5. Ünite 1. Konu Isı ve Sıcaklık A nın Yanıtları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. Ünite 1. Konu Isı ve Sıcaklık A nın Yanıtları"

Transkript

1 ISI VE SICAKLIK 1 1. Nasıl su, hiçbir zaman aşağıdan yukarıya akmıyorsa, ısı da... soğuk bir cisimden sıcak bir cisme geçmez.. Soğuk bir günde, bir ateşin yanında ısınırken, aslında siz vücudunuzdaki atom ve moleküllerin... enerjilerini artırıyorsunuz. kinetik 5. Ünite 1. Konu Isı ve Sıcaklık A nın Yanıtları 1. ermometreler, maddelerin... genleşme özelliğinden yararlanılarak yapılır. 11. Gazlı termometreler daha çok... düşük sıcaklıkları, sıvılı termometreler... orta sıcaklıkları ve metal termometreler de... yüksek sıcaklıkları ölçmek için kullanılır. 1. Aynı maddeden yapılmış farklı kütlelerdeki cisimlere aynı miktarda ısı verildiğinde... sıcaklık değişimleri farklı olur Sıcaklık, bir maddenin moleküllerinin öteleme kinetik enerjisinin bir ölçütüdür. 4. Isı ve sıcaklık... skaler büyüklüklerdir. 5. Isı alışverişi yapan maddelerin... sıcaklık değeri değişebilir. 13. Fırın gibi sıcaklığı fazla olan ortamların sıcaklığını ölçmek için... metal termometreler kullanılır Isı, sıcaklık farkından dolayı bir maddeden başka bir maddeye veya aynı maddenin bölgeleri arasında aktarılan enerjidir. Bu olayda sıcaklığı... yüksek olan madde enerji veren, düşük olan madde ise enerji alan maddedir. 6. Sıcak bir yüzeye dokunduğunuzda hissettiğiniz sıcaklık, yüzeydeki moleküllerin parmaklarınızdaki moleküllere aktardığı... kinetik enerjidir Sıcaklığı farklı iki cisim yalıtılmış bir ortamda yan yana konulursa, bir süre sonra sıcaklığı... yüksek olan cismin sıcaklığının... düştüğü görülür Öz... ısısının büyük olmasından dolayı suyun enerji depolama kapasitesi, diğer birçok maddeninkinden fazladır. 8. Bir termometre, sıcaklığı ölçülecek cismin sıcaklığını değiştirmemesi için yeterince... küçük olmalıdır. 9. ermometrelerin yapılacağı maddeler, termometrelerin ölçüm yapacağı... sıcaklık aralığına göre tercih edilir C sıcaklık 7 C sıcaklığın iki katıdır. ifadesi... yanlıştır Çünkü 7 C, Kelvin termometresinde...k'e 3 karşılık gelmektedir. 54 C ise K'e karşılık gelmektedir. Dolayısıyla Celcius termometresinde iki kat olan değer diğer termometrelerde aynı sonucu vermez. 17. Sıcaklığın düşebileceği en düşük değer sıfır... kelvin dir.

2 5. Ünite: Isı ve Sıcaklık B nin Yanıtları ( D ) 1. Bir miktar su, sıcaklığı farklı bir cam kaba konulduğunda su ile cam kap arasında ısı alışverişi olur. ( Y ) 8. Bir cismin sıcaklık farkından dolayı aldığı ya da verdiği enerjiye Kelvin denir. ( Y ) 9. Sıcaklık kalorimetre kabı ile ölçülür. ( Y ) 1. Isı bir sistemin iç enerjisidir. ( Y ). Bir termometrenin boyutu ne olursa olsun her zaman konulduğu ortamdaki sıcaklığı doğru ölçer. ( D ) 11. Isı, sıcaklık farkından dolayı transfer edilen enerjidir. ( D ) 3. Kışın ısınmak için ellerimizi birbirine sürteriz. Amaç ellerdeki molekülleri daha hızlı hareket ettirerek sıcaklığın artmasını sağlamaktır. ( D ) 1. Bulunduğumuz ortam; sıcak yerden gelene göre soğuk, soğuk yerden gelene göre sıcaktır. ( D ) 4. Denizlerdeki suyun kütlesi büyük olduğu için ısı sığaları çok büyük olur. Bu yüzden denizlerin sıcaklık değişimleri çok yavaş gerçekleşir. ( Y ) 5. 3 C de vida ( D ) 13. Sıcaklığın algıya bağlı kalmaması için bilim insanları termometreleri üretmiştir. ( Y ) 14. Bir maddenin sıcaklığı, maddenin cinsi ve madde miktarına bağlıdır. C de su ( D ) 15. Eşit kütledeki maddelere eşit miktarda ısı enerjisi verilirse, öz ısısı küçük olan maddenin sıcaklığı daha fazla artar. Sıcaklığı C olan suyun içine sıcaklığı 3 C olan vida atılırsa, sudan çiviye ısı enerjisi geçer. ( D ) 16. Maddeler yalnız birbiriyle ısı alış verişi yapıyorsa, alınan ısı enerjisi verilen ısı enerjisine eşittir. ( D ) 6. Isı ve sıcaklık farklı kavramlardır. ( D ) 7. Sıcaklık bir sistemde rastgele hareket eden moleküllerin ortalama kinetik enerjilerinin bir göstergesidir. ( D ) 17. Kütleleri eşit, aynı cinsten iki maddeye eşit miktarda ısı enerjisi verilirse ikisinin de sıcaklığı eşit miktarda artar. ( D ) 18. Isı enerjisi alan bir maddenin hacminde, sıcaklığında, fiziksel hâlinde değişmeler meydana gelebilir.

3 ISI VE SICAKLIK 3 C nin Çözümleri 4. X Y 1. Şekildeki Celcius ve Fahrenheit C F ölçekleri arasındaki bağıntı yazılarak; 1 1 C F ? 41 4 C 6 C h C de su h F C 18, 18, C 5 C bulunur. 3 Kabın yarısı önceden su ile dolu olduğundan, diğer yarısı musluklardan akan su ile dolar. Sıcaklıkları X ve Y olan aynı cins sıvıdan eşit kütlede akıtıldığında, karışımın son sıcaklığı; karışım X+ Y karışım 5 C bulunur. Kap h seviyesine kadar doldurulduğunda C deki su ile, 5 C deki suyun kütleleri eşit olduğundan;. Soruda verilen değerleri kullanarak; son karışım C bulunur. 5 3 X ( 5) ( 5) X + 5 X 3 X bulunur J,4 kalori olarak verildiğinden; Q 65,4 156 kalori eder. Q m c 156 1, C C bulunur. 5. Kapta toplanan su miktarına 5m dersek; m X 4m ve m Y m olur. Q verilen Q alınan 4m. 1. (4 ) m 1 ( 1) C bulunur.

4 4 5. Ünite: Isı ve Sıcaklık 6. hacim V V t X t Y zaman t süresi sonunda kapta toplanan sıvıların hacimleri, V X 4V, V Y V olur. m X 4m, m Y m alınabilir. O hâlde 5 C deki X sıvısından 4m, C deki Y sıvısından m kadar karıştırılmıştır. 8. A ve B maddelerine eşit ısılar verildiğine göre; QA QB ma. ca. D A mb. cb. DB DA mb. cb D m. c B A A ma ca 1 m ve B c değerleri yerine yazılırsa, B 4 DA 1. 4 bulunur. DB 1 Q verilen Q alınan m X c X X m Y c Y Y 4m 1 (5 ) m 1 ( ) C bulunur. 7. ısı (cal) 3 A B 9. m 3m 1 C sıcaklık ( C) Q verilen Q alınan 3 C Isı sığası bir cismin sıcaklığını 1 C artırmak için gerekli ısı miktarıdır. Bir başka ifadeyle, ısı sığası m c dir. Isı-sıcaklık grafiklerinde eğim (tana), cismin ısı sığasını (m c) verir. 3 ma ca mb cb 1 3 A sıvısının ısı sığasının B ninkine oranı; m. A ca 3 m. c 3 olur. B B 1 m 1 m C m1 m olduğuna göre; m1 m, m 3 3m alınabilir. Q alınan Q verilen m 1 c 1 1 m c m c 1 (3 ) 3m c (1 3) c 1 7 c c1 c 7 bulunur.

5 ISI VE SICAKLIK 5 1. Hâl değişimi olmadan n tane madde ısıca yalıtılmış bir ortamda ısıl denge sağlanıncaya kadar bekletilirse; m1 c1 1+ m c +... denge m1 c1+ m c+... bağıntısıyla bulunur. Madde su olduğundan c ler sadeleşir. m1 3 + m 7 45 m1+ m 45m1+ 45m 3m1+ 7m 1. h 6 C de su A h 3 C de su İki kaptaki su kütleleri birbirine eşit olduğundan karışımın sıcaklığı; C olur. A 15m1 5m m1 m 5 3 bulunur Hâl değişimi olmadan ısı sığaları eşit n tane madde bir araya konulup ısı alışverişi yapmaları sağlanırsa denge sıcaklığı; n denge n bağıntısıyla bulunur. Buradan; 6 + L 4 L C bulunur 6 C A 8 C deki suyun miktarı C deki suyun miktarının katıdır. denge ( 8) + 6 C 3

6 6 5. Ünite: Isı ve Sıcaklık 14. s cakl k P s cakl k R 15. kütle Q verilen s s cakl k verilen s Q I II hacim Q S verilen s I. bölgede suyun kütlesi sabit duruyorken hacmi artmaktadır. Kütle değişmeden hacmin artması için su kütlesinin sıcaklığının artması gerekir. II. bölgede suyun kütlesi ve hacmi birlikte artmaktadır. Bu bölgede sıcaklık sabit kalmıştır. Öz ısı maddeler için ayırt edici bir özellik olduğundan, aynı madde olup olmadıklarını anlamak için c lere bakmalıyız. Her üç maddenin kütleleri eşit olduğundan; I. bölgede artar, II. bölgede değişmez. cp Q Q cr Q Q Q cs bulunur. Buna göre, P ile R aynı olabilir, S farklıdır.

7 ISI VE SICAKLIK 7 est 1'in Çözümleri 1. D Hasta insan Sıvılı termometre 3 Kutup bölgesi Gazlı termometre 3 Çok sıcak fırın Metal termometre 3 Y 4. Sıvılı termometrenin duyarlılığını artırmak için; haznede kullanılan sıvının genleşme katsayısının büyük olmasına ve kılcal borudaki bölme sayısının fazla olmasına dikkat etmek gerekir. Kaynama sıcaklığı düşük bir sıvı kullanmak termometrenin duyarlılığını artırmaz. Sıvılı termometreler ortam sıcaklığını ölçmede ve vücut sıcaklığını ölçmede kullanılır. Hasta insanın vücut sıcaklığını sıvılı termometre ile ölçebiliriz. Gazlı termometreler genellikle çok düşük sıcaklıkları ölçmek için kullanılır. Kutup bölgesindeki hava sıcaklığını gazlı termometre ile ölçebiliriz. Metal termometreler fabrika, fırın gibi yüksek sıcaklıkları ölçmede kullanılır. Sıcaklığı yüksek olan bir fırının sıcaklığını metal termometre ile ölçeriz. Yanıt E dir.. Hastanın ateşini ve kaynayan suyun sıcaklığını sıvılı termometrelerle ölçebiliriz. Sanayi fırınının sıcaklığını ölçmek için ise metal termometre kullanmamız gerekir. Yanıt D dir. 5. Bir sıvılı termometre ile ölçülebilen sıcaklık aralığı, termometrenin haznesindeki sıvının donma noktası ile kaynama noktası arasındaki değerlerdir. Cıva kullanılan bir sıvılı termometrede 39 C ile 357 C değerleri arasındaki sıcaklıklar ölçülebilir. 36 C sıcaklık cıvalı termometre ile ölçülemez. Yanıt E dir. 3. K ve L cisimleri arasında ısı alışverişi oluyorsa bu iki cismin sıcaklıkları kesinlikle farklıdır. O hâlde I. öncül doğrudur. İki cisim arasındaki ısı alışverişi, cisimler aynı sıcaklığa ulaştığında durur. II. öncül de doğrudur. Isının akış yönü daima sıcaklığı yüksek olan cisimden düşük olana doğrudur. K ve L cisimlerinden hangisinin sıcaklığının daha yüksek olduğu soruda verilmediğinden ısının akış yönü hakkında birşey söylenemez. Bu nedenle III yanlıştır. 6. I. Sıcaklığı ölçmek için termometreler kullanılır. II. Isıyı ölçmek için kalorimetre kabı kullanılır. III. Aktarılan ısı enerjisi ölçülebilir bir büyüklüktür. O halde verilen her üç bilgi de doğrudur. Yanıt E dir.

8 8 5. Ünite: Isı ve Sıcaklık 7. Erime Sıcaklığı ( C) Kaynama Sıcaklığı ( C) A 14 8 B 39 5 A sıvısı ile yapılan termometre ile en fazla 8 C sıcaklık ölçülebilir. Suyun kaynama sıcaklığı 1 C ölçülemez. A sıvısı ile yapılan termometre ile bir insanın vücut sıcaklığı ölçülebilir. Bu termometre ile 14 C ile 8 C arasındaki bütün sıcaklıklar ölçülebilir. 9. K nın sıcaklığı L ninkinden daha çok arttığına göre kesinlikle K nın ısı sığası L ninkinden küçüktür. Q K Q L m K c K D K m L c L D L D K > D L ise m K c K < m L c L olur. m K, m L ilişkisi bilinmeden c K, c L ilişkisi bilinemez. Yanıt A dır. Aynı şekilde B sıvısı ile yapılan termometre ile 39 C ile 5 C arasındaki bütün sıcaklıklar ölçülebilir. Suyun donma ve kaynama sıcaklıkları da bu aralıkta olduğundan, B sıvısı kullanılan termometre ile bu ölçümler yapılabilir. Yanıt D dir. 1. C X bölme X 4 bölme 8 X termometresi ile Celcius termometrelerini şekildeki gibi yan yana çizelim. 8. S S S Çevirme işlemi yapılırken, termometrelerin alt ve üst sınırları ile, termometreler üzerindeki bölme sayısı hesaplanır. Sonra bütün termometreler için çevirme işlemi şöyle yapılır: ermometreninsembolü Alt sınır BölmeSayısı r K M L ermometrenin duyarlılığı, haznenin hacminin büyük olması ve borunun kalınlığının küçük seçilmesi ile artırılabilir. K, L, M termometreleri incelendiğinde duyarlılıkları arasındaki ilişkiyi L > M > K şeklinde sıralayabiliriz. Yanıt D dir. r r Bu kuralı sorumuza uygularsak; C X X X 48 bulunur.

9 ISI VE SICAKLIK sıcaklık ( F) 3 Kütleler eşit olduğundan, X sıvısı için, Y sıvısı için, Z sıvısı için dir. Buna göre; Q cx birim 5 1 zaman (dk) Q 1 cy birim Grafikten okunan sıcaklık Fahrenheit birimiyle ölçülmektedir. Düzgün artıştan her 5 dakikada sıcaklığın 1 F arttığını söyleyebiliriz. Buradan 15 dakikada 4 F, dakikada 5 F sıcaklık değeri okunur. Bu sıcaklığın Celcius karşılığı; C F C C 1 C bulunur. Yanıt B dir. 3Q cz 3 birim c X > c Z > c Y bulunur. Yanıt A dır. 1. sıcaklık X Q ısı sıcaklık 3 Öz ısıyı veren bağıntı; sıcaklık 3 Y Q Z ısı 3Q ısı 13. X sıvısı t sürede Q kadar ısı enerjisi aldıysa, Y sıvısı t sürede Q ısı enerjisi almıştır. Q m.c. bağıntısında c yalnız bırakılıp oranlandığında; QX cx mx. DX c Y QY my. DY Q cx m.( 3 ) c Y Q m.( 3 ) 1 3 sıcaklık X t t Y zaman Q c dir. m. D Yanıt A dır.

10 1 5. Ünite: Isı ve Sıcaklık 14. A 5 C 1 C B 15. sıcaklığında su Kap doluncaya kadar B musluğundan akan suyun hacmi 3V, A musluğundan akan suyun hacmi V dir. Denge sıcaklığı olmak üzere; Q veren Q alan m A.c.(5 ) m B.c.( 1) m.1.(5 ) 3m.1.( 1) Başlangıçta kapta hacmi V, sıcaklığı olan su vardır. Bu kaba yine V hacminde su eklendiğinde denge sıcaklığının 3 olabilmesi için eklenen suyun sıcaklığının 5 olması gerekir. Şimdi kapta V hacminde 3 sıcaklığında su vardır. Bu suyun üstüne V hacminde 5 sıcaklığında su ilave edilirse son denge sıcaklığı 4 olur. Yanıt B dir C bulunur.

11 ISI VE SICAKLIK 11 est 'nin Çözümleri C lik süt ile 8 C lik süt karıştırıldığında karışımın sıcaklığı 6 < karışım < 8 aralığındaki değerleri alabilir. h 8 C de su A C de su A h Yanıt A dır aban alanı A olan kaptaki su miktarı taban alanı A olanın 4 katıdır. Q verilen Q alınan m c ( 1 ) 4m c ( ) (8 ) 4( ) C bulunur. Yanıt E dir 4. İki sıvı birbirine karıştırıldığında aralarında ısı alışverişi olmuyorsa, bu iki sıvının kesinlikle sıcaklığı eşittir. Yanıt D dir.. Kütle (g) Alınan ısı (kalori) Sıcaklık değişimi ( C) K m Q L 3m 3Q 3 M 3m 4Q 4 Bir cisme verilen veya cisimden alınan ısı enerjisi Q m c bağıntısı ile bulunur. Buna göre; Q 1 ck m 3Q 1 cl 3m 3 3 4Q 1 cm 3m 4 3 c K > c L c M bulunur. Yanıt B dir 5. h h X Y Z yatay Başlangıçtaki sıvı hacimleri arasında V Z > V X > V Y ilişkisi vardır. Başlangıç sıvılarının üzerine sıcaklığı olan sıvılar ekleniyor. Eklenen sıvıların hacimleri arasındaki ilişki V Y > V X > V Z dir. Bu nedenle Y kabındaki karışımın sıcaklığı en büyük, Z kabındaki karışımın sıcaklığı en küçük olur. Yanıt B dir.

12 1 5. Ünite: Isı ve Sıcaklık 6. M 1 C M 1 C 8. K L M M 1 C N 5 C M musluğundan 3V, N musluğundan V kadar sıvı aktığında kap dolar. Buradan; Q veren Q alan m c (5 ) 3m c ( 1) Sıcaklık değişimi ile öz ısı ters orantılıdır. Kütleleri ve ilk sıcaklıkları eşit sıvılara eşit miktarda ısı veriliyor. c K < c L < c M olduğundan sıvıların son sıcaklıkları arasındaki ilişki M < L < K biçiminde olur C bulunur. Yanıt B dır. 9. ermometreler kullanım amaçlarına ve ölçülmek istenilen sıcaklık aralıklarına göre üretilir ve ölçeklendirilir. Sıvılı oda termometresi ile içinde bulunulan ortamın sıcaklığı ölçülür. Laboratuvarlarda çok hassas sıcaklık ölçümleri için gazlı termometreler kullanılır. Fabrika ve fırın gibi yüksek sıcaklık gerektiren yerlerde metal termometreler kullanılır. 7. K sıvısı c K L sıvısı c L ermometrelerde, direnci sıcaklıkla değişen termistörler (yarı iletken devre elemanları) ve sıcaklığa bağlı olarak renk değiştiren sıvı kristaller kullanılabilir. Uçak kanatlarına takılan termistörler, 9 C ile 13 C arası sıcaklıkları ölçebilir. Sıvıların kütleleri eşit olup öz ısıları arasındaki ilişki c L > c K dır. Q m c bağıntısına göre öz ısı ile ters orantılıdır. Yani t süre sonra K sıvısının sıcaklığı daha büyük olur. Kızılötesi ışınlar kullanılarak temas etmeden bir sensör vasıtası ile uzaktan ölçüm yapan termometrelere pirometre denir. Pirometreler, sıcaklığın yaklaşılmayacak kadar yüksek olduğu veya erişilmesi zor olan yerlerin sıcaklıklarını ölçmede kullanıldığı gibi hastanelerde temas etmeden yapılan sıcaklık ölçümlerinde de kullanılır. Yanıt E dir.

13 ISI VE SICAKLIK Kütleleri eşit olduğundan denge sıcaklığı C olur. 11. C 1 C 5 C 8 C I II III IV Aralarında sıcaklık farkı olan iki cisim bir araya getirildiğinde sıcak cisimden soğuk cisme ısı enerjisi geçer. I ve II kaplarındaki suyun sıcaklığı demirinkinden küçük olduğundan bu iki kapta, demir parçasından suya ısı enerjisi geçer. Yanıt A dır.

14 14 5. Ünite: Isı ve Sıcaklık est 3'ün Çözümleri 3. K L 1. ısı enerjisi C de çay 3 C de çay 1 3 Bir termometre, sıcaklığı ölçülecek cismin sıcaklığını değiştirmemesi için, yeterince küçük olmalıdır. Eğer bir odanın sıcaklığını ölçüyorsanız, termometre tarafından emilen ısı, ihmal edilebilecek kadar küçük olmalıdır. Oda sıcaklığının termometrede okuduğumuz değeri, büyük oranda doğrudur; ancak bir damla suyun sıcaklığını ölçüyorsanız, termometrede okunan değer, suyun ilk sıcaklığından çok farklı olabilir. Isıl denge sağladığından termometrelerden okunan değerler arasında 3 > 1 > ilişkisi olur. Isı, bir maddeden, temas ettiği diğer bir maddeye geçerse, bu iki madde arasında ısıl bağlantı var denir. Isı, daima yüksek sıcaklıktaki bir maddeden, düşük sıcaklıktakine geçer. Bu; enerjinin, moleküler enerjisi fazla olandan, az olana geçeceğini göstermez. Maddenin sıcaklığı molekül başına düşen ortalama kinetik enerji ile orantılı olduğundan I. öncül yanlıştır. Enerji; K dan, L ye geçmez; aksine L den K ya geçer. Isı hiçbir zaman soğuk cisimden sıcak cisme geçmez. Yanıt B dir. Yanıt D dir. 4. Sıcaklık, maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Buna göre,sıcaklıkları eşit olan iki maddenin ortalama kinetik enerjileri kesinlikle eşittir. Yanıt B dir.. 1 C de kaynayan su ve 1 C deki buharın kinetik enerjileri eşittir. Ancak buharın potansiyel enerjisi çok daha fazladır. Çünkü buhardaki moleküller birbirinden bağımsız olup farklı yönlerde hareket hâlindedir. Su ve buharın kütleleri eşit olsa da buhar gaz hâlinde olduğundan hacimleri farklıdır. Bu nedenle özkütleleri farklı olur. Yanıt A dır. 5. Verilenlerin içinde yalnızca sıcaklık enerji türü değildir. Yanıt A dır.

15 ISI VE SICAKLIK P R S 9. kütle 3m m m sıcaklık m m 3m İç enerji, maddenin tüm moleküllerinin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamıdır. C de X sıvısı 4 C de Y sıvısı 6 C de Z sıvısı Aynı madde olduklarından, en çok molekül P de sonra R sonra S de olur. Ayrıca P nin sıcaklığı yüksek olduğundan kinetik enerjisi daha büyüktür. Yanıt A dır. X ile Y sıvıları karıştırıldığında; Q alan Q veren m X c X D X m Y c Y D Y m c X (3 ) m c Y (4 3) 1 c X c Y c X > c Y bulunur. X ile Z sıvıları karıştırıldığında; Q alan Q veren 7. Sıcaklık, ortalama kinetik enerjisinin bir göstergesidir. C 3 F 73 K olduğu için tanecik başına ortalama kinetik enerjiler eşit olur. m X c X D X m Z c Z D Z m c X (4 ) 3m c Z (6 4) c X 6 c Z c X > c Z bulunur. Yanıt A dır. 1. Karışıma katılan üç sıvı da su olduğundan; denge m 16+ m 1+ 3m 3 m+ m+ 3m 8. Özkütle ve öz ısı maddeler için ayırt edici özellik olup madde miktarına bağlı değildir. Yanıt D dir. denge 13m C bulunur. 6m

16 16 5. Ünite: Isı ve Sıcaklık 11. çaydanlık m tencere m Bir cisme verilen ısı enerjisi Q m c D bağıntısı ile hesaplanır. İki cisme eşit miktarda ısı enerjisi verildiğine göre; Q ç Q t 3 1. Öz ısısının büyük olmasından dolayı suyun enerji depolama kapasitesi, diğer birçok maddeninkinden fazladır. Bu özelliğinden dolayı su, soğutma sistemlerinde kullanılır. Aynı zamanda ısındıktan sonra soğuması uzun sürdüğü için ısınma amacıyla da kullanılmaktadır. Suyun sıcaklık değişimine karşı gösterdiği bu direnç, dünya iklimi üzerinde de çok etkilidir. Suyun öz ısısının yüksek olması, vücudumuzun hemen ısınmasını ve soğumasını önlemede yardımcıdır. Böylece insanlar hem sıcak hem de soğuk ortamlarda kolaylıkla yaşayabilir. m c ç m c t cç c bulunur. t Yanıt D dir.

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri 1 Isı ve Sıcaklık 1 Test 1'in Çözümleri 1. Sıcaklığın SI sistemindeki birimi Kelvin'dir. 6. Madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri maddenin sıcaklığı ile ilgilidir. Cisimlerin sıcaklıkları sırasıyla

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

60 C. Şekil 5.2: Kütlesi aym, sıcaklıkları farklı aym maddeler arasındaki ısı alışverişi

60 C. Şekil 5.2: Kütlesi aym, sıcaklıkları farklı aym maddeler arasındaki ısı alışverişi 5.2 ISI ALIŞ VERİŞİ VE SICAKLIK DEĞİŞİMİ Isı, sıcaklıkları farklı iki maddenin birbirine teması sonucunda, sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olatı maddeye aktarılan enerjidir. Isı aktanm olayında,

Detaylı

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F ISI VE SICAKLIK Isı;Tüm maddeler atom ya da molekül dediğimiz taneciklerden oluşmuştur. Bu taneciklerin bazı hareketleri vardır. En katı, en sert maddelerin bile tanecikleri hareketlidir. Bu hareketi katı

Detaylı

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık maddedeki moleküllerin hareket hızları ile ilgilidir. Bu maddeler için aynı veya farklı olabilir. Yani; Sıcaklık ortalama hızda hareket eden bir molekülün hareket (kinetik) enerjisidir.

Detaylı

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ( ) a) Termometreler genleşme ilkesine göre çalışır. ( ) b) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır. ( ) c) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin

Detaylı

Zeus tarafından yazıldı. Cumartesi, 09 Ekim :27 - Son Güncelleme Cumartesi, 09 Ekim :53

Zeus tarafından yazıldı. Cumartesi, 09 Ekim :27 - Son Güncelleme Cumartesi, 09 Ekim :53 Yazı İçerik Sıcaklık Nedir? Sıcaklığın Özellikleri Sıcaklığın Ölçülmesi Sıcaklık Değişimi Sıcaklık Birimleri Mutlak Sıcaklık Sıcaklık ve ısı Sıcaklık ıskalası Sıcaklık ölçülmesi Yeryüzünün Farklı Isınması

Detaylı

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. Maddenin Sınıflandırılması

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. Maddenin Sınıflandırılması Maddenin Sınıflandırılması 1.Katı Tanecikler arasında boşluk yoktur. Genleşir. Sıkıştırılamaz 2.Sıvı Tanecikler arasında boşluk azdır. Konulduğu kabın şeklini alır. Azda olsa sıkıştırılabilir. Genleşir.

Detaylı

a) Isı Enerjisi Birimleri : Kalori (cal) Kilo Kalori (kcal)

a) Isı Enerjisi Birimleri : Kalori (cal) Kilo Kalori (kcal) 1- Maddenin Tanecikli Yapısı : Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Madde, doğada fiziksel özelliklerine göre katı, sıvı ve gaz olarak 3 halde bulunur. Madde

Detaylı

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı Madde:Hacmi ve kütlesi olan her şey. Molekül:Aynı ya da farklı cins atomlardan oluşmuş, bir maddenin tüm özelliğini taşıyan en küçük parçası.

Detaylı

Termometreler. 3. a) X ve Y termometreleri aynı değeri gösterdiğinde, X = Y olacağından Y yerine X yazalım. 2X = Y X = X + 20 X = 20 X olur.

Termometreler. 3. a) X ve Y termometreleri aynı değeri gösterdiğinde, X = Y olacağından Y yerine X yazalım. 2X = Y X = X + 20 X = 20 X olur. Alıştırmalar 1 1. a) Verilen değerleri şekildeki gibi gösterirsek, termometresindeki, 6 3 3 bölme termometresinde, 1 4 6 bölmeye karşılık gelir. ÇÖZÜMER 6 1 Görüldüğü gibi termometresinde 1 lik bir artış

Detaylı

5. SINIF KİMYA KONULARI

5. SINIF KİMYA KONULARI 5. SINIF KİMYA KONULARI ISI VE SICAKLIK ISI Sıcaklıkları farklı olan maddeler bir araya konulduğunda aralarında enerji alış verişi olur. Alınan ya da verilen enerji ısı enerjisi denir. Isı ve sıcaklık

Detaylı

> > 2. Kaplardaki sıvıların sıcaklığı 70 o C ye getirilirse sahip oldukları ısı miktarlarını sıralayınız.

> > 2. Kaplardaki sıvıların sıcaklığı 70 o C ye getirilirse sahip oldukları ısı miktarlarını sıralayınız. 1. Tost makinesinin ısınması 2. Hızlı giden arabanın fren yapmasıyla lastiklerin ısınması 3. Yazın güneşte kalan suyun ısınması 4. Odunun yanması 5. Ütünün ısınması 6. Koşu bandında tempolu yürüyen adam

Detaylı

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık maddedeki moleküllerin hareket hızları ile ilgilidir. Bu maddeler için aynı veya farklı olabilir. Yani; Sıcaklık ortalama hızda hareket eden bir molekülün hareket (kinetik) enerjisidir.

Detaylı

ISI SICAKLIK GENLEŞME

ISI SICAKLIK GENLEŞME ISI SICAKLIK GENLEŞME SICAKLIK Bir maddenin belli bir ölçüye göre, soğukluğunu veya ılıklığını gösteren nicelik, sıcaklık olarak bilinir. Bir maddenin ortalama kinetik enerjisi ile orantılı olan büyüklüğe

Detaylı

ISI NEDİR? Isı bir enerji çeşidi olduğu için enerji birimleriyle ölçülür. HÜSEYİN DEMİRBAŞ

ISI NEDİR? Isı bir enerji çeşidi olduğu için enerji birimleriyle ölçülür. HÜSEYİN DEMİRBAŞ ISI NEDİR? Bir maddeyi oluşturan taneciklerin sahip oldukları hareket (kinetik) enerjilerinin toplamına ısı denir. Isı bir enerji türüdür ve ısı enerjisi kalorimetre kabı ile ölçülür. Isı bir enerji çeşidi

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

3)Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı

3)Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı 3)Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı 1- Maddenin Tanecikli Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Madde, doğada fiziksel özelliklerine göre katı, sıvı ve

Detaylı

Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri

Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri Maddenin Biçim Ve Hacim Özellikleri * Katı maddelerin biçimi belirlidir.örneğin;ekmek,peynir,anahtar,kalem,silgi.vb.cisimlerin biçimi bulundukları kabın biçimine göre değişmez. * Sıvı ve gaz halindeki

Detaylı

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. ısı b)isı Enerjisi Birimlerinin Dönüşümü. a) Isı Enerjisi Birimleri

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. ısı b)isı Enerjisi Birimlerinin Dönüşümü. a) Isı Enerjisi Birimleri MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI MADDENİN TANECİKLİ YAPISI Madde:Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. ** Madde hangi halde olursa olsun bütün maddeler taneciklerden

Detaylı

MADDENİN HALLERİ VE ISI

MADDENİN HALLERİ VE ISI MADDENİN HALLERİ VE ISI Isı ve Sıcaklık Enerji Dönüşümü ve Özısı Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi Erime-Donma ve Buharlaşma-Yoğuşma Isısı Isınma-Soğuma Eğrileri Hazırlayan :Arif Özgür ÜLGER Muğla, 2017

Detaylı

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin titreşim hızı artar. Tanecikleri bir arada tutan kuvvetler

Detaylı

TERMODİNAMİK / HAL DEĞİŞİMİ

TERMODİNAMİK / HAL DEĞİŞİMİ TRMOİNMİK / HL ĞİŞİMİ Maddenin Isı İletkenliği / Isı Sıcaklık Farkı / asıncın rime Noktasına tkisi / Nem Sorular TRMOİNMİK Isıl denge; sıcaklıkları farklı cisimler birbirine değerek ortak bir sıcaklığa

Detaylı

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık Isı * Bir enerji türüdür. * Kalorimetre kabı ile ölçülür. * Birimi kalori (cal) veya Joule (J) dür. * Bir maddeyi oluşturan taneciklerin toplam hareket enerjisidir. Sıcaklık * Enerji değildir. Hissedilen

Detaylı

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Sıcaklık, bir gaz molekülünün kütle merkezi hareketinin ortalama kinetic enerjisinin bir ölçüsüdür. Sıcaklık,

Detaylı

Maddenin ısı ile etkileşimi

Maddenin ısı ile etkileşimi Aynı miktardaki farkı sıvılar özdeş kaplara konup eşit süre ısıtıldıklarında son sıcaklıkları birbirinden farklı olur. Bunun nedeni sıvıların sıcaklığının sıvının cinsine bağlı olmasıdır. Eşit miktardaki

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR Sistem ve Hal Değişkenleri Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına sistem, bu sistemi çevreleyen yere is ortam adı verilir. İzole sistem; Madde ve her türden enerji akışına karşı

Detaylı

Ünite. Isı ve Sıcaklık. 1. Isı, Sıcaklık 2. Hâl Değişimi 3. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 4. Genleşme

Ünite. Isı ve Sıcaklık. 1. Isı, Sıcaklık 2. Hâl Değişimi 3. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 4. Genleşme 3 Ünite Isı ve Sıcaklık 1. Isı, Sıcaklık. Hâl Değişimi 3. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 4. Genleşme 1 Isı, Sıcaklık, Hâl Değişimi ve Genleşme'nin Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 1. Fizikte

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 7.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 7.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 7.SAYI

Detaylı

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır.

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır. MADDE VE ISI Madde : Belli bir kütlesi, hacmi ve tanecikli yapısı olan her şeye madde denir. Maddeler ısıtıldıkları zaman tanecikleri arasındaki mesafe, hacmi ve hareket enerjisi artar, soğutulduklarında

Detaylı

5/31/2011. Termometrelerdeki sıcaklık değerlerini birbirine dönüştürmek için,eşitlikleri kullanılabilir.

5/31/2011. Termometrelerdeki sıcaklık değerlerini birbirine dönüştürmek için,eşitlikleri kullanılabilir. Bir buz kalıbını güneş ışınlarının geldiği yere koyduğumuzda eridiği, yazın elektrik tellerinin sarktığı, yeterince ısı alan suyun kaynadığı, kışın ise bazı yerlerde suların donduğu görülür. Yani kısaca

Detaylı

Ünite. Isı ve Sıcaklık. 1. Isı, Sıcaklık 2. Hâl Değişimi 3. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 4. Genleşme

Ünite. Isı ve Sıcaklık. 1. Isı, Sıcaklık 2. Hâl Değişimi 3. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 4. Genleşme 3 Ünite Isı ve Sıcaklık 1. Isı, Sıcaklık 2. Hâl Değişimi 3. Enerji İletim olları ve Enerji İletim Hızı 4. Genleşme 1 Isı, Sıcaklık, Hâl Değişimi ve Genleşme'nin Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 1. Fizikte

Detaylı

Termodinamik Isı ve Sıcaklık

Termodinamik Isı ve Sıcaklık Isı ve Sıcaklık 1 Isıl olayların da nicel anlatımını yapabilmek için, sıcaklık, ısı ve iç enerji kavramlarının dikkatlice tanımlanması gerekir. Bu bölüme, bu üç büyüklük ve termodinamik yasalarından "sıfırıncı

Detaylı

Isı Cisimleri Hareket Ettirir

Isı Cisimleri Hareket Ettirir Isı Cisimleri Hareket Ettirir Yakıtların oksijenle birleşerek yanması sonucunda oluşan ısı enerjisi harekete dönüşebilir. Yediğimiz besinler enerji verir. Besinlerden sağladığımız bu enerji ısı enerjisidir.

Detaylı

Sıcaklık (Temperature):

Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık tanım olarak bir maddenin yapısındaki molekül veya atomların ortalama kinetik enerjilerinin ölçüm değeridir. Sıcaklık t veya T ile gösterilir. Termometre kullanılarak ölçülür.

Detaylı

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN 4. SICAKLIK ÖLÇÜMÜ Sıcaklık Ölçümünde kullanılan araçların çalışma prensipleri fiziğin ve termodinamiğin temel yasalarına dayandırılmış olup, genellikle aşağıdaki gibidir: i.

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1.

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1. GAZLAR-1 Gazların Genel Özellikleri Maddenin en düzensiz hâlidir. Maddedeki molekül ve atomlar birbirinden uzaktır ve çok hızlı hareket eder. Tanecikleri arasında çekim kuvvetleri, katı ve sıvılarınkine

Detaylı

Maddelerin ortak özellikleri

Maddelerin ortak özellikleri On5yirmi5.com Maddelerin ortak özellikleri Maddelerin ortak özellikleri, ayırt edici özelliklerinin incelenip hallerine göre sınıflandırılmasının yapılması... Yayın Tarihi : 30 Ekim 2012 Salı (oluşturma

Detaylı

1- İletken : Isıyı iyi ileten maddelere ısı iletkeni denir. Isı iletkenlerini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk çok azdır ve tanecikler

1- İletken : Isıyı iyi ileten maddelere ısı iletkeni denir. Isı iletkenlerini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk çok azdır ve tanecikler 1- İletken : Isıyı iyi ileten maddelere ısı iletkeni denir. Isı iletkenlerini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk çok azdır ve tanecikler düzenlidir. Isı iletkenleri kısa sürede büyük miktarda ısı iletirler.

Detaylı

c harfi ile gösterilir. Birimi J/g C dir. 1 g suyun sıcaklığını 1 C arttırmak için 4,18J ısı vermek gerekir

c harfi ile gösterilir. Birimi J/g C dir. 1 g suyun sıcaklığını 1 C arttırmak için 4,18J ısı vermek gerekir Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 C değiştirmek için alınması gereken ya da verilmesi gereken ısı miktarına ÖZ ISI denir. Öz ısı saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Birimi J/g C dir.

Detaylı

Ünite: 4. Isıtılan aynı cins maddelerdeki sıcaklık değişimi; ısıtılma süresine, madde miktarına, ısıtıcı gücüne veya ısıtıcı sayısına bağlıdır.

Ünite: 4. Isıtılan aynı cins maddelerdeki sıcaklık değişimi; ısıtılma süresine, madde miktarına, ısıtıcı gücüne veya ısıtıcı sayısına bağlıdır. 5. FÖY FE BİİERİ madde ve EDÜSTRİ GS eler Öğreneceğiz? 2 Ders Saati ÖZ ISI Isı--ütle İlişkisi Öz Isı Isı--ütle İlişkisi Isıtılan aynı cins maddelerdeki sıcaklık değişimi; ısıtılma süresine, madde miktarına,

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ ERİME VE DONMA NOKTASI

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ ERİME VE DONMA NOKTASI MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ KAYNAMA NOKTASI ERİME VE DONMA NOKTASI YOĞUNLUK Bir maddeyi diğerlerinden ayırmamıza ve ayırdığımız maddeyi tanımamıza yarayan özelliklere denir. K A Y N A M A MADDENİN

Detaylı

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 1-) 2002 OKS 3-) 4-) 2004 OKS 2-) 2003 OKS 5-) 2005 OKS 6-) 2006 OKS 10-) 2010 SBS 7-) 2008 OKS 11-) 2011 SBS 8-) 2009 SBS 2012 SBS 14-) 12-) 15-) 2015 TEOG 2014 TEOG 13-)

Detaylı

Bilgi İletişim ve Teknoloji

Bilgi İletişim ve Teknoloji MADDENİN HALLERİ Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İstenildiğinde ortam şartları elverişli hâle getirilerek bir hâlden diğerine dönüştürülebilir. Maddenin katı, sıvı ve gaz

Detaylı

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ ISI VE SICAKLIK-1. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı. Öz Isı (Cal /gr C) Su 4,18 Cam 0,45 Buz 2,09 Yağ 1,96

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ ISI VE SICAKLIK-1. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı. Öz Isı (Cal /gr C) Su 4,18 Cam 0,45 Buz 2,09 Yağ 1,96 Madde Öz Isı (Cal gr/ C) K 0,96 L 0,63 M 0,78 N 0,81 1. Tabloda öz ısıları verilen ilk sıcaklıkları eşit olan K,L,M ve N sıvılarına özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısı verildiğinde hangi maddenin son sıcaklığı

Detaylı

METEOROLOJİ. III. Hafta: Sıcaklık

METEOROLOJİ. III. Hafta: Sıcaklık METEOROLOJİ III Hafta: Sıcaklık SICAKLIK Doğada 2 tip denge var 1 Enerji ve sıcaklık dengesi (Gelen enerji = Giden enerji) 2 Su dengesi (Hidrolojik döngü) Cisimlerin molekülleri titreşir, ancak 273 o C

Detaylı

Hâl Değişimi. Test 1 in Çözümleri. 5. Kaynama noktası, donma noktası ve öz ısı maddeler için ayırt edici özellik olup kütle çokluğuna bağlı değildir.

Hâl Değişimi. Test 1 in Çözümleri. 5. Kaynama noktası, donma noktası ve öz ısı maddeler için ayırt edici özellik olup kütle çokluğuna bağlı değildir. 2 Hâl Değişimi 1 est 1 in Çözümleri 1. Karışımın denge sıcaklığı 5 C olduğuna göre, olay sırasında buzun tamamı erimiştir. Diğer iki bilginin doğruluğu kesin değildir. 5. Kaynama noktası, donma noktası

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

Termodinamik İdeal Gazlar Isı ve Termodinamiğin 1. Yasası

Termodinamik İdeal Gazlar Isı ve Termodinamiğin 1. Yasası İdeal Gazlar Isı ve Termodinamiğin 1. Yasası İdeal Gazlar P basıncında, V hacmindeki bir kaba konulan kütlesi m ve sıcaklığı T olan bir gazın özellikleri ele alınacaktır. Bu kavramların birbirleriyle nasıl

Detaylı

1. HAFTA Giriş ve Temel Kavramlar

1. HAFTA Giriş ve Temel Kavramlar 1. HAFTA Giriş ve Temel Kavramlar TERMODİNAMİK VE ISI TRANSFERİ Isı: Sıcaklık farkının bir sonucu olarak bir sistemden diğerine transfer edilebilen bir enerji türüdür. Termodinamik: Bir sistem bir denge

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti KALDIRMA KUVVETİ Her cisim, dünyanın merkezine doğru bir çekim kuvvetinin etkisindedir. Buna rağmen su yüzeyine bırakılan, tahta takozun ve gemilerin batmadığını, bazı balonların da havada, yukarı doğru

Detaylı

METEOROLOJİ SICAKLIK. Havacılık Meteorolojisi Şube Müdürlüğü. İbrahim ÇAMALAN Meteoroloji Mühendisi

METEOROLOJİ SICAKLIK. Havacılık Meteorolojisi Şube Müdürlüğü. İbrahim ÇAMALAN Meteoroloji Mühendisi METEOROLOJİ SICAKLIK İbrahim ÇAMALAN Meteoroloji Mühendisi Havacılık Meteorolojisi Şube Müdürlüğü Sıcaklık havacılıkta büyük bir öneme sahiptir çünkü pek çok hava aracının performans parametrelerinin hesaplanmasına

Detaylı

Ünite. Madde ve Özellikleri. 1. Fizik Bilimine Giriş 2. Madde ve Özellikleri 3. Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcal Olaylar

Ünite. Madde ve Özellikleri. 1. Fizik Bilimine Giriş 2. Madde ve Özellikleri 3. Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcal Olaylar 1 Ünite Madde ve Özellikleri 1. Fizik Bilimine Giriş 2. Madde ve Özellikleri 3. Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcal Olaylar 1 Fizik Bilimine Giriş Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 1. Fizikteki

Detaylı

Isı - Sıcaklık ve Genleşme. Test 1 in Çözümleri

Isı - Sıcaklık ve Genleşme. Test 1 in Çözümleri 6 Isı - Sıcaklık ve Genleşme 1 est 1 in Çözümleri 1. Sıcak yun içine atılan metal cisimler ve ısıl dengeye geldiğinde her üçünün de sıcaklığı eşit olur. anıt D dir. 3. Bir sistemi oluşturan atom ve moleküllerin

Detaylı

MADDENİN ISI ETKİSİYLE HAL DEĞİŞİMİ SEZEN DEMİR

MADDENİN ISI ETKİSİYLE HAL DEĞİŞİMİ SEZEN DEMİR ISINMA VE SOĞUMA Her maddenin bir sıcaklığı vardır. Örneğin; çay ya da yeni pişirilmiş bir çorba sıcaktır. Buzdolabından çıkarılan su ya da dondurma ise soğuktur. Maddelerin hangisinin sıcak, hangisinin

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜM 1 ISI VE SICAI MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 1. Isı ve sı ak lık la il gi li ola rak ısı ka lo ri met re ka bı ile, sı ak lık ter mo met re ile öl çü lür. I. yargı doğrudur. Sı ak lı ğı bü yük

Detaylı

ISI VE SICAKLIK Bölüm - 5

ISI VE SICAKLIK Bölüm - 5 ISI VE SIAI Bölüm - 5 EROEREER - Sıcaklık ölçmek için kullanılan araçlara termometre denir. - ermometreler, kullanım amaçlarına göre üçe ayrılır.. Sıvılı termometreler. etal termometreler 3. Gazlı termometreler.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir.

Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir. Madde Tanımı Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir. MADDENİN MADDENİN HALLERİ HALLERİ maddenin haller i MADDENİN

Detaylı

ISI VE SICAKLIK KAVRAM ÖLÇEĞİ (ISKÖ)

ISI VE SICAKLIK KAVRAM ÖLÇEĞİ (ISKÖ) ISI VE SICAKLIK KAVRAM ÖLÇEĞİ (ISKÖ) 2010 Hasan Şahin KIZILCIK hskizilcik@gazi.edu.tr Mustafa TAN mtan@gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Ankara/Türkiye

Detaylı

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir.

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. Gaz molekülleri birbirine

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir 1. Bir öğrenci sıvının kaldırma kuvveti ile ilgili aşağıdaki deney düzeneğini kurarak K cismi bağlanmış dinamometrenin havada 100N, suda 60N gösterdiğini gözlemliyor. 3. Taşma seviyesine kadar su dolu

Detaylı

Katı ve Sıvıların Isıl Genleşmesi

Katı ve Sıvıların Isıl Genleşmesi Katı ve Sıvıların Isıl Genleşmesi 1 Isınan cisimlerin genleşmesi, onları meydana getiren atom ve moleküller arası uzaklıkların sıcaklık artışı ile artmasındandır. Bu olayı anlayabilmek için, Şekildeki

Detaylı

A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi öz ısı birimini ifade eder? I. J/g

A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi öz ısı birimini ifade eder? I. J/g 8.6.1. Özısı 8.6.1.1. Özısıyı tanımlar ve yaptığı deneylerle farklı maddelerin özısılarının farklı olabileceği çıkarımında bulunur. :8.6.1.1 Test: 1 8.6.1. Özısı 8.6.1.1. Özısıyı tanımlar ve yaptığı deneylerle

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

Isı ve Sıcaklık. Isının akış yönü her zaman sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğrudur.

Isı ve Sıcaklık. Isının akış yönü her zaman sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğrudur. Isı ve Sıcaklık Isı ve sıcaklık farklı kavramlardır. Sıcaklıkları farklı iki madde temas ettirildiğinde sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye ısı akışı olur. Isının akış yönü her

Detaylı

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ Prof. Dr. Metin OLGUN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü HAFTA KONU 1 Giriş, yapı malzemelerinin önemi 2 Yapı malzemelerinin genel özellikleri,

Detaylı

5. Ünite 4. Konu Genleşme A nın Yanıtları

5. Ünite 4. Konu Genleşme A nın Yanıtları GENEŞE 5. Ünite 4. onu Genleşme A nın anıtları Aşağıda metal çiftlerinin soğutulması veya ısıtılması ile metal çiftlerin ilk ve son durumları şekilde belirtilmiştir., 2, 3 ve 4. sorularda verilen boşluklara

Detaylı

Birimler. Giriş. - Ölçmenin tanımı. - Birim nedir? - Birim sistemleri. - Uluslararası (SI) birim sistemi

Birimler. Giriş. - Ölçmenin tanımı. - Birim nedir? - Birim sistemleri. - Uluslararası (SI) birim sistemi Birimler Giriş - Ölçmenin tanımı - Birim nedir? - Birim sistemleri - Uluslararası (SI) birim sistemi 1 Ölçme: Değeri bilinmeyen bir büyüklüğün birim olarak isimlendirilen ve özelliği bilinen başka bir

Detaylı

KİMYA VE ENERJİ SİSTEM VE ÇEVRE

KİMYA VE ENERJİ SİSTEM VE ÇEVRE SİSTEM VE ÇEVRE Kimyasal reaksiyonlar esnasında meydana gelen enerji değişimlerine günlük yaşamımızda sürekli karşılaşırız. Örneğin, doğal gaz ve petrol gibi Yakıtları kapsayan reaksiyonları su ve karbondioksit

Detaylı

DERS ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ÇALIŞMA YAPRAĞI HAZIRLAMA (MADDELERĐN AYIRT EDĐCĐ ÖZELLĐKLERĐ)

DERS ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ÇALIŞMA YAPRAĞI HAZIRLAMA (MADDELERĐN AYIRT EDĐCĐ ÖZELLĐKLERĐ) DERS ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ÇALIŞMA YAPRAĞI HAZIRLAMA (MADDELERĐN AYIRT EDĐCĐ ÖZELLĐKLERĐ) DERS SORUMLUSU : PROF. DR. Đnci MORGĐL HAZIRLAYAN Mustafa HORUŞ 20040023 ANKARA/2008

Detaylı

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + +

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + + 2 Madde ve Özkütle Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 4. d 2d 1. Bilgi Madde Y Z T d Molekülleri ötelee hareketi yapar + + + Kaptaki topla sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir Mıknatıstan her zaan etkilenir +

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

ISI SICAKLIK. hakkında neler biliyoruz?

ISI SICAKLIK. hakkında neler biliyoruz? ISI SICAKLIK hakkında neler biliyoruz? Reklamlarda, haberler ve hava durumu programlarında sık sık duyduğumuz; "Düşük ısılarda bile mükemmel temizlik" "Dış ısı göstergesi" "Vücut ısısı düştü" "Bugün Şanlıurfa

Detaylı

ENERJİ DENKLİKLERİ 1

ENERJİ DENKLİKLERİ 1 ENERJİ DENKLİKLERİ 1 Enerji ilk kez Newton tarafından ortaya konmuştur. Newton, kinetik ve potansiyel enerjileri tanımlamıştır. 2 Enerji; Potansiyel, Kinetik, Kimyasal, Mekaniki, Elektrik enerjisi gibi

Detaylı

EŞANJÖR (ISI DEĞİŞTİRİCİSİ) DENEYİ FÖYÜ

EŞANJÖR (ISI DEĞİŞTİRİCİSİ) DENEYİ FÖYÜ EŞANJÖR (ISI DEĞİŞTİRİCİSİ) DENEYİ FÖYÜ Giriş Isı değiştiricileri (eşanjör) değişik tiplerde olup farklı sıcaklıktaki iki akışkan arasında ısı alışverişini temin ederler. Isı değiştiricileri başlıca yüzeyli

Detaylı

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 1) Suyun ( H 2 O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 10 6 m 3 olduğuna göre, birbirine komşu su moleküllerinin arasındaki uzaklığı Avagadro sayısını kullanarak hesap ediniz. Moleküllerin

Detaylı

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik Enerji (Energy) Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir. İş, bir cisme, bir kuvvetin tesiri ile yol aldırma, yerini değiştirme şeklinde tarif edilir.

Detaylı

Isı - Sıcaklık ve Genleşme. Test 1 in Çözümleri. Bir cisme verilen veya alınan ısı enerjisi Q= m.c. T bağıntısı ile bulunur. Q = m.

Isı - Sıcaklık ve Genleşme. Test 1 in Çözümleri. Bir cisme verilen veya alınan ısı enerjisi Q= m.c. T bağıntısı ile bulunur. Q = m. 2 Isı - ıcaklık ve Genleşme 1 est 1 in Çözümleri 1.. alkol alkol tuzlu M Bir cisme verilen veya alınan ısı enerjisi Q= m.c. bağıntısı ile bulunur. Q = m.c.(12 10) Q = m.c.(15 10) Q = m.c M.(18 10) Bütün

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok Basınç arma BÖÜ 03 Test 05 1. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap içindeki X ve Y gazları dengededir. Esnek zar, ve noktalarındaki gaz basınçları P, P ve P arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl olur? A)

Detaylı

MOLEKÜL HAREKETİ SICAKLIĞIN DEĞİŞMESİNE YOL AÇAR.

MOLEKÜL HAREKETİ SICAKLIĞIN DEĞİŞMESİNE YOL AÇAR. I S I ENERJİSİ MOLEKÜL HAREKETİ SICAKLIĞIN DEĞİŞMESİNE YOL AÇAR. BÜTÜN MOLEKÜLLER HAREKETLİDİR MOLEKÜLLERİN ISINDIKÇA HIZLARI ARTAR. KATI CİSİMLERİN MOLEKÜLLERİ ÇOK AZ HAREKET EDERLER. SIVILARIN MOLEKÜLLERİ

Detaylı

Bölüm 3. Maddenin Isıl Özellikleri ve TERMODİNAMİK. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 3. Maddenin Isıl Özellikleri ve TERMODİNAMİK. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 3 Maddenin Isıl Özellikleri ve TERMODİNAMİK Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Termodinamik Yasaları Termodinamiğin 0. Yasası Termodinamiğin I. Yasası Termodinamiğin II. Yasası Termodinamiğin III. Yasası

Detaylı

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı. Test 1 in Çözümleri

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı. Test 1 in Çözümleri 3 Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 est 1 in Çözümleri 4. 1. Işıma yolu ile yayılan enerji herhangi bir madde ile karşılaştığında maddenin özelliklerine bağlı olarak soğurulur ya da yansıtılır.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI F- HAL DEĞĐŞĐM ISILARI (ERĐME DONMA VE BUHARLAŞMA YOĞUŞMA ISISI) 1- Hal Değişim Sıcaklıkları (Noktaları) 2- Hal Değişim Isısı 3- Hal Değişim

Detaylı

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi www.nazifealtin.wordpress.com MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bir maddeyi diğerlerinden ayırmamıza ve ayırdığımız maddeyi tanımamıza

Detaylı

MADDE ve ÖZELLİKLERİ

MADDE ve ÖZELLİKLERİ MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1 1. Aşağıdaki birimleri arasındaki birim çevirmelerini yapınız. 200 mg =.. cg ; 200 mg =... dg ; 200 mg =...... g 0,4 g =.. kg ; 5 kg =... g ; 5 kg =...... mg t =...... kg ; 8 t =......

Detaylı

Termometrenin Yapısı. Termometre Nedir?

Termometrenin Yapısı. Termometre Nedir? Termometre Özel Bölümü Termometre Nedir? Termometrenin Yapısı Termometre Kullanımı Termometre Desteği/Ayağı Termometre Siperi Termometre Çeşitleri Termometre Türleri Civalı ve İspirtolu Termometreler Azotlu

Detaylı

Termodinamik Termodinamik Süreçlerde İŞ ve ISI

Termodinamik Termodinamik Süreçlerde İŞ ve ISI Termodinamik Süreçlerde İŞ ve ISI Termodinamik Hareketli bir pistonla bağlantılı bir silindirik kap içindeki gazı inceleyelim (Şekil e bakınız). Denge halinde iken, hacmi V olan gaz, silindir çeperlerine

Detaylı

MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI

MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI SU HALDEN HALE GİRER Su 3 halde bulunur: Katı, sıvı ve gaz. * Gaz halindeki bir maddenin sıvı hale geçmesine YOĞUŞMA denir. * Kar kışın yağar. Yağmur ise daha çok ilkbahar mevsiminde yağar. * Yeryüzündeki

Detaylı

MADDENİN ISI ETKİSİYLE DEĞİŞİMİ A. Isınma ve soğuma

MADDENİN ISI ETKİSİYLE DEĞİŞİMİ A. Isınma ve soğuma MADDENİN ISI ETKİSİYLE DEĞİŞİMİ A. Isınma ve soğuma B. Hal değişimi A. Bozunma A. ISINMA VE SOĞUMA Maddeler bulundukları ortamlara bağlı olarak sıcak yada soğuk olabilirler. Isının en önemli özelliklerinden

Detaylı

GAZLAR I. ) gazı, ozon (O 3. Oksijen (O 2. ) gazı, hidrojen (H 2. ) gazı, azot (N 2. ) gazı, klor (CI 2. ) gazı, flor (F 2

GAZLAR I. ) gazı, ozon (O 3. Oksijen (O 2. ) gazı, hidrojen (H 2. ) gazı, azot (N 2. ) gazı, klor (CI 2. ) gazı, flor (F 2 GAZLAR I GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Maddenin üç fiziksel hali (katı, sıvı ve gaz halleri) içinde en düzensiz halinin, gaz hali olduğunu daha önceki konulardan biliyoruz. Gaz halindeki maddenin, katı ve

Detaylı

hacim kütle K hacim Nihat Bilgin Yayıncılık ( Y ) b. Dereceli kaptaki suyun hacmi V dir. ( Y ) a. Bir taşın hacmi 15 cm3 tür.

hacim kütle K hacim Nihat Bilgin Yayıncılık ( Y ) b. Dereceli kaptaki suyun hacmi V dir. ( Y ) a. Bir taşın hacmi 15 cm3 tür. MADDE E ÖZÜTE. Ünite. onu Madde ve Özkütle A nın anıtları. Sabit sıcaklık ve sabit basınç altında bir sıvı için verilen özkütle-acim, özkütle-kütle, kütle-acim grafikleri aşağıdaki gibidir. özkütle özkütle

Detaylı

Ünite. Dalgalar. 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları

Ünite. Dalgalar. 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları 7 Ünite Dalgalar 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları SES DALGALARI 3 Test 1 Çözümleri 3. 1. Verilen üç özellik ses dalgalarına aittir. Ay'da hava, yani maddesel bir ortam olmadığından sesi

Detaylı

Maddeyi Oluşturan Tanecikler-Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı. Maddeyi Oluşturan Tanecikler- Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı

Maddeyi Oluşturan Tanecikler-Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı. Maddeyi Oluşturan Tanecikler- Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı Maddeyi Oluşturan Tanecikler- Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı a) Saf Madde Kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan, ayırt edici özellikleri bulunan ve bu ayırt edici özellikleri sabit olan

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı