Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 52, Eylül 2017, s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 52, Eylül 2017, s"

Transkript

1 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 52, Eylül 2017, s Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kürşat TÜRKAN Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi Okan ATAHAN Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi HATAY / OVAKENT ÖZBEKLERİNDE EVLİLİK Öz Kültür, bir milleti millet yapan ve onu diğer milletlerden ayıran ve farklı kılan her unsurdur. Bu denli önemli bir yapıya sahip olan kültürün maddi ve manevi olmak üzere iki kolu vardır. Bireyler ait olduğu toplumun bir üyesi oldukları için maddi ve manevi kültür yapılarını öğrenip benimsemeye çalışırlar. Söz konusu kültürel unsurlar bireyleri bir arada tutma ve ortak bilinçle hareket etme anlayışı oluşturur. İşte bu bağlamda bireyler kültürel unsurları sosyal normlar vasıtasıyla kalıcı hâle getirir. Millî unsurlardan biri olan sosyal normlar, toplum hayatının işleyişinde önem arz etmektedir. Zira sosyal normların toplum hayatını düzenleme gibi bir işlevi de vardır. Belirli bir bölgede yaşayan insan toplulukları normlar ile düzen kurmakta ve millet olma anlayışına sahip olabilmektedir. Dolayısıyla halkın var olma durumu bu kuralların varlığıyla mümkündür. Aksi takdirde birlik ve düzen sağlanamayacağından topluluk dağılma sürecine girer. Aynı millete ait olan sosyal normlar kimi zaman bölgesel farklılık göstermesine rağmen içerisinde mutlaka toplumun kültür öğelerini barındırır. Böylelikle sosyal normlar, toplum hayatının hemen hemen her alanında karşımıza çıkmaktadır. Bu alanlardan birisi de şüphesiz ki geçiş dönemleridir. Geçiş dönemlerindeki uygulamalarda sosyal normların yaptırım gücünün olduğunu burada vurgulamakta fayda vardır. Bireylerin sosyal normlara uymaması veya normlara aykırı hareket etmesi manevi yaptırımları da beraberinde getirir. Dolayısıyla bireylerin genellikle normlara uyum çerçevesinde uygu-

2 lamalarını gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu bakımdan sosyal normlar arasında yer alan töre, gelenek ve görenekler kültürün devamını sağlar. Gerek toplumların gerek bireylerin hayatında önemli bir yeri olan geçiş dönemleri denildiğinde akla gelen doğum, evlilik ve ölüm sürecidir. Ancak bu çalışmamızda özellikle Hatay ın Ovakent Mahallesi nde yaşayan Özbeklerin sadece evlilik pratikleri üzerinde durulacaktır. Batınî bir yapıya sahip olan Özbeklerin geçiş dönemlerinden doğum ve ölüm üzerinde Türkiye de yapılan uygulamalardan çok ciddi bir fark görülmemesine rağmen soyun devamı niteliğindeki evlilik pratiklerinde ise Türkiye de yapılanlardan farklı uygulamalar olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda Özbek Türklerinin evlenme gelenekleri, saha araştırması ve katılımlı gözlem yoluyla tespit edilen bilgiler doğrultusunda değerlendirilecektir. Anahtar kelimeler: Hatay, Ovakent, Özbek, kültür, evlilik, gelenek. MARRIAGE IN HATAY / OVAKENT UZBEKS Abstract Culture is not only the crucial instrument that constructs a nation and but also distinguishes the nation from the others with its specific features. Culture, which is pretty significant for a nation, has two sections material and spiritual. Individuals of a society are eager to embrace the material and spiritual structures of the society. These cultural instruments build a conception to hold a nation together and actin a collective consciousness. In this context, individuals make these cultural components permanent via social norms. Social norms, which are part of national components, take an important place in social life mechanisms. Likewise, social norms have a function to regulate the social life. Human bodies living in a specific area set their own order and could have an understanding of being a nation. Hence, sustainability of that community is provided by these social rules. Otherwise, community has a risk of dissolution in case of lacking order and unity. Even though social norms of a nation vary in different regions, they certainly consist of cultural components. So one can come across the social norms in every spheres of community life.no doubt that one of these domain is transition rituals. Here we should emphasize the sanction power of social norms of transition rituals through practices. Disobeying or improper actions on social norms result in spiritual sanctions. Consequently, it is noticed that individuals in generalact in harmony with the norms. In this regard, morals, traditions and customs that take place among social norms provide the sustainability of culture. When it s to say transition rituals which has a special place both in societies and individuals the first things come to mind are birth, marriage and death periods. In this research, yet, the marriage practices of Uzbek community living in Ovakent town will be studied. Itis ascertained that the Uzbek community which has esoteric features has different practices about marriage which is important to sustain the lineage though there is no significant difference on birth and death practices. Within this scope, marriage traditions of Uzbek Turks will be studied through field studies and the information gathered via participant observation. 223 Keywords: Hatay, Ovakent, Uzbek, culture, marriage, tradition

3 GİRİŞ Ovakent te ilk Özbek yerleşimi 1982 yılında başlamıştır ve bugüne kadar beldeye sürekli olarak farklı yollardan gelenler bulunmaktadır. Özellikle akrabalık ve tanışıklık üzerinden kurulan bağlar, beldeye olan göçün sürekliliğine neden olmaktadır den bu yıla kadar Ovakent bir toplanma ve dağılma merkezi gibi kullanılmaya başlanmıştır ve insanlar önce Ovakent e gelip, buradan da Ankara, Konya, Aksaray ve İstanbul a akrabalarının ve tanıdıklarının yanına gitmektedir (Şahin, 2013: 480). Özbek Türklerinin Anadolu ya gelmesi, aslında ilk Türklerin geldiği zamanlara denk gelmektedir. Türkiye de yaşayan Özbek asıllılar, son yüzyıldan bu yana Anadolu da yaşamaktadırlar. 20. yüzyılda Anadolu ya göç eden Özbekler, göç etme şekillerine göre beş ana başlık altında değerlendirilebilir: 1. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı nın parçalanması ve Hicaz ın elden gitmesini müteakip şimdiki Suudi Arabistan dan göç eden Özbekler, 2. İkinci Dünya Savaşı nda Almanlara esir düşen ve savaş bittikten sonra ülkesine geri dönemeden Türkiye ye iltica eden Özbekler, yılında Afganistan dan Türkiye ye serbest göçmen olarak gelen Özbekler, 4. Afganistan ın Sovyet istilâsına uğraması sonucunda mülteci olarak komşu ülkelere sığınan ve Türkiye Devleti nin girişimleri sonucu 1982 yılında Anadolu ya getirilen Özbekler, 5. Özbekistan bağımsız olduktan sonra çeşitli sebeplerden dolayı Türkiye ye yerleşen yeni nesil Özbekler (Şahnazarov, 2008: 77). Hatay da yaşayan Özbeklerin çoğunluğu yukarıda yer alan tasnife göre dördüncü bölümde belirtilen durumdaki Özbeklerdir. Bir bölümü Hatay/Ovakent e yerleşen Özbek Türkleri yaşadıkları yerlerdeki savaş durumu dolayısıyla 1982 yılında dönemin Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye ye Afganistan dan getirtilmiştir. Yüz yetmiş bir aile olarak Türkiye ye getirilen Özbek Türkleri, Hatay başta olmak üzere Ankara, İstanbul, Tokat ve Gaziantep te iskân ettirilmiştir (KK1, KK2, KK5). Hatay iline yerleştirilen Özbek Türkleri şehir merkezine yaklaşık olarak yirmi kilometre uzaklıktaki Ovakent Mahallesi nde ikâmet etmektedir. Çalışma sırasında, Ovakent te yaşayan Özbek Türk nüfusunun 6849 olduğu ifade edilmiştir (KK1). Bununla birlikte Ovakent te yaşayıp resmî olarak kayıtlı olmayan Özbek Türklerinin de olduğu belirtilmiştir. Bu kişiler hesaba katıldığında nüfusun on bin civarında olduğu tahmin edilmektedir (KK1, KK4, KK5). 224 Ovakent te farklı Özbek Türk boyu bir arada yaşamaktadır (Eraslan, 2015: 110). Kendi içinde Özbek kültürünü yaşatmaya devam eden Ovakent Mahallesi, çevre mahallelere göre ücra bir yerdedir. Burada yaşayan Özbek Türkleri çevre kültürler ile etkileşim hâlinde olmayan dışa kapalı bir toplumdur. Hatta iletişim o kadar zayıftır ki çevre mahallerde yaşayanlar onları Afgan olarak tanımaktadır (KK2, KK5, KK9, KK10). 1. Genel Anlamda Türk Kültüründe Evlilik Evlilik, insan hayatındaki önemli dönemlerden biridir. Türk kültürüne göre evlenme, farklı cinsiyete sahip iki kişinin aile kurma esasına dayanan ilişkisi olarak nitelendirilir. Böylelikle evlenme, aile bağının kurulup toplumun işleyişini sağlamaktadır. Burada soyun devamı gözetilir. Nitekim Türk kültürü incelendiğinde çocuk sahibi olmanın gerekliliği üzerinde durulduğu görülmekte ve soyun devamına önem verildiği dikkati çekmektedir. İlk zamanlarda savaşma, avlanma gibi nedenler dolayısıyla çocuk sahibi olmanın zorunluluğunu üzerlerinde hisseden

