Prof. Dr. Tevfika TUNABOYLU-İKİZ. Psikoloji Bölümü Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Tevfika TUNABOYLU-İKİZ. tevfikai@yahoo.com. Psikoloji Bölümü Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı"

Transkript

1 Prof. Dr. Tevfika TUNABOYLU-İKİZ Psikoloji Bölümü Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Eğitim: Lise : English High School, 980 Lisans : İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 985 Yüksek Lisans: Boğaziçi üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Bölümü, 987. Tez: Preliminary Adaptation of the WAIS-R Vocabulary Subtest For Use in Turkey Doktora : Paris 3 Üniversitesi, Fransa,996. Tez: L humour et la naissance de la psychanalyse en Turquie. Yayınlar: Kitaplar / Kitap Bölümleri İkiz, T (20) Tematik Algi Test, (TAT) Psikanalitik Yönelimli El Kitabı, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T (20) Psikosomatik ve Yorumlama maddeleri, Psikanalitik Psikoterapiler El Kitabı, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara. Tunaboylu-İkiz, T, Zabcı N, Pirim Düşgör B, Yavuz E, Erdem-Atak, İ, Alsancak-Sönmez B, Akkapulu-Kaya, F, (200) Les donnes normatives turque à l adolescence et quelques comparaisons avec les normes de la population française, Rorschach et Methodes Projectives; études et recherches cliniques, (dir. Salvatore Settineri, Carmela Mento), Edit Luglio, Trieste. Zabci, N, İkiz T, Alsancak-Sönmez B, (200) Le fonctionnement affectif à la préadolescence, Rorschach et Methodes Projectives; études et recherches cliniques, (dir. Salvatore Settineri, Carmela Mento), Edit Luglio, Trieste. Tunaboylu-İkiz, T (200) Psikanalitik Bakış Açısından Ölüm Dürtüsü ve Kültüre Olan Yansımaları, Uçmaya Varmak Kitabı, Kitabevi Yayınları. Tunaboylu-İkiz, T (200) Klinik Görüşmelerde Projektif Testlerin Rolü Klinik Görüşmeler, yayına hazırlayan Tevfika İkiz, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T, (2009) Kuşaklararası İletide Mizah Psikanaliz Yazıları-6, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T, Erdem-Atak, İ, Pirim-Düşgör, B, Zabcı, N, (2009). Rorschach Kodlama Kitabı 2: Yetişkin Normları, Bağlam Yayınları,

2 Tunaboylu-İkiz, T (2009) Ho tutto. Mi manca solo un figlio. La sterilità psicogena tra isteria e somatizzazione in M.C. Zurlo (a cura di), Percorsi della filiazione. Temi e problemi della valutazione psicologica, Franco Angeli, Milano. Tunaboylu-İkiz, T, Pirim Düşgör B, Yavuz, E, Ertem-Vehid H, (2008) The application of fairy tale test in Turkey in Exploring the Child s Personality: Developmental, Clinical and Crosscultural Applications of the Fairy Tale Test Edition Charles C. Thomas, USA. Tunaboylu-İkiz, T (2008) Paris Psikosomatik Okulu, Psikanaliz Buluşmaları-3, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T (2008) Ruh ve Beden Arasında Sınır Kavram; Dürtünün Psikosomatik Akibeti, Psikanaliz Yazıları-6, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T(2007) Sur les rives du Bosfor, Alcool et Adolescence, Edition Eres, Paris. Tunaboylu-İkiz, T (2007), Kadınlar Erkekleri Neden Korkutur I.y.e T. Parman (ed) Psikanaliz Yazıları-4, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T (2007), Anne Ol(a)mama, Psikanaliz Buluşmaları-2, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T Pirim-Düşgör, B., Zabcı, N., Yavuz, A.E., Erdem-Atak, İ., Ataç, S., Alsancak- Sönmez, B., Akkapulu. (2007). Rorschach Kodlama Kitabı: Ergen Normları. Bağlam Yayınları, Istanbul. Tunaboylu-İkiz, T (2006) Psikosomatik Hastalarla Yüz Yüze Psikanaliz Çalışması, İ.y.e T. Parman (ed) Psikanaliz Yazıları-3, bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T (2005) Psikanaliz Konuşmaları, Bağlam Yayınları, Tunaboylu,İkiz, T (2005) Anne-Çocuk İlişkisinde Kendini Sakinleştirme Süreçleri İ.y.e T. Parman (ed) Psikanaliz Yazıları-, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T (2005) Erkekler Kadınlardan Neden Korkar, İ.y.e T. Parman (ed) Psikanaliz Yazıları -2, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T. (2004). Kadınlar Neden Korkar. İ.y.e T. Parman (ed.) Psikanaliz Yazıları-8, 5-63, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T (2004) Klasik Nevroz Kuramı ve Günümüz Yaklaşımları İ.y.e T. Parman (ed) Psikanaliz Yazıları-9, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T (2004). Doğu-Batı Kavşağında Psikanalitik Özneye Bakış, Doğunun ve Batının Yerelliği; Bireylik Bilgisine Dair, Sibel Arkonaç (ed.), Alfa Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T (2003). Psikanalistin kimliği. İ.y.e. T. Parman (ed.) Psikanaliz yazıları-6, 25-3, Bağlam yayınları, İstanbul 2

3 Tunaboylu-İkiz, T (2002). Rorschach testinin psikanalitik yorumu 2; erişkin psikopatolojisi. Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T (2002). Sigmund Freud ve klasik psikanalitik görüşte dürtülerin akibeti, İ.y.e. T. Tunaboylu İkiz (ed.) Psikanaliz Yazıları-4, -9, BağlamYayınları, Tunaboylu-İkiz, T. ( 200). İmkânsız Annelik. İ.y.e. A. Gürdal (ed.), Psikanaliz Yazıları-2, 89-95, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T. (200). Rorschach testinin psikanalitik yorumu ; Kodlama ve uygulama. Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T. (2000) Üniversitede Psikanaliz. İ.y.e. A. Gürdal (ed.), Psikanaliz Tartışmaları- I, 57-67, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T ( 2000). İslam da rüya yorumları üzerine düşünceler. İ.y.e. R. Tükel (ed.), Psikanaliz Yazıları-I, 07-5, Bağlam Yayınları, Makaleler Salgın, G, İkiz T, (202) "Kronik Bel Ağrısı; ruhsal mı yoksa fiziki mi?", Yansıtma, sayı 8. İkiz, T (202) La Psychanalyse au carrefour de l orient et l occident: Regard sur le sujet psychanalytique, Topique, no 2. Tunaboylu-İkiz, T (20) Türkiye'de Psikanalizin Gelişimine Kısa Bir Bakış, Sosyoloji Dergisi, 3.Dizi-22.Sayı. İkiz, T (20) Üniversite de Psikanaliz Öğretmeli miyiz?, Doğu-Batı Dergisi, Psikanaliz dersleri, sayı 55. Tunaboylu-İkiz, T, (20) The Development of Rorschach in Turkey, Rorschachiana, vol 32. Yücel B, Polat A, Tunaboylu-İkiz, T, Pirim B, Yavuz E, Sert, Ö (20) "The Turkish Language Version of the Eating Disorder Examination Questionnaire: Reliability and Validity in Adolescents, European Eating Disorders Review, March. Tunaboylu-İkiz, T «La place de la psychanalyse et des thérapies psychanalytiques dans la culture turques» (200), Synergies, 3. Tunaboylu-İkiz, T, Purisa, S, Çağatay P, (200) Etude Normative du Rorschach de la Population Adolescente Turque, Psychologie Projective et Clinique, Vol.6. Tunaboylu-İkiz, T, (200) La Psychanalyse en Turquie, "Topique No 0, Paris. 3

4 Trakyalı G, Işık-Özdemir F, Tunaboylu-İkiz, T, Pirim B, Elif Yavuz A, (2009) Anxiety among Adolescents and its effects on orthodontic compliance, Journal of Indıan society of Pedodontics and Preventive Dentistry, Oct-Dec, Vol 27 Issue 4. Abrevaya E, Parman T, İkiz T, Kayaalp L, Gürdal Brusset B, (2009) L après coup et le refoulement, Bulletin de La Société Psychanalytique de Paris, Vol 9, Mars/Avril. Tunaboylu-İkiz, T, Arkonaç S, (2008) A story on woman and man, on truth and reality; Shahmeran and Sheherazade, Ek ton Hysteron, no 7. Tunaboylu-İkiz, T, (2008), Bağımlılık Sorunsalını Projektif Testlerle Değerlendirme; Bir Gözden Geçirme Bağımlılık Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, Tunaboylu-İkiz, T, (2008) La question du deuil et de la sépération à l adolescent turc», Revue Dialogue, no 8. Tunaboylu-İkiz, T, (2008) Psikosomatik hastalıklarda Projektif Testler, Türkiye Klinikleri Psikosomatik Hastalıklar Özel Sayısı. Tunaboylu-İkiz, T, (2008), Prepsikotik Ergenlerde Düşünce Süreçlerinin Rorschach Testi ile Değerlendirilmesi Yansıtma, Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, sayı 9-0, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T, (2007), Türkiye de Projektif Testlerle Yapılan Klinik Çalışmalar Yansıtma, Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, sayı 7-8, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T, İşçimen, A, Pirim B, Yavuz, A.E, Erdem Atak, İ, (2006) Psoriasis, Liken Simpleks Kronikus ve Alopesi Universalis Hastalarında Ruhsal Süreçlerin Rorschach Testi ile İncelenmesi, Dermatose, 2006/. Tunaboylu-İkiz, T, (2006) Gizil Döneme ait Savunma Düzeneklerinin 3 Projektif Test ile değerlendirilmesi, Yansıtma, Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, sayı 5-6, Bağlam Yayınları, Tunaboylu-İkiz, T, (2006), Psikanaliz Uygar Adam İşi Midir?, Cogito, Sayı 49, Kış Zabcı, N, Tunaboylu-İkiz T, (2005) Étude sur les particularités de l organisation psychique de l enfant instable à travers le test de Rorschach, Bulletin de Psychologie, Tome 58. Zabcı, N, Tunaboylu-İkiz T, (2005) La représentation de soi chez l enfant instable à travers le test de Rorschach, Psychologie Projective et Clinique, Vol. Tunaboylu-İkiz, T, (2005) Yansıtılan Yas, Yansıtma, Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, sayı 3-4, Bağlam Yayınları, Pirim B, Tunaboylu-İkiz, T. (2004) Yeme Bozukluklarında Psikoaktif Madde Kullanımı: Bir Gözden Geçirme. Bağımlılık Dergisi, 5,. 4

5 Tunaboylu-İkiz, T. (2004) Adli Psikiyatride Projektif Testlerin Kullanımı, Adli Psikiyatri Dergisi, cilt sayı 4. Tunaboylu-İkiz, T. (2004) Nevrozun Rorschach Testindeki Yansıması, Yansıtma, Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, sayı -2, Bağlam Yayınları, Atak Erdem İ, Tunaboylu-İkiz, T, (2004) Atipik Özellikler Gösteren Depresif Bozukluk ve Major Depresif Bozuklukta Kişilerarası Şemalar ve Kişilik Özellikleri Arasındaki Farkların İncelenmesi, 3P Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi. Tunaboylu-İkiz, T, Peykerli G, Anak S, Gedikoğlu G (2004), Kemik iliği naklinin ergenler Üzerindeki kısa ve uzun süreli psikolojik etkileri, Nöropsikiyatri Arşivi sayı Tunaboylu-İkiz, T. (2002). Freud dan günümüze psikanalitik kuram ve uygulamalar: Freud cu görüş ve uygulamaları. 3P Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 0(Ek.), 5-9. Tunaboylu-İkiz, T Arkonac, S, (2004) Les raisons divers pour comprendre le 00 ans de retard de la psychanalyse en Turquie, Topique, No 89, Paris. Tunaboylu-İkiz, T. (200). Şakalar ve Psikanaliz. Cogito, Bahar Sayısı 26, Tunaboylu-İkiz, T. (2000). Anneden Kıza: Anneliğin Reddi. Nöropsikiyatri Arşivi, 37( 3), Tunaboylu-İkiz, T. (999). Bir alkol vak asının psikolojik değerlendirmesi. İ.Ü. Tecrübi Psikoloji Çalışmaları, 2, Tunaboylu-İkiz, T. ( 999). İntikal ve psikanalitik bir bakış açısı. İ.Ü. Tecrübi Psikoloji Çalışmaları, 2, Tunaboylu-İkiz, T. (999). Türk psikiyatri tarihi ve psikanalizin yeri. İ.Ü. Tecrübi Psikoloji Çalışmaları, 2, Tunaboylu-İkiz, T. (999). Yeme Bozukluklarının Rorschach testi ile değerlendirilmesi. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, 4(2), Tunaboylu-İkiz, T. (996). Mizah ve Psikanaliz. Cogito, Güz Sayısı 9, Bildiriler / Posterler İkiz T (202) Rorschach Testinin Terapötik Sürece Katkısı: Bir Sınır Kişilik Olgusu, II.Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresinde Uzmanla Çalışma, Kalem E, Mete L, Tüzün Akgün O, Kandemir F, Yıldız Y, Tunaboylu İkiz T, (202) Rorschach Testinin Türkiye Yaşlı Normları Çalışması, II.Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi, 5

6 İkiz T (202) Mal de dos chronique» une douleur physique ou psychique", Les états limites et la psychanalyse; approche clinique et projective", 3e Colloque du Réseau International de Psychanalyse et Méthodes projectives Aout, Buenos Aires. İkiz T (202) Doğu Batı arasında Psikanalitik Özne, Uluslarası Psikanaliz Etkileşimleri Derneği Türk Grubu Toplantısı, İkiz T (202), Oedipe et Champs Psychosomatique atölyesinde sunum, 7 eme Congrès des Psychanalystes de Langue Française, Bilbao. Tunaboylu-İkiz T, (20) Rorschach Psychodynamic Approach XX.International Congress of Rorschach and Projective Methods Kongresi, Tokyo. Tunaboylu-İkiz T, Bengi Pirim Düşgör, Ayşe Elif Yavuz, Penbe Çağatay, Sevim Purisa (200) Rorschach Testi Ergen Normları: Türkiye Çalışması, 6.Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin Üniversitesi. Tunaboylu-İkiz, T, İrem Erdem Atak, Bengi Pirim Düşgör, Neslihan Zabcı (200) Rorschach Testi Yetişkin Normları Türkiye Standardizasyon Çalışması, 6.Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin Üniversitesi. Tunaboylu-İkiz T (200), Conversion et Somatization atölyesinde sunum, 70 e Congrès des Psychanalystes de Langue Française, Atina. Tunaboylu-İkiz T, Pirim Düşgör, B, Erdem Atak, İ, Zabcı, N,Ertem Vehid, H, (2009), Rorschach Testi Yetişkin Normları Türkiye Çalışması,.Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi, Tunaboylu-İkiz T, Pirim Düşgör, B,Yavuz, A.E, Çağatay, P, Purisa, S, (2009) Rorschach Testi Ergen Normları Türkiye Çalışması,.Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi, Tüzün O, Yavuz A,E, Tunaboylu-İkiz T, (2008) A Self Mutilate Male Adolescent With Childhood Sexual Abuse History; A Case study with Rorschach, XIX, International Society of the Rorschach and Projective Methods, Louvain, Belçika. Tunaboylu-İkiz T, (2008) International Researches on FTT (Fairy Tale Test), Panel de konuşmacı XIX, International Society of the Rorschach and Projective Methods, Louvain, Belçika. Tunaboylu-İkiz T, (2008) Problematique du Lien Panelinde konuşmacı, Analyse de la fonction paternelle chez l anorexie mentale a travers le test projectif XIX, International Society of the Rorschach and Projective Methods, Louvain, Belçika. Tunaboylu-İkiz T, Yavuz A,E, Zabcı, N, Pirim B, Sönmez B, Atak Erdem I, (2008), La Clinique Du Normal panelinde konuşmacı Etude sur la population adolescente turque a partir des normes du test du Rorschach XIX, International Society of the Rorschach and Projective Methods, Louvain, Belçika. 6

7 Kökenek, Y, Değirmenci R, Kübra Kanar H, Tunaboylu-İkiz, T (2008) Evaluation of Rorschach Protocols of Elderly With Dementia Suffer, XIX, International Society of the Rorschach and Projective Methods, Louvain, Belçika. Tunaboylu-İkiz T, Sönmez F, (2008), Evaluation à travers les tests projectifs du processus psychologique pour comprendre le drame de l automutilation chez les adolescentes XIX, International Society of the Rorschach and Projective Methods, Louvain, Belçika. Zabcı, N, Alsancak Sönmez, B, Tunaboylu-İkiz T (2008) Le Fonctionnement Affectifs à la Préadolescence, XIX, International Society of the Rorschach and Projective Methods, Louvain, Belçika. Yavuz, A,E, Tunaboylu-İkiz T, Yücel, B (2008), Fibromyalgie as a defense mechanism in Adolescence; A case Interpretation based on Projective Methods, XIX, International Society of the Rorschach and Projective Methods, Louvain, Belçika. Tunaboylu-İkiz T, Yavuz A.E, Pirim Düşgör B, Erdem-Atak İ, Ertem Vehid H, (2008), Peri Masalları Testi (FTT-Fairy Tale Test)Türkiye Norm Çalışması, 5.Ulusal Psikoloji Kongresi, Tunaboylu-İkiz T, Zabcı N, Alsancak Sönmez B, (2008) Çocuk, ergen ve yetişkin ruhsal dünyasını değerlendirmede projektif testlerin katkısı Panel, 5.Ulusal Psikoloji Kongresi, Tunaboylu-İkiz T, Gürdal A, Parman T, Kayaalp L, (2008) Psikanalizde Temel Kavramlar, Panel, 5.Ulusal Psikoloji Kongresi, Tunaboylu-İkiz T, Sönmez F, (2008) Ergenlerde kendini kesme süreçlerinin değerlendirilmesi, 5.Ulusal Psikoloji Kongresi, Kökenek, Y, Değirmenci R, Kübra Kanar H, Tunaboylu-İkiz, T (2008) Demanslı Yaşlıların Rorschach Protokollerinin İncelenmesi, 5.Ulusal Psikoloji Kongresi, Tunaboylu-İkiz T, (2007) Psikanalitik Açıdan Ruhsal Travmaların Projektif Testlerle Değerlendirilmesi,2. Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Kıbrıs. Tunaboylu-İkiz T, (2007) Psikanaliz hakkında bilmek istedikleriniz Çalışma Grubu, 2. Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Kıbrıs. Tunaboylu-İkiz T, (2006) Fairy Tale Test Standardization in Turkey, Symposium Cross-Cultural Personality Assessment: Recent Applications of The Fairy Tale Test, 8 th IACCP Congress, Athens. Işık F., Trakyalı G., Sayınsu K, Arun S, Tunaboylu-İkiz T., Pirim B., Yavuz A.E. (2005) The relationship of cooperation with psychological status and parental attitude. 6 th International Orthodontic Congress, Paris. 7

8 Tunaboylu-İkiz, T, (2005) Birincil Sahnede Davetli Misafir: Tıp/ Ruhsal Yapılanma İçinde Yapay Döllenmenin Yeri, 5. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Tunaboylu-İkiz, T (2005) Ergende Rorschach Testinin Değerlendirilmesi 5. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Tunaboylu-İkiz, T (2005) The study of defense mechanisms in children as revealed in 3 Projective instruments, XVIII International Congress of Rorschach and Projective Methods, Barselona. Tunaboylu-İkiz T, (2005) Que les filles ne soient pas sages comme des images, XVIII International Congress of Rorschach and Projective Methods, Barselona. Tunaboylu-İkiz, T., Arkonaç, S. (2004). Les aspects divers pour comprendre le retard de 00 ans de la psychanalyse en Turquie. X. Uluslararası Psikanaliz Tarihi Kongresinde sunulmuş bildiri, Paris, Fransa. Tunaboylu-İkiz, T (2004) Psikoloji Kongresinde Panel Yöneticisi, 9- Eylül, Bilgi Üniversitesi, Türkiye de Rorschach Testi ve Klinik Alandaki Uygulamaları. Tunaboylu-İkiz, T (2004) Psikanalitik Bakış Açısından Ölüm Dürtüsü ve Kültüre Olan Yansımaları isimli bildiri, Türk Kültüründe Ölüm konferansı, Kasım, M.Ü. Türkiyat Enstitüsü, Tunaboylu-İkiz, T., Anak, S., Peykerli, G., Gedikoğlu, G. (2003). The Rorschach findings of the adolescents with bone marrow transplantation. I.Cuban Rorschach and Other Projective Techniques Congress de sunulmuş bildiri, Havana, Küba. Tunaboylu-İkiz, T., Iscimen, A., Yavuz, E, Pirim, B, Erdem, I. (2003). The evaluation of the mentalization processes of patients with psoriasis and atopic dermatide with Rorschach Test. I. Cuban Rorschach and Other Projective Techniques Congress de sunulmuş bildiri, Havana, Küba. Pirim, B, Tunaboylu-İkiz, T. (2002). A study of the relationships between eating disorders and anger, using Rorschach Test. XVII International Congress of Rorschach and Projective Methods da sunulmuş bildiri, Roma, İtalya. Konferanslar Seminerler Psikanalitik Kuram Işığında Projektif Testler", Okulda Projektif Testlerin Yeri, Işık Okulları ile RPTDerneği ortak etkinliği, İstanbul, 203. "Vaka sunumu",aippm (Association Internatıonal Psychanalytique de Pierre Marty) " toplantısında konuşmacı, Madrid, 203. "Projektif Testlerin Klinik Yansıması" Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi, Kasım

9 Psikosomatik Hastaları Dinlemek, 3. Kıbrıs Psikanaliz Günleri, Ekim 202. Psikanaliz ve Projektif Testler.Kıbrıs Rorschach ve Projektif Testler Buluşmaları, Kasım, 202 Psikosomatik hastalıkların Projektif Testlerle Değerlendirilmesi,.Kıbrıs Rorschach ve Projektif Testler Buluşması, Kasım 202. Aktarım, İstanbul Psikanaliz Derneği iç seminer etkinliği, Ekim, 202. Psikosomatik Hastalıkların Psikanalitik Tedavisi, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Günleri-II, Mayıs 202. Sanaldan Büyülenme, Teknolojik Bağımlılık ve Anlam panelinde konuşma,.uluslararası Teknoloji Bağımlılığı kongresi, İstanbul, Nisan 202. Histoire et développement de la psychanalyse en Turquie, Erasmus Kapsamında konuşma, Université Caen, Basse Normandie, Caen, Mart 202. DU "Approche Psychanalytique du corps, Paris 7, Mart, 202. Erkek kısırlığı; Vaka Çalışmaları, Eramus kapsamında konuşma, Federico 2 Napoli, Kasım 20. Üniversitesi, Les adolescents et les enfants handicaps en Turquie, Psychopathologie et handicap chez l'enfant et l'adolescent isimli toplantı, Lyon, Kasım 20. Et pourqoui pas l'affect?, Figures de desaffectation isimli toplantı, Paris 3 Üniversitesi, Ekim 20. Üniversite'de Psikanaliz Öğretilebilir mi? Neden Hala Psikanaliz Panelinde konuşma, 47.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Ekim, 20. Psikosomatik Hastalıklara Psikanalitik Yaklaşım isimli Çalışma Grubu, 47.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Ekim, 20. Sınır Kavram Olarak Dürtü, 2. Kıbrıs Psikanaliz Günleri, Ekim 20. Borderline Durumlar ve Rorschach, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, Mayıs, 20. Projektif Testler, Psikolojik değerlendirme; Sorunlar ve Gelişmeler konulu panel, V.Işık Savaşı Klinik Psikoloji Sempozyumu, Aydın, Mayıs 20. Narsisizm ve Rorschach, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, Nisan, 20 Psikosomatik Hastalıklara Psikanalitik Bakış V.Işık Savaşı Klinik Psikoloji Sempozyumu, Çalışma Grubu, Aydın, Mayıs 20. 9

10 Psikosomatik Hastalıklara Psikanalitik Yaklaşım, Çalışma Grubu, V.Işık Savaşı Klinik Psikoloji Sempozyumu, Aydın, Mayıs 20. Un cas de psychosomatique Eramus kapsamında konuşma, Paris 3 Üniversitesi, Mart 20. Les donnes normatives turque à l adolescence et quelques comparaisons avec les normes de la population française Eramus kapsamında konuşma, Paris 3 Üniversitesi, Mart 20. Nevroz ve Rorschach Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, Mart, 20. Oedipe à İstanbul, Ecole Psychanalyse de Damas, 2 günlük seminer, Şam, Şubat 20. La psychanalyse en Turquie La psychanalyse au Maghreb et au Machrek isimli dergi sayısının ardından konuşma, Institut du Monde Arabe, IMA, Paris, Ocak 20. Kuşaklararası İletisizlik; Kadın Erkek, Çocuk Panelinde konuşma, I. Kıbrıs Psikanaliz Günleri, Ekim 200. Vaka Sunumu, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Kulübü Sempozyumu, Mayıs, 200. "Felsefe, Psikoloji ve sonunda Psikanaliz" Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, Nisan, 200. İslam Geleneği ve Psikanaliz, ODTU Psikoloji Topluluğu II. Psikoloji Günleri, Mart, 200. Ciddiyete Rağmen Gülmece, Çağdaş Drama Derneği Rağmen Söyleşileri, Şubat 200. Psikoza Genel Bakış, Rorschach Ve Projektif Testler Derneği Salı Konferansları, Ocak 200. Histoire de La Psychanalyse au Maghreb et au Moyen Orient, konulu konferansta Histoire de la Psychanalyse en Turquie konulu konuşma, AIHP (Association International d Histoire de la Psychanalyse), Ekim, 2009, Paris. Histeri, İstanbul Psikanaliz Derneği-Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği Ortak Etkinliği, Haziran 2009, Lefkoşa. Müzik ve Psikanaliz, İstanbul Psikanaliz Derneği Etkinliği, Mayıs, 2009, Ergenlik ve Beden Sıkıntıları, Panel, V. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, 3-5 Mart 2009, Psikanalitik Psikopatoloji ve Rorschach, Rorschach Ve Projektif Testler Derneği Seminerleri, Mart 2009, Arzunun sınırı var mıdır? Panelinde konuşmacı, X. Psikanaliz Buluşmaları, 2-22 Kasım 2008, 0

11 Normes des Adolescents de Turquie au Rorschach", Université Paris 5, Labaratoire de Psychologie, 20 Mart Psikosomatik Psikanaliz ve Somatizasyon, Barilem, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Araştırma ve İleri Eğitim Merkezi, 4 Nisan, Freudiyen Epistemolojiye Genel Bakış, Mersin Üniversitesi, Disiplinler arası Diyaloglar III, 8 Nisan, Çizgi: Duvardan bedene, Gençlik Üzerine Tartışmalar-IX, 9-0 Mayıs, Türkiye de projektif yöntemlerle yapılan klinik araştırmalar, Klinik Psikoloji ve Psikopatolojilerdeki Araştırmalarda Projektif Yöntemlerin Yeri, I. Projektif Yöntemler ve Psikanaliz Topluluğu Toplantısı, Ocak 2007, Psikanaliz ve Psikanalitik Psikoterapiler, Psikolojiyi Yeniden Düşünmek Sempozyumu, Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Mayıs 2007, Doğu-Batı, Modernite ve Öteki karşısında Özne, İnsan Bilimlerinde Özne ve Öznelliği Düşünmek, Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Psikanaliz Derneği Ortak Etkinliği, 26 Mayıs, 2007, Histeri psikosomatik kavşağında bir sorunsal olarak psikojenik kısırlık, Erasmus Değişim Programı Kapsamında Federico II Üniversitesi, 29 Ekim 2007, Napoli. Kuşaklararası İletide Mizah, IX. Psikanaliz Buluşmaları, 6-7 Kasım 2007, Actualité et perspectives de la recherche psychanalytique sur le féminin : processus de sublimation et psychosomatique. Situations et méthodes, ( kadınlık ile ilgili güncel psikanalitik çalışmalar) Erasmus Değişim Programı Kapsamında Paris 7 Üniversitesi, 4 Aralık 2007, Paris. Exemples de recherche clinique et projective de référence psychanalytique en Turquie, Erasmus Değişim Programı Kapsamında Paris 7 Üniversitesi, 4 Aralık 2007, Paris. Psikanaliz ve Yüz yüze Psikanaliz Çalışması, Ada Seminerleri-4, Nisan 2006, Sigmund Freud un 50. yılında Türk Psikanalizi Panel, Doğumunun 50.yılında S.Freud, İstanbul Üniversitesi, Mayıs Bağımlılık, Gençlik Üzerine Çalışmalar-7, CILA (Uluslararası Ergen Psikanalizi Topluluğu) ile ortak etkinlik, 0- Haziran 2006, Oriental stories and psychoanalysis:the story of women and men, reality and truth:şahmeran and Şehrazat, Internationale Synposium of the History of Psychoanalysis, Ekim,2006, Atina. Yunanistan.

12 Psikosomatik Hastalıklar, VIII. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları, 0- Kasım Anne-Çocuk İlişkisinde Kendini Sakinleştirme Süreçleri, II. Çocuk Psikanalizi Toplantısı, Şubat 2005, Kız kıza aşklar/arkadaşlıklar, Gençlik Üzerine Tartışmalar VI (Gençlik Aşkları), İstanbul, 3-4 Haziran 2005, Klinik Psikolojide Projektif Testlerin Kullanımı isimli konferans, Türk Psikologlar Derneği, İstanbul, 8 Mart Düş/Düşlem isimli çalışma grubunda konuşmacı, VIII. Bahar Sempozyumları, Antalya, 4-8 Nisan Psikiyatride Projektif Testlerin Kullanımı isimli konferans, VIII. Bahar Sempozyumları, Antalya, 4-8 Nisan, Psikanalitik Psikoterapiler isimli konferans, Türk Psikologlar Derneği, İstanbul, 4 Haziran Yansıtılan Yas isimli konferans, Gençlik Üzerine Tartışmalar V (Yitik Yas) İstanbul, -2 Haziran Projektif Testlerin Klinik Psikopatoloji ile İlişkisi Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 26 Kasım 2004, Kıbrıs. Rorschach Testi Tanıtımı ve Eğitimi, Kıbrıs Ruh Sağlığı Derneği, 27 Kasım 2004, Kıbrıs. Tat kartlarının gizil ve açık içeriklerinin değerlendirilmesi Tat testinin Psikanalitik Yorumu Rorschach ve Projektif Testler Derneği etkinliği, Aralık 2004, Anne-kız ilişkisi: cinsel gelişimin öbür yakası-ailede gerçekler ve düşlemler (panelist olarak). II. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, İstanbul, 7-9 Mart Ayinler-sınav, sınav kaygısı. Yapı Kredi Kültür Merkezi, İstanbul, 25 Şubat Ülkemiz psikiyatri ve psikolojisinde psikanalizin olan ve olmayan yeri panelinde konuşmacı olarak, Psikanaliz Buluşmaları I (Neden Yüzyıl Geciktik?), İstanbul Psikanaliz Derneği Yapı Kredi Kültür Merkezi Ortak Etkinliği, İstanbul, 0 Mayıs Öğrenimde Şiddet isimli panelde konuşmacı, Gençlik Üzerine Tartışmalar IV (Şiddetli Gençlik), İstanbul, 3-4 Haziran

13 Histeri psikosomatik kavşağında bir sorunsal olarak psikojenik kısırlık, Sınır tanımayan histeri konulu panelde konuşmacı, V.Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları, 7-8 Kasım Le fonctionnement psychique de patients atteints de psoriasis et dematites atopiques. XVII International Congress of Rorschach and Projective Methods, Roma, İtalya, 9-4 Eylül Osmanlı tıbbında melankoli sınıflaması: Mal-i hülya hastalığı. IV. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları-Melankoli, Fransız Kültür Merkezi, 8-9 Kasım Psikanalitik psikosomatik teorisi. II. Türk Fransız Rorschach Günleri-Psikosomatik Hastalıkların Tanısı-, İstanbul, 3-4 Aralık Psikosomatik vak a çalışması. II. Türk Fransız Rorschach Günleri- Psikosomatik Hastalıkların Tanısı-, İstanbul, 3-4 Aralık Hasta beden, erotik beden: ergenlerde psikanalitik yönelimli gevşeme çalışmaları. Gençlik Üzerine Tartışmalar II (Sır/Sınır Olarak Beden), İstanbul,5-6 Haziran 200. Anneden kıza: anneliğin reddi. Psikanaliz Tartışmaları-II (Anne-babalık), İstanbul, 9 Haziran Psikanaliz miraslarının iletimi 2 konulu yuvarlak masa toplantısında moderatör. 2.Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları- Gelenek ve Geleneğin İletimi-, Maçka Oteli, 3-4 Kasım İslam geleneğindeki ülkelerde psikanalizin iletimi konulu yuvarlak masa toplantısında konuşmacı. 2. Uluslar arası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları-Gelenek ve Geleneğin İletimi-, Maçka Oteli, 3-4 Kasım Rorschach testinde obsesif nevrozun bulgularının saptanması. I. Türk Fransız Rorschach Günleri- Nevrotik Bozuklukların Tanısı-, İstanbul, 7-8 Aralık 200Oteli, 3-4 Kasım Üniversite de psikanaliz. Psikanaliz Tartışmaları-I. İstanbul Fransız Kültür Merkezi, Haziran 999. Bölgemizdeki ülkelerde psikanalizin gelişimi konulu yuvarlak masa toplantısında konuşmacı. I. Uluslar arası Psikanaliz Buluşmaları, İstanbul Fransız Kültür Merkezi, 2-3 Kasım 999. Kültür ve psikanaliz (panelist olarak). Beşinci Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, İzmit Seka Tesisleri, 5-8 Nisan 998. DEVAM EDEN PROJE VE ARAŞTIRMALAR Proje Adı: Rorschach Testinin Türkçe ye adaptasyonu ve standardizasyonu çalışması (Yaşlılık Normları) 3

14 Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Ocak 200-Aralık 202 Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Tevfika Tunaboylu-İkiz (Yürütücü) Proje Grubu: Yrd Doç. Bengi Pirim, Ar. Gör. Elif Yavuz, Psk. Dr. İrem Erdem Atak, Uzman Psk Olcay Tüzün, Levent Mete, Uzm Psk Fatma Kandemir. BİTEN PROJE VE ARAŞTIRMALAR Proje Adı: Rorschach Testinin Türkçe ye adaptasyonu ve standardizasyonu çalışması (Ergen Normları) Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Ocak 2004-Aralık 2006 Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Tevfika Tunaboylu-İkiz (Yürütücü) Proje Grubu: Ar. Gör. Elif Yavuz, Ar. Gör. Bengi Pirim, Uzm. Psk. İrem Erdem Atak, Uzm Psk Neslihan Zabcı, Uzm Psk Burçin Alsancak,, Psk Songül Ataç, Uzm Psk Funda Akkapulu Proje Adı; Fairy Tale Test (Peri Masalları Testi) Türkçe ye Adaptasyonu ve standardizasyon çalışması Başlangıç ve Bitiş Tarihleri; Ocak 2004-Haziran Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Tevfika Tunaboylu-İkiz (Yürütücü) Proje Grubu: Ar. Gör. Elif Yavuz, Ar. Gör. Bengi Pirim, Uzm. Psk. İrem Erdem Atak, Uzm Psk Neslihan Zabcı, Uzm Psk Funda Akkapulu. Proje Adı: Rorschach Testinin Türkçe ye adaptasyonu ve standardizasyonu çalışması (Yetişkin Normları) Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Mayıs Mayıs 2009 Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Tevfika Tunaboylu-İkiz Proje Grubu: Ar. Gör. Bengi Pirim, Uzm. Psk. İrem Erdem Atak, Uzm Psk Neslihan Zabcı, Proje Adı: EDQ (Eating Disorder Questionnaire) Standardizasyonu Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Mayıs 2007-Mayıs 2008 Proje Yürütücüsü; Doç Dr Tevfika Tunaboylu-İkiz, Prof Dr Başak Yücel Proje Grubu: Yrd Doç Dr Aslıhan Polat, Ar. Gör. Bengi Pirim-Düşgör, Ar Gör A.Elif Yavuz, Vermekte Olduğu Dersler: Lisans: Genel Psikopatoloji-Psikanalitik Psikopatoloji Temel Psikanalitik Kavramların İncelenmesi Temel Psikanalitik Kavramların Karşılaştırılması Ergen Psikopatolojisine Giriş- Ergenlerle Psikanalitik Çalışma Psikosomatik Hastalıklar Projektif testler Klinik Görüşmeler Yüksek Lisans: Psikopatoloji -Klinik Psikopatoloji Kültür ve Psikanaliz Epistemoloji ve Psikanaliz Projektif testler (Rorschach ve TAT) 4

15 Doktora: Nevroz-Psikoz-Perversiyon Supervizyon-Klinik Süpervizyon Psikanaliz ve Araştırma Freud u Okumak Ayrışma-Bireyleşme Süreçleri Yönetilen Tezler: Yüksek Lisans Pirim, B. (2002). Yeme bozuklukları ile öfke tarzı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Erdem, İ. (2002). Atipik depresyon ve major depresyon arasındaki kişiler arası şemalar ve kişilik özelliklerinin farklarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Özgentürk, D. (2003). 999 Gölcük depremi sonrasında çocuk ve ergenlerde travma sonrası stress bozukluğu, sürekli kaygı ve depresyon düzeylerini yordayan değişkenler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Zabcı, N. (2004). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocukların kişilik özelliklerinin Rorschach testi ile değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Balkır, N, (2005) Tourette ve Kronik Tip Bozukluğu Görülen Çocukların Aile Profilleri ve Aile İçi Tutumların Tikleri Üzerindeki Etkisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Türk, Ö, (2005) Tip Diyabetli Çocuğun Diyabete Uyumuna Annenin Depresyonunun Etkisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Ersun, C (2007) Cumhuriyet in İlk Yıllarından Günümüze Türk Romanlarındaki Anne-Kız İlişkilerinin Psikanalitik İncelemesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Bilim Dalı, Tüzün O, (2008), Ergenlerde Kendini Kesme Davranışının, Aleksitimi, Disossasyon, Cinsel Travma ve Aile içi Şiddet ile Değerlendirilmesi, Ayadi F, (2008) Şizofrenide Dil ve Düşüncenin Rorschach Testi ile Değerlendirilmesi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 5

16 Salgın G, (2008) Kronik Bel ağrısı Olan Hastaların Ruhsal Dünyasının Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Kolbay B, (2008) Önergenlik Dönemindeki Ruhsal İşleyişin Rorschach Testi ile Değerlendirilmesi» İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Duman E (2009) Deri Benlik Kavramı ve Uyuşturucu Madde Kullanan Bireylerin Deri benlik Yapılanmasının Rorschach Testi ile İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Duman N, (2009) Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilmiş olan uyuşturucu madde kullanan hükümlülerde psikosomatik düşünce biçiminin Rorschach Testi ile incelenmesi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Okçuoğlu, Z (200) Aile İçi ve Kadavradan Nakil Olmuş Organ Nakli Hastalarının Psikolojik Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Kandemir, F (200) Menapoz Sürecindeki Kadınların Ruhsal Hayatının Projektif Testlerle Değerlendirilmesi» İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Çınar, S (200) İntihar Girişiminde Bulunan Depresiflerin Ruhsal İşleyişlerinin Projektif Testlerle Değerlendirilmesi" İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Tanık B (200) 6-2 yaş aralığında astım tanısı almış çocuklarda agresyon ve anksiyete değişkenlerinin değerlendirilmesi İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Yılmaz, E (200) Otistik çocuklarda müzik atölyesi çerçevesinde ortaya çıkan sözsüz iletişim işaretlerinin incelenmesi'. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Taboğlu, S (200) Babasını öldürmüş ya da öldürmeye teşebbüs etmiş şizofrenlerin ruhsal yönden değerlendirilmesi İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Mete, L, (202) "Rorschach Testi Yaşlılık Normları Çalışması",İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Doktora: Peykerli, G. (2003) Kemik iliği nakli olan Ergenlerin Psikolojik Değerlendirilmesi. Üniversiesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, İstanbul 6

17 Topçu-Aydın,A. (2004). Sosyal fobik gençlerin psikolojik değerlendirmesi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Düşgör-Pirim, B. (2007) Anoreksiya Nervozada Babalık İşlevinin Projektif Testlerle Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Erdem-Atak, İrem, (2009), Açıklanamayan İnfertilitede Kadınlık ve Anne-Kız İlişkisindeki Anneliğin İletimi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Yavuz, A.E, (2009) Fibromiyalji sendromunda negatif kavramı ve ölüm dürtüsünün izleri, Projektif Yöntemler ile Değerlendirme, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Alsancak, B (20) Çocuk Depresyonunun Projektif Testler ve WÇZÖ-R ile Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Zabcı N, (20) Latens Dönemi Çocuğununun Dürtüsel İşleyişinin Projektif Testler ile Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı/Paris 5 Üniversitesi ortak cotutelle tez, ESERLERE YAPILAN ATIFLAR Meltem Narter (2006). "The Change in the Daily Knowledge of Madness in Turkey". Journal for the Theory of Social Behaviour. Vol.36, 4, p Ayca Gürdal (2009) Yabancı Ülkede Divan, Oedipe à Istanbul L Ecriture du Divan, Editions des Crépuscules, Paris. J.Y. Chagnon (200), Approche psychopathologique d'un cas d'hyperactivité, in Psychopathologie de l'enfant: 0 cas cliniques, ed. François Marty, Editions in Press, Paris C. Arnould, M. Daviller, E. Feral, C. de Tychey (20) Pertinence du Fairy Tales Test chez des enfants franc ais ayant des troubles des apprentissages : résultats préliminaires, Neuropsychiatrie de l enfance et de l adolescence 59 (20) ÜYE OLDUĞU DERNEKLER Uluslararası Psikanaliz Derneği (IPA) İstanbul Psikanaliz Derneği (Kurucu Üye) Rorschach ve Projektif Testler Derneği (Kurucu Üye) Türk Psikologlar Derneği Paris Psikanaliz Kurumu (Société Psychanalytique de Paris-SPP) Uluslararası Psikanaliz Etkileşimleri Derneği (AIIP) YAYIN KURULUNDA OLDUĞU TÜRK DERGILER 7

18 Yansıtma Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi Yayın Yönetmeni. Psikanaliz Yazıları Yayın Kurulu Üyesi TürkiyeKlinikleri Bağımlılık Dergisi YAYIN KURULUNDA OLDUĞU YABANCI DERGİLER Revue Dialogue Psychologie Clinique et Projective Rorschachiana BİLİNEN YABANCI DİLLER İngilizce-Fransızca 8

Neslihan ZABCI Ünvanı: e-posta: Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Uzmanlık Doktora

Neslihan ZABCI Ünvanı: e-posta: Öğrenim Durumu:  Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Uzmanlık Doktora Neslihan ZABCI Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. e-posta: neszabci@superonline.com Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Boğaziçi Üniversitesi 1994 Yüksek Lisans Klinik

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Uzmanlık Projektif Psikoloji Paris V René Descartes Üniversitesi (La Sorbonne)

Derece Alan Üniversite Yıl. Uzmanlık Projektif Psikoloji Paris V René Descartes Üniversitesi (La Sorbonne) Neslihan ZABCI Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. e-posta: neszabci@superonline.com Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Boğaziçi Üniversitesi 1994 Yüksek Lisans Klinik

Detaylı

Uzm. Psikolog Funda Akkapulu Aydın. fundaakkapulu@gmail.com

Uzm. Psikolog Funda Akkapulu Aydın. fundaakkapulu@gmail.com Uzm. Psikolog Funda Akkapulu Aydın fundaakkapulu@gmail.com EĞİTİM: Lise : Nişantaşı Kız Lisesi, 1992 Lisans : İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 1997 Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Bengi PİRİM DÜŞGÖR bpirim@istanbul.edu.tr Psikoloji Bölümü Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Bengi PİRİM DÜŞGÖR bpirim@istanbul.edu.tr Psikoloji Bölümü Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Bengi PİRİM DÜŞGÖR bpirim@istanbul.edu.tr Psikoloji Bölümü Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Eğitim: İlkokul : Kalamış İlkokulu, 1986. Lise : Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, 1993. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: İrem Erdem Atak 2. Doğum Tarihi: 28 Nisan 1974 3. Unvanı: Doktora 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1993-1998 Siyaset Bilimi ve Boğaziçi

Detaylı

Prof. Dr Tevfika İKİZ.

Prof. Dr Tevfika İKİZ. Prof. Dr Tevfika İKİZ tevfikai@yhoo.com Eğitim: Lise : English High School, 1980 Lisans : İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 1985 Yüksek Lisans: Boğaziçi üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji

Detaylı

BURÇİN ALSANCAK SÖNMEZ balsancak@yahoo.com

BURÇİN ALSANCAK SÖNMEZ balsancak@yahoo.com BURÇİN ALSANCAK SÖNMEZ balsancak@yahoo.com Öğrenim Durumu Derece Alan Eğitim Kurumu Yıl Lise Saint-Michel 1990 Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Yüksek Lisans Adli Bilimler İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İrem ERDEM ATAK irematak@yahoo.com Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. İrem ERDEM ATAK irematak@yahoo.com Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr. İrem ERDEM ATAK irematak@yahoo.com Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü EĞİTİM İstanbul Üniversitesi, (2003-2009) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Bölümü Doktora (TEZ: Açıklanamayan

Detaylı

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir Emine Sevinç Tok İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir sevinc.tok@izmir.edu.tr EĞİTİM 2009-devam Klinik Psikoloji Doktora Programı

Detaylı

ÇALIŞMA GRUPLARI 12 EYLÜL 2012

ÇALIŞMA GRUPLARI 12 EYLÜL 2012 ÇALIŞMA GRUPLARI 12 EYLÜL 2012 09:30-10:00 KAYIT 10:00-11:30 Rorschach Testinin Terapötik Sürece Katkısı : Bir Sınır Kişilik Olgusu Tevfika İKİZ, Derya KARAKUŞ Rorschach Testinde Otistik Bulgularin Ozellikleri

Detaylı

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog EĞİTİMİ Lisans : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,Psikoloji Bölümü Tezi : Nörotiklik,zaman tahmini ve seçici dikkat 1982 Yüksek Lisans (M.A) : Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Latife Utaş Akhan DOĞUM TARİHİ: 28 Aralık 1979 YABANCI DİL: İngilizce ( Aralık 2007 ÜDS: 71.250) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl lisans

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail. ÖZGEÇMİŞ SEVGİNAR VATAN E-Posta: sevginarvatan@gmail.com Telefon: 2978325 Adres: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe/Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2006 Lisans Psikoloji Orta

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Alper Aksoy 2. Doğum tarihi : 10/05/1971 3. Unvanı : Uzman Psikolog 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1990-1995 Lisansüstü Uygulamalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : +90 (312) FOTOĞRAF : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : +90 (312) FOTOĞRAF : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Yasemin Kahya E-Posta : yaseminoruclular@hacettepe.edu.tr Telefon : +90 (312) 297 8325 FOTOĞRAF Adres : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara

Detaylı

2002-2003 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (teorik temel) Eğitmen: Prof. Dr. M. Z. Sungur/ İstanbul

2002-2003 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (teorik temel) Eğitmen: Prof. Dr. M. Z. Sungur/ İstanbul H. GAYE TOLUN Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kişisel Bilgi: Doğum tarihi: 19.10.1971 Doğum yeri: Ankara Medeni durum: Evli, 1 çocuklu Eğitim ve Görev: 2008 Serbest Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2008. Y. Lisans KLİNİK PSİKOLOJİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2008. Y. Lisans KLİNİK PSİKOLOJİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İREM YOLA 2. Doğum Tarihi: 23.11.1986 3. Unvanı: UZMAN 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2008 Y. Lisans KLİNİK PSİKOLOJİ

Detaylı

UZM. PSK. BUKE TUNCEL YANGIN

UZM. PSK. BUKE TUNCEL YANGIN KISA ÖZ GEÇMİŞ İstanbul Üniversitesi psikoloji bölümünden 2006 yılında mezun oldu. Çocuk ve Ergen Psikolojisi alanında danışan takip etmektedir. Aktüel Psikoloji Profesyonel Danışmanlık Hizmetleri UZM.

Detaylı

ALOPESİ UNIVERSALİSTE RUHSAL İŞLEYİŞ PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRME. A. Elif Yavuz Sever Vaka Sunan: Gulara Yaya

ALOPESİ UNIVERSALİSTE RUHSAL İŞLEYİŞ PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRME. A. Elif Yavuz Sever Vaka Sunan: Gulara Yaya 9 EYLÜL 2015 SAAT GENEL KURUL SALONU AMFİ 7 AMFİ 8 09.00-09.30 KAYIT 09.30-10.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI 10.00-12.00 KONFERANS KARŞILAŞMA, SEVME VE AYRILMA: ZAMANIN AKIŞI İLE SINANAN NARSİSİSTİK VE NESNESEL

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. E-Posta: Telefon: +90 (312) Derece Alan Kurum Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. E-Posta: Telefon: +90 (312) Derece Alan Kurum Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ ARŞ. GÖR. DR. DENİZ KURT E-Posta: denizkurt@hacettepe.edu.tr Telefon: +90 (312) 297 6450 Adres: Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum

Detaylı

Ebru ÖZKURT TOPCU. Uzman Klinik Psikolog. Aile ve Çift Terapisti

Ebru ÖZKURT TOPCU. Uzman Klinik Psikolog. Aile ve Çift Terapisti Ebru ÖZKURT TOPCU Uzman Klinik Psikolog Aile ve Çift Terapisti 2009 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden başarısı dolayısıyla Onur Öğrencisi olarak mezun olmuştur. Üsküdar Üniversitesi nde

Detaylı

HANDE YILDIRIM. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

HANDE YILDIRIM. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı HANDE YILDIRIM Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi: 13.06.1990 Adres: E-mail Adresi: Telefon: 5068603514 Kişisel websitesi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Detaylı

UZMAN PSİKOLOG BİLGİ VE RANDEVU HATTI

UZMAN PSİKOLOG BİLGİ VE RANDEVU HATTI UZMAN PSİKOLOG BUKE TUNCEL YANGIN BİLGİ VE RANDEVU HATTI 0212 4661050 APAMER Aktüel Psikoloji 1 KISA ÖZGEÇMİŞ İstanbul Üniversitesi psikoloji bölümünden 2006 yılında mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Dr. Hayal Yavuz Güzel ÖZGEÇMİŞ E-Posta : hyguzel@hacettepe.edu.tr Telefon : +90 (312) 7805336 Adres : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Bilgileri 1990-1995 Lisans Ankara Üniversitesi 1995-1999 Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi 1999-2006

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2. Doğum Tarihi : 28.09.1958 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Hacettepe

Detaylı

Doğuş Üniversitesi, KLİNİK PSİKOLOJİ İstanbul 2011 2015 ( % 100 Burslu)

Doğuş Üniversitesi, KLİNİK PSİKOLOJİ İstanbul 2011 2015 ( % 100 Burslu) 1 UZMAN KLİNİK PSİKOLOG ŞEBNEM YÜKSEL 2007 yılında çalışma hayatıma başladım ve yetişkin, aile, çift, çocuk ve ergenlerle klinik psikolog olarak çalışmaktayım. Bilişsel-Davranışçı Terapi ve Virginia Satir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Candan DELİDUMAN Doğum Tarihi: 15.08.1979 E-Posta: candancandan2012@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1.Adı Soyadı : Gülcan Peykerli Gürsu 2.Doğum Tarihi : 24/7/1962 3.Unvanı : Dr. Psikolog 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gül (Oban) Dikeç 2. Doğum Tarihi : 08.02.1986 3. Akademik Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YRD. DOÇ. DR. SAİT ULUÇ. psysait@hacettepe.edu.tr. Telefon: (0312) 2978332

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YRD. DOÇ. DR. SAİT ULUÇ. psysait@hacettepe.edu.tr. Telefon: (0312) 2978332 ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. SAİT ULUÇ E-Posta: psysait@hacettepe.edu.tr Telefon: (0312) 2978332 Adres: HÜ. Edebiyet Fak. Psikoloji Böl. Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2005 Doktora

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. :

KİŞİSEL BİLGİLER. : ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Ad, Soyad : Hatice ERTUĞRUL Doğum Tarihi : 28.05.1981 Medeni Durum Uyruk : Evli : Türkiye Cep Tel : 90 533 500 80 66 E-posta : haticeertugrul07@gmail.com, ertugrulhatice01@gmail.com

Detaylı

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI BİLDİRİ AKIŞI Bildiri ekibinden bir araştırmacının aşağıda belirtilen bilimsel program gününde posterini belirtilen poster numarası için ayrılmış panoya asması, gün sonunda teslim alması zorunludur. Belirlenen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Öğretim Grevlisi. Görev Görev Yeri Yıl Psikolog GAMBRO Diyaliz Merkezi

ÖZGEÇMİŞ. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Öğretim Grevlisi. Görev Görev Yeri Yıl Psikolog GAMBRO Diyaliz Merkezi ÖZGEÇMİŞ Öğretim Görevlisi Fatma UÇAR BOYRAZ Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Tel: +90 312 310 32 80 / 1070 EĞİTİM Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans

Detaylı

Prof. Dr. Gonca Soygüt Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Prof. Dr. Gonca Soygüt Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Prof. Dr. Gonca Soygüt Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü E- Posta: goncab@hacettepe.edu.tr

Detaylı

1993- Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji (Klinik Psikoloji) Anabilim Dalı Bilim Uzmanlığı (Yüksek Lisans)

1993- Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji (Klinik Psikoloji) Anabilim Dalı Bilim Uzmanlığı (Yüksek Lisans) ÖZGEÇMİŞ PSK. DR. NURDAN GÜLEÇ Doğum tarihi: 01. 01. 1960 e- posta: nurdangulec@hotmail.com cep- tel: 0532 6432726 İş adresi: Kennedy Cad. Onlar Apt. No: 24/ 3 Kavaklıdere (Dr. Şaziye Kazezoğlu Çevik in

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ayşe Kuzu Doğum Tarihi: 22.04.1976 Ünvanı: Öğretim Görevlisi İş Adresi: Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kozlu/ZONGULDAK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN. 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982. 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN. 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982. 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi 4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Okul Öncesi ODTÜ 2005 Öğretmenliği Yüksek Lisans Çocuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Dr. E. Helin Yaban E-Posta: hyaban@hacettepe.edu.tr Telefon: 312 297 83 25 Adres: Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017

Detaylı

Dilşad Koloğlugil 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu.

Dilşad Koloğlugil 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Aylin Sezer 2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans programından "Kıskançlıkta Cinsiyet Farklılıkları: Evrimsel Hipotezin Testi" başlıklı tezini tamamlayarak fakülte birincisi

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. Doktora tez konusu: Hafızanın Anlamayla Etkileşimi. Tez danışmanı: Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar.

ÖZ GEÇMİŞ. Doktora tez konusu: Hafızanın Anlamayla Etkileşimi. Tez danışmanı: Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hıdır İlyas GÖZ 2. Doğum Tarihi: 09/03/1954 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1975 Lisans Çapa Yüksek Öğretmen

Detaylı

oldu. her yıl hazırladığımız bültenimizin 13. sayısı ile yeniden caktır. Projektif testleri yayma ve

oldu. her yıl hazırladığımız bültenimizin 13. sayısı ile yeniden caktır. Projektif testleri yayma ve RORSCHACH VE PROJEKTİF TESTLER DERNEĞİ BÜLTENİ 2 0 1 7 / S A Y I : 1 3 Editörden Değerli dernek üyelerimiz ve bilimsel çalışmalar ve olgu 9-10 Aralık 2017 tarihlerin- sevgili meslektaşlarımız, sunumları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Tez Başlığı: Kemik İliği Nakli Olan Malign Hastalıklı Ergenlerin Psikolojik Değerlendirmesi Tez Danışmanı: Yard. Doç. Tevfika Tunaboylu-İkiz

ÖZGEÇMİŞ. Tez Başlığı: Kemik İliği Nakli Olan Malign Hastalıklı Ergenlerin Psikolojik Değerlendirmesi Tez Danışmanı: Yard. Doç. Tevfika Tunaboylu-İkiz ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülcan Peykerli Gürsu Doğum Tarihi: 24/7/1962 Unvanı: Dr. Psikolog Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1986 Y. Lisans Psikososyal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl. Erzi, S. (2012). Kız Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumları, Yetişkin Bağlanma Stilleri ve

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl. Erzi, S. (2012). Kız Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumları, Yetişkin Bağlanma Stilleri ve ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Seda Erzi Doğum Tarihi: 27.01.1987 Ünvanı: Doktor Öğretim Üyesi Telefon: (216) 626 10 50 (2222) Email: sedaerzi@maltepe.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul Yıl Lise Sözel Kadıköy

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

Özgeçmiş FATMA YAŞIN TEKİZOĞLU. Tel.: / 1253 (ofis) Kişisel Bilgiler. Eğitim

Özgeçmiş FATMA YAŞIN TEKİZOĞLU. Tel.: / 1253 (ofis)   Kişisel Bilgiler. Eğitim Özgeçmiş FATMA YAŞIN TEKİZOĞLU Tel.: 0 312 310 32 80 / 1253 (ofis) E-mail: fatmayasinn@gmail.com Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi: 5 Mayıs 1987 Doğum yeri: Bursa, Türkiye Uyruk: TC Cinsiyet: Kadın Meslek:

Detaylı

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Bahire ULUS 2.Doğum Tarihi : 13/03/1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4.Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Haberler. T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Adına Sahibi Dr. Mustafa AYDIN (Mütevelli Heyet Başkanı) YAYIN KURULU Prof. Dr. Yadigâr İZMİRLİ (Rektör)

Haberler. T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Adına Sahibi Dr. Mustafa AYDIN (Mütevelli Heyet Başkanı) YAYIN KURULU Prof. Dr. Yadigâr İZMİRLİ (Rektör) Haberler TEZ DANIŞMANLIĞI Prof. Dr. Kâzım YETİŞ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kâzım Yetiş in danışmanlığında yürütülen, öğrencisi Büşra Kanoğlu nun, Hasan Ali Toptaş'ın Hikâye ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ İletişim Bilgileri: Tel: +905354723800 E-posta: ipekpur@gmail.com 1. Adı Soyadı: İpek G. Pur-Karabulut 2. Doğum Tarihi: 22.09.1983 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu/Eğitim: ÖZGEÇMİŞ VE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. YEŞİM ALTUNCU Dr. Öğr. Üyesi Doktora Adı Soyadı Ünvanı Öğrenim Durumu

ÖZGEÇMİŞ. YEŞİM ALTUNCU Dr. Öğr. Üyesi Doktora Adı Soyadı Ünvanı Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ 1. 2. 3. Adı Soyadı Ünvanı Öğrenim Durumu YEŞİM ALTUNCU Dr. Öğr. Üyesi Doktora 4. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PSİKOLOJİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 1993 Y. Lisans PSİKOLOJİ LONDRA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Dr. Sait Uluç Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Dr. Sait Uluç Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Dr. Sait Uluç Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Adres: Hacettepe Ünv. Edebiyat Fak. Psikoloji Böl. Beytepe/ANKARA E- Posta: psysait@hacettepe.edu.tr Kişisel

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

Dr. Ebru AKÜN. Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Tel: /1402 e-posta:

Dr. Ebru AKÜN. Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Tel: /1402 e-posta: Dr. Ebru AKÜN Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Tel: +90 312 310 32 80/1402 e-posta: eakun@ankara.edu.tr EĞİTİM Doktora Ankara Üniversitesi Uygulamalı (Klinik) Psikoloji,

Detaylı

2014- T.C. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

2014- T.C. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans GÖKÇE GEYİK 01.04.1991 Sarıyer / İSTANBUL Ehliyet (B) Abdulbaki Gölpınarlı Cad. Ferah Mah. Neşe Sok. Şekeroğlu Apt. No 5/2 Üsküdar / İSTANBUL 0536 966 50 44 gokcee_geyikk@hotmail.com gokcegeyik@yahoo.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI

Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI Doğum Tarihi: 1980 E-posta: npekel@baskent.edu.tr Tel: 0 312 246 66 66-1645 (Dahili) Faks: 0 312 246 663 Adres: Başkent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji

Detaylı

BARIŞ ERDOĞAN

BARIŞ ERDOĞAN BARIŞ ERDOĞAN bariserdogan@uskudar.edu.tr 1. Adı Soyadı : Barış ERDOĞAN 2. Doğum Tarihi : 21.07.1974 3. Unvanı : Doç. Dr. (Sosyoloji) 4. Öğrenim Durumu: : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu

Detaylı

DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI. Editörler. Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI. Editörler. Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI Editörler Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

Detaylı

1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 10 Nisan 1964 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 10 Nisan 1964 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. 1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 1 Nisan 1964. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1986

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ

YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ ÖĞRENİM DURUMU Üniversite Fakülte/Yüksekokul Bölüm Giriş Yılı Mezuniyet Yılı İstanbul Edebiyat Psikoloji 1987 1991 üstü Tür Tez Konusu Tez Danışmanı Yüksek Doktora Liseli Ergenlerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4.

ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4. ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi 9 Eylül Üniversitesi

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli Prof.Dr. Öznur Özdoğan (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Başkanı) KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli EĞİTİM 2006- İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim

Detaylı

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN)

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN) GÜLÇİN KARADENİZ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ E-Posta Adresi Telefon (İş) : 2166261050-2244 Faks : 2166281113 Adres : : gulcinkaradeniz@maltepe.edu.tr Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Detaylı

Aslı Erkan Cem Malakçıoğlu Deniz Yılmaz

Aslı Erkan Cem Malakçıoğlu Deniz Yılmaz Aslı Erkan 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun 2006 yılında Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Yüksek Lisans

Detaylı

Berrak Karahoda Burak İsmanur Dinç Orkun Yontar

Berrak Karahoda Burak İsmanur Dinç Orkun Yontar Berrak Karahoda 2005 yılında Johns Hopkins Üniversitesi (A.B.D.) Nörobilim Bölümü'nden mezun 2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Klinik Psikoloji)'na Bilimsel Hazırlık

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü dışındaki kurumlarda Yüksek Lisansını Tamamlamış Öğrencilerin Alması Zorunlu Dersler

Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü dışındaki kurumlarda Yüksek Lisansını Tamamlamış Öğrencilerin Alması Zorunlu Dersler Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü dışındaki kurumlarda Yüksek Lisansını Tamamlamış Öğrencilerin Alması Zorunlu Dersler Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Z/S T/U/L BABE601 Adli Tıp

Detaylı

Bebeklerin Ek Gıdaya Başlama Ayları ve etkileyen faktörler (Sivas Mer )Bilkent Üniversitesi UNİCEF Yuvarlak Masa Top.15 Eyl.

Bebeklerin Ek Gıdaya Başlama Ayları ve etkileyen faktörler (Sivas Mer )Bilkent Üniversitesi UNİCEF Yuvarlak Masa Top.15 Eyl. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Nurdane BÜYÜKYAZI. Doğum tarihi :01.01.196. Unvanı : Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Fak. Hacettepe üniversitesi 1987 Lisansüstü Ana-Çocuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin Ebadi Doğum Yeri ve Tarihi: Astara-Iran, 1951 E-posta: huseyinebadi@beykent.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Mühendisliği Atılım Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Mühendisliği Atılım Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gülten Ünal İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi Dumlupınar Mahallesi Esenboğa/Ankara : +90 312 906 1456 : gunal@ybu.edu.tr

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI

BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Seyhan Mh. 556/6 Sk. No:4 D:8 Buket Apt. Akıncılar Buca-İzmir Telefon: 0555 453 63 05 E-mail: besteozguven@gmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri ve Tarihi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1987-1992 Doktora(Tıpta Uzmanlık)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1987-1992 Doktora(Tıpta Uzmanlık) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ceyda Güvenç Taşdelen 2. Doğum Tarihi : 20.01.1969 3. Unvanı : Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: Üniversite, psikiyatri ihtisası Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Umut ŞAH Doğum Tarihi: 1984 E-posta: umutsahh@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Yüksek Lisans Doktora Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Esra Arda: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Adli Tıp Ensititüsü Yüksek Lisans-1990

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Esra Arda: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Adli Tıp Ensititüsü Yüksek Lisans-1990 Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Esra Arda: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Adli Tıp Ensititüsü Yüksek Lisans1990 Hidayet Taşdöven: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seher YURT. İletişim Bilgileri. Adres. Telefon. Mail. 2. Doğum Tarihi :29/11/1972. 3. Unvanı :Yard. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seher YURT. İletişim Bilgileri. Adres. Telefon. Mail. 2. Doğum Tarihi :29/11/1972. 3. Unvanı :Yard. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seher YURT İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :29/11/1972 3. Unvanı :Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Doktora)

Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Doktora) KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı: Ali Engin Uygur TC Kimlik No: 37234670204 Doğum Yeri, Tarihi: İstanbul, 29.05.1984 Medeni Durumu: Bekar Askerlik Durumu: Sağlık Teğmen (Psikolog) olarak tamamlandı, 26.07.2013

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem 2. Dönem Ön Şart Ön Şart PSİ 101 Psikolojiye Giriş-I 3 0 3 5 PSİ 102 Psikolojiye Giriş-II 3 0 3 5 MAT 103

Detaylı

5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, KLİNİK FARMAKOLOJİ

5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, KLİNİK FARMAKOLOJİ 5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, 5. S I N I F - 1. G R U P 4. D E R S K U R U L U R U H S A Ğ L I Ğ I, T I P E T İ Ğ İ, T I P H U K U K U, A D L İ T I P, K L İ N İ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri Mesleği Uzmanlığı Yabancı Dil : Fatih : Özcan : Çorum : Tıp Doktoru : Aile Hekimliği : İngilizce İletişim Adresi: Manisa Celal Bayar Üni. Tıp Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ADVİYE ESİN YILMAZ. 1. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Klinik Psikoloji ODTÜ Y. Lisans Klinik Psikoloji ODTÜ 2002

ÖZGEÇMİŞ ADVİYE ESİN YILMAZ. 1. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Klinik Psikoloji ODTÜ Y. Lisans Klinik Psikoloji ODTÜ 2002 ÖZGEÇMİŞ ADVİYE ESİN YILMAZ 1. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Klinik Psikoloji ODTÜ 2007 Y. Lisans Klinik Psikoloji ODTÜ 2002 Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1998 2. Profesyonel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VASFİYE IŞIK İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: vasfiye.isik@okan.edu.tr 2.

Detaylı

: Marmara Eğitim Köyü Maltepe/İSTANBUL. :

: Marmara Eğitim Köyü Maltepe/İSTANBUL. : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Ferzan Curun İletişim Bilgileri Adres : Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe/İSTANBUL. Telefon Mail :216 626 10 50-2243 :ferzancurun@maltepe.edu.tr 2. Doğum Tarihi :11.04.1975 3. Unvanı

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ÇOCUK PSİKOPATOLOJİSİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : gsaltukoglu@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : gsaltukoglu@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : gsaltukoglu@fsm.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri

ÖZGEÇMİŞ. :  Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sinem DAĞ İletişim Bilgileri Adres : Mağusa, Telefon : 03926303002 Mail : sinem.dag@emu.edu.tr dag_sinem@hotmail.com 2. Doğum Tarihi : 16.02.1989 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU

Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1974 Diğer T: 24231069146914 F: 2422261258 atuzcu@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji (ÖSYM Burslu) Maltepe Üniversitesi 2005 Yükseklisans Psikoloji-Klinik Psikoloji (Burslu)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji (ÖSYM Burslu) Maltepe Üniversitesi 2005 Yükseklisans Psikoloji-Klinik Psikoloji (Burslu) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Meral Bozdemir 2. Doğum Tarihi: 1982 3. Unvanı: Dr. Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji (ÖSYM Burslu) Maltepe Üniversitesi 2005 Yükseklisans

Detaylı