BAŞVURUSU DEVAM EDEN ve 2011 YILINDA AÇILACAK OLAN HİBE DUYURULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞVURUSU DEVAM EDEN ve 2011 YILINDA AÇILACAK OLAN HİBE DUYURULARI"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU DEVAM EDEN ve 2011 YILINDA AÇILACAK OLAN HİBE DUYURULARI Ekim

2 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE DUYURULARI VE TEKLİF ÇAĞRILARI Ekim

3 KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) KAPSAMINDAKİ TEKLİF ÇAĞRILARI 3

4 KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) KAPSAMINDAKİ TEKLİF ÇAĞRILARI Bulgaristan- Türkiye Sınırötesi İşbirliği Programının İkinci Teklif Çağrısı Ulusal Otorite görevinin Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından ifa edildiği "Bulgaristan- Türkiye Sınırötesi İşbirliği Programının İkinci Teklif Çağrısı" Programı yönetmek ve uygulamakla görevli Ortak Yönetim Otoritesi, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma Bakanlığı tarafından duyurulmuştur. Program kapsamında yer alan ve Ortak Operasyonel Program belgesinde potansiyel faydalanıcı olarak tanımlanan, Bulgaristan'dan Burgaz, Yambol ve Haskovo ile Türkiye'den Edirne ve Kırklareli'nde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar proje başvurusunda bulunabilirler. Öngörülen toplam hibe tutarının Avro olduğu teklif çağrısı kapsamında, proje teklifleri Başvuru Kılavuzunda Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Kalkınma ile Yaşam Kalitesinin Artırılması şeklinde ifade edilen iki öncelik alanına yönelik olmak durumundadır. Son Başvuru Tarihi: 8 Aralık 2011 dir. Ayrıntılı bilgi için: 4

5 BİRLİK (TOPLULUK) PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI 5

6 BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI AVRUPA TASARIM İNOVASYON GİRİŞİMİ 1. EYLEM PLANI Avrupa Komisyonu, Avrupa Tasarım Inovasyon Girişimi Sekretaryası tarafından yürütülen ülkemizde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı kapsamında "Teknolojik Olmayan ve Kullanıcı Merkezli Ortak Eylemler: Avrupa Tasarım İnovasyon Girişimi 1. Eylem Planı" duyurulmuştur. Teklif çağrısına Avrupalı, ulusal, bölgesel ve/veya yerel düzeydeki kamu ya da özel örgütler / ajanslar / dernekler ile Bölgesel, ulusal ve Avrupalı politika yapıcılar / kamu otoritelerinin programa konsorsiyumlar kurarak başvuruda bulunabilirler. Her bir konsorsiyumda olması gereken katılımcı sayısı en az 3 farklı CIP katılımcı ülkesinde kurulmuş en az 4 tüzel kişiliktir. Toplam bütçesi Avro bütçesi olan program kapsamında 4 proje destek almaya hak kazanacaktır. Son Başvuru tarihi: dir. Ayrıntılı bilgi için: 6

7 BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Hayat Boyu Öğrenme Programı 2012 Genel Teklif Çağrısı Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2012 Genel Teklif Çağrısı, Avrupa Komisyonu tarafından tarihinde yayınlanmıştır. Genel Teklif Çağrısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından tarihinde yayınlanan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2012 ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Ulusal Teklif Çağrısı ile birlikte programa ilişkin son başvuru tarihleri belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için: GRAMI_%28LLP%29_ULUSAL_TEKLIF_CAGRISI.pdf 7

8 BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI GENÇLİK PROGRAMI 4.6: ORTAKLIKLAR TEKLİF ÇAĞRISI Avrupa Komisyonu Eğitim Görsel İşitsel Yürütme Ajansı Gençlik Programı Eylem 4.6 teklif çağrısını duyurmuştur. Teklif çağrısı Gençlik Programı'nın farklı bileşenlerini kombine eden uzun vadeli projelerin geliştirilmesi amacıyla bölgeler, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve sosyal sorumluluk alanında faaliyet gösteren aktif örgütler arasındaki ortaklıkları desteklemeyi hedeflemektedir. Bölgesel veya yerel ölçekteki kamu kuruluşları, Gençlik Programına üye en az sekiz ülkede faaliyet gösteren, gençlik alanında aktif, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, Gençlik yararına toplumsal sorumluluk çerçevesinde faaliyet gösteren şirket/girişim/kar amacı güden kuruluşlar teklif çağrısına başvurabilirler. Bu teklif çağrısı kapsamında projelerin eş-finansmanı için tahsis edilen toplam bütçe yaklaşık Avro'dur. Her proje için tahsis edilecek azami bütçe tutarı Avro'yu geçmeyecektir. Ajansın mali yardımı ile projenin toplam uygun giderlerinin % 50' sinden fazlası finanse edilmeyecektir. Son Başvuru Tarihi: 3 Kasım 2011 dir. Ayrıntılı bilgi için: 8

9 BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Kültür Programı Hibe Duyurusu Avrupa Birliği Kültür Programı Sahne sanatları, görsel sanatlar, plastik sanatlar, kültürel miras vb. birçok alanda dernek, üniversite, kültür enstitüleri, kamu otoriteleri vb. kurumların başvurabileceği Avrupa Birliği Kültür Programı kapsamında kültürel işbirlikleri 3 ayrı dizinde desteklenecektir. Bu dizinler; 1-Kültürel Eylemler Desteği 2-Kültür Alanında Avrupa Düzeyinde Faaliyet Gösteren Kurumlar Desteği 3-Kültür Politikaları Alanında Değerlendirme ve Etki Analizi Yapan Kurumlar Ağı Desteği 9

10 BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Kültür Programı Hibe Duyurusu Avrupa Birliği Kültür Programı Dizin-1 Avrupa Kültür Festivalleri Desteği Programı na Ana faaliyeti festival organizasyonu olan; kültür ve yaratıcılık alanlarında faaliyet gösteren, tüzel kişilik sahibi kamu kuruluşları veya özel şirketler başvurabilir. Son başvuru tarihi dir. 10

11 BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI 7. Çerçeve Programı (FP7) EUROGIA+ Kümesi 7. Çağrısı EUROGIA+ yönetim kurulunda bulunan firmalar ve EUREKA üyesi ülkelerdeki firmalar proje teklif çağrılarına proje önerisi sunabilmektedir. Yenilenebilir enerji, karbondioksit salınımı azaltılması ve Hidrojen enerjisine geçişin sağlanması gibi alanlarda sunulabilecek proje önerileri iki aşamada değerlendirilecektir. 7. Çağrı kısa proje tekliflerinin sunulması için belirlenen son tarih 9 Eylül 2011, tam proje tekliflerinin sunulması için belirlenen tarih ise 14 Kasım 2011' dir. EUROGIA+ 7. Çağrısı hakkında ayrıntılı bilgi için: 11

12 ACQUEAU Kümesi 4. Çağrısı Program su işleme ve dağıtım sistemleri, su depolama tankları, atık su arıtma, depolama ve drenaj sistemlerinin devamlılığını sağlayacak araçlar ve boru hatlarıyla ilgili yeni ürün ve araçların geliştirilmesini amaçlamaktadır. Proje için asgari ya da azami bir bütçe öngörülmemiştir fakat bütçe projenin hedef ve büyüklüğüne göre uyarlanmalıdır. 1 ve 5 yıl arasında öngörülen projelerin bitiş tarihi 2015 yılıdır. 4. Çağrı kısa proje tekliflerinin sunulması için belirlenen son tarih, 29 Temmuz 2011 dir. Tam proje teklifi sunma aşaması için belirlenen son tarih ise 'dir. Ayrıntılı bilgi için: BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI 7. Çerçeve Programı (FP7) 12

13 BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI 7. Çerçeve Programı 2012 yılı Teklif Çağrısı(FP7) 7. Çerçeve Programı 2012 yılı teklif çağrısı içeriği aşağıdaki gibidir; İşbirliği Özel Programı ile sağlık, gıda, tarım, balıkçılık, biyo-teknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, çevre, ulaştırma, uzay ve güvenlik gibi konulara, Marie Curie Burs ve Destek Programları ile üniversiteler, araştırma merkezleri ve sanayi kuruluşlarının düzenleyecekleri araştırma ve eğitim programlarına, Fikirler Özel Programı (ERC) ile doktorasını 2-12 yıl önce almış tüm araştırmacılara ve tüm araştırma konularına, Kapasiteler Özel Programı Çağrıları ile sosyo-ekonomik beşeri bilimlerinden yaşam bilimlerine, KOBİ'lerin Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılayan projelerden, uluslararası işbirliği faaliyetlerine, araştırma kapasitelerinin artırılmasına yönelik koordinasyon ve destek projelerine kadar çok geniş alandaki projelere destek verilecektir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) koordine ettiği Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için: Ayrıntılı bilgi için: 13

14 BİRLİK PROGRAMLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Türkiye - Romanya İkili İşbirliği Ortak Proje Çağrısı Türkiye ile Romanya arasında işbirliğinin arttırılması ve iki ülkedeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının EUREKA ve Eurostars programları kapsamında desteklenmesi için Türkiye-Romanya Ortak Proje Çağrısı 5 Eylül 2011 tarihinde açılmıştır. EUREKA Programının amaçlarına paralel olarak ticarileşme potansiyeli yüksek ve pazara yönelik ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik, her iki ülkeden en az birer kuruluşun katılmasıyla oluşturulacak projeler, bu çağrı kapsamında TÜBİTAK ve National Authority for Scientific Research (ANCS) tarafından EUREKA çerçevesinde desteklenecektir. Aşağıdaki teknoloji alanları öncelikli olmak üzere tüm alanlarda oluşturulan EUREKA projeleri Türkiye - Romanya Ortak Proje Çağrısı'na sunulabilecektir. Elektronik, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Endüstriyel İmalat, Yeni Malzemeler ve Ulaştırma Otomotiv İki aşamalı olan çağrının ilk aşaması 15 Aralık 2011 tarihinde kapanacaktır. İlk aşamayı geçen projeler EUREKA standart projesi olarak ya da 1 Mart 2012 tarihinde kapanacak olan 8. Eurostars çağrısına hazırlanarak sunulabilecektir. Ayrıntılı bilgi için: 14

15 KALKINMA AJANSLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI 15

16 Mevka Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Faaliyet Destek Programı Bölgenin rekabetçilik düzeyinin artırılması ekseni kapsamında pazarlama altyapısının güçlendirilmesi, bölgede ortak iş yapma bilincinin geliştirilmesi, inovasyon ile Ar-Ge ve yenlikçilik konusundaki kültür ve bilincin artırılması, Bölgenin cazibesinin artırılması ekseni kapsamında bölgeye yerli ve yabancı yatırımcının çekilmesi, Sosyo-kültürel yapının güçlendirilmesi ekseni kapsamında dezavantajlı gruplara yönelik farkındalığın artırılması ve hizmet kalitesinin artırılması. Kimler Başvurabilir: Yerel yönetimler, İl özel idareleri, Belediyeler, Üniversiteler, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları, Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, il ve ilçe müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler...vb, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Odalar, Borsalar...vb, Sivil toplum kuruluşları, Kooperatifler Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 16

17 Zafer Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Teknik Destek Programı 2011 yılı Teknik Destek Programı ile yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları olmak üzere bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları desteklenecektir. Programın bütçesi Avro olup, faaliyet başına Avro destek sağlanacaktır. Kimler Başvurabilir: Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bakanlıkların Taşra Teşkilatı (İl ve İlçe Müdürlükleri ayrı ayrı başvuru yapabileceklerdir.), Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Üniversiteler (Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları ayrı ayrı başvuru yapabileceklerdir.) Sivil Toplum Kuruluşları Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 17

18 Zafer Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Faaliyet Destek Programı TR33 Bölgesi nde (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) faaliyet göstermekte olan kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerin, 1) Bölge nin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünün ve tanınırlığının arttırılması, 2) Bölge nin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, 3) Bölge de etkin işbirliği ağları oluşturulması ve Bölge nin bilgi & iletişim altyapısının geliştirilmesi ve 4) Bölge nin yaşam kalitesinin arttırılması kapsamındaki faaliyetleri desteklenecektir. Kimler Başvurabilir: Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bakanlıkların Taşra Teşkilatı (İl ve İlçe Müdürlükleri ayrı ayrı başvuru yapabileceklerdir.), Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Üniversiteler (Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları ayrı ayrı başvuru yapabileceklerdir.) Sivil Toplum Kuruluşları Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 18

19 Ahiler Kalkınma Ajansı İmalat Sanayiinde Yenilikçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Bölgede imalat sanayi sektöründe yer alan kurum ve kuruluşların; Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmalarının artması, ürettikleri ürünlerin katma değerinin artması, rekabet güçlerinin geliştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, kurumsallaşma çalışmaları, ortaklık ve işbirliği kültürlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari TL ve azami TL dir. Kimler Başvurabilir: KOBİ olarak faaliyet gösteren tüzel kişiler Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 19

20 Ahiler Kalkınma Ajansı Tarım Ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Bölgede mevcut tarımsal üretim yöntemlerine alternatif olarak modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, tarımsal üretim değerini artıracak farkındalık ve markalaşma çalışmaları ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla kırsal kalkınmayı sağlamak amaçlanmaktadır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari TL ve azami TL dir. Kimler Başvurabilir: Kamu kurum ve kuruluşları, Yerel yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Köy Muhtarlıkları), 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler, Üniversite rektörlükleri, rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri, enstitüler, fakülteler, meslek yüksek okulları, Sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, vakıflar, sendikalar vb.), 1163 sayılı Kooperatifler Kanuna göre kurulmuş tarımsal amaçlı ve diğer kooperatifler, 5200 sayılı Üretici Birlikleri Kanunu na göre kurulmuş üretici birlikleri, 4631 sayılı Hayvan Islah Kanunu na göre kurulmuş birlikler. Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 20

21 Ahiler Kalkınma Ajansı Turizm Mali Destek Programı Bölgedeki doğal ve kültürel değerlerin korunmasına öncelik verilerek turizm sektöründe yenilikçilik, katma değer artışı, çeşitlendirme ve sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari TL ve azami TL dir. Kimler Başvurabilir: 1) Kar amacı güden; 18 Kasım 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında KOBİ olarak faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlar. 2) Kar amacı gütmeyen; a) Kamu kurum ve kuruluşları, b) Yerel yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Muhtarlıklar), c) 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler, d) Üniversite rektörlükleri, rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri, enstitüler, fakülteler, meslek yüksek okulları, e) Sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, kooperatifler, vakıflar, sendikalar vb.). Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 21

22 Ankara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Ankara nın kalkınmasını ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasını hedefleyen çalışmalar desteklenecektir. Ayrıca, kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları yanı sıra bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler de desteklenecektir. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari TL ve azami TL dir. Kimler Başvurabilir: Kamu kurum ve kuruluşları, Yerel yönetimler, Üniversiteler, Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, Kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları (program ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olmalıdır), Kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler (program ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olmalıdır) Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 22

23 Ankara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Teknik Destek Programı Program, Ankara daki yerel aktörlerin çalışmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır. Toplam bütçesi TL olan programdan kamu kurum ve kuruluşları yanı sıra kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları ile birlik ve kooperatifler yararlanabilecektir. Azami teknik destek maliyetinin TL olduğu programda desteklenecek faaliyetler ise, eğitim verme; program ve proje hazırlanmasına katkı; geçici uzman personel görevlendirme; danışmanlık sağlama; lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler olarak belirlenmiştir. Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 23

24 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Program kapsamında, bölgenin potansiyellerinin ortaya çıkarılmasına yönelik araştırma, istatistiki veri, planlama, analiz ve raporlama çalışmaları; tarım, denizcilik, mermercilik, alternatif turizm, yenilenebilir enerji, tıbbi ve aromatik bitkiler, lojistik sektörlerine yönelik araştırma çalışmaları; sektörel kümelenmeyi teşvik etmeye yönelik araştırma, geliştirme ve planlama faaliyetleri; bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler; büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlamasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari TL ve azami TL dir. Kimler Başvurabilir: Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Üniversiteler, Diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Çerçevesinde Kurulmuş Birlikler, İhracatçı Birlikleri Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 24

25 Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Bu destek programında amaç; sürdürülebilir bir sosyal ve ekonomik kalkınmayı hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesine yönelik planlama / araştırma faaliyetlerini desteklemek, girişimciliğin arttırılmasını sağlamak ve bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem ve faaliyetleri desteklemektir. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari TL ve azami TL dir. Kimler Başvurabilir: Yerel yönetimler, Üniversiteler, Kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları, Kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifleri Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 25

26 Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı Ar-Ge ve Yenilikçilik Mali Destek Programı Bu destek programında amaç; TR41 bölgesinde araştırma-geliştirme ve yenilikçilik alanlarında kapasite ve işbirliğinin geliştirilmesi ile bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari TL ve azami TL dir. Kimler Başvurabilir: 1) Kar amacı güden; 18 Kasım 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında KOBİ olarak faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlar. 2) Kar amacı gütmeyen; a) Kamu kurum ve kuruluşları, b) Yerel yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Muhtarlıklar), c) 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler, d)üniversite rektörlükleri, rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri, enstitüler, fakülteler, meslek yüksek okulları, e) Sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, kooperatifler, vakıflar, sendikalar vb.) Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 26

27 Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı Çevre ve Enerji Mali Destek Programı Bu destek programında amaç; TR41 bölgesinde çevresel kirliliğin önlenmesi, mevcut kontrol ve arıtma tesislerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerjiye geçişin sağlanması ile sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı kar amacı güden kuruluşlar için asgari TL ve azami TL, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için asgari TL ve azami TL dir. Kimler Başvurabilir: 1) Kar amacı güden; 18 Kasım 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında KOBİ olarak faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlar. 2) Kar amacı gütmeyen; a) Kamu kurum ve kuruluşları, b) Yerel yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Muhtarlıklar), c) 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler, d)üniversite rektörlükleri, rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri, enstitüler, fakülteler, meslek yüksek okulları, e) Sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, kooperatifler, vakıflar, sendikalar vb.) Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 27

28 Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Bu destek programında amaç; TR41 bölgesinde engelliler, kadınlar ve yaşlıların yaşam kalitelerinin artırılması ve hayatın tüm alanlarına katılımlarının sağlanmasıdır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari TL ve azami TL dir. Kimler Başvurabilir: Kar amacı gütmeyen; a) Kamu kurum ve kuruluşları, b) Yerel yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Muhtarlıklar), c) 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler, d)üniversite rektörlükleri, rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri, enstitüler, fakülteler, meslek yüksek okulları, e) Sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, kooperatifler, vakıflar, sendikalar vb.) Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 28

29 Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma alanlarında Ajans, kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlayacaktır. Program kapsamında desteklenecek projeler için destek miktarı azami TL dir. Kimler Başvurabilir: Kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları Son Başvuru : Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık 2011 Ayrıntılı bilgi için: 29

30 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programının genel amacı; yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak olan stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari TL ve azami TL dir. Kimler Başvurabilir: Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 30

31 Güney Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma alanlarında Ajans, kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlayacaktır. Program kapsamında desteklenecek projeler için destek miktarı azami TL dir. Kimler Başvurabilir: Kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 31

32 İstanbul Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Bu programın amacı bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlerin desteklenmesidir. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari TL ve azami TL dir. Kimler Başvurabilir: Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri, Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları), Üniversiteler (Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerin başvuruları Üniversite adına yapılmalıdır ve Yönetim Kurulu kararında projenin hangi Fakülte/Yüksekokul/Enstitü tarafından yürütüleceği belirtilmelidir), Sanayi ve Ticaret Odası, Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar), 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Çerçevesinde Kurulmuş Birlikler, İhracatçı Birlikleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek kuruluşları. Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 32

33 İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programı Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programının genel amacı İzmir (TR31) bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ lerde yenilik odaklı verimlilik ile rekabet gücünün artırılmasıdır. Programın özel amacıysa, Belirlenen anahtar sektörlerde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin artırılması ve ileri teknolojilerin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari TL ve azami TL dir. Kimler Başvurabilir: İzmir il sınırları içerisinde; Yenilenebilir Enerji, Lojistik, Gıda ve İçecek Sanayi, Tekstil/Giyim Eşyası, EndüstriMakineleri İmalat Sanayi, Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı, Tıbbi, Hassas ve Optik Aletler ve Bilişim sektörlerinden birinde faaliyet gösteren KOBİ ler Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 33

34 Karacadağ Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Bu programla Diyarbakır ve Şanlıurfa (TRC2) Bölgesinin mevcut potansiyellerinin tespit edilip harekete geçirilmesi; kalkınmanın önündeki risklerin engellenmesi ve bölgede yenilikçilik ve rekabetçiliğin artırılması amacıyla yapılacak araştırma, geliştirme, planlama ve diğer faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Kimler Başvurabilir: Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlce Müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler, Yerel Yönetimler, Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler ve Birlikler yararlanabilir. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari TL ve azami TL dir. Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 34

35 Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Bu programın genel amacı; TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde yatırım cazibesi oluşturacak alt yapıyı geliştirerek, bölge ekonomisinin gelişmesine ve refah düzeyinin yükselmesine katkı sağlamaktır. Bu programın ozel amacı ise; bölgedeki çevresel, tarihi ve kültürel değerleri koruyarak sanayi, turizm ve hizmetler sektörlerinde fiziki altyapının geliştirilmesini sağlamaktır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari TL ve azami TL dir. Kimler Başvurabilir: Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile Enstitüler, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Kooperatifler Kanunu ile küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi ana sözleşmesi hükümlerine göre kurulmuş kooperatifler, Üniversite ve bağlı birimleri, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 35

36 Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı KOBİ Mali Destek Programı Bu mali destek programının genel amacı, TRA1 Düzey 2 Bölgesi ndeki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırarak bölge ekonomisinin gelişmesine ve refah düzeyinin yükselmesine katkı sağlamaktır. Programın ozel amacı ise; bölgede faaliyet gösteren işletmelerin istihdam, satış ve pazarlama kapasitelerini; ürün ve hizmet çeşitlilik ve kalitelerini artırmaktır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari TL ve azami TL dir. Kimler Başvurabilir: Erzurum, Erzincan, Bayburt illerinde faaliyet gösteren KOBİ ler Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 36

37 Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı KOBİ Mali Destek Programı Programın genel amacı yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek olmaktır. Programın özel amacı ise yerel yönetimlerin planlama çalışmalarını ve kapasitelerini arttırıcı çalışmalarını desteklemek ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile STK ların yerel ve bölgesel kalkınmaya katı sunabilecek çalışmalarına destek vermektir. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı azami TL dir. Kimler Başvurabilir: Yerel Yönetimler, Mahalli İdare Birlikleri, Üniversiteler, Meslek Okulları, Araştırma Enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, STK lar, birlikler ve kooperatifler Son Başvuru : 4. Dönem için; Dönem için; Ayrıntılı bilgi için: 37

38 Mevlana Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Programın genel amacı, TR52 (Konya-Karaman) Düzey 2 Bölgesinin kırsalda turizm altyapısının güçlendirilmesi ve tarımsal üretimin artırılması yolu ile bölge cazibesinin ve rekabetçiliğinin artırılmasıdır. Bu kapsamda program öncelikleri şu şekildedir; Öncelik 1: Turizm çeşitliliğini sağlamak üzere turizm altyapısının güçlendirilmesi. Öncelik 2: Tarımsal üretimde kalite ve verimin artırılması amacıyla eğitim, demonstrasyon ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı her iki öncelik alanı için de asgari TL ve azami TL dir. Kimler Başvurabilir: Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, il ve ilçe müdürlükleri ve kamuya ait olan araştırma enstitüleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri, Üniversiteler, Odalar, Borsalar, Sulama Birlikleri, Vakıflar, Dernekler, Kooperatifler Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 38

39 Mevlana Kalkınma Ajansı İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programı Programın genel amacı TR52 (Konya-Karaman) Düzey 2 Bölgesindeki iktisadi işletmelerin rekabet güçlerini artırarak bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamaktır. Bu kapsamda program öncelikleri şu şekildedir; Öncelik 1: İmalat Sanayinde (Tarım Makineleri, Gıda Makineleri ve Gıdaya Yönelik Üretimler, Akışkan Gücü ile Çalışan Donanımlar, Pompalar ve Kompresörler, Rulman, Türbin, Güneş Paneli ve Rüzgârgülü İmalatı, Kalıp, Kaldırma ve Taşıma Donanımları İmalatı) Yenilik ve Ar-Ge Uygulamalarının Geliştirilmesi Öncelik 2: Orta ve İleri Teknolojili Ürünlerin İhracatının Artırılması Öncelik 3: İktisadi İşletmelerin Kapasite, Verimlilik ve İstihdamının Artırılması Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı öncelik 1 ve 2 için asgari TL ve azami TL dir; öncelik 3 için asgari ve azami TL dir. Kimler Başvurabilir: Öncelik 1 ve 2 için; KOBİ ve Kooperatifler Öncelik 3 için; Özel işletmeler, Kooperatifler, Üretici Birlikleri Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 39

40 Mevlana Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programının amacı; TR52 Düzey 2 Bölgesi nde ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölgesel kalkınmaya ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak, sosyo-ekonomik gelişmelere imkân tanıyabilecek aşağıdaki öncelikler doğrultusunda tanımlanan yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama, fizibilite çalışmalarına ve diğer faaliyetlere destek sağlamayı amaçlamaktadır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari TL ve azami TL dir. Kimler Başvurabilir: Yerel yönetimler, Üniversiteler(fakülte/yüksekokul/enstitülerin başvuruları üniversite adına yapılmalıdır ve üniversite yönetim kurulu kararında projenin hangi fakülte/yüksekokul/enstitü tarafından yürütüleceği belirtilmelidir.), Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, il ve ilçe müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler...vb, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar...vb), Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri, Sivil toplum kuruluşları Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 40

41 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yeni Ürün, Yenilikçilik ve AR-GE Mali Destek Programı Yeni Ürün, Yenilikçilik ve AR-GE Mali Destek Programı ile TR 72 Bölgesinde (Kayseri, Sivas, Yozgat) faaliyet gösteren KOBİ lerin katma değeri yüksek ürün üretmeleri, üretimde yenilikçi teknik, yöntem ve süreçlerin geliştirilmesi yoluyla rekabet edebilirliklerinin arttırılması ve AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari TL ve azami TL dir. Kimler Başvurabilir: KOBİ ler Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 41

