. gibi indekslerdeki Hitit Üniversitesi. sayısının her yıl. %5 arttırılması Her yıl en az 1 anlaşma yapılması Stratejik Alan A Bilimsel Faaliyetler Alanı Amaç A.1 Bilimsel faaliyetlerin nicelik ve nitelik olarak Hedef A.1.1 Akademisyen başına düşen bilimsel yayın sayısını arttırmak A.1.1.1. Öğretim üyesi Öğretim

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2017 YILI KALİTE HEDEFLERİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2017 YILI KALİTE HEDEFLERİ Eczacılık Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi HEDEF NO HEDEF ADI Mevcut Hedef (2016) Yeni Hedef (2017) Memnuniyet Oranını %59 Olan Memnuniyet Oranını %63 e Çıkarmak 1 Personel Memnuniyet Oranını %55 ten

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ HEDEF YÖNETİM TABLOSU

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ HEDEF YÖNETİM TABLOSU T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2018 2019 HEDEF YÖNETİM TABLOSU STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim Öğretim Süreçlerini Evrensel Bilim Anlayışına Uygun Olarak Geliştirmek HEDEF 1.1. Öğrenci Niteliğini Geliştirmek

Detaylı

Stratejik Niyet Hiyerarşisi

Stratejik Niyet Hiyerarşisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Stratejik Niyet Hiyerarşisi (Vizyon-Misyon-Amaç-Hedefler) 6 VİZYONUMUZ: Çağdaş ve evrensel değerlere bağlı eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI 2018-2022 STRATEJİK PLANI MANİSA - 2017 STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planı dönemine yönelik olarak amaçlarını şu şekilde belirlemiştir: Amaç 1. Eğitim

Detaylı

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU ERZİNCAN 2018 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2018 YILI İZLEME RAPORU

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 18.04.2019 2015 2016 2017 2018 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı - - - 1 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri Akredite Merkezi Laboratuvar sayısı (İlave edilmesi hedeflenen) Laboratuvar Sayısı Akreditasyon Çalışması Yapılan Laboratuvar Adı Akreditasyon Çalışması Yapılan Yetkili Kurum ve Belge Adı Akreditasyon

Detaylı

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Üniversitemiz Stratejik Planında belirlenmiş olan amaç ve hedeflere ilişkin performans hedefleri belirlenmiştir. Performans hedeflerine ilişkin göstergeler

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER STRATEJİK AMAÇLAR 1 BİLİMSEL GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİR ÜNİVERSİTE OLMAK STRATEJİK HEDEF 1.1 İnsan kaynağının akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin arttırılması STRATEJİK

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2014 2018 STRATEJİK PLANI*

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2014 2018 STRATEJİK PLANI* ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI* AMAÇ 1. Eğitim öğretim faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesi Hedef 1.1. Yeterliliklere dayalı eğitim öğretim kültürünü kurumsallaştırmak Performans leri H.1.1/S.1

Detaylı

Amaçlar. Prof.Dr.GÜLDEN ZEHRA OMURTAG. Ara.. (/Kullan fpk=%23. Ara. ECF - Eczacılık Fakültesi. (/Mesajl fpk=% STRATEJİK PLAN

Amaçlar. Prof.Dr.GÜLDEN ZEHRA OMURTAG. Ara.. (/Kullan fpk=%23. Ara. ECF - Eczacılık Fakültesi. (/Mesajl fpk=% STRATEJİK PLAN Prof.Dr.GÜLDEN ZEHRA OMURTAG (/Kullan Amaçlar ECF - Eczacılık Fakültesi Ara Ara.. (/Mesajl (/Dosya Kod Tanım Islemler 2017-2021 STRATEJİK PLAN 1. Çağın gereksinimleri ve ulusal öncelikler çerçevesinde

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 1.11.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 2 2 2 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 2 2 2 4-

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Performans Göstergeleri 2008 G7: Öğretim elemanı (Prof, Doç, Yrd.Doç, Öğr.Gör., Okutman, Arş.Gör., Uzman) başına düşen döner

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 01.06.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 5 5 5 3- Yüksekokul Sayısı 1 1

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ 31.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 6 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 1 2 2 4- Meslek

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ 29.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 3 3 3 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 2 2 2 4- Meslek

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 16.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 12 12 12 2- Enstitü Sayısı 3 3 3 3- Yüksekokul Sayısı 1 1 1 4-

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 01.06.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 12 12 12 2- Enstitü Sayısı 4 4 5 3- Yüksekokul Sayısı 1

Detaylı

Gösterge

Gösterge 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 2- Enstitü Sayısı 3- Yüksekokul Sayısı 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 5- Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının Sayısı 6- Araştırma Merkezlerinin

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Evrak Tarih ve Sayısı: 24/01/2019-E.8191 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dekanlığı *BELCKBDJL* İdari İşler Birimi Sayı :10693343/800/E. 8191 24/01/2019 Konu :2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

1- Eğitim alanları (Derslik vb.) miktarı (m2)

1- Eğitim alanları (Derslik vb.) miktarı (m2) 2015 2016 2017 Kuruma ait bilgiler 1. Birim sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 0 0 0 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 1 1 1 5- Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının

Detaylı

1- Fakülte Sayısı Enstitü Sayısı Yüksekokul Sayısı Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4

1- Fakülte Sayısı Enstitü Sayısı Yüksekokul Sayısı Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4 GENEL GÖSTERGELER 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 11 11 11 2- Enstitü Sayısı 5 5 5 3- Yüksekokul Sayısı 0 0 0 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4 5- Merkezi Araştırma

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER STRATEJİK AMAÇ 1 BİLİMSEL, GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİR ÜNİVERSİTE OLMAK STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK LER STRATEJİLER STRATEJİK 1.1 İnsan kaynağının akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

3. Stratejik Uygulama

3. Stratejik Uygulama 3. Stratejik Uygulama 3.1. i ve Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 1 Fiziksel altyapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

AMAÇ 1- Fiziki ve beşeri kaynakların geliştrilmesi ve iyileştrilmesi ile nitelik ve niceliklerinin arttırılması.

AMAÇ 1- Fiziki ve beşeri kaynakların geliştrilmesi ve iyileştrilmesi ile nitelik ve niceliklerinin arttırılması. 3.4 AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS AMAÇ 1- Fiziki ve beşeri kaynakların geliştrilmesi ve iyileştrilmesi ile nitelik ve niceliklerinin arttırılması. Hedef 1.1 Yeni hizmet alanlarının oluşturulması. Strateji

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 12.08.2011 tarih ve 19 sayılı oturumunda alınan 8 nolu karar ile uygun bulunmuştur.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: KALİTELİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI HEDEF 1.1. Fiziki altyapının ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi HEDEF 1.2. Kurumsal

Detaylı

2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ G35:

2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ G35: 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ G35: Değerlendirme yılının bir önceki yılında mezun olan öğrencilerin değerlendirme yılı içerisinde işe yerleşme oranı 35.2 (değerlendirme yılı içinde işe yerleşen bir

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eylem Planı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eylem Planı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2019-2020 Eylem Planı Stratejik Alan 1-Araştırma Hedefler Süre Hedefe 1.1. Ulusal ve 1 yıllık uluslararası destekli araştırma proje sayısının %10 artırılması. Su Ürünleri

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Bölümü Öz Değerlendirme Raporu (2017) 1 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri Misyonu: Çağdaş ve etik değerleri

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Bölümü Öz Değerlendirme Raporu (2017) 1 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri Misyonu: Çağdaş ve etik değerleri YÖNETİM VE ORGANİZASYON Bölümü Öz Değerlendirme Raporu (2017) 1 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri Misyonu: Çağdaş ve etik değerleri benimseyen, araştırmacı, üretken, yaratıcı, takım çalışmasına

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Süleyman Demirel Üniversitesinden: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Süleyman Demirel Üniversitesinden: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER 6 Kasım 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30232 YÖNETMELİK Süleyman Demirel Üniversitesinden: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

3 AYLIK ARA DEĞERLENDİRME STRATEJİK ALAN: KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KASIM-2018 İTİBARİYLE AĞUSTOS-2018 İTİBARİYLE NİSAN-2018 İTİBARİYLE

3 AYLIK ARA DEĞERLENDİRME STRATEJİK ALAN: KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KASIM-2018 İTİBARİYLE AĞUSTOS-2018 İTİBARİYLE NİSAN-2018 İTİBARİYLE MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF EYLEM PLANI PERFORMANS GÖSTERGELERİ GERÇEKLEŞTİRİLME ÖLÇÜTÜ 3 AYLIK ARA DEĞERLENDİRME STRATEJİK ALAN: KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KASIM-2018

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 218-222 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI STRATEJİK AMAÇ 1:VERİMLİ KURUMSALLAŞMA ÇALIŞMALARI SAYESİNDE TÜM PAYDAŞLARININ HEDEF 1.1.ÖĞRENCİ MEMNUNİYETLERİNİN ARTIRILMASI Tanımı Swot Madde Hedefi

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİMLER

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİMLER PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU LER Stratejik Amaç 1 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK HEDEFLER FAALİYETLER PERFORMANS GÖSTERGESİ SORUMLU Faaliyet 1:Öğretim Elemanlarının Kendi Kişisel İnternet Sayfalarını

Detaylı

HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ

HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİM ADI * 1 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılacaktır. 2 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılması amacıyla bilgilendirme toplantılaraı F BELİRLEME Geliştirmek SH-1

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) YILI KALİTE HEDEFLERİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) YILI KALİTE HEDEFLERİ Eczacılık Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi **Genel Anlamda 2017 yılı için konulan hedeflerin ilk altı ay içinde tüm birimlerin gerçekleştirildiği görülmüş olup bazı gerçekleşmeyen hedeflerin içinse çalışmaları

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2019 2018 2017 2016 2015 UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MİSYON VİZYON HEDEFLER STRATEJİ BAŞARI SUNUŞ, 5018 sayılı kanunun 9 uncu maddesi gereğince

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ 2017

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ 2017 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ 2017 TARİHÇE Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 25.12.2009 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2017 YILI İLK ALTI AYLIK DÖNEM PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ VE GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2017 YILI İLK ALTI AYLIK DÖNEM PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ VE GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2016 2020 STRATEJİK PLANI LIK DÖNEM PERFORMANS HEDEF LERİ VE GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ GEREKÇELER VE GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYAN : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare Adı 38.99 - İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 2018 yılı sonuna

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Kalkınma Bakanlığınca yayımlanmış olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 7 nci maddesinin 3 üncü

Detaylı

Stratejik Planı nda, Üniversitenin genel fiziki ve insan kaynaklarının envanteri çıkarılmış, SWOT analizi gerçekleştirilmiş ve stratejik

Stratejik Planı nda, Üniversitenin genel fiziki ve insan kaynaklarının envanteri çıkarılmış, SWOT analizi gerçekleştirilmiş ve stratejik SUNUM PLANI GİRİŞ FAKÜLTENİN TARİHÇESİ FAKÜLTENİN MİSYONU FAKÜLTENİN VİZYONU ORGANİZASYON ŞEMASI FİZİKSEL YAPI VE FİZİKSEL KAYNAKLAR BİLGİ KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR ÖĞRENCİ SAYISI TABAN PUAN ANALİZİ

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

EK V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF)

EK V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF) EK V AKREDİTASYON PROGRAM DEĞERLENDİRME FORMU (APDF) AÇIKLAMA: APDF, ALPDEK üyesi olarak görevlendirilmiş olan kişilerin yapacakları akreditasyon program değerlendirmesinde kullanacakları formdur. Bu formda

Detaylı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME POLİTİKASI TASLAĞI 2018 FAALİYET ÖZETİ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME POLİTİKASI TASLAĞI 2018 FAALİYET ÖZETİ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME POLİTİKASI TASLAĞI 2018 FAALİYET ÖZETİ Kastamonu Üniversitesi nin Araştirma Geliştirme Açısından Vizyonu; Bilime, teknolojiye, topluma, insanlığa, düşünce ve

Detaylı

Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı

Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı 25.1 Yan dala izin veren lisans programlarının /toplam lisans programlarının 18/57 31,57 G25 25.2 25.3 Her bir programın izin verdiği yan dal

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze

Detaylı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Verileri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Verileri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2011-2013 Kurumsal Değerlendirme Verileri İSTATİSTİKSEL GÖSTERGE A. GENEL GÖSTERGELER NO 2011 2012 2013 1 Öğrenci Sayıları 2 Personel Sayıları A.1.1 Önlisans Öğrenci Sayısı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

2017 YILI İÜ HAYEF HEDEF YÖNETİM PLANI

2017 YILI İÜ HAYEF HEDEF YÖNETİM PLANI 07 YILI İÜ HAYEF YÖNETİM PLANI DESTEKLENEN ÜST İÜ BKYS çalışmalarında HAYEF olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek LAR ADEK'in istediği dökümasyonu hazırlamak Kalite Temsilcisi, Kalite Kurul

Detaylı

2018 YILI İŞ EYLEM PLANI Sayfa 1 / 11

2018 YILI İŞ EYLEM PLANI Sayfa 1 / 11 2018 YILI İŞ EYLEM PLANI Sayfa 1 / 11 PROSES HEDEFİ 1.1 YÖNETİM ODA/BORSA MEVZUATI PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK Yönetici Eğitimleri Düzenlemek Eğitim sayısı 2 eğitim F.14 Eğitim / Etkinlik Planı F.08 Yönetici/Personel

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2020 STRATEJİK PLANI YILI İLK LIK DÖNEMİ - PERFORMANS HEDEF LERİ - GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ - GEREKÇELER - GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYAN : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

2018 YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2018 YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2018 YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI (Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü) BİRİM FAALİYET RAPORU Manisa / 2019 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon...

Detaylı

İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI TAKİP FORMU

İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI TAKİP FORMU SIRA NO ANKET KONU BAŞLIĞI 1 Öğrenci Memnuniyeti Anketi 2 Öğrenci Memnuniyeti Anketi 3 Öğrenci Memnuniyeti Anketi 4 Öğrenci Memnuniyeti Anketi ANKET KONUSU Oryantasyon için yeterli düzeyde etkinlik yapılmaktadır.

Detaylı

KURUM İÇİ ORYANTASYON PROSEDÜRÜ

KURUM İÇİ ORYANTASYON PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, KTO Karatay Üniversitesi nde işe başlayan idari personellerin işyerine uyum sağlamaları için çalışma düzeni hakkında bilgilendirilmeleri, işyeri kuralları ve prosedürlerinden

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİSYON Analitik düşünceye sahip, sorunlara uygun çözümler geliştirebilen, yetki ve sorumluluklarını vakarla taşıyabilecek bilgi ve becerilerle

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

EK-B: EYLEM DESTEK PLANLARI (SARI KİTAP)

EK-B: EYLEM DESTEK PLANLARI (SARI KİTAP) EK-B: EYLEM DESTEK PLANLARI (SARI KİTAP) 2016-2023 STRATEJİK PLANI EYLEM DESTEK LİSTESİ Stratejik Amaç: Disiplinler arası çalışmaları yaygınlaştırmak. 2 Desteklenen Eylem: Uluslararası Sosyal Psikoloji

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı