kimya LYS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ İsmail GÜRDAL Öğrenci Kitaplığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kimya LYS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ İsmail GÜRDAL Öğrenci Kitaplığı"

Transkript

1 kimya SORU BANKASI İsmail GÜRDAL LYS KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ KONU ÖZETLERİ Öğrenci Kitaplığı

2 kimya SORU BANKASI LYS EDAM Öğrenci Kitaplığı 37 EDAM ın yazılı izni olmaksızın, kitabın tümünün ya da bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltılması ve/veya dağıtımı yapılamaz. Dizi Editörü Süleyman ERTEKİN Yazar İsmail GÜRDAL Kapak Tasarım Nevzat ONARAN Grafik Tasarım ve Uygulama Semih EDİS ISBN: Basım: Nisan 2014, İstanbul Baskı ve Cilt Limit Ofset Litros Yolu, 2. Matbaacılar Sitesi, A Blok, ZA 13, Topkapı / İstanbul - Tel: eğitim danışmanlığı ve araştırmaları merkezi Ferah Mah. Ferah Cad. Bulduk Sok. No: Üsküdar - İstanbul / Türkiye Tel./Fax:

3 ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Elinizdeki kitap TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR SORU BANKASIDIR. LYS-Kimya adına tüm aradıklarınızı bulabileceğiniz tek kitaptır. Konu Özet Anlatım kısımlarıyla öz olarak konuları öğrenin. Konu Alt Bölüm Testleriyle konuları pekiştirin. Unutmayı engellemek için Geri Besleme Testleriyle tekrar yapın. LYS-Kimya Soru Bankasını çalışırken bu sıralamayı tekrar ederek eksiklerinizi giderebilirsiniz. Kitaba olan katkılarından dolayı Sinem ÇAVUŞ a teşekkür ederiz. LYS-Kimya Soru Bankası kitabının sınavdaki başarınızda olumlu etkiler oluşturması temennisiyle... EDAM

4 İçindekiler KONU ADI SAYFA NO ATOMUN YAPISI... 6 PERİYODİK CETVEL GERİ BESLEME TESTİ KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER GERİ BESLEME TESTİ MOL KAVRAMI GERİ BESLEME TESTİ KİMYASAL HESAPLAMALAR GERİ BESLEME TESTİ MADDENİN HALLERİ GERİ BESLEME TESTİ KARIŞIMLAR GERİ BESLEME TESTİ KİMYASAL REAKSİYONLAR ve ENERJİ GERİ BESLEME TESTİ REAKSİYON HIZI GERİ BESLEME TESTİ

5 KİMYASAL DENGE GERİ BESLEME TESTİ ASİTLER ve BAZLAR (Sulu Çözeltilerde Denge) GERİ BESLEME TESTİ ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ (Sulu Çözeltilerde Denge) GERİ BESLEME TESTİ ELEKTROKİMYA GERİ BESLEME TESTİ ÇEKİRDEK KİMYASI GERİ BESLEME TESTİ ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ GERİ BESLEME TESTİ ORGANİK REAKSİYONLAR GERİ BESLEME TESTİ ORGANİK BİLEŞİK SINIFLARI GERİ BESLEME TESTİ PERİYODİK CETVEL

6 Atom ve Elektrik Antik dönemde insanlar elektrik yükü ile ilk kez, kehribar taşının yünlü ya da ipek kumaşa sürtüldüğünde küçük cisimleri çekmesi ile gözlemlemiştir. Yüne sürtülen ebonit çubuk (-) yük, ipeğe sürtülen cam çubuk (+) yükle yüklenir. Yüklü cam ebonit çubuk kağıt ve musluk suyunu kendisine doğru çeker yani maddeler elektrikli bir yapıya sahiptir. Elektriğin tanecikli yapıdan (elektronlardan) oluştuğunu Micheal Faraday elektroliz deneyi ile ispatlamıştır. Elektrik ve kimyasal değişme arasındaki nicel ilişkiyi bulan Faraday şu sonuçları ortaya çıkarmıştır: Devreden geçen elektrik yük miktarı (C, coulomb) ile elektrodlarda toplanan madde miktarı(m) doğru orantılıdır. Atomlar belirli miktarda ya da bu miktarın katları kadar elektrik yükü taşıyabilir. Atomun yapısında negatif yüklü tanecikler vardır. AgNO 3 çözeltisinden 1,118 mg Ag açığa çıkaran elektrik yük miktarına 1 C (coulomb) denir. Faradayın deneyinde, elektrodlarda toplanan madde miktarı formülüyle katot da toplanan kütlenin, metalin atom kütlesine (A), değerliğine (d) ve devreden geçen elektrik yük miktarına (Q) bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Elektronun Keşfi de Humpry Davy elektrik akımını kullanarak K, Na, Ca, Sr, Ba elementlerini saf olarak bileşiklerinden ayırarak keşfetti de M. Faraday bir atomda ancak belli miktarda veya bu miktarın belli basit katları kadar elektrik yükünün (elektron) taşındığını, elektrik yükünün parçacıklar halinde taşındığını ve taşınan bu yük parçacığının tüm atomlarda aynı olduğu sonucuna varmıştır de George Johnstone Stoney atomlarda bulunan elektrik yüklü birimlere elektron adını verdi de William Crooks elektronun varlığına ait ilk deneyi yaptı. Crooks tüpleri televizyon tüplerinin öncüsüdür. Bu deneyle Crooks; Vakumlu tüpteki gazların elektrikle etkileşimi sonucu ortaya çıkan davranışları inceledi. -- Katottan anoda doğru hareket eden KATOT IŞINLARI elektronlardır. -- Katot ışınları tüp içindeki gazın ve elektrotların cinsine bağlı değildir. Elektronun Yük/kütle (e/m) oranı 1858 de Julius Plucker, katot tüpüne mıknatıs yaklaştırıp ışınların yön değiştirmesini ve manyetik alandaki davranışlarını ilk kez incelemiştir. Katot ışınlarının (elektronların) sapma açısının, elektron yükü ile doğru, kütlesi ters olduğu sonucuna varmıştır. Plucker in deneyini dikkate alan J. J. Thomson, katot ışınlarının elektriksel ve manyetik alandaki sapmalarını gözlemleyip, elektron un yük/kütle oranını, e/m= -1, C.Kg-1 olarak hesaplamıştır. Elektronun Yükünün Bulunması (Millikan Yağ Damlası Deneyi) Robert Andrews Millikan (1909) elektronun yükünü ve kütlesini ölçmüştür. Millikan elektronun yükünü e= - 1, C olarak hesaplamıştır. Thomson un hesapladığı e/m oranından elektronun yükü yerine konulduğunda elektronun kütlesi m elektron = 9, kg olarak bulunur. Protonun Keşfi Crooks tüpünde katot ışınları (elektronlar) anoda hareket ederken H 2(g) taneciğine çarparak H + (proton) oluştururlar. Bu H + iyonlarının katot arkasına çekilerek katot ışınlarına ters yönde floresan yüzeyinde ikinci bir ışıldama görülür. Bu ışınlara pozitif ışınlar ya da kanal ışınları denir. Bu ışınlar ilk kez Evgen Goldstein tarafından bulunmuştur. Elektrona benzer şekilde, kanal ışınlarının da elektriksel ve manyetik alandaki davranışlarını W. Wien ve J. J. Thomson incelemiş ve pozitif iyonların e/m değerlerini hesaplamışlardır. Protonun (H + ) yük/kütle oranı (e/m)= C.g -1, yükü 1, C ve kütlesi 1, kg dır. Nötronun Keşfi E. Rutherford (1911), atom çekirdeğinde pozitif taneciklere (proton) eşit kütlede yüksüz taneciklerin varlığından bahsetmiştir. James Chadwick (1932) nötronun kütlesini m=1, gram olarak hesaplamıştır. Atom Modelleri 1. DALTON Atom Modeli Her element atom adı verilen ve bölünemeyen çok küçük taneciklerden oluşmuştur. Bir elementin tüm atomlarının kütlesi ve diğer özellikleri özdeştir. Ancak bir elementin atomları, diğer bütün elementlerin atomlarınınkinden farklı özelliklere sahiptir. İki veya daha çok sayıda elementin belirli bir oranda birleşmesi sonucunda bileşikler oluşur. Atomlar, içi dolu yüksüz kürelerdir. Bu model proton, nötron ve elektronlardan bahsetmemiştir. İzotoplardan söz etmemiştir. 2. THOMSON Atom Modeli Atomlar yarıçapı yaklaşık 10-8 cm olan pozitif yüklü kürelerdir. Atomun içerisinde negatif yüklü tanecikler (elektronlar) bulunmalıdır. Atom dışarıya karşı yüksüz olduğu için negatif yükleri dengeleyen pozitif yüklü tanecikler bulunmalıdır. Atomdaki pozitif yükler bir bulut şeklinde olmalı ve elektronlar bu pozitif yük bulutu içinde homojen dağılmış olmalıdır (Üzümlü kek modeli). 6

7 Bu modelin eksikleri şöyledir: Atom pozitif yüklü küre değildir. Elektronlar atomda rastgele dağılmamıştır. Nötronlardan bahsedilmemiştir. 3. RUTHERFORD Atom Modeli Atomun kütlesinin çok büyük bir bölümü ve atomdaki tüm pozitif yük, atomun merkezinde çok küçük bir bölgede yoğunlaşmıştır. Bu bölgeye çekirdek adı verilir. Çekirdeğin hacmi, atomun hacmi içinde çok küçüktür. O halde atomun büyük bir kısmı boş bir uzay parçasıdır. Çekirdekteki yük miktarı, bir elementin tüm atomlarında aynı olmakla birlikte farklı elementlerin atomlarında farklıdır. Çekirdeğin dışında, çekirdekteki pozitif yüke eşit sayıda elektron bulunmaktadır. Rutherford atomun kütlesinin çekirdekteki protonların kütlesinin yaklaşık iki katı kadar olduğunu görmüş ve çekirdekte yüksüz ama kütlesi olan taneciklerin olduğunu tahmin etmişti. Çekirdekte yoğunlaşmış olan pozitif yüklü taneciklere proton adı verilmiştir. Elektromanyetik Işın (Radyasyon) Işık, elektromanyetik ışımanın gözle görülen kısmıdır. Elektromenyetik ışımanın hem dalga hem de tanecik (parçacık) özelliği vardır. 1. Dalga Boyu (λ) Ardı ardına gelen benzer iki dalga üzerindeki benzer noktalar arasındaki uzaklıktır. Birimi metre (m)dir. 2. Genlik (Amplitüd, A) Bir dalganın maksimum yüksekliği veya derinliğidir. Işımanın şiddeti genliğin karesiyle doğru orantılıdır. 3. Işık hızı (c) Bir dalganın birim zamanda aldığı yoldur. Boşlukta ve maddesel ortamlarda farklı hareket eden elektromanyetik dalgalardır. Işık hızı havada m/s, suda 2, m/s camda m/s hızla yayılır. 4. Frekans (υ) Belli bir noktadan bir saniyede geçen dalga sayısıdır. Birimi herts (Hz)dir. Belli bir ışıma için dalga boyu ile frekansın çarpımı, 1 saniyede alınan yola eşittir. Yani elektromanyetik bir dalganın hızı: Hız = Dalga boyu.frekans ya da c = λ.υ Elektromanyetik dalganın özellikleri: Dalga boyu ile frekans ters orantılıdır. Dalga boyu küçüldükçe enerji artar, frekans yükselir Elektrik ve manyetik alanda sapmazlar. Boşlukta yayılabilen enine dalgalardır. Bir doğru boyunca ışık hızı ile yayılırlar. Yansıma, kırılma, girişim gibi ışık olaylarını ispatlar. Elektromanyetik Dalga Spektrumu Bütün frekansları kapsayan elektromanyetik ışın dizisine elektromanyetik dalga spektrumu denir. Spektrum, elektromanyetik ışının frekansı veya dalga boyuna göre gruplandırılır. Görünür ışık dalga boyları 380 nm ile 760 nm arasındaki ışınları içerir. Görünen her renk, belirli bir dalga boyundaki ışıktan oluşur. Işık elektromanyetik dalganın görünen kısmıdır. Tek bir dalga boyuna sahip ışığa monokromatik ışın (tek renkli ışın), dalga boyları farklı birden fazla ışığa polikromatik ışın (renkli ışın) denir. Örneğin güneş ışığı (beyaz ışık) polikromatik ışığa, kırmızı, sarı, mor, mavi, yeşil, turuncu renkli cisimlerden gelen ışık ise monokromatik ışığa örnek verilebilir. Planck; Işık enerjisi için ortaya attığı kuantum kuramına göre ışık enerjisinin belli miktarlarda soğurulacağını (absorbsiyon) ya da yayınlanacağını (emisyon) ileri sürmüştür. Belli büyüklükler halinde alınıp verilen bu enerjiye KUANTUM, ışıma enerjisine de KUANTLAŞMIŞ enerji denir. Işımayı oluşturduğu ve ışık hızıyla hareket ettiği kabul edilen bu kuantumlara ya da kuantlara foton denir. Tek bir kuantın (enerji paketinin) enerjisi Planck eşitliğiyle hesaplanır. Formül E= h. c dır λ Işığın İkili Doğası ( Dalga-Tanecik Özelliği) Işık dalga özelliği gösterir. Işık tanecik özelliği gösterir. İspatlayan Olay Işığın kırılması Yansıma, saçılma Thomas Young ın girişim deneyi Kırınım olayı Fotoelektrik olay Siyah cisim ışıması Compton olayı Üzerine gelen bütün ışınları emebilen (soğuran) cisimlere siyah cisim denir. Siyah cismi ısıtıldığında delikten çıkan ışınlar her çeşit dalga boyunda ışık oluşturur. Siyah cisim ışıması sıcaklığa bağlı, madde miktarına bağlı değildir. Sıcaklık arttıkça ışıma yüksek enerjili ve kısa dalga boylu olur. Fotoelektrik Olay Bir metal yüzeyine, elektromanyetik ışın göntderilirse bu ışın tarafından metal yüzeyindeki elektronların koparılması olayına fotoelektrik olay denir. Işığın şiddeti (parlaklığı), genlik değerinin karesiyle doğru orantılıdır. Frekans sabit, ışıma şiddeti artarsa metal yüzeyden aynı hızla daha fazla elektron kopar.gönderilen elektromanyetik ışığın frekansı artırılırsa kopan elektron sayısı değişmez, ancak hızı artar. 7

8 Atom Spektrumları Spektrum; kesiksiz (sürekli) ve kesikli (çizgi) spektrum olarak ikiye ayrılır: Kesiksiz (sürekli Spektrum; Güneş ışığı (beyaz ışık) kesiksiz (sürekli) spektrum oluşturan, görünür bölgedeki tüm dalga boylarını içeren çeşitli ışınlardan oluşur. Kesikli (çizgi) Spektrum; Yüksek sıcaklıkta gaz halde bulunan elementlerin yaptığı ışıma prizmadan geçirilirse kesikli (çizgi) spektrumu verir. Hidrojen Atomunun Spektrumu J. Balmer ve J. Rydberg hidrojenin görünür bölge yayınma spektrumundaki en uzun dalga boylu üç çizginin (kırmızıyeşil-mavi) dalga boylarını Rydberg eşitliği olarakbilinen şu formülle hesaplamışlardır. 1 λ = R n 2 Raydberg sabiti (R)= 1, m -1 (n " 3,4,5...) Bohr Atom Modeli Elektronun üzerinde hareket edebileceği yörüngeler tanımlanmış yörüngeler olup elektron üzerinde bulunduğu yörüngenin enerjisine sahiptir. Bu temel enerji düzeyleri K, L, M, N, O gibi harflerle veya n = 1, 2, 3, gibi tamsayılarla tanımlanır. Elektron n = 1 de (yani çekirdeğe en yakın yörüngede) bulunduğunda buna atomun temel hâli denir. (Temel hâl, en düşük enerjili hâl demektir.) Elektron, yörünge üzerinde bulunduğu sürece enerjisi değişmez. Çekirdeğe yakın olan bir yörüngeden tanımlanmış daha üst bir yörüngeye enerji alarak, üst bir yörüngeden tanımlanmış daha alt bir yörüngeye ise enerji vererek geçer (Uyarılmış atom özelliği) Elektronun çekirdekten tamamen uzaklaşmış hâlindeki (n = ) enerji, sıfır olarak kabul edilir (Bu durumda, pozitif yüklü iyon oluşmuştur). Yörüngelerin enerjileri, çekirdeğe yaklaştıkça azalır. Bohr Atom Modeli nin en zayıf noktası, sadece bir elektron içeren taneciklere uygulanışıdır. ( 1 H, 2 He +, 3 Li +2,...). Çok elektronlu atomlar için daha gelişmiş atom modeli kullanılmalıdır. Herhangi bir temel enerji seviyesindeki bir elektronun potansiyel enerjisi; E n = 2, Z 2 j.atom -1 (Z= Atom no) n 2 formülüyle bulunur. (n = 1,2,3...) Tek Elektronlu Taneciklerde Enerji Değişimi 1 H, 2 He+ ve 3 Li 2+ gibi tanecikler tek elektronlu taneciklerdir. Bu taneciklerde elektron dış yörüngeden iç yörüngeye geçtiğinde, İki enerji düzeyi arasındaki enerji farkı (ΔE) ile bulunur. O halde iki enerjiyi düzeyleri arasındaki geçişlerde spektrum çizgilerinin frekansı: Kuantum Mekaniği (- Louis de Broglie Teorisi) E=h.υ (Planck denklemi) Kuant enerjisi Bu iki denklem eşitlendiğinde; E=m.c 2 (Einstein denklemi) Fotonun enerjisi Işık hızı (c) yerine bir taneciğin hızı da (v) alınabilir. Kuantum Sayıları 1. Baş Kuantum Sayısı (n) Elektron katmanının çekirdeğe olan uzaklığını ve temel enerji düzeylerini gösterir. Bohr atom modelinde olduğu gibi n=1,2,3,4, gibi değerler alır ya da K,L,M,N,O, gibi sembollerle de gösterilebilir. 2. Açısal Momentum (ikincil, yan) Kuantum Sayısı (l) Her temel enerji düzeyleri (n), alt enerji (ikincil) düzeyleri ( ) içerir. Bunlara orbital de denir. değeri 0 dan (n-1) e kadar sayı değerlerini alır. değeri elektron bulutlarının şekillerini (orbital türlerini) ve şekil farkı nedeniyle oluşan enerji seviyelerindeki değişmeleri belirtmekte kullanılır Sembol s p d f g h i Bir ana enerji katmanındaki alt enerji sayısı, baş kuantum sayısı kadardır. n (1s) 0 1 (2s)(2p) (3s) (3p) (3d) (4s)(4p)(4d)(4f) 3. Manyetik Kuantum Sayısı (m l ) Her alt enerji düzeyi, bir ya da daha fazla orbitalden oluşur. Manyetik kuvvet etkisiyle s,p,d,f,g, gibi orbitaller de farklı enerjilere ayrılabilirler. Alt enerji düzeyindeki her bir orbit yuvası manyetik kuantum sayısı ile gösterilir. Manyetik kuantum sayısı den + ye kadar bütün değerleri alır. Bir katmandaki orbital sayısı 2 +1 bağıntısıyla bulunur. 8

9 = 0 m = 0 s de 1 orbital = 1 m = + 1, 0, -1 p de 3 orbital = 2 m = +2, +1, 0, -1, -2 d de 5 orbital = 3 m = +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3 f de 7 orbital Örneğin; P 3 için; Spin Kuantum Sayısı (m s ) Elektronun kendi ekseni etrafında dönüş yönünü gösteren kuantum sayısıdır. Elektronlar birbirlerine zıt yönde hareket ederek oluşan manyetik alanlarını yok ederler. Elektronların dönme yönü, saat yönü ise saat yönü tersi ise Orbital Türleri s orbitali: Küresel bir şekle sahiptir. Birinci enerji düzeyinden itibaren her enerji düzeyinde bir tane s ortibali bulunur. p orbitali: İkinci enerji düzeyinden itibaren her enerji düzeyinde vardır. p orbitalleri, p x, p y ve p z olmak üzere üç çeşittir. d orbitali: Üçüncü enerji düzeyinden itibaren her enerji düzeyinde vardır. Beş çeşit d orbitali vardır. Aynı enerji düzeyindeki beş orbitalin enerjileri birbirine eşittir. f orbitali: Dördüncü enerji düzeyinden itibaren her enerji düzeyinde enerjileri birbirine eşit yedi tane f orbitali vardır. Modern Atom Teorisi Elektronların çekirdek çevresinde bulunma ihtimalinin yüksek olduğu hacimsel bölgelere orbital denir. Her temel enerji düzeyinde teorik olarak baş kuantum sayısı (n) kadar türde orbital bulunur. Orbital türleri s, p, d, f, şeklinde gösterilir. Bir temel enerji düzeyindeki maksimum orbital sayısı n 2, maksimum elektron sayısı da 2n 2 bağıntısı ile bulunur. (n = temel enerji düzey sayısı) Çekirdekten uzaklaştıkça orbitallerin potansiyel enerjisi büyür, bu orbitallerdeki elektronların dönme hızları düşer. Elektron Dizilişleri 1.Elektronlar orbitallere atomun enerjisini en aza indirecek şekilde yerleşir. Buna göre orbitallerin enerjilerine göre sıralaması 1s<2s<2p<3s<3p<4s<3d<4p<5s<4d<5p<6s<4f<5d<6p<7s<5f<6d<7p " Potansiyel enerji artar. 2. Pauli İlkesi Bir atomda herhangi iki elektronun bütün kuantum sayıları aynı olamaz. Dört kuantum sayısından (n,, m, ms) en az biri farklı değer alır. Bu nedenle bir orbitalde dönme yönleri birbirine zıt yalnızca iki elektron bulunabilir. Dönme yönlerinin zıt olması oluşan manyetik alanların birbirini yok etmesini sağlar. 3. Hund Kuralı Elektronlar eş enerjili orbitallere birer birer yerleştirilir. Sonra kalan elektronlar, tek elektron içeren (eşleşmemiş elektronlar) orbitallerdeki elektron sayısını iki yapacak şekilde yerleştirilir. 4. Aufbau Kuralı Atomların temel hal elektron dizilişinde elektronlar, en düşük enerjili orbitalden başlayarak orbitallere yerleştirilir. Aufbau kuralı temel hal için geçerlidir ve orbitallerin enerjileri hakkında bilgi verir. Buna göre; 1. Orbital enerjileri (n+ ) değerinin artmasıyla yükselir (Kletchkowski-Madelung İlkesi) 2. n+ değeri aynı ise n sayısı büyük olan orbitalin enerjisi de yüksek olur. Küresel Simetri Elektron dağılımında, elektron bulunduran en yüksek enerjili orbitallerin yarı dolu ya da tam dolu olması durumunda atom ve iyonlar küresel simetrik elektron dizilişine sahiptir. Temel hâl elektron dizilişi s 1, s 2, p 3, p 6, d 5, d 10, f 7, f 14 ile biten atomlar küresel simetrik elektron dizilişine sahiptir. Bu tür atomlar diğerlerine göre daha düşük enerjili olup kararlı yapıdadır. Küresel simetri nedeniyle 24 Cr ve 29 Cu atomlarının beklenen elektron dağılımı gerçekleşemez. s orbitalindeki elektron d orbitaline geçerek atom kararlı yapıya ulaşır. Buna göre, 24 Cr ve 29 Cu nun şeklinde gerçekleşen nötr temel hâl elektron dağılımı vardır. Uyarılmış Hâl Temel enerji düzeyinde bulunan bir değerlik elektronu dışarıdan enerji alarak daha yüksek enerji düzeyine çıkabilir. Bu duruma atomun uyarılmış hâli denir. Uyarılmış atom kararsız olup aldığı ısıyı dışarı vererek (temel hâle dönerken) enerji açığa çıkarır (Isı ve ışık yayar) Uyarılmış atom ile uyarılmamış atomun kimyasal özellikleri aynıdır. Ancak fiziksel özellikler (elektron başına düşen çekim kuvveti, atom çapı, elektronun çekirdeğe olan ortalama uzaklığı vb) farklıdır. Değerlik Elektronları Element atomlarının kimyasal tepkimeye girerken aldıkları, verdikleri veya ortaklaşa kullandıkları çekirdekten en uzak yörüngelerdeki elektronlara değerlik elektronları denir. Elementlerde genel olarak değerlik elektron sayısı = grup numarası eşitliği vardır. 9

10 Değerlik elektron sayısı bulunurken elektron dağılımı yazılır ve en büyük baş kuantum sayısının arkasına çizgi çekilir. İyonların Elektron Dizilişi Genellikle negatif ya da pozitif yüklü bir iyonun elektron dizilişi yazılırken iyonun sahip olduğu elektronlar en düşük enerjili orbitallerden başlamak üzere orbitallere yerleştirilir. Elektron önce baş kuantum sayısı en büyük atomun en yüksek enerji düzeyindeki s orbitalinden, sonra da d orbitallerinden koparılır. Çünkü 4s orbitalleri ortalama olarak çekirdekten 3d orbitaline göre daha uzaktadır. Ancak 4s orbitalinin potansiyel enerjisi 3d orbitalinkinden daha düşüktür. 26 Fe, 26 Fe +2 ve 26 Fe+3 nin elektron dağılımı, İzoelektronik Hâl Elektron dizilişleri ve elektron sayıları aynı olan taneciklere (atom ya da iyonlara) izoelektronik tanecikler denir. İzoelektronik taneciklerde proton sayısı büyük olanın çapı küçük olup elektron koparmak zordur. Bu taneciklerin kimyasal özellikleri farklıdır. Atom Sembolünde Taneciklerin Sayısının Gösterilişi Bir atomda Atom numarası (Z) = Proton sayısı (p) = Çekirdek yükü eşitliği vardır. Atom numarası eşit olan atomlar aynı elemente ait atomlardır. Yüksüz (nötr) atomlarda, proton sayısı elektron sayısına eşittir. Atom çekirdeğini oluşturan proton ve nötron sayılarının toplamına kütle numarası ya da nükleon sayısı denir.kütle numarası (A) = proton sayısı (p) + nötron sayısı (n) Proton sayısı farklı atomlar kesinlikle farklı elemente aittirler. İyonlar Pozitif (+) ya da negatif (-) yüklü atom ya da atom gruplarına iyon denir. İyon yükü (q) = proton sayısı (p) elektron sayısı (e) Katyon Nötr atom katyona dönüşürken; Dışarıdan ısı alır, elektron verir, yörünge sayısı değişebilir, çekirdek çekim gücü değişmez. Elektron başına düşen çekirdek çekimi artar, tanecik çapı küçülür, fiziksel ve kimyasal özellikler değişir. Pozitif yük kazanır, yükseltgenir, İNDİRGEN etki yapar. İki taneciğin kimyasal özelliklerinin aynı olması için hem proton hem de elektron sayılarının aynı olması gereklidir. Elektron ya da proton sayısından biri farklı olduğunda kimyasal özellikleri farklı olur. Farklı maddelerin hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri farklıdır. Anyon Anyonlar negatif (-) yüklü iyonlardır. Nötr atom anyona dönüşürken; Dışarı ısı verir, elektron alır, yörünge sayısı değişmez. Çekirdek çekim gücü değişmez, tanecik çapı büyür. Elektron başına düşen çekirdek çekimi azalır. Fiziksel ve kimyasal özellikler değişir. Negatif yük kazanır, indirgenir, YÜKSELTGEN etki yapar. İzotop Atomlar Proton sayıları aynı nötron sayıları farklı ya da atom numaraları aynı kütle numaraları farklı atomlara izotop atomlar denir Na ve 24 11Na gibi... İzotop atomların kimyasal özelliklerini atom numarası ve elektron sayısı belirlediğinden kimyasal özellikleri aynı, ancak nötron sayıları farklı olduğundan bazı fiziksel özellikleri farklıdır. Aynı şartlarda, izotop atomların aynı elementle oluşturdukları aynı formüle sahip bileşiklerin proton sayıları, elektron sayıları ile kimyasal özellikleri aynıdır. Ancak bu bileşiklerin kütlece yüzde bileşimleri ve mol kütleleri gibi fiziksel özellikleri farklıdır. Ortalama atom kütlesi; kütle numaraları ile doğada bulunma yüzdelerinin çarpımlarının toplamına eşittir. İzobar Atomlar Kütle numarası aynı, nötron ve proton sayıları farklı atomlara izobar atomlar denir. Farklı elementlerin atomları olduklarından, fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır K ve 40 20Ca gibi... İzoton Atomlar Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı atomlara izoton atomlar denir. Proton sayıları farklı olduğundan, farklı elementlere ait atomlardır. Bu nedenle kimyasal ve fiziksel özellikleri vardır Na ve 24 12Mg gibi... Allotropi Bir elementin aynı cins atomlarının farklı dizilişinden dolayı oluşturduğu farklı kristal veya molekül şekillerinin her birine o elementin allotropu, olaya da allotropi denir. C nun allotropları : Elmas - Grafit Allotropların bağ yapıları ve molekül geometrileri farklı olduğundan kimyasal tepkimeye girme eğilimleri (aktiflikleri) farklıdır, allotropların fiziksel özellikleri (erime ve kaynama noktası, özkütle, elektrik iletkenliği, renk, saydamlık, sertlik vb ) farklı, kimyasal özellikleri aynıdır, allotropların başka elementlerle oluşturduğu bileşikler aynıdır. 10

11

12 TEST NO: 1 1. I. R. A. Millikan yağ damlası deneyi ile elektronun yükünü ve kütlesini bulmuştur. II. Kanal ışınları pozitif yüklü ışınlardır III. Güneş ışığı polikromatik ışığa örnektir IV. Radyo dalgalarının frekansı X ışınlarınkinden küçüktür V. Mavi renkli ışığın enerjisi kırmızı renkli ışığın enerjisinden büyüktür Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? 5. Katot ışınları için, I. Crooks tüpünde bulunan gazın cinsine bağlıdır. II. Negatif yüklüdürler III. Elektrondur yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 2. I. Görüntülemede kullanılan X ışınları (röntgen ışınları) II. Ses ve müzik ileten radyo dalgaları III. Beyaz ışık Yukarıdakilerden hangileri elektromanyetik ışındır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 6. enerji n = 3 n = 2 n = 1 Yukarıda bir atomun çeşitli enerji düzeylerindeki elektronların geçişleri a ve b ile gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? b a 3. Aşağıda kimyaya katkısı olan bilim adamları ve buldukları değerler karşısına yazılmıştır. Buna göre aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bilim Dalı A) Thomson e/m değeri B) Millikan e - nun yükü Bulduğu Değerler C) J. Chadwick Nötronun varlığı D) Dalton Kütlenin korunumu kanunu E) Rutherford Atom çekirdeğinin varlığı 4. Dalga boyu 200 A 0 olan ışığın enerjisinin frekansına oranı kaçtır? (h = j.s, c = m.s -1 ) A) B) C) D) E) 1, A) Elektron a yönünde fotonlar halinde ışık enerjisi yayar. B) Elektron b yönünde yüksek enerji düzeyine çıkarsa atom uyarılmış olur. C) Enerji düzeyleri arasındaki ilişki E 3 < E 2 <E 1 dir. D) E ışın = E 3 - E 1 = h.υ formülüyle bulunur. E) Atomun en düşük enerji seviyesine (n = 1) temel hal denir. 7. I. Frekansı Hz, (1/s) olan ışığın enerjisi 1, Joule dır. II. Dalga boyu nm olan ışığın frekansı Hz. dir. III. Görünür bölge nm aralığında dalga boyuna sahip ışınlardan oluşur. Yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur? (c = m.s -1, h = 6, j.s) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 12

13 8. I. Elektronlar 2 boyutlu olarak hareket etmektedir. II. Elektronlar sabit bir çizgisel yörüngede hareket eder. III. Çekirdek atom merkezinde çok küçük bir hacimde toplanmıştır. Yukarıdaki ifadelerden hangileri Bohr atom modelinin yetersizliklerinden biri değildir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II TEST NO: Li2+ iyonundaki elektron 4. enerji seviyesinden 1. enerji seviyesine düştüğünde açığa çıkan enerji kaç jouledir? (A = joule) A) 16, B) 1, C) 1, D) 2, E) 2, Dalga boyu 600 nm olan bir ışığın frekansı kaç Hz dir? (c = cm.s -1 ) A) B) C) 1, D) E) 1, ,62 kilogram kütleye sahip madde ışık hızının beşte biri hızla hareket ederse dalga boyu kaç metre olur? (c = m.s -1, h = 6, J.s) A) B) C) D) 1/ E) 1/ Atom spektrumları ile ilgili, I. Elementler, gaz veya buhar halinde iken yüksek sıcaklığa kadar ısıtıldığında yaydıkları ışınlar prizmadan geçirildiğinde kendilerine özgü kesikli (çizgi) spektrumları verir. II. Beyaz ışığın yayılma spektrumuna kesiksiz (sürekli) spektrum denir. III. Elementlerin yayılma ve soğurma spektrumları karakteristiktir. yargılarından hangileri doğrudur? 10. n = n = 6 n = 5 n = 4 n = 3 n = 2 n = 1 Enerji Düzeyi X: Lyman serisi Z: Brackett serisi Y: Paschen serisi W: Pfund serisi T: Balmer serisi Hidrojen atomunda elektron geçişleri, enerji düzeyi ve spektrum çizgileri grafikte verilmiştir. Buna göre, spektrum çizgi adlarından hangileri yanlış yazılmıştır? A) Yalnız X B) X ve Y C) Z ve W D) Y, Z ve T E) X, Z ve W UV A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 14. Modern Atom Teorisine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu enerji katmanlarına orbital denir. B) 4. temel enerji düzeyinde enerjisi en küçük olan orbital t orbitalidir. C) l = 2 için manyetik kuantum sayısı (ml) -2, -1, 0, +1, +2 değerlerini alır. D) Atomların temel haldeki elektron dizilişi en düşük enerjili orbitalden başlayarak yerleştirlir. E) Elektronlar eş enerjili orbitallere birer birer yerleşir. 15. Temel halde bulunan bir atomda n = 3 ve l = 2 değerlerine sahip en fazla kaç elektron bulunabilir? A) 2 B) 4 C) 6 D) 10 E) A 2. E 3. D 4. B 5. D 6. C 7. E 8. B 9. E 10. D 11. A 12. A 13. E 14. B 15. D 13

14 1. Elektronların en düşük enerji seviyeli orbitalden başlanarak orbitallere dağıtılmasına...i... denir. Elektronlar eş enerjili orbitallere birer birer yerleştirildikten sonra kalan elektronların tek elektron içeren orbitalleri iki elektrona tamamlayacak şekilde yerleştirilmesine II denir. Bir atomda iki elektronun aynı anda aynı enerji seviyesinde bulunamayacağını ifade eden prensibe III denir. Yukarıdaki boşluklara gelecek uygun kelimeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? I II III A) Hund Kuralı Aufbau Kuralı Pauli ilkesi B) Pauli ilkesi Hund Kuralı Aufbau Kuralı C) Aufbau kuralı Hund Kuralı Pauli ilkesi D) Pauli ilkesi Aufbau Kuralı Hund Kuralı E) Aufbau Kuralı Pauli ilkesi Hund Kuralı 4. Aşağıda elektron dağılımları verilen atomlardan hangisi uyarılmıştır? A) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 3d 5 B) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 4p 1 C) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 D) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 3d 10 E) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 5. Atom numarası 23 olan bir atomdaki herhangi bir elektronla ilgili, I. Kuantum sayıları n = 3 ve m = -2 olabilir. II. Elektron p orbitalinde bulunabilir. III. n = 4 ve l = 0 ise m = 0 olabilir. TEST NO: 2 ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 2. (+2) yüklü iyonunda 22 tane elektron bulunan X atomu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) X +2 iyonunun elektron dizilimi 3d 2 ile biter. B) Nötr halde küresel simetri özelliği gösterir. C) s orbitallerinde toplam 8 tane elektron vardır. D) Nötr halde en son orbitalinin baskuant sayısı 4 tür. E) Değerlik orbitalleri s ve p dir. 6. Temel halde bulunan bir atomun 2. temel enerji seviyesinin açısal momentum kuantum sayısı 1 olan orbitaldeki iki elektronun gösterimi aşağıdakilerin hangisi gibi olamaz? A) B) C) D) E) 3. X atomunun elektronu 3. enerji düzeyindedir. Bu elektronun alabileceği olası kuantum sayılarıyla ilgili olarak I. l = 0 ve ml = 0 II. l = 1 ve ml = -1 III. l = 2 ve ml = 5 olabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 7. Birbirlerinin allotropu olan X ve Y maddeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X elmas ise Y grafit olabilir. B) Kimyasal tepkimeye girme istekleri farklıdır. C) Aynı element ile oluşturdukları bileşiklerin formülleri aynıdır. D) Tüm bağları özdeştir. E) Aynı basınçta erime noktaları farklıdır. 14

15 8. 4s, 3d ve 3p orbitallerinin enerjileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 4s > 3d > 3p B) 3d > 3p > 4s C) 3d > 4s > 3p D) 3p > 4s > 3d E) 4s > 3p = 3d 12. I. 11 X : 1s2 2s 2 2p 6 4s 1 TEST NO: 2 II. 24 Y : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 3d 5 III. 31 Z : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 1 Yukarıda elektron dizilimi verilen atomlardan hangileri ısı ya da ışık yayabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III X, Y ve 12 6Z element atomlarıyla ilgili, I. Nötron/proton oranları II. Kimyasal özellikler III. Elektron diziliminde son orbital türleri değerlerinden hangileri aynıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 13. Temel hal elektron dizilimi 3d 5 ile sonlanan atomla ilgili, I. Atom numarası 25 tir. II. III. Spin kuantum sayısı +1/2 olan 5 elektronu vardır. Küresel simetri özelliği gösterir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III X = 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 m n k r Elektron dağılımı gösterilen X elementine ait aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) k nın n + l değeri 3 tür. B) m değeri 4s 1 dir. C) n de yarı dolu orbital sayısı 5 tir. D) n nin başkuantum sayısı r nin başkuantum sayısına eşittir. E) +1 yüklü iyonunda n değeri 3d 4 tür. D) I ve III E) II ve III 14. s orbitalleri için, I. Sınır yüzey diyagram gösterimi şeklindedir. II. Küreseldir. III. Her biri en fazla zıt spinli iki elektron bulundurur. açıklamalarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 11. X : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 Y : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 3p 1 Z : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 3d 1 Yukarıda elektron dizilimleri verilen elementlerle ilgili, I. Y ve Z, X in uyarılmış halleridir. II. III. Kimyasal özellikleri aynıdır. X in Y ya da Z ye dönüşmesi endotermiktir. açıklamalarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 15. Bir atomun aynı p orbitalinde bulunan iki elektronla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Baş kuantum sayıları aynıdır. B) Spin kuantum sayıları aynıdır. C) Açısal momentum kuantum sayıları farklıdır. D) Enerjileri farklıdır. E) Hızları aynıdır. 1. C 2. B 3. C 4. B 5. E 6. E 7. D 8. C 9. A 10. E 11. E 12. A 13. C 14. E 15. D 15

16 1. Periyodik cetvelde 18. grupta bulunan elementler için; I. Kolaylıkla elektron alırlar. II. Açısal momentum kuantum sayıları 0 ya da 1 olabilir. III. Oda koşullarında gaz halde bulunurlar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II enerji düzeyinde, I. 16 tane orbital bulunur. TEST NO: 3 II. ml = 0 kuantum sayılarına sahip maksimum 10 elektron bulunur. III. Orbitallerinin enerjileri arasındaki ilişki 4s < 4p < 4d < 4f dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 2. Aşağıdaki orbitallerin hangisinde n = 4, l = 2 ve m = +1 kuantum sayılarına sahip olan bir elektron bulunabilir? A) 3s B) 3p C) 3d D) 4p E) 4d 3. 19K element atomunun manyetik kuantum sayısı ml = 0 olan toplam kaç tane elektron bulunur? A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) Nötr bir atomun temel halde 6 tane tam, 1 tane de yarı dolu orbitali bulunmaktadır. Buna göre, I. Küresel simetri özelliği gösterir. II. III. Atom numarası 13 tür. Bileşiklerinde +3 iyon yüküne sahiptir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III 4. Atom numarası 33 olan X atomunun en yüksek enerjili orbitalinin kuantum sayıları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? n l m A) B) C) D) E) X +3 iyonunun elektron dizilişi 3d 10 ile sonlandığına göre, Buna göre, I. X in atom numarası 31 dir. II. X atomu küresel simetri özelliği gösterir. III. Atom numarası 33 tür. yargılarından hangisinin doğruluğu kesin değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 16

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri 1. Atom Modelleri BÖLÜM2 Maddenin atom adı verilen bir takım taneciklerden oluştuğu fikri çok eskiye dayanmaktadır. Ancak, bilimsel bir (deneye dayalı) atom modeli ilk defa Dalton tarafından ileri sürülmüştür.

Detaylı

İNSTAGRAM:kimyaci_glcn_hoca

İNSTAGRAM:kimyaci_glcn_hoca MODERN ATOM TEORİSİ ATOMUN KUANTUM MODELİ Bohr atom modeli 1 H, 2 He +, 3Li 2+ vb. gibi tek elektronlu atom ve iyonların çizgi spektrumlarını başarıyla açıklamıştır.ancak çok elektronlu atomların çizgi

Detaylı

Dalton atom modelinde henüz keşfedilmedikleri için atomun temel tanecikleri olan proton nötron ve elektrondan bahsedilmez.

Dalton atom modelinde henüz keşfedilmedikleri için atomun temel tanecikleri olan proton nötron ve elektrondan bahsedilmez. MODERN ATOM TEORİSİ ÖNCESİ KEŞİFLER Dalton Atom Modeli - Elementler atom adı verilen çok küçük ve bölünemeyen taneciklerden oluşurlar. - Atomlar içi dolu küreler şeklindedir. - Bir elementin bütün atomları

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı

Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı 1. Elektromanyetik Işıma: Elektrik ve manyetik alanın dalgalar şeklinde taşınmasıdır. Her dalganın frekansı ve dalga boyu vardır. Dalga boyu (ʎ) : İki dalga tepeciği arasındaki

Detaylı

ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur.

ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur. DERS: KİMYA KONU : ATOM YAPISI ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur. Atom Modelleri Dalton Bütün maddeler atomlardan yapılmıştır.

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA ATOMUN ELEKTRON YAPISI Bohr atom modelinde elektronun bulunduğu yer için yörünge tanımlaması kullanılırken, kuantum mekaniğinde bunun yerine orbital tanımlaması kullanılır. Orbital, elektronun

Detaylı

Kimyafull Gülçin Hoca

Kimyafull Gülçin Hoca 1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ 1. BÖLÜM: Atomla İlgili Düşünceler 1. Dalton Atom Modeli 2. Atom Altı Tanecikler Elektronun Keşfi Protonun Keşfi Nötronun Keşfi 0 Kimyafull Gülçin Hoca DALTON ATOM MODELİ Democritus

Detaylı

1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER

1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER 1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER Democritus Maddenin tanecikli yapıda olduğunu ileri sürmüş ve maddenin bölünemeyen en küçük parçasına da atom (Yunanca a-tomos, bölünemez ) adını vermiştir Lavoisier Gerçekleştirdiği

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir.

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. . ATOMUN KUANTUM MODELİ SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. Orbital: Elektronların çekirdek etrafında

Detaylı

ATOM MODELLERİ.

ATOM MODELLERİ. ATOM MODELLERİ THOMSON ATOM MODELİ ÜZÜMLÜ KEK MODELİ Kek pozitif yüklere, üzümler ise negatif yüklere benzetilmiştir. Thomson Atom Modeline göre; Atomun yapısında pozitif ve negatif yüklü tanecikler vardır.(+)

Detaylı

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ ATOM Elementlerin özelliğini taşıyan, en küçük yapı taşına, atom diyoruz. veya, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit birimlerine ayrıştırılamayan, maddenin en küçük birimine atom denir. Helyum un

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

Modern Atom Teorisi. Ünite

Modern Atom Teorisi. Ünite Ünite 1 Modern Atom Teorisi ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER 8 ATOMUN KUANTUM MODELİ 19 PERİYODİK SİSTEM ve PERİYODİK ÖZELLİKLER 30 ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ, YÜKSELTGENME BASAMAKLARI, BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI

Detaylı

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri ATOMUN YAPISI ATOMLAR Atom, elementlerin en küçük kimyasal yapıtaşıdır. Atom çekirdeği: genel olarak nükleon olarak adlandırılan proton ve nötronlardan meydana gelmiştir. Elektronlar: çekirdeğin etrafında

Detaylı

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ: ATOM ALTI TANECİKLER SÜRTÜNME İLE ELEKTRİKLENME ELEKTROLİZ DENEYİ FARADAY SÜRTÜNME İLE ELEKTRİKLENME:

Detaylı

ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL

ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL DALTON ATOM TEORISI - Tüm maddeler atomlardan yapılmıştır. - Farklı maddelerin atomlarıda birbirlerinden farklıdır. - Bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

ELEKTRON DİZİLİMİ PAULİ DIŞLAMA İLKESİ:

ELEKTRON DİZİLİMİ PAULİ DIŞLAMA İLKESİ: ELEKTRON DİZİLİMİ PAULİ DIŞLAMA İLKESİ: Bir atomdaki herhangi iki elektronun dört kuantum sayısı aynı olamaz. Bir atomun n,l,ml, kuant sayıları aynı olsa bile m s spin kuantum sayıları farklı olacaktır.

Detaylı

Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin)

Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin) Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin) kendi özelliğini taşıyan en küçük yapı birimine atom

Detaylı

DEMOCRİTUS. Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400 lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur.

DEMOCRİTUS. Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400 lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur. ATOM TEORİLERİ DEMOCRİTUS DEMOCRİTUS Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400 lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur. Democritus, maddenin taneciklerden oluştuğunu savunmuş ve bu taneciklere

Detaylı

ÇALIŞMA YAPRAĞI (KONU ANLATIMI)

ÇALIŞMA YAPRAĞI (KONU ANLATIMI) ÇALIŞMA YAPRAĞI (KONU ANLATIMI) ATOMUN YAPISI HAZIRLAYAN: ÇĐĞDEM ERDAL DERS: ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERS SORUMLUSU: PROF.DR. ĐNCĐ MORGĐL ANKARA,2008 GĐRĐŞ Kimyayı ve bununla ilgili

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 1. Atomun Yapısı KONULAR 2.Element ve Sembolleri 3. Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler 4. Kimyasal Bağ 5. Bileşikler ve Formülleri 6. Karışımlar 1.Atomun Yapısı

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Atom, birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal öğeyi oluşturan parçacıktır. Atom, elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimi olup çekirdekteki

Detaylı

ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK ÖZELLİKLER

ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK ÖZELLİKLER ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK ÖZELLİKLER IŞIĞIN YAPISI Işığın; Dalga ve Parçacık olmak üzere iki özelliği vardır. Dalga Özelliği: Girişim, kırınım, polarizasyon, yayılma hızı, vb. Parçacık Özelliği: Işığın

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

KİMYA ADF. Atomlarla İlgili Düşünceler ve Atom Modelleri ATOMLARLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE ATOM MODELLERİ MADDENİN ELEKTRİK YAPISI

KİMYA ADF. Atomlarla İlgili Düşünceler ve Atom Modelleri ATOMLARLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE ATOM MODELLERİ MADDENİN ELEKTRİK YAPISI KİMYA ÜNİTE 1: MODEN ATOM TEOİSİ Atomlarla İlgili Düşünceler ve Atom Modelleri ADF 01 ATOMLALA İLGİLİ DÜŞÜNCELE VE ATOM MODELLEİ Dalton Atom Modeli Elementler atom denilen en küçük partiküllerden oluşur.

Detaylı

ATOM ATOMUN YAPISI 7. S I N I F S U N U M U. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir.

ATOM ATOMUN YAPISI 7. S I N I F S U N U M U. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. ATO YAP Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir Atomda bulunan yükler; negatif yükler ve pozitif yüklerdir Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir Atomu oluşturan

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 4 PERİYODİK SİSTEM

Detaylı

ATOMUN KUANTUM MODELİ

ATOMUN KUANTUM MODELİ ATOMUN KUANTUM MODELİ 926 yıllarında Erwin Schrödinger Heisenberg den bağımsız olarak de Broglie nin hipotezinden ilham alarak tüm parçacıkların hareketinin hesaplanabileceği bir dalga mekaniği oluşturmuştur.

Detaylı

Kütlenin Korunumu Kanunu: Bir kimyasal reaksiyonda, reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, ürünlerin kütleleri toplamına eşittir.

Kütlenin Korunumu Kanunu: Bir kimyasal reaksiyonda, reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Atom Teorileri 1 Atom Kuramı Milattan önce beşinci yüzyılda, yunan filozofu Democritus, bütün maddeleri, bölünemez veya kesilemez anlamında atomos olarak adlandırılan, çok küçük, bölünmez taneciklerden

Detaylı

FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım

FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım devreleri Manyetik alanlar Akım nedeniyle oluşan manyetik

Detaylı

Atom ve Elektrik. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II. D) II ve III E) I, II ve III

Atom ve Elektrik. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II. D) II ve III E) I, II ve III Siyah isim Işıması Siyah cisim ideal bir cisimdir ve üzerine gelen tüm ışımaları soğurur. 1. Üzerine düşen bütün ışınları absorplar. 2. Her dalga boyunda ışıma yapar. 3. Işıma şiddeti ve spektrumu sıcaklığa

Detaylı

KİMYA -ATOM MODELLERİ-

KİMYA -ATOM MODELLERİ- KİMYA -ATOM MODELLERİ- ATOM MODELLERİNİN TARİHÇESİ Bir çok bilim adamı tarih boyunca atomun yapısı ile ilgili pek çok fikir ortaya atmış ve atomun yapısını tanımlamaya çalışmış-tır. Zaman içerisinde teknoloji

Detaylı

Bu ürünün bütün hakları. ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ne aittir. Tamamının ya da bir kısmının ürünü yayımlayan şirketin

Bu ürünün bütün hakları. ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ne aittir. Tamamının ya da bir kısmının ürünü yayımlayan şirketin Bu ürünün bütün hakları ÇÖÜM DERGİSİ AINCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ne aittir. Tamamının ya da bir kısmının ürünü yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın fotokopi ya da elektronik, mekanik herhangi bir

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir. Atomda bulunan yükler;

Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir. Atomda bulunan yükler; Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir. Atomda bulunan yükler; negatif yükler ve pozitif yüklerdir. Atomu oluşturan parçacıklar:

Detaylı

A. ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ

A. ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ ÜNİTE 3 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 1. BÖLÜM MADDENİN TANECİKLİ YAPISI 1- ATOMUN YAPISI Maddenin taneciklerden oluştuğu fikri yani atom kavramı ilk defa demokritus tarafından ortaya atılmıştır. Örneğin;

Detaylı

2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOM ALTI TANECİKLER

2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOM ALTI TANECİKLER 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOM ALTI TANECİKLER ATOM ALTI TANECİKLER: Atom numarası=proton sayısı=çekirdek yükü Kütle numarası (Nükleon sayısı)=proton sayısı+ nötron sayısı Kütle No iyon yükü Atom

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ -2.BÖLÜM- ATOMUN KUANTUM MODELİ

1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ -2.BÖLÜM- ATOMUN KUANTUM MODELİ 1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ -2.BÖLÜM- ATOMUN KUANTUM MODELİ Bohr Modelinin Yetersizlikleri Dalga-Tanecik İkiliği Dalga Mekaniği Kuantum Mekaniği -Orbital Kavramı Kuantum Sayıları Yörünge - Orbital Kavramları

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK İÇERİK Elementlere, Bileşiklere ve Karışımlara atomik boyutta bakış Dalton Atom Modeli Atom Fiziğinde Buluşlar - Elektronların Keşfi - Atom Çekirdeği Keşfi Günümüz Atom Modeli Kimyasal Elementler Periyodik

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

Kütlenin Korunumu Kanunu: Bir kimyasal reaksiyonda, reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, ürünlerin kütleleri toplamına eşittir.

Kütlenin Korunumu Kanunu: Bir kimyasal reaksiyonda, reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Atom Teorileri 1 Atom Kuramı Milattan önce beşinci yüzyılda, yunan filozofu Democritus, bütün maddeleri, bölünemez veya kesilemez anlamında atomos olarak adlandırılan, çok küçük, bölünmez taneciklerden

Detaylı

DEMOKRİTOS ATOM FİKRİ M.Ö

DEMOKRİTOS ATOM FİKRİ M.Ö DEMOKRİTOS ATOM FİKRİ M.Ö 500 lü yıllarda DEMOKRİTOS maddelerin bölünemez ve parçalanamaz anlamına gelen atom olarak adlandırılan taneciklerden oluştuğunu öne sürmüştür. DALTON ATOM TEORİSİ Dalton denel

Detaylı

Bohr Atom Modeli. ( I eylemsizlik momen ) Her iki tarafı mv ye bölelim.

Bohr Atom Modeli. ( I eylemsizlik momen ) Her iki tarafı mv ye bölelim. Bohr Atom Modeli Niels Hendrik Bohr, Rutherford un atom modelini temel alarak 1913 yılında bir atom modeli ileri sürdü. Bohr teorisini ortaya koyarak atomların çizgi spektrumlarının açıklanabilmesi için

Detaylı

kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın

kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın PERİYODİK CETVEL Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. Modern periyotlu dizge, elementleri artan

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: ATOM VE ELEKTRİK KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak sunulmuştur.

Detaylı

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM ELEMENT VE SEMBOLLERİ SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundurmayan maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. Yani elementlerin yapı yaşı atomlardır. BİLEŞİK: En

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Spektroskopiye Giriş Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY SPEKTROSKOPİ Işın-madde etkileşmesini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Spektroskopi, Bir örnekteki atom, molekül veya iyonların

Detaylı

matematik LYS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Süleyman ERTEKİN Öğrenci Kitaplığı

matematik LYS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Süleyman ERTEKİN Öğrenci Kitaplığı matematik SORU BANKASI Süleyman ERTEKİN LYS KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ KONU ÖZETLERİ Öğrenci Kitaplığı SORU BANKASI matematik LYS EDAM Öğrenci Kitaplığı 18 EDAM ın yazılı izni olmaksızın,

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. chem.libretexts.org

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. chem.libretexts.org 9. Atomun Elektron Yapısı Elektromanyetik ışıma (EMI) Atom Spektrumları Bohr Atom Modeli Kuantum Kuramı - Dalga Mekaniği Kuantum Sayıları Elektron Orbitalleri Hidrojen Atomu Orbitalleri Elektron Spini

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Atomun Yapısı Saçlarımızın elektriklenmesi, araba kapısına çarpan parmak uçlarımızın elektriksel yük boşalmasından dolayı karıncalanması, cam çubuğun kumaşa sürtüldükten sonra kâğıdı çekmesi, kazağımızı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

Maddenin Yapısına Giriş Ders-2 DOÇ. DR. ZEYNEP GÜVEN ÖZDEMİR EKİM 2017

Maddenin Yapısına Giriş Ders-2 DOÇ. DR. ZEYNEP GÜVEN ÖZDEMİR EKİM 2017 Maddenin Yapısına Giriş Ders-2 DOÇ. DR. ZEYNEP GÜVEN ÖZDEMİR EKİM 2017 Maddeden kuark a maddenin yapıtaşının serüveni Elementlerin Varlığının Keşfi Maddenin yapıtaşı arayışı M.Ö. 2000 lerde Eski Yunan

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir.

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir. ELEKTROKİMYA A. AKTİFLİK B. PİLLER C. ELEKTROLİZ A. AKTİFLİK Metallerin elektron verme, ametallerin elektron alma yatkınlıklarına aktiflik denir. Yani bir metal ne kadar kolay elektron veriyorsa bir ametal

Detaylı

Proton, Nötron, Elektron

Proton, Nötron, Elektron Atomun Yapısı Atom Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir. Farklı yüklere sahip bu parçacıklar birbirini etkileyerek bir arada bulunur ve atomu oluşturur. Atomda bulunan yükler negatif ve

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI 12. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ 2. Konu ELEKTROMANYETİK DALGA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Elektromanyetik Dalga Etkinlik A nın Yanıtları 1. Elektromanyetik spektrum şekildeki gibidir.

Detaylı

Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz.

Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz. Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz. Işık genellikle titreşen elektromanyetik dalga olarak düşünülür; bu suda ilerleyen dalgaya

Detaylı

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR)

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR) Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR) Elektromanyetik ışıma (ışık) bir enerji şeklidir. Işık, Elektrik (E) ve manyetik (H) alan bileşenlerine sahiptir. Light is a wave, made up of oscillating

Detaylı

Kimya. Modern Atom Teorisi 1. FASİKÜL soru Bilgi Teknolojileri Uyarlamaları ÖSYM Çıkmış Sınav Soruları Video Çözümler

Kimya. Modern Atom Teorisi 1. FASİKÜL soru Bilgi Teknolojileri Uyarlamaları ÖSYM Çıkmış Sınav Soruları Video Çözümler Kimya. FASİKÜL Modern Atom Teorisi 464 soru Bilgi Teknolojileri Uyarlamaları ÖSYM Çıkmış Sınav Soruları Video Çözümler Teşekkürler Değerli öğretmenlerimiz Bülent ERTEN, Burhan ACARSOY, Sevim AKGÜNLÜ ve

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin bileşik oluşturma istekleri onların kararlı yapıya ulaşma

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI 12. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ 2. Konu ELEKTROMANYETİK DALGA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Elektromanyetik Dalga Testin 1 in Çözümleri 1. B manyetik alanı sabit v hızıyla hareket ederken,

Detaylı

Maddenin Tanecikli Yapısı

Maddenin Tanecikli Yapısı Maddenin Tanecikli Yapısı Maddenin Tanımı Kütlesi olan ve boşlukta yer kaplayan her şeye madde denir. Cisim nedir? Maddenin şekil almış halidir. Maddenin Halleri Maddeler doğada 3 halde bulunur: Katı maddeler

Detaylı

ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ VE ATOMUN KISIMLARI ü Atomda; proton, elektron ve nötron denilen üç tanecik bulunur. Atomda bulunan bu taneciklere atomun

ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ VE ATOMUN KISIMLARI ü Atomda; proton, elektron ve nötron denilen üç tanecik bulunur. Atomda bulunan bu taneciklere atomun ATOMUN YAPISI Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin) kendi özelliğini taşıyan en küçük yapı birimine atom

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-IŞINI OLUŞUMU Hızlandırılmış elektronların anotla etkileşimi ATOMUN YAPISI VE PARÇACIKLARI Bir elementi temsil eden en küçük

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6 PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel, benzer kimyasal özellik gösteren elementlerin alt alta gelecek şekilde artan atom numaralarına göre sıralandıkları çizelgelerdir. Periyodik cetveli oluşturan yatay satırlara

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

ATOMUN YAPISI. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir.

ATOMUN YAPISI. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. ATOMUN YAPISI ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomda bulunan yükler; negatif yükler ve pozitif yüklerdir. Atomu oluşturan parçacıklar: * Cisimden cisme

Detaylı

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ KİMYASALBAĞLAR BAĞLAR KİMYASAL VE HÜCRESEL REAKSİYONLAR Yrd. Doç.Dr. Funda BULMUŞ Atomun Yapısı Maddenin en küçük yapı taşı olan atom elektron, proton ve nötrondan oluşmuştur.

Detaylı

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri 7 Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 225 Test 1 in Çözümleri 1. Elektrikçe yüksüz parçacıklar olan fotonların kütleleri yoktur. Işık hızıyla hareket ettikleri için atom içerisinde bulunamazlar. Fotonlar

Detaylı

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur.

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elektron ve proton

Detaylı

FİZİK 4. Ders 6: Atom Enerjisinin Kuantalanması

FİZİK 4. Ders 6: Atom Enerjisinin Kuantalanması FİZİK 4 Ders 6: Atom Enerjisinin Kuantalanması Atom Enerjisinin Kuantalanması Atom Spektrumları Atom Modelleri Bohr Atom Modeli Atomun yapısı ve Laserler Dalga Parçacık İkilemi Tüm fizikçiler fotoelektrik

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel kavramlar Atomsal yapı

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel kavramlar Atomsal yapı Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel kavramlar Atomsal yapı İçerik Temel kavramlar Atom modeli Elektron düzeni Periyodik sistem 2 Temel kavramlar Bütün maddeler kimyasal elementlerden oluşur.

Detaylı

1.ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1.ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.BÖLÜM: ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER Atom Kavramını İlk Kim Kullandı? Eski Yunanlılarda, maddenin sonsuza kadar bölünmesinin veya artık daha fazla bölünmesinin mümkün olmadığı

Detaylı

Bazı cisimler pozitif (+) ya da negatif (-) elektrik yükü taşırlar. Her ikisi de pozitif ya da negatif yüklü iki cisim birbirini iterken, zıt yüklü

Bazı cisimler pozitif (+) ya da negatif (-) elektrik yükü taşırlar. Her ikisi de pozitif ya da negatif yüklü iki cisim birbirini iterken, zıt yüklü ATOMUN YAPISI 1 Bazı cisimler pozitif (+) ya da negatif (-) elektrik yükü taşırlar. Her ikisi de pozitif ya da negatif yüklü iki cisim birbirini iterken, zıt yüklü iki cisim birbirini çeker. Bütün maddeler

Detaylı

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik Testi Kimya Soru Bankası kitabımızı sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. Başarınıza

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEMENTLER ELEMENTLER METALLER AMETALLER SOYGAZLAR Hiçbir kimyasal ayırma yöntemi ile kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelere element

Detaylı

3. Maddenin Hallerinin Tanecikli Yapısı 4.Maddeyi Oluşturan Tanecikler

3. Maddenin Hallerinin Tanecikli Yapısı 4.Maddeyi Oluşturan Tanecikler 3. Maddenin Hallerinin Tanecikli Yapısı 4.Maddeyi Oluşturan Tanecikler 1.MADDENİN YAPI TAŞLARI-ATOMLAR Atom:Maddeyi oluşturan en küçük yapı taşıdır. Maddenin Sınıflandırılması 1.Katı 2.Sıvı 3.Gaz 1.Katı

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip

Detaylı

ATOM YAPISI ve MODELLERİ. Kimya Ders Notu

ATOM YAPISI ve MODELLERİ. Kimya Ders Notu ATOM YAPISI ve MODELLERİ Kimya Ders Notu ATOM ve ELEKTRİK Bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşına atom denir. Maddelerin tüm fiziksel ve kimyasal özellikleri atomun elektrik yapısı

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A S 2 FİZİ TESTİ. Bu testte 0 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. Aşağıdakilerden hangisi momentum birimidir? joule joule A) B) newton saniye weber

Detaylı

SU Lise Yaz Okulu 2. Ders, biraz (baya) fizik. Dalgalar Elektromanyetik Dalgalar Kuantum mekaniği Tayf Karacisim ışıması

SU Lise Yaz Okulu 2. Ders, biraz (baya) fizik. Dalgalar Elektromanyetik Dalgalar Kuantum mekaniği Tayf Karacisim ışıması SU Lise Yaz Okulu 2. Ders, biraz (baya) fizik Dalgalar Elektromanyetik Dalgalar Kuantum mekaniği Tayf Karacisim ışıması Dalga Nedir Enerji taşıyan bir değişimin bir yöne doğru taşınmasına dalga denir.

Detaylı

Radyoaktif elementin tek başına bulunması, bileşik içinde bulunması, katı, sıvı, gaz, iyon halinde bulunması radyoaktif özelliğini etkilemez.

Radyoaktif elementin tek başına bulunması, bileşik içinde bulunması, katı, sıvı, gaz, iyon halinde bulunması radyoaktif özelliğini etkilemez. RADYOAKTİFLİK Kendiliğinden ışıma yapabilen maddelere radyoaktif maddeler denir. Radyoaktiflik çekirdek yapısıyla ilişkilidir. Radyoaktif bir atom hangi bileşiğin yapısına girerse o bileşiği radyoaktif

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

2. HAMLE web:

2. HAMLE web: 2. HAMLE Nötron sayısı İZOTOP ATOM 1-Proton sayıları... nötron ve kütle numaraları.. atomlardır. 2-İzotop atomların fiziksel özellikleri. 3-Nötr izotop atomlar kimyasal özellikleri. 4-İzotop atomlar aynı

Detaylı

3- KİMYASAL ELEMENTLER VE FONKSİYONLARI

3- KİMYASAL ELEMENTLER VE FONKSİYONLARI 3- KİMYASAL ELEMENTLER VE FONKSİYONLARI Doğada 103 elementin olduğu bilinmektedir. Bunlardan 84 metal elementlerdir. Metal elementler toksik olan ve toksik olmayan elementler olarak ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Elektronların Dizilişi ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dizilişi ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dizilişi ve Kimyasal Özellikleri ELEKTRON ALIŞVERİŞİ VE SONUÇLARI: Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı,

Detaylı