MADDE BİLGİSİ II. Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti zayıf olan sıvılar, diğer sıvılara göre daha uçucudur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADDE BİLGİSİ II. Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti zayıf olan sıvılar, diğer sıvılara göre daha uçucudur."

Transkript

1 MADDE BİLGİSİ II Sıvılar, sıvı olarak bulundukları basınç ve sıcaklık koşullarında buharlaşır ve buharları yoğunlaşır. Sıvı, kapalı bir kapta bulunuyorsa ve sıcaklık sabit ise sıvı buharı, sıvısı ile dengededir. Şekildeki kapta (sıvı) (buhar) Sývý buharý Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti zayıf olan sıvılar, diğer sıvılara göre daha uçucudur. Uçuculuğu fazla olan sıvıların, Aynı sıcaklıkta denge buhar basıncı yüksek Aynı ortamda kaynama noktası düşük Molar buharlaşma ısısı küçüktür. Sıcaklık artışı, sıvıların denge buhar basınçlarını artırır. tepkimesi dengededir. Sıvı buharlaşırken, kinetik enerjisi düşük buhar molekülleri de yoğunlaşmaktadır. Dengedeki bu sistemde buharlaşma hızı, yoğunlaşma hızına eşittir. Bu nedenle, gerek sıvı moleküllerinin gerekse buhar moleküllerinin sayısı değişmez. Dengedeki buharın yaptığı gaz basıncına denge buhar basıncı denir. Bir sıvının denge buhar basıncı; Sıvının türüne Sıvının sıcaklığına Sıvının saf olması ya da olmamasına bağlıdır. Denge buhar basıncı; sıvının miktarına, kabın büyüklüğüne, sıvı yüzeyinin alanına, sıvı üstünde bulunan gazın türü ve basıncına bağlı değildir. Sývý Bir sıvının içinde, uçucu olmayan bir katı çözünmüşse, sıvının denge buhar basıncı azalır, kaynama noktası yükselir, donma noktası düşer. Kaynama Sıvıların denge buhar basınçlarının, dış basınca eşit olduğu sıcaklığa kaynama noktası denir. Sıcaklığı kaynama noktasına eşit olan bir sıvıya ısı verilirse, sıvı aldığı ısıyı buharlaşmak için kullanır, sıvının her noktasından hızlı bir buharlaşma başlar. Bu olaya kaynama denir. 1 atmosfer dış basınç ortamındaki kaynama sıcaklığına normal kaynama noktası denir. Arı suyun normal kaynama noktası 1 C, eterin normal kaynama noktası ise 57 C dir. ÖRNEK 1 ÖRNEK 2 1 atm He gazý ve su buharý 2 atm N 2 gazý ve su buharý 1 atm N 2 gazý ve su buharý Sıvı Sıcaklık (C) I Su 25 II Tuzlu su 25 III Su 4 1 kg su I 1 kg su II 2 kg su III ukarıdaki sistemlerin sıcaklıkları eşit olduğuna göre, dengedeki su buharı basınçlarını karşılaştırınız. ukarıda sıcaklıkları verilen sıvıların denge buhar basınçlarını karşılaştırınız. Denge buhar basıncı, sıvının miktarına, sıvı üzerindeki gazın türü ve basıncına bağlı değildir. Sıcaklıklar eşit olduğu için, denge buhar basınçları eşittir. anıt: I= II= III Aynı sıcaklıktaki (25 C de) suyun denge buhar basıncı, tuzlu suyun denge buhar basıncından büyüktür (I > II). Sıcaklık artışı, suyun denge buhar basıncını artırır (III > I). anıt: III> I> II

2 ÖRNEK 3 Su buharý Su 25 o C He gazý 25 o C Şekildeki sistemde M musluğu açıldığında, I. Sıvı su miktarı II. Su buharının basıncı III. He gazının basıncı niceliklerinden hangileri azalır? (Sıcaklık değişmiyor.) Musluk açıldığında, su buharı ve helyum gazı iki kaba homojen olarak dağılır. He gazının hacmi arttığı için basıncı azalır. Arı suyun denge buhar basıncı yalnız sıcaklıkla değişir. Sıcaklık sabit olduğundan denge buhar basıncı değişmez. Buhar hacmi arttığı için, buhar moleküllerinin sayısı artmalıdır. Bu nedenle, sıvı su buharlaşır ve miktarı azalır. anıt: I ve III ERİME NOKTASI VE DONMA NOKTASI Katı maddelerin erimeye başladığı sıcaklığa erime noktası, sıvı maddelerin donmaya başladığı sıcaklığa donma noktası denir. Aynı ortamda, arı bir maddenin erime ve donma sıcaklıkları birbirine eşittir. Örneğin, suyun erime ve donma sıcaklıkları 1 atmosfer dış basınç ortamında C dir. Arı maddelerin erirken ya da donarken sıcaklıkları sabit kalır. Maddenin hal değiştirme sıcaklıkları; Maddenin türüne Maddenin saf olması ya da olmamasına Dış ortamın basıncına bağlıdır. Maddenin türü değiştikçe, moleküller arasındaki çekim kuvvetinin ve buna bağlı olarak hal değiştirme sıcaklıklarının değiştiğini daha önce öğrenmiştik. Çekim kuvvetleri arttıkça, hal değiştirme sıcaklarının da yükseleceğini söyleyebiliriz. Sıvılarda, uçucu olmayan bir katı çözündüğünde denge buhar basıncı azalır, kaynama noktası yükselir, donma noktası ise düşer. Ortam basıncındaki artışın sıvıların kaynama noktasını yükselttiğini biliyoruz. Örneğin, yüksek bir dağın tepesinde, deniz seviyesine göre dış basınç daha düşük olduğu için, sıvıların kaynama noktaları dağın tepesinde daha düşük olur. Dış basıncın erime noktasına (donma noktasına) etkisi ise maddelerin türüne göre farklılık gösterir. Bir katı madde, sıvı hale geçerken hacmi artıyorsa, basınç artışı erimeyi geciktirir ve erime noktasını yükseltir. Bir katı madde, sıvı hale geçerken hacmi azalıyorsa, basınç artışı erimeyi kolaylaştırır ve erime noktasını düşürür. M ÖRNEK 4 Sıcaklığı C olan arı suyun, 1,5 atmosferlik sabit dış basınç ortamında soğuma grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) D) B) E) C) Dış basınç sabit ise, arı sıvılar hal değiştirirken sıcaklıkları sabit kalır. Basınç artışı, suyun erime ve donma noktasını Cnin altına düşürür. Bu nedenle, 1,5 atmosferlik basınç altında su, C nin altında sabit bir sıcaklıkta donar. anıt: E ISI ALIŞVERİŞİ Bir maddenin sıcaklığı ya da fiziksel hali değişiyorsa, madde ısı almış ya da ısı vermiştir. Fiziksel bir olayda, sıcaklığı yükselen madde ısı almış, sıcaklığı düşen madde ısı vermiştir. Maddenin bu olayda aldığı ya da verdiği ısı miktarı; Maddenin türüne Maddenin kütlesine Sıcaklıktaki değişme miktarına bağlıdır. Isı miktarı aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır: Q = m.c. Δ t Bu bağıntıda yer alan, Q = alınan ya da verilen ısı miktarı, m = maddenin kütlesi, c = ısınma ısısı, Δ t = sıcaklıktaki değişme miktarıdır. Isınma ısısı ya da özısı (c), 1 gram maddenin sıcaklığını1 Cdeğiştiren ısı miktarıdır ve maddenin bütün fiziksel halleri için ayırt edici özelliktir. Hal değiştirme sırasında, maddenin aldığı ya da verdiği ısı miktarı; maddenin türüne ve miktarına bağlıdır ve aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır. Q = m.l Bu bağıntıda yer alan L, hal değiştirme sıcaklığındaki maddenin 1 gramının hal değiştirmesi sırasında aldığı ya da verdiği ısı miktarıdır. Bu ısıya, hal değiştirmenin yönüne bağlı olarak erime ısısı, donma ısısı, buharlaşma ısısı ya da yoğunlaşma ısısı denir.

3 ÖRNEK 5 ve arı katılarının 1 ar gramlık örneklerinin ısı-sıcaklık değişimleri grafikte verilmiştir. ve katılarının ısınma ısılarını ve erime ısılarını karşılaştırınız. 4t 3t 2t t q 2q 3q 4q Isý(kal) in erime noktası tc, nin erime noktası 4t C dir., q kalori ısı alınca, ise 2q kalori ısı alınca erime sıcaklığına ulaşıyor. q in ısınma ısısı, c = kal/g. C, 1.t 2q q nin ısınma ısısı, c = = kal/g. Cdir. 1.2t 1.t Öyleyse, ısınma ısıları = dir. erirken, 2q q = q kalori, erirken, 4q 2q = 2q kalori ısı alıyor. q in erime ısısı, L = kal/g, 1 2q q nin erime ısısı, L = = kal/g dir. 1 5 Öyleyse, erime ısıları > tir. MADDELERİN ARILMASI Doğadaki maddeleri, arı maddeler (elementler ve bileşikler) ve karışımlar olarak iki temel grupta sınıflandırmıştık. Elementler, hem fiziksel hem de kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrışmaz. Bileşikler, kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrışır, fiziksel yollarla ayrışmaz. Karışımlar ise, fiziksel yollarla daha basit maddelere ayrışabilir. Bu bölümde karışımların ayrışma yollarını inceleyeceğiz. KARIŞIMLARIN ARIŞTIRILMASI Karışımları ayrıştırmak için kullanılacak yöntemi seçerken, karışımı oluşturan maddelerin fiziksel özelliklerini bilmemiz gerekir. Bu özellikler, özkütle, erime ve kaynama noktaları, elektriklenebilme, suda ya da başka bir sıvıda çözünebilme, mıknatısla çekilebilme gibi özelliklerdir. Süzme ile Ayırma Bir sıvı ve bu sıvıda çözünmeyen katıdan oluşan karışımları süzme yoluyla ayırabiliriz. Örneğin, çayı demledikten sonra posasından ayırmak için süzgeç kullanılır. Çamurlu suyun içindeki çamur, sudan süzme yoluyla ayrılabilir. Mıknatıs ile Ayırma Demir, kobalt, nikel gibi elementler, mıknatıslanabilen ve mıknatıs ile çekilebilen elementlerdir. Mıknatısın çekebildiği bir madde ile çekemediği bir maddenin tozlarından oluşan bir karışım, mıknatıs yardımıyla ayrılabilir. Örneğin, demir tozu ve alüminyum tozundan oluşan bir karışıma mıknatıs yaklaştırıldığında, demir tozları mıknatıs tarafından çekilir, alüminyum tozları çekilmez. Böylece, karışım ayrıştırılır. Özkütle Farkı ile Ayırma Maddelerin özkütlelerinin farklı oluşundan yararlanılarak katı+katı ya da sıvı+sıvı heterojen karışımları birbirinden ayırmak mümkündür. Örneğin, özkütleleri farklı iki katıdan oluşan bir karışımı oluşturanlarına ayırmak için şöyle bir yol izleyebiliriz: Karışım önce toz haline getirilir, toz halindeki karışım; özkütlesi, karışımı oluşturan maddelerin özkütleleri arasında bir değerde olan ve bu maddeleri çözemeyen bir sıvı içine atılır. Özkütlesi, sıvınınkinden büyük olan dibe çöker, küçük olan ise sıvının üstünde toplanır. Böylece maddeler birbirinden ayrılmış olur. Kum ile odun talaşından oluşan bir karışım bu yolla ayrılabilir. Özkütleleri farklı ve birbiri içinde çözünmeyen iki sıvıdan oluşan karışımlar, ayırma hunisi yardımıyla ayrılır. Su Zeytinyaðý Zeytinyağı ve sudan oluşan bir karışımı ayırmak için, ayırma hunisi Musluk kullanılabilir. Birbirinde çözünmeyen bu sıvılardan, suyun özkütlesi, Ayýrma hunisi zeytinyağının özkütlesinden büyük olduğu için su, ayırma hunisinin altında, zeytinyağı ise üstünde toplanır. Musluk açılarak altta toplanan su boşaltılır. Çözünürlük Farkı ile Ayırma Karışımı oluşturan maddelerin bir sıvıdaki çözünürlüğü farklı ise, karışımı bu yöntemle ayırabiliriz. Örneğin, şeker ile kumdan oluşan bir karışıma su eklenirse, şeker suda çözünür, kum çözünmez ve dibe çöker. Çözelti, süzülerek kumdan ayrılır. Süzüntü buharlaştırılırsa, su buharlaşır, katı şeker elde edilir. Çözünürlükleri sıcaklıktan farklı şekilde etkilenen katılardan oluşan karışımlar kristallendirme ile ayrılabilir. Katı karışımlarının sıvıdaki çözeltilerinin soğutulması sonucunda, katı maddelerden biri daha önce kristallenebilir. Bu ayırma işlemine ayrımsal kristallendirme denir. Hal Değiştirme Sıcaklıkları Farkı İle Ayırma Hal değiştirme (erime, donma, kaynama, yoğunlaşma) sıcaklıkları farklı olan maddelerden oluşan karışımlar bu yöntemle ayrılabilir. Örneğin, uçucu olmayan bir katının bir sıvıdaki çözeltisi bu yöntemle ayrılabilir. Tuzlu sudaki, tuz ve suyu ayırmak için su buharlaştırılır, ayrı bir yerde tekrar yoğunlaştırılarak biriktirilir. Tuz, ilk kapta kalır. Bir sıvının önce buharlaştırılarak sonra yoğunlaştırılması yöntemine damıtma denir. Kaynama sıcaklıkları farklı olan sıvılardan oluşan çözeltiler de bu yöntemle ayrılabilir. Kaynama sıcaklıkları farklı olan sıvılardan oluşan karışım damıtma kabına konulup ısıtılırsa, önce kaynama noktası düşük olan sıvı kaynar ve karışımdan ayrılır. Bu sıvı soğutucudan geçerken, yoğunlaşır ve toplama kabında birikir. Bu damıtma yöntemine ayrımsal damıtma adı verilir. Petrolden, benzin, mazot... gibi ürünler ayrımsal damıtma yöntemi ile ayrılır. Erime sıcaklıkları farklı olan katılar da, hal değiştirme noktalarının farklı oluşundan yararlanılarak ayrılabilir. Böyle bir karışım ısıtılırsa, önce erime noktası düşük olan madde erir. Bu maddenin erimesi tamamlanınca ısıtma işlemine son verilir. Erimiş madde başka bir kaba aktarılarak ayrılır.

