T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI ÇİZİMİ 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI ÇİZİMİ 2"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI ÇİZİMİ 2 ANKARA, 2008

2 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...ii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ ÇATI MAKASLARININ ÇİZİLMESİ Tanımı Çatı Makası Çeşitleri Oturtma Çatı Makasları Asma (Askılı) Çatı Makasları...11 UYGULAMA FAALİYETİ...20 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...22 ÖĞRENME FAALİYETİ ÇATI PLANININ ÇİZİLMESİ Çatı Planı ve Kesiti Çizimi Planda Eğik Mahyanın Çizilmesi Farklı Çatı Plan ve Kesitleri...29 UYGULAMA FAALİYETİ...31 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...33 MODÜL DEĞERLENDİRME...34 CEVAP ANAHTARLARI...36 KAYNAKÇA...41 i

4 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD 582YIM153 ALAN İnşaat Teknolojisi DAL/MESLEK Betonarme Demir Kalıpçılık ve Çatıcılık MODÜLÜN ADI Çatı Çizimi 2 MODÜLÜN TANIMI Çatı makası ve çatı planını kapsayan öğretim materyalidir. SÜRE 40/32 ÖN KOŞUL Çatı Çizim 1 modülünü başarmış olmak. YETERLİK Çatı çizimi yapmak MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Genel Amaç: Gerekli ortam sağlandığında, çatı makası ve planını tekniğine uygun çizebileceksiniz. Amaçlar: Çatı makasını kuralına uygun çizebileceksiniz. Çatı planını kuralına uygun çizebileceksiniz. Çizim masası, resim kağıdı, T cetveli, gönye, pergel, hesap makinesi, yapıştırma bandı, çizim kalemleri, silgi Bu modüldeki her faaliyet sonrasında verilen, ölçme araçları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek, kendi kendinizi değerlendirebileceksiniz. Modül sonunda öğretmeniniz tarafından hazırlanan ölçme aracı ile kazandığınız bilgi ve beceriler ölçülerek değerlendirilecektir. ii

5 GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenciler; Tabiattaki canlıları incelediğiniz zaman tüm canlıların vücudunu ayakta tutan bir iskelet sisteminin olduğunu gözlemlemekteyiz. İnsanlarda ve hayvanlarda sert kemikten yaratılmış bir omurga sistemi, balıklarda ise kılçık ismini verdiğimiz bir sistem gibi. Bu tür omurga sistemi eğer canlılarda olmasaydı canlı vücudunun dik durması beklenemezdi. Yapılarda da aynı işlevi görmekteyiz. Büyük binalarda taşıyıcı sistemi kolon ve kirişlerden oluşan karkas yapılar buna örnek olarak verilebilir. Bina çatılarına hiç dikkat ettiniz mi? Çatı içerisine girip kendi yüküyle beraber kar yüklerini taşıyabilen, rüzgâr kuvvetine karşı koyabilen sistemi incelediğinizde nelerle karşılaşıyorsunuz? İşte bu modülde bina çatılarını ayakta tutan çatı iskelet sistemini, yani çatı makaslarını, makaslarda kullanılan elemanları, çeşitlerini ve çatı çizim kurallarını ve çatı çizim uygulamalarını öğreneceksiniz. Başarılar Dileriz. 1

6 2

7 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Uygun ortam sağlandığında çatı makaslarını ve çatı planını kuralına uygun çizebileceksiniz. ARAŞTIRMA Makasların çatıdaki taşıyıcı fonksiyonunu araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında tartışınız. 1. ÇATI MAKASLARININ ÇİZİLMESİ 1.1. Tanımı Çatının meyilli yüzeylerinden aldığı yükleri taşıyan ve bunları mesnetlere ileten sistemlerdir. Çatı makasları çatının esas taşıyıcı kısmını oluşturur ve yapılarda m aralıklarla tanzim edilir Çatı Makası Çeşitleri Kullanılan malzemeye göre Ahşap çatı makasları Çelik çatı makasları Yükleri taşıma ve nakletme şekillerine göre Oturtma çatı makasları Asma (askılı) çatı makasları Çatı makasları ister çelik, ister ahşap malzeme esaslı olsun yükleri taşıma venakletme şekillerine göre oturtma veya asma yöntemiyle dizayn edilirler Oturtma Çatı Makasları Bu tür çatılar, taşıyıcı duvarlar veya kirişler ya da betonarme bir döşeme üzerine oturtulur. Oturtma çatı makasları tanzim edilen dikme sayısına göre isim alır. 3

8 Oturma çatılar, taşıyıcı duvarlar veya kirişler ya da betonarme bir döşeme üzerine oturtulur. Çatının taşıyıcı duvar veya kirişler üzerine oturtulması durumunda mesnet açıklığının en fazla 4.00 metre olması gerekir. Oturtma çatının yapımına, betonarme döşeme ve yoksa taşıyıcı duvarlar üzerine, döşeme varsa, üzerine yastık kirişleri döşenerek başlanır. Sonra sırasıyla bırakma kirişleri, damlalık aşıkları ve mahya aşığı, eğik mahyalar, göğüslemeler, mertekler, örtü altı malzemesi ve son olarak da çatı örtüsü yerleştirilir. Aynı düzlem üzerinde bırakma kirişi, dikmeler, aşıklar, kuşaklar, göğüslemeler ve merteklerden oluşan üçgen sisteme çatı makası denir. En çok kullanılan çatı makası ve çatı tipleri oturtma çatılardır. Oturma çatılarda, merteklerden aşıklara gelen yükler dikmeler aracılığı ile bağlantı kirişlerine veya betonarme plak gibi taşıyıcı elemanlara aktarılır. Eğer altta döşeme, plak, kiriş gibi taşıyıcı elemanlar yoksa yük aktarımı bir makas çalışması ile kenarlarda bulunan kolonlara, duvarlara veya kirişlere iletilmesi gerekiyorsa, asma çatı makasları kullanılır. Ahşap oturtma çatı makaslarında kullanılan malzeme ve ebatları genellikle şunlardır: Bırakma kirişi (Betonarme Döşeme) Dikme (8x8, 10x10, 12x12 cm) Mertek (5x10 cm ) Aşık (8x10, 10x12, 12x14 cm) Kuşak (5x10 cm) Göğüsleme (5x10 cm) Yastık (5x20 cm) Oturtma çatı makasları tanzim edilen dikme sayısına göre isim alırlar. Çatı açıklığı ile dikme sayısı arasındaki aşağıda verilen ilişki vardır: 4 6 m uzunlukta bir dikmeli, 6 8 m uzunlukta iki dikmeli, 8 11 m uzunlukta üç dikmeli, m uzunlukta dört dikmeli, m uzunlukta beş dikmeli, olarak tanzim edilirler. 4

9 Damlalık Aşığı 10x12 Yastık 5x20 Mertek 5x10 Kusak 2x5x10 Tepe Aşık 10x12 Göğüsleme 5x10 Dikme 10x10 Orta Aşık 10x12 Bırakma Kirişi m m m m Şekil 1.1: Üç dikmeli bir ahşap oturtma çatı makası ve makas elemanları Not: Asma çatı makasları açıklık mesafesi az olan mekânlarda (L<4m) sundurma çatı şeklinde inşa edilirler Bir Dikmeli Oturtma Çatı Makası Kuşak (2x5x10) A Aşık (8x10) Mertek (5x10) B Göğüsleme (5x10) Dikme (8x8) Yastık (5x20) Damlalık Aşığı (8x10) Betonarme Döşeme Şekil 1.2: Bir dikmeli oturtma çatı makası ve makas elemanları 5

10 A Tepe Aşık Mertek Mertek B Damlalık Aşığı Yastık Kuşak Göğüsleme Hatıl Bırakma kirişi Dikme Şekil 1.3: Bir dikmeli çatı makasına ait A ve B detayı Tek dikmeli oturtma çatı makası çizimi işlem sırası aşağıdaki gibidir. x x 1 M ertek 5x10 1 x Bırakma Kirişi L/2 B ırakm a K irişi Verilen açıda b.kirişine eğimli çizgi çizerek makas meyilini oluşturunuz. (simetrik şekilde) Eğimli çizgiye verilen ölçüde paralel çizgi çizerek merteği oluşturunuz. Tepe Aşık 10x12 1 x 2 x x x x x Dikme 10x10 Yastık 5x20 Mertek 5x10 Bırakma Kirişi x Göğüsleme 5x10 x x Tepe Aşık 8x10 x Kuşak 5x10 Dikme, tepe aşık ve yastığı çiziniz. Makasın tepe birleşim yerinden merkez çizgisi çizerek dikme ve tepe aşığını çiziniz. 6

11 k 5k x x Damlalık Aşığı 10x12 Yastık 5x Kuşak (2x5x10) Göğüsleme (5x10) Betonarme Döşeme Aşık(8x10) Mertek(5x10) Dikme(8x8) Yastık(5x20 ) DamlalıkAşığı (8x10) Makasın her iki köşesine şekildeki gibi damlalık aşığını ve onun altına yastığı yerleştiriniz. Gerekli düzenlemeleri yaparak tek dikmeli ahşap oturtma çatı makasını oluşturunuz İki Dikmeli Oturtma Çatı Makası A Orta Aşık 8x10 Mertek 5x10 Damlalık Aşığı 8x10 Dikme 8x8 Yastık 5x20 Çift Kuşak 2x5x10 Göğüsleme 5x Şekil 1.4: İki dikmeli oturtma çatı makası ve makas elemanları A Mertek Orta Aşık Çift Kuşak Dikme Göğüsleme 7

12 Şekil 1.5: İki dikmeli çatı makasına ait A detayı İki dikmeli oturtma çatı makası çizimi işlem sırası aşağıdaki gibidir. 1 2 A B k k k Verilen açıklık mesafesini 3 eşit parçaya bölerek 1 ve 2 no lu dikme yerlerini belirleyiniz. 1 x Mertek Orta Aşık x Dikme B.kirişi Kuşak 5x10 Göğüsleme 5x10 x x Dikme merkezine kuralına uygun dikme, aşık ve yastık elemanlarını çiziniz. Aynı işlemi 2 no lu dikme merkezinde de uygulayınız. Orta Aşık 8x10 Dikmeleri tamamladıktan sonra her iki dikmeyi aşık altlarından kuşaklarla birbirine bağlayınız. Mertek 5x10 Daml. Aşığı 8x10 Dikme 8x8 Yastık 5x20 Çift Kuşak 2x5x10 Göğüsleme 5x Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra iki dikmeli çatı makasını tamamlayınız. Not: Bundan sonraki çatı makaslarında bir ve iki dikmeli çatı makas çizimlerinde uygulanılan yöntem ve teknikleri kullanınız. 8

13 Üç Dikmeli Oturtma Çatı Makası Orta Kusak 2x5/ Şekil 1.6: Üç dikmeli oturtma çatı makası Dört Dikmeli Oturtma Çatı Makası Şekil 1.7: Dört dikmeli oturtma çatı makası Beş Dikmeli Oturtma Çatı Makası Şekil 1.8: Beş dikmeli oturtma çatı makası Basit Sundurmalı Oturtma Çatı Makası 9

14 Sundurmalı oturtma ahşap çatılar, açıklık mesafesi az olan mekânlarda (L<4m), komşu bina duvarına dayalı veya müstakil olarak inşa edilirler. Bu tür çatılar basit sundurmalı, bir dikmeli vb. şekillerde yapılırlar. Aşağıdaki şekillerde bazı sundurma çatı şekillerini görmektesiniz. Basit sundurmalı oturtma çatı makası çizimi işlem sırası aşağıdaki gibidir Verilen açıklığı 2 eş parçaya ayırarak dikme yerini belirleyiniz. Dikme 10x Yastık 5x20 x Aşık10x Şekildeki gibi dikme, aşık ve yastığı çiziniz. Mertek Kuşak Kuşak 5x10 Göğüsleme 5x10 Göğüsleme Yastık Dikme DamlalıkAşığı Aşığın altına kuşak çizerek dikme ve merteği birbirine bağlayınız Gerekli düzenlemeleri yaparak bir dikmeli sundurma çatı makasını tamamlayınız Bir Dikmeli Sundurmalı Oturtma Çatı Makası Bir dikmeli sundurmalı çatı makası çizimi işlem sırası aşağıdaki gibidir. 10

15 30 Dikme 10x10 Yastık 5x20 x Aşık10x Verilen açıklığı 2 eş parçaya ayırarak dikme yerini belirleyiniz Şekildeki gibi dikme, aşık ve yastığı çiziniz. Mertek Kuşak Kusak 5x10 Göðüsleme 5x10 Göğüsleme Yastık Dikme D.Aşığı Aşığın altına kuşak çizerek dikme ve merteği birbirine bağlayınız. Gerekli düzenlemeleri yaparak bir dikmeli sundurma çatı makasını tamamlayınız Asma (Askılı) Çatı Makasları Çatı üzerine gelen yükleri taşıyıcı sistemlere aktaran çatılara asma çatılar denir. Çatıyı taşıyan mesnetler arasındaki açıklığın 4, 00 m yi geçtiği durumlarda asma (askılı) çatı uygulanır. Asma çatılarda, oturtma çatılarda kullanılan makas elemanları mevcuttur. Ancak asma çatılarda betonarme döşeme olmadığından (bırakma kirişi) çatının yükünü mesnetlere oturtulan ahşap gergi kirişleri taşır. Ayrıca asma çatılarda payanda ve yanlamalar vardır. Makas sistemi içerisinde, bırakma kirişi ve askılar genellikle çekmeye, yanlama ve payandalar ise basınca çalışır. Askılı çatılarda makas elemanları, gerektiği yerlerde lama, bulon, U demiri vb. kancalarla birbirine, sıkıca kenetlendirilir. 11

16 Mertek 5x10 Lama Askı (Dikme) 10x10 Yanlama 10x14 U Demiri Gergi Kirişi k k k k Şekil 1.9: Üç dikmeli bir ahşap askılı çatı makası ve makas elemanları Asma çatılar da oturtma çatılar gibi tanzim edilen dikme (askı) sayısına göre isim alır. Çatılarda dikme sayısı, tanzim edilecek açıklığa göre değişir. Buna göre asma çatı makasları; 4 6 m uzunlukta bir askılı, 6 10 m uzunlukta iki askılı, m uzunlukta üç askılı olacak şekilde tanzim edilirler. Not: Asma çatı makasları açıklık mesafesi az olan mekânlarda sundurma çatı şeklinde inşa edilirler. (bkz. Sundurmalı asma çatılar) Bir Askılı Çatı Makası A Yanlama 10x14 B U Demiri Askı (Dikme) Bulon Gergi Kirişi 10x14 Yastık Kirişi 8x12 Şekil 1.10: Bir askılı asma çatı makası ve makas elemanları 12

17 Mertek Tepe Aşık Bulon Göğüsleme Askı (Dikme) Yanlama 12x14 Gergi Kirişi 10x14 Yastık Kirişi 8x14 Damlalık Aşığı A Detayı B Detayı Şekil 1.11: Bir askılı çatı makasına ait detaylar Bir askılı çatı makası çizimi işlem sırası aşağıdaki gibidir k Gergi Kirişi 10x14 k Yastık Kirişi 8x12 Verilen açıya göre mertekleri çizerek tepe noktasından dikme ve aparatlarını (aşık, göğüsleme) çiziniz. Yanlama 10x14 Yanlama Bulon Yard. Çizgi Gergi Kirişi 10x14 Saçak kenarından belli bir mesafe alarak ( 50 cm) uygun bir eğimle (30 vb) yanlamayı çiziniz. Gergi Kirişi Askı (Dikme) Yanlamanın oturduğu yerlere şekildeki gibi dikkat ediniz. Yanlama ve gergi kirişini bulonla birleştiriniz. 13

18 Yanlama 10x k Gergi Kirişi 10x14 k Gerekli düzenlemeleri yaparak bir askılı asma çatı makasını oluşturunuz. Yastık Kirişi 8x İki Askılı Çatı Makası Üst Gergi 10x Üç Askılı Çatı Makası Şekil 1.12: İki askılı asma çatı makası ve makas elemanları B Payanda 10x12 A D C Şekil 1.13: Üç askılı asma çatı makası ve makas elemanları 14

19 Yanlama Dikme Göğüsleme Yanlama Payanda 10x12 Gögüsleme Lama Lama Dikme A Detayı B Detayı Dikme Payanda Bulon Bulon U Demiri C Detayı Gergi Kirisi D Detayı Şekil 1.14: Bir askılı çatı makasına ait detaylar Üç askılı çatı makası çizimi işlem sırası aşağıdaki gibidir k k k k Verilen mesafeyi eşit parçalara bölerek askıları çiziniz. (k= ) 15

20 yanlama payanda Yanlamayı kuralına uygun çiziniz. (bkz. Bir askılı çatı makası) Yardımcı çizgi aracılığıyla payandayı çiziniz. Gerekli düzenlemeleri yaparak üç dikmeli ahşap asma çatı makasını oluşturunuz Askılı Sundurma Çatı Makasları Bu tür makasları, normal askılı çatı makaslarında olduğu gibi 2,00 3,00 m aralıklarla iki ucu mesnedin üzerine oturtularak bütün yükü bu mesnede nakledecek şekilde inşa edilirler. Mesnetler arası; 5,00 m ye kadar olanlarda askısız (Şekil 1.15.a) 4 6 m arasında olanlarda tek askılı (Şekil 1.15.b) 6 9 m arasında olanlarda iki askılı (Şekil 1.15.c) 9 12 m arasında olanlarda üç askılı (Şekil 1.15.d) olacak şekilde inşa edilirler. Şekil 1.15: a 16 Şekil 1.15: c

21 Kusak Payanda Askı Şekil 1.15: b Şekil 1.15: d Şekil 1.15: Askılı sundurma çatı makasları İki Askılı Sundurma Çatı Makası Duvar Kusak A Mertek Yanlama B C Şekil 1.16: İki askılı sundurma çatı makası ve elemanı A Detayı B Detayı C Detayı Şekil 1.17: İki askılı sundurma çatı makası detayları 17

22 İki askılı çatı makası çizimi işlem sırası aşağıdaki gibidir. 1 1 mertek5x10 2 kusak5x10 2 gogusleme 5x10 dikme10x10 gergi kirisi 35 gergi kirisi Mertekleri çizdikten sonra dikme yerlerini belirleyiniz Dikme, kuşak ve göğüslemeleri çiziniz yanlama 10x14 dikme orta kusak 10x Yanlama yerlerini tayin ediniz. Yanlama ve orta kuşağı çiziniz. Aşık Kuşak Yanlama Dikme Lama Gergi Kirişi Mertek U Demiri Gerekli düzenlemeleri yaparak iki askılı ahşap sundurma atı makasını oluşturunuz. 18

23 Çok Açıklıklı Ahşap Askılı Çatı Makasları İki ya da daha fazla açıklıklı yapılarda ahşap askılı çatı makaslarının uzunluğuna göre bir, iki veya üç askılı olarak her açıklık yerinde ve devamlılığı sağlayacak şekilde inşa edilirler. Bu çatılar atelye, hangar, depo ve kapalı pazar yeri olarak inşa edilen binalarda yapıldığında genellikle tavan kaplamasına ihtiyaç duyulmaz. Kullanılan ahşap malzemenin kesitleri normal ahşap çatı makaslarından daha büyüktür. (Şekil 1.18) Şekil 1.18: a Şekil 1.18: b Şekil 1.18: c Şekil 1.18: Çok açıklıklarda ahşap çatı makasları Şekil 1.18: d Not: Şekil 1.18 de makasların düğüm noktaları diğer askılı çatı makasları ile aynı olduğundan kroki olarak gösterilmiştir. 19

24 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ A B Şekil 1.19: Tek dikmeli oturtma çatı makası A ve B detayı şematik gösterim Şekil 19 daki çatı makasında A detayını 1/20 ölçeğinde çizerek çatı elemanlarını isimlendiriniz. (Çatı elemanlarında genel ölçüler esas alınacak). Şekil 19 daki çatı makasında B detayını 1/20 ölçeğinde çizerek çatı elemanlarını isimlendiriniz (Çatı elemanlarında genel ölçüler esas alınacak). Mesnetler arası 6,00 m olan oturtma çatıya uygun çatı makasını 1/100 ölçeğinde çiziniz (Çatı eğimi 30). Dikmeler arası 200 cm olan üç dikmeli bir oturtma çatı makasını 1/100 ölçeğinde tek çizgi şeklinde çiziniz ( Çatı eğimi 30). Mesnetler arası 500 cm bir asma çatıya uygun çatı makasını 1/100 ölçeğinde çiziniz (Çatı eğimi 30). Dikmeler arası 200 cm olan üç askılı çatı makasını 1/100 ölçeğinde tek çizgi şeklinde çiziniz (Çatı eğimi 33). Askısız sundurma çatı makasını, tek çizgi şeklinde serbest ölçüde çiziniz. Şekil 20 de verilen askılı çatı makasında A detayını 1/20 ölçeğinde çizerek makas elemanlarını isimlendiriniz (Eğim 30 0 olup elemanlarda genel ölçüler kullanılacaktır). Şekil 1.20: Askılı çatı makası A detayı şematik gösterim 20

25 PERFORMANS DEĞERLENDİRME Mesnetler arsındaki açıklığı 12 m lik bir Betonarme döşeme üzerine çatı kesiti modelini 1/50 ölçeğinde çiziniz. Kullanılan malzemeleri çizim üzerinde gösteriniz (Eğim oranı 1/3, saçak payı 50cm, döşeme kalınlığı 12 cm, duvar kalınlığı 30 cm). Performans Testi Dersin adı Çatı ve Kalıpçılık Meslek Resmi Öğrencinin Konu Çatı makaslarını çizebilme Adı soyadı Amaç Çatı makaslarını kuralına göre çizme becerilerinin ölçülmesi Sınıf Nu AÇIKLAMA: Bu faaliyeti gerçekleştirirken aşağıdaki kontrol listesini bir arkadaşınızın doldurmasını isteyiniz. Sadece ilgili alanı doldurunuz. Aşağıda listelenen davranışların her birinin arkadaşınız tarafından yapılıp yapılmadığını gözlemleyiniz. Eğer yapıldıysa evet kutucuğunun hizasına X işareti koyunuz. Yapılmadıysa hayır kutucuğunun hizasına X işareti koyunuz. Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır 1. Çizim kâğıdınızı yapıştırdınız mı? ( ) ( ) 2. Çizim araç gereçlerinizi kontrol edip temizlediniz mi? ( ) ( ) 3. Çatı makaslarının yapılış amacını öğrendiniz mi? ( ) ( ) 4. Çatı makası elemanlarını ebatlarıyla birlikte öğrendiniz mi? ( ) ( ) 5. Çatı sisteminin oturtma mı yoksa askılı makastan mı olduğunu belirlediniz mi? ( ) ( ) 6. Verilen mesnetler ölçüsüne uygun dikme sayısına göre çatı makasını belirlediniz mi? ( ) ( ) 7. Makas eğimini çizebildiniz mi? ( ) ( ) 8. Makas elemanlarını standart ölçülerine uygun çizdiniz mi? ( ) ( ) 9. Makas elemanlarını, ölçüleriyle birlikte proje üzerinde gösterdiniz mi? ( ) ( ) 10. Çiziminizi kontrol ederek öğretmeninize teslim ettiniz mi? ( ) ( ) 11. Çizim araç-gereçlerinizi toplayarak masanızı temizlediniz mi? ( ) ( ) DEĞERLENDİRME Değerlendirme ölçütlerine göre, Hayır cevabınız varsa öğretmeninize danışarak modülün ilgili konularını tekrar ederek eksikliklerinizi gideriniz. Tüm cevaplarınız Evet ise ölçme değerlendirmeye geçiniz. 21

26 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıda verilen boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız. 1. Çatı makasları çatının... kısmını oluşturur ve yapılarda... metre aralıklarla yapılırlar. 2. Aşıklardan aldıkları yükü duvar, kiriş ya da döşemelere aktaran çatı makası elemanına... denir. 3. Aşıklar makas içerisinde konuldukları yere göre... aşığı,... aşık ve... aşığı isimlerini alır. 4. Çatı makasında kuşak;...,... ve... çift yüzeyden birbirine bağlayarak rüzgâra karşı direnç oluşturur. 5. İki mesnet arasındaki mesafe 7,50 m olan bir yapıda oturtma çatı makasları... dikmeli olarak inşa edilirler. 6. Mesnetler arasındaki mesafenin fazla olduğu durumlarda (en az 4,00 m) çatı makasları... tarzında inşa edilirler. 7. Dikme kesitleri genellikle...,... cm, mertekler ise... cm ölçülerindedir. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 22

27 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 Uygun ortam sağlandığında çatı planını kuralına uygun çizebileceksiniz. ARAŞTIRMA Çevrenizdeki binalar için inşa edilen çatıların yapımına dikkat ediniz. Henüz örtü malzemesi ile kaplanmayan çatıların üsten görünüşünü kafanızda canlandırınız (maket çatı da olabilir). Gördüğünüz ayrıntıları sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 2. ÇATI PLANININ ÇİZİLMESİ 2.1. Çatı Planı ve Kesiti Çizimi için; Mimari projelerde çatı planının da çizilmesi gerekmektedir. Çatı planının çizilebilmesi Bina boyutları ve saçak mesafesi Makasta kullanılacak dikme sayısı gibi bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Uzun kenarı a, kısa kenarı b olan ve A-A kesiti verilen bir binaya bir dikmeli beşik çatıyı, işlem basamaklarına dikkat ederek çatı planını ve B-B kesitini çizelim. Çatı makasından yola çıkarak bina ve saçak sınırlarını belirleyiniz. (Şekil 2.1) Aşıkları (damlalık ve tepe aşığı) çatı sınırları içerisine taşıyınız (1), mertek çizgilerini belirleyiniz. (2), (Şekil 2.3) 23

28 Şekil 2.1: Çatı sınırlarının belirlenmesi Şekil 2.2: Aşıkların taşınması ve mertek sınırlarının belirlenmesi 24

29 Mertekleri çizerek 300 cm aralıklarla makasları tanzim ediniz. Şekil 2.3: Çatı makaslarının tanzim edilmesi Plandan yola çıkarak B-B kesitini çiziniz. 25

30 a. Mertek, b. Damlalık Aşığı, c. Tepe (mahya) Aşığı, d. Dikme, e. Göğüsleme Şekil 2.4: Plandan B-B kesitinin çizilmesi Gerekli düzenlemeleri yaparak beşik çatı planını tamamlayınız. 26

31 a. Dikme, b. Tepe (mahya) aşığı, c. Mertek, d. Kuşak, e. Göğüsleme, f. Damlalık aşığı Şekil 2.5: Beşik çatı planının çizilmesi 2.2. Planda Eğik Mahyanın Çizilmesi Eğik mahya, kırma çatılarda iki meyilli yüzey arasındaki 45 0 eğimli bir iskelet sistemidir. Eğik mahyalar merteklere göre daha büyük kesitlidirler. Mertek 5/10 cm veya 6/12 cm ölçülerinde ise eğik mahya 8/14 cm, 10/14 cm veya 10/16 cm kesitinde yapılır. Eğik mahya merteklerin ara kesiti görevini üstlendiği için üst yüzeyi merteklerin üst yüzeyleri ile aynı hizadadır. 27

32 Şekil 2.6: Kırma çatıda eğik mahya Şekil 2.7: Eğik mahyanın taşınması 28

33 2.3. Farklı Çatı Plan ve Kesitleri f b c c a d d e A-A Kesiti e e d c d a e e c b h c b f d b f b B-B Kesiti Plan Şekil 2.8: Basit kırma çatı planının çizilmesi 29

34 A-A kesiti B-B kesiti Plan Şekil 2.9: L şekilli askılı çatının kırma çatı şeklinde planlanması 30

35 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Şekil 2.11: Tek dikmeli sundurma çatı Şekil 2.11 de verilen sundurma çatının 1/50 ölçeğinde planını çiziniz? (Planda iki kuşak arasını çizmek yeterlidir. Kuşaklar arası mesafe 250 cm). Şekil 2.11 de verilen sundurma çatının kalkan duvarına ait plan görünüşünü 1/50 ölçeğinde çiziniz. Şekil 2.12: Çatı plan kroki Şekil 2.12 deki çatı planında damlalık ve tepe aşığını, yastık kirişini ve eğik mahyayı 1/50 ölçeğinde çizerek gösteriniz (Y. Kirişi 5/20, damlalı ve tepe aşığı 12/12). Şekil 2.12 deki çatı planına 50 cm ara ile uygun mertekleri yerleştiriniz. Yukarıdaki şekilde B-B kesiti verilen çatının planını 1/50 ölçeğinde çiziniz (Çatının A-A kesiti bir dikmelidir-plan ölçülerinde yaklaşık ölçüler alınabilir). Şekil 2.13: Oturtma Çatı Makası Kesiti 31

36 PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da arkadaşınızın yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre Evet/Hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. Performans Testi Dersin adı Çatı ve Kalıpçılık Meslek Resmi Öğrencinin Amaç Çatı planını kuralına göre çizme becerilerinin ölçülmesi Adı soyadı Konu Çatı planı ve kesiti çizebilme Sınıf Nu Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır 1. Çizim kâğıdınızı yapıştırdınız mı? ( ) ( ) 2. Çizim araç gereçlerinizi kontrol edip temizlediniz mi? ( ) ( ) 3. Çatı makasındaki (en kesit) elemanları verilen ölçülerdeki plan içerisine taşıdınız mı? ( ) ( ) 4. Açıortay yoluyla planda eğik mahyaları çizdiniz mi? ( ) ( ) 5. Damlalı aşıklarını ve varsa yastık kirişlerini plan boyunca çizdiniz mi? ( ) ( ) 6. Planda makasları çizerek makas arası mesafeleri belirlediniz mi? ( ) ( ) 7. Planda saçak yerlerine dikkat ettiniz mi? ( ) ( ) 8. Plandaki elemanları taşıyarak çatının boy kesitini (B-B kesiti) çizdiniz mi? ( ) ( ) 9. Projedeki çatı elemanlarını isimlendirdiniz mi? ( ) ( ) 10. Makas elemanlarını, ölçüleriyle birlikte proje üzerinde gösterdiniz mi? ( ) ( ) 11. Çiziminizi kontrol ederek öğretmeninize teslim ettiniz mi? ( ) ( ) 12. Çizim araç-gererlerinizi toplayarak masanızı temizlediniz mi? ( ) ( ) DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 32

37 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Şekil 2.10: Oturtma çatı makası kesiti Yukarıda verilen iki dikmeli oturtma çatı makası A-A kesitine göre aşağıda verilen soruları cevaplayınız. 1. A-A kesitinde verilen (f) harfi ile gösterilen çatı makası elemanının ismi aşağıdakilerden hangisidir? A) Dikme B) Çaprazlama C) Kuşak D) Göğüsleme 2. A-A kesitinde verilen (d) harfi ile gösterilen çatı makası elemanının ismi aşağıdakilerden hangisidir? A) Dikme B) Damlalık Aşığı C) Kuşak D) Göğüsleme 3. A-A kesitinde verilen (b) harfi ile gösterilen çatı makası elemanının ismi aşağıdakilerden hangisidir? A) Dikme B) Çaprazlama C) Kuşak D) Orta Aşık 4. A-A kesitinde verilen (c) harfi ile gösterilen çatı makası elemanının ismi aşağıdakilerden hangisidir? A) Dikme B) Mertek C) Kuşak D) Göğüsleme 5. A-A kesitinde verilen (e) harfi ile gösterilen çatı makası elemanının ismi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yastık B) Çaprazlama C) Kuşak D) Göğüsleme DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 33

38 MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME Aşağıda ölçüleri ve krokisi verilen oturtma çatı planını ve A-A kesitini 1/50 ölçeğinde çiziniz A-A Kesiti Krokisi 50 A A 1000 Oturtma Çatı Plan Krokisi 34

39 PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da arkadaşınızın yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre evet/hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. Performans Testi Dersin adı Çatı ve Kalıpçılık Meslek Resmi Öğrencinin Konu Çatı planı ve kesiti çizebilme Adı soyadı Amaç Çatı planını kuralına göre çizme becerilerinin ölçülmesi Sınıf Nu Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır 1. A4 çizim kâğıdınızı yapıştırdınız mı? ( ) ( ) 2. Çizim araç gereçlerinizi kontrol edip temizlediniz mi? ( ) ( ) 3. Çatı makasındaki (en kesit) elemanları verilen ölçülerdeki plan içerisine taşıdınız mı? ( ) ( ) 4. Açıortay yoluyla planda eğik mahyaları çizdiniz mi? ( ) ( ) 5. Damlalık aşıklarını ve varsa yastık kirişlerini plan boyunca çizdiniz mi? ( ) ( ) 6. Planda makasları çizerek makas arası mesafeleri belirlediniz mi? ( ) ( ) 7. Planda saçak yerlerine dikkat ettiniz mi? ( ) ( ) 8. Plandaki elemanları taşıyarak çatının boy kesitini (B-B kesiti) çizdiniz mi? ( ) ( ) 9. Projedeki çatı elemanlarını isimlendirdiniz mi? ( ) ( ) 10. Makas elemanlarını, ölçüleriyle birlikte proje üzerinde gösterdiniz mi? ( ) ( ) 11. Çiziminizi kontrol ederek öğretmeninize teslim ettiniz mi? ( ) ( ) 12. Çizim araç-gererlerinizi toplayarak masanızı temizlediniz mi? ( ) ( ) DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 35

40 CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ-1 İN CEVAP ANAHTARI 1. Taşıyıcı 2,00 3,00 2. Dikme 3. Mahya aşığı, orta aşık ve damlalık aşığı 4. Dikme, aşık mertekleri 5. İki 6. Asma çatı 7. 8x8, 10x10 5x10 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 NİN CEVAP ANAHTARI 1. C 2. B 3. D 4. B 5. A 36

41 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 İN UYGULAMA FAALİYETİ CEVAPLARI 1. Kuşak (2x5x10) Aşık (8x10) Mertek (5x10) 2. Göğüsleme (5x10) Dikme (8x8) Mertek 5x10 Damlalık aşıgı 10x12 Yastık 5x Bırakma kirişi

42 Mertek 5x10 Lama Orta Aşık 10x12 Yanlama 10x14 Göğüsleme 5x10 Aşkı10x10 38

43 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 NİN UYGULAMA FAALİYETİ CEVAPLARI 1. Kusak(2x5x10) Mertek (5x10) Aşık (10x12) kalkan Duvar Eğik Mahya 4. Damlalık Aşığı Yastık Kirisi Tepe Asık 39

44 5. 40

45 KAYNAKÇA KAYNAKÇA ARIK Murat, Yapı Ressamlığı Atelye Ders Notları Yayımlanmamış, 2007 ARIK Suat, Yapı Ressamlığı Atelye Ders Notları Yayımlanmamış, 2007 DANIŞ İsmet, İnşaat Teknik Resmi Temel Ders Kitabı, MEB Yayınları, İstanbul, 2004 OYMAEL Sabit, Yapı Bilgisi (Cilt II), MEB Yayınları, İstanbul, 2003 ÖKSÜZOĞLU Halim, Naim YAMAN, Ümit YEGÜL, İş ve İşlem Yaprakları 2 (Ahşap), MEB Yayınları, İstanbul, 2001 TAYMAZ Haydar, Yapı Bilgisi (Cilt II), MEB Yayınları, İstanbul, 2001 YILMAZ Levent, Yapı Atelye Ders Notları Yayımlanmamış,

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Bir yapıyı üstünden etkileyen yağmur, kar, rüzgar, sıcak ve soğuk

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KOMBİNEZON-JÜPON KALIBI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KOMBİNEZON-JÜPON KALIBI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KOMBİNEZON-JÜPON KALIBI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÇATI KESİT VE DETAY ÇİZİMİ

ÇATI KESİT VE DETAY ÇİZİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI KESİT VE DETAY ÇİZİMİ ANKARA,2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-8 ÇATILAR

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-8 ÇATILAR YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-8 ÇATILAR ÇATILAR Bir binanın en üst kısmını teşkil eden, binayı üstten kar, yağmur, rüzgar, soğuk ve sıcak gibi tesirlere karşı koruyan, güzelliğini ve sağlamlığını etkileyen yapı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ASMA ÇATI YAPMAK ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖŞEME VE TEMEL DETAYI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN SPOR PANTOLON KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ CAM VE CAM ÇITASI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI ÇİZİMİ -1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI ÇİZİMİ -1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI ÇİZİMİ -1 ANKARA 2006 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...2 İÇİNDEKİLER...1 ÖĞRENME FAALİYETİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1 ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 12 16 YAŞ BLUZ KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ TIRNAKLI YAPRAK -2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DONATI ÇİZİMİ 1 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KESİTLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 241 YAPI BİLGİSİ II Prof.Dr. Nilay COŞGUN Arş.Gör.Dr. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Nurşah SERTER Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL OKBAZ Arş.Gör.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME SÜVETER KALIPLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME SÜVETER KALIPLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME SÜVETER KALIPLARI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Çatı Şekilleri ve Adları: Çatı şekilleri binanın mimari durumu, yörenin iklim durumu ve mimarî tarzına göre değişiklik gösterir. Üzerinde gezilecek

Çatı Şekilleri ve Adları: Çatı şekilleri binanın mimari durumu, yörenin iklim durumu ve mimarî tarzına göre değişiklik gösterir. Üzerinde gezilecek ÇATILAR Binayı üstten gelen kar, yağmur, rüzgâr, sıcak, soğuk gibi dış tesirlere karşı korumak, estetik bir güzellik ve bütünlük kazandırmak amacıyla inşa edilen yapı elemanlarına çatı denir. Çatılar,

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME PELERİN VE BERE KALIPLARI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ LENTO, RÖGAR VE DRENAJ ÇİZİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SOĞUK SU HAZIRLAMA (CHİLLER) GRUBU MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC ORTA KAYIT ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Öğr. Gör. Cahit GÜRER

Öğr. Gör. Cahit GÜRER YAPI TEKNOLOJİLERİ-II Konu-1 DERSE GİRİŞ ve ÇATILAR Öğr. Gör. Cahit GÜRER Afyonkarahisar 22 Şubat 2008 GİRİŞ Bu ders kapsamında daha çok yapılarda ince yapı işleri olarak tabir edilen konulara ağırlık

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI ENDAZE 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK BERMUDA KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Çizelge...: Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında Kullanılan Bazı Yapı malzemelerinin Kırılma Direnci ve Hesap Gerilmeleri. Kırılma Direnci (kg/cm²)

Çizelge...: Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında Kullanılan Bazı Yapı malzemelerinin Kırılma Direnci ve Hesap Gerilmeleri. Kırılma Direnci (kg/cm²) Çizelge...: Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında Kullanılan Bazı Yapı malzemelerinin Kırılma Direnci ve Hesap Gerilmeleri. Yapı Malzemesi İbreli Ağaç Türleri Yapraklı Ağaç Türleri Birim Ağırlık (kg/m³) Elastisite

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC KEPENK ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ YASTIK DİKİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN İŞÇİ TULUMU KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI ÇATI TEKNİKLERİ

İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI ÇATI TEKNİKLERİ İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALAR ÇAT TEKNİKLERİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Yrd. Prof. Doç. Dr. Mehmet Dr. Ali SARBYK İNŞAAT TEKNOLOJİSİUYGULAMALAR Tanım Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI I ÇATI TEKNİKLERİ

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI I ÇATI TEKNİKLERİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI I ÇATI TEKNİKLERİ TANIM Yapıların en üstüne inşa edilen, yapıyı kar, yağmur, sıcak, soğuk ve rüzgar gibi dış tesirlere karşı koruyan, lüzumu halinde çatıdan bina içinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GÖMLEK KALIBI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DONATI ELEMANLARI ÇİZİMİ 582YIM194

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DONATI ELEMANLARI ÇİZİMİ 582YIM194 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DONATI ELEMANLARI ÇİZİMİ 582YIM194 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DONATI ÇİZİMİ-2 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME YELEK KALIPLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME YELEK KALIPLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME YELEK KALIPLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KALIP ELEMANLARI ÇİZİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPIDA ALÇI LEVHA KAPLAMA ÇİZİMİ 582YIM161

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPIDA ALÇI LEVHA KAPLAMA ÇİZİMİ 582YIM161 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPIDA ALÇI LEVHA KAPLAMA ÇİZİMİ 582YIM161 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME ETEK KALIPLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME ETEK KALIPLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME ETEK KALIPLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DONATI ÇİZİMİ - 4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DONATI ÇİZİMİ - 4 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DONATI ÇİZİMİ - 4 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KORD ÖRGÜLER 542TGD706

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KORD ÖRGÜLER 542TGD706 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI TESTİL TENOLOJİSİ ORD ÖRGÜLER 54TGD706 Ankara, 011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKILAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKILAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKILAR ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KONUT MEKÂNLARI TEFRİŞİ 482BK0062

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KONUT MEKÂNLARI TEFRİŞİ 482BK0062 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KONUT MEKÂNLARI TEFRİŞİ 482BK0062 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI PERSPEKTİF ÇİZİM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KAPLAMA GÖRÜNÜŞ VE KESİT ÇİZİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ SPOR ETEK KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI PLAN VE DETAYI ÇİZME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI PLAN VE DETAYI ÇİZME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI PLAN VE DETAYI ÇİZME ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ELBİSE KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DONATI ÇİZİMİ -3 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ TEL VE ÇİVİ TAKILARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME EV TİPİ SOĞUTUCULARIN DEVRE BAĞLANTI ŞEMALARI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KİLİM DOKUMA-2 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ MANTO - KABAN KALIBI II ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Anabilim Dalı ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Anabilim Dalı ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Anabilim Dalı ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI ÇİZİMLER Vaziyet Planı (1/100 veya 1/50) Detaylar Paftası (1/5 veya 1/2) Yarım Çerçeve (1/10 veya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI BİLGİSAYARDA DÖKÜMAN HAZIRLAMA ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI TEMEL GÖRÜNÜŞLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TESİSAT VE ÖZEL YAPI YALITIM DETAYI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ

ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRÜCÜLÜĞÜNDE KROŞE ÇEŞİTLERİNDEN FARKLI DOKULAR OLUŞTURMA 215ESB482 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN İŞ GÖMLEĞİ KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN PANTOLON KALIBI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ VAZİYET VE MERDİVEN PLANI ÇİZME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI TÜLANİ ÖN İMALATI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI TÜLANİ ÖN İMALATI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI TÜLANİ ÖN İMALATI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ FRAK KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

BETONARME. Çözüm 1.Adım

BETONARME. Çözüm 1.Adım Çözüm 1.Adım Çözüm 2. Adım Çözüm 3. Adım Kiriş No Çelik Çapı Bir Adet Donatı Uzunluğu (m) Donatı Adedi Kat Sayısı Aynı Tip Kiriş Sayısı Çelik Ağırlığı (kg/m) Toplam Ağırlık (kg) K1 Ø8 (ertiye) Ø14 (montaj)

Detaylı

RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ

RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Röleve Ölçüsü Alma Röleve Bina Proje Çizim Merdiven Çizimleri Bina Plan Çizimleri Çatı Çizimleri Bina Kesit Çizimleri Bina Görünüş Çizimler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ MERDİVEN PLANI VE DONATI ÇİZİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI FAUNDEYŞIN ÖN İMALATI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DİMİ ÖRGÜLÜ KUMAŞ DOKUMA

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DİMİ ÖRGÜLÜ KUMAŞ DOKUMA T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DİMİ ÖRGÜLÜ KUMAŞ DOKUMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇİZİM ANKARA 07 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DETAY ÇİZİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ MODEL UYGULAMALI ETEK KALIBI II ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 2 6 YAŞ RÜZGÂRLIK ANORAK KALIBI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ABİYE ELBİSE KALIBI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) METAL TEKNOLOJİSİ SAÇLARIN KENARLARINI BÜKME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC PENCERE ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI

ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI REQUIRED DRAWINGS Vaziyet Planı (Site Plan) (1/100 veya 1/50) Detaylar Paftası (Details) (1/5 veya 1/2) Yarım Çerçeve (Half Frame) (1/10 veya 1/5) Vaziyet Planı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK GÖRÜNÜŞ VE DETAYLARI 582YIM403

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK GÖRÜNÜŞ VE DETAYLARI 582YIM403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK GÖRÜNÜŞ VE DETAYLARI 582YIM403 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN PLAJ GİYSİ KALIPLARI ANKARA- 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI DENİZLİK VE SÖVE ÇİZİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) METAL TEKNOLOJİSİ DEMİR VİTRİNLER ANKARA, 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

DONATI ELEMANLARI ÇİZİMİ

DONATI ELEMANLARI ÇİZİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DONATI ELEMANLARI ÇİZİMİ ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM 2 ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ APLİKASYON VE OTURTMA ÇATI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ APLİKASYON VE OTURTMA ÇATI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ APLİKASYON VE OTURTMA ÇATI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma ÇATI ELEMANLARI Dersi Dış mekan içinde yapılan ve daha çok dinlenme ihtiyacını karşılayan yapay çatı elemanları Pergola Kameriye Çardaklar Sığınma ve Korunma Işık ve Gölge Yoğunluğu Yağış durumu Çatı elemanlarının

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TEMEL MESLEKİ HESAPLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ SATEN ÖRGÜLÜ KUMAŞ DOKUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ SATEN ÖRGÜLÜ KUMAŞ DOKUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ SATEN ÖRGÜLÜ KUMAŞ DOKUMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BETONARME DEMİR ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

MATBAA PAKETLEME VE SEVKİYAT

MATBAA PAKETLEME VE SEVKİYAT T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MATBAA PAKETLEME VE SEVKİYAT 213GIM178 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA KİRİŞ AÇILIM VE DETAY ÇİZİMLERİ 1 ANKARA, 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T C. MİLLİ EĞİTİM BAKAN LIĞI

T C. MİLLİ EĞİTİM BAKAN LIĞI T C. MİLLİ EĞİTİM BAKAN LIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇ LENDİRİLMES İ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK GÖMLEĞİ KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZCİLİK AĞ KESİMİ ANKARA 008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YÜZEYSEL TEMEL PLANI ÇİZİMLERİ 582YIM524

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YÜZEYSEL TEMEL PLANI ÇİZİMLERİ 582YIM524 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YÜZEYSEL TEMEL PLANI ÇİZİMLERİ 582YIM524 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER Bir yapıyı dış etkilere karşı koruyan taşıyıcı sisteme çatı denir. Belirli aralıklarla yerleştirilen çatı makaslarının, yatay taşıyıcı eleman olan aşıklarla birleştirilmesi ile

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK GÖSTERİ GİYSİLERİ ÜRETİMİ ANKARA 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ

İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ BASİT PERSPEKTİFLER VE TEMEL GÖRÜNÜŞLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME HIRKA KALIPLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME HIRKA KALIPLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME HIRKA KALIPLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) FOTOĞRAF GRAFİK TORS

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) FOTOĞRAF GRAFİK TORS T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) FOTOĞRAF GRAFİK TORS ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı