Asetik Asit Bileşiği. Standart Renk Şeması. ller. Sembol, Formül ve Denklemler MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI. Yrd.Doç.Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asetik Asit Bileşiği. Standart Renk Şeması. ller. Sembol, Formül ve Denklemler MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI. Yrd.Doç.Dr."

Transkript

1 Sembol, Formül ve Denklemler MÜENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Moleküler (Molekül Yapısında) Bileşik: bağımsız moleküller içeren bileşiktir molekülde az sayıda ametal atomları kovalent bağlarla bir arada tutulurlar. Molekül: Atomların bağlarla birleşmesinden oluşan ve bileşikle aynı bileşime sahip olan en küçük tanecik veya yapı taşıdır. Bileşikler, kendisini oluşturan bileşenlerinin hangi sabit oranlarda karıştığını belirten kimyasal formüller ile temsil edilirler. Su 2O Karbon dioksit CO2 Sodyum klorür Na Demir (II) sülfür FeS Basit Formül, Molekül Formülü ve Yapısal Formül Asetik Asit Bileşiği Basit Formül Bir bileşiğin en basit formülüdür. Bileşikteki atomları ve bunların bağıl sayılarını en basit tam sayı oranı şeklinde gösterir. Kaba Formül Molekül Formülü Bileşiğin gerçek formülüdür. Bazı durumlarda basit formülü ile aynı olsa da genellikle basit formülün katlarıdır. Yapısal Formül:Bir moleküldeki hangi atomların birbirleriyle ne tür bağlarla bağlandığını gösterir. Molekül Modeli (top ve çubuk modeli) Molekül Formülü Yapı Formülü (Yapısal Formül) Molekül Modeli (uzaydolgu modeli) Standart Renk Şeması Bazı Moleküller ller 2 O 2 C 3 C 2 P O 0 idrojenperoksit Kloroetan Fosfor(V)oksit C 3 C(O)C 3 İsopropil alkol CO 2 Formikasit

2 Mol Kavramı ve Kimyasal Bileşikler ikler Formül Kütlesi: Bir bileşiğin atom kütle birimi (akb) cinsinden bir formül biriminin kütlesidir. Molekül Kütlesi: akb cinsinden bir molekülün kütlesi. (Formül Kütlesi=Molekük Kütlesi) mol bileşik = x0 23 adet formül birimi ya da molekül içeren bileşik miktarı Mol Kütlesi: Molekül bileşiğin bir mol molekülünün ya da iyonik bileşiğin bir mol formülünün kütlesidir. Formül Kütlesi: Bir bileşiğin in formül l kütlesik bileşiği i oluşturan atomların n kütlelerinin k akb cinsinden toplamına eşittir. e Bileşiklerin iklerin formül l kütlelerini k hesaplayın: Na,, 2 O, ve 3 PO Na 2 O Na akb = akb akbu u = akb Na = 58.3 akb akb = akb O akb= = akb 2 O = akb 3 PO akb = akb P akb = akb O akb = akb 3 PO = akb Mol Kütlesi: erhangi bir maddenin bir molünün ( mol Molekülünün n veya Formül l Biriminin) gram olarak ifade edilmiş kütlesine denir. Sayısal olarak Formül l Kütlesi K ile aynıdır. Yüzde Bileşim (% Ağ) Madde 2 Formül Kütlesi akb Mol Kütlesi g Ağırlıkça yüzde bileşim ; bileşikteki atom veya grubun toplam miktarının bileşiğin formul ağırlığına oranının 00 ile çarpımıdır. Fe 3 PO SO akb akb akb g g g Element veya grubun toplam miktarı % Element = x 00 Bileşiğin formül ağırlığı Na 58.3 akb 58.3 g Kimyasal Bileşiklerin Bileşimi C 2 22 O in formül ağırlığını bulalım ; 2C = 2 x 2.0 =.2 22 = 22 x.0 = O = x 6.00 = 76.0 C 2 22 O = 32.3 akb 2 O nun yüzde bileşimini bulalım ; % =.2% % O = 88.79% alotan C 2 BrF 3 M(C 2 BrF ) 3 = 2M C + M + M Br + M + 3M F = (2 x 2.0) (3 x 9.00) = g/mol 2

3 Bileşiğin Yüzde Kütle Bileşiminin esaplanması Moleküler kütlesinin hesaplanması M(C 2 BrF 3 ) = g/mol Bir mol bileşik için kütle oranının tespit edilip, yüzde orana dönüştürülmesi. (2 2.0) g % C = 00% = 2.7% 97.38g (2 2.0) g % C = 00% = 2.7% 97.38g.0g % = 00% = 0.5% 97.38g 79.90g % Br = 00% = 0.8% 97.38g 35.5g % = 00% = 7.96% 97.38g (3 9.00) g % F = 00% = 28.88% 97.38g N NO 3 ın Mol kütlesi ve % Bileşimi 2 mol N x.0 g/mol = g N mol x.008 g/mol =.032 g 3 mol O x g/mol = 8.00 g O g/mol %N = 28.02g N 2 x 00% = 35.00% 80.05g.032g % = 2 x 00% = 5.037% 80.05g 8.00g O %O = 2 x 00% = 59.96% 80.05g % Sülfürik asitin yüzde bileşiminin hesaplanması, 2 SO Sülfürik asitin mol kütlesi = 2(.008g) + (32.07g) + (6.00g) = g/mol 2(.008g % = 2 ) x 00% = 2.06% 98.09g (32.07g S) %S = x 00% = 32.69% S 98.09g (6.00g O) %O = x 00% = 65.25% O g Toplam = 00.00% En Basit Formül l (Ampirik formül) ve Molekül l Formülü Bulma. Bileşiğin formülünün bulunabilmesi için öncelikle bileşiği oluşturan elementlerin (veya grupların) cinsinin bilinmesi gerekir. 2. Bu element (veya grupların) ağırlıkça % miktarları veya gram cinsinden analizinin verilmesi gerekir. 3. teki kütle miktarlarını mol cinsine çevirin.. Bulduğunuz mol sayılarına göre geçici (taslak) formülü yazın. 5. Geçici formüldeki herbir sayıyı en küçüğüne bölün 6. Yazılan formüldeki indisleri en küçük tam sayılarla ifade edin. 7. Molekül formülü kaba formülün aynısı veya katlarıdır. Çarpan faktörü bulmak için kaba formül ağırlığı ile verilen gerçek molekül kütlesini oranlayın Bir kimyasal maddenin analiz sonuçları aşağıdadır ; %,9 Mg % 35 % 53, 2 O Buna göre bileşiğin formülünü bulunuz. (Mg : 2 O : 6 : : 35,5 Taslak formül Mg x y ( 2 O) z,9 x = = 0,96 / 0,96 = 2 35 y = = 0,986 / 0,96 =, ,5 53, z = = 2,956 / 0,96 = 5, Mg O 3

