4. SINIF YHS - 4A CEVAP ANAHTARI 4. SINIF YHS - 4B CEVAP ANAHTARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. SINIF YHS - 4A CEVAP ANAHTARI 4. SINIF YHS - 4B CEVAP ANAHTARI"

Transkript

1 4. SINIF YHS - 4A CEVAP ANAHTARI ra Konu Kodu Konu Ad Cevap S ra Konu Kodu Konu Ad Cevap S ra Konu Kodu Konu Ad Cevap S ra Konu Kodu Konu Ad Cevap Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar B Geometrik ekilleri nceleyelim D Soluk Al p Verme C Bizim çin Çal anlar B Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar C Simetri B Is ve S cakl k B Güvenli Ya am C Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar B Do al Say lar D Maddenin Hâlleri A zci Kamp nday z A Atasözü C Y l, Ay, Hafta, Gün B Maddenin Özellikleri D Benzer ve Farkl Yönlerim D Varl klar n Özelliklerini Belirten Sözcükler A Do al Say larla Toplama ve Ç karma lemi C Is ve S cakl k B Bilinçli Tüketici miyiz? D Varl klar n Yerine Kullan lan Sözcükler D Do al Say larla Toplama ve Ç karma lemi A Saf Madde ve Kar mlar C Hava Nas l Oralarda? B Metnin Ana Fikri D Do al Say larla Çarpma lemi A Saf Madde ve Kar mlar A Bilinçli Tüketici miyiz? C Hikâyenin Unsurlar B Do al Say larla Zihinden Çarpma lemi D Hareketli Varl klar Gözlemleyelim B Kurtulu tan Kurulu a C N 1K C Do al Say larla Bölme lemi D Kuvvet Cisimlerin Hareketini ve eklini Etkiler D Ülkemin Vatanda m D Metne li kin Sorulara Cevap Verme(Metinden Ç A Tartma C Kuvvet Cisimlerin Hareketini ve eklini Etkiler A Bizim çin Çal anlar D Atasözü - Özdeyi D S lar Ölçme B Hareketli Varl klar Gözlemleyelim C htiyaç m, stek mi? A Paragraf n Anlam, Yap ve Anlat m Yönü D Toplama ve Ç karma leminde Tahmin A Kuvvet Cisimlerin Hareketini ve eklini Etkiler D htiyaç m, stek mi? B Deyimler B Kesirler C I k B Bizim çin Çal anlar A Ek - Kök A Kesirler B I k A Çevremizde Gördüklerimiz C Yaz m Kurallar C Kesirler C I k C Kayna m Ne? B 4. SINIF YHS - 4B CEVAP ANAHTARI ra Konu Kodu Konu Ad Cevap S ra Konu Kodu Konu Ad Cevap S ra Konu Kodu Konu Ad Cevap S ra Konu Kodu Konu Ad Cevap Varl klar n Özelliklerini Belirten Sözcükler A Do al Say larla Toplama ve Ç karma lemi A Saf Madde ve Kar mlar A Bilinçli Tüketici miyiz? C Varl klar n Yerine Kullan lan Sözcükler D Do al Say larla Çarpma lemi A Hareketli Varl klar Gözlemleyelim B Kurtulu tan Kurulu a C Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar B Do al Say larla Zihinden Çarpma lemi D I k A Ülkemin Vatanda m D Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar C Toplama ve Ç karma leminde Tahmin A I k C Bizim çin Çal anlar D Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar B Kesirler C Soluk Al p Verme C htiyaç m, stek mi? A Atasözü C Kesirler B Is ve S cakl k B htiyaç m, stek mi? B Atasözü - Özdeyi D Geometrik ekilleri nceleyelim D Hareketli Varl klar Gözlemleyelim C Bizim çin Çal anlar A Paragraf n Anlam, Yap ve Anlat m Yönü D Simetri B Kuvvet Cisimlerin Hareketini ve eklini Etkiler D Çevremizde Gördüklerimiz C Deyimler B Kesirler C I k B Kayna m Ne? B Ek - Kök A Do al Say lar D Is ve S cakl k B Bizim çin Çal anlar B Yaz m Kurallar C Y l, Ay, Hafta, Gün B Maddenin Hâlleri A Güvenli Ya am C Metnin Ana Fikri D Do al Say larla Toplama ve Ç karma lemi C Maddenin Özellikleri D zci Kamp nday z A Hikâyenin Unsurlar B Do al Say larla Bölme lemi D Kuvvet Cisimlerin Hareketini ve eklini Etkiler D Benzer ve Farkl Yönlerim D N 1K C Tartma C Kuvvet Cisimlerin Hareketini ve eklini Etkiler A Bilinçli Tüketici miyiz? D Metne li kin Sorulara Cevap Verme(Metinden Ç A S lar Ölçme B Saf Madde ve Kar mlar C Hava Nas l Oralarda? B

2 5. SINIF YHS - 4A CEVAP ANAHTARI ra Konu Kodu Konu Ad Cevap ra Konu Kodu Konu Ad Cevap ra Konu Kodu Konu Ad Cevap ra Konu Kodu Konu Ad Cevap Gerçek ve Mecaz Anlaml Sözcük C Do al Say lar D Besinlerin Sindirimi C Biz Bu Toplumun Bir Üyesiyiz A Anlaml (Anlamda ) Sözcükler C Verileri Düzenleme ve Yorum A Maddenin Hâl De imi B Güzel Ülkem C Sözcük ve Sözcük Gruplar n An B Geometrik Kavramlar C Kuvvetin Ölçülmesi A Atatürk'ü Anlamak D Sebep - Sonuç Cümleleri D Geometrik Kavramlar D Maddenin Ay rt Edici Özellikleri D Atatürk'ü Anlamak D Öznel ve Nesnel Anlat ml Cümle A Çokgenler B Is ve S cakl k B Haritan n Dili B Gerçek ve Hayal Ürünü fadeler B Üçgen Çe itleri B Is Maddeleri Etkiler C klim ve nsan Faaliyetleri A Cümle Yorumlama A Üçgen Çe itleri D Is Maddeleri Etkiler A klim ve nsan Faaliyetleri D Metinle lgili Sorular Cevaplama B Üçgen Çe itleri B I n Yay lmas B Ya anacak Yerler C Ana Fikir (Ana Dü ünce) D Kesirler C I n Maddeyle Kar la mas A Do a ve nsan C Metin Tamamlama A Kesirler A I n Maddeyle Kar la mas D Nerede Yanl Yapt k? B Olaylar Olu S ras na Göre Dizm C Kesirler A Tam Gölge C Do al Afetler ve nsan B Metinle lgili Sorular Cevaplama B Kesirler D Tam Gölge B Ülkemizde Afetler A Sözcük Yap C Kesirlerle Toplama ve Ç karm C Sesin Yay lmas C Bölgelerimizde Ekonomik Faaliyetler D Ek - Kök D Kesirlerle Toplama ve Ç karm B Sesin Yay lmas D Bölgelerimizde Ekonomik Faaliyetler C Ek - Kök D Kesirlerle Toplama ve Ç karm C Sesin Farkl Ortamlarda Farkl Duyulmas A Bölgelerimizde Ekonomik Faaliyetler A 5. SINIF YHS - 4B CEVAP ANAHTARI ra Konu Kodu Konu Ad Cevap ra Konu Kodu Konu Ad Cevap ra Konu Kodu Konu Ad Cevap ra Konu Kodu Konu Ad Cevap Sebep - Sonuç Cümleleri D Çokgenler B I n Maddeyle Kar la mas A Ya anacak Yerler C Öznel ve Nesnel Anlat ml Cümle A Üçgen Çe itleri B I n Maddeyle Kar la mas D Do a ve nsan C Gerçek ve Hayal Ürünü fadeler B Kesirler A Is Maddeleri Etkiler A Nerede Yanl Yapt k? B Gerçek ve Mecaz Anlaml Sözcük C Kesirler A I n Yay lmas B Do al Afetler ve nsan B Anlaml (Anlamda ) Sözcükler C Kesirler D Sesin Yay lmas C Ülkemizde Afetler A Sözcük ve Sözcük Gruplar n An B Do al Say lar D Sesin Yay lmas D Bölgelerimizde Ekonomik Faaliyetler D Olaylar Olu S ras na Göre Dizm C Verileri Düzenleme ve Yorum A Sesin Farkl Ortamlarda Farkl Duyulmas A Bölgelerimizde Ekonomik Faaliyetler C Metinle lgili Sorular Cevaplama B Kesirlerle Toplama ve Ç karm C Besinlerin Sindirimi C Bölgelerimizde Ekonomik Faaliyetler A Cümle Yorumlama A Kesirlerle Toplama ve Ç karm B Maddenin Hâl De imi B Biz Bu Toplumun Bir Üyesiyiz A Metinle lgili Sorular Cevaplama B Kesirlerle Toplama ve Ç karm C Is ve S cakl k B Güzel Ülkem C Ana Fikir (Ana Dü ünce) D Geometrik Kavramlar C Is Maddeleri Etkiler C Atatürk'ü Anlamak D Metin Tamamlama A Geometrik Kavramlar D Tam Gölge C Atatürk'ü Anlamak D Ek - Kök D Üçgen Çe itleri D Tam Gölge B Haritan n Dili B Ek - Kök D Üçgen Çe itleri B Kuvvetin Ölçülmesi A klim ve nsan Faaliyetleri A Sözcük Yap C Kesirler C Maddenin Ay rt Edici Özellikleri D klim ve nsan Faaliyetleri D

3 6. SINIF YHS - 4A CEVAP ANAHTARI Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavram D Ondal k Gösterim D Dola m Sistemi B Olgu ve Görü ü Ay rt Ediyorum B AFTER SCHOOL D Gerçek ve Mecaz Anlaml Kelimele B Do al Say larla lemler B Bile ke Kuvvet D Farkl Ya am ekilleri ve klim A YUMMY BREAKFAST A t (Kar t) Anlaml Kelimeler C Ondal k Gösterim C Maddenin Tanecikli Yap C Dünya Bir Ka da Nas l S ar? D A DAY IN MY CITY C Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavram A Bölünebilme Kurallar D Fiziksel ve Kimyasal De meler A Anayurttan Anadolu'ya D A DAY IN MY CITY B Deyimler C Do al Say larla lemler A Fiziksel ve Kimyasal De meler D Dünya Bir Ka da Nas l S ar? C YUMMY BREAKFAST A Atasözü - Özdeyi A Kesirlerle lemler D Fiziksel ve Kimyasal De meler B Türkiye'nin klimi B WEATHER AND EMOTIONS C Sözcük Yap C Kesirlerle lemler D Yo unluk C Geçmi ten Günümüze Yerle me C WEATHER AND EMOTIONS B Ses Bilgisi C Oran B Yo unluk A Farkl Ya am ekilleri ve klim B AT THE FAIR D Ek - Kök A Aç lar C Yo unluk D Anayurttan Anadolu'ya D AT THE FAIR C Yaz m Kurallar D Aç lar B n Yans mas B Uygarl klar n Be i A VACATION A sim (Ad) A Kesirlerle lemler C n Yans mas C lk Türk slam Devletleri B VACATION D sim Tamlamas B Ondal k Gösterim A Sesin Maddeyle Etkile mesi B lk Türk slam Devletleri B YUMMY BREAKFAST B Paragraf n Dil ve Anlat m Yönü B Çarpanlar ve Katlar B Sesin Maddeyle Etkile mesi A Uygarl klar n Be i A A DAY IN MY CITY D Metin Tamamlama B Veri leme ve Veri Analizi C Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme v D Anayurttan Anadolu'ya C WEATHER AND EMOTIONS B Paragraf n Anlam ve Yap Yönü D Veri leme ve Veri Analizi A Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme v C lk Türk slam Devletleri C AFTER SCHOOL C Yard mc Fikir D Veri leme ve Veri Analizi D Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme v A Do al Kaynaklar ve Ekonomi A YUMMY BREAKFAST A 6. SINIF YHS - 4B CEVAP ANAHTARI sim Tamlamas B Kesirlerle lemler C Fiziksel ve Kimyasal De meler D Geçmi ten Günümüze Yerle me C YUMMY BREAKFAST A sim (Ad) A Ondal k Gösterim A Fiziksel ve Kimyasal De meler B Farkl Ya am ekilleri ve klim B WEATHER AND EMOTIONS C Yaz m Kurallar D Çarpanlar ve Katlar B Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme v C Anayurttan Anadolu'ya D VACATION A Ek - Kök A Veri leme ve Veri Analizi C Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme v A Uygarl klar n Be i A WEATHER AND EMOTIONS B Ses Bilgisi C Veri leme ve Veri Analizi A Yo unluk D lk Türk slam Devletleri B AFTER SCHOOL D Sözcük Yap C Veri leme ve Veri Analizi D n Yans mas B Olgu ve Görü ü Ay rt Ediyorum B AT THE FAIR D Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavram D Ondal k Gösterim D Dola m Sistemi B Farkl Ya am ekilleri ve klim A A DAY IN MY CITY B Gerçek ve Mecaz Anlaml Kelimele B Do al Say larla lemler B Bile ke Kuvvet D Dünya Bir Ka da Nas l S ar? D YUMMY BREAKFAST A t (Kar t) Anlaml Kelimeler C Ondal k Gösterim C Sesin Maddeyle Etkile mesi A Anayurttan Anadolu'ya D VACATION D Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavram A Bölünebilme Kurallar D Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme v D Dünya Bir Ka da Nas l S ar? C A DAY IN MY CITY C Deyimler C Do al Say larla lemler A Maddenin Tanecikli Yap C Türkiye'nin klimi B AT THE FAIR C Atasözü - Özdeyi A Kesirlerle lemler D Fiziksel ve Kimyasal De meler A lk Türk slam Devletleri B WEATHER AND EMOTIONS B Yard mc Fikir D Kesirlerle lemler D n Yans mas C Uygarl klar n Be i A YUMMY BREAKFAST A Paragraf n Anlam ve Yap Yönü D Oran B Sesin Maddeyle Etkile mesi B Anayurttan Anadolu'ya C AFTER SCHOOL C Metin Tamamlama B Aç lar C Yo unluk C lk Türk slam Devletleri C A DAY IN MY CITY D Paragraf n Dil ve Anlat m Yönü B Aç lar B Yo unluk A Do al Kaynaklar ve Ekonomi A YUMMY BREAKFAST B

4 7. SINIF YHS - 4A CEVAP ANAHTARI Fiil (Eylem) C Rasyonel Say larla lemler B Duyu Organlar z D Yerle me ve Seyahat Özgürlü ü C PARTIES D Fiil (Eylem) D Yüzde ve Faiz Hesaplar B Basit Makineler B Yeni Kurumlarla De en Toplum Hay B APPEARANCE AND PERSONALITY B Yaz m kurallar C Denklemler C Elektrik Ak Nedir? C Türklerin Yeni Yurdu Anadolu B BIOGRAPHIES D Yaz m kurallar C Say Örüntüleri A Enerji ve Sürtünme Kuvveti A Nas l Etkiledik, Etkilendik? C SPORTS C Zarf (Belirteç) C Oran ve Orant C Cisimleri Elektriklendirelim B Türklerin Yeni Yurdu Anadolu D WILD ANIMALS A Zarf (Belirteç) B Yüzde ve Faiz Hesaplar C ve Enerji A leti im Bir Sanatt r! D TELEVISION A Fiil Yap D Tam Say lar D Cisimleri Elektriklendirelim D Seyyahlar n Dilinden Osmanl Kültürü B TELEVISION B Fiil Yap D Rasyonel Say lar C Cisimleri Elektriklendirelim C Seyyahlar n Dilinden Osmanl Kültürü C PARTIES B Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavram B Rasyonel Say larla lemler A Enerji ve Sürtünme Kuvveti D Türkiye Nüfusunun Özellikleri A WILD ANIMALS C Gerçek ve Mecaz Anlaml Kelimeler C Tam Say lar n Kuvveti B Seri ve Paralel Ba lama B Beylikten Devlete: Osmanl 'n n Kurul B APPEARANCE AND PERSONALITY A Terim Anlaml Sözcükler B Cebirsel fadeler A Elektrik Ak Nedir? A Karalar n ve Denizlerin Hakimi Osma B PARTIES B Deyimler B Cebirsel fadeler D Seri ve Paralel Ba lama C Beylikten Devlete: Osmanl 'n n Kurul A SPORTS C Atasözü - Özdeyi A Denklemler A Seri ve Paralel Ba lama B Karalar n ve Denizlerin Hakimi Osma C WILD ANIMALS A Paragraf n Anlam ve Yap Yönü A Koordinat Sistemi D Elementler ve Sembolleri A Nas l Etkiledik, Etkilendik? B TELEVISION D Paragraf n Dil ve Anlat m Yönü B Do rular ve Aç lar C Elementler ve Sembolleri D Karalar n ve Denizlerin Hakimi Osma C PARTIES D Paragraf n Anlam ve Yap Yönü A Do rular ve Aç lar B Atomun Yap C Beylikten Devlete: Osmanl 'n n Kurul D APPEARANCE AND PERSONALITY A Paragraf n Anlam ve Yap Yönü B Oran ve Orant B Atomun Yap A Türklerin Yeni Yurdu Anadolu A TELEVISION C Ana Fikir A Koordinat Sistemi D Atomun Yap D Türklerin Yeni Yurdu Anadolu D APPEARANCE AND PERSONALITY B 7. SINIF YHS - 4B CEVAP ANAHTARI Atasözü - Özdeyi A Tam Say lar D Elektrik Ak Nedir? A Türkiye Nüfusunun Özellikleri A WILD ANIMALS A Deyimler B Rasyonel Say lar C Seri ve Paralel Ba lama C Beylikten Devlete: Osmanl 'n n Kurul B TELEVISION A Terim Anlaml Sözcükler B Rasyonel Say larla lemler A Atomun Yap A Karalar n ve Denizlerin Hakimi Osma B TELEVISION B Gerçek ve Mecaz Anlaml Kelimeler C Denklemler A Atomun Yap D Beylikten Devlete: Osmanl 'n n Kurul A PARTIES B Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavram B Koordinat Sistemi D Elektrik Ak Nedir? C Karalar n ve Denizlerin Hakimi Osma C PARTIES D Fiil Yap D Do rular ve Aç lar C Enerji ve Sürtünme Kuvveti A Yerle me ve Seyahat Özgürlü ü C APPEARANCE AND PERSONALITY B Fiil (Eylem) C Say Örüntüleri A Seri ve Paralel Ba lama B Yeni Kurumlarla De en Toplum Hay B BIOGRAPHIES D Fiil (Eylem) D Oran ve Orant C Elementler ve Sembolleri A Türklerin Yeni Yurdu Anadolu B SPORTS C Yaz m kurallar C Yüzde ve Faiz Hesaplar C Cisimleri Elektriklendirelim B Nas l Etkiledik, Etkilendik? C WILD ANIMALS C Yaz m kurallar C Do rular ve Aç lar B ve Enerji A Türklerin Yeni Yurdu Anadolu D SPORTS C Zarf (Belirteç) C Oran ve Orant B Cisimleri Elektriklendirelim D leti im Bir Sanatt r! D WILD ANIMALS A Zarf (Belirteç) B Koordinat Sistemi D Elementler ve Sembolleri D Seyyahlar n Dilinden Osmanl Kültürü B APPEARANCE AND PERSONALITY A Fiil Yap D Rasyonel Say larla lemler B Atomun Yap C Seyyahlar n Dilinden Osmanl Kültürü C PARTIES B Paragraf n Anlam ve Yap Yönü B Yüzde ve Faiz Hesaplar B Duyu Organlar z D Nas l Etkiledik, Etkilendik? B APPEARANCE AND PERSONALITY A Ana Fikir A Denklemler C Basit Makineler B Karalar n ve Denizlerin Hakimi Osma C TELEVISION C Paragraf n Anlam ve Yap Yönü A Tam Say lar n Kuvveti B Cisimleri Elektriklendirelim C Beylikten Devlete: Osmanl 'n n Kurul D TELEVISION D Paragraf n Dil ve Anlat m Yönü B Cebirsel fadeler A Enerji ve Sürtünme Kuvveti D Türklerin Yeni Yurdu Anadolu A PARTIES D Paragraf n Anlam ve Yap Yönü A Cebirsel fadeler D Seri ve Paralel Ba lama B Türklerin Yeni Yurdu Anadolu D APPEARANCE AND PERSONALITY B

5 8. SINIF YHS - 4A CEVAP ANAHTARI Din Kültürü Testi ra Konu Kodu Konu Ad Cevap Sözcük Düzeyinde Anlam v D Histogram C Adaptasyon ve Evrim B MUSTAFA KEMAL' N ASKERL K H A Body Care D Allah'a Güvenmek (Tevekkül) D Sözcük Düzeyinde Anlam v A Kareköklü Say lar C Bas nç D KUVAYIM LL YE RUHU VE CEM Y A Body Care C Payla ma ve Yard mla ma bade D Cümle Düzeyinde Anlam v C Üslü Say lar A Elementlerin S fland lmas C DÜNYA SAVA I'NDA OSMANL D Sweet Dreams B Hz. Muhammed Güvenilir Bir n B Cümle Düzeyinde Anlam v A Üçgenler B Kimyasal Ba lar C MUSTAFA KEMAL' N ASKERL K H C The Independence War A Hz. Muhammed Güvenilir Bir n B Paragraf n Anlam ve Yap Y C Olas k B Kimyasal Tepkimeler A M LLÎ MÜCADELE BA LIYOR C The Independence War A Bilgi Taassubu Önler D Paragraf n Anlam ve Yap Y D Üçgenler A Kimyasal Tepkimeler B SOSYAL ALANLARDAK NKILAPL C The Story Of The Stolen Necklace C Kur'an Akl Kullanmam st C Paragraf n Dil ve Anlat m Y B Üçgenler B Asitler-Bazlar D HAL FEL N KALDIRILMASI VE Ç A Places D Hz. Muhammed Çal may Seve B Paragraf n Anlam ve Yap Y C Pisagor Ba nt B Asitler-Bazlar A HAL FEL N KALDIRILMASI VE Ç B Places B Hz. Muhammed Merhametli, H A Paragraf n Anlam ve Yap Y B Pisagor Ba nt C Su Ar B SALTANATTAN M LLET EGEMEN D A Modern Short Story A Hz. Muhammed nsanlara De e D Cümle Çe itleri D Üçgenlerde E lik Ve Benz D Ses Dalgalar C KURTULU SAVA I B Running Errands D Kur'an Akl Kullanmam st A Edebî Türler ve Söz Sanatla A Üçgenlerde E lik Ve Benz D Sesin Özellikleri D KURTULU SAVA I A A Living Scientist C Kur'an Do ru Bilgiye Önem Ver D Cümle Çe itleri A Üçgenlerde E lik Ve Benz A Sesin Özellikleri A M LLÎ MÜCADELE BA LIYOR B Friendship Rules B Kur'an Akl Kullanmam st C Fiil Çat D Trigonometri C Müzik ve Fen C SOSYAL ALANLARDAK NKILAPL C Study Skills B Kur'an'da Bilgi Edinme Yollar A Fiilimsiler A Say Örüntüleri C Müzik ve Fen A KURTULU SAVA I B Sweet Dreams D Sevgi ve Merhamet Örne i: Hz. C Yaz m Kurallar C Trigonometri D Ses Bir Enerji Türüdür B M LLÎ MÜCADELE BA LIYOR B The Story Of The Stolen Necklace C Sevgi ve Merhamet Örne i: Hz. C Noktalama aretleri B Say Örüntüleri B Is ve S cakl k D KURTULU SAVA I D Places A Hz. Muhammed Bilgiye Önem V B Cümlenin Ögeleri D Özde likler C Enerji Dönü ümü ve Öz Is C KURTULU SAVA I C Running Errands C Akl n Dinî Sorumluluktaki Yeri v D Fiilimsiler B Özde likler A Is ve S cakl k A M, KÜLTÜR, SANAT VE EKO C A Living Scientist A Toplumsal Dayan ma badeti O B Fiil Çat A Çarpanlara Ay rma D Enerji Dönü ümü ve Öz Is B DÜNYA SAVA I'NDA OSMANL D A Living Scientist D Akl n Dinî Sorumluluktaki Yeri v C Cümlenin Ögeleri B Çarpanlara Ay rma A Maddenin Hâlleri ve Is Al v D DÜNYA SAVA I'NDA OSMANL A A Living Scientist B Kur'an Akl Kullanmam st A 8. SINIF YHS - 4B CEVAP ANAHTARI Din Kültürü Testi ra Konu Kodu Konu Ad Cevap Sözcük Düzeyinde Anlam v A Trigonometri D Kimyasal Tepkimeler B KURTULU SAVA I A A Living Scientist C Kur'an Do ru Bilgiye Önem Ver D Sözcük Düzeyinde Anlam v D Say Örüntüleri B Asitler-Bazlar D M LLÎ MÜCADELE BA LIYOR B The Story Of The Stolen Necklace C Kur'an Akl Kullanmam st C Cümle Düzeyinde Anlam v A Özde likler C Ses Dalgalar C SOSYAL ALANLARDAK NKILAPL C Places B Kur'an'da Bilgi Edinme Yollar A Cümle Düzeyinde Anlam v C Pisagor Ba nt B Sesin Özellikleri D KURTULU SAVA I B Places D Sevgi ve Merhamet Örne i: Hz. C Paragraf n Anlam ve Yap Y D Pisagor Ba nt C Is ve S cakl k D M LLÎ MÜCADELE BA LIYOR B A Modern Short Story A Sevgi ve Merhamet Örne i: Hz. C Paragraf n Anlam ve Yap Y C Histogram C Enerji Dönü ümü ve Öz Is C KURTULU SAVA I D Body Care C Hz. Muhammed Bilgiye Önem V B Paragraf n Anlam ve Yap Y B Kareköklü Say lar C Bas nç D KURTULU SAVA I C The Independence War A Akl n Dinî Sorumluluktaki Yeri v D Paragraf n Dil ve Anlat m Y B Üçgenlerde E lik Ve Benz A Elementlerin S fland lmas C M, KÜLTÜR, SANAT VE EKO C Sweet Dreams B Toplumsal Dayan ma badeti O B Paragraf n Anlam ve Yap Y C Trigonometri C Is ve S cakl k A DÜNYA SAVA I'NDA OSMANL D The Independence War A Akl n Dinî Sorumluluktaki Yeri v C Cümlenin Ögeleri D Say Örüntüleri C Enerji Dönü ümü ve Öz Is B DÜNYA SAVA I'NDA OSMANL A Body Care D Kur'an Akl Kullanmam st A Fiilimsiler B Olas k B Maddenin Hâlleri ve Is Al v D MUSTAFA KEMAL' N ASKERL K H A Running Errands D Allah'a Güvenmek (Tevekkül) D Fiil Çat A Üçgenler A Müzik ve Fen A KUVAYIM LL YE RUHU VE CEM Y A Places A Payla ma ve Yard mla ma bade D Cümlenin Ögeleri B Üçgenler B Ses Bir Enerji Türüdür B DÜNYA SAVA I'NDA OSMANL D The Story Of The Stolen Necklace C Hz. Muhammed Güvenilir Bir n B Edebî Türler ve Söz Sanatla A Özde likler A Adaptasyon ve Evrim B MUSTAFA KEMAL' N ASKERL K H C Running Errands C Hz. Muhammed Güvenilir Bir n B Cümle Çe itleri A Çarpanlara Ay rma D Asitler-Bazlar A M LLÎ MÜCADELE BA LIYOR C Study Skills B Bilgi Taassubu Önler D Fiil Çat D Çarpanlara Ay rma A Su Ar B SOSYAL ALANLARDAK NKILAPL C Friendship Rules B Kur'an Akl Kullanmam st C Fiilimsiler A Üçgenlerde E lik Ve Benz D Sesin Özellikleri A HAL FEL N KALDIRILMASI VE Ç A Sweet Dreams D Hz. Muhammed Çal may Seve B Yaz m Kurallar C Üçgenlerde E lik Ve Benz D Müzik ve Fen C HAL FEL N KALDIRILMASI VE Ç B A Living Scientist B Hz. Muhammed Merhametli, H A Noktalama aretleri B Üslü Say lar A Kimyasal Ba lar C SALTANATTAN M LLET EGEMEN D A Living Scientist A Hz. Muhammed nsanlara De e D Cümle Çe itleri D Üçgenler B Kimyasal Tepkimeler A KURTULU SAVA I B A Living Scientist D Kur'an Akl Kullanmam st A

4. SIN IF YH S - 4B CEVA P ANAHTARI

4. SIN IF YH S - 4B CEVA P ANAHTARI 4. SIN IF YH S - 4 A CEVA P ANAHTARI 1 12410601 Atasözü - Özdeyiş B 2 12410901 Paragrafın Anlam, Yapı ve Anlatım Yö nü C 3 12410201 Yazım Kuralları B 4 12410901 Paragrafın Anlam, Yapı ve Anlatım Yö nü

Detaylı

KİPAŞ GİRİŞ SINAVI (KGS)

KİPAŞ GİRİŞ SINAVI (KGS) 4. SINIF DEYİMLER VE ATASÖZLERİ, BASİT, TÜREMİŞ, BİRLEŞİK KELİMELER, KONU BAŞLIĞI BELİRLEME, ANA FİKİR (METİNDE ANA FİKİR), ŞİİRDE ANA DUYGU, KARŞILAŞTIRMA BELİRTEN İFADELER AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ, ÜÇGEN, KARE,

Detaylı

6. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

6. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE 03 04 05 06 07 10 Gerçek, Mecaz, Yan ve Terim Anlam Eş Anlam, Zıt Anlam Eş Seslilik, Ortak kök Kelime Gruplarında Anlam Deyimler, İkilemeler Kelimeler Arası Anlam İlişkileri

Detaylı

4. SINIF YHS - 6A CEVAP ANAHTARI

4. SINIF YHS - 6A CEVAP ANAHTARI 4. SINIF YHS - 6A CEVAP ANAHTARI M atem atik Testi 1 M atem atik Testi 2 1 12410701 Cümle Düzeyinde Anlam v D lar1 12420103 Açı ve Açı Ölçüsü D 1 12420503 Çevre Uzunluğu B 1 12480202 Maddenin Hâlleri A

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy No)

7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy No) 7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy ) Pekiştirme Alanı (Soru Kitabı Sayfa ) Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam Sözcüğün Anlam Özellikleri - Sözcüğün Anlam Özellikleri

Detaylı

7. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

7. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE 07 08 09 10 Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Eş Anlam, Zıt ve Olumsuz Anlam Eş Seslilik, Ortak Kök Kelime Gruplarında Anlam Deyimler ve İkilemeler Kelimeler Arası Anlam İlişkileri

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI 1 Planlama Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam 2 Cümlede Anlam 3 4 Metin Yorumu Yazım Kuralları ktalama İşaretleri 6 Kelime Yapısı 7 Sözcük Türleri ve Tamlama 6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Süresi (Ders

Detaylı

18 OCAK 2014 YÖNLENDİRME SINAVI 1 KONU DAĞILIMI 8. SINIF (2. BÖLÜM)

18 OCAK 2014 YÖNLENDİRME SINAVI 1 KONU DAĞILIMI 8. SINIF (2. BÖLÜM) 8. SINIF (1. BÖLÜM) (Sınav Süresi : 90 dk) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (20 SORU) Eylemsiler Cümlenin Ögeleri Eylemde Çatı Tür ve Şekil Bilgisi Fraktal Yansıyan ve Dönen Şekiller Histogram Üslü Sayılar

Detaylı

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Kelimede ve Kelime Gruplarında - I (Gerçek, Mecaz, Yan ve Terim Kelimede ve Kelime Gruplarında - II 02 (İkilemeler, Ad Aktarması, Dolaylama, Yansıma Kelimeler) 03 Kelimede ve Kelime Gruplarında

Detaylı

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama 5.

Detaylı

DOSYA YAYINLARI TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA 0.312.438 88 38-0.312.438 87 97 bilgi@dosyayayinlari.com

DOSYA YAYINLARI TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA 0.312.438 88 38-0.312.438 87 97 bilgi@dosyayayinlari.com TURKÇE BELGE EĞT..BAS.YAY.DAĞ.TİC.LTD.ŞTİ TÜRKÇE 4.SINIF Deneme Sınav 1 Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam 4 3 4 4 2 Cümlenin Anlam Özellikleri 3 1 2 2 3 Cümle Yorumu 1 1 4 Metin Yorumu ve Görsel Okuma

Detaylı

2014 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI

2014 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI DENEME SINAVI FORMATI MYS DENEME SINAVI Soru dağılımı Türkçe 16 Türkçe 16 Matematik 16 Matematik 16 Fen Bilimleri 16 Fen Bilimleri 16 Sosyal Bilgiler 16 Sosyal Bilgiler 16 Din Kültürü ve Ahlak 16 Din 16

Detaylı

6-7-8. SINIF 6.SINIF MATEMAT K

6-7-8. SINIF 6.SINIF MATEMAT K 6-7-8. SINIF YAPRAK TEST ÇER KLER 6.SINIF MATEMAT K 01 Nokta, Do ru, Do ru Parças ve I n 02 Do al Say lar I 03 Do al Say lar II 04 Kümeler - I 05 Kümeler II 06 Kümeler III 07 Veri, Tablo ve Grafikler 08

Detaylı

4. SINIF YHS - 5A CEVAP ANAHTARI 4. SINIF YHS - 5B CEVAP ANAHTARI

4. SINIF YHS - 5A CEVAP ANAHTARI 4. SINIF YHS - 5B CEVAP ANAHTARI 4. SINIF YHS - 5A CEVAP ANAHTARI Türkçe Testi M atem atik Testi 1 M atem atik Testi 2 Fen Bilimleri Testi Sıra Konu Kodı Konu Adı Cevap 1 12410801 Ek - Kök D 1 12420103 Açı ve Açı Ölçüsü C 1 12420502 Uzunluk

Detaylı

Cevap Anahtarı TÜRKÇE. 1. Tema. 2. Tema. 3. Tema Sınıf. Sözcük Anlamı. Test 1 1-C 2-B 3-D 4-C 5-A 6-D 7-B 8-D 9-D 10-B 11-D

Cevap Anahtarı TÜRKÇE. 1. Tema. 2. Tema. 3. Tema Sınıf. Sözcük Anlamı. Test 1 1-C 2-B 3-D 4-C 5-A 6-D 7-B 8-D 9-D 10-B 11-D TÜRKÇE 1. Tema Sözcük Anlamı Test 1 1-C 2-B 3-D 4-C 5-A 6-D 7-B 8-D 9-D 10-B 11-D Test 2 1-B 2-D 3-B 4-A 5-C 6-B 7-A 8-D 9-A 10-C 11-B 12-C 13-D 14-A 15-A 16-D Test 3 1-D 2-C 3-D 4-A 5-A 6-B 7-B 8-B 9-A

Detaylı

5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları

5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları 5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları Matematik: *Doğal sayılar(üslü sayılar dahil) *Zaman ölçümü, tablo ve grafikler, geometrik *Kavramlar (açılar dahil) *Çokgenler, üçgen ve dörtgenler Sosyal Bilgiler: Ünite:2)

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 7. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 7. SINIF TÜRKÇE 7. SINIF 1 Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 2 Metindeki anahtar kelimeleri belirler. 3 Metnin konusunu belirler. 4 Metnin ana fikrini/ana duygusunu

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT..! MAYIS 2016 SINAVI KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ (5N 1K) Paragraf Oluşturma Alfabetik Sıralama Anlamlı ve Kurallı

Detaylı

NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 04.03.2010 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 04 (KDÇ - 04) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU SORU SAYISI

NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 04.03.2010 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 04 (KDÇ - 04) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU SORU SAYISI SINIF DERS KONU SORU SAYISI. SINIFLAR 0.0.00 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 0 (KDÇ - 0) (MEB YAYINEVİ) (DİĞER YAYINEVLERİ) HAYAT BİLGİSİ Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Kelimede Anlam Cümle

Detaylı

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama 1.

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 2014-2015 6. SINIF Yayın Planı 2014-2015 İÇİNDEKİLER 1- Bilgi Yolu Ders Anlatım Föyleri 2- Bilgi Yolu Soru Bankaları 3- Sınavlar BGS Düzey Belirleme Sınavları (DBS) BGS Düzey Kontrol Sınavları (DKS) BGS

Detaylı

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Eş Anlam, Zıt ve Olumsuz Anlam Eş Seslilik, Ortak Kök Kelime Grupları ve Deyim Anlamı İkilemeler ve Yansıma Kelimeler Ad Aktarması, Dolaylama

Detaylı

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama 5.

Detaylı

8. SINIF EV ÇALIŞMALARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF EV ÇALIŞMALARI LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - I 02 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Cümlenin Anlam Özellikleri - I 05 Cümlenin Anlam

Detaylı

Deneme Analizi (Sözel Bölüm)

Deneme Analizi (Sözel Bölüm) Deneme Analizi (Sözel Bölüm) Deneme -1 1 Paragrafta Anlam B 2 Paragrafta Anlam C Yazım Kuralları A 4 Cümlenin Ögeleri D 5 Paragrafta Anlam D 6 Paragrafta Anlam A Sözcükte Anlam D 8 Paragrafta Anlam A 9

Detaylı

7. SINIF YARIYIL TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI

7. SINIF YARIYIL TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI 26 Ocak 2015 - Pazartesi HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Susma Hakkı / Öznel Nesnel Anlatım HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Susma Hakkı / Hareketlerin Niteliğine Göre Fiiller HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Türkiye de Engelli Olmak /

Detaylı

6. SINIF II. DÖNEM BURSLULUK SINAVLARI / TÜRKÇE

6. SINIF II. DÖNEM BURSLULUK SINAVLARI / TÜRKÇE BURSLULUK SINAVLARI / TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama

Detaylı

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Kelime Gruplarında Anlam - I 02 Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Kelime Gruplarında Anlam - IV 05 Cümlenin Anlam Özellikleri - I 06 Cümlenin Anlam Özellikleri

Detaylı

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar.

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar. G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin ni açıklar. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 2. Türkçedeki ses uyumlarının

Detaylı

4. HAFTA OLASILIK VE STAT ST K. Olas Durumlar Belirleme. n aç klar ve hesaplar. 2. Permütasyon ve kombinasyon. aras ndaki fark aç klar.

4. HAFTA OLASILIK VE STAT ST K. Olas Durumlar Belirleme. n aç klar ve hesaplar. 2. Permütasyon ve kombinasyon. aras ndaki fark aç klar. 259 E K İ M L Ü L Y E Y 2. HFT 1. HFT 5. HFT. HFT 3. HFT HFT 2 ST LNI OLSILIK VE STT ST K OLSILIK VE STT ST K OLSILIK VE STT ST K SYILR SYILR... LKÖ RET M OKULU MTEMT K...8... SINIF ÜN TELEND R LM fi YILLIK

Detaylı

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı) OKUL NET LİSTESİ ( sıralı) KATILIMLAR İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL. SINIF KDS - Sıra Ö.No İsim Snf Türkçe Matematik Din Kül. Fen ve Tek. Sos. Bil. Yab.Dil Toplam ler D Y N D Y N D Y N D Y

Detaylı

2010 / SINIF HAFTA SONU KURS TAKVİMİ FEN VE TEKNOLOJ İNKILAP TARİHİ

2010 / SINIF HAFTA SONU KURS TAKVİMİ FEN VE TEKNOLOJ İNKILAP TARİHİ TÜRKÇE MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJ İNKILAP TARİHİ İNGİLİZCE 55 90 80 50 50 Ağustos 2010 1 Pazar 2 Pazartesi 3 Salı 4 Çarşamba 5 Perşembe 6 Cuma 7 Cumartesi 8 Pazar 9 Pazartesi 10 Salı RAMAZAN 11 Çarşamba

Detaylı

6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama Kelime

Detaylı

2010 / SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI 8. SINIF SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI)

2010 / SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI 8. SINIF SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI) SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI) Türkçe 23 Türkçe 23 Matematik 20 Matematik 20 Fen ve Teknoloji 20 Fen ve Teknoloji 20 Sosyal Bilgiler 20 İnkılap Tarihi 20 Yabancı Dil 17 İngilizce

Detaylı

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Varlıklar Âlemi Meleklere İman Kur an a Göre Cin ve Şeytan ÜNİTE 1 Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğütleri Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar Ahirete

Detaylı

NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 05 (KDÇ - 05) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU SORU SAYISI

NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 05 (KDÇ - 05) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU SORU SAYISI 08.0.00 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 0 (KDÇ - 0) SINIF DERS KONU Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Kelimede Anlam Cümle Bilgisi Parçada Anlam Doğal Sayılar Ölçü Doğal Sayılarla Toplama

Detaylı

5. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Sözcüğün Anlam Özellikleri 02 Sözcükler Arasındaki Anlam İlişkileri 03 Sözcük Grupları ve Deyimler - I 04 Sözcük Grupları ve Deyimler - II 05 Cümlenin Anlam Özellikleri 06 Cümleler Arası Anlam

Detaylı

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam,

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, STS ye k m 5. - 6. - 7 n tü ıt la a Hediye! 5. Toplam 60 soru / 75 dakika Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Doğal Sayılar, Örüntüler, Doğal Sayılarda

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 2010-2011 Yayın Planı 2010-2011 İÇİNDEKİLER 1- Yaprak Testler 2- Kitaplar Ödev Kitapçıkları Soru Bankaları Etkinliklerle Konu Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk)

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 3. SINIF (17 SORU) Anlamlı ve Kurallı Cümle Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler Okuduğunu Anlama Sözlük Çalışması 5N1K

Detaylı

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com P A V CE I R A T H ANA www.anafen.com TÜRKÇE Tür ve Þekil Bilgisi 1.A 2.C 3.A 4.D 5.A 6.A 7.D 8.B 9.A 10.C 11.D 12.D 13.A 14.B -1 Ses Bilgisi 1.D 2.B 3.A 4.C 5.A 6.C 7.C 8.D 9.D 10.C 11.D 12.C 13.C 14.B

Detaylı

İLKOKUL ve ORTAOKUL KURUMSAL DENEME SINAV KATALOĞU SINIF.

İLKOKUL ve ORTAOKUL KURUMSAL DENEME SINAV KATALOĞU SINIF. İLKOKUL ve ORTAOKUL KURUMSAL DENEME SINAV KATALOĞU 2017-2018 www.zekakupuyayinlari.com.tr 2-8.SINIF 8. Sınıf 8. Sınıf TEOG Deneme Sınavları Soru Sayıları 1. Oturum Türkçe Matematik Din Kültürü ve Ahlak

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 2013-201 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE KONULAR 3 Fiilimsi EYLÜL Fiilimsi 1 Fiilimsi 2 Fiilimsi 3 KURBAN BAYRAMI EKİM Fiilimsi Fiilimsi 1

Detaylı

MERKEZİ TARİHLİ SEVİYE BELİRLEME ÇALIŞMASI (SBS) KONU DAĞILIMLARI

MERKEZİ TARİHLİ SEVİYE BELİRLEME ÇALIŞMASI (SBS) KONU DAĞILIMLARI Kelimede Anlam 7 Cümlede Anlam 6 Parçada Anlam 2 TOPLAM 15 Doğal Sayılar 4 Doğal Sayılarla Toplama 2 Doğal Sayılarla Çıkarma 3 Kesirler 2 MATEMATİK Ölçüler 3 Örüntüler 1 Geometri 3 Tablo ve Grafikler 2

Detaylı

ATAÇAĞ KOLEJİ 2018 BURSLULUK SINAVI

ATAÇAĞ KOLEJİ 2018 BURSLULUK SINAVI ATAÇAĞ KOLEJİ 2018 BURSLULUK SINAVI SINAVDA YER ALACAK DERSLER VE KONU İÇERİKLERİ 4.SINIF KONULARI 1. Mecaz,gerçek,terim anlam 2. Eş anlam, zıt anlam, sesteş 3. Sebep sonuç ilişkisi 4. Amaç sonuç ilişkisi

Detaylı

7. SINIF TATİL PROGRAMI

7. SINIF TATİL PROGRAMI 23 Ocak 2017 - Pazartesi HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Susma Hakkı / Öznel Nesnel Anlatım ATATÜRK / Mustafa Kemal in Oğlu / Zarflar HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Türkiye de Engelli Olmak / Sayıların Yazılışı 1. ÜNİTE /

Detaylı

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Kelime Gruplarında Anlam - I 29 Cümlenin Öğeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Kelime Gruplarında Anlam - IV 05

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF TÜRKÇE 5. SINIF 1 Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2 Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3 Okuduklarındaki

Detaylı

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1 O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. O.2. Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y.2.6 Yazılarında söz varlığından yararlanır. 2 O.2.3 Okuma öncesi okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili

Detaylı

ANALİZ YAYINLARI 8. SINIF LGS KONU BAŞLIKLARI

ANALİZ YAYINLARI 8. SINIF LGS KONU BAŞLIKLARI ANALİZ YAYINLARI 8. SINIF LGS KONU BAŞLIKLARI (20 ADET TÜRKÇE LGS, 20 ADET MATEMATİK LGS, 20 ADET FEN BİLİMLERİ LGS, 20 ADET T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK LGS) TÜRKÇE 1. DENEME 2 Cümlede Anlam (Cümle

Detaylı

JALE TEZER EĞİTİM KURUMLARI

JALE TEZER EĞİTİM KURUMLARI JALE TEZER KOLEJİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI ŞU AN 3. SINIFTA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN SINAV KONULARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarda Toplama Doğal Sayılarda Çıkarma Doğal Sayılarda Çarpma Doğal Sayılarda Bölme

Detaylı

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Sözcüğün Anlam Özellikleri Sözcükler Arasındaki Anlam İlişkileri Sözcük Grupları ve Deyimler Cümlenin Anlam Özellikleri Cümleler Arası Anlam İlişkileri Cümlede Anlatım Becerileri

Detaylı

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Eş ve Zıt Anlam, Eş Seslilik Kelime Grupları ve Deyimler Karşılaştırma, Sebep-Sonuç ilişkisi Öznel ve Nesnel Yargı, Atasözleri Genelden Özele, Özelden

Detaylı

5.SAYI BAŞARI İZLEME 5.SINIF CEVAP ANAHTARI VE KONU DAĞILIMLARI

5.SAYI BAŞARI İZLEME 5.SINIF CEVAP ANAHTARI VE KONU DAĞILIMLARI 5.SAYI BAŞARI İZLEME 5.SINIF CEVAP ANAHTARI VE KONU DAĞILIMLARI Ders Kodu Ders Adı Soru Sayısı Kitapçık Sayısı Satır No TRK TÜRKÇE 19 1 MAT MATEMATİK 16 1 FEN FEN BİLGİSİ 16 1 SOS SOSYAL BİLGİLER 16 1

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

TRK TÜRKÇE 16 MAT MATEMATİK 12 HAY HAYAT BİLGİSİ 12

TRK TÜRKÇE 16 MAT MATEMATİK 12 HAY HAYAT BİLGİSİ 12 2013-2014 3.SAYI BAŞARI İZLEME 2.SINIF CEVAP ANAHTARI VE KONU DAĞILIMLARI TRK TÜRKÇE 16 MAT MATEMATİK 12 HAY HAYAT BİLGİSİ 12 1 B 9 2 C 10 3 A 11 4 B 12 5 C 13 6 B 14 7 A 15 8 C 16 9 A 1 10 B 2 11 C 3

Detaylı

Yayın-Sınav Kataloğu YAYINLARI. İLK ve ORTAOKULLAR

Yayın-Sınav Kataloğu YAYINLARI. İLK ve ORTAOKULLAR EĞİTİM-ÖĞRETİM ÖZEL DERNEĞİ ÖZDEBİR İ.İ. Yayın-Sınav Kataloğu YAYINLARI / 2017 18 İLK ve ORTAOKULLAR 39 1 SUNUŞ Değerli Yöneticiler, Sevgili Meslektaşlarım, ÖZDEBİR Yayınları, öğrencilerimizin eğitim hayatlarını

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

6-7-8. SINIF KONU ANLATIMLI

6-7-8. SINIF KONU ANLATIMLI 6-7-8. SINIF KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ÇER KLER 6.SINIF FEN VE TEKNOLOJ KONU ANLATIMLI SORU BANKASI Canl larda Üreme, Büyüme ve Geli me. Maddenin Tanecikli Yap Vücudumuzdaki Sistemler Madde ve Is. V

Detaylı

CK MTP21 AYRINTILAR. 5. Sınıf Matematik. Konu Tarama No

CK MTP21 AYRINTILAR. 5. Sınıf Matematik. Konu Tarama No 5. Sınıf 01 Milyonlar 02 Örüntüler Adı 03 Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri 04 Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 05 Zihinden İşlemler, Bölme İşleminde Kalanı Yorumlama, Çarpma ve Bölme

Detaylı

2010 / SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI

2010 / SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI 6. SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI 6. SINIF SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI) Dağılımı Türkçe 19 Türkçe 19 Matematik 16 Matematik 16 Fen ve Teknoloji 16 Fen ve Teknoloji 16 Sosyal Bilgiler 16 Sosyal

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 2010-2011 Yayın Planı 2010-2011 İÇİNDEKİLER 1- Yaprak Testler 2- Kitaplar Ödev Kitapçıkları Soru Bankaları Etkinliklerle Konu Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol

Detaylı

COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Varlıklar Âlemi Meleklere İman Kur an a Göre Cin ve Şeytan ÜNİTE 1 Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğütleri Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar Ahirete

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR 2. DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI TÜM DERSLERİN KONULARI

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR 2. DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI TÜM DERSLERİN KONULARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR 2. DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI TÜM DERSLERİN KONULARI İNGİLİZCE DERSİ 2. DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV KONULARI UNIT 1 FRIENDSHIP UNIT 2 ROAD

Detaylı

Branş 6.Sınıf - Konu Başlıkları 1.Deneme 2.Deneme 3.Deneme

Branş 6.Sınıf - Konu Başlıkları 1.Deneme 2.Deneme 3.Deneme Türkçe Sözcükte Anlam: Çok Anlamlılık, Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Deyimler Türkçe Cümlede Anlam: Öznel-Nesnel Yargılar, Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama, Cümle Yorumlama Türkçe Parçada Anlam: Paragrafta

Detaylı

Çarpanlar ve Katlar

Çarpanlar ve Katlar 8.1.1. Çarpanlar ve Katlar 8.1.2. Üslü İfadeler 8.1.3. Kareköklü İfadeler 8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler 8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade

Detaylı

SORU SAYISI 40. Friends. Words. A Teması. - Uzunlukları ölçme. - Zamanı ölçme. - Sayıları karşılaştırma ve sıralama. - Örüntü ve süslemeler

SORU SAYISI 40. Friends. Words. A Teması. - Uzunlukları ölçme. - Zamanı ölçme. - Sayıları karşılaştırma ve sıralama. - Örüntü ve süslemeler - EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME LARI KONU VE KAZANIM TABLOSU. TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE 1 1-4 KASIM - Seslerden heceler, hecelerden sözcükler, sözcüklerden cümle

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen. Anlatım Yöntem ve Teknikleri Anlatım Yöntem ve Teknikleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2

5. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen. Anlatım Yöntem ve Teknikleri Anlatım Yöntem ve Teknikleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2 Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam Cümlede Anlam 3 Metin Yorumu Anlatım Yöntemleri ve İfade Biçimleri Yazım ve ktalama Sözcük Türleri 7 Cümlenin Ögeleri 8 Kelime Yapısı. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Keşfetme

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975! ISBN NUMARASI:

Detaylı

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları 2018 YGS Konuları Türkçe Konuları 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu-Ana Düşünce 8. Paragrafta Yapı 9.

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 1. Yazma Kurallarını Uygulama 6. Yazım ve ktalama

Detaylı

TÜRKÇE KONU DAĞILIMI: 1 Fiilimsi İsim Fiil Zarf Fiil Sıfat Fiil. 2 Cümlenin Öğeleri Özne Yüklem Tümleçler Özne-Yüklem Uyumu

TÜRKÇE KONU DAĞILIMI: 1 Fiilimsi İsim Fiil Zarf Fiil Sıfat Fiil. 2 Cümlenin Öğeleri Özne Yüklem Tümleçler Özne-Yüklem Uyumu TÜRKÇE KONU DAĞILIMI: 1 Fiilimsi İsim Fiil Zarf Fiil Sıfat Fiil 2 Cümlenin Öğeleri Özne Yüklem Tümleçler Özne-Yüklem Uyumu 3 Cümle Türleri Yapısına göre cümleler Anlamına göre cümleler Yüklemin yerine

Detaylı

Y ll k Plan MATEMAT K 8. SINIF Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

Y ll k Plan MATEMAT K 8. SINIF Ö RETMEN KILAVUZ K TABI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN MATEMAT K 8. SINIF Ö RETMEN KILAVUZ K TABI 9 SINIF : 8 LEND R LM fi Y I L L I K P L A N ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER. Do ru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler infla eder, çizer

Detaylı

Ç NDEK LER. Bölüm 4: Üslü Say lar...44 Üslü fadeler...44 Al t rmalar...47 Test Sorular...49

Ç NDEK LER. Bölüm 4: Üslü Say lar...44 Üslü fadeler...44 Al t rmalar...47 Test Sorular...49 Ç NDEK LER Bölüm1: Say Sistemleri...1 Say Sistemi...2 Desimal (Onluk) Say Sistemi...2 Say Basamaklar ve Taban...4 Binary ( kilik) Say Sistemi...4 Oktal (Sekizlik) Say Sistemi...7 Heksadesimal (Onalt l

Detaylı

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2.

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2. YGS PİANALİTİK KONU LERİ COĞRAFYA 1. Doða ve Ýnsan 27 Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri 2. Harita ve Ölçek 28 Göçlerin Mekânsal Etkileri 3. Haritalarda Yüzey Þekillerinin Gösterilmesi 29 Geçmiþten Günümüze

Detaylı

7. SINIF TATİL PROGRAMI

7. SINIF TATİL PROGRAMI 25 Ocak 2016 - Pazartesi HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Susma Hakkı / Öznel Nesnel Anlatım HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Susma Hakkı / Hareketlerin Niteliğine Göre Fiiller HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / Türkiye de Engelli Olmak /

Detaylı

SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 1. SINAV ÇARŞAMBA

SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 1. SINAV ÇARŞAMBA 8. SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 19.10.2016 Fiilimsiler (özne - yüklem) Çarpanlar ve Katlar (8.1.1.1. 8.1.1.3. Kazanımlar) Üslü İfadeler (8.1.2.1 8.1.2.4. Kazanımlar)

Detaylı

Ü N ú T E L E N D ú R ú L M ú û Y I L L I K P L A N 2 8 4

Ü N ú T E L E N D ú R ú L M ú û Y I L L I K P L A N 2 8 4 ÜN TELEND R L YILLI PLN 28 LNI... LÖ RET OULU TET...6... SINIF ÜN TELEND R L fi YILLI PLNI 1. ÜN TE LT Ö RENE LNI ZNILR R D S PL NLER, Ç VE D ER LERLE TTÜRÇÜLÜ ULLNILN E T RÇ VE GEREÇLER Do ru, Do ru Parças

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV MATEMATİK DERSİ KONULARI 1. ÜNİTE

DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV MATEMATİK DERSİ KONULARI 1. ÜNİTE MATEMATİK DERSİ KONULARI 1. ÜNİTE 1. BÖLÜM: ÜSLÜ SAYILAR Bir Tam Sayının Negatif Kuvvetleri Rasyonel Sayıların Kendisi ile Tekrarlı Çarpımı Ondalık Kesirlerin Kendisi ile Tekrarlı Çarpımı Üslü Sayılarda

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI YGS TEMEL MATEMATİK

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI YGS TEMEL MATEMATİK YGS TEMEL MATEMATİK DERSİN ADI : TEMEL MATEMATİK--YGS 1 Doğal Sayılar ve Tamsayılar 9 4 3 3 3 3 3 3 2 Basamak Kavramı ve Taban Aritmetiği 7 2 2 1 1 1 1 1 3 Bölme ve Bölünebilme Kuralları 7 4 2 1 2 1 2

Detaylı

11 Mart 2017 DOĞA OKULLARI BURSLULUK SINAVI KONULAR

11 Mart 2017 DOĞA OKULLARI BURSLULUK SINAVI KONULAR 11 Mart 2017 DOĞA OKULLARI BURSLULUK SINAVI I 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıf 4. SINIF BURSLULUK SINAVI I 5N 1K, GÖRSEL OKUMA, GÖRSEL SUNU, ÖYKÜ (OLAY, YER, KİŞİ, ZAMAN, ANA FİKİR) UNSURLARI, SÖZCÜKLERİN

Detaylı

ABDULKADİR KONUKOĞLU FEN LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BİRİMİ

ABDULKADİR KONUKOĞLU FEN LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BİRİMİ HAZİRAN AYI 1. TÜRKÇE Sözcük Anlamı-Söz Yorumu FEN İ Trigonometri-yönlü açılar 10. sınıf matematik Sıralama Ve Ölçme -Basit Olayların Olasılıkları Fizik Bilimine Giriş- Madde 9.fizik Ve Özellikleri 9.biyoloji

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM 1. SÖZCÜKTE ANLAM... 3 A. Sözcükte Anlam Özellikleri... 3 B. Sözcükler Arası Anlam İlişkileri... 5 C. Sözcüklerde Anlam Olayları... 12 D. Kalıplaşmış Söz Grupları... 14 2. CÜMLENİN

Detaylı

6. SINIFLAR SINAV TAKVİMİ 5. SINIFLAR SINAV TAKVİMİ 8. SINIFLAR SINAV TAKVİMİ 7. SINIFLAR SINAV TAKVİMİ SINAV TARİHİ. Soru Sayısı SINAV TARİHİ

6. SINIFLAR SINAV TAKVİMİ 5. SINIFLAR SINAV TAKVİMİ 8. SINIFLAR SINAV TAKVİMİ 7. SINIFLAR SINAV TAKVİMİ SINAV TARİHİ. Soru Sayısı SINAV TARİHİ 5. SINIFLAR TAKVİMİ 6. SINIFLAR TAKVİMİ Soru Sayısı Süre Soru Sayısı Süre 1. Deneme 2. Deneme 3. Deneme Kasım Aralık Ocak dk. dk. dk. 1. Deneme 2. Deneme 3. Deneme Kasım Aralık Ocak 105 dk. 105 dk. 105

Detaylı

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES 41 Üniversite Hazırlık Programı - Türkçe TÜRKÇE 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 5 5 4 4 3 4 02 Cümlede Anlam (Kavramlar) 4 4 4 4 4 4 03 Cümle Yorumu 6 6 4 4 4 4 04 Anlatım Türleri 2 2 2 2 2 2 05 Paragrafta

Detaylı

Değerlendirme Sınavı-1

Değerlendirme Sınavı-1 1 191* Değerlendirme Sınavı-1 GÖNDERİM TARİHİ: 01 Kasım 18 DERS KONU BAŞLIKLARI TOPLAM Türkçe Çocuk Dünyası, Millî Mücadele ve Atatürk Doğal Sayılar, Uzamsal İlişkiler, Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Hayat

Detaylı

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR 2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu - Ana Düşünce

Detaylı

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR 2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu - Ana Düşünce

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Keşfetme Alanı (Föy No) Ünite Değerlendirme Fiilimsi Türleri Fiilimsi Türleri - 1 2

8. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Keşfetme Alanı (Föy No) Ünite Değerlendirme Fiilimsi Türleri Fiilimsi Türleri - 1 2 Kelime ve Kelime Guruplarında Anlam 2 Fiilimsiler Cümle Bilgisi Cümlede Anlam Metin Yorumu Fiil Çatısı Cümle Çeşitleri 8 Cümlede Anlam 9 Metinde Yorum 0 Yazım Kuralları 2 ktalama İşaretleri Anlatım Bozuklukları

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 6. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 6. SINIF TÜRKÇE 6. SINIF 1 Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 2 Metindeki anahtar kelimeleri belirler. 3 Metnin konusunu belirler. 4 Metnin ana fikrini/ana duygusunu

Detaylı

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Anlam - I 26 Cümlenin Ögeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 03 04 Anlam - II Anlam - III Anlam - IV Anlam Bilgisi - I (Kelimede Anlam) 27 Cümlenin Ögeleri - II (Cümlenin Yardımcı

Detaylı

COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır ÜNİTE 1 Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader Allah a Güvenmek (Tevekkül) Ayete l Kürsi ve Anlamı İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma

Detaylı

6. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

6. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Öğrenme Alanı 01 02 03 04 Anlam - I Anlam - II Anlam - III Anlam - IV Anlam Bilgisi - I (Kelimede Kelime Yapısı - I (Kök, Ek; İsim 22 Kökü, Ortak Kök; Çekim Ekleri, Yapım Ekleri) Kelime

Detaylı

2015-2016 DENEME SINAVLARI YARIYIL TATİLİ YARIYIL TATİLİ UYGULAMA TARİHİ UYGULAMA TARİHİ. 16-20 Kasım 2015. 26-30 Ekim 2015 KDS - 1 TEOG - 1 TEOG - 2

2015-2016 DENEME SINAVLARI YARIYIL TATİLİ YARIYIL TATİLİ UYGULAMA TARİHİ UYGULAMA TARİHİ. 16-20 Kasım 2015. 26-30 Ekim 2015 KDS - 1 TEOG - 1 TEOG - 2 2015-2016 DENEME SINAVLARI KDS - 1 TEOG - 1 26-30 Ekim 2015 KDS - 2 14-18 Aralık 2015 TEOG - 2 KDS - 3 TEOG - 3 KDS - 4 TEOG - 4 KDS - 5 TEOG - 5 2. Sınıf HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM İşlerimi

Detaylı

Cevap Anahtarı TÜRKÇE. 1. Tema. 2. Tema. 3. Tema Sınıf. Sözcük Anlamı. Test 1 1-A 2-D 3-C 4-C 5-A 6-B 7-D 8-C 9-B 10-B 11-C 12-C 13-A

Cevap Anahtarı TÜRKÇE. 1. Tema. 2. Tema. 3. Tema Sınıf. Sözcük Anlamı. Test 1 1-A 2-D 3-C 4-C 5-A 6-B 7-D 8-C 9-B 10-B 11-C 12-C 13-A Cevap Anahtarý TÜRKÇE 1. Tema Sözcük Anlamı Test 1 1-A 2-D 3-C 4-C 5-A 6-B 7-D 8-C 9-B 10-B 11-C 12-C 13-A Test 2 1-B 2-B 3-A 4-B 5-D 6-C 7-B 8-A 9-B 10-D 11-D 12-C 13-C Test 3 1-D 2-B 3-A 4-A 5-A 6-D

Detaylı

5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR SINAV TAKVİMİ

5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR SINAV TAKVİMİ 5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR TAKVİMİ Tarihler 1. Deneme Sınavı 22-26 Ekim 2. Deneme Sınavı 26-30 Kasım 3. Deneme Sınavı 2-4 Ocak 4. Deneme Sınavı 25-28 Şubat 5. Deneme Sınavı 1-5 Nisan 6. Deneme Sınavı 6-10

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 TÜRKÇE Test 1 Sözcükte Anlam... 3 Test 2 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri ve Mecaza Dayalı Söz Sanatları... 6 Test 3 Deyimler Atasözleri İkilemeler... 9 Test 4 Söz ve Sözcük

Detaylı