42 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Jeotermal ve Madencilik Mali Destek Programı Programın genel amacı; TR72 Bölgesi nde (Kayseri, Sivas ve Yozgat) var olan maden potansiyellerinin ve jeotermal kaynakların kullanımının yaygınlaştırılması ve bu kaynakların bölge gelirinin artırılmasında kullanımı dır. Jeotermal ve Madencilik Mali Destek Programının öncelikleri: Öncelik 1. Jeotermal kaynakların seracılık ve sağlık turizmi başta olmak üzere çeşitli alanlarda kullanımının yaygınlaştırılması Öncelik 2. Maden ve doğaltaş kaynaklarının değerlendirilmesi Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari TL ve azami TL dir. Kimler Başvurabilir: KOBİ ler Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 42

43 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Programın genel amacı; TR72 Bölgesi nde (Kayseri, Sivas, Yozgat) var olan kış, termal, tarih ve kültür turizmine yönelik turizm altyapısını iyileştirmek suretiyle bölgedeki turizm potansiyelini canlandırmak dır. Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programının öncelikleri: Öncelik 1. Turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm imkânlarının değerlendirilmesi Öncelik 2. Tarihi, doğal ve kültürel mirasın turizm odaklı değerlendirilmesine yönelik altyapı çalışmalarının yapılması Öncelik 3. Bölge turizm değerlerinin ve potansiyelinin tanıtımı, Bölge deki tarihi ve kültürel yapıların görünürlüğünün artırılması ve tanıtımı amaçlı merkezlerin kurulması ya da yenilenmesi Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari TL ve azami TL dir. Kimler Başvurabilir: Valilikler, Kaymakamlıklar, Kamu kurum ve kuruluşlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler, Yerel yönetimler, ), 5355 sayılı Kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri, Üniversiteler, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 43

44 Serhat Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Teknik Destek Programı II. Dönem Programın genel amacı; Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı azami TL dir. Kimler Başvurabilir: Yerel yönetimler, 5355 sayılı Kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri, Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, Diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Borsalar vb.), Sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, birlikler vb.) Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 44

45 Trakya Kalkınma Ajansı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Programın genel amacı; TR21 Trakya Bölgesinde öncelikli gelişme potansiyeli olan sanayi sektörleri ile turizm sektöründe yenilikçilik ve çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımıyla gelişim ve dönüşümün sağlanarak, rekabet gücünün arttırılmasıdır. Bu amaç doğrultunda desteklenecek projeler için öncelik alanları şunlardır: Öncelik 1: Gıda, lojistik, elektrik-elektronik, kara taşıtları, tarım makineleri ve diğer makine ve ekipman imalatı sektörlerinde Ar-Ge, yenilikçilik, markalaşma ve pazarlamanın geliştirilmesi Öncelik 2: Turizmde hizmet ve pazarlama kalitesinin geliştirilmesi Öncelik 3: Ürün, süreç ve hizmetlerin çevreye olumsuz etkilerinin azaltılması, kontrol altına alınması ve giderilmesi Öncelik 4: Atık ısı ve atık su başta olmak üzere atık geri dönüşüm ve kazanımının sağlanması Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari TL ve azami TL dir. Kimler Başvurabilir: KOBİ ler Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 45

46 Trakya Kalkınma Ajansı Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı Programın genel amacı Dezavantajlı kesimler başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin eğitim, sağlık, sosyal hizmetler gibi temel kamu hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanması, toplumsal hayata katılımın arttırılması, araştırmacılığı, yenilikçiliği, girişimciliği ve bilgi üretimini kültür olarak benimseyen beşeri sermayenin üretimde daha fazla etkinlik kazanması ve sosyal yapının temel taşlarını oluşturan kültür, sanat, turizm ve spor alanlarında gelişimin sağlanmasıdır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari TL ve azami TL dir. Kimler Başvurabilir: Mahalli İdareler ve Mahalli İdare Birlikleri, Valilikler, Kaymakamlıklar, Bakanlık bağlı ya da ilgili Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı ya da ilgili Kurum, Kuruluş, Merkez, Enstitü ve Başkanlıklar, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları, Üniversite Rektörlüğü, STK lar, Tarım ve Turizm Amaçlı Kooperatifler ve Üst Kuruluşları, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, Üretici Birlikleri ve Üst Kuruluşları, Yetiştirici Birlikleri ve Üst Kuruluşları Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 46

47 Trakya Kalkınma Ajansı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Programın genel amacı; Bölge halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi yönünde akıllı kent altyapısının güçlendirilmesi ve sağlıklı bir yaşam ortamı sunulması yanında, ekonomik değer üretme potansiyeli olan turizm sektörünün gelişmesine yönelik altyapı hizmetlerinin niteliklerinin arttırılmasıdır. Bu amaç doğrultunda desteklenecek projeler için öncelik alanları şunlardır: Öncelik 1: Akıllı kent altyapısının güçlendirilmesi Öncelik 2: Çevre sağlığına yönelik altyapının güçlendirilmesi Öncelik 3: Turizme yönelik altyapının güçlendirilmesi Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari TL ve azami TL dir. Kimler Başvurabilir: Mahalli İdareler ve Mahalli İdare Birlikleri, Valilikler, Kaymakamlıklar, Bakanlık bağlı ya da ilgili Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı ya da ilgili Kurum, Kuruluş, Merkez, Enstitü ve Başkanlıklar, Organize Sanayi Bölgeleri, Üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları uygun başvuru sahibi değildir. Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 47

48 Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Programın amacı, TR21 Trakya Bölgesinde yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Bu kapsamda, Trakya Kalkınma Ajansı 2011 yılı Teknik Destek Programı na ilişkin öncelikler şu şekildedir: 1. Yatırım Projesi Araştırma Desteği 2. Lobi Faaliyetleri Yapma ve Uluslararası Ağ/İlişki Kurma 3. Eğitim Verme 4. Danışmanlık Sağlama 5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesine Yönelik Diğer Faaliyetler 6. Proje Üretme Kapasitesinin Geliştirilmesi Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı azami TL dir. Kimler Başvurabilir: Mahalli İdareler ve Mahalli İdare Birlikleri, Üniversite Rektörlüğü ve Bağlı Birimleri ile Fakülteler, Enstitüler ve Meslek Yüksek Okulları, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 48

49 Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı KOBİ lerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dış Ticaretin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Program ile TR 83 bölgesinde faaliyet gösteren ve öncelikle katma değer yaratma kapasitesi yüksek olan KOBİ lerin uluslararası düzeyde rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve inovasyon kapasiteleri ile birlikte ihracata dönük ileri teknoloji, kalite ve katma değere sahip ürün geliştirme ve üretme imkanlarının geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. Program kapsamında verilecek destek tutarları asgari TL, azami TL olacaktır. Hibe miktarı projenin toplam uygun maliyetinin % 25 inden az ve % 50 sinden fazla olamayacaktır. Kimler Başvurabilir: KOBİ olarak faaliyet göstermekle birlikte proje faaliyetinin görev ve yetki alanı içerisinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 49

50 Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı İnsan Kaynaklarının Ve Toplumsal Yapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Program ile TR83 Bölgesi nde kadın, genç, engelli ve kırsal alanda yaşayan nüfusa yönelik olarak insan kaynaklarının geliştirilmesine, işgücü niteliğinin artırılarak istihdam edilebilirliğin önündeki engellerin kaldırılmasına ve işsizlik oranının azaltılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. Program kapsamında verilecek destek tutarları asgari TL, azami TL olacaktır. Hibe miktarı projenin toplam uygun maliyetinin % 25 inden az ve % 90 ından fazla olamayacaktır. Kimler Başvurabilir: Valilikler ve kaymakamlıklar, kamu kurumlarının il ve bölge müdürlükleri, yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi) ve bunların birlikleri, üniversiteler, kamu kurumlarına bağlı olmayan araştırma enstitüleri, kamu yararına hizmet eden sivil tüzel kişilikler (odalar, iş destek merkezleri, meslek odaları, çiftçi birlikleri, birlikler, vakıflar, sendikalar (işçi sendikaları, memur sendikaları), işveren kuruluşları ve bu birliklerin konfederasyonları vb.) Son Başvuru : Ayrıntılı bilgi için: 50

51 GÜNEY MARMARA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Amacı: TR22 Düzey 2 Bölgesi nin (Balıkesir, Çanakkale) rekabet gücünü artıracak, bölgesel kalkınmaya hız kazandıracak fizibilite çalışmalarına ve belirlenen öncelikli alanlarda sektörel ve tematik araştırmalara mali destek sağlamayı amaçlamaktadır. Kimler Başvurabilir: Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları GMKA nın bu program kapsamında ayırdığı toplam bütçe miktarı TL dir. Başvuruların alınması için son tarih saat 17:00 dır. Ayrıntılı bilgi için: 51

52 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının düzenlediği 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteğinden yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, birlikler, kooperatifler ve sivil toplum kuruluşları faydalanabilirler. Son başvuru tarihi dir. Ayrıntılı bilgi için: 52

53 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Teknik Destek Programı Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının düzenlediği 2011 Yılı Teknik Destek Programına yerel yönetimler, mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler başvurabilirler. Son başvuru tarihleri: 4. Dönem (Eylül - Ekim): Dönem (Kasım - Aralık): Ayrıntılı bilgi için: 53

54 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının düzenlediği Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programına yerel yönetimler, üniversiteler, valilikler, kaymakamlıklar, bölge il ve ilçe müdürlükleri, 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri, Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler...vb, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil Toplum kuruluşları başvurabilirler. Son başvuru tarihi dir. Ayrıntılı bilgi için: 54

55 İzmir Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı İzmir Kalkınma Ajansının düzenlediği Doğrudan Faaliyet Destek Programına yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler başvurabilirler. Son başvuru tarihi dir. Ayrıntılı bilgi için: 55

56 Fırat Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Fırat Kalkınma Ajansının düzenlediği Teknik Destek Programına yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları başvurabilirler. Son başvuru tarihi: Teknik destek başvuruları sürekli olarak alınır ve ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. Bu dönemler; Ocak-Şubat, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz- Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemleridir. Ayrıntılı bilgi için: 56

57 Fırat Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı FIRAT Kalkınma Ajansının düzenlediği bu programa kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kar amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler başvurabilirler. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari TL ve azami TL olabilecektir. Program başvuruları, saat a kadar sürekli olarak kabul edilecektir. Ayrıntılı bilgi için: 57

58 Dicle Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Dicle Kalkınma Ajansının düzenlediği bu programa kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kar amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler başvurabilirler. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari TL ve azami TL olabilecektir. Program başvuruları, saat a kadar kabul edilecektir. Ayrıntılı bilgi için: 58

59 DİĞER TEKLİF ÇAĞRILARI 59

60 DİĞER TEKLİF ÇAĞRILARI Tübitak Kamu Kurumları Araştırma Ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) 1007 Programı kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla kurulmuştur. Bu programa bakanlıklar, müstakil müsteşarlıklar, müstakil genel müdürlükler, müstakil başkanlıklar, valilikler, il ve büyükşehir belediyeleri olmak üzere tüzel kişiliğe sahip kamu kurumları başvurabilirler. Son Başvuru tarihi: 2. Aşama için dir. Ayrıntılı bilgi için: 60

61 DİĞER TEKLİF ÇAĞRILARI Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) Ülke Bazlı Destek Programı Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) küresel anlamda demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gibi konuların gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda kar amacı gütmeyen ve tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşları teklif çağrısına başvurabilirler ay süreli Sivil Toplum Kuruluşu projelerini desteklemek amacıyla yapılan teklif çağrısının toplam bütçesi 3 Milyon Avro olmakla birlikte, her bir proje için hibe edilecek miktar en az Avro, en fazla Avro olacaktır. Son Başvuru Tarihi: 17 Kasım 2011, saat dır. Ayrıntılı bilgi için: 7&Pid=80&Aid=

62 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2011 YILINDA AÇILACAK OLAN HİBE DUYURULARI Ekim

63 2011 YILI İÇERİSİNDE DUYURULMASI PLANLANAN HİBE PROGRAMLARI Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek olan Demokrasi, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi Hibe Programı nın tahmini duyuru zamanı 2011 yılının 3. çeyreğidir. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Kadına Karşı Şiddetin Engellenmesi Hibe Programı nın tahmini duyuru zamanı 2011 yılının 3. çeyreğidir. Özürlüler İdaresi tarafından yürütülecek olan Engellilerin Topluma Kazandırılması Hibe Programı nın tahmini duyuru zamanı 2011 yılının 3. çeyreğidir. TOBB tarafında yürütülecek olan Türkiye-AB Odalar Forumu nun tahmini duyuru zamanı 2011 yılının 3. çeyreğidir. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülecek olan Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III: Siyasi Kriterler Hibe Programı nın tahmini duyuru zamanı 2011 yılının 2.yarısıdır. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülecek olan Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III: Medya Hibe Programı nın tahmini duyuru zamanı 2011 yılının 2.yarısıdır. 63

64 2011 YILI İÇERİSİNDE DUYURULMASI PLANLANAN HİBE PROGRAMLARI Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülecek olan Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyalogu-III: Mikro Hibe Programı nın tahmini duyuru zamanı 2011 yılının 2.yarısıdır. 64

65 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Hibe ve Birlik Programları duyurularını takip etmek için; Avrupa Birliği Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik-Ulusal Ajans Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı-TÜBİTAK Kültür 2007 Programı-TC Kültür İrtibat Noktası PROGRESS-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Rekabetçilik ve Yenilik Programı-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sitelerini ziyaret edebilirsiniz. 65

66

67

68

69

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Kalkınma Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi 5 dönemde gerçekleştirilmektedir. Batı Karadeniz 2. Dönem: 3 Haziran-28

Detaylı

Yönetim Danışmanları Derneği. Sun Danışmanlık

Yönetim Danışmanları Derneği. Sun Danışmanlık Yönetim Danışmanları Derneği Sun Danışmanlık Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik Destek Programları Mevcut durumda kamu kurumları başta olmak üzere ülkemizde kar maçı gütmeyen kurum ve kuruluşlara

Detaylı

Yerel yönetimler, Kamu ve Sivil toplum kurum/kuruluşları, İşletmeler, Üniversiteler, Kooperatifler, birlikler

Yerel yönetimler, Kamu ve Sivil toplum kurum/kuruluşları, İşletmeler, Üniversiteler, Kooperatifler, birlikler Kalkınma İller Konu Başlığı Uygun Başvuru Sahipleri Son Başvuru Destek Üst Limiti (TL) Destek oranı (%) Ankara Ankara İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Karacadağ Kalkınma Ajansı 1 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere Bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edilmesine,

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Ankara Kalkınma Ajansı, 2012 yılı teklif çağrısı kapsamında, mali destek programı ile dört ayrı başlıkta toplam 27.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Kalkınma Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Ahiler Kalkınma Teknik Destek Başvurular ikişer aylık dönemler halinde

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi İnternet üzerinden son başvuru tarihi: Mardin Batman KOBİ tanımına uyan işletmeler

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi İnternet üzerinden son başvuru tarihi: Mardin Batman KOBİ tanımına uyan işletmeler

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Ahiler Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek İnternet üzerinden son başvuru

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Aksaray Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Ahiler Kasım - Aralık Dönemi 31.12.2013 Kırıkkale Kırşehir Nevşehir

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi BATI AKDENİZ

Mutlu Yaşam Bölgesi BATI AKDENİZ Mutlu Yaşam Bölgesi BATI AKDENİZ 1 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI SUNUM PLANI I. KALKINMA AJANSLARI II. 2010-2013 TR61 BÖLGE PLANI III. MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2 TR61 2010-2013 BÖLGE PLANI Ulusal öncelikleri

Detaylı

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri GENEL ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ Bölge Planı Hedef ve Öncelikleri, Katılımcı Stratejik Planlama Anlayışı ULUSAL PLAN VE PROGRAMLAR PLANLAMA ve PROGRAMLAMA Etki Analizi ve

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2016 yılı teklif çağrısı kapsamında

Detaylı

MAKiNA imalat. MALi DESTEK PROGRAMI

MAKiNA imalat. MALi DESTEK PROGRAMI 1 2 3 4 MAKiNA imalat MALi DESTEK PROGRAMI 5 Programın Amacı Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı nın genel amacı makina imalat sektöründe ithal edilen ve yüksek katma değerli ürünlerin

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Ahiler Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek İnternet üzerinden son başvuru

Detaylı

Referans NO: TRC2/14/DFD

Referans NO: TRC2/14/DFD 9 Referans NO: TRC2/14/DFD PROGRAMIN AMACI TRC2 Bölgesinin kalkınması, gelişmesi ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

AK PARTİ GENEL MERKEZ GENÇLİK KOLLARI Araştırma Geliştirme ve Eğitim Başkanlığı. Hibe Rehberi

AK PARTİ GENEL MERKEZ GENÇLİK KOLLARI Araştırma Geliştirme ve Eğitim Başkanlığı. Hibe Rehberi AK PARTİ GENEL MERKEZ GENÇLİK KOLLARI Araştırma Geliştirme ve Eğitim Başkanlığı Hibe Rehberi 2016 1 1.) Avrupa Birliği Bakanlığı 1.1.) Erasmus + Erasmus+ Programı Hangi Alanları Destekliyor? Avrupa Birliği'nin

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Aksaray Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Ahiler Kasım - Aralık Dönemi 31.12.2013 Kırıkkale Kırşehir Nevşehir

Detaylı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞVURULARININ ANALİZİ Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı Ocak, 2014 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 4 2.1. Diyarbakır/Şanlıurfa Dağılımı...

Detaylı

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 1 2 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesi nin sürdürülebilir kalkınmasını

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Aksaray Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Ahiler Kasım - Aralık Dönemi Kırıkkale Kırşehir Nevşehir Prog: 498.103,00

Detaylı

BAŞVURUSU DEVAM EDEN ve 2012 YILINDA AÇILACAK OLAN HİBE DUYURULARI

BAŞVURUSU DEVAM EDEN ve 2012 YILINDA AÇILACAK OLAN HİBE DUYURULARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU DEVAM EDEN ve 2012 YILINDA AÇILACAK OLAN HİBE DUYURULARI Ocak 2012 1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU DEVAM EDEN HİBE DUYURULARI VE TEKLİF ÇAĞRILARI Ocak 2012 2 KATILIM

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Aksaray Ahiler Eylül - Ekim Dönemi 31.10.2013 Kasım - Aralık Dönemi Kırıkkale

Detaylı

Bağımsız Değerlendirici İlanı

Bağımsız Değerlendirici İlanı Bağımsız Değerlendirici İlanı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından TR61 (Isparta, Antalya, Burdur) Düzey 2 Bölgesinde 2011 yılı ve takip eden yıllarda yürütülecek mali destek programlarına başvuruda

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları Mali Kaynaklar 1 Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II. AB Topluluk Programları III. Diğer Fon Kaynakları Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI 13 1 KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere Bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edilmesine, ekonomik ve sosyal

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir.

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Alternatif Turizm, Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Alternatif Turizm Altyapısı,

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi Başvuru sahipleri ve ortakların uygunluğu Faaliyetlerin uygunluğu

Detaylı

AB 6.Çerçeve Programı Türkiye nin Katılımı Organizasyon Tiplerine Göre Dağılım Analizi

AB 6.Çerçeve Programı Türkiye nin Katılımı Organizasyon Tiplerine Göre Dağılım Analizi AB 6.Çerçeve Programı Türkiye nin Katılımı Organizasyon Tiplerine Göre Dağılım Analizi 20 Ekim 2006 Giriş Ülkemizin AB Çerçeve Programlarına resmi olarak katılımı ilk olarak 6. Çerçeve Programında gerçekleşmiştir.

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI DESTEK PROGRAMLARI Isparta

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI DESTEK PROGRAMLARI Isparta BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI DESTEK PROGRAMLARI 05.12.2014 Isparta DESTEK PROGRAMLARI Proje Teklif Çağrısı Yöntemi ile Mali Destek Programı Ajans, belirli dönemler itibarıyla planlanan destek programları

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI 14 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Program Tanıtım Broşürüş Referans No: TRC2-11 - DFD Son Başvuru Tarihi: 16 Aralık 2011 Saati: 18.00* *Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin

Detaylı

SOFYA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

SOFYA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ Teşvik Mekanizmasının Tanımı 1 İşletmelerde inovasyonların kanalize edilmesine destek 2 Yeni şirketlerin inovasyon geliştirmesine yönelik destek Başvurabilecek Adaylar 3 mali yılını doldurmuş olan mikro

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AB MALİ YARDIMI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA SAĞLANAN DESTEKLER Türkiye de AB Projelerinin Yaygınlaştırılması Konferansı The Meeting of Two Continenets 25 Mart 2011 Bülent

Detaylı

TÜBİTAK. 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

TÜBİTAK. 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 06/01/2016 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Programın amacı: İş fikrinden pazara kadar destek Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ORTAK ÜRETİM ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ORTAK ÜRETİM ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ORTAK ÜRETİM ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KAYS Üzerinden Son Başvuru: 26.03.2018 Saat:23:59 Taahhütname Son Teslim: 02.04.2018 Saat:17:00 ORGANİZE SANAYİ

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri AR-GE DESTEKLERİ 1.TÜBİTAK - TEYDEB Destekleri 2.TTGV Destekleri 3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri 4. İSTKA Destekleri TÜBİTAK TEYDEB DESTEKLERİ 1. 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB HİBELERİ A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB mali yardımları Avrupa Komisyonu (European Commission) tarafından, tüm aday ülkeler için olduğu gibi, her yıl Türkiye ye tahsis edilen

Detaylı

Teknik Destek Programı

Teknik Destek Programı 2015 Teknik Destek Programı td@oka.org.tr Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 0362 431 24 00 2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Isparta 07.01.2013 Önceki Mali Destek Programları 2010 Mali Destek Programı Sözleşme imzalanan proje sayısı: 38 Toplam hibe miktarı:

Detaylı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yürütülmekte olan 2006-2010 Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde hazırlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

TÜBİTAK. 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

TÜBİTAK. 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Programın amacı: İş fikrinden pazara kadar destek Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE VE KONYA DA Ekonomide sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmek için girişimcilik, inovasyon, bilimsel ve teknolojik çalışmalar, ar-ge vb. faaliyetler devlet tarafından veya ulusal ya da

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

Betül KONAKLI Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı

Betül KONAKLI Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ VE ATIK YÖNETİMİ Betül KONAKLI Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı 21.10.2015 - Ankara 1 Geçmişten EKK günümüze atığa bakış açısında ve atık yönetiminde

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

FİZİBİLİTE DESTEĞİ Bilgilendirme Sunumu ( Tarihli Değişiklik İşlenmiş)

FİZİBİLİTE DESTEĞİ Bilgilendirme Sunumu ( Tarihli Değişiklik İşlenmiş) FİZİBİLİTE DESTEĞİ Bilgilendirme Sunumu (11.05.2018 Tarihli Değişiklik İşlenmiş) KAYS Üzerinden Son Başvuru: 24.12.2018 Saat:23:59 Taahhütname Son Teslim: 31.12.2018 Saat:17:00 FİZİBİLİTE DESTEĞİ AMAÇ

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI HĠBE PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

KALKINMA AJANSLARI HĠBE PROGRAMLARI BİLGİ NOTU KALKINMA AJANSLARI HĠBE PROGRAMLARI Çukurova Kalkınma Ajansı (Adana, Mersin) Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) Ġzmir Kalkınma Ajansı (Ġzmir) Mevlana Kalkınma Ajansı (Konya, Karaman)

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu IV Hibe Programı

Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu IV Hibe Programı Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Diyaloğu IV Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen Diyaloğu programları aracılığı ile Türkiye ve Avrupa Birliği sivil toplum

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi

E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi 07 Mayıs 2015 Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Kalkınma Ajansları Destek Mekanizmaları Destek Programları Başvuru Koşulları Başvuru Değerlendirme

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEKLERİ Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı KAPSAM: 1. Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 2. KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler 3. Yeni KOSGEB Destek Sistemi 4. Yeni

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Hasan Çoban ( hcoban@dpt.gov.tr ) 04 Mart 2008 İller Bankası Tesisleri Ankara Hazine Müsteşarlığı - İller Bankası Genel Müdürlüğü İşbirliğinde

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ Aralık 2017 En büyük zaafımız vazgeçmektir. Kuşkusuz başarının en garantili yolu bir kez daha denemektir. Thomas Edison Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 döneminde

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR 1 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ABGS 9 Temmuz 2009 tarih 5916

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 2002-2013 Döneminde Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 Yılları Arasında Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 yılları arasında sosyal içerikli konularda 62 farklı hibe programı kapsamında sivil

Detaylı

GESPRO DANIŞMANLIK NİSAN 2011

GESPRO DANIŞMANLIK NİSAN 2011 {BİZDEN HABERLER} HİBE DESTEKLERİNE YÖNELİK EĞİTİMLERİMİZ BAŞLIYOR! İSTANBUL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇALIŞANLARI SERTİFİKALARINI ALDILAR ÇEŞİTLİ DESTEK PROGRAMLARINA YÖNELİK EĞİTİMLERİMİZ FACEBOOK

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) ORDU DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ FONLARI

AVRUPA BĠRLĠĞĠ FONLARI AVRUPA BĠRLĠĞĠ FONLARI SUNUM PLANI I. KATILIM ÖNCESĠ MALĠ YARDIM ARACI II. AVRUPA TOPLULUĞU HĠBE PROGRAMLARI III. 7.ÇERÇEVE PROGRAMI IV. IPARD V. TURSEFF KATILIM ÖNCESĠ MALĠ YARDIM ARACI (IPA) Türkiye

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2012 TEKLİF Ç A Ğ R I S I Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara Ankara Kalkınma Ajansı Ülkelerin hatta şehirlerin

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

BÖLGENİN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK MALİ DESTEKLER

BÖLGENİN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK MALİ DESTEKLER BÖLGENİN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK MALİ DESTEKLER www.kosgeb.gov.tr Genel Destek Programı KOBİ Proje Destek Programı İşbirliği Güçbirliği Destek Programı AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP 1 2 3 Dicle Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Teknik Destek Programıyla neyi hedeflemektedir? Ajans, Teknik Desteği hangi yollarla sağlar? Ajans ın Teknik Destek Programı kapsamında destek sağlayacağı

Detaylı