PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ"

Transkript

1 OKUMA KÜLTÜRÜ 28 Eylül -02 Ekim Ekim Ekim İSTİKLAL MARŞI Kütüphane (Şiir) Çocuk Kitaplığında Sabah Tartışması (Hikâye) 6 Saat 1. Okuma nı 1. Sesini ve beden dilini etkili 2. Akıcı biçimde okur. 3. Kelimeleri doğru telaffuz 4. Sözün ezgisine dikkat ederek okur. 5. Okuma yöntem ve tekniklerini 5. Okuma alışkanlığı kazanma 6. Okudukları ile ilgili duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşır. 7. Şiir ezberler, ezberlediği şiirleri uygun ortamlarda okur. 1. Okuma nı 1. Sesini ve beden dilini etkili 2. Akıcı biçimde okur. 3. Kelimeleri doğru telaffuz 4. Sözün ezgisine dikkat ederek okur. 5. Okuma yöntem ve tekniklerini 1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının larını çıkarır. 13. Metne ilişkin sorulara cevap verir. 15. Metnin türüyle ilgili özellikleri 18. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark 25. Şiir dilinin farklılığını ayırt 28. Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. 4. Söz varlığını zenginleştirme 3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde 4. Okuduklarından hareketle öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur. 5. Okuma alışkanlığı kazanma 1. Okuma planı 2. Farklı türlerde metinler okur. 5. Kitaplık, kütüphane, kitap fuarı ve kitap evlerinden faydalanır. 7. Şiir ezberler, şiir dinletileri düzenler, ezberlediği şiirleri uygun ortamlarda okur. 1. Okuma nı 2. Akıcı biçimde okur. 3. Kelimeleri doğru telaffuz 4. Sözün ezgisine dikkat ederek okur. 5. Okuma yöntem ve tekniklerini 1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının larını çıkarır. 6. Anlatımın kimin ağzından ldığını belirler. 7. Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. 10. Okuduklarındaki örtülü ları bulur. 12. Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. 15. Metnin türüyle ilgili özellikleri 20. Metne ilişkin karşılaştırmalar 27. Okuduklarını kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. 5. Okuma alışkanlığı kazanma 4. Okuduğu kitaplardan kitaplık oluşturur. 8. Ailesi ile saatleri düzenler. 9. Beğendiği kısa yazıları ezberler. 2.Dinleneni/ izleneni a ve 22. Şiir dilinin farklılığını ayırt 23. Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma 1. Konuşurken nefesini ayarlar. 3. Kelimeleri doğru telaffuz 5. Uygun yerlerde vurgu, tonlama ve duraklama 6. Yapmacıktan, taklit ve özentiden uzak bir sesle konuşur. 9. Dinleyicilerle göz teması 1. Konuşma nı 1. Konuşmaya uygun ifadelerle başlar. 2. Konuşma sırasında uygun hitap ifadeleri 3. Bulunduğu ortama uygun bir tutumu geliştirir. 4. Standart Türkçe ile konuşur. 3. Hazırlıklı lar 12. Konuşma yöntem ve tekniklerini 1. Konuşma nı 7. Karşısındakinin algılamakta zorluk çekmeyeceği bir hızda ve akıcı biçimde konuşur. 8. Konuşmasında nezaket nı uyar. 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma 7. Sözleriyle jest ve mimiklerinin uyumuna dikkat 3. Hazırlıklı lar 12. Konuşma yöntem ve tekniklerini 1. Yazma nı 1. Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat 2. Düzgün, okunaklı ve işlek bitişik eğik yazı yla yazar. 11. Yazım ve noktalama na uyar. 1. Yazma nı 1. Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat 2. Düzgün, okunaklı ve işlek bitişik eğik yazı yla yazar. 4. Standart Türkçe ile yazar. 5. Türkçenin na uygun cümleler 2. Planlı 1. Yazma konusu hakkında araştırma 12.Yazma yöntem ve tekniklerini 5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma deneyimlerini yazarak ifade 4. Şiir defteri tutar. 6. Beğendiği sözleri, metinleri ve şiirleri derler. 10.Yazma yarışmalarına katılır. nı 1. Yazım nı kavrayarak uygular. 1. Yazma nı 4. Standart Türkçe ile yazar. 7. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. 10. Tekrara düşmeden yazar. 2. Planlı 12.Yazma yöntem ve tekniklerini 3. Farklı türlerde metinler 5. Günlük tutar nı 1. Yazım nı kavrayarak uygular. 1. Kelimenin özellikleriyle 1. Kök ve eki 1. Kelimenin özellikleriyle 2. İsim kökü ile fiil kökünü ayırt Özel Eğitim : Olumsuz tutum ve davranışlarla başa çıkabilme becerisi geliştirir. Girişimcilik : Başkalarıyla iletişim kurma ve geliştirmede sözlü ve sözsüz anlatım becerilerini 1-9. Etkinlikler 1-8. Etkinlikler * Sesli * Söz korosu *Serbest * Okuma tiyatrosu * Empati yaparak * Serbest *Metin tamamlama

2 OKUMA KÜLTÜRÜ 26 Ekim 03 Kasım Canım Kİtap (Deneme) 7 saat 1. Okuma nı 5. Okuma yöntem ve tekniklerini 2. Okuduğu metni a ve 1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının larını çıkarır. 13. Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. 15. Metnin türüyle ilgili özellikleri 16. Metnin planını 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 3. Okuduğu metni değerlendirme 1. Metni dil ve anlatım yönünden 2. Metni içerik yönünden değerlendirir, 1. Konuşma nı uyg. 5. Türkçenin na uygun cümleler 12. Tekrara düşmeden konuşur. 13. Konuşmayı uygun ifadelerle bitirir. 3. Hazırlıklı lar 2. Planlı 3. Farklı türlerde metinler 2. Düşünce yazıları yazar. nı 1. Yazım nı kavrayarak uygular. 1. Kelimenin özellikleriyl e ilgili bilgi ve 3. Yapım eki ile çekim ekini ayırt 1-7. Etkinlikler * Sesli * Serbest *Grup olarak ATATÜRK Kasım Mustafa Kemal Atatürk (Biyografi) 1. Okuma nı 5. Okuma yöntem ve tekniklerini 2. Okuduğu metni a ve 1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının larını çıkarır. 9. Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark 12. Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. 13. Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. 15. Metnin türüyle ilgili özellikleri 23. Metindeki ipuçlarından hareketle metne yönelik tahminlerde bulunur. 4. Söz varlığını zenginleştirme 4. Okuduklarından hareketle öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur. 1. Konuşma nı uyg. 9. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma 5. Uygun yerlerde vurgu, tonlama ve duraklama 7. Sözleriyle jest ve mimiklerinin uyumuna dikkat 3. Hazırlıklı lar 4. Kendi sını değerlendirme 2. Konuşmasını dil ve anlatım yönünden 3. Konuşmasını sunum tekniği yönünden 4. Konuşmasını, sesini ve beden dilini kullanma yönünden 5. Kendini sözlü olarak ifade deneyimlerini sözlü olarak ifade 1. Yazma nı 1. Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat 2. Düzgün, okunaklı ve işlek bitişik eğik yazı yla yazar. 7. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. 2. Planlı 1. Yazma konusu hakkında araştırma 2. Yazacaklarının taslağını oluşturur. 3. Yazısını bir ana fikir etrafında planlar. 4. Yazısının ana fikrini yardımcı fikirlerle destekler. 10.Yazıya, konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık bulur. 12.Yazma yöntem ve tekniklerini 4. Kendi yazdıklarını değerlendirme 1. Yazdıklarını biçim ve içerik yönünden 2. Yazdıklarını dil ve anlatım yönünden 3. Yazdıklarını yazım ve noktalama na uygunluk yönünden değerlendir nı 1. Yazım nı kavrayarak uygular. 1. Kelimenin özellikleriyl e ilgili bilgi ve 4. Gövdeyi ATATÜRKÇÜLÜK *Atatürk ün hayatını konu alan bir metni okuyarak Atatürk ün çocukluk döneminde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel durumunu açıklar *Atatürk ün kişilik konu alan bir metni okuyarak metnin ana fikrini söyler ve bu metinde Atatürk ün vatanını ve milletini çok sevdiğini anlatan paragrafı bulur, açıklar. Metinden yararlanarak Atatürk ün Türk milletinde gördüğü temel özelliklerin neler olduğunu açıklar Etkinlikler * İşaretleyerek * Empati yaparak 2. YAZILI SINAV

