ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Lineer. Cebir. Ünite

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Lineer. Cebir. Ünite 6. 7. 8. 9. 10"

Transkript

1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Lineer Cebir Ünite

2 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1074 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 589 MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ Lineer Cebir Yazar: Öğr.Grv.Dr. Nevin ORHUN Editör: Prof.Dr. Orhan ÖZER

3 Bu kitabın basım yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir. "Uzaktan öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik elektronik fotokopi manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz basılamaz ve dağıtılamaz. Copyright 1998 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means mechanical electronic photocopy magnetic tape or otherwise without permission in writing from the University. Tasarım: Yrd.Doç.Dr. Kazım SEZGİN ISBN

4 Vektör Uzaylarında Taban ve Boyut Yazar Öğr.Grv.Dr. Nevin ORHUN ÜNİTE 6 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Bir vektör uzayının boyut kavramını anlayacak Çeşitli boyutlardaki vektör uzaylarını tanıyacak Bir vektör uzayının taban kavramını ve tabandaki vektörlerin özelliklerini öğrenecek Sonlu boyutlu bir vektör uzayı için bir çok taban yazabilecek Bir matrisin satır ve sütun uzaylarını öğrenecek Bir matrisin rankı ile satır (sütun) uzayının boyutu arasındaki ilişkiyi göreceksiniz. İçindekiler Giriş 129 Sonlu Boyutlu Vektör Uzayları 129 Bir Vektör Uzayının Tabanı 130 Bir Matrisin Satır ve Sütun Uzayları 138 Değerlendirme Soruları 143

5 Çalışma Önerileri Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce 4. ve 5. üniteleri gözden geçiriniz. Temel kavram ve tanımları iyice öğreniniz. Okuyucuya bırakılan soruları çözünüz. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

6 VEKTÖR UZAYLARINDA TABAN VE BOYUT Giriş Bu ünitede sonlu boyutlu vektör uzaylarının yapısını daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Vektör uzayını bütünüyle tanımlayan sonlu sayıdaki vektörlerin özelliklerini göreceğiz. 2. Sonlu Boyutlu Vektör Uzayları Bir V vektör uzayında sonlu bir E alt kümesi V uzayını geriyorsa yani L(E) = V ise V'ye sonlu boyutlu bir vektör uzayı denir. Bir vektör uzayı sonlu boyutlu değilse sonsuz boyutlu vektör uzayı denir. Şimdi sonlu boyutlu vektör uzaylarına örnekler verelim Örnek R 2 sonlu boyutludur: E = { (1 0) (0 1) } R 2 kümesi R 2 yi gerer. Daha önce gördüğümüz gibi R 2 nin herhangi bir A = (x y) vektörü E kümesindeki vektörlerin lineer bileşimi olarak yazılabilir: (x y) = a (1 0) + b (0 1) şeklinde yazdığımızda a = x b = y bulunur. (x y) = x (1 0) + y (0 1) Örneğin A = (3 4) vektörü (3 4) = 3 (1 0) + 4 (0 1) olarak yazılır. Böylece R 2 = L { (1 0) (0 1) } olur. E kümesi sonlu olduğundan R 2 sonlu boyutludur Örnek R n sonlu boyutludur. Gerçekten e 1 = ( ) e 2 = ( ).. e n = (... 1) AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

7 130 VEKTÖR UZAYLARINDA TABAN VE BOYUT standart birim vektörlerinin oluşturduğu E = { e 1 e 2... e n } kümesi R n ni gerer yani R n nin her vektörü E deki vektörlerin bir lineer bileşimi olarak yazılır: Her A = (x 1 x 2... x n ) R n için (x 1 x 2... x n ) = x 1 e 1 + x 2 e x n e n dir. E = { e 1 e 2... e n } kümesi sonlu olduğu için R n de sonlu boyutludur Örnek Derecesi n veya n den küçük olan bütün polinomların vektör uzayı P n (R) sonlu boyutludur. Çünkü E = { 1 x x 2... x n } kümesi P n (R) vektör uzayını gerer yani P n (R) nin her vektörü E deki vektörlerin bir lineer bileşimi olarak yazılır: p(x) P n (R) ise c 0 c 1 c 2... c n R olmak üzere p(x) = c c 1 x + c 2 x c n x n dir. E = { 1 x... x n } sonlu olduğundan P n (R) de sonlu boyutludur. Vektör uzayındaki bir alt kümenin hem lineer bağımsız olması hem de o vektör uzayını germesi oldukça önemlidir. Şimdi bu kavramı biraz daha genişletelim: 3. Bir Vektör Uzayının Tabanı V bir vektör uzayı ve E = { x 1 x 2... x n } V olsun. Eğer E kümesi aşağıdaki iki koşulu sağlıyorsa E ye V nin bir tabanı veya bazı denir. (i) E lineer bağımsız bir kümedir. (ii) L(E) = V yani E V yi geren bir kümedir Örnek E = { (1 0) (0 1) } kümesini alalım. Daha önce E kümesinin hem lineer bağımsız olduğunu hem de R 2 yi gerdiğini gösterdik. O halde E kümesi R 2 için bir tabandır ve bu tabana R 2 nin standart tabanı denir. { (1 ) (0 1 0) ( 1) } kümesi R 3 ün standart tabanı { (1 0) (0 1 ) ( 1 0) ( 0 1) } kümesi R 4 ün standart tabanı. { ( ) ( )... (... 1) } kümesi de R n in standart tabanıdır. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

8 VEKTÖR UZAYLARINDA TABAN VE BOYUT Örnek F = { (1 1) (-1 0) } kümesi R 2 için bir taban mıdır? Çözüm F kümesinin R 2 nin bir tabanı olması için lineer bağımsız ve germe özelliklerini sağlaması gerekir. (i) (1 1) (-1 0) vektörlerinin lineer bağımsızlığını araştıralım: a (1 1) + b (-1 0) = () (a - b a) = () buradan a = b = 0 bulunur. F kümesi lineer bağımsızdır. (ii) (1 1) (-1 0) vektörlerinin R 2 yi gerdiğini araştıralım: Bunun için (x y) R 2 olmak üzere (x y) = a (1 1) + b (-1 0) eşitliğindeki a b sayılarını bulmalıyız. (x y) = (a - b a) buradan a = y ve b = y - x bulunur böylece (x y) = y (1 1) + (y - x) (-1 0) olup (x y) L { (1 1) (-1 0) } dır. O halde L(F) = R 2 dir. Böylece F = { (1 1) (- 1 0) } kümesi de R 2 için bir tabandır Örnek { 1 x x 2 } kümesi P 2 (R) vektör uzayı için bir taban mıdır? Çözüm Lineer bağımsızlık ve germe özelliklerini kontrol etmeliyiz: AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

9 132 VEKTÖR UZAYLARINDA TABAN VE BOYUT { 1 x x 2 } kümesi lineer bağımsızdır. Çünkü kümenin öğelerinden hiçbiri diğerlerinin lineer bileşimi şeklinde yazılamaz (kontrol ediniz). { 1 x x 2 } kümesi P 2 (R) kümesini gerer. Gerçekten p(x) P 2 (R) ise a 0 a 1 a 2 R için p(x) = a a 1 x + a 2 x 2 dir. Böylece { 1 x x 2 } kümesi hem lineer bağımsız hem de P 2 (R) yi gerer. O halde P n (R) için bir tabandır. Bu tabana P 2 (R) nin standart tabanı denir. { 1 x x 2 x 3 } kümesi P 3 (R) nin standart tabanı { 1 x x 2 x 3 x 4 } kümesi P 4 (R) nin standart tabanı. { 1 x x 2... x n } kümesi de P n (R) nin standart tabanıdır (kontrol ediniz) Teorem E = { x 1 x 2... x n } kümesi V vektör uzayı için bir taban olsun. F = { y 1 y 2... y r } kümesi V'de lineer bağımsız bir küme ise r n dir. Dolayısıyla V içindeki n + 1 veya daha fazla vektör lineer bağımlıdır. Kanıt Teoremin kanıtını Ünite 5'deki 2.9 Teoreminin kanıtına benzer şekilde yapabilirsiniz. Sonlu boyutlu bir vektör uzayının birden çok tabanı vardır Örnek ve 3.2. Örnekte R 2 nin iki farklı tabanı verildi. Bu farklı tabanlardaki vektörlerin sayısı aynıdır. Aslında bu sonuç herhangi bir vektör uzayı için de geçerlidir. Bu sonucu aşağıdaki teoremle kanıtlayalım Teorem Sonlu boyutlu bir vektör uzayının herhangi iki tabanındaki vektörlerin sayısı aynıdır. Kanıt E = { x 1 x 2... x n } ve F = { y 1 y 2... y m } kümeleri V nin farklı iki tabanı olsun. E ve F kümeleri taban oldukları için lineer bağımsızdırlar. E kümesi bir taban ve F de lineer bağımsız olduğu için 3.4. Teorem gereğince m n dir. Benzer şekilde F taban ve E de lineer bağımsız olduğu için n m olur. Böylece m = n elde edilir. Sonuç olarak sonlu boyutlu bir vektör uzayının bir çok tabanı vardır ve her tabandaki vektörlerin sayısı aynıdır. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

10 VEKTÖR UZAYLARINDA TABAN VE BOYUT Tanım Sonlu boyutlu bir V vektör uzayının herhangi bir tabanındaki vektörlerin sayısına V nin boyutu denir ve boyv ile gösterilir. Örneğin R 2 deki e 1 = (1 0) e 2 = (0 1) standart vektörlerin E = { e 1 e 2 } kümesi R 2 nin standart tabanıdır. Buna göre boy R 2 = 2 dir. V = { 0 } vektör uzayı 0 boyutlu olarak tanımlanır. Bundan başka; boyr 3 = 3 boyr 4 = 4... boyr n = n dir. Standart tabanlarını yazdığımız P n (R) n 1 vektör uzaylarının boyutları da boy P 1 (R) = 2 boy P 2 (R) = 3... boy P n (R) = n + 1 dir. Siz de R 2 R 3 R 4 P 1 (R) P 2 (R) P 3 (R) vektör uzayları için başka tabanlar yazınız tabandaki vektörlerin sayısını belirtiniz.? 3.7. Örnek R üzerinde tanımlı 2x3 tipindeki matrislerin vektör uzayı M2x3 için vektörleri bir taban oluşturur (kontrol ediniz). Buradan boy M 2x3 = 6 olduğu görülür. Siz de M 3x4 vektör uzayı için bir taban yazınız ve boy M 3x4 ü belirtiniz. Buraya kadar sonlu boyutlu vektör uzaylarını inceledik. Sonlu boyutlu olmayan vektör uzayları da vardır. Bu tür vektör uzayları sonlu kümeler tarafından gerilemez. Örneğin bütün polinomların oluşturduğu P(R) vektör uzayı sonlu boyutlu değildir. Çünkü hiçbir sonlu küme P(R) yi geremez.? Uyarı: P(R) vektör uzayı ile P 1 (R) vektör uzayını birbiri ile karıştırmayınız! AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

11 134 VEKTÖR UZAYLARINDA TABAN VE BOYUT 3.8. Teorem V n-boyutlu bir vektör uzayı ve E = { x 1 x 2... x n } kümesi de V nin bir tabanı olsun. Bu durumda V deki her x vektörü tabandaki vektörlerinin bir lineer bileşimi olarak tek türlü yazılır. Kanıt E kümesi V vektör uzayını gerdiği için V deki her x vektörü E deki vektörlerin bir lineer bileşimi olarak yazılır. Bu yazılışın tek türlü olduğunu gösterelim. Varsayalım ki x vektörü x = c 1 x 1 + c 2 x c n x n (1) x = d 1 x 1 + d 2 x d n x n (2) şeklinde iki türlü yazılsın. (1) ve (2) denklemlerini taraf tarafa çıkartalım. 0 = (c 1 - d 1 ) x 1 + (c 2 - d 2 ) x (c n - d n ) x n elde edilir. E kümesi lineer bağımsız olduğundan c 1 - d 1 = c 2 - d 2 =... = c n - d n = 0 böylece c 1 = d 1 c 2 = d 2... c n = d n olur. x = c 1 x 1 + c 2 x c n x n yazılışındaki c 1 c 2... c n katsayılarına x vektörünün { x 1 x 2... x n } tabanına göre koordinatları denir ve (c 1 c 2... c n ) şeklinde gösterilir Örnek R 2 nin { (1 2) (1-1) } tabanına göre (2-5) vektörünün koordinatlarını bulalım. (2-5) vektörü tabandaki vektörlerin lineer bileşimi olarak yazılabileceğinden (2-5) = c 1 (1 2) + c 2 (1-1) olacak şekilde c 1 ve c 2 skalerleri vardır. (2-5) = (c 1 + c 2 2c 1 - c 2 ) buradan c 1 = -1 c 2 = 3 bulunur. Böylece (2-5) vektörünün verilen tabana göre koordinatları -1 3 olur. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

12 VEKTÖR UZAYLARINDA TABAN VE BOYUT 135 R 2 nin standart tabanına göre (2-5) vektörünün koordinatlarının 2-5 olduğunu görünüz Örnek R üzerinde tanımlı 2x2 tipindeki matrislerin vektör uzayı M 2x2 olduğuna göre (i) E = kümesinin M 2x2 için bir taban olduğunu gösteriniz. (ii) A M 2x2 A = vektörünün bu tabana göre koordinatlarını bulunuz. Çözüm (i) nin çözümünü size bırakalım. (ii) c 1 c 2 c 3 c 4 skalerler olmak üzere = c c c c lineer bileşimini yazalım = c 1 + c 3 + c 4 c 2 + c 3 - c 4 c 1 -c 1 + 2c 3 iki matrisin eşitliğinden c 1 + c 3 + c 4 = 1 c 2 + c 3 - c 4 = 2 c 1 = 3 -c 1 + 2c 3 = 5 bulunur. Buradan c 1 = 3 c 2 = -8 c 3 = 4 c 4 = -6 çıkar. O halde verilen tabana göre koordinatları ( ) dır vektörünün Şimdi sonlu boyutlu bir vektör uzayında verilen bir kümenin taban olup olmadığını kontrol etmek için kullanabileceğiniz yararlı bir teoremi kanıtsız olarak verelim. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

13 136 VEKTÖR UZAYLARINDA TABAN VE BOYUT Teorem V n-boyutlu bir vektör uzayı ve E = { x 1 x 2... x n } kümesi de V nin bir alt kümesi olsun. (i) E kümesi lineer bağımsız ise V nin bir tabanıdır. (ii) E kümesi V yi gererse V nin bir tabanıdır. Şimdi yukarıdaki örneği tekrar dönelim ve (i) şıkkını bu teoremden yararlanarak çözelim: E = kümesinin M 2 x2 matrislerin vektör uzayı için bir taban olup olmadığını kontrol edelim. boym 2x2 = 4 ve E kümesinin öğe sayısı da 4 olduğu için E nin sadece lineer bağımsız olduğunu veya sadece M 2x2 yi gerdiğini görmek yeterli olacaktır. E nin lineer bağımsızlığına bakalım; c c c c = olsun. c 1 + c 3 + c 4 c 2 + c 3 - c 4 = c 1 -c 1 + 2c 3 iki matrisin eşitliğinden c 1 + c 3 + c 4 = 0 c 2 + c 3 - c 4 = 0 c 1 = 0 -c 1 + 2c 3 = 0 bulunur. Buradan c 1 = c 2 = c 3 = c 4 = 0 tek çözüm elde edilir. O halde E kümesi lineer bağımsızdır. Bundan böyle n-boyutlu bir vektör uzayında n tane vektörün taban oluşturup oluşturmadığını kontrol etmek için bu vektörlerin sadece lineer bağımsızlığını veya sadece vektör uzayını gerdiklerini aramak yeterlidir. Şimdi yine bu teoremden yararlanarak vektör uzayları için taban bulalım Örnek R 2 için bir taban bulunuz. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

14 VEKTÖR UZAYLARINDA TABAN VE BOYUT 137 Çözüm boy R 2 = 2 olduğu için R 2 deki lineer bağımsız herhangi iki vektör daima bir taban oluşturur. { (1 1) (1 0) } { (-1 2) (1 0) } { (3 5) (1 2) } kümelerinin herbiri R 2 için bir tabandır Örnek R 3 için bir taban bulunuz. Çözüm boy R 3 = 3 olduğu için R 3 deki lineer bağımsız herhangi üç vektör daima bir taban oluşturur buna göre { (1 0 3) (0 2 1) (1 3 0) } kümesi bir tabandır. Siz de R 3 için başka tabanlar yazınız.? Örnek E = { x+1 x 2 x 2 +1 } kümesi P 2 (R) için bir taban mıdır? Çözüm boy P 2 (R) = 3 olduğundan verilen 3 vektörün lineer bağımsızlığını aramak yeterli olacaktır. c 1 (x + 1) + c 2 x 2 + c 3 (x 2 + 1) = 0 (c 2 + c 3 ) x 2 + c 1 x + (c 1 + c 3 ) = 0 bir polinomun sıfır polinom olması için her teriminin katsayısı sıfır olmalıdır c 2 + c 3 = 0 c 1 = 0 c 1 + c 3 = 0 eşitliğinden c 1 = c 2 = c 3 = 0 bulunur. O halde E kümesi P 2 (R) için bir tabandır. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

15 138 VEKTÖR UZAYLARINDA TABAN VE BOYUT 4. Bir Matrisin Satır ve Sütun Uzayları 4.1. Tanım a 11 a 12 a 1n A = a 21 a 22 a 2n a m1 a m2 a mn mxn şeklinde verilen A = (a ij ) mxn matrisinin satırları x 1 = (a 11 a a 1n ) x 2 = (a 21 a a 2n ) : x m = (a m1 a m2... a mn ) R n vektör uzayındaki vektörler olarak düşünülürse { x 1 x 2... x m } kümesi R n nin bir alt uzayını gerer (üretir). Bu alt uzaya A = (a ij ) mxn matrisinin satır uzayı denir. A = (a ij ) mxn matrisinin sütunları a 11 a 12 a 1n y 1 = a 21 y 2 = a 22 y n = a 2n a m1 a m2 a mn R m vektör uzayındaki vektörler olarak düşünülürse { y 1 y 2... y n } kümesi R m nin bir alt uzayını gerer. Bu alt uzaya da A = (a ij ) mxn matrisinin sütun uzayı denir. Aşağıdaki A matrisinde bunları görelim. A = A matrisinin satır vektörleri ( ) ( ) ( ) dir. A nın satır uzayı R 4 deki bu 3 vektörün gerdiği uzaydır. Daha önce gördüğümüz gibi bu 3 vektörün gerdiği satır uzayı L { ( ) ( ) ( ) } dır. A nın sütun vektörleri ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

16 VEKTÖR UZAYLARINDA TABAN VE BOYUT dir. A nın sütun uzayı da R 3 deki bu 4 vektörün gerdiği uzaydır. Bu sütun uzayı L { (1 0 3) (2-1 0) (0 4 1) (-1 2 5) } dir Tanımda verilen A matrisine tekrar dönelim. a 11 a 12 a 1n A = a 21 a 22 a 2n a m1 a m2 a mn mxn (i) A matrisinin herhangi iki satırını kendi aralarında değiştirdiğimizde A nın satır uzayı değişmez. (ii) A matrisinin herhangi bir satırını sıfırdan farklı bir sayı ile çarptığımızda A nın satır uzayı değişmez. (iii) A matrisinin herhangi bir satırını sıfırdan farklı bir sayı ile çarpıp diğer bir satırına eklediğimizde A nın satır uzayı değişmez. O halde A matrisine sonlu sayıda ilkel satır işlemleri uygulandığında A nın satır uzayının değişmeyeceği açıktır. İlkel satır işlemleriyle A dan elde edilen basamak matrisinin A nın bir denk matrisi olduğunu biliyoruz. Aşağıda vereceğimiz teoremin kanıtı bu nedenlerle açıktır Teorem A = (a ij ) mxn B = (b ij ) mxn matrisleri denk matrisler ise bunların satır uzayları birbirine eşittir. Bu teoremden şu sonuç elde edilir: Bir A = (a ij ) mxn matrisi verildiğinde bunun basamak biçimi B = (b ij ) mxn ise A ve B matrislerinin satır uzayları eşittir. Ayrıca basamak matrisin sıfırdan farklı satırları satır uzayı için bir taban oluşturur. Bu aynı zamanda R n de verilen vektörler tarafından gerilen (oluşturulan) alt uzay için taban bulma yöntemidir. Şimdi buna bir örnek verelim: 4.3. Örnek E = { ( ) ( ) ( ) } kümesinin gerdiği R 4 ün V alt uzayı için bir taban bulalım: (Neden R 4?) AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

17 140 VEKTÖR UZAYLARINDA TABAN VE BOYUT E kümesinin gerdiği V alt uzayı satırları E deki vektörler olan A = (a ij ) 3x4 matrisinin satır uzayıdır. Bu satır uzayı (V alt uzayı) için bir taban arıyoruz: Bu tabanı bulmak için; (i) Satırları verilen vektörler olan matris oluşturulur (ii) Bu matris ilkel satır işlemleri ile basamak biçime indirgenir (iii) Basamak matrisin sıfırdan farklı olan satırları V alt uzayı için bir tabandır. Buna göre satırları verilen vektörler olan matris A = olur. Bu matrise ilkel satır işlemlerini uygulayarak basamak biçime indirgeyelim (Ünite 1'e bakınız). B = bulunur. A ve B matrislerinin satır uzayları aynı olduğundan B nin sıfırdan farklı satırları A matrisinin satır uzayı için bir taban oluşturur bir başka deyişle { ( ) ( ) ( 1 3) } kümesi R 4 ün V alt uzayı için bir tabandır. Ayrıca boyv = 3 (satır uzayının boyutu) tür Tanım A = (a ij ) mxn matrisinin satır uzayının boyutuna A nın satır rankı sütun uzayının boyutuna da A nın sütun rankı denir Örnekteki A matrisinin satır rankı 3 tür (sıfırdan farklı satır sayısı) Örnek R 3 teki vektörlerinin gerdiği V alt uzayı için bir taban bulalım. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

18 VEKTÖR UZAYLARINDA TABAN VE BOYUT 141 Bunun için satırları verilen vektörler olan matrisi oluşturalım: C = İlkel satır işlemleri ile basamak biçime indirgeyelim: D = C ve D matrislerinin satır uzayları aynıdır. D nin sıfırdan farklı satırları C nin satır uzayı için bir taban oluşturur bir başka deyişle { (1 3 2) (0 1-1/7) ( 1) } kümesi R 3 ün V alt uzayı için bir tabandır. Ayrıca boyv = 3 (satır uzayının boyutu) tür Örnekteki C matrisinin 4.3. Örnekteki A matrisinin transpozesi olduğuna dikkat edersek A matrisinin satır rankının sütun rankına eşit olduğunu görürüz. Bu herhangi bir matris için daima doğrudur. Genel durumu aşağıdaki teoremle ifade edelim Teorem Bir A = (a ij ) matrisinin satır rankı ve sütun rankı birbirine eşittir. Kanıt Lineer Cebir kitaplarında bulabileceğiniz bu kanıtı yapmanız için size bırakalım. Burada A = (a ij ) mxn matrisinin satır uzayının veya sütun uzayının boyutu A matrisinin rankıdır. Bir vektör uzayının boyutunun onun herhangi bir tabanındaki vektörlerin sayısı olduğunu anımsarsak A nın rankı basamak biçimindeki matrisin tüm lineer bağımsız vektörlerinin sayısıdır. Böylece bir matrisin satır veya sütun uzayının boyutu ile matrisin rankı arasındaki ilişkiyi görmüş olduk. Şimdi R n de v 1 v 2... v n gibi verilen n tane vektörün lineer bağımsız olup olmadıklarını belirlemeye yarayan bir yöntem verelim: AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

19 142 VEKTÖR UZAYLARINDA TABAN VE BOYUT R n de v 1 v 2... v n vektörlerinin kümesi E olsun. E = { v 1 v 2... v n } kümesinin lineer bağımsız olması için c 1 v 1 + c 2 v c n v n = 0 eşitliğinin ancak c 1 = c 2 =... = c n = 0 olmasıyla sağlandığını biliyoruz. v 1 v 2... v n R n için v 1 = (a 11 a a 1n ) v 2 = (a 21 a a 2n ) : v n = (a n1 a n2... a nn ) olsun. c 1 v 1 + c 2 v c n v n = 0 eşitliğinde her vektörü bileşenleri türünden yazarsak c 1 (a 11 a a 1n ) + c 2 (a 21 a a 2n ) c n (a n1 a n2... a nn ) = (... 0) (c 1 a 11 + c 2 a c n a n1 c 1 a 12 + c 2 a c n a n2... c 1 a 1n + c 2 a 2n c n a nn ) = (... 0) burada c 1 c 2... c n ler bilinmeyenler olduğuna göre a 11 c 1 + a 21 c a n1 c n = 0 a 12 c 1 + a 22 c a n2 c n = 0 : a 1n c 1 + a 2n c a nn c n = 0 homojen lineer denklem sistemi elde edilir. Sistemin tek çözümünün sıfır çözüm olması için katsayılar matrisinin determinantının sıfırdan farklı olması gerektiğini biliyoruz. O halde v 1 v 2... v n vektörlerinin lineer bağımsız olmaları için a 11 a 21 a n1 a 12 a 22 a n2 0 olmalıdır. a 1n a 2n a nn (1 2 0) (0 1 4) (3 1 2) vektörlerinin lineer bağımsız olup olmadığını araştıralım: ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

20 VEKTÖR UZAYLARINDA TABAN VE BOYUT = olduğundan verilen vektörler lineer bağımsızdır. Değerlendirme Soruları 1. Aşağıdaki kümelerden hangisi R 2 için bir tabandır? A. { () (1 5) } B. { (1 2) (2 3) (2 4) } C. { (2 4) (-4-8) } D. { (1 5) (3 1) } E. { (1 1) (-1-1) } 2. Aşağıdaki kümelerden hangisi R 3 için bir tabandır? A. { (1 1 0) (0 1 1) } B. { (1 2 3) } C. { (1 2 3) (1 0 1) (0 1 0) } D. { (1 1 1) (2 2 2) (3 3 3) } E. { (1 1 1) (1 0 1) (0 1 1) ( 0) } 3. Aşağıdaki kümelerden hangisi P 2 (R) için bir tabandır? A. { 1 x+1 x-2 } B. { 0 x+2 x 2 +3 } C. { x+1 x 2 +1 x 2-1 } D. { 3 9 x 2 +x+1 } E. { x 2 +x x+3 } 4. R 3 de (1 2 5) vektörünün { (1 1 1) (1 1 0) (1 0 1) } tabanına göre koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A. (1 2 5) B. (1 0 3) C. (2 4 6) D. (0 1 2) E. (6-4 -1) 5. p(x) P 2 (R) p(x) = 3x 2 + x - 5 vektörünün { 1 x-1 x 2 +1 } tabanına göre koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A. (1 3-2) B. (2 3 5) C. (-7 1 3) D. (-4 3 5) E. (3 1-5) AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

21 144 VEKTÖR UZAYLARINDA TABAN VE BOYUT 6. A = 2 3 vektörünün M 2x2 vektör uzayının standart tabanına göre koordinatları 4 5 aşağıdakilerden hangisidir? A. ( ) B. ( ) C. ( ) D. ( ) E. (-1 0 1) 7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Bir vektör uzayının boyutu bir tabanındaki vektörlerin sayısından büyük olabilir. B. Bir vektör uzayının tabanındaki vektörler lineer bağımlıdır. C. Bir vektör uzayının bir çok tabanı vardır. D. Bir vektör uzayındaki her vektör tabandaki vektörlerin bir lineer bileşimi olarak yazılamaz. E. Bir vektör uzayını geren küme o vektör uzayı için bir tabandır. 8. R 3 de { (1 1 0) (1 ) } vektörlerinin gerdiği alt uzayın bir tabanı aşağıdakilerden hangisidir? A. { (1 1 1) (0 1 1) } B. { ( 0) (1 1 1) } C. { (1 1 1) (2 2 2) } D. { (1 ) (3 1 0) } E. { (0 1 1) (0 3 3) } 9. R 2 de { (1 2) } vektörünün gerdiği alt uzay aşağıdakilerden hangisidir? A. R B. x-ekseni C. y = 2x doğrusu D. y-ekseni E. R R 3 de { (1 ) (0 1 0) } vektörlerinin gerdiği alt uzayın boyutu aşağıdakilerden hangisidir? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 E. Sonsuz 11. R 4 de (1 1 ) ( 1 1) vektörlerinin gerdiği alt uzay için bir taban aşağıdakilerden hangisidir? A. ( ) ( ) B. ( ) ( ) C. ( 0 1) ( 0 2) D. (1 1 ) ( 1 1) E. (1 1 ) ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

22 VEKTÖR UZAYLARINDA TABAN VE BOYUT Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. V sonlu boyutlu bir vektör uzayı W V nin bir alt uzayı ise boyw boyv dir. B. V n-boyutlu bir vektör uzayı ise V deki n-1 tane lineer bağımsız vektör V yi gerer. C. V n-boyutlu bir vektör uzayı ise V deki n+1 tane lineer bağımsız vektör V yi gerer. D. { x 1 x 2... x n } kümesi V vektör uzayı için bir taban ise her c R için { cx 1 cx 2... cx n } kümesi de V nin bir tabanıdır. E. V sonlu boyutlu bir vektör uzayı W bunun bir alt uzayı olsun. boyv = boyw ise V = W dir. 13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bir A matrisi basamak biçime indirgendiğinde sıfırdan farklı satırları satır uzayını gerer. B. Bir A matrisinin herhangi bir satırı diğer bir satıra eklenirse A nın satır uzayı değişir. C. A = (a ij ) nxn matrisinin satırlarının lineer bağımsız olması için A nın satır vektörlerinin R n ni germesi gerekir. D. Bir A matrisinin rankı satır uzayının boyutuna eşittir. E. A = (a ij ) 5x3 tipinde bir matrisin lineer bağımsız satırlarının sayısı en çok 3 tür. Değerlendirme Sorularının Yanıtları 1. D 2. C 3. C 4. E 5. C 6. B 7. C 8. D 9. C 10. C 11. D 12. E 13. B AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

Lineer Bağımlılık ve Lineer Bağımsızlık

Lineer Bağımlılık ve Lineer Bağımsızlık Lineer Bağımlılık ve Lineer Bağımsızlık Yazar Öğr.Grv.Dr.Nevin ORHUN ÜNİTE 5 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Vektör uzayı ve alt uzay yapısını daha iyi tanıyacak, Bir vektör uzayındaki vektörlerin

Detaylı

Özdeğer ve Özvektörler

Özdeğer ve Özvektörler Özdeğer ve Özvektörler Yazar Öğr.Grv.Dr.Nevin ORHUN ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; bir lineer dönüşümün ve bir matrisin özdeğer ve özvektör kavramlarını anlayacak, bir dönüşüm matrisinin

Detaylı

Lineer Dönüşümler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Öğr. Grv.Dr. Nevin ORHUN

Lineer Dönüşümler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Öğr. Grv.Dr. Nevin ORHUN Lineer Dönüşümler Yazar Öğr. Grv.Dr. Nevin ORHUN ÜNİTE 7 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Vektör uzayları arasında tanımlanan belli fonksiyonları tanıyacak, özelliklerini öğrenecek, Bir dönüşümün,

Detaylı

İç-Çarpım Uzayları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Öğr. Grv. Dr. Nevin ORHUN

İç-Çarpım Uzayları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Öğr. Grv. Dr. Nevin ORHUN İç-Çarpım Uzayları Yazar Öğr. Grv. Dr. Nevin ORHUN ÜNİTE Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; R n, P n (R), M nxn vektör uzaylarında iç çarpım kavramını tanıyacak ve özelliklerini görmüş olacaksınız.

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1074 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 589 MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ Lineer Cebir Yazar: Yrd.Doç.Dr. Nezahat ÇETİN Öğr.Grv.Dr. Nevin ORHUN Editör: Prof.Dr. Orhan

Detaylı

Lineer Denklem Sistemleri

Lineer Denklem Sistemleri Lineer Denklem Sistemleri Yazar Yrd. Doç.Dr. Nezahat ÇETİN ÜNİTE 3 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Lineer Denklem ve Lineer Denklem Sistemleri kavramlarını öğrenecek, Lineer Denklem Sistemlerinin

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Analiz. Cilt 2. Ünite 8-14

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Analiz. Cilt 2. Ünite 8-14 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Analiz Cilt 2 Ünite 8-14 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1082 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 600

Detaylı

9.Konu Lineer bağımsızlık, taban, boyut Germe. 9.1.Tanım: V vektör uzayının her bir elemanı

9.Konu Lineer bağımsızlık, taban, boyut Germe. 9.1.Tanım: V vektör uzayının her bir elemanı 9.Konu Lineer bağımsızlık, taban, boyut 9.1. Germe 9.1.Tanım: V vektör uzayının her bir elemanı vektörlerin lineer birleşimi olarak ifade ediliyorsa vektörleri V yi geriyor ya da V yi gerer denir. Üstelik,

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1074 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 589 MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ Lineer Cebir Yazar: Yrd.Doç.Dr. Nezahat ÇETİN Öğr.Grv.Dr. Nevin ORHUN Editör: Prof.Dr. Orhan

Detaylı

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

18.701 Cebir 1. MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu

18.701 Cebir 1. MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 18.701 Cebir 1 2007 Güz Bu malzemeden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

Math 103 Lineer Cebir Dersi Ara Sınavı

Math 103 Lineer Cebir Dersi Ara Sınavı Haliç Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Bölümü Math 3 Lineer Cebir Dersi Ara Sınavı 6 Kasım 27 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 3: Bitiş Saati: 4: Toplam Süre: 6 Dakika Lütfen adınızı ve soyadınızı

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

13. Karakteristik kökler ve özvektörler

13. Karakteristik kökler ve özvektörler 13. Karakteristik kökler ve özvektörler 13.1 Karakteristik kökler 1.Tanım: A nxn tipinde matris olmak üzere parametrisinin n.dereceden bir polinomu olan şeklinde gösterilen polinomuna A matrisin karakteristik

Detaylı

Lineer Denklem Sistemleri Kısa Bilgiler ve Alıştırmalar

Lineer Denklem Sistemleri Kısa Bilgiler ve Alıştırmalar Lineer Denklem Sistemleri Kısa Bilgiler ve Alıştırmalar Bir Matrisin Rankı A m n matrisinin determinantı sıfırdan farklı olan alt kare matrislerinin boyutlarının en büyüğüne A matrisinin rankı denir. rank(a)

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

Cebirsel Fonksiyonlar

Cebirsel Fonksiyonlar Cebirsel Fonksiyonlar Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 4 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; polinom, rasyonel ve cebirsel fonksiyonları tanıyacak ve bu türden bazı fonksiyonların grafiklerini öğrenmiş

Detaylı

30 NİSAN-14 MAYIS ZEYNEP KAYAR. 1) L : R 3 R 2, L(x 1, x 2, x 3 ) = ( 3x 1 + 2x 3 4x 2, 2x 1 + x 2 3x 3 )

30 NİSAN-14 MAYIS ZEYNEP KAYAR. 1) L : R 3 R 2, L(x 1, x 2, x 3 ) = ( 3x 1 + 2x 3 4x 2, 2x 1 + x 2 3x 3 ) 3 NİSAN-4 MAYIS ZEYNEP KAYAR MATEMATİK BÖLÜMÜ LİNEER CEBİR-II DERSİ ÖDEV 4 Soru I: Aşağıda verilen dönüşümlerin lineer olup olmadığını gösteriniz. ) L : R 3 R, L(x, x, x 3 ) = ( 3x + x 3 4x 4, x + x 3x

Detaylı

1 Vektör Uzayları 2. Lineer Cebir. David Pierce. Matematik Bölümü, MSGSÜ mat.msgsu.edu.tr/~dpierce/

1 Vektör Uzayları 2. Lineer Cebir. David Pierce. Matematik Bölümü, MSGSÜ mat.msgsu.edu.tr/~dpierce/ Vektör Uzayları Lineer Cebir David Pierce 5 Mayıs 2017 Matematik Bölümü, MSGSÜ dpierce@msgsu.edu.tr mat.msgsu.edu.tr/~dpierce/ Bu notlarda, alıştırma olarak her teorem, sonuç, ve örnek kanıtlanabilir;

Detaylı

ii) S 2LW 2WH 2LW 2WH S 2WH 2LW S 3( x 1) 5( x 2) 5 3x 3 5x x Maliye Bölümü EKON 103 Matematik I / Mart 2018 Proje 2 CEVAPLAR C.1) C.

ii) S 2LW 2WH 2LW 2WH S 2WH 2LW S 3( x 1) 5( x 2) 5 3x 3 5x x Maliye Bölümü EKON 103 Matematik I / Mart 2018 Proje 2 CEVAPLAR C.1) C. C.1) x1 x 1 4 4( x1) x 6 4x 4 x 6 x 46 x Maliye Bölümü EKON 10 Matematik I / Mart 018 Proje CEVAPLAR C.) i) S LW WH LW WH S LW WH S W W W S L H W ii) S LW WH WH LW S WH LW S W W W S H L W C.) ( x1) 5(

Detaylı

Ders 8: Konikler - Doğrularla kesişim

Ders 8: Konikler - Doğrularla kesişim Ders 8: Konikler - Doğrularla kesişim Geçen ders RP 2 de tekil olmayan her koniğin bir dönüşümün ardından tek bir koniğe dönüştüğü sonucuna vardık; o da {[x : y : z x 2 + y 2 z 2 = 0]} idi. Bu derste bu

Detaylı

Bir özvektörün sıfırdan farklı herhangi bri sabitle çarpımı yine bir özvektördür.

Bir özvektörün sıfırdan farklı herhangi bri sabitle çarpımı yine bir özvektördür. ÖZDEĞER VE ÖZVEKTÖRLER A n n tipinde bir matris olsun. AX = λx (1.1) olmak üzere n 1 tipinde bileşenleri sıfırdan farklı bir X matrisi için λ sayıları için bu denklemi sağlayan bileşenleri sıfırdan farklı

Detaylı

Lineer Cebir. Doç. Dr. Niyazi ŞAHİN TOBB. İçerik: 1.1. Lineer Denklemlerin Tanımı 1.2. Lineer Denklem Sistemleri 1.3. Matrisler

Lineer Cebir. Doç. Dr. Niyazi ŞAHİN TOBB. İçerik: 1.1. Lineer Denklemlerin Tanımı 1.2. Lineer Denklem Sistemleri 1.3. Matrisler Lineer Cebir Doç. Dr. Niyazi ŞAHİN TOBB İçerik: 1.1. Lineer Denklemlerin Tanımı 1.2. Lineer Denklem Sistemleri 1.3. Matrisler Bölüm 1 - Lineer Eşitlikler 1.1. Lineer Eşitliklerin Tanımı x 1, x 2,..., x

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104)

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104) VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104) Yazar: Doç.Dr. İ. Hakkı CEDİMOĞLU S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

HOMOGEN OLMAYAN DENKLEMLER

HOMOGEN OLMAYAN DENKLEMLER n. mertebeden homogen olmayan lineer bir diferansiyel denklemin y (n) + p 1 (x)y (n 1) + + p n 1 (x)y + p n (x)y = f(x) (1) şeklinde olduğunu ve bununla ilgili olan n. mertebeden lineer homogen denlemin

Detaylı

ÖABT Lineer Cebir KONU TESTİ Matris Cebiri

ÖABT Lineer Cebir KONU TESTİ Matris Cebiri ÖB Lineer Cebir KONU ESİ Matris Cebiri. i, j,, i için j i j a j i j a. j i j a. i için j i j a 4 6 j i j a 4 j i j a. 6. 0 0 0 4 0 0 0. 4 6 n 0 0 n 6 Cevap: D Cevap:. I. I I I 0 I 0 0 0..I I I 00 0 0 0

Detaylı

ÖZDEĞERLER- ÖZVEKTÖRLER

ÖZDEĞERLER- ÖZVEKTÖRLER ÖZDEĞERLER- ÖZVEKTÖRLER GİRİŞ Özdeğerler, bir matrisin orijinal yapısını görmek için kullanılan alternatif bir yoldur. Özdeğer kavramını açıklamak için öncelikle özvektör kavramı ele alınsın. Bazı vektörler

Detaylı

Prof. Dr. Mahmut Koçak.

Prof. Dr. Mahmut Koçak. i Prof. Dr. Mahmut Koçak http://fef.ogu.edu.tr/mkocak/ ii Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Kitabın yazarına aittir. Bütün hakları saklıdır. Kitabın tümü ya da bölümü/bölümleri yazarın yazılı izni

Detaylı

Ders 9: Bézout teoremi

Ders 9: Bézout teoremi Ders 9: Bézout teoremi Konikler doğrularla en fazla iki noktada kesişir. Şimdi iki koniğin kaç noktada kesiştiğini saptayalım. Bunu, çok kolay gözlemlerle başlayıp temel ve ünlü Bézout teoremini kanıtlayarak

Detaylı

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Doç.Dr.Erdal KARADUMAN İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÖZDEŞLİKLER, DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Doç.Dr.Erdal KARADUMAN İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÖZDEŞLİKLER, DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER ÖZDEŞLİKLER, DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER Özdeşlikler Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Yüksek Dereceden Denklemler Eşitsizlikler

Detaylı

Math 103 Lineer Cebir Dersi Ara Sınavı

Math 103 Lineer Cebir Dersi Ara Sınavı Haliç Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Bölümü Math 3 Lineer Cebir Dersi Ara Sınavı 9 Kasım 27 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 3: Bitiş Saati: 4:5 Toplam Süre: Dakika Lütfen adınızı ve soyadınızı

Detaylı

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 5 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; üstel ve logaritmik fonksiyonları tanıyacak, üstel ve logaritmik fonksiyonların grafiklerini

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ Yazarlar Doç.Dr. Ender GEREDE (Ünite 1, 5, 7, 8) Yrd.Doç.Dr. Uğur TURHAN (Ünite 2) Dr. Eyüp Bayram ŞEKERLİ

Detaylı

BIP116-H14-1 BTP104-H014-1

BIP116-H14-1 BTP104-H014-1 VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

Önsöz. Mustafa Özdemir Antalya 2016

Önsöz. Mustafa Özdemir Antalya 2016 Önsöz Bu kitap üniversitelerimizin Mühendislik Fakültelerinde, Doğrusal Cebir veya Lineer Cebir adıyla okutulan lisans dersine yardımcı bir kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır. Konular, teorik anlatımdan

Detaylı

ÖRNEKLER-VEKTÖR UZAYLARI 1. Çözüm: w=k 1 u+k 2 v olmalıdır.

ÖRNEKLER-VEKTÖR UZAYLARI 1. Çözüm: w=k 1 u+k 2 v olmalıdır. ÖRNEKLER-VEKTÖR UZAYLARI. vektör uzayında yer alan w=(9 7) vektörünün, u=( -), v=(6 ) vektörlerinin doğrusal bir kombinasyonu olduğunu ve z=( - 8) vektörünün ise bu vektörlerin doğrusal bir kombinasyonu

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

GEO182 Lineer Cebir. Matrisler. Matrisler. Dersi Veren: Dr. İlke Deniz Derse Devam: %70. Vize Sayısı: 1

GEO182 Lineer Cebir. Matrisler. Matrisler. Dersi Veren: Dr. İlke Deniz Derse Devam: %70. Vize Sayısı: 1 GEO182 Lineer Cebir Dersi Veren: Dr. İlke Deniz 2018 GEO182 Lineer Cebir Derse Devam: %70 Vize Sayısı: 1 Başarı Notu: Yıl içi Başarı Notu %40 + Final Sınavı Notu %60 GEO182 Lineer Cebir GEO182 Lineer Cebir

Detaylı

Nazım K. Ekinci Matematiksel İktisat Notları ax 1 + bx 2 = α cx 1 + dx 2 =

Nazım K. Ekinci Matematiksel İktisat Notları ax 1 + bx 2 = α cx 1 + dx 2 = Naım K. Ekinci Matematiksel İktisat Notları 0.6. DOĞRUSL DENKLEM SİSTEMLERİ ax + bx = α cx + dx = gibi bir doğrusal denklem sistemini, x ve y bilinmeyenler olmak üere, çömeyi hepimi biliyoru. ma probleme

Detaylı

1. GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G (e ye birim eleman denir) vardır.

1. GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G (e ye birim eleman denir) vardır. 1. GRUPLAR Tanım 1.1. G boş olmayan bir küme ve, G de bir ikili işlem olsun. (G yapısına aşağıdaki aksiyomları sağlıyorsa bir grup denir., ) cebirsel 1) a b cg,, için a( bc) ( ab) c (Birleşme özelliği)

Detaylı

x 1,x 2,,x n ler bilinmeyenler olmak üzere, doğrusal denklemlerin oluşturduğu;

x 1,x 2,,x n ler bilinmeyenler olmak üzere, doğrusal denklemlerin oluşturduğu; 4. BÖLÜM DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMLERİ Doğrusal Denklem Sistemi x,x,,x n ler bilinmeyenler olmak üzere, doğrusal denklemlerin oluşturduğu; a x + a x + L + a x = b n n a x + a x + L + a x = b n n a x + a

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

Uzayda iki doğrunun ortak dikme doğrusunun denklemi

Uzayda iki doğrunun ortak dikme doğrusunun denklemi Uzayda iki doğrunun ortak dikme doğrusunun denklemi Uzayda verilen d 1 ve d aykırı doğrularının ikisine birden dik olan doğruya ortak dikme doğrusu denir... olmak üzere bu iki doğru denkleminde değilse

Detaylı

Prof.Dr.F.Nejat EKMEKCİ, Prof. Dr. Yusuf YAYLI, BAHAR

Prof.Dr.F.Nejat EKMEKCİ, Prof. Dr. Yusuf YAYLI, BAHAR MAT 114 LİNEER CEBİR ( İSTATİSTİK, ASTRONOMİ ve UZAY BİLİMLERİ) Hafta 7: Lineer Dönüşümlerde Görüntü Uzayıve Çekirdek Prof.Dr.F.Nejat EKMEKCİ, Prof. Dr. Yusuf YAYLI, Doç.Dr.İsmail GÖK 2017-2018 BAHAR Lineer

Detaylı

. [ ] vektörünü S deki vektörlerin bir lineer

. [ ] vektörünü S deki vektörlerin bir lineer 11.Gram-Schmidt metodu 11.1. Ortonormal baz 11.1.Teorem: { }, V Öklid uzayı için bir ortonormal baz olsun. Bu durumda olmak üzere. 1.Ö.: { }, de bir ortonormal baz olsun. Burada. vektörünü S deki vektörlerin

Detaylı

10. DİREKT ÇARPIMLAR

10. DİREKT ÇARPIMLAR 10. DİREKT ÇARPIMLAR Teorem 10.1. H 1,H 2,, H n bir G grubunun alt gruplarının bir ailesi ve H = H 1 H 2 H n olsun. Aşağıdaki ifadeler denktir. a ) dönüşümü altında dır. b) ve olmak üzere her yi tek türlü

Detaylı

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Yrd.Doç.Dr.Ömer TARAKÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER DOĞRULAR VE PARABOLLER

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Yrd.Doç.Dr.Ömer TARAKÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER DOĞRULAR VE PARABOLLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER DOĞRULAR VE PARABOLLER Birinci Dereceden Polinom Fonksiyonlar ve Doğru Doğru Denklemlerinin Bulunması İkinci Dereceden Polinom Fonksiyonlar ve Parabol MATEMATİK-1 Yrd.Doç.Dr.Ömer TARAKÇI

Detaylı

Cebir 1. MIT Açık Ders Malzemeleri

Cebir 1. MIT Açık Ders Malzemeleri MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 18.701 Cebir 1 2007 Güz Bu malzemeden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

4. BÖLÜM DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMLERİ

4. BÖLÜM DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMLERİ 4. BÖLÜM DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMLERİ Doğrusal Denklem Sistemi x 1,x 2,,x n ler bilinmeyenler olmak üzere, doğrusal denklemlerin oluşturduğu; a x a x a x b 11 1 12 2 1n n 1 a x a x a x b 21 1 22 2 2n n

Detaylı

LİNEER CEBİR. Ders Sorumlusu: Doç.Dr.Kemal HACIEFENDİOĞLU. Ders Notu: Prof. Dr. Şaban EREN

LİNEER CEBİR. Ders Sorumlusu: Doç.Dr.Kemal HACIEFENDİOĞLU. Ders Notu: Prof. Dr. Şaban EREN LİNEER CEBİR Ders Sorumlusu: Doç.Dr.Kemal HACIEFENDİOĞLU Ders Notu: Prof. Dr. Şaban EREN 1.BOLUM DOGRUSAL CEBIR VE DIFERANSIYEL DENKLEMLER LİNEER EŞİTLİKLER 1.1. LİNEER EŞİTLİKLERİN TANIMI x 1, x 2,...,

Detaylı

Ders: MAT261 Konu: Matrisler, Denklem Sistemleri matrisi bulunuz. olmak üzere X = AX + B olacak şekilde bir X 1.

Ders: MAT261 Konu: Matrisler, Denklem Sistemleri matrisi bulunuz. olmak üzere X = AX + B olacak şekilde bir X 1. Ders: MAT6 Konu: Matrisler, Denklem Sistemleri. A = matrisi bulunuz.. A = a b c d e f ve B = ÇALIŞMA SORULARI- olmak üzere X = AX + B olacak şekilde bir X matrisi satır basamak hale getirildiğinde en fazla

Detaylı

Şayet bir lineer sistemin en az bir çözümü varsa tutarlı denir.

Şayet bir lineer sistemin en az bir çözümü varsa tutarlı denir. GAZI UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY INDUSTRIAL ENGINEERING DEPARTMENT ENM 205 LINEAR ALGEBRA COURSE ENGLISH-TURKISH GLOSSARY Linear equation: a 1, a 2, a 3,.,a n ; b sabitler ve x 1, x 2,...x n ler değişkenler

Detaylı

Türev Uygulamaları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV

Türev Uygulamaları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV Türev Uygulamaları Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 10 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; türev kavramı yardımı ile fonksiyonun monotonluğunu, ekstremum noktalarını, konvekslik ve konkavlığını, büküm

Detaylı

18.701 Cebir 1. MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu

18.701 Cebir 1. MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 18.701 Cebir 1 2007 Güz Bu malzemeden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

3. BÖLÜM MATRİSLER 1

3. BÖLÜM MATRİSLER 1 3. BÖLÜM MATRİSLER 1 2 11 21 1 m1 a a a v 12 22 2 m2 a a a v 1 2 n n n mn a a a v gibi n tane vektörün oluşturduğu, şeklindeki sıralanışına matris denir. 1 2 n A v v v Matris A a a a a a a a a a 11 12

Detaylı

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır.

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır. 1.GRUPLAR Tanım 1.1. G boş olmayan bir küme ve, G de bir ikili işlem olsun. (G, ) cebirsel yapısına aşağıdaki aksiyomları sağlıyorsa bir grup denir. 1) a, b, c G için a ( b c) ( a b) c (Birleşme özelliği)

Detaylı

LİNEER CEBİR ve MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI (MEH111) Dersi Final Sınavı 1.Ö

LİNEER CEBİR ve MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI (MEH111) Dersi Final Sınavı 1.Ö LİNEER CEBİR ve MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI (MEH) Dersi Final Sınavı.Ö. 02.0.207 Ad Soyad : (25p) 2(25p) 3(25p) 4(25p) Toplam Numara : İmza : Kitap ve notlar kapalıdır. Yalnızca kalem, silgi, sınav kağıdı

Detaylı

x 0 = A(t)x + B(t) (2.1.2)

x 0 = A(t)x + B(t) (2.1.2) ÖLÜM 2 LİNEER SİSTEMLER Genel durumda diferansiyel denklemlerin çözümlerini açık olarak elde etmek veya çözümlerin bazı önemli özelliklerini araştırmak için genel yöntemler yoktur, çoğu zaman denkleme

Detaylı

6. Ders. Mahir Bilen Can. Mayıs 16, 2016

6. Ders. Mahir Bilen Can. Mayıs 16, 2016 6. Ders Mahir Bilen Can Mayıs 16, 2016 Bu derste lineer cebirdeki bazı fikirleri gözden geçirip Lie teorisine uygulamalarını inceleyeceğiz. Bütün Lie cebirlerinin cebirsel olarak kapalı ve karakteristiği

Detaylı

EŞİTLİK KISITLI TÜREVLİ YÖNTEMLER

EŞİTLİK KISITLI TÜREVLİ YÖNTEMLER EŞİTLİK KISITLI TÜREVLİ YÖNTEMLER LAGRANGE YÖNTEMİ Bu metodu incelemek için Amaç fonksiyonu Min.z= f(x) Kısıtı g(x)=0 olan problemde değişkenler ve kısıtlar genel olarak şeklinde gösterilir. fonksiyonlarının

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

Nokta uzayda bir konumu belirtir. Noktanın 0 boyutlu olduğu kabul edilir. Herhangi bir büyüklüğü yoktur.

Nokta uzayda bir konumu belirtir. Noktanın 0 boyutlu olduğu kabul edilir. Herhangi bir büyüklüğü yoktur. Üç Boyutlu Geometri Nokta (Point,Vertex) Nokta uzayda bir konumu belirtir. Noktanın 0 boyutlu olduğu kabul edilir. Herhangi bir büyüklüğü yoktur. Kartezyen Koordinat Sistemi Uzayda bir noktayı tanımlamak

Detaylı

DERS NOTLARI. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BİLGİÇ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Ağustos 2015

DERS NOTLARI. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BİLGİÇ. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Ağustos 2015 www.matematikce.com 'dan indirilmiştir. LİNEER CEBİR DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Ağustos 5 e-posta: h_bilgic@hotmail.com ÖNSÖZ

Detaylı

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

Çözüm: Z 3 = 27 = 27CiS( +2k ) Z k =3CiS ( ) 3 3 k = 0 için z 0 = 2 k=1 için z 1 = 3

Çözüm: Z 3 = 27 = 27CiS( +2k ) Z k =3CiS ( ) 3 3 k = 0 için z 0 = 2 k=1 için z 1 = 3 p ve q iki önerme olsun p q q p dir. p: = 3 ve q: y< 8 alınırsa I ve III ün denk olduğu görülür. Yanıt B Z 3 = 7 = 7CiS( +k ) k Z k =3CiS ( ) 3 3 k = 0 için z 0 = k=1 için z 1 = 3 k = için z = Yanıt A

Detaylı

Tanım 2.1. Bir kare matrisin determinantı, o matrisi bir sayıya eşleyen fonksiyondur.

Tanım 2.1. Bir kare matrisin determinantı, o matrisi bir sayıya eşleyen fonksiyondur. Bölüm 2 Determinantlar Tanım 2.1. Bir kare matrisin determinantı, o matrisi bir sayıya eşleyen fonksiyondur. Söz konusu fonksiyonun değerine o matrisin determinantı denilir. A bir kare matris ise, determinantı

Detaylı

FIRTINA SERİSİ MATEMATİK SORU BANKASI 5

FIRTINA SERİSİ MATEMATİK SORU BANKASI 5 FIRTINA SERİSİ MATEMATİK SORU BANKASI MOBİLPCTABLET İNDİR Bu yayının basım, yayım ve satış hakları fotokopion.com ve site sahiplerine aittir. Bütün hakları saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, yayınların

Detaylı

T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A

T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A Contents Rasyonel Fonksiyonlar 5 Bibliography 35 Inde 39 Rasyonel Fonksiyonlar Polinomlar Yetmez! Bölme

Detaylı

olsun. Bu halde g g1 g1 g e ve g g2 g2 g e eşitlikleri olur. b G için a b b a değişme özelliği sağlanıyorsa

olsun. Bu halde g g1 g1 g e ve g g2 g2 g e eşitlikleri olur. b G için a b b a değişme özelliği sağlanıyorsa 1.GRUPLAR Tanım 1.1. G boş olmayan bir küme ve, G de bir ikili işlem olsun. (G, ) cebirsel yapısına aşağıdaki aksiyomları sağlıyorsa bir grup denir. 1), G de bir ikili işlemdir. 2) a, b, c G için a( bc)

Detaylı

Matrisler ve matris işlemleri

Matrisler ve matris işlemleri 2.Konu Matrisler ve matris işlemleri Kaynaklar: 1.Uygulamalı lineer cebir. 7.baskıdan çeviri.bernhard Kollman, David R.Hill/çev.Ed. Ömer Akın, Palma Yayıncılık, 2002 2.Lineer Cebir. Feyzi Başar.Surat Universite

Detaylı

DENKLEM DÜZENEKLERI 1

DENKLEM DÜZENEKLERI 1 DENKLEM DÜZENEKLERI 1 Dizey kuramının önemli bir kullanım alanı doğrusal denklem düzeneklerinin çözümüdür. 2.1. Doğrusal düzenekler Doğrusal denklem düzeneği (n denklem n bilinmeyen) a 11 x 1 + a 12 x

Detaylı

.:: BÖLÜM I ::. MATRİS ve DETERMİNANT

.:: BÖLÜM I ::. MATRİS ve DETERMİNANT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ.:: BÖLÜM I ::. MATRİS ve DETERMİNANT Halil İbrahim CEBECİ BÖLÜM I 1. Matris Cebirine Giriş MATRİS VE DETERMİNANT Sayıların, değişkenlerin veya parametrelerin

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) (ELP211) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) (ELP211) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

8. HAFTA BLM323 SAYISAL ANALİZ. Okt. Yasin ORTAKCI.

8. HAFTA BLM323 SAYISAL ANALİZ. Okt. Yasin ORTAKCI. 8. HAFTA BLM323 SAYISAL ANALİZ Okt. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 MATRİSLER Matris veya dizey, dikdörtgen bir sayılar tablosu

Detaylı

7. BÖLÜM İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI .= 1 1 + + Genel: Vektörler bölümünde vektörel iç çarpım;

7. BÖLÜM İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI .= 1 1 + + Genel: Vektörler bölümünde vektörel iç çarpım; İÇ ÇARPIM UZAYLARI 7. BÖLÜM İÇ ÇARPIM UZAYLARI Genel: Vektörler bölümünde vektörel iç çarpım;.= 1 1 + + Açıklanmış ve bu konu uzunluk ve uzaklık kavramlarını açıklamak için kullanılmıştır. Bu bölümde öklit

Detaylı

Bu kısımda işlem adı verilen özel bir fonksiyon çeşidini ve işlemlerin önemli özelliklerini inceleyeceğiz.

Bu kısımda işlem adı verilen özel bir fonksiyon çeşidini ve işlemlerin önemli özelliklerini inceleyeceğiz. Bölüm 3 Gruplar Bu bölümde ilk olarak bir küme üzerinde tanımlı işlem kavramını ele alıp işlemlerin bazı özelliklerini inceleyeceğiz. Daha sonra kümeler ve üzerinde tanımlı işlemlerden oluşan cebirsel

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İkinci Dereceden Denklemler a, b ve c reel sayı, a ¹ 0 olmak üzere ax + bx + c = 0 şeklinde yazılan denklemlere ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Aşağıdaki denklemlerden

Detaylı

BÖLÜNMÜŞ FARKLAR (DİVİDED DİFFERENCES)

BÖLÜNMÜŞ FARKLAR (DİVİDED DİFFERENCES) BÖLÜNMÜŞ FARKLAR (DİVİDED DİFFERENCES) Lagrange ve Neville yöntemlerinin bazı olumsuz yanları vardır: İşlem sayısı çok fazladır (bazı başka yöntemlere kıyasla) Data setinde bir nokta ilavesi veya çıkartılması

Detaylı

Math 103 Lineer Cebir Dersi Final Sınavı

Math 103 Lineer Cebir Dersi Final Sınavı Haliç Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Bölümü Math Lineer Cebir Dersi Final Sınavı 8 Ocak 8 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 4: Bitiş Saati: 5:5 Toplam Süre: Dakika Lütfen adınızı ve soyadınızı

Detaylı

Elementer matrisler, ters matrisi bulmak, denk matrisler

Elementer matrisler, ters matrisi bulmak, denk matrisler 4.Konu Elementer matrisler, ters matrisi bulmak, denk matrisler 1. Elementer matrisler 2. Ters matrisi bulmak 3. Denk matrisler 1.Elementer matrisler 1.Tanım: tipinde Tip I., Tip II. veya Tip III. te olan

Detaylı

m=n şeklindeki matrislere kare matris adı verilir. şeklindeki matrislere ise sütun matrisi denir. şeklindeki A matrisi bir kare matristir.

m=n şeklindeki matrislere kare matris adı verilir. şeklindeki matrislere ise sütun matrisi denir. şeklindeki A matrisi bir kare matristir. Matrisler Satır ve sütunlar halinde düzenlenmiş tabloya matris denir. m satırı, n ise sütunu gösterir. a!! a!" a!! a!" a!! a!! a!! a!! a!" m=n şeklindeki matrislere kare matris adı verilir. [2 3 1] şeklinde,

Detaylı

6. BÖLÜM VEKTÖR UZAYLARI

6. BÖLÜM VEKTÖR UZAYLARI 6. BÖLÜM VEKTÖR UZAYLARI Sıralı n-li Tanım: n tane nesnenin belli bir öncelik sırasına göre düzenlenip, tek bir nesne gibi düşünülmesiyle elde edilen ifadeye sıralı n li denir. Örnek: : Sıralı ikili :

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİNEER CEBİR DERSİ 2012 GÜZ DÖNEMİ ÇIKMIŞ VİZE,FİNAL VE BÜTÜNLEME SORULARI ÖĞR.GÖR.

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİNEER CEBİR DERSİ 2012 GÜZ DÖNEMİ ÇIKMIŞ VİZE,FİNAL VE BÜTÜNLEME SORULARI ÖĞR.GÖR. UNCELİ ÜNİVERSİESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLESİ LİNEER CEBİR DERSİ 0 GÜZ DÖNEMİ ÇIKMIŞ VİZE,FİNAL VE BÜÜNLEME SORULARI ÖĞR.GÖR.İNAN ÜNAL www.inanunal.com UNCELİ ÜNİVERSİESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 50 Soruda SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT LİSE MATEMATİK SOYUT CEBİR LİNEER CEBİR

kpss Önce biz sorduk 50 Soruda SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT LİSE MATEMATİK SOYUT CEBİR LİNEER CEBİR Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 50 Soruda 30 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT LİSE MATEMATİK SOYUT CEBİR LİNEER CEBİR Komisyon ÖABT Lise Matematik Soyut Cebir - Lineer Cebir Konu Anlatımlı ISBN: 978-605-318-911-4

Detaylı

Math 103 Lineer Cebir Dersi Final Sınavı

Math 103 Lineer Cebir Dersi Final Sınavı Haliç Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Bölümü Math 3 Lineer Cebir Dersi Final Sınavı 3 Araliık 27 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 2: Bitiş Saati: 3:4 Toplam Süre: Dakika Lütfen adınızı ve soyadınızı

Detaylı

ARASINAV SORULARININ ÇÖZÜMLERİ GÜZ DÖNEMİ A A A A A A A

ARASINAV SORULARININ ÇÖZÜMLERİ GÜZ DÖNEMİ A A A A A A A AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ I ARASINAV SORULARININ ÇÖZÜMLERİ - 6 GÜZ DÖNEMİ ADI SOYADI :... NO :... A A A A A A A SINAV TARİHİ VE SAATİ : Bu sınav 4 sorudan oluşmaktadır ve sınav

Detaylı

MEKATRONİĞE GİRİŞ (EEP251)

MEKATRONİĞE GİRİŞ (EEP251) MEKATRONİĞE GİRİŞ (EEP251) Yazar: Yrd.Doç.Dr. Durmuş KARAYEL S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

Denklemler İkinci Dereceden Denklemler. İkinci dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler. a,b,c IR ve a 0 olmak üzere,

Denklemler İkinci Dereceden Denklemler. İkinci dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler. a,b,c IR ve a 0 olmak üzere, Bölüm 33 Denklemler 33.1 İkinci Dereceden Denklemler İkinci dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler a,b,c IR ve a 0 olmak üzere, ax 2 + bx + c = 0 biçimindeki her açık önermeye ikinci dereceden bir bilinmeyenli

Detaylı

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Prof.Dr.Ekrem KADIOĞLU İÇİNDEKİLER HEDEFLER SAYI KÜMELERİ. Sayılar Üslü Sayılar Köklü Sayılar Aralıklar Mutlak Değer

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Prof.Dr.Ekrem KADIOĞLU İÇİNDEKİLER HEDEFLER SAYI KÜMELERİ. Sayılar Üslü Sayılar Köklü Sayılar Aralıklar Mutlak Değer HEDEFLER İÇİNDEKİLER SAYI KÜMELERİ Sayılar Üslü Sayılar Köklü Sayılar Aralıklar Mutlak Değer MATEMATİK-1 Prof.Dr.Ekrem KADIOĞLU Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Üslü ve köklü ifadenin, mutlak değerin ne olduğunu

Detaylı

MATRİS İŞLEMLER LEMLERİ

MATRİS İŞLEMLER LEMLERİ MTRİS İŞLEMLER LEMLERİ Temel matris işlemlerinin doğrudan matematik açılımını 2 yapmadan önce, bir eşanlı denklem sisteminin matris işlemleri kullanılarak nasıl daha kolay ve sistematik bir çözüm verdiğini,

Detaylı

KUADRATİK FORM. Tanım: Kuadratik Form. Bir q(x 1,x 2,,x n ) fonksiyonu

KUADRATİK FORM. Tanım: Kuadratik Form. Bir q(x 1,x 2,,x n ) fonksiyonu KUADRATİK FORMLAR KUADRATİK FORM Tanım: Kuadratik Form Bir q(x,x,,x n ) fonksiyonu q x : n şeklinde tanımlı ve x i x j bileşenlerinin doğrusal kombinasyonu olan bir fonksiyon ise bir kuadratik formdur.

Detaylı

Math 103 Lineer Cebir Dersi Final Sınavı

Math 103 Lineer Cebir Dersi Final Sınavı Haliç Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Bölümü Math 3 Lineer Cebir Dersi Final Sınavı 8 Ocak 28 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 4: Bitiş Saati: 5:5 Toplam Süre: Dakika Lütfen adınızı ve soyadınızı

Detaylı

Salim. Yüce LİNEER CEBİR

Salim. Yüce LİNEER CEBİR Prof. Dr. Salim Yüce LİNEER CEBİR Prof. Dr. Salim Yüce LİNEER CEBİR ISBN 978-605-318-030-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2015, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış

Detaylı

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı