KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME"

Transkript

1 UVVET ve HAREET HAREET Cisimlerin hareketli olup olmaması, seçilen bir referans noktasına göre cismin zamanla yer değiştirmesine göre belirlenir. Bir cismin hareketi, belirli bir noktaya göre tanımlanır. Bu noktaya referans noktası denir. Seçilen bir referans noktasına göre cismin zamanla yer değiştirmesine hareket denir. Hareket görecelidir. Bir cismin hareketi, referans noktasının hareketine bağlı olarak da değişir. Birisine göre hareketli olan, başka birisine göre hareketsiz olabilir. Aynı otobüste giden iki yolcu birbirine göre durgunken, yol kenarında duran birine göre hareket halindedirler. Araçla giderken, yanımızdan aynı hızla aynı yöne doğru giden aracı duruyormuş gibi algılarken, ters yönde giden bir aracı olduğundan daha hızlı gidiyormuş gibi algılarız. Bu şekilde iki cismin birbirlerine göre hareketine bağıl hareket, hızlarına da bağıl hız denir. Dünya hareket etmesine rağmen Edirne ile ars illeri arasındaki uzaklık değişmediği için bu iller birbirine göre hareketsiz kabul edilebilir. Ancak Dünya hem kendi ekseni hem de Güneş etrafında sürekli dönmektedir. ainattaki tüm varlıklar da aynı özelliğe sahiptir. Dolayısıyla durgun olarak kabul edilen kainattaki tüm noktalar uzaydan bakıldığında hareketli olarak görülür. Sonuç olarak, hiçbir referans noktası sabit değildir diyebiliriz. YÖRÜNGE Hareket eden bir cismin hareketi sırasında geçtiği noktaları birleştiren çizgiye yörünge denir. Doğrusal, dairesel, vs Hareketler yörüngelerine göre adlandırılır. ONUM Herhangi bir cismin ya da hareketlinin başlangıç (referans) noktasına göre bulunduğu yere konum denir. Vektörel bir büyüklüktür. sembolü ile gösterilir. Birimi uzunluk birimleridir. -15 Şekildeki cisminin O noktasına göre konumu +2 m, cisminin O noktasına göre konumu -15 m dir. YER DEĞİŞTİRME Bir cismin ilk konumu ile son konumu arasındaki yönlü uzaklığa yer değiştirme denir. Bir başka ifadeyle yer değiştirme, bir noktadan başka bir noktaya uzanan en kısa doğrudur. Yer değiştirme ile gösterilir, vektörel bir büyüklüktür. = son - ilk +2 formülü ile hesaplanır. (m) onum ve yer değiştirme gibi vektörel büyüklüklerde (+) ve (-) işaretleri büyüklük değil, yön ifade eder. Cismin yer değiştirmesinin işareti (+) olması; cismin (+) seçilen yönde yer değiştirdiğini, (-) olması; (-) seçilen yönde yer değiştirdiğini gösterir. Toplam yer değiştirmenin (sıfır) olması ise cismin hareket etmediği anlamına gelmez. Cismin hareketi sonunda başlangıçtaki yerine geldiğini ifade eder. Şekil-1 de doğrusal yörüngede hareket A eden A ve B araçlarının ilk ve son B konumları görülmektedir. Bu durumda A ve B araçlarının aldıkları yollar ve yer değiştirmeleri birbirine eşit olur. Şekil-2 de farklı yörüngelerde hareket eden A ve B araçlarının ilk ve son konumları görülmektedir. Burada A ve B araçlarının yer değiştirmeleri birbirlerine eşit olduğu halde, araçların aldıkları yolların büyüklüğü birbirlerinden farklıdır. Yer değiştirme ve alınan yol ifadeleri birbirlerinden farklı kavramlardır. Yer değiştirme vektörel bir büyüklük, alınan yol ise skaler bir büyüklüktür. Alınan yol ile gösterilir. Birimi uzunluk birimleridir. ÖRNE 1 : Bir çocuk doğrusal bir yörüngede önce 4 m, daha sonra doğrultusunu ve yönünü değiştirmeden 3 m daha yürüyor. a) Aldığı yol kaç metredir? b) Yer değiştirmesi kaç metredir? ÖRNE 2 : a) 7 m, b) 7 m Bir çocuk doğrusal bir yörüngede önce 4 m, daha sonra geriye dönerek 3 m daha yürüyor. a) Aldığı yol kaç metredir? b) Yer değiştirmesi kaç metredir? ÖRNE 3 : A B a) 7 m, b) 1 m Bir çocuk önce doğuya 3 m, daha sonra kuzeye doğru 4 m yürümüştür. Buna göre çocuğun; a) Aldığı yol kaç metredir? b) Yer değiştirmesi kaç metredir? a) 7 m, b) 5 m 1

2 HIZ Bir hareketlinin birim zamandaki yer değiştirme- sine hız denir. Vektörel bir büyüklüktür. v sembolü ile gösterilir. Hızın birimi metre/saniye (m/s) veya kilometre/saat (km/h) tir. Hareket halindeki bir cismin hareketinin özelliği ve yönü hızından anlaşılır. Hız sabit ise, sabit hızlı hareket ya da düzgün doğrusal hareket adını alır. Hızı düzgün artıyorsa düzgün hızlanan, düzgün azalıyorsa, düzgün yavaşlayan hareket adını alır. Hızın işareti; (+) ise, pozitif yönde hareket ettiği, (-) ise, negatif yönde hareket ettiği anlaşılır. ORTAAMA HIZ Doğrusal yolda hareket eden bir cismin hızı, hareketi süresince değişebilir. Cisim bazen hızlanıp, bazen yavaşlayabilir. Bir cismin doğrusal yörüngedeki toplam yer değiştirmesinin, toplam zamana oranına ortalama hız denir. denir. Hız = SÜRAT formülü ile hesaplanır. Bir hareketlinin birim zamanda aldığı yola sürat bağıntısı ile hesaplanır. SI birim sisteminde yol birimi metre (m), zaman birimi saniye (s) olduğundan süratin birimi m/s dir. Otomobil ve uçaklarda sürat birimi olarak km/h kullanılır. Sürat skaler bir büyüklüktür. Yönü ve doğrultusu yoktur. Motorlu taşıtlardaki göstergelerde aracın anlık sürati görülebilir. Araçların süratleri takometre ile ölçülür. Doğrusal bir yolda hareket eden bir hareketlinin ortalama sürati, ortalama hızının büyüklüğüne eşittir. ÖRNE 1 : Yer değiştirme v ort = t Alınan yol Sürat = Geçen zaman son - v ilk = = t t 2 - t 1 v = t Bir araç doğrusal bir yol boyunca 2 km/h lik hızla 3 saat, sonra aynı yönde 4 km/h lik hızla 2 saat hareket etmiştir. Bu aracın ortalama hızını bulunuz? (28 km/h) ÖRNE 2 : Bir atlet 2 m lik yolu 2 s de alıyor. Sonra geri dönerek 2 s de 12 m yol alıyor. Atletin 4 s deki ortalama hızı kaç m/s dir? (2 m/s) ÖRNE 3 : Samsun ile Ankara arası kuş uçuşuyla 3 km dir. Bu iki şehri birbirine bağlayan tren yolunun uzunluğu ise 45 km dir. Bu mesafeyi sabit süratle 5 saatte alan trenin; a) Süratini, b) Hızının büyüklüğünü hesaplayınız a) 9 km/h, b) 6 km/h DÜZGÜN DOĞRUSA HAREET Bir doğru boyunca hareket eden bir cismin hızı zamanla değişmiyorsa veya cisim eşit zaman aralıklarında eşit yollar alıyorsa bu tip harekete düzgün doğrusal hareket denir. Düzgün doğrusal hareket yapan cisimler için hız - zaman grafiği, eğimi sıfır olan, yani zaman eksenine paralel bir doğrudur. +5 v Düzgün doğrusal hareket yapan cisimler için konum - zaman grafiği, eğimi sabit olan doğru şeklindedir (m) v (m)

3 Dikliğin ölçüsüne eğim denir. Matematiksel olarak doğrunun yatayla yaptığı açının tanjantı eğimi verir. Şekildeki doğruda eğim; arşı dik kenar Eğim = omşu dik kenar y tan = bağıntısı ile hesaplanır. y yatay ÖRNE 3 : Hız - zaman grafikleri şekildeki gibi olan ve araçları 1 t = anında yan yanadırlar. 4 s sonra aralarındaki uzaklık kaç metredir? -3 v 4 ( 16 m ) Genellikle grafiklerde eğimin ya da alanın bir anlamı vardır. Matematiksel olarak bulunan eğim ya da alan, değerlendirme ve yorum yapmaya yardımcı olur. Düzgün doğrusal harekette konum - zaman grafiğinin eğimi (tan ), cismin hızının büyüklüğüne eşittir. Bu durum, tan = eğim = hız şeklinde ifade edilir. tan = t ise v = t olur. t t ÖRNE 4 : Düz yolda hareket eden ve cisimlerinin konum - zaman grafikleri şekildeki gibidir. Cisimler için, - I. Sabit hızla hareket etmektedirler. II. nin hızı nınkinden büyüktür. III. t anında aralarındaki uzaklık 2 tir. onum t Düzgün doğrusal harekette hız - zaman grafiği ile zaman ekseninin sınırladığı alan, hareketlinin yer değiştirme miktarını verir. Alan = Yer değiştirme miktarı Alan = = v. t Alan pozitif (+) çıkarsa cisim pozitif seçilen yönde, negatif (-) çıkarsa cisim negatif seçilen yönde yer değiştirmiştir. ÖRNE 1 : alan = Doğrusal bir yörüngede 4 m/s sabit hızla hareket eden bir cisim 3 s de kaç metre yol alır? ( 12 m ) v v t t ÖRNE 5 : Düz bir yolda hareket eden cismin 1 hız - zaman grafiği şekildeki gibi ise, cismin hareket durumlarını açıklayarak konum - zaman grafiğini çiziniz? -15 v ( I ve II ) ÖRNE 2 : Doğrusal bir yörüngede sabit hızla hareket eden bir cisim 8 s de 12 m yer değiştirdğine göre, cismin hızı kaç m/s dir? ( 15 m/s ) 3

4 ÖRNE 6 : Doğrusal bir yolda hareket eden ve araçlarının konum - zaman grafiği şekildeki gibidir. 2t anında araçlar arasındaki uzaklık kaç olur? 2-3 onum t ( 1 ) ÖRNE 9 : A 15 m/s B 5 m/s 4 m M A ve B araçları 15 m/s ve 5 m/s lik sabit hızlarla doğrusal yolun ve noktalarından aynı anda harekete başladıklarında M noktasında karşılaşıyorlar. Buna göre, M arası uzaklık kaç metredir? ( 2 m ) ÖRNE 7 : Bir aracın hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. - 1 s aralığında aracın; a) Hareketinin türlerini belirleyiniz. b) Aldığı yolu bulunuz v c) Yer değiştirmesi kaç metredir? d) Ortalama hızı kaç m/s dir? e) onum - zaman grafiğini çiziniz. b) 1 m, c) 6 m, d) 6 m/s ÖRNE 1 : Tabloda zamana göre yer değiştirme miktarı verilen hareketlinin konum - zaman ve hız - zaman grafiklerini çiziniz. (m) v (m/s) ÖRNE 8 : ve cisimlerinin konum - zaman grafikleri verilmiştir. Buna göre, cisimlerin hızları oranı v v kaçtır? 5 1 (m) 2 ( 4 ) İVME Günlük hayatta karşılaştığımız birçok hareket çeşidinde hız sabit değildir. Bazı hareketliler, harekete başladıktan sonra hızını artırmakta, bazıları da hareket halindeyken hızını azaltmaktadır. Hareketli bir cismin birim zamandaki hız değişi- mine ivme denir. İvme vektörel bir büyüklüktür ve a sembolü ile gösterilir. eşitliği ile bulunur. SI de hızın birimi m/s, zaman birimi saniye olduğu için ivme birimi m/s 2 dir. ÖRNE 1 : a = v t Bir araç dügün hızlanarak 4 s de hızını 1 m/s den 3 m/s ye çıkarmaktadır. Buna göre,aracın ivmesi kaç m/s 2 dir? (5 m/s 2 ) 4

5 UVVET Doğadaki kuvvetler genel olarak iki kısma ayrılır. 1. Temas gerektiren kuvvetler. 2. Temas gerektirmeyen kuvvetler. Temas gerektiren kuvvetlerde etki eden kuvvet ile etkilenen cisim arasında mutlaka bir fiziksel temas vardır. Fiziksel temas sonucunda cisimleri etkileyen kuvvetlere temas gerektiren kuvvetler denir. DOĞADAİ TEME UVVETER Evrendeki tüm fiziksel hareketler ve yapılar, modern fizik tarafından dört temel kuvvet olarak adlandırılan kuvvetlerin birbiri ile etkileşimi ve dengesi sayesinde gerçekleşir. Bu dört temel kuvvet; 1. Elektromanyetik kuvvet 2. Güçlü nükleer kuvvet 3. Zayıf nükleer kuvvet 4. ütle çekim kuvveti (Gravitasyonel) dir. Bunların hepsi birbirinden farklı şiddete ve etki alanına sahiptir. 1. Elektromanyetik uvvet Yukarıdaki resimlerde atın arabaya uyguladığı etki, çekme olarak, futbolcunun topa vurma anında ayağın topa uyguladığı etki, itme olarak nitelendirilir. Temas gerektiren kuvvetler, Cisimlerin şeklini değiştirebilir. Cisimlerin hareket durumlarını değiştirebilir. Yani; hızlandırır, yavaşlatır, hareket yönünü ve doğrultusunu değiştirebilir. Cisimleri döndürebilir. Temas gerktirmeyen kuvvetlerde etki eden ile etkilenen arasında fiziksel temas yoktur. Bu şekilde fiziksel temas olmadan cisimleri etkileyen kuvvetlere temas gerektirmeyen kuvvetler denir. Dalından kopan elmanın yer tarafından çekilmesi, mıknatısın bazı metalleri çekmesi, gezegenlerin birbirini çekmesi gibi olaylarda temas gerektirmeyen kuvvetler uygulanır. İki mıknatıs karşı karşıya getirildiğinde eğer aynı kutuplar karşılıklıysa birbirlerini iter, zıt kutuplar karşılıklıysa birbirlerini çekerler. Buradaki itme ve çekme kuvvetleri temas olmadan oluşan kuvvetlerdir. Temas gerektirmeyen kuvvetler etki ettikleri cisimler üzerinde hareket durumunu değiştirme ve şekil değişimi yapma gibi etkiler oluşturabilir. Duran cisimleri hareket ettirebilen, hareket halindeki cisimleri durdurabilen veya uygulandığı cismin şeklini değiştirebilen etkiye kuvvet denir. Vektörel bir büyüklüktür. F sembolü ile ile gösterilir. Dinamometre denilen araçlarla ölçülür. SI birim sisteminde birimi newton (N) dur. Her cisim kendi yapısal özelliğine göre bir elektrik yükü taşır. Bu elektrik yükleri arasında oluşan etkiye elektromanyetik kuvvet denir. Atomun çekirdeği ile elektronlar arasındaki kuvvet, mıknatısların uyguladığı kuvvet birer elektromanyetik kuvvettir. 2. Güçlü Nükleer uvvet Atomun çekirdeğini oluşturan tüm parçacıkları bir arada tutan kuvvettir. Bu kuvvet atomun çekirdeğindeki protonların ve nötronların dağılmadan bir arada durmalarını sağlar. Bu yüzden bu kuvveti taşıyan çok küçük parçacıklara latincede yapıştırıcı anlamına gelen gluon denir. Etkisi kısa mesafelidir. Doğadaki en güçlü temel kuvvettir. Atomun çekirdeğinde çok hassas bir denge sağlar. Güçlü nükleer kuvvet bir çekme kuvvetidir. 3. Zayıf Nükleer uvvet Pek çok parçacığın ve hatta pek çok atom çekirdeğinin karasız olmasında etkili olan kuvvettir. Etki ettiği parçacık bozunarak, kendisiyle akraba bir parçacığa dönüşür. Bu kuvvet her parçacığa eşit şiddette evrensel bir şekilde etki eder. Çok kısa menzillidir. 5

6 4. ütle Çekim uvveti ütlesi olan tüm parçacıkların birbirine uyguladığı kuvvettir. Sınırsız bir etki alanı vardır. Dört temel kuvvet arasında en zayıf olanıdır. Bu nedenle kütle çekim kuvveti evrendeki büyük yapılarda belirgin olur. Temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Duran bir cismin harekete başlayabilmesi ya da hareket eden bir cismin hareket türünün değişmesi için net bir kuvvet gerekir. Dalından kopan meyvenin yere düşmesine neden olan kuvvet ise yer küre tarafından meyveye uygulanan kütle çekim kuvvetidir. Cisimlerin yere düşme sebebini Aristo, sahiplik kavramı ile açıklamış, sonra bu görüş Galileo tarafından geliştirilmiş, Newton ile ütle Çekim Yasası adını almıştır. ütle Çekim Yasası; İki kütle birbirini kütlelerinin çarpımı ile doğru orantılı, kütle merkezleri arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak eşit büyüklükteki kuvvetle çekerler. şeklinde ifade edilir. Bu yasaya göre, kütle çekim kuvveti; F = G m 1. m 2 d 2 bağıntısı ile hesaplanır. Bu bağıntıda; m 1 F : Cisimlerin birbirine uyguladığı çekim kuvveti (N) m 1, m 2 : Cisimlerin kütleleri (kg) d : ütle merkezleri arasındaki uzaklık (m) G : Evrensel çekim (Gravitasyonel) sabiti G = 6, N.m 2 /kg 2 F d F 1 2 F = F 1 2 m 2 ÖRNE 1 : Şekildeki düzeneklerde 3m ve 2m kütleli cisimlerin m kütleli cisimlere uyguladığı çekim kuvvetlerinin büyüklükleri sırasıyla F 1 ve F 2 dir. Buna göre F 1 / F 2 oranı kaçtır? ÖRNE 2 : ütle çekim kuvveti : 1 birim ise Elektromanyetik kuvvet : 1 27 birim Zayıf nükleer kuvvet : 1 36 birim Güçlü nükleer kuvvet : 1 39 birim olur. 3m 2m d 2d Aralarında d kadar uzaklık 2m olan 2m ve m kütleli gezegenlerin birbirine uyguladığı d çekim kuvveti F dir. Bu iki gezegen arasındaki uzaklık iki katına çıkarılırsa çekim kuvveti kaç F olur? m m ( 6 ) m ( F/4 ) Bir haberleşme uydusunun Dünya etrafında sabit bir yörüngede dönmesi, evrendeki gezegen, yıldız ve uyduların denge içinde hareketlerini sürdürmesi, suların şelalelerden aşağıya doğru akması gibi birçok olay kütle çekim kuvveti sayesinde gerçekleşmektedir. Bu olayların dışında kütle çekim kuvvetinin sebep olduğu birçok olaydan da bahsedilebilir. Bunlardan biri de okyanus kenarlarında daha rahat gözlenebilen gelgit olayıdır. Gelgit olayı, Dünya ile Ay arasındaki kütle çekim kuvvetinin etkisi ile gerçekleşir. Ay ve Güneş in Dünya üzerinde oluşturduğu çekim kuvveti nedeniyle 12 saat 25 dakikalık aralıklarla Dünya yüzeyindeki karşılıklı iki bölgede sular kabarır ve iki kabarma süresi arasında tekrar eski hâline döner. Bu olaya gelgit adı verilir. Dünya, Ay ve Güneş in aynı doğrultuya geldikleri yeni ay ve dolunay konumlarında suların kabarması maksimuma ulaşır ve gelgit olayı belirgin hâlini alır. Dünya da aynı büyüklükteki bir kuvveti Ay a uygular. Doğadaki temel kuvvetlerin büyüklükleri birbirinden farklı olduğundan,bu kuvvetlerin birbirlerine olan oranları, ortak bir birim kullanılarak şu şekilde gösterilir. ÖRNE 3 : Aralarında 2d kadar uzaklık m1 m olan m 1 ve m 2 kütleli gezegenlerin birbirine uyguladıkları 2 2d kütle çekim kuvveti F dir. m 1 gezegeninin kütlesi 2 katına çıkarılıp, gezegenler arasındaki uzaklık yarıya düşürülürse çekim kuvveti kaç F olur? ( 8F ) 6

7 NEWTON UN HAREET YASAARI Hareketi meydana getiren nedenleri dikkate almadan, yalnızca hareketin nasıl olduğunu inceleyen fizik dalına kinematik denir. Hareketi nedenleri ile iceleyen fizik dalına dinamik denir. Hareketi ve bu harekete neden olan kuvvetleri inceleyen dinamik, Newton un öne südüğü yasalarla açıklanır. Newton un 1. Hareket Yasası (Eylemsizlik Prensibi) Bir cisme kuvvet etki etmiyorsa veya etkiyen kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim duruyorsa durmaya, hareketli bir cisim ise, o andan itibaren sabit hızla hareketine devam eder. F Net = v = veya v = sabit Newton un 2. Hareket Yasası (Dinamiğin Temel Prensibi) Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır değilse, cisim ivmeli bir hareket yapar. Bir başka ifadeyle, bir cisim üzerine etki eden net kuvvet sıfırdan farklı ise o cismin hızı değişir. Net kuvvet cismin hareketi yönünde ise cisim sürekli hızlanır. Net kuvvet cismin hareketine zıt yönde ise cisim önce yavaşlar durur, sonra ise ters yönde hızlanır. m : ütle (kg) a : İvme (m/s 2 ) F : uvvet (kg. m/s 2 )(N) ÖRNE 1 : Sürtünmesiz bir ortamda 3 kg kütleli bir cisme 5 m/s 2 lik ivme kazandıran kuvvet kaç N dur? ( 15 N ) F net = m. a ÖRNE 3 : Şekildeki kuvvet - ivme 3 grafiğinden faydalanarak, ve M cisimlerinin kütlelerini bulunuz. 2 1 ÖRNE 4 : Sürtünmelerin ihmal edildiği şekildeki sistem serbest bırakılırsa, sistemin ivmesi kaç m/s 2 olur? ( g = 1 N/kg ) ÖRNE 5 : Sürtünmelerin önemsenmediği sistemde cisimler durgun hâlden serbest bırakılırsa m 2 kütleli cismin ivmesi kaç m/s 2 olur? ( g = 1 N/kg ) F (N) M 2 a (m/s ) ( m = 6 kg, m = 2 kg, m M = 2/3 kg ) m 1=3 kg m =3 kg 1 m 2=2 kg ( a = 2 m/s 2 ) m =2 kg 2 ( a = 6 m/s 2 ) ÖRNE 2 : Sürtünmesi önemsiz yüzeylerde 6 kg 3 N bulunan X ve Y cisimleri yatay X ve sabit olan 3 N ve 1 N luk kuvvetlerle çekilmektedir. 2 kg Cisimlerin ivmeleri a X ve a 1 N Y a Y X olduğuna göre oranı kaçtır? a Y ( 1 ) ÖRNE 6 : Sürtünmelerin önemsenmediği 2 kg sistemde cisimler durgun hâlden serbest bırakılırsa sistemin ivmesi kaç m/s 2 olur? ( g = 1 N/kg ) 3 kg 5 kg ( a = 2 m/s 2 ) 7

8 Newton un 3. Hareket Yasası (Etki - Tepki Prensibi) Etkileşim hâlinde olan tüm cisimler birbirine kuvvet uygular. Herhangi bir cisim başka bir cisme etkiyince, ikinci cisim de birinciye aynı doğrultuda, zıt yönde ve eşit şiddette bir tepki gösterir. Bir yüzey üzerinde duran bir cisim, yüzeye ağırlığı kadar bir etki yapar. Yüzey de cisme, bu etkiye eşit ve zıt yönde bir tepki kuvveti uygular. Etki - tepki kuvvetleri eşit ve zıt yönlü olmasına rağmen bu iki kuvvet birbirini dengelemez. Çünkü, etki - tepki ayrı ayrı cisimler üzerinedir. F N Etki kuvveti artırılınca, tepki kuvveti de artar. Etki kuvveti azaltılınca, tepki kuvveti de azalır. SÜRTÜNME UVVETİ Cisimler yüzey üzerinde hareket ederlerken, yüzey ile cisim birbirlerine hareket doğrultusuna paralel sürtünme kuvveti uygular. Bir cisme hareket ettirici kuvvet uygulanmasına rağmen hareket ettirilememesinin sebebi cisim ile yüzey arasındaki sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvveti, hareketli bir cismi durdurmaya, durmakta olan bir cismin ise harekete geçmesine engel olmaya çalışan pasif bir kuvvettir. Sürtünme kuvvetinin hareket ettirici özelliği yoktur. Sürtünme kuvveti F gösterilir. s bağıntısı ile hesaplanır. Burada, N = G = m. g N = G + F N = G - F F s = k. N ile F s : Sürtünme kuvveti ( N ) N : Yüzeyin cisme gösterdiği tepki kuvveti ( N ) k : Zemin ve cismin sürtünen yüzeyine bağlı olan sürtünme katsayısıdır ve birimsizdir. Sürtünme kuvveti; F s F N G N G N G G v F<G F Sürtünme kuvveti, statik sürtünme kuvveti ve kinetik sürtünme kuvveti olmak üzere iki çeşittir. 1. Statik Sürtünme uvveti Yatay düzlem üzerinde duran bir cismi harekete geçirebilmek için uygulanan en küçük F kuvvetine eşit büyüklükte ve zıt yönlü olan F s kuvvetine statik sürtünme kuvveti denir. Cismin durgun hâldeki sürtünme katsayısına statik sürtünme katsayısı (k s ) denir. Hareket başlayıncaya kadar statik sürtünme kuvvetinin harekete zorlayıcı kuvveti dengelemesinden de anlaşılacağı gibi statik sürtünme kuvvetinin büyüklüğü, < F s < k s. N değer aralığındadır. Buradaki k s. N statik sürtünme kuvvetinin en büyük değeridir. 2. inetik Sürtünme uvveti Harekete geçtikten sonra cisme etki eden sürtünme kuvvetine kinetik sürtünme kuvveti denir. Harekete başladıktan sonraki sürtünme katsayısına kinetik sürtünme katsayısı (k k ) denir. Hareket hâlindeyken cisme etki eden kinetik sürtünme kuvvetinin büyüklüğü, statik sürtünme kuvvetinin en büyük değerinden küçük olur ve alacağı sabit değer, şeklinde hesaplanır. F k = k k. N ÖRNE 1 : Şekildeki cismi harekete geçirebilecek en küçük F kuvveti kaç N dur? ( k s =,2 ; g = 1 m/s 2 ) 5 kg F (F= 1 N) ÖRNE 2 : Yatay ve sürtünmeli yüzeyde 15 N luk kuvvetle itilen cisim 2 m/s 2 lik ivme ile hareket etmektedir. 15 N 3 kg Cismin kütlesi 3 kg olduğuna göre, cisim ile yüzey arasındaki kinetik sürtünme katsayısı kaçtır? (,3 ) 1. Sürtünen yüzeylerin büyüklüğüne bağlı değildir. 2. Sürtünen yüzeylerin cinsine ve yapısına bağlıdır. 3. Sürtünen yüzeylere dik olan tepki kuvveti ile doğru orantılıdır. 4. Yönü, hareketin yönüne daima zıttır. 8

9 ÜNİTE SORUARI A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. 1. Seçilen bir referans noktasına göre bir cismin zamanla yer değiştirmesine denir. 2. Bir noktanın yerini belirlemek için seçilen başlangıç noktasına noktası denir. 3. İki cismin birbirine göre hareketine... hareket denir. 4. Hareket eden bir cismin hareketi sırasında geçtiği noktaları birleştiren çizgiye. denir. 5. Bir cismin başlangıç noktasına göre bulunduğu yere denir. 6. onum bir büyüklüktür. 7. Bir cismin hareketi farklı referans noktalarına göre farklı tanımlanabilir. Bu nedenle hareket... dir. 8. Bir cismin ilk konumu ile son konumu arasındaki yönlü uzaklığa.... denir. 9. Yer değiştirmenin geçen zamana bölünmesi ile elde edilen büyüklüğe denir. 1. Alınan yolun geçen zaman bölünmesi ile elde edilen büyüklüğe. denir. 11. Hız., sürat ise bir büyüklüktür. 12. Eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmelere sahip olunan harekete.... hareket denir. 13. Düzgün doğrusal harekette hız Düzgün doğrusal harekette konum zaman grafiğinin eğimi verir. 15. Bir cisim yavaşlıyor veya hızlanıyorsa... hareket yapar. 16. Birim zamanda hızdaki değişmeye... denir. 17. Fiziğin hareketi inceleyen bilim dalına... denir. 18. Fiziksel temas sonucunda cisimleri etkileyen kuvvetlere... kuvvetler denir. 19. Fiziksel temas olmadan cisimleri etkileyen kuvvetlere kuvvetler denir. 2. Cisimlerin şekillerinde ve hareketlerinde değişiklik yapabilen etkiye. denir. 21. uvvet ile ölçülür. 22. Doğadaki temel kuvvetler. gruba ayrılır. 23. Elektrik yükleri arasında oluşan etkiye... kuvvet denir. 24. Atomun çekirdeğini oluşturan tüm parçacıkları bir arada tutan etkiye... kuvvet denir. 25. Bazı atomların çekirdeklerinde kararsızlık oluşmasına neden olan kuvvete..... kuvvet denir. 26. Evrendeki herhangi iki varlığın, kütlelerinden dolayı birbirine uyguladığı kuvvete... kuvveti denir. 27. Hareketi meydana getiren nedenleri dikkate almadan, yalnızca hareketin nasıl olduğunu inceleyen fizik dalına... denir. 28. Hareketi nedenleri ile inceleyen fizik dalına... denir. 29. Birinci hareket yasasına... yasası da denir hareket yasası dengelenmemiş bir kuvvet ile kütle ve ivme arasındaki ilişkiyi açıklar. 31. Bir cismin kazandığı ivme, cisme etki eden net kuvvetle... orantılıdır. 32. Sabit bir kuvvetin uygulandığı cisimlerin kazandığı ivmeler, cisimlerin kütleleri ile... orantılıdır. 33. Sürtünen iki cisme etki eden sürtünme kuvvetleri... büyüklüktedir. 34. Sürtünen iki cisme etki eden sürtünme kuvvetleri... yönlüdür. 35. Sürtünme kuvveti... ve... olmak üzere iki çeşittir. 36. Sürtünme kuvveti, temas hâlinde olan cisimlerin yüzey alanlarına Sabit hızla hareket eden cisimlere etki eden sürtünme kuvvetine... sürtünme kuvveti denir. 9

10 B. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına da Y yazınız. ( ) 1. Bir varlığın konumu değişiyorsa hareket ediyor demektir. ( ) 2. Referans noktası olmadan konum belirtilemez. ( ) 3. onum skaler bir büyüklüktür. ( ) 4. onumun yönü olmaz. ( ) 5. onum vektörü, cismin bulunduğu noktadan referans noktasına çizilen bir ok ile gösterilir. ( ) 6. Alınan yolu ifade etmek için, uzunluğun belirtilmesi yeterlidir. ( ) 7. Başlangıç noktasından harekete başlayan bir cismin yer değiştirmesi, son konumuna eşit olur. ( ) 8. Alına yol, yer değiştirmenin büyüklüğüne her zaman eşittir. ( ) 9. Alınan yol skaler bir büyüklüktür. ( ) 1. Harekete başladığı noktaya geri dönen bir cismin hem aldığı yol hem de yer değiştirmesi sıfır olur. ( ) 11. Sürat skaler bir büyüklüktür. ( ) 12. Sürat negatif olabilir. ( ) 13. Hız vektörel bir büyüklüktür. ( ) 14. Sürat ve hız birimleri aynıdır. ( ) 15. Araçların ön panelindeki göstergeler hızı gösterir. ( ) 16. İki cismin hızları aynı ise süratleri de aynıdır. ( ) 17. Düzgün doğrusal harekette hız sabittir. ( ) 18. Düzgün doğrusal harekette konum - zaman grafiğinin eğimi sıfırdır. ( ) 19. onum - zaman grafiğinin eğimi hızı verir. ( ) 2. Düzgün doğrusal harekette ivme yoktur. ( ) 21. İvmeli harekette hız her zaman artar. ( ) 22. Hızdaki artma aracın ivmeli hareket yaptığını gösterir. ( ) 23. Hızı azalan bir hareketli de ivmeli hareket yapar. ( ) 24. İvmeli hareket için hızın büyüklüğü mutlaka değişmelidir. ( ) 25. Hareketi başlatmak için kuvvet uygulamak gerekir. ( ) 26. Mevcut bir hareketin yönünü değiştirmek için kuvvete ihtiyaç vardır. ( ) 27. Yalnız hareketli cisimler üzerine kuvvet etki eder. ( ) 28. uvvet vektörel bir büyüklüktür. ( ) 29. Güçlü nükleer kuvvet, bir atom çekirdeğinin ortalama boyutlarında etkili olan kısa mesafeli bir kuvvettir. ( ) 3. Orantılı olarak düşünüldüğünde güçlü nükleer kuvvet doğadaki kuvvetleri en güçlüsüdür. ( ) 31. Radyoaktif bozunmaların çoğuna güçlü nükleer kuvvetler sebep olur. ( ) 32. Zayıf nükleer kuvvet bir parçacığın kendisiyle akraba başka bir parçacığa dönüşmesine neden olur. ( ) 33. Elektromanyetik kuvvet yalnız atom seviyesindeki taneciklerin etkileşmelerinde geçerlidir. ( ) 34. Elektromanyetik kuvvet sayesinde elektronlar dağılmadan çekirdek çevresinde dolanır ve atomun yapısı korunmuş olur. ( ) 35. Bir mıknatısın toplu iğneleri çekerken uyguladığı kuvvete elektromayetik kuvvet denilemez. ( ) 36. ütle çekim kuvveti yıldızları, gezegenleri, sistemleri ve galaksileri bir arada tutar. ( ) 37. Genel çekim yasasına göre her iki cisim birbirlerine eşit büyüklükte ve zıt yönlü çekim kuvveti uygular. ( ) 38. Gel - git olaylarında kütle çekim kuvvetinin bir etkisi yoktur. ( ) 39. Bir cisme etki eden net kuvvet sıfır olduğunda cisim durgun hâlde ise durmaya devam eder. ( ) 4. Bir cisme etki eden kuvvet ne kadar büyük olursa cisim o kadar çabuk hızlanır. ( ) 41. Etki ve tepki kuvvetleri eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür. ( ) 42. Etki ve tepki kuvvetleri aynı cisim üzerine etki eder. ( ) 43. Tepki kuvveti temas yüzeyine diktir. ( ) 44. Sürtünme kuvveti her zaman harekete sebep olan kuvvete eşit büyüklüktedir. ( ) 45. Sürtünen yüzeyler ne kadar geniş olursa sürtünme kuvveti o kadar büyük olur. ( ) 46. Bir cismin ağırlığı ne kadar fazla olursa üzerine etki eden sürtünme kuvveti o kadar büyük olur. 1

11 UVVET ve HAREET 1 1. onum ile ilgili olarak; I. Başlangıç noktasına olan yönlü uzaklıktır. II. Skalerdir III. Son konum ile ilk konum arasındaki yönlü uzaklıktır. verilenlerinden hangileri doğrudur? 5. Yer değiştirme ile ilgili olarak; I. Başlangıç noktasına olan yönlü uzaklıktır. II. Vektöreldir. III. Son konum ile ilk konum arasındaki yönlü uzaklıktır. verilenlerinden hangileri doğrudur? 2. onum ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Vektörel bir büyüklüktür. B) Seçilen bir başlangıç noktasına göre olan yönlü uzaklıktır. C) Başlangıç noktasına göre zıt yönlerde aynı miktar yol alan iki hareketlinin konumları eşit değildir. D) Durgun haldeki iki cismin birbirine göre konumları eşittir. E) Bir cismin konumu farklı referans noktalarına göre farklı olabilir. 3. I. Hareket göreceli bir olgudur. II. onum, başlangıç noktasına olan yönlü uzaklıktır. III. Yer değiştirme iki konum arası uzaklıktır. IV. Birim zamandaki yer değiştirmeye hız denir. 4. Yukarıda ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve III D) I, II ve III E) I, II, III ve IV O M N (m) O noktasından harekete geçen bir hareketli önce noktasına gidiyor. Sonra geri dönüp N noktasında duruyor. Buna göre, hareketlinin son konumu aşağıdakilerden hangisidir? 6. Yer değiştirme bir cismin son ve ilk konumları arasındaki yönlü uzaklıktır. Yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür. 7. Ali Can Ömer Okulun bahçesindeki noktasından harekete geçip, şekildeki yolları izleyerek noktasına ulaşan Ali, Can ve Ömer ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Ömer yer değiştirmemiştir. B) Ali nin yer değiştirmesi en büyüktür. C) Can ın yer değiştirmesi en küçüktür. D) Üç çocuğun yer değiştirme büyüklükleri eşittir. E) Üç çocuğun da aldıkları yollar eşittir M N P R S M noktasından harekete geçen Hakan önce R ye, sonra ya gidiyor. Buna göre Hakan ın hareketiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) R ye giderken + yönünde hareket etmiştir. B) R den ya giderken - yönünde hareket etmiştir. C) Toplam 16 m yol yürümüştür. D) Yer değiştirmesi + yönünde 4 metredir. E) Cismin N noktasına göre son konumu -6 m dir. + (m) A) -1 m B) -2 m C) +2 m D) +3 m D) m

12 8. - A O B (m) A noktasından B noktasına gelen bir hareketlinin yer değiştirmesi kaç m dir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) noktasından harekete geçen cisim 3 saniyede şekildeki gibi ve M noktalarından geçerek N noktasına ulaşıyor. 6 m Buna göre, cisimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 7 m 12 m M 8 m N 9. dan harekete başlayan cisim kesikli yörüngeyi izleyerek noktasına gelinceye kadar yer değiştirmesi kaç birimdir? 4 br 3 br A) Cisim hareketi süresince 21 m yer değiştirmiştir. B) Cismin en büyük yer değiştirmesi - M arasında olmuştur. C) Cismin en küçük yer değiştirmesi - arasında olmuştur. D) Cisim hareketi süresince 12 m yol almıştır. E) Cismin dan M ye yer değiştirmesi 13 m dir. A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 1 1. Dönme dolaba binen bir çocuğun dönme dolabın merkezine uzaklığı 1 m dir. İlk andan itibaren çocuk en tepeye geldiğinde yer değiştirmesi kaç m dir? A) 5 B) 1 C) 2 D) 25 E) Bir ağacın altındaki çocuk, doğu yönünde 25 m yürüyüp bir süre duruyor. Yeterince dinlendikten sonra batıya dönüp 35 m ilerliyor. Buna göre, çocuğun toplam yer değiştirmesi hangi yönde, kaç metredir? A) Batı yönünde, 2 m B) Batı yönünde, 1 m C) Doğu yönünde, 15 m D) Doğu yönünde, 35 m 11., ve M hareketlileri X ve Y noktaları arasında şekildeki yolları izleyerek hareket etmişlerdir. Buna göre; X M Y E) Batı yönünde, 6 m I. M nin yer değiştirmesi en büyüktür. II. Yer değiştirmelerinin büyüklükleri arasındaki ilişki = = M dir. 15. Ahmet Hastahane III. ve nin yer değiştirmeleri toplamı sıfırdır. verilenlerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 12. Batıya doğru 9 km giden bir uçak, rotasını güneye çevirip 12 km daha uçuyor. Buna göre, uçağın bu hareket süresinde yer değiştirmesi kaç km dir? 12 m 6 m Ahmet, hasta olan Yusuf u hastahanede ziyaret etmek için önce Ayşe yi alıyor ve sonra birlikte hastahaneye gidiyorlar. Buna göre, Ahmet in yer değiştirmesinin, Ayşe nin yer değiştirmesine oranı kaçtır? A) 3 B) 2 C) D) E) A) 5 B) 1 C) 15 D) 2 E) 25

13 UVVET ve HAREET 2 1. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi vektörel büyüklük değildir? A) Hız B) İvme C) Sürat km/h lik hız kaç m/s lik hıza eşittir? A) 1 B) 2 C) 25 D) 3 E) 4 D) Yer değiştirme E) onum 7. Barn adı verilen kırlangıç türü göçmen kuşları, hiç ara vermeden 86 saat boyunca uçarak 15 km yol alırlar. 2. Ankara İstanbul arası uzaklık 45 km dir. Bir araç bu yolu 5 saatte aldığına göre, sürati kaç m/s dir? A) 5 B) 1 C) 2 D) 25 E) 9 uşların sabit hızla uçtukları kabul edildiğine göre, hızları kaç km/h tir? A) 7,2 B) 1 C) 14 D) 17,4 E) 2,5 3. Bir dağın karşısında dağa doğru ıslık çalan Ömer, kendi sesinin yankısını 4 saniye sonra duyuyor. Sesin hızı 34 m/s olduğuna göre, Ömer in dağa olan uzaklığı kaç metredir? 8. Hızı 2 m/s olan bir araba 1 m lik bir yolu kaç saniyede alır? A) 3 B) 5 C) 7,5 D) 1 E) 12,5 A) 85 B) 34 C) 68 D) 136 E) Sürat ile ilgili olarak; I. Birim zamanda alınan yoldur. II. Skalerdir. III. Arabaların göstergelerindeki değerdir. verilerinden hangileri doğrudur? 9. Düz bir yolda giden aracın hızı sabit ve 36 km/h olduğuna göre, bu araç için aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? A) Aracın hızı 1 m/s dir. B) Araç 1 saatte 36 km yol alır. C) Araç 72 km yi 2 saatte alır. D) Araç 3 saniyede 3 m yol alır. E) Araç 1 km yi 1 dakikada alır. 5. Dakikada 45 cm yol alabilen bir kaplumbağanın hızı kaç m/s dir? 1. Doğrusal bir yol boyunca hareket eden, ve M cisimlerinin yer değiştirmeleri ve hareket süreleri tabloda veriliyor. M A) B) 7, C) D) 2, E) Buna göre,, ve M cisimlerinin hızları büyükten küçüğe doğru aşağıdakilerden hangisinde olduğu gibi sıralanır? A),, M B) M,, C), M, D), M, E) M,,

14 11. ve noktalarından gösterilen yönlerde aynı anda sabit hızlarla harekete başlayan cisimler X noktasına aynı anda geliyorlar. Buna göre, I. Süratleri II. Hızlarının büyüklüğü III. Yer değiştirmelerinin büyüklüğü v 2 v 1 X 14. X v =? Y 15 m/s 1 m 3 m M Düz bir yolda sabit v ve 15 m/s lik hızlarla hareket eden X ve Y cisimleri ve noktalarından aynı anda geçiyor. X cismi Y cismine M noktasında yetişiyor. arası uzaklık 1 m, M arası uzaklık 3 m olduğuna göre, v kaç m/s dir? niceliklerinden hangileri cisimler için eşittir? A) 15 B) 2 C) 25 D) 3 E) 4 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 15. X v =? 3 m/s Y 12. noktasından noktasına bir hareketli I yolunu izleyerek t sürede geldiğinde sürati v 1, II yolunu 2t sürede II 9 m Düz bir yolda sabit v ve 3 m/s lik hızlarla hareket eden X ve Y cisimleri ve noktalarından aynı anda geçiyor. Cisimler 2 s sonra karşılaşıyor. arası uzaklık 9 m olduğuna göre, v kaç m/s dir? aldığında sürati v 2 oluyor. I A) 5 B) 1 C) 15 D) 2 E) 25 Buna göre, kaçtır? v 1 v 2 oranı I A) B) C) D) E) X 25 m/s 15 m/s Y 6 m Düz bir yolda sabit 25 m/s ve 15 m/s lik hızlarla hareket eden X ve Y cisimleri ve noktalarından aynı anda geçiyor m/s 2 m/s arası uzaklık 6 m olduğuna göre, cisimler kaç saniye sonra karşılaşır? 36 m A) 5 B) 1 C) 15 D) 2 E) 25 Şekildeki konumlardan aynı anda ve aynı yönde hareket eden ve cisimleri 8 m/s ve 2 m/s lik sabit hızlarla gidiyorlar. Cisimler kaç dakika sonra yan yana gelirler? A) B) 1 C) D) 2 E) Doğrusal bir yol üzerinde yanyana gelen araçların hızları sabit ve 1 m/s ve 3 m/s dir. Araçlar aynı yönde 5 s hareket ettiklerinde aralarındaki uzaklık 1, zıt yönde 8 s hareket ettiklerinde aralarındaki uzaklık 2 oluyor. 1 Buna göre, kaçtır? A) 4 B) 3 C) 2 D) E) 2 3

15 UVVET ve HAREET 3 1. Düz bir yolda hareket eden cismin hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, cisim 1 saniye sonuna kadar kaç metre yer değiştirmiştir? A) 5 B) 75 C) 1 D) 15 E) 2 4. Düz bir yolda hareket eden ve cisimlerinin hız - zaman grafikleri şekildeki gibidir. t = anında cisimler yan yana ve 6 saniye sonra aralarındaki uzaklık 12 metre olduğuna göre, I. nın hızı 12 m/s dir. II. 1 saniye sonunda cisimler arası uzaklık 2 m dir. III. Cisimler birbirine yaklaşmaktadır. v A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 2. Düz bir yolda hareket eden cismin hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, cisim 1 saniye sonuna kadar 2 m yer değiştirdiğine göre, hızı kaç m/s dir? A) 1 B) 15 C) 2 D) 25 E) 3 5. Doğrusal bir yolda hareket eden ve araçlarının hızzaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre; I. Araçlar zıt yönde hareket etmiştir. II. Araçlar birbirine yaklaşmıştır. III. Araçlar arasındaki uzaklık artmıştır. yargılarından hangileri doğru olabilir? 3. v ve araçlarının hız - zaman grafikleri Şekil - I deki gibidir. Aynı anda O noktasından harekete geçen araçlar 1 s sonra hangi konumda bulunurlar? aracı aracı A) P B) N C) P M D) N E) P M O N P R D) I ve III E) I, II ve III 6. Düz bir yolda hareket eden ve cisimlerinin hız - zaman grafikleri şekildeki gibidir. t = anında cisimler yan yana ve 5 saniye sonra aralarındaki uzaklık 75 metre olduğuna göre, 1 saniye sonunda cisimler arası uzaklık kaç metredir? v A) 75 B) 1 C) 125 D) 15 E) 175

16 7. Düz bir yolda hareket eden,, M araçlarının hız - zaman grafikleri şekildeki gibidir. Başlangıçta aracı en geride, M aracı en önde ise, t anında araçların konumu için kesin olarak ne söylenemez? v 1. Bir aracın hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın konum - zaman grafiği, v onum onum onum A) ile M yanyanadır. B) aracı en önde, M en geridedir. C) aracı en önde, en geridedir. D) aracı en önde, en geridedir. E) ile M yanyanadır. I II III I, II ve III te verilen grafiklerden hangileri olabilir? 8. Düz yatay yolda hareket eden ve cisimlerinin hız - zaman grafikleri şekildeki gibidir. t = anında cisimler yanyana olduğuna göre, kaç saniye sonra cisimler arası uzaklık 75 metre olur? v A) 5 B) 7,5 C) 1 D) 12,5 E) Bir arcın hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, aracın 3 s deki ortalam hızı kaç m/ s dir? v A) 2 B) 5 C)1 D) 12 E) Doğrusal bir yolda hareket eden aracın hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, v I. (-5) saniye arasında araç (-) yönde 1 m/s hızla düzgün doğrusal hareket yapmıştır. II. (5-1) saniyeler arasında sabit hızlı hareket yapmıştır. III. Araç 2 s de (+) yönde 5 m yer değiştirmiştir. D) I ve III E) I, II ve III 12. Bir aracın hız - zaman grafiği şekildeki gibidir. Aracın (-6) saniyeleri arasında ortalama hızı kaç m/s dir? v A) 5 B) 1 C) 15 D) 2 E) 3

17 UVVET ve HAREET 4 1. onum - zaman grafiği şekildeki gibi olan hareketlinin hangi zaman aralığında hızı sıfırdır? onum t 2t 3t 4t 5t 5. onum - zaman grafiği şekildeki gibi olan hareketli, hangi anlarda yön değiştirmiştir? 2 onum A) - t B) t - 2t C) 2t - 3t t1 t t t D) 3t - 4t E) 4t - 5t 2. ve araçlarının - t zaman aralığındaki konum - zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Araçlar sabit hızla hareket etmiştir. B) t = anında araçlar yan yanadır. C) Araçların hızlarının büyüklükleri arasında v = 2 v ilişkisi vardır. D) Araçlar aynı yönde hareket etmiştir. E) t anında araçlar arasındaki uzaklık 3 tir. 3. onum - zaman grafiği verilen aracın, ve M zaman aralıklarındaki hareketi için; I. aralığında (+) yönde 2 m/s sabit hızla hareket etmiştir. -1 II. aralığında (-) yönde 1 m/s sabit hızla hareket etmiştir. III. M aralığında (-) yönde 1 m/s sabit hızla hareket etmiştir onum (m) M t A) t 1 ve t 2 B) ve t 2 C) ve t3 D) t 1, t 2 ve t 3 E) ve t 4 6. onum - zaman grafiği şekildeki gibi olan, ve M araçlarının hızlarının büyüklüğü kaç m/s dir? M A) B) C) D) E) onum - zaman grafiği şekildeki gibi olan ve araçlarının (-2t) zaman aralığındaki hızları v ve v dir. Buna göre, v v oranı kaçtır? 1 1 A) B) C) 2 D) 3 E) (m) M onum t 2t A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 4. onum - zaman grafiği verilen ve araçlarının 2t anında aralarındaki uzaklık kaç tir? onum A) B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 2-2t 8. onum - zaman grafikleri şekildeki gibi verilen ve hareketlilerinin hızları v ve v dir. Buna göre, v v oranı kaçtır? 1 1 A) B) C) 2 D) 3 E) onum t

18 9. Düz bir yolda hareket eden ve cisimlerinin konum - zaman grafikleri şekildeki gibidir. 2 Buna göre, I. Aynı yönde hareket etmektedirler. II. nın hızı ninkine eşittir. III. Aralarındaki uzaklık sürekli sabittir. onum t 13. Düz bir yolda hareket eden cismin konum - zaman grafiği şekildeki gibidir. Cismin hızı sabit ve 5 m/s olduğuna göre, = 2 m konumundan 45 m uzaktaki noktaya kaç saniyede varmıştır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) (m) D) I ve III E) I, II ve III 1. Düz bir yolda hareket eden ve cisimlerinin konum - zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre, I. Zıt yönde hareket etmektedirler. II. nın hızının büyüklüğü t ninkine eşittir. III. Cisimler t anına kadar birbirine yaklaşmaktadır. 2 onum 14. Düz bir yolda hareket eden ve cisimlerinin konum - zaman grafikleri şekildeki gibidir. 1 saniye sonra cisimler arası uzaklık 25 m olduğuna göre, t = anında cisimler arasındaki uzaklık kaç metredir? A) 3 B) 35 C) 4 D) 45 E) 5-1 (m) 1 2 D) I ve III E) I, II ve III 11. ve cisimlerine ait konum - zaman grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre, 5 saniye sonra aralarındaki uzaklık kaç metredir? 5 A) 15 B) 2 C) 25 D) 3 E) Düz bir yolda hareket eden ve cisimlerinin konum - zaman grafikleri şekildeki gibidir. 5 saniye sonra cisimler arası uzaklık 2 m olduğuna göre, 1 saniye sonra cisimler arası uzaklık kaç metredir? (m) (m) onum (m) 1 (s) Düz bir yolda hareket eden cisimlerden cisminin konum - zaman, cisminin ise hız - zaman grafikleri şekildeki gibidir. 1 saniye sonunda cisminin yer değiştirmesi, ninki olduğuna göre, / oranı kaçtır? A) B) C) 1 D) E) (s) A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

19 UVVET ve HAREET 5 1. uvvetler için; I. Cisimlerin şeklini değiştirebilirler. II. Cisimlerin hareketlerini etkilemezler. III. Bazen temas ile bazen de temas gerektirmeden etkileri gözlenir. IV. İş yapabilirler. V. Dengelenmiş ya da dengelenmemiş kuvvetler şeklinde incelenirler. verilenlerinden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 2. uvvet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Çekme veya itme olarak hissedilir. B) Vektörel büyüklüktür. C) Cisimlerin hareketlerinde ve şekillerinde değişiklik yapabilir. D) Dinamometre ile ölçülür. E) SI sistemindeki birimi kilogram.kuvvettir. 3. Aşağıdaki durumların hangisi temas gerektiren kuvvetler e örnek olabilir? A) Güneş in Dünya yı çekmesi B) Yaklaştırdığımızda saç tellerimizin televizyon ekranına doğru yönelmesi C) Balıkçının teknesini iple kıyıya doğru çekmesi D) Üst tarafından mıknatıs tutulan eğik düzlem üzerindeki demir bilyenin yukarı doğru hareketlenmesi E) Daldaki elmanın yere düşmesi 4. Dengelenmemiş kuvvet etkisinde olan bir cisim; I. Duruyorsa kuvvet yönünde hızlanır. II. Hareket hâlinde ise, ya hızlanır ya da yavaşlar. III. Enerji kazanabilir. 5. Aşağıdakilerden hangisinde bir kuvvete ihtiyaç duyulmaz? A) Suyun buharlaştırılması B) Çantanın taşınması C) Topa vurulması D) Yayın sıkıştırılması E) Okun fırlatılması 6. uvvet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Cisimlere temas etmeden de uygulanabilir. B) Cisimler üzerinde itme veya çekme şeklinde uygulanabilir. C) Uygulandığı cismin şeklini değiştirmez. D) Uygulandığı cisimlerin hareket yönünü değiştirebilir. E) Uygulandığı cisme hız kazandırabilir. 7. I. Bütün etkileşimlerin temelinde itme ve çekme kuvvetleri vardır. II. İtme ve çekme kuvvetleri için kuvvetin temas etmesi şarttır. III. uvvetin kaynağı enerjidir. Yukarıdaki verilenlerden hangileri doğrudur? D) I ve III E) I, II ve III 8. I. uvvet duran cisimleri hareket ettirebilir. II. uvvet hareket eden cisimleri durdurabilir. III. uvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir. IV. uvvet, hareket eden cisimlerin yönlerini değiştirebilir. V. uvvet cisimleri döndürebilir. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 9. Dengelenmiş kuvvet etkisinde olan bir cisim için, I. Duruyorsa, durmaya devam eder. II. Hareket halinde ise, aynı yönde hareketini sürdürür. III. Her an enerji kazanır. 1. Aşağıdakilerden hangisi doğadaki temel kuvvetlerden değildir? A) Güçlü nükleer kuvvet B) Zayıf nükleer kuvvet C) ütle çekim kuvveti D) Ağırlık çekim kuvveti E) Elektromanyetik kuvvet

20 11. Sürtünme kuvveti Elektromanyetik kuvvet Zayıf nükleer kuvvet Güçlü nükleer kuvvet ütle çekim kuvveti Yukarıdakilerden kaç tanesi doğadaki temel kuvvetlerden değildir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Zayıf nükleer kuvvetle ilgili olarak, I. Güneş teki reaksiyonlar bu kuvvet sayesinde gerçekleşir. II. Atomun çekirdeğinin ortalama boyutlarında etkili olan kısa mesafeli bir kuvvettir. III. Bazı atomların çekirdeklerinde kararsızlık oluşmasına neden olur. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 12. Elektromanyetik kuvvetle ilgili olarak, I. aynağı yüklü parçacıklardır. II. Çekme ya da itme şeklinde olabilir. III. Manyetik trenin hareketini sağlayan kuvvet de elektromanyetik kuvvettir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 16. Evrenin yapısı ve evrendeki tüm hareketler; I. Güçlü nükleer kuvvet II. Elektromanyetik kuvvet III. Zayıf nükleer kuvvet IV. Gravitasyonel kuvvet verilen kuvvetlerin hangilerinin etkileşimi ve dengesi ile gerçekleşir? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve III D) I,II ve III E) I, II, III ve IV 13. Güçlü nükleer kuvvet için; I. Atomun çekirdeğindeki protonların ve nötronların dağılmadan bir arada durmalarını sağlar. II. Atomun çekirdeğinin oluşması için gerekli olan hassas bir değere sahiptir. III. Açığa çıktığı zaman büyük tahrip gücü meydana getirir. 17. I. Güçlü nükleer kuvvet çekirdek kuvvetidir. II. Elektromanyetik kuvvet elektrik ve manyetik etkisiyle oluşan kuvvettir. III. ütle çekim kuvveti gravitasyonel kuvvettir. IV. Zayıf nükleer kuvvet atom altı parçacıklarda oluşan kuvvettir. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve III D) I,II ve III E) I, II, III ve IV 14. Doğadaki en güçlü temel kuvvettir. İtme kuvvetidir. Sınırsız etki alanı vardır. Temas gerektiren bir kuvvettir. Atomun çekirdeği ile elektronlar arasındaki kuvvettir. Yukarıdaki özelliklerden kaç tanesi güçlü nükleer kuvvetin özelliğidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) I. Evrendeki bütün cisimler birbirini çeker. II. Dünya nın Ay a uyguladığı kütle çekim kuvveti, Ay ın Dünya ya uyguladığı kütle çekim kuvvetinden küçüktür. III. Dünya nın Ay a uyguladığı kütle çekim kuvveti, Ay ın Dünya ya uyguladığı kütle çekim kuvvetine zıt yöndedir. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? D) I ve III E) I, II ve III

KUVVET ve HAREKET. Şekil-1 de doğrusal A. yörüngelerde hareket. konumları görülmektedir.

KUVVET ve HAREKET. Şekil-1 de doğrusal A. yörüngelerde hareket. konumları görülmektedir. UVVET ve HAREET HAREET Cisimlerin hareketli olup olmaması, seçilen bir referans noktasına göre cismin zamanla yer değiştirmesine göre belirlenir. Bir cismin hareketi, belirli bir noktaya göre tanımlanır.

Detaylı

KUVVET BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. F 1 = 30N. Net kuvvet x yönünde 5 N olduğuna göre, cisme uygulanan 3. kuvvet, + F 3 = R = 5

KUVVET BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. F 1 = 30N. Net kuvvet x yönünde 5 N olduğuna göre, cisme uygulanan 3. kuvvet, + F 3 = R = 5 BÖLÜM 2 UVVET MODEL SORU - 1 DEİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. F net =5N 1. = 30N =20N =10N = 40N yatay düzlem = 30N yatay düzlem yatay düzlem I = 40N uvvetler cisme aynı yönde uygulandığında bileşke kuvvet maksimum,

Detaylı

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 7 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Adem ÇALIŞKAN Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Hareket, bir

Detaylı

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamik, kuvvet ile hareket arasındaki ilişkiyi inceler. Kuvvet Hareketsiz bir cismi harekete ettiren ve ya hareketini değiştiren etkiye kuvvet denir. Dinamiğin, Newton

Detaylı

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder.

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder. DİNAMİK Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Dinamiğin üç temel prensibi vardır. 1. Eylemsizlik

Detaylı

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 27.10.2016 DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamiğin Prensipleri (Newton Kanunları) 1) Eylemsizlik Prensibi (Dengelenmiş Kuvvetler) 2) Temel Prensip (Dengelenmemiş Kuvvetler) 3) Etki-Tepki

Detaylı

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ Sabit kabul edilen bir noktaya göre bir cismin konumundaki değişikliğe hareket denir. Bu sabit noktaya referans noktası denir. Fizikte hareket üçe ayrılır Ötelenme Hareketi:

Detaylı

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir KUVVET SORULARI (I)- L nin kütlesi K nın kütlesinden büyüktür. Çünkü hareket yönü aşağıya doğrudur. (II)- Sürtünme olup olmadığı kesin değildir. (III)- L nin ağırlığı, ipte oluşan T gerilme kuvvetinden

Detaylı

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir.

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir. HAREKET Bir cismin zamanla çevresindeki diğer cisimlere göre yer değiştirmesine hareket denir. Hareket konumuzu daha iyi anlamamız için öğrenmemiz gereken diğer kavramlar: 1. Yörünge 2. Konum 3. Yer değiştirme

Detaylı

Bir cismin iki konumu arasındaki vektörel uzaklıktır. Başka bir ifadeyle son konum (x 2 ) ile ilk konum

Bir cismin iki konumu arasındaki vektörel uzaklıktır. Başka bir ifadeyle son konum (x 2 ) ile ilk konum DOĞRUSAL ve BAĞIL HAREKET Hareket Maddelerin zamanla yer değiştirmesine hareket denir. Fakat cisimlerin nereye göre yer değiştirdiği ve nereye göre hareket ettiği belirtilmelidir. Örneğin at üstünde giden

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243

ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243 ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243 1.Bir cisim, sabit hızla gideceği yolun 1/3 ünü 40km/h hızla 1/2. sini 50km/h hızla, geri kalan yolu ise 100km/h hızla gidiyor. Bu cismin ortalama hızı kaç km/h tır? A)40 B)45 C)50

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 13 Parçacık Kinetiği: Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 13 Parçacık

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 Numara Ön Takı Simge sin 37 = cos 53 = 0,6 sin 53 = cos 37 = 0,8 10 9 giga G tan 37 = 0,75 10 6 mega M tan 53 = 1,33 10 3

Detaylı

DİNAMİK. Merkezcil Kuvvet Kütle Çekimi. Konu Başlıkları Serbest Cisim Diyagramı Newton un Hareket Kanunları. Sürtünme Kuvveti

DİNAMİK. Merkezcil Kuvvet Kütle Çekimi. Konu Başlıkları Serbest Cisim Diyagramı Newton un Hareket Kanunları. Sürtünme Kuvveti DİNAMİK Konu Başlıkları Serbest Cisim Diyagramı Newton un Hareket Kanunları Eylemsizlik Temel Kanun Etki-Tepki Sürtünme Kuvveti Merkezcil Kuvvet Kütle Çekimi Serbest Cisim Diyagramı Bir cisme etki eden

Detaylı

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Newton un II. yasası Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Bir cisme F A, F B ve F C gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET Bir Doğru Boyunca Hareket Konum ve Yer-değiştirme Ortalama Hız Ortalama Sürat Anlık Hız Ortalama ve Anlık İvme Bir Doğru Boyunca Hareket Kinematik, cisimlerin hareketini

Detaylı

Hareket Kanunları. Newton un Hareket Kanunları. Fiz 1011 Ders 5. Eylemsizlik - Newton un I. Yasası. Temel - Newton un II. Yasası

Hareket Kanunları. Newton un Hareket Kanunları. Fiz 1011 Ders 5. Eylemsizlik - Newton un I. Yasası. Temel - Newton un II. Yasası Fiz 1011 Ders 5 Hareket Kanunları Newton un Hareket Kanunları Eylemsizlik - Newton un I. Yasası Temel - Newton un II. Yasası Etki-Tepki - Newton un III. Yasası http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ DİNAMİK

Detaylı

A ile B kentleri arası 480 km dir. A kentinden 60 km/sa hızla hareket eden bir araç kaç saat sonra B kentine ulaşır? A) 7 B)8 C)9 D)10 E) 11

A ile B kentleri arası 480 km dir. A kentinden 60 km/sa hızla hareket eden bir araç kaç saat sonra B kentine ulaşır? A) 7 B)8 C)9 D)10 E) 11 HAREKET SORULARI SORU 1 A ile B kentleri arası 480 km dir. A kentinden 60 km/sa hızla hareket eden bir araç kaç saat sonra B kentine ulaşır? A) 7 B)8 C)9 D)10 E) 11 X = 480 km, V = 60 km/sa X = V.t =>

Detaylı

Alınan Yol Geçen Zaman Sürat. m (metre) s (saniye) m/s (metre/saniye) km (kilometre) h (saat) km/h(kilometre/ saat

Alınan Yol Geçen Zaman Sürat. m (metre) s (saniye) m/s (metre/saniye) km (kilometre) h (saat) km/h(kilometre/ saat Hareket Bir cismin sabit kabul edilen bir noktaya göre zamanla yer değiştirmesine hareket denir. Bir cisim çevresindeki varlıklara göre sürekli yer değiştiriyorsa o cisim hareketlidir diyebiliriz. Bir

Detaylı

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi Kuvvet izik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi 2 Kuvvet Kuvvet ivmelenme kazandırır. Kuvvet vektörel bir niceliktir. Kuvvetler çift halinde bulunur. Kuvvet

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir?

1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir? 1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir? A) -1/6 B) 1 C) 1/2 D) 1/5 E) 3 2) Durgun halden harekete geçen bir cismin konum-zaman grafiği şekildeki

Detaylı

Hareket Kanunları Uygulamaları

Hareket Kanunları Uygulamaları Fiz 1011 Ders 6 Hareket Kanunları Uygulamaları Sürtünme Kuvveti Dirençli Ortamda Hareket Düzgün Dairesel Hareket http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Sürtünme Kuvveti Çevre faktörlerinden dolayı (hava,

Detaylı

Hız. t 1 2t 1 3t 1 4t 1. Zaman 1-4- P. Suya göre hızları şekildeki gibi olan K ve L motorlarında, K motoru X noktasında karşı kıyıya çıkmıştır.

Hız. t 1 2t 1 3t 1 4t 1. Zaman 1-4- P. Suya göre hızları şekildeki gibi olan K ve L motorlarında, K motoru X noktasında karşı kıyıya çıkmıştır. 1-4- P A M Suya göre hızları şekildeki gibi olan ve motorlarında, motoru X noktasında karşı kıyıya çıkmıştır. Akıntı hızı sabit, bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre motoru hangi noktada karşı kıyıya çıkar?

Detaylı

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0 ĐŞ GÜÇ ENERJĐ Đş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir.. Yapılan iş, kuvvet ile kuvvetin etkisinde yapmış olduğu yerdeğiştirmenin

Detaylı

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Bölüm 1. Fizik ve Ölçme 1. Aşağıdaki ölçme sonuçlarını 3 anlamlı rakamla gösteriniz. (a) 145,61 (b) 23457 (c) 2,4558 (d) 0,023001 (e) 0,12453 2. Farklı hasaslıkta aletler kullanılarak

Detaylı

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI NEWTON UN HAREET ANUNARI. I. aza anında eniyet keeri olayan yolcunun ön cadan fırlaası. II. Hızlanan bir araç içindeki kolilerin devrilesi. III. Masa üzerinde duran vazonun asa örtüsü hızla çekildiğinde

Detaylı

Fizik 101: Ders 7 Ajanda

Fizik 101: Ders 7 Ajanda Fizik 101: Ders 7 Ajanda Sürtünme edir? asıl nitelendirebiliriz? Sürtünme modeli Statik & Kinetik sürtünme Sürtünmeli problemler Sürtünme ne yapar? Yeni Konu: Sürtünme Rölatif harekete karşıdır. Öğrendiklerimiz

Detaylı

6. Sınıf Fen ve Teknoloji

6. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Kuvvet Kuvveti göremeyiz, ancak onu etkileri ile tanırız. Kuvvet; Duran bir cismi hareket ettirebilir. Hareket eden bir cismi durdurabilir. Hareket eden bir cismin hızını değiştirebilir. Hareket

Detaylı

HAREKETİN KİNEMATİK İNCELENMESİ

HAREKETİN KİNEMATİK İNCELENMESİ HAREKETİN KİNEMATİK İNCELENMESİ Kinematik, cisimlerin hareketlerini, bu hareketlere neden olan ya da bu hareketler sonucunda oluşan kuvvetlerden bağımsız olarak inceleyen fizik dalıdır. Klasik mekaniğin

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

FIZ Uygulama Vektörler

FIZ Uygulama Vektörler Vektörler Problem 1 - Serway 61/75 Bir dikdörtgenler prizmasının boyutları şekildeki gibi a=10,0 cm, b=20,0 cm ve c=15,0 cm dir. a) Yüz köşegen vektörü R 1 nedir? b) Cisim köşegen vektörü R 2 nedir? c)

Detaylı

Bağıl hız ve bağıl ivme..

Bağıl hız ve bağıl ivme.. Bağıl hız ve bağıl ivme.. Bağıl hareket, farklı referans sistemlerindeki farklı gözlemciler tarafından hareketlerin nasıl gözlemlendiğini ifade eder. Aynı hızla giden iki otomobilden birisinde bulunan

Detaylı

1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR MEKANİK RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DİNAMİK STATİK

1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR MEKANİK RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DİNAMİK STATİK STATİK Ders Notları Kaynaklar: 1.Engineering Mechanics: Statics, 9e, Hibbeler, Prentice Hall 2.Engineering Mechanics: Statics, SI Version, 6th Edition, J. L. Meriam, L. G. Kraige 1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

İş, Güç ve Enerji. Fiz Ders 7. Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Güç. İş-Kinetik Enerji Teoremi

İş, Güç ve Enerji. Fiz Ders 7. Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Güç. İş-Kinetik Enerji Teoremi Fiz 1011 - Ders 7 İş, Güç ve Enerji Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş Güç İş-Kinetik Enerji Teoremi http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Günlük yaşamda iş kavramı bir çok

Detaylı

GÜÇ Birim zamanda yapılan işe güç denir. SI (MKS) birim sisteminde güç birimi

GÜÇ Birim zamanda yapılan işe güç denir. SI (MKS) birim sisteminde güç birimi İŞ-GÜÇ-ENERJİ İŞ Yola paralel bir F kuvveti cisme yol aldırabiliyorsa iş yapıyor demektir. Yapılan iş, kuvvet ile yolun çarpımına eşittir. İş W sembolü ile gösterilirse, W = F. Δx olur. Burada F ile Δx

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çözümleri DAĞHAN MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK İÇİNDEKİLE 1. GİİŞ - Skalerler ve ektörler - Newton Kanunları 2. KUET SİSTEMLEİ - İki Boyutlu

Detaylı

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu 1. Kütlesi 7 kg olan motorsuz oyuncak bir araba, sürtünmesiz yatay bir düzlem üzerinde 4 m/s ilk hız ile gitmektedir. Araba daha sonra ilk hızı ile

Detaylı

Video 01. Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır.

Video 01. Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır. Video 01 01.İŞ GÜÇ ENERJİ A) İŞİN TANIMI Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır. Bir başka deyişle kuvvetin X yolu boyunca

Detaylı

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 İŞ İş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir. Yola paralel bir F kuvveti

Detaylı

Fizik 101-Fizik I Hareket Kanunları. Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Enerji Araştırmalrı Laboratuarı (YDB- Bodrum Kat) İçerik

Fizik 101-Fizik I Hareket Kanunları. Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Enerji Araştırmalrı Laboratuarı (YDB- Bodrum Kat) İçerik Fizik 101-Fizik I 2013-2014 Hareket Kanunları Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Enerji Araştırmalrı Laboratuarı (YDB- Bodrum Kat) İçerik Kuvvet Kavramı Newton nun Birinci Yasası ve Eylemsizlik

Detaylı

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ 1.1. FİZİKTE ÖLÇME VE BİRİMLERİN ÖNEMİ... 2 1.2. BİRİMLER VE BİRİM SİSTEMLERİ... 2 1.3. TEMEL BİRİMLERİN TANIMLARI... 3 1.3.1. Uzunluğun

Detaylı

Düzgün olmayan dairesel hareket

Düzgün olmayan dairesel hareket Düzgün olmayan dairesel hareket Dairesel harekette cisim üzerine etki eden net kuvvet merkeze doğru yönelmişse cismin hızı sabit kalır. Eğer net kuvvet merkeze doğru yönelmemişse, kuvvet teğetsel ve radyal

Detaylı

Fizik 203. Ders 5 İş-Enerji- Momentum Ali Övgün. Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel:

Fizik 203. Ders 5 İş-Enerji- Momentum Ali Övgün. Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel: Fizik 203 Ders 5 İş-Enerji- Momentum Ali Övgün Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel: 0392-630-1379 ali.ovgun@emu.edu.tr www.aovgun.com İşinTanımı Güç KinetikEnerji NetKuvvetiçinİş-EnerjiTeoremi EnerjininKorunumuYasası

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 17 Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği; Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

KUVVET, MOMENT ve DENGE

KUVVET, MOMENT ve DENGE 2.1. Kuvvet 2.1.1. Kuvvet ve cisimlere etkileri Kuvvetler vektörel büyüklüklerdir. Kuvvet vektörünün; uygulama noktası, kuvvetin cisme etkidiği nokta; doğrultu ve yönü, kuvvetin doğrultu ve yönü; modülüyse

Detaylı

Mekanik Deneyleri I ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI

Mekanik Deneyleri I ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI Mekanik Deneyleri I Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI ÜNİTE 5 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; hareket, kuvvet ve kuvvetlerin bileşkesi, sürtünme kuvveti, Newton'un II. hareket yasası, serbest

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A S 2 FİZİ TESTİ. Bu testte 0 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. Aşağıdakilerden hangisi momentum birimidir? joule joule A) B) newton saniye weber

Detaylı

İŞ Bir F kuvveti uygulandığı cismin yer değiştirmesini sağlıyor ise bu kuvvet cisim üzerine iş yapıyor demektir. İş W sembolü ile gösterilir.

İŞ Bir F kuvveti uygulandığı cismin yer değiştirmesini sağlıyor ise bu kuvvet cisim üzerine iş yapıyor demektir. İş W sembolü ile gösterilir. İŞ Bir F kuvveti uygulandığı cismin yer değiştirmesini sağlıyor ise bu kuvvet cisim üzerine iş yapıyor demektir. İş W sembolü ile gösterilir. W = F. Δr =!F! Δr cosθ Yola paralel bir F! kuvveti cismin yatay

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı 29 Kasım 2010 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 13:00 Bitiş Saati: 14:30 Toplam Süre: 90 Dakika Lütfen adınızı

Detaylı

GÜZ YARIYILI FİZİK 1 DERSİ

GÜZ YARIYILI FİZİK 1 DERSİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI FİZİK 1 DERSİ Yrd. Doç. Dr. Hakan YAKUT SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Ofis: FEF A Blok, 812 nolu oda Tel.: +90 264 295 (6092) 1 Bölüm 3 İKİ BOYUTTA HAREKET 2 İçerik Yerdeğistirme,

Detaylı

KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ Bu bölümde, düzlemsel kinematik, veya bir rijit cismin düzlemsel hareketinin geometrisi incelenecektir. Bu inceleme, dişli, kam ve makinelerin yaptığı birçok işlemde

Detaylı

Fizik 203. Ders 6 Kütle Çekimi-Isı, Sıcaklık ve Termodinamiğe Giriş Ali Övgün

Fizik 203. Ders 6 Kütle Çekimi-Isı, Sıcaklık ve Termodinamiğe Giriş Ali Övgün Fizik 203 Ders 6 Kütle Çekimi-Isı, Sıcaklık ve Termodinamiğe Giriş Ali Övgün Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel: 0392-630-1379 ali.ovgun@emu.edu.tr www.aovgun.com Kepler Yasaları Güneş sistemindeki

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar ÜNTE: UVVET ve HAREETN BUUŞMASI - ENERJ ONU: ş ap, Enerji Aktar ÖRNE SORUAR VE ÇÖZÜMER. = 0 N Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan cismi 0 N luk kuvvetin etkisinde 4 metre yer değiştirmiştir.

Detaylı

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 3 Hareket Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar hareket kavramını, hareketi doğuran kuvvetleri, hız kavramını, ivme kavramını, enerji kavramını, hareket ile enerji arasındaki ilişkiyi öğreneceksiniz.

Detaylı

Biyomekanik Newton Hareket Kanunları

Biyomekanik Newton Hareket Kanunları Biyomekanik Newton Hareket Kanunları Dr. Murat Çilli Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Aristo. MÖ 300 yıllarında Aristo ( MÖ 384-322 ) hareket için gözlemlerine

Detaylı

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir.

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. BÖLÜM POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. Mesela Şekil.1 de görülen

Detaylı

MANYETIZMA. Manyetik Alan ve Manyetik Alan Kaynakları

MANYETIZMA. Manyetik Alan ve Manyetik Alan Kaynakları MANYETIZMA Manyetik Alan ve Manyetik Alan Kaynakları MAGNETİZMA Mıknatıs ve Özellikleri Magnetit adı verilen Fe 3 O 4 (demir oksit) bileşiği doğal bir mıknatıstır ve ilk olarak Manisa yakınlarında bulunduğu

Detaylı

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış Doğrusal Hareket - 3 BÖÜ 03 Test 03 1. Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış küp yere dik paralel ışık ile aydınlatılmaktadır. üpün noktasında bulunan karınca şekildeki - - - N

Detaylı

DİNAMİK - 7. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

DİNAMİK - 7. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü DİNAMİK - 7 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 7. HAFTA Kapsam: Parçacık Kinetiği, Kuvvet İvme Yöntemi Newton hareket

Detaylı

DİNAMİK Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

DİNAMİK Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü DİNAMİK - 11 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 11. HAFTA Kapsam: İmpuls Momentum yöntemi İmpuls ve momentum ilkesi

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

Bölüm 2. Bir boyutta hareket

Bölüm 2. Bir boyutta hareket Bölüm 2 Bir boyutta hareket Kinematik Dış etkenlere maruz kalması durumunda bir cismin hareketindeki değişimleri tanımlar Bir boyutta hareketten kasıt, cismin bir doğru boyunca hareket ettiği durumların

Detaylı

Fizik 101-Fizik I

Fizik 101-Fizik I Fizik 101-Fizik I 2013-2014 Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Newton nun İkinci Yasasının Düzgün Dairesel Harekete Uygulanması Sabit hızla

Detaylı

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Fiz 1011 - Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Açısal Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Dönme Kinematiği: Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi Açısal ve Doğrusal Nicelikler Dönme Enerjisi Eylemsizlik

Detaylı

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 SORUAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma ızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 2. cismi v ızı ile ukarı atılıp, ise serbets bırakılıyor.

Detaylı

Doç.Dr. Cesim ATAŞ MEKANİK ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER MEKANİĞİ DİNAMİK

Doç.Dr. Cesim ATAŞ MEKANİK ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER MEKANİĞİ DİNAMİK STATİK (Ders Notları) Kaynak: Engineering Mechanics: Statics, SI Version, 6th Edition, J. L. Meriam, L. G. Kraige, Wiley Yardımcı Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C Hibbeler & S.C. Fan, Literatür

Detaylı

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar ... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014 Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen düzeneklerden hangisi ya da hangilerinde

Detaylı

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyen F kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve A dan A ne diferansiyel

Detaylı

Düşen Elmanın Fiziği

Düşen Elmanın Fiziği Düşen Elmanın Fiziği Elma neden yere düşer? Kütle: Eylemsizliği ölçmek için kullanılan bir terimdir ve SI (Uluslararası Birim Sistemi) birim sisteminde birimi kilogramdır. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÖLÇÜLMESİ 50 N B C

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÖLÇÜLMESİ 50 N B C 1-1- 50 N 50 N 50 N A B C Şekilde özdeş dinamometrelerin ucuna asılan A, B ve C cisimlerinin ağırlıkları arasındaki doğru ilişki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) A > B > C

Detaylı

Fizik 101: Ders 9 Ajanda

Fizik 101: Ders 9 Ajanda Fizik 101: Ders 9 Ajanda İş & Enerji Müzakere Tanımlar Sabit bir kuvvetin yaptığı iş İş/kinetik enerji theoremi Çoklu sabit kuvvetin yaptığı iş Yorum İş & Enerji Fiziğin en önemli kavramlarından biri Mekaniğe

Detaylı

ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ

ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖABT FİZİ ÖĞRETMENİĞİ 000000000 omisyon ÖABT FİZİ ÖĞRETMENİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-8-97-2 itapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve

Detaylı

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -8-

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -8- 1 Dinamik Fatih ALİBEYOĞLU -8- Giriş 2 Önceki bölümlerde F=m.a nın maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini kullandık. Hız değişimlerinin yapılan

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı 13 Ocak 2011 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 13:00 Bitiş Saati: 14:20 Toplam Süre: 80 Dakika Lütfen adınızı ve

Detaylı

6. Sınıf Fen ve Teknoloji

6. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Kuvvet Hareket halindeki bir cismi durduran, duran bir cismi harekete geçiren, cisimlerde yer ve yön değişikliği yaratan etkiye kuvvet denir. Kuvvet F ile gösterilir. Birimi Newton (N) olarak kullanılır.

Detaylı

STATİK YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

STATİK YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU STATİK YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU http://kisi.deu.edu.tr/kamile.tosun/ 2011-2012 BAHAR - ÇEVRE KT 1 KİTAPLAR Mühendislik Mekaniği - Statik, R.C. Hibbeler, S.C. Fan, Literatür Yayıncılık, ISBN:

Detaylı

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir.

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. ÖDEV SETİ 4 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. 2) a) 3 kg lık b) 7 kg lık blok iki ip ile şekildeki gibi bağlanıyor, iplerdeki gerilme

Detaylı

ÇÖZÜMLER İSABET YAYINLARI. Ders 09. Bileşke Kuvvet. Derse Hazırlık BİLEŞKE KUVVET. A. Kuvvet Nedir?

ÇÖZÜMLER İSABET YAYINLARI. Ders 09. Bileşke Kuvvet. Derse Hazırlık BİLEŞKE KUVVET. A. Kuvvet Nedir? Ders 09 Derse Hazırlık Kuvvet ile güç arasında fark var mıdır? Cisimler neden hızlanır, yavaşlar ya da durur? Halat çekme oyunu oynadınız mı? Nasıl sonuçlandı? Neden? A. Kuvvet Nedir? BİLEŞKE KUVVET Duran

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s Metrik Ön Takılar sin 4 = cos 4 = 0,7 Rakam Ön Takı Simge sin 7 = cos = 0,6 sin = cos 7 = 0,8 10 9 giga G tan 7 = 0,7 10 6 mega M sin 0 = cos 60 = -cos 10 = 0, 10 kilo

Detaylı

Mekanik, Statik Denge

Mekanik, Statik Denge Mekanik, Statik Denge Mardin Artuklu Üniversitesi 2. Hafta-01.03.2012 İdris Bedirhanoğlu url : www.dicle.edu.tr/a/idrisb e-mail : idrisbed@gmail.com 0532 657 14 31 Statik **Statik; uzayda kuvvetler etkisi

Detaylı

DENEY 1. İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

DENEY 1. İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi DENEY 1 Düzgün Doğrusal Hareketin İncelenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Isparta - 2018 Amaçlar 1. Tek boyutta hareket kavramının incelenmesi. 2. Yer değiştirme ve

Detaylı

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir.

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. D şıkkında 3N - 1N = 2N dir. E şıkkında kök 10 dur. 3 ün karesi artı

Detaylı

3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Grv. M. ERYÜREK Arş. Grv. H. TAŞKIN

3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Grv. M. ERYÜREK Arş. Grv. H. TAŞKIN 3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Gr. M. ERYÜREK Arş. Gr. H. TAŞKIN AMAÇ Eğik düzlemdeki imeli hareketi gözlemek e bu hareket için yol-zaman, hız-zaman ilişkilerini incelemek, yerçekimi imesini

Detaylı

MEKANİZMA TEKNİĞİ (3. Hafta)

MEKANİZMA TEKNİĞİ (3. Hafta) MEKANİZMALARIN KİNEMATİK ANALİZİ Temel Kavramlar MEKANİZMA TEKNİĞİ (3. Hafta) Bir mekanizmanın Kinematik Analizinden bahsettiğimizde, onun üzerindeki tüm uzuvların yada istenilen herhangi bir noktanın

Detaylı

DENEY 2. Statik Sürtünme Katsayısının Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

DENEY 2. Statik Sürtünme Katsayısının Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi DENEY 2 Statik Sürtünme Katsayısının Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Isparta-2018 Amaç 1. Kuru yüzeler arasındaki sürtünme kuvveti ve sürtünme katsayısı kavramlarının

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL ELEKTRİKSEL POTANSİYEL Elektriksel Potansiyel Enerji Elektriksel potansiyel enerji kavramına geçmeden önce Fizik-1 dersinizde görmüş olduğunuz iş, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu kavramları ile

Detaylı

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2)

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 1 Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 2 Kütlesi 20 kg olan bir cisim 10 m/s hızla hareket ederken kinetik

Detaylı

Metrik sistemde uzaklık ve yol ölçü birimi olarak metre (m) kullanılır.

Metrik sistemde uzaklık ve yol ölçü birimi olarak metre (m) kullanılır. LİNEAR (DÜZGÜN DOĞRUSAL) BİOKİNEMATİK ÖZELLİKLER Düzgün doğrusal hareket bir cismin düz bir doğrultuda ilerlemesi, yer değiştirmesidir. Uzunluk, hız, ivmelenme bu bölümde incelenir. Yol-Uzaklık kavramları:

Detaylı

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 /01/201.. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen

Detaylı

ENERJİ. Konu Başlıkları. İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu

ENERJİ. Konu Başlıkları. İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu ENERJİ Konu Başlıkları İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu İş Bir cisme uygulanan kuvvet o cismin konumunu değiştirebiliyorsa, kuvvet iş yapmış denir. İş yapan bir kuvvet cismin

Detaylı

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ( ) a) Termometreler genleşme ilkesine göre çalışır. ( ) b) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır. ( ) c) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin

Detaylı

KKKKK VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2. Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7

KKKKK VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2. Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s Metrik Ön Takılar sin = cos = 0, Numara Ön Takı Simge sin = cos = 0,6 sin = cos = 0,8 10 9 giga G tan = 0, 10 6 mega M sin 0 = cos 60 = -cos 10 = 0, 10 kilo k sin 60

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU

Öğr. Gör. Serkan AKSU Öğr. Gör. Serkan AKSU www.serkanaksu.net İki nokta arasındaki yerdeğiştirme, bir noktadan diğerine yönelen bir vektördür, ve bu vektörün büyüklüğü, bu iki nokta arasındaki doğrusal uzaklık olarak alınır.

Detaylı

r r r F İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından

r r r F İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyenf r kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından r r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve d r A dan A ne

Detaylı