3 OKUMA KÜLTÜRÜ Kasım Simyacı (Söyleşi - Dinleme Metni) 1.Dinleme/izleme nı : 1.Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. 2.Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. 4.Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini 2.Dinleneni/izleneni a ve : 1. Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının ını çıkarır. 4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 12. Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. 13. Dinlediklerinde/izlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt 19. Dinlediklerinin/izlediklerinin başlığı/adı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. 20. Dinlediği/izlediği metne farklı başlıklar bulur. 24. Dinlediklerini/izlediklerini kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır. 3. Dinlediklerini/izlediklerini değerlendirme 1. Dinlediklerini/izlediklerini dil ve anlatım yönünden 2. Dinlediklerini/izlediklerini içerik yönünden 4. Söz varlığını zenginleştirme: 1. Kelimeler arasındaki ilişkilerini kavrayarak birbiriyle ca ilişkili kelimelere örnek verir. 2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, farklılıklarını dikkate alarak 6. Dinlediklerinden/ izlediklerinden hareketle yeni öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur. 5. Etkili dinleme/izleme alışkanlığı kazanma 3. Çok yönlü iletişim araçlarındaki yayınlardan ilgi, istek ve ihtiyaçlarına uygun olanlarını takip 1. Konuşma nı 5. Türkçenin na uygun cümleler 3.Hazırlıklı lar 12. Konuşma yöntem ve tekniklerini 1. Yazma nı 7. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. 2. Planlı 7. Yazdığı metni görsel materyallerle destekler. 12. Yazma yöntem ve tekniklerini 3. Farklı türlerde metinler 2. Düşünce yazıları yazar. nı 1. Yazım nı kavrayarak uygular. 1. Kelimenin özellikleriyl e ilgili bilgi ve 1. Kök ve eki 2. İsim kökü ile fiil kökünü ayırt 3. Yapım eki ile çekim ekini ayırt eder Etkinlikler * Eleştirel dinleme *Eleştirel *Grup olarak Kasım 2015 tarihinde TEOG sınavı lacağından iki gün ders lamayacaktır. ATATÜRK 30 Kasım 08 Aralık Atatürk ün Fikir Dünyası (Makale) 1. Okuma nı 5. Okuma yöntem ve tekniklerini 2. Okuduğu metni a ve 1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının larını çıkarır. 4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 10. Okuduklarındaki örtülü ları bulur. 13. Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler arasındaki ilişkilerini kavrayarak birbiriyle ca ilişkili kelimelere örnek verir. 3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde 3. Hazırlıklı lar 2. Konuşma metni hazırlar. 8. Konuşma öncesinde konuyla ilgili açıklamalar 9. Konuşma sırasında sorulan sorulara açık, yeterli ve doğru cevaplar verir. 11. Konuşmasını belirlenen sürede ve teşekkür cümleleriyle sona erdirir. 12. Konuşma yöntem ve tekniklerini 4. Kendi sını değerlendirme 1. Konuşmasını içerik yönünden 2. Konuşmasını dil ve anlatım yönünden 3. Konuşmasını sunum tekniği yönünden 4. Konuşmasını, sesini ve beden dilini kullanma yönünden 1. Yazma nı 2. Düzgün, okunaklı ve işlek bitişik eğik yazı yla yazar. 11. Yazım ve noktalama na uyar. 2. Planlı 7. Yazdığı metni görsel materyallerle destekler. 8. Yazısına konunun ve türün özelliğine uygun bir giriş 10.Yazıya, konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık bulur. 11. Dipnot, kaynakça, özet, içindekiler vb. kısımları uygun şekilde düzenler. 3. Farklı türlerde metinler 2. Düşünce yazıları yazar. 4. Kendi yazdıklarını değerlendirme 1. Yazdıklarını biçim ve içerik yönünden 2. Yazdıklarını dil ve anlatım yönünden 3. Yazdıklarını yazım ve noktalama na uygunluk yönünden değerlendir nı 1. Yazım nı kavrayarak uygular. 1. Kelimenin özellikleriyle 5. Yapım eklerinin işlevlerini ve kelimeye kazandırdığı : *Atatürk ün fikir hayatını konu alan bir metni okuyarak metnin ana fikrini; aklın, bilimin, nın ve araştırmanın Atatürk ün fikir hayatındaki önemini açıklar. *Türk tarihinin zenginliğini anlatan bir metni okuyarak anlatır. Türkler tarafından kurulmuş olan devletlerden metinde geçenlerin adlarını söyler, Türk milletinin insanlığa yaptığı hizmetlere, okunan metinden hareketle örnekler verir. Atatürk ün zengin Türk tarihinin araştırılmasına önem verdiğini örneklerle açıklar Etkinlikler *Sessiz * İşaretleyerek Okuma *Katılımlı * Güdümlü 2. YAZILI SINAV

4 SEVGİ Aralık Aralık Soylu Bilgi Ağacı (Şiir) Eskici (Hikaye) 1. Okuma nı 3. Kelimeleri doğru telaffuz 4. Sözün ezgisine dikkat ederek okur. 5. Okuma yöntem ve tekniklerini 1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının larını çıkarır. 2. Metindeki anahtar kelimeleri belirler. 4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 18. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark 25. Şiir dilinin farklılığını ayırt 26. Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade 28. Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. 29. Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. 1. Kelimeler arasındaki ilişkilerini kavrayarak birbiriyle ca ilişkili kelimelere örnek verir. 2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, farklılıklarını dikkate alarak 3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde 1. Okuma nı 5. Okuma yöntem ve tekniklerini 1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının larını çıkarır. 14. Metne ilişkin sorular oluşturur. 15. Metnin türüyle ilgili özellikleri 21. Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları, duygu, düşünce ve hayalleri yorumlar. 22. Metinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir. 23. Metindeki ipuçlarından hareketle metne yönelik tahminlerde bulunur. 24. Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular 28. Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. 29. Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. 3. Okuduğu metni değerlendirme 1. Metni dil ve anlatım yönünden 2. Metni içerik yönünden 3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde 1. Konuşma nı 7. Karşısındakinin algılamakta zorluk çekmeyeceği bir hızda ve akıcı biçimde konuşur. 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma 7. Sözleriyle jest ve mimiklerinin uyumuna dikkat 8.Canlandırmalarda, sesini varlık ve kahramanları çağrıştıracak şekilde 9. Dinleyicilerle göz teması 3. Hazırlıklı lar 12. Konuşma yöntem ve tekniklerini. 5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma 1. Duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini sözlü olarak ifade 4. Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri 1. Konuşma nı 6. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini 7. Karşısındakinin algılamakta zorluk çekmeyeceği bir hızda ve akıcı biçimde konuşur. 8. Konuşmasında nezaket nı uyar. 12. Tekrara düşmeden konuşur. 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma 7. Sözleriyle jest ve mimiklerinin uyumuna dikkat 3. Hazırlıklı lar 12. Konuşma yöntem ve tekniklerini 2. Planlı 5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma deneyimlerini yazarak ifade 2. Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri 3. İlgi alanına göre yazar. nı 1. Yazım nı kavrayarak uygular. 1. Yazma nı 1. Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat 6. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini 10. Tekrara düşmeden yazar. 11. Yazım ve noktalama na uyar. 2. Planlı 2. Yazacaklarının taslağını oluşturur. 3. Yazısını bir ana fikir etrafında planlar. 4. Yazısının ana fikrini yardımcı fikirlerle destekler. 5. Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını 8. Yazısına konunun ve türün özelliğine uygun bir giriş 9. Yazıyı etkileyici ifadelerle sonuca bağlar. 10.Yazıya, konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık bulur. 3. Farklı türlerde metinler 2. Düşünce yazıları yazar. 5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma 8. Yazdıklarını başkalarıyla paylaşır ve onların değerlendirmelerini dikkate alır. nı 1. Yazım nı kavrayarak uygular. 1. Kelimenin özellikleriyl e ilgili bilgi ve 5. Yapım eklerinin işlevlerini ve kelimeye kazandırdığı. 1. Kelimenin özellikleriyle 6. Birleşik kelimeyi Girişimcilik : Başkalarıyla iletişim kurma ve geliştirmede sözlü ve sözsüz anlatım becerilerini Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Etkili problem çözme yollarını açıklar Etkinlikler 1-9 Etkinlikler *Sesli *Empati kurarak *Bir metinden hareketle yeni bir metin oluşturma *Tahmin ederek *Eleştirel *Örnek olay

5 SEVGİ 30 Aralık 08 Ocak Ocak Anadolu (Deneme) Kuğular ( M asal ) 1. Okuma nı 5. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır. 1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının larını çıkarır. 10. Okuduklarındaki örtülü ları bulur. 18. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark 23. Metindeki ipuçlarından hareketle metne yönelik tahminlerde bulunur. 28. Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. 2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, farklılıklarını dikkate alarak 3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde 4. Okuduklarından hareketle öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur. 1. Dinleme/izleme nı 1. Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. 2. Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. 3. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. 4. Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini 2. Dinleneni/izleneni a ve 1. Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının larını çıkarır. 2. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki anahtar kelimeleri fark 3. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. 4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 6. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. 7. Dinlediklerinde/izlediklerinde sebep-sonuç ilişkilerini belirler. 10. Dinlediklerini/izlediklerini kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. 12. Dinlediklerine/ izlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. 15. Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları, duygu, düşünce ve hayalleri yorumlar. 16. Dinlediklerinde/izlediklerinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir. 19. Dinlediklerinin/izlediklerinin başlığı/adı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. 20. Dinlediği/izlediği metne farklı başlıklar bulur. 21. Görsel/işitsel unsurlarla dinledikleri/izledikleri arasında ilgi 24. Dinlediklerini/izlediklerini kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır. 4. Söz varlığını zenginleştirme 3. Tekerleme, sayışmaca, bilmece ve yanıltmacaları ezberler/ 5. Dinlediklerinde/ izlediklerinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma 8.Canlandırmalarda, sesini varlık ve kahramanları çağrıştıracak şekilde 9. Dinleyicilerle göz teması 3. Hazırlıklı lar 1. Konuşma konusu hakkında araştırma 2. Konuşma metni hazırlar. 4. Ana fikri yardımcı fikirlerle destekler. 5. Kendini sözlü olarak ifade 4. Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri 1. Konuşma nı 5. Türkçenin na uygun cümleler 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma 1. Konuşurken nefesini ayarlar. 5. Uygun yerlerde vurgu, tonlama ve duraklama 7. Sözleriyle jest ve mimiklerinin uyumuna dikkat 8.Canlandırmalarda, sesini varlık ve kahramanları çağrıştıracak şekilde 3. Hazırlıklı lar 5. Kendini sözlü olarak ifade 4. Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri 1. Yazma nı uyg. 11. Yazım ve noktalama na uyar. 2. Planlı 5. Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını 6. Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir. 8. Yazısına konunun ve türün özelliğine uygun bir giriş 9. Yazıyı etkileyici ifadelerle sonuca bağlar. 3. Farklı türlerde metinler 2. Düşünce yazıları yazar. nı 1. Yazım nı kavrayarak uygular. 1. Yazma nı uyg. 4. Standart Türkçe ile yazar. 10. Tekrara düşmeden yazar. 11. Yazım ve noktalama na uyar. 2. Planlı 8. Yazısına konunun ve türün özelliğine uygun bir giriş 9. Yazıyı etkileyici ifadelerle sonuca bağlar. 3. Farklı türlerde metinler 1.Olay yazıları yazar. nı 1. Yazım nı kavrayarak uygular. 1. Kelimenin özellikleriyle 7. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt 1. Kelimenin özellikleriyle 6. Birleşik kelimeyi 7. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt 1-8. Etkinlikler 1-7. Etkinlikler *Soru sorarak *Kelime ve kavram havuzundan seçerek *Duyulardan hareketle *Empati kurarak dinleme *Yaratıcı *Metin tamamlama 3. YAZILI SINAV Ocak Dönem Sonu Genel Değerlendirme 22 OCAK DÖNEM SONU

6 DUYGULAR Şubat Şubat Meşe ile Saz ( Fabl) Dijon dan Trabzona (Mektup) 1. Okuma nı 4. Sözün ezgisine dikkat ederek okur. 5. Okuma yöntem ve tekniklerini 2. Okuduğu metni a ve 7. Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. 15. Metnin türüyle ilgili özellikleri 18. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark 31. Metnin yazarı veya şairi hakkında bilgi edinir. 2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, farklılıklarını dikkate alarak 3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde 5. Okuma alışkanlığı kazanma 6. Okudukları ile ilgili duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşır. 1. Okuma nı 2. Akıcı biçimde okur. 4. Sözün ezgisine dikkat ederek okur. 5. Okuma yöntem ve tekniklerini 2. Okuduğu metni a ve 1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının larını çıkarır. 10. Okuduklarındaki örtülü ları bulur. 14. Metne ilişkin sorular oluşturur. 15. Metnin türüyle ilgili özellikleri 18. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark 20. Metne ilişkin karşılaştırmalar 3. Okuduğu metni değerlendirme 1. Metni dil ve anlatım yönünden 3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde 1. Konuşma nı uyg. 5. Türkçenin na uygun cümleler 10. Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri 3. Hazırlıklı lar 5. Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını 6. Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir. 10. Konuşmasında dikkati dağıtacak ayrıntılara girmekten kaçınır. 4. Kendi sını değerlendirme 3. Konuşmasını sunum tekniği yönünden 5. Kendini sözlü olarak ifade deneyimlerini sözlü olarak ifade 1. Konuşma nı uyg. 8. Konuşmasında nezaket nı uyar. 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma 7. Sözleriyle jest ve mimiklerinin uyumuna dikkat 3. Hazırlıklı lar 1. Konuşma konusu hakkında araştırma 5. Kendini sözlü olarak ifade deneyimlerini sözlü olarak ifade 2. Anlamadıklarını ve merak ettiklerini sorar. 1. Yazma nı 5. Türkçenin na uygun cümleler 7. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. 9. Yazısında amaç-sonuç ilişkileri 10. Tekrara düşmeden yazar. 2. Planlı 3. Farklı türlerde metinler 5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma 7. Okul dergisi ve gazetesi için yazılar hazırlar. 8. Yazdıklarını başkalarıyla paylaşır ve onların değerlendirmelerini dikkate alır. nı uyg. 1. Yazım nı kavrayarak uygular. 1. Yazma nı 1. Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat 3. Elektronik ortamdaki yazışmalarda biçim ile ilgili kurallara uyar. 8. Yazısında sebep-sonuç ilişkileri 11. Yazım ve noktalama na uyar. 2. Planlı 6. Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir. 8. Yazısına konunun ve türün özelliğine uygun bir giriş 9. Yazıyı etkileyici ifadelerle sonuca bağlar. kullanır 3. Farklı türlerde metinler 3.Bildirme yazıları yazar. 4. Kendi yazdıklarını değerlendirme 1. Yazdıklarını biçim ve içerik yönünden 5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma deneyimlerini yazarak ifade 8. Yazdıklarını başkalarıyla paylaşır ve onların değerlendirmelerini dikkate alır. nı 1. Yazım nı kavrayarak uygular. 1. İsimlerin cümledeki işlevlerini kavrar, isimleri 1. İsimlerin cümledeki işlevlerini kavrar, isimleri. Kariyer Bilinci Geliştirme *Kendi değerlerini örneklerle ifade 1-7. Etkinlikler Etkinlikler *Söz korosu *Yaratıcı *İkna edici * Yaratıcı *Soru sorarak *Empati kurarak *Kelime ve kavram havuzundan seçerek Proje Ödevlerinin Verilmesi

7 DUYGULAR 24 Şubat 02 Mart Mart Nasrettin Hoca (Tiyatro) Anne ( Şiir Dinleme Metni ) 1. Okuma nı 1. Sesini ve beden dilini etkili 2. Akıcı biçimde okur. 3. Kelimeleri doğru telaffuz 4. Sözün ezgisine dikkat ederek okur. 5. Okuma yöntem ve tekniklerini 1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının larını çıkarır. 3. Metnin konusunu belirler. 4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 6. Anlatımın kimin ağzından ldığını belirler. 7. Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. 10. Okuduklarındaki örtülü ları bulur. 15. Metnin türüyle ilgili özellikleri 21. Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları, duygu, düşünce ve hayalleri yorumlar. 22. Metinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir. 23. Metindeki ipuçlarından hareketle metne yönelik tahminlerde bulunur. 24. Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular 3. Okuduğu metni değerlendirme 1. Metni dil ve anlatım yönünden 2. Metni içerik yönünden 2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, farklılıklarını dikkate alarak 3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde 4. Okuduklarından hareketle öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur. 5. Okuma alışkanlığı kazanma 3. Süreli yayınları takip 1. Dinleme/izleme nı 4. Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini 2. Dinleneni/izleneni a ve 1. Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının larını çıkarır. 3. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. 4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 9. Dinlediklerindeki/ izlediklerindeki örtülü ları bulur. 12. Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. 14. Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin karşılaştırmalar 18. Dinlediklerinin/izlediklerinin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular 22. Şiir dilinin farklılığını ayırt 23. Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade 24. Dinlediklerini/izlediklerini kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır. 24. Dinlediklerini/izlediklerini kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır. 3. Dinlediklerini/izlediklerini değerlendirme 1. Dinlediklerini/izlediklerini dil ve anlatım yönünden 3. Dinlediği/izlediği kişiyi sesini ve beden dilini etkili kullanma yönünden değerlendirir 4. Söz varlığını zenginleştirme 4. Şiir, türkü, şarkı türlerinde metinler ezberler. 5. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde 5. Etkili dinleme/izleme alışkanlığı kazanma 2. Şiir, hikâye, masal dinletilerine katılır. 1. Konuşma nı uyg. 8. Konuşmasında nezaket na uyar. 3. Hazırlıklı lar 1. Konuşma konusu hakkında araştırma 3. Konuşmasını bir ana fikir etrafında planlar. 5. Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını 7. Konuşmasını sunarken görsel, işitsel materyalleri ve farklı iletişim araçlarını 8. Konuşma öncesinde konuyla ilgili açıklamalar 9. Konuşma sırasında sorulan sorulara açık, yeterli ve doğru cevaplar verir. 10. Konuşmasında dikkati dağıtacak ayrıntılara girmekten kaçınır. 11. Konuşmasını belirlenen sürede ve teşekkür cümleleriyle sona erdirir. 4. Kendi sını değerlendirme 1. Konuşmasını içerik yönünden 2. Konuşmasını dil ve anlatım yönünden 3. Konuşmasını sunum tekniği yönünden 4. Konuşmasını, sesini ve beden dilini kullanma yönünden değerlendirir. 3. Hazırlıklı lar 5. Kendini sözlü olarak ifade deneyimlerini sözlü olarak ifade 1. Yazma nı uyg. 7. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. 8. Yazısında sebep-sonuç ilişkileri 2. Planlı 5. Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını 8. Yazısına konunun ve türün özelliğine uygun bir giriş 3. Farklı türlerde metinler 5. Kendini yazılı olarak ifade 3. İlgi alanına göre yazar. nı 1. Yazma nı 8. Yazısında sebep-sonuç ilişkileri 2. Planlı 10.Yazıya, konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık bulur. 3. Farklı türlerde metinler 4. Şiir yazar. nı 1. Yazım nı kavrayarak uygular.. 2. Zamirlerin cümledeki işlevlerini fark eder, zamirleri 2. Zamirlerin cümledeki işlevlerini fark eder, zamirleri Özel Eğitim : Olumsuz tutum ve davranışlarla başa çıkabilme becerisi geliştirir Etkinlikler 1-9. Etkinlikler *Sessiz *Okuma tiyatrosu *Tartışma *Kontrollü *Seçici dinleme *Empati kurarak *Bir metinden hareketle yeni bir metin oluşturma

8 ZAMAN VE MEKAN Mart Mart Anadolu da Bahar (Şiir) Bayram Yeri ( Hikâye ) 1. Okuma nı 5. Okuma yöntem ve tekniklerini 1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının larını çıkarır. 3. Metnin konusunu belirler. 10. Okuduklarındaki örtülü ları bulur. 18. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark 25. Şiir dilinin farklılığını ayırt 26. Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade 28. Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. 1. Kelimeler arasındaki ilişkilerini kavrayarak birbiriyle ca ilişkili kelimelere örnek verir. 1. Okuma nı 5. Okuma yöntem ve tekniklerini 1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının larını çıkarır. 4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 7. Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. 10. Okuduklarındaki örtülü ları bulur. 12. Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. 20. Metne ilişkin karşılaştırmalar 24. Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular 27. Okuduklarını kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır. 4. Okuduklarından hareketle öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur. 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma 6. Yapmacıktan, taklit ve özentiden uzak bir sesle konuşur. 3. Hazırlıklı lar 7. Konuşmasını sunarken görsel, işitsel materyalleri ve farklı iletişim araçlarını 1. Konuşma nı 11. Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri 3. Hazırlıklı lar 1. Konuşma konusu hakkında araştırma 2. Konuşma metni hazırlar. 3. Konuşmasını bir ana fikir etrafında planlar. 5. Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını 7. Konuşmasını sunarken görsel, işitsel materyalleri ve farklı iletişim araçlarını 8. Konuşma öncesinde konuyla ilgili açıklamalar 11. Konuşmasını belirlenen sürede ve teşekkür cümleleriyle sona erdirir. 2. Planlı 7. Yazdığı metni görsel materyallerle destekler. 5. Kendini yazılı olarak ifade deneyimlerini yazarak ifade 4. Şiir defteri tutar. 6. Beğendiği sözleri, metinleri ve şiirleri derler. nı 2. Planlı. 3. Farklı türlerde metinler. nı ilgili bilgi ve 3. Hâl eklerinin işlevlerini ilgili bilgi ve 3. Hâl eklerinin işlevlerini 4. İyelik eklerinin işlevlerini 1-8. Etkinlikler Etkinlikler *Söz korosu *Katılımlı *Eleştirel *Özetleyerek *Hazırlıklı 1. YAZILI SINAV

9 ZAMAN VE MEKAN 31 Mart 08 Nisan Hoşgörüler Diyarı Mardin (Gezi yazısı) 1. Okuma nı 5. Okuma yöntem ve tekniklerini 2. Okuduğu metni a ve 1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının larını çıkarır. 3. Metnin konusunu belirler. 4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 11. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt 15. Metnin türüyle ilgili özellikleri 20. Metne ilişkin karşılaştırmalar 28. Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. 2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, farklılıklarını dikkate alarak 5. Okuma alışkanlığı kazanma 2. Farklı türlerde metinler okur. 1. Konuşma nı 1. Konuşmaya uygun ifadelerle başlar. 13. Konuşmayı uygun ifadelerle bitirir. 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma 3. Kelimeleri doğru telaffuz 5. Uygun yerlerde vurgu, tonlama ve duraklama 7. Sözleriyle jest ve mimiklerinin uyumuna dikkat 9. Dinleyicilerle göz teması 3. Hazırlıklı lar 1. Konuşma konusu hakkında araştırma 5. Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını 8. Konuşma öncesinde konuyla ilgili açıklamalar 2. Planlı 7. Yazdığı metni görsel materyallerle destekler. 5. Kendini yazılı olarak ifade deneyimlerini yazarak ifade 9. Yazdıklarından arşiv oluşturur. nı uyg. ilgili bilgi ve 5. İsim tamlamalarının kuruluş ve İnsan Hakları ve Vatandaşlık *Yakın çevresindeki ortak miras ürünleri hakkında bilgi toplar Etkinlikler *Not alarak *Kontrollü *Serbest ATATÜRK Nisan Atattürk ün Türk Folkloruna Olan İlgisi (Makale) 1. Dinleme/izleme nı 2. Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. 4. Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini 2. Dinleneni/izleneni a ve 1. Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının larını çıkarır. 3. Dinlediklerinin/ izlediklerinin konusunu belirler. 4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 5. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. 12. Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Yaşına ve seviyesine uygun sanat ve bilim etkinliklerine dinleyici/izleyici olarak katılır. 4. Kaset, CD, film vb. kaynaklardan kişisel arşiv oluşturur. 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma 3. Kelimeleri doğru telaffuz 4. Konuşurken gereksiz sesler çıkarmaktan kaçınır. 5. Uygun yerlerde vurgu, tonlama ve duraklama 7. Sözleriyle jest ve mimiklerinin uyumuna dikkat 8.Canlandırmalarda, sesini varlık ve kahramanları çağrıştıracak şekilde 3. Hazırlıklı lar 4. Kendi sını değerlendirme 2. Konuşmasını dil ve anlatım yönünden 3. Konuşmasını sunum tekniği yönünden 4. Konuşmasını, sesini ve beden dilini kullanma yönünden değerlendirir 2. Planlı nı ilgili bilgi ve 5. İsim tamlamalarının kuruluş ve : *Atatürk ün müzik ve folklor(halk bilimi)un geliştirilmesine verdiği önemi açıklar Etkinlikler *Not alarak dinleme *Eleştirel Proje ÖdevlerininToplanması

10 ZAMAN VE MEKAN Nisan Momo (Roman - Dinleme metni) 1. Dinleme/izleme nı uyg. 1. Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. 2. Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. 4. Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini 2. Dinleneni/izleneni a ve 6. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. 8. Dinlediklerinde/izlediklerinde amaç-sonuç ilişkilerini belirler. 12. Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. 15. Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları, duygu, düşünce ve hayalleri yorumlar. 16. Dinlediklerinde/izlediklerinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir. 17. İpuçlarından hareketle dinlediklerine/izlediklerine yönelik tahminlerde bulunur. 18. Dinlediklerinin/izlediklerinin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular 24. Dinlediklerini/izlediklerini kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır. 3. Hazırlıklı lar 12. Konuşma yöntem ve tekniklerini 5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma 3. Sorunlarına konuşarak çözüm arar. 2. Planlı 3. Farklı türlerde metinler 5. Kendini yazılı olarak ifade 2. Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri 7. Okul dergisi ve gazetesi için yazılar hazırlar. nı 6. Sıfatların cümledeki işlevlerini fark eder, sıfatları Rehberlik ve Psikolojik Danışma * Sorunlarına konuşarak çözüm arar Etkinlikler *Katılımlı dinleme *Altı şapkalı düşünme tekniği *Yaratıcı 2. YAZILI SINAV DOĞA VE EVREN 29 Nisan 06 Mayıs Boş Arsa (Fıkra) 7 saat 1. Okuma nı 5. Okuma yöntem ve tekniklerini 2. Okuduğu metni a ve 1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının larını çıkarır. 3. Metnin konusunu belirler. 4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 8. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark 10. Okuduklarındaki örtülü ları bulur. 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 20. Metne ilişkin karşılaştırmalar 22. Metinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir. 3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde 4. Okuduklarından hareketle öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur 1. Konuşma nı 6. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini 9. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. 11. Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma 3. Kelimeleri doğru telaffuz 6. Yapmacıktan, taklit ve özentiden uzak bir sesle konuşur. 3. Hazırlıklı lar 1. Konuşma konusu hakkında araştırma 3. Konuşmasını bir ana fikir etrafında planlar. 7. Konuşmasını sunarken görsel, işitsel materyalleri ve farklı iletişim araçlarını 8. Konuşma öncesinde konuyla ilgili açıklamalar 9. Konuşma sırasında sorulan sorulara açık, yeterli ve doğru cevaplar verir. 10. Konuşmasında dikkati dağıtacak ayrıntılara girmekten kaçınır. 11. Konuşmasını belirlenen sürede ve teşekkür cümleleriyle sona erdirir. 4. Kendi sını değerlendirme 3. Konuşmasını sunum tekniği yönünden 1. Yazma nı 2. Düzgün, okunaklı ve işlek bitişik eğik yazı yla yazar. 5. Türkçenin na uygun cümleler 6. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini 11. Yazım ve noktalama na uyar. 2. Planlı 3. Yazısını bir ana fikir etrafında planlar. 4. Yazısının ana fikrini yardımcı fikirlerle destekler. 10.Yazıya, konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık bulur. 3. Farklı türlerde metinler 2. Düşünce yazıları yazar. nı 7. Sıfat tamlamalarının kuruluş ve Kariyer Bilinci Geliştirme *Kendi değerlerini örneklerle ifade Etkinlikler * İşaretleyerek *Metin tamamlama Nisan tarihlerinde TEOG sınavı lacağından iki gün ders lamayacaktır.