4 1. LÜ TEST 76 Denge buhar basýncý (mm Hg) Z t 1 t 2 t 3 Arı, ve Z sıvılarının denge buhar basıncı sıcaklık grafiği yukarıda verilmiştir. bu sıvılar ile ilgili, I. Normal kaynama noktaları, Z > > tir. II. Aynı sıcaklıkta denge buhar basınçları, > > Z dir. III. Aynı ortamda kaynamaları sırasındaki buhar basınçları, = = Z dir. A) alnız I B) alnız II C) I ve II Grafik incelendiğinde, aynı sıcaklıkta denge buhar basınçlarının > > Z olduğu görülür. Sıvıların denge buhar basınçlarının dış basınca eşit olduğu sıcaklık, kaynama sıcaklığıdır. Normal kaynama noktası, dış basıncın 76 mm Hg (1 atm) olduğu ortamdaki sıcaklığa denir. Öyleyse, sıvıların normal kaynama noktaları (t 1, t 2, t 3 ), Z > > tir. Aynı ortamda kaynamakta olan sıvıların dış basıncı, buhar basıncına eşit olduğundan, = = Z dir. Öyleyse, üç açıklama da doğrudur. anıt : E 2. Arı suya, suda çözünen bir katı eklenerek karıştırılıyor. Oluşan karışımın, I. Oda sıcaklığındaki denge buhar basıncı II. Aynı ortamdaki kaynama sıcaklığı III. Aynı ortamdaki donma sıcaklığı niceliklerinden hangileri arı suyunkinden yüksektir? D) I ve III E) II ve III Arı suya, uçucu olmayan bir katı eklenerek çözünürse, suyun aynı sıcaklıktaki denge buhar basıncı ve donmaya başlama sıcaklığı düşer, kaynamaya başlama sıcaklığı yükselir. Öyleyse, katı çözünmüş olan suyun arı suya göre, denge buhar basıncı ve donma sıcaklığı düşük, kaynama sıcaklığı yüksektir. 3. Aynı ortamda bulunan ve kütleleri eşit olan ve sıvılarının ısıtılması deneyinde sıcaklık ısı değişimleri grafikleri gibidir. 2t t Q 2Q Isý (kal) I. t sıcaklığında nin denge buhar basıncı daha büyüktür. II. in ısınma ısısı, nin ısınma ısısından büyüktür. III. nin t sıcaklığındaki denge buhar basıncı, in 2t sıcaklığındaki denge buhar basıncına eşittir. A) alnız II B) alnız III C) I ve II Isıtılmakta olan ve sıvılarının sıcaklıklarının sabit kaldığı sıcaklıklar, kaynama sıcaklıklarıdır. Kaynama noktaları : = 2t, = t dir. Aynı sıcaklıkta kaynama noktası daha düşük olan nin denge buhar basıncı, in denge buhar basıncından daha büyüktür. Isınma ısılarını, kaynamaya başladıkları sıcaklığa erişinceye kadar aldıkları ısılardan yararlanarak hesaplayabiliriz. Q Q = m.c.2t c = kal/g. C, m.2t 2Q 2Q = m.c.t c = kal/g. C dir. m.t nin kaynama sıcaklığı olan t C deki denge buhar basıncı ile in kaynama sıcaklığı olan 2t C deki denge buhar basıncı birbirine ve ortamın dış basıncına eşittir. Öyleyse, I. ve III. açıklamalar doğru, II. açıklama yanlıştır. anıt : D 4., ve Z maddeleri ile ilgili, aşağıdaki bilgiler verilmiştir. : Aynı tür molekül ve aynı tür atomlardan oluşmuştur. : Aynı tür molekül, farklı tür atomlardan oluşmuştur. Z : Ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılmaktadır. I., ve Z arı maddedir. II. element, bileşik, Z ise karışımdır. III., fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilir. D) I ve III E) II ve III Aynı tür atomlardan oluşan bir elementtir ve arı maddedir. Farklı tür atomlardan ve aynı tür moleküllerden oluşan bileşiktir ve arı maddedir., kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilir. Ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılan Z, birbiri içinde çözünmeyen, özkütleleri farklı heterojen sıvı karışımıdır ve saf madde değildir. Öyleyse, I. ve III. açıklamalar yanlış, II. açıklama doğrudur. anıt : B anıt : B

5 1. 2. KONU TESTİ Madde Erime noktası ( C) Kaynama noktası ( C) Erime ve kaynama noktaları tabloda verilen ve arı maddelerinin elektrik akımını iletmesi ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor : maddesi, hem C de hem de 2 C de elektrik akımını iletiyor. maddesi, C de elektrik akımını iletmiyor. 2 C de elektrik akımını iletiyor. ve maddeleri aşağıda verilenlerden hangisi olabilir? A) Metal Ametal B) Metal İyonik yapılı bileşik C) İyonik yapılı bileşik Kovalent yapılı bileşik D) Ametal Metal E) Metal Kovalent yapılı bileşik Isý (kal) 4. Deniz seviyesinden 3 metre yükseklikte ağzı açık bir kapta bulunan kaynama sıcaklığındaki saf su ısıtılıyor. kaynama süresince saf suyun, I. Sıcaklığı 1 C den düşüktür. II. Özkütlesi değişmez. III. Buhar basıncı 1 atm dir. A) alnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 5. Arı bir sıvının kaynama noktasını yükseltmek için, I. Sıvının kütlesi II. Isı kaynağının gücü III. Sıvı yüzeyine etki eden dış basınç niceliklerinden hangilerinin artırılması gerekir? D) I ve II E) II ve III 6. katısı, sıvısında çözünmekte, Z sıvısında çözünmemektedir. sıvısı, Z sıvısında çözünmemektedir. I. (katı) ile (sıvı) II. (katı) ile Z (sıvı) III. (sıvı) ile Z (sıvı) Kütlesi 1 gram olan katı haldeki saf maddesinin sıcaklık ısı değişimi grafikteki gibidir. bu grafikten yararlanılarak maddesinin aşağıdaki niceliklerinden hangisi bulunamaz? A) Erime noktası B) Kaynama noktası C) Erime ısısı D) Isınma ısısı E) Buharlaşma ısısı 3., ve Z elementleri için,, oda sıcaklığında gaz halindedir., oda sıcaklığında katı haldedir. Z, katı ve sıvı halde elektrik akımını iletmektedir. bilgileri veriliyor., ve Z elementlerinden hangilerinin metal veya ametal olduğu kesinlikle söylenebilir? A) alnız B) alnız C) alnız Z D) ve Z E), ve Z karışımlarından hangileri bir çözelti olabilir? D) I ve II E) I ve III 7. Isıca yalıtılmış bir kapta bulunan C deki buza, I. C de tuzlu su ekleme II. 1 C de su ekleme III. Üzerine C de tuğla koyma işlemleri ayrı ayrı uygulanıyor. bu işlemlerin hangilerinde bir miktar buz eriyebilir? A) alnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 8. Aşağıdaki karışımlardan hangisi ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılabilir? A) Süspansiyon B) Emülsiyon C) Alaşım D) İki sıvıdan oluşan çözelti E) Bir katının sulu çözeltisi

6 9. Aynı sıcaklıkta bulunan arı ve sıvılarının denge buhar basınçları > dir. 12. Saf maddesinin sıcaklık ısı grafiği şekildeki gibidir. 185 ve sıvılarının kaynamaya başlama sıcaklıklarının aynı olması için, I. sıvısında tuz çözme II. sıvısında tuz çözme III. sıvısını deniz seviyesinden yüksek bir ortamda kaynatma işlemlerinden hangileri uygulanmalıdır? Oda koşullarındaki bir miktar katısı, tamamı eriyinceye kadar ısıtılıyor. Katý kütlesi (g) 7 25 bu olayla ilgili olarak çizilen, Sývý kütlesi (g) Isý (kal) A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 25 7 I 25 7 II 1. Birbiri içerisinde çözünmeyen saf, ve Z sıvılarının kütle hacim grafikleri aşağıda verilmiştir. 2a a Kütle a 2a Hacim 4a Kütle 8a Hacim Kütle Hacim I. ile karıştırıldığında, sıvısı üstte sıvısı altta yer alır. II. ile Z karışımı, ayırma hunisi ile ayrıştırılabilir. III. ile Z karışımı, ayırma hunisi ile ayrıştırılabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) I ve II 6a 12a Z 7 25 III I, II ve III numaralı grafiklerden hangileri doğrudur? D) I ve II E) I, II ve III 13. Şekilde verilen denge halindeki sistemde piston üzerindeki m kütlesi kaldırılıp yeniden denge kuruluncaya kadar bekleniyor. başlangıca göre, I. Suyun denge buhar basıncı II. H 2 O (sıvı) molekülleri sayısı III. H 2 O (gaz) molekülleri sayısı m Hava + H 2 O (g) H 2 O (s) Sürtünmesiz piston 11. Saf ve maddelerinin normal erime ve kaynama sıcaklıkları tablodaki gibidir. niceliklerinden hangileri artar? (Sıcaklık değişmiyor.) Madde Erime sıcaklığı( C) Kaynama sıcaklığı ( C) D) I ve II E) I ve III atmosferlik bir ortamda bulunan ve maddeleri için, I. Oda koşullarında sıvı, katıdır. II. Kaynamaları sırasında buhar basınçları 1 atmosferdir. III. Oda sıcaklığından başlayarak 1 C ye ısıtıldıklarında yalnızca hal değiştirir. yargılarından hangileri doğrudur? A) alnız I B) alnız III C) I ve II (dak) Özdeş ısıtıcılarla aynı ortamda ısıtılan arı ve sıvılarının sıcaklık zaman grafiği yukarıdaki gibidir. in kütlesi, nin kütlesinin iki katıdır. sıvısının ısınma ısısının, sıvısının ısınma ısısına oranı aşağıdakilerden hangisidir? A) 7/5 B) 5/7 C) 3/6 D) 3/7 E) 5/6 1.B 2.E 3.D 4.B 5.C 6.A 7.E 8.B 9.A 1.C 11.E 12.D 13.C 14.A İ

Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler

Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler MADDEDEKİ DEĞİŞMELER: 1. Fiziksel Değişme (Olay): Maddenin dış yapısını (renk, tat, koku, saydamlık, iletkenlik, çözünürlük ) ilgilendiren özelliklerine fiziksel özellikler

Detaylı

SEZEN DEMİR MADDE DOĞADA KARIŞIK HALDE BULUNUR

SEZEN DEMİR MADDE DOĞADA KARIŞIK HALDE BULUNUR Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şey maddedir. Buna göre kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir. Çevremizde gördüğümüz, hava, su, toprak v.s gibi her şey maddedir. Maddeler

Detaylı

4. SINIF KİMYA KONU ANLATIMI MADDE NEDİR?

4. SINIF KİMYA KONU ANLATIMI MADDE NEDİR? 4. SINIF KİMYA KONU ANLATIMI MADDE NEDİR? Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Buna göre kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir. Çevremizde gördüğümüz, hava, su, toprak

Detaylı

ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERS SORUMLUSU: PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL ÖĞRENME ALANI: MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ HAZIRLAYAN: Gökçegül DUYGUN 2008 ANKARA KONU ANLATIMI MADDE ve ÖZELLĐKLERĐ MADDE Kütlesi,

Detaylı

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi www.nazifealtin.wordpress.com MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bir maddeyi diğerlerinden ayırmamıza ve ayırdığımız maddeyi tanımamıza

Detaylı

KARIŞIMLAR. Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen mad-delere karışım denir.

KARIŞIMLAR. Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen mad-delere karışım denir. KARIŞIMLAR Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen mad-delere karışım denir. 1-HETEROJEN KARIŞIMLAR (ADİ KARIŞIMLAR) Karışımı oluşturan maddeler karışımın her

Detaylı

KONU-II KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ. Yoğunluk farkından yararlanarak yapılan ayırma işlemleri.

KONU-II KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ. Yoğunluk farkından yararlanarak yapılan ayırma işlemleri. KONU-II KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ I. Tanecik Büyüklüğünden Yararlanarak Yapılan Ayırma İşlemler: Büyüklükleri farklı maddelerin ayrılmasında kullanılan basit yöntemlerdir. 1. AYIKLAMA: Fındık patozdan

Detaylı

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2 On5yirmi5.com Madde ve özellikleri Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2014 Salı (oluşturma : 2/9/2016) Kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir.çevremizde

Detaylı

MADDE BİLGİSİ MADDE BİLGİSİ

MADDE BİLGİSİ MADDE BİLGİSİ BÖLÜM1 1. Maddenin Yapısı Madde: Kütlesi ve hacmi olan herşeye madde denir. Su, hava, toprak, demir,.. gibi. Tüm maddeler tanecikli yapıdadır. Maddeyi oluşturan tanecikler atom, molekül ya da iyonlardır.

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri DENEY 3 MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri AMAÇ: Maddelerin üç halinin nitel ve nicel gözlemlerle incelenerek maddenin sıcaklık ile davranımını incelemek. TEORİ Hal değişimi,

Detaylı

Maddelerin Sınıflandırılması. Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU

Maddelerin Sınıflandırılması. Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU Maddelerin Sınıflandırılması Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU Maddelerin Sınıflandırılması Madde Evet Saf Madde Sabit bir bileşimi varmı. Kimyasal formülle belirtilemiliyor mu? Hayır Karışım Element Bileşik

Detaylı

KARIŞIM: İki yada daha fazla maddenin istenilen oranda, fiziksel olarak bir araya getirilmesi sonucu oluşturduğu maddeler topluluğuna denir.

KARIŞIM: İki yada daha fazla maddenin istenilen oranda, fiziksel olarak bir araya getirilmesi sonucu oluşturduğu maddeler topluluğuna denir. KARIŞIM: İki yada daha fazla maddenin istenilen oranda, fiziksel olarak bir araya getirilmesi sonucu oluşturduğu maddeler topluluğuna denir. KARIŞIMLARIN ÖZELLİKLERİ: 1.Yapılarında iki yada daha fazla

Detaylı

Maddelerin ortak özellikleri

Maddelerin ortak özellikleri On5yirmi5.com Maddelerin ortak özellikleri Maddelerin ortak özellikleri, ayırt edici özelliklerinin incelenip hallerine göre sınıflandırılmasının yapılması... Yayın Tarihi : 30 Ekim 2012 Salı (oluşturma

Detaylı

MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ. Kimya: Maddelerin iç yapısını özelliklerini ve maddeler arası ilişkileri inceleyip kanunlaştıran pozitif bilim dalıdır.

MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ. Kimya: Maddelerin iç yapısını özelliklerini ve maddeler arası ilişkileri inceleyip kanunlaştıran pozitif bilim dalıdır. ÖMER ÇOPUR ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ Kimya: Maddelerin iç yapısını özelliklerini ve maddeler arası ilişkileri inceleyip kanunlaştıran pozitif bilim dalıdır. Madde: Kimyanın konusunu

Detaylı

HAL DEĞİŞİMLERİ. Kimya Ders Notu

HAL DEĞİŞİMLERİ. Kimya Ders Notu HAL DEĞİŞİMLERİ Kimya Ders Notu HAL DEĞİŞİMLERİ Farklı maddelerin aynı koşullarda farklı fiziksel hallerde bulunmasının nedeni, madde tanecikleri arasındaki çekim kuvvetlerinin maddeden maddeye değişmesidir.

Detaylı

Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir.

Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir. Madde Tanımı Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir. MADDENİN MADDENİN HALLERİ HALLERİ maddenin haller i MADDENİN

Detaylı

ELEKTRİKLENME YOLUYLA AYIRMA Saç, pul biber gibi bazı maddeler elektrik yüküyle yüklenmiş maddeler tarafından çekilirler.

ELEKTRİKLENME YOLUYLA AYIRMA Saç, pul biber gibi bazı maddeler elektrik yüküyle yüklenmiş maddeler tarafından çekilirler. LALE GÜNDOĞDU ELEKTRİKLENME YOLUYLA AYIRMA Saç, pul biber gibi bazı maddeler elektrik yüküyle yüklenmiş maddeler tarafından çekilirler. DENEYİN YAPILIŞI Şekildeki gibi bir kaba, kuru yemek tuzu ve kuru

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Kimya Konu Tarama Testi-2

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Kimya Konu Tarama Testi-2 MADDE VE ÖZELLİKLERİ Kimya Konu Tarama Testi-2 SORU 1: I. Renk, koku, tat ve uçuculuk tüm maddelerin ortak özelliğidir. II. Özkütle, esneklik katsayısı ve kaynama noktası tüm maddelerin ayırt edici özelliğidir.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI F- HAL DEĞĐŞĐM ISILARI (ERĐME DONMA VE BUHARLAŞMA YOĞUŞMA ISISI) 1- Hal Değişim Sıcaklıkları (Noktaları) 2- Hal Değişim Isısı 3- Hal Değişim

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI Hazırlayan: Hale Sümerkan Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Đnci Morgil ANKARA 2008 ÇÖZELTĐLER Çözeltiler, iki ya da daha fazla

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

MADDENİN HALLERİ VE ISI ALIŞ-VERİŞİ

MADDENİN HALLERİ VE ISI ALIŞ-VERİŞİ MADDENİN HALLERİ VE ISI ALIŞ-VERİŞİ Maddeler doğada katı - sıvı - gaz olmak üzere 3 halde bulunurlar. Maddenin halini tanecikleri arasındaki çekim kuvveti belirler. Tanecikler arası çekim kuvveti maddeler

Detaylı

Hâl Değişimi. Test 1 in Çözümleri. 5. Kaynama noktası, donma noktası ve öz ısı maddeler için ayırt edici özellik olup kütle çokluğuna bağlı değildir.

Hâl Değişimi. Test 1 in Çözümleri. 5. Kaynama noktası, donma noktası ve öz ısı maddeler için ayırt edici özellik olup kütle çokluğuna bağlı değildir. 2 Hâl Değişimi 1 est 1 in Çözümleri 1. Karışımın denge sıcaklığı 5 C olduğuna göre, olay sırasında buzun tamamı erimiştir. Diğer iki bilginin doğruluğu kesin değildir. 5. Kaynama noktası, donma noktası

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐMDE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ KONU: MADDE KONU ANLATIMLI ÇALIŞMA YAPRAĞI DEĞERLENDĐRME ÇALIŞMA YAPRAĞI ÇÖZÜMLÜ ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ Sıcaklık düşürüldükçe kinetik enerjileri azalan gaz molekülleri sıvı hale geçer. Sıvı haldeki tanecikler birbirine temas edecek kadar yakın olduğundan aralarındaki çekim kuvvetleri

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

MADDENiN HÂLLERi ve ISI ALISVERiSi

MADDENiN HÂLLERi ve ISI ALISVERiSi MADDENiN HÂLLERi ve ISI ALISVERiSi Maddenin en küçük yapı taşının atom olduğunu biliyoruz. Maddeler, atomlardan ya da atomların bir araya gelmesiyle oluşan moleküllerden meydana gelmiştir. Şimdiye kadar

Detaylı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı

4. Açısal momentum kuantum sayısı (,) 2 olan bir orbital türü ile ilgili, 5. Orbitaller Maksimum elektron sayısı Kuantum Sayıları Ve rbitaller 1. Başkuantum sayısı (n) belirtilen temel enerji düzeylerinden hangisinde bulunabilecek maksimum orbital sayısı yanlış verilmiştir? Başkuantum sayısı (n) Maksimum orbital

Detaylı

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık Isı * Bir enerji türüdür. * Kalorimetre kabı ile ölçülür. * Birimi kalori (cal) veya Joule (J) dür. * Bir maddeyi oluşturan taneciklerin toplam hareket enerjisidir. Sıcaklık * Enerji değildir. Hissedilen

Detaylı

KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI

KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir. KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI

Detaylı

4. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi

4. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi 4. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi KİMYA Maddeyi tanıyalım; Maddenin özellikleri Maddenin halleri Maddenin ölçülebilir özellikleri Maddenin değişimi Isı ve sıcaklık Saf madde ve karışımlar Su ve şeker saf

Detaylı

Serüveni. 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3

Serüveni. 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3 Serüveni 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3 MADDE SAF MADDE SAF OLMAYAN MADDE(KARIŞIM) ELEMENT BİLEŞİK HOMOJEN KARIŞIM HETEROJEN KARIŞIM METAL İYONİK BİLEŞİKLER SÜSPANSİYON AMETAL KOVALENT

Detaylı

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ( ) a) Termometreler genleşme ilkesine göre çalışır. ( ) b) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır. ( ) c) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin

Detaylı

c harfi ile gösterilir. Birimi J/g C dir. 1 g suyun sıcaklığını 1 C arttırmak için 4,18J ısı vermek gerekir

c harfi ile gösterilir. Birimi J/g C dir. 1 g suyun sıcaklığını 1 C arttırmak için 4,18J ısı vermek gerekir Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 C değiştirmek için alınması gereken ya da verilmesi gereken ısı miktarına ÖZ ISI denir. Öz ısı saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Birimi J/g C dir.

Detaylı

A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi öz ısı birimini ifade eder? I. J/g

A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi öz ısı birimini ifade eder? I. J/g 8.6.1. Özısı 8.6.1.1. Özısıyı tanımlar ve yaptığı deneylerle farklı maddelerin özısılarının farklı olabileceği çıkarımında bulunur. :8.6.1.1 Test: 1 8.6.1. Özısı 8.6.1.1. Özısıyı tanımlar ve yaptığı deneylerle

Detaylı

KARIŞIM NEDİR? YANDAKİ RESİMDE GÖRÜLEN SALATA KARIŞIM MIDIR?

KARIŞIM NEDİR? YANDAKİ RESİMDE GÖRÜLEN SALATA KARIŞIM MIDIR? KARIŞIMLAR KARIŞIM NEDİR? YANDAKİ RESİMDE GÖRÜLEN SALATA KARIŞIM MIDIR? Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Karışımlar görünümlerine

Detaylı

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin titreşim hızı artar. Tanecikleri bir arada tutan kuvvetler

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

ISI SICAKLIK GENLEŞME

ISI SICAKLIK GENLEŞME ISI SICAKLIK GENLEŞME SICAKLIK Bir maddenin belli bir ölçüye göre, soğukluğunu veya ılıklığını gösteren nicelik, sıcaklık olarak bilinir. Bir maddenin ortalama kinetik enerjisi ile orantılı olan büyüklüğe

Detaylı

Örnek: Tuz + Su Tuzlu Su Yukarıdaki maddelerin karışmasıyla yeni madde oluşmamıştır. Tuz ve su arasında kimyasal bağ oluşmaz.

Örnek: Tuz + Su Tuzlu Su Yukarıdaki maddelerin karışmasıyla yeni madde oluşmamıştır. Tuz ve su arasında kimyasal bağ oluşmaz. Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Örnek: Tuz + Su Tuzlu Su Yukarıdaki maddelerin karışmasıyla yeni madde oluşmamıştır. Tuz ve su

Detaylı

MADDENİN HALLERİ VE ISI

MADDENİN HALLERİ VE ISI MADDENİN HALLERİ VE ISI Isı ve Sıcaklık Enerji Dönüşümü ve Özısı Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi Erime-Donma ve Buharlaşma-Yoğuşma Isısı Isınma-Soğuma Eğrileri Hazırlayan :Arif Özgür ÜLGER Muğla, 2017

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR KARIŞIMLAR İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek

Detaylı

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır.

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır. MADDE VE ISI Madde : Belli bir kütlesi, hacmi ve tanecikli yapısı olan her şeye madde denir. Maddeler ısıtıldıkları zaman tanecikleri arasındaki mesafe, hacmi ve hareket enerjisi artar, soğutulduklarında

Detaylı

KOLLİGATİF ÖZELLİKLER SORU ÇÖZÜMÜ

KOLLİGATİF ÖZELLİKLER SORU ÇÖZÜMÜ KOLLİGATİF ÖZELLİKLER SORU ÇÖZÜMÜ KOLLİGATİF ÖZELLİKLER Çözeltinin derişimine bağlı özelliklerine KOLİGATİF ÖZELLİK denir. Kaynama noktası Buhar basıncı Donma noktası Osmotik Basınç Çözünen Madde çözündüğünde:

Detaylı

DERS ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ÇALIŞMA YAPRAĞI HAZIRLAMA (MADDELERĐN AYIRT EDĐCĐ ÖZELLĐKLERĐ)

DERS ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ÇALIŞMA YAPRAĞI HAZIRLAMA (MADDELERĐN AYIRT EDĐCĐ ÖZELLĐKLERĐ) DERS ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ÇALIŞMA YAPRAĞI HAZIRLAMA (MADDELERĐN AYIRT EDĐCĐ ÖZELLĐKLERĐ) DERS SORUMLUSU : PROF. DR. Đnci MORGĐL HAZIRLAYAN Mustafa HORUŞ 20040023 ANKARA/2008

Detaylı

SAF MADDELER SAFİYE TUT

SAF MADDELER SAFİYE TUT SAF MADDELER Tek çeşit maddeden oluşan varlıklara saf madde adı verilir. Bakır tel daha küçük parçalara ayrıldığında hep bakır özelliği gösterir. Demir bir kütle ufalanıp demir tozu haline getirildiğinde

Detaylı

Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir.

Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Anahtar Kavramlar Çözelti çözücü çözünen homojen hetorojen derişik seyreltik Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Solduğumuz hava;

Detaylı

MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI

MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI MADDE BİLGİSİ Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddenin şekil almış haline cisim denir. Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir. Maddeler doğada

Detaylı

Bilgi İletişim ve Teknoloji

Bilgi İletişim ve Teknoloji MADDENİN HALLERİ Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İstenildiğinde ortam şartları elverişli hâle getirilerek bir hâlden diğerine dönüştürülebilir. Maddenin katı, sıvı ve gaz

Detaylı

5. SINIF KİMYA KONULARI

5. SINIF KİMYA KONULARI 5. SINIF KİMYA KONULARI ISI VE SICAKLIK ISI Sıcaklıkları farklı olan maddeler bir araya konulduğunda aralarında enerji alış verişi olur. Alınan ya da verilen enerji ısı enerjisi denir. Isı ve sıcaklık

Detaylı

MADDENİN HAL DEĞİŞİMLERİ

MADDENİN HAL DEĞİŞİMLERİ MADDENİN HAL DEĞİŞİMLERİ Maddenin 3 hali vardır. örnek 1.KATI HALİ buz Maddenin hal değiştirmesinin sebebi ısı alışverişi yapmasıdır. 2.SIVI HALİ 3.GAZ HALİ su su buharı Maddenin ısı alarak katı halden

Detaylı

MADDEYİ TANIYALIM 1)MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2)MADDENİN DEĞİŞİMİ 3)MADDELER DOĞADA KARIŞIK HALDEDİR

MADDEYİ TANIYALIM 1)MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2)MADDENİN DEĞİŞİMİ 3)MADDELER DOĞADA KARIŞIK HALDEDİR MADDEYİ TANIYALIM 1)MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2)MADDENİN DEĞİŞİMİ 3)MADDELER DOĞADA KARIŞIK HALDEDİR MADDE VE ÖZELLİKLERİ Madde: Uzayda yer kaplayan hacmi kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir.

Detaylı

Malzeme Bilgisi. Madde ve Özellikleri

Malzeme Bilgisi. Madde ve Özellikleri Malzeme Bilgisi Madde: Boşlukta yer kaplayan, kütlesi ve hacmi olan katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her şeye madde denir. Ayırt edici özellikler: Bir maddenin diğer maddelerden farklılık gösterenyanları,

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

GENEL KİMYA. Dr. Öğr. Üyesi Yakup Güneş Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

GENEL KİMYA. Dr. Öğr. Üyesi Yakup Güneş Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi GENEL KİMYA Dr. Öğr. Üyesi Yakup Güneş Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Kimya Nedir? Kimya, evrendeki bütün maddelerin doğasını ve davranışını inceleyen ve böylelikle elde

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

Maddenin ısı ile etkileşimi

Maddenin ısı ile etkileşimi Aynı miktardaki farkı sıvılar özdeş kaplara konup eşit süre ısıtıldıklarında son sıcaklıkları birbirinden farklı olur. Bunun nedeni sıvıların sıcaklığının sıvının cinsine bağlı olmasıdır. Eşit miktardaki

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI G- ISINMA SOĞUMA EĞRĐLERĐ (2 SAAT) 1- Suyun Isınma (Buzun Hal Değişim) Grafiği (Buzun Su Buharı Haline Geçmesi) 2- Suyun Soğuma (Su Buharının

Detaylı

EYVAH ŞEKERĐM KAYBOLDU!!!!! 9. SINIF 4. ÜNĐTE KARIŞIMLAR

EYVAH ŞEKERĐM KAYBOLDU!!!!! 9. SINIF 4. ÜNĐTE KARIŞIMLAR EYVAH ŞEKERĐM KAYBOLDU!!!!! 9. SINIF 4. ÜNĐTE KARIŞIMLAR KĐMYA ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ ve GÜNLÜK HAYATLA ĐLĐŞKĐSĐ ŞEKERĐN ÇAYDA YA DA BAŞKA BĐR SIVIDA KARIŞTIRILDIĞINDA KAYBOLMASI, KĐMYADA ÇÖZÜNME OLGUSUYLA AÇIKLANABĐLĐR.

Detaylı

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR?

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐM M SEMĐNER NERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? HAZIRLAYAN: GÜLÇĐN YALLI KONU: ÇÖZELTĐLER KONU BAŞLIĞI: TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? ÇÖZELTĐLER Fiziksel özellikleri

Detaylı

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ Tanecik Boyutu Farkından Yararlanarak Ayırma Yöntemleri

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ Tanecik Boyutu Farkından Yararlanarak Ayırma Yöntemleri KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ Tanecik Boyutu Farkından Yararlanarak Ayırma Yöntemleri Ayıklama Eleme Süzme Santrifüjleme 1) Ayıklama Tanecik şekilleri, renkleri veya boyutları farklı olan katı katı karışımları

Detaylı

Madde Nedir? Bu beş madde maddelerin ortak özellikleridir. Maddeleri birbirinden ayırt etmek için kullanılmaz.

Madde Nedir? Bu beş madde maddelerin ortak özellikleridir. Maddeleri birbirinden ayırt etmek için kullanılmaz. Madde ve Özellikleri Madde nedir? Özellikleri nelerdir? Nasıl ve neye göre sınıflandırılır? Ortak ve ayırt edici özellikleri nelerdir? Ayırma yöntemleri nelerdir? Madde Nedir? Madde : Boşlukta (uzayda)

Detaylı

Isı Cisimleri Hareket Ettirir

Isı Cisimleri Hareket Ettirir Isı Cisimleri Hareket Ettirir Yakıtların oksijenle birleşerek yanması sonucunda oluşan ısı enerjisi harekete dönüşebilir. Yediğimiz besinler enerji verir. Besinlerden sağladığımız bu enerji ısı enerjisidir.

Detaylı

(Cevap: D) ÖRNEK 2: Günlük hayatta karşılaştığımız aşağıdaki olayların hangisinde yalnız fiziksel bir değişme olmuştur?

(Cevap: D) ÖRNEK 2: Günlük hayatta karşılaştığımız aşağıdaki olayların hangisinde yalnız fiziksel bir değişme olmuştur? MADDEYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME SORULARI ÖRNEK 1: Kimyasal bir olay sırasında; 1.Maddenin molekül yapısı değişir. 2.Farklı kimyasal özellikte yeni madde oluşur. 3.Maddenin fiziksel özellikleri değişmez.

Detaylı

ISI VE SICAKLIK KAVRAM ÖLÇEĞİ (ISKÖ)

ISI VE SICAKLIK KAVRAM ÖLÇEĞİ (ISKÖ) ISI VE SICAKLIK KAVRAM ÖLÇEĞİ (ISKÖ) 2010 Hasan Şahin KIZILCIK hskizilcik@gazi.edu.tr Mustafa TAN mtan@gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Ankara/Türkiye

Detaylı

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ Çözeltilerin sadece derişimine bağlı olarak değişen özelliklerine koligatif özellikler denir. Buhar basıncı düşmesi, Kaynama noktası yükselmesi, Donma noktası azalması

Detaylı

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir.

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. Gaz molekülleri birbirine

Detaylı

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri 1 Isı ve Sıcaklık 1 Test 1'in Çözümleri 1. Sıcaklığın SI sistemindeki birimi Kelvin'dir. 6. Madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri maddenin sıcaklığı ile ilgilidir. Cisimlerin sıcaklıkları sırasıyla

Detaylı

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI MADDENİN DEĞİŞMESİ VE TANINMASI

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI MADDENİN DEĞİŞMESİ VE TANINMASI 5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI MADDENİN DEĞİŞMESİ VE TANINMASI Yeryüzündeki sular küçük damlacıklar halinde havaya karışır. Bu damlacıklara su buharı diyoruz. Suyun küçük damlacıklar halinde havaya

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDE Madde kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir. Maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi vardır. Maddenin üç fiziksel hali vardır: Katı, sıvı, gaz. HACİM Her maddenin

Detaylı

SAF MADDELER SEZEN DEMİR

SAF MADDELER SEZEN DEMİR SAF MADDELER Maddelerin katı, sıvı ve gazlar olarak gruplandırılabileceğini öğrendiniz. Maddeler bu şekilde fiziksel hallerine göre gruplandırılmış olur. Maddeler başka özelliklerine göre de gruplandırılabilir.

Detaylı

Kimyafull Gülçin Hoca

Kimyafull Gülçin Hoca KOLLİGATİF ÖZELLİKLER Kimyafull Gülçin Hoca Buhar basıncının düşmesi Kaynama sıcaklığının yükselmesi Donma sıcaklığının düşmesi Ozmotik basınç A) BUHAR BASINCI DÜŞMESİ RAOULT yasası: Bir çözeltiyi oluşturan

Detaylı

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ ppm Toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine denir. NOT: 1 kg su = 1 Litre ppm =. 10 6 1 kg çözeltide çözünen maddenin mg olarak kütlesine

Detaylı

> > 2. Kaplardaki sıvıların sıcaklığı 70 o C ye getirilirse sahip oldukları ısı miktarlarını sıralayınız.

> > 2. Kaplardaki sıvıların sıcaklığı 70 o C ye getirilirse sahip oldukları ısı miktarlarını sıralayınız. 1. Tost makinesinin ısınması 2. Hızlı giden arabanın fren yapmasıyla lastiklerin ısınması 3. Yazın güneşte kalan suyun ısınması 4. Odunun yanması 5. Ütünün ısınması 6. Koşu bandında tempolu yürüyen adam

Detaylı

60 C. Şekil 5.2: Kütlesi aym, sıcaklıkları farklı aym maddeler arasındaki ısı alışverişi

60 C. Şekil 5.2: Kütlesi aym, sıcaklıkları farklı aym maddeler arasındaki ısı alışverişi 5.2 ISI ALIŞ VERİŞİ VE SICAKLIK DEĞİŞİMİ Isı, sıcaklıkları farklı iki maddenin birbirine teması sonucunda, sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olatı maddeye aktarılan enerjidir. Isı aktanm olayında,

Detaylı

ÖABT SORU BANKASI. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ KİMYA ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü

ÖABT SORU BANKASI. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ KİMYA ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ KİMYA SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KOMİSYON ÖABT Fen Bilimleri/ Fen ve

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

Maddenin Halleri ve Isı

Maddenin Halleri ve Isı Maddenin Halleri ve Isı Yukarıda ki grafik 5gr suya ait sıcaklık-zaman grafiğidir. Bu grafik ile ilgili karşınıza çıkabilecek tüm sorular aşağıda verilmiştir. A)Grafikle ilgili yorumlar 1. Grafik ısınma

Detaylı

KARIŞIMLARIN AYRILMASI

KARIŞIMLARIN AYRILMASI KARIŞIMLARIN AYRILMASI A)KARIŞIMDAKİ BİLEŞENLERİN TANECİKLERİNİN BOYUT FARKINDAN YARARLANARAK AYIRMA YÖNTEMLERİ 1)ELEME 2)SÜZME 3)AYIKLAMA 4)DİYALİZ B) KARIŞIMDAKİ BİLEŞENLERİN YOĞUNLUKLARI FARKINDAN YARARLANARAK

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F ISI VE SICAKLIK Isı;Tüm maddeler atom ya da molekül dediğimiz taneciklerden oluşmuştur. Bu taneciklerin bazı hareketleri vardır. En katı, en sert maddelerin bile tanecikleri hareketlidir. Bu hareketi katı

Detaylı

FEN BİLİMLERİ Ünite 6 - Test 1

FEN BİLİMLERİ Ünite 6 - Test 1 8.sınıf FEN BİLİMLERİ Ünite 6 - Test Maddenin Halleri (Özısı). Aşağıda özısı ile ilgili bir şema verilmiştir. J / g J / g. C birimi 2. Madde Özısı (cal/g c) Demir,5 Krom,2 Alüminyum,27 Radyotör özısı sembolü

Detaylı

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I FİZİKSEL VE KİMASAL TEPKİMELER I Maddenin yapısındaki değişmeleri Fiziksel değişmeler Kimyasal değişmeler Çekirdek olayları şeklinde sınıflandırabiliriz. FİZİKSEL DEĞİŞMELER Fiziksel tepkimeler, maddenin

Detaylı

ERİME VE KAYNAMA NOKTASI TAYİNİ DENEYİ

ERİME VE KAYNAMA NOKTASI TAYİNİ DENEYİ 1 1 ERİME VE KAYNAMA NOKTASI TAYİNİ DENEYİ TEORİK BİLGİ: Organik kimyada, bileşikleri tanımak için bazı fiziksel özelliklerin bilinmesi gerekir. Bu bilgiler o maddenin saflığı hakkında da bilgi verir.

Detaylı

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler.

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler. SAF MADDE: Aynı cins atom ya da moleküllerden oluşmuş maddelere, saf medde ÖR. Elementler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. Bileşikler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı

Detaylı

Ünite: 4. Isıtılan aynı cins maddelerdeki sıcaklık değişimi; ısıtılma süresine, madde miktarına, ısıtıcı gücüne veya ısıtıcı sayısına bağlıdır.

Ünite: 4. Isıtılan aynı cins maddelerdeki sıcaklık değişimi; ısıtılma süresine, madde miktarına, ısıtıcı gücüne veya ısıtıcı sayısına bağlıdır. 5. FÖY FE BİİERİ madde ve EDÜSTRİ GS eler Öğreneceğiz? 2 Ders Saati ÖZ ISI Isı--ütle İlişkisi Öz Isı Isı--ütle İlişkisi Isıtılan aynı cins maddelerdeki sıcaklık değişimi; ısıtılma süresine, madde miktarına,

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

GENEL KİMYA. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi GENEL KİMYA Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Kimya Nedir? Kimya, evrendeki bütün maddelerin doğasını ve davranışını inceleyen ve böylelikle elde edilen

Detaylı

SAF MADDE VE KARIŞIMLAR

SAF MADDE VE KARIŞIMLAR Bazı maddeler tek çeşit maddeden oluşur, yapısında kendinden başka madde içermez. Böyle maddelere saf madde denir. Örneğin tuzun yapısında sadece tuz maddesi bulunur, tuzun en küçük parçası yine tuzdur.

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

KARIŞIMLAR AYRILABİLİR Mİ? Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

KARIŞIMLAR AYRILABİLİR Mİ? Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi KARIŞIMLAR AYRILABİLİR Mİ? Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi www.wordpress.com KARIŞIMLAR AYRILABİLİR Mİ? Bir karışımı oluşturan maddeler, kendi özelliklerini kaybetmezler. Bu nedenle karışımdaki

Detaylı

KARIŞIMLAR. Karışımların Ayrılması

KARIŞIMLAR. Karışımların Ayrılması KARIŞIMLAR Karışımların Ayrılması Günlük yaşamda kullandığımız eşyaların, giydiğimiz kıyafetlerin, yediğimiz yiyeceklerin, içtiğimiz suyun hepsi birer karışımdır. Nehir, göl, baraj sularını doğal haliyle

Detaylı

5/31/2011. Termometrelerdeki sıcaklık değerlerini birbirine dönüştürmek için,eşitlikleri kullanılabilir.

5/31/2011. Termometrelerdeki sıcaklık değerlerini birbirine dönüştürmek için,eşitlikleri kullanılabilir. Bir buz kalıbını güneş ışınlarının geldiği yere koyduğumuzda eridiği, yazın elektrik tellerinin sarktığı, yeterince ısı alan suyun kaynadığı, kışın ise bazı yerlerde suların donduğu görülür. Yani kısaca

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1.

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca GAZLAR-1. GAZLAR-1 Gazların Genel Özellikleri Maddenin en düzensiz hâlidir. Maddedeki molekül ve atomlar birbirinden uzaktır ve çok hızlı hareket eder. Tanecikleri arasında çekim kuvvetleri, katı ve sıvılarınkine

Detaylı

Maddeyi Oluşturan Tanecikler-Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı. Maddeyi Oluşturan Tanecikler- Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı

Maddeyi Oluşturan Tanecikler-Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı. Maddeyi Oluşturan Tanecikler- Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı Maddeyi Oluşturan Tanecikler- Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı a) Saf Madde Kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan, ayırt edici özellikleri bulunan ve bu ayırt edici özellikleri sabit olan

Detaylı

Hâl Değişimi. 3. a) (0-t 1

Hâl Değişimi. 3. a) (0-t 1 Alıştırmalar 1. a) sıcaklık( C) 7 3 1 ÇÖZÜMLER buhar 5 1 15 ısı(cal) Kütlesi 5 gram olan K sı, 5 cal ısı aldığında sıcaklığı 3 1 = 2 o C değiştiğinden öz ısısı, Q = m.c 5 = 5.c.2 c =,5 cal/g. C olur. b)

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 2013 - S A M S U N DAMITMA (DİSTİLASYON) Distilasyon, bir sıvının ısıtılması ve buharlaştırılmasından oluşmaktadır ve buhar bir distilat ürünü oluşturmak için

Detaylı