KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7."

Transkript

1 BÖLÜM-01 KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO Bölüm 1 Müşteri İle İlişkili Prosesler 10/ İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/ Revizyon Özeti 3/ Satınalma Prosesi 10/ Bölüm 2 Satınalma Bilgisi 10/ Kapsam (Hariç Tutma) 4/19 1 Satınalınan Ürünün Doğrulanması 10/ Bölüm 3 Üretim ve Ürünün Sağlanması 10/ Kapsam, Genel, Uygulama 5/19 1, 1.1, 1.2 Üretim ve Ürün Sağlamanın Kontrolü 10/ Atıf Yapılan Standartlar, Terimler ve Tarifler 5/ Üretim Ürün Sağlaması İçin Proseslerin Geçer 10/ Kalite Yönetim Sistemi Genel Şartlar 6/19 4, 4.1 Tanımlama ve İzlenebilirlik 11/ Dokümantasyon Şartları 7/ Müşteri Malı 11/ Genel 7/ Ürünün Muhafazası 11/ Kalite El Kitabı 7/ İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü 11/ Dokümanların Kontrolü 7/ Ölçme - Analiz Ve İyileştirme Genel 12/ Kayıtların Kontrolü 7/ İzleme ve Ölçme 12/ Yönetimin Taahhüdü 7/ Müşteri Memnuniyeti 12/ Müşteri Odaklılık 7/ İç Tetkik 12/ Kalite Politikası 7/ Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi 12/ Planlama 8/ Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi 12/ Kalite Hedefleri 8/ Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü 12/ Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması 8/ Veri Analizi 12/ Sorumluluk Yetki ve İletişim 8/ İyileştirme 12/ Sorumluluk ve Yetki 8/ Sürekli İyileştirme 12/ Yönetim Temsilcisi 8/ Düzeltici Faaliyet 12/ İç İletişim 9/ Önleyici Faaliyet 12/ Yönetimin Gözden Geçirmesi 9/ Bölüm 4 Kaynak Yönetimi 9/19 6 İşletmemiz Kalite Politikası 13/ Kaynakların Sağlanması 9/ İşletmemiz Kalite Hedefleri 14/ İnsan Kaynakları, Genel, 9/ / Organizasyon Şeması 15/ Yeterlilik, Farkında Olma(Bilinç) Ve Eğitim 9/ Bölüm 5 Altyapı 9/ Kalite Yönetim Sistemi Prosesleri Listesi 16/ Çalışma Ortamı 9/ Kalite Yönetim Sistemi Proseslerinin Etkileşimi 17/ Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması 10/ Kalite Yönetim Sistemi Proseslerinin Etki Tarifi / /19

2 BÖLÜM-01 TANITIM 2/19

3 BÖLÜM-01 ST NO Sayfa No NO REVİZYON TARHİ REVİZYON ÖZETİ 3/19

4 BÖLÜM-02 1 KAPSAM Hariç Tutulan İşletme Prosesleri: Muhasebe ve yemekhane prosesleri hariç tutulmuştur. Haklı Gerekçeler: Ürün kalitesine muhasebe ve yemek hizmetinin direkt etkisi bulunmamaktadır. Hariç tutulan süreçler: Tasarım ve Geliştirme hariç tutulmuştur. Haklı Gerekçeler: Ürün tasarımı yapılmamaktadır. Hariç tutulan süreçler: Üretim ve Hizmet Sağlaması İçin Süreçlerin Geçerliliği hariç tutulmuştur. Haklı Gerekçeler: Özel sürecimiz yoktur. 4/19

5 BÖLÜM-03 1 KAPSAM 1.1 GENEL: İŞLETMEMİZ; Müşteri taleplerini ve yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan hizmeti düzenli bir şekilde sağlama yeteneğini göstermek, Sistemin sürekli iyileştirmek, Müşteriye yürürlükteki mevzuat şartlarına uyulduğunun güvencesinin vermek için, Prosesler de dahil olmak üzere, sistemin verimli uygulanması ile müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla kalite yönetim sistemi için karşılanması gerekli şartları belirler. "ÜRÜN/HİZMET" terimi, yalnızca müşteri için amaçlanan veya müşteri tarafından talep edilen "ÜRÜNE/HİZMETE " uygulanır. 1.2 UYGULAMA Kapsam bölümünde tanımlanmıştır. 2 ATIF YAPILAN STANDARTLAR/DOKÜMANLAR TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler İş ve İşçi Güvenliği yönetmeliği ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri şartları oluşturulurken yukarıdaki standartlardan ve yönetmeliklerden yararlanılmıştır. 3 TERİMLER VE TARİFLER Bu standardın amacı bakımından, ISO 9000 standardında verilen terimler ve tarifler uygulanır. Tedarikçi Kuruluş (firma) Müşteri 5/19

6 BÖLÜM-03 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 Genel Şartlar İşletmemiz, standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturmuş, dokümante etmiş, uygulamakta, sürekliliğini sağlamakta ve etkinliğini sürekli iyileştirmektedir. a - İşletmemizde Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler belirlenmiştir. İşletmemiz prosesleri ana prosesler, prosesler ve alt proseslerden oluşmaktadır. İhtiyaç duyulan prosesler Proses Listesinde (KEK sayfa 16/19) tanımlanmıştır. Hariç tutulan sistem maddeleri (KEK sayfa 4/19) Uygulama bölümünde açıklanmıştır. Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler Kalite Sistem Dokümanlarında, Kalite El Kitabı, prosedürler, talimatlar ve planlarda tanımlanmıştır. b - Kalite Yönetim Sistemi proseslerinin sırası; Proseslerin iş akışındaki sıralaması etkileşim haritasında (KEK Sayfa 19/19), Proseslerin kendi içerisindeki sıralaması (adımları) ilgili dokümanında belirlenmiştir. Proseslerin birbiriyle etkileşimi; ana proses bazında (KEK Sayfa 17/19) de ilişki haritasında ve ilgili dokümanında, proses ve alt proses bazında etkileşim proses etkileşim tablosunda (KEK Sayfa 18-19/19) ve ilgili dokümanında gösterilmiştir. c - Operasyonların etkinliği proses izleme planında tanımlanmıştır. Proseslerin birbirine olan etkisi Proseslerin etki tarifi bölümünde (KEK Sayfa 18-19/19) tarif edilmiştir. d - Proseslerin çalıştırılması ve izlenmesini desteklemek için gerekli olan kaynak (insan, mali kaynak, altyapı, çalışma ortamı, teçhizat, izleme ve ölçüm cihazları v.b) ve bilgi (ilgili mevzuatlar, kalite sistem dokümanları, projeler, teknik resimler, v.b) hazır bulundurulur. e - Kalite yönetim sistemi prosesleri Proses İzleme ve Ölçme Planında belirlenen kriterlere göre izlenir ve ölçülür, analizi yapılır. f - Planlanmış sonuçları başarmak ve prosesleri sürekli iyileştirmek için; Müşteri geri beslemeleri alınmakta, Kalite yönetim sisteminin işlerliğini kontrol etmek için iç denetimler yapılmakta, Proses ve ürünlerin izlenmesi ve ölçülmesi yapılmaktadır. Uygunsuzluklar tanımlanmaktadır ve gidermek için sorumluluklar belirlenmektedir, Uygun veriler belirlenip analizleri yapılmaktadır, Tespit edilen uygunsuzluklara düzeltici faaliyetler, potansiyel uygunsuzluklara önleyici faaliyetler yapılır ve yönetimin gözden geçirmesi toplantıları ile kalite yönetim sisteminin etkinliği sürekli iyileştirilir. Belirlenen Kalite Yönetim Sistemi prosesleri TS EN ISO 9001:2008 standardında belirlenen şartlara uygun olarak yönetilir. Dış kaynaklı prosesler; Dış kaynaklı sürecimiz bulunmamaktadır. 6/19

7 BÖLÜM Dokümantasyon Şartları Genel İşletmemiz Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu aşağıdaki başlıklardan oluşur. a - Kalite politikası ve kalite hedeflerinin doküman haline getirilmiş beyanlarını, b - Kalite el kitabını, c - Bu standardın öngördüğü dokümante edilmiş prosedürleri, d - Proseslerin etkin planlanmasını, uygulanmasını ve kontrolünü sağlamak için İşletmemizin ihtiyaç duyduğu dokümanları, e - Bu standardın öngördüğü kayıtları içerir. Kalite yönetim sistemi dokümantasyonunun içeriği işletmemizin büyüklüğü ve faaliyetlerin özelliği, proseslerin karmaşıklığı ve bunlar arasında etkileşim, personelin yeterliliğine bağlı olarak belirlenmiştir. Dokümantasyon kağıt üzeride yapılmıştır Kalite El Kitabı İşletmemiz, aşağıdakileri içeren kalite el kitabını oluşturmuş ve sürekliliğini sağlamaktadır. a - Herhangi bir hariç tutmanın ayrıntıları ve gerekçeleri dahil olmak üzere kalite yönetim sisteminin kapsamı (Madde 1.2). b - Kalite yönetim sistemi için oluşturulmuş dokümante edilmiş prosedürleri veya bunlara atıfları. c - Kalite yönetim sistemi proseslerinin birbirlerine olan etkilerinin tarif edilmesi Dokümanların Kontrolü Referans Dokümanların Kontrolü Prosedürü Kayıtların Kontrolü Referans Kayıtların Kontrolü Prosedürü 5 YÖNETİMİN SORUMLULUĞU 5.1 Yönetimin Taahhüdü İşletmemiz üst yönetimi kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için taahhütlerine dair kanıtları aşağıdaki yollarla sağlar; a - İşletme çalışanlarına yasal şart ve mevzuat şartları da dahil olmak üzere müşteri şartlarının da yerine getirilmesinin öneminin iletilmesiyle, b - Kalite Politikasını oluşturmakla, c - İlgili fonksiyon ve seviyede proje bazında kalite hedeflerinin oluşturulmasıyla, d - Yönetimin gözden geçirilmesini yapmakla, e - Kaynakların bulunabilirliğini sağlamakla. 5.2 Müşteri Odaklılık İşletmemiz müşterilerine bağlıdır, bu nedenle müşterinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlayarak müşteri şartlarını yerine getirir ve müşteri beklentilerini de aşmaya isteklidir. İşletmemiz müşteri ile ilişki ve iletişim metotlarını (7.2.1) maddesinde tanımlamıştır. Müşteri memnuniyetini (8.2.1) maddesine göre izler ve ölçer. 5.3 Kalite Politikası İşletmemiz üst yönetimi kalite politikasını; işletmemiz amacına uygun olacak ve KYS şartlarına uyma ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi taahhüdünü içerecek, kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturacak şekilde belirlemiştir. 7/19

8 İşletmemiz üst yönetimi kalite politikamızın iletilmesini ve anlaşılmasını sağlar ve sürekli uygunluk için yönetimin gözden geçirmesinde gözden geçirir. Referans Kalite Politikamız BÖLÜM Planlama Kalite Hedefleri Kalite hedeflerinin belirlenmesi: Kalite hedeflerinin ana temalarını belirlemek için Yönetim Temsilcisi iç iletişim toplantısı yapar. İç İletişim toplantısına üst yönetim katılır. Toplantıda hedeflerin ana unsurlar belirlenir. Yönetim Temsilcisi ana hedefleri destekleyen hedefleri belirlemek ve bu hedefleri ilgili fonksiyon ve seviyede belirlemek için proses sahipleriyle iç iletişim toplantısı yapar. Toplantıda proses sahipleri ilgili fonksiyon ve seviyelerde hedefleri üst yönetimin belirlediği hedeflerin ana temellerine uygun olacak biçimde belirler. Kalite hedeflerinin planlanması: Kalite hedeflerini proses sahipleri Yönetim Temsilcisi ile planlar. Kalite hedeflerinin izlenip ölçülmesi: Proses sahipleri Altı ayda bir hedefleri ölçer ve sonuçlarını kalite yönetimine aktarır, kalite yönetimi Proses İzleme Formuna kaydeder. Ayrıca kalite hedefleri yönetimin gözden geçirmesi toplantısında detaylı olara değerlendirilir. Kalite hedeflerinin revizyonu: Kalite hedefleri yönetimin gözden geçirmesi toplantısında değerlendirilir ve hedefe ulaşılamayacağına karar verilirse hedefler revize edilebilir veya yeniden planlanır. Referans Kalite Hedefleri Planı Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması Kalite hedeflerini üst yönetim ve proses sahipleri belirler ve planlar. KYS nin gerektirdiği prosesler ve bütün kuruluştaki uygulamaları tanımlanmıştır. Proseslerin sırasını ve birbirleri ile etkileşimi ve etki tarifi kalite el kitabında belirlenmiştir. Proseslerin çalıştırılmasının ve kontrolünün etkinliğini sağlamak için gerekli kriterler ve metotları Proses İzleme ve Ölçme Planında tanımlanmıştır. Proseslerin çalıştırılmasını ve izlenmesini desteklemek için gereken kaynak ve bilgi belirlenir ve hazır bulundurulur. KYS prosesleri Kalite Hedef Planına göre ölçülür ve analiz edilir. Planlanmış sonuçları başarmak ve prosesleri sürekli iyileştirmek için gerekli faaliyetler uygulanır. Dış kaynaklı prosesler üzerindeki kontrol sağlanır ve kalite yönetim sistemi içinde tanımlanır. Kalite yönetim sisteminde değişiklikler planlanıp uygulandığında kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesi Dokümanların Kontrolü Prosedürüne göre sağlanır. 5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim Sorumluluk ve Yetki Üst Yönetim sorumlulukları yetkileri görev tanımlarında, bunlar arasındaki ilişkileri organizasyon şeması ve görev tanımlarında tanımlamış ve kuruluş içinde iletişimini sağlamıştır. Referans Görev Tanımları, Organizasyon Şemaları 8/19

9 5.5.2 Yönetim Temsilcisi İşletmemiz üst yönetimi diğer sorumluluklarına bakılmaksızın.. ı Yönetim Temsilcisi olarak atamıştır. BÖLÜM İç İletişim İşletmemizde iç iletişim; iç yazışma, iç iletişim toplantıları, yönetimin gözden geçirmesi, kalite sistem dokümanları, ilan panoları, hizmet içi eğitimlerle sağlanır. İç İletişim Toplantıları: Kalite Yönetimi bölümü ve proses sahipleri altı ayda bir hedeflerin değerlendirilmesi için iç iletişim toplantısı yapar. Plansız iç iletişim toplantıları yapılabilir. Toplantıyı talep eden personel iletişim formuyla ilgililere duyurur. 5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi Referans Yönetimin Gözden Geçirmesi Talimatı 6 KAYNAK YÖNETİMİ 6.1 Kaynakların Sağlanması İşletmemiz üst yönetimi; a - Kalite yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini, b - Müşteri isteklerinin yerine getirilmesi yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını, Eğitilmiş personel, kalite sistem dokümanları, iç denetimler, üretimde kullanılan makine teçhizat, üretim şartlarına uygun altyapı ve üretim şartlarına uygun çalışma ortamı ile sağlar. 6.2 İnsan Kaynakları Genel Ürün kalitesine etki eden personelin uygun öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim yönünden yeterliliği tespit edilmiş ve görev tanımlarıyla dokümante edilmiştir Yeterlilik Farkında Olma (Bilinç) Eğitim Referans Eğitim Talimatı 6.3 Altyapı İşletmemiz altyapısı aşağıdakilerden oluşur. a - İşletmemiz üretim alanı idari büro, satış alanlarından oluşur. b - Proses Teçhizatı (Üretimde kullanılan makine ve teçhizatlar, izleme ve ölçüm cihazları, hizmette kullanılan bilgisayar ve donanımı). c - Destek Hizmetleri: İletişim telefonlar, fakslar ve internet yoluyla sağlanır. d - Üretimde kullanılan makine ve teçhizatın bakımı Kullanma ve Bakım Talimatlarına göre yapılır. e - Üretim alanına iş güvenliği gereği asılması gereken uyarı levhaları asılır. Üretim alanına girilmemesi için gerekli tedbirler alınır. 6.4 Çalışma Ortamı İdari personelin rahat çalışabilmeleri için çalışma odaları tahsil edilmiştir. Personelin kullanımı için bilgisayar ve donanımı sağlanmış ve ağ bağlantısıyla birbirilerine bağlanmıştır. Bilgiye kolay ulaşılması için internet bağlantısı yapılmıştır. Çalışan personele iş güvenliği için gerekli olan baret, gözlük, maske, eldiven v.b malzemeler sağlanır. 9/19

10 BÖLÜM Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması İşletmemiz üst yönetimi, ürün gerçekleştirilmesi için prosesleri kalite yönetim sisteminin diğer prosesleriyle tutarlı olacak şekilde planlamıştır (madde 4.1). a - Ana hedefleri üst yönetim yıllık bazda belirler. Ana hedefleri destekleyen kalite hedefleri süreç bazında belirlenir ve proses sahipleri tarafından planlanır. Şartname veya sözleşmede belirlenen müşteri şartlarına ve bağlayıcı mevzuat şartlarına göre ürün gerçekleştirilir. b - Kalite yönetim sistemi prosesleri oluşturulmuş, dokümante edilmiş, ürüne özgü kaynaklar kalite yönetim sistemi dokümanları, dış kaynaklı dokümanlar, personel, çalışma ortamı, altyapı v.b. kaynak ihtiyaçları, kalite sistem dokümanlarında belirlenmiştir. c - Ürüne özgü gerekli doğrulama, geçerli kılma, izleme faaliyetleri ve ürün kabulü için kriterler (Kalite Kontrol Planı) proje bazında belirlenir ve planlanır. Kalite Kontrol Planını Yönetim Temsilcisi hazırlar. Kalite kontrol planı sözleşme şartları, mevzuat şartları, ilgili Standardlar ve teknik deneyime hazırlanır. d - Gerçekleştirilen proseslerin ve bunun sonucunda oluşan ürünün, kalite yönetim sistemi şartlarını sağladığının delili olan kayıtlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilmektedir. 7.2 Müşteri İle İlişkili Prosesler Referans: Satış Pazarlama Talimatı 7.3 Tasarım ve Geliştirme Hariç Tutulmuştur 7.4 Satın Alma Referans Satınalma Talimatı, Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi Talimatı 7.5 Üretim ve Hizmetin Sağlanması (Sunulması) Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü Ürün karakteristiklerini açıklayan teknik resimler hazırlanmıştır. İhtiyaç duyulan süreçler için talimatlar yazılmıştır. Uygun makina ve teçhizat kullanılır. İhtiyaç duyulan izleme ve ölçüm cihazları sağlanır ve kullanılır. Kalite Kontrol Planlarına göre gerekli izleme ve ölçümler yapılır. Serbest bırakma kriterleri ve yetkilisi Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi Talimatında tanımlanmıştır. Teslimat sonrası sözleşme kapsamına göre ve yasal mevzuatlar çerçevesinde hizmet verilir Üretim ve Hizmet Sağlaması İçin Proseslerin Geçerliliği Hariç Tutulmuştur 10/19

11 BÖLÜM Belirleme ve İzlenebilirlik Belirleme: Referans: Uygun Olmayan ürünün Kontrolü Prosedürü İzlenebilirlik: Alımı yapılan ürünlerin izlenebilirliği üretim formları ile sağlanır Müşteri Mülkiyeti İşletmemizde Müşterinin fikri hakkı (sözleşme) müşteri mülkiyeti olarak belirlenmiştir. İşletmemiz kontrolü altında olduğu veya kullanıldığı sürece müşteri mülkiyetine dikkat gösterir. Müşteri fikir hakkı üzerine Satınalma Sorumlusu ismini yazarak tanımlanmasını sağlar. Satınalma Sorumlusu kullanıma girmeden doğrular. Müşteri mülkünü kullanan personel korur ve muhafaza eder, güvenliğini sağlar. İşletmemiz kullanımı sırasında herhangi bir müşteri mülkü kaybolursa, zarar görürse veya kullanım için uygun olmayan halde bulunursa bu durumu Yönetim Temsilcisi İletişim Formuyla raporlayarak müşteriye bildirir. Müşteri mülkiyeti kayıtları Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilir Ürünün Muhafazası Tanımlama: Referans: Uygun Olmayan ürünün Kontrolü Prosedürü Taşıma: Ürünler (hammadde, yarı mamul, mamul) ürün özelliği ve boyutuna bağlı olarak, personel tarafından, taşıma arabaları, kamyon, asansör kullanılarak taşınır. Ambalajlama: sözleşme şartlarına uygun ambalajlama yapılır. Hammadde Depolama: Referans Depolama Talimatı Sevkıyat: Ürünler firmamız araçları ile taşınır. 7.6 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü Referans Kalibrasyon Talimatı 11/19

12 BÖLÜM-03 8 ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 8.1 Genel: Ürün uygunluğunu göstermek, Kalite yönetim sisteminin uygunluğunu sağlamak, Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek için gerekli olan izleme, ölçme, analiz ve iyileştirme prosesleri planlanır ve uygulanır. 8.2 İzleme ve Ölçme Müşteri Memnuniyeti REFERANS Müşteri Memnuniyetinin İzlenmesi Talimatı İç Tetkik REFERANS İç Denetim Prosedürü Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi: Proses sahipleri Kalite Yönetim Sistemi proseslerini 6 aylık periyotlarla Kalite Hedef Planında belirlenen İzleme Ölçüm Kriterlerine göre izler ve ölçer, sonuçları Hedef Ölçüm Formuna kayıt eder. Proses sahipleri ölçüm sonuçlarını Yönetim Temsilcisine gönderir. Proses sahipleri proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi ile planlanan sonuçlara ulaşılamadığını tespit ederse, Düzeltici Faaliyetler Prosedürü çerçevesinde faaliyet başlatır Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi REFERANS Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi Talimatı 8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü REFERANS Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosedürü 8.4 Veri Analizi: İşletmemiz Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğu göstermek ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesinin hangi konularda yapabileceğini değerlendirilebilmek için uygun verileri belirler ve analiz eder. Verileri proses sahipleri toplar, analizini kalite yönetimi yapar. Veriler aşağıdaki kaynaklardan sağlanır; a) Müşteri Memnuniyeti b) Ürün şartlarına uygunluk, c) Önleyici faaliyetler için fırsatlarda dahil olmak üzere, Proseslerin ve ürünlerin özellikleri ve eğilimleri, d) Tedarikçi performansları 8.5 İyileştirme Sürekli İyileştirme İşletmemiz üst yönetimi kalite yönetim sisteminin etkinliğini kalite politikası, kalite hedefleri, tetkik sonuçları, verilerin analizi, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve yönetimin gözden geçirmesi sonucu alınan kararlar yolu ile sürekli iyileştirmektedir Düzeltici Faaliyet REFERANS Düzeltici Faaliyetler Prosedürü 12/19

13 8.5.3 Önleyici Faaliyetler REFERANS Önleyici Faaliyet Prosedürü BÖLÜM-04 KALİTE POLİTİKAMIZ 13/19

14 BÖLÜM-04 KALİTE HEDEFLERİ ANA TEMALARI Müşteri memnuniyetini artırmak. Pazar payımızı artırmak. Tedarikçilerle karşılıklı yarara dayalı ilişkiler kurmak. İç kalitesizlik maliyetlerini düşürmek. Ürün kalitemizi artırmak Personelin bilinç düzeyini artırmak. İhtiyaç duyulan makine ve teçhizatı temin etmek. Günlük üretim miktarlarını artırmak. 14/19

15 BÖLÜM-04 ORGANİZASYON ŞEMASI 15/19

16 BÖLÜM-05 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSESLERİ 1 Satış-Pazarlama Prosesi 2 Satın Alma 3 Depolama Prosesi 4 Üretim Prosesi 5 Kalite Yönetimi 5.1 Ürünün izlenmesi ve Ölçülmesi 5.2 Müşteri Memnuniyetinin İzlenmesi 6 Kaynak Yönetimi Prosesi 6.1 İnsan Kaynakları Prosesi 6.2 Eğitim Prosesi 7 Yönetimin Sorumluluğu Prosesi 7.1 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosesi 8 Ölçme Analiz İyileştirme Prosesi 8.1 İç Denetim Prosesi 8.2 Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosesi 8.3 Düzeltici Faaliyet Prosesi 8.4 Önleyici Faaliyet Prosesi 16/19

17 BÖLÜM-05 PROSES ETKİLEŞİMİ (İLİŞKİ HARİTASI) 6 Kaynak Yönetimi M Ü Ş T E R İ 1 Satış 7 Yönetimin Sorumluluğu 8 Ölçme Analiz İyileştirme M Ü Ş T E R İ T E D A R İ K Ç İ 2 Satınalma 3 Depolama 5 Kalite Yönetimi 3 Depolama 4 ÜRETİM 17/19

18 BÖLÜM-05 PROSESLER ETKİLEŞİM ETKİ TARİFİ ETKİLENEN PROSES 1Satış-Pazarlama Prosesi Satış pazarlama tarafından alınan ihalelerin projesi yoksa yapılır. İhtiyaçlar satın almaya, proje üretime, maliyet bilgileri üst yönetime ve muhasebeye aktarır. 1) İhale bilgilerinin eksik aktarımı 2) Malzeme, makine teçhizat bilgilerinin eksik aktarımı, 3) Malzeme, makine teçhizat bilgilerinin eksik temini 4) de teknik yanlışlık yapılması 5) Projenin geç yapılması 6) Ürün kabul kriterlerinin hatalı hazırlanması 1) Üretim, 2) Üretim, 3) Üretim, 4) Üretim, 5) Üretim, 6) Üretim, satınalma, ürünün izlenmesi ve ölçülmesi 2 Satın Alma Depolamanın ve diğer proseslerin ihtiyaç talepleri doğrultunda alımlar yapar. Satınalınan ürünlerin doğrulamasını ürünün izlenmesi ve ölçülmesi prosesi yaparak kabul veya ret eder. Kabul edilen ürünler hammadde depoya ve inşaat alanına alınır. Satınalmaya teknik şartname bilgilerini sağlar. 3 Depolama Prosesi Hammadde depoya Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi prosesinin kontrolünden sonra ürünlerin girişi yapılır. Üretim hammadde ihtiyaçlarını depoya bildirir. Depo satınalmaya ihtiyaçlarını bildirerek temin edilmesini sağlar. Hammadde ihtiyacı olan prosesler depodan ihtiyaçlarını temin eder. 1) Taleplerin geç temin edilmesi. 2) İade ürün miktarı 3) Kalitesiz hammadde temini 4) Şartnamelerin zamanında bulunmamsı 1) Hammadde isteklerinin satınalmaya geç iletilmesi 2) Hammadde teminin zamanında yapılmaması 3) Uygunsuz hammaddenin teslim alınması 4) Proseslerin ihtiyaçlarının karşılanamaması 1) Üretimi, satış pazarlama 2) Üretim, depo 3) Üretim, Satış pazarlama 4) Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi, üretim, depo 1) Satınlama, 2) Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi, üretim, depo, satış pazarlama 3) Üretim, satış pazarlama, Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi, 4) Üretim, satış pazarlama 4 Üretim Prosesi Satınalma hammadde temini yapar, satış pazarlama siparişleri doğrultusunda üretim artar veya azalır. Hammadde depo hammaddeyi proseslere aktırır. Hammadde kabulü, ürün gerçekleştirme kabul kriterlerini ve satış pazarlama ve teknik servis için gerekli olan ürünün bakımı, taşınması, korunması için gerekli olan teknik bilgiler arge sağlar. Müşteriye uygun ürünün gitmesi içi ürünün izlenmesi ve ölçülmesi prosesi ürün kontrolünü yapar, Mamul depo ürünleri uygun şekilde muhafaza eder ve sevkıyata ürün sağlar. 5 Kalite Yönetimi Ürün/hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti, zamanında teslimat, tamir edilen ürünlerle ilgili tüm proseslerle ilgili iletişim kurar. Ürünü hammadde üretim ve son kontrol aşamasında kontrol eder. Kaynak temini, yönetimin sorumluluğu, ölçme analiz iyileştirme ile ilgili iletişim kurar. 5.1 Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi 5.2 Müşteri Memnuniyetinin İzlenmesi Satınalınan ürünün doğrulanmasını yapar, üretimde proses aşamasında ve nihai ürün aşamasında son kontrolleri yapar. den teknik bilgileri alır. Hammadde uygunsuzluklarıyla ilgili ret raporlarını satınalmaya bildirir. Müşteri memnuniyetinden geri beslemeyle ilgili bilgileri alır. 1) Hammadde temininin zamanında yapılmaması 2) Kalitesiz hammadde temini 3) Teknik bilgininin hatalı aktarılması 4) Hatalı ürünün müşteriye gitmesi 5) Cihazları arızda kalma süresi 6) Üretimin aksaması 1)Müşteri memnuniyeti 2) Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi 3) Teslimatla ilgili bilgiler 4) tamir ürün sebepleri 5) Kaynak ihtiyacı 6) İyileştirme ihtiyacı 7) yönetimin sorumluluğu 1) Satınalınan ürünlerde uygunsuz ürünler 2) Üretimde tespit edilen uygunsuz ürünler 3) Teknik bilgi temini 4) Ret edilen ürün miktarı Ürün hizmet kalitesi ile ilgili müşteri memnuniyetini izler 1) Müşteri şikayeti, Müşteri memnuniyeti 1) Üretim, satış pazarlama 2) Üretim, satış pazarlama, ürünün izlenmesi ve ölçülmesi, 3) Üretim, satış pazarlama, ürünün izlenmesi ve ölçülmesi, 4) satış pazarlama, ürünün izlenmesi ve ölçülmesi 5) Üretim, satış pazarlama 6) satış pazarlama 1) Satış pazarlama, Kaynak Yönetimi Prosesi, Yönetimin Sorumluluğu Prosesi, Ölçme Analiz İyileştirme Prosesi 2) satınalma, üretim ve alt prosesleri 3) Satış pazarlama 4) Ölçme Analiz İyileştirme Prosesi 5,6,7 ) Kaynak Yönetimi Prosesi, Yönetimin Sorumluluğu Prosesi, Ölçme Analiz İyileştirme Prosesi 1) Satınalma, hammadde depo, 2) Üretim ve alt prosesleri, 3) Üretim 4) Satınalma, Müşteri Memnuniyetinin İzlenmesi 1) İlgili proses 18/19

19 BÖLÜM-05 PROSES ETKİLEŞİM ETKİ TARİFİ ETKİLENEN PROSES 6 Kaynak Yönetimi Prosesi 6.1 İnsan Kaynakları Prosesi Taahhüt edilen ürün/hizmet için talep edilen veya gerekli1) Kaynak temini 1) Tüm prosesler olan insan, bilgi, altyapı, çalışma ortamı ve mali kaynakları etkin ve verimli olarak, zamanında temin eder. 6.2 Eğitim Prosesi 7 Yönetimin Sorumluluğu Prosesi 7.1 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosesi 8 Ölçme Analiz İyileştirme Prosesi 8.1 İç Denetim Prosesi 8.2 Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosesi 8.3 Düzeltici Faaliyet Prosesi 8.4 Önleyici Faaliyet Prosesi Üst Yönetim, mevzuat ve müşteri şartlarının yerine1) Taahhütlerin gerçekleşmesi getirilmesinin öneminin iletilmesini, kalite politikası ve2) İyileştirmeler, hedeflerini oluşturup anlaşılmasını ve sürekliliğini, 3) Kaynak temini sorumluluk yetki ve iletişim yöntemlerinin belirlemesini, Firmada ürün gerçekleştirmede dahil proses yaklaşımından hareketle kalite yönetim sisteminin planlanmasını, planlamalardaki değişikliklerin uygulanmasını sağlar ve sürekli gözden geçirir. Ölçme, analiz ve iyileştirme prosesleri olan iç tetkikler, 1) İyileştirmeler, proseslerin ile ürünlerin izlenmesi ve ölçülmesi, uygun2) Kaynak temini olmayan ürünün kontrolü, düzeltici veya önleyici faaliyetlerin analiz sonuçlarından elde edilen veriler Üst Yönetime Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında sunulur. Üst yönetim Kalite Yönetim Sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi, müşteri şartları ile ilgili ürünün iyileştirilmesi, kaynak ihtiyaçlarına ilişkin kararlarını bu verilere dayanarak verir. Böylece Kalite Yönetim Sistemi sürekli iyileşir ve müşteri memnuniyeti artar. 1) Tüm prosesler 1) Tüm prosesler 19/19

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ Sayfa No: / 8 Yayın No: 0 4--) GENEL ŞARTLAR... 4.. 6. 7. 8. Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ 1 GENEL ŞARTLAR Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirilmekte

Detaylı

ISO KALİTE EL KİTABI KEK-01

ISO KALİTE EL KİTABI KEK-01 Gereksinimler İçindekiler Firmamız Tanıtımı Değişiklik Takip Çizelgesi 1 Kapsam 1.1 Genel 1.2 Uygulama 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar 3 Terimler ve tarifler 4 Kalite yönetim sistemi 4.1 Genel

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. İçindekiler 1 - Merkezimizin Tanıtımı 2 - Değişiklik Özeti 3 4.2.3. Kapsam, Genel, Uygulama 4 1, 1.1, 1.2

KALİTE EL KİTABI. İçindekiler 1 - Merkezimizin Tanıtımı 2 - Değişiklik Özeti 3 4.2.3. Kapsam, Genel, Uygulama 4 1, 1.1, 1.2 KONU S.NO 9001:2008 ST.NO İçindekiler 1 - Merkezimizin Tanıtımı 2 - Değişiklik Özeti 3 4.2.3 Kapsam, Genel, Uygulama 4 1, 1.1, 1.2 Atıf Yapılan Standartlar 4 2 Terimler ve Tarifler 4 3 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER 1 / 5 3. 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bu el kitabı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün eğitimöğretim, analiz ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik kalite yönetim sistemini

Detaylı

KYS İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

KYS İÇ TETKİK SORU LİSTESİ SAYFA NO 1 / 10 TETKİK TARİHİ: BAŞ TETKİKÇİ: 1. TETKİKÇİ: 2. TETKİKÇİ: 4 4.1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GENEL ŞARTLARI Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan perosesler ve bunların uygulamaları kuruluş

Detaylı

ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyaca kabul görmüş medikal cihazlar endüstrisi kalite yönetim sistemi standardı olan ISO 13485'in final versiyonu Şubat 2016 da yayınlandı.

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ Sayfa: 1/11 STANDARD NO SORULAR AÇIKLAMALAR 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR Genel şartlar yerine getirilmiş mi? 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL ŞARTLAR Oluşturulan dökümantasyon; 1-Kalite

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 4 4.1 4.2 4.2.1 4.4.2. 4.2.3 4.2.4. 5 5.1 5.2 5.3 belirlenmesini ve yerine getirilmesini sağlamış m? KALİTE POLİTİKASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GENEL Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

1-AMAÇ: Hastanemizde kalite politikasını, uygulamalarını ve ilkelerini tüm personele iletmek etkili bir kalite sistemini tanımlamak ve hayata geçirmek

1-AMAÇ: Hastanemizde kalite politikasını, uygulamalarını ve ilkelerini tüm personele iletmek etkili bir kalite sistemini tanımlamak ve hayata geçirmek KKY01-KALİTE YÖNETİM BİRİMİNİN YAPISI A- KALİTE YÖNETİM TALİMATI KALİTE YÖNETİM Sayfa No 1/8 1-AMAÇ: Hastanemizde kalite politikasını, uygulamalarını ve ilkelerini tüm personele iletmek etkili bir kalite

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

Analiz ve Kıyaslama Sistemi

Analiz ve Kıyaslama Sistemi Analiz ve Kıyaslama Sistemi Analiz Kıyaslama Raporu (? pgi=5&tabpg=4&arn=99506&oka=0) Puan Karşılaştırma Raporu (? pgi=5&tabpg=5&arn=99506&oka=0) Düzeltici Faaliyet Takip Raporu (? pgi=5&tabpg=7&arn=99506&oka

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/6 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 02.07.2018 İlk yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda Kalite Yönetim Sistemi politika, hedef ve iş akışlarındaki

Detaylı

İlişkiler Matrisi & Değişikliklerin Özeti

İlişkiler Matrisi & Değişikliklerin Özeti Bu ilişki matrisi ISO 9001:2015 yeni şartları ile ISO 9001:2008 şartlarını karşılaştırır ve değişikliklerin bir özetini verir. İlişkiler Matrisi & Değişikliklerin Özeti KIWA MEYER BELGELENDİRME HİZMETLERİ

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI Sayfa 2 / 13 1 İÇİNDEKİLER 1. İÇİNDEKİLER... 2 2. ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 3 3. KAPSAM... 3 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ... 4 4.1.

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B YILMAZ ÖZTÜRK 5 Yönetim sorumluluğu 5.1 Yönetimin taahhüdü Üst yönetim aşağıdaki yollarla, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi

Detaylı

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI Rev. Tarihi: - Rev. No:0 Sayfa No : 2 /16 Bölüm 1 Bölüm No: İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. İÇİNDEKİLER 2. DERNEK TANITIMI

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN İÇ TETKİK SORU LİSTESİ ISO 9001:2008 STANDARDININ GEREKSİNİMLERİ AÇISINDAN MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN 4.1- Genel Şartlar Kuruluş; 1 KYS nin gerektirdiği süreçleri

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

ÖN TETKİK PROSEDÜRÜ. İlk Yayın Tarihi: Doküman Kodu: PR 09. Revizyon No-Tarihi: Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ. Hazırlayan : Onaylayan :

ÖN TETKİK PROSEDÜRÜ. İlk Yayın Tarihi: Doküman Kodu: PR 09. Revizyon No-Tarihi: Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ. Hazırlayan : Onaylayan : PR 9 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 9 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi Yılmaz ÖZTÜRK B TS-EN ISO 9000 Ne Değildir? Ø Kaliteyle ilgili tüm problemleri çözmez Ø Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil Ø Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ TS-EN-ISO 9001:2015 Standardının Şartları Uygun Uygun Değil KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GENEL ŞARTLAR 1 Birim Kalite Yönetim Sistemini ISO 9001: 2015'e göre oluşturup, dokümante etmiş mi? 2 Birim kalite Yönetim

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010 GİRİŞ 3 1. Firma Profili 3 1.1. Ürünlerimiz 3 1.2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 3 2. Referanslar 3 3. Proses Haritası 4 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4 4.1. Genel Şartlar 5 4.2. Dokümantasyon Şartları 5

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Gerçekler. Sanayileşme ve çevre sorunları Küreselleşme ve Pazarın büyümesi Rekabetin artması

Gerçekler. Sanayileşme ve çevre sorunları Küreselleşme ve Pazarın büyümesi Rekabetin artması Gerçekler Sanayileşme ve çevre sorunları Küreselleşme ve Pazarın büyümesi Rekabetin artması Çözüm Kaliteyi arttırmak Çevreye duyarlı üretim Kalite yönetim sistemleri Kalite yönetim sistemleri ISO 9001,

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ Sayfa 1 YILDIRIMLAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ DOK. NO :ÇİSK.01 REV. NO :00 YÜR. TARİHİ :12.12.2010 FİRMAMIZIN İZİNSİZ OLARAK KOPYALANAMAZ VE DAĞITILAMAZ. İÇİNDEKİLER YILDIRIMLAR İÇİNDEKİLER Sayfa 2 SAYFA NO

Detaylı

İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI

İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI 13.07.2018 ISO 9001:2015 İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI Soru Sayısı: 33 Süre: 40 Dakika Ad SOYAD: Bölüm: ADL Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri OĞUZ ÖZTÜRK Soru-1) Aşağıdakilerden hangisi ISO 9001:2015

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ndeki kalite güvence sistemi politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve Fakülte içerisinde yayılımıyla ilgili süreçleri

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ

YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, KTO Karatay Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve Üniversite içerisinde yayılımıyla ilgili süreçleri tanımlamak, Kalite

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU GENEL BİLGİ Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

İç Denetim Kontrol Formu

İç Denetim Kontrol Formu ISO 9001:2015 Md No 4 Bağlam Gereklilikler Denetlenecek Birim Bulgular Not 4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması 4.3 Kalite yönetim sisteminin

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Kırklareli Üniversitesi politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili süreçleri tanımlamak, İKS nin uygunluğunu gözden geçirmek amacıyla yürütülecek

Detaylı

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir 1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI Kalite Güvencesi nedir? Ürün veya hizmet ile ilgili kalite

Detaylı

GEÇİŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

GEÇİŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ OHSAS 18001:2007 ISO 45001:2018 6. September 2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TÜV Thüringen ISO 45001 in oluşum evresi ÇALIŞMA TASLAĞI ÜZERİNDE ÇALIŞMA EVRESİ İLK TASLAĞIN YAYINLANMASI

Detaylı

SAVEL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

SAVEL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. SAVEL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI (KEK) İÇİNDEKİLER BÖLÜM 01 BÖLÜM 02 BÖLÜM 03 BÖLÜM 04 BÖLÜM 05 KALİTE EL KİTABI DAĞITIMI ÖNSÖZ SAVEL LTD.ŞTİ. TANITIMI KALİTE POLİTİKASI KAPSAM (Standart Madde

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

YOZGAT TİCARET BORSASI

YOZGAT TİCARET BORSASI KODU KEK YAY. TRH 01.09.2016 REV. TRH. REV. NO SAYFA NO 1/15 YOZGAT TİCARET BORSASI DOKÜMAN ADI : KALİTE EL KİTABI YAYIN TARİHİ : 01-09-2016 YAYIN NO : 1 ADRESİ : Sakarya Caddesi Açıkgöz Apartmanı Kat:

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/5 1. AMAÇ: Kurulmuş olan kalite sisteminin etkinliğini arttırmak, bağımsız bakış açısı ile kalite sistemini sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla tüm bölümlerin kalite sistemine

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BAŞLIK SAYFA - - - Firma Tanıtımı 3 1 1 1 Amaç ve Kapsam 4 2 2 2 Referanslar, Doküman ve Formlar 4 3 3 3 Tanımlamalar ve Kısaltmalar 5 4 4 4 Entegre

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Sayfa No : 1/5 1 AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sisteminin ve teknik faaliyetlerinin etkinliğinin ve iyileştirilmesinin sağlanması

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 9001:2015

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 9001:2015 Yasin REYHAN Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 11.09.2018 TANIŞMA 11.09.2018 11.09.2018 11.09.2018 11.09.2018 11.09.2018 TS EN ISO 9001:2015 Kalite

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı Dok.No: AU KYS EK Bölüm 9 Performans değerlendirme

Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı Dok.No: AU KYS EK Bölüm 9 Performans değerlendirme İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı Performans değerlendirme Altınbaş Üniversitesinde idari ve destek hizmetler kapsamında uygulanan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin

Detaylı

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU 1. AMAÇ ABC San. ve Tic. A.Ş. nde uygulanan Kalite Yönetim Sistemini tanımlamak amacıyla oluşturulan Kalite Sistem Dokümantasyon yapısını göstermek. 2. KAPSAM Bu prosedür Kalite Yönetim Sistemi dahilindeki

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR18/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı Daire Başkanlığında; müşteri taleplerine

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B Yılmaz ÖZTÜRK PROSES VE PROSES YÖNETİMİ PROSES; Girdileri çıktı haline getiren birbirleriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı. NOT 1: Genel olarak bir prosesin girdileri,

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi ODTÜ Kütüphanesi Plan Kalite ve Kalite Güvence Sistemi ISO ve Temel Kavramlar ISO ve Kalite El Kitabı ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı ve Örnek Dokümanlar Kalite Günlük kullanım?

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL İZMİR,2013 Sayfa: Sayfa 2 / 32 EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL REVİZYON İŞLEME SAYFASI Revizyon Tarihi Değişiklik

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD tst EN ISO 9001:2008 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems Requirements 1. MÜTALÂA 2008/73929 Bu tasarıya görüş verilirken,

Detaylı

İSG Hizmet Yönetim Rehberi

İSG Hizmet Yönetim Rehberi İSG Hizmet Yönetim Rehberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0. TEMEL YAKLAŞIM 2 0.1. GENEL 2 0.2. PROSES YAKLAŞIMI 2 0.3. RİSK TEMELLİ (BAZLI) YAKLAŞIM 2 0.4.

Detaylı

BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI

BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI YAYIM TARİHİ : EKİM 2007 KOPYA NO : KEK / VERİLDİĞİ BÖLÜM : REVİZYON NO : 00 REVİZYON TARİHİ :- BURSA 2007 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic.

Detaylı

Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hiz. A.Ş Onaylanmış Kuruluş 2764

Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hiz. A.Ş Onaylanmış Kuruluş 2764 ISO 13485:2016 MEDİKAL CİHAZ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hiz. A.Ş Onaylanmış Kuruluş 2764 Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hizmetleri A.Ş. ; ISO

Detaylı

ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI

ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI Sayfa 2 / 14 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 1. BAFRA TĐCARET VE SANAYĐ ODASI HAKKINDA... 3 2. KALĐTE POLĐTĐKASI... 4 3. KAPSAM... 4 4. KALĐTE YÖNETĐM

Detaylı

ÖRNEK LTD.ŞTİ. Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI REVİZYON TARİHİ : REVİZYON NO : 0 KOPYA NO : HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ÖRNEK LTD.ŞTİ. Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI REVİZYON TARİHİ : REVİZYON NO : 0 KOPYA NO : HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ Sayfa No 1 / 36 ÖRNEK LTD.ŞTİ. Kalite El Kitabı REVİZYON TARİHİ : 01. 11. 20.. REVİZYON NO : 0 KOPYA NO : İZİNSİZ KOPYALANMASI VE DAĞITILMASI YASAKTIR. Sayfa No 2 / 36 ÖNSÖZ Günümüz rekabet ortamında başarılı

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR19/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte

Detaylı

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar kontrolsüz dokümandır. İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar kontrolsüz dokümandır. İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/5 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı; Kalite Yönetim Sistemi gereğince hazırlanan plana göre gerçekleştirilen iç tetkiklere yöntem belirleyerek kalite yönetim sisteminin etkinliğinin, uygulanabilirliğinin

Detaylı

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar.

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, OMÜ Mühendislik Fakültesi Kalite Yönetim Sistemine ait tüm dökümanların hazırlanması, onaylanması, revizyonu ve kontrol altına alınmasıyla ilgili yöntemleri tarif eder. 2.

Detaylı

9. KYS NİN BAŞARISINI DEĞERLENDİRME

9. KYS NİN BAŞARISINI DEĞERLENDİRME 9. KYS NİN BAŞARISINI DEĞERLENDİRME 9.1. İZLEME, ÖLÇME, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME 9.1.1. Genel İşletme aşağıdaki konularda ne yapacağına karar verir ve uygulamaya alır: 1. Hangi konular izleme listesine

Detaylı

Muayene ve Test İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri

Muayene ve Test İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri Muayene ve Test İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri AQAP 2130 Aralık 2009 I ORİJİNAL Boş Sayfa II ORİJİNAL KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA) NATO DUYURU MEKTUBU

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KALİTE EL KİTABI

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KALİTE EL KİTABI YD-001 01.01.2017 Revizyon No: 2 Revizyon Tarihi: 01.05.2018 Toplam Bölüm Sayfa Sayısı: 29 Manisa 2018 Sayfa 1/29 İÇİNDEKİLER Önsöz 0. Giriş 0.1 Genel Tanıtım 0.2 Kalite Yönetim Prensipleri 1. Kalite Yönetim

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1

KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 Sayfa No 1 / 19 1. İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 1 SAYFA NO MADDE NO 1. İÇİNDEKİLER 1-2 - 2. ÖNSÖZ 3-3. YAYIN HAKKI, HARİÇ TUTMALAR 3-4. KAPSAM 4 5. TANITIM 4 6. KALİTE POLİTİKAMIZ 5-7. ORGANİZASYON ŞEMASI

Detaylı

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev.0 Rev.1 İlk yayın Kapsamın personel belgelendirme faaliyetlerini de içerecek şekilde genişletilmesi BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL

Detaylı