11 OKUMA DİNLE ME KONUŞMA YAZMA DOĞA VE EVREN ATATÜRK Mayıs Mayıs Atatürk ten Anılar ( Anı ) Kınalı Keklik ( Hikâye ) 1. Okuma nı 5. Okuma yöntem ve tekniklerini 1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının larını çıkarır. 4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 15. Metnin türüyle ilgili özellikleri 3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde 1. Okuma nı 5. Okuma yöntem ve tekniklerini 1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının larını çıkarır. 6. Anlatımın kimin ağzından ldığını belirler. 7. Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. 12. Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. 20. Metne ilişkin karşılaştırmalar 21. Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları, duygu, düşünce ve hayalleri yorumlar. 22. Metinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir. 23. Metindeki ipuçlarından hareketle metne yönelik tahminlerde bulunur. 24. Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular 27. Okuduklarını kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır. 31. Metnin yazarı veya şairi hakkında bilgi edinir. 1. Kelimeler arasındaki ilişkilerini kavrayarak birbiriyle ca ilişkili kelimelere örnek verir. 3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde 4. Okuduklarından hareketle öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur. 1. Konuşma nı 12. Tekrara düşmeden konuşur. 3. Hazırlıklı lar 1. Konuşma konusu hakkında araştırma 11. Konuşmasını belirlenen sürede ve teşekkür cümleleriyle sona erdirir. 1. Konuşma nı 1. Konuşmaya uygun ifadelerle başlar. 6. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini 9. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. 10. Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri 12. Tekrara düşmeden konuşur. 13. Konuşmayı uygun ifadelerle bitirir. 3. Hazırlıklı lar 8. Konuşma öncesinde konuyla ilgili açıklamalar 9. Konuşma sırasında sorulan sorulara açık, yeterli ve doğru cevaplar verir. 11. Konuşmasını belirlenen sürede ve teşekkür cümleleriyle sona erdirir. 4. Kendi sını değerlendirme 1. Konuşmasını içerik yönünden 2. Konuşmasını dil ve anlatım yönünden 1. Yazma nı 1. Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat 2. Düzgün, okunaklı ve işlek bitişik eğik yazı yla yazar. 3. Elektronik ortamdaki yazışmalarda biçim ile ilgili kurallara uyar. 7. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. 11. Yazım ve noktalama na uyar. 2. Planlı 3. Farklı türlerde metinler 3. Bildirme yazıları yazar. nı 1. Yazma nı uyg. 4. Standart Türkçe ile yazar. 5. Türkçenin na uygun cümleler 6. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini 7. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. 8. Yazısında sebep-sonuç ilişkileri 2. Planlı 5. Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını 8. Yazısına konunun ve türün özelliğine uygun bir giriş 3. Farklı türlerde metinler 3. Bildirme yazıları yazar. nı 7. Sıfat tamlamalarının kuruluş ve 8. Edat, bağlaç, ünlemlerin işlevlerini ve cümleye kazandırdıkları kavrar; bu kelimeleri : *Vatandaşlık görevlerini fark *Atatürk ün millî tarihimize önem verdiğini açıklar. *Atatürk le ilgili anıları ya ilgi duyar Etkinlikler Etkinlikler *Sesli *tahmin ederek *Eleştirel *Bir metinden hareketle yeni bir metin oluşturma 3. YAZILI SINAV

12 DOĞA VE EVREN Haziran Haziran Orman Küstü Bize ( Sohbet ) Uzay (Hikâye Dinleme Metni ) 6 Saat 6 Saat 1. Okuma nı 5. Okuma yöntem ve tekniklerini 2. Okuduğu metni a ve 1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının larını çıkarır. 3. Metnin konusunu belirler. 4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 5. Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. 11. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt 12. Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. 20. Metne ilişkin karşılaştırmalar 22. Metinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir. 24. Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular 28. Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. 29. Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. 3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde 4. Okuduklarından hareketle öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur. 1. Dinleme/izleme nı 2. Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. 3. Dinlenenle ilgili soru sormak, görüş bildirmek için uygun zamanda söz alır. 4. Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini 2. Dinleneni/izleneni a ve 1. Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının larını çıkarır. 3. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. 4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 5. Dinlediklerindeki/ izlediklerindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. 6. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. 7. Dinlediklerinde/ izlediklerinde sebep-sonuç ilişkilerini belirler. 11. Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorular oluşturur. 12. Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. 13. Dinlediklerinde/izlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt 16. Dinlediklerinde/ izlediklerinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretir. 19. Dinlediklerinin/izlediklerinin başlığı/adı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. 20. Dinlediği/izlediği metne farklı başlıklar bulur. 24. Dinlediklerini/izlediklerini kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır. 4. Söz varlığını zenginleştirme 5. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde 1. Konuşma nı uyg. 1. Konuşmaya uygun ifadelerle başlar. 2. Konuşma sırasında uygun hitap ifadeleri 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma 3. Kelimeleri doğru telaffuz 5. Uygun yerlerde vurgu, tonlama ve duraklama 3. Hazırlıklı lar 1. Konuşma konusu hakkında araştırma 2. Konuşma metni hazırlar. 5. Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını 7. Konuşmasını sunarken görsel, işitsel materyalleri ve farklı iletişim araçlarını kullanır 9. Konuşma sırasında sorulan sorulara açık, yeterli ve doğru cevaplar verir. 11. Konuşmasını belirlenen sürede ve teşekkür cümleleriyle sona erdirir. 1. Konuşma nı 1. Konuşmaya uygun ifadelerle başlar. 4. Standart Türkçe ile konuşur. 6. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini 8. Konuşmasında nezaket nı uyar. 10. Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri 12. Tekrara düşmeden konuşur. 13. Konuşmayı uygun ifadelerle bitirir. 2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma 3. Kelimeleri doğru telaffuz 4. Konuşurken gereksiz sesler çıkarmaktan kaçınır. 9. Dinleyicilerle göz teması 3. Hazırlıklı lar 1. Konuşma konusu hakkında araştırma 7. Konuşmasını sunarken görsel, işitsel materyalleri ve farklı iletişim araçlarını 8. Konuşma öncesinde konuyla ilgili açıklamalar 9. Konuşma sırasında sorulan sorulara açık, yeterli ve doğru cevaplar verir. 11. Konuşmasını belirlenen sürede ve teşekkür cümleleriyle sona erdirir. 4. Kendi sını değerlendirme 1. Konuşmasını içerik yönünden 2. Konuşmasını dil ve anlatım yönünden 1. Yazma nı uyg. 4. Standart Türkçe ile yazar. 5. Türkçenin na uygun cümleler 6. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini 7. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. 10. Tekrara düşmeden yazar. 11. Yazım ve noktalama na uyar. 2. Planlı 3. Yazısını bir ana fikir etrafında planlar. 4. Yazısının ana fikrini yardımcı fikirlerle destekler. 5. Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını 6. Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir. 8. Yazdıklarını başkalarıyla paylaşır ve onların değerlendirmelerini dikkate alır. 10.Yazıya, konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık bulur. 3. Farklı türlerde metinler 4. Kendi yazdıklarını değerlendirme 1. Yazdıklarını biçim ve içerik yönünden 2. Yazdıklarını dil ve anlatım yönünden 3. Yazdıklarını yazım ve noktalama na uygunluk yönünden 5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma deneyimlerini yazarak ifade 2. Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri nı 1. Yazma nı 1. Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat 2. Düzgün, okunaklı ve işlek bitişik eğik yazı yla yazar. 4. Standart Türkçe ile yazar. 5. Türkçenin na uygun cümleler 2. Planlı 6. Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir. 8. Yazdıklarını başkalarıyla paylaşır ve onların değerlendirmelerini dikkate alır. 10.Yazıya, konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık bulur. 12. Yazma yöntem ve tekniklerini 3. Farklı türlerde metinler nı 9. Kelimeleri cümlede farklı görevlerde 7. Sıfat tamlamalarının kuruluş ve 8. Edat, bağlaç, ünlemlerin işlevlerini ve cümleye kazandırdıkları kavrar; bu kelimeleri 9. Kelimeleri cümlede farklı görevlerde Etkinlikler Etkinlikler *Soru sorarak *Katılımlı * Kelime ve kavram havuzundan seçerek *Tahmin ederek dinleme *Kelime ve kavram havuzundan seçerek *Kontrollü

13 15-16 Haziran YIL SONU GENEL DEĞERLENDİRME 17 Haziran 2016 Karne Töreni Türkçe Öğrt. Türkçe Öğrt. Türkçe Öğrt. Türkçe Öğrt. Türkçe Öğrt. Uygundur Okul Müdürü

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ ATATÜRKÇÜLÜK (5 EYLÜL-27 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinlenenle ilgili soru sormak, görüş

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı FİİLLER (Anlam-Kip-Kişi- Anlam

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 7. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY FİİL FİİL Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini

Detaylı

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI ... İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE İ... SINIF TEMA ESASINA DALI YILLIK PLAN TASLAĞI 1. TEMA: DOĞA VE EVREN TEMEL DİL BECERİLERİ VE 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1,

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 5. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: ATATÜRK 3. TEMA: DEĞERLERİMİZ 4. TEMA: DÜNYAMIZ VE UZAY 5. TEMA: ÜRETİM TÜKETİM VE VERİMLİLİK 6. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 7. TEMA: GÜZEL ÜLKEM

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ- GEREÇLER GEZİ- GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 1.-2.-3.-4

Detaylı

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA Tarih - Saat Tekn. 1. Hafta İSTİKLAL MARŞI 6 Saat 1. kurallarını uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını 3. amacına uygun yöntem 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz 5.Noktalama işaretlerine dikkat ederek

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL 23 EYLÜL 27 EYLÜL (2. Hafta) EYLÜL 18 EYLÜL - 22 EYLÜL (1. Hafta) ARA DİSİPLİNLER VE DERS İÇİ 1. Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder. T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETM YILI MUSTAFA ŞIK İLKOKULU 4. SINIF TÜRKÇE KONU VE KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETM YILI MUSTAFA ŞIK İLKOKULU 4. SINIF TÜRKÇE KONU VE KAZANIMLARI ATATÜRK ARALARINDAYDI ÇOK KİTAP OKURDU NANE İLE LİMON ÇİZGİ FİLM KÜTÜPHANE(DİNLEME METNİ) KONUŞAN KİTAP ASIMIN NESLİ KİTAP DOSTUDUR KİTABIN BÜYÜSÜ (ŞİİR) 1. Hafta 17-21 Eylül 2018 T.4.2.2. Hazırlıksız

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ Şubat Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Şubat

Detaylı

Türkçe -Kırmızı Top (Kitap İnceleme) - Okuma Anlama (metin) -Adlar-Tekil ve Çoğul Adlar -Genel Tekrar -Dikte Çalışması -Genel Tekrar -Düşüncelerini

Türkçe -Kırmızı Top (Kitap İnceleme) - Okuma Anlama (metin) -Adlar-Tekil ve Çoğul Adlar -Genel Tekrar -Dikte Çalışması -Genel Tekrar -Düşüncelerini Türkçe -Kırmızı Top (Kitap İnceleme) - Okuma Anlama (metin) -Adlar-Tekil ve Çoğul Adlar -Genel Tekrar -Dikte Çalışması -Genel Tekrar -Düşüncelerini ve duygularını ifade eden, seviyesine uygun cümleler

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1.Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını

Detaylı

*** Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

*** Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ İLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI İLİŞKİSİ Turkish Teaching Curriculum and Specific Area Abilities of Turkish Nail GÜNEY * Talat AYTAN ** Mesut

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI ÖĞRENME ALANI: DİNLEME TÜRKÇE DERSİ 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI . İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI AY - ŞUBAT Okuma kurallarını uygulama: Noktalama iflaretlerine dikkat ederek okur.

Detaylı

7. Sınıf Bunlar Bizim Kazanımlarımız ARALIK 2016 DÖNEMİ KAZANIMLARI

7. Sınıf Bunlar Bizim Kazanımlarımız ARALIK 2016 DÖNEMİ KAZANIMLARI TÜRKÇE OKUMA 1. Okuma kurallarını uygulama 5. Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır. 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 1.Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ Kasım ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR KASIM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Eylül

Detaylı

PEK OKULLARI 2A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur!

PEK OKULLARI 2A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! PEK OKULLARI 2A 2018 2019 KASIM İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! 2.SINIF HAT BİLGİSİ ÜNİTE ADI: OKULUMUZDA HAT / EVİMİZDE HAT AÇIKLAMALAR Okulda iletişim

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 1 BİREY VE TOPLUM Okulumuzda Çalışanlar e l 2- Dinlediğini Anlama: 1, 2, 3, 4,, 12, 13, 15, 16, 17 3- Tür, Yöntem ve Tekniklere

Detaylı

2. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÇİLEM TEKNECİ-ABİDE AVCU

2. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÇİLEM TEKNECİ-ABİDE AVCU 2. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÇİLEM TEKNECİ-ABİDE AVCU TÜRKÇE TEMA: MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK-ERDEMLERİMİZ YAZMA Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Yazılarını görsel unsurlarla destekler Yazdıklarının

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Çubuk Kaymakamlığı YILDIRIM BEYAZIT ORTAOKULU Müdürlüğü Türkçe Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : UMUT TİRAKİ Eğitsel Performans Kendi ve yakın çevresindeki kişilerin

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN NED HERRMANN IN BÜTÜNSEL BEYİN MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ +

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN NED HERRMANN IN BÜTÜNSEL BEYİN MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ + İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN NED HERRMANN IN BÜTÜNSEL BEYİN MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ + Bilginer ONAN * - Gökhan AKGÜL ** Özet: Günümüzde, beyin alanındaki gelişmelerle

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2

Detaylı

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ Şubat ve Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER

Detaylı

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR EYLÜL VE EKİM AYI BÜLTENİ Eylül ve Ekim ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR EYLÜLVE EKİM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ Aralık-Ocak Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ARALIK_OCAK AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizeneye başlar. Çevresiyle

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 KONU ADI KAZANIMLAR 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler. 2. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi 1.

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI Uzun Dönemli Amaç : İLK OKUMA-YAZMA Tümceyi sözcüklere ayırır. 1. Tümcenin kaç sözcüklü olduğunu söyler. 2. Tümcenin sözcüklerinin altlarını çizerek gösterir. 3. Tümce kartını sözcüklerinden keserek ayırır.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI Güneş Sistemi F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş e yakınlıklarına

Detaylı

Gelişim Analizi P P P P P P P P P P P P P P P P P ÖZ BAKIM BECERİLERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Ocak. Tehlikeli olan durumları söyler.

Gelişim Analizi P P P P P P P P P P P P P P P P P ÖZ BAKIM BECERİLERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Ocak. Tehlikeli olan durumları söyler. Gelişim Analizi Küçük Kaşifler Tehlikeli olan durumları söyler. 107 Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. Giysi ayrıntılarını başarıyla açar ve kapar Ali ALIÇ Temizlik malzemelerini amacına uygun

Detaylı

3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız

3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR MART AYI BÜLTENİ Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLARMART AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Mart ayı

Detaylı

2013 2014 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 4. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

2013 2014 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 4. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2. GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE EYLÜL : 16.09.2013 27.09.2013 1. 1. TEMA AÇIKLAMALA R GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3 Dinlediğini anlama: 1, 4, 6, 14 Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme:

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler. Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler. Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Cizre Kaymakamlığı CUMHURİYET ORTAOKULU Müdürlüğü Türkçe Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : ABDÜLKERİM AKÇAM Eğitsel Performans Sözel yönergelere uyar Görsel uyaran verildiğinde

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 ( Bu mektup 14 Nisan 2014-13 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 3.TEMAMIZ : Dün

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY: EYLÜL (11 İş Günü Hafta) GÜN SAAT KONULAR ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIM: Konuşmaya Hazırlık Yapma

ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIM: Konuşmaya Hazırlık Yapma KAZANIM: Konuşmaya Hazırlık Yapma 1. Bir konuşma yapmak için aşağıdaki hazırlıklardan hangisine gerek yoktur? A) Konu seçilir ve sınırlanır. B) Konuyla ilgili bilgi toplanır. C) Konuşmanın amacı belirlenir.

Detaylı

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ BACALAUREAT 2011 TIP PROGRAMĂ: PROFIL TEOLOGIC ŞI PEDAGOGIC Pagina 1 din 5

Detaylı

4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu

4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu Türkçe 4.Sınıf Okulistik Sınavı Konu-Kazanım Tablosu SÖZ VARLIĞI - Zıt Anlamlı Sözcükler : T.4.3.7. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. OKUMA - Metinle İlgili lar Sorma ve ları Cevaplama : T.4.3.8. Okuduğu

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 8. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 Türkçe 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler arasındaki

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak sizleri

Detaylı

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

İlköğretim 6-8. Sınıf Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Yazma Yöntemleri Üzerine Bir İnceleme (MEB. Yayınları Örneği)

İlköğretim 6-8. Sınıf Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Yazma Yöntemleri Üzerine Bir İnceleme (MEB. Yayınları Örneği) Yıl/Year: 2013 Cilt/Volume: 2 Sayı/Issue: 5 Sayfalar/Pages: 95-124 Özet İlköğretim 6-8. Sınıf Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki Yazma Yöntemleri Üzerine Bir İnceleme (MEB. Yayınları Örneği) Dr. Mehmet

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2 SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

yararlandığı ve aralarındaki etkileşimin niteliği üzerinde durulur. 8

yararlandığı ve aralarındaki etkileşimin niteliği üzerinde durulur. 8 Türk Dili ve Edebiyatı Dersindeki Kazanımlar (9..11.12.Sınıflar) 1. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ KAZANIMLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ* No. Kazanım Açıklama 1 Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME AFFETMEK BÜYÜKLÜK- TÜR (Dinleme Metni) TRAFİK BİREY TOPLUM 5 EYLÜL - 0 EKİM 6 ders saati MİSAFİR AĞIRLAMAK UĞURLAMAK ÖĞRETMENİM N ADI 0-05 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ 2019

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ 2019 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ 2019 KISA DEĞERLENDİRME: Sınavda sorumlu olunan bir diğer ders İlkokuma Yazma. Bu dersimiz bilindiği gibi son yıllarda en çok müdahalenin olduğu derstir. Değişen tüm durumları notlarımızda

Detaylı

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ 2016 EYLÜL Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ TÜRK DİLİ

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı HİKÂYE Edebiyat

Detaylı

Teori (saat/hafta) Yerel Kredi Türkçe Dil Becerileri I TRK Yarıyıl 2/14 2/14 3 3

Teori (saat/hafta) Yerel Kredi Türkçe Dil Becerileri I TRK Yarıyıl 2/14 2/14 3 3 Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Yerel Kredi Türkçe Dil Becerileri I TRK111 1. Yarıyıl 2/14 2/14 3 3 Önkoşul(lar)-var ise Dersin Dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I SANAT METİNLERİ ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA HAFTA 8 Eylül-

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERENLER ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 10. SINIF ARAPÇA YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERENLER ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 10. SINIF ARAPÇA YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI Ekim 26-30 Ekim 9-23 Ekim 2-6 Ekim 05-09 205-206 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERENLER ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 0. SINIF ARAPÇA YETİŞTİRME KURSU YILLIK PLANI Konular Kazanımlar No Adı 2 Mazi, Muzari, Emir: Tekil

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF TÜRKÇE 5. SINIF 1 Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2 Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3 Okuduklarındaki

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR KAZANIM VE GÖSTERGELER

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Teori (saat/hafta) Yerel Kredi Türkçe Dil Becerileri II TRK Yarıyıl 2/14 2/14 3 3

Teori (saat/hafta) Yerel Kredi Türkçe Dil Becerileri II TRK Yarıyıl 2/14 2/14 3 3 Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Yerel Kredi Türkçe Dil Becerileri II TRK112 2. Yarıyıl 2/14 2/14 3 3 Önkoşul(lar)-var ise Dersin Dili Dersin Türü Dersin verilme şekli

Detaylı

PEK OKULLARI 2A ŞUBAT

PEK OKULLARI 2A ŞUBAT PEK OKULLARI 2A 2018 2019 ŞUBAT 2.SINIF HAT BİLGİSİ ÜNİTE ADI: GÜVENLİ HAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR BECERİ VE DEĞERLER Ulaşım türlerini ve araçlarını sınıflandırır. Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI EKİM 2 & 4 EKİM EKİM 1 4 412 EYLÜL 3 AY HAFTA SAAT 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI UNITE 1 HEDEFLER KAZANIMLAR Okuduğu metnin konusunu

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI ETKİNLİK KONULARI (MEB YAY.) 1. TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ

4. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI ETKİNLİK KONULARI (MEB YAY.) 1. TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ 4. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI ETKİNLİK I (MEB YAY.) 1. TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ TEMA SÜRESİ: 17 EYLÜL - 19 EKİM (5 HAFTA) ---- 40 DERS SAATİ 1-KİTABIN BÜYÜSÜ (ŞİİR) 2 Sözlükte Sıralama 3 Metinle/Şiirle İlgili

Detaylı

ÖABT. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT TÜRKÇE SORU BANKASI.

ÖABT. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT TÜRKÇE SORU BANKASI. ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT TÜRKÇE SORU BANKASI Tamamı Çözümlü Komisyon ÖABT TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI ISBN

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI KASIM 2016 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI KASIM 2016 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (60-72 AY)TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI KASIM 2016 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri Ø Dikkat edilmesi

Detaylı

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN Okul dı : Tarih : HZİRN Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı HZİRN YI YLIK PLN KZNIMLR VE GÖSTERGELERİ H Z İ R N BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken

Detaylı

3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ

3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ 3. SINIF NİSAN AYI BÜLTENİ DERSİN ADI : MATEMATİK KONU: DÜZLEMSEL ŞEKİLLERİN ÇEVRE UZUNLUĞUNU HESAPLAMA *Nesnelerin çevrelerini belirler. *Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. *Düzlemsel şekillerin

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 50 Soruda SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT TÜRKÇE Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR

kpss Önce biz sorduk 50 Soruda SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT TÜRKÇE Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 50 Soruda 32 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı 2013 2014 2015 2016 2017 ÖABT TÜRKÇE Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR Komisyon ÖABT TÜRKÇE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN 978-605-318-921-3

Detaylı

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE

Detaylı

CJ MTP11 AYRINTILAR. 5. Sınıf Türkçe. Konu Tarama Adı. 01 Sözcük ve Söz Gruplarında Anlam - I. 02 Sözcük ve Söz Gruplarında Anlam - II

CJ MTP11 AYRINTILAR. 5. Sınıf Türkçe. Konu Tarama Adı. 01 Sözcük ve Söz Gruplarında Anlam - I. 02 Sözcük ve Söz Gruplarında Anlam - II 5. Sınıf Adı Öğrenme Alanı 01 Sözcük ve Söz Gruplarında Anlam - I 02 Sözcük ve Söz Gruplarında Anlam - II 03 Sözcük ve Söz Gruplarında Anlam - III (Sözcükte Anlam) 04 Sözcük ve Söz Gruplarında Anlam -

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı