BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER. Yatay bir düzlem yüzeye gelen hidrostatik kuvvetin büyüklüğünü ve etkime noktasını bulmak istiyoruz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER. Yatay bir düzlem yüzeye gelen hidrostatik kuvvetin büyüklüğünü ve etkime noktasını bulmak istiyoruz."

Transkript

1 BTMIŞ YÜZEYLERE ELEN HİDROSTTİK KUVVETLER DÜZLEM YÜZEYLER Yata Yüeler Sıvı üei Yata bir dülem üee gelen idrostatik kuvvetin büüklüğünü ve etkime noktasını bulmak istioru. d d Kuvvetin Büüklüğü :Şekil deki ata, dülemindeki alana gelen idrostatik basınç kuvvetinin büüklüğü: d.d d γ olduğuna göre; γ Buradan görüldüğü gibi tabana etkien kuvvet, tabanın büüklüğü, ükseklik ve oğunluğa bağlı olmaktadır. Buna göre tabanı eşit olan aşağıdaki kalarda tabana etkien kuvvetler, sıvıların ağırlıkları farklı olmasına rağmen eşittirler. (Hidrostatik aradoks) Şekil.6

2 Basınç Merkei : Basınç kuvvetinin etkime noktası basınç merkei olarak anılır. Şekil deki alanına üniform aılı olarak gelen idrostatik kuvvet için basınç merkeinin erangi bir, eksen takımına göre eri, bileşke kuvvetin ve basınç dağılımının momentleri eşitlenerek bulunabilir. ve eksenlerine göre momentler :....d,.... d d Basınç merkeinin koordinatları; d, d Yani ata dülem üelere gelen idrostatik kuvvet alanın ağırlık merkeine etkimektedir. Eğik Yüeler Şekil deki eğik düleme etkien idrostatik basınç kuvvetinin şiddeti, önü ve geçtiği nokta belirlenecektir. d d d

3 Kuvvetin Büüklüğü : Yüe üerindeki d alanına gelen kuvvet: d.dγ..d γsind Tüm alanına integre edilerek sin kullanılırsa: γ sin γ d γ sin Bu denklem batmış bir dülem üee gelen idrostatik kuvvetin, üein ağırlık merkeine gelen basınç ile üe alanın çarımına eşit olduğunu ifade etmektedir. Basınç Merkei : Basınç merkeinin eri, bileşke kuvvetin ve basınç dağılımının ve eksenlerine göre momentleri eşitlenerek bulunabilir. için eksenine göre moment : Son denklemde γ sin ve γsin kullanılırsa γ d d sin d γ sin d burada di atalet momentidir 3

4 Ι. I atalet momenti geçiş formülü kullanılarak alanın ağırlık merkeinden geçen eksene göre atalet momenti cinsinden aılabilir: Ι Ι +. Ι. + / sin ve / sin I sin + X 'nin taini; eksenine göre moment alınırsa... d.. d γ...sin ve γ.. sin γ...sin γ sin d 4

5 ... d I I Transfer teoreminin kullanılmasıla; Ι Ι +. Ι. +. Eğer 'den geçen 'e aralel eksene göre simetrik ise Ι 0 olur.bu durumda olur. Basınç riması Yöntemi Basınç riması öntemi eğik üelere etkien idrostatik bileşke basınç kuvvetininşiddet ve erinin bulunması için diğer bir oldur. Buna göre şekilde görüldüğü gibi basınç rimasının acmi; kuvvetin şiddetini, ağırlık merkeide kuvvetin geçtiği eri verir. rimanın tabanı üe üerindedir ve üst üein idüşümü basıncın derinlikle orantılı olarak artmasından dolaı doğrusaldır B γ γ B b B (a) Eğik Yüe 5

6 b B γ γ B B (b) Düşe Yüe γ + γ B B b Buradan kuvvetlerin etkime noktası merkeinden geçer. basınç rimasının ağırlık Eğri Yüeler: Batık üein eğri olması alinde üee dik olan basıncın önü noktadan noktaa değişecektir. Bu durumda üe elemanlarına etkien kuvvet elemanlarının vektörel olarak tolanması gerekir. d i d + jd + k d Tüm üee integre edilerek bileşke kuvvet elde edilir. i + j + k 6

7 ,, bileşenlerinin bulunması: d elemanına gelen kuvvet Şekil den d d γ d d d d d duvvetinin bileşenleri: d dcos γ d cos d dcos γ d cos d dcos γ d cos d r vektörünün doğrultusundaki skaler bileşeni d cos d ve diğer doğrultularda dcos d ve dcos d bu değerler erine konularak integre edilirse üe üerindeki kuvvet bileşenleri d γ d γ d γ (.7) d γ d γ d γ (.8) d γ d γ d γ (.9) Burada, ve idüşüm alanlarını, ve ağırlık merkelerinin su üeinden olan mesafesidir. eğri üein üerindeki sıvı acmidir. (.7) ve (.8) ifadelerine göre eğri bir üee erangi bir ata doğrultuda gelen basınç kuvveti, bu üein sö konusu doğrultua dik dülem üerindeki idüşüm alanına gelen kuvvete eşittir. Kuvvet bileşenin idüşüm alanı üerindeki etkime noktası eğik üeler için ugulanan öntemlerle bulunabilir. 7

8 Örneğin ukarıdaki bileşeninin üerindeki etkime noktasının eri aşağıdaki gibi aılabilir : Ι +. Ι X. + X (.9) denklemine göre idrostatik kuvvetin düşe bileşeni, alan üerindeki serbest sıvı üeine kadar olan acmi dolduran sıvı ağırlığına eşittir. Bu kuvvet sö konusu acmin ağırlık merkeinden geçer. Z γ d γ. V Z KLDIRM KUVVETİ Hareketsi bir sıvının batmış vea üen cisimlere uguladığı bileşke kuvvete kaldırma kuvveti denir. Bir cismin sıvı üei altında kalan kısmına etkien ata kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır. Diğer taraftan cismin üelerine alttan ve üstten etkien kuvvetlerin düşe bileşenlerinin farkı kaldırma kuvvetini oluşturur. Yani, rcimedes rensibi olarak da tanımlanan kaldırma kuvveti cismin batmış kısmını dolduran sıvının ağırlığına eşittir. Kaldırma kuvveti düşe olarak aşağıdan ukarıa doğru etkir ve batmış kısmın taşırdığı acmin ağırlık merkeinden geçer. Bu noktaa kaldırma merkei denir. 8

9 o d Z d Z d Şekildeki d elemanına etkien kuvvetlerin bileşkesi; d k ( ) d γ ( ) d γ d Cismin tüm üei üerinde integre edilirse ; γ d γv Etkime noktası için O dan geçen eksene göre kuvvetlerin momenti alınırsa; d BTMIŞ VE YÜZEN CİSİMLERİN DENESİ Yüen vea batmış olan statik alde dengede bulunan cisimlere iki kuvvet etkir. Bunlar ukarı doğru olan kaldırma kuvveti ve aşağı doğru olan ağırlık kuvvetidir. Eğer cisim areketsi ise bu iki kuvvet eşittir ve kaldırma merkei cismin ağırlık merkeinden geçen düşein üerinde bulunur. Bu kuvvetler altında dengede bulunan cismin raatsı edildiğinde tekrar eski aline dönmee çalışırsa kararlı denge, eski alinden uaklaşırsa kararsı denge, eni denge durumunda kalırsa nötr denge durumundadır denir. 9

10 Batmış Cisimlerin Dengesi Batmış cisimlerde denialtı gibi, kaldırma merkeinin ağırlık merkeinin üerinde olması daima kararlı denge durumunda olduğunu gösterir. Eğer kaldırma merkei ağırlık merkeinin altında olursa cisim kararsı dengededir. ğırlık merkei ile kaldırma merkei çakışırsa cisim nötr denge durumundadır. K a rarlı K ara rsı N ö tr Şekil Batmış cismin dengesi Yüen Cisimlerin dengesi emi gibi üen cisimlerde ağırlık merkei kaldırma merkeinin üerindedir. Rügar, dalga gibi bir kuvvet bu cisme etki ettiğinde cismin kadar dönmesi ile ağırlık merkeinin eri değişmeecek ancak kaldırma kuvvetinin etkime noktası K dan K e kaacaktır. K nın simetri eksenini kestiği M noktasına METSNTR denir. M nin üerinde ise ortaa çıkan kuvvet çifti cismi tekrar eski durumuna döndürür (kararlı denge). ksi alde cisim devrilir (kararsı denge). M ile çakışırsa cisim nötr denge durumundadır M mesafesine Metasantrik ükseklik denir. Küçük dönme açıları için metasantrik ükseklik aşağıdaki gibi esalanır. 0

11 Kaldırma kuvvetini K dan K e kadıran moment çiftidir. Bu kuvvet: k.s k.r kuvvet d M W s k K K k K k rmksin k s Bu değerler (.) nolu eşitlikte erine konularak γ tan d γ tan d, k r γ MB sin γ tan d γ MB sin küçük açılar için erine sin tan, ve d I I MB metasantrik ükseklik; I M + K Eğer kaldırma merkeinin (K) altında ise; I M K olur ve devamlı kararlı denge durumu vardır.

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta) AĞIRLIK MERKEZİ STATİK (2. Hafta) Ağırlık merkezi: Bir cismi oluşturan herbir parçaya etki eden yerçeki kuvvetlerinin bileşkesinin cismin üzerinden geçtiği noktaya Ağırlık Merkezi denir. Şekil. Ağırlık

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

STATİK Mekanik 1) Rijid cisimler mekaniği 2) Şekil değiştiren cisimler mekaniği 3) Akışkanlar mekaniği

STATİK Mekanik 1) Rijid cisimler mekaniği 2) Şekil değiştiren cisimler mekaniği 3) Akışkanlar mekaniği STTİK Mekanik ) Rijid cisimler mekaniği ) Şekil değiştiren cisimler mekaniği ) kışkanlar mekaniği Kuvvetler altında şekil değiştirmeyen cisme rijid cisim denir. ütün cisimler kuvvetler etkisinde az veya

Detaylı

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77 UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM Sayfa No. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi.............. 7. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri.......................................... 77. BÖLÜM uzayda Bir

Detaylı

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI GENEL FİZİK II DERS NOTLARI Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mustafa POLAT Prof. Dr. Leyla TATAR YILDIRIM 1 BÖLÜM-1 Elektrik Yükü Bu bölümde, maddenin özelliklerinden birisi olan elektrik yükü ile tanışacağız.

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ

ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ GİRİŞ Önceki bölümde cisme etkiyen kuvvetlerin dengesi incelenerek gerilme kavramı geliştirildi. Bu bölümde ise şekil değiştiren cisim mekaniğinin en önemli kavramlarından biri olan

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (3. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (3. Hafta) TAŞIYICI SİSTEMLER VE MESNET TEPKİLERİ STATİK (3. Hafta) Taşıyıcı Sistemler Bir yapıya etki eden çeşitli kuvvetleri güvenlik sınırları içinde taşıyan ve bu kuvvetleri zemine aktaran sistemlere taşıyıcı

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3 1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler Katı malzemeler, atomların veya iyonların oluşturdukları düzene göre sınıflandırılabilir. Bir kristal

Detaylı

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR BÖLÜ 4 DAİİ, BİR-BOYULU, SÜRÜNESİZ AKILAR 4.- Bir boyutlu akım yaklaşımı 4.- Daimi, bir-boyutlu, sürtünmesiz akım denklemleri 4..- Bir-boyutlu süreklilik denklemi 4..- Bir-boyutlu momentum denklemi (Euler

Detaylı

Ergime ve katılaşma 2/41

Ergime ve katılaşma 2/41 Faz Diyagramları Ergime ve katılaşma Bir malzemenin eritilmesi ve katılaşması sırasında meydana gelen olayları bilerek bizler amacımıza uygun malzemeler elde edebiliriz. Bunun için erime ve katılaşma sırasında

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

4.3. Türev ile İlgili Teoremler

4.3. Türev ile İlgili Teoremler 4.. Türev ile İlgili Teoremler Bu kesimde ortalama değer teoremini vereceğiz. Ortalama değer teoremini ispatlarken kullanılacak olan Fermat teoremini ve diğer bazı teoremleri ispat edeceğiz. 4...Teorem

Detaylı

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü BÖLÜM 8... AÇIK İŞLETMELERDE SU ATIMI VE TULUMBALAR... 8. HİDROLİK ENERJİ... 8.. Potansiyel Enerji... 8...a Seviye (Konum) Enerjisi... 8...b Basınç Enerjisi... 3 8.. Kinetik Enerji... 4 8..3 Toplam Enerjİ...

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

T E M E L L E R. q zemin q zemin emniyet q zemin 1.50 q zemin emniyet

T E M E L L E R. q zemin q zemin emniyet q zemin 1.50 q zemin emniyet T E E L L E R 1 Temeller taşııcı sistemin üklerini zemine aktaran apı elemanlarıdır. Üst apı üklerinin ugun şekilde zemine aktarılması sırasında, taşııcı sistemde ek etkiler oluşabilecek çökmelerin ve

Detaylı

2. BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ

2. BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ . BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ Akışknlr mekniğinin birçok probleminde reket yoktur. Bu tip problemlerde durn bir kışkn içinde bsınç dğılımı ve bu bsınç dğılımının ktı yüzeylere ve yüzen vey dlmış cisimlere

Detaylı

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR 4 MALZEME BİLGB LGİSİ ŞEKİL DEĞİŞ ĞİŞTİRME Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR ŞEKİL L DEĞİŞ ĞİŞTİRME Dış kuvvetlerin tesiri altında bulunan herhangi bir cismin şeklinde bazı değişiklikler

Detaylı

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER Basit Makineler Basit Makine Nedir? Günlük hayatımızda yaptığımız işleri kolaylaştırmak için bir takım araçlar kullanırız. Bir kuvvetin yönünü, büyüklüğünü ya da bir kuvvetin hem büyüklüğünü hem de yönünü

Detaylı

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1)

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1) (4) Elektrostatik Giriş Elektrostatik zamana bağlı olarak değişen elektrik alanlar için temel oluşturur. Pek çok elektronik cihazın çalışması elektrostatik üzerine kuruludur. Bunlara örnek olarak osiloskop,

Detaylı

Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları

Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları Direnç (R) Alternatif gerilimin etkisi altındaki direnç, Ohm kanunun bilinen ifadesini korur. Denklemlerden elde edilen sonuç

Detaylı

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin

Detaylı

M.Ş.BÜLBÜL. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye,

M.Ş.BÜLBÜL. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye, CANLANDIRMALI FİZİK ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA M.Ş.BÜLBÜL Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye, İçindekiler 1. SABİT İVMELİ HAREKET 2. BASİT AC DEVRELERİ 3. BOHR

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: DÖRTGENLER DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI Herhangi üçü doğrusal olmayan A, B, C ve D noktaları verilsin. [AB], [BC], [CD] ve [DA]

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar:

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar: ÖLÜM 5 5 TRANSİSTÖRLRİN D ANALİZİ Konular: Amaçlar: 5.1 Transistörde D çalışma noktası 5.2 Transistörde temel polarama 5.3 eyz polarma 5.4 Gerilim bölücülü polarma devresi 5.5 Geribeslemeli polarma devresi

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı