Her kazanıma uygun, kavratan, öğreten ve ölçen soru modellerini,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Her kazanıma uygun, kavratan, öğreten ve ölçen soru modellerini,"

Transkript

1 Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Yeni sisteme uygun ve çalışmalarınızda ışık tutacak KİMYA SORU BANKASI hazırladık. SORU BANKASI tamamıyla Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu nun belirlediği kazanımlara uygun hazırlanmıştır. Ayrıca bazı kazanımlar önceki sınavları ve yeni sınavlardaki soru modellerini içerecek şekilde zenginleştirilmiştir. Bu kitabı nasıl kullanmalısınız? Bu kitabın temel felsefesi siz değerli öğrencilerin çalışmaları sırasında eksik kalmayacak şekilde kazanımları öğretmesi, kolaydan zora bir yol izlemesidir. LYS KİMYA SORU BANKASI 10 üniteden ve bazı ünitelerin altında bölümlerden oluşmaktadır. Kazanım merkezli konu özetlerini ve NÖBETÇİ ÖĞ- RETMEN adı altında bazı güncel soru ve çözümlerini, Her kazanıma uygun, kavratan, öğreten ve ölçen soru modellerini, Temel düzeyden ileri düzeye doğru sıralanmış güncel, ÖSYM standartlarına uygun soruları bulacaksınız. Her bir üniteye girişte soru çözümlerinde anahtar konumunda olan özet konu anlatımları bulacaksınız. Bu anlatımları dikkatle okumalısınız. Konu anlatımlarında NÖBETÇİ ÖĞRETMEN adı altında bazı güncel sorular ve çözümlerini göreceksiniz. Yeşil renkli TEMEL DÜZEY TESTİ konuyu anlamanıza ve kavramanıza yardımcı olacak şekilde temel sorulardan oluşan testtir. Bu testteki soruları tamamen çözerek üniteyle ilgili temel bilgileri kavramış olacaksınız. Bu düzeyde her bir kazanım ayrı ayrı sorularla işlenmiştir. Mavi renkli ORTA DÜZEY TESTİ konuyla ilgili temel düzey bilgilerinizi bir sonraki düzeye taşıyan testtir. Bu düzeyde soruları tamamen çözerek bilgi düzeyinizi geliştirerek arttırmalısınız. Bu düzeyde bir kaç kazanımı bazı sorular içinde göreceksiniz. Kırmızı renkli İLERİ DÜZEY TESTİ bilgilerini daha da ileri düzeye taşıyan ve ünite hakkındaki bilgilerinizi tamamlamayı amaçlayan testtir. Bu testteki sorularda birkaç kazanımı bir arada görecek ve analiz edebilme yeteneğinizi geliştireceksiniz. Bu testteki soruları mutlaka çözmeli ve düzeyinizi artırmalısınız. Özetli konu anlatımından sonra KISA CEVAPLI (AÇIK UÇLU) SORULAR bulacaksınız. Bu sorular üniteyi genel olarak kapsayan soru modellerinden oluşmaktadır. Kitaptan en üst düzeyde yararlanabilmeniz için tüm soruları çözmeye çalışmanız, çözemediğiniz ya da yanlış yaptığınız soruları da mutlaka öğretmenlerinize danışmanız öneririz. Çünkü başarı peşinde koşuldukça gelir ve sizi hedefinize ulaştırır. Son sözde siz değerli öğretmenlerimize, KİMYA SORU BANKASI sizi öğrencilerinizle yapacağınız çalışmalarınızda tam hedefinize ulaştıracak bir kılavuzdur ve bu konuda iddialıyız. Bu kitap sizler için öğretmenlik hedefinizde bilgi düzeyinize birikim kazandıracak bir kılavuz kitaptır. Hedefinize ulaşmanıza yapacağımız katkı, bizim için en büyük mutluluk olacaktır. Levent TATKAN İTÜ Uçak Mühendisi Bu kitabın tüm yayın hakları İMES Yayıncılık'a aittir, tüm hakları saklıdır. Kitabın tamamı ya da bir kısmı, 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre yayıncının izni olmadan elektronik ortamda veya fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılamaz, yayınlanamaz, dağıtalamaz / info@imesyayinlari.com imesyayinlari@gmail.com

2 İÇERİK HARİTASI Özet konu anlatımı Yol gösterici notlar Kısa lı Sorular(Açık Uçlu Sorular) Nöbetçi Öğretmen ile öğretici örnekler Temel Düzey Testi Orta Düzey Testi İleri Düzey Testi

3 1. ÜNİTE: Modern Atom Teorisi ÜNİTE: Kimyasal Hesaplamalar ÜNİTE: Gazlar ÜNİTE: Sıvı Çözeltiler ÜNİTE: Kimya ve Enerji ÜNİTE: Tepkimelerde Hız ve Denge ÜNİTE: Kimya ve Elektrik ÜNİTE: Karbon Kimyasına Giriş ÜNİTE: Organik Bileşikler ÜNİTE: Hayatımızda Kimya İÇİNDEKİLER

4 3. BÖLÜM GAZLAR 3.1. Gazların Özellikleri (Test 1) 3.2. İdeal Gaz Yasası-Gazlarda Kinetik Teori-Gerçek Gazlar (Test ) 3.3. Gaz Karışımları-Kısmi Basınç (Test 6-7-8)

5 Gazlar 3.1. Gazların Özellikleri Gazlar maddenin üçüncü hali olup en düzensiz haldir. Bulundukları kabın hacmini ve şeklini alırlar. Kendi aralarında homojen karışım oluştururlar. Genleşme katsayıları katı ve sıvılardan büyüktür. Gazlar için genleşme katsayısı ayırt edici değildir. Bulundukları kabın çeperlerine çarparak basıncı oluştururlar ve bu basınç kabın her noktasında aynıdır. Aynı sıcaklıktaki gazların kinetik enerjileri eşittir. Aynı kapta bulunan farklı gazların hacimleri ve sıcaklıkları eşittir. Gaz tanecikleri arasındaki boşluklar fazla olduğundan çekim kuvvetleri katı ve sıvılara göre azdır. Gaz tanecikleri doğrusal gelişigüzel üç boyutlu hareket ederler. Sıcaklık, basınç, hacim ve mol nicelikleri gazları niteleyen 4 özelliktir İdeal Gaz Yasası İdeal Gaz: Tanecikleri arasında itme ve çekme kuvvetlerinin olmadığı ve gaz taneciğinin hacmi toplam gazın hacmi yanında ihmal edilen gaz modeline ideal gaz denir. Gerçek gazlar yüksek sıcaklıklarda ve düşük basınçlarda ideal davranırlar. Aynı koşullarda gazların ideallikleri karşılaştırılırken polarlık-apolarlık ve mol kütlelerine bakılır. Genel olarak apolar gaz polar gaza göre daha çok idealdir. Mol kütlesi küçük olan gaz büyük olana göre daha idealdir. CH 4 gazı CO 2 gazına göre daha idealdir. SO 2 gazı CO 2 gazına göre ideallikten daha çok sapmıştır. Gazların sıvılardaki çözünürlüğü basınçla doğru, sıcaklıkla ters orantılıdır Gaz Yasaları Boyle Mariotte Yasası: P 1.V 1 =P 2.V 2 Basınç Hacim İlişkisi (n ve T sabit) Charles Yasası: V 1.T 2 =V 2.T 1 Hacim Sıcaklık İlişkisi (n ve P sabit) Gay Lussac Yasası: P 1.T 2 =P 2.T 1 Basınç Sıcaklık İlişkisi (n ve V sabit) Avogadro Yasası: V 1.n 2 =V 2.n 1 Hacim mol İlişkisi (P ve T sabit) 3.2. Gazların Yoğunluğu Katı ve sıvılara göre gazların yoğunluğu çok küçük, hacimleri ise çok büyüktür. Bir gazın yoğunluğu sıcaklık ve basınca bağlı olarak değişebilir. Sabit hacimde sıcaklık değişimi gazın yoğunluğunu etkilemez. Sabit hacimde kütle değişimi yoğunluğu doğru orantılı etkiler. Sabit basınçta yoğunluk, sıcaklık ile ters orantılıdır. Sabit basınçta kütle değişimi yoğunluğu değiştirebilir. Aynı sıcaklıkta aynı gazdan ya da mol kütlesi aynı olan farklı gaz eklendiğinde yoğunluk değişmez. Aynı sıcaklıkta mol kütlesi büyük olan gaz eklenirse yoğunluk artarken mol kütlesi küçük olan gaz eklendiğinde yoğunluk azalır Gazların Difüzyonu ve Efüzyonu Bir gazın başka bir gazın içinde yayılmasına difüzyon, boşlukta yayılmasına ise efüzyon denir. Difüzyon ve efüzyon sadece sıcaklık ile değişir. V X = Ģ M Y T X = t Y V Y T Y M X t X V: Hız, M: Mol kütlesi, t: süre, T: Mutlak sıcaklık Sabit hacimde sıcaklık ve mol sayısı arttıkça çarpma sayısı artar. Sabit basınçta sıcaklık arttıkça birim zamanda birim yüzeye yapılan çarpma sayısı azalır Gazların Karıştırılması ve Kısmi Basınç Birbirine bağlı kaplar arasındaki musluk açıldığında gazlar karışarak tüm kaba yayılırlar. Her bir gazın kaba tek başına uygulamış olduğu basınca kısmi basınç denir. Gazlar reaksiyonsuz ve molsüz karışırsa son basınç, P son.v son = P 1 V 1 + P 2 V 2 formülünden bulunur. Gazlar mollü ve reaksiyonsuz-reaksiyonlu karışırsa son basınç P 1 V 1 = P 2 V 2 formülünden bulunur. (T sabittir) n 1 n 2 (Reaksiyon öncesi) (Reaksiyon sonrası) durum durum Gazlar molsüz ve reaksiyonlu karışırsa sabit sıcaklıkta P.Vån ilişkisinden faydalanarak son basınç P son V son = n son formülünden bulunur. 76 LYS Kimya Soru Bankası

6 Gazlar ÖRNEK: 1. kap X(g) 3 atm 2L TK 2. kap Y(g) 4 atm 3L TK a) Sabit sıcaklıkta musluk açılırsa son basınç kaç atm olur? P son V son = P 1 V 1 + P 2 V 2 P son.5 = Pson=3,6 atm olur. O 2 2 atm V SO 2 3 atm 2V Çözüm: 2SO 2 + O 2 2SO 3 6V mol 2V mol 4V mol 4V mol 2V mol artar P.Vån n Toplam = 4V + 2V = 6V mol V Toplam = 3V Soru: Sekildeki sistemde sabit sıcaklıkta musluk açılıp gazlar tam verimle tepkimeye giriyorlar. Son durumdaki toplam basınç kaç atm olur? P T.V T = n T P T.3V = 6V P T = 2 atm b) Musluk açıldığında X in kısmi basıncı ne olur? P 1 V 1 = P 2 V 2 formülünden 3 2= P X 5 P X = 1,2 atm c) Musluk açıldığında Y nin kısmi basıncı ne olur? P 1 V 1 = P 2 V 2 formülünden 4 3= P Y 5 P Y = 2,4 atm Boş 3.3. Gazların su üstünde toplanması Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşarak sabit sıcaklıkta sıvı-buhar dengesini oluştururlar. Sıvının dengedeki buharlarının sıvı yüzeyine yapmış olduğu basınca sıvı-buhar denge basıncı denir. Sıvı saf olduğu şartlarda buhar basıncı sadece sıcaklık ile değişir. Sıcaklık arttıkça buhar basıncı artar. Su üstünde suda çözünmeyen gaz toplanırsa toplam basınç, gazın kısmi basıncı ile suyun buhar basıncının toplamına eşittir. P 0 O 2 6 mol 2V T N 2 4 mol 3V T Soru: Sabit sıcaklıkta musluk açılırsa son basınç ve O 2 nin kısmi basıncı kaç cm olur? Çözüm: P 1 V 1 P = son V son 90 3V P = son 5V P son = 135 n 1 n son 4 10 cm Son durumda hacim ve sıcaklık aynı olduğundan basınç mol ile doğru orantılıdır. n T = 10 mol P Toplam = 135 cm n O2 = 6 mol P O2 =? 90 cm 10 mol gaz 135 cm basınç yaparsa 6 mol O 2 gazı x x= 81 cm = P O2 N 2 (g) H 2 O (g) H 2 O (s) Serbest piston P 0 = P Toplam = P N2 + P H2 O Yukarıdaki kap sisteminde, sıcaklık artarsa; Toplam basınç değişmez. Suyun buhar basıncı artar. N 2 nin kısmi basıncı azalır. H 2 O sıvı molekülleri sayısı azalır. H 2 O gaz molekülleri sayısı artar. Birim hacimdeki buhar molekülleri sayısı artar. Sabit sıcaklıkta piston aşağı itilirse; Toplam basınç artar Suyun buhar basıncı değişmez. N 2 nin kısmi basıncı artar. Birim hacimdeki buhar molekülleri sayısı değişmez. H 2 O sıvı molekülleri sayısı artar. H 2 O gaz molekülleri sayısı azalır. LYS Kimya Soru Bankası 77

7 Gazlar 3.2. Gerçek Gazlar Öz hacmi olan ve tanecikleri arasındaki itme çekme kuvvetleri ihmal edilmeyen gazlara gerçek gaz denir. Sıcaklık azaldıkça, basınç arttıkça, molekül ağırlığı arttıkça gazların idealden sapma miktarları artar. Bulunduğu sıcaklıkta hiç bir basınçla sıvılaştırılamayan akışkanlara gaz denir. Bulunduğu sıcaklıkta basınçla sıvılaştırılabilen akışkanlara buhar denir. Her gaz için öyle bir sıcaklık değeri vardır ki bu sıcaklığın üzerindeki bir sıcaklıkta hiçbir basınçla sıvılaşma gerçekleştirilemez. İşte bu sıcaklığa kritik sıcaklık denir. Kritik sıcaklıktaki buharın sıvılaşması için gerekli olan minimum basınca da kritik basınç denir. Kısacası bir akışkan kritik sıcaklığın üzerinde ise gazdır. Kritik sıcaklığın altında ise buhardır. Aniden buhar haline geçerken bulunduğu ortamın soğumasına neden olan akışkanlara soğutucu akışkanlar denir. Bir gaz idealden ne kadar saparsa bulunduğu ortamı o derece iyi soğutur. Soğutucu akışkanların en önemli iki özelliği şudur: 1. Kritik sıcaklığı oldukça yüksek olmalı 2. Kaynama noktası oldukça düşük olmalıdır. 78 LYS Kimya Soru Bankası

8 KISA CEVAPLI SORULAR 1. Aynı koşullarda gazların eşit molleri eşit hacim kaplar. Bu gaz yasası hangi bilim insanına aittir? : Avogadro 5. Boyle - Mariotte yasasında belli bir miktar gazın sabit sıcaklıkta basınç ile hacim çarpımı.... Boşluğa gelecek uygun kelimeyi yazınız. : Sabittir 2. Aynı kapta bulunan gazların hacimlerinin dışında hangi özellikleri de kesinlikle eşittir? : Sıcaklık 6. Victor - Meyer yöntemi ile uçucu bir sıvının hacminin ölçülmesi ilkesine dayanarak sıvının... kütlesi hesaplanır. Boşluk kısma gelecek uygun kelime nedir? : Mol 3. Kapalı kaptaki gazın basıncını ölçen aletlere ne ad verilir? : Manometre 7. Gazların bir boşlukta yayılmasına ne denir? : Efüzyon 4. Toriçelli deniz seviyesinde açık hava basıncını ölçmek için cıva sıvısını kullanmıştır. Bunun en temel nedeni cıvanın hangi özelliği ile ilgilidir? : Yoğunluk 8. Bir gazın başka bir gazın içine yayılmasına ne ad verilir? : Difüzyon LYS Kimya Soru Bankası 79

9 Gazlar 9. Sabit hacimli kapta bir miktar H 2 ve CH 4 gazları bulunmaktadır. Sabit sıcaklıkta kaba CH 4 eklenirse He un kısmi basıncı nasıl değişir? : Değişmez 13. Serbest pistonlu kapta CH 4 gazı bulunmaktadır. Kaba sabit sıcaklıkta O 2 gazı eklenirse gaz yoğunluğu nasıl değişir? : Artar 10. Sabit basınçlı kapta bir miktar N 2 ve O 2 gazları bulunmaktadır. Sabit sıcaklıkta kaba N 2 gazı eklenirse O 2 nin kısmi basıncı nasıl değişir? : Azalır 14. Faz diyagramında üç eğrinin birleştiği noktaya... nokta denir. Boşluğa uygun kelimeyi yazınız. : Üçlü 11. Sabit sıcaklıkta hacmi azaltılarak basıncı artırılan ideal bir gazın kinetik enerjisi nasıl değişir? : Değişmez 15. Suyun üzerindeki basınç arttıkça donma noktası.... Boşluk kısma doğru ifadeyi yazınız. : Azalır 12. Serbest pistonlu kapta bulunan gaz ısıtıldığında birim zamanda birim yüzeye olan çarpma sayısı nasıl değişir? : Azalır 16. Moleküller arası itme - çekme kuvvetleri ihmal edilmeyen ve öz hacimleri olan gazlara... gaz denir. Boşluğa uygun kelime yazınız. : Gerçek 80 LYS Kimya Soru Bankası

10 TEST 1 1. Gazların özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? CCC_11.3.1_1 A) Bulundukları kabın çeperlerine çarparak basıncı oluştururlar. B) Kendi aralarında daima homojen olarak karışırlar. C) Her gazın kendine özgü genleşme katsayısı vardır. D) Kolayca sıkıştırılabilir ve genleşebilir. E) Akışkanlıkları yüksektir. 3. ÜNİTE: GAZLAR 4. Aşağıdakilerden hangisi gazları betimleyen özelliklerden biri değildir? EEE_11.3.1_1 A) Sıcaklık B) Mol sayısı C) Hacim D) Basınç E) Öz ısı 2. Aynı koşullardaki gazlar ile ilgili; BBB_ _1 I. Ortalama kinetik enerjieri eşittir. II. Katı ve sıvılara göre daha çok genleşirler. III. Katı ve sıvılara göre genleşme katsayıları düşüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? DDD_11.3.1_1 A) Aynı sıcaklıktaki gazların ortalama kinetik enerjileri eşittir. B) Aynı kaptaki farklı gazların hacimleri ve sıcaklıkları eşittir. C) Tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri yok denecek kadar azdır. D) Yoğunlukları aynı koşullarda katı ve sıvılara yakındır. E) Gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşittir. 3. Gazları niteleyen özelliklerden sıcaklık ile ilgili; I. Termometre ile ölçülür. II. En çok kullanılan birimleri Celsius (ºC) ve Kelvin (K) dir. III. Ortalama kinetik enerjinin bir ölçüsüdür. IV. Sağlıklı bir bireyin vücut ısısı yaklaşık 36,5 ºC dir. 6. Basınç birimleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? CCC_ _1 A) 1 bar = 10 5 Pa B) 1 atm = Pa C) 1 atm = 76 torr D) 0,25 atm = 19 cm E) 0,3 atm = 30397,5 Pa DDD_11.3.1_1 yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve IV C) I, III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV LYS Kimya Soru Bankası 81

11 3.1. Gazların Özellikleri 7. Hacim birimleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? EEE_ _1 A) 1 m 3 = 1000 L B) 1 cm 3 = 1 ml C) 1 dm 3 = 1 L D) 1 L = 1000 cm 3 E) 1 m 3 = 1 dm g SO 3 gazının 3 L hacim kapladığı şartlarda 8 g H 2 gazı kaç L hacim kaplar? (S : 32, O : 16, H : 1) AAA_11.3.1_1 A) 24 B) 18 C) 12 D) 6 E) 4 8. Açık hava basıncının 760 mm olduğu bir ortamda cıva sıvısı yerine yoğunluğu 3,8 g/ cm 3 olan X sıvısı kullanılırsa sıvı yüksekliği kaç cm olur? (d : 13,6 g/cm 3 ) AAA_11.3.1_1 A) 272 B) 136 C) 54,4 D) 27,2 E) 13, Cº de belirli bir miktar gazın hacmi 8L iken basıncı 2 atm dir. Aynı sıcaklıkta gazın basıncı 5 atm e getirilirse hacmi kaç L olur? BBB_11.3.1_1 A) 2,8 B) 3,2 C) 4,2 D) 18 E) P O V,T 12. P hava = 75 cm M X (g) X(g) 5cm EEE_11.3.1_1 Civa Şekildeki kaptaki gaza, I. M musluğunu açma II. Sıcaklığı azaltma III. Kabın hacmini büyütme işlemlerinden hangileri tek başına uygulandığında manometrenin kollarındaki civa seviyeleri eşitlenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III BBB_11.3.1_1 Y(g) Civa Civa 15cm Şekildeki kapta bulunan X gazının basıncı kaç cm dir? A) 45 B) 55 C) 65 D) 85 E) LYS Kimya Soru Bankası

12 3.1. Gazların Özellikleri 13. P O 15. I. Belirli bir miktar gazın sabit sıcaklıkta basınç ve hacim değerlerinin çarpımları sabittir. BBB_11.3.1_1 X Civa I h Y Civa II 40 cm Açık hava basıncının 1 atm olduğu bir ortamda X ve Y gazlarının basınçları birbirine eşittir. Buna göre, I. manometrenin civa seviyeleri arasındaki fark kaç mm dir? A) 720 B) 360 C) 116 D) 36 E) 18 EEE_11.3.1_1 II. Pistonlu bir kapta mutlak sıcaklığı 2 katına çıkarılan gazın hacmi de 2 katına çıkar. III. Aynı koşullarda gazların eşit sayıları eşit hacim kaplar. Yukarıda verilen ideal gazların özelliklerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 14. Şekildeki hareketli pistonlu kapta bir miktar X gazı bulunmaktadır. M X 16. h Boşluk X(g) P O AAA_11.3.1_2 Aynı sıcaklıkta piston üzerindeki M cismi kaldırıldığında X gazının basıncı ve PV değeri için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? P PV A) Azalır Değişmez B) Değişmez Artar C) Azalır Artar D) Artar Azalır E) Değişmez Değişmez 15 cm Açık hava basıncının 75 cm olduğu ortamda kapalı uçlu manometredeki seviyesi farkı kaç cm dir? CCC_11.3.1_1 A) 45 B) 50 C) 60 D) 75 E) 85 LYS Kimya Soru Bankası 83

13 TEST 2 3. ÜNİTE: GAZLAR 1. P O =1 atm 3. P O = 76 cm X 2V Su Y 2V Boşluk 76 cm 76 cm Hava 1atm X (g) h cm Y (g) P O =1 atm Z Yukarıda verilen manometre sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? DDD_11.3.1_2 BBB_11.3.1_2 5V Su 1 cm Aynı sıcaklıktaki X, Y, Z gazlarının basınçları arasındaki ilişki nasıldır? (d su = 1 g/cm 3, d civa = 13,6 g/cm 3 ) A) X > Y > Z B) Z > X = Y C) Y > Z > X D) Y > X > Z E) Z > X > Y A) X 'in basıncı Y nin basıncına eşittir. B) X 'in basıncı 152 cm dir. C) h yüksekliği 76 cm dir. D) Dış basınç arttırılırsa X 'in basıncı artar. E) Y 'nin basıncı dış basınçtan 76 cm daha fazladır. 2. M 4. P O Boş H 2 O 68 cm Y(g) h 2 X (g) II h 26 cm AAA_11.3.1_2 X(g) II Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta M musluğu açılıp kaba bir miktar X gazı gönderiliyor ve musluk kapatılıyor. I ve II nolu manometrelerdeki h 1 ve h 2 yükseklikleri nasıl değişir? I II A) Artar Azalır B) Azalır Değişmez C) Artar Artar D) Azalır Artar E) Değişmez Azalır h 1 Açık hava basıncının 1 atmosfer olduğu yukarıdaki sistemdeki II. manometrenin sağ kolundaki h yüksekliği kaç cm dir? (d = 13,6 g/cm 3, d H2 O = 1 g/cm3 ) CCC_11.3.1_2 A) 5 B) 23 C) 45 D) 50 E) LYS Kimya Soru Bankası

14 3.1. Gazların Özellikleri 5. P O = 75 cm 8. Hacim P 2 P 1 Yanda belli bir miktarda alınan gazın sıcaklık hacim grafiği verilmiştir. X Y A Su 68 cm Civa 10 cm EEE_11.3.1_2 Sıcaklık Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? BBB_11.3.1_2 Yukarıdaki sistemde X ve Y gazlarının basınçları kaçar cm dir? (d su =1 g/cm 3, d cıva =13,6 g/cm 3 ) P x P y A) A) Charles yasası diye bilinir. B) P 2 basıncı P 1 basıncından küçüktür. C) Sıcaklık birimi Cº olarak alınmıştır. D) A noktası 273 Cº yi gösterir. E) Sıcaklık ve hacim aynı oranda artmıştır. B) C) D) E) I. Mol sayısı arttırılan bir gazın basıncı artar. II. Sıcaklığı arttırılan bir gazın hacmi artar. III. Sürtünmesiz hareketli pistonla kapatılmış kapta mol sayısı ve sıcaklık arttırılırsa basınç değişmez. Gazlarla ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? CCC_11.3.1_2 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 9. Denizin belli bir derinliğinde oluşan hava kabarcığının 0,8 cm 3 hacime sahip olduğu ölçülmüştür. Sabit sıcaklıkta hava kabarcığı yükselerek deniz seviyesine yakın bir yere geldiğinde hacmi 3,2 cm 3, basıncı ise 78 cm olarak ölçülmektedir. Buna göre, I. Başlangıçtaki hava kabarcığının yapmış olduğu basınç 312 cm dir. II. Havanın basınç hacim değeri artmıştır. III. Basınç ile hacim arasındaki ters orantı ilişkisi Boyle Mariotte yasası olarak bilinir. 7. Serbest piston He gazı CCC_11.3.1_2 ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III Yukarıda verilen sistemde sıcaklık artırılırsa, I. Basınç II. Tanecikler arası uzaklık III. Ortalama kinetik enerji IV. Basınç Hacim değeri niceliklerinden hangileri artar? DDD_11.3.1_2 A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 10. Sürtünmesiz pistonlu bir kapta bulunan bir miktar H 2 gazının hacmi 0,80 L, sıcaklığı ise 127 Cº olarak öçlülüyor. Gazın sıcaklığı 300 Cº arttırılırsa son hacmi kaç L olur? BBB_11.3.1_2 A) 1,2 B) 1,4 C) 1,6 D) 1,8 E) 2,4 LYS Kimya Soru Bankası 85

15 TEST 3 3. ÜNİTE: GAZLAR gram N 2 16 gram XO 2 5. Sabit hacimli bir kapta 20 C ta 2 gram H 2 gazı vardır. Bu sisteme; I. Sıcaklığı 40 C a çıkarmak. 4V, T 2V, T Yukarıdaki N 2 ve XO 2 gazları şekildeki gibi dengededir. X in atom kütlesi kaçtır? (O: 16, N: 14) BBB_11.3.1_1 A) 56 B) 32 C) 20 D) 16 E) 14 BBB_11.3.?_1 II. Aynı sıcaklıkta 4 gram He gazı göndermek. III. Aynı sıcaklıkta 6, tane atom içeren hidrojen molekülü göndermek. işlemlerinden hangileri ayrı ayrı yapıldığında basınç iki katına çıkar? (H:1, He:4) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III cm 40 cm 45 cm 20 cm 3. Kapalı bir kapta 32 gram O 2 gazı varken basınç P dir. Sabit sıcaklıkta 64 gram O 2 gazı eklenip kabın hacmi 3 katına çıkarılırsa basınç kaç P olur? (O: 16) AAA_11.3.?_1 A) P B) 2P 3 I Dış basıncın 80 cm olduğu ortamda özdeş tüpler eşit sayıda gaz molekülleri ile doludur. I. tüpün sıcaklığı 27 C olduğuna göre, aynı ortamda bulunan II. tüpün sıcaklığı kaç C tır? CCC_11.3.?_1 A) 27 B) 17 C) 3 D) 13 E) 23 C) 3P 2 4. Yanda içinde H 2 gazı bulunan kaba, 8 gram CH 4 gazı ilave edilip, gazın sıcaklığı 27 C tan 127 C a çıkarıldığında basınç 9 atmosfer oluyor. AAA_11.3.?_1 II D) P 3 8 gram H 2 E) 3P Buna göre, başlangıçta basınç kaç atmosferdir? (C:12, H:1) A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) SO 2 (g) O 2 (g) Serbest piston Şekildeki kapta SO 2 ve O 2 gazları dengededir. SO 2 gazının kütlesinin O 2 gazının kütlesine oranı M SO 2 M O2 kaçtır? (S: 32, O: 16) DDD_11.3.?_1 A) 3 4 B) 3 8 C) 4 D) 10 3 E) Sabit hacimli bir kapta 50 ºC sıcaklıkta 16 gram O 2 gazı bulunmaktadır. Buna göre, I. Kaba 50 ºC de 1 gram H 2 gazı ekleme, II. Sıcaklığı 100 ºC ye yükseltme, III. Sıcaklığı 25 ºC ye düşürüp, 64 gram O 2 gazı ekleme işlemleri ayrı ayrı uygulandığında hangilerinde basınç 2 katına çıkar? (O: 16, H:1) AAA_11.3.?_1 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 86 LYS Kimya Soru Bankası

16 3.2. İdeal Gaz Yasası-Gazlarda Kinetik Teori-Gerçek Gazlar ºC sıcaklıkta 4 litrelik bir kapta 11,2 atm basınç yapan H 2 gazı kaç g dır? (H: 1) BBB_11.3.?_1 9. X ve Y gazlarının ortalama kinetik enerjileri eşittir. EEE_11.3.?_1 11. Buna göre, X ve Y gazları için I. Sıcaklıkları eşittir. II. Homojen karışım oluştururlar. III. Molekül kütleleri aynı ise yayılma hızları eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III NO C 2 H 6 Aynı sıcaklıkta, hacimleri eşit olan iki kapta, eşit kütlede NO ve C 2 H 6 gazları bulunmaktadır. Bu iki gaz için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (N:14, O:16, C: 12, H: 1) CCC_11.3.?_1 A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? DDD_11.3.?_1 A) Gazların kinetik enerjileri mutlak sıcaklık oranında artar veya azalır. B) Sabit hacimli kaptaki gazın yoğunluğu sıcaklığa bağlı değildir. C) Yüksek sıcaklık ve düşük basınçta gerçek gazlar ideale yaklaşır. D) Aynı koşullarda mol kütlesi büyük olan gaz daha idealdir. E) P.V = n.r.t formülüne uyan gazlar idealdir. A) Moleküllerin ortalama kinetik enerjileri aynıdır. B) I. kaptaki atom sayısı, II. kaptaki C atomları sayısına eşittir. C) Molekül sayıları farklıdır. D) Gazların kaba yaptıkları basınçlar eşittir. E) II. kaptaki toplam atom sayısı I. kaptakinden büyüktür atm basınçta 0 ºC sıcaklıkta, 11,2 litrelik sabit hacimli bir kapta bir miktar NO gazı vardır. Aynı sıcaklıkta kaptaki gaz basıncının 4 atm olması için kaba kaç gram He gazı eklenmelidir? (He: 4) DDD_11.3.?_1 A) 16 B) 12 C) 8 D) 6 E) Soğutucu akışkanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? CCC_11.3.2_1 A) Yanıcı ve zehirli olmamalıdır. B) Uygun basınçta sıvılaşmalı ve buharlaşabilmelidir. C) Kritik sıcaklığı düşük olmalıdır. D) Çevreye zarar vermemelidir. E) Kaynama noktası düşük olmalıdır. 14. I. Bulunduğu sıcaklıkta hiç bir basınçta sıvılaşmayan sıkıştırılabilir akışkanlara gaz denir. EEE_11.3.?_1 II. Bulunduğu sıcaklıkta uygun basınçta sıvılaşabilen akışkanlara buhar denir. III. Kritik sıcaklığın üzerindeki bir sıcaklıkta madde sadece gaz özelliği gösterir. Akışkanlarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 15. Basınç Mol Kütlesi Sıcaklık I. 0,1 atm 16 0 ºC II. 0,2 atm 32 0 ºC III. 0,1 atm 4 27 ºC BBB_11.3.?_1 Yukarıda verilen gazların ideallikten sapma miktarlarının karşılaştırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) III > I > II B) II > I > III C) II > III > I D) III > II > I E) I > II > III LYS Kimya Soru Bankası 87

17 TEST 4 1. CH 4 gazının 80 sn de efüzlendiği bir ortamda aynı koşullarda ve aynı hacimdeki He gazı kaç sn de efüzlenir? (He : 4, C : 12, H : 1) BBB_11.3.?_2 A) 60 B) 40 C) 20 D) 10 E) 5 3. ÜNİTE: GAZLAR 4. Victor Meyer yöntemi ile ilgili, I. Uçucu sıvıların mol kütlelerinin belirlenmesinde uygulanan bir yöntemdir. II. Kütlesi bilinen uçucu sıvıların hacminin ölçülmesi ilkesine dayanır. BBB_11.3.?_2 III. Uçucu sıvının mol kütlesi n = m / M A formülünden hesaplanır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III cm He SO 2 A B Yukarıda verilen sistemdeki gazlar aynı anda ve aynı sıcaklıkta cam borunun her iki ucundan gönderiliyor. Gazlar ilk olarak hangi konumda karşılaşırlar? (He: 4, O: 16, S: 32) CCC_11.3.?_2 A) A ucundan 64 cm uzaklıkta B) B ucundan 80 cm uzaklıkta C) A ucundan 256 cm uzaklıkta D) B ucundan 128 cm uzaklıkta E) A ucundan 16 cm uzaklıkta 5. Belli bir miktar gazın 127 ºC de 2 atm basınçta 8L hacim kapladığı tespit ediliyor. Gazın sıcaklığı 327 ºC ye çıkartılıp hacmi 4L ye getiriliyor. DDD_11.3.?_2 Buna göre, gazın son basıncı kaç atm dir? A) 16 B) 12 C) 8 D) 6 E) ºC de 5,6 L lik kapta 6,4 g X 2 gazının kaba uyguladığı basınç 1,6 atm dir. AAA_11.3.?_2 Buna göre, X'in atom ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir? A) 16 B) 19 C) 32 D) 38 E) atm basınçta ve 273 ºC de yoğunluğu 2,5 g/l olan gazın mol kütlesi aşağıdakilerden hangisidir? BBB_11.3.?_2 A) 14 B) 28 C) 56 D) 64 E) LYS Kimya Soru Bankası

18 3.2. İdeal Gaz Yasası-Gazlarda Kinetik Teori-Gerçek Gazlar 7. Kritik sıcaklığın üzerindeki bir sıcaklıkta bulunan akışkan ile ilgili; AAA_11.3.?_2 I. Buhar özelliği gösterir. II. Gaz özelliği gösterir. III. Basınçla sıvılaştırılabilir. IV. Soğutarak sıvılaştırılabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) II ve IV B) I ve II C) I, II ve III D) I, III ve IV E) II, III ve IV 10. Gerçek gazlarla ilgili; EEE_11.3.?_2 I. Öz hacimleri ihmal edilemeyecek kadar büyüktür. II. Sıcaklık azaldıkça ve basınç yükseldikçe ideallikten uzaklaşırlar. III. Sıkışma genleşme sırasında sıcaklık değişimi ne kadar fazla ise ideallikten sapma miktarı o derece fazla olur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 8. Karbondioksidin faz diyagramı yandaki gibidir 5,2 A Basınç (atm) Katı B C Sıvı Gaz D 57 Sıcaklık (ºC) Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? DDD_11.3.?_2 A) B noktasında katı, sıvı ve gaz hali dengededir. B) A B eğrisi süblimleşme eğrisidir. C) B D eğrisi buharlaşma eğrisidir. D) 5,2 atm'in altındaki basınçta herhangi bir sıcaklıkta süblimleşir. E) B C eğrisi erime eğrisidir. 11. X (g) Y (g) İdeal X ve Y gazları yukarıdaki gibi aynı anda cam borunun içine gönderildiğinde tam orta noktada karşılaşıyorlar. Buna göre, X ve Y gazları ile ilgili; DDD_11.3.?_2 I. Difüzyon hızları eşittir. II. X'in mol kütlesi daha büyük ise kinetik enerjisi daha azdır. III. Mol kütleleri eşit ise kinetik enerjileri eşittir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 9. Madde Kritik sıcaklık (ºC) Kaynama noktası (ºC) I. NH II. CF 2 Cl III. F Yukarıda kritik sıcaklıkları ve kaynama noktaları verilen akışkanlardan hangileri soğutucu sistemlerde kullanılabilir? CCC_11.3.?_1 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 12. X akışkanının normal kaynama noktası 35 ºC ve kritik sıcaklığı 144 ºC dir. EEE_11.3.?_2 Buna göre, aşağıdaki sıcaklıklardan hangisinde X akışkanı soğutucu olarak kullanılamaz? A) 55 B) 80 C) 120 D) 135 E) 145 LYS Kimya Soru Bankası 89

19 TEST 5 3. ÜNİTE: GAZLAR 1. EEE_11.3.?_3 2. Kritik sıcaklık (ºC) Kaynama noktası (ºC) X Y Z Yukarıda X, Y, Z akışkanlarının kritik sıcaklıkları ve kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre; I. Oda koşullarında Y gaz, X ve Z buhardır. DDD_11.3.?_3 3. II. Normal koşullarda X buhar, Y gazdır. III. 375 ºC de her üçü de gazdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 1,0 0,006 Basınç (atm) Katı 0,01 Sıvı Buhar Kritik Sıcaklık Sıcaklık (ºC) Yukarıdaki grafik suyun faz diyagramına aittir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? CCC_11.3.?_3 O 2 (g) 70 cm h 10 cm X (g) He (g) A) Su, 280 ºC de buhar özelliği gösterir. B) Su, 380 ºC de gaz özelliği gösterir. C) Basınç arttıkça suyun donma noktası artar. D) 0,006 atm de ve 0,01 ºC de buz, su ve buharın üçü de aynı anda dengededir. E) 0,006 atm den daha düşük basınçlarda suyun sıvı haline hiç bir sıcaklıkta rastlanmaz. X (g) h/2 15 cm Şekil I de basıncı 70 cm olan O 2 gazı ile doldurulmuş balon boşaltılıp yerine bir miktar He gazı dolduruluyor ve Şekil II deki durum gözleniyor. Buna göre He gazının basıncı kaç cm dır? A) 60 B) 70 C) 80 D) 115 E) Kinetik teori ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? DDD_11.3.?_3 5. A) Bir gazın difüzyon hızı mol kütlesinin karekökü ile ters orantılıdır. B) Mutlak sıcaklığı iki katına çıkarılan bir gazın kinetik enerjisi 2 katına çıkar. C) Bir gazın difüzyon hızı mutlak sıcaklığın karekökü ile doğru orantılıdır. D) Gaz tanecikleri birbirine itme ve çekme kuvveti uygular. E) Gaz tanecikleri bulundukları kabın çeperlerine esnek çarparak basıncı oluştururlar ve bu basınç kabın her yerinde aynıdır. 6. Bir cam borunun ince deliğinden 2 mol He gazı 120 sn de efüzlenmektedir. BBB_11.3.?_3 t = 273 K 0,2 mol X 2 0,2 mol Y 2 76 cm Aynı sıcaklıkta 4 mol SO 2 gazı aynı delikten kaç saniyede efüzlenir? (S: 32, O: 16, He: 4) A) 1200 B) 960 C) 480 D) 240 E) cm Yukarıda verilen sistemde X 2 ve Y 2 gazlarının başlangıç durumları görülmektedir. Kap ısıtılıp reaksiyon gerçekleştiğinde yalnız XY 2 gazı oluşmakta ve sıcaklık başlangıçtakine göre 2 katına çıkmaktadır. Buna göre, sistemin son durumu ile ilgili; I. Manometrenin kolları arasındaki cıva düzeyi farkı 59 cm dir. CCC_11.3.?_3 II. Manometrenin sağ kolunda cıva düzeyi 22,5 cm yükselir. III. Kapta 0,2 mol gaz vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 90 LYS Kimya Soru Bankası

20 3.2. İdeal Gaz Yasası-Gazlarda Kinetik Teori-Gerçek Gazlar 7. İdeal gazlarla ilgili aşağıdaki verilen grafiklerden hangisi yanlıştır? AAA_11.3.?_3 P P.V ( n ve T sabit ( v B) D) P T P.V ( v ve n sabit T ( 10. X ve Y ideal gazlarının PV çarpımı mol sayısı değişimi grafikteki gibidir. P.V Buna göre X ve Y gazları ile ilgili; I. Sıcaklık X Y n (T sabit) (n sabit) II. Hacim n T III. Basınç E) P.V 273 (n sabit) t(ºc) AAA_11.3.?_3 niceliklerinden hangileri kesinlikle farklıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Gerçek gazlarla ilgili; DDD_11.3.?_3 I. Deneysel olarak ölçülen hacimleri ideal gaz denkleminde hesaplanan hacimlerinden fazladır. II. 1 mol SO 2 gazının basıncı, aynı hacimde ve sıcaklıktaki 1 mol CH 4 ün basıncı ile aynıdır. III. Deneysel olarak ölçülen basınçları, ideal gaz denkleminde hesaplanan basınçlarından küçüktür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Cl 2 CO V,T I M Boş V,T II Yukarıdaki şekilde I. kapta bulunan gazların toplam basıncı P dir. Bu gazlar arasında, CO + Cl 2 Æ COCl 2 tepkimesi artansız gerçekleşip, sistem tekrar ilk sıcaklığa getirildiğinde M musluğu açılıyor. Buna göre son basınç kaç P olur? EEE_11.3.?_3 A) 4P B) 2P C) P D) P 2 E) P 4 9. P a =75 cm 12. CH 4 (g) 5 cm Yukarıdaki kaba, aynı sıcaklıkta basınç 120 cm oluncaya kadar O 2 gazı gönderiliyor. Buna göre, son durumdaki gaz kütlesi ilk durumdaki gaz kütlesinin kaç katı olur? (C:12, H:1, O:16) EEE_11.3.?_3 A) 5 2 B) 3 2 C) 4 3 D) 3 E) 2 2m g O 2 m g CH K 273 ºC Aynı ortamda bulunan O 2 ve CH 4 gazları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (C:12, H:1, O:16) BBB_11.3.?_3 A) O 2 nin yoğunluğu CH 4 ün 4 katıdır. B) Basınçları O 2 > CH 4 dir. C) Hacimleri CH 4 > O 2 dir. D) Ortalama kinetik enerjileri CH 4 > O 2 dir. E) CH 4 ün difüzyon hızı O 2 nin 2 katıdır. LYS Kimya Soru Bankası 91

21 TEST 6 3. ÜNİTE: GAZLAR 1. Şekildeki sisteme; I. Piston serbest iken sıcaklığı artırmak II. Piston sabit iken sabit sıcaklıkta H 2 gazı eklemek Sürtünmesiz piston He gazı 4. 2 atm X M 4,5 atm Y 3V 2V Sabit sıcaklıkta musluk açıldığında; BBB_11.3.5_1 III. Piston serbest iken sabit sıcaklıkta H 2 gazı eklemek işlemleri uygulandığında He gazının kısmi basıncı nasıl değişir? I II III A) Değişmez Artar Azalır B) Değişmez Değişmez Azalır C) Artar Değişmez Artar D) Artar Artar Azalır E) Artar Değişmez Azalır I. X gazının basıncı artar. II. Y gazının basıncı azalır. III. Toplam basınç 3 atm olur. yargılarından hangileri doğru olur? DDD_11.3.5_1 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I ve III 5. Serbest piston 2. AAA_11.3.5_1 4 g He 1 atm Serbest piston Yukarıdaki sisteme sabit sıcaklıkta kaç gram O 2 gazı gönderilirse He gazının kısmi basıncı 0,25 atmosfer olur? (O: 16, He: 4) A) 96 B) 80 C) 64 D) 48 E) 32 X 3 atm M 1 litre 2 litre Yukarıdaki sistemde sabit sıcaklıkta musluk açıldığında gazın hacmi kaç litre olur? CCC_11.3.5_1 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 X P º =1 atm 6. B 3. V 4V 1 atm M P =? X (g) Y (g) V A He (g) V H 2 O (s) Sabit sıcaklıkta piston B konumuna getirilirse; I. Sistemin basıncı yarıya iner. EEE_11.3.5_1 Şekildeki kaplar arasındaki musluk sabit sıcaklıkta açıldığında toplam basınç 1,8 atm oluyor. Buna göre musluk açılmadan önce Y gazının basıncı kaç atm dir? A) 0,5 B) 0,8 C) 1 D) 1,5 E) 2 II. H 2 O(s) molekül sayısı azalır. III. Suyun buhar basıncı değişmez. yargılarından hangileri doğru olur? DDD_11.3.5_1 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 92 LYS Kimya Soru Bankası

22 3.3. Gaz Karışımları-Kısmi Basınç 7. EEE_11.3.5_1 E D C Hareketli piston B A M V He 2V O 2 P=3 atm Şekildeki kaplar arasındaki musluk sabit sıcaklıkta açıldığında hareketli piston eşit bölmeli silindirin hangi noktasında durur? (P o =1 atm) (Her bir bölmenin hacmi V dir.) 10. Kapalı bir kapta bulunan eşit kütledeki CH 4 ve SO 2 gazlarının yaptığı basınç 5 atmosfer olduğuna göre, SO 2 gazının basıncı kaç atmosferdir? (S: 32, O: 16, C: 12, H: 1) AAA_11.3.5_1 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) B B) C C) D D) C-D arasında E) E 11. P o =1 atm 1,2 g He Sürtünmesiz Piston 8. E E 0,4 g H 2 D C B A He, F 2 D C B A He, F 2 Yukarıda verilen sistemde He ve H 2 gazlarının kısmi basınçları kaçar atmosferdir? (H: 1, He:4) CCC_11.3.5_1 Su Şekil - I Su Şekil - II 25 C sıcaklıkta 0,1 mol He ve 0,3 mol F 2 gazları su üzerinde Şekil - I deki gibi iken piston B noktasında durmaktadır. Kaptaki toplam basınç 824 mm dir. Sabit sıcaklıkta piston E ye getirilirse her bir gazın kısmî basıncı ne olur? (25 C de H 2 O nun buhar basıncı 24 mm- dir.) DDD_11.3.5_1 P He P H2 P Su buharı He H 2 A) 0,4 0,6 B) 0,5 0,5 C) 0,6 0,4 D) 0,75 0,25 E) 0,8 0,2 A) B) C) D) E) He (g) Sürtünmesiz Piston H 2 O (s) gram SO 3 ile 8 gram O 3 gazlarının aynı sıcaklıktaki basınçları eşittir. Buna göre, hacimleri arasındaki eşitlik nasıldır? (S: 32, O: 16) BBB_11.3.5_1 A) 3V SO3 = 4V O3 B) 4V SO3 = 3V O3 C) 3V SO3 = 2V O3 D) V SO3 = 2V O3 E) 2V SO3 = 3V O3 Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta piston itilerek hacim yarıya indiriliyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? BBB_11.3.5_1 A) He'un kısmi basıncı 2 katına çıkar. B) Suyun buhar basıncı artar. C) Buhar molekülleri sayısı azalır. D) Sıvı molekülleri sayısı artar. E) Toplam basınç artar. LYS Kimya Soru Bankası 93

23 TEST 7 3. ÜNİTE: GAZLAR 1. H 2 M C 2 H 2 4. Sürtünmesiz piston P 2P 3V, T Yukarıdaki sistemde M musluğu açılıp V, T H 2 3 atm M CO 2 C 2 H 2 (g) + 2H 2(g) Æ C 2 H 6(g) tepkimesi tam verimle gerçekleştiriliyor. Sıcaklık ilk sıcaklığa getirildiğinde, basınç kaç P olur? BBB_13.5.2_2 A) P 3 B) P 2 C) P D) 3P 2 E) 2P 2 litre 3 litre Açık hava basıncının 1 atmosfer olduğu bir ortamda M musluğu açılıp yeterince beklenirse CO 2 nin kısmi basıncı kaç atmosfer olur? DDD_13.5.2_2 A) 1 5 B) 3 5 C) 2 3 D) 1 3 E) Eşit kütlede SO 3, C 3 H 4 ve NO gazları karışımının bulunduğu kaptaki toplam basınç 8,5 atm olduğuna göre, C 3 H 4 ün kısmi basıncı kaç atmosferdir? (S: 32, O: 16, N: 14, C: 12, H: 1) CCC_13.5.2_2 3. A) 6 B) 4 C) 3 D) 1,5 E) 1 Boş P O =76 cm 5. Serbest piston N 2(g) M N 2(g) 4 atm N 2(g) 2 L 1 L 1 L M Serbest piston Açık hava basıncının 1 atmosfer olduğu bir ortamda, musluklar açılıp, pistonlar itilerek gazlar ortadaki kapta toplanıyor. Buna göre bu kaptaki toplam basınç kaç atmosfer olur? BBB_13.5.2_2 A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 39 cm H 2 S (g) M NH 3(g) V T Sabit Şekildeki sistemde M musluğu açıldığında, tam verimle 2NH 3(g) + H 2 S (g) Æ (NH 4 ) 2 S (k) tepkimesi gerçekleşiyor. Tepkime sonunda açık uçlu manometrenin kolları arasındaki cıva düzeyi farkı kaç cm olur? CCC_13.5.2_2 2V A) 65 B) 58,5 C) 50 D) 26 E) 13 2 cm 6. 5 atm H 2 2V, T I Pompa 1 atm H 2 V, T II Sabit sıcaklıkta I. kaptaki gazın % kaçı II. kaba aktarılırsa II. kaptaki basınç 3 atm olur? EEE_13.5.2_2 A) 80 B) 60 C) 50 D) 40 E) LYS Kimya Soru Bankası

24 3.3. Gaz Karışımları-Kısmi Basınç 7. Bir kapta 10 g neon gazı, 3 g hidrojen gazı ve bir miktar oksijen gazı vardır Karışımın toplam basıncı 2 atmosfer, hidrojenin kısmi basıncı 1,2 atm olduğuna göre, kapta kaç g oksijen vardır? (H: 1, O: 16, Ne: 20) DDD_13.5.2_2 A) 48 B) 32 C) 24 D) 16 E) ºC sıcaklıkta 2 litrelik bir kapta basıncı 30 mm olan H 2 gazı, aynı sıcaklıkta CO gazı bulunan 6 litrelik kap içine konulduğunda toplam basınç 400 mm oluyor. Aynı sıcaklıkta H 2 ve CO gazları 1 litrelik bir kaba konulursa toplam basınç kaç cm olur? DDD_13.5.2_2 A) 1200 B) 900 C) 750 D) 240 E) ºC de 5,6 L lik kapta 5,6 g N 2, 3,2 g He ve 12,8 gram SO 2 gazları bulunmaktadır. 11. P o Buna göre, I. N 2 ve SO 2 nin basınçları eşittir. II. He'un kısmi basıncı 6,4 atm dir. III. Gazların kinetik enerjileri eşittir. ifadelerinden hangileri doğrudur? (He: 4, N 2 : 28, SO 2 : 64) EEE_13.5.2_2 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III He(g) H 2 O(g) Su 25 ºC 20 cm Açık hava basıncı 720 mm iken şekilde görülen kapta su ve gaz bulunmaktadır. Sıcaklık sabit tutularak gazın hacmi yarıya indirilirse basınç kaç cm olur? (25 ºC de suyun buhar basıncı 20 mm dir) CCC_13.5.2_2 A) 144 B) 142 C) 102 D) 90 E) Oda sıcaklığında 0,2 mol H 2, 0,2 mol Ne ve 0,2 mol O 2 gazlarından oluşan karışım boş bir kaba konulduğunda toplam basınç 500 mm olarak ölçülüyor. Gazlar bir kıvılcımla patlatılıp tam verimle reaksiyon gerçekleşiyor ve sistem tekrar başlangıç koşullarına getiriliyor. Buna göre, kaptaki son basınç kaç mm olur? (Oda sıcaklığında suyun buhar basıncı: 23 mm dir) DDD_13.5.2_2 A) 125 B) 223 C) 250 D) 273 E) ,2 g CH 4 gazı 27 ºC deki suyun üstünde toplandığında toplam basınç 406,7 mm olarak ölçülüyor. Buna göre, gazın toplandığı kabın hacmi aşağıdakilerden hangisidir? (H: 1, C: 12, 27 ºC deki H 2 O nun buhar basıncı: 26,7 mm dir) BBB_11.3.?_3 A) 5,46 B) 9,84 C) 10,36 D) 18,36 E) 7,25 LYS Kimya Soru Bankası 95

25 3.3. Gaz Karışımları-Kısmi Basınç mol N 2 O 4(g) 2 atm He (g) H 2 O (b) Serbest Piston TK,V H 2 O (s) Yukarıdaki kapta bulunan N 2 O 4 gazı N 2 O 4 (g) Æ 2NO 2(g) tepkimesine göre bozunuyor. Kaptaki basınç 2T K de 6 atmosfer olarak ölçüldüğü anda N 2 O 4 ve NO 2 gazlarının mol sayıları kaçtır? AAA_13.5.2_2 n N2 O 4 n NO2 A) 1,5 3 B) 1 4 C) 1,5 2 D) 2 2 AAA_11.3.5_2 Şekildeki sistem dengede iken sıcaklık arttırılıyor. Buna göre, aşağıdaki değişimlerden hangisi doğru olur? Toplam basınç Suyun buhar basıncı He'un kısmi basıncı A) Değişmez Artar Azalır B) Değişmez Artar Artar C) Artar Artar Azalır D) Artar Artar Artar E) Değişmez Azalır Artar E) 2, V V cm 70 cm M C 2 H 6 O 2 V,T V,T 15 cm I t ºC t ºC II 55 cm Şekil I 30 cm Şekil II 60 cm Şekilde sistemde bulunan gazlar M musluğu açılarak; 2C 2 H 6 (g) + 7O 2 (g) Æ 4CO 2 (g) + 6H 2 O (g) tepkimesini gerçekleştiriyor. Sabit sıcaklıkta tepkime tamamlandığında I. ve II. monametrelerdeki cıva seviyesi farkı kaç cm dir? CCC_13.5.2_2 I. II. Şekil-I deki NH 3 gazının bir kısmı sabit sıcaklıkta N 2 ve H 2 gazlarına ayrışıyor ve Şekil-II deki durum elde ediliyor. Buna göre son durumda NH 3 ün kısmi basıncı kaç cm dir? BBB_13.5.2_2 A) 100 B) 70 C) 60 D) 45 E) 15 A) B) C) D) E) LYS Kimya Soru Bankası

26 TEST 8 3. ÜNİTE: GAZLAR Sürtünmesiz piston Aşağıdaki işlemlerden 1 atm X 2 3V M 2 atm Y 2 2V N 2 O 2 hangisi yandaki kapta bulunan O 2 nin kısmi basıncını arttırır? Şekildeki sistemde M musluğu açıldığında sabit sıcaklıkta, X 2 (g) + 2Y 2(g) Æ 2XY 2(g) tepkimesi tam verimle gerçekleştiriliyor. Son durumda X 2 nin kısmi basıncı kaç atm olur? BBB_11.3.5_3 A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D) 0,4 E) 0,5 CCC_11.3.5_3 A) N 2 gazı eklemek B) Sıcaklığı arttırmak C) N 2 gazı çekmek D) Sıcaklığı azaltmak E) He gazı eklemek 5. He (g) H 2 O (b) Sürtünmesiz Piston 2. Joule Thomson olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? DDD_11.3.5_3 A) Sıkıştırılan bir gaz bulunduğu ortamı ısıtır. B) Genişleyen gazlar bulundukları ortamı soğutur. C) Klima ve buzdolabı gibi soğutucu sistemlerin çalışması Joule Thomson olayının bir sonucudur. D) Gazın sıvılaşma noktası arttıkça genleşmesi sırasında bulunduğu ortamı daha az soğutur. H 2 O (s) Aşağıdaki işlemlerden hangisi yukarıdaki kapta bulunan He gazının kısmi basıncını arttırır? CCC_11.3.5_3 A) Sıcaklığı arttırmak B) Ne gazı eklemek C) Sıcaklığı azaltmak D) Su buharı çekmek E) He gazı eklemek E) Kaynama noktası düşük, kritik sıcaklığı yüksek olan akışkanlar soğutucu sistemlerde kullanılabilir. 6. Boşluk Boşluk 60 cm X (g) He (g) K Y (g) 40 cm 3. Bir deney tüpünde KClO 3 katısı ısıtıldığında KClO 3(k) Æ + KCl (k) O 2(g) tepkimesi gerçekleşiyor. Açığa çıkan O 2 gazı su üstünde bulunan 27 ºC deki 8,2 L lik kapta toplanıyor. Kaptaki toplam basınç 784 mm olduğuna göre, ayrışan KClO 3 kaç moldür? (27 ºC deki suyun buhar basıncı 24 mm dir) AAA_11.3.5_3 A) 2 9 B) 2 7 C) 1 3 D) 1 6 E) 1 7 V,T X (s) V,T Y (s) Yukarıda verilen sistem dengededir. Sabit sıcaklıkta K musluğu açılıp tekrar denge kuruluncaya kadar bekleniyor. Buna göre, son durumdaki toplam basınç kaç cm olur? (Başlangıçtaki He'un kısmi basıncı 30 cm dir. Sıvı hacimleri ihmal edilecektir. X ve Y arasında çözünme ve tepkime olmamaktadır.) BBB_11.3.5_3 A) 95 B) 85 C) 75 D) 65 E) 50 LYS Kimya Soru Bankası 97

27 3.3. Gaz Karışımları-Kısmi Basınç Sıcaklığı arttırılan ideal bir gazın; P o = 1 atm O 2 (g) M N 2 0,2 atm I. Kısmi basıncı II. Kinetik enerjisi Yukarıdaki sistemde N 2 nin hacmi 2L, O 2 nin hacmi 1L dir. Kaplar arasındaki musluk sabit sıcaklıkta açıldığında, son durum ile ilgili; I. Basınç 1 atm olur. II. Hacim 2 L olur. III. Kabın çeperlerine yaptığı çarpma sayısı IV. Basınç hacim değeri niceliklerinden hangileri kesinlikle artar? AAA_11.3.5_3 A) II ve IV B) II ve III C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV III. O 2 nin kısmi basıncı 0,5 atm olur. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? 11. İdeal piston P o BBB_11.3.5_3 A) Yalnız I B) II ve III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Ne gazı H 2 O gazı 8. Aşağıdaki işlemlerden H 2 O sıvısı EEE_11.3.5_3 CH 4 Ne hangisi kaptaki Ne gazının kısmi basıncını arttırır? Yukarıdaki manometrede sistem dengededir. Buna göre; I. Buhar ve gaz basıncının toplamı dış basınca (P o ) eşittir. 9. A) CH 4 gazı eklemek B) CH 4 gazı çekmek C) He gazı eklemek D) Ne gazı çekmek E) Sıcaklığı arttırmak O2 (g) N 2 (g) N 2 He (g) İdeal piston II. Sabit sıcaklıkta piston aşağı itilirse cıva sütunu sağ kolda yükselir. III. Sıcaklık artırılırsa buhar basıncı ve gaz basıncı artar. ifadelerinden hangileri doğrudur? (Ne suda çözünmez) CCC_11.3.5_3 A) Yalnız I B) I ve III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III Şekildeki sistemde piston dengede iken musluktan sabit sıcaklıkta N 2 gönderilerek musluk kapatılıyor. Buna göre; I. O 2 nin basıncı artar EEE_11.3.5_3 II. He'un basıncı azalır. III. N 2 nin hacmi artar. IV. N 2 nin basıncı artar. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 12. 2V N 2 2 mol TK 3V 0,2 atm O 2 3 mol Yukarıda verilen sistemde musluk açıldığında sadece N 2 O 4 gazı oluşmaktadır. Sıcaklık sabit tutulduğuna göre, son durumda N 2 nin kısmi basıncı kaç atm dir? BBB_11.3.5_3 TK A) 0,01 B) 0,02 C) 0,08 D) 0,25 E) 0,10 98 LYS Kimya Soru Bankası

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1.

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1. GAZLAR-1 Gazların Genel Özellikleri Maddenin en düzensiz hâlidir. Maddedeki molekül ve atomlar birbirinden uzaktır ve çok hızlı hareket eder. Tanecikleri arasında çekim kuvvetleri, katı ve sıvılarınkine

Detaylı

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir.

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. Gaz molekülleri birbirine

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-2. İnstagram:kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-2. İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-2 GERÇEK GAZLAR Gazların davranışlarını açıklayan kinetik teoriye göre; 1. Gaz tanecikleri çok küçük hacme sahip olduklarından kabın hacmine göre gaz taneciklerinin hacmi ihmal edilebilir. 2. Gaz

Detaylı

GAZLAR. Farklı sıcaklıklardaki iki gazın difüzyon hızları GAZLARIN ÖZELLİKLERİ

GAZLAR. Farklı sıcaklıklardaki iki gazın difüzyon hızları GAZLARIN ÖZELLİKLERİ GAZLAR GAZLARIN ÖZELLİKLERİ Aşağıdaki soruları doğru-yanlış olarak kodlayınız. 1. Maddenin en düzenli halidir. 2. Küçük hacimlere kadar sıkıştırılabilirler. 3. Gaz molekülleri arasındaki itme ve çekme

Detaylı

GENEL KİMYA. 10. Hafta.

GENEL KİMYA. 10. Hafta. GENEL KİMYA 10. Hafta. Gazlar 2 Gaz halindeki elementler 25 0 C ve 1 atmosfer de gaz halinde bulunan elementler 3 Gaz halindeki bileşikler 4 Gazların Genel Özellikleri Gazlar, bulundukları kabın şeklini

Detaylı

Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları

Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları İÇERİK Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları Boyle Yasası Charles Yasası Avogadro Yasası Gaz Davranışları ve Standart Koşullar İdeal ve Genel Gaz Denklemleri Gaz Karışımları Gaz Yasalarına

Detaylı

GAZLAR GAZLARIN ÖZELLİKLERİ

GAZLAR GAZLARIN ÖZELLİKLERİ GAZLARDAKİ NİCELİKLER A. MOL SAYISI Saf maddelerin mol sayısı (n), kütlesinin, mol kütlesine bölünmesi ile bulunur. Mol Kütlesi = Kütle Mol Kütlesi Mol sayısı, tanecik sayısından da bulunur. 1 mol saf

Detaylı

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI 2008 ANKARA ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI DERS SORUMLUSU:Prof. Dr. Đnci MORGĐL HAZIRLAYAN:Derya ÇAKICI 20338451 GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak

Detaylı

GAZLAR I. ) gazı, ozon (O 3. Oksijen (O 2. ) gazı, hidrojen (H 2. ) gazı, azot (N 2. ) gazı, klor (CI 2. ) gazı, flor (F 2

GAZLAR I. ) gazı, ozon (O 3. Oksijen (O 2. ) gazı, hidrojen (H 2. ) gazı, azot (N 2. ) gazı, klor (CI 2. ) gazı, flor (F 2 GAZLAR I GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Maddenin üç fiziksel hali (katı, sıvı ve gaz halleri) içinde en düzensiz halinin, gaz hali olduğunu daha önceki konulardan biliyoruz. Gaz halindeki maddenin, katı ve

Detaylı

BÖLÜM Maddenin gaz hali ile iglili, 5. Aşağıda verilen basınç birimleri ile ilgili eşitliklerden hangisi yanlıştır?

BÖLÜM Maddenin gaz hali ile iglili, 5. Aşağıda verilen basınç birimleri ile ilgili eşitliklerden hangisi yanlıştır? Gazlar / Gazların Genel Özellikleri ve Kinetik Teori BÖLÜ 3 Test. addenin gaz hali ile iglili, I. Basınç etkisiyle önemli ölçüde sıkıştırılabilir. II. Bulunduğu kabın hacmini alır. III. addenin en düzensiz

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. Bölüm m 7 GAZLAR Gazlar:

Detaylı

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 1-) 2002 OKS 3-) 4-) 2004 OKS 2-) 2003 OKS 5-) 2005 OKS 6-) 2006 OKS 10-) 2010 SBS 7-) 2008 OKS 11-) 2011 SBS 8-) 2009 SBS 2012 SBS 14-) 12-) 15-) 2015 TEOG 2014 TEOG 13-)

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR Sistem ve Hal Değişkenleri Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına sistem, bu sistemi çevreleyen yere is ortam adı verilir. İzole sistem; Madde ve her türden enerji akışına karşı

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

Maddenin. Halleri-1. Gazların Genel Özellikleri

Maddenin. Halleri-1. Gazların Genel Özellikleri Maddenin 2010 Halleri-1 Gazların Genel Özellikleri 1. AŞAĞIDA VERİLEN İFADELERİN DOĞRU YA DA YANLIŞ OLDUĞUNU YAZINIZ? 1. Taneciklerinin bir birinden etkilenmediği varsayılan maddenin haline gaz hali denir.

Detaylı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı Kuantum Sayıları Ve rbitaller 1. Başkuantum sayısı (n) belirtilen temel enerji düzeylerinden hangisinde bulunabilecek maksimum orbital sayısı yanlış verilmiştir? Başkuantum sayısı (n) Maksimum orbital

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

MADDENİN FİZİKSEL HÂLLERİ GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

MADDENİN FİZİKSEL HÂLLERİ GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ MADDENİN FİZİKSEL HÂLLERİ GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 1.MADDENİN GAZ HÂLİ: Bulunduğu hacmi doldurabilen ve bastırarak hacmi büyük ölçüde küçültülebilen akışkanlara GAZ denir. Gazların Genel Özellikleri:

Detaylı

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık maddedeki moleküllerin hareket hızları ile ilgilidir. Bu maddeler için aynı veya farklı olabilir. Yani; Sıcaklık ortalama hızda hareket eden bir molekülün hareket (kinetik) enerjisidir.

Detaylı

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik Testi Kimya Soru Bankası kitabımızı sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. Başarınıza

Detaylı

MADDE VE ÖZELIKLERI. Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1

MADDE VE ÖZELIKLERI. Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1 MADDE VE ÖZELIKLERI Katı, Sıvı ve Gazlarda Basınç 1 Katılar, sıvılar ve gazlar ağırlıkları nedeni ile dokundukları her yüzeye bir kuvvet uygular. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç, bütün

Detaylı

Sonuç olarak; gerçek gazların ideallikten sapma eğilimleri sıcaklık düştükçe ve basınç arttıkça

Sonuç olarak; gerçek gazların ideallikten sapma eğilimleri sıcaklık düştükçe ve basınç arttıkça GERÇEK GAZLAR 1.GERÇEK GAZLAR: Gaz moleküllerinin kendi hacimleri ( öz hacim ) toplam hacim yanında ihmal edilebilecek kadar küçük olan ve molekülleri arasında etkileşme bulunmayan gazlar ideal gaz varsayımına

Detaylı

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir.

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir. GAZ BASINCI 1)AÇIK HAVA BASINCI: Dünyanın çevresindeki hava tabakası çeşitli gazlardan meydana gelir. Bu gaz tabakasına atmosfer denir. Atmosferdeki gazlar da, katı ve sıvılarda ki gibi ağırlığından dolayı

Detaylı

Maddenin Halleri. Katı

Maddenin Halleri. Katı Katı Sıvı Gaz Gaz halde bulunan molekül sayısı azdır., Maddenin Halleri - Belirli bir şekli ve hacmi vardır.. - Tanecikler birbirine çok yakın ve düzenlidir. - Belli bir hacmi olmakla beraber bulunduğu

Detaylı

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi www.nazifealtin.wordpress.com MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bir maddeyi diğerlerinden ayırmamıza ve ayırdığımız maddeyi tanımamıza

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri 1 Isı ve Sıcaklık 1 Test 1'in Çözümleri 1. Sıcaklığın SI sistemindeki birimi Kelvin'dir. 6. Madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri maddenin sıcaklığı ile ilgilidir. Cisimlerin sıcaklıkları sırasıyla

Detaylı

MADDENİN HALLERİ. Gazların sıkıştırılabilme özelliği, gaz molekülleri arasındaki boşlukların büyük olmasından kaynaklanır.

MADDENİN HALLERİ. Gazların sıkıştırılabilme özelliği, gaz molekülleri arasındaki boşlukların büyük olmasından kaynaklanır. MADDENİN HALLERİ GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. Gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramının Varsayımları Boyle, Gay-Lussac ve Avagadro deneyleri tüm ideal gazların aynı davrandığını göstermektedir ve bunları açıklamak üzere kinetik gaz kuramı ortaya atılmıştır. 1. Gazlar

Detaylı

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI İdeal Gaz Karışımları İdeal gaz karışımları saf ideal gazlar gibi davranırlar. Saf gazlardan n 1, n 2,, n i, mol alınarak hazırlanan bir karışımın toplam basıncı p, toplam hacmi v ve sıcaklığı T olsun.

Detaylı

Gazların sıcaklık,basınç ve enerji gibi makro özelliklerini molekül kütlesi, hızı ve sayısı gibi mikroskopik özelliklerine bağlar.

Gazların sıcaklık,basınç ve enerji gibi makro özelliklerini molekül kütlesi, hızı ve sayısı gibi mikroskopik özelliklerine bağlar. KİNETİK GAZ KURAMI Gazların sıcaklık,basınç ve enerji gibi makro özelliklerini molekül kütlesi, hızı ve sayısı gibi mikroskopik özelliklerine bağlar. Varsayımları * Gazlar bulundukları kaba göre ve aralarındaki

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin titreşim hızı artar. Tanecikleri bir arada tutan kuvvetler

Detaylı

Ünite GAZLAR. ünite BÖLÜMLER. Bölüm 1: Gazların Özellikleri. Bölüm 2: Gaz Kanunları. Bölüm 3: İdeal Gaz Denklemi

Ünite GAZLAR. ünite BÖLÜMLER. Bölüm 1: Gazların Özellikleri. Bölüm 2: Gaz Kanunları. Bölüm 3: İdeal Gaz Denklemi Ünite ünite 3 GAZLAR BÖLÜMLER Bölüm 1: Gazların Özellikleri Bölüm 2: Gaz Kanunları Bölüm 3: İdeal Gaz Denklemi Bölüm 4: Kinetik Teori ve Difüzyon Kanunları Bölüm 5: Gerçek Gazlar Bölüm 6: Gaz Karışımları

Detaylı

İdeal gaz Moleküllerin özhacimlerinin moleküllerin serbestçe dolaştıkları tüm hacim oranı çok küçük olan (yani tüm hacim yanında ihmal edilebilecek

İdeal gaz Moleküllerin özhacimlerinin moleküllerin serbestçe dolaştıkları tüm hacim oranı çok küçük olan (yani tüm hacim yanında ihmal edilebilecek İdeal gaz Moleküllerin özhacimlerinin moleküllerin serbestçe dolaştıkları tüm hacim oranı çok küçük olan (yani tüm hacim yanında ihmal edilebilecek kadar küçük kalan), Moleküllerinin arasında çekme ve

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II Kimyasal tepkimelerde denge, sıcaklık, basınç ve denge bağıntısında yer alan maddelerin derişimlerine bağlıdır. Denge halindeki bir sistemde bu üç etkenden birini değiştirerek,

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

Gazların fiziksel davranışlarını 4 özellik belirler.

Gazların fiziksel davranışlarını 4 özellik belirler. 6. Gazlar Gazların fiziksel davranışlarını 4 özellik belirler. Sıcaklık (K), Hacim (L), Miktar (mol), Basınç (atm, Pa (N/m 2 )). Birbirlerinden bağımsız değiller, herhangi 3 tanesinden 4. hesaplanabilir.

Detaylı

DENEY FÖYÜ BALIKESİR-2015

DENEY FÖYÜ BALIKESİR-2015 DENEY FÖYÜ BALIKESİR-2015 2 İçindekiler DEVRE ŞEMASI... 3 DENEY SETİNDE KULLANILAN MALZEMELER... 3 TEORİK BİLGİ... 4 BOYLE-MARİOTTE KANUNU... 4 GAY-LUSSAC KANUNU... 7 DENEYLER... 10 Deney TE 680-01...

Detaylı

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz.

6. Aşağıdaki tablodan yararlanarak X maddesinin ne olduğunu (A, B,C? ) ön görünüz. 1. Lavosier yasası nedir, açıklayınız. 2. C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2 H 2 O tepkimesine göre 2,0 g etilenin yeterli miktarda oksijenle yanması sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesi nedir, hesaplayınız. 3.

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür.

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür. 1 GENEL KİMYA Mol Kavramı 1 Mol Kavramı Günlük hayatta kolaylık olsun diye, çok küçük taneli olan maddeler tane yerine birimlerle ifade edilir. Örneğin pirinç alınırken iki milyon tane pirinç yerine ~

Detaylı

Bilgi İletişim ve Teknoloji

Bilgi İletişim ve Teknoloji MADDENİN HALLERİ Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İstenildiğinde ortam şartları elverişli hâle getirilerek bir hâlden diğerine dönüştürülebilir. Maddenin katı, sıvı ve gaz

Detaylı

TY T Temel Yeterlilik Testi

TY T Temel Yeterlilik Testi Ortaöğretim lanı MF - 01 TY T Temel Yeterlilik Testi Kimya Ders Föyü Mol Mol: Maddeyi oluşturan tanecikleri saymayı kolaylaştıran bir paketleme sistemidir. 1. 3 S atomu için verilen; I. 1 mol S atomu 3

Detaylı

TE-680 İDEAL GAZ KANUNLARI EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ

TE-680 İDEAL GAZ KANUNLARI EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ TE-680 İDEAL GAZ KANUNLARI EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 http://www.deneysan.com

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti KALDIRMA KUVVETİ Her cisim, dünyanın merkezine doğru bir çekim kuvvetinin etkisindedir. Buna rağmen su yüzeyine bırakılan, tahta takozun ve gemilerin batmadığını, bazı balonların da havada, yukarı doğru

Detaylı

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır.

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır. MADDE VE ISI Madde : Belli bir kütlesi, hacmi ve tanecikli yapısı olan her şeye madde denir. Maddeler ısıtıldıkları zaman tanecikleri arasındaki mesafe, hacmi ve hareket enerjisi artar, soğutulduklarında

Detaylı

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir 1. Bir öğrenci sıvının kaldırma kuvveti ile ilgili aşağıdaki deney düzeneğini kurarak K cismi bağlanmış dinamometrenin havada 100N, suda 60N gösterdiğini gözlemliyor. 3. Taşma seviyesine kadar su dolu

Detaylı

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran (

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran ( Sabit oranlar kanunu Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır. Bu sabit oranın varlığı ilk defa 799 tarihinde Praust tarafından bulunmuş ve sabit oranlar kanunu şeklinde

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

Bölüm 2. Sıcaklık ve Gazların Kinetik Teorisi. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 2. Sıcaklık ve Gazların Kinetik Teorisi. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 2 Sıcaklık ve Gazların Kinetik Teorisi Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Sıcaklık ve Gazların Kinetik Teorisi Gazlarda Basınç Gaz Yasaları İdeal Gaz Yasası Gazlarda Basınç Gazlar parçacıklar arasında

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR İdeal Gaz Yasaları Gazlarla yapılan deneyler, 17. yüzyılda başlamış olup fizikokimya dalında yürütülen ilk bilimsel nitelikteki araştırmalardır. Gazlar için basınç (p), hacim (v),

Detaylı

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ Sıcaklık düşürüldükçe kinetik enerjileri azalan gaz molekülleri sıvı hale geçer. Sıvı haldeki tanecikler birbirine temas edecek kadar yakın olduğundan aralarındaki çekim kuvvetleri

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER Moleküller Arası Kuvvetler Yüksek basınç ve düşük sıcaklıklarda moleküller arası kuvvetler gazları ideallikten saptırır. Moleküller arası kuvvetler molekülde kalıcı

Detaylı

MADDENİN HALLERİ KATI SIVI GAZ SEZEN DEMİR

MADDENİN HALLERİ KATI SIVI GAZ SEZEN DEMİR KATI SIVI GAZ Maddenin halleri, katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üzere dört tanedir. Gündelik hayatta maddeler genel olarak katı, sıvı ya da gaz halinde bulunur, ancak Dünya dışında, evrendeki maddenin

Detaylı

Maddeyi Oluşturan Tanecikler-Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı. Maddeyi Oluşturan Tanecikler- Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı

Maddeyi Oluşturan Tanecikler-Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı. Maddeyi Oluşturan Tanecikler- Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı Maddeyi Oluşturan Tanecikler- Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı a) Saf Madde Kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan, ayırt edici özellikleri bulunan ve bu ayırt edici özellikleri sabit olan

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

Sıcaklık (Temperature):

Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık tanım olarak bir maddenin yapısındaki molekül veya atomların ortalama kinetik enerjilerinin ölçüm değeridir. Sıcaklık t veya T ile gösterilir. Termometre kullanılarak ölçülür.

Detaylı

Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir.

Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir. Madde Tanımı Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir. MADDENİN MADDENİN HALLERİ HALLERİ maddenin haller i MADDENİN

Detaylı

FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ

FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI KİMYA Eğitimde 30. yıl KOMİSYON ÖABT Fen Bilimleri/ Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Soru Bankası

Detaylı

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. Maddenin Sınıflandırılması

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. Maddenin Sınıflandırılması Maddenin Sınıflandırılması 1.Katı Tanecikler arasında boşluk yoktur. Genleşir. Sıkıştırılamaz 2.Sıvı Tanecikler arasında boşluk azdır. Konulduğu kabın şeklini alır. Azda olsa sıkıştırılabilir. Genleşir.

Detaylı

Maddelerin ortak özellikleri

Maddelerin ortak özellikleri On5yirmi5.com Maddelerin ortak özellikleri Maddelerin ortak özellikleri, ayırt edici özelliklerinin incelenip hallerine göre sınıflandırılmasının yapılması... Yayın Tarihi : 30 Ekim 2012 Salı (oluşturma

Detaylı

Maddeyi Oluşturan Tanecikler

Maddeyi Oluşturan Tanecikler Maddeyi Oluşturan Tanecikler a) Saf Madde : Kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan, ayırt edici özellikleri bulunan ve bu ayırt edici özellikleri sabit olan maddelere saf madde denir. Elementler

Detaylı

Maddenin Tanecikli Yapısı

Maddenin Tanecikli Yapısı Maddenin Tanecikli Yapısı MADDENİN TANIMI MADDENİN HALLERİ MADDENİN EN KÜÇÜK BİRİMİ MADDENİN DEĞİŞİMİ YAPISI Maddenin Tanımı Kütlesi olan ve boşlukta yer kaplayan her şeye madde denir. Cisim nedir? Maddenin

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDE Madde kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir. Maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi vardır. Maddenin üç fiziksel hali vardır: Katı, sıvı, gaz. HACİM Her maddenin

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ Çözeltilerin sadece derişimine bağlı olarak değişen özelliklerine koligatif özellikler denir. Buhar basıncı düşmesi, Kaynama noktası yükselmesi, Donma noktası azalması

Detaylı

5. SINIF KİMYA KONULARI

5. SINIF KİMYA KONULARI 5. SINIF KİMYA KONULARI ISI VE SICAKLIK ISI Sıcaklıkları farklı olan maddeler bir araya konulduğunda aralarında enerji alış verişi olur. Alınan ya da verilen enerji ısı enerjisi denir. Isı ve sıcaklık

Detaylı

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ( ) a) Termometreler genleşme ilkesine göre çalışır. ( ) b) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır. ( ) c) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti 1 F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

Detaylı

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 1) Suyun ( H 2 O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 10 6 m 3 olduğuna göre, birbirine komşu su moleküllerinin arasındaki uzaklığı Avagadro sayısını kullanarak hesap ediniz. Moleküllerin

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramından Gazların Isınma Isılarının Bulunması Sabit hacimdeki ısınma ısısı (C v ): Sabit hacimde bulunan bir mol gazın sıcaklığını 1K değiştirmek için gerekli ısı alışverişi. Sabit basınçtaki

Detaylı

KİMYA ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KPSS Eğitimde

KİMYA ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KPSS Eğitimde ÖABT KİMYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 40'ın üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü Eğitimde

Detaylı

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐSĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐSĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐSĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU: MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ (Konu Anlatımı) Hazırlayan: Pınar ÖZCAN Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci MORGĐL ANKARA,2008 MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ MADDE Kütlesi, hacmi

Detaylı

Ödev 1 ve Cevapları. K. mol

Ödev 1 ve Cevapları. K. mol Ödev 1 ve Cevapları 04 Mart 2005 1) a)1 atmosfer basıncının 101325 N/m^2 olduğunu ispatlayın. İpucu: Toricelli deneyinden yararlanabilirsin. b)evrensel gaz sabitinin olduğunu ispat edin. Cevap: R=0.082057

Detaylı

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI )

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI ) BAINÇ ( IVIARIN BAINCI ) 1. Düşey kesiti verilen kap, özkütlesi 4 g/cm 3 olan sıvısıyla 60 cm çizgisine kadar dolduruluyor. Buna göre, kabın tabanındaki bir noktaya etki eden sıvı basıncı kaç N/m 2 dir?

Detaylı

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E KİMY TTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. 1. Yukarıda eşit hacimli iki kapta aynı koşullar altında bulunan gazlar aradaki musluk sabit sıcaklıkta açıldığında

Detaylı

Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri

Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri * Katı maddelerin biçimi belirlidir.örneğin;ekmek,peynir,anahtar,kalem,silgi.vb.cisimlerin biçimi bulundukları kabın biçimine göre değişmez. * Sıvı ve gaz halindeki

Detaylı

Kimyanın Temel Kanunları

Kimyanın Temel Kanunları Kimyanın Temel Kanunları A. Kütlenin Korunumu Kanunu Lavoiser miktarı belli olan kalay (Sn) parçasını içinde bir miktar hava bulunan bir fanusa koyarak tartmış.daha sonra fanusu içindekilerle birlikte

Detaylı

KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI

KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI KATILARIN ve DURGUN SIVILARIN BASINCI Yeryüzünde bulunan bütün maddeler ağırlıklarından dolayı bulundukları zemin üzerine kuvvet uygular. Uygulanan bu kuvvetler cisimler üzerinde bir basınç oluşturur.

Detaylı

Maddeye hareket veren kuvveti, Isaac Newton (1642-1727) aşağıdaki matematiksel ifadeyle tanımlamıştır.

Maddeye hareket veren kuvveti, Isaac Newton (1642-1727) aşağıdaki matematiksel ifadeyle tanımlamıştır. 1 1. TEMEL TARİF VE KAVRAMLAR (Ref. e_makaleleri) Kuvvet Maddeye hareket veren kuvveti, Isaac Newton (1642-1727) aşağıdaki matematiksel ifadeyle tanımlamıştır. F=ma Burada F bir madde parçacığına uygulanan

Detaylı

ÜNİTE 4. Ünite. Maddenin Halleri MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ 234 GAZLAR 234 SIVILAR 258 KATILAR 287

ÜNİTE 4. Ünite. Maddenin Halleri MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ 234 GAZLAR 234 SIVILAR 258 KATILAR 287 ÜNİTE 4 v Ünite 4 Maddenin Halleri MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ 234 GAZLAR 234 SIVILAR 258 KATILAR 287 233 MADDENİN HALLERİ ÜNİTE 4 MADDENİN HALLERİ 1A H 2A 8A 3A 4A 5A 6A 7A He N O F Ne Cl Ar Kr Xe Rn 25

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN 4. SICAKLIK ÖLÇÜMÜ Sıcaklık Ölçümünde kullanılan araçların çalışma prensipleri fiziğin ve termodinamiğin temel yasalarına dayandırılmış olup, genellikle aşağıdaki gibidir: i.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI F- HAL DEĞĐŞĐM ISILARI (ERĐME DONMA VE BUHARLAŞMA YOĞUŞMA ISISI) 1- Hal Değişim Sıcaklıkları (Noktaları) 2- Hal Değişim Isısı 3- Hal Değişim

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 50 Soruda SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT KİMYA Tamamı Çözümlü SORU BANKASI

kpss Önce biz sorduk 50 Soruda SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT KİMYA Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 50 Soruda 35 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT KİMYA Tamamı Çözümlü SORU BANKASI KOMİSYON ÖABT Kimya Soru Bankası ISBN 978-605-318-910-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik Enerji (Energy) Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir. İş, bir cisme, bir kuvvetin tesiri ile yol aldırma, yerini değiştirme şeklinde tarif edilir.

Detaylı

ISI SICAKLIK GENLEŞME

ISI SICAKLIK GENLEŞME ISI SICAKLIK GENLEŞME SICAKLIK Bir maddenin belli bir ölçüye göre, soğukluğunu veya ılıklığını gösteren nicelik, sıcaklık olarak bilinir. Bir maddenin ortalama kinetik enerjisi ile orantılı olan büyüklüğe

Detaylı

Termodinamik İdeal Gazlar Isı ve Termodinamiğin 1. Yasası

Termodinamik İdeal Gazlar Isı ve Termodinamiğin 1. Yasası İdeal Gazlar Isı ve Termodinamiğin 1. Yasası İdeal Gazlar P basıncında, V hacmindeki bir kaba konulan kütlesi m ve sıcaklığı T olan bir gazın özellikleri ele alınacaktır. Bu kavramların birbirleriyle nasıl

Detaylı

Maddenin Fiziksel Özellikleri

Maddenin Fiziksel Özellikleri ÜNİTE 5 Maddenin Fiziksel Özellikleri Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, maddeyi yakından tanıyacak, maddenin hallerini bilecek, maddenin fiziksel özelliklerini öğrenecek, fiziksel değişmeleri kavrayacaksınız.

Detaylı

> > 2. Kaplardaki sıvıların sıcaklığı 70 o C ye getirilirse sahip oldukları ısı miktarlarını sıralayınız.

> > 2. Kaplardaki sıvıların sıcaklığı 70 o C ye getirilirse sahip oldukları ısı miktarlarını sıralayınız. 1. Tost makinesinin ısınması 2. Hızlı giden arabanın fren yapmasıyla lastiklerin ısınması 3. Yazın güneşte kalan suyun ısınması 4. Odunun yanması 5. Ütünün ısınması 6. Koşu bandında tempolu yürüyen adam

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

7. Bölüm: Termokimya

7. Bölüm: Termokimya 7. Bölüm: Termokimya Termokimya: Fiziksel ve kimyasal değişimler sürecindeki enerji (ısı ve iş) değişimlerini inceler. sistem + çevre evren Enerji: İş yapabilme kapasitesi. İş(w): Bir kuvvetin bir cismi

Detaylı