6. SINIF TÜM DERSLER SORU BANKASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6. SINIF TÜM DERSLER SORU BANKASI"

Transkript

1 6. SINIF TÜM DERSLER SORU BANKASI

2 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt: Ertem Basım Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Eskişehir Yolu 40. km. Başkent OSB 22. Cadde No: 6 Malıköy/ANKARA ISBN: Yayýnevi sertifika no: Matbaa sertifika no: Tüm haklarý saklýdýr. Bu yayýnýn hiçbir bölümü, telif hakký sahibinin önceden yazýlý izni olmaksýzýn tekrar üretilemez, bir eriþim sisteminde tutulamaz, herhangi bir biçimde elektronik, mekanik, fotokopi, kayýt ya da diðer yollarla iletilemez.

3 Türkçe İçindekiler 1 Sözcükte ve Sözcük Gruplarında Anlam Test 1 (Temel, Yan, Mecaz ve Terim Anlamlı Sözcükler, Yansıma Sözcükler) Test 2 (Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Soyut ve Somut Anlamlı Sözcükler) Test 3 (Deyimler, Atasözleri, İkilemeler ve Söz Sanatları) Sözcüğün Yapısı Test 1 (Sözcüğün Kökü) Test 2 (Yapım ve Çekim Ekleri) Test 3 (Yapılarına Göre Sözcükler) Cümlede Anlam Test 1 (Neden Sonuç, Amaç Sonuç, Koşul Sonuç ve Karşılaştırma Cümleleri) Test 2 (Öznel ve Nesnel Cümleler, Çeşitli Duygu ve Düşünceleri Bildiren Cümleler, Doğrudan ve Dolaylı Anlatım) Test 3 (Bağlama Ögeleri ve Yönlendirici İfadeler, Özdeyişler, Cümle Yorumu) Ses Bilgisi Test 1 (Ünlülerle İlgili Ses Olayları) Test 2 (Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları) Paragrafta Anlam Test 1 (Paragrafta Konu, Başlık, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler) Test 2 (Paragrafta Yapı ve Anlatıcı) Test 3 (Anlatım Yöntemleri) Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri Test 1 ( De, Mi ve Ki nin Yazımı) Test 2 (Yazım Kuralları ve Yazımı Karıştırılan Sözcükler) Test 3 (Noktalama İşaretleri) Zamirler Test 1 (Sözcük Hâlindeki Zamirler) Test 2 (Ek Hâlindeki Zamirler) Sözcük Türleri, Metin Türleri Test 1 (Edatlar, Bağlaçlar ve Ünlemler) Test 2 (Metin Türleri)... 88

4 Matematik 1 Sayılar ve İşlemler - Geometri Test 1 (Doğal Sayılarla İşlemler) Test 2 (Doğal Sayılarla İşlemler) Test 3 (Doğal Sayılarla İşlemler) Test 4 (Çarpanlar ve Katlar) Test 5 (Açılar) Sayılar ve İşlemler Test 1 (Oran) Test 2 (Kesirlerle İşlemler) Test 3 (Kesirlerle İşlemler) Test 4 (Kesirlerle İşlemler) Test 5 (Ondalık Gösterim) Test 6 (Ondalık Gösterim) Veri İşleme Test 1 (Veri İşleme) Test 2 (Veri İşleme) Sayılar ve İşlemler - Cebir Test 1 (Tam Sayılar) Test 2 (Tam Sayılar) Test 3 (Tam Sayılar) Test 4 (Cebirsel İfadeler) Test 5 (Cebirsel İfadeler) Geometri - Ölçme Test 1 (Alan Ölçme) Test 2 (Alan Ölçme) Test 3 (Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme) Test 4 (Sıvıları Ölçme) Test 5 (Çember)

5 Fen Bilimleri 1 Vücudumuzdaki Sistemler Test 1 (Vücudumuzdaki Sistemler) Test 2 (Vücudumuzdaki Sistemler) Test 3 (Vücudumuzdaki Sistemler) Kuvvet ve Hareket Test 1 (Kuvvet ve Hareket) Test 2 (Kuvvet ve Hareket) Test 3 (Kuvvet ve Hareket) Maddenin Tanecikli Yapısı Test 1 (Maddenin Tanecikli Yapısı) Test 2 (Maddenin Tanecikli Yapısı) Test 3 (Maddenin Tanecikli Yapısı) Işık ve Ses Test 1 (Işık ve Ses) Test 2 (Işık ve Ses) Test 3 (Işık ve Ses) Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Test 1 (Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme) Test 2 (Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme) Test 3 (Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme) Madde ve Isı Test 1 (Madde ve Isı) Test 2 (Madde ve Isı) Test 3 (Madde ve Isı) Elektriğin İletimi Test 1 (Elektriğin İletimi) Test 2 (Elektriğin İletimi) Test 3 (Elektriğin İletimi) Dünya mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş Test 1 (Dünya mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş) Test 2 (Dünya mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş) Test 3 (Dünya mız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş)

6 Sosyal Bilgiler 1 Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Test 1 (Sosyal Bilgiler Öğreniyorum) Test 2 (Sosyal Bilgiler Öğreniyorum) Test 3 (Sosyal Bilgiler Öğreniyorum) Yeryüzünde Yaşam Test 1 (Yeryüzünde Yaşam) Test 2 (Yeryüzünde Yaşam) Test 3 (Yeryüzünde Yaşam) İpek Yolu nda Türkler Test 1 (İpek Yolu nda Türkler) Test 2 (İpek Yolu nda Türkler) Test 3 (İpek Yolu nda Türkler) Ülkemizin Kaynakları Test 1 (Ülkemizin Kaynakları) Test 2 (Ülkemizin Kaynakları) Test 3 (Ülkemizin Kaynakları) Ülkemiz ve Dünya Test 1 (Ülkemiz ve Dünya) Test 2 (Ülkemiz ve Dünya) Test 3 (Ülkemiz ve Dünya) Demokrasinin Serüveni Test 1 (Demokrasinin Serüveni) Test 2 (Demokrasinin Serüveni) Test 3 (Demokrasinin Serüveni) Elektronik Yüzyıl Test 1 (Elektronik Yüzyıl) Test 2 (Elektronik Yüzyıl) Test 3 (Elektronik Yüzyıl)

7 İngilizce 1 After School Test 1 (After School) Test 2 (After School) Test 3 (After School) Yummy Breakfast Test 1 (Yummy Breakfast) Test 2 (Yummy Breakfast) Test 3 (Yummy Breakfast) A Day in My City Test 1 (A Day in My City) Test 2 (A Day in My City) Test 3 (A Day in My City) Weather and Emotions Test 1 (Weather and Emotions) Test 2 (Weather and Emotions) Test 3 (Weather and Emotions) At the Fair Test 1 (At the Fair) Test 2 (At the Fair) Test 3 (At the Fair) Vacation Test 1 (Vacation) Test 2 (Vacation) Test 3 (Vacation) Occupations Test 1 (Occupations) Test 2 (Occupations) Test 3 (Occupations) Detectives At Work Test 1 (Detectives At Work) Test 2 (Detectives At Work) Test 3 (Detectives At Work) Saving The Planet Test 1 (Saving The Planet) Test 2 (Saving The Planet) Test 3 (Saving The Planet) Democracy Test 1 (Democracy) Test 2 (Democracy) Yanıt Anahtarı

8 Sevgili Öğrenci, İyi bir eğitim, hayallerinizi gerçekleştirmeniz ve hedeflerinize ulaşmanız için en gerekli unsurlardan biridir. Elinizdeki bu yayın, derslerdeki başarınızı artırmaya yardımcı olacak temel ve seçici bir kaynaktır. Bu kitapta Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerine ait testler yer almaktadır. Bu testler, Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği öğretim programlarında yer alan kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Testler, ünitelerde yer alan konu başlıklarına göre düzenlenmiştir ve her testin ilgili olduğu konu başlığı belirtilmiştir. Bu özellik sayesinde elinizdeki kaynaktan en verimli biçimde yararlanacağınızı düşünüyoruz. Hayatın her aşamasında başarılı olmanız dileğiyle... Yazı Kurulu

9 Türkçe Ünite Konu Test Temel, Yan, Mecaz ve Terim Anlamlı Sözcükler, Yansıma Sözcükler Test 1 1 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Soyut ve Somut Anlamlı Sözcükler Test 2 Deyimler, Atasözleri, İkilemeler ve Söz Sanatları Test 3 Sözcüğün Kökü Test 1 2 Yapım ve Çekim Ekleri Test 2 Yapılarına Göre Sözcükler Test 3 Neden Sonuç, Amaç Sonuç, Koşul Sonuç ve Karşılaştırma Cümleleri Test 1 3 Öznel ve Nesnel Cümleler, Çeşitli Duygu ve Düşünceleri Bildiren Cümleler, Doğrudan ve Dolaylı Anlatım Test 2 Bağlama Ögeleri ve Yönlendirici İfadeler, Özdeyişler, Cümle Yorumu Test 3 4 Ünlülerle İlgili Ses Olayları Test 1 Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları Test 2 Paragrafta Konu, Başlık, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler Test 1 5 Paragrafta Yapı ve Anlatıcı Test 2 Anlatım Yöntemleri Test 3 De, Mi ve Ki nin Yazımı Test 1 6 Yazım Kuralları ve Yazımı Karıştırılan Sözcükler Test 2 Noktalama İşaretleri Test Sözcük Hâlindeki Zamirler Test 1 Ek Hâlindeki Zamirler Test 2 Edatlar, Bağlaçlar ve Ünlemler Test 1 Metin Türleri Test 2

10 ÜNİTE 1: Sözcükte ve Sözcük Gruplarında Anlam Test 1 Temel, Yan, Mecaz ve Terim Anlamlı Sözcükler 1. Hikâye söz cü ðü aþa ðý da ki le rin han gisin de di ðer le rin den fark lý bir an lam da kulla nýl mýþ týr? A) Sa ba hat tin Ali nin uzun hikâye le ri var dýr. B) Oku du ðu hikâye den çok et ki len miþ ti. C) Bu hikâye ler le be ni kan dý ra maz sýn. D) Ede bi ya tý mýz da hikâye önem li bir ye re sahip tir. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanmak sözcüğü diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? A) Öğretmen bu konunun dışında soru sorarsa yandık. B) Her yıl binlerce hektar orman yanıyor. C) Sobadaki odunlar birdenbire yandı. D) Çıkan yangında mahallenin bir bölümü yandı. 2. Aþa ðý da ki cümlelerin hangisinde te rim kul lanıl ma mýþ týr? A) Çiçeklerin kokusu her yere yayýlmýþtý. B) Dekorlarý taþýmak için sahneye çýktýk. C) Dergideki makale çok güzeldi. D) Bugün matematik dersinde üçgenleri iþledik. 3. Aþa ðý da ki cümlelerin han gi sinde per de söz cü ðü te mel an lam da kul lan ılmýþ týr? A) Perdede yeni yüzler görmek istiyoruz. B) Eve yeni perde ve örtü aldýk. C) Yaþlý kadýnýn gözüne perde inmiþti. D) Etrafýna perde çekmiþ, kimseyle görüþmüyor. 5. Týrmanmak sözcüðü aþaðýdakilerin hangisinde mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr? A) Þaþýrtýcý bir çeviklikle merdivenleri týrmandý. B) Bahçedeki sarmaþýklar evin üst katýna kadar týrmanýyordu. C) Maçtaki olaylar, saatler ilerledikçe týrmanýyordu. D) Çocuklar, kayanýn tepesine týrmandýlar. 6. Sınıf Tüm Dersler Soru Bankası / Türkçe 10

11 Temel, Yan, Mecaz ve Terim Anlamlı Sözcükler 6. Aþaðýdaki atasözlerinden hangisi hem gerçek hem mecaz anlamlýdýr? A) Doðru söz acýdýr. B) Yerin kulaðý vardýr. C) Büyük baþýn derdi büyük olur. D) Hamama giren terler. 8. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soğuk sözcüğü gerçek anlamýnýn dýþýnda kullanýlmýþtýr? A) Þimdi soðuk bir ayran olsa da içsek. B) Soðuk sularý içtiði için hastalanmýþ. C) Hava çok soðuk, sobayý yakalým. D) Onun bu kadar soðuk davranacaðýný düþünemedim. 9. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde boðaz sözcüðü mecaz anlamda kullanılmýþtýr? A) Kazaðýn boðazý çok darmýþ. B) Boðazýn soðuk sularýnda kayboldu. C) Boðazýndan kes de zayýfla biraz. D) Her sabah boðazdan geçen gemilere el sallardý. 7. I. Artýk eski bayramlarýn tadý yok. II. Þu ince kemerin fiyatýný soruyorum. III. Çok geniþ yürekli bir insandýr o. IV. Yazýdaki yanlýþlarý bir bir belirttim. Numaralanmýþ cümlelerin hangilerinde altý çizili sözcükler gerçek anlamýnýn dışında kullanýlmýþtýr? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV 10. Aþaðýdakilerin hangisinde yansýma sözcük yoktur? A) Odamýn camý þangýrt diye kýrýldý. B) Atýn kiþnemesi küçük çocuðu þaþýrttý. C) Mutfakta fýsýr fýsýr konuþuyorlardý. D) Karþýdaki dere þýrýl þýrýl akýyordu Sınıf Tüm Dersler Soru Bankası / Türkçe

12 Temel, Yan, Mecaz ve Terim Anlamlı Sözcükler 11. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde sözcüklerin tümü gerçek anlamda kullanılmýþtýr? A) Çiğ tavýrlarý herkesin canýný sýkmýþtý. B) Deniz tarafından tatlı bir meltem esiyordu. C) Karanlýk iþler çevirdiði anlaþýlýyordu. D) Masanýn üzerindeki çiçekleri çok beðendim. 14. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde yol sözcüðü mecaz anlamda kullanılmýþtýr? A) Bir yolunu bulursam ona gerçeði açýklayacaðým. B) Evin yolunu bulamayýnca beni aramaya karar vermiþ. C) Yolda bulduðum cüzdaný karakola teslim ettim. D) Demir yollarý yeniden bakýma alýndý. 12. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde aðýr sözcüðü gerçek anlamda kullanılmýþtýr? A) Bu aðýr sözlerin altýndan kalkamaz. B) Ýþ konusunda çok aðýr davranýyor. C) Aðýr paketleri taþýmakta hayli zorlandým. D) Yaptýðý þaka, aðýr havayý birden daðýtýverdi. 13. Açtýðý dükkan iþ yapmadý. Erik aðacý çiçek açmýþ. Radyoyu aç, haberleri dinleyelim. Kollarını açtı ve kızına sarıldı. Emekli parasýyla bankada hesap açtý. Verilen cümlelerde açmak sözcüðü kaç farklý anlamda kullanýlmýþtýr? A) 2 B) 3 C) 4 D) Yaðmur dünden beri durmaksýzýn yaðýyor. Bu cümledeki altý çizili sözcüðün cümleye kattýðý anlam aþaðýdakilerin hangisinde yoktur? A) Dinlenmek nedir bilmeden evi temizliyor. B) Her zaman ayný hatayý yapýyor. C) Bütün gün boyunca kitaplarýný düzenledi. D) Ara vermeden çalýþıp ödevini tamamladý. 6. Sınıf Tüm Dersler Soru Bankası / Türkçe 12

13 Temel, Yan, Mecaz ve Terim Anlamlı Sözcükler 16. Aþaðýdakilerin hangisinde yansýmadan türemiþ bir sözcük yoktur? A) Kadýnýn elbisesi salonun ışığında parladý. B) Elindeki vazo yere düþünce çatlamýþ. C) Sabah köpek havlamalarýyla uyandým. D) Dýþarýdan gelen týkýrtýlarý kimse duymamýþ. 19. I. Çayýn fiyatý bu yýl düþmedi. II. O, çok iyi bir doktora düþtü. III. Ankara ya daha kar düþmedi. IV. Paramýzýn deðeri son yýllarda düþtü. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde düþmek sözcüðü ayný anlamda kullanýlmýþtýr? A) I ve III B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV 17. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde göz sözcüðü yan anlamda kullanılmýþtýr? A) Boþu boþuna gözüme girmeye çalýþýyor. B) Birkaç iyilikle göz boyamayý düþünüyor. C) Bütün takýlarý elbise dolabýnýn gözüne saklamýþ. D) Onun tatlý sözleri etrafýndakilerin gözünü kör etmiþ. 18. Aþaðýdakilerin hangisinde taþ sözcüðü gerçek anlamda kullanýlmýþtýr? A) Ýnþaatýn dördüncü katýna kadar sýrtýmda taþ taþýdým. B) Niye söyleniyorsun, taþ attýn da kolun mu yoruldu? C) Senin için baðrýma taþ bastým, yaranamadým. D) O adam acýmasýzýn, taþ yüreklinin biridir. 20. At sýrtýnda yol bitmek bilmedi. Býçaðýn sýrtýyla kesmeye çalýþýyordu ekmeði. Daðýn sýrtýndaki kulübede yaþýyor. Kadýnýn sýrtýnda ince bir ceket vardý. Verilen cümlelerde sýrt sözcüðü kaç farklý anlamda kullanýlmýþtýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) Sınıf Tüm Dersler Soru Bankası / Türkçe

14 Test 2 1. Aþa ðý da ki cümlelerin hangisinde al tý çi zi li söz cük da ha ge nel kap sam lý dýr? A) Kü çük ço cuk me nek þe le ri ko par mýþ. B) Kir li lik can lý la rýn ya þa mý na za rar ve ri yor. C) Bit ki ler le bes le nen hay van lar var dýr. D) Çi çek le ri ko par ma yýn. di ye bir ta be la var dý. Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Soyut ve Somut Anlamlı Sözcükler 3. Aþa ðý da ki cümlelerin han gi sinde so ðuk söz cü ðü sý cak söz cü ðü nün kar þý tý olarak kul lan ılma mýþ týr? A) Çocuðun elleri soðuktan morarmýþtý. B) Her zaman böyle soðuk espriler yapardý. C) Bugün de hava çok soðuk olacak. D) Bardaktaki soğuk çayı bir dikişte içti. 4. Aþa ðý da ki cüm le le rin han gi sin de kar þýt an lam lý söz cük ler bir ara da kul la nýl mýþ týr? A) Es ki den te le fon lar pa ha lýy dý ama ar týk paha lý de ðil. B) Ya þam, ki mi in san lar için ko lay ol sa da ki mi le ri için zor dur. C) Ye me ði ba bam tuz lu, an nem tuz suz yerdi. D) Dün oku la git tim ama bu gün git me dim. 2. I. Da ima ak lým da ola cak sýn. II. En ký sa za man da gö rüþ mek is ti yo rum. III. Göz le rin de her za man o pa rýl tý yý gör mek is ti yo rum. IV. Ba zen geç mi þe öz lem du ya rýz. Numaralanmış cüm le le rin han gi le rin de altý çi zi li söz cük ler aynı an lam da kul la nýlmýþ týr? A) I ve III B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV 5. Aþa ðý da ki cümlelerin hangisindeki al tý çizi li sözcüğün ses te þi yok tur? A) Onun sol aya ðý çok kuv vet li dir. B) Bi zim ne fe si mi zi ke sen bu yol du. C) Saç la rý ný gü zel ce ör müþ tü. D) On da bi zi eleþ ti re cek yü rek yok tu. 6. Sınıf Tüm Dersler Soru Bankası / Türkçe 14

15 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Soyut ve Somut Anlamlı Sözcükler 6. Aþa ðý da ki cümlelerin han gi sin de kar þýt an lam lý söz cük ler bir ara da kul la nýl mýþ týr? A) Be nim dü zen li ol du ðum ka dar o dağınıktı. B) Ge le ce ðim de me si ne rað men hâlâ gelmedi. C) Ona arka çýktým ki kim se onu sa hip siz zannetmesin. D) Söz ya pý sý sað lam dý fa kat olay ör gü sü sað lam de ðil di. 8. Aþa ðý da ki cümlelerde al tý çi zi li söz cük lerden han gi si nin karþýt an lam lý sý yok tur? A) Emi nim siz le ri gü zel gün ler bek li yor. B) Dün sa bah pos ta cý nýn ge tir di ði zar fýn içi boþ tu. C) Sev gi üze ri ne uzun bir de ne me yaz dý. D) Sý ný fý mý za yeni ge len za yýf ama ya ký þýk lý bir çocuk tu. 9. Minibüse biner binmez kitabýný okumaya baþladý. Bu cümleye al tý çi zi li söz cü ðün kat tý ðý anlam aþa ðý da ki le rin han gi sin de var dýr? A) Ýçe ri gi rer gir mez onu sor du. B) Olur ol maz iþ le re bur nu nu so ku yor du. C) Si ne ma ya git mek için ale la ce le gi yin di. D) Haf ta so nu yap týk la rý ný bi ze bir çýr pý da anlat tý. 7. I. Çi çek le rin ya nýn da ot lar bit ti. II. Ýki kat yu ka rý da ba ba mýn ofi si var. III. Yaz dý ðý hikâye bi rin ci lik ödü lü al dý. IV. Yerinden çıkan raf, yere düştü. Nu ma ra lan mýþ cüm le lerin hangisinde al tý çi zi li söz cüğün eþ ses li si yok tur? A) I B) II C) III D) IV 10. Ço cuk iki gün den be ri aç tý. Ka pý yý uzun boy lu bi ri aç tý. Bu cüm le ler de al tý çi zi li söz cük ler ara sýnda ki an lam iliþ ki si aþa ðý da ki ler den han gisi dir? A) Eþ an lam lý lýk B) Ya kýn an lam lý lýk C) Eþ ses li lik D) Kar þýt an lam lý lýk Sınıf Tüm Dersler Soru Bankası / Türkçe

16 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Soyut ve Somut Anlamlı Sözcükler 11. Aþa ðý da ki al tý çi zi li söz cük ler den han gi si so yut an lam lý bir söz cük de ðil dir? A) Dükkândan dý þa rý ya ba lýk ko ku la rý ya yýlýyor du. B) Millî ma çý iz ler ken çok he ye can lan dým. C) Umut in san la rý ya þa ma bað lar. D) Aða be yin den kork tu ðu nu ona bel li etmedi. 13. I. Babaannem gençlik fotoğrafını çerçeveletmiş. II. Arkadaşlık ilişkileri bu yaşlarda çok önemlidir. III. Bir yıl daha oturursa vatandaşlık hakkı alacak. IV. Yıllardır bu duyguları böylesine hissetmiyordum. Numaralanmış cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük somut anlamlıdır? A) I B) II C) III D) IV 14. Sakýn geç kalma, erken gel. Bu cümledeki al tý çi zi li söz cük ler ara sýnda ki an lam iliþ ki si aþa ðý da kile rin han gisin de yok tur? A) Ka ran lýk bir ge ce den ay dýn lýk bir sa ba ha ge çiþ ti bu. B) Ba zen ba ba sý na pe der de di ði de ol du. C) Dýþ gö rü nüþ, içi mi zin ay na sý dýr. D) Genç, ih ti yar el ele ver miþ yü rü yor lar dý. 15. Þen olun çocuklar, bu keder gereksiz. 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır? A) Çocuk, kardeşine karşı kıskançlık hissetmiyordu. B) Bu çocuğa yardım edilmediğine göre insanlık ölmüş! C) Hava nemli, gökyüzünü kara bulutlar kaplamış. D) Annene karşı her zaman dürüst olmalısın. Bu cümledeki altý çizili sözcüðün eþ anlamlýsý, aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? A) Onu boþ yere oyalamaktan vazgeçsen iyi olur. B) Aðlamamak için kendini zor tutuyordu. C) Hemen her hastalýðýn altýnda üzüntü yatýyor. D) Öfke ile kalkan zararla oturur, demiþler. 6. Sınıf Tüm Dersler Soru Bankası / Türkçe 16

17 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Soyut ve Somut Anlamlı Sözcükler 16. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün sesteşi yoktur? A) Aldýðým papatyalar bir günde soldu. B) Zorlu bir çalýþmayla dönemi atlattýk. C) Kitabýn sonuna eklerin listesini yapmýþ. D) Yan komþumuz iki ay önce taþýndý. 19. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde genel anlamlý bir sözcük yoktur? A) Çocuk, evin neþe kaynaðýdýr. B) Kitap, insanýn en sadýk dostudur. C) Sporcularý taþýyan otobüs, geç kaldý. D) Aðaç, insanlarýn en önemli oksijen kaynaðýdýr. 17. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük diğerlerine göre daha özel anlamlıdır? A) Biyoloji dersinde sürüngenlerin özellikleri anlatýldý. B) Hayvanlarý koruma derneðine yüklü bir baðýþ yaptý. C) Ýnsan dýþýndaki canlýlarý korumak pek akla gelmiyor. D) Sirkte yýlanlarla ilginç bir gösteri yapýldý. 18. Aþaðýdaki sözcük çiftleriyle anlam iliþkisi bakýmýndan üçlü bir grup oluþturulduðunda hangisi dýþta kalýr? A) Aþaðý - Yukarý B) Ýniþli - Çýkýþlý C) Ýleri - Geri D) Uygun - Elveriþli 20. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük anlam bakýmýndan diğerleriyle benzer değildir? A) Buradaki taþları iyice parçaladý. B) Çocuk topraðý elleriyle ufalamýþ. C) Depodaki odunlarý kýsa kýsa kýydýlar. D) Gençler yine çimleri ezmiþler Sınıf Tüm Dersler Soru Bankası / Türkçe

6. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

6. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE 03 04 05 06 07 10 Gerçek, Mecaz, Yan ve Terim Anlam Eş Anlam, Zıt Anlam Eş Seslilik, Ortak kök Kelime Gruplarında Anlam Deyimler, İkilemeler Kelimeler Arası Anlam İlişkileri

Detaylı

ünite TÜRKÇE TEST 1 4. Aþaðýdaki çocuklardan hangisi terim kullanmamýþtýr? Dergideki makale çok güzeldi.

ünite TÜRKÇE TEST 1 4. Aþaðýdaki çocuklardan hangisi terim kullanmamýþtýr? Dergideki makale çok güzeldi. ünite 1 SÖZCÜKTE ANLAM TEST 1 1. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi daha genel kapsamlýdýr? Küçük çocuk menekþeleri koparmýþ. Çiçekleri koparmayýn. diye bir tabela vardý. Bitkilerle beslenen hayvanlar

Detaylı

2014 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI

2014 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI DENEME SINAVI FORMATI MYS DENEME SINAVI Soru dağılımı Türkçe 16 Türkçe 16 Matematik 16 Matematik 16 Fen Bilimleri 16 Fen Bilimleri 16 Sosyal Bilgiler 16 Sosyal Bilgiler 16 Din Kültürü ve Ahlak 16 Din 16

Detaylı

6. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

6. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 6. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

8. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

8. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 8. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 2014-2015 6. SINIF Yayın Planı 2014-2015 İÇİNDEKİLER 1- Bilgi Yolu Ders Anlatım Föyleri 2- Bilgi Yolu Soru Bankaları 3- Sınavlar BGS Düzey Belirleme Sınavları (DBS) BGS Düzey Kontrol Sınavları (DKS) BGS

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

7. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

7. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 7. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI 1 Planlama Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam 2 Cümlede Anlam 3 4 Metin Yorumu Yazım Kuralları ktalama İşaretleri 6 Kelime Yapısı 7 Sözcük Türleri ve Tamlama 6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Süresi (Ders

Detaylı

2. SINIF TÜM DERSLER SORU BANKASI

2. SINIF TÜM DERSLER SORU BANKASI 2. SINIF TÜM DERSLER SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt: Ertem Basım

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

5. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

5. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 5. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı Merhaba, Gezi Direnişi sürüyor. Devletin tüm sönümlendirme çabalarına rağmen direniş, yeni biçimler de alsa sürüyor, sürecek. Faşizme karşı biriken öfkenin patlaması, bu kadar kolay durdurulamayacak. Bu

Detaylı

6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama Kelime

Detaylı

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Resimleyen: Mustafa Delioğlu Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Resimleyen: Mustafa Delioğlu Can Sanat Yayınları Yapım, Dağıtım, Ticaret

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

6. SINIF II. DÖNEM BURSLULUK SINAVLARI / TÜRKÇE

6. SINIF II. DÖNEM BURSLULUK SINAVLARI / TÜRKÇE BURSLULUK SINAVLARI / TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

7. SINIF TÜRKÇE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 7. SINIF TÜRKÇE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK İÇİNDEKİLER Çarpanlara Ayırma 5 52 Polinomlar 53 100 İkinci Dereceden Denklemler 101 120 Karmaşık Sayılar

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Avrupa da en hýzlý yayýlan din, Ýslâm

Avrupa da en hýzlý yayýlan din, Ýslâm 43. yýla girerken ukâzim GÜLEÇYÜZ SAYFA 3 TE Geçmiþten geleceðe Yeni Asya uhalýl AKGÜNLER SAYFA 2 DE Türkiye de medya ve Yeni Asya ualý FERÞADOÐLU SAYFA 5 TE Asya nýn bahtý uraþýt YÜCEL SAYFA 5 TE Yeni

Detaylı

6. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

6. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Öğrenme Alanı 01 02 03 04 Anlam - I Anlam - II Anlam - III Anlam - IV Anlam Bilgisi - I (Kelimede Kelime Yapısı - I (Kök, Ek; İsim 22 Kökü, Ortak Kök; Çekim Ekleri, Yapım Ekleri) Kelime

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

SÖZCÜKLERİN ANLAM ÇERÇEVESİ

SÖZCÜKLERİN ANLAM ÇERÇEVESİ bilgi SÖZCÜKLERİN ANLAM ÇERÇEVESİ Sözcük, tek başına anlamı olan ya da bir anlam taşımasa da cümlede anlam kazanarak cümle kuruluşuna katkıda bulunan dil birimidir. Sözcükler, cümle içindeki kullanımlarına

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

Yeni Öğretim Programına Uygun. Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular

Yeni Öğretim Programına Uygun. Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular Türkçe 6 Yeni Öğretim Programına Uygun KAZANIM ODAKLI Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar:

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KAS TA MO NU LA HÝ KA SI ÜZERÝNE. Abdullah AYMAZ

KAS TA MO NU LA HÝ KA SI ÜZERÝNE. Abdullah AYMAZ KAS TA MO NU LA HÝ KA SI ÜZERÝNE Abdullah AYMAZ KASTAMONU LAHİKASI ÜZERİNE Copyright Şahdamar Yayınları, 2005 Bu kitaptaki metin ve resimlerin, tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Ýdeolojik bürokrasi hâlâ yerinde duruyor

Ýdeolojik bürokrasi hâlâ yerinde duruyor SABAHADDÝN AKSAKAL, CUMHURÝET AZARI ÞADÝ ALKILIÇ IN BÖLE DEDÝÐÝNÝ SÖLEDÝ Said Nursî fikir dünyasýnýn namusunu kurtardý Demokrat E ði tim ci ler Der ne ði ta ra fýn dan dü zen le nen Hiz met le Ýl gi li

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YÜKSEK LÝSANS ÖÐRENCÝSÝ EMRE AYHAN: JAPONLAR RÝSALE-Ý NUR U KENDÝLERÝNE YAKIN BULUYOR Muhammed Zorlu nun röportajý ELÝF te BEDÝÜZZAMAN TAKVÝMÝ IKTI DÜNYADA BÝR ÝLK OLAN BEDÝÜZZAMAN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 EKÝM 2010 CUMA / 75 Kr ASDER AÇIKLAMA YAPTI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 EKÝM 2010 CUMA / 75 Kr ASDER AÇIKLAMA YAPTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Hizmet Týr ý yoluna devam ediyor Ha be ri say fa 15 te www. bediüzzamanhizmettir.org YIL: 41 SA YI: 14.581 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı