AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU ETKİNLİK SAYISI SÜRESİ HESAPLAMA AÇIKLAMA. Ders İçi Süre (C) Ders Dişi Ön Çalışma (B)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU ETKİNLİK SAYISI SÜRESİ HESAPLAMA AÇIKLAMA. Ders İçi Süre (C) Ders Dişi Ön Çalışma (B)"

Transkript

1 MEF ÜNİVERSİTESİ TYYÇ ÇALIŞMALARI 1. KREDILENDIRME MEF Üniversitesi, Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) yi içsel ve tek kredi sistemi olarak kullanmaktadır. AKTS öğrenci merkezli bir sistem olup, öğrencinin yeterliliğini tanımlayan öğrenme kazanımları, beceri ve yetkinlikler elde etmesini gerektiren iş yüküne dayalıdır. AKTS de öğrencinin iş yükünü; derse hazırlık, derslere katılım, seminerler, bağımsız ve özel çalışma, projelerin hazırlığı, sınavlar gibi tüm planlanmış öğrenme aktivitelerini tamamlamayı gerektiren zamanlardan oluşmaktadır. Tam zamanlı eğitim programının yıllık öğrenci iş yükü, yaklaşık saat olmaktadır. AKTS de bir akademik yıl 60, bir yarıyıl 30 kredidir. Öyleyse, bir kredi ise yaklaşık çalışma saati anlamına gelmektedir. Akademik programların müfredat yapısı oluşturulurken, her ders için öngörülen iş yükü hesaplaması yapılmıştır. Örnek hesaplama aşağıdadır. AKTS / İŞ YÜKÜ TABSU ETKİNLİK SAYISI SÜRESİ HESAPLAMA AÇIKLAMA Kaç Hafta/Kaç Tane (A) Ders Dişi Ön Çalışma (B) Ders İçi Süre (C) Ders Dişi Pekiştirme (D) (E) Ders A*(B+C+D) Laboratuar vs A*(B+C+D) Ara Sınav (lar) A*(B+C+D) Ödev, Proje, Sunum A*(B+C+D) Final A*(B+C+D) Toplam İş Yükü 130 TOPLAM (E) Toplam İş TOPLAM Yükü/ (E)/25 Dersin AKTS Kredisi 5 YUVARLA Eğitim- öğretime başladıktan sonra, her dönem sonu tüm dersler için öğrenci iş yükü anketi uygulanacaktır ve anket sonuçlarına bağlı olarak gerekli düzeltmeler yapılabilir.

2 2. ÖĞRENME KAZANIMLARI 2.1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDISLIĞI LISANS PROGRAMI MEF ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDISLIĞI LISANS PROGRAMI ÖGRENME KAZANIMLARI 1. Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 2. Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama beceri ve yetkinliği. 3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar (örnek: ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar) altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama beceri ve yetkinliği. bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama beceri ve yetkinliği. 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma beceri ve yetkinliği. 5. İnşaat mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme yetkinliği; bireysel çalışma yetkinliği. 7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma yetkinliği; İngilizcede en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanma yetkinliği. 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme yetkinliği; teknik resim kullanarak iletişim kurma yetkinliği. 9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 10. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. 11. İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 12. İnşaat mühendisliğinin kabul görmüş temel alanlarının en az dördünde yeterlilik; inşaat mühendisliğinin kabul görmüş temel alanlarının en az ikisinde laboratuar deneyi yapabilme ve verileri yorumlayıp analiz edebilme becerisi; ders programında meslek eğitimiyle entegre biçimde yürütülen tasarım deneyimleri aracılığıyla kazanılmış inşaat mühendisliğinde tasarım beceri ve yetkinliği. 13. Türevsel denklemleri de içerecek biçimde matematik, olasılık hesapları ve istatistik, matematiğe dayalı fizik ve genel kimya konularında yeterlilik. 14. İş alma, pazarlık usulü ihale ya da kaliteye dayalı seçme süreçleri, bir projeyi tamamlamak için tasarımcı ve inşaatçıların nasıl etkileştikleri, yeterliliğin ve sürekli eğitimin önemi gibi mesleki uygulama meseleleri hakkında bilgi birikimi.

3 TYYÇ Mühendislik, Üretim Ve İşleme Temel Alanı LİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (LİSANS Eğitimi) EQF-LLL: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey BİLGİ BECERİLER Kuramsal - Olgusal Bilişsel -Uygulamalı 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. 2. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. 5. Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. MEF ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRENME KAZANIMLARI YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. 2. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 1. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 2. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 3. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. 4. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 5. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 6. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. 1. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 2. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır

4 3. Teknik resim kullanarak iletişim kurar. 4. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. Alana Özgü Yetkinlik 5. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. 1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. 2. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. 3. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. TYYÇ LİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (LİSANS Eğitimi) EQF-LLL: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düze MEF ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRENME KAZANIMLARI BİLGİ Kuramsal - Olgusal BECERİLER- Bilişsel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

5 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. Alana Özgü Yetkinlik Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

6 MEF ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. Yarıyıl AKTS 2. Yarıyıl AKTS GE 100 Üniversite Hayatına Giriş 1 MATH 106 Mühendislik için Yüksek Matematik II 6 CHEM 101 Genel Kimya I 4 PSYC 102 Fizik II 4 CHEM 101L Genel Kimya I Laboratuvar 1 PSYC 102L Fizik II Laboratuvar 2 CS 101 Bilgisayar Programlama 5 CE 106 Mühendislik Mekaniği- Statik 5 MATH 105 Mühendislik için Yüksek Matematik I 6 ENG 102 Akademik Amaçlı İngilizce II 4 PHYS 101 Fizik I 4 ECON 112 Mühendislik Ekonomisi 4 PHYS 101L Fizik I Laboratuvar 2 İnsani/Toplum Bilim Zorunlu Ders 5 ME 103 Teknik Resim 3 ENG 101 Akademik Amaçlı İngilizce I 4 TOPLAM 30 TOPLAM Yarıyıl AKTS 4. Yarıyıl AKTS MATH 212 Diferansiyel Denklemler 5 ME 301 Akışkanlar Mekaniği 5 CE 201 Mühendislik Mekaniği -Dinamik 5 CE 204 Mukavemet II 5 CE 203 Mukavemet I 5 CE 202 Geomatik 4 ME 205 Malzeme Bilimi 5 CE 206 Yapı Malzemesi 5 TURK 101 Türk Dili ve Edebiyatı 3 TURK 202 Türk Dili ve Edebiyatı II 3 HISTR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3 HISTR 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3 CE 207 İnşaat Mühendisliği için Jeoloji 4 CE 208 Zemin Mekaniği 5 TOPLAM 30 TOPLAM Yarıyıl AKTS AKTS CE 301 Hidrolik 5 6. Yarıyıl CE 303 Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği 5 CE 304 Temel Mühendisliği 5 CE 305 Yapı Statiği I 5 CE 306 Betonarme Yapılar I 5 BUS 101 İşletme I (Karar verme) 6 CE 308 Yapı Statiği II 5 MATH 224 Mühendisler için Olasılık ve İstatistik 5 HUM 300 Mühendislik Etiği 3 CE 307 Yapı İşletmesi 4 CE 310 Karayolu Mühendisliği 5 CE 312 Yapıda Sağlık ve Güvenlik 3 ENG 301 Teknik Yazım ve Sunum 4 TOPLAM 30 TOPLAM Yarıyıl AKTS 8. Yarıyıl AKTS CE 491 İnşaat Mühendisliği Tasarım Projesi 5 CE 402 Proje Yönetimi ve İş Hukuku 5 CE 401 Betonarme Yapılar II 5 ENTR 301 Girişimcilik 5 CE 403 Su Kaynakları 5 Seçimli İnşaat Mühendisliği Dersi 5 Seçimli Mühendislik Dersi 5 Seçimli İnşaat Mühendisliği Dersi 5 Seçimli Sosyal Bilim Dersi 5 Seçimli Mühendislik Dersi 5 CE 400 Staj 5 Seçimli Sosyal Bilim Dersi 5 TOPLAM 30 TOPLAM 30 Zorunlu Dersler 44 ECTS 200 Staj 1 ECTS 5 Seçmeli Dersler 6 ECTS 35 TOPLAM ECTS 240

7 MEF ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDISLIĞI LISANS PROGRAMI ÖGRENME KAZANIMLARI 0= ilgisi yok; 1= orta katki; 2= yuksek katki Zorunlu Dersler GE 100 CHEM 101 CHEM 101L CS 101 MATH 105 PHYS 101 PHYS 101L ME 103 ENG 101 MATH 106 PSYC 102 PSYC 102L CE 106 ENG 102 ECON 112 MATH 212 CE 201 CE 203 ME 205 TURK 101 HISTR 201 CE 207 ME 301 CE 204 CE 202 CE 206 TURK 202 HISTR 202 CE 208 CE 301 CE 303 CE 305 BUS 101 MATH 224 CE 307 CE 304 CE 306 CE 308 HUM 300 Üniversite Hayatına Giriş Genel Kimya I Genel Kimya I Laboratuvar Bilgisayar Programlama Matematik I Fizik I Fizik I Laboratuvar Teknik Resim Akademik Amaçlı İngilizce I Matematik II Fizik II Fizik II Laboratuvar Mühendislik Mekaniği- Statik Akademik Amaçlı İngilizce II Mühendislik Için Iktisat İnsani/Toplum Bilimler den herhangi 100- düzey dersi Differansiyael Denklemler Mühendislik Mekaniği - Dinamik Mukavemet I Malzeme Bilimi Türk Dili ve Edebiyatı I Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I İnşaat Mühendisliği için Jeoloji Akışkanlar Mekaniği Mukavemet II Geomatik Yapı Malzemesi Türk Dili ve Edebiyatı II Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zemin Mekaniği Hidrolik Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği Yapı Statiği I İşletmeye Giriş I (Karar verme) Mühendisler için Olasılık ve İstatistik Yapı İşletmesi Temel Mühendisliği Betonarme Yapılar I Yapı Sataiği II Mühendislik Etiği

8 CE 310 CE 312 ENG 301 CE 491 CE 401 CE 403 CE 400 CE 402 ENTR 301 Karayolu Mühendisliği İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Teknik Yazım ve Sunum İnşaat Mühendisliği Tasarım Projesi Betonarme Yapılar II Su Kaynakları Staj Proje Yönetimi ve İş Hukuku Girişimcilik Seçimlik Dersler CE 404 CE 406 CE 408 CE 410 CE 412 CE 414 Zemin Mekaniği Özel Konular Temel Mühendisliğinde Özel Konular Yapı Statiğinde Özel Konular Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Çelik Yapılar Şantiye Tekniği

9 2.1.2 ELEKTRIK- ELEKTRONIK MÜHENDISLIĞI LISANS PROGRAMI MEF ÜNİVERSİTESİ ELEKTRIK- ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRENME KAZANIMLARI Matematik, fen bilimleri ve elektrik- elektronik mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; elektrik- elektronik mühendisliği alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. Karmaşık elektrik- elektronik mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar - ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi - altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. Elektrik- elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. Elektrik- elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; İngilizcede en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanma becerisi. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. Elektrik- elektronik mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. Elektrik- elektronik mühendisliği uygulamalarının analizi ve tasarımı için zorunlu sinyal işleme, sayısal devre analizi, sayısal sistemler, elektronik devreler ve aygıtlar, sayısal sinyal işleme, elektromanyetik, sistemler ve kontrol dersleri ile genişlik, 16 adet alan seçmeli ders ile de bir veya birkaç konuda derinlik. Karmaşık elektrik ve elektronik cihazların, yazılımların, ve donanım ve yazılım içeren sistemlerin analizi ve tasarımı için gerekli, türev ve integral hesapları da içerecek biçimde matematik bilgisi, temel bilimler, bilgisayar programlama ve bilgisayar uygulamaları becerisi. Uygulamaları da içerecek biçimde olasılılık ve istatistik bilgisi, türevsel denklemler, lineer cebir, kompleks değişkenler ve ayrık matematik içerecek şekilde ileri matematik konularında bilgi birikimi.

10 TYYÇ Mühendislik, Üretim Ve İşleme Temel Alanı LİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (LİSANS Eğitimi) EQF- LLL: 6. Düzey QF- EHEA: 1. Düzey BİLGİ BECERİLER YETKİNLİKLER Kuramsal - Olgusal Bilişsel - Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. 2. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. 5. Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. 2. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 1. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 2. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 3. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. 1 MEF UNIVERSITESI ELEKTRIK- ELEKTRONIK MUHENDISLIGI LISANS PROGRAMI

11 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 4. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 5. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 6. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. 1. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 2. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır 3. Teknik resim kullanarak iletişim kurar. 4. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 5. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. 1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. 2. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

12 3. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. TYYÇ LİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (LİSANS Eğitimi) EQF- LLL: 6. Düzey QF- EHEA: 1. Düze 1 MEF UNİVERSITESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİ BECERİLER- Kuramsal - Olgusal Bilişsel - Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

13 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygula nması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

14 MEF UNİVERSITESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Adı AKTS Kodu Adı AKTS GE 100 Üniversite Yaşamına Hazırlık 1 MATH 106 Matematik II 6 COMP 101 Bilgisayar Programlama 5 PSYC 102 Fizik II 6 MATH 105 Matematik I 6 PSYC 102L Fizik II - Lab 6 PHYS 101 Fizik I 4 EE 102 EE için Hesaplama 6 PHYS 101L Fizik I - Lab 2 ENG 102 Akademik Amaçlı İngilizce II 4 ENG 101 Akademik Amaçlı İngilizce I 4 TURK 102 Türk Dili ve Edebiyatı II 3 TURK 101 Türk Dili ve Edebiyatı I 3 ECON 112 Mühendisler için Ekonomi 5 İTB Seviyesi III. Yarıyıl 5 Toplam Kredi 30 Toplam Kredi 30 İKİNCİ YIL IV. Yarıyıl Kodu Adı AKTS Kodu Adı AKTS MATH 107 Lineer Cebir 5 MATH 211 Differansiyel Denklemler 5 EE 201 İşaretler ve Sistemler 6 COMP 102 Nesne Tabanlı Programlama 6 EE 203 Sayısal Sistem Tasarımı 6 EE 202 Devre Analizi 5 MATH 201 Mühendisler için Olasılık 5 MATH 202 Mühendisler için İstatistik 4 HISTR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 3 HISTR 202 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 3 Seçmeli - Sosyal Bilimler 5 EE 200 Yaz Staj I 2 V Yarıyıl Seçmeli - Sosyal Bilimler Toplam Kredi 30 Toplam Kredi 30 ÜÇÜNCÜ YIL VI. Yarıyıl Kodu Adı AKTS Kodu Adı AKTS EE 301 Mikroelektronik Devreler ve Sistemler 5 EE 302 Sayısal İşaret İşleme 5 EE 303 Elektromanyetik Alanlar 5 EE 304 Sistemler ve Kontrol 5 BUS 101 İşletmeye Giriş (Karar Verme) 6 EE 306 Mikroişlemciler 5 ENG 301 Teknik Rapor Yazma ve Sunma 5 HUM 300 Mühendislik Etiği 3 Seçmeli- EE 4 EE 300 Yaz Stajı II 2 Seçmeli - Mühendislik 5 Seçmeli - Mühendislik 5 VII. Yarıyıl Seçmeli - Mühendislik Toplam Kredi 30 Toplam Kredi 30 DÖRDÜNCÜ YIL VIII. Yarıyıl Kodu Adı AKTS Kodu Adı AKTS EE 491 EE Bitirme Ödevi 5 Seçmeli EE 5 ENTR 301 Girişimcilik 5 Seçmeli EE 5 Seçmeli EE 5 Seçmeli EE 5 Seçmeli EE 5 Seçmeli - Mühendislik 5 Seçmeli - Mühendislik 5 Seçmeli - Mühendislik 5 Seçmeli- Sosyal Bilimler 5 Seçmeli Serbest 5 Toplam Kredi 30 Toplam Kredi Zorunlu Dersler Staj 2 4 Seçmeli Dersler TOPLAM AKTS 240

15 MEF ÜNiVERSİTESi ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERSLER/ÖĞRENME KAZANIMLARI: Zorunlu Dersler GE 100 Üniversite Yaşamına Hazırlık COMP 101 Bilgisayar Programlama MATH 105 Mühendisler için Cebir I PHYS 101 Fizik I PHYS 101L Fizik I - Lab ENG 101 Akademik Amaçlı İngilizce I TURK 101 Türk Dili ve Edebiyatı I MATH 106 Mühendisler için Cebir II PSYC 102 Fizik II PSYC 102L Fizik II - Lab EE 102 EE için Hesaplama ENG 102 Akademik Amaçlı İngilizce II TURK 102 Türk Dili ve Edebiyatı II ECON 112 Mühendisler için Ekonomi MATH 211 Lineer Cebir EE 201 İşaretler ve Sistemler EE 203 Sayısal Sistem Tasarımı MATH 221 Mühendisler için Olasılık ve İstatistik I HISTR 201 Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti MATH 212 Tarihinin Differansiyel temelleri Denklemler I COMP 102 Nesneye Dayalı Programlama EE 202 Devre Analizi HISTR 202 Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti COMP 200 Tarihinin Yaz Staj I temelleri II MATH 222 Mühendisler için Olasılık ve İstatistik EE 301 II Mikroelektronik Devreler ve EE 303 istemlerin Elektromanyetik Analizi BUS 101 Ticarete Giriş I (Karar Verme) ENG 301 Teknik Rapor Yazma ve Sunma EE 302 Sayısal İşaret İşleme EE 304 Sistemler ve Kontrol EE 306 Mikroişlemciler HUM 300 Mühendislik Etiği COMP 300 Yaz Stajı II EE 491 Bitirme Ödevi ENTR 301 Girişimcilik Seçmeli Dersler EE 321 İletişim Kuramı EE 341 Sayısal Elektronik EE 382 FPGA ile Sayısal Tasarımı EE 421 Görüntü ve Video İşleme EE 442 Sayısal Konuşma İşleme EE 423 Sayısal İletişim EE 424 Telsiz İletişim EE 425 Veri İletişimi EE 448 VLSI Tasarımı EE 465 Mikro- ElektroMekanik Sistem (MEMS) EE 481 Mikrodalga Kuramı EE 486 Antenler ve Propagasyon EE 488 Optik Fiber İletişimi EE 491 Elektrik iletim sistemleri

16 EE 492 EE 494 EE 499 COMP 324 COMP 464 COMP 479 Elektrik Enerjisi dağıtım sistemleri Güç sistemleri Bireysel Çalışma Bilgisayar Ağları Algılayıcı Ağları Gömülü Sistemler Seçmeli (İTB) Seçmeli (Mühendislik) Seçmeli(Sosyal Bilimler)

17 2.1.3 BILGISAYAR MÜHENDISLIĞI LISANS PROGRAMI MEF ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDISLIĞI LISANS PROGRAMI ÖGRENME KAZANIMLARI Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bilgisayar mühendisliği alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler. Bilgisayar mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. Bilgisayar mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; İngilizce'yi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanma becerisi. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının analizi ve tasarımı için zorunlu 35 ile genişlik, 15 adet alan seçmeli ders ile de bir veya birkaç konuda derinlik. Karmaşık donanım ve yazılım içeren bilgisayar sistemlerinin analizi ve tasarımı için gerekli, türev ve integral hesapları da içerecek biçimde matematik bilgisi, temel bilimler, bilgisayar programlama ve bilgisayar uygulamaları becerisi. Uygulamaları da içerecek biçimde olasılılık ve istatistik bilgisi, türevsel denklemler, lineer cebir, kompleks değişkenler ve ayrık matematik içerecek şekilde ileri matematik konularında bilgi birikimi.

