KRİTİK YALITIM YARIÇAPI ve KANATLI YÜZEYLERDEN ISI TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRİTİK YALITIM YARIÇAPI ve KANATLI YÜZEYLERDEN ISI TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER"

Transkript

1 KRİTİK YALITIM YARIÇAPI ve KANATLI YÜZEYLERDEN ISI TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER 1) Çapı 2.2 mm ve uzunluğu 10 m olan bir elektrik teli ısıl iletkenliği k0.15 W/m. o C ve kalınlığı 1 mm olan plastic bir kaplamayla sıkıca sarılmıştır. Elektriksel ölçümler telden 13 A lik bir akımın geçtiğini vet el boyunca 8 V luk gerilim düşüşünü göstermektedir. Eğer yalıtımlı tel h24 W/m 2. o C lik ısı transfer katsayısı ile T 30 o C deki bir ortama açık ise, sürekli işlemde tel ve plastic kaplama arayüzeyindeki sıcaklığı bulunuz. Ayrıca, plastic kaplama kalınlığının iki kata çıkarılması bu arayüzey sıcaklığını yükseltir mi yoksa düşürür mü? Elektrik Teli Yalıtım T 30 ŞEKİL P1 2) 50 o C deki 5 mm çaplı küresel bir bilye 1 mm kalınlıklı plastic (k0.13 W/m. o C) bir yalıtımla kaplanmıştır. Bilye 20 W/m 2. o C lik bir birleşik taşınım ve ışınım transfer katsayısı ile 15 o C deki bir ortama açıktır. Plastik yalıtım, bilyeden ısı transferine yardımcı mı olur yoksa engel mi olur? Plastik Yalıtım ŞEKİL P2 3) 4 mm çaplı ve uzunluğu 10 cm olan alüminyum kanat (k237 W/m. o C) bir yüzeye monte edilmiştir. Eğer ısı transfer katsayısı 12 W/m 2. o C ise, yalıtımlı kanat ucu kabulü yerine sonsuz uzun kanat kabulü kullanıldığı takdirde kanadın ısı transfer hızındaki hata yüzdesini bulunuz. ŞEKİL P3 4) Kanat ucu gerçekte çevre havası sıcaklığında yani 20 o C olan, düz bir yüzeye takılmış çok uzun dikdörtgen bir kanadı göz önüne alınız. Kanadın genişliği 5.0 cm, kalınlığı 1.0 mm, ısıl 1

2 iletkenliği 200 W/m.K ve taban sıcaklığı 40 o C dir. Isı transfer katsayısı 20 W/m 2.K dir. Tabandan 5.0 cm uzaklıktaki kanat sıcaklığını ve kanadın tamamındaki ısı kayıp hızını hesaplayınız. 5) Çapı D1 mm ve uzunluğu L25.4 mm bakırdan (k400 W/m.K) yapılmış küresel soğutma kanatları Ts1132 o C de tutulan bir yüzeydeki ısı transferini iyileştirmek için kullanılmaktadır. Her bir çubuğun bir ucu bu yüzeye (x0) diğer ucu ise Ts20 o C de tutulan ikinci bir yüzeye (xl) tutturulmuştur. Yüzeyler ve çubuklar arasında akan hava da T 0 o C dedir ve taşınım katsayısı h100 W/m 2.K dir. θ θ L θ b sinh(mx) + sinh[m(l x)] θ b sinh (ml) θ b hpka c cosh (ml) sinh (ml) (a) Kanat boyunca θ(x) T(x) T fonksiyonunu ifade ediniz ve xl/2 deki sıcaklığı hesaplayınız. (b) Sıcak yüzeydeki her kanattan ısı transfer hızını ve kanat etkinliğini bulunuz. Kanat kullanımı doğru mudur? Neden? (c) Üzerinde 625 adet uniform dağılmış kanat bulunan bir duvarın 10cm 10cm lik bölgesindeki toplam ısı transfer hızı nedir? Kanatlı ve kanatsız yüzeyler için aynı taşınım katsayısını kabul ediniz. ŞEKİL P5 6) Uzunluğu 5.3 cm, çevresi 11 cm olan metal alaşımdan (k17 W/m.K) yapılmış bir türbin kanadının kesit alanı 5.13 cm 2 dir. Türbin kanadı 538 W/m 2.K lik bir taşınım ısı transfer katsayısı ile 973 o C deki yanma odası sıcak ortamına açıktır. Türbin kanadının tabanı 450 o C sabit sıcaklıkta tutulmaktadır ve kanat ucu yalıtımlıdır. Türbin kanadına olan ısı transfer hızını ve kanat ucundaki sıcaklığı bulunuz. Kanatta izin verilen en yüksek sıcaklık 1000 o C ise, kanat ucunun adyabatik olma durumu için yapılan soğutma tasarımı yeterli midir? 2

3 Sıcak Gaz Türbin kanadı ŞEKİL P6 7) Dış çapı 10 cm, uzunluğu 3 m ve kalınlığı 0.4 cm olan iki tane dökme demir (k52 W/m.K) buhar borusu, 20 cm dış çaplı 1 cm kalınlıklı iki flanş ile birbirine bağlanmıştır. 200 o C deki buhar, duvarla arasında 180 W/m 2.K lik bir ısı transfer katsayısı olacak şekilde boru içinde akmaktadır. Borunun dış yüzeyi 25 W/m 2.K lik bir ısı transfer katsayısı ile 12 o C deki bir ortama açıktır. (a) Flanşları göz ardı ederek dış yüzeyin ortalama sıcaklığını bulunuz. (b) Bu sıcaklığı flanş taban sıcaklığı olarak alıp flanşları kanat gibi düşünerek, kanat verimini ve flanşlardan olan ısı transfer hızını bulunuz. (c) Isı transfer açısından hangi boru uzunluğu flanş kısmına eşdeğerdir? T hava12 o C Buhar ŞEKİL P7 3

4 8) Yüzey sıcaklığı 350 o C olan bir düzlem duvarda düzgün dikdörtgen kanatlar (k235 W/m.K) bulunmaktadır. Kanatlar ile 25 o C deki ortam havası arasında taşınımısı transfer katsayısı 154 W/m 2.K dir. Uzunlukları 50 mm olan her bir kanadın taban kalınlığı 5 mm ve genişliği 100 mm dir. Her bir kanadın verimini, ısı transfer hızını ve kanadın etkinliğini bulunuz. Hava ŞEKİL P8 9) Bir ısıtma sisteminde buhar, duvarları 180 o C de tutulan 5 cm çaplı borulardan akmaktadır. Borulara 6 cm dış çaplı ve 1 mm sabit kalınlıklı dairesel alüminyum 2024-T6 alaşım kanatlar (k186 W/m. o C) takılmıştır. Kanatlar arası boşluk 3 mm dir; dolayısıyla borunun metre uzunluğu başına 250 kanat bulunmaktadır. Isı, T 25 o C deki çevre havasına 40 W/m 2. o C lik bir ısı transfer katsayısı ile transfer edilmektedir. Eklenen kanatlardan dolayı birim uzunluk başına borudan olan ısı transfer artışını bulunuz. ŞEKİL P9 4

5 10) 100 o C deki bir sıcak yüzey uzunluğu 3 cm olan 0.25 cm çaplı ve eksenler arası uzaklığı 0.6 cm olan alüminyum çubuk kanatlar (k237 W/m. o C) eklenerek soğutulacaktır. Çevre ortamın sıcaklığı 30 o C ve yüzeydeki ısı transfer katsayısı 35 W/m 2. o C dir. Plakanın 1mx1m lik kısmın yüzeyinden ısı transfer hızını bulunuz. Ayrıca kanatların toplam etkinliğini bulunuz. ŞEKİL P10 5

6 ÇÖZÜMLER 1) Bir elektrik teli 1 mm kalınlıklı plastic kaplamayla sıkıca kaplanmıştır. Tel ve plastic kaplama arasındaki yüzey sıcaklığı ve plastic kaplama kalınlığının iki katına çıkarılmasının arayüzey sıcaklığı üzerindeki etkisi sorulmaktadır. Zamanla değişim söz konusu olmadığından ısı transferi süreklidir. Silindirin merkez eksenine göre ısıl simetri olduğundan ve eksenel doğrultuda sıcaklık değişimi olmadığından tek boyutlu ısı transferi mevcuttur. Arayüzeydeki ısıl temas direnci ihmal edilmiştir. Malzemelerin ısıl iletkenlikleri sabittir. Plastik kaplamanın ısıl iletkenliği, k 0.15 W/m. o C Telden geçen akım 13 A ve gerilim 8 V Ortam sıcaklığı ve ısı transfer katsayısı, T 30 o C, ho24 W/m 2. o C Elektrik telinin çapı, D e 2.2 mm, uzunluğu L10 m, Plastik kaplamanın kalınlığı, t1 mm Yalıtım dış çapı, D o D e + 2 t mm m Hesaplamalar: Sürekli şartlarda, telden olan ısı transfer hızı tel içerisinde üretilen ısıya eşittir. Dolayısyla; W e VI W Bu problem için ısıl direnç ağı, plastik kaplamaya ait iletim direncinden ve dış ortamla olan taşınım direncinden oluşur; R plastik R taşınım T 1 T Herbir ısıl direnç ve toplam direnç değerleri; R taşınım 1 1 h o A o (24)π(0.0042)(10) /W R plastik ln (r o r e ) 2πkL ln ( ) 2π(0.15)(10) /W R toplam R taşınım + R plastik /W Tel ile yalıtım arayüzey sıcaklığı; 6

7 T 1 T R toplam T 1 T + R toplam 30 + (104)(0.3844) 70 Plastik yalıtımın kritik yarıçapı; r kr k h m 6.25 mm Plastik kaplamanın kalınlığını iki katına çıkarıldığında dış çap; D o2 D e + 2 (2t) (2 1) 6.2 mm Dolayısıyla dış yarıçap r o 3.1 mm olur. Bu değer r kr ( 6.25) değerinden küçüktür. Bu yüzden, plastik kaplamanın kalınlığını iki kat arttırmak dış ortama olan ısı transferini arttıracaktır. (bu da toplam direncin azalacağı anlamına gelir). Böylelikle yeni durumda arayüzey sıcaklığı azalacaktır. 2) Küresel bir bilye 1 mm kalınlıklı plastik yalıtımla kaplanmıştır. Yalıtımın bilyeden olan ısı transferine etkisi sorulmaktadır. Zamanla değişim söz konusu olmadığından ısı transferi süreklidir. Küre merkezine göre ısıl simetri olduğundan ısı transferi tek boyutludur. Arayüzeydeki ısıl temas direnci ihmal edilmiştir. Malzemelerin ısıl iletkenlikleri sabittir. Plastik yalıtımın ısıl iletkenliği, k 0.13 W/m. o C Dış ortam birleşik ısı transfer katsayısı, h20 W/m 2. o C Bilye iç çapı, Di 5mm, plastic yalıtım kalınlığı, t1 mm Bilye dış çapı DoDi + 2t5+2x17 mm, ro3.5 mm Hesaplamalar: Küresel bilye için plastik yalıtımın kritk çapı; r kr 2k h 2(0.13) m 13 mm Kürenin yalıtımlı dış yarıçap değeri kritik yalıtım yarıçapı değerinden küçük olduğu için plastik yalıtım ısı transfer hızını arttıracaktır. 3) Silindirik bir kanat yerleştirilen bir yüzeyden; adyabatik kanat ucu kabulü yerine sonsuz uzunlukta bir kanat kabulü yapılması durumunda ısı transfer hızında yapılacak hata oranının bulunması istenmektedir. 7

8 Sürekli rejim şartları mevcuttur. Sıcaklık kanat boyunca kanat yüzey alanına dik doğrultuda olmak üzere sadece bir yönde değişmektedir. Isı transfer katsayısı tüm kanat yüzeyinde sabit ve üniformdur. Kanatın ısıl iletkenliği sabittir. Alüminyum kanatın ısıl iletkenliği, k237 W/m. o C Isı transfer katsayısı, h12 W/m 2. o C Kanatın çapı, D4 mm, uzunluğu, L10 cm Hesaplamalar: Sonsuz uzun bir kanattan ve adyabatik uçlu bir kanattan olan ısı transfer hızları sırasıyla; uzun kanat hpka c (T b T ) adiabatik uç hpka c (T b T ) tanh(ml) Uzun kanat kabulünde oluşan hata yüzdesi; Hata % uzun kanat adiabatik uç adiabatik uç hpka c(t b T ) hpka c (T b T ) tanh(ml) hpka c (T b T ) tanh(ml) burada, m hp (12)(0.004π) ka c (237)π(0.004) 2 / m 1 m değerini hata denkleminde yerine yazılırsa; Hata % 1 tanh(ml) 1 1 tanh(ml) %63.5 tanh[(7.116)(0.10)] Görüldüğü üzere bu problem için sonsuz uzun kanat kabulü önemli ölçüde hatalı sonuca yol açmaktadır. 4) Çok uzun dikdörtgen kesitli bir kanat düz bir yüzeye monte edilmiştir. Kanat tabanından 5 cm uzaklıkta kanat sıcaklığı ve kanatın tüm yzeyinden olan ısı kayıp oranı sorulmaktadır. Sürekli rejim şartları mevcuttur. Sıcaklık kanat boyunca kanat yüzey alanına dik doğrultuda olmak üzere sadece bir yönde değişmektedir. Isı transfer katsayısı tüm kanat yüzeyinde sabit ve üniformdur. Kanat malzemesinin ısıl iletkenliği sabittir. 8

9 Kanatın ısıl iletkenliği, k200 W/m. o C Isı transfer katsayısı, h20 W/m 2. o C Taban sıcaklığı, Tb40 o C Kanatın genişliği, w5 cm, kalınlığı, t1 mm Hesaplamalar: Çok uzun bir kanat boyunca sıcaklık değişimi ifadesi; T T T b T e mx burada, m hp (20)( ) 14.3 m ka c (200)( ) x 0.05 m deki kanat sıcaklığı; T T e mx T 20 T b T e (14.3)(0.05) T 29.8 Çok uzun bir kanattan olan toplam ısı transferi; uzun kanat hpka c (T b T ) 5) (20)( )(200)( )(40 20) 2.9 W bulunur. Sürekli rejim şartları mevcuttur. Sıcaklık kanat boyunca kanat yüzey alanına dik doğrultuda olmak üzere sadece bir yönde değişmektedir. Isı transfer katsayısı tüm kanat yüzeyinde sabit ve üniformdur. Kanat malzemesinin ısıl iletkenliği sabittir. Silindirik soğutma kanatları, kanatlar iki yüzey arasına yerleştirilmiştir. Sol taraftaki yüzey 0 noktası olmak üzere kanat uzunluğu yönü x- ekseni olarak alınmıştır. Kanatın uzunluğu L25.4 mm, çapı D1 mm Kanatın ısıl iletkenliği, k400 W/m. o C Isı transfer katsayısı, h100 W/m 2. o C Kanatın taban sıcaklığı (Kanatın x0 daki kısmı taban olarak alındı) TbTs1132 o C Kanatın uç sıcaklığı (xl deki kanat sıcaklığı) TLTs20 o C Ortam sıcaklığı, T 0 o C 9

10 Hesaplamalar: (a) Soruda verilen kanat boyunca sıcaklık dağılımı denkleminde θ b ve θ L değerleri yerine yazılırsa; x0 da θ b T b T T s1 T T s1 0 T s1 xl de θ L T L T T s2 T θ θ L θ b sinh(mx) + sinh[m(l x)] θ b sinh(ml) sinh[m(l x)] sinh(ml) sinh[m(l x)] θ T(x) T θ b ifadesi elde edilir. sinh(ml) xl/2 için; m hp ka c (100)(0.001π) (400)π(0.001) 2 / m 1 θ L/2 T ( L 2 ) T θ b sinh [m (L L 2 )] sinh(ml) sinh [m (L L θ L 2 T L 2 T 2 )] s1 132 sinh(ml) (b) Tek bir kanattan olan ısı transferi soruda verilen eşitlikten; kanat θ b hpka c cosh(ml) sinh(ml) (132) (100)(0.001π)(400)π(0.001) W bulunur. Sıcak yüzeyin kanat etkinliği; ε kanat ha c (T b T ) (100)π (0.001)2 4 (132 0) ε olduğundan kanat kullanımı doğrudur. (c) n toplam kanat sayısı olmak üzere toplam ısı transfer hızı; sinh [(31.6) ( )] 2 61 sinh( ) toplam kanat + kanatsız n kanat + (A t na c )h(t b T ) cosh( ) sinh( ) A t m 2 (Kanatçık yerleştirilen duvarın toplam alanı) 10

11 Toplam kanat sayısı n625 toplam (625)(1.97) + [ π(0.001)2 ] (100)(132 0) 1357 W bulunur. 4 6) Sürekli rejim şartları mevcuttur. Sıcaklık kanat boyunca kanat yüzey alanına dik doğrultuda olmak üzere sadece bir yönde değişmektedir. Isı transfer katsayısı tüm kanat yüzeyinde sabit ve üniformdur. Kanat malzemesinin ısıl iletkenliği sabittir. Kanat Ucu Kanatın ısıl iletkenliği k17 W/m. o C Kanat taban sıcaklığı T b 450 Sıcak gaz sıcaklığı T 973 Sıcak gaz akışı T, h Isı transfer katsayısı h538 W/m 2. o C Kanat uzunluğu L5.3 cm Kanat çevresinin uzunluğu p11 cm Kanat kesit alanı Ac5.13 cm 2 Soğutma havası Rotor Hesaplamalar: Adiabatik uç kabulu için, sıcak gazdan türbin kanadına olan ısı transfer hızı; adiabatik uç hpka c (T b T ) tanh(ml) Verilenler yukarıdaki denklemde yerine yazılırsa; m hp ka c (538)(0.11) (17)( ) 82.4 m 1 adiabatik uç (538)(0.11)(17)( )( ) tanh( ) W bulunur. (Eksi işareti sıcak gazdan kanata ısı transferi olduğunu gösterir. ) Kanat ucunun sıcaklığı; T(x) T T b T cosh [m(l x)] cosh ml xl için sıcaklık değişimi denklemi çözülürse; T(L) T T b T cosh[m(l L)] cosh ml cosh(0) cosh( ) T L 960 bulunur. 11

12 Kanat boyunca en yüksek sıcaklık kanatın uç noktasında oluşur. Kanat uç noktasının hesaplanan sıcaklık değeri kanat için verilen maksimum sıcaklık değerinden küçük olduğu için yapılan soğutma tasarımı yeterlidir. 7) Sürekli rejim şartları mevcuttur. Sıcaklık flanşlar boyunca flanşların yüzey alanına dik doğrultuda olmak üzere sadece bir yönde değişmektedir. Isı transfer katsayısı tüm flanş yüzeylerinde sabit ve üniformdur. Isıl iletkenlik sabittir. Dökme demirin ısıl iletkenliği, k52 W/m. o C Borunun içinden akan buhar sıcaklığı, Ti 200 o C, iç yüzey ısı transfer katsayısı hi180 W/m 2. o C Borunun bulunduğu ortamın sıcaklığı, To 12 o C, dış yüzey ısı transfer katsayısı ho25 W/m 2. o C Dökme borunun iç çapı Di9.2 cm, borunun dış çapı Dd10 cm, borunun et kalınlığı 0.4 cm Her bir borunun uzunluğu L3 m, flanşın çapı Df 20 cm Hesaplamalar: (a) Flanşsız durum için ısıl direnç devresi; R iletim T i T o Isı transfer yüzey alanları; A i πd i (2L) π(0.092)(2 3) 1.73 m 2 A o πd o (2L) π(0.1)(2 3) 1.88 m 2 Her bir ısıl direnç ve toplam direnç; R i 1 1 h i A i (180)(1.73) /W R iletim ln (r 0 r i ) 2πkL ln ( ) /W 2π(52)(6) R o 1 1 h o A o (25)(1.88) /W R toplam R i + R iletim + R o /W Dış yüzeyden olan ısı transfer miktarı ve dış yüzey ortalama sıcaklığı; 12

13 T i T o (200 12) R toplam W T 2 T o R o (b) T 2 T o + R o 12 + (7661)(0.0213) Flanşları dökme boruların dış yüzeylerine monte edilmiş kanatlar olarak ele alabiliriz. Kanat verimi Şekil 3-43 ten bulunabilir. Kanat verimi η kanat Grafikte gerekli değerler bulunursa; r 2c r 2 + t 2 L c L + t m m A p L c t (0.06)(0.02) m 2 r 2c r ξ L 2 c ( h 1/2 ) (0.06) 3 2 ka p ( (52)(0.0012) ) Bu iki değer kullanılarak yukarıdaki şekilden yaklaşık kanat verimi 0.92 olarak okundu. η kanat 0.92 Kanatın toplam ısı transfer yüzey alanı; A kanat 2π(r 2 2 r 2 1 ) + 2πr 2 t 2π( ) + 2π(0.1)(0.02) m 2 Kanat verim formulü dikkate alındığında, kanatlardan (yani flanşlardan) olan ısı transferi; kanat η kanat kanat,maksimum η kanat ha kanat (T b T o ) (0.92)(25)(0.0597)( ) 224 W 13

14 (c) 6 metre uzunluğundaki borudan 7661 W lık ısı kaybı olmaktadır. Dolayısıyla 1 m borudan olan kayıp 7661/ W/m olur. Flanştan olan ısı kaybı 224 W olduğuna göre, bu ısı kaybının gerçekleştiği eşdeğer boru uzunluğu; Eşdeğer boru uzunluğu m 17.5 cm olarak bulunur Dolayısıyla flanşın bir kanat gibi iş gördüğü ve ısı transferini 17.5/28.75 kez arttırdığı görülmektedir. 8) Sürekli rejim şartları mevcuttur. Sıcaklık kanat boyunca kanat yüzey alanına dik doğrultuda olmak üzere sadece bir yönde değişmektedir. Isı transfer katsayısı tüm kanat yüzeyinde sabit ve üniformdur. Kanat malzemesinin ısıl iletkenliği sabittir. Kanatın ısıl iletkenliği k235 W/m. o C Kanat taban sıcaklığı Tb350 o C Kanat uzunluğu L50 mm, Kanat genişliği w100 mm, Kanat kalınlığı t5 mm Ortam sıcaklığı T 25 o C, ısı taşınım katsayısı h 154 W/m 2. o C Hesaplamalar: Tablo 3.3 ten kanat verimi bulunabilir: Düz dikdörtgen kanatlar m 2h kt L c L + t 2 A kanat 2wL c η kanat tanh ml ml c m 2h kt m 1 L c L + t m Veya kanat verimi Şekil 3-42 den bulunabilir. η kanat tanh ml tanh ( ) 0.79 ml c Görüldüğü gibi iki method kullanılarak kanat verimi değerleri birbirine yakın olarak bulundu. L c L + t m A p L c t m 2 3 ξ L 2 c ( h 1/2 ) (0.0525) 3 2 ka p ( (235)( ) ) Aşağıdaki şekil kullanılarak kanat verimi yaklaşık 0.8 olarak okunur. η kanat

15 Kanat verimi η kanat Kanattan olan ısı transferi hız; Kanat toplam ısı transfer alanı; A k 2 w L + w t m 2 k η kanat k,maks η kanat ha k (T b T ) (0.79)(154)(0.0105)(350 25) 415 W bulunur. Kanat etkinliği ε, ε 9) kanat ha c (T b T ) 415 (154)( )(350 25) 16.6 olarak bulunur. Dairesel alüminyum kanatlar bir ısıtma sisteminin borularına monte edilmiştir. Kanat eklenmesi durumunda birim uzunluğu başına borularlardan olan ısı transferi artışının bulunması istenmektedir. Sürekli rejim şartları mevcuttur. Bütün kanat yüzeylerinde ısı transfer katsayısı uniform ve sabittir. Isıl iletkenlik sabittir ve ışınım etkisi ihmal edilmiştir. Kanatların ısıl iletkenliği k186 W/m. o C Kanat taban sıcaklığı Tb180 o C Ortam sıcaklığı T 25 o C, ısı taşınım katsayısı h 40 W/m 2. o C Boru dış çapı, D15 cm Dairesel kanatların çapı, D26 cm, Dairesel kanatların kalınlığı t1 mm Kanatlar arası mesafe s 3 mm, dolayısıyla 1 m deki kanat sayısı n

16 Hesaplamalar: Kanatsız durum için borunun birim metre uzunluğu başına olan ısı transferi: Kanatsız borunun ısı transfer yüzey alanı, A kanatsız πd 1 L π(0.05)(1) m 2 kanatsız ha kanatsız (T b T ) (40)(0.1571)(180 25) 974 W bulunur. Dairesel alüminyum kanatların verimi Şekil 3-43 ten bulunabilir. r 2c r 2 + t 2 L c L + t L (D 2 D 1 ) m m A p L c t (0.0055)(0.001) m 2 r 2c r ξ L 2 c ( h 1/2 ) (0.0055) 3 2 ka p ( m (186)( ) ) 0.08 Bu iki değer kullanılarak aşağıdaki şekilden yaklaşık kanat verimi 0.98 olarak okundu. η kanat 0.98 Borunun tek bir kanatlı kısmından olan ısı transferi; A kanat 2π(r 2 2 r 1 2 ) + 2πr 2 t 2π( ) + 2π(0.03)(0.001) m 2 kanat η kanat kanat,maks η kanat ha kanat (T b T ) (0.98)(40)( )(180 25) W 16

17 Borunun tek bir kanatsız kısmından olan ısı transferi; A kanatsız kısım πd 1 s π(0.05)(0.003) m 2 kanatsız kısım ha kanatsız kısım (T b T ) (40)( )(180 25) 2.92 W 1 metre boruda 250 adet kanat olduğuna göre, bu uzunlukta 250 adet kanatlar arası boşluk vardır. Dolayısıyla kanatlı borunun tamamından olan (borunun kanatlı kısım+borunun kanatsız kısmı) toplam ısı transfer oranı; kanat,toplam n( kanat + kanatsız kısım) 250( ) 3640 W bulunur. Dolayısıyla dairesel alüminyum kanat eklenmesi durumunda borunun birim metre uzunluğu başına oluşan ısı transfer artış miktarı; artış kanat,toplam kanatsız W elde edilir. 10) Sıcak bir yüzey bir tarafına alüminyum kanatlar eklenerek soğutulacaktır. Yüzeyin 1m x1m lik kısmından olan ısı transfer hızı ve kanatların etkinliğinin bulunması istenmektedir. Sürekli rejim şartları mevcuttur. Sıcaklık kanat boyunca kanat yüzey alanına dik doğrultuda olmak üzere sadece bir yönde değişmektedir. Kanat uçlarından olan ısı transferi ihmal edilmiştir. Bütün kanat yüzeylerinde ısı transfer katsayısı uniform ve sabittir. Isıl iletkenlik sabittir. Isı transfer katsayısı kanattan olan ışınım etkisini de içerir. Kanat ısıl iletkenliği k237 W/m. o C Kanat taban sıcaklığı Tb100 o C Ortam sıcaklığı T 30 o C, ısı taşınım katsayısı h 35 W/m 2. o C Kanat çapı, D0.25 cm, Kamat uzunluğu L3 cm Kanat eksenleri arası mesafe s 0.6 cm Hesaplamalar: Dairesel kanatın çapı çok küçük olduğundan kanat uçlarından olan ısı transferi ihmal edilebilir böylelikle adyabatik kanat ucu yaklaşımı kullanılabilir. Bu durumda dairesel kanatların verimi; η kanat tanh ml ml Burada, m hp hπd ka c kπd 2 /4 4h kd m 1 η kanat tanh ml ml tanh ( ) bulunur. 17

18 (Kanat verimi formulünde L yerine düzeltilmiş kanat uzunluğu (Lc) kullanılarak verim hesaplanırsa verim olarak bulunur. Görüldüğü gibi bu değer adyabatik uç kabulü yapılarak bulunan sonuca çok yakındır. Yapılan adyabatik uç kabulü doğrudur.) 1 m 2 deki kanat sayısı, yüzeyin kanatlı ve kanatsız kısımlarının alanları ve bu yüzey alanlarından olan ısı transferleri hesaplanırsa; n 1 ( ) ( m2 de bir adet kanat göz önüne alınırsa) A kanat n (πdl + πd2 4 A kanatsız A t n ( πd2 4 π(0.0025)2 ) [π(0.0025)(0.03) + ] 6.68 m 2 4 ) (π(0.0025)2) 0.86 m 2 4 Yüzeyin kanatlı kısmından olan ısı transferi kanat verimi ve kanattan olabilecek maksimum ısı transfer hızı kullanılarak; kanatlı η kanat kanat,maks η kanat ha kanat (T b T ) (0.935)(35)(6.68)(100 30) W kanatsız ha kanatsız (T b T ) (35)(0.86)(100 30) 2107 W Yüzeyden olan toplam ısı transfer hızı; toplam kanatlı + kanatsız W Toplam kanat etkinliği; Eğer yüzeye hiç kanat yerleştirilmemiş olsa idi; A kanat yok m 2 kanat yok ha kanat yok (T b T ) (35)(1)(100 30) 2450 W Dolayısıyla toplam kanat etkinliği; ε kanat kanat kanat yok bulunur. 18

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) Denver, Colorao da (rakım 1610 m) yerel atmosfer basıncı 8.4 kpa dır. Bu basınçta ve 0 o C sıcaklıktaki hava, 120 o C sıcaklıkta ve 2.5m 8m boyutlarında düz bir plaka

Detaylı

KARARLI HAL ISI İLETİMİ. Dr. Hülya ÇAKMAK Gıda Mühendisliği Bölümü

KARARLI HAL ISI İLETİMİ. Dr. Hülya ÇAKMAK Gıda Mühendisliği Bölümü KARARLI HAL ISI İLETİMİ Dr. Hülya ÇAKMAK Gıda Mühendisliği Bölümü Sürekli rejim/kararlı hal (steady-state) & Geçici rejim/kararsız hal (transient/ unsteady state) Isı transferi problemleri kararlı hal

Detaylı

Problem 2.6 Problem 2.21 Problem 2.23

Problem 2.6 Problem 2.21 Problem 2.23 Problem.6 Problem. Problem.3 33 Problem. Problem.3 Problem 3.0 Bir katıdaki sıcaklık dağılımına, ısı iletim katsayısının sıcaklığa bağlı olmasının etkisini belirlemek için, ısı iletim katsayısı, olan bir

Detaylı

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü BÖLÜM 3 Sürekli Isı iletimi Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Düzlem Duvarlarda Sürekli Isı İletimi İç ve dış yüzey sıcaklıkları farklı bir duvar düşünelim +x yönünde

Detaylı

İlk olarak karakteristik uzunluğu bulalım. Yatay bir plaka için karakteristik uzunluk, levha alanının çevresine oranıdır.

İlk olarak karakteristik uzunluğu bulalım. Yatay bir plaka için karakteristik uzunluk, levha alanının çevresine oranıdır. DOĞAL TAŞINIM ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ.) cm uzunlukta 0 cm genişlikte yatay bir plakanın 0 o C deki hava ortamında asılı olarak durduğunu dikkate alınız. Plaka 0 W gücünde elektrikli ısıtıcı elemanlarla

Detaylı

BÖLÜM 2 ÖRNEK SORULAR 2-23 İçinde ısı iletim denklemi en basit şekilde aşağıdaki gibi verilen bir ortamı göz önüne alınız.

BÖLÜM 2 ÖRNEK SORULAR 2-23 İçinde ısı iletim denklemi en basit şekilde aşağıdaki gibi verilen bir ortamı göz önüne alınız. BÖLÜM 2 ÖRNEK SORULAR 2-23 İçinde ısı iletim denklemi en basit şekilde aşağıdaki gibi verilen bir ortamı göz önüne alınız. 22 TT xx 2 = 1 αα (a) Isı transferi sürekli midir yoksa zamana mı bağlıdır? (b)

Detaylı

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C 8. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) 15 o C de su (ρρ = 999.1 kg m 3 ve μμ = 1.138 10 3 kg m. s) 4 cm çaplı 25 m uzunluğında paslanmaz çelikten yapılmış yatay bir borudan 7 L/s debisiyle sürekli olarak akmaktadır.

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR-II GENİŞLETİLMİŞ YÜZEYLERDE ISI TRANSFERİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Genişletilmiş

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır.

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. 28.11.2011 S.1) Bir evin duvarı 3 m yükseklikte, 10 m uzunluğunda 30

Detaylı

ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ ÖRNEK PROBLEMLER

ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ ÖRNEK PROBLEMLER ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ ÖRNEK PROBLEMLER 1) Annesi bebeğine süt ısıtmak için cm çaplı ince cidarlı bir cam bardağa su koyuyor. Bardakdaki sütün yüksekliği 7 cm dir. Daa sonra cam bardağı 0 o C de sıcak

Detaylı

KARARSIZ HAL (ZAMANA BAĞLI) ISI İLETİMİ DR. HÜLYA ÇAKMAK

KARARSIZ HAL (ZAMANA BAĞLI) ISI İLETİMİ DR. HÜLYA ÇAKMAK KARARSIZ HAL (ZAMANA BAĞLI) ISI İLETİMİ DR. HÜLYA ÇAKMAK ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ Şimdiye kadar sürekli rejimde (kararlı hal) tek boyutlu ve ısı jenerasyonu olmayan durumlar için ısı iletimi, taşınımı

Detaylı

Bölüm 3 SÜREKLİ ISI İLETİMİ

Bölüm 3 SÜREKLİ ISI İLETİMİ Kaynak: Heat and Mass Transfer: Fundamentals & Applications Fourth Edition Yunus A. Cengel, Afshin J. Ghajar McGraw-Hill, 2011 Bölüm 3 SÜREKLİ ISI İLETİMİ Hazırlayan: Yrd.Doç.Dr. Nezaket Parlak Bu bölümün

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II DOĞRUSAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Doğrusal ısı iletimi deneyi..

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 12 Ocak 2012 Perşembe, 17:30

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 12 Ocak 2012 Perşembe, 17:30 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2011-2012 Güz Dönemi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 12 Ocak 2012 Perşembe, 17:30 NOT: Kullandığınız formül ve tabloların no.ları ile sayfa numaralarını

Detaylı

3. BÖLÜM ÖRNEK SORULAR

3. BÖLÜM ÖRNEK SORULAR 3. BÖLÜM ÖRNEK SORULAR 3-9 Isıl iletkenliği k0.78 W/m o C, kalınlığı 6 mm olan.2 m yüksekliğinde ve 2 m genişliğinde bir cam göz önüne alınız. Dış ortamdaki sıcaklık -5 o C iken oda sıcaklığı 24 o C de

Detaylı

f = 1 0.013809 = 0.986191

f = 1 0.013809 = 0.986191 MAKİNA MÜHNDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-00-008 BAHAR DÖNMİ MK ISI TRANSFRİ II (+) DRSİ YIL İÇİ SINAVI SORULARI ÇÖZÜMLRİ Soruların çözümlerinde Yunus A. Çengel, Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, SI, /, 00,

Detaylı

8. HAFTA ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ

8. HAFTA ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ 8. HAFTA ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ Fiziksel öneminin anlaşılması için Fourier sayısı Fourier sayısı, cisim içerisinde iletilen ısının, depolanan ısıya oranının bir ölçütüdür. Büyük Fourier sayısı değeri,

Detaylı

EMAT ÇALIŞMA SORULARI

EMAT ÇALIŞMA SORULARI EMAT ÇALIŞMA SORULARI 1) A = 4. ı x 2. ı y ı z ve B = ı x + 4. ı y 4. ı z vektörlerinin dik olduğunu gösteriniz. İki vektörün skaler çarpımlarının sıfır olması gerekir. A. B = 4.1 + ( 2). 4 + ( 1). ( 4)

Detaylı

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR MAK04 TEKNİK FİZİK ISI TRANSFERİ ÖRNEK PROBLEMLER Tabakalı düzlem duvarlarda ısı transferi Birleşik düzlem duvarlardan x yönünde, sabit rejim halinde ve duvarlar içerisinde ısı üretimi olmaması ve termofiziksel

Detaylı

ISI TRANSFERİ LABORATUARI-2

ISI TRANSFERİ LABORATUARI-2 ISI TRANSFERİ LABORATUARI-2 Deney Sorumlusu ve Uyg. Öğr. El. Prof. Dr. Vedat TANYILDIZI Prof. Dr. Mustafa İNALLI Doç. Dr. Aynur UÇAR Doç Dr. Duygu EVİN Yrd. Doç. Dr. Meral ÖZEL Yrd. Doç. Dr. Mehmet DURANAY

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Düzlemsel Güneş Toplayıcıları Vakumlu Güneş Toplayıcıları Yoğunlaştırıcı Sistemler Düz Toplayıcının Isıl Analizi 2 Yapı olarak havası boşaltılmış

Detaylı

3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ

3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ 1 3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ (Ref. e_makaleleri) Isı değiştiricilerin büyük bir kısmında ısı transferi, akışkanlarda faz değişikliği olmadan gerçekleşir. Örneğin, sıcak bir petrol

Detaylı

ISI TRANSFERİ LABORATUARI-1

ISI TRANSFERİ LABORATUARI-1 ISI TRANSFERİ LABORATUARI-1 Deney Sorumlusu ve Uyg. Öğr. El. Prof. Dr. Vedat TANYILDIZI Prof. Dr. Mustafa İNALLI Doç. Dr. Aynur UÇAR Doç Dr. Duygu EVİN Yrd. Doç. Dr. Meral ÖZEL Yrd. Doç. Dr. Mehmet DURANAY

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI ISI İLETİM KATSAYISININ TESPİTİ DENEY FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI ISI İLETİM KATSAYISININ TESPİTİ DENEY FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI ISI İLETİM KATSAYISININ TESPİTİ DENEY FÖYÜ 1. Deneyin Amacı Yapılacak olan Isı İletim Katsayısının Tespiti deneyinin temel

Detaylı

ZORLAMALI TAŞINIM ve DOĞAL TAŞINIM DR. HÜLYA ÇAKMAK

ZORLAMALI TAŞINIM ve DOĞAL TAŞINIM DR. HÜLYA ÇAKMAK ZORLAMALI TAŞINIM ve DOĞAL TAŞINIM DR. HÜLYA ÇAKMAK SİLİNDİR ve KÜRELER ÜZERİNDEN AKIŞ Silindir üzerinden akış için; Nu silindir = hd k = 0.3 + 0.62Re1/2 Pr 1/3 1 + (0.4 Pr) 2/3 1/4 1 + Re 282000 5/8 4/5

Detaylı

YRD.DOÇ. DR. CABBAR VEYSEL BAYSAL ELEKTRIK & ELEKTRO NIK Y Ü K. M Ü H.

YRD.DOÇ. DR. CABBAR VEYSEL BAYSAL ELEKTRIK & ELEKTRO NIK Y Ü K. M Ü H. EM 420 Yüksek Gerilim Tekniği EŞ MERKEZLİ KÜRESEL ELEKTROT SİSTEMİ YRD.DOÇ. DR. CABBAR VEYSEL BAYSAL ELEKTRIK & ELEKTRO NIK Y Ü K. M Ü H. Not: Tüm slaytlar, listelenen ders kaynaklarından alıntı yapılarak

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MAK 421 MAKİNE LABORATUVARI II TERMAL İLETKENLİK (SIVI ve GAZLAR için) EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ 2018 İÇİNDEKİLER TEORİK BİLGİLER... 3 Radyal

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: 1- (24 Puan) Şekildeki 5.08 cm çaplı 38.1 m uzunluğunda, 15.24 cm çaplı 22.86 m uzunluğunda ve 7.62 cm çaplı

Detaylı

Zamana Bağlı Isı Geçişi Çözümlü Örnekler Soru 1: Çözüm 1: Kabuller: Soru 2: Çözüm 2: Kabuller: Verilenler:

Zamana Bağlı Isı Geçişi Çözümlü Örnekler Soru 1: Çözüm 1: Kabuller: Soru 2: Çözüm 2: Kabuller: Verilenler: Zamana Bağlı Isı Geçişi Çözümlü Örnekler Soru 1: Annesi bebeğine süt ısıtmak için 6 cm çaplı ince cidarlı bir cam bardağa su koyuyor. Bardaktaki sütün yüksekliği 7 cm dir. Daha sonra cam bardağı 60 C de

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ 1.Deneyin Adı: Zamana bağlı ısı iletimi. 2. Deneyin

Detaylı

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY DÜZ TOPLAYICI Düz toplayıcı, güneş ışınımını, yararlı enerjiye dönüştüren ısı eşanjörüdür. Akışkanlar arasında ısı geçişi sağlayan ısı eşanjörlerinden farkı,

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 3, ,8 3,10 1,10

Soru No Puan Program Çıktısı 3, ,8 3,10 1,10 Öğrenci Numarası Adı ve Soyadı İmzası: CEVAP ANAHTARI Açıklama: Sınavda ders notları ve dersle ilgili tablolar serbesttir. SORU. Tersinir ve tersinmez işlemi tanımlayınız. Gerçek işlemler nasıl işlemdir?

Detaylı

Taşınım Olayları II MEMM2009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi bahar yy. borularda sürtünmeli akış. Prof. Dr.

Taşınım Olayları II MEMM2009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi bahar yy. borularda sürtünmeli akış. Prof. Dr. Taşınım Olayları II MEMM009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi 07-08 bahar yy. borularda sürtünmeli akış Prof. Dr. Gökhan Orhan istanbul üniversitesi / metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü Laminer

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 40 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI TEORİ Bir noktada oluşan gerinim ve gerilme değerlerini

Detaylı

A) DENEY NO: HT B) DENEYİN ADI: Doğrusal Isı İletimi Deneyi

A) DENEY NO: HT B) DENEYİN ADI: Doğrusal Isı İletimi Deneyi 10 A) DENEY NO: HT-350-01 B) DENEYİN ADI: Doğrusal Isı İletimi Deneyi C) DENEYİN AMACI: Aynı boyutlarda ve aynı malzemeden yapılmış bir katı çubuk boyunca ısının doğrusal olarak nasıl iletildiğini göstermek,

Detaylı

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ Mak. Yük. Müh. Emre DERELİ Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Teknik Görevlisi 1. GİRİŞ Ülkelerin

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

Borularda Akış. Hesaplamalarda ortalama hız kullanılır.

Borularda Akış. Hesaplamalarda ortalama hız kullanılır. En yaygın karşılaşılan akış sistemi Su, petrol, doğal gaz, yağ, kan. Boru akışkan ile tam dolu (iç akış) Dairesel boru ve dikdörtgen kanallar Borularda Akış Dairesel borular içerisi ve dışarısı arasındaki

Detaylı

BRIDGELUX LEDLER ÜZERİNDEKİ TERMAL ETKİ VE UYGUN SOĞUTUCU SEÇİMİ

BRIDGELUX LEDLER ÜZERİNDEKİ TERMAL ETKİ VE UYGUN SOĞUTUCU SEÇİMİ BRIDGELUX LEDLER ÜZERİNDEKİ TERMAL ETKİ VE UYGUN SOĞUTUCU SEÇİMİ LED lere gerilim uygulandığında yarıiletken malzemenin üzerinden bir akım geçmektedir. Bu akımın etkisi ile LED üzerinde ısınma meydana

Detaylı

Dr. Osman TURAN. Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ISI TRANSFERİ

Dr. Osman TURAN. Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ISI TRANSFERİ Dr. Osman TURAN Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ISI TRANSFERİ Kaynaklar Ders Değerlendirme Ders Planı Giriş: Isı Transferi Isı İletimi Sürekli Isı İletimi Genişletilmiş

Detaylı

Bölüm 4 Zamana Bağlı Isı İletimi

Bölüm 4 Zamana Bağlı Isı İletimi Heat and Mass Transfer: Fundamentals & Applications Fourth Edition Yunus A. Cengel, Afshin J. Ghajar McGraw-Hill, 2011 Bölüm 4 Zamana Bağlı Isı İletimi Hazırlayan: Yrd.Doç.Dr. Nezaket Parlak Bu Bölümün

Detaylı

Şekil-1 Yeryüzünde bir düzleme gelen güneş ışınım çeşitleri

Şekil-1 Yeryüzünde bir düzleme gelen güneş ışınım çeşitleri VAKUM TÜPLÜ GÜNEŞ KOLLEKTÖR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinde kullanılan vakum tüplü kollektör tiplerinin tanıtılması, boyler tankına sahip olan vakum tüplü

Detaylı

KBM0308 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I ISI İLETİMİ DENEYİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

KBM0308 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I ISI İLETİMİ DENEYİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 ISI İLETİMİ DENEYİ Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 1. Amaç Isı iletiminin temel ilkelerinin deney düzeneği üzerinde uygulanması, lineer ve radyal ısı iletimi ve katıların ısı

Detaylı

V cn V ca. V bc. V bn. V ab 30. -V bn. V an HATIRLATMALAR. Faz-Faz ve Faz-Nötr Gerilimleri. Yıldız ve Üçgen Bağlı Yüklerde Akım-Gerilim İlişkileri

V cn V ca. V bc. V bn. V ab 30. -V bn. V an HATIRLATMALAR. Faz-Faz ve Faz-Nötr Gerilimleri. Yıldız ve Üçgen Bağlı Yüklerde Akım-Gerilim İlişkileri HATIRLATMALAR Faz-Faz ve Faz-Nötr Gerilimleri V cn V ca V ab 30 10 V an V bn V bc V ab 30 -V bn cos30 30 V an cos30 3 3 30 Yıldız ve Üçgen Bağlı Yüklerde Akım-Gerilim İlişkileri Üçgen Bağlı Yük: V LN =

Detaylı

TAŞINIMLA ISI AKTARIMI DENEYİ

TAŞINIMLA ISI AKTARIMI DENEYİ TAŞINIMLA ISI AKTARIMI DENEYİ Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 1. Amaç Doğal ve zorlanmış taşınımla ısı aktarımının temel ilkelerinin deney düzeneği üzerinde uygulanması. Öğrenme

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR -I TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEY FÖYÜ 1. Deney Amacı Farklı

Detaylı

TEMEL ELEKTROT SİSTEMLERİ Eş Merkezli Küresel Elektrot Sistemi

TEMEL ELEKTROT SİSTEMLERİ Eş Merkezli Küresel Elektrot Sistemi TEMEL ELEKTROT SİSTEMLERİ Eş Merkezli Küresel Elektrot Sistemi Merkezleri aynı, aralarında dielektrik madde bulunan iki küreden oluşur. Elektrik Alanı ve Potansiyel Yarıçapları ve ve elektrotlarına uygulanan

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ TABİİ SİRKÜLASYONLU ENDİREKT SICAK SU HAZIRLAMA SİSTEMLERİNDE KANATÇIK KULLANMANIN ISIL ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİLİ TABİİ SİRKÜLASYONLU ENDİREKT SICAK SU HAZIRLAMA SİSTEMLERİNDE KANATÇIK KULLANMANIN ISIL ANALİZİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 2, 189-195 TEKNOLOJİ ÖZET GÜNEŞ ENERJİLİ TABİİ SİRKÜLASYONLU ENDİREKT SICAK SU HAZIRLAMA SİSTEMLERİNDE KANATÇIK KULLANMANIN ISIL ANALİZİ Etem Sait ÖZ* Tayfun MENLİK** Mustafa

Detaylı

ISI TRANSFERİ. Doğal Taşınım

ISI TRANSFERİ. Doğal Taşınım ISI TRANSFERİ Doğal Taşınım 1 HEDEFLER Bu bölümü çalışmayı bitirdiğiniz zaman aşağıdakileri yapabileceksiniz: Doğal taşınımın fiziksel mekanizmalarının anlaşılması, Doğal taşınımın korunum denkleminin

Detaylı

ISI ĠLETĠM KATSAYISININ TESPĠTĠ DENEY FÖYÜ

ISI ĠLETĠM KATSAYISININ TESPĠTĠ DENEY FÖYÜ T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ISI ĠLETĠM KATSAYISININ TESPĠTĠ DENEY FÖYÜ HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Aydın DURMUġ SAMSUN Deney 1: Doğrusal Isı Ġletimi Deneyi

Detaylı

olduğundan A ve B sabitleri sınır koşullarından

olduğundan A ve B sabitleri sınır koşullarından TEMEL ELEKTROT SİSTEMLERİ Eş Merkezli Küresel Elektrot Sistemi Merkezleri aynı, aralarında dielektrik madde bulunan iki küreden oluşur. Elektrik Alanı ve Potansiyel Yarıçapları ve ve elektrotlarına uygulanan

Detaylı

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu Akım ve Direnç Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız tartışmalar durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik yüklerinin hareket halinde olduğu durumları inceleyeceğiz.

Detaylı

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ.) Çift borulu paralel akışlı bir ısı değiştirici soğuk musluk suyunun sıcak su ile ısıtılmasında kullanılmaktadır. Sıcak su (cc pp 4.5 kj/kg. ) boruya

Detaylı

TEMEL ELEKTROT SİSTEMLERİ Silindirsel Elektrot Sistemi

TEMEL ELEKTROT SİSTEMLERİ Silindirsel Elektrot Sistemi Aralarında yalıtkan madde (dielektrik) bulunan silindir biçimli eş eksenli yada kaçık eksenli, iç içe yada karşılıklı, paralel ve çapraz elektrotlar silindirsel elektrot sistemlerini oluştururlar. Yüksek

Detaylı

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz.

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz. Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, 2. Ara Sınavı Soruları 10.12.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)

Detaylı

HİDROLİK. Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU

HİDROLİK. Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU HİDROLİK Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Ders Hakkında Genel Bilgiler Görüşme Saatleri:---------- Tavsiye edilen kitaplar: 1-Hidrolik (Prof. Dr. B. Mutlu SÜMER, Prof. Dr. İstemi ÜNSAL. ) 2-Akışkanlar Mekaniği

Detaylı

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6 Şube NÖ-A NÖ-B Adı- Soyadı: Fakülte No: Kimya Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20)

Detaylı

ISI TEKNİĞİ LABORATUARI-1

ISI TEKNİĞİ LABORATUARI-1 ISI TEKNİĞİ LABORATUARI-1 Deney Sorumlusu ve Uyg. Öğr. El. Prof. Dr. Cengiz YILDIZ Prof. Dr. Yaşar BİÇER Prof. Dr. Ebru AKPINAR Yrd. Doç. Dr. Gülşah ÇAKMAK Arş. Gör. Sinan KAPAN ISI DEĞĐŞTĐRGECĐ DENEY

Detaylı

29- Eylül KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf / B Şubesi) Mukavemet Dersi - 1.

29- Eylül KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf / B Şubesi) Mukavemet Dersi - 1. SORU-1) Şekildeki dikdörtgen kesitli kolonun genişliği b=200 mm. ve kalınlığı t=100 mm. dir. Kolon, kolon kesitinin geometrik merkezinden geçen ve tarafsız ekseni üzerinden etki eden P=400 kn değerindeki

Detaylı

DUVARMATĠK 1150 MODÜLER DUVAR PANELĠNĠN ISI ĠLETĠM KATSAYISININ VE SES ĠLETĠM KAYBININ TAYĠNĠ

DUVARMATĠK 1150 MODÜLER DUVAR PANELĠNĠN ISI ĠLETĠM KATSAYISININ VE SES ĠLETĠM KAYBININ TAYĠNĠ DENEY RAPORU 15.09.2010 DUVARMATĠK 1150 MODÜLER DUVAR PANELĠNĠN ISI ĠLETĠM KATSAYISININ VE SES ĠLETĠM KAYBININ TAYĠNĠ Deney Yeri İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Isı Tekniği Birimi, Isı

Detaylı

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır.

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır. SORU 1) Şekildeki (silindir+piston) düzeni vasıtası ile kolunda luk bir kuvvet elde edilmektedir. İki piston arasındaki hacimde yoğunluğu olan bir akışkan varıdr. Verilenlere göre büyük pistonun hareketi

Detaylı

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ 1. Teorik Esaslar: Isı değiştirgeçleri, iki akışın karışmadan ısı alışverişinde bulundukları mekanik düzeneklerdir. Isı değiştirgeçleri endüstride yaygın olarak kullanılırlar

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIM DENEY FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIM DENEY FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI DOĞAL VE ZORLANMIŞ TAŞINIM DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Doğal ve zorlanmış taşınım deneylerinden elde edilmek istenenler ise

Detaylı

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 2 Problemler. Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır.

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 2 Problemler. Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır. Termodinamik Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi Bölüm 2 Problemler Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır. 1 2-26 800 kg kütlesi olan bir arabanın yatay yolda 0 dan 100 km/h hıza

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Laminatların Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 4 Laminatların

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Malzemeler genel olarak 3 çeşit zorlanmaya maruzdurlar. Bunlar çekme, basma ve kesme

Detaylı

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA (HVAC) 4 ODE RFLEX PRM/STD LEVHA ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM LEVHALARI Isı İletkenlik Katsayısı (λ λ) (W/mK) (0 C) Yangın Sınıfı (TS EN 11) Yangın Sınıfı (BS 47) Sıcaklık Dayanımı ( C) Kimyasallara

Detaylı

KORONA KAYIPLARI Korona Nedir?

KORONA KAYIPLARI Korona Nedir? KORONA KAYIPLARI Korona Nedir? Korona olayı bir elektriksel boşalma türüdür. Genelde iletkenler, elektrotlar yüzeyinde görüldüğünden dış kısmı boşalma olarak tanımlanır. İç ve dış kısmı boşalmalar, yerel

Detaylı

SORULAR - ÇÖZÜMLER. NOT: Toplam 5 (beş) soru çözünüz. Sınav süresi 90 dakikadır. 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1.

SORULAR - ÇÖZÜMLER. NOT: Toplam 5 (beş) soru çözünüz. Sınav süresi 90 dakikadır. 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1. SORULAR - ÇÖZÜMLER 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1. Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0216-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru

Detaylı

2014/2 MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ FİZİK 2 UYGULAMA 4

2014/2 MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ FİZİK 2 UYGULAMA 4 2014/2 MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ FİZİK 2 UYGULAMA 4 (SIĞA ve DİELEKTRİK/AKIM&DİRENÇ ve DOĞRU AKIM DEVRELERİ) 1. Yüzölçümleri 200 cm 2, aralarındaki mesafe 0.4 cm olan ve birbirlerinden hava boşluğu ile ayrılan

Detaylı

Sürekli Rejimde İletim Çok Boyutlu 77. Giriş 1. Sürekli Rejimde İletim Bir Boyutlu 27. Geçici Rejim Isı İletimi 139

Sürekli Rejimde İletim Çok Boyutlu 77. Giriş 1. Sürekli Rejimde İletim Bir Boyutlu 27. Geçici Rejim Isı İletimi 139 İçindekiler BÖLÜM 1 Giriş 1 Çalışılmış Örnekler İçin Rehber xi Ön Söz xv Türkçe Baskı Ön Sözü Yazar Hakkında xxi Sembol Listesi xxiii xix 1-1 İletimle Isı Transferi 1 1-2 Isıl İletkenlik 5 1-3 Taşınım

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

Bölüm 24 Gauss Yasası

Bölüm 24 Gauss Yasası Bölüm 24 Gauss Yasası Elektrik Akısı Gauss Yasası Gauss Yasasının Yüklü Yalıtkanlara Uygulanması Elektrostatik Dengedeki İletkenler Öğr. Gör. Dr. Mehmet Tarakçı http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Elektrik

Detaylı

T.C RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI 1 DERSİ TERMAL İLETKENLİK DENEYİ DENEY FÖYÜ

T.C RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI 1 DERSİ TERMAL İLETKENLİK DENEYİ DENEY FÖYÜ T.C RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI 1 DERSİ TERMAL İLETKENLİK DENEYİ DENEY FÖYÜ Hazırlayan Arş. Gör. Hamdi KULEYİN RİZE 2018 TERMAL

Detaylı

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ Hazırlayan Yrd.Doç.Dr. Lütfü NAMLI SAMSUN AKIŞKANLARIN ISI İLETİM

Detaylı

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı

2.5. İletkenlerde R, L, C Hesabı İletim Hatlarında Direnç (R) İletim hatlarında gerilim düşümüne ve güç kaybına sebebiyet veren direncin doğru

2.5. İletkenlerde R, L, C Hesabı İletim Hatlarında Direnç (R) İletim hatlarında gerilim düşümüne ve güç kaybına sebebiyet veren direncin doğru 2.5. İletkenlerde R, L, C Hesabı 2.5.1. İletim Hatlarında Direnç (R) İletim hatlarında gerilim düşümüne ve güç kaybına sebebiyet veren direncin doğru hesaplanması gerekir. DA direnci, R=ρ.l/A eşitliğinden

Detaylı

Bölüm 8: Borularda sürtünmeli Akış

Bölüm 8: Borularda sürtünmeli Akış Bölüm 8: Borularda sürtünmeli Akış Laminer ve Türbülanslı Akış Laminer Akış: Çalkantısız akışkan tabakaları ile karakterize edilen çok düzenli akışkan hareketi laminer akış olarak adlandırılır. Türbülanslı

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM ENERJİ NAKİL HATLARI

YÜKSEK GERİLİM ENERJİ NAKİL HATLARI Enerjinin Taşınması Genel olarak güç, iletim hatlarında üç fazlı sistem ile havai hat iletkenleri tarafından taşınır. Gücün taşınmasında ACSR(Çelik özlü Alüminyum iletkenler) kullanılırken, dağıtım kısmında

Detaylı

KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Kaymalı Yataklar

KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Kaymalı Yataklar KAYMALI YATAKLAR II: Radyal Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Radyal yataklama türleri Sommerfield Sayısı Sonsuz Genişlikte

Detaylı

Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı

Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı Türk Sanayisinde Enerji Verimliliği Semineri - 11 Mart 2009 İstanbul Sanayi Odası - Türkiye Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı Timur Diz Teknik İşler ve Eğitim Koordinatörü İZODER Isı Su Ses

Detaylı

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI Adı ve Soyadı :................ 16 Nisan 011 No :................ Bölümü :................ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI 1) Aşağıdakiler hangisi/hangileri doğrudur? I. Coulomb yasasındaki Coulomb

Detaylı

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi:

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi: Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi Deneyin Tarihi:13.03.2014 Deneyin Amacı: Malzemelerin sertliğinin ölçülmesi ve mukavemetleri hakkında bilgi edinilmesi. Teorik Bilgi Sertlik, malzemelerin plastik

Detaylı

Bu bölümde Coulomb yasasının bir sonucu olarak ortaya çıkan Gauss yasasının kullanılmasıyla simetrili yük dağılımlarının elektrik alanlarının çok

Bu bölümde Coulomb yasasının bir sonucu olarak ortaya çıkan Gauss yasasının kullanılmasıyla simetrili yük dağılımlarının elektrik alanlarının çok Gauss Yasası Bu bölümde Coulomb yasasının bir sonucu olarak ortaya çıkan Gauss yasasının kullanılmasıyla simetrili yük dağılımlarının elektrik alanlarının çok daha kullanışlı bir şekilde nasıl hesaplanabileceği

Detaylı

Temel Yasa. Kartezyen koordinatlar (düz duvar) Silindirik koordinatlar (silindirik duvar) Küresel koordinatlar

Temel Yasa. Kartezyen koordinatlar (düz duvar) Silindirik koordinatlar (silindirik duvar) Küresel koordinatlar Temel Yaa Fourier ıı iletim yaaı İLETİMLE ISI TRANSFERİ Ek bağıntı/açıklamalar k: ıı iletim katayıı A: ıı tranfer yüzey alanı : x yönünde ıcaklık gradyanı Kartezyen koordinatlar (düz duvar Genel ıı iletimi

Detaylı

7. HAFTA ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ

7. HAFTA ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ 7. HAFTA ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ YIĞIK SİSTEM ÇÖZÜMLEMESİ Isı transfer çözümlemesinde, bütün ısı transfer işlemi süresince bazı cisimlerin aslında iç sıcaklığı üniform kalan- bir yığın gibi davrandığı

Detaylı

SİLİNDİRİK ELEKTROT SİSTEMLERİ

SİLİNDİRİK ELEKTROT SİSTEMLERİ EM 420 Yüksek Gerilim Tekniği SİLİNDİRİK ELEKTROT SİSTEMLERİ YRD.DOÇ. DR. CABBAR VEYSEL BAYSAL ELEKTRIK & ELEKTRONIK YÜK. MÜH. Not: Tüm slaytlar, listelenen ders kaynaklarından alıntı yapılarak ve faydalanılarak

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI ZORLANMIŞ TAŞINIM DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY

Detaylı

Şekil Yolluk sistemi hesaplamasında 1. örnekte kullanılan konsol parça

Şekil Yolluk sistemi hesaplamasında 1. örnekte kullanılan konsol parça 3.3. Yolluk Sistemi Hesaplama Örnekleri ÖRNEK. Yolluk sistemi hesaplamasında kullanılacak olan örnek parça Şekil 3.7 de verilmiş olan konsoldur. Parça üç adet geometrik şeklin birleşmesi ile meydana gelmiş

Detaylı

SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER)

SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER) SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER) Sıcak su hazırlayıcısı ; sıcak su, kaynar su veya buhardan faydalanarak sıcak su hazırlayan cihazdır.bu cihazlar soğuk ve sıcak ortamların akış yönlerine, cidar sayısına

Detaylı

Akım ve Direnç. Bölüm 27. Elektrik Akımı Direnç ve Ohm Kanunu Direnç ve Sıcaklık Elektrik Enerjisi ve Güç

Akım ve Direnç. Bölüm 27. Elektrik Akımı Direnç ve Ohm Kanunu Direnç ve Sıcaklık Elektrik Enerjisi ve Güç Bölüm 27 Akım ve Direnç Elektrik Akımı Direnç ve Ohm Kanunu Direnç ve Sıcaklık Elektrik Enerjisi ve Güç Öğr. Gör. Dr. Mehmet Tarakçı http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Elektrik Akımı Elektrik yüklerinin

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Laminatların Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 4 Laminatların

Detaylı

BORULARDA ISI KAYBI VE YALITIMI

BORULARDA ISI KAYBI VE YALITIMI Makale BORULARDA ISI KAYBI VE YALITIMI Y. Müh. Gökhan ÖZBEK Özet: Bu yazıda ısıtma tesisatında kullanılan borulardan olan ısı kaybı üzerinde durulmuştur. Isıtılmayan hacimlerden geçen sıcak su borularından

Detaylı

Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi

Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi Yapı Elemanı Kalınlığı Isıl Iletkenlik Hesap Değeri Isıl İletkenlik Direnci Isı Geçirgenlik Katsayısı Isı Kaybedilen Yuzey Isı Kaybı Binadaki Yapı Elemanları

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST KRIZANTEM Binanın Adı : KRIZANTEM Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : İSTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 504,27

Detaylı

Isı eşanjörleri. WT Tipi. Dikdörtgen kesitli kanal sistemindeki hava akışının yeniden ısıtılması için. 02/2016 DE/tr K

Isı eşanjörleri. WT Tipi. Dikdörtgen kesitli kanal sistemindeki hava akışının yeniden ısıtılması için. 02/2016 DE/tr K .1 X X testregistrierung Isı eşanjörleri Tipi Dikdörtgen kesitli kanal sistemindeki hava akışının yeniden ısıtılması için TVR, TZ-Silenzio, TVJ veya TVT Tipi VAV terminal üniteleri ve EN Tipi gücünü mekanik

Detaylı

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY BİNANIN Sahibi Kullanma Amacı Kat Adedi İSORAST YAPI TEKNOLOJİLERİ Konutlar 3 ARSANIN İli İSTANBUL İlçesi MERKEZ Mahallesi Sokağı Pafta Ada Parsel Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY Adı Soyadı Cemal Maviş

Detaylı

İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler

İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler Buraya dek sınırsız ortamlarda tek başına bulunan antenlerin ışıma alanları incelendi. Anten yakınında bulunan başka bir ışınlayıcı ya da bir yansıtıcı,

Detaylı

Elektrik ve Magnetizma

Elektrik ve Magnetizma Elektrik ve Magnetizma 1.1. Biot-Sawart yasası Üzerinden akım geçen, herhangi bir biçime sahip iletken bir tel tarafından bir P noktasında üretilen magnetik alan şiddeti H iletkeni oluşturan herbir parçanın

Detaylı