4 Bir Bileşiğin Kaba ve Molekül Formüllerinin Yüzde bileşenlerinden bulunması. Dibütil süksinat ev karıncaları ve hamam böceklerine karşı kullanılan bir böcek kovucudur. Bileşimi % C, % 9.63 ve % O. Deneysel olarak bulunan molekül kütlesi 230 akb dir. Bu bileşiğin kaba ve molekül formüllerini bulunuz. Bütün kütleleri mole çeviriniz. mol C nc = g C = 5.20 mol C 2.0 g C mol n = 9.63 g.008 g = 9.55 mol mol O no = g O =.737 mol O g O 00 g örnekteki elementlerin bileşenlerini belirleyiniz Geçici formülü oluşturunuz. C O.7 C g 9.63 g O g Geçici formüldeki her bir sayıyı en küçüğüne bölünüz. C O Bütün sayıları tam sayı yapmak için indisleri 2 ile çarpınız. C O 2 Adrenalin vücudumuz için Çok önemli bir bileşiktir. Adrenalinin kimyasal analizi aşağıdadır ; Kaba Formül: C 6 O 2 Molekül formülünü belirleyiniz. Kaba Formülün kütlesi is 5akb. Moleküler formülün kütlesi 230akbu. Analiz Sonuçları : C = 56.8 % = 6.50 % O = 28. % N = 8.28 % Moleküler formül: C 2 22 O Kaba Formülü bulunuz Adrenalin II 00 g olarak düşünün! C = 56.8 g C/(2.0 g C/ mol C) =.73 mol C = 6.50 g /(.008 g / mol ) = 6.5 mol O = 28. g O/(6.00 g O/ mol O) =.78 mol O N = 8.28 g N/(.0 g N/ mol N) = 0.59 mol N 0.59 e bölün = C = 8.00 mol C = 8.0 mol C veya = 0.9 mol =.0 mol O = 3.0 mol O = 3.0 mol O C 8 O 3 N N =.00 mol N =.0 mol N Anestezik olarak kullanılan Kloroformun, C 3,ağırlıkça % bileşimini bulunuz MW = akb (2.0) %C = X 00 = 0.06% C (.00797) % = X 00 = % (35.53) % = X 00 = % 9.377

5 avada fosforun yanmasıyla oluşan beyaz bir bileşiktir. Bileşiğin analizi ; 3.7% P ve 56.3% O olduğuna göre ampirik (en basit) formülü nedir? % Ağ. (%/at.ağ) En küçüğe böl Tamsayıya çevir P /30.97 =../. =.00 2*.00 => 2 O /5.999 = /. = *2.50 => 5 Ampirik formül => P 2 O 5 En büyük hava kirleticilerinden olan kahverengi renkli bir gazdır. Gaz 2.3 g N ve 5.3 g O içerdiğine göre bileşiğin en basit formülünü bulunuz? 2.3 %N = X 00 = 30.5% N %O = X 00 = 69.5% O %N = 30.5 % N %O = 69.5 % O % (%/at.gr) En küçüğe böl N /.0067 = /2.8 =.00 O /5.999 =.3.3/2.8 =.99 NO 2 Nikotinin ağırlıkça yüzde bileşimi şöyledir : % 7 C, % 8,65, % 7,3 N Buna göre bileşiğin formülü nedir? C : 2 : N : 7 x = = 6,6 /,236 = 5 2 8,65 y = = 8,65 /,236 = 7 7,3 z = =,236 /,236 = C 5 7 N İnsan kanında bulunan glikoz, hücreler tarafından enerji kaynağı olarak kullanılır. Bu bileşik % 0 C, % 6,67 ve % 53,33 içermekte olup, molekül ağırlığı 80 g dır. Glikozün en basit ve molekül formülünü bulunuz. 0 x = = 3,3333/ 3,333 = C 2 O 2 (2+2.+6).n=80 6,67 y = = 6,67 / 3,333 = 2 30.n=80 53,33 n=6 z = = 3,333/ 3,333 = 6 C 6 2 O 6 Saf kafein örneği 0, 62 g C ; 0,065 g ; 0,36 g N ve 0,208 g O içermektedir. Kafeinin en basit formülünü bulunuz. C : 2 : O : 6 N : Organik Bileşiklerin Kimyasal Bileşimlerinin Belirlenebilmesi için azırlanan Yanma Düzeneği Taslak formül C x y N z O k 0,62 x = = 0,0520 / 0,030 = 2 0,065 y = = 0,065/ 0,030 = 5 0,36 z = = 0,0260 / 0,030 = 2 0,208 k = = 0,030 / 0,030 = 6 C 5 N 2 O C n m + (n+ m ) O 2 = n CO (g) + m 2 O 2 2 (g) 5

6 C Vitamin nin Yanması II Askorbik Asit ( Vitamin C ) C,, ve O içerir. Fazla miktardaki oksijen varlığında, 6.9 mg örneğin yakılmasıyla 9.7 mg CO 2 ve 2.6 mg 2 O açığa çıkmıştır. Kaba Formülü esaplayınız. C: 9.7 x0 3 g CO 2 x(2.0 g C/.0 g CO 2 ) = 2.65 x 0 3 g C : 2.6 x0 3 g 2 O x (2.06 g 2 /8.02 g 2 O) = 2.92 x 0 g Oksijen Kütlesi = 6.9 mg 2.65 mg 0.30 mg = 3.5 mg O C = 2.65 x 0 3 g C / ( 2.0 g C / mol C ) = = 2.2 x 0 mol C = x 0 3 g / (.008 g / mol ) = = 2.92 x 0 mol O = 3.5 x 0 3 g O / ( 6.00 g O / mol O ) = = 2.2 x 0 mol O erbirini 2.2 x 0 ile böldüğümüzde C =.00 3 ile çarptığımızda = 3.00 = 3.0 =.32 = 3.96 =.0 O =.00 = 3.00 = 3.0 C 3 O 3 Bir mineralin analiz sonuçları aşağıdadır ; Al 2 O 3 % 38,07 K 2 O % 7,7 CaO % 0,6 SiO 2 % 33,7 olduğuna göre formülü nedir? Al : 27 O : 6 K : 39 Ca : 0 Si : 28 Al2O3 38,03 = 0,373/ 0,87 = ,7 K2O = 0,88 / 0,87 = 9 0,6 CaO = 0,87 / 0,87 = 56 2Al 2 O 3 K 2 O CaO 3 SiO 2 SiO2 33,7 = 0,562 / 0,87 = 3 60 Kolesterol ün molekül ağırlığı 386 gramdır. Bileşik % 83,9 C, %,92, %, O içermektedir. Kolesterolün en basit (ampirik) ve molekül formülünü bulunuz. 83,9 C x = = 6,995 / 0,2588 = 27 x y O z 2 C 27 6 O,92 y = =,92 / 0,2588 = 6, z = = 0,2588/ 0,2588 = 6 Kimyasal Eşitlikler Akrilik asit molekülü C, ve O içermektedir. 2,52 g asitin yakılmasıyla,62 g CO 2 ve,26 g 2 O elde edilmektedir. Buna göre akrilik asitin molekül formülünü bulunuz.,26 2 g C,62 g CO2 =,26 g C x = = 0,05/ 0,07 =,5 x2 = 3 g CO g 0,,26 g 2O = 0, g y = = 0, / 0,07 = 2x2 = 8 g 2O,2 z = = 0,07 / 0,07 = x2 = 2 6 2,52 g=,26 g C +0, g + x g O O =,2 g C 3 O 2 Tepkenler Tepkimeye giren Maddelerin halleri (k) katı (s) sıvı (g) gaz (aq) sulu çözeltide Ürünler 6

7 Kimyasal Eşitlikler 2 2 (g) + O2 (g) 2 2O (g) Kimyasal Eşitlik: bir kimyasal reaksiyonun kısaltmalarla gösterimidir. a A(g) + b B(g) Reaktanlar c C(g) + d D(g) Ürünler Reaktan: reaksiyonda değişime uğrayan başlangıç maddeleridir. Ürün: reaksiyonla üretilen maddelerdir. Maddenin dönüşümü kanunu: bir kimyasal reaksiyonda madde kazanılmaz veya kaybedilmez. Ürünlerin toplam miktarı = Reaktanların toplam miktarı. Suyun oluşumu Moleküler Gösterimler Bir kimyasal tepkimede tepkenlerin ürünlere dönüşümü esnasında: Renk değişimi Çökelek oluşumu Gaz çıkışı Isı salınması yada soğurulması Gibi kimyasal değişimlerin gözlenmesine ihtiyaç vardır Maddenin Dönüşümü Asla denklem dışı formüller veya atomlar ilave edilmemelidir. NO + O2 NO2 + O Denklemi denkleştirmek için formüller değiştirilmemelidir. NO + O2 NO3 Denkleştirilmiş eşitlikte, her iki taraftaki atom sayıları birbirine eşittir. 7

8 Kimyasal Eşitlikler akkında Bilgi gereken ısı anlamındadır. 2gO( s ) 2g( l ) + O2( g ) 2 go( s ) 2 g( l) + O2( g) Reaktanlar okun soluna yazılır Reaktan ve ürünler kimyasal semboller kullanılarak belirtilir Ürünler okun sağına yazılır Fiziksel halleri parantez içinde gösterilir Sabitler: reaksiyonda bulunan herbir maddenin kaç mol olduğunu gösterir. Maddenin dönüşümünü hatırla! Denklem denkleşmiş olmak zorunda! Reaktanlardaki tüm atomlar ürünlerde olmalıdır! Reaksiyonların Denkleştirilmesi Kimyasal reaksiyonlarda reaktanlar ve ürünler katı, sıvı veya gaz halinde olabilirler. Bu fiziksel haller, kimyasal denklemlerde formüllerden sonra parantez içinde yazılan k,s, g harfleriyle belirtilir. Buna göre, katı potasyum klorattan oksijen gazının elde edildiği reaksiyon denklemi, yukarıdaki gibidir. Bu reaksiyon mangan dioksit eşliğinde yürütülürse daha kısa sürede gerçekleşir. Bu reaksiyon oku üzerinde belirtilir. Aşağıdaki reaksiyonu düşünün: 2 (g) + O 2 (g) 2 O (s) Denklem denkleşmiş midir? Kimyasal denklemi sadece sabitleri değiştirerek denkleştirin Doğru: 2 2 (g) + O 2 (g) 2 2 O (s) Yanlış: 2 (g) + O 2 (g) 2 O 2 (s) Doğru yol hangisi? (aq) + Ca (k) Ca 2 (aq) + 2 (g) + Ca Denkleşmemiş 2 (aq) + Ca (k) Ca 2 (aq) + 2 (g) Doğru yol!!! + Ca Ca + Ca + Yanlış yol!! (aq) + Ca (k) Ca 2 (aq) + 2 (g) + Ca 2 2 (aq) + Ca (k) Ca 2 (aq) + 2 (g) Bu bileşik bulunmaz! + Ca Ca + Ca + Denkleşmemiş Yanlış yol!! 8

9 Denklemlerin Denkleştirilmesi Aşağıdaki reaksiyonları denkleştiriniz :. C O 2 CO O 2. AgNO 3 + Fe 3 Fe(NO 3 ) 3 + Ag 3. C O 2 CO O. N N 3 Denetleme Yöntemi Bilinmeyen Katsayılar Yöntemi Redoks Yöntemi Denetleme Yöntemi SO 2 + O 2 SO 3 SO 2 + ½ O 2 SO 3 + O O 2 + ½ O O C + Fe 2 O 3 Fe + CO 2 3 C + 2 Fe 2 O 3 Fe + 3 CO 2 NO 3 2 O + NO 2 + O 2 2 NO 3 2 O + 2 NO 2 + ½ O 2 Kimyasal Denklem:. C Eşitliği. 2. Eşitliği 3. O Eşitliği. 2 ile çarpın C 5 6 O + O CO O C 6 O + O 2 6CO O C 6 O + O 2 6CO O C 6 O + 5/2 O 2 6CO O 2C 6 O + 5 O 2 2 CO O Bütün elementleri kontrol ediniz. Bilinmeyen Katsayılar Yöntemi KMnO + K + Mn O a KMnO + b c K + d Mn 2 + e 2 + f 2 O K için ; a=c Mn için ; a=d O için ; a=f için ; b=2f için ; b=c+2d+2e a=2 c=2 d=2 f=8 b=6 e=5 9

10 I 2 + NO 3 IO 3 + NO O a I 2 + b NO 3 c IO 3 + d NO 2 + e 2 O KI + 2 SO K 2 SO + I S + 2 O a KI + b 2 SO c K 2 SO + d I 2 + e 2 S + f 2 O İyot için ; 2a=c için ; b=c+2e N için ; b=d O için ; 3b=3c+2d+2e a= olsun c=2 e= b=0 d=0 K için ; a=2c I için ; a=2d için ; 2b=2e+2f S için ; b=c+e O için ; b=c+f a=2 x = 8 b=5/ x = 5 c= x = d= x = e=/ x = Redoks Yöntemi Reduction Oxidation Oxidation: Oksijen kazanılma Elektron kaybetme Yükseltgenme sayısında artma Reduction: Oksijen kaybetme Elektron kaybetme Yükseltgenme sayısında azalma Redoks Yöntemi Redoks = redüklenme + oksitlenme redüklenme (indirgenme) ve oksitlenme (yükseltgenme) kelimelerinin kısaltmalarından oluşur. Bu nedenle redoks, indirgenme ve yükseltgenme olayıdır. Etrafımızdaki bir çok olayda redoks önemli bir rol oynar. Canlıların solunumları, hücreler arasındaki denge reaksiyonları, fermentasyon, korozyon. gibi işlemlerin tamamı redoks süreçleridir. Elektron alan bir element, aldığı elektron sayısı kadar negatif () değerlik kazanır ve indirgenir. Elektron veren bir element ise verdiği elektron kadar pozitif (+) değerlik kazanır ve yükseltgenir. Cu 2e Cu 2+ (yük) N e N 3+ (ind) 0

11 Yükseltgenme oksijen kazanma 2Mg(s) + O 2 (g) 2MgO(s) Yükseltgenme e kaybı İndirgenme e kazanma Redoks olmak zorunda Mg Mg 2+ +2e O +2e O 2 Redoks reaksiyonlarının denkleştirilmesi Reaksiyona giren ve çıkanların formülleri doğru yazılmalı Reaksiyonun her iki tarafında değerlik değişikliğine uğrayan elementler doğru belirlenmelidir. Alınan ve verilen elektronlar eşitlenmelidir. En son maddenin korunumu kanunu uygulanarak birinci tarafta aynı cins atomdan ne kadar varsa ikinci tarafta da o atomdan aynı miktarda bulunmalıdır. Yükseltgenme Sayıları erhangi bir serbest atomun yada bir elementin yükseltgenme sayısı sıfırdır (0) Cu 0 Fe 0 Mn 0 Bileşikler elektriksel olarak nötr olduğundan bir bileşikteki atomların yükseltgenme sayıları toplamı sıfırdır (0) 2 O o FeS 0 K 0 Kompleks iyonlarda, herbir atomun yükseltgenme sayıları toplamı iyonun yüküne eşittir. MnO Cr 2 O 2 7 O Yükseltgenme Sayıları Bileşiklerde IA grubu metalleri + değerlik alır. Li + Na + K + Rb + Cs + Bileşiklerde IIA grubu elementleri +2 değerlik alır. Be +2 Mg +2 Ca +2 Sr +2 Ba +2 Bileşiklerde VIIA grubu elementleri değerlik alır. F Br I Klor, Brom ve Iyot ; klorat gibi iyonlarında +7 değerlik alır. O BrO idrojen, metalhidrür bileşiklerinde değerlik alır. Oksijen çoğu bileşiklerinde 2 değerlik alır. Peroksitlerde ( 2 O 2, Na 2 O 2 ) Süperoksitlerde ½ (KO 2, NaO 2 ) OF 2 bileşiğinde ise +2 dir Elementlerin ighest Oxidation en Numbers yüksek of the Elements e yükseltgenme sayıları Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn xxxx xxxx xxxx Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc xxxx xxxx xxxx Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

12 Elementlerin Lowest Oxidation en düşük Numbers yükseltgenme of the Elements e 3 sayıları Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe O = +; O = 2 = + Na 2 CrO Na = +(2) ; O = 2() Cr = +6 3 PO 3 = +(3); O = 2(3) P = +3 Co 3 = (3) Co = +3 Fe(NO 2 ) 3 O = 2(6); Fe +3 olmalı N = +3 O 2 O = 2(2) = +3 SO 3 2 O = 2(3) S = + BrO 3 N 2 O NO 2 O = 2(3) Br = +5 O = 2 N = + O = 2(2) N = +3 Cu(s) + 2AgNO 3 (aq) Cu(NO 3 ) 2 (aq) + 2Ag(s) İndirgenen? Yükseltgenen? Yükseltgenen e kaybeden Cu Cu 2+ +2e Cu + NO 3 Cu(NO 3 ) 2 + NO + 2 O 3 /Cu 2 e Cu +2 Yükseltgenme 2 / N e N +2 İndirgenme 3 Cu + 2 N +5 3 Cu + 2 N +2 İndirgenen e kazanan Ag + +e Ag 3 Cu + 8 NO 3 3 Cu(NO 3 ) NO + 2 O 2

13 KMnO + 2 SO + FeSO K 2 SO + MnSO + Fe 2 (SO ) O 5 / 2Fe +2 2 e 2Fe +3 Yükseltgenme 2 / Mn e Mn +2 İndirgenme 2 Mn Fe +2 2 Mn Fe +3 2 KMnO SO + 0 FeSO K 2 SO + 2 MnSO + 5 Fe 2 (SO ) O K 2 Cr 2 O 7 + K + Cr O 3 / 2 2 e 2 Yükseltgenme 2 / Cr e Cr +3 İndirgenme Cr Cr +3 K 2 Cr 2 O K + 2 Cr O FeSO + 2 SO + NO 3 Fe 2 (SO ) 3 + N 2 O O KMnO + SO O K 2 SO + MnSO + 2 SO 2 / 2 Fe +2 2 e 2 Fe +3 Yükseltgenme 2 N +5 + e 2 N +3 İndirgenme Fe N +5 Fe N +3 5 / S + 2 e S +6 2 / Mn e Mn +2 2 Mn S + 2 Mn S +6 FeSO SO + 2 NO 3 2 Fe 2 (SO ) 3 + N 2 O O 2 KMnO + 5 SO O K 2 SO + 2 MnSO SO İyonik redoks İyonik redoks yöntemi ikiye ayrılır ; Asidik ortam Bazik ortam İyon ve elektron yöntemi ile denklemlerin denkleştirilmesinde birbirinden farklı iki yol izlenir. Birincisi asidik çözeltilerde gerçekleşen tepkimeler için, ikincisi ise bazik çözeltilerde gerçekleşen tepkimeler için kullanılır. Asidik Ortam Cr 2 O Cr Yarım tepkimeler için iki kısmi iskelet denklem yazılır. Cr 2 O Cr Bu aşamada tepkime asidik ortamda gerçekleştiğinden oksijen atomlarının eksik olduğu tarafa 2 O, diğer tarafa ise + eklenir ve denkleştirilir. + + Cr 2 O Cr O 2 2 3

14 Asidik Ortam Bazik Ortam 3. Kısmi denklemler elektriksel olarak denkleştirilir. Sol tarafta (+2), sağ tarafta ise (+6) yük vardır. Buna göre sol tarafa (6e ) eklenmelidir. 6 e Cr 2 O Cr O e. Kazanılan ve kaybedilen elektronlar eşitlenir. 6 e Cr 2 O Cr O (3x) e 5. İki kısmi denklem taraf tarafa toplanır, son denklem elde edilir. + + Cr 2 O Cr O MnO + N 2 MnO 2 + N 2. Denklem iki kısmi denkleme ayrılır. MnO MnO 2 N 2 N 2 2. Eksik olan her oksijen için, oksijen gereken tarafa 2O, diğer tarafa ise 2 O ilave edilir. + MnO 2 2 O MnO 2 + O O + N 2 N O 3. Yük denkliğini sağlamak için elektronlar eklenir. 3 e O + MnO MnO 2 + O O + N 2 N O + e. Kazanılan ve kaybedilen elektronlar eşitlenir. 2 e O + MnO MnO O 2 O + 3 N 2 3 N O + 2 e 5. Kısmi denklemler taraf tarafa toplanır ve son denklem elde edilir. MnO + 3 N 2 MnO N O + O S 2 + I 2 SO 2 + I (Bazik). S 2 SO 2 I 2 I 2. 8 O + S 2 SO O I 2 2 I 3. 8 O + S 2 SO O + 8 e (x) 2 e + I 2 2 I. 8 O + S 2 + I 2 SO O + 8I Fe 2+ + Cr 2 O 2 7 Fe 3+ + Cr 3+ (Asidik). Fe 2+ Fe 3+ Cr 2 O Cr Fe 2+ Fe Cr 2 O Cr O 3. Fe 2+ Fe 3+ + e 6 e Cr 2 O Cr O. Fe 2+ Fe e 6 e Cr 2 O Cr O 5. 6 Fe Cr 2 O Fe Cr O Br 2 BrO 3 + Br (Bazik). Br 2 2 BrO 3 Br 2 2 Br 2. 2 O + Br 2 2 BrO 3 + Br 2 2 Br 6 2 O 3. 2 O + Br 2 2 BrO O + 0 e (5x) 2 e + 5 Br 2 0 Br. 2 O + Br 2 2 BrO O 0 e + 5 Br 2 0 Br 5. 2 O + 6 Br 2 2 BrO Br O

15 Mn 2+ + BiO 3 MnO + Bi 3+ (asidik). Mn 2+ MnO BiO 3 Bi O + Mn 2+ MnO BiO 3 Bi O 3. 2 O + Mn 2+ MnO e /2 2 e BiO 3 Bi O / O + 2 Mn 2+ 2 MnO e 0 e BiO 3 5 Bi O Mn BiO 3 2 MnO Bi 3+ 5

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

STOKİYOMETRİ. Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkisi

STOKİYOMETRİ. Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkisi STOKİYOMETRİ Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkisi Sülfür oksijen içerisinde yanarak kükürt dioksit oluşturur. Modeller elementel sülfürü (S8), oksijeni ve kükürt dioksit moleküllerini göstermektedir. Her

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 2 KİMYASAL HESAPLAMALAR

Detaylı

KİMYA VE ELEKTRİK

KİMYA VE ELEKTRİK KİMYA VE ELEKTRİK Yükseltgenme Basamaklarının Hesaplanması: 1.kural:Atomik veya moleküler yapıdaki bütün elementlerin yükseltgenme basamakları sıfırdır 2.kural:Moleküller veya iyonik bütün bileşiklerdeki

Detaylı

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK STOKĐYOMETRĐ Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 3. Stokiyometri 3.1. Atom Kütlesi 3.1.1.Ortalama Atom Kütlesi 3.2. Avagadro Sayısı ve Elementlerin Mol Kütleleri 3.3. Molekül Kütlesi 3.4. Kütle Spektrometresi

Detaylı

KİMYASAL BİLEŞİKLER İÇERİK

KİMYASAL BİLEŞİKLER İÇERİK KİMYASAL BİLEŞİKLER İÇERİK Mol, Molar Kütle Kimyasal Formülden Yüzde Bileşiminin Hesaplanması Bir Bileşiğin Yüzde Bileşiminden Kimyasal Formülünün Hesaplanması Organik Bileşiklerin Kimyasal Bileşiminin

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI REAKSİYON TİPLERİ REDOKS REAKSİYONLARI YÜKSELTGENME (ELEKTRON VERME) İNDİRGENME (ELEKTRON ALMA) REDOKS

Detaylı

GENEL KİMYA. 6. Konu: Mol Kavramı ve Avagadro Sayısı

GENEL KİMYA. 6. Konu: Mol Kavramı ve Avagadro Sayısı GENEL KİMYA 6. Konu: Mol Kavramı ve Avagadro Sayısı Avagadro Sayısı ve Mol Kavramı Gündelik hayatta bazen maddeleri teker teker ifade etmek yerine toplu halde belirtmeyi tercih ederiz. Örneğin; 30 tane

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

Genel Kimya Prensipleri ve Modern Uygulamaları Petrucci Harwood Herring 8. Baskı. Bölüm 4: Kimyasal Tepkimeler

Genel Kimya Prensipleri ve Modern Uygulamaları Petrucci Harwood Herring 8. Baskı. Bölüm 4: Kimyasal Tepkimeler Genel Kimya Prensipleri ve Modern Uygulamaları Petrucci Harwood Herring 8. Baskı Bölüm 4: Kimyasal Tepkimeler İçindekiler 4-1 Kimyasal Tepkimeler ve Kimyasal Eşitlikler 4-2 Kimyasal Eşitlik ve Stokiyometri

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

İYON TEPKİMELERİ. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) 03-İYON TEPKİMELERİ-KİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 M.

İYON TEPKİMELERİ. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) 03-İYON TEPKİMELERİ-KİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 M. İYN TEPKİMELERİ (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR 0İYN TEPKİMELERİKİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 Bir kimyasal madde ısı, elektrik veya çözücü gibi çeşitli fiziksel veya kimyasal

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL REAKSİYONLAR Kimyasal Tepkime Kimyasal tepkime, Bir ya da birkaç maddenin (tepkenler) yeni bir bileşik grubuna (ürünler) dönüştürülmesi işlemidir. Tepkenler Ürünler NO + 1/2 O 2 NO

Detaylı

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir.

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir. KİMYASAL HESAPLAMALAR MOL KAVRAMI Mol: 6,02.10 23 taneciğe 1 mol denir. Bu sayıya Avogadro sayısı denir. Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. 1 mol Mg atomu 6,02.10 23 tane

Detaylı

Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi

Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi DENEY 6 KMNO4 İLE Fe 2+ MİKTAR TAYİNİ 6.1. AMAÇ 6.2. TEORİ Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi Yükseltgenme bir atomun yükseltgenme sayısının cebirsel olarak arttığı bir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar GENEL KİMYA 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar Kimyasal Reaksiyonlar Kimyasal reaksiyon (tepkime), kimyasal maddelerdeki kimyasal değişme

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

BÖLÜM 2 KİMYASAL HESAPLAMALAR

BÖLÜM 2 KİMYASAL HESAPLAMALAR BÖLÜM KİMYASAL HESAPLAMALAR Bu bölümde, aşağıdaki konular kısaca anlatılarak uygun örnekler çözülür..1 Mol kavramı. Ortalama mol kütlesinin bulunması. Kimyasal formüllerin bulunması. Kimyasal reaksiyonlar

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

3. Kimyasal Bileşikler

3. Kimyasal Bileşikler TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 3. Kimyasal Bileşikler Mol kavramı ve kimyasal bileşikler Kimyasal Bileşik Formülleri (Kaba vs Molekül Formülü) Yüzde bileşimin hesaplanması Yakma analizi TOBB Ekonomi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR KARIŞIMLAR İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN : HALE ÜNAL KĐMYASAL REAKSĐYONLARA GĐRĐŞ -Değişmeler ve Tepkime Türleri- Yeryüzünde bulunan tüm maddeler değişim ve etkileşim içerisinde bulunur. Maddelerdeki

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK İÇERİK Elementlere, Bileşiklere ve Karışımlara atomik boyutta bakış Dalton Atom Modeli Atom Fiziğinde Buluşlar - Elektronların Keşfi - Atom Çekirdeği Keşfi Günümüz Atom Modeli Kimyasal Elementler Periyodik

Detaylı

kimyasal değişimin sembol ve formüllerle ifade edilmesidir.

kimyasal değişimin sembol ve formüllerle ifade edilmesidir. myasal reaksiyon Bir (veya birden fazla ) madde nin etkileşim sonucu yeni madde(lere) dönüşmesi işlemidir. ziksel değişim - renk değişimi - çökelek oluşumu - gaz çıkışı - ısı değişimi imyasal denklem aktif

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir.

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir. ELEKTROKİMYA A. AKTİFLİK B. PİLLER C. ELEKTROLİZ A. AKTİFLİK Metallerin elektron verme, ametallerin elektron alma yatkınlıklarına aktiflik denir. Yani bir metal ne kadar kolay elektron veriyorsa bir ametal

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

Elektrokimya. KIM254 Analitik Kimya 2 - Dr.Erol ŞENER

Elektrokimya. KIM254 Analitik Kimya 2 - Dr.Erol ŞENER Elektrokimya Maddenin elektrik enerjisi ile etkileşimi sonucu ortaya çıkan kimyasal dönüşümler ile fiziksel değişiklikleri ve kimyasal enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesini inceleyen bilimdalı elektrokimyadır.

Detaylı

Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlar ve Elektrokimya

Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlar ve Elektrokimya ÜNİTE 12 Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlar ve Elektrokimya Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Bir bileşik veya iyondaki elementlerin yükseltgenme sayısını belirleyebilecek, Yükseltgenme sayılarındaki

Detaylı

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s -B.. 4p. 5d. 6s Baş kuantum sayısı n, açısal kuantum sayısı olmak üzere yukarıda verilen orbitallerin enerjilerinin karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir? A) == B) >> C) >> D) >> E) >> ÖLÇME,

Detaylı

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I FİZİKSEL VE KİMASAL TEPKİMELER I Maddenin yapısındaki değişmeleri Fiziksel değişmeler Kimyasal değişmeler Çekirdek olayları şeklinde sınıflandırabiliriz. FİZİKSEL DEĞİŞMELER Fiziksel tepkimeler, maddenin

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

Periyodik Tablo. Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır.

Periyodik Tablo. Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır. Periyodik Tablo Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır. 1828 Berzelius elementleri sembolize etmek için harfleri kullandı. 1829 Döbereiner

Detaylı

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür.

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür. 1 GENEL KİMYA Mol Kavramı 1 Mol Kavramı Günlük hayatta kolaylık olsun diye, çok küçük taneli olan maddeler tane yerine birimlerle ifade edilir. Örneğin pirinç alınırken iki milyon tane pirinç yerine ~

Detaylı

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar s, p, d Elementleri Hidrojen 1A Grubu: Alkali metaller 2A Grubu: Toprak Alkali Metaller 3A Grubu: Toprak Metalleri 4A Grubu 5A Grubu 6A Grubu: Kalkojenler 7A Grubu: Halojenler B Grubu: Geçiş Metalleri

Detaylı

Ch 20 ELEKTROKİMYA: cell

Ch 20 ELEKTROKİMYA: cell Ch 20 ELEKTROKİMYA: Elektrik ve kimyasal reaksiyonlar arasındaki bağlantı araştırması Elektrokimyasal reaksiyonlarda elektronlar bir türden diğerine aktarılırlar. Öğrenme amaçları ve temel beceriler: oksidasyon,indirgeme,

Detaylı

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur). Bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran (

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran ( Sabit oranlar kanunu Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır. Bu sabit oranın varlığı ilk defa 799 tarihinde Praust tarafından bulunmuş ve sabit oranlar kanunu şeklinde

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

Periodic Table of the. Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4.

Periodic Table of the. Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4. PERİYODİK SİSTEM Periodic Table of the s d p Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Li Be B C

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

BİLEŞİKLER İki ya da daha fazla maddenin belli oranda kimyasal olarak birleşmeleri sonucu oluşturdukları yeni, saf maddeye bileşik denir.

BİLEŞİKLER İki ya da daha fazla maddenin belli oranda kimyasal olarak birleşmeleri sonucu oluşturdukları yeni, saf maddeye bileşik denir. BİLEŞİKLER İki ya da daha fazla maddenin belli oranda kimyasal olarak birleşmeleri sonucu oluşturdukları yeni, saf maddeye bileşik denir. ÖZELLĠKLERĠ: 1. Yapılarında iki ya da daha fazla madde bulundururlar.

Detaylı

Korozyon tanımını hatırlayalım

Korozyon tanımını hatırlayalım 8..20 Korozyonun kimyasal ve elektrokimyasal oluşum mekanizması Korozyon tanımını hatırlayalım Korozyon tepkimeleri, çoğu metallerin termodinamik kararsızlığı sonucu (Au, Pt, Ir ve Pd gibi soy metaller

Detaylı

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Elementler çok sayıda

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

CEMAL ŞENOL ÖMER ÇOPUR FIRAT AYDOĞAN

CEMAL ŞENOL ÖMER ÇOPUR FIRAT AYDOĞAN CEMAL ŞENOL ÖMER ÇOPUR FIRAT AYDOĞAN SÜRE : 14 TEORĐK 2 PRATĐK DERS SAATĐ KĐMYASAL REAKSĐYONLARIN ÖZELLĐKLERĐ KONUSU 9. SINIF KĐMYA MÜFREDATINDA YER ALMAKTADIR. KĐMYASAL TEPKĐMELER KĐMYASAL REAKSĐYONUN

Detaylı

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin bileşik oluşturma istekleri onların kararlı yapıya ulaşma

Detaylı

Elektrot Potansiyeli. (k) (k) (k) Tepkime vermez

Elektrot Potansiyeli. (k) (k) (k) Tepkime vermez Elektrot Potansiyeli Uzun metal parçası, M, elektrokimyasal çalışmalarda kullanıldığında elektrot adını alır. M n+ metal iyonları içeren bir çözeltiye daldırılan bir elektrot bir yarı-hücre oluşturur.

Detaylı

4. KCIO 3 + SO 2 + H 2 O KCI + H 2 SO 4. A) KCIO 3 'teki CI'nin yükseltgenme basamağı +7'dir.

4. KCIO 3 + SO 2 + H 2 O KCI + H 2 SO 4. A) KCIO 3 'teki CI'nin yükseltgenme basamağı +7'dir. KClO 3 + 3SO + 3H O KCl + 3H SO 4 Kimya ve Elektrik / Redoks Tepkimeleri BÖLÜM 07 Test 0. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi elektron alış-verişi yoluyla gerçekleşen bir tepkime değildir? A) Zn + KOH K ZnO

Detaylı

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler Element ve Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ D- KĐMYASAL TEPKĐMELER (REAKSĐYONLAR) (6 SAAT) 1- Fiziksel Değişim ve Fiziksel Özellikler 2- Kimyasal Tepkime (Değişim) ve Kimyasal

Detaylı

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2.

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2. MODERN ATOM TEORİSİ-2 ATOM YARIÇAPI PERİYODİK ÖZELLİK DEĞİŞİMİ Kovalent Yarıçap: Tek bir kovalent bağla bağlanmış eşdeğer iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısına kovalent yarıçap denir.(şekil1)

Detaylı

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz 1 AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz Bir taneciğin, aktivitesi, a M ile molar konsantrasyonu [M] arasındaki bağıntı, a M = f M [M] (1) ifadesiyle verilir. f M aktivite katsayısıdır ve birimsizdir.

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4.

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4. DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. EN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 3 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

Öncelikle periyodik cetvelin bazı gruplarını inceleyelim:

Öncelikle periyodik cetvelin bazı gruplarını inceleyelim: Yatay sütun Periyot : 7 tane periyot vardır Düşey Sütun Grup : 8 tane a grubu ve 8 tanede b grubu vardır. b grubu elementlerine geçiş elementleri denir. Öncelikle periyodik cetvelin bazı gruplarını inceleyelim:

Detaylı

Bölüm 3: Kimyasal Bileşikler

Bölüm 3: Kimyasal Bileşikler Bölüm 3: Kimyasal Bileşikler Bileşik: İki ya da daha fazla cinste atomun bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere denir. Bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküldür. Kimyasal Bağ: Bir bileşikteki atomları

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA 3. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER

ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA 3. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA 3. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI 1. REAKSİYON NEDİR? 2. REAKSİYON TİPLERİ 3. POLİMERLEŞME VE HİDROLİZ 1. REAKSİYON NEDİR? KİMYASAL TEPKİMELERDE DEĞİŞMEYEN

Detaylı

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri a) ELEMENTLER Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

TY T Temel Yeterlilik Testi

TY T Temel Yeterlilik Testi Ortaöğretim lanı MF - 01 TY T Temel Yeterlilik Testi Kimya Ders Föyü Mol Mol: Maddeyi oluşturan tanecikleri saymayı kolaylaştıran bir paketleme sistemidir. 1. 3 S atomu için verilen; I. 1 mol S atomu 3

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

Kimyasal denklemlere dayanan hesaplamaları öğrenerek stokiyometri problemlerini çözebileceksiniz.

Kimyasal denklemlere dayanan hesaplamaları öğrenerek stokiyometri problemlerini çözebileceksiniz. ÜNİTE 5 Kimyasal Reaksiyonlar ve Hesaplamalar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Kimyasal reaksiyonları kavrayarak, kimyasal denklemleri yazabilecek, Kimyasal denklemleri denkleştirebilecek ve denkleştirilmiş

Detaylı

maddelere saf maddeler denir

maddelere saf maddeler denir Madde :Kütlesi olan her şeye madde denir. Saf madde: Aynı cins atom veya moleküllerden oluşan maddeye denir. Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelere saf maddeler denir Element:

Detaylı

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler Element ve Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve

Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve Amaçlar 4 ÜNİTE Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve Mol Kavramı Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Bileşik isimlendirilmelerindeki kuralları, Kovalent bileşiklerin isimlendirilmelerini, İyonik

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Genel anlamda elektrokimya elektrik enerjisi üreten veya harcayan redoks reaksiyonlarını inceler. Elektrokimya pratikte büyük öneme sahip bir konudur. Piller,

Detaylı

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi Elektronlar çekirdek çevresindeki yörüngelerde dönerek hareket ederler. Çekirdeğe en yakın yörünge 1 olmak üzere dışa doğru 2, 3,4... olarak

Detaylı

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir.

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. . ATOMUN KUANTUM MODELİ SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. Orbital: Elektronların çekirdek etrafında

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 17 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri ATOMUN YAPISI ATOMLAR Atom, elementlerin en küçük kimyasal yapıtaşıdır. Atom çekirdeği: genel olarak nükleon olarak adlandırılan proton ve nötronlardan meydana gelmiştir. Elektronlar: çekirdeğin etrafında

Detaylı

Kimyasal Hesaplamalar / Mol I. 6, tane CH 4 molekülü , tane N 2 O 3 molekülünün mol sayısı ve toplam 6. I.

Kimyasal Hesaplamalar / Mol I. 6, tane CH 4 molekülü , tane N 2 O 3 molekülünün mol sayısı ve toplam 6. I. BÖLÜM 02 Test Kimyasal Hesaplamalar / Mol - 1 01 1. I. 6,02.10 23 tane CH 4 molekülü II. 44 gram CO 2 gazı III. Normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan O 2 gazı ukarıda verilen maddelerden hangilerinin

Detaylı

STOKİYOMETRİ: SABİT ORANLAR YASASI

STOKİYOMETRİ: SABİT ORANLAR YASASI STOKİYOMETRİ: SABİT ORANLAR YASASI AMAÇ Bu deneyin amacı sabit oranlar yasasını kanıtlamak ve öğrencilere tartma analizlerinde ve hata hesaplamalarında deneyim kazandırmaktır. TEORİ Stokiyometri, bir bileşiğin

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip

Detaylı