KUVVET ve HAREKET. Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUVVET ve HAREKET. Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ]"

Transkript

1 KUVVET ve HAREKET Kaldırma kuvveti [Anahtar kavram : Kaldırma kuvveti ] Sıvıların kaldırma kuvveti : Bütün sıvılar, içerisine atılan cisimlere kaldırma kuvveti uygulayarak cisimleri yukarıda tutmaya çalışırlar. Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin nedeni : Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti, cismin sıvı içerisine batırılmadan önceki ağırlığı ( G ) ile cismin sıvı içerisine batırıldıktan sonraki ağırlığının ( G ı ) farkına eşittir. 1

2 Kaldırma kuvvetini etkileyen faktörler : a. Cismin sıvı içerisine batan hacminin büyüklüğü : Cismin battığı sıvının içerisinde kalan kısmın hacmi ne kadar fazlaysa taşan suyun ağırlığı da o kadar fazla olacağından cismin batan kısmının hacmi ile sıvının cisme etki eden kaldırma kuvveti arasında doğru orantı vardır. b. Cismin batırıldığı sıvının hacminin büyüklüğü : Cismin batırıldığı sıvının hacmi ne olursa olsun taşan sıvı miktarı değişmeyeceğinden batırılan sıvının hacmi cisme etki eden kaldırma kuvvetini etkilemez. 2

3 c. Cismin batırıldığı sıvının türü (yoğunluğu) : Cismin batırıldığı sıvının yoğunluğu arttıkça taşan sıvının ağırlığı da o kadar fazla olacağından cisme etki eden kaldırma kuvveti ile cismin batırıldığı sıvının yoğunluğu arasında doğru orantı vardır. d. Batırılan cismin türü (yoğunluğu) : Batan kısmın hacmi sabit kalmak koşuluyla batırılan cismin türü (yoğunluğu) nasıl olursa olsun taşan sıvının ağırlığı aynı olacağından batırılan cismin türü (yoğunluğu) cisme etki eden kaldırma kuvvetini etkilemez. Arşimed ilkesi : Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü daima, batırılan cismin taşırdığı sıvının ağırlığına eşittir. Buna Arşimed ilkesi denir. Bu ilkeden faydalanılarak sıvılardaki kaldırma kuvvetinin büyüklüğü hesaplanabilir. 3

4 Etkinlik : Bir cismin ağırlığı, sırasıyla A,B ve C sıvılarının içerisinde ayrı ayrı tartılıyor. Dinamometreler sırasıyla 50 N, 45 N ve 55 N değerlerini gösterdiğine göre A,B ve C sıvılarının yoğunlukları arasındaki ilişki nasıldır? Etkinlik : Eşit hacim bölmeli K cisminin ağırlığı I durumunda 60 N, II durumunda 40 N olarak ölçülüyor. Her bir bölmenin hacmi 25 ml olduğuna göre, aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Durum Dinamometre değeri (N) Kaldırma kuvveti (N) Cismin batma miktarı (ml) Yer değiştiren sıvı miktarı (ml) I 60 II 40 III 4

5 Bazı cisimler neden yüzer? [Anahtar kavramlar : yüzme, batma, yoğunluk] Suda hafif olan cisimler yüzer, ağır olan cisimler batar genellemesininn tam olarak doğru bilgi içermesi için suda yoğunluğu sudan az olan cisimler yüzer, yoğunluğu sudan fazla olan cisimler batar şeklinde düzeltilmesi gerekir. Aynı ağırlıktaki tahtaa kurşun kalem ile dolma kalemden yoğunluğu suyun yoğunluğun dan az olan kurşun kalem su üzerinde yüzerken, yoğunluğuu suyun yoğunluğun dan fazla olan metal dolma kalem suyun dibine batar. Birbirine karışmayan birden fazla sıvı madde bir kap içerisine konulduğunda yoğunluğu en fazla olan altta, en az olan üstte olacak şekilde bulunur. Yoğunluk (özkütle) : Bir maddenin birim hacminin kütlesine yoğunluk (özkütle) denir. Yoğunluk maddeler için ayırt edici bir özellik olduğu için maddelerin yoğunlukları birbirinden farklıdır. Etkinlikk : Eşit kollu terazinin uçlarındaki kefelerde K, L ve T cisimleri varken, şekildeki gibi dengede duruyorlar. Cisimler eşit hacimli olduğuna göre, cisimlerin yoğunlukları d k, d L ve d T arasında nasıl bir ilişki vardır? 5

6 Yüzme şartı : Bir cisim sıvı içerisine bırakıldığında hacminin bir kısmı sıvının içerisinde duruyorsa cisim yüzüyor demektir. Yüzen bir cisme etki eden sıvı kaldırıma kuvveti ve cismin ağırlığı eşit büyüklüktedir. Yüzen cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçüktür. Askıda kalma şartı : Bir cisim sıvı içerisine bırakıldığında sıvı içerisinde dengede duruyorsa cisim askıda kalıyor demektir. Askıda kalan cisme etki eden kaldırma kuvveti ve cismin ağırlığı eşit büyüklüktedir. Askıda kalan cismin yoğunluğu ile sıvının yoğunluğu birbirine eşittir. Batma şartı : Bir cisim sıvı içerisine bırakıldığında cisim sıvının tabanına yapışıyorsa cisim batmış demektir. Batan cisme etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçük olduğu için kaldırma kuvveti cismi yüzdürmeye yetmez. Batan cismin yoğunluğu, battığı sıvının yoğunluğundan fazladır. 6

7 Bir geminin suda yüzmesi, onun geniş bir yüzey haline getirildiğinde sanki yoğunluğu suyun yoğunluğuna göre daha az olan bir madde ile benzer özellikteymiş gibi olmasıyla açıklanır. Bu durumda geniş yüzey haline getirildikten sonra kaldırma kuvveti, geminin geniş yüzey haline getirilmeden önceki blok haline etki eden kaldırma kuvvetinden daha büyük olur. Bu da blok halindeyken yüzemeyen geminin yüzeyi genişletildikten sonra yüzebilmesini sağlar. Deney : 4 x 4 x 7 cm boyutlarında bir tahta parçası dinamometreye bağlanıp ağırlığı ölçüldükten sonra yüzmesi sağlanacak şekilde yavaş yavaş su içerisine daldırılıyor. Yüzerken ağırlığı tekrar ölçülüyor. Sonuç : Yüzen bir cisme etki eden kaldırma kuvveti ile cismin ağırlığı arasında nasıl bir ilişki vardır? [Dinamometrenin sıfır değerini göstermesi cisme etki eden kaldırma kuvveti ile cismin ağırlığının birbirini dengelediğini gösterir. Yüzen bir cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olduğu için cismin ağırlığı cisme etki eden kaldırma kuvvetine eşittir.] 7

8 Bir cismin bir sıvıda dibe batması,cisme etki eden kuvvetleri göz önüne alarak nasıl açıklanır?[cismin ağırlığı, cisme etki eden kaldırma kuvvetinden fazlaysa cisim batar] Kendimizi değerlendirelim : 1. Tamamı sıvı içerisine batmış olan bir cisme etki eden kaldırma kuvveti ile cismin ağırlığı arasındaki ilişki nasıl olur? Eğer cisim sıvının dibine batmamışsa cismin ağırlığı cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğüne eşit olur. Eğer cisim tamamen dibe batmışsa cismin ağırlığı cisme etki eden kaldırma kuvvetinden büyük olur. 2. Yoğunluğu 1,7 g/cm 3 olan bir cisim 1700 g gelmektedir. Bu cisim 0,8 g/cm 3 yoğunluğa sahip bir sıvı içerisine bırakıldığında tamamen batıyor. Buna göre ; a. Cismin hacmi ne kadardır? b. Yeri değişen sıvının hacmini hesaplayınız? Cisim tamamen battığı için V batan =V cisim = 1000 cm 3 c. Yeri değişen sıvının kütlesini hesaplayınız? Batan cismin hacmi taşan cismin hacmine eşit olur. 3. Denizin belli bir derinliğindeki iki balık adamın ellerinde, birbiriyle aynı ağırlıkta ve yoğunlukları suyun yoğunluğundan küçük olan birer top bulunmaktadır. Toplardan birinin hacmi diğerinin iki katıdır. Balık adamlar ellerindeki topları serbest bırakırlarsa bu toplar su yüzeyine çıkar mı? Çıkarsa hangisi daha kısa sürede çıkar? Neden? Hacmi büyük olan topun yoğunluğu hacmi küçük olan topun yoğunluğundan daha azdır. Hacmi büyük olan top hacmi küçük olana göre suyun içerisine batırıldığında taşıracağı su miktarı daha fazla olur. Bu yüzden hacmi büyük olan topa etki eden kaldırma kuvveti hacmi küçük olana göre daha fazladır. Ağırlıklar aynı olduğu için bileşke kuvveti (net kuvvet) büyük olan büyük hacimli topu su üzerine çıkarkenki süratlenme miktarı küçük olan topa göre daha fazladır. Bu yüzden hacmi büyük olan top su üzerine hacmi küçük olan topa göre daha kısa sürede ulaşır. 4. Alkolle doldurulmuş bir kaba, şekildeki gibi bu sıvıda yüzebilen bir cisim bırakılıyor. Bu sırada bir miktar alkolün taştığı gözleniyor. Buna göre ; I. Kaldırma kuvveti, taşan sıvının ağırlığına eşittir. II. Cismin ağırlığı, taşan sıvının ağırlığına eşittir. III. Kaldırma kuvveti, cismin ağırlığına eşittir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 8

9 Havanın kaldırma kuvveti : Açık hava da tıpkı sıvılar gibi cisimlere kaldırma kuvveti uygular. Zeplinler ve balonlar havanın kaldırma kuvveti ile çalışır. Havanın kaldırma kuvvetinin sebebi de cisim üzerine etki eden basınç kuvvetlerinin bileşkesinin yukarı doğru olmasıdır. 9

10 BASINÇ [Anahtar kavram: basınç] Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvetin büyüklüğüne basınç denir. Birimi Paskal dır (Newton/m 2 ). Bir bıçağın daha iyi kesebilmesi için bilenmesi, sivri topuklu ayakkabı ile karda zor yürünebilmesi, balta ile odunun ikiye ayrılabilmesi, makasın kağıdı kesebilmesi, sivri uçlu bir raptiyenin ele daha kolay batması gibi olaylar basınç ile açıklanabilen kavramlardır. (Ders kitabı 65,66,67. sayfadaki örnekler)(çalışma kitabı 42. sayfadaki 13. Etkinlik, ve 44. Sayfadaki 14. Etkinlik) Örnek : 60 kg kütleli anne 30 kg kütleli kızıyla kumda yürümektedir. Annenin taban alanının alanı 2 dm 2, kızınınki ise 1 dm 2 dir. Anne ve kızın kuma batmaları ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) Anne daha ağır olduğu için daha çok batar B) Annenin taban alanı daha büyük olduğu için daha çok batar C) Annenin ağırlığının taban alanına oranı ile kızın ağırlığının taban alanına oranı aynı olduğundan, anne kız kumda aynı oranda batar D) Kızın ayağının taban alanı az olduğundan daha çok batar (Ders kitabı 66.sayfa 5.etkinlik, 67.sayfadaki balon şişirme örneği, çalışma kitabı 42. sayfadaki 13. etkinlik, 43. sayfadaki 14. etkinlik bilinmeli!) Örnek : Aynı maddeden yapılmış R ve R/2 yarıçaplı yarımkürelerin tabanlara yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2 dir. P 1 ve P 2 basınçlarının büyüklükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) P 1 =P 2 /2 B) P 1 =2P 2 C) P 1 =4P 2 D) P 1 =8P 2 10

11 Örnek : Şekildeki K ve L silindirlerinin özkütlesi, 2d ve d dir. Bu silindirlerin bulundukları yüzeye yaptıkların basınçların oranı (P K /P K ) kaçtır? A) 1/2 B) 1/3 C) 2/3 D) 3/2 Örnek :Şekildeki prizma biçimindeki türdeş bir cismin yatay düzlemde şekil I deki konumunda iken yaptığı basınç P dir. Cisim II konumuna getirildiğinde basınç ne olur? A) P/3 B) P/2 C) 2/3 P D) 2P Örnek : Özdeş ve türdeş tuğlalardan oluşan cisim, I. konumda iken düzleme uyguladığı basınç P 1, II. konumdayken P 2 dir. P 1 /P 2 oranı nedir? A) 1/2 B) 1 C) 2/3 D) 2 Örnek : Özdeş ve türdeş 16 küp birbirine yapıştırılarak şekildeki cisim oluşturuluyor. Yatay bir düzlemde taralı S 1, S 2, S 3 yüzeyleri üzerine ayrı ayrı oturtulan bu cismin tabana uyguladığı basınçlar, sırasıyla P 1,P 2 ve P 3 oluyor. Buna göre P 1,P 2 ve P 3 arasındaki ilişki nasıldır? A) P 1 = P 2 = P 3 B) P 1 = P 2 > P 3 C) P 1 < P 2 < P 3 D) P 1 > P 2 = P 3 Sıvılarda basınç Deniz veya havuz içerisinde derinlere doğru dalındıkça kulaklarda oluşan baskının nedeni sıvı basıncıdır. Sıvılar akışkan oldukları için konuldukları kabın şeklini alırlar ve kabın içerisinde temas ettiği tüm yüzeylere basınç uygular. 11

12 Sıvılarda basınç kuvveti : Sıvıların basınç oluşturdukları yüzeye dik olacak şekilde uyguladıkları kuvvete basınç kuvveti denir. *Aynı derinlikte tüm noktalarda oluşan basınç kuvvetleri birbirine eşittir. *Bir kap içerisinde oluşan basınç kuvvetlerinin (toplamı) bileşkesi sıfır olduğu için sıvı kap içerisinde hareketsiz kalır. *Sıvılarda basınç kuvvetleri sıvının derinliği arttıkça artar Sıvı basıncını etkileyen faktörler : (Ders kitabı 68. sayfadaki 6. Etkinlik iyi bilinmeli! ) Derinliğin etkisi : İçerisine su konulmuş bir kaba farklı derinliklerdeki noktalardan delindiği zaman en derinde bulunan delikten çıkan suyun üzerinde kalan su miktarı daha fazla ve daha ağır olduğu için daha hızlı ve daha uzağa aktığı gözlenir. Bu durum sıvı basıncının derinlikle doğru orantılı olduğunu gösterir. (çalışma kitabı 43. sayfadaki 15. Etkinlik) 12

13 a) Sıvı türünün etkisi : Farklı tür yoğunluktaki iki sıvı içerisine batırılan balonların hacimleri, yoğunluğu fazla olan sıvı içinde daha fazla küçülür. Bunun sebebi balon üzerinde kalan, yoğunluğu fazla olan sıvının daha ağır olmasıdır. Bu durum sıvı basıncının sıvının yoğunluğu ile doğru orantılı olduğunu gösterir. Örneğin içi civa dolu bir kaba parmağı daldırmak içi su dolu bir kaba parmağı daldırmaktan daha zordur. Bunun nedeni civanın yoğunluğunun sudan 13 kat daha fazla olmasıdır. (labda civa dolu kaba parmağı daldırma etkinliği) c) Kabın şeklinin etkisi : İçinde aynı tür sıvı bulunan farklı şekillerdeki kaplar aynı derinlikteki noktalardan delindiği zaman sıvı bütün noktalardan aynı uzaklığa fışkırır. Bu durum kabın şeklinin basıncı etkilemediğini gösterir. 13

14 d) Çekim ivmesinin etkisi : Bir balon çekim ivmesi farklı iki ortamda aynı derinlikte, aynı cins iki sıvı içerisine daldırıldığında çekim ivmesi fazla olan ortamda daha fazla küçülme göstermiştir. Bunun sebebi çekim ivmesi fazla olan ortamda balonun üstünde kalan sıvının daha ağır olmasıdır. Bu durum sıvı basıncının çekim ivmesinin büyüklüğü ile doğru orantılı olduğunu gösterir. Sıvılarda basınç bağıntısı (formülü) : Sıvı basıncını etkileyen derinlik, sıvı türü ve yerçekimi ivmesi ile yapılan deneyler sonucunda sıvı basıncının ; şeklinde hesaplanıp ifade edilebileceği bulunmuştur. Örnek : Düşey kesiti şekildeki gibi olan su dolu kabın, K,L,M noktalarındaki sıvı basınçları P K,P L ve P M arasındaki ilişki nasıldır? A) P K = P L = P M B) P K = P L > P M C) P K = P L < P M D) P K < P L < P M Örnek : Şekildeki farklı biçimde üç kap farklı yoğunlukta sıvı içermektedir. Bu kaplara şekildeki gibi farklı derinlikte delikler açılmıştır. Aynı büyüklükte olan bu deliklerden akan suyun fışkırma mesafeleri A,B ve C arasındaki ilişki nasıl olur? A) A=B=C B) A>B>C C) A=B>C D) A< B=C 14

15 Örnek : Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir kap K yüzeyine kadar sıvı ile doludur. L noktasındaki sıvı basıncı P ise, M,N,R noktalarındaki P m,p N ve P R sıvı basınçları ne olur? P M P N P R A) P P P B) 2P 2P 3P C) 0 2P 3P D) 2P 2P 2P Örnek : Düşey kesiti şekildeki gibi olan kesik koni biçimli kapalı kap, Şekil-I deki gibi yüksekliğinin yarısına kadar sıvı ile doludur. Kap Şekil II deki gibi ters çevrilirse sıvının yüksekliği ve sıvının tabana yaptığı basınç nasıl değişir? Yükseklik (h) Basınç (P) A) Artar Değişmez B) Artar Artar C) Azalır Artar D) Değişmez Azalır Örnek : Düşey kesiti görünen kap, K musluğu kapalı iken 4h yüksekliğine kadar su ile doludur. Bu durumda suyun tabana yaptığı basınç P ise, musluk açıldığında sıvı basıncı en fazla ne kadar azalır? Örnek : Şekildeki sürahiye bir bardak su koyulunca tabana etkiyen su basıncı P oluyor. Sürahiye bir bardak daha su koyulunca basınç ne olur? A) P den az B) P C) P den fazla 2P den az D) 2P 15

16 Önemli not : Örnek : İki bölmeden oluşmuş bir kabın düşey kesiti şekildeki gibidir. L noktasına etkiyen sıvı basıncı hangi zaman aralığında sabit kalır? A) t-2t B) t-3t C)3t-4t D) 2t-4t Örnek : Dik kesiti şekilde görülen kap boşken K musluğu açılıyor. Kaba dolan sıvının tabana yaptığı basınç kap doluncaya kadar zamanla nasıl değişir? Not : İçinde yoğunlukları birbirinden farklı ve birbirine karışmayan birden fazla sıvı içeren bir kabın tabanındaki sıvı basıncı bu sıvıların basınçlarının ayrı ayrı toplamına eşittir. 16

17 Paskal prensibi (Ders kitabı 69. sayfaki 7. etkinlik) : Sıvılar çok çok az sıkıştırılabildikleri için sıkıştırılamaz olarak kabul edilir. Bu nedenle kapalı bir kaptaki sıvının her hangi bir noktasına uygulanan basınç kabın şekli nasıl olursa olsun, kabın iç yüzeylerinin her noktasına sıvı tarafından aynı büyüklükte iletilir. Buna paskal prensibi denir. Hidrolik sistemler ya da Sıvı cendereleri ve bileşik kaplar paskal prensibinin günlük hayattaki uygulamalarındandır. Hidrolik sistemler (Sıvı cendereleri) : Araç tamirhanelerinde kullanılan araç krikoları, emme basma tulumba ve araçlarda bulunan hidrolik frenler hidrolik sistemlere örnek verilebilir. Hidrolik sistemler, dışarıdan etki eden bir kuvvetin etki yönünü ve büyüklüğünü değiştirerek basıncın her yere eşit olarak iletilmesini sağlar. (Çalışma kitabı 44. sayfadaki 16. etkinlik) (Örnek olarak suyun kaldırma kuvveti ve Paskal prensibine göre çalışan Panama kanalı ders kitabı sayfa 74.) 17

18 Örnek : Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir kabın pistonlarının ağırlığı önemsiz, kesit alanları S,3S ve S dir. F 1, F 2 ve F 3 uygulandığında bu pistonlar aynı düzeyde kalıyor. F1= 150 N ise, F2 ve F3 kaç N dur? F2 F3 A) B) C) D) Örnek : Şekildeki düzenekte kalın silindirik boruların kesiti S, sağdaki ince boruların kesiti S/3 tür. Piston 20 cm aşağıya itilirse, diğer koldaki su düzeyi kaç cm yükselir? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 Örnek : Şekildeki kabın kollarının kesit alanları S 1 ve S 2 dir. Kabın içinde d özkütleli sıvı vardır. I. kola M kütleli bir piston konunca kollardaki sıvı düzeyi farkı h oluyor. h yüksekliği aşağıdaki büyüklüklerden hangisine bağlı değildir? A) S 1 B) S 2 C) d D) M Örnek : Şekildeki su cenderesinde 20 N luk kuvvet şekildeki gibi yükü dengelediğine göre yükün ağırlığı kaç N dur? Örnek : Şekildeki su cenderesinde 2 m kütleli 10 cm 2 kesitindeki piston, 10 m kütleli 100 cm 2 kesitindeki pistonun üzerindeki M kütlesi ile dengelenmiştir. m/m oranı nedir? A) 1 B) 1/5 C) 1/10 D) 2/7 18

19 Bileşik kaplar : Bileşik kaplar, yoğunluğu bilinmeyen sıvıların yoğunluklarının hesaplanmasında ve şehirlerdeki su dağıtım şebekelerinde suyun yerleşim birimlerindeki binalara ulaştırılmasında kullanılır. Bileşik kaplarda eşitlenen su seviyeleri Şehirlerdeki su dağıtım şebekesinin çalışma prensibi Bileşik kaplar yardımıyla yoğunluğu bilinen bir sıvı kullanılarak yoğunluğu bilinmeyen bir sıvının yoğunluğunun bulunması 19

20 Örnek : Şekildeki K musluğu kapalı iken I. kaptaki su yüksekliği 3h dır. II. kap ise boştur. K musluğu açılıp sıvı dengesi sağlandıktan sonra, II. kaptaki su yüksekliği ne kadar olur? A) h ile 2h arası B) 2h C) 2h ile 3h arası D) 3h Örnek : Şekildeki bileşik kap K musluğundan akan su ile dolduruluyor. Kabın X,Y ve Z noktalarında oluşan su basınçları sırasıyla P x, P Y ve P Z oluyor. Aralarındaki ilişki nasıldır? Örnek : Şekildeki her iki kolda su varken K musluğu kapalıdır. K musluğu açılırsa kollardaki su seviyeleri için ne söylenebilir? A) I artar, II azalır B) I azalır, II artar C) Su seviyelerindeki eşit olma durumu değişmez D) II değişmez, I artar Örnek : Bileşik kaba konulan ve karışmayan iki sıvı şekildeki gibi dengededir. Birinci sıvının öz kütlesi d 1 =2 g/cm 3 ise, ikinci sıvının öz kütlesi d 2 kaç g/cm 3 tür? A) 1 B) 1,2 C) 1,3 D) 1,4 Örnek : Şekildeki U borusunda su varken üzerine h 2 = 2 cm yüksekliğinde yağ ilave ediliyor. Denge sağlandığında diğer koldaki suyun yüksekliği, h 1 kaç cm olur?(d yağ =0,8 g/cm 3, d su = 1g/cm 3 ) A) 0,8 B) 1,2 C) 1,6 D) 2 Örnek : Bir U borusunun kollarından birine yoğunluğu 0,8 g/cm 3 olan yağ, diğerine ise yoğunluğu 1,2 g/cm 3 olan sıvı konuluyor. Sıvıların bulundukları seviyeler şekildeki gibi olduğuna göre kollardaki yağın yüksekliği kaçtır? A) 6 B) 8 C) 12 D) 18 20

21 Açık hava basıncı (atmosfer basıncı) : Yeryüzünde bulunan atmosfer tabakasının ağırlığından dolayı yeryüzüne uygulamış olduğu basınca atmosfer basıncı ya da açık hava basıncı denir. P 0 ya da P atm sembolüyle ifade edilir. Atmosfer basıncı yerden yükseklik arttıkça azalır, azaldıkça artar. Bunun sebebi yüksekte kalan bir noktadaki atmosfer tabakasını ağırlığının alçakta kalan bir noktadaki atmosfer tabakasının ağırlığından daha az olmasıdır. Yükseklik ve atmosfer basıncı arasında ters orantı vardır. (Ders kitabı 72. sayfadaki resim) İçi su dolu bir bardak ağzına kağıt kapatılıp ters çevrilirse bardaktaki suyun dökülmediği gözlenir. Bunun nedeni bardaktaki suyun basıncını dengeleyen atmosfer basıncıdır. (Çalışma kitabı 44. sayfadaki 17. etkinlik)(açık hava basıncının etkisine örnek olarak ders kitabı 70. sayfadaki 8. etkinlik ve 45. sayfadaki 18. etkinlik çok iyi bilinmeli! ) 21

22 Açık hava basıncının ölçülmesi : Açık hava basıncı barometreler ile ölçülür. Civalı, sifonlu ve metal barometre olmak üzere üç çeşit barometre bulunur. Toriçelli deneyi ve sıvılı barometreler (civalı barometreler) : Deneyde civa yerine su kullanılsaydı barometredeki cam tüp uzunluğunun 10,3 m olması gerekir, çünkü civanın yoğunluğu suyun yoğunluğundan 13 misli daha fazladır. (Ders kitabı 71. sayfa) Sifonlu barometreler : Çalışma prensibi civalı barometrelerle aynıdır. Farkı civa içeren cam tüpün J şeklinde olmasıdır. Amaç civadan tasarruf yapmaktır. 22

23 Önemli not : Civalı barometrelerde atmosfer basıncı azalacağı için her 105 metreye çıkıldığında civa yüksekliği 1 cm düşer. Örnek : Deniz kenarında 76 cm-hg yi gösteren bir barometre, yüksekliği 525 m olan bir dağa götürülürse, civa seviyesi kaç cm olur? A) 71 B) 73 C) 75 D) 77 Örnek : Deniz seviyesinde hava basıncı 76 cm-hg yı gösteren bir barometre, deniz seviyesinden 1050 m yükseklikte kaç cm Hg yi gösterir? A) 76 B) 72 C) 66 D) 58 Metal ya da sıvısız barometreler : Metal barometrelerde havası boşaltılmış yaylı bir kutu düzeneği farklı atmosfer basıncı altında ezilerek ya da genişleyerek bağlı bulunduğu bir mekanizmayla açık hava basıncını gösteren bir ibreyi hareket ettirir. Metal barometreler civalı barometrelere göre çok az yer kapladıklarından daha çok tercih edilir. Örnek : Şekildeki civalı barometrede tüpte boşluk yerine bir gaz sıkıştırılırsa, ölçülenle ilgili olarak; I. Açık hava basıncı artar II. Civanın yüksekliği artar III. Civa yüksekliği azalır ifadelerinden hangisi ya da hangileri söylenebilir? A) I B) II C) III D) I-II-III 23

24 Örnek : Şekildeki düzenek açık havada kurulmuştur. Açık hava basıncını bulmak için aşağıdakilerden hangisi bilinmelidir? A) h 2 ve sıvının yoğunluğu B) h 1 ve h 2 C) h 1 ve sıvının öz ağırlığı D) h 2 ve h 3 Örnek : Şekiller aynı yerde yapılan Toriçelli deneylerini göstermektedir. Deneyde h 1 > h 2 şeklinde ölçülüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) I de kullanılan sıvının yoğunluğu, II dekinden büyüktür B) I de kullanılan sıvının yoğunluğu, II dekinden küçüktür C) I de kullanılan sıvının miktarı, II dekinden fazladır D) I de kullanılan sıvının miktarı, II dekinden azdır Açık hava basıncından faydalanma : Çubukla içecek içme, emme tulumbası, emme ve basma tulumbası açık hava basıncının faydalanıldığı yerlerden bir kaçıdır. 24

25 25

26 Gaz basıncının ölçülmesi : Kapalı kaplardaki gaz basıncı manometrelerle ölçülür. Kapalı uçlu, açık uçlu ve metal manometre olmak üzere değişik çeşitleri vardır. a. Kapalı uçlu manometreler : Bu tip manometrede her zaman civa sütunu boşluğun bulunduğu tarafta yükselmiş haldedir ve kabın içindeki gaz basıncı civa sütununun yüksekliğine eşittir. b. Açık uçlu manometreler : Bu tür manometrelerde kabın içerisindeki gaz basıncı atmosfer basıncı ve civa sütununun yüksekliğine bakılarak hesaplanır. c. Metal manometreler (aneroid manometreler) : İçerisinde bir tüp ve bu tüpe bağlı olan dişli çarklar ve bu çarklara bağlı bir ibreden oluşur. Gaz basıncının büyüklüğüne bağlı olarak tüpün ucu, bağlı bulunduğu dişli çarklar yardımıyla ibreyi hareket ettirir ve manometrede gaz basıncının okunmasını sağlar. Metal manometreler hastanelerde kullanılan oksijen tüpleri, bazı LPG ve yangın söndürme tüpleri gibi tüplerde bulunur ve kapalı kap içerisindeki gazın basınç değerini gösterir. (Ders kitabı 72. sayfadaki resimler) 26

27 Gaz basıncından faydalanma : Gazların sıkıştırıldıklarında ısınır, genleştirildiklerinde de soğur. Günlük hayatta sıkça kullanılan klima ve buzdolapları gazların bu özelliğinden yararlanarak çalışır. 27

28 Örnek : I. Atmosfer basıncına II. Sıvının özkütlesine III. Balondaki gazın sıcaklığına Şekildeki manometrede h yüksekliği yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine bağlıdır? A) I B) I-II C)II-III D)I-II-III Örnek : Şekildeki manometrede K musluğu açılıp kapanıyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Civa ağzı açık kola doğru yükselir B) Civa ağzı kapalı kola doğru yükselir C) Civa seviyesinde bir değişim olmaz D) Civa önce açık kola sonra kapalı kola doğru yükselir Örnek : Açık hava basıncının 68 cm-hg olduğu bir yerde manometredeki civanın yüksekliği 12 cm olarak ölçülüyor. Gazın basıncı kaç cm-hg dir? A) 56 B) 72 C) 80 D) 90 Örnek : Kapalı uçlu manometrede ölçülen gazın hacmi kaç cm-hg dir? A) 12 B) 24 C) 36 D) 48 Örnek : Oksijen tüplerinin üzerinde, doğal gaz sayaçlarında bulunan ve benzinliklerde lâstiklerin iç basıncını ölçmeye yarayan alet aşağıdakilerden hangisidir? A) Açık uçlu manometre B) Kapalı uçlu manometre C) Metal manometre D) Civalı barometre 28

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti KALDIRMA KUVVETİ Her cisim, dünyanın merkezine doğru bir çekim kuvvetinin etkisindedir. Buna rağmen su yüzeyine bırakılan, tahta takozun ve gemilerin batmadığını, bazı balonların da havada, yukarı doğru

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 1-) 2002 OKS 3-) 4-) 2004 OKS 2-) 2003 OKS 5-) 2005 OKS 6-) 2006 OKS 10-) 2010 SBS 7-) 2008 OKS 11-) 2011 SBS 8-) 2009 SBS 2012 SBS 14-) 12-) 15-) 2015 TEOG 2014 TEOG 13-)

Detaylı

MADDE VE ÖZELIKLERI. Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1

MADDE VE ÖZELIKLERI. Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1 MADDE VE ÖZELIKLERI Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1 Katılar, sıvılar ve gazlar ağırlıkları nedeni ile dokundukları her yüzeye bir kuvvet uygular. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç, bütün

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI

KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI Yeryüzünde bulunan bütün maddeler ağırlıklarından dolayı bulundukları zemin üzerine kuvvet uygular. Uygulanan bu kuvvetler cisimler üzerinde bir basınç oluşturur.

Detaylı

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir.

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir. GAZ BASINCI 1)AÇIK HAVA BASINCI: Dünyanın çevresindeki hava tabakası çeşitli gazlardan meydana gelir. Bu gaz tabakasına atmosfer denir. Atmosferdeki gazlar da, katı ve sıvılarda ki gibi ağırlığından dolayı

Detaylı

KATI BASINCI: Özellikler: 1. Eğer zemine uygulanan kuvvet zemine dik değilse, kuvvetin dik bileşeni alınarak basınç bulunur.

KATI BASINCI: Özellikler: 1. Eğer zemine uygulanan kuvvet zemine dik değilse, kuvvetin dik bileşeni alınarak basınç bulunur. KATI BASINCI: KATI BASINCI: Birim Tablosu: Özellikler: 1. Eğer zemine uygulanan kuvvet zemine dik değilse, kuvvetin dik bileşeni alınarak basınç bulunur. 2. Katı cisimler ağırlıklarından dolayı bulundukları

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir 1. Bir öğrenci sıvının kaldırma kuvveti ile ilgili aşağıdaki deney düzeneğini kurarak K cismi bağlanmış dinamometrenin havada 100N, suda 60N gösterdiğini gözlemliyor. 3. Taşma seviyesine kadar su dolu

Detaylı

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI )

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI ) BAINÇ ( IVIARIN BAINCI ) 1. Düşey kesiti verilen kap, özkütlesi 4 g/cm 3 olan sıvısıyla 60 cm çizgisine kadar dolduruluyor. Buna göre, kabın tabanındaki bir noktaya etki eden sıvı basıncı kaç N/m 2 dir?

Detaylı

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti 1 F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

Detaylı

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur. Cisimlere içerisinde bulundukları sıvı ya da gaz gibi akışkan maddeler tarafından uygulanan,ağırlığın tersi yöndeki etkiye kaldırma kuvveti denir. Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Detaylı

Bütün maddelerde bulunan özelliğe ortak özellik denir. Bir maddenin yalnız kendine ait özelliğine ise, ayırt edici özellik denir.

Bütün maddelerde bulunan özelliğe ortak özellik denir. Bir maddenin yalnız kendine ait özelliğine ise, ayırt edici özellik denir. MADDE ve ÖZELLİKLERİ Madde Uzayda yer kaplayan, kütlesi, hacmi olan ve eylemsizliğe uyan varlıklara madde denir. Maddeler katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilir. Maddenin şekil almış haline de cisim denir.

Detaylı

AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ 8 AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ 2 2.1 BİR NOKTADAKİ BASINÇ Sıvı içindeki bir noktaya bütün yönlerden benzer basınç uygulanır. Şekil 2.1 deki gibi bir sıvı parçacığını göz önüne alın. Anlaşıldığı

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

A) B) C) D) E) Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:...

A) B) C) D) E) Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:... ADI: SOADI: No: Sınıfı: A) GRUBU Tari.../.../... ADIĞI NOT:... a) Bir vida iki parmak arasına alınıp sıkıştırıldığında vidanın sivri tarafındaki parmakta acıma issinin diğer taraftakine göre daa fazla

Detaylı

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket uvvet ve Hareket 2. Ünite uv vet ve Ha re ket 1 3 4 5 Cisim Þekil I 1 3 4 5 Þekil II Þekil III Sývýlarýn aldýrma uvveti Dünya üzerindeki bütün maddelere Dünya nýn merkezine doðru bir çekim kuvveti etki

Detaylı

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir.

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK

Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK YAYIN KURULU Hazırlayanlar Gökay BAKAR, Gülçin Hünerli, F.Buket HIZARCI, Rıdvan Meriç, Merve DÜNDAR, Merve AKPINAR, Ezgi KALAY, Atalay ARSLAN Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK YAYINA HAZIRLAYANLAR

Detaylı

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok Basınç arma BÖÜ 03 Test 05 1. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap içindeki X ve Y gazları dengededir. Esnek zar, ve noktalarındaki gaz basınçları P, P ve P arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl olur? A)

Detaylı

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) A- KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) 1- Kütle Kazanım: 1.7 Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar. 1.7 Yoğunluk birimi olarak kg/m 3 ve g/cm 3 kullanılmalıdır. 1.7 Katıların

Detaylı

BASINCA SEBEP OLAN ETKENLER. Bu bölümü bitirdiğinde basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark edeceksin.

BASINCA SEBEP OLAN ETKENLER. Bu bölümü bitirdiğinde basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark edeceksin. BASINCA SEBEP OLAN ETKENLER Bu bölümü bitirdiğinde basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark edeceksin. Basınca neden olan kuvvetler çeşitli etkenlerden kaynaklanır. Balon

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI ADIRA UVVETİ OĞUNU ÇAIŞA SORUARI 1. 4. oğunluk(g/cm 3 ) 3 2 1 Z, ve cisimlerinin yoğunluklarını gösteren tablo şekildeki gibidir. Bu cisimler yoğunluğu 2g/cm 3 olan bir sıvıya bırakıldıklarında aşağıdaki

Detaylı

2. Basınç ve Akışkanların Statiği

2. Basınç ve Akışkanların Statiği 2. Basınç ve Akışkanların Statiği 1 Basınç, bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvet olarak tanımlanır. Basıncın birimi pascal (Pa) adı verilen metrekare başına newton (N/m 2 ) birimine

Detaylı

Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti

Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti KALIRMA KUVVTİ Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti KALIRMA KUVVTİ V= cismin sıvıya batan hacmi d= sıvının özkütlesi g= yerçekimi ivmesi Kaldırma kuvveti, sıvının içindeki cismin yüzeylerine

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1.

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1. GAZLAR-1 Gazların Genel Özellikleri Maddenin en düzensiz hâlidir. Maddedeki molekül ve atomlar birbirinden uzaktır ve çok hızlı hareket eder. Tanecikleri arasında çekim kuvvetleri, katı ve sıvılarınkine

Detaylı

Sıvılarda Basınç. Sıvıların basıncı, sıvının yoğunluğuna ve sıvının derinliğine bağlıdır.

Sıvılarda Basınç. Sıvıların basıncı, sıvının yoğunluğuna ve sıvının derinliğine bağlıdır. Sıvılar bulundukları kabın her yerine aynı basıncı uygulamazlar. Katılar zemine basınç uygularken sıvılar kabın her yerine basınç uygularlar. yoğunluğunun zeytin yağının yoğunluğundan büyük olduğunu görmekteyiz.

Detaylı

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821 FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM ÖĞRETMENİN ADI SOYADI: FAHRETTİN KALE ÖĞRENCİNİN: ADI SOYADI: ESMA GÖKSAL SINIFI NUMARASI: 9/A 821 1. Çiftliğinde 4000 tane koyun barındıran bir çiftçi, koyunların 8 günlük

Detaylı

A) P 2 >P 1 >P 3 B) P 3 >P 2 >P 1 C) P 3 >P 1 >P 2 D) P 2 >P 3 >P 1

A) P 2 >P 1 >P 3 B) P 3 >P 2 >P 1 C) P 3 >P 1 >P 2 D) P 2 >P 3 >P 1 1. Basınç hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Basınç, birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. B) Katı bir cismin ağırlığı artarsa zemine uyguladığı basınç artar. 4. Tek bir çivi

Detaylı

Katı, Sıvı ve Gazların Basıncı. Test 1 in Çözümleri. 2 numaralı cismin basıncı; = S

Katı, Sıvı ve Gazların Basıncı. Test 1 in Çözümleri. 2 numaralı cismin basıncı; = S 4 atı, ıvı ve Gazların Basıncı 1 Test 1 in Çözümleri 1. 3. 1 3 30 60 atı cisimlerin basınçları ağırlıkları ile doğru orantılı, yere temas yüzeyi ile ters orantılıdır. Özdeş cisimlerden nin temas alanı

Detaylı

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 4. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında d 2

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 4. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında d 2 6 Kaldırma Kuvveti 1 est 1 in Çözümleri 1. Kütle-hacim grafiklerinde eğim özkütleyi verir. Buna göre cisimleri özkütleleri; 4 dx = = 4 g/ cm 1 4 dy = = g/ cm dz = = 1 g/ cm bulunur. Buna göre X ve Y cisimleri

Detaylı

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ( ) a) Termometreler genleşme ilkesine göre çalışır. ( ) b) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır. ( ) c) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri

Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri * Katı maddelerin biçimi belirlidir.örneğin;ekmek,peynir,anahtar,kalem,silgi.vb.cisimlerin biçimi bulundukları kabın biçimine göre değişmez. * Sıvı ve gaz halindeki

Detaylı

MADDE ve ÖZELLİKLERİ

MADDE ve ÖZELLİKLERİ MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1 1. Aşağıdaki birimleri arasındaki birim çevirmelerini yapınız. 200 mg =.. cg ; 200 mg =... dg ; 200 mg =...... g 0,4 g =.. kg ; 5 kg =... g ; 5 kg =...... mg t =...... kg ; 8 t =......

Detaylı

2. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET

2. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET 2. ÜNİTE : KUVVET VE HAREKET 1 2 3 4 YÜZEN CİSİM Bir cisim eğer sıvının içinde şekilde görüldüğü gibi bir kısmı sıvının içinde bir kısmı sıvının üstünde olacak şekilde dengede duruyorsa buna yüzen cisim

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET. E GAZLARIN BASINCI 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı 2 Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET. E GAZLARIN BASINCI 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı 2 Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET E LARIN BASINCI 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı 2 Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı 1 E LARIN BASINCI : 1 Açık Hava (Atmosfer) Basıncı : Dünya nın

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

3.1. Basınç 3. BASINÇ VE AKIŞKAN STATİĞİ

3.1. Basınç 3. BASINÇ VE AKIŞKAN STATİĞİ 3. BASINÇ VE AKIŞKAN STATİĞİ Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ (Ağustos 2011) 3.1. Basınç Bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvete basınç denir Basınç birimi N/m 2 olup buna pascal (Pa) denir. 1

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. 70 kg gelen bir bayanın 400 cm 2 toplam ayak tabanına sahip olduğunu göz önüne alınız. Bu bayan

Detaylı

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Basınç ve Kaldırma Kuvveti 4 Ünite Basınç ve aldırma uvveti 1. atı, Sıvı ve Gaz Basıncı 2. aldırma uvveti 1 atı, Sıvı ve Gaz Basıncı Test Çözümleri Test 1'in Çözümleri. B 1. Sistem dengede olduğuna göre P ve P B basınçları eşittir.

Detaylı

Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale

Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale HACİM Hacim; bir maddenin kapladığı yerdir. Hacim; a. V harfi ile gösterilir. b. Skaler büyüklüktür. c. Maddeler için ayırt edici

Detaylı

Karda yada kumda yürürken sivri topuklu ayakkabılarla yürümek neden zordur? Ördekler nasıl olurda bataklıkta batmadan yürüyebilirler?

Karda yada kumda yürürken sivri topuklu ayakkabılarla yürümek neden zordur? Ördekler nasıl olurda bataklıkta batmadan yürüyebilirler? 1. BASINÇ Karda yada kumda yürürken sivri topuklu ayakkabılarla yürümek neden zordur? Ördekler nasıl olurda bataklıkta batmadan yürüyebilirler? Yeryüzündeki tüm maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları

Detaylı

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir.

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. Gaz molekülleri birbirine

Detaylı

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Basınç ve Kaldırma Kuvveti 4 Ünite Basınç ve aldırma uvveti 1. atı, ıvı ve Gaz Basıncı 2. aldırma uvveti 1 atı, ıvı ve Gaz Basıncı Test Çözümleri Test 1'in Çözümleri. B 1. istem dengede olduğuna göre P ve P B basınçları eşittir.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET G CİSİMLERİN YÜZME KOŞULLARI (ŞARTLARI) (6 SAAT) 1 Sıvı İçerisineki Cisimlere Etki Een Kuvvetler 2 Cismin Sıvı İçerisineki Durumları 3 Yüzme veya

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU TERMODİNAMİK Öğr. Gör. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU ISI Maddenin kütlesine, cinsine ve sıcaklık farkına bağımlı olarak sıcaklığını birim oranda değiştirmek için gerekli olan veri miktarına

Detaylı

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi www.nazifealtin.wordpress.com MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bir maddeyi diğerlerinden ayırmamıza ve ayırdığımız maddeyi tanımamıza

Detaylı

GENEL KİMYA. 10. Hafta.

GENEL KİMYA. 10. Hafta. GENEL KİMYA 10. Hafta. Gazlar 2 Gaz halindeki elementler 25 0 C ve 1 atmosfer de gaz halinde bulunan elementler 3 Gaz halindeki bileşikler 4 Gazların Genel Özellikleri Gazlar, bulundukları kabın şeklini

Detaylı

Çözüm :1. r 3 ÇÖZÜM.3

Çözüm :1. r 3 ÇÖZÜM.3 KONU:MADDE E ÖZELLİKLERİ- 9.Sınıf enbuyufizikci@hotmail.com 0507980746 Hazırlayan ve Soru Çözümleri: AHMET SELAMİ AKSU Fizik Öğretmeni www.fizikvefen.com S.. Üst yüzeyi 000 cm çizgisinde su dolu dereceli

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-8 SIVI AKIŞKANLARDA BASINÇ. Akışkanlar sıvı ve gaz olarak ikiye ayrılırlar.

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-8 SIVI AKIŞKANLARDA BASINÇ. Akışkanlar sıvı ve gaz olarak ikiye ayrılırlar. Bölüm-8 SIVI AKIŞKANLARDA BASINÇ 8.1. Sıvı Akışkanlarda Basınç Akışkanlar sıvı ve gaz olarak ikiye ayrılırlar. Sıvı akışkanlar sıkıştırılamayan, gaz akışkanlar ise sıkıştırılabilen akışkanlar olarak isimlendirilirler.

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır.

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Basıncın derinlikle değişimi Aynı derinlikteki bütün noktalar aynı basınçta y yönünde toplam kuvvet

Detaylı

TEOG Sonrası Kuvvet ve Hareket Kazanım Kontrol Testleri 4-

TEOG Sonrası Kuvvet ve Hareket Kazanım Kontrol Testleri 4- 1- TEOG Sonrası Kuvvet ve Hareket Kazanım Kontrol Testleri 4- Yukarıdaki gibi sıvı dolu olan taşma kabında yoğunluğu 1 /ml olan sıvı vardır, bu sıvı içerisine yoğunluğu 3 g/ml olan K cismi atılıyor. Taşma

Detaylı

Konu: Kuvvet ve Hareket

Konu: Kuvvet ve Hareket 1- Üç adet özdeş küpün ağırlığını sırasıyla birerli, ikişerli ve üçerli olarak dinamometre ile ölçen öğrenci, aynı küpleri sırasıyla su dolu kapta ölçüyor ve dinamometrelerde gördüğü değer-leri kaydediyor

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

Kütlesel kuvvetlerin sadece g den kaynaklanması hali;

Kütlesel kuvvetlerin sadece g den kaynaklanması hali; KDN03-1 AKIŞKANLARIN STATİĞİ: HİDROSTATİK Basınç kavramı z σ a dz ds σx α x dx y σz Hidrostatikte ise olduğundan i = 0; Hidrostatik problemlerde sadece 1, 2, 3 olabilir. İnceleme kolaylığı için 2-boyutlu

Detaylı

2.Boyutları şekilde verilen katı cisim su dolu taşırma kabına atıldığında Tamamen batıyor. Buna göre kaptan kaç cm 3 su taşar?

2.Boyutları şekilde verilen katı cisim su dolu taşırma kabına atıldığında Tamamen batıyor. Buna göre kaptan kaç cm 3 su taşar? FİZİK DÖNEM ÖDEVİ (HACİM SORULARI) 1.Dereceli bir silindirde bulunan 60 cm 3 çizgi-sindeki kuru kumun üzerine 10cm 3 hacminde su konulduğunda su seviyesi kum ile eşitleniyor. Buna göre, l. Kuru kumun içinde

Detaylı

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler.

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler. Soru 1) YGS Denemesi 01 I. Mekanik cisimlerin hareketlerini ve nasıl etkileştiğini inceler. II. Elektrik maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükünü ve bu yüklerin neden olduğu

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

Ödev 1 ve Cevapları. K. mol

Ödev 1 ve Cevapları. K. mol Ödev 1 ve Cevapları 04 Mart 2005 1) a)1 atmosfer basıncının 101325 N/m^2 olduğunu ispatlayın. İpucu: Toricelli deneyinden yararlanabilirsin. b)evrensel gaz sabitinin olduğunu ispat edin. Cevap: R=0.082057

Detaylı

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? BSNÇ S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? - Özdeş küplerden üzerine "bir" tane küp koymak

Detaylı

Mekanik Deneyleri II ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI

Mekanik Deneyleri II ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI Mekanik Deneyleri II Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI ÜNİTE 6 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; iş-enerji, basit makina, sıvı ve gazların basıncı, Boyle-Mariotte ve Gay-Lussac yasaları ile ilgili

Detaylı

METEOROLOJİ. IV. HAFTA: Hava basıncı

METEOROLOJİ. IV. HAFTA: Hava basıncı METEOROLOJİ IV. HAFTA: Hava basıncı HAVA BASINCI Tüm cisimlerin olduğu gibi havanın da bir ağırlığı vardır. Bunu ilk ortaya atan Aristo, deneyleriyle ilk ispatlayan Galileo olmuştur. Havanın sahip olduğu

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

GAZLAR I. ) gazı, ozon (O 3. Oksijen (O 2. ) gazı, hidrojen (H 2. ) gazı, azot (N 2. ) gazı, klor (CI 2. ) gazı, flor (F 2

GAZLAR I. ) gazı, ozon (O 3. Oksijen (O 2. ) gazı, hidrojen (H 2. ) gazı, azot (N 2. ) gazı, klor (CI 2. ) gazı, flor (F 2 GAZLAR I GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Maddenin üç fiziksel hali (katı, sıvı ve gaz halleri) içinde en düzensiz halinin, gaz hali olduğunu daha önceki konulardan biliyoruz. Gaz halindeki maddenin, katı ve

Detaylı

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN Çevre Mühendisliği Bölümü BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER Atatürk Barajı (Şanlıurfa) BATMIŞ YÜZEYLERE ETKİYEN KUVVETLER

Detaylı

hacim kütle K hacim Nihat Bilgin Yayıncılık ( Y ) b. Dereceli kaptaki suyun hacmi V dir. ( Y ) a. Bir taşın hacmi 15 cm3 tür.

hacim kütle K hacim Nihat Bilgin Yayıncılık ( Y ) b. Dereceli kaptaki suyun hacmi V dir. ( Y ) a. Bir taşın hacmi 15 cm3 tür. MADDE E ÖZÜTE. Ünite. onu Madde ve Özkütle A nın anıtları. Sabit sıcaklık ve sabit basınç altında bir sıvı için verilen özkütle-acim, özkütle-kütle, kütle-acim grafikleri aşağıdaki gibidir. özkütle özkütle

Detaylı

Bilgi İletişim ve Teknoloji

Bilgi İletişim ve Teknoloji MADDENİN HALLERİ Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İstenildiğinde ortam şartları elverişli hâle getirilerek bir hâlden diğerine dönüştürülebilir. Maddenin katı, sıvı ve gaz

Detaylı

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 Açıklama: Bu deneme sınavında 14 fizik sorusu vardır. Deneme süresi 14 dakikadır. 2017 yılı fizik öğretimi kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. YGS konu dağılımına eşdeğer

Detaylı

V =, (V = hacim, m = kütle, d = özkütle) Bu bağıntı V = olarak da yazılabilir G: ağırlık (yerçekimi kuvveti) G = mg p = özgül ağırlık p = dg dir.

V =, (V = hacim, m = kütle, d = özkütle) Bu bağıntı V = olarak da yazılabilir G: ağırlık (yerçekimi kuvveti) G = mg p = özgül ağırlık p = dg dir. Geometrik Cisimlerin Hacimleri Uzayda yer kaplayan (üç boyutlu) nesnelere cisim denir. Düzgün geometrik cisimlerin hacimleri bağıntılar yardımıyla bulunur. Eğer cisim düzgün değilse cismin hacmi cismin

Detaylı

1. SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ

1. SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ 1. SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ Sıvının kaldırma kuvveti Kaldırma kuvveti Cismin ağırlığı Sıvı içerisine batırılan bir cisim iki kuvvet etkisinde kalır; 1. Ağırlığı nedeniyle sıvının dibine batmaya çalışır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 27.10.2016 DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamiğin Prensipleri (Newton Kanunları) 1) Eylemsizlik Prensibi (Dengelenmiş Kuvvetler) 2) Temel Prensip (Dengelenmemiş Kuvvetler) 3) Etki-Tepki

Detaylı

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1 Bir otomobil lastiğinin basıncı, lastik içerisindeki havanın sıcaklığına bağlıdır Hava sıcaklığı 25 C iken etkin basınç 210 kpa dır Eğer lastiğin hacmi 0025

Detaylı

04_Nisan _2012 ITAP_Deneme Sınavı

04_Nisan _2012 ITAP_Deneme Sınavı 04_Nisan _2012 ITAP_Deneme Sınavı 1.R yarıçaplı bir diske iki ip takılmıştır ve ipler teğettir. İki ipin doğrultuları arasındaki açı α=60 iken disk w açısal hızı ile dönüyor. Bu anda kütle merkezinin hızı

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2)

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 1 Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 2 Kütlesi 20 kg olan bir cisim 10 m/s hızla hareket ederken kinetik

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Sıvılarda ve Gazlarda Basınç

8. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Sıvılarda ve Gazlarda Basınç Sıvılar bulundukları kabın her yerine aynı basıncı uygulamazlar. Katılar zemine basınç uygularken sıvılar kabın her yerine basınç uygularlar. Sıvı basıncı, kapta bulunan sıvının hacmine, kabın şekline

Detaylı

Bölüm 3 BASINÇ ve AKIŞKAN STATİĞİ

Bölüm 3 BASINÇ ve AKIŞKAN STATİĞİ Akışkanlar Mekaniği: Temelleri ve Uygulamaları 3. Baskı Yunus A. Cengel, John M. Cimbala McGraw-Hill, 2014 Bölüm 3 BASINÇ ve AKIŞKAN STATİĞİ Tahsin Engin Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

KUVVET BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. F 1 = 30N. Net kuvvet x yönünde 5 N olduğuna göre, cisme uygulanan 3. kuvvet, + F 3 = R = 5

KUVVET BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. F 1 = 30N. Net kuvvet x yönünde 5 N olduğuna göre, cisme uygulanan 3. kuvvet, + F 3 = R = 5 BÖLÜM 2 UVVET MODEL SORU - 1 DEİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. F net =5N 1. = 30N =20N =10N = 40N yatay düzlem = 30N yatay düzlem yatay düzlem I = 40N uvvetler cisme aynı yönde uygulandığında bileşke kuvvet maksimum,

Detaylı

Birimler. Giriş. - Ölçmenin tanımı. - Birim nedir? - Birim sistemleri. - Uluslararası (SI) birim sistemi

Birimler. Giriş. - Ölçmenin tanımı. - Birim nedir? - Birim sistemleri. - Uluslararası (SI) birim sistemi Birimler Giriş - Ölçmenin tanımı - Birim nedir? - Birim sistemleri - Uluslararası (SI) birim sistemi 1 Ölçme: Değeri bilinmeyen bir büyüklüğün birim olarak isimlendirilen ve özelliği bilinen başka bir

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18.

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18. TEOG SINAV SORUSU-1 ANABİLİM HAFTA SONU ÖDEVİ 26.09.2014 2. Aşağıdaki tabloyu ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) oluşuna göre doldurunuz. İFADELER D Y Kromozomlar kalıtım birimi olan genleri taşırlar.

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 1) Suyun ( H 2 O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 10 6 m 3 olduğuna göre, birbirine komşu su moleküllerinin arasındaki uzaklığı Avagadro sayısını kullanarak hesap ediniz. Moleküllerin

Detaylı

Enerji var veya yok edilemez sadece biçim değiştirebilir (1.yasa)

Enerji var veya yok edilemez sadece biçim değiştirebilir (1.yasa) Termodinamik: Enerjinin bilimi. Enerji: Değişikliklere sebep olma yeteneği. Termodinamik sözcüğü, Latince therme (ısı) ile dynamis (güç) sözcüklerinden türemiştir. Enerjinin korunumu prensibi: Bir etkileşim

Detaylı

MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ

MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİĞİ Kütle Maddeleri sahip olduğu özelliklerden biri de miktarlarıdır.her maddenin belirli bir miktarı vardır. Maddenin miktarı kütle olarak adlandırılır.

Detaylı

Toplam

Toplam Gerçek basittir ama basit görülmez. Blaise Pascal Ad Soyad: Okul: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Toplam /6 /7 /12 /10 /11 /8 /10 /12 /10 /14 /100 SINAV KURALLARI 1) Sınav toplam 5 sayfadan oluşmaktadır, lütfen sınava

Detaylı

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamik, kuvvet ile hareket arasındaki ilişkiyi inceler. Kuvvet Hareketsiz bir cismi harekete ettiren ve ya hareketini değiştiren etkiye kuvvet denir. Dinamiğin, Newton

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

Fen Bilimleri Örnek Soruları

Fen Bilimleri Örnek Soruları Fen Bilimleri Örnek Soruları 1. Aşağıdaki tabloda iki şehrin aynı yıl içinde hesaplanan aylık ortalama sıcaklık değerleri C cinsinden verilmiştir. Aylar Şeh rler Ocak Şubat Mart N san Mayıs Haz ran Temmuz

Detaylı

BASINÇ GENEL KAVRAMLAR BASINÇ BİRİMLERİ KATILARDA BASINÇ SIVILARDA BASINÇ GAZ BASINÇLARI

BASINÇ GENEL KAVRAMLAR BASINÇ BİRİMLERİ KATILARDA BASINÇ SIVILARDA BASINÇ GAZ BASINÇLARI BASINÇ BASINÇ GENEL KAVRAMLAR BASINÇ BİRİMLERİ KATILARDA BASINÇ SIVILARDA BASINÇ GAZ BASINÇLARI KALEMLERDEN HANGİSİ TABANA DAHA ÇOK BASKI UYGULUYOR? YAZARKEN KULLANINCA HANGİSİ DAHA ÇOK BASKI UYGULAR?

Detaylı

TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir?

TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir? TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir? A) Büyüme, gelişme için gereklidir. B) Kromozom sayısı yarıya iner C) Vücut hücrelerinde

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 5 Ağırlık merkezi STATİK Bir cisim moleküllerden meydana gelir. Bu moleküllerin her birine yer çekimi kuvveti etki eder. Bu yer çekimi kuvvetlerinin cismi meydana getiren

Detaylı