4 Türk toplulukları günümüzde ise çocukları ailenin neşe kaynağı olarak görerek çocuk sahibi olmayı arzulamaktadır. Ancak her ne sebeple olursa olsun çocuk sahibi olma düşüncesinin altında soyun devamının sağlanması fikrinin olduğu söylenebilir. Dolayısıyla da evlenme kurumu soyun devamı için ciddi bir nitelik taşımaktadır. Bu bakımdan evlilik dönemi için çeşitli uygulamalar özen gösterilerek gerçekleştirilir. Belirli kurallara ve kalıplara uydurularak gerçekleştirilen evlenme olayı özellikle tören, töre, âdet, gelenek, görenek ve inanma bakımından zengin bir tablo çizer. (Örnek, 1995: 185). Evlilik; toplumların hukukunun, dininin, örf ve âdetlerinin belirlediği kurallara uygun olarak bir kadın ve bir erkeğin yeni bir aile oluşturmasıdır. Dilimizde evlenme veya evlendirme terimleri, evlenen erkek veya kadının ayrı bir yuva ve aile kurması anlamına gelir. Her toplumun kendine ait farklı evlilik kuralları ve merasimleri vardır. Ancak hepsinin amacı ve ortak noktası yeni bir aile kurmaktır. Bu nedenle evlilik olayının hem bireysel, hem de toplumsal boyutu vardır. İnsanlar, içinde bulundukları toplumların kurallarına göre evlenmek zorundadırlar. Evlilik, birey için hayati önem taşır. İnsanın hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birisi evliliktir. İnsan doğarken kendi aile ve çevresini seçme şansına sahip olmazken evlilik yoluyla eşini ve yeni aile çevresini seçme şansına sahiptir. Fert ve toplum için hayati önem taşıyan evlilik olayının gerçekleşmesinden önce, toplumumuz tarafından belirlenen eş seçme kıstasları ve evlilik merasimleri vardır. Bu merasimler söz kesme, nişan, kına, nikâh ve düğün gibi uygulamalardır. Türk toplumu millî ve manevi bakımdan aile kurumuna mukaddes bir değer yüklemiş, buna göre de eş seçiminde ve tercihinde çeşitli kıstaslar belirlemiştir. Bu kıstaslara bakıldığında kadında ve erkekte soy, sop, aile, ekonomik durum, fiziki güzellik (kadında), dinî inanç ve meslek gibi özellikler aranmaktadır. Ayrıca bu özelliklerin yanında kırsal bölgelerde kadınların çalışkanlığı, iş becerileri, el becerileri, misafir ağırlama, hizmet ve saygı gibi özellikler önem taşırken erkeklerde çalışkanlık, dürüstlük ve güvenilirlik aranır (Gelenekten Geleceğe, 2009: ). Genel olarak aile kavramı ile farklı soylardan gelen ve birbirleriyle kan bağı ilişkisi olmayan, genellikle özel ve ayrı bir konutta kendi çocuklarıyla oturan bir erkekle bir kadının oluşturduğu birim kastedilir. Aile, sosyal grupların tabii ve en ilkini teşkil eder (Türkdoğan, 1991: 25). Evlenme dönemi üzerine yapılan bu uygulamalarda kimi zaman bir değişim yaşanabilir. Türk kültüründe zamanla bir değişim yaşanmakla birlikte bazı hususlarda geçmiş dönem uygulamaları devam ettirilmektedir. Böylece Türklerin yapmış olduğu uygulamalarda bir sentez oluşturulur. Örneğin İslamiyet in kabulü ile Türklerin yaşayış ve kültürlerinde bir değişim yaşanmıştır. Doğal olarak, toplum hayatında yaşanan çeşitli değişimler sosyal normları etkileyeceği gibi diğer alanları da etkileyecektir. Çalışmamızda örneklem olarak belirlediğimiz Ovakent Özbek Türkleri de hayatlarını İslamî kaidelere göre şekillendirmiştir. Bahsi geçen sosyal zümrenin bireyleri yaptıkları tüm davranışlarda İslamiyet i esas almaktadır. Böylece eski zamanlarda yapılan uygulamaların İslamiyet etkisiyle farklılaştığı görülmektedir. Çalışmamız kapsamında bu dönüşüm sürecine konumuz dâhilinde değinilmekle birlikte Özbek Türklerinin Özbekistan ve Anadolu da evlenme üzerine gerçekleştirdikleri ortak uygulamalar tespit edilmeye çalışılacaktır. Zira Ovakent te yaşayan Özbek Türkleri, yaşadıkları coğrafya değişmesine rağmen Özbekistan da yaptıkları uygulamaları günümüzde de devam ettirmektedirler. Bu kapsamda çalışmada Erman Artun un (1998: 9-18) tasnifinden hareketle Ovakent te yaşayan Özbek Türklerinin evlenme geleneklerini ana ve alt başlıklar altında incelenecektir. 225

5 2. Ovakent Özbeklerinde Evlilik ve Aşamaları Ovakent Özbeklerinde bugün hâlen yerli ve göçmen arasındaki sınırlar korunmaktadır. Özellikle yerliler açısından göçmen olarak gelenler için kendi aralarında görünmeyen bir çatışma sahası tespit edilmiştir. Yaklaşık otuz yıl geçmesine rağmen ve aynı etno-dinsel gruptan gelmelerine rağmen, yerli ve yabancı sınırı durumu farklı yollardan inşa edilmeye devam edilmektedir. Özbekler ile burada yaşayan yerliler arasında evlilik yoluyla kurulan akrabalık bağları yoktur. Sosyal ilişkilerin zayıf olduğu, dostluk ve arkadaşlık bağları kurulmadığı, yalnızca birkaç aile ile görüşüldüğünü dile getirenler de vardır. Bunu da yine yerli olanlar şu şekilde ifade ederler: Özbekler zaten dışarıya kız vermiyorlar ancak, civar köylerden ve başka illerden çok az sayıda kız alanlar var. Biz onların bayramlarına, düğünlerine gitmeyiz. Gitsek de sıkılırız zaten, onların çeyizleri bile çok farklı. Sadece birkaç aile var onlar ile görüşürüz. Onlarda eğitimli ve temiz insanlar. (Şahin, 2013: 481) Evlilik Öncesi Dönem Yaşamın ikinci geçit dönemi olan evlenme, gerek kızın ve erkeğin sosyalleşme sürecinin önemli bir aşamasını oluşturması, gerekse aileler arasında kurulan dayanışmayı, toplumsal ve ekonomik ilişkiyi belirlemesi ve düzenlemesi bakımından her zaman ve her yerde önemli olay olarak değerlendirilmiştir. Ailenin, toplumsal yapının temeli olması, bu birliği sağlayan evlenme olayına evrensel bir nitelik kazandırmıştır. Evlenme olayı, dünyanın her yerinde her aşaması, bağlı bulunduğu kültür tipinin öngördüğü belirli kurallara ve kalıplara uydurularak gerçekleştirilir. Öte yandan, toplumların tarihsel boyutları, ekonomik yapıları, yerleşim düzenleri, üretim ilişkileri yani kısaca kültürleri, evlenme biçimlerini de belirlemektedir. Her toplum ya da her grup, kendi yapısına uygun evlenme biçimlerini yeğlerken yapısına aykırı düşecek olanları da önlemeye çalışmaktadır (Örnek, 1995: 185; Artun, 2015: 147). Evlilik öncesi dönem, evlenme için hazırlık aşaması gibi görülebilir. Bu dönemde, evlenme arzusu içerisindeki bireylerin evliliğe hazır olmaları gerekmektedir. Evlenme yaşı kız ve erkek için farklıdır. Ovakent Özbek toplumuna göre erkekler, evlenmek için öncelikle askerlik vazifesini yerine getirmeli; kızlar ise 20 yaşına gelmelidir. Genellikle kızlar yirmi yaşından önce evlendirilmez. Bunun sebebi olarak da kızın tam olarak olgunlaşıp damat evinde ezilmesinin engellenmesi gösterilmektedir. Bu kıstaslar ile bireylerin evlilik çağına geldiği kabul edilir (KK1, KK2, KK3, KK4, KK8, KK9). Bununla birlikte evlilik için sıra gütme adı verilen ve öncelikle büyük kardeşlerin evlenmelerini öngören usul söz konusudur (KK1, KK2, KK3, KK6). Ancak bu durum evlilik için büyük bir engel değildir. 226 Evlenme niyetinde olan kız ve erkeğin kimi zaman akraba olma durumu görülmekle birlikte dördüncü dereceden akrabalık ve sonrası, evlilik için uygun bulunmaktadır. Örneğin yapılan görüşmeler esnasında bir kişi, halasının kızı ile nişanlı olduğunu ifade etmiştir (KK5). Ancak bu durumun istisna olmadığı ve bu tip evliliklerin fazlaca görüldüğü dile getirilmiştir (KK1, KK4, KK5). Zira yapılan incelemelerle Ovakent Özbek Türklerinde iç evlilik durumunun varlığı tespit edilmiştir. Bu toplum, kendi bireylerinin başka topluma mensup bireyler ile evlenmesini hoş karşılamamaktadır. Hatta Ovakent içerisinde bile bir gruplaşma söz konusudur ve kimi zaman farklı gruplardan (bölgede yaşayan Araplar, Türkler, vb.) bireylerin evliliğine izin verilmediği tespit edilmiştir. Buradan hareketle dile getirilen: Burada farklı boylar var. Bazı boylar asla başka boylardan kız alıp diğer boylara kız vermezler. (KK6) ifadesi, varılan kanıyı destekler niteliktedir. Bu durumun nedeni ise bu boyların soylarını başka soylar ile karışmasını engellemeye çalışmasından ileri gelmektedir (KK5, KK6, KK9).

6 2.2. Eş Seçimi Evlenme çağı gelen delikanlının evlendirilmesi anne ve babanın en başta gelen görevlerinden biridir. Kız beğenme olayı, bu amacın gerçekleşmesi için bir başlangıçtır (Bakırcı, 2006: 135). Geleneksel kesimde, evlenme işine girişme kız bakma, kız arama, kız soruşturma ile başlar. Oğullarını evlendirmek isteyen aileler, ilkin akrabalardan, komşularından, yakın çevrelerinden başlayarak kız aramaya çıkarlar. Bu konuda kendilerine, komşuları ve tanışları yardımcı olurlar. Evlenecek delikanlıya kız aramak, kız bakmak için başvurulan bu âdete görücülük, görücüye çıkma gibi adlar verilir. Evlenecek delikanlının ya da ailesinin daha önceden benimsediği birisi varsa, önce bu eve gidilir. Olumsuz cevap alındığı ya da alınacağı sezilirse, başka adaylar üzerinde durulur (Örnek, 1995: 190). Nişandan sonra birbirlerini daha yakından tanıma fırsatını elde edip karşılıklı eksikliklerini gidermiş olacaklardır. Nişanın amacı, gelecekte yuva kuracak olan gençlerin, yuvalarını sağlam kurmalarına ortam hazırlamaktır. Nişanlı gençler, birbirlerinin hakkında araştırma yaparak ruhen birlik sağlayıp sağlayamayacaklarına karar verirler. Aralarında derin bir uçurum var ise, vakit henüz erken iken ayrılmaya karar verirler. Birbirlerini önceden gören erkek ve kız, kendi aralarında söz almaya karar verirler. Kararlarını ailelerine açarlar. Erkek tarafı kızı görmek dileği ile önceden kız ailesini ziyaret ederek kızlarını istemeye geleceğini duyurur (Kaya, 1995: 19). Türk evlenme geleneğine göre genel olarak eş seçimi bu şekilde yapılırken Ovakent Özbekleri için durum farklıdır. Ovakent Özbek Türklerinde görücü usulü ile evlenme söz konusudur. Evlenme çağına gelen oğulları için eş seçimini genellikle anneler yapar. Erkek, evlilik için hazır olduğunda annesi, ailelerine uygun bir kız arayışına girer. Erkeğin annesi Özbek Türklerinden olan, ahlaki açıdan uygun, dış görünüş yönünden güzel ve kendi ailelerine yakışacak bir kız tercih eder. Erkek annesi kızı belirledikten sonra eşine ve oğluna, kendi gelinleri olabilecek bir kız bulduğunu ifade eder. Bu aşamada erkeğin de erkeğin babasının da kızı görebilme imkânı yoktur. Zira Ovakent Özbek Türkleri hayatlarının hemen her aşamasında haremlik selamlık durumunu yeğlemişlerdir. Burada erkek, annesinin eş seçimine güvenir (KK2, KK3, KK4, KK5, KK6, KK7, KK8). Genel olarak gelin adayı belirleme bu şekilde gerçekleşir. Ancak kimi zaman çok nadir de olsa yine anne tarafından beğenilen kızın fotoğrafı erkeğe gösterilir. Erkek, fotoğrafa bakarak kızı isteyip istemediğini belirtir (KK5, KK9, KK10). 227 Gelin adayının belirlenmesinin ardından erkek ailesi tarafından, kız tarafına haber vermek üzere savçı veya cavçı adı verilen birkaç kişi gönderilir. Cavçı lar kızın ailesine kızlarının bir talibi olduğu söyler. Erkek ailesi, kızı istemeye gitmeden önce kız evine bu kişiler gider. Ancak cavçı ların birkaç kez gitmesi gerekir. Çünkü ilk gidildiğinde her zaman ret cevabı verilir. İkinci kez gidildiğinde ise biraz ılımlı bir tavır sergilenir. Üçüncü gidişte erkek ailesinin kız istemeye gelebileceği bildirilir veya talip kesin olarak reddedilir. Bir başka ifadeyle kız alabilmek için kız evine üç defa gitmek gerekir (KK2, KK3, KK5, KK6). Kızı ilk istemede vermeme durumu bir âdet hâlini almıştır. Eğer ilk seferde kız verilirse kızlarının sağlıklı olmadığı veya kızlarına önem verilmediği gibi anlamlar çıkabileceği ifade edilmiştir (KK2, KK3, KK4, KK5 KK6). Eş seçiminin Özbekistan da da aynı şekilde gerçekleştirildiği dile getirilmekle birlikte eş seçiminde bir değişim yaşandığı ifade edilmiştir. Öyle ki eski zamanlarda gelin adayının sadece erkeğin annesi tarafından görülüp uygun bulunduğu vurgulanmış ve günümüzde nadiren de olsa kızın fotoğrafını gösterme veya yolda görerek beğenme gibi durumların yaşandığı anlatılmıştır. Ayrıca günümüzde kimi zaman kızların da nişanlanmadan önce erkeği görmek istediklerine

7 rastlanabilmektedir. Böyle durumlarda kız ya belirli bir tarih ve saatte talibin evlerinin önünden geçmesini istemektedir ya da talibiyle konuşmayı talep etmektedir. Böylelikle kız, damat adayının dış görünüşünü inceleme fırsatı bulmaktadır. Ancak bu tip olayların çok nadir yaşandığı belirtilmiştir (KK2, KK5, KK7, KK8, KK9) Kız İsteme Kız isteme genellikle görücü usulle olur. Oğlan anası ve yakını bir kadın, isteyeceği bir kızı önceden sınar. Temizliğine, düzenliliğine, vücut yapısına, güzelliğine, ahlâkına, becerisine dikkat eder. Boyu boyuna, huyu huyuna, suyu suyuna uygun ise, durum kız tarafına bildirilir. Oğlan tarafı kız tarafına konuk olur ve niyetlerini açıklar (Kaleli, 1995: 330). Gelin adayı olarak görülen kızın, erkek ailesi tarafından oğullarına gelin olarak istenmesi olayına kız isteme adı verilir. Ovakent Özbekleri için kız istemenin belli aşamaları vardır. Erkek tarafından gönderilen cavçı lar ile kız ailesinin yapmış olduğu görüşmeler sonucunda kız ailesi erkeği uygun görürse kızlarını istemeye gelebileceklerini söyler. Ardından erkeğin babası, annesi, dedesi kısacası aile büyüklerinden birkaç kişi kızı istemeye gider. Erkeğin babası, kız isteme niyetiyle geldiklerini dile getirdikten sonra kızı, babasından Allah ın emri, Peygamber in kavli ile ister. Kızın babası: Hayırlısı olsun. der ve kızını verdiğini ifade eder. Daha sonra söz veya nişan günü belirlenir. Kimi zaman söz kesim töreni yapılmadan direkt olarak nişan yapılır. Söz kesimi aşamasının yapılmayıp sadece nişan töreni ile yetinmenin sebebi tören masraflarının çok olmasıdır (KK1, KK2, KK4, KK5, KK9, KK10). Kız isteme gününden birkaç gün sonra söz kesme ve/veya nişan töreni ve düğün için gerekli harcamaların tespiti adına bir gün belirlenir. Belirlenen günde kız ve erkeğin aile büyükleri toplanır. Bu toplantıda kızın ailesi, belirledikleri ihtiyaç doğrultusundaki mehr adı verilen başlık parasını erkeğin karşılamasını ister. Başlık parası, yaygın olarak bilinen anlamıyla kız babasının, kendisi için damat adayından talep ettiği paradır. Ancak burada istenen para bilinen anlamdaki başlık parası değildir. Mehr ile gerekli tüm çeyiz eşyaları kız tarafından alınır. Erkek, ev için alınması gereken eşyalara karışmaz, çeyiz eşyalarının tamamını kız alır. Örneğin gerekli beyaz eşya takımı, ev gereçleri, döşekler ve diğer eşyalar mehr den karşılanır. Bu sebeple mehr ile başlık parası birbirine karıştırılmamalıdır. Çalışmamızı gerçekleştirdiğimiz tarih itibarıyla ortalama mehr in on bin dolar olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca mehr yanında düğün yemeği olan Özbek pilavı yapımı için gerekli et ihtiyacının karşılanması bakımından koyunların, yine pilav için pirincin ve gerekli diğer malzemelerin erkek tarafından temini istenir. Ardından uygun bir miktar üzerine anlaşılır ve mehr in belirli bir sürede teslim edileceği bildirilir (KK1, KK2, KK3, KK4, KK5) Söz Kesimi Nişan Söz kesimi, kız isteme aşamasından sonra gelir. Dünürcülük yoluyla anlaşan ailelerin, anlaşmaları geniş bir topluluk huzurunda sözle iyice pekiştirmelerine söz kesimi ya da söz kesme denir. Söz kesiminde başlık ve hediyeler konuşulur, söze bağlanır (Örnek, 1995: 191). Bu âdetin tüm yörelerde hâlâ işlediği ve oldukça saygın olduğu görülmektedir. Kimi yörelerde kız isteme, söz kesme âdeti birlikte yerine getirilirken kimi yörelerde ayrı zamanlarda yerine getirilir. Kimi yerlerde de söz kesme, nişan yerine geçmekte fakat bu daha çok şehir merkezlerinde gözlemlenmektedir (Artun, 2015: 202). Söz kesiminden sonra nişan merasimine geçilir. Nişan düşün öncesi yapılan önemli bir uygulamadır (Bakırcı, 2010: 76). Ovakent Özbek Türklerinde ise yaygın olarak söz kesme aşaması atlanarak sadece nişan töreni yapılır; söz kesimi ile nişan bir tutulur. Antakya da yaşayan Özbek Türklerinin yaptığı merasimlerde yemek verme âdeti

8 vardır. Merasimlerde Özbek pilavı dağıtılması bir nevi zorunluluk gibidir. Nişandan bir gün önce ve nişan günü, misafirlere pilav ikram edilir. Pilav için de belirli malzemelere ihtiyaç vardır. Bunun yanında tören için diğer masraflar vardır ki maliyet fazladır. Nişan töreni ile yetinilmesinin nedeni de budur (KK4, KK5, KK9). Nişandan önce kimi zaman söz kesme töreni yapıldığı olur. Söz kesme töreni gelin ve damat adaylarının birbirilerine evlenme vaadinde bulunmaları anlamına gelir. Söz kesme törenine sadece çok yakın akrabalar katılır. Törende genellikle yaşlı olan kimseler erkek ve kıza söz yüzüklerini takar. Böylelikle söz kesimi gerçekleşmiş olur. Ardından nişan günü için uygun bir zaman belirlenir (KK2, KK3, KK4, KK5, KK6). Söz kesme töreni dolayısıyla kız ile erkeğin evlenme istekleri çevreye duyurulmuş olur. Nişan, evlilik yolunda atılan ilk ciddi adımdır. Bu nedenle nişan aşamasına önem verilir. Nişan töreninden bir gün önce mahallenin büyüklerine Özbek pilavı ikram edilir. Burada amaç, hem sonraki gün yapılacak olan nişan töreninin duyurulması hem de tören hazırlığı için yardım etmek isteyenlerin haberdar edilmesidir. Ovakent Özbek Türkleri, gerçekleştirdikleri uygulamalarda namaz vakitlerini esas almaktadır. Davetler de namaz vakitlerine göre yapılır. Nişan yemeği genellikle öğle veya ikindi namazı sonrası ikram edilir (KK1, KK4, KK5, KK9). Bu sebeple uygulamaların gerçekleştirildiği saatler sonradan yaklaşık olarak tahmin edilebilmektedir. Nişan günü yine pilav yapılır. Nişan töreninde kadınlar için ayrı eğlence düzenlenir. Bu tören kız evinde gerçekleştirilir. Dolayısıyla da nişan töreni hazırlıkları kız tarafından yapılır. Erkek tarafı genellikle nişan tatlısı alır. Törende erkekler bir tarafta sohbet ederken diğer tarafta kadınlar çalgılı eğlence düzenlerler. Birkaç saatlik eğlence sonunda gençlerin yüzükleri takılır. Genellikle yakın akrabalar da geline altın takarlar. Ardından çift, misafirler tarafından tebrik edilir ve tören sona erer (KK1, KK4, KK5, KK9). 229 Nişan günü dinî nikâh da kıyılır. Nikâhta gelin ve damadın vekâleten babası veya erkek kardeşi bulunur, gıyabi nikâh kıyılır. Nikâhı bir hoca İslamî usullere göre kıyar. Nişanlanan kişilere, nişanlılık döneminde birlikte rahat bir şekilde gezmeleri amacıyla dinî nikâh kıyıldığı dile getirilmiştir (KK2, KK4, KK5) Heyillik (Hediyeleşme) Hediyeleşme geleneği Ovakent Özbek Türkleri için önemli bir yer tutar. Damat ile gelinin birbirine hediye göndermesi heyillik şeklinde nitelendirilir. Nişanlılık döneminde gelin ile damat karşılıklı olarak birbirilerine hediyeler gönderir. Gönderilen hediyelerin her biri çift olmak zorundadır. Örneğin iki elbise, iki terlik, iki ayakkabı gibi hediyeler gönderilir (KK5, KK6). Hediyelerin çift olarak gönderilmesi gelin ile damadın hep bir arada olmaları anlamına gelir. Esas itibarıyla burada bir dileğin ifadesi söz konusudur. Aynı zamanda gelin ve damat, aile bireyleri için de birbirine hediyeler gönderir Düğün Hazırlığı Tüm dünya kültürlerinde olduğu gibi düğün, evlenme denilen geçiş döneminin en belirgin özelliklerinden biridir. Bunun yanı sıra düğünün geleneksel değerlere ve kurallara uygun bir biçimde kutlanmasına çaba sarf edilir (Örnek, 1995: 196). Aile kurmanın bir koşulu olan düğün yapma geleneği bağlamında Ovakent Özbek Türkleri çeşitli uygulamalar gerçekleştirir. Bu uygulamalar sıralı hâlde gerçekleştirilir. Düğünler genellikle iki gün sürer. Düğünden bir önceki gün, misafirler davet edilir ve gelen misafirlere geniş kapsamlı bir yemek verilir. Damat tarafı-

9 nın misafirleri damat evinde, gelin tarafının misafirleri gelin evinde ağırlanır. Yemek yeme esnasında, sonraki gün düğün töreninin yapılacağı duyurulur. Böylelikle hem düğün için davet gerçekleştirilir hem de yardıma gelecek kişilere haber verilmiş olur. Aynı günün gecesinde gelin evine götürülmek üzere et hazırlanır ve et, geceden sabaha kadar kaynatılır. Genellikle koyun eti kullanılır ve koyun temizlendikten sonra tüm hâlde haşlanır. Buna yahni adı verilir. Sabahın erken saatlerinde et, suyundan ayrıştırılır ve et suyu damat evine gelen misafirlere ikram edilir. Et ise gelin evine götürülmek üzere hazırlanır. Bunun yanında kallama, petır adı verilen diğer yiyecekler de hazırlanır (KK2, KK5, KK7). Gelin evinin uzak olması hâlinde diğer malzemelerin gelin evine yakın yerlerden temin edilmesi mümkünken etin mutlaka damat evinde pişirilmesi gerekliliği dikkati çeker. Sabahın erken saatlerinde yapılan hazırlık ardından gelin evine doğru gidecek konvoy hazır edilir. Gelin alayı belirli bir sıra hâlinde ilerler. Alayın en başında koyunlar vardır, daha sonra damat ile damat evindeki misafirler yaya olarak yer alır, onların ardında da etin ve diğer malzemelerin taşındığı araç ve diğer araçlar bulunur. Gelin evine yaklaşık olarak on koyun götürülür ve her koyunun başına kırmızı yular bağlanır. Aynı şekilde konvoya katılacak araçlara da yular bağlanması söz konusudur. Gelin alayı bu şekilde gelin evine doğru araç korna sesleri eşliğinde yola çıkar. Gelin evine varan kişiler gelin evinde misafir edilir (KK2, KK4, KK5). Gelinin aile bireyleri, damadın aile bireylerine eve girerken un serperler. (KK5) Bu bir tür saçıdır ve bereket için yapılır. İslam öncesi Türk kültür hayatının önemli bir uygulaması olan saçı geleneği, ufak tefek bazı değişiklerle bugün de Türk dünyasının pek çok yerinde varlığını canlı bir şekilde devam ettirmektedir. (Kurtoğlu, 2009: 90) Burada bahsedildiği gibi un serpme uygulamasının değişikliğe uğratıldığı ve Ovakent Özbek Türkleri tarafından günümüzde pek gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir. Uygulamanın gerçekleştirilmeme nedeni İslamiyet in etkisidir. Zira un gibi gıda maddelerinin yere dökülmesinin günah olduğuna inanılır. Bunun yerine buğday, pirinç, şeker gibi nesneler saçılır. 230 Un serpmenin ardından damadın götürdüğü yiyecekler, gelin evinin misafirlerine ve konvoy eşliğinde giden misafirlere ikram edilir. Böylece gelin alayı merasimi sona erer. Yakın akraba dışındaki misafirler evlerine dönerler (KK2, KK4, KK5, KK9, KK10) Düğün Yemeği Birçok yörede karşılaşılan düğünde yemek yapma geleneği bugün hâlâ sürdürülmeye çalışılmaktadır. Ortak özellik düğün yemeğinin herkes yardımıyla yapılması ve erkek tarafında yapılmasıdır. Bir başka özellik ise yörenin meşhur ve meşakkatli yemeklerinin düğün yemeği olarak seçilmesidir (Artun, 2015: 216). Bu bağlamda Ovakent Özbek Türklerinin düğün yemeği olarak Özbek pilavını seçmeleri doğal karşılanmaktadır. Ovakent Özbek Türkleri her düğünde mutlaka Özbek pilavı pişirirler. Yemeğe, düğün için hazırlanması hasebiyle düğün yemeği adı verilir. Gelin alayı sonrasında gelin ve damadın yakın akrabaları tarafından pilav yapım hazırlıklarına başlanır. Zira yaklaşık olarak tüm mahalleye yetecek kadar pilav yapılır. Düğün yemeği için birer kişi mahallede bulunan camilere giderek cami cemaatine davette bulunur. Pilav öğle namazı sonrası veya ikindi namazı sonrası erkeklere ikram edilir. Kadınlar ve çocukların yemesi için ise eve pilav gönderilir veya çocuklar pilav dağıtılan yerden pilav alarak eve götürür. Yemekten sonra misafirler evlerine gider. Bu arada gelin ve damat, süslenme işleri, fotoğraf çekimi gibi işler ile ilgilidir (KK2, KK5).

10 Akşam yapılacak olan düğün töreni için de Özbek pilavı yapılır. Düğün gecesi kadınlar eğlence düzenlerler. Bu pilav kadın eğlencesinde dağıtılır (KK3, KK5) Dinî Nikâh Töreni Yasalarımız ancak devletin nikâh işi ile görevlendirdiği yetkili memurun huzurunda ve usulüne uygun olarak kıyılan nikâhı evlilik için geçerli saymaktadır. Yasa gözünde geçersiz olmasına karşın imam nikâhı denilen dinî nikâh da hâlâ varlığını sürdürmektedir. Kimi aileler ise medeni nikâhın yanı sıra sonradan bir de dinî nikâh yaptırarak evlilik birlikteliğini kutsamış olurlar. Hatta kimi durumlarda sadece dinî nikâh yaptırmakla yetinilmektedir (Örnek, 1995: 197). Ovakent Özbek Türkleri ise her iki nikâhı da yaptırmakta ancak dinî nikâha daha çok önem vermektedir. Dinî nikâh iki kez yapılmakla birlikte resmî nikâh düğünden sonra kıyılmaktadır. Nişan günü yapılan dinî nikâh yanında gelin, aile evinden çıkmadan önce ikinci dinî nikâh kıyılır. Nikâhı kıymak üzere bir hoca bulunur. Nikâha şahitlik etmek için de birkaç kişi bulunur. Nikâhta gelin ile damat hazır bulunur ve görüşleri sözlü olarak alınır. Bu nikâh, İslam dini akidelerine göre kıyılır (KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK9, KK10) Düğün Töreni Düğün töreni erkek ve kadınlar için farklı mekânlarda yapılır. Burada da harem selamlık yapıyı görmek mümkündür. Gelin ile damat, kadınların eğlendiği mekâna giderler; buraya gelin ve damat ile birlikte sadece aileden bireyler girer. Çift, mekâna girmek üzere araçtan indiğinde veya düğün yapılan mekâna yaklaştığında gelin ve damadın yakın akrabaları oynayarak önlerinde yürürler ve bu şekilde mekâna girilir. Gelin, törenin yapıldığı yere girdiğinde üzerine çaçala adı verilen şeker, para gibi nesneler saçılır (KK2, KK5, KK6) Esas itibarıyla bu uygulama da eski Türk kültüründeki saçı saçma geleneğidir. Akabinde gelin ve damat sahnede oynamak için yalnız bırakılır. Yaklaşık yarım saatlik eğlence sonrası damat ve diğer erkekler mekândan ayrılarak erkeklerin eğlendikleri mekâna giderler. Erkek eğlencesinde erkekler genellikle düğün tatlısı (baklava, şam tatlısı, halka tatlı, vb.) yiyerek sohbet ederler (KK2, KK3, KK4, KK5). 231 Düğün töreni bitmeden önce tören alanına damat tekrardan çağırılır. Damat, gelinin yanına oturur. Ardından kına yakmak üzere, damattan avucunu açması istenir. Ancak damat avucunu açmaz. Damada saat, altın gibi hediyeler verildikten sonra damat avucunu açmayı kabul eder. Gelin de aynı şekilde bir davranışta bulunur ve yine hediyeden sonra avucunu açar. Gelin ve damada kına yakılır. Kına yakılmasının ardından takı takma töreni başlar. Düğüne gelen kişiler gelin ve damada takı takar. Böylece düğün töreni sona erer. Tören bittikten sonra damat, arkadaşları ile birlikte gelin evine gider. Gelin evinde damada dokuz tabak denilen dokuz farklı yemek ikram edilir. Özbek Türkleri için dokuz tabak 1 önem arz etmektedir. Yemek esnasında damat, ayakkabısını koruma altına almalıdır. Aksi takdirde ayakkabı saklanır ve para vermeden ayakkabısı geri verilmez. Yemekten sonra damadın arkadaşları evi terk eder. Damat da gelin ve ailesinin bulunduğu odaya geçer (KK2, KK3, KK4, KK5, KK6). Damat odaya girerken yaşlı bir kadın ölü taklidi yapar. Damat bu kadına yeteri kadar para verince kadın gösteriyi sonlandırır. (KK5) Sabaha karşı saat üç civarında damat ve gelin haricindeki kişiler odadan çıkar. Damat ve gelin bir süre sohbet ederler. Sabah ezanı ile birlikte damat, gelin evinden ayrılır. Ancak eski zamanlarda bu gecenin gerdek gecesi olarak kabul edildiği ve gelin annesinin gerdek odasının yan odasında beklediği ifade edilmiştir. Günümüzde ise sadece gelin ile damadın sohbet etmesi için geçirilen bir zaman dilimidir (KK2, KK5, KK9). 1 Formülistik özelliğinden dolayı önemli görülmektedir.

11 2.10. Gelin Alma ve Çeyiz Çıkarma Arapça cihaz dan gelen çeyiz, gelin için hazırlanan sandık eşyası, kızın baba evinden götürdüğü mal ve mülktür. Geleneksel kültürümüzde kız çocukları ergenlik çağına gelmeden çeyiz hazırlıklarına başlanır. Çeyiz olarak ilk önce yatak çarşafı, yastık kılıfı, yorgan yüzü, mendil, örtü ve bunun gibi eşyalara hazırlanır. Hazırlanan bez eşyaların tümü işlemelidir. Çevreler, yağlıklar, kenarları oyalanmış yazmalar, el örgüsü çoraplar çeyizin tamamlayıcı ögeleridir. Gelin alma, gelinin baba evinden damat evine götürülmesi olayıdır. Buna birçok yerde gelin göçü, gelin götürmesi de denir (Ataman, 1992: 43). Düğünden sonraki gün öğle veya ikindi vaktinde damat, bir konvoy eşliğinde kızı evinden almaya gider. Gelinin tüm çeyizi araçlara yüklenir. Ardından gelinin başına Kur an-ı Kerim koyulur, yüzü duvak ile örtülür ve evden öylece çıkarılır. Gelin, yeni evine varmadan Kur an gelinin başı üzerinden çıkarılmaz ve duvağı açılmaz. Gelin, çeyiz konvoyunun en başında gider. Gelin ile damat eve girmeden önce de gelin arabasının altında kurban kesilerek kan akıtılır. Eve varır varmaz gelinin üzerine çaçala adı verilen buğday, pirinç, şeker gibi nesneler atılır. Aynı zamanda gelinin üzerine kumaş parçalarının atıldığı da olur. Daha sonra çalgılı eğlence düzenlenir. Eğlence genellikle kadınlar arasında yapılır. Eğlenceden sonra gelin ve damat yeni evlerine giderler (KK2, KK3, KK4, KK5). Gelin, başının üzerinde tutulan Kur an ile yeni evine girer. Gelinin yüzü duvak ile örtülüdür ve yüzündeki duvağı bir çocuk kaldırır. Bu olaya bit açar adı verilir. Duvağı kaldıran erkek veya kız çocuk olabilir. Burada önemli olan, masum bir çocuğun gelin duvağını açmasıdır (KK2, KK5, KK9). Ayrıca gelin çocuk sahibi olabilsin diye gelinin kucağına bir bebek verilir (KK2, KK5) Gerdek Medeni ya da dinî nikâhtan sonra gelin ile damadın bir araya gelmelerine gerdek denir. Böylece gelin ile damadın evliliği yasa, din ve bağlı bulunduğu toplum üyelerinin onayıyla geçerli sayılmış olur. Nikâhtan sonra bir araya gelecek olan çiftin kalacağı yere gerdek evi, gerdek odası gibi adlar verilmektedir (Örnek, 1995: ). Düğün töreni sonrası damat ve gelin gerdek odasına gider. Gerdek için gelin ile damat yalnız bırakılır ve gerdeğe müdahil olma durumu söz konusu değildir. Böylelikle düğün sona erer (KK2, KK4, KK5, KK6, KK9) Düğün Sonrası Düğünden birkaç gün sonra resmî nikâh kıyılır (KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK9, KK10). Düğün sonrası gelin evden dışarı çıkmaz. Damat, gelin ve damadın ailesi yedi gün sonra gelinin baba evine davet edilir. Burada damat ile geline hediyeler verilir (KK2, KK3, KK4). Eski zamanlarda gelinin kırkıncı günde baba evine gittiği belirtilerek günümüzde bir farklılaşma yaşandığı ve gelinin yedi gün sonra baba evine gittiği dile getirilmiştir. Gelin, baba evine gittikten sonra evinden dışarı çıkmaya başlar (KK2, KK9, KK10). SONUÇ

12 Ovakent Özbek Türkleri için evlenme geleneği, dinî inançlar bağlamında şekillenmiştir. Evlilik üzerine yapılan birçok uygulamada dinî akidelere bağlılık söz konusudur. Bu sebeple Eski Türk kültüründen gelen uygulamaların bir kısmı değişim hâlindedir. Ancak yine de gerçekleştirilen uygulamalarda eski Türk kültürünü görmek mümkündür. Örneğin gelin, damat evine girerken başı üstünde Kur an-ı Kerim vardır. Bu, İslam dininin etkisidir. Bunun yanında bir de gelin, damat evine girerken gelinin üzerine çeşitli nesnelerden saçı saçılır. Burada eski Türk geleneğinden gelen saçı ile birlikte İslam ın etkisiyle gelinin başına Kur an koyma davranışı bir arada görülmektedir. Bir başka örnek olarak eski Türk kültürünün özelliği olan yardımlaşma değeri verilebilir. Ovakent Özbek Türkleri, komşularına verdikleri yemeklerle yardımlaşmaya önem gösterirken bunu harem selamlık şekilde gerçekleştirirler. Burada da yardımlaşmanın İslamiyet etkisi ile harem selamlık yapıyla devam ettiği görülmektedir. Bu bağlamda derleme esnasındaki görüşmelerde dile getirilen: Biz ne iş yaparsak dini ortaya koyuyoruz. ifadesi İslamiyet ile çeşitli değişimlerin yaşandığını açıklar niteliktedir. Derlemeler sırasında Ovakent Özbek Türklerinin evlenme pratiklerini gerçekleştirirken Özbekistan daki yapıyı koruma gayreti içerisinde oldukları da tespit edilmiştir. Zira evlenme geleneği üzerine yapılan uygulamaların Özbekistan da yapılanlar ile aynı şekilde olduğu ifade edilmiştir. Ovakent Özbek Türkleri, uygulamaların Özbekistan daki şeklinin değişmesi durumunda özlerinden ayrılacaklarını düşünmektedirler. Bu sebeple evlenme geleneği üzerine yapılan uygulamalarda Özbekistan daki yapı korunarak devam ettirilmektedir. Ayrıca Ovakent Özbek Türklerinde iç evlilik söz konusudur. Buradan hareketle Ovakent Özbek Türklerinin evlenme gelenekleri incelenirken âdet, görenek, inanç bağlamında değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu uygulamalarda Ovakent Özbek Türklerinin toplum yapışı, yaşayış tarzları, değerleri, kültürleri görülmektedir. 233 KAYNAKLAR Alay, Okan (2016). Bingöl de Evlenme Âdetleri, Turkish Studies, V. 11/4, s Artun, Erman (1998). Tekirdağ Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri Doğum-Evlenme-Ölüm, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 9-10, İstanbul, s. 85-l07. Artun, Erman (2015). Türk Halkbilimi, Karahan Kitabevi, Adana. ATAMAN, Sadi Yaver (1992). Eski Türk Düğünleri ve Evlenme Rit leri, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. Bakırcı, Nedim (2006). Niğde Masalları, Niğde Yüksek Öğretim Vakfı Yayınları, Konya. Bakırcı, Nedim (2010). Niğde Âşıklık Geleneği ve Niğdeli Halk Şairi İbrahim Dabak, Niğde Belediyesi, Niğde. Balaman, Ali Rıza (1983). Gelenekler Töre ve Törenler, Betim Yayınları, İzmir. Balaman, Ali Rıza (2002). Evlilik Akrabalık Türleri, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. Demirci, Yusuf Ziya (1938). Anadolu da Eski Düğün ve Evlenme Âdetleri, Burhaneddin Matbaası, İstanbul. Dikilitaş, Tuba (1997). Şanlıurfa da Evlenme Gelenekleri ve Törenleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa.

13 Eraslan, Aylin (2015). Antakya da Yaşayan Özbeklerde Kimlik ve Aidiyet, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul. Eraslan, Aylin (2015). Antakya da Yaşayan Özbeklerde Nevruz Bayramı ve Nevruz Tatlısı: Sümelek, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Folklor/Edebiyat Dergisi, Kıbrıs, s Eroğlu, Erol (2015). Geçmişten Günümüze Sosyal Normlar, Akademik Bakış Dergisi, S 50, s Eroğlu, Erol ve Sarıca, Neşe (2012). Midyat Süryanilerinin Düğün Gelenekleri, Turkish Studies, V. 7/3, s Gelenekten Geleceğe Örf ve Âdetlerimiz (2009). Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yay., İstanbul. Güleç, Hamdi (2012). Çan Yöresi Geçiş Dönemi Uygulamalarından Olan Evlenme Ritüelleri Üzerine, Turkish Studies, V. 7/3, s Kaleli, Lütfi (1995). Binbir Çiçek Mozaiği Alevilik, Can Yayınları, İstanbul. Karaboğa, Figen (2008). Evlenme Geleneğinin Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme: Sanal Ortam ve Evlenme, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Ana Bilim Dalı, Ankara. Kaya, Haydar (1995). Alevilik Kuralları, Engin Matbaacılık, İstanbul. Koşay, Hâmit Zübeyr (1944). Türkiye Türk Düğünleri Üzerine Mukayeseli Malzeme, Maarif Matbaası, Ankara. Kurtoğlu, Orhan (2009). Klasik Türk Şiirinde Saçı Geleneği, Millî Folklor, S 81, s. 90. Kutlu, S. Seval (2011). Gaziantep Geleneksel Kültüründe Evlenme, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Gaziantep. Oğuz, Öcal (2012). Yazılı Hukuk ve Sözlü Hukuk Açısından Evlenme Pratikleri ve Töre Cinayetleri, Millî Folklor, S 95, s Örnek, Sedat Veyis (1995). Türk Halkbilimi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. Sabuncuoğlu, A. Eda (2013). Kilis İlinde Geçiş Ritleri Bağlamında Evlenme, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Gaziantep. Saray, Mehmet (1993). Özbek Türkleri Tarihi, Nesil Yayıncılık, İstanbul. Şahin, Kadriye (2013). Zorunlu Göçün Anadil Üzerine Etkisi: Hatay ın Ovakent Beldesinde Yaşayan Özbekler, Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları 4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (Edt. Marcel Erdal, Yunus Koç ve Mikail Cengiz), HÜ. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, 2013 Ankara. s Şahnazarov, Bahtiyar (2008). Türkiye deki Özbekler Gerçek Yaşam Öyküleri, Temiz-İş Matbaası, İzmir. Taş, Hülya (2008). Bir Alevi Köyü: Bursa Şehitler Köyü nde Evlenme Törenleri, Millî Folklor, S 80, s

14 Türkdoğan, Orhan (1991). Kültür ve Sağlık Hastalık Sistemi, MEB Yay., Ankara. Yolcu, M. Ali (2014). Türk Kültüründe Evliliğe Bağlı Tabu ve Kaçınmalar, Kömen Yayınları, Konya. KAYNAK KİŞİLER KK1: Bereket KURT, 49, Muhtar. KK2: Zerifan ÜZER, 51, Bisiklet Tamircisi. KK3: Sefer ÜZER, 27, İnşaat İşçisi. KK4: Abdullah ŞENER, 56, İşsiz. KK5: Abdülveli, ŞENER, 25, İşsiz. KK6: Abdullah YILDIRIM, 24, İşsiz. KK7: Semüriddin MÜCAHİT, 74, Terzi. KK8: H. Muhammet, 48, İşsiz. KK9: Muhammet AYINGER, 34, Tekstil İşçisi. KK10: Hamit AYINGER, 31, Tekstil İşçisi. EKLER 235 Fotoğraf 1. Hayrat ve toylarda tüketilen geleneksel Özbek ekmeği kallama.

15 Fotoğraf 2. Düğün yemeğinin davetlilere ikram edilmesi. 236 Fotoğraf 3. Hazırlanan pirincin et, çeşitli sebze ve baharatlarla buluşarak toy yemeğinin hazırlanması. Geleneksel Özbek pilavı.

16 Fotoğraf 4. Geleneksel Özbek pilavının pişmiş en son hâli. 237

Siirt'te Örf ve Adetler

Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te diğer folklor grupları gibi örf ve adetlerde ke NİŞAN Küçük muhitlerde görülen erken evlenme adeti Siirt'te de görülür FLÖRT YOK Siirt'te nişanlıların nişandan evvel birbirlerini

Detaylı

DÜĞÜN GÜNÜM PROGRAMI

DÜĞÜN GÜNÜM PROGRAMI DÜĞÜN GÜNÜM TV PROGRAMI HEDEF KİTLE Potansiyel Hedef Kitle 14 yaş ve üstü A,B,C,D,E özellikle kadın TV. izleyicisi Programın Hedef Kitlesi 14-65 yaş A,B,C,D,E özellikle kadın TV. izleyicisi Potansiyel

Detaylı

DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR

DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR Bütün ülkelerin din ve kültürlerinde kutlanan özel günler vardır. Bu özel günler, bir tarihi veya dini amaçla kutlanır. Böyle günler o ülkenin dini ve resmi günleridir. Bu günlere

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ KONU: ESKİ TÜRKLERDE KALIN VE KALININ HUKUKİ DURUMU HAZIRLAYAN

Detaylı

Düğün Hazırlık Listesi...

Düğün Hazırlık Listesi... Düğün Hazırlık Listesi... Beş sayfalık bu bölüm, bütçenizden davetli listesine, müzikten çiçeklere kadar düğününüzle ilgili pek çok önemli ayrıntıyı düzenli bir şekilde organize etmeniz ve planlamanız

Detaylı

AZERBAYCAN DA DÜĞÜN GELENEKLERİ

AZERBAYCAN DA DÜĞÜN GELENEKLERİ Gelenek Dr. Nargiz KULIEVA Tarih Bilimci AZERBAYCAN DA DÜĞÜN GELENEKLERİ AZERBAYCAN DA DÜĞÜN MERASİMLERİ KADİM VE ZENGİN MİLLİ GELENEKLERE DAYANIR. DÜĞÜN SADECE İKİ AİLENİN ÖZEL BAYRAM GÜNÜ OLMAYIP, GENELLİKLE

Detaylı

E V L E N İ Y O R U M! D ü ğ ü n h a z ı r l ı k k i t a p ç ı ğ ı.

E V L E N İ Y O R U M! D ü ğ ü n h a z ı r l ı k k i t a p ç ı ğ ı. EVLENİYORUM! D ü ğ ü n h a z ı r l ı k k i t a p ç ı ğ ı. Beş sayfalık bu bölüm, bütçenizden davetli listesine, müzikten çiçeklere kadar düğününüzle ilgili pek çok önemli ayrıntıyı düzenli bir şekilde

Detaylı

Sözlü Bilgi Kaynakları

Sözlü Bilgi Kaynakları Adana Düğünlerinde Gelin Hamamı * Uzm. Ayşe BAŞÇETİNÇELİK Çukurova Üniversitesi Anadolu'nun pek çok yerinde kına gecesinden önce, gelin hamama götürülür. Eğer yörede hamam yoksa böyle bir âdete rastlanmaz.

Detaylı

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ 1-) Türkiye de cumhuriyetin ilanından hemen sonra eğitimde, dinde, yönetimde, hukukta, ekonomide, sanatta, aile yapısında

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ İNSAN İLİŞKİLERİ... 1 İNSAN İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEYEN KAVRAM VE İLKELER... 4 Temel Kavramlar... 5 Karşılıklı İlgi... 5 Kendine Özgü Olma... 6 Eyleme İsteklilik... 7 Onur... 7 İnsan

Detaylı

Osmanlıda Başlayan Ve Biten Geleneğin Adı: Âmin Alayı - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Osmanlıda Başlayan Ve Biten Geleneğin Adı: Âmin Alayı - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Her şeyin eskisi başkaymış. Evi de elbisesi de; teknolojisi de bilgisi de; Ramazan ı da gündelik hayatı da; hocası da mektebi de Evvelini ben söyledim ahirini siz getirin artık. Her dönemin kendine özgü

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21

İÇİNDEKİLER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 İÇİNDEKİLER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI ÖZET... 18 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 Zekât... 21 Fitre (Sadaka-i Fıtr)... 22 Sadaka... 22 Zekât ve Fitrenin Hikmeti... 22 Zekât ve

Detaylı

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler.

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. İSTANBUL TAYAD lı Aileler Bayram Kahvaltısında Bir Araya Geldiler Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. Kahvaltıdan önce yapılan

Detaylı

ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI

ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI 5 İÇINDEKILER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI ÖZET 18 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 Zekât 21 Fitre (Sadaka-i Fıtr) 22 Sadaka 22 Zekât ve Fitrenin Hikmeti 22 Zekât ve Fitrenin Aynı

Detaylı

XV. BÖLÜM - SONUÇ VE ÖNERİLER 15. SONUÇ

XV. BÖLÜM - SONUÇ VE ÖNERİLER 15. SONUÇ XV. BÖLÜM - SONUÇ VE ÖNERİLER 15. SONUÇ Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü Kültür Haritası Projesi kapsamında Sinop köylerinin sosyo-kültürel demografik ve ekonomik özelliklerinin araştırılması

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Gürcistan Dostluk Derneği. Faaliyet Raporu. Yayınlar Sosyal-Kültürel Etkinlikler İnsani Yardımlar Eğitim Faaliyetleri

Gürcistan Dostluk Derneği. Faaliyet Raporu. Yayınlar Sosyal-Kültürel Etkinlikler İnsani Yardımlar Eğitim Faaliyetleri Gürcistan Dostluk Derneği Faaliyet Raporu Yayınlar Sosyal-Kültürel Etkinlikler İnsani Yardımlar Eğitim Faaliyetleri Yazılı ve Görsel Yayınlar Gürcistan daki Müslüman toplumun ihtiyaçları doğrultusunda

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

VIII. BÖLÜM- DOĞUM. 8. Doğum

VIII. BÖLÜM- DOĞUM. 8. Doğum VIII. BÖLÜM- DOĞUM 8. Doğum Türk Medeni Kanunu nda kişiliğin, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başladığı ve ölümle son bulduğu kabul edilmiştir. Dolayısıyla kültürel öğrenme süreci doğumla başlar.

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? TÜRKÇE Hiçbir zaman elinde sapan olan bir arkadaşım olmadı. Daha doğrusu, öyleleri ile arkadaşlık yapmadım. Çünkü minicik bir kuşun canına kıyarken acıma duygusu olmayan kişi, zor duruma düşene elini uzatmaz.

Detaylı

EŞLER ARASI SAĞLIKLI. İLETİŞİM Asiye Türkan

EŞLER ARASI SAĞLIKLI. İLETİŞİM Asiye Türkan EŞLER ARASI SAĞLIKLI İLETİŞİM Asiye Türkan Bilinçli ve sağlıklı iletişim; Anlamlı hayat, anlamlı hayat da sakin ve mutmain ruh halinin gelişmesine yol açar. Bunun içinde özgür ortam şarttır. Özgür ortam

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI

ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI 5 İÇINDEKILER ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI ÖZET 18 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 Zekât 21 Fitre (Sadaka-i Fıtr) 22 Sadaka 22 Zekât ve Fitrenin Hikmeti 22 Zekât ve Fitrenin Aynı Oluşu

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TOPLUMSAL DAVRANIŞ KURALLARI ve HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TOPLUMSAL DAVRANIŞ KURALLARI ve HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TOPLUMSAL DAVRANIŞ ve HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi İNSAN VE TOPLUM İLİŞKİSİ İnsanın toplumsallığı: İnsan, küçük veya büyük olsun, zorunlu olarak bir toplum içerisinde yaşamaktadır.

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

1. Bu Tüzük, Koruyucu Aile Tüzüğü diye adlandırılır. Birinci Kısım Genel Kurallar

1. Bu Tüzük, Koruyucu Aile Tüzüğü diye adlandırılır. Birinci Kısım Genel Kurallar ÇOCUKLAR YASASI (Fasıl 352, 22/1959, 4/2005 ve 65/2006 sayılı Yasalar ) K.K.T.C Bakanlar Kurulu Fasıl 352-larYasası nın 14. maddesinin verdiği yetkiye istinaden aşağıdaki Tüzüğü yapar. Kısa İsim 1. Bu

Detaylı

Aile ve Birincil İlişkiler

Aile ve Birincil İlişkiler Aile ve Birincil İlişkiler Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 8. Ders Aile ve Toplumsal Yapı Modernleşme sürecine paralel olarak aile, akrabalardan daha çok izole olmaya başlamıştır. Ayrıca geçmişteki bir

Detaylı

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Banu Akadlı Ergöçmen, Prof.Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu, Doç.Dr. 20 Mart 2015 Erken Evlilik/Çocuk Yaşta Evlilik Çocuk yaşta evlilik, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

MAHALLE. Osmanlı dan günümüze

MAHALLE. Osmanlı dan günümüze MAHALLE Osmanlı dan günümüze MAHALLE DEKĠ ORTAKLAġA YAġAM Mahalle, birbirlerini tanıyan, sosyal dayanışma içinde olan, bir ölçüde birbirlerinin davranışlarından sorumlu kişilerden oluşmuş bir topluluğun

Detaylı

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI YAPI TOPLUM KURUMLAR TOPLUMSAL GRUPLAR BİREYLER İLİŞKİLER TOPLUMSAL YAPI VE UNSURLARI T E M E L KÖY K A METROPOL TOPLUMSAL YAPI KENTLEŞME V R A KENT M L A MİLLET

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti H A B E R B Ü L T E N İ Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti Hollanda Türkevi Topluluğu, geçtiğimiz hafta Ankara da hem yeni görevleri dolayısıyla dostları tebrik etmek, hem de gerek mevcut işbirliğinin

Detaylı

ÇALIŞKANLIK NİSAN 2017

ÇALIŞKANLIK NİSAN 2017 ÇALIŞKANLIK NİSAN 2017 Ağustos Böceği ile Karınca Hafta Sınıf Düzeyi ve 4. Sınıf Süre Yöntem ve Teknik 40 Dakika drama, beyin fırtınası KAZANIM SÜREÇ Araç - Gereç Çizgi film CD si veya Masal kitabı Karınca

Detaylı

verdikleri önemi göstermektedir. Düğünler bir çırpıda

verdikleri önemi göstermektedir. Düğünler bir çırpıda ERZURUM VE AZERBAYCAN'DA ORTAK OLAN BAZI DÜCÜN r::elenekleri Sedat ADIGÜZEL* Evlenme, yaşamın ikinci geçiş dönemidir. Evlenme törenlerinde yaşayan birçok gelenek ve görenek vardır. Toplumların tarihsel

Detaylı

ORHAN DİNÇ BENDE VARIM DEDİ

ORHAN DİNÇ BENDE VARIM DEDİ ORHAN DİNÇ BENDE VARIM DEDİ Ak Parti Bodrum İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Dinç, İlçe Başkanlığına adaylığı ile ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Ak Parti Bodrum ilçe teşkilatında

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 KONULAR Halkbiliminin İçeriği Halkbiliminin diğer bilimlerle ilişkisi Halkbiliminin sınıflandırılması DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 Halkbiliminin İçeriği Prof. Dr. Dursun

Detaylı

AŞAĞI BORANDERE KÖYÜ

AŞAĞI BORANDERE KÖYÜ BİR KÖY MASALI sayfa : 1 AŞAĞI BORANDERE KÖYÜ Bir köy vardı, adı Aşağı Borandere ( Şeşen Jambotey ) bu köyde Çerkeslerin Kabardey ve Çeçen boyuna mensup insanları yaşardı.kayseri nin Pınarbaşı ilçesine

Detaylı

KIRAÇ LİMAK TÜRKER İLKOKULU 4.SINIF DEĞERLER EĞİTİMİ TOPLU ORTAMLARDA DAVRANIŞ KURALLARI KONUSU UYGULAMA PLANI

KIRAÇ LİMAK TÜRKER İLKOKULU 4.SINIF DEĞERLER EĞİTİMİ TOPLU ORTAMLARDA DAVRANIŞ KURALLARI KONUSU UYGULAMA PLANI KIRAÇ LİMAK TÜRKER İLKOKULU 4.SINIF DEĞERLER EĞİTİMİ TOPLU ORTAMLARDA DAVRANIŞ KURALLARI KONUSU UYGULAMA PLANI Tarih Kazanımlar Yapılacaklar Etkinlikler 1.Hafta Toplumda uyulması gereken kuralların farkına

Detaylı

A.AŞEVİ (SICAK YEMEK)

A.AŞEVİ (SICAK YEMEK) Gaziosmanpaşa İlçe sınırları içerisinde ikamet eden muhtaç ailelere, imkânlar doğrultusunda ayni yardım yaparak onların vatandaşların geçimlerine bir nebzede olsa destek sağlamayı amaçlanmaktadır. Belediyemiz

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Toplu Ortamlarda Davranış Kuralları

Toplu Ortamlarda Davranış Kuralları Toplu Ortamlarda Davranış Kuralları Toplu ortamlarda nasıl davranmalıyız, toplu ortamlarda nasıl davranılır konusunda sizlere bilgi vereceğiz. İnsan, sosyal bir varlıktır ve bu nedenle doğduğu andan itibaren

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

220

220 lilik ve evliliğe bağlı olarak sunulan hediyeler, insanların duygularıyla birlikte toplumların da gelenek ve göreneklerini yansıtmaktadır. Evlilik müessesesinin gerek dinî kurallara gerekse toplum kurallarına

Detaylı

Adım Adım Düğün Organizasyonu Hazırlıkları

Adım Adım Düğün Organizasyonu Hazırlıkları Aslında sevinçli bir telaş ile başlanan hazırlıklar, zamanın az, yapılacak işlerin çok olması nedeniyle stresli günlere dönüşmesin. Hazırlıklar hem çok keyifli hem de yorucudur. Bu nedenle hazırlıklara

Detaylı

NAFAKA. Nafakasının yiyecek sınıfları ekmek veya un, tuz, yağ, sabun, odun ve her ihtiyaçta kullanılmak üzere laz

NAFAKA. Nafakasının yiyecek sınıfları ekmek veya un, tuz, yağ, sabun, odun ve her ihtiyaçta kullanılmak üzere laz NAFAKA 1 - İbni Nüceym Fetvalarından: "Hind, kendisini boşayan kocasından hamile olduğunu ifade edip, gebelik Açıklama: Kadın ister fakir isterse zengin olsun, ister Müslüman isterse ehl-i kitaptan bulunsun,

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

Avrupa nın imamları Mainz de yetişecek. ACG nin mesajı: Gençler zenginliğimizdir. Maneviyatsız bereket olmaz. Bereketin anahtarları.

Avrupa nın imamları Mainz de yetişecek. ACG nin mesajı: Gençler zenginliğimizdir. Maneviyatsız bereket olmaz. Bereketin anahtarları. Gemeinschaft. Community. Communauté. İslam Toplumu Millî Görüş» www.igmg.org 09 Ekim 2015 Sayı 69 HASENE KURBAN KAMPANYASINDA YENİ REKOR: 161.500 HISSE s. 21 GENEL MERKEZ 27. Avrupa Kur ân-ı Kerîm Tilavet

Detaylı

Yapımcı Enver Arçak Ankaralı Yahudilerin belgeselini çekti ve paylaştı. Arçak, "Hermana" isimli belgeselinin hikayesini de Odatv'ye anlattı...

Yapımcı Enver Arçak Ankaralı Yahudilerin belgeselini çekti ve paylaştı. Arçak, Hermana isimli belgeselinin hikayesini de Odatv'ye anlattı... Ankara Yahudilerinin anlatılmamış hikayesi ortaya çıktı Yapımcı Enver Arçak Ankaralı Yahudilerin belgeselini çekti ve paylaştı. Arçak, "Hermana" isimli belgeselinin hikayesini de Odatv'ye anlattı... Yapımcı

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi

6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi 6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi Kahramanmaraş ın Ekinözü İlçesine bağlı Alişar Köyünde 54 Yaşındaki Mehmet Göyün 6 Çocuğu ile birlikte tek göz kerpiç odanın içinde verdiği yaşam Mücadelesi yürekleri

Detaylı

penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ

penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ Sosyal birer varlık olmaları itibarıyla insanlar, yeryüzünde var oldukları günden bu yana toplu halde yaşamakta ve birbirleriyle

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI DELEGE SEÇİMLERİ YÖNETMELİĞİ ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... V. I. BÖLÜM İNSAN DAVRANIŞLARI VE ANLAMLARI A. İnsan Davranışları... 1 B. Davranışların Anlamları... 11

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... V. I. BÖLÜM İNSAN DAVRANIŞLARI VE ANLAMLARI A. İnsan Davranışları... 1 B. Davranışların Anlamları... 11 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... V I. BÖLÜM İNSAN DAVRANIŞLARI VE ANLAMLARI A. İnsan Davranışları... 1 B. Davranışların Anlamları... 11 1. Beden Dili... 11 2. Bedensel Davranışlar ve Anlamları... 13 3. Beden

Detaylı

22 İL. Hane Ziyaretleri 2015 Raporu

22 İL. Hane Ziyaretleri 2015 Raporu 22 İL Hane Ziyaretleri 2015 Raporu 2015 yılı içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 22 ilde 22864 kadın evlerinde ziyaret edilerek onlara aileleri, evlilikleri ve çocuklarıyla ilgili

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

BÖLÜM I - KONU VE METOD... A. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE AMACI... B. ÇALIŞMANIN KAPSAM VE PLANI... C. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI...

BÖLÜM I - KONU VE METOD... A. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE AMACI... B. ÇALIŞMANIN KAPSAM VE PLANI... C. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI... içindekiler... TABLOLAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... GİRİŞ... BÖLÜM I - KONU VE METOD... A. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE AMACI... B. ÇALIŞMANIN KAPSAM VE PLANI... vi i xxvi i 1 C. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI... D. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

www.abuzerakbiyik.com.tr den alınmıştır. DÜGÜN ADETLERİ EVLENMEYE HAZIRLIK

www.abuzerakbiyik.com.tr den alınmıştır. DÜGÜN ADETLERİ EVLENMEYE HAZIRLIK www.abuzerakbiyik.com.tr den alınmıştır. DÜGÜN ADETLERİ EVLENMEYE HAZIRLIK Şanlıurfalı genç kızlar geleneksel olarak 16-20, erkekler ise 18-25 yaşları arasında evlenirler. Ama son zamanlarda gerek kızların

Detaylı

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI. Ocak 2016 Sayı: 4

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI. Ocak 2016 Sayı: 4 0 T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI Ocak 2016 Sayı: 4 Sosyal Medya üzerinde oluşturulan Din Kültürü Öğretmenleri grubu tarafından başlatılan "81 ile 81 Akülü Sandalye"

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

Doğru cevaplarla açıklama Puanlar Ödevler Kontrol eden görevlinin notları. yetenek amaçlarından. I. EDEBİYET ( test 1)

Doğru cevaplarla açıklama Puanlar Ödevler Kontrol eden görevlinin notları. yetenek amaçlarından. I. EDEBİYET ( test 1) CEVAP ANAHTARI (Test 1) - Sorulara verilen cevaplar elektronik yoldan değerlendirilecektir. - Açık tip sorulardaki cevaplar, cevap anahtarında verilen cevaplara yakın olanlar ya da testi kontrol eden görevliler

Detaylı

Hikaye uzak bir Arap Alevi köyünde geçer. Ararsanız bambaşka versiyonlarını da bulabilirsiniz, hem Arapça hem Türkçe.

Hikaye uzak bir Arap Alevi köyünde geçer. Ararsanız bambaşka versiyonlarını da bulabilirsiniz, hem Arapça hem Türkçe. Sitti Cemili ve Meryem im Ben çocukken pek çok Arapça hikâye dinledim anneannemden. Sitti Cemili den anneanne diye bahsetmek de tuhafmış. Arapça da onun adı Sitti yani benim ninem. Söylemeden geçemeyeceğim,

Detaylı

Aşk Her Yerde mi? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Aşk Her Yerde mi? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Aşk, üç harften oluşan, ancak herkes için ayrı bir anlam taşıyan dev bir sözcük. Yüzyıllarca şairlerin, filozofların, bilim adamlarının tanımlamaya çalıştığı, herkesin kendince yaşadığı, yaşamak istediği

Detaylı

Özet Değerlendirme 1

Özet Değerlendirme 1 Özet Değerlendirme 1 SURİYELİ MÜLTECİ HAYATLAR MONİTÖRÜ ÇALIŞMANIN KAPSAMI İNGEV ve Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü işbirliğinde hazırlanan Mülteci Hayatlar Monitörü, Türkiye de kamp dışında yaşayan

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

SURİYELİ KADIN ve KIZ ÇOCUKLARI İÇİN GÜVENLİ ALANLAR PROJESİ Merkezlerimize ve etkinliklerimize ilişkin bazı fotoğraflar

SURİYELİ KADIN ve KIZ ÇOCUKLARI İÇİN GÜVENLİ ALANLAR PROJESİ Merkezlerimize ve etkinliklerimize ilişkin bazı fotoğraflar SURİYELİ KADIN ve KIZ ÇOCUKLARI İÇİN GÜVENLİ ALANLAR PROJESİ Merkezlerimize ve etkinliklerimize ilişkin bazı fotoğraflar 1 2 3 4 5 PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTIRILEN ETKINLIKLER ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLER PANELİ

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE EV ZİYARETİ

SAĞLIK HİZMETLERİNDE EV ZİYARETİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE EV ZİYARETİ Ev ziyareti, sağlık hizmetlerinin amaçlarını gerçekleştirmede önemli bir yer tutar. Sağlığın devam ettirilmesi kişinin fizik, biyolojik, sosyal çevresi ve hastalık etkenleri

Detaylı

AİLE HAYATI, PLANLAMASI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI

AİLE HAYATI, PLANLAMASI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI AİLE HAYATI, PLANLAMASI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI Aile nedir? Toplum içindeki en küçük sosyal kurumdur. Çekirdek aile Ana, baba ve çocuklardan oluşur. Geniş aile ise çeşitli akrabalardan oluşur. Aile kurumunun

Detaylı

H A Y A T S E N D E D E R N E Ğ İ. Çocuk Evleri. Çocuk evlerinin yapısı, amacı ve nitelikleri

H A Y A T S E N D E D E R N E Ğ İ. Çocuk Evleri. Çocuk evlerinin yapısı, amacı ve nitelikleri H A Y A T S E N D E D E R N E Ğ İ Çocuk Evleri Çocuk evlerinin yapısı, amacı ve nitelikleri Çocuk Evi Çocuk evi çocukların yaşamını sürdürdüğü her ilin sosyal, kültürel ve fiziksel yapısı, çocuk yetiştirmeye

Detaylı

Çocuk evinde kalan çocuklar toplum ilişkisi konusunda nasıl yetiştirilmektedir?

Çocuk evinde kalan çocuklar toplum ilişkisi konusunda nasıl yetiştirilmektedir? Çocuk evi nedir? Çocuk evi çocukların yaşamını sürdürdüğü her ilin sosyal, kültürel ve fiziksel yapısı, çocuk yetiştirmeye uygun bölgelerinde, tercihen il merkezinde, okullara ve hastanelere yakın bağış

Detaylı

Doç.Dr. CANER IŞIK. Eğitim Bilgileri

Doç.Dr. CANER IŞIK. Eğitim Bilgileri Doç.Dr. CANER IŞIK Fen-edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans Ege Üniversitesi 1999-2002 Yüksek LisansEge Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası açıklama yaptı Haziran 25, 2017-8:26:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde kıldıktan sonra gazetecilere

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi

Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 27, 3 (1),1 - Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi Hüseyin ÖĞÜT, Kazım ÇARMAN, Sedat ÇALIŞIR, Tamer MARAKOĞLU, Hakan SONMETE Üniversitesi Ziraat

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesi Bayburt

Detaylı

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA 1. HAFTA TARİH : 01 MART 2016 04 MART 2016 KONU : YEŞİLAY 1- Yeşilay nedir? Ne işe yara? Faaliyetleri nelerdir? Nefes akciğer yapalım. Vücudumuzu 2- Sigara ve alkolün zararlarını hep birlikte öğrenelim

Detaylı

ŞİRİNLER Öğretmen öğrencilere eklerdeki boyama kâğıtlarını gösterir ve öğrencilere bazı sorular yöneltir.

ŞİRİNLER Öğretmen öğrencilere eklerdeki boyama kâğıtlarını gösterir ve öğrencilere bazı sorular yöneltir. EMPATİ OKULÖNCESİ AFİŞ PANO ÇALIŞMASI ÇALIŞMA KAĞIDI ŞİRİNLER Öğretmen öğrencilere eklerdeki boyama kâğıtlarını gösterir ve öğrencilere bazı sorular yöneltir. Bu sorular çocuğun empati yapabilmesine olanak

Detaylı

Kitap Tanıtımı İslâm Hukuku Açısından Nişanlılık

Kitap Tanıtımı İslâm Hukuku Açısından Nişanlılık KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 25 (2015) Kitap Tanıtımı İslâm Hukuku Açısından Nişanlılık Nuri KAHVECİ Rağbet Yayınları, 1. baskı İstanbul 2007, 204 sayfa (ISBN: 978-975-6373-83-5) Muhammed ERİNÇ Sosyal

Detaylı

KADIN CİNSELLİĞİNİN SÖYLEMSEL İNŞASI VE NAMUS CİNAYETLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

KADIN CİNSELLİĞİNİN SÖYLEMSEL İNŞASI VE NAMUS CİNAYETLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI KADIN CİNSELLİĞİNİN SÖYLEMSEL İNŞASI VE NAMUS CİNAYETLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Doktora Tezi Ayşe Nevin Yıldız Ankara-2009 i İÇİNDEKİLER

Detaylı

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir.

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. Zekât Terim Olarak İse; Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez malının ya da parasının belli bir miktarını Allah

Detaylı

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Savaşın başından bu yana yedinci hac dönemi yaklaşırken hac ibadetini yerine getirmeyi çok isteyen, farklı şehirlerde yaşayan üç Suriyelinin hikayesi.

Detaylı