DETERMINATION OF IMPACT STRENGTH OF FERROUS BASED MATERIALS JOINED BY LASER WELDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DETERMINATION OF IMPACT STRENGTH OF FERROUS BASED MATERIALS JOINED BY LASER WELDING"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye LAZER KAYNAĞI İLE BİRLE TİRİLMİ DEMİR ESASLI MALZEMELERİN DARBE DAYANIMININ BELİRLENMESİ DETERMINATION OF IMPACT STRENGTH OF FERROUS BASED MATERIALS JOINED BY LASER WELDING Mesut TOKDEMİR a, Bekir Sadık ÜNLÜ b, *, Selim Sarper YILMAZ c, Cevdet MERİÇ d a AYS Mühendislik, K. Evren Sanayi Sitesi/MANİSA, TÜRKİYE, E-posta: b, * Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO Turgutlu/Manisa, TÜRKİYE, E-posta: c Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO Turgutlu/Manisa, TÜRKİYE, E-posta: d Fatih Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Büyükçekmece İstanbul TÜRKİYE, E-posta: Özet Bu çalışmada, TM yöntemiyle 600 MPa presleme basıncında ve C sinterleme sıcaklığında üretilen demir esaslı toz metal Fe-Grafit kompozitleri birbiriyle toztoz (TT), SAE 1020 malzemesi birbiriyle demir-demir (DD) ve toz metal Fe-C kompozitleri kimyasal yapısı birbiriyle benzer SAE 1020 malzemesiyle toz-demir (TD) olacak şekilde farklı malzeme kompozisyonları ile ve 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 m/dak beş farklı kaynak hızlarıyla CO 2 lazer kaynak yöntemiyle birleştirilmiştir. Lazer kaynağı 2500 W güce, 18 mm nozul çapına ve 175 mm odaklama değerine sahip lazer kaynak cihazında ve argon koruyucu gaz ortamında gerçekleştirilmiştir. Birleştirilen malzemelere çentik darbe ve metalografik olarak da optik, SEM ve XRD deneyleri uygulanmıştır. Bu malzemelerin birbirleriyle, farklı lazer kaynak hızlarının mekanik özelliklerden çentik darbe dayanımının mikro yapı özelliklerine etkileri araştırılmış ve karşılaştırılarak bu özellikler belirlenmiştir. Sonuç olarak, numunelerin lazer kaynak hızı arttıkça genelde çentik darbe dayanımları azalmıştır. Anahtar Kelimeler: Lazer kaynağı, TM ve döküm malzeme, Darbe dayanımı. Abstract In this study, Fe-based powder metal composites were produced by powder metallurgy under 600 MPa pressure and sintered at C. Then, the resulting composites (Fe-Graphite) were welded with powder-powder, ferrousferrous with SAE 1020, and powder-metal with SAE Different material compositions and different welding speeds of 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 m/min using CO 2 laser welding method were used in the study. Laser welding was carried out in laser welding device having a power of 2500 W and diameter nozzle of 18 mm, values of focus 175 mm and under argon gas environment. The properties of notch impact and metallographic tests of welded materials were investigated. The effects of different laser welding speeds on the mechanical properties and microstructure of welded materials were also investigated and compared. As laser welding speed increased the resistance of the samples to notch impact strength decreased. Keywords: Laser welding, PM and casting material, Impact strength. 1. Giriş Modern bir imalat yöntemi olan toz metalürjisi (TM), ileri teknoloji malzemelerinin üretilmesine çok uygun ve küçük parçaların çok sayıda ve ekonomik üretimini sağlayan önemli bir teknolojidir. TM, son şekle yakın üretim süreçleri olarak presleme, sinterleme, mekanik alaşımlama gibi konularla sürekli ilerleyen yüksek teknolojilerden birisidir. Çok karmaşık şekilli ürünlerin elde edilmesinde uygulanan ileri bir teknolojidir. Bunun yanında üretimden sonra da talaşlı işleme ve ısıl işleme elverişlidir. Ayrıca, ilave edilen tozlarla ve bazı ısıl işlemlerle talaşlı işleme ve mekanik özellikler iyileştirilir. Toz metalurjisi sıvı fazda hiç çözünmeyen elementlerden mekanik alaşımlama ile yüksek dayanımlı parça üretimine imkan verdiği gibi, mıknatıs, filtre, kesici takım uçları, kontaktörler, kendinden yağlamalı yataklar vb. birçok özel doku ve yapıdaki parçalarında en uygun üretim yöntemidir [1-7]. TM yöntemiyle üretilen parçalar genellikle ilave işleme gerek duyulmadan kullanıma sunulurlar. Gerektiği zaman talaşlı işlem ve kaynaklı birleştirme uygulanmalıdır. Bu nedenle son yıllarda TM parçaların farklı işlem şartlarında talaşlı işlenebilirlik ve kaynak kabiliyeti araştırmalarına ağırlık verilmektedir. Bunun için değişik kaynak yöntemleri uygulanır. TM parçaların kaynak kabiliyetini etkileyen en önemli faktör gözenekli yapıdır [8]. Toz metallerin üretiminin yanında birleştirilmesi ile ilgili birçok çalışma yapılmaktadır. Toz metal kompozit malzemelerin birleştirilmesinde ergitme kaynağı (TIG, MIG, MAG, toz altı, ark, elektron ve lazer ışın kaynağı), katı hal kaynağı (Sürtünme, difüzyon ve parlatma kaynağı) ve lehimleme kaynak yöntemleri kullanılmaktadır. Ergitme kaynağında halen bazı problemlerle karşılaşılır. Takviyeli toz metallerdeki matriks takviye dağılımındaki düzensizlikler kaynak kabiliyetini azaltır. Bu problemler lazer kaynak yöntemiyle en aza indirilir [9-11]. TM malzemelerin kaynaklanabilirliği özel önem gerektirir. Bu malzemelerin kaynağındaki ITAB bölgesindeki oluşan problemler koruyucu gazlarla azaltılır daha iyi kaynak kalitesi elde edilir. Lazer kaynağı ile, paralel kenarlı erime bölgesi ve yüksek nüfuziyet elde edilir. Bunun nedeni yüksek güç yoğunluğuna sahip olmasıdır. Lazer kaynağı giriş parametreleri kaynağın şekliyle açıklanır. İyi kaynak kalitesi için çıkış gücü, kaynak hızı, odak yeri, koruyucu gaz doğru seçilmelidir. Yüksek kaynak yoğunluğu ve uygulanabilirlikten dolayı lazer kaynağı araştırmacıların IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 ilgisini çekmektedir. Kaynakta ara yüzey reaksiyonunun sınırlı olması iyi bir özelliğidir. Lazer ışın kaynaklı malzemelerin mikro yapısı lazer işlem parametrelerine göre belirlenir. Bu parametreler; lazer güç yoğunluğu, kaynak hızı ve koruyucu gaz yönüdür. Sonuçta az gözenekli ama sağlam kaynak bağlantıları elde edilir. Koruyucu gaz akışı kaynak yüzey kalitesi ve kaynak mikro yapısında önemli bir etkiye sahiptir [11-13]. TM parçaların kaynak kabiliyetini etkileyen en önemli özellik yapısındaki gözeneklerin varlığıdır. Gözenek miktarı ve dağılımı mekanik ve fiziksel özellikleri etkiler. Kaynak işleminde ısıl özellikler ITAB ve kaynak parametrelerinin değişmesine neden olur. Bu tür parçaların ısıl iletkenlikleri tam yoğun malzemelere göre daha düşük olması kaynak bölgesinde ısı yığılmasına neden olur. Kaynak esnasında bölgesel ergime ile gözeneklilik azalır. Gözenekliliğin azalmasıyla sertleşebilirlik farkı oluşur ve dolayısıyla bu bölgede çatlak ihtimali artar. Ergitme kaynak yöntemlerinde gözenekli yapı nedeniyle bazı sorunlar yaşanmaktadır. Kaynak esnasında kaynak bölgesinde gözenekliliğin ortadan kalkması, kaynak dikişinde büyük boşlukların oluşmasına neden olur. Bu durumda gözeneklerin meydana getirdiği hacimsel boşlukları engellemek için özel dolgu malzemeleri kullanılmalıdır. İlave metalin kullanılması kaynak kalitesini olumlu etkiler [8, 14, 15]. TM yöntemi ile üretilen parçaların uygun kaynak şartları sağladığında diğer malzemeler gibi kaynaklı birleştirmeleri mümkün olmaktadır [16]. Gözenek, kaynak metalinde çözünen gaz nedeniyle oluşur ve katılaşma sırasında kaynak metalinde hapsolarak kalan gaz boşlukları oldukça önemli bir problemdir. Bunların bulunması kesitin azalmasına, mekanik değerlerinin düşmesine ve zorlanmalar sırasında çentik etkisin oluşturup bağlantının kırılmasına neden olur. Kaynaktan önce oksit tabakasının temizlenmesi, gözenek oluşumunu azaltır [17]. Erimeyen tungsten elektrotun ucu ile esas metal arasında ark oluşturulması sonucu bir ısının açığa çıkması, TIG kaynağının çalışma prensibidir. Bağlantı çizgisinde esas metal ile tungsten elektrotun ucu arasında bir ark oluşturulur. Elektrot erimez ve kaynakçı ark aralığını sabit tutar. Akım güç ünitesi tarafından kontrol edilir; genellikle bir metre uzunluğunda tel şeklinde sunulan dolgu metali gerektiğinde ilave edilir. Erimiş banyo, ark bölgesinde havanın yerini alan bir soy gaz tarafından korunur. Argon en çok kullanılan koruyucu gazdır [18-20]. karşılaştırıldığında, sertlik ve çekme dayanımı özellikleri lazer kaynağında daha yüksek elde edilmektedir. Bunun yanında, çekme dayanımı ana metalinkinden daha düşük elde edilmektedir [24, 25]. Bu çalışmada, TM yöntemiyle 600 MPa presleme basıncında ve C sinterleme sıcaklığında üretilen demir esaslı toz metal Fe-Grafit kompozitleri birbiriyle toztoz (TT), SAE 1020 malzemesi birbiriyle demir-demir (DD) ve toz metal Fe-C kompozitleri kimyasal yapısı birbiriyle benzer SAE 1020 malzemesiyle toz-demir (TD) olacak şekilde argon koruyucu gaz ortamında ve 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 m/dak beş farklı kaynak hızlarıyla CO 2 lazer kaynak yöntemiyle birleştirilmiştir. Bu malzemelerin birbirleriyle, farklı lazer kaynak hızlarının çentik darbe dayanımı özelliklerine etkileri araştırılmış bu özellikler belirlenmiştir. 2. Deneysel Çalışma Deneyler için; Fe-Grafit kompoziti T/M yöntemiyle 600 MPa basınçta 55x10x10 boyutlarında preslenip, C de 30 dakika sinterlenerek laboratuar ortamında üretilmiştir. Ayrıca, karşılaştırma için SAE 1020 malzeme de kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan ASC demir tozunun bazı temel özellikleri Çizelge 1 de verilmiştir. Malzemelerin kimyasal bileşenleri Çizelge 2 ve 3 de verilmiştir. Mekanik deneyler için ise 55x10x10 mm boyutlarındaki aynı malzemelerden üretilen numunelerden boylamasına ve enlemesine kesilen (27,5x10x5) mm parçalar birbiriyle lazer kaynağı yapıldıktan sonra (55x10x5) mm boyutuna gelen parçalardan standart çentik darbe numuneleri hazırlanmıştır. Lazer kaynağında iyi kaynak derinliği nüfuziyeti için boylamasına kesilen parçaların kalınlığı 5 mm olarak tasarlanmıştır. Numuneler belirtilen demir tozunun içerisine Tablo 2 deki oranlarda karıştırılarak preslenip, sinterlenmiş ve deneylere hazır hale getirilmiştir. Çizelge 4 de ise kullanılan Oerlikon firmasına ait A1002 kaynak telinin kimyasal bileşenleri gösterilmiştir. Lazer kaynağı yüksek kaynak ilerleme hızı, düşük distorsiyon derin nüfuziyet ve düşük toplam ısı girdisi özellikleri nedeniyle daha az çarpılma ve dolayısıyla diğer klasik kaynak yöntemlerine göre daha üstün olup, birçok endüstri alanında kullanılmaktadır. Ayrıca, lazer ışınının hassas olarak odaklanması ve kaynak bölgesine belirli bir açıyla yönlendirilmesi kaynak dikişinin diğer ark kaynağına göre çok dar olmasını sağlar [11, 21, 22]. Gözenekli toz metallerde gözeneklere dik olarak yapılan lazer kaynak işleminde kaynak bölgesindeki gözenekler büyür ve pürüzsüz bir yüzey elde edilir. Gözeneklere paralel olarak yapılan lazer kaynak işleminde ise delikler gözenek ilerleme yönüne paralel olarak büyür ve pürüzlü bir yüzey elde edilir [23]. Lazer kaynağı ve gaz tungsten ark (TIG) kaynağı ile birleştirilmiş parçaların mekanik özellikleri

3 Çizelge 1. ASC demir tozunun bazı temel özellikleri. Grade Tane Görünen Akış H 2 Kaybı Boyutu Yoğunluk (s/50 g) (%) (µm) (g/cm 3 ) ASC C (%) Yoğunluk (g/cm 3 ) (600 MPa) Çizelge 2. Numunelerin kimyasal bileşimleri (% ağırlık). Toz Cinsi Grafit Demir Yağlayıcı (Zn-Stearat) Miktarı (% ağırlık) 0.2 Kalanı 0.6 (ilaveten) Çizelge 3. SAE 1020 kimyasal bileşenleri (% Ağırlık). Malzeme C Si Mn P S Fe SAE Kalan Çizelge 4. A1002 kaynak telinin kimyasal bileşenleri (% Ağırlık). % C Si Mn P S A <0.025 < Sonuçlar ve Tartışma Çentik darbe dayanımı hıza bağlı olarak, DD malzemelerde 5 J ile 2 J arası, TD malzemelerde 1 J ile 1,5 J arası ve TT malzemelerde ise 0.7 J ile 0.2 J arası elde edilmiştir ( ekil 1). En az çekme, eğme ve çentik darbe dayanımları, yüksek kaynak hızlarında ve daha düşük enerji girdili parçalarda elde edilmiştir. Genelde kaynak hızı arttıkça, çentik darbe dayanımı azalmaktadır. Çentik darbe dayanımı sonuçları incelendiğinde, lazer ile kaynaklama esnasında, diğer kaynak hızlarına göre daha fazla erime görülen 0.5 m/dak ile birleştirme, tüm malzemeler için en uygun hızdır. Çentik Darbe Dayanımı (J) ,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Lazer Kaynak Hızı (m/dak) DD TD TT Çentik Darbe Dayanımı (J) DD (0,5) 2-DD (0,6) 3-DD (0,7) 4-DD (0,8) 5-DD (0,9) 1-TD (0,5) 2-TD (0,6) 3-TD (0,7) 4-TD (0,8) 5-TD (0,9) 1-TT (0,5) 2-TT (0,6) Malzeme ve Kaynak Hızı (m/dak) 3-TT (0,7) 4-TT (0,8) 5-TT (0,9) ekil 1. a) Malzemelerin lazer kaynak hızına göre çentik darbe dayanımı değerleri. b) Malzeme ve lazer kaynak hızına göre çentik darbe dayanımı değerlerinin karşılaştırılması. Bu çalışmada, genel olarak çentik darbe yüzeylerinin kırık yüzeylerinin SEM görüntülerinde gevrek kırılmalar görülmektedir ( ekil 2-4). Çentik darbe deneyi esnasında erimiş metalden kırılan toz metal numunelerde gevrek kırılma gözlenmiştir. Gözenekler bazı kaynaklı parçaların ITAB bölgesinde görülmüştür. Bu durum mekanik özelliklerden darbe dayanımını düşürmüştür

4 ekil 2. a) 1-DD çentik darbe numunesinin kaynak bölgesi kırılma yüzeyi SEM mikro yapı görüntüsü (x 20). b) 2-DD çentik darbe numunesinin kaynak bölgesi kırılma yüzeyi SEM mikro yapı görüntüsü (x 500). ekil 3. a) 1-DD çentik darbe numunesinin kaynak bölgesi kırılma yüzeyi SEM mikro yapı görüntüsü (x 500). b) 1-TT çentik darbe numunesinin kaynak bölgesi kırılma yüzeyi SEM mikro yapı görüntüsü (x 500). ekil 4. a) 5-DD çentik darbe numunesinin kaynak bölgesi kırılma yüzeyi SEM mikro yapı görüntüsü (x 500). b) 5-TT çentik darbe numunesinin kaynak bölgesi kırılma yüzeyi SEM mikro yapı görüntüsü (x 500).

5 4. Sonuçlar 1. Lazer kaynağında, en yüksek çentik darbe dayanımı en düşük kaynak hızı olan 0.5 m/dak ile birleştirilen parçalarda elde edilmiştir. En az çentik darbe dayanımları, yüksek kaynak hızlarında daha düşük enerji girdili parçalarda elde edilmiştir. Genelde kaynak hızı arttıkça, çentik dayanımı azalmaktadır. Çentik darbe dayanımı hıza bağlı olarak, DD malzemelerde 5 J ile 2 J arası, TD malzemelerde 1 J ile 1,5 J arası ve TT malzemelerde ise 0.7 J ile 0.2 J arası elde edilmiştir. 2. SEM incelemelerinde ise; genel olarak çentik darbe yüzeylerinin kırık yüzeylerinde demir numunelerde sünek ve toz metalde ise gevrek kırılmalar görülmektedir. 3. Lazer kaynağında, diğer kaynak hızlarına göre daha fazla erime görülen ve dolayısıyla daha iyi birleşme sağlanan 0.5 m/dak ile birleştirmenin, tüm malzemeler için en uygun hız olduğu görülmektedir. 4. Toz metal parçalara, diğer metal parçalar gibi lazer kaynak işlemi uygulanabilir. Kaynaklar [1] TTMD - Türk Toz Metalurjisi Derneği Online Yayını, Toz Metalurjisi, Türk Toz Metalurjisi Derneği, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Ankara, [2] Ünlü, B. S., Yılmaz, S. S., Kurgan, N., Toz Metalurjisi ve Kullanım Alanları, Makina Tek, Sayı , Sayfa , ve , Ocak- ubat [3] Yılmaz, S. S. Demir Esaslı T/M Parçaların Yüzey Sertleştirme İşlemlerinin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi, Doktora Tezi, C. B. Ü. Fen Bil. Enst., [4] Kumru, N., Tekin, A., ahin, S., Toz Metalurjisi Uygulamaları, Metal Dünyası, Sayı. 124, Sayfa , Eylül [5] Gülsoy, H. Ö., Salman, S., Toz Metalurjisi Ürünü FeCu-C ve Fe-Cu Parçaların İşlenebilirlik Özelliklerinin Delme Testi İle Belirlenmesi, Metal Dünyası, Sayı. 125, Sayfa [6] Ünlü, B. S., Kaymalı Yataklarda Tribolojik Özelliklerin ve Borlanmış Demir Esaslı Malzemelerin Yatak Olarak Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi, Doktora Tezi, C. B. Ü. Fen Bil. Enst., Manisa, [7] Sarıtaş, S., Toz Metalürjisi, Makine Mühendisleri El Kitabı, Cilt 1-2, s , MMO, Ankara, [8] Varol, R., Tunay, R., F., Tüfekçi K., Toz Metal T/M Parçaların Elektron Isın Kaynağı ile Birleştirilmesi, Mühendis ve Makine, Sayı 51, [9] Aydın, M., Baksan, B., Türker, M., Gürler, R., Farklı Ara Yüzey Tabaka Kullanımının Alüminyum Matrisli SiC Parçacık Takviyeli Kompozit Malzemelerin Difüzyon Kaynaklı Birleşimine Etkisi, 3rd International Powder Metallurgy Conference, September 4-8, Turkish Powder Metallurgy Association, Gazi University, Ankara, TURKEY, Pp , [10] Durmuş, H., Meriç, C., Metal Matriksli Kompozitlerin Birleştirme Yöntemleri, Metal Dünyası, Sayfa 59, Sayı 120, Mayıs [11] Durmuş, H., CO 2 Lazer Kaynağıyla Birleştirilmiş Alüminyum Matriksli Kompozitlerin Kaynak Bölgesinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, Doktora Tezi, C. B. Ü. Fen Bil. Enst., Manisa, [12] Kaluç, E., Taban, E., Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlarının Kaynak Kabiliyeti, Metal Dünyası, Sayı143, , [13] Benyounis, K. Y., Olabi A. G. and Hashmi, M. S. J., Effect of Laser Welding Parameters on The Heat Input and Weld-Bead Profile, Journal of Materials Processing Technology, V , pp: , [14] Kurt, A., Gülenç, B., Türker, M., Saf Demir Tozlarından Sıkıştırılan T/M Parçaların Düşük Karbonlu Çeliğe MİG Kaynağı ile Kaynaklanabilirliğinin Araştırılması I. Ulusal Toz Metal Konferansı, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Ankara s , [15] Hamil, J. A., What are joining processes, Materials and Techniques for Powder Metal Parts, Welding Journal, Feb [16] Gülenç, B., Kurt, A., Türker, M., TM Parçaların Direnç Kaynağı ile Birleştirilmesi, 2. Uluslararası Kaynak Teknolojisi Sempozyumu, İstanbul, [17] Kaluç, E., Taban, E., Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlarının TIG Kaynağı, Makine Tek, Sayı , Sayfa , Mayıs-Haziran [18] Ateş,A., Durgutlu,A., Kurt Adem ve Karacif,K., Toz Metal Alüminyum Malzemelerin TIG Kaynak Yöntemi ile Kaynaklanabilirliğinin Araştırılması. 3. Ulusal Toz Metalurjisi Konferansı Bildiriler Kitabı, s , Ankara, [19] Durmuş, H.K., Meriç, C., Pınar, F., Atik, E., TIG Kaynağı ile Birleştirilmiş Demir Esaslı Kompozitlerin Kaynak Bölgesinin İncelenmesi. Malzeme Bilimi ve Üretim Yöntemleri Sempozyumu (MBÜY), [20] Elektrikçi, O., TIG Kaynağı İle Birleştirilmiş Demir Esaslı T/M Malzemelerin Kaynak Bölgesinin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, C. B. Ü. Fen Bil. Enst., Manisa, [21] Çelen, S., Paslanmaz Çeliklerin Lazer Kaynağında Kaynak Parametrelerinin Bağlantı Dayanımı ve

6 Korozyon Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, DEÜ, Fen Bil. Enst., [22] Yavuz H., Çam G., Lazer Ark Hibrit Kaynak Yöntemi, Mühendis ve Makine Dergisi, Sayı. 546, Sayfa , [23] Murakami, T., Nakata, K., Ikeda, T., Nakajima, H., Ushio, M., Weld fusion property of lotus-type porous copper by laser beam irradiation, Materials Science and Engineering, A357 (2003) [24] Liu C., Northwood D.O., Bhole S.D., Tensile Fracture Behavior in CO 2 Laser Beam Welds of 7075-T6 Aluminum Alloy, Materials & Design, 25, , [25] Tokdemir, M., Lazer Kaynağı İle Birleştirilmiş Demir Esaslı T/M Malzemelerin Kaynak Bölgesinin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi, Doktora Tezi, C. B. Ü. Fen Bil. Enst., Manisa, 2007.

TIG Kaynağı İle Birleştirilmiş Demir Esaslı TM Fe-SAE 1020 Malzemenin Kaynak Bölgesinin Mekanik Ve Metalurjik Özelliklerinin Belirlenmesi

TIG Kaynağı İle Birleştirilmiş Demir Esaslı TM Fe-SAE 1020 Malzemenin Kaynak Bölgesinin Mekanik Ve Metalurjik Özelliklerinin Belirlenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 4, 2009 (33-42) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 4, 2009 (33-42) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Akademik Ünvanı : Öğr. Gör. Dr. Adı ve Soyadı : Bekir Sadık ÜNLÜ Doğum Tarihi-Yeri : 30. 08. 1968 Telefon : 0 535 7215591 E-mail : bekir.unlu@bayar.edu.tr Web Sitesi : Öğrenim Durumu : Derece

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Bekir Sadık ÜNLÜ

Yrd. Doç. Dr. Bekir Sadık ÜNLÜ Yrd. Doç. Dr. Bekir Sadık ÜNLÜ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği 993 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. (Makina)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: B.S. ÜNLÜ Doğum Tarihi: 30 08 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Dokuz Eylül Üniversitesi 1993 Y. Lisans

Detaylı

Doç. Dr. Selim Sarper YILMAZ

Doç. Dr. Selim Sarper YILMAZ Doç. Dr. Selim Sarper YILMAZ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Gazi Üniversitesi Makine Eğitimi 1990-1994 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü-Konstrüksiyon

Detaylı

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ KAYNAK KABİLİYETİ Günümüz kaynak teknolojisinin kaydettiği inanılmaz gelişmeler sayesinde pek çok malzemenin birleştirilmesi artık mümkün hale gelmiştir. *Demir esaslı metalik malzemeler *Demirdışı metalik

Detaylı

ERDEMİR 3237 MALZEMESİNİN KAYNAK YÖNTEMLERİNE VE SICAKLIĞA BAĞLI KIRILMA DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ

ERDEMİR 3237 MALZEMESİNİN KAYNAK YÖNTEMLERİNE VE SICAKLIĞA BAĞLI KIRILMA DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir ERDEMİR 3237 MALZEMESİNİN KAYNAK YÖNTEMLERİNE VE SICAKLIĞA BAĞLI KIRILMA DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ N. Sinan KÖKSAL*, İlter KİLERCİ**,

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:134-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 25 (4) 1-11 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Kaynakla Birleştirilmiş Demir Esaslı Toz Metal Parçaların Kaynak Bölgesinin

Detaylı

BORLANMIŞ VE SEMANTASYON YAPILMIŞ SAE 1020 YATAĞIN AŞINMA ÖZELLİKLERİ WEAR PROPERTIES OF BORONIZED AND CARBURED SAE 1020 BEARING

BORLANMIŞ VE SEMANTASYON YAPILMIŞ SAE 1020 YATAĞIN AŞINMA ÖZELLİKLERİ WEAR PROPERTIES OF BORONIZED AND CARBURED SAE 1020 BEARING BORLANMIŞ VE SEMANTASYON YAPILMIŞ SAE 1020 YATAĞIN AŞINMA ÖZELLİKLERİ WEAR PROPERTIES OF BORONIZED AND CARBURED SAE 1020 BEARING Bekir Sadık ÜNLÜ 1, Selim Sarper YILMAZ 1, Mehmet UZKUT 2 ÖZET Kaymalı yatak

Detaylı

Assistant Professor Dr. Mehmet UZKUT

Assistant Professor Dr. Mehmet UZKUT Assistant Professor Dr. Mehmet UZKUT EDUCATION Degree University Programme-Department-Institute Years Bachelor s Dokuz Eylül Universi ty Mechanical Engineering 989 Master s Celal Bayar University Mechanical

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. SELDA KAYRAL

Yrd. Doç. Dr. SELDA KAYRAL Yrd. Doç. Dr. SELDA KAYRAL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Makine Mühendisliği 1995-2000 Y. Lisans Makine Mühendisliği 2001-2004 Doktora Makine Mühendisliği 2004-2011 İLETİŞİM

Detaylı

MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ. Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27

MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ. Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 K ayna K MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK ELEKTROTLARI 1- MASİF MIG-MAG GAZALTI

Detaylı

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ Bekir ÇEVİK 1 ÖZET Bu çalışmada, polietilen malzemelerin sürtünme karıştırma nokta kaynağına bakalit ara

Detaylı

CuSn10 YATAK MALZEMESİNİN TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

CuSn10 YATAK MALZEMESİNİN TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 25 : : : 4-45 CuSn

Detaylı

BORLAMA VE BİLYALI DÖVMENİN DEMİR ESASLI T/M MALZEMELERDE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

BORLAMA VE BİLYALI DÖVMENİN DEMİR ESASLI T/M MALZEMELERDE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ BORLAMA VE BİLYALI DÖVMENİN DEMİR ESASLI T/M MALZEMELERDE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ Selim Sarper YILMAZ 1, Bekir Sadık ÜNLܹ,Remzi VAROL 2 ÖZET T/M yöntemiyle üretilmiş toz metal parçalardan, demir esaslı

Detaylı

Arş. Gör Mehmet AYVAZ

Arş. Gör Mehmet AYVAZ Arş. Gör Mehmet AYVAZ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00-00 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 00-00 Doktora

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Can ÇİVİ

Yrd. Doç. Dr. Can ÇİVİ Yrd. Doç. Dr. Can ÇİVİ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 2005-2009 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2009-20

Detaylı

YTÜMAKiNE * A305teyim.com

YTÜMAKiNE * A305teyim.com YTÜMAKiNE * A305teyim.com KONU: Kalın Sacların Kaynağı BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ ÖDEVİ Kaynak Tanımı : Aynı veya benzer cinsten iki malzemeyi ısı, basınç veya her ikisini birden kullanarak, ilave bir malzeme

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1 (2013) 32 38 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Örtülü Elektrot Ark Kaynağında Farklı Kutuplamanın Kaynak Nüfuziyetine Etkisinin

Detaylı

ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 22-29, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 2, 22-29, 2013 ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE

Detaylı

DEMİR ESASLI TOZ METAL PARÇALARIN ELEKTRİK DİRENÇ KAYNAĞINDA OPTİMUM KAYNAK ŞARTLARININ BELİRLENMESİ

DEMİR ESASLI TOZ METAL PARÇALARIN ELEKTRİK DİRENÇ KAYNAĞINDA OPTİMUM KAYNAK ŞARTLARININ BELİRLENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt, Sayı, DEMİR ESASLI TOZ METAL PARÇALARIN ELEKTRİK DİRENÇ KAYNAĞINDA OPTİMUM KAYNAK ŞARTLARININ BELİRLENMESİ Nurettin YAVUZ * Rukiye GÜNER

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (3) 11-21 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Borlanmış Demir Esaslı FeCu-Grafit T/M Malzemenin Aşınma ve Mekanik Özellikleri

Detaylı

MAKİNE VE TEÇHİZAT İŞLERİNDE İSG

MAKİNE VE TEÇHİZAT İŞLERİNDE İSG MAKİNE VE TEÇHİZAT İŞLERİNDE İSG 10.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2017 KAYNAKLA BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bilindiği gibi bütün kaynaklı birleştirmelerde bir ısıya ihtiyaç vardır ve bu ısı

Detaylı

ZIRH ÇELİKLERİN KAYNAĞINDA KAYNAK AĞZI GEOMETRİSİ VE İLAVE TEL OPTİMİZASYONU Kaynaklı İmalatta İyileştirme Çalışmasına Örnek

ZIRH ÇELİKLERİN KAYNAĞINDA KAYNAK AĞZI GEOMETRİSİ VE İLAVE TEL OPTİMİZASYONU Kaynaklı İmalatta İyileştirme Çalışmasına Örnek ZIRH ÇELİKLERİN KAYNAĞINDA KAYNAK AĞZI GEOMETRİSİ VE İLAVE TEL OPTİMİZASYONU Kaynaklı İmalatta İyileştirme Çalışmasına Örnek Çağrı ÇELİK Makina ve Kaynak Mühendisi NUROL Makina Sanayi A.Ş / Ankara cagri.celik@nurolmakina.com.tr

Detaylı

Kaynaklı Birleştirmelere Uygulanan Tahribatlı Deneyler

Kaynaklı Birleştirmelere Uygulanan Tahribatlı Deneyler Kaynaklı Birleştirmelere Uygulanan Tahribatlı Deneyler Prof.Dr. Vural CEYHUN Ege Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Eğitim, Muayene, Uygulama ve Araştırma Merkezi Tahribatlı Deneyler Standartlarda belirtilmiş

Detaylı

Assist. Prof. Dr. Bekir Sadık ÜNLÜ

Assist. Prof. Dr. Bekir Sadık ÜNLÜ Assist. Prof. Dr. Bekir Sadık ÜNLÜ EDUCATION Degree University Department / Program Years Undergrad Dokuz Eylül University Mechanical Engineering 993 M.S. Celal Bayar University Scientific Inst. (Machinery)

Detaylı

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER Prof.Dr.Ahmet Aran - İ.T.Ü. Makina Fakültesi METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER METAL MATRİSLİ KOMPOZİTLER KARMA MALZEMELER METAL MATRİSLİ KARMA MALZEMELER MMK ÜRETİM YÖNTEMLERİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Metal,

Detaylı

THE EFFECT OF SINTERING PERIOD ON THE WEAR RESISTANCE OF AlMgSi-SiC P COMPOSITES PRODUCED BY POWDER METALLURGY METHOD

THE EFFECT OF SINTERING PERIOD ON THE WEAR RESISTANCE OF AlMgSi-SiC P COMPOSITES PRODUCED BY POWDER METALLURGY METHOD 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 13-15 Mayıs 29, Karabük, Türkiye T/M YÖNTEMİYLE ÜRETİLMİŞ AlMgSi-SiC p KOMPOZİTİNDE SİNTERLEME SÜRESİNİN AŞINMA DİRENCİNE ETKİSİ THE EFFECT OF SINTERING

Detaylı

YÖNETİM GÖREVLERİ VE KURUL ÜYELİKLERİ

YÖNETİM GÖREVLERİ VE KURUL ÜYELİKLERİ Doç. Dr. Salim ŞAHİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği 99 Y. Lisans Üniversitesi Makine Mühendisliği/Konstrüksiyon ve İmalat 99

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1.TOZALTI KAYNAĞI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1.TOZALTI KAYNAĞI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 AMAÇ Bu faaliyet sonucunda uygun ortam sağlandığında tekniğe uygun olarak tozaltı kaynağı ile çeliklerin yatayda küt-ek kaynağını yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Toz

Detaylı

MAK-205 Üretim Yöntemleri I. (6.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-205 Üretim Yöntemleri I. (6.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-205 Üretim Yöntemleri I Gazaltı Kaynağı ğı, Tozaltı Kaynağı Direnç Kaynağı (6.Hafta) Kubilay Aslantaş Gazaltı Ark Kaynağı Kaynak bölgesinin bir koruyucu gaz yardımıyla korunduğu kaynak yöntemler gurubudur.

Detaylı

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK Dersin Amacı Çelik yapı sistemlerini, malzemelerini ve elemanlarını tanıtarak, çelik yapı hesaplarını kavratmak. Dersin İçeriği Çelik yapı sistemleri, kullanım

Detaylı

İNTERMETALİK MALZEMELER. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR (DERS NOTLARI-4)

İNTERMETALİK MALZEMELER. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR (DERS NOTLARI-4) İNTERMETALİK MALZEMELER (DERS NOTLARI-4) Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR BERİLYUM: Kimyasal özellikler bakımından alüminyuma benzer. Periyodik çizelgenin II A grubunun birinci elementidir ve metallere özgü özelliklerin

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (4) 41-45 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Soner BUYTOZ, İlyas SOMUNKIRAN Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim

Detaylı

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

MMM 2011 Malzeme Bilgisi MMM 2011 Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Işıl BİRLİK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü isil.kayatekin@deu.edu.tr Materials Science and Engineering: An Introduction W.D. Callister, Jr., John Wiley

Detaylı

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller Kompozit malzemeler İki veya daha fazla malzemeden üretilirler Ana fikir farklı malzemelerin özelliklerini harmanlamaktır Kompozit: temel olarak birbiri içinde çözünmeyen ve birbirinden farklı şekil ve/veya

Detaylı

WELDABILITY Ti6Al4V ALLOYS COUPLES BY PTA METHOD

WELDABILITY Ti6Al4V ALLOYS COUPLES BY PTA METHOD 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye Ti6Al4V ALAŞIM ÇİFTİNİN PTA YÖNTEMİYLE KAYNAK EDİLEBİLİRLİLİĞİ WELDABILITY Ti6Al4V ALLOYS COUPLES BY PTA METHOD

Detaylı

LAZERLE KAYNAK İŞLEMİNDE KAYNAK PARAMETRELERİNİN KAYNAK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ

LAZERLE KAYNAK İŞLEMİNDE KAYNAK PARAMETRELERİNİN KAYNAK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 27, No 3, 509-517, 2012 Vol 27, No 3, 509-517, 2012 LAZERLE KAYNAK İŞLEMİNDE KAYNAK PARAMETRELERİNİN

Detaylı

TiC-Co Esaslı Çizici Kalem Karakterizasyonu

TiC-Co Esaslı Çizici Kalem Karakterizasyonu 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey TiC-Co Esaslı Çizici Kalem Karakterizasyonu M. Erdoğan, A.Erol, A.Yönetken, Ş. Talaş Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 95-100 Mayıs 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 95-100 Mayıs 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 95-1 Mayıs 24 FARKLI KARBON İÇERİKLİ ÇELİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ISIL İŞLEMLERLE DEĞİŞİMİ (DIFFERENCES IN MECHANICAL PROPERTIES

Detaylı

GAZALTI TIG KAYNAĞI A. GİRİŞ

GAZALTI TIG KAYNAĞI A. GİRİŞ A. GİRİŞ Soy gaz koruması altında ergimeyen tungsten elektrot ile yapılan ark kaynak yöntemi ( TIG veya GTAW olarak adlandırılır ) kaynak için gerekli ergime ısısının ana malzeme ile ergimeyen elektrot

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014) 271 277 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Polimer Malzemelerin Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı Bekir ÇEVİK a,* a

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK PARAMETRELERİ VE SEÇİMİ Kaynak dikişinin

Detaylı

Toz Metalürjisi. Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır.

Toz Metalürjisi. Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır. Toz Metalürjisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır. Toz metalürjisi İmali zor parçaların (küçük, fonksiyonel, birbiri ile uyumsuz, kompozit vb.) ekonomik,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 894-901 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Farklı Alüminyum Alaşımlarının Mıg Kaynak Yöntemi İle Kaynak Edilebilirliğinin

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 2 sh Mayıs (WEAR RESISTANCE OF POLIESTER- Al 2 O 3 COMPOSITES)

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 2 sh Mayıs (WEAR RESISTANCE OF POLIESTER- Al 2 O 3 COMPOSITES) DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 2 sh. 73-78 Mayıs 2002 POLYESTER-Al 2 O 3 KOMPOZİTLERİNİN AŞINMA DAYANIMLARI (WEAR RESISTANCE OF POLIESTER- Al 2 O 3 COMPOSITES) Enver

Detaylı

Kaynak Metali ve Ana Malzeme Süreksizlikleri. Prof. Dr. Vural CEYHUN Kaynak Teknolojisi Eğitim, Muayene, Uygulama ve Araştırma Merkez

Kaynak Metali ve Ana Malzeme Süreksizlikleri. Prof. Dr. Vural CEYHUN Kaynak Teknolojisi Eğitim, Muayene, Uygulama ve Araştırma Merkez Kaynak Metali ve Ana Malzeme Süreksizlikleri Prof. Dr. Vural CEYHUN Kaynak Teknolojisi Eğitim, Muayene, Uygulama ve Araştırma Merkez Süreksizlik Malzemenin form bütünlüğünü bozucu herhangi bir kusur anlamına

Detaylı

GAZ ALTI KAYNAK YÖNTEMİ MIG/MAG

GAZ ALTI KAYNAK YÖNTEMİ MIG/MAG GENEL KAVRAMLAR Metalleri, birbirleri ile çözülemez biçimde birleştirme yöntemlerinden biri kaynaklı birleştirmedir. Kaynak yöntemiyle üretilmiş çelik parçalar, döküm ve dövme yöntemiyle üretilen parçalardan

Detaylı

04.01.2016 LASER İLE KESME TEKNİĞİ

04.01.2016 LASER İLE KESME TEKNİĞİ LASER İLE KESME TEKNİĞİ Laser: (Lightwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) Uyarılmış Işık yayarak ışığın güçlendirilmesi Haz.: Doç.Dr. Ahmet DEMİRER Kaynaklar: 1-M.Kısa, Özel Üretim Teknikleri,

Detaylı

MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ

MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Kaynak

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTINDA KAYNAĞINADA KULLANILAN KAYNAK AĞIZLARI VE HAZIRLANMASI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTINDA KAYNAĞINADA KULLANILAN KAYNAK AĞIZLARI VE HAZIRLANMASI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi MIGMAG GAZALTINDA KAYNAĞINADA KULLANILAN KAYNAK AĞIZLARI VE HAZIRLANMASI K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK AĞZI

Detaylı

İŞ MAKİNALARI HİDROLİK TESİSATI BORULARININ BİRLEŞTİRİLMESİNDE SERT LEHİM İLE TIG KAYNAĞININ KARŞILAŞTIRILMASI

İŞ MAKİNALARI HİDROLİK TESİSATI BORULARININ BİRLEŞTİRİLMESİNDE SERT LEHİM İLE TIG KAYNAĞININ KARŞILAŞTIRILMASI İŞ MAKİNALARI HİDROLİK TESİSATI BORULARININ BİRLEŞTİRİLMESİNDE SERT LEHİM İLE TIG KAYNAĞININ KARŞILAŞTIRILMASI Volkan ÖZTÜRKLER 1, Mehmet ZEYBEK 1, Tufan ATEŞ 1 1 HİDROMEK AŞ. Ekskavatör Fabrikası Ayaş

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:134-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 26 (2) 11-17 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Bakır Esaslı 1 ve 3 Yataklardaki Alaşım Elementlerinin Aşınma ve Mekanik

Detaylı

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir.

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir. Günümüz endüstrisinde en yaygın kullanılan Direnç Kaynak Yöntemi en eski elektrik kaynak yöntemlerinden biridir. Yöntem elektrik akımının kaynak edilecek parçalar üzerinden geçmesidir. Elektrik akımına

Detaylı

TERMOKİMYASAL YÜZEY KAPLAMA (BORLAMA)

TERMOKİMYASAL YÜZEY KAPLAMA (BORLAMA) TERMOKİMYASAL YÜZEY KAPLAMA (BORLAMA) Deneyin Amacı: Demir esaslı bir malzemenin borlanması ve borlama işlemi sonrası malzemenin yüzeyinde oluşan borür tabakasının metalografik açıdan incelenmesi. Teorik

Detaylı

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ THE EFFECT

Detaylı

EFFECT ON WEAR AND MICROSTRUCTURE PROPERTIES OF BORONISING AND SHOT PEENING IN FERROUS BASED P/M MATERIALS

EFFECT ON WEAR AND MICROSTRUCTURE PROPERTIES OF BORONISING AND SHOT PEENING IN FERROUS BASED P/M MATERIALS Borlama ve Bilyalı Dövmenin Demir Esaslı T/M Malzemelerde Aşınma ve Mikro Yapı Özelliklerine Etkisi C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN 1305-1385 C.B.U. Journal of Science 4.1 (2008) 1 8 4.1 (2008) 1 8 BORLAMA

Detaylı

Alüminyum Köpük Üretiminde Ön Sinterleme ve Köpürtme Sıcaklığının Etkisi

Alüminyum Köpük Üretiminde Ön Sinterleme ve Köpürtme Sıcaklığının Etkisi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Alüminyum Köpük Üretiminde Ön Sinterleme ve Köpürtme Sıcaklığının Etkisi S. Şahin 1, H. Durmuş 2, U. Güngen

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:134-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 25 (1) 1-5 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Kalay -Kurşun Esaslı Yataklardaki aşım Elementlerinin Aşınmaya Etkisi Bekir

Detaylı

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM 1. Giriş Malzemelerde üretim ve uygulama sırasında görülen katılaşma, çökelme, yeniden kristalleşme, tane büyümesi gibi olaylar ile kaynak, lehim, sementasyon gibi işlemler

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (1) 7-16 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Borlanmış ve Bilyalı Dövülmüş Demir Esaslı T/M Malzemelerin Aşınma ve

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

SÜRTÜNME KARIŞTIRMA VE ELEKTRİK ARK KAYNAK TEKNİKLERİ İLE BİRLEŞTİRİLEN CuZn30 LEVHALARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SÜRTÜNME KARIŞTIRMA VE ELEKTRİK ARK KAYNAK TEKNİKLERİ İLE BİRLEŞTİRİLEN CuZn30 LEVHALARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI SÜRTÜNME KARIŞTIRMA VE ELEKTRİK ARK KAYNAK TEKNİKLERİ İLE BİRLEŞTİRİLEN CuZn30 LEVHALARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hüseyin UZUN 1, Ramazan ÖZBEKMEZ 2 1 Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim

Detaylı

BAZI KAYNAK PARAMETRELERİNİN SIÇRAMA KAYIPLARINA ETKİSİ

BAZI KAYNAK PARAMETRELERİNİN SIÇRAMA KAYIPLARINA ETKİSİ BAZI KAYNAK PARAMETRELERİNİN SIÇRAMA KAYIPLARINA ETKİSİ ÖZET CO 2 kaynağında tel çapının, gaz debisinin ve serbest tel boyunun sıçrama kayıpları üzerindeki etkisi incelenmiştir. MIG kaynağının 1948 de

Detaylı

3. 3 Kaynaklı Birleşimler

3. 3 Kaynaklı Birleşimler 3. 3 Kaynaklı Birleşimler Aynı ya da benzer alaşımlı metallerin ısı etkisi yardımıyla birleştirilmesine kaynak denir. Lehimleme ile karıştırılmamalıdır. Kaynakla birleştirmenin bazı türlerinde, benzer

Detaylı

MUSTAFA BOZ (370) (533)

MUSTAFA BOZ (370) (533) MUSTAFA BOZ Kişisel Bilgiler İletişim Bilgileri Kimlik Numarası Doğum Tarihi İletişim Adresi Telefon 39295257080 23/07/1971 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, İMALAT MÜHENDİSLİĞİ (370) 433 82 00

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Borlama ve Bilyalı Dövmenin Demir Esaslı T/M Malzemelerde Yorulma Davranışına

Detaylı

Kaynak Hataları Çizelgesi

Kaynak Hataları Çizelgesi Kaynak Hataları Çizelgesi Referans No Tanıtım ve Açıklama Resimli İzahı 1 2 3 Grup No: 1 Çatlaklar 100 Çatlaklar Soğuma veya gerilmelerin etkisiyle ortaya çıkabilen katı halde bir mevzii kopma olarak meydana

Detaylı

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ISIL İŞLEMLER Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ısıtma ve soğutma işlemleridir. İşlem

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper CERİT AKADEMİK GEÇMİŞİ Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İmalat ve Konstrüksiyon Anabilim Dalı Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu

Detaylı

AA 5754 Alüminyum Alaşımının Robot (MIG) Kaynağı ile Birleştirilmesi ve Mikroyapısının İncelenmesi

AA 5754 Alüminyum Alaşımının Robot (MIG) Kaynağı ile Birleştirilmesi ve Mikroyapısının İncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey AA 5754 Alüminyum Alaşımının Robot (MIG) Kaynağı ile Birleştirilmesi ve Mikroyapısının İncelenmesi Welding of

Detaylı

ALÜMİNYUM, GAZ ALTI KAYNAĞINDA KISMİ NUFUZİYETLÎ ALIN KAYNAK BİRLEŞTİRMELERİNDE YIĞILAN KAYNAK METAL ORANININ BİLGİSAYARLA HESAPLANMASI

ALÜMİNYUM, GAZ ALTI KAYNAĞINDA KISMİ NUFUZİYETLÎ ALIN KAYNAK BİRLEŞTİRMELERİNDE YIĞILAN KAYNAK METAL ORANININ BİLGİSAYARLA HESAPLANMASI KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ 257 ALÜMİNYUM, GAZ ALTI KAYNAĞINDA KISMİ NUFUZİYETLÎ ALIN KAYNAK BİRLEŞTİRMELERİNDE YIĞILAN KAYNAK METAL ORANININ BİLGİSAYARLA HESAPLANMASI Hüseyin YÜCE, *Arif ÇANACIK,

Detaylı

LEVON JOZEF ÇAPAN PROFESÖR

LEVON JOZEF ÇAPAN PROFESÖR LEVON JOZEF ÇAPAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 05.03.2014 Adres Telefon E-posta Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No26 / K 34537 Tepekent - Büyükçekmece İstanbul-Türkiye 2128672500-1134 Doğum Tarihi 17.06.1943

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ ALIN KAYNAKLI LEVHASAL BAĞLANTILARIN ÇEKME TESTLERİ A- DENEYİN ÖNEMİ ve AMACI Malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek ve yapılarıyla özellikleri arasındaki

Detaylı

POLİETİLEN LEVHALARIN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞI İLE BİRLEŞEBİLİRLİĞİNE KARIŞTIRICI TAKIM DÖNME YÖNÜ VE KARIŞTIRMA SÜRESİNİN ETKİSİ

POLİETİLEN LEVHALARIN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞI İLE BİRLEŞEBİLİRLİĞİNE KARIŞTIRICI TAKIM DÖNME YÖNÜ VE KARIŞTIRMA SÜRESİNİN ETKİSİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 3, 28-33, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 3, 28-33, 2013 POLİETİLEN LEVHALARIN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞI İLE BİRLEŞEBİLİRLİĞİNE

Detaylı

AISI 304 VE AISI 430 PASLANMAZ ÇELİKLERİN TIG, MIG VE ÖRTÜLÜ ELEKTROD ARK KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

AISI 304 VE AISI 430 PASLANMAZ ÇELİKLERİN TIG, MIG VE ÖRTÜLÜ ELEKTROD ARK KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 3, 549-557, 2010 Vol 25, No 3, 549-557, 2010 VE PASLANMAZ ÇELİKLERİN TIG, MIG VE ÖRTÜLÜ ELEKTROD ARK KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİNİN

Detaylı

Elektron ışını ile şekil verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Elektron ışını ile şekil verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Elektron ışını ile şekil verme Prof. Dr. Akgün ALSARAN Elektron ışını Elektron ışını, bir ışın kaynağından yaklaşık aynı hızla aynı doğrultuda hareket eden elektronların akımıdır. Yüksek vakum içinde katod

Detaylı

Sentes-BIR Hakkında. Sentes-BIR metallerin birleştirmeleri ve kaplamaları konusunda çözümler üreten malzeme teknolojileri firmasıdır.

Sentes-BIR Hakkında. Sentes-BIR metallerin birleştirmeleri ve kaplamaları konusunda çözümler üreten malzeme teknolojileri firmasıdır. Sentes-BIR Hakkında Sentes-BIR metallerin birleştirmeleri ve kaplamaları konusunda çözümler üreten malzeme teknolojileri firmasıdır. Çalışan sayısı 80 İhracat > %50 Üretim Programı Sert Lehimleme Alaşımları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ramazan KAÇAR 2. Doğum Tarihi: 20 Kasım 1969 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tek. Eğt. Fakültesi Gazi Üniversitesi

Detaylı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları. Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları. Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları Proje No Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar 1 Soğuk spray kaplama düzeneğinin tasarlanması

Detaylı

İlker EKER a ve İbrahim SEVİM b, * Geliş Tarihi/Received: 06.05.2009, Kabul Tarihi/Accepted: 02.06.2009

İlker EKER a ve İbrahim SEVİM b, * Geliş Tarihi/Received: 06.05.2009, Kabul Tarihi/Accepted: 02.06.2009 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 2009, Sayfa 137-141 6061 Alüminyum Alaşımının Sürtünme Karıştırma Kaynak Yöntemi ile Kaynak Edilebilirliğinin İncelenmesi Investigation

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM KURSU RAPORU

UZAKTAN EĞİTİM KURSU RAPORU Amaç Bu rapor, GSI SLVTR tarafından kısmen uzaktan eğitim şeklinde verilen programların nasıl ve ne kapsamda uygulandığını anlatmaktadır. 1. Kapsam Bu rapor aşağıda sıralanan ve içeriği Uluslararası Kaynak

Detaylı

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -11-

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -11- Fatih ALİBEYOĞLU -11- Giriş Toz metalürjisi(tm); Metal tozlarından parça üretimi yapılan imalat yöntemidir. Tozlar istenilen şekle getirilmek amacıyla preslenir. Pişirilmek suretiyle tozlar arasında metalürjik

Detaylı

DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR

DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR KURŞUN ve ALAŞIMLARI DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR 1 KURŞUN ve ALAŞIMLARI Romalılar kurşun boruları banyolarda kullanmıştır. 2 KURŞUN ve ALAŞIMLARI Kurşuna oda sıcaklığında bile çok düşük bir gerilim

Detaylı

Malzeme İşleme Yöntemleri

Malzeme İşleme Yöntemleri BÖLÜM-9 MALZEMELERİN İŞLENMESİ (Talaşlı ve Diğer İmalat Yöntemleri) Prof. Dr. Yusuf ÖZÇATALBAŞ Malzeme İşleme Yöntemleri 1 KALIP YAPIM TEKNİKLERİ VE MALZEMELERİN TALAŞLI İŞLENMESİ Geleneksel Talaşlı İşleme

Detaylı

Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi

Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çelikler Yüksek mukavemetli ince taneli çelikler, yani

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAKNAĞINDA ARK TÜRLERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi.

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAKNAĞINDA ARK TÜRLERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. MIG-MAG GAZALTI KAYNAKNAĞINDA ARK TÜRLERİ K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /47 ELEKTRİK ARKI NASIL OLUŞUR MIG-MAG gazaltı

Detaylı

Borlama İşleminde Kullanılan Bor Tozu Tane Boyutunun Kaplama Tabakası Üzerine Etkisi

Borlama İşleminde Kullanılan Bor Tozu Tane Boyutunun Kaplama Tabakası Üzerine Etkisi Günen A., Çarboğa C., Kurt B., Orhan N. Borlama İşleminde Kullanılan Bor Tozu Tane Boyutunun Kaplama Tabakası Üzerine Etkisi Ali Günen 1,*, Cemal Çarboğa 2, Bülent Kurt 2, Nuri Orhan 3 1 Barbaros Teknik

Detaylı

Çentik Açma (Charpy Test Numunesi) 5 TL / Numune 1 gün DİNAMİK LABORATUVARI * TS EN ISO 148-1:2011 TS EN ISO 148-1:2011 TS EN ISO 9016:2012:2013

Çentik Açma (Charpy Test Numunesi) 5 TL / Numune 1 gün DİNAMİK LABORATUVARI * TS EN ISO 148-1:2011 TS EN ISO 148-1:2011 TS EN ISO 9016:2012:2013 Sayfa No Sayfa 1 / 5 STATİK LABORATUVARI Yöntem Birim Fiyat Deney Süresi Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 6892-1:2011 80 TL / Numune Çekme deneyi (1000 C ye kadar) TS EN ISO 6892-2:2011 160 TL

Detaylı

Nida Katı Sermin Ozan Fırat University, Elazığ-Turkey nkati@firat.edu.tr; serozan@firat.edu.tr. http://dx.doi.org/10.12739/nwsa.2014.9.3.

Nida Katı Sermin Ozan Fırat University, Elazığ-Turkey nkati@firat.edu.tr; serozan@firat.edu.tr. http://dx.doi.org/10.12739/nwsa.2014.9.3. NWSA-Technological Applied Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7223 Received: January 2014 NWSA ID: 2014.9.3.2A0086 Accepted: July 2014 E-Journal of New World Sciences Academy Nida Katı

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:13-11 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi () 37- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Saf,, den üretilen yatakların aşınma özelliklerinin incelenmesi 1.Giriş Bekir

Detaylı

EN 13674-1 madde 8.2 Fracture toughness (Klc) EN 13674-1 madde 8.4 Fatique Test

EN 13674-1 madde 8.2 Fracture toughness (Klc) EN 13674-1 madde 8.4 Fatique Test Sayfa No Sayfa 1 / 5 STATİK LABORATUVARI * Yöntem Birim Fiyat Deney Süresi Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 6892-1 80 TL / Numune Çekme deneyi (1000 C ye kadar) TS EN ISO 6892-2 160 TL / Numune

Detaylı

Dersin Kodu ve Adı: TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar

Dersin Kodu ve Adı: TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar 4270401 TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Teori Uygulama VII 3 0 0 0 3 5 Zorunlu / Seçmeli Zorunlu Dersin amacı; tasarım ve üretimde malzemenin önemini ve tasarıma en uygun malzeme seçimi için kullanılan kriterleri

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (4) 45-52 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Difüzyon Kaynağı İle Birleştirilen Fe- Cu Çiftinin Mekanik Özelliklerinin

Detaylı

Halil Karakoç a, Hanifi Çinici b,ramazan Çıtak c

Halil Karakoç a, Hanifi Çinici b,ramazan Çıtak c MBD 2012, 1(4): 14 19 MAKALE HAKKINDA Geliş : Haziran 2012 Kabul: Ağustos 2012 SICAK PRESLEME YÖNTEMİ İLE AL ESASLI METALİK KÖPÜK ÜRETİMİNE PRESLEME BASINCININ ETKİLERİ THE EFFECT OF HOT PRESSİNG PRESSURE

Detaylı

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Soğuma Hızının Poroziteye Etkisi

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Soğuma Hızının Poroziteye Etkisi Al-7Si-,3Mg Alaşımında Soğuma Hızının Poroziteye Etkisi 1 Muhammet ULUDAĞ, 1 Remzi ÇETİN, * 2 Lokman GEMİ, 1 Osman AYDOĞUŞ, 1 Kerim ÇAM, ** 3 Derya DIŞPINAR 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

SÜRTÜNME KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ AISI 1040/DUPLEX PASLANMAZ ÇELİK ÇİFTİNDE SÜRTÜNME SÜRESİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

SÜRTÜNME KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ AISI 1040/DUPLEX PASLANMAZ ÇELİK ÇİFTİNDE SÜRTÜNME SÜRESİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 16. Cilt, 2. Sayı, s. 69-75, 2012 13.01.2012 İlk Gönderim 15.02.2012 Kabul Edildi Sürtünme Kaynağıyla Birleştirilmiş AISI 1040/DUPLEX Paslanmaz Çelik Çiftinde Sürtünme Süresinin

Detaylı

KAZAN ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİ 1. Kazan Çeliklerinin Özellikleri

KAZAN ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİ 1. Kazan Çeliklerinin Özellikleri KAZAN ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİ 1. Kazan Çeliklerinin Özellikleri Buhar kazanlarının, ısı değiştiricilerinin imalatında kullanılan saclara, genelde kazan sacı adı verilir. Kazan saclarının, çekme

Detaylı