HÜCRE= Canlıların, canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Hücre; prokaryot ve ökaryot hücre olmak üzere ikiye ayrılır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÜCRE= Canlıların, canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Hücre; prokaryot ve ökaryot hücre olmak üzere ikiye ayrılır."

Transkript

1 HÜCRE= Canlıların, canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Hücre; prokaryot ve ökaryot hücre olmak üzere ikiye ayrılır. Bu zar modeline göre; hücre zarı, çift katlı yağ tabakası ve bunun üzerinde bulunan protein tabakasından oluşmuştur. Birim zar modeli; hücre zarının gerçekleştirdiği görevleri, tam olarak açıklayamadığından kabul edilmemiştir. Akıcı-mozaik zar modeli: **Prokaryot Hücre: Çekirdek ve zarlı organeller taşımaz. Organelerden sadece ribozom DNA sitolazmada dağınık halde Hücre çeperi taşır. Prokaryot hücre; bakterilerde ve arkelerde **Ökaryot Hücre: Yapısında çekirdek ve zarlı organeller Ökaryot hücre; bitki, hayvan, mantar ve protista alemindeki canlılarda *Hücrenin yapısı: Hücre; hücre zarı, sitoplazma ve organeller ve çekirdek olmak üzere 3 kısımda incelenir. Günümüzde kabul edilen zar modelidir. Bu modele göre hücre zarı; protein, yağ ve karbohidrat moleküllerinden yapılmıştır. Hücre zarında çift katlı yağ tabakası (fosfolipid) Protein molekülleri, yağ tabakası arasında düzensiz bir şekilde (mozaik) yerleşmiştir. Karbohidrat molekülleri, yer yer yağ moleküllerine bağlanarak glikolipidleri; protein moleküllerine bağlanarak ta glikoproteinleri oluşturur. Glikoprotein ve glikolipidlerin oluşturduğu bu tabakaya glikokaliks tabakası da denir. Bu moleküller hücrede reseptör olarak görev yapar. (hücreye özgünlük kazandırır) Glikokaliks tabakası, hücrenin yabancı maddeleri tanımasını ve hormonlara cevap vermesini Hücre zarında por adı verilen delikler Porlar hücreye seçici-geçirgenlik kazandırır. Küçük maddeler porlardan geçerken, büyük maddeler geçemez. Hücre zarının görevleri: Hücreyi korur. Hücreye şekil verir. Hücreye özgünlük kazandırır. Madde giriş-çıkışını kontrol eder. Sil, kamçı, yalancı ayak ve mikrovillusu oluşturur. **Hücre Zarı: Hücreyi dıştan saran; canlı, esnek, seçici-geçirgen ve saydam bir zardır. Bileşimide, yaklaşık olarak: %60 protein, %35 yağ ve %5 karbonhidrat içerir. Günümüze kadar; birim zar ve akıcı mozaik zar modeli olmak üzere 2 farklı zar modeli ileri sürülmüştür. Birim zar modeli: Hücre çeperi (duvarı): Cansızdır. Seçici-geçirgen değildir. (tam geçirgendir) Üzerinde, hücre zarı porlarından daha geniş olan geçitler Prokaryot canlılarda, bitkilerde, mantarlarda ve bazı protista üyelerinde Hücre çeperi; Bitkilerde selülozdan; Mantarlarda kitinden;

2 Prokaryot canlılarda ise protein, yağ ve glikozdan yapılmıştır. (peptidoglikan) *Hücrede madde alış-verişi: Hücre zarı tarafından gerçekleştirilir. Hücrede madde alışverişi; küçük ve büyük moleküllerin geçişi olmak üzere 2 farklı şekilde gerçekleşir. Difüzyon, basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon ve diyaliz olmak üzere; 3 gruba ayrılır. Basit difüzyon: Hücre zarı porlarından ya da fosfolipid tabakasından gerçekleşir. Yağ asidi, gliserol ve yağda çözünen maddeler fosfolipid tabakasından geçer. Suda çözünen maddeler, gazlar, amino asit, glikoz, früktoz, galaktoz porlardan geçer. Kolaylaştırılmış difüzyon: Taşıyıcı protein ve enzim kullanılarak gerçekleşir. ATP harcanmaz. **Küçük moleküllerin geçişi: Küçük moleküller hücre zarı porlarından girip çıkabilirler. Bunlar, su, tuz, vitamin, aminoasit, yağ asidi, gliserol, glikoz, früktoz, galaktoz, CO2, O2 Küçük moleküllerin geçişi pasif ve aktif taşıma olmak üzere 2 şekilde gerçekleşir. ***Pasif taşıma: Hücre zarından geçebilecek büyüklükte olan maddelerin, enerji harcamadan hücreye giriş-çıkışına pasif taşıma denir. Enerji harcanmadan gerçekleştiğinden canlı ve cansız hücrelerde gerçekleşir. Pasif taşıma; difüzyon ve osmoz olmak üzere ikiye ayrılır. Difüzyon: Küçük maddelerin, çok yoğun ortamdan, az yoğun ortama enerji harcanmadan geçişine difüzyon denir. Difüzyon, iki ortamın yoğunluğu eşitleninceye kadar devam eder. Gazlar haricindeki küçük moleküller kolaylaştırılmış difüzyonla geçer. Diyaliz: Seçici-geçirgen zardan ürenin difüzyonudur. İki ortamın üre konsantrasyonu eşitleninceye kadar devam eder. ATP harcanmaz. Kan sıvısının madde konsantrasyonu ile diyaliz sıvısının madde konsantrasyonu üre dışında; izotonik (eşyoğun) olmalıdır. Difüzyonda maddelerin geçiş sırası: Küçük moleküller > Büyük moleküller Yağı çözen > Yağda çözünen > Suda çözünen Nötr > Eksi yüklü iyon > Artı yüklü iyon Gazlar > Sıvılar > Katılar Osmoz: Suyun seçici geçirgen bir zardan az yoğun çözeltiden çok yoğun bir çözeltiye doğru geçişine osmoz denir. ATP harcanmaz. İki ortamın yoğunluğu eşitleninceye kadar devam eder.

3 *Osmotik basınç: Suda çözünmüş olan maddelerin yapmış oldukları negatif emme basıncına osmotik basınç denir. Osmotik basınç yoğunlukla doğru orantılıdır. *Turgor basıncı: Suyun hücre çeperine yaptığı pozitif itme basıncıdır. Turgor basıncı yoğunlukla ters orantılıdır. Turgor basıncı otsu bitkilerin dik durmasını Hücrenin su alarak şişmesine turgor denir. Osmotik basınç ile turgor basıncı ters orantılıdır. Emme kuvveti: Bir hücreye su girişini sağlayan net kuvvete emme kuvveti denir. Osmotik basınç hücreye su girişini Turgor basıncı ise suyun hücreye girişine karşı koymaya çalışır. Bu nedenle hücrenin emme kuvveti; osmotik basınç ile turgor basıncı arasındaki fark alınarak hesaplanır. Emme kuvveti = osmotik basınç turgor basıncı E.K. > 0 ise hücre su alır. E.K. < 0 ise hücre su verir. E.K. = 0 ise hücre osmotik dengededir. *Çözeltiler: Çözeltiler; hipotonik, izotonik ve hipertonik olmak üzere 3 gruba ayrılır. Deplazmoliz olayı: Plazmoliz olan bir hücreyi, hipotonik bir çözeltinin içine koyarsak su alarak eski haline geridöner. Bu olaya deplazmoliz denir. Hemoliz olayı: Hayvan hücresi, saf su ya da çok az yoğun olan bir ortam koyulursa; hücre aşırı su alarak patlar. Bu olaya hemoliz denir. ***Aktif taşıma: Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru ATP harcanarak madde geçişidir. Taşıyıcı protein ve enzim kullanılır. Tüm canlı hücrelerde gerçekleşir. **Hipotonik çözelti: Az yoğun çözeltidir. Bir hücreyi hipotonik bir çözeltiye koyarsak; Bu hücre bitki hücresi ise; turgor durumuna geçer. Hayvan hücresi ise; aşırı miktarda su alırsa patlar. (hemoliz olayı) Kontraktil kofullu bir hücre ise; (paramesyum) hücre içine giren fazla suyu dışarı atar. **İzotonik çözelti: Eş yoğun çözeltidir. Bir hücreyi izotonik bir çözeltiye koyarsak durumunda herhangi bir değişiklik olmaz. **Hipertonik çözelti: Çok yoğun çözeltidir. Bir hücreyi hipertonik çözeltiye koyarsak, hücre su kaybederek büzülür. Bu olaya plazmoliz denir. **Büyük moleküllerin geçişi: Büyük moleküller hücre zarı porlarından geçemezler. Bunlar; protein, yağ, nişasta, glikojen, maltoz, sükroz, laktoz Büyük moleküller hücre zarı porlarından geçemedinden, hücre zarının özel bir mekanizmasıyla hücre içine alınır ya da hücre dışına atılırlar. Büyük moleküllerin hücreye; giriş-çıkışı endositoz ve ekzositoz olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. ***Endositoz: Hücre zarından geçemeyecek büyüklükte olan besin maddelerinin, bir miktar hücre zarıyla birlikte hücre içine alınmasına endositoz denir.

4 Hücre zarı küçülür. Enzim ve ATP kullanılır. Endositoz, hücre çeperi bulunmayan tüm canlı hücrelerde ( hayvan, amip, öglena, paramesyum) gerçekleşir. Endositoz, pinositoz ve fagasitoz olmak üzere ikiye ayrılır. ***Hücrenin iskelet elemanları: Hücrenin sitoiskelet elemanları; mikrofilamentler, mikrotübüller ve ara filamentler olmak üzere 3 gruba ayrılır. Fagositoz: Katı olan büyük besin maddelerinin, hücre içine alınmasına fagositoz denir. Hücre ilk önce yalancı ayak oluşturarak besin molekülünü sarar. Daha sonra, bir miktar hücre zarı kopar ve besin zarla çevrili bir şekilde hücre içine alınır. Besin kofulunun ve lizozomun birleşmesi sonucu sindirim kofulu oluşur Pinositoz: Sıvı olan büyük besin maddelerinin hücre içine alınmalarına pinositoz denir Hücre zarı önce bir kese (cep) oluşturarak besin maddesini sarar. Daha sonra hücre zarı kopar ve besin maddesi zarla çevrili bir şekilde hücre içine alınır. ***Ekzositoz: Büyük besin maddelerinin, hücre zarı yardımıyla hücre dışına atılmasına ekzositoz denir. ATP harcanır. Enzim kullanılır. Hücre zarının büyüklüğü artar. Mikrofilamentler: Üst üste sarılı iki adet aktin proteinlerinden oluşur. Hücre şeklinin korunmasını Kasların kasılmasında görev alır. Hücrenin boğumlanarak bölünmesini Hücrenin yalancı ayak oluşturarak, hareket etmesini Mikrotübüller: Tübulin proteinlerinin oluşturduğu, içi boş borucuklardan oluşur. Hücre şeklinin korunmasını Bitkilerin hücre duvarında bulunan, selüloz liflerinin düzenlenmesinde görev alır. Hücre bölünmesi sırasında, iğ ipliklerini oluşturarak; kromozomların ve kromotidlerin ayrılmasını Sil ve kamçıyı oluşturarak, hücrenin hareketini Organellerin hareketini Ara filamentler: Keratin yapılı, lifli proteinlerdir. Hücre şeklinin korunmasını Hücreye sağlamlık kazandırır. Hücredeki organellerin ve çekirdeğin sabitlenmesini Sitoplazmanın görevleri: Organellere yataklık yapar. Organellerin ihtiyaç duydukları maddeleri bulundurur. Hücredeki biyokimyasal reaksiyonların oluşması için zemin oluşturur. **Organeller: Hücredeki temel biyokimyasal olaylar, organellerde gerçekleşir. Organeller; ribozom, sentrozom, ER, golgi, lizozom, koful, peroksizom, mitokondri ve plastidler olmak üzere 9 gruba ayrılır. Ekzositoz bütün canlı hücrelerde gerçekleşir. **Sitoplazma ve organeller: Sitoplazma: Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran, yarı akışkan saydam bir maddedir. Bileşiminde; su, glikoz, aminoasit, yağ asidi, gliserol, vitaminler, RNA, ATP, mineraller, enzimler, O2, CO2, NH3 ve hücrenin sitoiskelet elemanları ***Ribozom: Protein ve rrna dan yapılmıştır. Olgun memeli alyuvarları hariç, bütün canlı hücrelerde Çekirdekçikte üretilir. Ribozom; büyük ve küçük alt birim olmak üzere iki parçadan oluşur.

5 Granülsüz endozplazmik retikulum: Üzerinde ribozom bulunmaz. Protein sentezler. (enzim, hormon, antikor, hemoglobin, fibrinojen, kas...) n (Amino asit) > Protein + (n-1) H2O Protein sentezi gerçekleşirken hücrenin ph' ı yükselir, osmotik basıncı ise düşer. ***Sentrozom: Protein, DNA ve RNA' dan yapılmıştır. Hayvan hücresinde, çiçeksiz bitkilerde, mantarlarda ve bazı protista üyelerinde Çiçekli bitkilerde, yumurta hücresinde ve olgun memeli alyuvarlarında bulunmaz. Her hücrede sadece bir tane sentrozom Hücre bölünmesinden önce sentrozom kendini eşler ve iki tane sentrozom oluşur. Sentrozomun yapısında, biri yatay ve biri dikey olmak üzere iki sentriol vardır. Her bir sentriolde, 27 tane mikrotübül Hücre bölünmesi sırasında iğ ipliklerini oluşturarak, kromozomların zıt kutuplara çekilmesini Hücre zarı ile birlikte sil ve kamçı oluşumunda görev alır. ***Endoplazmik retikulum: Hücre zarından çekirdeğe kadar uzanan, zarlardan oluşmuş kanallar sistemidir. Hücre içinde madde taşınmasını Hücreye desteklik Hücre içinde gerçekleşen asidik ve bazik tepkimeler arasında, yalıtımın gerçekleşmesini Endoplazmik retikulum; granüllü ve granülsüz endoplazmik retikulum olmak üzere ikiye ayrılır. Granüllü endozplazmik retikulum: Dış yüzeyinde ribozomlar Lizozom oluşumunda görev alır. Üzerindeki ribozomlar, hücre zarında bulunan ve hücre dışına gönderilecek olan proteinleri sentezler. Hücre zarının sentezinde ve onarılmasında görev alır. Yağ ve steroid hormon sentezler. Kas hücrelerinde kalsiyum depolanması ve salgılanmasından sorumludur. Zehirli maddelerin ve ilaçların zehir etkisini azaltır. (detoksifikasyon) ***Golgi aygıtı (aparatı): Birbirine paralel olarak uzanmış yassı zarlardan oluşur. Olgun memeli alyuvarı ve sperm hücresi hariç tüm ökaryot hücrelerde Salgı maddelerinin paketlenmesini ve salgılanmasını Selüloz, yağ ve steroid hormon sentezler. Bitkilerin hücre çeperini sentezler. Bitkilerde hücre bölünmesi sırasında ara lamel oluşumunu Protein ve yağlara diğer bileşiklerin bağlanmasını (glikoprotein, glikolipid, fosfolipid, lipoprotein ) Hücre zarının sentezinde ve onarılmasında görev alır. Spermin akrozomunun olgunlaşmasını Sindirim enzimlerini paketleyerek lizozomları oluşturur. Besin depolar. ***Lizozom: İçinde hücre içi sindirim enzimleri Gelişmiş yapılı bitkilerde ve olgun memeli alyuvarında bulunmaz. Hücre içi sindirim yapar. Mikropları yok eder. Yaşlı hücre ve orgalleri parçalar. Kertenkelenin tehlike anında kuyruğunu bırakmasını Başkalaşımda görev alır. Embriyonik gelişim sırasında organların şekillenmesinde görev alır. (organogenez) Dişi üreme döngüsünün gerçekleşmesinde görev alır. (menstruasyon döngüsü) Lizozom zarı patlarsa hücre kendi kendini sindirir. (otoliz olayı)

6 Lizozom oluşumunda organellerin görev sırası: Granüllü endoplazmik retikulum > Golgi aygıtı > Lizozom Salgı kofulu üretimi ve salgılanmasında organellerin görev sırası: Endoplazmik retikulum > Golgi aygıtı > Salgı kofulu -----> Hücre zarı ***Peroksizom: Ökaryot hücrelerde Tek zarlı bir organeldir. İçinde katalaz enzimi ve çeşitli enzimler Katalaz enzimi ile hidrojen peroksiti (H 2 O 2 ) parçalar. Kontraktil koful hücre içine giren fazla suyu, ATP harcayarak dışarı pompalar. **Besin kofulu: Hücre endositoz ile büyük besin molekülünü hücre içine aldığında besin kofulu oluşur. **Sindirim kofulu: Besin kofulu lizozom ile birleştiğinde sindirim kofulu oluşur. Amino asitlerden amino grubunu uzaklaştırır. (deaminasyon olayı) Yağ asitlerinin parçalanmasında görev alır. Bitki tohumlarında bulunan yağ asitlerinin glikoza dönüşmesini Karaciğerde alkolün parçalanmasını ***Koful (vakuol): Tek zarlı bir organeldir. İçinde hücre özsuyu Bitki hücrelerinde büyük ve az sayıda, hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıda Genç hücrelerde küçük, yaşlı hücrelerde büyüktür. **Boşaltım kofulu (dışkı kofulu): Besinler sindirim kofulunda sindirildikten sonra, sindirim kofulu boşaltım kofuna dönüşür. Boşaltım kofulu içinde bulunan sindirim atıkları, ekzositoz ile dışarı atılır. **Salgı kofulu: Hücre dışına gönderilecek olan büyük maddeler, salgı kofulunda Salgı kofulundaki maddeler ekzositoz ile dışarı atılır. Hücredeki fazla suyu ve atık maddeleri depolar. Hücrenin osmotik basıncını ayarlar. Bazı bitkilerde renk pigment maddesi bulundurur. Örnek: Ortanca bitkisinde antosiyanin (antokyan) maddesi kofullarda depolanır. Bitki bu madde sayesinde; asidik topraklarda mavimor, bazik topraklarda pembe-beyaz renkli çiçek açar. Bazı hücrelerde özelleşmiş görevleri getirmek için özel kofullar *Özel kofullar: Kofullar; mitokondri ve plastidler hariç, hücredeki tüm zarlı yapı ve organellerden oluşabilir. Besin, sindirim, boşaltım ve salgı kofulları hücrede geçici olarak oluşturulur. ***Mitokondri: Prokaryotlar ve olgun memeli alyuvarı hariç, tüm canlı hücrelerde Yapısında; halkasal DNA, RNA ve ribozom organeli **Kontraktil (vurgan) koful: Tatlı sularda yaşayan bazı protista alemi üyelerinde (amip, öglena, paramesyum...) Çift zarlı bir organeldir. İç zar, yüzeyini artırmak için çok sayıda kıvrımlar yapar. Bu kıvrımlara krista adı verilir. Burada ETS enzimleri İç zar içinde kalan boşluğa matriks adı verilir.

7 Bu boşlukta matriks sıvısı Burada kreps reaksiyonları enzimleri Oksijenli solunum yaparak ATP sentezler. ***Plastidler: Bitkilerde ve bazı protista üyelerinde (öglena, algler...) Yapılarında; halkasal DNA, RNA, ve ribozom organeli Çift zarlı organellerdir. Plastidler; kloroplast, kromoplast ve lökoplast olmak üzere üç gruba ayrılır. **Çekirdek: Prokaryot canlılar ve olgun memeli alyuvarı hariç, tüm canlı hücrelerde Çekirdek; çekirdek zarı, çekirdek sıvısı, çekirdekçik ve kromatin iplik olmak üzere dört kısımdan oluşmuştur. Kloroplast: Yapısında bitkiye yeşil renk veren klorofil pigmenti Çift zarlı bir organeldir. İç zar içinde bulunan renksiz sıvıya stroma denir. Burada fotosentezin karanlık reaksiyonları gerçekleşir. Stroma sıvısının içinde tillakoit zarlar Tillakoit zarların bir araya gelmesi ile grana yapısı oluşur. Bu kısımda klorofil ve ETS enzimleri Burada fotosentezin ışık reaksiyonları gerçekleşir. Fotosentez yaparak inorganik maddelerden organik besin sentezler. Kromoplast: Bitkiye yeşil renk dışındaki renkleri verir. Örnek: Karoten: Turucu renklidir. Havuçta Likopin: Kırmızı reklidir. Domateste Ksantofil: Sarı renklidir. Limonda Lökoplast: Renksiz bir plastidtir. Genellikle bitkinin ışık görmeyen kısımlarında bulunur Besin depolar. (nişasta, yağ, protein...) Öglenada sadece kloroplast organeli Bütün plastidler uygun koşullarda birbirine dönüşebilir. Bütün plastidlerde nişasta Kloroplast organelinde özümleme nişastası Lökoplast organelinde ise depo nişastası Çekirdek zarı çift katlıdır ve dış zarda ribozomlar Çekirdek zarlarının porları, hücre zarı porlarından daha geniştir. Bu porlardan büyük moleküller de geçebillir. (mrna, enzim, ribozom...) Çekirdek sıvısının bileşimi sitoplazma sıvısı gibidir. Çekirdekçiğin yapısında; DNA, RNA ve protein Çekirdekçikte rrna ve ribozom organeli üretilir. Kromatin iplik, DNA ve histon proteinlerinden oluşmuştur. Kromatin iplik hücre bölünmesi sırasında, kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Çekirdeğin (DNA) görevleri: Hücreyi yönetir. Kalıtsal karakteri taşır. Kalıtsal karakterlerin yavru bireylere aktarılmasını Protein sentezi için şifre verir. RNA' ları sentezler. Hücre bölünmesi kontrol eder. Paramesyumda, cıvık mantarlarda, gerçek mantarlarda, karaciğer hücrelerinde, çizgili kaslarda, polende ve embriyo kesesinde çok çekirdek Mitokondri ve kloroplast organelleri çekirdek kontrolünde kendilerini eşleyebilirler. *Endosimbiyotik hipotez : Bu hipoteze göre: prokaryot canlıların, ökaryot canlılar içinde simbiyoz olarak yaşamaya başlamasıyla; bu canlılardan bazıları, zamanla evrimleşerek kloroplast ve mitokondri organellerine dönüşmüştür. Başka bir değişle; kloroplast ve mitokondri organelleri, bakterilerin evrimleşmesi sonucunda oluşmuştur. Endosimbiyoz hipotezini destekleyen kanıtlar: Bakteri, kloroplast ve mitokondrinin halkasal DNA' ya sahip olması.

8 Bakteri, kloroplast ve mitokondrinin DNA' larında histon proteini bulunmaması. Bakteri, kloroplast ve mitokondrinin ribozomlarının birbirine çok benzemesi. Kloroplast ve mitokondrinin, bakteriler gibi iğ iplikleri oluşturmadan ikiye bölünerek çoğalması. Hücre sayısı ile arasında değişen Volvox'ta, her hücre kamçılı olmasına rağmen, hücre grupları arasında iş bölümü vardır. Bakteri, kloroplast ve mitokondirinin çekirdeği bulunmadığından; transkripsiyon ve translasyon olaylarının aynı anda gerçekleşmesi. Bazı bakteri türlerinin, ökaryot hücreler içinde mutaalist (karşılıklı yarar) olarak yaşaması. BİR HÜCREDEN ÇOK HÜCREYE "KOLONİLER" Gelişmiş canlılardaki yapısal organizasyonu "Hücre--Doku--Organ--Sistem--Organizma" şeklinde gösterebiliriz. Tek hücreliler ile gelişmiş yapılı canlılar arasında, çok hücreliliğin en basit örneğini oluşturan canlılara ise "koloni" denir. Bir türe ait tek hücreli canlıda, bölünmeyle oluşmuş yeni hücrelerin birbirinden ayrılmayıp bir arada kalmasıyla koloniler oluşur. Koloniler, yapısal organizasyon bakımından oldukça farklılık gösterir. Örneğin; bir coccus bakterisi bölünerek çoğalır ve bir hücre yığını oluşturur. Ancak, bu koloninin hücreleri en küçük bir darbe, sarsıntı gibi etkilerde hemen dağılabilir. Hücreleri bir arada tutan bir bağ yoktur. Bütün hücreler hayatsal aktivitelerini bağımsız olarak gerçekleştirirler. Kolonilerin daha gelişmiş çeşitlerini ise, protista aleminde yer alan alg hücreleri oluşturur. Sularda yaşayan bu organizmalar, kendi içinde basit ve gelişmiş koloniler olarak gruplandırılır. Volvox Bunun sonucu olarak, hücrelerde de yapıv e büyüklük bakımından farklılaşmalar görülür. Bu kolonilerdeki hücreler jelatinimsi bir kılıfla sarılmıl olmanın yanında, birbirlerine de ince ipliklerle tutunmuşlardır. Volvox'ta bazı hücreler üremeden, bazıları hareketten, bazıları ise beslenmeden sorumludur. Gelişmiş yapılı bitki ve hayvanlardaki doku ve organlar Volvox'ta bulunmaz. Hem basit hem gelişmiş koloniler eşeysiz veya eşeyli olarak çoğalabilirler. Pandorina gibi, az sayıda(16 adet) hücre içeren kolonilerde, bütün hücreler aynı yapıda ve özelliktedir. Koloni dağılacak olursa, bütün hücreler bağımsız olarak yaşamlarına devam edebilirler. Yani, hücreler arasında iş bölümü yoktur. Pandorina Ancak koloni olmalarını sağlayan asıl faktör, jelatinimsi bir kılıfla bir arada tutulmalarıdır. Böylece hücreler bir arada yaşama eğilimi kazanırlar. Kolonilerin en gelişmişi ise Volvox olarak bilinir.

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!!

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! DERS : BİYOLOJİ KONU: HÜCRE BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir.( Virüsler hariç) Şekil: Bir hayvan

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3

ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 ADIM ADIM YGS-LYS 34. ADIM HÜCRE 11- SİTOPLAZMA 3 TEK ZARLI ORGANELLER 4) Koful Hücre içerisinde çeşitli görevleri bulunan organeldir. Genel olarak hayvan hücrelerinde çok sayıda küçük küçük ;bitki hücrelerinde

Detaylı

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 asli.memisoglu@deu.edu.tr KONULAR HAYVAN HÜCRESİ HAYVAN, BİTKİ, MANTAR, BAKTERİ HÜCRE FARKLARI HÜCRE ORGANELLERİ

Detaylı

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi HÜCRE Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi Hücre Canlıların en küçük yapı taşıdır Bütün canlılar hücrelerden oluşur Canlılar tek hücreli ya da çok hücreli olabilir Bitki ve hayvan hücresi = çok

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 32. ADIM HÜCRE 9- SİTOPLAZMA

ADIM ADIM YGS-LYS 32. ADIM HÜCRE 9- SİTOPLAZMA ADIM ADIM YGS-LYS 32. ADIM HÜCRE 9- SİTOPLAZMA 2) Sitoplazma Hücrenin içini dolduran sıvıdır. İçinde inorganik ve organik maddeler vardır. Ayrıca görevleri birbirinden farklı olan organeller de bulunur.

Detaylı

Hücre canlının en küçük yapı birimidir.

Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Bitkilerde bulunan hücredir.bu hücrelerde hücre duvarı bulunduğundan hayvan hücresinden ayrılır. Hücre duvarı vardır. Kofulu büyük ve az sayıdadır. Şekli dikdörtgen

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak

Detaylı

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE HÜCRE Hücre ya da göze, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir. Atomların molekülleri,

Detaylı

Hücrede Madde Geçişi MADDE ALIŞ-VERİŞLERİ OSMOZ

Hücrede Madde Geçişi MADDE ALIŞ-VERİŞLERİ OSMOZ Hücrede Madde Geçişi MADDE ALIŞ-VERİŞLERİ OSMOZ Osmoz: İki çözelti arasında seçici-geçirgen zar bulunduğunda; su molekülleri az yoğun çözeltiden, çok yoğun çözeltiye doğru geçiş yapar. Bu olaya osmoz denir.

Detaylı

SİTOPLÂZMA HÜCRE ORGANELLERİ. * Maddelerin taşınması için kanal, sentezi yapılmış maddeler için de toplanma bölgeleridir.

SİTOPLÂZMA HÜCRE ORGANELLERİ. * Maddelerin taşınması için kanal, sentezi yapılmış maddeler için de toplanma bölgeleridir. SİTOPLÂZMA Her hücrede sitoplâzma bir ara sıvı ile bu sıvı içine yerleşmiş organellerden oluşur. Sitoplâzma homojen görünümlü, lifli ve boşluklu bir yapıdadır. Çok defa köpüksü ve peteğimsi renksiz sulu

Detaylı

HÜCRE #6 HÜCRE İSKELET ELEMANLARI ÇEKİRDEK SELİN HOCA

HÜCRE #6 HÜCRE İSKELET ELEMANLARI ÇEKİRDEK SELİN HOCA HÜCRE #6 HÜCRE İSKELET ELEMANLARI ÇEKİRDEK SELİN HOCA HÜCRE İSKELET ELEMANLARI Sitoplazmanın içinde bulunan özel proteinlerdir. 3 çeşit hücre iskelet elemanı bulunur. Her iskelet elemanının görev ve yapısı

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK 3) Çekirdek Ökaryot yapılı hücrelerde genetik maddeyi taşıyan hücre kısmıdır. Prokaryot hücreli canlılarda bulunmaz. GÖREVLERİ: 1) Genetik maddeyi taşıdığından

Detaylı

Biyoloji Hücre yılında Robert Hooke (Rabırt Huk) şişe mantarından kesit alıp incelendiğinde, hücre adını verdiği boş odacıkları görmüştür.

Biyoloji Hücre yılında Robert Hooke (Rabırt Huk) şişe mantarından kesit alıp incelendiğinde, hücre adını verdiği boş odacıkları görmüştür. Biyoloji Hücre HÜCRE A. Hücrenin Keşfi ve Bilim İnsanlarının Katkıları 1665 yılında Robert Hooke (Rabırt Huk) şişe mantarından kesit alıp incelendiğinde, hücre adını verdiği boş odacıkları görmüştür. Leeuwenhoek

Detaylı

SİTOPLAZMA VE ORGANELLER

SİTOPLAZMA VE ORGANELLER SİTOPLAZMA VE ORGANELLER Sitoplazma, hücre iskeleti, organeller ve bunların içinde yer aldığı koyu kıvamlı sıvı kısımdan ( sitozol, sitoplazma) oluşur. ORGANELLER 1. Mitokondri 2. Plastitler 3. Ribozom

Detaylı

Canlıların en küçük yapı birimine HÜCRE denir. Tüm canlılar hücrelerden oluşmuşlardır. Tarihte birçok bilim adamı hücre ile ilgili çalışmalar

Canlıların en küçük yapı birimine HÜCRE denir. Tüm canlılar hücrelerden oluşmuşlardır. Tarihte birçok bilim adamı hücre ile ilgili çalışmalar HÜCRE #1 SELİN HOCA Canlıların en küçük yapı birimine HÜCRE denir. Tüm canlılar hücrelerden oluşmuşlardır. Tarihte birçok bilim adamı hücre ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Hücre İle İlgili Yapılan Çalışmalar

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 29. ADIM HÜCRE 6- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ 3

ADIM ADIM YGS-LYS 29. ADIM HÜCRE 6- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ 3 ADIM ADIM YGS-LYS 29. ADIM HÜCRE 6- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ 3 TURGOR BASINCI: Hücre içindeki suyun hücre çeperine yaptığı basınca TURGOR BASINCI denir. Turgor durumundaki bir hücrenin turgor basıncı

Detaylı

ayxmaz/biyoloji 7-Hücreye antijen özellik kazandırır.kalıtımın kontrolü altındadır Örn: Kan grupları 8- Oluşumunda golgi etkendir Hücre zarı

ayxmaz/biyoloji 7-Hücreye antijen özellik kazandırır.kalıtımın kontrolü altındadır Örn: Kan grupları 8- Oluşumunda golgi etkendir Hücre zarı Hücre zarı özellikleri ve görevleri 1-Hücreyi çepe çevre kuşatır 2-Yağ-protein ve karbonhidrattan oluşur.temel yapı yağdır. 3-Hücreye şekil verir 4-Hücreyi dış etkilerden korur 5-Bazı organelleri oluşumunda

Detaylı

HÜCRE. Dicle Aras. Hücre bölünmesi, madde alışverişi ve metabolizması

HÜCRE. Dicle Aras. Hücre bölünmesi, madde alışverişi ve metabolizması HÜCRE Dicle Aras Hücre bölünmesi, madde alışverişi ve metabolizması Hücre Bölünmesi Hücre bölünme ve çoğalması iki şekilde gerçekleşir. Vücut soma hücrelerinin bölünme ve çoğalma biçimi Mitoz (mitosis),

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir.

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop:  Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir. Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Gözümüzle göremediğimiz çok küçük birimleri (canlıları, nesneleri vs ) incelememize yarayan alete mikroskop denir. Mikroskobu ilk olarak bir kumaş satıcısı

Detaylı

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız?

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : A 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? 3- Hücre teorilerinin açıklayınız? 4- Ökaryatik hücre yapısına sahip canlıları yazınız?

Detaylı

7) I. C0 2 ve 0 2 II. Amino asitler III.Madensel tuzlar IV.Glikoz

7) I. C0 2 ve 0 2 II. Amino asitler III.Madensel tuzlar IV.Glikoz HÜCREDE MADDE ALIŞVERİŞİ TEST 1) Ökaryot canlıların hücre zarında, 5) İçerisinde nişasta ve benedikt çözelitisi bulunan bir bağırsak parçası, glikoz ve iyot çözeltisi bulunan deney kabına daldırılıyor.

Detaylı

Test-1. Hücre. 4. Kompleks yapılı bitki hücrelerinde aşağıdaki organel çeşitlerinden hangisi birlikte bulunmaz? 1. Hücrelerde gözlenen;

Test-1. Hücre. 4. Kompleks yapılı bitki hücrelerinde aşağıdaki organel çeşitlerinden hangisi birlikte bulunmaz? 1. Hücrelerde gözlenen; BİYOLOJİ BÖLÜM-2 Test-1 1. lerde gözlenen; I. klorofil kullanarak besin sentezleme, II. bölünerek çoğalma, III. DNA sını sitoplazma sıvısı içinde eşleme, IV. dış ortamdan aldığı besinleri yapısına katma

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

HAYVAN HÜCRESİ BİTKİ HÜCRESİ

HAYVAN HÜCRESİ BİTKİ HÜCRESİ HÜCRE Canlıların en küçük yapıtaşı ve en küçük canlıdır. Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir.canlılar ya tek hücrelidir yada çok hücrelidir. Alg ve bakteriler tek hücreliler olup bütün olaylar

Detaylı

Hücre ve Hücre Organelleri Üniversite Hazırlık Konu Anlatımları

Hücre ve Hücre Organelleri Üniversite Hazırlık Konu Anlatımları Hücre ve Hücre Organelleri Üniversite Hazırlık Konu Anlatımları Hücre, göze ya da odacık, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikleri gösterebilen en küçük birimidir. Hücre, (İng. Cell); Latince küçük

Detaylı

HÜCREDE MADDE ALIŞ VERİŞİ

HÜCREDE MADDE ALIŞ VERİŞİ 1 HÜCREDE MADDE ALIŞ VERİŞİ Zardan Geçebilecek Büyüklüklteki Maddelerin Alış Verişi Zardan Geçemeyecek Büyüklükteki Maddederin Alış Verişi Pasif Taşıma Aktif Taşıma Endositoz Ekzositoz Difüzyon Ozmoz Fagositoz

Detaylı

ÖKARYOT HÜCRE I.HÜCRE ZARI 1.HÜCRE ZARI 2.SİTOPLAZMA 3.ÇEKİRDEK

ÖKARYOT HÜCRE I.HÜCRE ZARI 1.HÜCRE ZARI 2.SİTOPLAZMA 3.ÇEKİRDEK HÜCRE Canlıların yaşayan en küçük yapı birimidir. Hücre, canlıların yapı ve işlev birimidir MODERN HÜCRE TEORİSİ 1.Canlılar bir veya birçok hücreden meydana gelmiştir. 2.Hücre, canlının yapısal ve işlevsel

Detaylı

41. Yandaki şekil x moleküllerinin zardan geçişini göstermektedir. X molekülü ve madde taşınımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

41. Yandaki şekil x moleküllerinin zardan geçişini göstermektedir. X molekülü ve madde taşınımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. - Kimyasal bağ enerjisinin oluşmasını Sağlar. - Oksijenin oluştuğu yerdir. - Suyun parçalandığı yerdir. Yukarıdaki verilen bilgiler hangi organelin özelliğidir? A) Kloroplast B) Golgi cisimciği C) Çekirdek

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 33. ADIM HÜCRE 10- SİTOPLAZMA 2

ADIM ADIM YGS-LYS 33. ADIM HÜCRE 10- SİTOPLAZMA 2 ADIM ADIM YGS-LYS 33. ADIM HÜCRE 10- SİTOPLAZMA 2 TEK ZARLI ORGANELLER 1) Endoplazmik Retikulum Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında oluşmuş kanalcıklardır. Yumurta hücresi, embriyonik hücreler ve eritrositler(alyuvar)

Detaylı

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir.

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Fen ve Teknoloji 1. Ünite Özeti Hücre Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme. *Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. *Hücrenin temel kısımları: hücre zarı, sitoplâzma ve

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ PROTİSTA ALEMİ Koloni, tek ve çok hücreli ökaryot canlıların bir arada bulunduğu karışık bir gruptur. Protista alemindeki canlılar

Detaylı

BİTKİ BİYOKİMYASI (I.HAFTA)

BİTKİ BİYOKİMYASI (I.HAFTA) BİTKİ BİYOKİMYASI (I.HAFTA) Prof.Dr. Yıldız AKA KAÇAR Prof.Dr.Yıldız AKA KAÇAR 1 Hücre canlıların en yapısal ve fonksiyonel ünitesidir. Bütün biyokimyasal reaksiyonlar ya hücre içinde veya hücre organellerinde

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 1) X Ağız Mide İnce bağırsak Şekildeki grafikte insanın sindirim kanalındaki X maddesinin değişimi gösterilmiştir. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Glikojen

Detaylı

Basit difüzyonda ATP harcanmazken, kolaylaştırılmış difüzyonda ATP harcanır.

Basit difüzyonda ATP harcanmazken, kolaylaştırılmış difüzyonda ATP harcanır. Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz Doğru Yanlış 1 Ozmotik basıncı artan bir hücrenin turgor basıncı azalır. 2 Fagositoz ile besin alan bir amipin, hücre zarının

Detaylı

Hücre. 1 µm = 0,001 mm (1000 µm = 1 mm)!

Hücre. 1 µm = 0,001 mm (1000 µm = 1 mm)! HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücre Hücre: Tüm canlıların en küçük yapısal ve fonksiyonel ünitesi İnsan vücudunda trilyonlarca hücre bulunur Fare, insan veya filin hücreleri yaklaşık aynı büyüklükte Vücudun büyüklüğü

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 1) Embriyo Amniyon Sıvısı 2) Bakterilerin ve paramesyumun konjugasyonu sırasında; I. Sitoplazmadaki serbest deoksiribonükleotitlerin azalması II. Kalıtsal çeşitlilik artışı

Detaylı

NOT: Ökaryot bir hücrenin sitoplazmasında DNA bulunmaz.

NOT: Ökaryot bir hücrenin sitoplazmasında DNA bulunmaz. SİTOPLAZMA VE ORGANELLER (RİBOZOM, LİZOZOM, GOLGİ CİSİMCİĞİ, ENDOPLAZMİK RETİKULUM, KOFUL, MİTOKONDRİ, KLOROPLAST, KROMOPLAST, LÖKOPLAST, PEROKSİZOM, SENTROZOM (SENTRİYOLLER), HÜCRE İSKELETİ, ÇEKİRDEK)

Detaylı

CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK

CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK CANLININ İÇ YAPSINA YOLCULUK EN KÜÇÜK OLANINDAN EN BÜYÜK OLANINA KADAR TÜM CANLILARIN YAPISINI OLUŞTURAN BİRİM: HÜCRE Canlıların tüm özelliklerini taşıyan en küçük birimine hücre denir. Canlı bir hücreden

Detaylı

Bütün hücrelerin olmazsa olmazları. Plazma zarı Yarı-sıvı sitosol Kromozom Ribozom

Bütün hücrelerin olmazsa olmazları. Plazma zarı Yarı-sıvı sitosol Kromozom Ribozom Bütün hücrelerin olmazsa olmazları Plazma zarı Yarı-sıvı sitosol Kromozom Ribozom Hücre Ökaryotik hücre Nukleus var Zarla çevrili organeller var Genellikle prokaryotik hücreye oranla daha büyüktür. Ökaryotlardaki

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

PROKARYOT VE ÖKARYOT HÜCRELER

PROKARYOT VE ÖKARYOT HÜCRELER PROKARYOT VE ÖKARYOT HÜCRELER HÜCRE Hücre ya da göze, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikleri gösterebilen en küçük birimidir. Hücre, (İng. Cell); Latince küçük odacık anlamına gelen "cellula" kelimesinden

Detaylı

Hücre zarında madde taşınım yolları Sitoplazma ve organeller

Hücre zarında madde taşınım yolları Sitoplazma ve organeller Hücre zarında madde taşınım yolları Sitoplazma ve organeller Hücre zarının en önemli görevi hücreyi dış ortamdan ayırmak ve hücreye madde giriş ve çıkışını kontrol etmektir. Böylece maddelerin, özellikle

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

aşağıda verilenlerin hangisi bulunmaz? A) Pinositoz cebi B) Ribozom C) Lökoplast D) Çekirdekçik E) Selüloz çeper

aşağıda verilenlerin hangisi bulunmaz? A) Pinositoz cebi B) Ribozom C) Lökoplast D) Çekirdekçik E) Selüloz çeper 1- I. Kloroplast II. Mitokondri III. Sentrozom IV. Çekirdek Yukarıda verilen hücre organellerinin hangilerinde DNA bulunur? V B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III E) I, II, III ve IV 2-Çekirdeği çıkarılmış

Detaylı

A) Sakkaroz B) Maltoz C) Glikoz D) Laktoz E) Nişasta

A) Sakkaroz B) Maltoz C) Glikoz D) Laktoz E) Nişasta 1. Aşağıdaki organellerden hangisinin karşısındaki olayla ilgisi yoktur? A) Ribozom-Protein sentezi B) Kloroplast-Nişasta depolama C) Mitokondri-O2'li solunum D) Hücre zarı-osmoz E) Golgi organeli-madde

Detaylı

HÜCRENİN YAŞAM DÖNGÜSÜ

HÜCRENİN YAŞAM DÖNGÜSÜ HÜCRENİN YAŞAM DÖNGÜSÜ *Hücrenin yaşam döngüsü: Hücrenin; bir bölünme sonundan, ikinci bir bölünme sonuna kadar olan zaman sürecinde; geçirdiği yaşamsal olaylara hücrenin yaşam döngüsü denir. Hücreler,

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 27. ADIM HÜCRE 4- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ

ADIM ADIM YGS-LYS 27. ADIM HÜCRE 4- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ ADIM ADIM YGS-LYS 27. ADIM HÜCRE 4- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ Hücre zarı canlıdır ve seçici-geçirgendir. Bu özelliği nedeniyle bazı maddeler hücre zarından geçebilirken bazı maddeler geçemez. Hücre

Detaylı

İLK DEFA 1665 YILINDA ROBERT HOOK, MANTAR DOKUSUNU İNCELEMİŞ GÖZLEMLEDİGİ YAPILARDA KÜÇÜK BOŞLUKLAR GÖRMÜŞ VE GÖRDÜĞÜ BU BOŞLUKLARA İÇİ BOŞ ODACIKLAR

İLK DEFA 1665 YILINDA ROBERT HOOK, MANTAR DOKUSUNU İNCELEMİŞ GÖZLEMLEDİGİ YAPILARDA KÜÇÜK BOŞLUKLAR GÖRMÜŞ VE GÖRDÜĞÜ BU BOŞLUKLARA İÇİ BOŞ ODACIKLAR HÜCRE İLK DEFA 1665 YILINDA ROBERT HOOK, MANTAR DOKUSUNU İNCELEMİŞ GÖZLEMLEDİGİ YAPILARDA KÜÇÜK BOŞLUKLAR GÖRMÜŞ VE GÖRDÜĞÜ BU BOŞLUKLARA İÇİ BOŞ ODACIKLAR ANLAMINA GELEN HÜCRE DEMİŞTİR.ANCAK HÜCRE BİLİMİNİN

Detaylı

CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER

CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER Canlıların yapısında bulunan moleküller yapısına göre 2 ye ayrılır: I. İnorganik Bileşikler: Bir canlı vücudunda sentezlenemeyen, dışardan hazır olarak aldığı

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

A) HÜCRE ZARI Zarların Yapısı:

A) HÜCRE ZARI Zarların Yapısı: HÜCRE YAPISI Hücre canlıların yapısını oluşturan en küçük canlı birimidir. İlk defa 1665 yılında İngiliz bilim adamı Robert Hook, mantar dokusunda gözleyerek, boşluk anlamına gelen "hücre" sözcüğünü kullanmıştır.

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU Fizyolojiye Giriş Temel Kavramlar Fizyolojiye Giriş Canlıda meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişikliklerin tümüne birden yaşam denir. İşte canlı organizmadaki

Detaylı

Aşağıdaki ifadelerden hangisi canlı bir hücrenin zarında gerçekleşen difüzyon olayı ile ilgili yanlış bir açıklamadır?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi canlı bir hücrenin zarında gerçekleşen difüzyon olayı ile ilgili yanlış bir açıklamadır? Maddenin Halleri 3 1 YKS BİYOLOJİ Hücre Zarı ve Madde Geçişleri Testi 1 Soru 01 Aşağıdaki ifadelerden hangisi canlı bir hücrenin zarında gerçekleşen difüzyon olayı ile ilgili yanlış bir açıklamadır? A)

Detaylı

ÖKARYOT CANLILAR Protista alemi

ÖKARYOT CANLILAR Protista alemi ÖKARYOT CANLILAR Protista alemi **Ökaryot canlılar: Çekirdekli hücre taşıyan canlılardır. Zarlı organeller bulunur. DNA' larında histon proteinleri bulunur. Ökaryot canlılar; 1. Protista 2. Bitkiler 3.

Detaylı

HÜCRE VE HÜCRE ORGANELLERİ

HÜCRE VE HÜCRE ORGANELLERİ Hücre HÜCRE VE HÜCRE ORGANELLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Canlıların en küçük yapı ve görev birimidir. Genellikle gözle görülemeyecek kadar küçük olup, mikroskopla incelenirler. a.bazı canlılar tek

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN 1. Doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamıştır? A) Genetik (soy) benzerliği B) Anatomik benzerlik C) Dünyadaki dağılımları D) Akrabalık derecesi E) Embriyonik benzerlik

Detaylı

Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşur.

Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşur. 1. CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE Bir İngiliz bilim insanı olan Robert HOOKE, 1665 yılında basit bir mikroskopla hücreyi ilk kez tanımladı. Daha sonraki yıllarda farklı bilim insanlarının katkılarıyla bütün

Detaylı

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 İçindekiler 1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 1. BÖLÜM: BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI ve BİYOLOJİ... 12 A. BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ... 12 1. Bilim İnsanı ve Bilim... 12 B. BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI...

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 1) Bir hücrenin X maddesini difüzyonla almakta olduğu görülmüştür. Bu hücre ve içerisinde bulunduğu ortamla ilgili, I. Ortamdaki X yoğunluğu hücreden daha fazladır. II. X in

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 43. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-3 BAKTERİLER ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 43. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-3 BAKTERİLER ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 43. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-3 BAKTERİLER ALEMİ BAKTERİLER ALEMİ Prokaryot hücre yapısına sahip olan tek hücreli canlıların oluşturduğu alemdir. Mikroskobun icadından sonra keşfedilmişlerdir.

Detaylı

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Hazırladığımız bu yazıda; organik bileşikler ve organik bileşiklerin yapısını, canlılarda bulunan organik bileşikleri ve bunların görevlerini, kullanım alanlarını, canlılar

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 Hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Hücreler belli

Detaylı

Madde Geçiş Yolları. Aktif Taşıma. Endositoz. Ekzositoz. Pasif Taşıma Basit difüzyon Kolaylaştırılmış difüzyon Ozmoz

Madde Geçiş Yolları. Aktif Taşıma. Endositoz. Ekzositoz. Pasif Taşıma Basit difüzyon Kolaylaştırılmış difüzyon Ozmoz HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ (HÜCRE-3) 9. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 9.2.1. Hücre 9.2.1.3. Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. a. Hücre zarından madde geçişine

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

5. Bitki hücrelerinde yer alan kofullar ile ilgili,

5. Bitki hücrelerinde yer alan kofullar ile ilgili, Hücre / Hücre Organelleri - 7 BÖLÜM 02 Test 14 1. Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisinde polimer organik madde sentezi gerçekleşmez? A) Kloroplast B) Golgi aygıtı C) Ribozom D) Çekirdek 2. Bir hücrenin;

Detaylı

9. Sınıf Biyoloji Öğrenci Kitabı

9. Sınıf Biyoloji Öğrenci Kitabı 9. Sınıf Biyoloji Öğrenci Kitabı Bu kitap Bilkent Universitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, CTE 504 Material Design dersi için, Elif Şengün, Hilal Şener ve Rükiye Altın tarafından 2010-2011 akademik yılı

Detaylı

OKSİJENLİ SOLUNUM

OKSİJENLİ SOLUNUM 1 ----------------------- OKSİJENLİ SOLUNUM ----------------------- **Oksijenli solunum (aerobik): Besinlerin, oksijen yardımıyla parçalanarak, ATP sentezlenmesine oksijenli solunum denir. Enzim C 6 H

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 Miktar 1) I.Hemoglobinin yapısındaki karbon atomu sayısını tespit etmek II. Solunumda kullanılacak gazların hangi molekülle taşınacağını tespit etmek III. Kanın ph ını tespit

Detaylı

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur.

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur. BAKTERİLER GENEL ÖZELLİKLERİ: -Prokaryot hücre yapılı, tek hücreli canlılardır. -Halkasal DNA ya sahiptirler. Bazı bakterilerde plazmit bulunur. Plazmit: Küçük ve halka şeklinde DNA parçacıklarıdır. Bakterilerin

Detaylı

HÜCRE VE HÜCRE ORGANELLERİ. Dr. Mehmet İnan

HÜCRE VE HÜCRE ORGANELLERİ. Dr. Mehmet İnan HÜCRE VE HÜCRE ORGANELLERİ Dr. Mehmet İnan Hücre Canlıların en küçük yapı ve görev birimidir. Genellikle gözle görülemeyecek kadar küçük olup, mikroskopla incelenirler. a. Bazı canlılar tek hücreden, b.

Detaylı

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir.

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir. DERS: BİYOLOJİ KONU: C.T.B(Vitaminler e Nükleik Asitler) VİTAMİNLER Bitkiler ihtiyaç duydukları bütün vitaminleri üretip, insanlar ise bir kısmını hazır alır. Özellikleri: Yapıcı, onarıcı, düzenleyicidirler.

Detaylı

HÜCRE VE HÜCRE ORGANELLERİ

HÜCRE VE HÜCRE ORGANELLERİ HÜCRE VE HÜCRE ORGANELLERİ Hücre Canlıların en küçük yapı ve görev birimidir. Genellikle gözle görülemeyecek kadar küçüktür ve mikroskopla incelenirler. Gözle görülen hücreler de vardır. Yumurta hücresi,

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 1) Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, I. Morula II. Gastrula III. Blastula

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 1) Aşağıda bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir. a 2) Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili; RH RH ADP + Pi ATP I II b Buna göre a ve b yönlerindeki değişimlerle

Detaylı

ÜNİTE 5:HÜCRE ZARI VE MADDE GEÇİŞMESİ

ÜNİTE 5:HÜCRE ZARI VE MADDE GEÇİŞMESİ ÜNİTE 5:HÜCRE ZARI VE MADDE GEÇİŞMESİ Anahtar kavramlar 5.1.Hücre zarları sıvı haldedir ve yağ ile protein moleküllerinden meydana gelmişlerdir. 5.2.Hücre zarlarının birbirlerini tanımasında karbonhidrat

Detaylı

9.Sınıf Biyoloji. Yaşam Bilimi Biyoloji. cevap anahtarı

9.Sınıf Biyoloji. Yaşam Bilimi Biyoloji. cevap anahtarı 9.Sınıf Biyoloji 1 Yaşam Bilimi Biyoloji cevap anahtarı 1 CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ *Canlıların temel bileşenleri: Canlıların temel bileşenleri; organik ve inorganik bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır.

Detaylı

Canlılarda mitoz, amitoz ve mayoz olmak üzere üç çeşit bölünme görülür.

Canlılarda mitoz, amitoz ve mayoz olmak üzere üç çeşit bölünme görülür. HÜCRE BÖLÜNMELERİ Canlılarda mitoz, amitoz ve mayoz olmak üzere üç çeşit bölünme görülür. I. MİTOZ BÖLÜNME Mitoz bölünme tek hücreli canlılardan, çok hücreli canlılara ve insana kadar bir çok canlı grubu

Detaylı

Organik bileşikler; karbonhidratlar, lipidler, proteinler, vitaminler ve nükleik asitler olmak üzere beş gruba ayrılır.

Organik bileşikler; karbonhidratlar, lipidler, proteinler, vitaminler ve nükleik asitler olmak üzere beş gruba ayrılır. ORGANİK BİLEŞİKLER **Organik bileşikler: Canlılar tarafından sentezlenirler. Yapılarında C, H, atomlarını bulundururlar. Organik bileşikler; karbonhidratlar, lipidler, proteinler, vitaminler ve nükleik

Detaylı

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. I. Adaptasyon II. Mutasyon III. Kalıtsal varyasyon Bir populasyondaki bireyler, yukarıdakilerden hangilerini "doğal seçilim ile kazanır? D) I veii E)

Detaylı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ PROF.DR.MİTAT KOZ

HÜCRE FİZYOLOJİSİ PROF.DR.MİTAT KOZ HÜCRE FİZYOLOJİSİ PROF.DR.MİTAT KOZ 1 HÜCRE Kompleks çok hücreli organizmaların, (hayatın karakteristik özelliklerine sahip) en küçük yapısal birimine HÜCRE denir. Hücreler yaşayan organizmaların yapısal

Detaylı

Canlının yapısında bulunan organik molekül grupları; o Karbonhidratlar o Yağlar o Proteinler o Enzimler o Vitaminler o Nükleik asitler ve o ATP

Canlının yapısında bulunan organik molekül grupları; o Karbonhidratlar o Yağlar o Proteinler o Enzimler o Vitaminler o Nükleik asitler ve o ATP Tamamı karbon ( C ) elementi taşıyan moleküllerden oluşan bir gruptur. Doğal organik bileşikler canlı vücudunda sentezlenir. Ancak günümüzde birçok organik bileşik ( vitamin, hormon, antibiyotik vb. )

Detaylı

BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA

BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA BAKTERİLER ALEMİ SELİN HOCA Prokaryot hücre yapısına sahip olan tek hücreli canlılardır. Gözle göremediğimiz için keşfedilmeleri ancak mikroskobun icadı ile olmuştur. Keşfedilmemiş bakteri çeşidi sayısının

Detaylı

Sayfa BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2

Sayfa BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 İÇİNDEKİLER Sayfa BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 CANLILARIN OLUŞUMU... 6 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ... 11 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI... 13 SİSTEMATİK... 34 BİTKİ VE

Detaylı

12-A. Hücre Zarı ve Madde Geçişleri II TEST

12-A. Hücre Zarı ve Madde Geçişleri II TEST 12-A TEST 13 Hücre Zarı ve Madde Geçişleri II 1. Farklı şekillerde gerçekleşen pasif taşıma çeşitleri için, I. Taşınan maddenin monomer olması II. Taşınma sırasında enerji harcanmaması III. Cansız hücrelerde

Detaylı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı Hücrenin fiziksel yapısı HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücreyi oluşturan yapılar Hücre membranı yapısı ve özellikleri Hücre içi ve dışı bileşenler Hücre membranından madde iletimi Vücut sıvılar Ozmoz-ozmmotik basınç

Detaylı

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2

BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 İÇİNDEKİLER Sayfa BİYOLOJİ VE BİLİMSEL YÖNTEM... 1 Bilim ve Bilimsel Yöntem... 2 CANLILARIN OLUŞUMU... 5 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ... 9 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI... 11 SİSTEMATİK... 13 BİTKİ VE HAYVANLARIN

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 1) Bir hücrede meydana gelen bölünme evrelerinden birine ait şekil yukarıdaki gibi ise; I. Diploit kromozomludur. II. Glikozu nişasta şeklinde depolar. III. Sitoplazması boğumlanma

Detaylı

Akıllı Defter. 9.Sınıf Biyoloji. vitaminler,hormonlar,nükleik asitler. sembole tıklayınca etkinlik açılır. sembole tıklayınca ppt sunumu açılır

Akıllı Defter. 9.Sınıf Biyoloji. vitaminler,hormonlar,nükleik asitler. sembole tıklayınca etkinlik açılır. sembole tıklayınca ppt sunumu açılır 9.Sınıf Biyoloji 1 Akıllı Defter vitaminler,hormonlar,nükleik asitler sembole tıklayınca etkinlik açılır sembole tıklayınca ppt sunumu açılır sembole tıklayınca video açılır 1 VİTAMİNLER ***Vitaminler:

Detaylı

Hücreler: Yaşamın işleyen birimleri

Hücreler: Yaşamın işleyen birimleri 5 Hücreler: Yaşamın işleyen birimleri 5.1 Hangi özellikler hücreleri yaşamın temel birimleri yapar? 5.2 Prokaryotik hücrelerin özellikleri nelerdir? 5.3 Ökaryotik hücrelerin özellikleri nelerdir? 5.4 Hücre

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2

9. SINIF KONU ANLATIMI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2 9. SINIF KONU ANLATIMI CANLININ ORTAK ÖZELLİKLERİ-2 3 6) METABOLİZMA: Canlılarda meydana gelen hayatsal faaliyetlerin tamamıdır. Metabolizma anabolizma ve katabolizma olmak üzere ikiye ayrılır. ANABOLİZMA:

Detaylı

CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 1 HÜCRE ZARI VE MADDE GEÇİŞİ...89

CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 1 HÜCRE ZARI VE MADDE GEÇİŞİ...89 2 CANLILAR CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE DÜNYASI Sayfa No CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI Sayfa No BÖLÜM 1 HÜCRE ZARI VE MADDE GEÇİŞİ...............89 Hücre Zarından Madde Geçişleri..........89

Detaylı

HÜCRE VE ORGANELLERİ - 1

HÜCRE VE ORGANELLERİ - 1 HÜCRE VE ORGANELLERİ - 1 1. Hücre zarı bütün hücrelerde bulunur. Hücrelerde hücreyi saran, hücreyi koruyan, şekil veren, madde alışverişini sağlayan yapıdır. 7. Kromoplastlar çiçek, meyve ve yaprakta bulunur.

Detaylı

HÜCRE ve HÜCRE YAPISI

HÜCRE ve HÜCRE YAPISI HÜCRE ve HÜCRE YAPISI Kimya bilmi için maddelerin temel birimi atom ne ise Biyoloji bilmi için de canlılığın temel birimi Hücre dir. Yani tüm organizmalar hücrelerden oluşur. Hücreler iki şekilde karşımıza

Detaylı