Antikolinerjik İlaçlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Antikolinerjik İlaçlar"

Transkript

1 Hale Aksu Erdost, Sevda Özkardeşler Antikolinerjik ilaçlar, kolinerjik reseptörleri bloke ederek asetilkolin etkisini engelleyen ilaçlardır (Tablo 1). Nondepolarizan nöromusküler bloke edici ajanlar grubu da kolinerjik antagonisttirler. Bu ilaçlar başlıca iskelet kasındaki nikotinik reseptörlere etki ederler. Bu bölümde antikolinerjik ajanların genel özellikleri incelendikten sonra, klinik kullanımda daha sık kullanılan muskarinik reseptör antagonistleri ve ganglion (nikotinik reseptör) antagonistlerinden daha detaylı olarak bahsedilecek, nondepolarizan nöromuskuler bloke edici ajanlara kısaca değinilecektir (Tablo 2). Antikolinerjik ajanlar muskarinik reseptörlerde yer alan bağlanma yeri için asetilkolin ile yarışa girerler (Şekil 1). Bu bağlanma yeri muskarinik reseptör transmembran helikslerinden oluşmuştur. Atropinin yaptığı yarışmalı (kompetitif) antagonizma reseptör tarafında asetilkolin konsantrasyonu artırılarak geri döndürülebilir. [1] 69 Şekil 1. Muskarinik ilaçların asetilkolin ile kompetisyonu

2 Tablo 1. Antikolinerjik Ajanların Sınıflaması 70 ANTİMUSKARİNİK İLAÇLAR (Solanaceae alkaloidleri ve sentetik türevleri) SENTETİK KOLİNERJİK BLOKE EDİCİ AJANLAR GANGLİON BLOKERLERİ NÖROMUSKÜLER BLOKERLER Atropin Hiyosin Skopolamin Homatopin İpratropyum bromür Butil skopolamin Oksitropiyum bromür Pirenzepin Tripitramin Darifenasin Aminoalkol esterleri Aminoalkol eterleri Aminoalkoller - Klidinyum bromür - Benztropin mezilat - Biperiden - Siklopentolat - Klorfenoksamin - Proksiklidin - Disiklomin - Orfenadrin - Tridihekzetil iyodür - Ökatropin - Trihekzifenidil - Glikopirolat Bromür - Meponzolat bromür - Metantelin bromür - Oksifensiklimin - Propantelin bromür Aminoamitler Değişik yapıdaki bileşikler Papaver alkaloidleri ve sentetik türevleri - İzopropamit iyodür - Difemanil metilsülfat - Papaverin - Tropikamit - Etopropazin - Etaverin - Dimoksilin Trimetafan kamsilat Mekamilamin hidroklorür Heksametonyum Mekamilamin Pentolinium Klorizondamin Nikotin Tübokürarin klorür Atrakuryum besilat Metokurin iyodür Süksinilkolin Sisatrakuryum Pankuronyum Dekametonyum bromür Gallamin trietiiyodür ve diğerleri Antikolinerjik bileşikler seçici etki gösterirler. [2] Seçici etkilerinin nedeni, çok kesin olmamakla beraber, etki yöresine ulaşabilmeleri ile ilgilidir. İlaçlarla oluşturulan antikolinerjik etki, bu bileşiklerin asetilkolin reseptörlerinin özelliklerine bağlıdır (Şekil-2).

3 Tablo 2. Kinikte sık kullanılan ANTİMUSKARİNİK İLAÇLAR GANGLİON BLOKERLERİ NÖROMUSKÜLER BLOKERLER Atropin Mekamilamin Atrakuryum Skopolamin Nikotin Sisatrakuryum Glikopirolat Trimetefan kamsilat Mivakuryum Hiyosin Pentolinium Pankuronyum Heksametonyum Klorizondamin Roküronyum Doksakuryum ve diğerleri 71 Şekil 2. Antikolinerjik ajanların etki yerleri Yapı-aktivite ilişkileri Antikolinerjik bileşikler, asetilkoline benzerliği olan moleküller olmakla beraber, ondan farklı olarak kolinerjik reseptöre bağlanmayı kolaylaştırıcı gruplar taşırlar (Şekil 3).

4 72 Şekil 3. Antikolinerjik ajanların yapısal bileşeni A,B: Sikloalkil, aromatik halka X: H, OH, CONH2 Klinikte sık kullanılan antikolinerjik ajanlar başlıca muskarinik ve nikotinik reseptörler üzerinden etki göstermektedir (Tablo 3). [3] Tablo 3. Muskarinik ve Nikotinik Reseptörler Muskarinik Reseptörler Lokalizasyonu Antagonist M1 Sinir dokusu Pirenzepin Atropin M2 Kalp, düz kas Triptramin Atropin M3 Visseral düz kas, salgı bezleri, vasküler endotel Darifenasin Atropin M4 Oküler Atropin M5 Hipokampus Nikotinik Reseptörler Lokalizasyonu Antagonist Nm Nöromusküler kavşak Tubokürarin Rokuronyum Vekuronyum Nn Ganglionlar Trimetafan Heksametonyum Mekamilamin Pentolinyum Nsss Santral sinir sistemi Antikolinerjik ajanların farmakolojik etkileri[4,5]: - Kalp atım hızını artırır, ancak kan basıncını çok etkilemez - Midriyazis yapar - Gastrointestinal sistem düz kaslarını gevşetir - Vücuttaki sekresyonları azaltır Tükrük ve gözyaşı sekresyonlarını azaltır Bronş sekresyonunu azaltır Sindirim sistemi salgılarını azaltır

5 - Mesane ve üreter düz kaslarını gevşetir - Bronş düz kasını gevşetir Tablo 4. Muskarinik antikolinerjik ilaçların etkileri Süre Antisialog Kalp hızı Santral sinir sistemi Atropin Kısa Stimülan Glikopirolat Uzun 0 Skopolamin Kısa 0/ Sedasyon 0 : etki yok, : düşük etki, : kuvvetli etki 73 Şekil 4. Atropin fiziksel yapısı ANTİMUSKARİNİK İLAÇLAR (Solanacea alkaloidleri ve sentetik türevleri): Parasempatolitik ilaçların öncüleridir. Bütün solanaceae alkaloidleri bisiklik aminoalkol esterleridir. Solanaceae alkaloidleri antimuskarinik etkilidirler. Doğrudan solunum merkezini uyarırlar. Midriyazise yol açarlar. Antispazmodik olarak kullanımları yaygındır. Antimuskarinik etkili antikolinerjik ajanların etkileri Tablo 4 de gösterilmiştir. Çeşitli dokularda bulunan muskarinik reseptörlerin bu ilaçlarla bloke olma sıraları farklılıklar gösterirler. Tükrük ve ter bezleri en kolay bloke olanlarken, pankreas ekzokrin salgısı, mide asit salınımı ve safra salınımı ise daha dirençli bloke olurlar. [4,5] Atropin Organik ester, aromatik asit, tropik asit ve kompleks organik baz ve tropinin kombinasyonundan oluşan tersiyer bir amindir (Şekil 4). Atropin tabiatta Bellodona atropina, Türkiye de güzelavrat otu veya it üzümü olarak bilinen bitki grubunda bulunmaktadır (Şekil 5). Premedikasyonda, atropin intravenöz veya intramüsküler yolla mg/kg doz aralığında ve erişkinde mg/kg a kadar kullanılabilir. Genellikle intravenöz uygulamadan sonra etkin (efektif) düzeye 1 dakika içinde ulaşır. Etkileri yaklaşık 4 saat sürer. Atriyoventriküler (AV) iletimi hızlandırırlar (AV nodda refraktör periyodu kısaltırlar) ve bu nedenle elektrokardiyografide P-R aralığı kısalır. Ciddi bradikardinin tedavisinde, kardiyak vagal sinirleri tam olarak bloke etmek amacıyla yüksek dozlarda (2 mg a kadar) kullanılabilir. Ancak koroner arter hastalığı olan hastalarda oluşan taşikardiye bağlı miyokard oksijen kullanımının artacağı göz

6 74 Şekil 5. Belladona Atropina (Güzelavrat otu) önünde tutulmalıdır. Düşük dozlarda santral vagal nükleusu uyararak bradikardi oluşturabileceği unutulmamalıdır. [5,6] Damarlarda muskarinik aktivite baskın olmadığı için, etkisi belirgin değildir. Yüksek dozda histamin deşarjına neden olarak flushing ve hipertermi yapar. Nondepolarizasyon bloğun tersine çevrilmesinde kolinesteraz inhibitörlerinin yan etkilerinin azaltılması amacıyla kullanılabilir. Muskarinik reseptörlere yüksek afinite gösterir. Asetilkolinin bu reseptörlere bağlanmasını kompetitif olarak inhibe eder. Hem santral hem de periferik etkili bir antimuskarinik ilaçtır, ancak göze topikal olarak uygulandığında etkisi günlerce sürebilir. Atropin gözlerde tüm kolinerjik uyarıları bloke eder ve midriyazis yapar. Işık refleksi alınamaz. Siklopleji olur, yani yakın görüş için akodomasyon yapılamaz. Atropinin midriyazis etkisi 24 saat, akomodasyon bozukluğu ise 1 hafta devam edebilir. Glokomu olan hastalarda göz içi basıncı tehlikeli derecede arttırır. Atropin ter ve tükrük bezlerinin salgısını inhibe eder. Sempatik sistem tarafından innerve edilen apokrin ter bezlerinin salgısını etkilemezlerken, ekrin ter bezlerinin salgısını önler. Bronş mukozasında mukus salgılayan bezleri de inhibe eder. Bu nedenle anestezik premedikasyonda kullanılır. Gastrointestinal sistemde, tonüs ve motiliteyi azaltıp, konstipasyon ortaya çıkartır aynı zamanda antispazmotiktir. İleus ve reflü özefajit durumlarında kullanımı kontrendikedir. Fakat safra kanalları ve safra kesesinin tonüs ve motilitesi üzerine inhibitör etkileri belirgin değildir. Genitoüriner sistemde mesanenin çeper kaslarının gevşemesine ve sfinkterlerin kasılmasına neden olarak miksiyon güçlüğü yaratır. Nörojenik mesane (spastik tip) ve stres inkontinans olgularının tedavisinde kullanılır. Prostat hipertrofisinde kullanımı sakıncalıdır. [5] Atropin karaciğerde tropin ve tropik asite metabolize olur. İlacın yaklaşık %90 ı ve metabolitleri 24 saatte böbreklerden idrardan atılır. Hiyosin Tropik asit ve skopinin esteridir. Profilaktik olarak taşıt tutmasında ve spazmda antispazmotik olarak kullanılır. Antisiyalog ve sedatif etki için premedikasyonda kullanılabilir. Oral veya transdermal uygulanabilir. Kardiyovasküler sisteme atropinden daha az etki gösterir. Santral sinir sistemine, göze ve tükürük bezlerine atropine

7 Şekil 6. Skopolamin fiziksel yapısı 75 göre daha çok etkisi vardır. Safra kanallarına en güçlü etki gösteren antispazmotiktir. [4-7] Skopolamin Quarterner amonyum derivasyonu olan skopolamin (Şekil 6), çoğu muskarinik ve nikotinik reseptöre atropinden daha potent olarak etki eder. Santral antikolinerjik etkileri kan beyin bariyeri penetrasyonu düşük olduğundan azdır. Etkileri intravenöz enjeksiyondan sonra 1 dakika içinde ortaya çıkar ve 3 dakika içinde üst düzeye ulaşır. Genellikle güçlü antisiyalog etkisi için kullanılır. Atropinden 5 kat daha potenttir ve yaklaşık 8 saate kadar etkisi sürer. Vagolitik etkisi atropinden daha düşüktür, yaklaşık 2-3 saat sürer. Oral emilimi düşük olan skopolamin karaciğerde hidroksilasyon ve oksidasyonla metabolize edilir, idrar ve safra ile atılır. [4-7] Homatopin İpratropyum bromür Bronkospazmın tedavisinde kullanılan atropin derivesidir. İnhaler formu mevcuttur. Bu ajanın kuarterner amonyum yapısı sistemik emilimini engeller. Kronik obstrüktif akciğer hastalığının tedavisinde ipratroprium ile birlikte bir β agonist ile kombinasyonu daha etkindir. Atropine en önemli üstünlüğü mukosiliyer aktiviteyi bozmamasıdır. [5] N-Butilskopolamin Oksitropiyum bromür Pirenzepin: Gastroselektif M1 reseptör blokörüdür. Mide asit salgısını azaltır Tripitramin: Kalpteki M2 reseptörlerinin selektif blokörüdür Darifenasin: Glandlar ve düz kaslardaki M3 reseptörlerinin selektif blokörüdür. SENTETİK KOLİNERJİK BLOKE EDİCİ AJANLAR: Aminoalkol esterleri: Büyük ölçüde antispazmotik, midriyatik ve antiparkinson olarak kullanılmaktadırlar. Bu bileşiklerde antimuskarinik tipteki antikolinerjik aktivite gangliyonik bloke edici etkiyle birlikte görülmektedir. Klidinyum bromür Siklopentolat

8 76 Disiklomin Ökatropin Glikopirolat Bromür: Quarterner amonyum derivasyonu olup, muskarinik ve nikotinik reseptörlere atropinden daha potent olarak etki eder. Santral antikolinerjik etkileri kan beyin bariyeri penetrasyonu düşük olduğundan azdır. Etkileri intravenöz enjeksiyondan sonra 1 dakika içinde ortaya çıkar ve 3 dakikada üst düzeye ulaşır. Genellikle güçlü antisiyalog etkisi için kullanılır. Antisiyalog etkisi, atropinden 5 kat daha potenttir ve yaklaşık 8 saate kadar etkisi sürer. Bu nedenle anestezi premedikasyonlarında ilk tercih edilmesi gereken antikolinerjiktir. Vagolitik etkisi ise atropinden daha düşüktür ve yaklaşık 2-3 saat sürer. Oral emilimi oldukça düşüktür. Karaciğerde hidroksilasyon ve oksidasyonla metabolize edilir. İdrar ve safra ile atılır. [4-8] Meponzolat bromür Metantelin bromür Oksifensiklimin Propantelin bromür: Gangliyon blokör etkisi en belirgin olanıdır. Enürezis nokturna (ilk tercih imipramin) ve nörojenik mesane tedavisinde kullanılır. Aminoalkol eterleri: Antikolinerjik (spazmolitik, midriyatik) olmaktan çok antiparkinson amaçla kullanılmışlardır. Genelde antihistaminiklerle yapısal benzerlik gösteren bu bileşikler antihistaminik özellikleri nedeniyle de kullanılmaktadırlar. Benztropin mezilat Klorfenoksamin Orfenadrin Aminoalkoller: Parasempatolitik aktiviteye sahip olan bu gruptaki ilaçlar antispazmotik ve antiparkinson amaçlarla kullanılmaktadır. Biperiden Proksiklidin Tridihekzetil iyodür Trihekzifenidil Aminoamidler: Atropin benzeri etkileri olan güçlü bir antikolinerjik bileşiktir. Peptik ülser, hipermotilite ve hiper asitide gibi durumlarda tedaviye yardımcı olmak amacıyla kullanılır. İzopropamit iyodür Tropikamit: Oftalmolojide kullanılan bileşik, güçlü bir antikolinerjiktir. Değişik yapıdaki bileşikler Difemanil metilsülfat: Güçlü bir antikolinerjik bileşiktir. Peptik ülser, hipermotilite ve hiperasitide gibi durumların tedavisinde kullanılır. Bileşiğin ayrıca aşırı terleme tedavisinde de kullanımı vardır. Etopropazin: Parkinsonun semptomatik tedavisinde kullanılır. Papaver alkoliodleri ve sentetik türevleri: Papaverin düz kaslar üzerinde antispazmotik etkiye sahiptir. Nonspesifik etkisi nedeniyle genellikle nonspesifik antagonist olarak tanımlanır. Papaverin Etaverin Dimoksilin

9 GANGLİYON BLOKERLERİ: Kan basıncını düşürürler. Mide, barsak ve mesane atonisi, midriazis, siklopleji, terlemenin durmasını sağlarlar. Kısa etki süreli bileşik, genellikle nörocerrahi prosedürlerinde, aşırı kanama nedeniyle operasyon bölgesinin görünemez hale geldiği durumlarda kontrollü hipotansiyon amacıyla kullanılır. Bileşik doğrudan vazodilatasyon oluşturur. Postüral ve egzersiz sonrası gelişen hipotansiyon yaparlar. Ereksiyon (parasempatik) ve ejekülasyon (sempatik) güçlüğü, taşikardi, gözde kolinerjik kontrol kaybına bağlı siklopleji ve midriyazis ve paralitik ileus görülebilen yan etkilerindendir. [4,8] Trimetafan kamsilat: En kısa etkili gangliyon blokeridir. Kullanım yeri hipertansif kriz tedavisidir. Mekamilamin hidroklorür Heksametonyum Mekamilamin Pentolinium Klorizondamin Nikotin: Karaciğerde parçalanır ve metaboliti kotinindir. Düşük dozlarda tromboksan A2 düzeyini yükselterek trombüs agregasyonunu kolaylaştırır. Lipoliz ortaya çıkartarak serbest yağ asidi düzeyinin artmasına neden olur. Nöromusküler kavşakta önce stimülasyon, yüksek dozda ise felç oluşturur. Santral sinir sisteminde psikomotor stimülasyon ortaya çıkartır. Kognitif fonksiyonları stimüle eder. İştahta azalmaya neden olur. Bulantı-kusma oluşturur. Analjezik etkisi vardır. Antidiüretik hormon, adrenokortikotrop hormon, kortizon gibi stres hormonlarının düzeyini yükseltir. [9] NÖROMUSKÜLER BLOKERLER Nöromusküler blokerler nikotinik ve muskarinik reseptörleri etkilerler. Bu etkileşim hemodinamik değişiklikler gibi çeşitli yan etkilere neden olur. Gallaminin hastalarda sinüs taşikardisini provoke ettiği ve bazı hastalarda kardiyak ritim değişikliğine neden olduğunun klinik çalışmalar ile gösterilmesi üzerine nöromusküler ajanların antimuskarinik etkileri dikkat çekmiştir. [10,11] Benzer etkilerin çoğu nondepolarizan nöromusküler blokerler için de bulunmuştur. Sonuç olarak günümüzde nöromusküler blokerlerde antimuskarinik aktivite varlığı bu ajanların farmakolojik spektrumunun bir bileşenidir.[3] Atrakuryum besilat Metokurin iyodür Süksinilkolin Sisatrakuryum Pankuronyum Dekametonyum bromür Gallamin trietiiyodür: Nöromüsküler iletimi engellemek suretiyle iskelet kasında gevşemeye yol açar. Süksinilkolinin etki süresini uzatmak amacıyla kullanılır. 77 Antikolinerjik Ajanların Yan etkileri Asetil kolin reseptörlerinin inhibisyonu sonucu mukozal membranların kuruması, diyaforez, konstipasyon, üriner retansiyon, baş dönmesi ve konfüzyon gibi istenmeyen yan etkiler ortaya çıkabilir. [12,13] Ayrıca literatürde atropine karşı olmuş anafilaksi olgusu da bulunmaktadır. [14] Bu etkilerden bazılarına karşı zamanla tolerans gelişebilir. Antikolinerjik ajanın bir anda kesilmesi de yan etkiye neden olabilir. Küçük dozlarda bile atropinin tetiklediği santral antikolinerjik sendrom olguları bulunmakta-

10 dır. [15] Santral Antikolinerjik Sendromda atropin santral kolinerjik reseptörleri işgal ederek veya asetilkolin salıverilmesini azaltarak ajitasyon, konfüzyon, amnezi, hallüsinasyon, deliryum ve koma gibi santral belirtilere ek olarak ağız ve ciltte kuruluk, taşikardi, hipertermi, görmede bozukluk ve idrar yapma zorluğu gibi periferik bulgular ile kendini gösterir. Özellikle geriatrik grup hastada bu yan etki daha çok ortay çıkmaktadır. Hastaların hepsine tedavi amacıyla neostigmin önerilmezken, ağır olgularda kullanılmaktadır. [16] 78 Kaynaklar 1. Rose David D. Review of anticholinergic drugs: Their use and safe ommittance in preoperative medications. Journal of the American Association of Nurse Anesthetists 1984; August: Mırakhur RK, Clarke RSJ, Dundee JW, McDonald JR. Anticholinergic drugs in anaesthesia. Anaesthesia 1978; 33: Hülya Cabadak. Muskarinik Asetilkolin Reseptörlerinin Dağılımı ve [İlişkili Sinyal İleti Yolları. Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2006; 31 (3) ; Atabey Bilgin B, Tulunay M.. In: Tulunay M, Cuhruk H editors. Klinik Anestezi 4th ed. Ankara: Güneş Kitapevi; 2008.p Moss J, Renz CL. The autonomic nervous system. In: Miller RD editor. Anesthesia 5th ed. New York: Churchill Livingstone Press; 2000.p Kharkevich DA, Shorr VA. Antimuscarinic and ganglion blocking activity of neuromuscular blocking agents. In: Kharkevich D.A. editor. Handbook of Experimental Pharmacology Berlin: Springer Verlag, 1986.p Gwinnutt CL, Johnson T, Morgan R, McCluskey A, Soar J. Anaesthesia In: Gwinnutt Cl editor. Lecture Notes Clinical Anesthesia 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing,2004.p Thomas R. E. Barnes. Antimuscarinic/Anticholinergic Agent. In: Stolerman Ian P editor. Encyclopedia of Psychopharmacology Berlin: Springer-Verlag Heidelberg 2010.p Nair Priya V. Anticholinesterases and anticholinergic drugs. Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain 2004; 4 (5): Doughty AG, Wylie WD. An Assessment of Flaxedil (Galiamine Triethiodide, B.P.) Proc R Soc Med. 1951; 44: Unna KR, Pelikan EW, MacFarlane DW, Sadove MS. Evaluation of curarizing drugs in man. IV. Tri-(diethylaminoethoxy)- 1,2,3,benzene (Flaxedil). J Pharmacol Exp Ther. 1950; 100: Shinoura H, Tsujimoto G, Teranishi Y. Antagonistic effects of antimuscarinic drugs on α1 adrenoceptors. Naunyn- Schmiedeberg s Arch Pharmacol 2002; 366: Skues MA, Richards MJ, Jarvis AP, Prys-Roberts C. Preinduction Atropine or Glycopyrrolate and Hernodynamic Changes Associated with Induction and Maintenance of Anesthesia with Propofol and Alfentanil. Anesth Analg 1989;69: Choi J, Kim H, Jeon YS, Hong DM. Anaphylaxis following atropine administration during general anesthesia: a case report. Korean J Anesthesiol. 2015; 68(5): Cao X, Cui Y, White PF, Tang J, Ma H.Central anticholinergic syndrome vs. idiosyncratic reaction triggered by a small IV dose of atropine.acta Anaesthesiol Scand. 2015; 16: Kesici S, Türkmen A, Altan A, Gündüz U, Sarı K. Geriatrik bir hastada, postoperatif dönemde karşılaşılan Santral Antikolinerjik sendrom. Okmeydanı Tıp Dergisi 2011;27(2):101-4.

KAS GEVŞETİCİ İLAÇLAR. Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN

KAS GEVŞETİCİ İLAÇLAR. Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN KAS GEVŞETİCİ İLAÇLAR Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN Kas Gevşeticiler Myorelaksanlar Nöromuskuler Blokörler 2 Nöromuskuler Blokörler NÖROMÜSKULER KAVŞAK Nöromüsküler kavşak, yapısı ve fonksiyonları bakımından

Detaylı

II. Kolinerjik aktiviteyi baskılayan ilaçlar (Antikolinerjikler, Parasempatolitikler) A. Muskarinik antagonistler B. Nikotinik antagonistler

II. Kolinerjik aktiviteyi baskılayan ilaçlar (Antikolinerjikler, Parasempatolitikler) A. Muskarinik antagonistler B. Nikotinik antagonistler II. Kolinerjik aktiviteyi baskılayan ilaçlar (Antikolinerjikler, Parasempatolitikler) A. Muskarinik antagonistler B. Nikotinik antagonistler 1 II. PARASEMPATOLİTİK İLAÇLAR (ANTİKOLİNERJİKLER) Düz kas,

Detaylı

Gangliyonik blokerlerin etki yeri. Nöromüsküler blokerlerin etki yeri. Antimuskarinik ilaçların etki yeri

Gangliyonik blokerlerin etki yeri. Nöromüsküler blokerlerin etki yeri. Antimuskarinik ilaçların etki yeri II. Kolinerjik aktiviteyi baskılayan ilaçlar (Antikolinerjikler, Parasempatolitikler) B. Nikotinik antagonistler B1. Gangliyon Blokerleri B2. Nöromüsküler Blokerler B2A. Kompetitif Blok Yapanlar B2B. Non-Kompetitif

Detaylı

Kas Gevşeticiler ve Etki Mekanizmaları. Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O.

Kas Gevşeticiler ve Etki Mekanizmaları. Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Kas Gevşeticiler ve Etki Mekanizmaları Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Kas Gevşeticiler N ö r o m u s k u l e r b l o k e r l e r diye de isimlendirilirler. Analjezik, anestezik

Detaylı

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin Propiverin HCL Etki Mekanizması Bedreddin Seçkin 24.10.2015 Propiverin Çift Yönlü Etki Mekanizmasına Sahiptir Propiverin nervus pelvicus un eferent nörotransmisyonunu baskılayarak antikolinerjik etki gösterir.

Detaylı

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 TOKSİDROMLAR Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 Toksidrom tanım Toksidrom (=toksik sendrom) kelimesi, zehirlenmelerde tanı ve ayırıcı

Detaylı

DROGSAN ATROPİN SÜLFAT 1/2 mg / 1 ml Ampul FORMÜLÜ. Bir ampul, 1 ml de : Atropin sülfat 0.50 mg. Sülfürik asit 0.1 N FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

DROGSAN ATROPİN SÜLFAT 1/2 mg / 1 ml Ampul FORMÜLÜ. Bir ampul, 1 ml de : Atropin sülfat 0.50 mg. Sülfürik asit 0.1 N FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ DROGSAN ATROPİN SÜLFAT 1/2 mg / 1 ml Ampul FORMÜLÜ Bir ampul, 1 ml de : Atropin sülfat 0.50 mg Sodyum klorür Sülfürik asit 0.1 N Enjeksiyonluk su y.m. 8.753 mg 0.001 ml 1.000 ml içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. SPAZMOL Ampul, 1 ml 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Her bir ampul; 20 mg Skopolamin N-Butil Bromür içermektedir.

1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. SPAZMOL Ampul, 1 ml 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Her bir ampul; 20 mg Skopolamin N-Butil Bromür içermektedir. 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SPAZMOL Ampul, 1 ml 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir ampul; 20 mg Skopolamin N-Butil Bromür içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz. 6.1 3 FARMASÖTİK FORMU 1 ml lik ampul

Detaylı

ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR 1) BRADİKARDİK İLAÇLAR 2) TAŞİKARDİK İLAÇLAR Kalp, kendi kendine uyarı çıkarma ve iletebilme özelliğine

Detaylı

α 2 agonistler Deksmedetomidinin farmakolojisi Dr. Burçak Deniz DEDEOĞLU Prof. Dr. Öner SÜZER

α 2 agonistler Deksmedetomidinin farmakolojisi Dr. Burçak Deniz DEDEOĞLU Prof. Dr. Öner SÜZER Deksmedetomidinin farmakolojisi Dr. Burçak Deniz DEDEOĞLU Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD α 2 agonistler Apraklonidin Klonidin Deksmedetomidin α-metilnoradrenalin

Detaylı

İskelet kası gevşeticileri

İskelet kası gevşeticileri İskelet kası gevşeticileri Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 İskelet kası gevşeticileri Nöromusküler

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi)

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) Otonom sinir sitemi iki alt kısma ayrılır: 1. Sempatik sinir sistemi 2. Parasempatik sinir sistemi Sempatik ve parasempatik sistemin terminal nöronları gangliyonlarda

Detaylı

7. Yarıyıl Farmasötik Kimya Prof. Dr. İlkay YILDIZ

7. Yarıyıl Farmasötik Kimya Prof. Dr. İlkay YILDIZ 7. Yarıyıl Farmasötik Kimya Prof. Dr. İlkay YILDIZ 2017-2018 Güz Dönemi PERİFER SİNİR SİSTEMİNE ETKİLİ İLAÇLAR Periferdeki organlara yönelik sinirsel iletişimin sağlandığı sisteme, PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ,

Detaylı

Tarihçe. Epidemiyoloji Methamidofos, Diazinon, Diklorvos En sık özkıyım Genç erişkin yaş gurubunda daha sık Mortalite hala yüksek

Tarihçe. Epidemiyoloji Methamidofos, Diazinon, Diklorvos En sık özkıyım Genç erişkin yaş gurubunda daha sık Mortalite hala yüksek Tarihçe Uzm. Dr. Aydın Deniz Karataş Hatay İskenderun Devlet Hastanesi Kıymet Yazıcı Acil Servisi Clermont (1854)- tetraetilpirifosfat Lange, Krueger (1932)- dimetil, dietilfosforofloridat Schrade- parathion,

Detaylı

NOROMUSKÜLER BLOKÖRLER

NOROMUSKÜLER BLOKÖRLER NOROMUSKÜLER BLOKÖRLER Nöromusküler blokörler miyonöral kavşakta sinir impulslarının iletimini bloke ederek iskelet kaslarını paralize ederler. Strok, guillian barre gibi alt ve üst motor noron hastalıkları

Detaylı

Otakoidler ve ergot alkaloidleri

Otakoidler ve ergot alkaloidleri Otakoidler ve ergot alkaloidleri Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antihistaminikler 2 2 1 Serotonin agonistleri, antagonistleri, ergot alkaloidleri 3 3 Otakaidler Latince "autos" kendi, "akos"

Detaylı

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Güçlü Aydın, Ümit Kaldırım Opioidler Analjezi bilinç değişikliği yaratmadan ağrının azaltılmasıdır. Akut

Detaylı

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8 Soruların konulara göre dağılımı: Otonom Sinir Sistemi : 5 Santral Sinir Sistemi : 5 Genel Farmakoloji: 2 Kardiyovaskuler sistem: 3 Otakoid: 2 Endokrin sistem: 2 Antiviral ilaçlar: 1 Konu dağılımı daha

Detaylı

Pediatrik Havayolu Yönetimi

Pediatrik Havayolu Yönetimi Plan Giriş Pediatrik Havayolu Yönetimi Anatomik farklılıklar Anormal pediatrik havayolu Pediatrik havayolunun değerlendirilmesi Havayolu ekipmanları Akdeniz Üni. Tıp Fak. Acil Tıp A.B.D. Dr. Murat BERBEROĞLU

Detaylı

İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri

İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 10.03.2009

Detaylı

Aşırı aktif mesanede tedavi. Dr. Hakan Vuruşkan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Aşırı aktif mesanede tedavi. Dr. Hakan Vuruşkan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Aşırı aktif mesanede tedavi Dr. Hakan Vuruşkan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı AŞIRI AKTİF MESANEDE TEDAVİ AAM Stres İnk. Miks Urge İnk. Ani sıkışma Sık idrar yapma Noktüri Tedavi

Detaylı

RESUSİTASYON FARMAKOLOJİSİ. Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN

RESUSİTASYON FARMAKOLOJİSİ. Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN RESUSİTASYON FARMAKOLOJİSİ Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN Resusitasyon, solunumu veya kan dolaşımı durmuş bir kişiye dışarıdan yapılan destekleyici müdahalelerdir. Kardiyopulmoner Resusitasyon (CPR) KARDİYAK

Detaylı

DİGİTOKSİN Folia Digitalis denilen, Avrupada orman altlarında yetişen Digitalis purpurea

DİGİTOKSİN Folia Digitalis denilen, Avrupada orman altlarında yetişen Digitalis purpurea DİGİTOKSİN Folia Digitalis denilen, Avrupada orman altlarında yetişen Digitalis purpurea (Scrophulariaceae) bitkisinin yapraklarından elde edilen sekonder heterozite Digitoksin adı verilir. D.purpurea

Detaylı

ORGANOFOSFAT İNTOKSİKASYONLARI UZM.DR. YUSUF MISTIK MARDİN DEVLET HASTANESİ 2017 MART

ORGANOFOSFAT İNTOKSİKASYONLARI UZM.DR. YUSUF MISTIK MARDİN DEVLET HASTANESİ 2017 MART ORGANOFOSFAT İNTOKSİKASYONLARI UZM.DR. YUSUF MISTIK MARDİN DEVLET HASTANESİ 2017 MART Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik bulgular Yönetim/tedavi EPIDEMIYOLOJI İlk organofosfat 1854 yılında üretilmiştir

Detaylı

İNHALASYON ANESTEZİKLERİ. Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN

İNHALASYON ANESTEZİKLERİ. Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN İNHALASYON ANESTEZİKLERİ Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN ANESTEZİ DERİNLİĞİ VE MİNİMUM ALVEOLAR KONSANTRASYON Minimum alveoler konsantrasyon (MAC) : 1 atmosfer basınç altında ağrılı bir stimulusa karşı oluşan

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr Bu Bölümde: Eferent sinir sistemi ve görevleri Yollar, reseptörler ve kullanılan aracı

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

ATROPİN SÜLFAT Biofarma 0.5 mg/1 ml AMPUL Steril, Apirojen, İ.M./İ.V./S.C.

ATROPİN SÜLFAT Biofarma 0.5 mg/1 ml AMPUL Steril, Apirojen, İ.M./İ.V./S.C. ATROPİN SÜLFAT Biofarma 0.5 mg/1 ml AMPUL Steril, Apirojen, İ.M./İ.V./S.C. FORMÜLÜ : Her 1 ml lik ampul; Atropin Sülfat... 0.5 mg Sodyum klorür... 9.0 mg Enjeksiyonluk su...k.m... 1.0 ml ihtiva eder. FARMAKOLOJİK

Detaylı

PREMEDİKASYON. Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN

PREMEDİKASYON. Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN PREMEDİKASYON Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN Anestezi uygulaması hastanın preoperatif devrede psikolojik olarak hazırlanması ve endüksiyon öncesi uygulanacak olan spesifik etkili ilaçların seçimi ile başlar.

Detaylı

FARMAKOLOJİSİ. Doç Dr Zeynep Ayfer Aytemur. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

FARMAKOLOJİSİ. Doç Dr Zeynep Ayfer Aytemur. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı NİKOTİNİN FARMAKOLOJİSİ Doç Dr Zeynep Ayfer Aytemur İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı AMAÇ Nikotini tanıtmak Hekimlerin sigara içenlere bakış açısını değiştirmek MÖ Mısır

Detaylı

Travmatik Beyin Hasarı ve Ketamin Kullanımı. Doç. Dr. Tarık Ocak Kanuni Sultan Süleyman EAH Acil Tıp Eğitim Kliniği

Travmatik Beyin Hasarı ve Ketamin Kullanımı. Doç. Dr. Tarık Ocak Kanuni Sultan Süleyman EAH Acil Tıp Eğitim Kliniği Travmatik Beyin Hasarı ve Ketamin Kullanımı Doç. Dr. Tarık Ocak Kanuni Sultan Süleyman EAH Acil Tıp Eğitim Kliniği 1962 yılında Stevens tarafından bulunmuş olup insanlarda ilk kullanımı 1965 yılındadır.

Detaylı

II. YIL ASİSTANLARININ SORUMLU OLDUĞU KONULAR:

II. YIL ASİSTANLARININ SORUMLU OLDUĞU KONULAR: II. YIL ASİSTANLARININ SORUMLU OLDUĞU KONULAR: I- TEMEL BİLİMLER Anesteziye Giriş: Anestezide Fizik Kurallar Temel Monitörizasyon Medikal Gaz Sistemleri Anestezi Cihazı Vaporizatörler Soluma sistemleri,

Detaylı

Uzun Salınımlı İlaç formları Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Fayda Sağlıyor mu?

