10 13 Haziran 2013 Kemer, Antalya - Türkiye PROGRAM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10 13 Haziran 2013 Kemer, Antalya - Türkiye PROGRAM"

Transkript

1 GEOMED Uluslararası Coğrafya Sempozyumu Haziran 2013 Kemer, Antalya - Türkiye PROGRAM

2 09 Haziran Pazar, / Begonvill Hall A Kayıt: 13:00-21:00 08:00-10:00 Kayıt 10 Haziran 2013, Pazartesi / Begonvill Hall A 10:00-10:30 AçılıĢ KonuĢmaları Prof. Dr. h. c. Ibrahim ATALAY (Symposium Chair) Prof. Dr. Abd Alla GAD (NARSS, Egypt) Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN (Rector - Dokuz Eylul University, Turkey) 10:30-11:00 AçılıĢ Kokteyli 11:00-12:00 Davetli Sunumlar Chair Davetli Sunumlar : Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN (Rector - DEU - Turkey) 11:00-11:20 Aromatic and Medicinal Plants in the East Mediterranean & Climate Change Prof. Dr. Münir ÖZTURK - Ege Üniversitesi 11:20-11:40 The Relationships Among Parent Material, Soil Formation and Forest Productivity in The Western Part of Taurus Mountains (SW Anatolia) Ibrahim ATALAY - Dokuz Eylül Üniversitesi Recep EFE - Balıkesir Üniversitesi 11:40-12:00 A Fifty Year Research Journey For Geographies of Turkiye: One Geographer s Longitudinal Quest Prof. Dr. William A. MITCHELL - Baylor University, Texas, USA 12:00-13:30 YEMEK ARASI 2

3 10 Haziran 2013, Pazartesi / Sardunya Hall SESSION 3 : Doç. Dr. Gülcan ÖZKAN 13:30-14:30 Köprüçay Yöresinde Yaban Hayvanların Habitat Tercihlerine Yönelik Gösterge Türler Halil SÜEL - Emrah Tagi ERTUĞRUL - ġengül AKSAN - Yasin ÜNAL - Doğan AKDEMĠR - Gökhan CENGĠZ - Hatice BAYRAK - Mustafa Önder ERSĠN - Ġdris OĞURLU - KürĢad OZKAN - Ġbrahim ÖZDEMĠR Kızıl Akbabanın (Gyps fulvus) Yer Seçimini Etkileyen Faktörlerin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi Yasemin ÖZTÜRK - Mehmet Ali TABUR Menengiç Meyvelerinin Yağ Asidi Bileşimleri Üzerine Ekolojik Faktörlerin Etkisi Gülcan ÖZKAN - Serkan GÜLSOY - KürĢad ÖZfKAN C1 ve C2 Karelerinde Fitoendemizm Olcay CEYLAN - Güven GÖRK 14:30-14:50 / Çay Kahve Molası : Doç. Dr. Türkan ALTIN 14:50-15:50 Türlerin Habitat Uygunluk Modellemesinde Kullanılabilecek Bazı Dolaylı Değişkenlere Ait Haritaların Oluşturulması (Buldan Yöresi Örneği) Ahmet MERT - Özdemir ġentürk - CoĢkun Okan GÜNEY - Doğan AKDEMĠR - KürĢad ÖZKAN Interpopulation Variation in Seed Germination of Lavandula stoechas in Relation to Fire Duygu Deniz KAZANCI - Çağatay TAVġANOĞLU Burdur Yöresi nde Asli Orman Ağaçlarının Gösterge Türleri Mehmet Güvenç NEGĠZ - Yunus ESER - Emre KUZUGÜDENLĠ - KürĢad ÖZKAN Chris - Proba Hiperspektral Uydu Görüntüleri ile Sulak Alanların Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi: Acıgöl (Denizli) Türkiye Muhittin KARAMAN - Murat BUDAKOĞLU - Damla U. AVCI - Emre ÖZELKAN - Suat TAġDELEN - Ali BÜLBÜL - Melda CĠVAġ 15:50-16:10 / Çay Kahve Molası 3

4 10 Haziran 2013 Pazartesi / Rose Hall SESSION 4 : Prof. Dr. Emrullah GÜNEY 13:30-14:30 Küresel Soğumada Dünya Savaşlarının Etkisi Serpil YILDIRIMOĞLU Malatya Havzası ve Çevresinde İklim Özelliklerinin Meyveciliğe Etkisi Ahmet TOPRAK - Murat SUNKAR - Ümmiye HATUN Çine (Aydın) İlçesinde Tarımsal Arazi Kullanımı Ali AYAYDIN - BarıĢ TAġ Öğrenen Turizm Bölgeleri Yaklaşımı ve Kent Turizmi / Öğrenen Turizm Bölgeleri, Kentler ve Kent Turizmine Kuramsal Yaklaşım Gözde EMEKLĠ 14:30-14:50 / Çay Kahve Molası : Doç. Dr. Ali KAVGACI 14:50-15:50 Sultan Dağları - Çarıksaraylar Yöresi nde Vejetasyon ile Yetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkiler Özdemir ġentürk - Musa Denizhan ULUSAN - Yunus ESER - Ali ġenol - KürĢad ÖZKAN Yetişme Ortamı Faktörlerine Bağlı Olarak Buldan Yöresinde Anadolu Karaçamı Meşcerelerinin Verimlilik Modellemesi Serkan GÜLSOY - Halil SUEL - Halil ÇELĠK - Serkan ÖZDEMĠR - KürĢad ÖZKAN Menengiç (Pistacia terebinthus L. subsp. palaestina (boiss.) Engler) Meyvelerinin Yağ Verimi ve Tokoferol Bileşimleri Üzerine Ekolojik Faktörlerin Etkisi Serkan GÜLSOY - Gülcan ÖZKAN - KürĢad ÖZKAN Taksonomik Çeşitlilik ile Bazı Yetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkiler (Yazılı Kanyon Tabiat Parkı Örneği) ġükran OĞUZOĞLU - Gamze SĠNPARĠ - KürĢad ÖZKAN 15:50-16:10 / Çay Kahve Molası 4

5 10 Haziran 2013, Pazartesi / Sardunya Hall SESSION 3 : Doç. Dr. Deniz EKİNCİ 16:10-17:10 Türkiye nin Akdeniz Kıyılarında Yağış Anomalilerinin Dönemindeki Durumu Yüksel GÜÇLÜ İklim Değişikliğinin Akdeniz İklimine Etkisi: Adana Örneği GülĢen KUM - Mehmet Ali ÇELĠK Türkiye de Minimum Sıcaklıklar ile Kuzey Atlantik Salınımı Arasındaki İlişkiler Okan BOZKURT - Ali ÖZDEMĠR Changes and Trends in Total Yearly Precipitation of Antalya Vicinity, Turkey Türkan ALTIN - Belma BARAK 1. GÜNÜN SONU 5

6 16:10-17:10 10 Haziran 2013 Pazartesi / Rose Hall SESSION 4 : Doç. Dr. Gözde EMEKLİ Başkentin Astana ya Taşınmasının Kazakistan İçin Önemi: Jeopolitik ve Demografi Ekseninde Bir Değerlendirme Mehmet ARSLAN Pınarbaşı ve Çevresinde Kültür Balıkçılığı Sevda ÇETĠNKAYA Balıkesir Merkez İlçede Ticari Büyükbaş Süt Hayvancılığı Ġbrahim AYDIN Gaziantep te Fonksiyonları Değişen Bir Geçici Yerleşme Şekli: Bağ Evleri Mehmet Emin SÖNMEZ 1. GÜNÜN SONU 6

7 09:00-10:00 11 Haziran 2013 Salı / Sardunya Hall SESSION - 7 : Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÜÇLÜ Türkiye de Büyükşehir Belediyesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik ve Düzenlemeler İçeren 6360 Sayılı Kanunun İdari Coğrafya Analizi 2012 Hulusi KARAGEL - Döndü ÜÇEÇAM KARAGEL Muğla nın Başka Mekânları Mustafa ERTÜRK - Mustafa GĠRGĠN - Ġlker AYSEL Likya Yolu Güzergâhı Fethiye Etabının Rekreasyon Olanakları ve Ekoturizm Kapsamında Değerlendirilmesi Zeynep R. BOZHÜYÜK ARDAHANLIOĞLU - Ġsmail ÇINAR 10:30-11:30 10:00-10:30 / Çay Kahve Molası : Prof. Dr. İhsan BULUT Place Names in Apprehending Landscapes and Human Nature Interactions in Serik, Antalya Meryem ATĠK - Abdurrahman KANABAKAN - Veli ORTAÇEġME İsçehisar İlçesinde Mermer Sanayisinin Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler Muammer ÇAKIR - BarıĢ TAġ Bir Siyasi Güç Olarak Saha ve Kafkas Siyasi Coğrafyasındaki Etkileri Murat ġahġn Deprem Tahmininde Bulutların Rolü Kadir SÜTÇÜ 11:30-12:00 / Çay Kahve Molası 7

8 11 Haziran 2013 Salı / Rose Hall SESSION - 8 : Yard. Doç. Dr. Hasan ÇUKUR 09:00-10:00 Işıklı Gölü ve Çevresinde Ekoturizm Yönetim Planı Sevgi TATAR (DÖNMEZ) - Mehmet Ali ÖZDEMĠR Erdek Körfezi Kuzey Kıyılarının Jeomorfoturizm Özellikleri Sümeyra KURT - Deniz EKĠNCĠ The Tourism Potential of Anamur District Tahsin TAPUR Sit Alanlarında Turizm Baskısı: Kelebekler Vadisi Örneği Zeynep R. BOZHÜYÜK ARDAHANLIOĞLU - Esra ÖZHANCI 10:00-10:30 / Çay Kahve Molası : Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ 10:30-11:30 Türkiye nin Akdeniz Kıyılarında Deniz Suyu Yüzey Sıcaklığı Anomalileri ( Dönemi) Yüksel GÜÇLÜ Klimatik Mevsim Süresine Göre Yağış Dağılışının Belirlenmesinde, Türkiye nin Kuzeydoğusu Örneği Fatma KAFALI YILMAZ Thornthwaite İklim Tasnifine Göre Rize ve Ardahan Örnekleri Fatma KAFALI YILMAZ - Özer YILMAZ Muğla Yöresi'nde Gözlenen Kuraklıkların ve Nemli Koşulların Doğal Çevreye Etkileri ve İklim Değişikliği Açısından Analizi Murat TÜRKEġ - Gökhan ALTAN 11:30-12:00 / Çay Kahve Molası 8

9 11 Haziran 2013, Salı / Sardunya Hall : Doç. Dr. Osman YILMAZ 12:00-13:00 Faik Sabri Duran ve Coğrafya Öğretimi Mustafa SAĞDIÇ - ġahin ORUÇ 21.Yüzyılın Başında Türkiye de İller Arası Net Göçlerle Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Arasındaki İlişkinin Coğrafi Ağırlıklı Regresyon İle Analizi Mustafa YAKAR The Changes in The Socio - Cultural and Economic Characteristics of Mining Cities due to Termination of Mineral Extraction in Turkey: A Case Study of Keçiborlu Rukiye ADANALI - Nevzat GÜMÜġ Zamantı Çayı Havzası Alternatif Ekoturizm Faaliyetleri ve Ekoturizm Rotaları S. Hilmi ġahġn - Nusret KOCA - Hakkı YAZICI 13:00-14:30 YEMEK ARASI SESSION - 11 : Doç. Dr. Mustafa ERTÜRK 14:30-15:30 Alaplı (Zonguldak) İlçe Merkezindeki Köylü Kadın Pazarları ve Köylü Kadınların Pazarlama Sürecinde Üstlendikleri Roller Üzerine Bir Deneme Döndü ÜÇEÇAM KARAGEL - Hulusi KARAGEL Türkiye de Yılları Arasında Coğrafya Dergilerinde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi Ercan TÜRKMEN - Recep AKSU Pazar Yeri Suç İlişkilerine Ödemiş Örneği Fatih AKÇA - BarıĢ TAġ Küçük Menderes Havzası nda Arazi Kullanımı ile Arazi Sınıflandırılması Arasındaki İlişkiler Ali Ekber GÜLERSOY - Nevzat GÜMÜġ - M. Emin SÖNMEZ - Gökhan GÜNDÜZOĞLU 15:30-16:00 / Çay Kahve Molası 9

10 11 Haziran 2013, Salı / Rose Hall : Doç. Dr. Gülpınar AKBULUT 12:00-13:00 Geoturizm Potential of Travertine Cones in the Surroundings of Bolluk Lake (Cihanbeyli - TURKEY) Ayla BOZDAĞ - Güler GÖÇMEZ Kahramanmaraş'ın Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Ersin Kaya SANDAL - Nadire KARADEMĠR - Mehmet TIRAġ Eğirdir de (Isparta) Yerli Halkın Ekoturizm Algılamaları Hilmi DEMĠRKAYA - Osman YILMAZ Sustainable Use of Geothermal Resources in Afyonkarahisar Province and Their Significance in Terms of Tourism Ġsmail KERVANKIRAN - Hüseyin KAYA 13:00-14:30 YEMEK ARASI SESSION - 12 : Prof. Dr. Erdal AKPINAR 14:30-15:30 Sürdürülebilir Tarım Kavramının, Türkiye de Tarım Turizmi (Agro-Turizm) ile İlişkisi Hasan SAYILAN Tourism Geography and Tourism Planning of Hazım Dağlı Natural Park (Yapraklı - Çankırı) Nurhan KOÇAN - Abdurrahman DĠNÇ - NeĢe YÜCESOY İklim Değişikliği ve Plansız Şehirleşmenin Giresun Şehrinde Yol Açtığı Sel Felaketleri Recep YURT The Use of Yoruk Migration Routes in The West of Antalya for Tourism Purposes Cemali SARI - Hilmi DEMĠRKAYA 15:30-16:00 / Çay Kahve Molası 10

11 11 Haziran 2013, Salı / Sardunya Hall : Doç. Dr. Hilmi DEMİRKAYA 16:00-17:00 İntiharlar Coğrafyası: Rusya Örneği Emin ATASOY Analyzing Spatial Variations in Landscape Pattern Using Landscape - Level Metrics Hakan ALPHAN - Nil ÇELĠK Functional Change and Alternative Tourism Potential in Kamışlı (Pozantı - Adana), A Rural Settlement Tülay ÖCAL Çevreye Duyarlı Konaklama Tesislerine Yönelik Sosyal Medyadaki Kullanıcı Yorumlarının Değerlendirilmesi Serkan BERTAN - Murat BAYRAM - Burçin KIRLAR 17:00-17:30 / Çay Kahve Molası : Doç. Dr. Hakan ALPHAN 17:30-18:30 Türkiye de Kentsel Dönüşüm Politikaları ve Uygulamaları Üzerine Coğrafi Değerlendirmeler: İzmir Örneği Güldane MĠRĠOĞLU - Arife KARADAĞ Seascape Visibility Assessment for Coastal Land Use Planning Hakan ALPHAN - Fizyon SÖNMEZ Küreselleşme Sürecinde Metropol Kentlerde Sosyal ve Mekânsal Ayrışmanın Bir Yansıması Olarak Güvenlikli Siteler Hatice TURUT - Arife KARADAĞ 2. GÜNÜN SONU 11

12 11 Haziran 2013, Salı / Rose Hall : Doç. Dr. Tevfik ERKAL 16:00-17:00 Kapadokya Yöresinde Balon Turizminin Coğrafi Esasları Ġhsan BULUT - Cabir ZEREN - Kadir YILDIZ Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Denizli İlinin Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi Serkan BERTAN Türkiye de Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmada, Entegre Havza Planlamasının Rolü ve Önemi Hasan SAYILAN İzmir İli Seferihisar İlçesinde Kıyı Kullanımının Mekansal Analizi ve Turizm Hüseyin KOÇAK - Deniz EKĠNCĠ 17:00-17:30 / Çay Kahve Molası : Prof. Dr. Özer YILMAZ 17:30-18:30 The Flood Risk of Yeşilırmak Basin, Turkey Türkan ALTIN Using GIS and Remote Sensing Technology to Determine Geographical Features of Watersheds, Example of Nilufer Creek Watershed Ufuk Fatih KÜÇÜKALĠ Erosion Analysis of Lower Asi River Basin (S Turkey) Using GIS Emre ÖZġAHĠN - Ahmet ATASOY Land Degradation on the Natural Environment in the Western Anatolia Hasan ÇUKUR 2. GÜNÜN SONU 12

13 12 Haziran 2013, Çarşamba / Sardunya Hall SESSION - 15 : Yrd. Doç. Dr. Barış TAŞ 09:00-10:00 Bakı Faktörünün Çataldağ ın Bitki Örtüsü Üzerindeki Etkisi Süleyman SÖNMEZ - Nilgün MACAR - Ali Ġlksen DEMĠRÖZER Kasnak Meşesi nin (Quercus vulcanica [Boiss. & Heldr. ex] Kotschy) Ekolojik Tolerans Alanının Kestirimine Yönelik Bir Çalışma Münevver ARSLAN - Rıza KARATAġ - ġ. Teoman GÜNER - Aydın ÇÖMEZ - Özdemir ġentürk - KürĢad ÖZKAN Kızılçamın (Pinus brutia) Batı Karadeniz Bölgesi ndeki Doğal Yayılışına Bir Örnek: Filyos Çayı Havzası (Karabük Yenice Arası) Mücahit COġKUN 10:00-10:30 / Çay Kahve Molası : Yrd. Doç. Dr. İskender DÖLEK 10:30-11:30 Eskişehir'de Hastanelerin Şehir İçi Mekansal Dağılışının CBS ile Değerlendirilmesi Derya KAHVECĠOĞLU CBS Kullanılarak Doğu Anadolu Bölgesinin Çığ Duyarlılık ve Risk Analizi Emre ÖZġAHĠN Ahmet ATASOY CBS Kullanarak Mekânsal Analiz Yöntemiyle Korkut (Muş) Heyelanlarının Dağılışlarının İncelenmesi Ġskender DÖLEK - Vedat AVCI İnternet Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Farklı Bir Katman Önerisi: DIV Katman Zekeriya Fatih ĠNEÇ - Erdal AKPINAR 11:30-12:00 / Çay Kahve Molası 13

14 12 Haziran 2013, Çarşamba / Rose Hall SESSION - 16 : Yrd. Doç. Dr. Nurettin ÖZGEN 09:00-10:00 Stakeholder Participation to Watershed Management: Case of Beyşehir Lake Basin Fadim YAVUZ - Tüzin BAYCAN Yerel Zemin Özelliklerinin Yerleşime Uygunluk Analizi: İskenderun Kenti Örneği Mehmet DEĞERLĠYURT Faylar Barajlar İlişkisinde Peri Çayı Sevda BAYRAM - Hüseyin BAYRAM Bağırsak Boğazı - Konya Recep BOZYĠĞĠT - ġenay GÜNGÖR 10:00-10:30 / Çay Kahve Molası : Yrd. Doç. Dr. Sevda ÇETİNKAYA 10:30-11:30 Erenler Dağı ve Çevresinde (Konya) Köy Altı Yerleşmeleri ġenay GÜNGÖR - Recep BOZYĠĞĠT Dipsiz Çay Vadisi nin (Akçadağ / Malatya) Jeopark ve Jeoturizm Potansiyeli Gülpınar AKBULUT - Ömer ÜNSAL Kadın Nüfusa Yönelik Etkileri Bakmından Zorunlu Göçler: Diyarbakır Örneği Nurettin ÖZGEN Opinions of Forestry Stakeholders Related to Socio-Economic Reasons of Forest Fires in Antalya Ufuk COġGUN 11:30-12:00 / Çay Kahve Molası 14

15 12 Haziran 2013, Çarşamba / Sardunya Hall : Yrd. Doç. Dr. Hakan KOÇ 12:00-13:00 Türliye (Hatay) - Suriye Sınırında Meydana Gelen Orman Yangınları Ahmet ATASOY - ReĢat GEÇEN Serik-Belek Ormanları ve Arazi Kullanımındaki Değişimler Emin GÜZENGE Sahra Çölü Tozlarının Akdeniz Havzasına Etkisi (The Effect of The Sahara Desert Dusts Upon Mediterranean Basin) M. Taner ġengün - Kemal KIRANġAN Successional Patterns of Turkish Red Pine (Pinus brutia Ten.) Forests After Fire Ali KAVGACI 13:00-14:30 YEMEK ARASI SESSION 11 : Doç. Dr. Salih CEYLAN 14:30-15:30 Okul Öncesi Dönemde Çevre ve Doğa Sevgisi Kazandırma Yöntem ve Uygulamaları Yasin ÜNAL - Ġdris OĞURLU - Halil SÜEL Coğrafya Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Hakan KOÇ - Kadir KARATEKĠN Çevre Konularının Müzikle Öğretimine Yönelik Bir Model Sibel IġIK MERCAN - Mehmet EĞĠT Lise Öğrencilerine Çevre Bilincinin Kazandırılmasında Akademisyen Destekli Ekoloji Okuryazarlığı Eğitiminin Rolü: Enka Ekoloji Okuryazarlığı Yaz Kampı Projesi Örneği Tuba ERTEKĠN - ÇağdaĢ YÜKSEL 15:30-16:00 / Çay Kahve Molası 15

16 12 Haziran 2013, Çarşamba / Rose Hall : Doç. Dr. Emin ATASOY 12:00-13:00 Türkiye Toponimisinde Oluşum ve Gelişim Evreleri Emrullah GÜNEY İbni Haldun un Düşüncelerinin Coğrafi Bir Perspektifle İncelenmesi Ġlhan TURAN Kırsal Kalkınma Üzerinde Etkili Olan Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi: Batı Karadeniz Bölgesi Orman Köyleri Örneği Ufuk COġGUN 13:00-14:30 YEMEK ARASI SESSION 12 : Yrd. Doç. Dr. Mustafa SAĞDIÇ 14:30-15:30 Kahramanmaraş'a Depremsellik Bağlamında Zemin - Yerleşme İlişkisi Ersin Kaya SANDAL - Nadire KARADEMĠR Geoarcheological - Geomorphological Observations in Komana Ancient City (Tokat) and the Surrounding Area Bekir Necati ALTIN Jeomorfoloji - İnsan İlişkileri Açısından Türkiye'de Uygulamalı Jeomorfoloji Çalışmaları Tevfik ERKAL - BarıĢ TAġ 15:30-16:00 / Çay Kahve Molası 16

17 12 Haziran 2013, Çarşamba / Sardunya Hall : Doç. Dr. Raziye OBAN 16:00-17:00 Azerbaycan da ve Türkiye de Coğrafya Terimlerinin Ortak Kullanımı Emrullah GÜNEY Kırsal Toplumların Kalkınmasında Turizmin Önemi: Ağlasun(Burdur) Salih CEYLAN Hava Kirliliğinin Kronik Obstrüktif Akçiğer Hastalığına (KOAH) Etkisi: Karabük Örneği Mücahit COġKUN & Güzin KANTÜRK YĠĞĠT Amasra Turistik Yerleşiminde Kıyı Jeomorfolojisi Açısından Önemli Peyzaj Elemanlarının Analizi ve Sürdürülebilirliği Üzerine Değerlendirmeler Yeliz SARI NAYĠM 17:00-17:30 / Çay Kahve Molası : Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih KAYA 17:30-18:30 Reflection on Physical Geography of Rainfall Distribution within Mersin Province, Turkey Celalettin DURAN Burdur Gölü nde Seviye Düşüşleri ve Çözüm Önerileri Nurfettin KAHRAMAN* Şehir Deresi Havzası (İspir) Morfometrik Özelliklerinin Flüvyal Jeomorfoloji ve Bölgesel Tektonik Açısından Yorumu Atilla KARATAġ - Deniz EKĠNCĠ Mapping and Texture Properties of The Forest Soils Which Make up from Three Different Parent Materials (Northern Mersin City, Turkey Celalettin DURAN 20:00-22:00 : GALA YEMEĞİ 3. GÜNÜN SONU 17

18 12 Haziran 2013, Çarşamba / Rose Hall : Doç. Dr. Nurfettin KAHRAMAN 16:00-17:00 Çocukların Çevre Sorunlarını Çözme Yaklaşımları Tutku YALÇINKAYA - AyĢe ÇELĠKBAġ Doğa Eğitimlerinin Çevre ve Doğa Bilincine Katkıları Ide Projeleri Örneği ve Doğa Eğitiminde Merak Et, Öğren, Uygula Modeli Ġdris OĞURLU - Yasin ÜNAL - Halil SÜEL - Emrah Tagi ERTUĞRUL - Gökhan CENGĠZ A Content Analyses of the Graduate Dissertations with Experimental Designs in the Field of Geography Education Mehmet Fatih KAYA Coğrafya Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri Yılmaz GEÇĠT Sevilay DELĠHASAN 17:00-17:30 / Çay Kahve Molası : Yrd. Doç. Dr. Bekir Necati ALTIN 17:30-18:30 İlköğretim Öğrencileri Gözü ile Çevre ve Çevre Eğitimi AyĢe ÇELĠKBAġ - Tutku YALÇINKAYA - Köksal BANOĞLU Coğrafya Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Sosyal Bilimci Algısı Çağrı ÖZTÜRK DEMĠRBAġ Mücahit COġKUN Ormancılık Kültür Müzelerinin Çevre Eğitiminde Rolü ve Önemi Nejat ÇELĠK 20:00-22:00 : GALA YEMEĞİ 3. GÜNÜN SONU 18

19 POSTER PROGRAMI 10 Haziran 2013 Pazartesi / Poster Salonu POSTER OTURUMU 1 14:00 17:00 Investigation of Geoturizm Potential of Cihanbeyli - Yeniceoba (Konya - Turkey) Region Ayla BOZDAĞ - Güler GÖÇMEZ Küçükçekmece Lagününde Ekolojik Sorunlar Celal ġenol Deniz EKĠNCĠ A Geographical Outlook to Country Flags Alaattin KIZILÇAOĞLU Mavi Altın: Su Hüseyin BAYRAM Coğrafya Metodolojisi Kapsamında Araştırmalarda Konu Başlığı ve Anahtar Kelimelerin Belirlenmesi ve Önemi Hulusi KARAGEL - Döndü ÜÇEÇAM KARAGEL Asma Yaprağı Fotosentezinin Hiperspektral Yöntemlerle İncelenmesi ve Fotosenteze Duyarlı Bant Oranı İndislerin Geliştirilmesi Emre ÖZELKAN - Muhittin KARAMAN - Serkan CANDAR - Zafer COġKUN - Cankut ÖRMECĠ 09:00 12:00 1. GÜNÜN SONU 11 Haziran 2013 Salı / Poster Salonu POSTER OTURUMU 2 İstanbul İliin Anadolu Yakası Nasıl Oluştu? Jeomorfolojik Bir Değerlendirme (KB Türkiye) Emre ÖZġAHĠN - Deniz EKĠNCĠ Cement Fabrics, OSL Age and Subsurface Nature of Beachrock, Lake Iznik, NW Turkey Erdal ÖZTURA - Ahmet Evren ERGĠNAL - Yunus Levent EKĠNCĠ - Nafiye GÜNEÇ KIYAK - Alper DEMĠRCĠ - Muhammed Zeynel ÖZTÜRK - Mustafa AVCIOĞLU 19

20 Aynı Coğrafik Lokasyonda (Edremit Bölgesi) Yetiştirilen Zeytin Çeşitlerinden Elde Edilen Karasuların Fenolik Kompozisyonları Üzerine Çeşit Etkisinin Belirlenmesi A. DAĞDELEN - L. DALGIÇ - S. SERMET - S. AYDIN - S. ÇEVĠK - G. OZKAN Dünya ve Türkiye Ormanları Nejat ÇELĠK 14:00-17:00 11 Haziran 2013 Salı / Poster Salonu POSTER OTURUMU - 3 Coğrafik Lokasyonun Ayvalık Zeytinyağlarının Bazı Fizikokimyasal Kalite Parametreleri A. DAĞDELEN - S. ÇEVĠK - S. AYDIN - S. SERMET - L. DALGIÇ - G. OZKAN Türkiye Kırsal Arazi Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımında, Arazi Toplulaştırmasının Yeri ve Önemi Hasan SAYILAN The Change Process in The Rural Settlements Connectıng with Buca Raziye OBAN Alanya ve Manavgat ın Sıcaklık Özelliklerinin Karşılaştırılması Serkan SABANCI 09:00-12:00 2. GÜNÜN SONU 12 Haziran 2013 Çarşamba / Poster Salonu POSTER OTURUMU - 4 Fonksiyonel Açıdan Kars Şehri nde Hayvancılık Kadir TEMURÇĠN - Yolcu ALDIRMAZ Üniversitelerin Şehirlerin Sosyo, Ekonomik Özelliklerine Etkileri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği Mehmet Emin SÖNMEZ - Zafer BAġKAYA Çatacık Ormanlarında Bisiklet Safari Turu ve Doğa Sporları ile Ekoturizm İlişkisi Nejat ÇELĠK Gelecek Alan Kullanımlarının Tahmininde LUCIS Yönteminin Kullanımı B. Niyami NAYĠM Bolkar Dağları Döküntü Örtülü Buzulları Onur ÇALIġKAN - Gürcan GÜRGEN - Erkan YILMAZ - Serdar YEġĠLYURT 20

21 Geomorphological Evolution of the Coastal Zone between Edincik and Tahirova Ġsa CÜREBAL - Recep EFE - Abdullah SOYKAN - Süleyman SÖNMEZ 14:00-17:00 12 Haziran 2013 Çarşamba / Poster Salonu POSTER OTURUMU - 5 The Promotive Effect of Plant - Derived Smoke Extracts on Seed Germination of Mediterranean Lamiaceae Species ġükrü Serter ÇATAV - Köksal KÜÇÜKAKYÜZ - Kenan AKBAġ - Çağatay TAVġANOĞLU Dipsizgöl ve Dipsizgöl Şelalesi (Doğanşar-Sivas) Vedat KARADENĠZ Bandırma Limanı İnşaatının Kapıdağ Yarımadasının Güneydoğu Kıyılarının Değişimine Etkisinin Uzaktan Algılama ile Tespiti Emine GÜNOK 3. GÜNÜN SONU 21

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ Türk Coğrafya Kurumu TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ REVUE DE GÉOGRAPHIE TURQUE TURKISH GEOGRAPHICAL REVIEW TURKISCHE GEOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT 2014 İstanbul Sayı: 63 Sahibi Türk Coğrafya Kurumu adına Başkan Yrd.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/COĞRAFYA BÖLÜMÜ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/COĞRAFYA BÖLÜMÜ BARIŞ TAŞ E-Posta Adresi tas.baris@hotmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3762132626-7551 5062934711 Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğrenim Bilgisi Doktora 2000 1/2006 Yüksek

Detaylı

(2010)(Soykan, A., Sönmez, S., Cürebal, İ. ile birlikte). Edremit in Anıtsal ve Korunmaya Değer Ağaçları. Karakutu Yayınları. ISBN: 978-6051-200-06-4

(2010)(Soykan, A., Sönmez, S., Cürebal, İ. ile birlikte). Edremit in Anıtsal ve Korunmaya Değer Ağaçları. Karakutu Yayınları. ISBN: 978-6051-200-06-4 (2010) Biyocoğrafya (2.Basım). MKM Yayıncılık, ISBN 978-605 5911-21-8 Bitki ve Hayvanların yeryüzünde dağılışı ve bu dağılışa etki eden coğrafi faktörlerle birlikte alan bir çalışmadır. Canlıların ekosistem

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/COĞRAFYA BÖLÜMÜ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/COĞRAFYA BÖLÜMÜ BARIŞ TAŞ PROF. DR. E-Posta Adresi tas.baris@hotmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3762132626-7551 5062934711 Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğrenim Bilgisi Doktora 2000

Detaylı

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 5 MART DERS PROGRAMI

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 5 MART DERS PROGRAMI 2+2-0 Öğr. Gör. Ali Kemal YILMAZ AD-15 15:30-19:30 2+2-0 Öğr. Gör. Murat TÜRKAN AD-15 08:30-12:30 Rehberlik 2-0-0 Yrd. Doç. Dr. Eşref NURAL AD-15 13:30-15:30 Doç. Dr. Vedat AYAN AD-15 Doç. Dr. Selami YÜKSEK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği. Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği. Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Eren ŞENOL Adres: Giresun Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü. Telefon: 0 (454) 3105769 E- Posta: eren.senol@giresun.edu.tr Yüksek lisans eğitimimi "Boraboy'da

Detaylı

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ DÖRDÜNCÜ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 BALIKESİR KARDEŞLER TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. 2 BALIKESİR BATIKAN

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞI ANA Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY ( Bilim Başkanı ) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ens./Anabilim / Bilim Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlama Kentsel

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yılı Doğancan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı İ.Ö Mert ÖZAY Bilgisayar Programcılığı U.E.

Eğitim ve Öğretim Yılı Doğancan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı İ.Ö Mert ÖZAY Bilgisayar Programcılığı U.E. SIRA NO ÖĞRENCİ NUMARASI 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı ADI SOYADI PROGRAMI 1. 12330304 Doğancan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı İ.Ö. 2. 12330303 Mert ÖZAY Bilgisayar Programcılığı U.E. 3. 12330178 Kardelen

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ:10.01.2012 TOPLANTI SAYISI:285 TOPLANTIYA KATILANLAR Prof.Dr.Cahit BALABANLI Prof.Dr.İdris OĞURLU Prof.Dr.Mustafa AVCI Doç.Dr.Atila GÜL Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/ GÜN

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/ GÜN 9.08.206, Cuma Tanışma ve Oryantasyon Yaz okulu öğrencilerinin tanışması, çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma konularının verilmesi, görev ve sorumlulukların anlatılması. 2229 Ayrıntılı Etkinlik

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Nurdan KESER Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA FOTO Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

Dr. Nihal ÖZEL Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölüm Başmühendisi

Dr. Nihal ÖZEL Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölüm Başmühendisi ÖZGEÇMİŞ Dr. Nihal ÖZEL Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölüm Başmühendisi Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Pk:83 14001 Bolu; Türkiye Telefon: 90-374-2703562 Cep : 0 506 337 75 80

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Yılı Guz Dönemi Başvuru Sonuçları

Yılı Guz Dönemi Başvuru Sonuçları TÜRK UYRUKLU ÖĞRENCİLER 1 17*******02 HATİCE AKTAŞ Türkiye ALES-EA : 74,56 83,43 78,10 1.Kazandı 2 11*******34 ÖMER FARUK ŞAHİN Türkiye ALES-EA : 81,91 71,50 77,74 2.Kazandı 3 26*******60 Yavuz Selim Özeren

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı SIRA 696 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 21/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞİ YAPACAK PERSONELE AİT UYGULAMALI SINAV

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞLER. Adı Soyadı Üniversitesi Sonuç

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞLER. Adı Soyadı Üniversitesi Sonuç BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 3. YARIYIL NORMAL ÖĞRETİM Özlem EKĠNCEK Trakya ASIL Yasin KIZILKAYA Bilecik ġeyh Edebali ASIL Nurdan PIRTI Düzce ASIL Semir ASLAN Bilecik ġeyh Edebali YEDEK Ömer KOġAR Namık Kemal

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜH. BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜH. BÖLÜMÜ 1. GRUP OTURUM PROGRAMI Prof.Dr. Veysel ASLANTAŞ Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Nusret TOPRAK Ömer ÇOLAKOĞLU Arş. Gör. Asiye ULAŞ Arş. Gör. Demet ALICI KARACA Yer: Salon Sorumlusu: Bilgisayar Lab. Arş. Gör. Asiye

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 20 MAYIS 2018 PAZAR PROGRAMI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 20 MAYIS 2018 PAZAR PROGRAMI SERTİFİKA PROGRAMI 20 MAYIS 2018 PAZAR PROGRAMI Bölüm Dersler T-U-K Unvan Elemanı Derslik Pazar Akın ÇELİK Mustafa BAŞ Ali Kemal YILMAZ AD-18 Rehberlik 2+0+0 Abdullah KAVANOZ AD-18 2+2+0 İdris YILMAZ AD-18

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BAŞKANI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BAŞKANI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BAŞKANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SARAÇOĞLU Lisans Eğitimi: Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Erzurum, 1992. Yüksek

Detaylı

Yerel Yönetim - Harcama. Yerel Yönetim - Varlık Muhasebesi. Abdullah YAZICI. Yerel Yönetim - Harcama. Adem ÇORUH. Yerel Yönetim - Harcama

Yerel Yönetim - Harcama. Yerel Yönetim - Varlık Muhasebesi. Abdullah YAZICI. Yerel Yönetim - Harcama. Adem ÇORUH. Yerel Yönetim - Harcama Kullanıcı Birim-Sayfa Grubu Yetkileri Kullanıcı Adı Soyadı Birim Yetkileri Sayfa Grup Yetkileri Abdulkadir UZUNOĞLU Abdullah YAZICI Adem ÇORUH Adem TÜYLÜOĞLU Rize Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUÇLARI ŞEF SINAVA GİRDİĞİ KADRO UNVANI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUÇLARI ŞEF SINAVA GİRDİĞİ KADRO UNVANI HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUÇLARI ŞEF 1 LEVENT ARSLAN ŞEF 93,88 2 ADEM ÇEKER ŞEF 89,80 3 KENAN YAŞAR ŞEF 89,80 4 NUMAN ÇAKIR ŞEF 89,80 5 ÖMER KOÇ ŞEF 89,80

Detaylı

I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 12-15 Nisan 2012, Kemer, Antalya BİLDİRİ KİTABI Editörler Özkan TÜTÜNCÜ Nazmi KOZAK Ankara, Nisan 2012

Detaylı

A Grubu Güz Dönemi Dersleri D. KODU DERSİN ADI AKTS TUK SORUMLUSU

A Grubu Güz Dönemi Dersleri D. KODU DERSİN ADI AKTS TUK SORUMLUSU T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 16.06.2017 04 2017 04/01 0? Enstitü Kurulumuz 16.06.2017 tarihinde Enstitü

Detaylı

SINAV 122*****392 ABDULLAH GÖTÜRLER 567*****488 AHMET ARSLAN 338*****314 AHMET AYDOĞAN 440*****032 AHMET ÇETİN 504*****536 AHMET KARA

SINAV 122*****392 ABDULLAH GÖTÜRLER 567*****488 AHMET ARSLAN 338*****314 AHMET AYDOĞAN 440*****032 AHMET ÇETİN 504*****536 AHMET KARA 122*****392 ABDULLAH GÖTÜRLER 1 KATILDI BAŞARILI 567*****488 AHMET ARSLAN 2 KATILDI BAŞARILI 338*****314 AHMET AYDOĞAN 3 KATILDI BAŞARILI 440*****032 AHMET ÇETİN 4 KATILDI BAŞARILI 504*****536 AHMET KARA

Detaylı

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke 2011-SV-02-TR-LLP-02545 Kurtuluş KARAMUSTAFA Kayseri 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-04619 Zülkif DAĞLI İzmir 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-02559

Detaylı

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER SIRA 1 2 5 8 DAİRE BAŞKANLIĞININ ADI Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER Oduna Dayalı Orman Ürünleri Üretim Süreçleri Takip Sistemi Biyokütle

Detaylı

Yerel yönetimler, Kamu ve Sivil toplum kurum/kuruluşları, İşletmeler, Üniversiteler, Kooperatifler, birlikler

Yerel yönetimler, Kamu ve Sivil toplum kurum/kuruluşları, İşletmeler, Üniversiteler, Kooperatifler, birlikler Kalkınma İller Konu Başlığı Uygun Başvuru Sahipleri Son Başvuru Destek Üst Limiti (TL) Destek oranı (%) Ankara Ankara İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek

Detaylı

Dr. Nejat ÇELİK. Eğitim

Dr. Nejat ÇELİK. Eğitim Dr. Nejat ÇELİK Eğitim 2001 2006 İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak İlmi ve Ekoloji A.B.D. Doktor 1990 1994 İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı A.B.D. Peyzaj

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ACIPAYAM ÇAMLIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SORUMLULUK SINAVI PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM ACIPAYAM ÇAMLIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SORUMLULUK SINAVI PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ACIPAYAM ÇAMLIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SORUMLULUK SINAVI PROGRAMI Öğrenci No ŞİMDİKİ SINIFI Adı Soyadı Sınıfı Dersi Sınav Tarihi 1 130 (MUHASEBE VE 2 132 (MUHASEBE VE 3 157 (MUHASEBE

Detaylı

2011 YILI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

2011 YILI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü YILI YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hidrometeoroloji Şube Müdürlüğü HAZİRAN 212- ANKARA 1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

Sınav Salonu: Merkezi Derslik- 2. Kat- Hemşirelik Amfi-3

Sınav Salonu: Merkezi Derslik- 2. Kat- Hemşirelik Amfi-3 S.N Sınav Salonu: Merkezi Derslik- 2. Kat- Hemşirelik Amfi-3 ADI VE SOYADI A.BİLİM DALI 305 Mehmet ATEġ Eğitim Yönetimi ve Denetimi 306 Mehmet Bakır BÜTÜN Eğitim Yönetimi ve Denetimi 307 Mehmet BAL Eğitim

Detaylı

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Öğretim Üyesi Sayıları

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Öğretim Üyesi Sayıları ÜNİVERSİTE ADI DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Sayıları Tarihi PROFESÖR Dolu Kadro Yüzdelik ı Doçent DOÇENT DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Doktor ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 21.07.2010 11 13,41 15 18,29 56 68,29 ADANA ALPARSLAN

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı SIRA 696 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 22/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞİ YAPACAK PERSONELE AİT UYGULAMALI SINAV

Detaylı

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 21, ANKARA Özet 29 yılı sıcaklıkları normallerinin,9 C üzerinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

C.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

C.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI C.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2017-18 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Makine Müh. I. Öğretim ÖSYM MF-4 / DGS PUANI NOTLAR SONUÇ 1 Gökhan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. S. Hilmi ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. S. Hilmi ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. S. Hilmi ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Doç.Dr. MUSTAFA ERTÜRK

Doç.Dr. MUSTAFA ERTÜRK Doç.Dr. MUSTAFA ERTÜRK ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1969 İSKİLİP T: 25222744003307 F: mustafaerturk@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 00:18:51 00:17:46 2 141 ARGACHEW ASSEFA TOLA 21k ÜNYE BELEDİYE SPOR M-25 01:12:54 01:12:53 00:00:00 00:18:17 00:18:53 00:18:23 3 79

Detaylı

SİCİL NO SIRA NO T.C. KİMLİK NO AD SOYAD ÇALIŞTIĞI MÜD. GÖREVİ TARİH SAAT YER

SİCİL NO SIRA NO T.C. KİMLİK NO AD SOYAD ÇALIŞTIĞI MÜD. GÖREVİ TARİH SAAT YER SINAV TARİH-SAAT-YER SIRA T.C. KİMLİK AD SOYAD ÇALIŞTIĞI MÜD. GÖREVİ TARİH SAAT YER 1 1 336*****836 AYDIN YAVUZ PARK VE BAHÇELER MÜD. PARK TEMİZLİK GÖREVLİSİ 15.03.2018 09:30-12:30 2 2 600*****642 ALİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Coğrafi Bilimler Dergisi

Coğrafi Bilimler Dergisi Basılı / Print ISSN 1303-5881 Elektronik / Online ISSN 1308-9765 Coğrafi Bilimler Dergisi Cilt 15, Sayı 1, Nisan 2017 Volume 15, Number 1, April 2017 TÜCAUM Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi

Detaylı

UYGUN UYGUN GELMEDİ GELMEDİ UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN GELMEDİ UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN GELMEDİ UYGUN GELMEDİ. Adı Soyadı

UYGUN UYGUN GELMEDİ GELMEDİ UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN GELMEDİ UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN GELMEDİ UYGUN GELMEDİ. Adı Soyadı İLGİ: 01.01.2018 TARİH 30288 SAYILI ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞCİLERİNDEN SINAVDA BAŞARILI OLANLARIN SORUŞTURMASI 1 12**97***92 ABDULLAH GÖTÜRLER 2 56**03***88 AHMET ARSLAN 3 33**20***14 AHMET AYDOĞAN 4 44**87***32

Detaylı

Tez adı: Gümüşhane Şehir Coğrafyası (2001) Tez Danışmanı:(HAKKI YAZICI)

Tez adı: Gümüşhane Şehir Coğrafyası (2001) Tez Danışmanı:(HAKKI YAZICI) SERKAN DOĞANAY PROFESÖR E-Posta Adresi serkan.doganay@giresun.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 4543101290-5326434755 4543101287 Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler

Detaylı

OLİMPİK MİLLİ KONTENJANI

OLİMPİK MİLLİ KONTENJANI Sınavı Kazanan Erkek Adaylar Listesi (Masa Tenisi) 1. 366 65809321206 DENİZ KAŞIK 313,08 322,079 395,486 DİĞER 30 21 9 9,75 17,5 7,5 10,5 45,25 192,29 2. 205 37015455808 KADİR SEVEN 248,438 274,029 301,65

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ GRUP ADI: DİN KÜLTÜRÜVE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU: ATAKUM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. AHMET ÇAKIR : Cep Tel: Dahili: 036231211 (.) e-posta: 1 İSMAİL

Detaylı

Result List. # Pigeon Ring Pigeon Name Country Fancier Name Clocked Time Variation Time Speed 1 TR BURSA TURKIYE SPEKOV KARDESLER

Result List. # Pigeon Ring Pigeon Name Country Fancier Name Clocked Time Variation Time Speed 1 TR BURSA TURKIYE SPEKOV KARDESLER # Pigeon Ring Pigeon Name Country Fancier Name Clocked Time Variation Time Speed 1 TR-16-0170619 BURSA TURKIYE SPEKOV 08:26:50.29-1110,8 2 TR-16-0170509 BURSA TURKIYE DURALI BALIM 08:26:50.48 0d 00:00:00.19

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü B Blok Dışkapı/ANKARA 06100

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü B Blok Dışkapı/ANKARA 06100 Hanife AKÇA, Araştırma Görevlisi hmert@ankara.edu.tr +90312 596 15 84 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü B Blok Dışkapı/ANKARA 06100 Eğitim ve Akademik Deneyim Lisans:

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ 2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YABANCI DİL SINAVINA KATILACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ NO ADI/SOYADI Okul No Bölüm / Sınıf Sözlü Sınav (Speaking) Yer ve Tarihi 1 Utku

Detaylı

TABLO-3B. YGS Sonucuna Göre Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3B. YGS Sonucuna Göre Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Serik 100751478 Sahne ve Dekor Tasarımı YGS-5 16 16 273,15346 363,05724 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aksaray Sosyal Bilimler 100850576 Özel Güvenlik ve Koruma YGS-5 36 36 224,44147

Detaylı

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU Faaliyet Adı AKDENİZ, EGE,DOĞU ANADOLU,İÇ ANADOLU, KARADENİZ VE MARMARA BÖLGESİ BASKETBOL ŞAMPİYONASI Faaliyet Tarihi 20-23 EKİM 2014 Yeri Alanya Konaklama Yeri * Özkaymak Select Resort Otel 07410 Avsallar/Antalya

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK 2023 KONGRESİ

TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK 2023 KONGRESİ Türkiye nin Stratejik Vizyonu 2023 Stratejik Lokomotif Sektörler TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK 2023 PROGRAM ( TASLAK ) 1. GÜN 8 Mayıs 2014, Perşembe İstanbul Gönen Hotel 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.45 Açılış

Detaylı

D. KODU DERSİN ADI AKTS TUK SORUMLUSU EGT5037 Program Geliştirme ve Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERSOY

D. KODU DERSİN ADI AKTS TUK SORUMLUSU EGT5037 Program Geliştirme ve Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERSOY T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 17.06.2016 03 2016 03/01 0? Enstitü Kurulumuz 17.06.2016 tarihinde Enstitü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Haşim SÖMEK Doğum Tarihi ve Yeri: 14 Şubat 1980 Zonguldak Medeni Durumu: Evli ve bir erkek çocuk babası Öğrenim Durumu: Doktora Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Çiğdem BOGENÇ İletişim Bilgileri Ev Adresi Safranbolu/ Karabük İş Adresi Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksek Okulu PK 78050 Telefon - Mail - 2.Doğum Tarihi 15.08.1981 Doğum

Detaylı

Prof.Dr. Süheyla AKOVA

Prof.Dr. Süheyla AKOVA Prof.Dr. Süheyla AKOVA ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1963 İstanbul T: 212455570015761 F: balova@istanbul.edu.tr

Detaylı

HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE RESÜSİTASYON SEMPOZYUMU RESÜSİST - ADANA 16 MART 2019 SEMPOZYUM BAŞKANI

HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE RESÜSİTASYON SEMPOZYUMU RESÜSİST - ADANA 16 MART 2019 SEMPOZYUM BAŞKANI HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE RESÜSİTASYON SEMPOZYUMU RESÜSİST - ADANA 16 MART 2019 SEMPOZYUM BAŞKANI Dr. Öğr.Üyesi Azade SARI Paramedik Abdullah BALTACI SEMPOZYUM SEKRETERLERİ Prm. Fidan KURT

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

TÜRKİYE YÜRÜYÜŞ ŞAMPİYONASI VE MİLLİ TAKIM SEÇME YARIŞMALARI ANKARA

TÜRKİYE YÜRÜYÜŞ ŞAMPİYONASI VE MİLLİ TAKIM SEÇME YARIŞMALARI ANKARA TÜRKİYE YÜRÜYÜŞ ŞAMPİYONASI VE MİLLİ TAKIM SEÇME YARIŞMALARI ANKARA Yarışma Adı : Türkiye Yürüyüş Şampiyonası ve Milli Seçme Yarışmaları Mesafe : 0 Km Kategori : Büyük Erkekler (994 ve daha Büyükler) Yarışma

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI 30.12.2016 TARİHLİ İLANIMIZIN LARI : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Arkeoloji : Araştırma Görevlisi DİL T MEZUNİY E NOTU Günay Karahan 72,43454 70 82,96 93 21,73036 7 24,888 27,9 81,5184 ASİL KAZANDI Hikmet

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

MÜŞTERİ FİYATLARI ÇIKIŞ VARIŞ TON/TL TIR/TL KG/TL

MÜŞTERİ FİYATLARI ÇIKIŞ VARIŞ TON/TL TIR/TL KG/TL MÜŞTERİ FİYATLARI ÇIKIŞ VARIŞ TON/TL TIR/TL KG/TL 10-Avc ADANA 113,40 TL 2.948,40 TL 0,113 TL 10-Avc ANKARA 75,60 TL 1.965,60 TL 0,076 TL 10-Avc ANTALYA 106,05 TL 2.757,30 TL 0,106 TL 10-Avc BALIKESİR

Detaylı

Basketting List. Basket Date: :16:01 Total basket: 132

Basketting List. Basket Date: :16:01 Total basket: 132 # Pigeon Ring Pigeon Name Country Fancier Name State 1 TR-16-0170027 BURSA TURKIYE CINAR PARK 2 TR-16-0011442 BURSA TURKIYE BAYRAM KUL 3 TR-16-0024005 ISTANBUL TURKIYE UGUR OZKAYA 4 TR-16-0075442 GAZIANTEP

Detaylı

ÇIKIŞ VARIŞ TON/TL TIR/TL KG/TL

ÇIKIŞ VARIŞ TON/TL TIR/TL KG/TL MÜŞTERİ FİYATLARI ÇIKIŞ VARIŞ TON/TL TIR/TL KG/TL 10-Avc ADANA 118,65 TL 3.084,90 TL 0,119 TL 10-Avc ANKARA 78,75 TL 2.047,50 TL 0,079 TL 10-Avc ANTALYA 111,30 TL 2.893,80 TL 0,111 TL 10-Avc BALIKESİR

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Dr. MEHMET GÜRBÜZ

ÖZGEÇMİŞ Dr. MEHMET GÜRBÜZ ÖZGEÇMİŞ Dr. MEHMET GÜRBÜZ TC Kimlik No Doğum Yılı: 1969 Yazışma Adresi : Telefon : 344-2191319 Faks : 344-2191042 e-posta : KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Kahraman Maraş 46100 46100 Kahraman

Detaylı

D. KODU DERSİN ADI AKTS TUK SORUMLUSU

D. KODU DERSİN ADI AKTS TUK SORUMLUSU T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 05.01.2018 01 2011 01/01 05 Enstitü Kurulumuz 05.01.2018 tarihinde Enstitü

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİNİN ORTAK DERSLERİ İÇİN DERSLİKLER

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİNİN ORTAK DERSLERİ İÇİN DERSLİKLER 202-206 ile belirtilen derslikler 302-306 ile belirtilen derslikler 402-406 ile belirtilen derslikler 101-106 ile belirtilen derslikler TEKNOLOJİ FAKÜLTESİNİN ORTAK DERSLERİ İÇİN DERSLİKLER Mavi Anfi Yeşil

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL 80 19 LÜTFİYE TURAN 2 ASİL 14 108 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL 49 44 ALKAN BAHADIR 4 ASİL 32 22 FATMA KANDAZOĞLU 5 ASİL 16 74 AHMET ÖZDEMİR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Prof. Dr. Ali YILMAZ ın bilimsel çalışmaları (Ekim 2013)

Prof. Dr. Ali YILMAZ ın bilimsel çalışmaları (Ekim 2013) Prof. Dr. Ali YILMAZ ın Özgeçmişi: Uşak ta doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Uşak ta tamamladı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü nden mezun oldu. 1987 yılında Türkiye Faal

Detaylı

Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012

Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012 AGROMETEOROLOJİK ÜRÜN VERİM TAHMİNİ BÜLTENİ Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Bölümü Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUN OLEN VE DİPLOMASI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ MEZUNLARI OKUL NO ADI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUN OLEN VE DİPLOMASI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ MEZUNLARI OKUL NO ADI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUN OLEN VE DİPLOMASI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ 09.08. 2017 MEZUNLARI 201651501801 BARIŞ KAPLAN Bilgisayar Programcı BASIM AŞAMASINDA 201551501016

Detaylı

Spor Toto Salon Türkiye Yürüyüş Şampiyonası

Spor Toto Salon Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Yarışma Bilgileri Yarışma Adı : Yarışmanın Yapıldığı İl : İSTANBUL Kategori : U14 Erkek U16 Erkek U18 Erkek U20 Erkek Büyük Erkek 7 15 21 8 8 Tarih : 13 Ocak 2018 Katılan Sporcu Sayısı : 1.SERİ Büyük Rekor:

Detaylı

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap Trabzon Vakfıkebir. Etap NO A/Y BAŞVURU KONUT BAŞVURU NO ADI SOYADI BB NO BLOK TİPİ BLOK NO KAT NO B TİPİ + BAŞVURULAR - KONUTLAR ASİL 0 9,0E+ LÜTFİYE TURAN 9 B.KAT ASİL 0 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK B.KAT ASİL 9

Detaylı

KOMİSYONLAR GENEL LİSTESİ

KOMİSYONLAR GENEL LİSTESİ 1 KOMİSYONLAR GENEL LİSTESİ 2016-2017 -2018. 1-BURS KOMİSYONU (Kısmi Zamanlı, Yemek, Okul, TEV vb.) 1-Doç. Dr. Renan TUNALIOĞU (Dekan Yardımcısı) 2-Doç. Dr. Çiğdem KILIÇASLAN (Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent 4.Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 1986

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent 4.Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 1986 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı Recep YURT 2.Doğum Tarihi 05 Ağustos 1961 3.Unvanı Yardımcı Doçent 4.Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 1986 Y. Lisans Coğrafya

Detaylı

Sıra Numara Ad Soyad HW-1 Not(100p) ***9338 BARAN TELOGLU ***8722 BURCU ACEL ***8090 DUYGU KAYA ***0152 UTKU BESLI 63

Sıra Numara Ad Soyad HW-1 Not(100p) ***9338 BARAN TELOGLU ***8722 BURCU ACEL ***8090 DUYGU KAYA ***0152 UTKU BESLI 63 Sıra Numara Ad Soyad HW-1 Not(100p) 1 1081***9338 BARAN TELOGLU 0 2 1091***8722 BURCU ACEL 56 3 1195***8090 DUYGU KAYA 0 4 1218***0152 UTKU BESLI 63 5 1229***9354 MUHAMMED KARALAR 64 6 1236***1236 HASAN

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı Bölümüne Katılacak Aday Listesi

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı Bölümüne Katılacak Aday Listesi DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı Bölümüne Katılacak Aday Listesi Sayfa:1 Sıra No. Adı Soyadı Doğum Yeri ve Yılı 1 Muhammed İrşad Özkaynak Elazığ /

Detaylı