18 TYYÇ Mühendislik, Üretim Ve İşleme Temel Alanı LİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (LİSANS Eğitimi) EQF- LLL: 6. Düzey QF- EHEA: 1. Düzey BİLGİ BECERİLER YETKİNLİKLER Kuramsal - Olgusal Bilişsel - Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. 2. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. 5. Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. 2. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 1. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 2. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 3. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. 1 MEF UNIVERSITESI BİLGİSAYAR MUHENDISLIGI LISANS PROGRAMI

19 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 4. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 5. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 6. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. 1. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 2. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır 3. Teknik resim kullanarak iletişim kurar. 4. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 5. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. 1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. 2. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

20 3. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. TYYÇ LİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (LİSANS Eğitimi) EQF- LLL: 6. Düzey QF- EHEA: 1. Düze 1 2 MEF UNİVERSITESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİ BECERİLER- Kuramsal - Olgusal Bilişsel - Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

21 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygula nması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

22 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Adı AKTS Kodu Adı AKTS GE 100 Üniversite Yaşamına Hazırlık 1 MATH 106 Matematik II 6 COMP 101 Bilgisayar Programlama 5 COMP 102 Nesne Tabanlı Programlama 6 MATH 105 Matematik I 6 MATH 107 Ayrık Matematik 6 PHYS 101 Fizik I 4 ENG 102 Akademik Amaçlı İngilizce II 4 PHYS 101L Fizik I - Lab 2 TURK 102 Türk Dili ve Edebiyatı II 3 ENG 101 Akademik Amaçlı İngilizce I 4 ECON 112 Mühendisler için Ekonomi 5 TURK 101 Türk Dili ve Edebiyatı I 3 İTB Seviyesi 5 Toplam Kredi 30 Toplam Kredi 30 III. Yarıyıl İKİNCİ YIL IV. Yarıyıl Kodu Adı AKTS Kodu Adı AKTS MATH 107 Lineer Cebir 5 COMP 202 Veritabanı Yönetim Sistemleri 5 COMP 201 Veri Yapıları ve Algoritmalar 6 COMP 204 Programlama Atölyesi 6 EE 203 Sayısal Sistem Tasarımı 6 COMP 206 Bilgisayar Mimarisi 5 MATH 201 Mühendisler için Olasılık 5 MATH 202 Mühendisler için İstatistik 4 HISTR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 3 HISTR 202 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 3 Seçmeli - Sosyal Bilimler 5 COMP 200 Yaz Stajı I 2 Seçmeli - Sosyal Bilimler Toplam Kredi 30 Toplam Kredi 30 V Yarıyıl ÜÇÜNCÜ YIL VI. Yarıyıl Kodu Adı AKTS Kodu Adı AKTS COMP 301 Programlama Dilleri 5 COMP 302 Yazılım Mühendisliği 5 COMP 303 Algoritma Analizi 5 COMP 304 İşletim Sistemleri 5 BUS 101 İşletmeye Giriş (Karar Verme) 6 EE 306 Mikroişlemciler 5 ENG 301 Teknik Rapor Yazma ve Sunma HUM 300 Mühendislik Etiği 3 Seçmeli (Bilgisayar) 5 COMP 300 Yaz Stajı II 2 Seçmeli (Mühendislik) 5 Seçmeli (Mühendislik) 5 Seçmeli (Mühendislik) Toplam Kredi 30 Toplam Kredi 30 VII. Yarıyıl DÖRDÜNCÜ YIL VIII. Yarıyıl Kodu Adı AKTS Kodu Adı AKTS COMP 401 Biçimsel Diller ve Otomatlar Kuramı 5 Seçmeli (Bilgisayar) 5 COMP 491 Bitirme Ödevi 5 Seçmeli (Bilgisayar) 5 ENTR 301 Girişimcilik 5 Seçmeli (Bilgisayar) 5 Seçmeli (Bilgisayar) 5 Seçmeli (Mühendislik) 5 Seçmeli (Bilgisayar) 5 Seçmeli (Mühendislik) 5 Seçmeli (Mühendislik) 5 Seçmeli (Serbest) 5 Toplam Kredi 30 Toplam Kredi Zorunlu Dersler Staj 2 4 Seçmeli Dersler TOPLAM AKTS 240

23 MEF ÜNiVERSİTESi BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERSLER/ÖĞRENME KAZANIMLARI Zorunlu Dersler GE 100 Üniversite Yaşamına Hazırlık COMP 101 Bilgisayar Programlama MATH 105 Matematik I PHYS 101 Fizik I PHYS 101L Fizik I - Lab ENG 101 Akademik Amaçlı İngilizce I TURK 101 Türk Dili ve Edebiyatı I MATH 106 Matematik II COMP 102 Nesne Tabanlı Programlama MATH 107 Ayrık Matematik ENG 102 Akademik Amaçlı İngilizce II TURK 102 Türk Dili ve Edebiyatı II ECON 112 Mühendisler için Ekonomi MATH 107 Lineer Cebir COMP 201 Veri Yapıları ve Algoritmalar EE 203 Sayısal Sistem Tasarımı MATH 201 Mühendisler için Olasılık HISTR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I COMP 202 Tarihinin Veritabanı temelleri Yönetim I Sistemleri COMP 204 Programlama Atölyesi COMP 206 Bilgisayar Mimarisi MATH 202 Mühendisler için İstatistik HISTR 202 Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti COMP 200 Tarihinin Yaz Stajı I temelleri II COMP 301 Programlama Dilleri COMP 303 Algoritma Analizi BUS 101 İşletmeye Giriş (Karar Verme) ENG 301 Teknik Rapor Yazma ve Sunma COMP 302 Yazılım Mühendisliği COMP 304 İşletim Sistemleri EE 306 Mikroişlemciler HUM 300 Mühendislik Etiği COMP 300 Yaz Stajı II COMP 401 Biçimsel Diller ve Otomatlar Kuramı COMP 491 Bitirme Ödevi ENTR 301 Girişimcilik Seçmeli dersler COMP 321 Bilgisayar Ağları COMP 325 Nesneye Dayalı Modelleme ve COMP 327 Tasarım Kullanıcı Arayüzü Tasarımı COMP 420 Programlama Dili Tasarımı COMP 424 Derleyici Tasarımı COMP 450 Yapay Zeka COMP 451 Veri Madenciliği COMP 460 Makina Öğrenmesi COMP 461 Bilgisayar Grafikleri COMP 462 Bilgisayar Ağı Programlama COMP 464 Web Programlama ve Internet COMP 466 Teknolojileri Robot Technologies Robot COMP 470 Mobil Uygulama Programlama Technologie COMP 472 Paralel ve Dağıtık Sistemler s COMP 479 Gömülü Sistemler

24 COMP 480 Bilgisayarla Görü COMP 481 Çoğulortam Hesaplama COMP 484 Algılayıcı Ağları COMP 499 Bireysel Çalışma EE 448 VLSI Tasarım Seçmeli (İTB) Seçmeli (Mühendislik) Seçmeli(Sosyal Bilimler)

25 2.1.4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI MEF ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖGRENME KAZANIMLARI 1. Matematik, fen bilimleri ve makina mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 2. Karmaşık makina mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama beceri ve yetkinliği. 3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar (örnek: ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar) altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama beceri ve yetkinliği. bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama beceri ve yetkinliği. 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma beceri ve yetkinliği. 5. Makina mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme yetkinliği; bireysel çalışma yetkinliği. 7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma yetkinliği; İngilizcede en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanma yetkinliği; teknik resim kullanarak iletişim kurma yetkinliği 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme yetkinliği. 9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 10. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. 11. Makina mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık adet zorunlu alan dersleri ile makina mühendisliği yelpazesinde genişlik, 4 adet alan seçmeli ders ile de bir veya birkaç konuda derinlik. 13. En az birinde derinlik kazanmak üzere kimya ve matematiğe dayalı fizik bilgisi; çok değişkenli matematik ve türevsel denklemleri de kapsayacak biçimde ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık. 14. Bu tür sistemlerin tasarım ve gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere hem ısıl sistemler hem de mekanik sistemler alanlarında çalışabilme becerisi.

26 TYYÇ Mühendislik, Üretim Ve İşleme Temel Alanı LİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (LİSANS Eğitimi) EQF- LLL: 6. Düzey QF- EHEA: 1. Düzey BİLGİ BECERİLER YETKİNLİKLER Kuramsal - Olgusal Bilişsel - Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. 2. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. 5. Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. 2. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 1. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 2. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 3. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. 4. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 5. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 6. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. 1. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 2. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır 3. Teknik resim kullanarak iletişim MEF ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖGRENME KAZANIMLARI

27 kurar. 4. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. Alana Özgü Yetkinlik 5. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. 1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. 2. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. 3. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. TYYÇ LİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (LİSANS Eğitimi) EQF- LLL: 6. Düzey QF- EHEA: 1. Düze MEF ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖGRENME KAZANIMLARI BİLGİ Kuramsal - Olgusal BECERİLER- Bilişsel - Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

28 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

29 MEF ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI 1 - GÜZ 1- BAHAR Kodu Adı AKTS Code Course Name AKTS GE 100 Üniversite Hayatına Giriş 1 MATH 211 Lineer Cebir 5 CHEM 101 Genel Kimya 4 ME 102 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 4 CHEM 101L Genel Kimya Laboratuarı 1 MATH 106 Mühendislik için Yüksek Matematik II 6 CS 101 Bilgisayar Programlama 5 PHYS 102 Fizik II 4 MATH 105 Muhendislik için Yüksek Matematik I 6 PHYS 102L Fizik II Laboratuarı 2 PHYS 101 Fizik I 4 ME 106 Mühendislik Mekaniği: Statik 5 PHYS 101L Fizik I Laboratuarı 2 ENG 102 AkademikAmaçlı İngilizce II 4 ME 101 Teknik Resim 3 TOTAL 30 TOTAL GÜZ 2 BAHAR Kodu Adı AKTS Kodu Adı AKTS MATH 212 Diferansiyel Denklemler 5 ME 301 Akışkanlar Mekaniği 5 ME 201 Mühendislik Mekaniği: Dinamik 5 ECON 112 Mühendislik için Ekonomi 4 ME 203 Mukavemet 5 MATH 224 Mühendislik için İstatistik 4 ME 205 Malzeme Bilimi 5 ME 206 Mühendislik Malzemeleri 5 TURK 101 Türk Dili ve Edebiyatı I 3 MATH 214 Sayısal Yöntemler 4 HIST 201 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I 3 TURK 102 Türk Dili ve Edebiyatı II 3 Zorunlu (Sosyal Bilimler) 4 HIST 202 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II 3 ME 200 Yaz Stajı I 3 TOTAL 30 TOTAL GÜZ 3 - BAHAR Kodu Adı AKTS Kodu Adı AKTS ME 306 Sistem Dinamiği ve Kontrol 5 ME 306 Mekanik Titreşimler 5 ME 303 Termodinamik 5 ME 308 Isı Transferi 6 ME 305 Makina Tasarımı 5 BUS 101 İşletmeye Giriş (Karar Verme) 6 EE 222 Devre Analizi 5 ME 304 Ölçme ve Değerlendirme 5 ME 309 İmal Usulleri 5 Seçmeli (Sosyal Bilimler) 5 ENG 301 Teknik Yazım ve Sunum 2 ME 300 Yaz Stajı II 3 HUM 300 Mühendislik Etiği 3 TOTAL 30 TOTAL GÜZ 4 - BAHAR Kodu Adı AKTS Kodu Adı AKTS ME 402 Tasarım Prensipleri 5 ME 402 Makina Mühendisliği Laboratuvarı 5 ME 491 Tasarım Projesi 5 ENTR 301 Girişimcilik 5 Seçmeli ME 5 Seçmeli ME 5 Seçmeli ME 5 Seçmeli ME 5 Seçmeli (Mühendislik) 5 Seçmeli (Mühendislik) 5 Seçmeli (Sosyal Bilimler) 5 Seçmeli (Sosyal Bilimler) 5 TOTAL 30 TOTAL 30 Zorunlu Dersler Stajlar 2 4 Seçmeli Dersler 9 45 TOPLAM AKTS 240

30 MEF ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERSLER/ÖĞRENME KAZANIMLARI Zorunlu Dersler OK 1 OK 2 OK 3 OK 4 OK 5 OK 6 OK 7 OK 8 OK 9 OK 10 OK 11 OK 12 OK 13 OK 14 GE 100 CHEM 101 CHEM 101L CS 101 MATH 105 PHYS 101 PHYS 101L ME 101 ENG 101 MATH 211 ME 102 MATH 106 PHYS 102 PHYS 102L ME 106 ENG 102 MATH 212 ME 201 ME 203 ME 205 TURK 101 HIST 201 ME 301 ECON 112 MATH 224 ME 206 MATH 214 TURK 102 HIST 202 ME 200 ME 306 ME 303 ME 305 EE 222 ME 309 ENG 301 HUM 300 ME 306 ME 308 BUS 101 ME 304 ME 300 ME 491 ME 402 ME 402 ENTR 301 Üniversite Hayatına Giriş Genel Kimya Genel Kimya Laboratuvarı Bilgisayar Programlama Muhendislik için Yüksek Matematik I Fizik I Fizik I Laboratuvarı Teknik Resim Akademik Amaçlı İngilizce I Lineer Cebir Bilgisayar Destekli Teknik Resim Muhendislik icin Yüksek Matematik II Fizik II Fizik II Laboratuvarı Mühendislik Mekaniği: Statik AkademikAmaçlı İngilizce II Diferansiyel Denklemler Mühendislik Mekaniği: Dinamik Mukavemet Malzeme Bilimi Türk Dili ve Edebiyatı I Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Zorunlu İnsani/Toplum Bilimler Dersi Akışkanlar Mekaniği Mühendislik için Ekonomi Mühendislik için İstatistik Mühendislik Malzemeleri Sayısal Yöntemler Türk Dili ve Edebiyatı II Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Yaz Stajı I Sistem Dinamiği ve Kontrol Termodinamik Makina Tasarımı Devre Analizi İmal Usulleri Teknik Yazım ve Sunum Mühendislik Etiği Mekanik Titreşimler Isı Transferi İşletmeye Giriş (Karar Verme) Ölçme ve Değerlendirme Yaz Stajı II Makina Mühendisliği Tasarım Projesi Tasarım Prensipleri Makina Mühendisliği Laboratuvarı Girişimcilik

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Ders Adı Tez Konularında Özel Çalışmalar Ders Kodu MECE 598 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 0 0 0 0 10 Ön Koşul

Detaylı

TYYÇ-HUKUK PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ HUKUK PROGRAMI YETERLİKLERİ/ÇIKTILARI BİLGİ PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11.

TYYÇ-HUKUK PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ HUKUK PROGRAMI YETERLİKLERİ/ÇIKTILARI BİLGİ PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11. TYYÇ -LİSANS EQF-LLL: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey BİLGİ YÖK Hukuk Temel Alanı Yeterlilikleri HUKUK PROGRAMI YETERLİKLERİ/ÇIKTILARI BİLGİ PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 1-Çeşitli hukuk disiplinlerine

Detaylı

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ BECERĠLER BĠLGĠ BĠLGĠ BECERĠLER TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ--TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ (Mimarlık ve Yapı) 1. İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı

Detaylı

TYYÇ-İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ-İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ TYYÇ -LİSANS EQF-LLL: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey BİLGİ YÖK Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YETERLİKLERİ/ÇIKTILARI BİLGİ PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4

Detaylı

A B C D E F G H I J K L M N O P Program Yeterlilikleri Temel Alan Yeterlilikleri (Sosyal ve Davranış Bilimleri

A B C D E F G H I J K L M N O P Program Yeterlilikleri Temel Alan Yeterlilikleri (Sosyal ve Davranış Bilimleri Beceri Bilişsel Uygulamalı Bilgi Kuramsal, Olgusal Bilgi Kuramsal, Olgusal Beceri Bilişsel Uygulamalı 1 2 3 4 5 6 7 Program Yeterlilikleri Temel lan Yeterlilikleri (Sosyal ve Davranış Bilimleri Türkiye

Detaylı

TYYÇ-PDR PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ-PDR PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ TYYÇ -LİSANS EQF-LLL: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey BİLGİ YÖK Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK PROGRAMI YETERLİKLERİ/ÇIKTILARI BİLGİ PÇ1 PÇ2

Detaylı

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapay Zeka MECE 441 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Ders Adı Termodinamik ve Isı Aktarımı Ders Kodu MECE 310 Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Akıllı Mekatronik Sistemler (MECE 404) Ders Detayları

Akıllı Mekatronik Sistemler (MECE 404) Ders Detayları Akıllı Mekatronik Sistemler (MECE 404) Ders Detayları Ders Adı Akıllı Mekatronik Sistemler Ders Kodu MECE 404 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektrik Mühendisliğine Giriş EE 234 Her İkisi 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

TYYÇ-BÖTE PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ-BÖTE PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) 6. Düzey (Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen

Detaylı

Staj II (EE 499) Ders Detayları

Staj II (EE 499) Ders Detayları Staj II (EE 499) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Staj II EE 499 Bahar 0 0 0 0 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

- İşitme engellilerin fiziksel, sosyal ve psikolojik özelliklerinin belirlenmesi

- İşitme engellilerin fiziksel, sosyal ve psikolojik özelliklerinin belirlenmesi DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Saat/Hafta T U İşitme Engellilerde 2 GÜZ 2 Egzersiz ve Spor Ön Koşul Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Eleman(lar)ı

Detaylı

TYYÇ- SİY. BİL. & ULUSLARARASI İLİŞ. (İNG.) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ- SİY. BİL. & ULUSLARARASI İLİŞ. (İNG.) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ TYYÇ -LİSANS EQF-LLL: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey BİLGİ YÖK Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI YETERLİKLERİ/ÇIKTILARI BİLGİ PÇ1 PÇ2

Detaylı

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Makina Teorisi MECE 303 Güz 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MECE 204 Dinamik Dersin

Detaylı

Otomotiv Mühendisliğinde Mekatronik (MECE 451) Ders Detayları

Otomotiv Mühendisliğinde Mekatronik (MECE 451) Ders Detayları Otomotiv Mühendisliğinde Mekatronik (MECE 451) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Otomotiv Mühendisliğinde Mekatronik MECE 451 Güz 3 0 0 3 4

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Genel Fizik II (PHYS 102) Ders Detayları

Genel Fizik II (PHYS 102) Ders Detayları Genel Fizik II (PHYS 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Fizik II PHYS 102 Her İkisi 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Numerik Analiz BIL222 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Robot Görme (MECE 445) Ders Detayları

Robot Görme (MECE 445) Ders Detayları Robot Görme (MECE 445) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Robot Görme MECE 445 Bahar 2 0 2 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

X X X X X X X X. (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi) BECERİLER

X X X X X X X X. (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi) BECERİLER TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ--TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ[1] Temel Alan Yeterlilikleri (Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri Temel Alanı Yeterlilikleri) BİLGİ 1.Tarım, Orman ve Su Ürünleri

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemleri (AVM429) Ders Detayları

Kalite Yönetim Sistemleri (AVM429) Ders Detayları Kalite Yönetim Sistemleri (AVM429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Kalite Yönetim Sistemleri AVM429 Seçmeli 3 0 0 5 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazılım Mühendisliği BIL304 6 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazılım Mühendisliği BIL304 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yazılım Mühendisliği BIL304 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

TYYÇ Program Yeterlilikleri Matrisi Oluşturma

TYYÇ Program Yeterlilikleri Matrisi Oluşturma TYYÇ Program Yeterlilikleri Matrisi Oluşturma TYYÇ de amaç TYYÇ nin düzeyler bazında sabit olan yeterlilikleri ile sistemdeki bölüm/program yeterlilikler ve kategorileri ile ilişkilendirmektir. TYYÇ nin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Algoritmalar ve Programlama Lab. II BIL104 2. 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze

Detaylı

Mikrodalga Devre Tasarımı (EE 434) Ders Detayları

Mikrodalga Devre Tasarımı (EE 434) Ders Detayları Mikrodalga Devre Tasarımı (EE 434) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mikrodalga Devre Tasarımı EE 434 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 310

Detaylı

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (MECE 104) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (MECE 104) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Teknik Resim (MECE 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Teknik Resim MECE 104 Bahar 2 0 2 3 4.5 Ön

Detaylı

- Elektroterapinin tanımı, kullanım amaçları, endikasyonları, kontraendikasyonları,

- Elektroterapinin tanımı, kullanım amaçları, endikasyonları, kontraendikasyonları, DERS BİLGİLERİ Saat/Hafta Dersin Adı Kodu Yarıyıl T U Elektroterapi Yöntemleri 2 GÜZ 1 Ön Koşul Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Eleman(lar)ı Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma BIL221 3 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Genel Kimya EEE

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Genel Kimya EEE DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Genel Kimya EEE120 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zrunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri BIL

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri BIL DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri BIL311 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

Yönetim Bilgi Sistemleri (AVM426) Ders Detayları

Yönetim Bilgi Sistemleri (AVM426) Ders Detayları Yönetim Bilgi Sistemleri (AVM426) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Yönetim Bilgi Sistemleri AVM426 Seçmeli 3 0 0 5 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS YAZ STAJI-2 CE

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS YAZ STAJI-2 CE DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS YAZ STAJI-2 CE 400 7 0+2+0 0 1 Ön KoĢul Dersleri AFE 132, İki CEXXX Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Beton Yapıların Dayanıklılığı CE

Beton Yapıların Dayanıklılığı CE DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Beton Yapıların Dayanıklılığı CE 422 7-8 3+0+0 3 5 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Kısıtlı Seçmeli Dersin

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

MATEMATİK BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS. Program Yeterlilikleri. Bölümün program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

MATEMATİK BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS. Program Yeterlilikleri. Bölümün program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: MATEMATİK BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS Bölümün program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: No 1 Alanındaki ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere 2 Alanında edindiği ileri düzeydeki

Detaylı

Radar Sistemleri (EE 404) Ders Detayları

Radar Sistemleri (EE 404) Ders Detayları Radar Sistemleri (EE 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Radar Sistemleri EE 404 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 301 Dersin Dili

Detaylı

Örgütsel Davranış (MGMT 206) Ders Detayları

Örgütsel Davranış (MGMT 206) Ders Detayları Örgütsel Davranış (MGMT 206) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Örgütsel Davranış MGMT 206 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk Dili II TD 102 2. 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

1) Programlama dillerinin temel kavramlarını öğrenir. 1,2,4 1

1) Programlama dillerinin temel kavramlarını öğrenir. 1,2,4 1 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Programlama Dilleri BIL204 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları

Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Görme EE 430 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 275, MATH

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İş Hukuku BIL411 7 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Uydu Haberleşmesi (EE 408) Ders Detayları

Uydu Haberleşmesi (EE 408) Ders Detayları Uydu Haberleşmesi (EE 408) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Uydu Haberleşmesi EE 408 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 301, EE 309

Detaylı

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 102 ) Ders Detayları

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 102 ) Ders Detayları Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 102 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş EE 102 Bahar

Detaylı

Mühendislik Ekonomisi Analizi (IE 305) Ders Detayları

Mühendislik Ekonomisi Analizi (IE 305) Ders Detayları Mühendislik Ekonomisi Analizi (IE 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mühendislik Ekonomisi Analizi IE 305 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım (EE 425) Ders Detayları

HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım (EE 425) Ders Detayları HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım (EE 425) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS HDL ile Gelişmiş Sayısal Tasarım EE 425 Her İkisi 2 2 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce III ENG201 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 & ENG102

Detaylı

Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları

Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sinyaller ve Sistemler EE 303 Güz 3 0 2 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i EE 206 (FD),

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ELEKTRİK TESİSLERİNDE KORUMA EEM

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ELEKTRİK TESİSLERİNDE KORUMA EEM DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ELEKTRİK TESİSLERİNDE KORUMA EEM 428 8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Önerilen Seçmeli Dersler Enerji İletim Sistemleri/ Elektrik Enerjisi Üretimi/Elektrik

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri II BIL310 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri II BIL310 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri II BIL310 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu /

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik İngilizce II BIL122 2. 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri BIL121 Teknik İngilizce I Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans

Detaylı

Proje Yönetimi (AVM424) Ders Detayları

Proje Yönetimi (AVM424) Ders Detayları Proje Yönetimi (AVM424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Proje Yönetimi AVM424 Seçmeli 3 0 0 5 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları

Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Rassal Modeller IE 324 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i IE 201 Olasılık ve İstatistik

Detaylı

Elektronik Devreler II (EE 313) Ders Detayları

Elektronik Devreler II (EE 313) Ders Detayları Elektronik Devreler II (EE 313) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Elektronik Devreler II EE 313 Güz 3 0 2 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i EE 212 Dersin

Detaylı

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAM HAKKINDA Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisleri askeri ve sivil ticari gemilerin, deniz yapıları da dahil olmak üzere, denizde yüzen bütün yapıların,

Detaylı

Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları

Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstriyel Ekonomi IE 415 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik İngilizce II EEE112 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Devre Analizi I (EE 209) Ders Detayları

Devre Analizi I (EE 209) Ders Detayları Devre Analizi I (EE 209) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Devre Analizi I EE 209 Güz 3 2 2 4 8.5 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 157 Dersin Dili Dersin

Detaylı

Matematik II (MATH 102) Ders Detayları

Matematik II (MATH 102) Ders Detayları Matematik II (MATH 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Matematik II MATH 102 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 101 Matematiksel Analiz

Detaylı

Müşteri İlişkileri Yönetimi (IE 422) Ders Detayları

Müşteri İlişkileri Yönetimi (IE 422) Ders Detayları Müşteri İlişkileri Yönetimi (IE 422) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Müşteri İlişkileri Yönetimi IE 422 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Mikroişlemciler (EE 208) Ders Detayları

Mikroişlemciler (EE 208) Ders Detayları Mikroişlemciler (EE 208) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Mikroişlemciler EE 208 Güz 3 2 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i COMPE 102 (FD) Dersin Dili

Detaylı

Mekatronik Bileşenler (MECE 302) Ders Detayları

Mekatronik Bileşenler (MECE 302) Ders Detayları Mekatronik Bileşenler (MECE 302) Ders Detayları Ders Adı Mekatronik Bileşenler Ders Kodu MECE 302 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

EK B: T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

EK B: T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ EK B: T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAM HAKKINDA Gemi İnşatı ve Gemi Makineleri Mühendisleri askeri ve sivil ticari gemilerin, deniz yapıları da dahil olmak

Detaylı

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Fizik I PHYS 101 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Havayolu ve Havaalanı Pazarlaması (AVM303) Ders Detayları

Havayolu ve Havaalanı Pazarlaması (AVM303) Ders Detayları Havayolu ve Havaalanı Pazarlaması (AVM303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Havayolu ve Havaalanı Pazarlaması AVM303 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri (AVM301) Ders Detayları

Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri (AVM301) Ders Detayları Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri (AVM301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri AVM301 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Elektronik Harp Sistemlerine Giriş (EE 411) Ders Detayları

Elektronik Harp Sistemlerine Giriş (EE 411) Ders Detayları Elektronik Harp Sistemlerine Giriş (EE 411) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Elektronik Harp Sistemlerine Giriş EE 411 Her İkisi 3 0 0 3 5

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Grafiklerine Giriş BIL443 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli /

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Mikroişlemciler BIL242 4 3+2 4 6 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Hasarlı Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi CE

Hasarlı Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi CE DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Hasarlı Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi CE 52 1 3+0+0 3 10 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Yüksek Lisans Seçmeli

Detaylı

Örüntü Tanıma (EE 448) Ders Detayları

Örüntü Tanıma (EE 448) Ders Detayları Örüntü Tanıma (EE 448) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Örüntü Tanıma EE 448 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Bilgi Teknolojileri ENF101 1. 4+0 4 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Bilgi Teknolojileri ENF101 1. 4+0 4 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Temel Bilgi Teknolojileri ENF101 1. 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Matematik I BIL

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Matematik I BIL DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matematik I BIL131 1 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Karar Destek Sistemleri (IE 444) Ders Detayları

Karar Destek Sistemleri (IE 444) Ders Detayları Karar Destek Sistemleri (IE 444) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Karar Destek Sistemleri IE 444 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Ağları I BIL305 5 3+2 4 6

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Ağları I BIL305 5 3+2 4 6 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Ağları I BIL305 5 3+2 4 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Güç Sistemleri Analizi (EE 451) Ders Detayları

Güç Sistemleri Analizi (EE 451) Ders Detayları Güç Sistemleri Analizi (EE 451) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güç Sistemleri Analizi EE 451 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 210,

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAM BİLGİLERİ Genel Bilgiler Programın Amacı Kazanılan Derece Kazanılan Derecenin Seviyesi Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kurallar Kayıt Kabul Koşulları Önceki Öğrenmenin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İnsan-bilgisayar Etkileşimi BIL429 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Matematik II BIL

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Matematik II BIL DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matematik II BIL132 2. 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

RF ve Mikrodalga Mühendisliği (EE 310*) Ders Detayları

RF ve Mikrodalga Mühendisliği (EE 310*) Ders Detayları RF ve Mikrodalga Mühendisliği (EE 310*) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati RF ve Mikrodalga Mühendisliği EE 310* Bahar 3 2 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Mühendisliğine Giriş BIL151 1. 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

Olasılık ve Rastgele Süreçler (EE213) Ders Detayları

Olasılık ve Rastgele Süreçler (EE213) Ders Detayları Olasılık ve Rastgele Süreçler (EE213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve Rastgele Süreçler EE213 Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Diferansiyel Denklemler ve Lineer Cebir BIL271 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans

Detaylı

Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları

Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzman Sistemler IE 416 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER

MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER Genel Bilgiler Programın Amacı Kazanılan Derece Kazanılan Derecenin Seviyesi Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kurallar Kayıt

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matlab Programlama BIL449 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Ağları II BIL306 6 3+2 4 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayar Ağları II BIL306 6 3+2 4 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Ağları II BIL306 6 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

PROGRAM ÇIKTILARI ÖĞRENME ÇIKTILARI

PROGRAM ÇIKTILARI ÖĞRENME ÇIKTILARI PROGRAM ÇIKTILARI ÖĞRENME ÇIKTILARI http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=48 MÜDEK Program Çıktıları Program Çıktılarının Kapsaması Gereken Nitelikler i. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine

Detaylı

RF Mikroelektroniği (EE 433) Ders Detayları

RF Mikroelektroniği (EE 433) Ders Detayları RF Mikroelektroniği (EE 433) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati RF Mikroelektroniği EE 433 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 301, EE

Detaylı

Mühendislik Mekaniği CE Yrd. Doç. Dr. Özden Saygılı

Mühendislik Mekaniği CE Yrd. Doç. Dr. Özden Saygılı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Mühendislik Mekaniği CE 233 3 3+2+0 4 6 Ön KoĢul Dersleri PHYS101 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Endüstri Mühendisliği Tasarımı I IE 401 Güz 2 2 0 3 11 Ön Koşul

Detaylı

Sayısal Tümleşik Devreler ve Sistemler (EE 312) Ders Detayları

Sayısal Tümleşik Devreler ve Sistemler (EE 312) Ders Detayları Sayısal Tümleşik Devreler ve Sistemler (EE 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Tümleşik Devreler ve Sistemler EE 312 Güz 3 0 0 3

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS DENEYSEL ZEMĠN MEKANĠĞĠ CE

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS DENEYSEL ZEMĠN MEKANĠĞĠ CE DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS DENEYSEL ZEMĠN MEKANĠĞĠ CE 551 1 2+0+2 3 10 Ön KoĢul Dersleri Dili Seviyesi İngilizce Yüksek Lisans(Second CycleProgrammes) Türü Alan Seçmeli Koordinatör

Detaylı

Yöneylem Araştırması I (IE 222) Ders Detayları

Yöneylem Araştırması I (IE 222) Ders Detayları Yöneylem Araştırması I (IE 222) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yöneylem Araştırması I IE 222 Güz 3 2 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 275 Doğrusal

Detaylı

Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları

Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Karar Analizi IE 418 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

P 2 P 3 P 7 P 4 P 6 P 5 P 8

P 2 P 3 P 7 P 4 P 6 P 5 P 8 "TÜRKY YÜKSKÖĞRT M YTRKR ÇRÇVS (TYYÇ) 6. Düzey (isans ğitimi) Yeterlilikleri" şletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (TAY) Akademik Ağırlıklı Yeditepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler

Detaylı

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş COMPE 101 Güz 2 2

Detaylı