Uzun Salınımlı İlaç formları Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Fayda Sağlıyor mu? Uzun Salınımlı İlaç formları Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Fayda Sağlıyor mu? Prof. Dr. Rahmi ONUR Marmara Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı İstanbul AAM ANTİMUSKARİNİK AJANLAR KANIT Antikolinerjik ilaçları

Detaylı

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü Prof.Dr.Mitat KOZ DOLAŞIMIN SİNİRSEL KONTROLÜ Doku kan akımının her dokuda ayrı ayrı ayarlanmasında lokal doku kan akımı kontrol mekanizmaları

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ATROPİN SÜLFAT BİOFARMA 0.5 mg/1 ml ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ATROPİN SÜLFAT BİOFARMA 0.5 mg/1 ml ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ATROPİN SÜLFAT BİOFARMA 0.5 mg/1 ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her 1 ml lik ampul; Etkin madde: 0.5 mg atropin sülfat*, Yardımcı maddeler: 9 mg

Detaylı

Premedikasyon. Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI

Premedikasyon. Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI Premedikasyon Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI Premedikasyon Nedir? Premedikasyonun kelime anlamı, önceden yapılan ilaç uygulamasıdır. Ameliyat öncesinde hastalara belli grupta ilaçların, belli amaçlarla uygulanmasını

Detaylı

NEOSTİGMİNE AMPUL FORMÜLÜ: FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

NEOSTİGMİNE AMPUL FORMÜLÜ: FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: NEOSTİGMİNE AMPUL FORMÜLÜ: 1 mi her bir ampulde : NEOSTĠGMĠN METĠLSULFAT 0.5 mg FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: NEOSTĠGMĠNE AMPUL, vücuttaki Kolinesteraz'ın etkenliğini engelleyici bir madde olan Neostigmin

Detaylı

Otonom Sinir Sistemi - II. Dr. Ersin O. Koylu EÜTF Fizyoloji Ab. D.

Otonom Sinir Sistemi - II. Dr. Ersin O. Koylu EÜTF Fizyoloji Ab. D. Otonom Sinir Sistemi - II Dr. Ersin O. Koylu EÜTF Fizyoloji Ab. D. Nörotransmiter Nöropeptid - Nöromodülatör Sinir sisteminde her nöron bir tür nörotransmiter salgılar Asetil kolin: Kolinerjik nöron Adrenalin/Noradrenalin:

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

FTR 231 Fonksiyonel Nöroanatomi. Otonom Sinir Sistemi. emin ulaş erdem

FTR 231 Fonksiyonel Nöroanatomi. Otonom Sinir Sistemi. emin ulaş erdem FTR 231 Fonksiyonel Nöroanatomi Otonom Sinir Sistemi emin ulaş erdem Sinir Sistemi Merkezi Sinir Sistemi -Beyin -Omurilik Periferik Sinir Sistemi Somatik somatik duyu, özel duyular iskelet kaslarının istemli

Detaylı

Postanestezik ajitasyon

Postanestezik ajitasyon Postanestezik ajitasyon Doç.Dr.Serbülent Gökhan BEYAZ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı Tanım Etyoloji Mekanizma Skalalar İlaç ve yöntemler Sonuç Ajitasyon Stres durumunun davranış olarak

Detaylı

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer Solunum sistemi farmakolojisi Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 2 1 3 Havayolu, damar ve salgı bezlerinin regülasyonu Hava yollarının aferent lifleri İrritan reseptörler ve C lifleri, eksojen kimyasallara,

Detaylı

EREKTİL DİSFONKSİYONDA ORAL FARMAKOTERAPİ

EREKTİL DİSFONKSİYONDA ORAL FARMAKOTERAPİ EREKTİL DİSFKSİYDA RAL FARMAKTERAPİ 27.11.2014 ED tedavisinde Yaşam Tarzında Değişiklik Önerileri Fiziksel aktivitenin artırılması (ED riskini %30 ) besite (ED riski %30 ) Sigara ve alkol Televizyon karşısında

Detaylı

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir?

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? A) Karbamazepin B) Lamotrijin C) Lityum karbonat D) Valproik asit E) Duloksetin Referans:

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD

Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD Yaşlılarda Psikofarm akoloji Uygulam a Prensipleri Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD ABD > 65 yaş, nüfusun %13 ancak reçete edilen tüm ilaçların % 35 > 70 yaş, hastaneye yatış 1/6 ilaç yan etkisi

Detaylı

Klinikte Analjeziklerin Kullanımı. Dr.Emine Nur TOZAN

Klinikte Analjeziklerin Kullanımı. Dr.Emine Nur TOZAN Klinikte Analjeziklerin Kullanımı Dr.Emine Nur TOZAN Analjezikler Hastaya uygulanacak ilk ağrı kontrol yöntemi analjeziklerin verilmesidir. İdeal bir analjezik Oral yoldan kullanıldığında etkili olabilmeli

Detaylı

Aşırı Aktif Mesane. Pharmacological treatment. Dr.Kadir Ceylan ELAZIG-2010

Aşırı Aktif Mesane. Pharmacological treatment. Dr.Kadir Ceylan ELAZIG-2010 Aşırı Aktif Mesane Pharmacological treatment Dr.Kadir Ceylan ELAZIG-2010 AAM %17 Yasam kalitesini bozar TUVALET SIRASI ETKI MEKANIZMASI Detrusor kasını stabilize eder Fonksiyonel mesane kapasitesini

Detaylı

NEREYE KOŞUYOR. Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

NEREYE KOŞUYOR. Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 2012 β-blokörler NEREYE KOŞUYOR Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Adernerjik sistem Tarihçesi 1900-1910 Epinefrin 1940-1950 Norepinefrin α, β-reseptör 1950-1960

Detaylı

ATROPİN SÜLFAT Atropa belladonna A.acuminata kök veya herbası Hyoscyamus muticus

ATROPİN SÜLFAT Atropa belladonna A.acuminata kök veya herbası Hyoscyamus muticus ATROPİN SÜLFAT Atropa belladonna A.acuminata kök veya herbası Hyoscyamus muticus herbası e.e. Antimuskarinik güçleri farklı d- ve l- hiyosiyamin rasemik karışımından oluşan doğal tersiyer amindir. ATROPİN

Detaylı

ÜNİTE 4 Otonom Sinir Sistemi İlaçları

ÜNİTE 4 Otonom Sinir Sistemi İlaçları ÜNİTE 4 Otonom Sinir Sistemi İlaçları Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Otonom sinir sisteminin fonksiyonlarını, Bu fonksiyonları taklid eden ilaçların etkilerini, Bu fonksiyonları önleyen ilaçların

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg klemastine (hidrojen fumarat halinde) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg klemastine (hidrojen fumarat halinde) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAVEGYL Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 1 mg klemastine (hidrojen fumarat halinde) içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. EKSPAZ 40 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. EKSPAZ 40 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI EKSPAZ 40 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Otilonyum bromür 40 mg/tablet Yardımcı maddeler : Laktoz granül 50.50 mg/tablet

Detaylı

E-TUS FARMAKOLOJİ KAMP SORULARI

E-TUS FARMAKOLOJİ KAMP SORULARI E-TUS FARMAKOLOJİ KAMP SORULARI 1. İstanbul a arabayla yola çikacak olan 42 yaşındaki bir kadın hasta kontrole geliyor. Hareket hastalığından bahseden hasta, bir arkadaşının dinmenhidrinat kullandigını

Detaylı

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü İKYD Kardiyak Arrest Algoritmi Tüm nabızsız kardiyak arrest vakalarında ritim (Şoklanabilir ve Şoklanamaz): Ventriküler fibrilasyon/nabızsız Ventriküler Taşikardi (Şoklanabilir) Nabızsız Elektriksel Aktivite

Detaylı

Narkotik Analjezikler

Narkotik Analjezikler Anestezik Farmakoloji 2017-2018 Bahar / Ders:6 Narkotik Analjezikler Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI Narkotik Analjezikler Derin ağrısızlık hissi yaratmanın yanında, mekanizmalarının tam bilinmemesi ile beraber

Detaylı

PRİMER NOKTURNAL ENUREZİS TEDAVİSİ

PRİMER NOKTURNAL ENUREZİS TEDAVİSİ PRİMER NOKTURNAL ENUREZİS TEDAVİSİ Doç. Dr. Selçuk Yücel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Plan 1. Ne Zaman Tedavi? 2. Konzervatif Tedavi 3. Birincil Basamak

Detaylı

Vazoaktif Ajanlar. Ve Tanrı vazoaktif ajanları yarattı. Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O

Vazoaktif Ajanlar. Ve Tanrı vazoaktif ajanları yarattı. Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O Vazoaktif Ajanlar Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. 1 Ve Tanrı vazoaktif ajanları yarattı 2 1 Otonom Sinir Sistemi Otonom sinir sistemi; visseral ya da vejetatif sinir sistemi olarak

Detaylı

İlaçların hedefleri. Hücreler

İlaçların hedefleri. Hücreler İlaçların hedefleri. Hücreler FARMAKOLOJİYE GİRİŞ 1 Yard. Doç. Dr. M. Kürşat Derici Tıbbi Farmakoloji Ab. Dalı mkursatderici@hitit.edu.tr 2 İlaç; bir hastalığı tedavi etmek için insan vücuduna uygulanan

Detaylı

Antiaritmik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Antiaritmik ilaç preparatları

Antiaritmik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer  Antiaritmik ilaç preparatları Antiaritmik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antiaritmik ilaç preparatları 2 2 1 3 3 Aritmiler ve temel bilgiler I Aritmi (disritmi), normal sinüs ritminden herhangi bir sapma ve kalp atımlarındaki

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Ağız yolu ile uygulama içindir. Etkin madde: Her bir tablet 5 mg pipenzolat bromür içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Ağız yolu ile uygulama içindir. Etkin madde: Her bir tablet 5 mg pipenzolat bromür içermektedir. KULLANMA TALİMATI PİPTALİN 5 mg tablet Ağız yolu ile uygulama içindir. Etkin madde: Her bir tablet 5 mg pipenzolat bromür içermektedir. Yardımcı maddeler: Laktoz, şeker, nişasta, tartrazin (E102), gün

Detaylı

[embeddoc url= /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ]

[embeddoc url=  /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] VÜCUT SIVILARI [embeddoc url= http://enfeksiyonhastaliklari.com/wp-content/uploads/2015 /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] SODYUM ( Na+) Na+; Sodyum klor ile birlikte serumun en

Detaylı

Narkotik Ağrı Kesiciler ve Antagonistleri

Narkotik Ağrı Kesiciler ve Antagonistleri Narkotik Ağrı Kesiciler ve Antagonistleri Prof. Dr. Ender YARSAN A.Ü.Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi MSS üzerinde baskı ve ağrı kesici etki MSS ni hafif yatışmadan

Detaylı

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır.

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT tablet 100 mg 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI 2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI Doğru cevap: B Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Ders Notları Cilt 2 Sayfa: 10 Doğru cevap: A Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Cilt 1 Ders Notları Sayfa: 233

Detaylı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Doç. Dr. Betül ULUKOL AKBULUT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ateş Hipotalamik set-point in yükselmesi Çevre ısısının çok artması Ektodermal

Detaylı

1. Yağ depolanmasını engellemek (iştahı kesmek, yağ emilimini azaltmak)

1. Yağ depolanmasını engellemek (iştahı kesmek, yağ emilimini azaltmak) İlaç tedavisinde yöntem: 1. Yağ depolanmasını engellemek (iştahı kesmek, yağ emilimini azaltmak) 2. Yağ kullanımını artırmak olmalıdır (termogenezi artırmak, lipolizi artırmak) İştah kesiciler: Hem katokolaminerjik

Detaylı

Dolaşım sistemi, vücudumuzda önemli işlevlere sahiptir. Organizmanın gereksinim duyduğu maddeler, dolaşım sistemi aracılığıyla iletilir.

Dolaşım sistemi, vücudumuzda önemli işlevlere sahiptir. Organizmanın gereksinim duyduğu maddeler, dolaşım sistemi aracılığıyla iletilir. Dolaşım sistemi, vücudumuzda önemli işlevlere sahiptir. Organizmanın gereksinim duyduğu maddeler, dolaşım sistemi aracılığıyla iletilir. Bu nedenle dolaşım sistemi hastalıkları diğer doku ve organları

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Enjeksiyon çözeltisi Hemen hemen renksiz, berrak veya çok hafif opalesans çözelti.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Enjeksiyon çözeltisi Hemen hemen renksiz, berrak veya çok hafif opalesans çözelti. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SİSTRAL Ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ampul (1mL) 10 mg klorfenoksamin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir draje 60 mg piridostigmin bromür içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir draje 60 mg piridostigmin bromür içermektedir. KULLANMA TALİMATI MESTİNON 60 mg draje Ağız yoluyla alınır Etkin madde: Her bir draje 60 mg piridostigmin bromür içermektedir. Yardımcı maddeler: Kolloidal susuz silika, prejelatinize patates nişastası,

Detaylı

Katır, Eşek, Sığır, Koyun ve Keçilerde Genel Anestezi

Katır, Eşek, Sığır, Koyun ve Keçilerde Genel Anestezi Katır, Eşek, Sığır, Koyun ve Keçilerde Genel Anestezi Öğr.Gör.Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Katır ve Eşeklerde Genel Anestezi Katırlar ve eşekler, atlara oranla Ksilazin in sedatif etkisine

Detaylı

Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer

Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 2 2 1 Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar Anksiyete, kesin olarak tanımlanabilir bir uyarıya bağlanamayan, huzursuzluk,

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

Santral sinir sistemi stimulanları ve psikotomimetik ilaçlar

Santral sinir sistemi stimulanları ve psikotomimetik ilaçlar Santral sinir sistemi stimulanları ve psikotomimetik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı internet adresi: www.farmakoloji.net

Detaylı

Aldosteron tansiyon ve vücut sıvı dengesini ayarlayan böbrek üstü bezlerinden salgılanan bir hormondur. Kandaki miktarına bakılır.

Aldosteron tansiyon ve vücut sıvı dengesini ayarlayan böbrek üstü bezlerinden salgılanan bir hormondur. Kandaki miktarına bakılır. ALDOSTERON Aldosteron tansiyon ve vücut sıvı dengesini ayarlayan böbrek üstü bezlerinden salgılanan bir hormondur. Kandaki miktarına bakılır. Aldosteron testi ne için yapılır: Bazı sıvı ve elektrolit metabolizma

Detaylı

Multipl Skleroz da semptomatik tedavi

Multipl Skleroz da semptomatik tedavi Multipl Skleroz da semptomatik tedavi Spastisite ve tremorun tedavisi Dr. Muammer KORKMAZ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği 1 Multipl skleroz (MS) santral sinir

Detaylı

Vücudumuzda çeşitli fonksiyonları düzenleyen ve kontrol eden sistemler vardır. Sinir sistemi de bunlardan birisidir. Sinir sistemi iki büyük

Vücudumuzda çeşitli fonksiyonları düzenleyen ve kontrol eden sistemler vardır. Sinir sistemi de bunlardan birisidir. Sinir sistemi iki büyük Vücudumuzda çeşitli fonksiyonları düzenleyen ve kontrol eden sistemler vardır. Sinir sistemi de bunlardan birisidir. Sinir sistemi iki büyük fonksiyonel gruba ayrılır. Otonom sinir sistemi (visseral, vejetatif

Detaylı

Uzm.Dr.Mehmet AYRANCI Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uzm.Dr.Mehmet AYRANCI Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Uzm.Dr.Mehmet AYRANCI Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği TANIM OPİOİD Analjezik, sedatif Afyon NARKOTİK Kanunlar Tıbbi amaçlı kullanımda güvenli, etkili Suistimal, bağımlılık Tanındığında

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Olgu 45 yaşında Hipertansiyon için Amlodipin 5 mg Sigara (+) Yoğun alkol kullanımı sonrası fenalık hissi Bilinci bulanık Tedavi? Aritmili Hastaya

Detaylı

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ. Amaç. Hastalık, yaralanma ya da cerrahi girişim sonrası ortaya çıkan ağrı ve diğer belirtileri ortadan kaldırmak

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ. Amaç. Hastalık, yaralanma ya da cerrahi girişim sonrası ortaya çıkan ağrı ve diğer belirtileri ortadan kaldırmak İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ İLAÇ İlaç, canlı hücrelerde oluşturduğu etki ile bir hastalığın teşhisini, iyileştirilmesi veya belirtilerinin azaltılması amacıyla tedavisini veya bu hastalıktan korunmayı mümkün kılan,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. Tabletler, tercihen yemeklerden 20 dakika önce bir miktar su ile bütün olarak yutulur.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. Tabletler, tercihen yemeklerden 20 dakika önce bir miktar su ile bütün olarak yutulur. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI EKSPAZ 40 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Otilonyum bromür 40 mg/tablet Yardımcı maddeler : Laktoz granül 50.50 mg/tablet

Detaylı

EGZERSİZ VE TERMAL STRES. Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER

EGZERSİZ VE TERMAL STRES. Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER EGZERSİZ VE TERMAL STRES Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER TERMAL DENGE ısı üretimi BMH Kas etkinliği Hormonlar Besinlerin termik etkisi Postur Çevre ısısı Vücut ısısı (37 o C±1) ısı kaybı konveksiyon, radyasyon,

Detaylı

Disophrol Repetabs Uzun Etkili Draje

Disophrol Repetabs Uzun Etkili Draje FORMÜLÜ Çekirdek: Psödoefedrin sülfat Deksbromfeniramin maleat Kaplama: Psödoefedrin sülfat Deksbromfeniramin maleat 60 mg 3 mg 60 mg 3 mg Boyar madde: Titanyum dioksit Tatlandırıcı: Şeker FARMAKOLOJİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz ile beyazımsı renkte, yuvarlak, bikonveks film tabletlerdir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz ile beyazımsı renkte, yuvarlak, bikonveks film tabletlerdir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NOSPAZM 40 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Otilonyum Bromür 40 mg Yardımcı maddeler: Laktoz SD Sodyum Nişasta Glikolat 52 mg

Detaylı

PLEGİCİL 30 ml Damla FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

PLEGİCİL 30 ml Damla FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ PLEGİCİL 30 ml Damla FORMÜLÜ 100 ml çözeltide: Asepromazin maleat 0.4068 g (0.3 g aktif baza eşdeğer) 10 Damla 1 mg etkin madde (baz olarak) içerir. (Alkol ve sodyum metil paraben içerir) FARMAKOLOJİK

Detaylı

Nikotinik Asetilkolin Reseptörlerinin Farmakolojisi. Dr. Vahide Savcı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AD

Nikotinik Asetilkolin Reseptörlerinin Farmakolojisi. Dr. Vahide Savcı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AD Nikotinik Asetilkolin Reseptörlerinin Farmakolojisi Dr. Vahide Savcı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AD 1 İçerik Giriş Nikotinik reseptörlerin yapısı Tedavi alanları

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 200 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz 175 mg Yardımcı

Detaylı

İLAÇ ETKİNLİĞİ DİYETLE NASIL DÜZENLENİR? Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

İLAÇ ETKİNLİĞİ DİYETLE NASIL DÜZENLENİR? Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İLAÇ ETKİNLİĞİ DİYETLE NASIL DÜZENLENİR? Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İDEAL FARMAKOLOJİK TEDAVİ * Etkilerin spesifik olması * Aynı düzeyde öngörülebilir

Detaylı

KEMOTERAPİYE BAĞLI BULANTI VE KUSMA. Prof Dr Deniz Yamaç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD

KEMOTERAPİYE BAĞLI BULANTI VE KUSMA. Prof Dr Deniz Yamaç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD KEMOTERAPİYE BAĞLI BULANTI VE KUSMA Prof Dr Deniz Yamaç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Giriş Kemoterapiye bağlı bulantı/kusma hastanın yaşam kalitesini etkilediği gibi, devam edecek

Detaylı

1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ

1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 9.Hafta ( 10-14 / 11 / 2014 ) 1.)İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ 2.) İLAÇLARIN VERİLİŞ YOLLARI VE ETKİSİNİ DEĞİŞTİREN FAKTÖRLER Slayt No : 13 1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ

Detaylı

Teşekkürlerimi Sunuyorum

Teşekkürlerimi Sunuyorum Sempozyum Başkanları Prof. Dr. Başar CANDER Doç. Dr. Yunsur ÇEVİK Sempozyum Genel Sekreterleri Uz. Dr. Seda DAĞAR Yrd. Doç. Dr. Afşin Emre KAYIPMAZ Uz. Dr. Mustafa EKİCİ Teşekkürlerimi Sunuyorum 1 Onur

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

Fibrinolytics

Fibrinolytics ANTİPLATELET İLAÇLAR Fibrinolytics Adezyon Aktivasyon (agonist bağlanma) Agregasyon Aktivasyon (şekil değişikliği) Antiplatelet İlaçlar Antiplatelet ilaçlar Asetilsalisilik asit (aspirin) P2Y12 antagonistleri

Detaylı

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir; KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NAC 200 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Asetilsistein 200 mg Yardımcı madde(ler): Aspartam (E 951) Sodyum hidrojen karbonat

Detaylı

HIZLI SERİ ENTÜBASYON. Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

HIZLI SERİ ENTÜBASYON. Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı HIZLI SERİ ENTÜBASYON Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı GİRİŞ Tanım Metod Araçlar İlaçlar Protokol Öneriler Öğrenim Hedefleri 1. Hava yolu girişimi gereksiniminin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama sıklığı ve süresi: Doktor tarafından uygun görülen sıklıkta ve sürede kullanılır. Günlük toplam doz 60 mg ı geçmemelidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama sıklığı ve süresi: Doktor tarafından uygun görülen sıklıkta ve sürede kullanılır. Günlük toplam doz 60 mg ı geçmemelidir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUTOPAN 10 mg Draje KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Skopolamin-N-butil bromür..10 mg Yardımcı madde(ler): Laktoz...72.400 mg Şeker...78.000

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile, yutulmalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile, yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TİREBRANT FORT 200 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 200 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü Algoritmalar Kardiyak Arrest Algoritmi Tüm nabızsız kardiyak arrest vakalarında ritim (Şoklanabilir ve Şoklanamaz): Ventriküler fibrilasyon/nabızsız Ventriküler Taşikardi (Şoklanabilir) Nabızsız Elektriksel

Detaylı

Anestezi Uygulama II Bahar / Ders:9. Anestezi ve Emboliler

Anestezi Uygulama II Bahar / Ders:9. Anestezi ve Emboliler Anestezi Uygulama II 2017-2018 Bahar / Ders:9 Anestezi ve Emboliler Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI Emboli Nedir? Damarlarda dolaşan kan içerisine hava ya da yabancı cisim girişine bağlı olarak, dolaşımı engelleyen

Detaylı