İbrahim ERKAN. 12 Mart 2013, Ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İbrahim ERKAN. 12 Mart 2013, Ankara"

Transkript

1 İbrahim ERKAN 12 Mart 2013, Ankara

2 İçerik Mevzuat, Kuruluş, Kurumsal yapı Amaç, Misyon, Vizyon Sektörel Çalışmalar Mali ve Teknik Destekler Mali ve Teknik Destek İstatistikleri 2011 Teklif Çağrısı, Desteklenen Bazı Projeler 2012 Teklif Çağrısı Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri Ajans Eğitim Faaliyetleri Yayınlar

3 Mevzuat ve Kuruluş Kuruluş ve Faaliyete Başlama 25 Temmuz 2009: Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Kamu tüzel kişiliği taşır. 09 Temmuz 2010: Genel Sekreteri göreve başlamıştır. Ekim 2010: Personel alımı Eylül 2012: Personel alımı

4 Kurumsal Yapı Kurumsal Adres ve İletişim Aşağı Öveçler Mah Cadde No:11 Çankaya Tel:

5 Kurumsal Yapı Personel Durumu (1/3) Uzman 26 Destek Personeli 6 Birim Başkanı 5 Genel Sekreter 1 İç Denetçi 1 YDO Koordinatörü

6 Kurumsal Yapı Personel Dağılımı (2/3) Genel Sekreterlik 1 İç Denetim Hizmetleri 1 Destek Hizmetleri Birimi 6 İş Geliştirme ve Strateji Birimi 7 Program Yönetim Birimi 8 İzleme ve Değerlendirme Birimi 10 Kurumsal İletişim Birimi 5 Yatırım Destek Ofisi

7 Kurumsal Yapı Personel Durumu (3/3) Doktora 7 Devam Eden Doktora 8 Yüksek Lisans 7 Devam Eden Yüksek Lisans 4 Lisans

8 Kurumsal Yapı Misyon ve Vizyon Vizyon Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara

9 Kurumsal Yapı Misyon ve Vizyon Misyon Sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla; bölgeye yönelik stratejiler geliştirmek, destekler vermek, işbirliği ve koordinasyon sağlamak, izleme ve değerlendirme ile tanıtım ve iletişim faaliyetlerini yürütmek

10 Kurumsal Yapı Kurumsal Strateji Stratejik fikirleri hayata geçiren, yönlendiren, destekleyen bir kurum olarak ajans şu nitelikleri haiz olmalıdır: Lider/yönlendirici olmak Destek merkezi olmak Koordinasyon merkezi olmak Tanıtım merkezi olmak

11 Kurumsal Yapı Kurumsal Strateji Kurumsal temel stratejiler konum stratejisi temel yetkinlik stratejisi şeklinde iki ana başlık altında değerlendirilmiştir

12 Kurumsal Yapı Konum Stratejisi Konum stratejisi, ajansı fikir ve eylem birlikteliği temelinde karma bir yapıda konumlandırmaktadır. Üç ana kategoride tarif edilmiştir: 1. Fikir geliştirme merkezi 2. Bilgi merkezi 3. Danışma merkezi

13 Kurumsal Yapı Temel Yetkinlik Stratejisi Söz konusu konum stratejisinin hayata geçirilebilmesi için gerekli olan temel yetkinlikler iki ana başlık altında değerlendirilmiştir: 1. Bilgi yönetimi yetkinliği 2. Operasyon yönetim yetkinliği

14 Sektörel Çalışmalar

15 Sektörel Çalışmalar Sektörel Çalışmalar İlçe çalıştayları Sempozyumlar (Bölgesel Gelişmenin Finansmanında Girişim Sermayesinin Rolü Sempozyumu) Paneller (Çin Pazarına Giriş Paneli) Bölgelerarası işbirliği (Siteler Kapadokya Buluşması, İpekyolu Çalıştayı) Proje Pazarları (Yenilikçi Ankara) Ziyaretler, sektör raporları, analizler,

16 Mali ve Teknik Destekler

17 Mali ve Teknik Destekler Ajans Destekleri Teknik Destek Mali Destekler Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Faiz Desteği Güdümlü Proje Desteği Proje Teklif Çağrısı Yöntemi Doğrudan Faaliyet Desteği Aşamalı Teklif Çağrısı Yöntemi

18 Mali ve Teknik Destekler Ajans Destekleri Doğrudan Faaliyet Desteği Kısa dönemli stratejik araştırma, planlama ve yatırım fizibilite çalışmalarına destek sağlar. Proje Teklif Çağrısı Yöntemi Bölge planınca belirlenen önceliklere ve teklif çağrısında belirtilen kriterlere uygun, daha uzun süreli projelere finansal destek sunar. Teknik Destek Yerel kurumların teknik kapasitesinin artırılması amacıyla, ajans uzmanları veya dışarıdan anlaşılan uzmanlar aracılığıyla sağlanan finansal olmayan yardımlardır

19 Mali ve Teknik Destekler Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirmeye ve yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamayı amaçlamaktadır. DFD proje süreleri en fazla 3 aydır. DFD den sadece; yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları OSB ler, Teknopark Yönetici Şirketleri sivil toplum kuruluşları birlikler ve kooperatifler Bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir

20 Mali ve Teknik Destekler Proje Teklif Çağrısı Bölgesel kalkınma hızlandırılması ve bölge için stratejik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda Ajansın sağladığı mali desteklerdendir. Proje Teklif Çağrısı ; Belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. Kar amacı güden ve gütmeyen kurumlar yararlanabilir. Farklı MDP programlarında bölge planında belirtilen stratejileri hayata geçirmeye yönelik farklı özel amaçlar ve faaliyetler desteklenebilir. Her MDP programı için özel düzenlenen Başvuru Rehberlerinde programın ayrıntılarına yer verilir

21 Genel Amaç: Mali ve Teknik Destekler Teknik Destek (TD) Yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmaları için gerekli kurumsal kapasitenin tesisine destek sağlamak. TD sağlanacak hizmet alanları; Eğitim verme, Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, Geçici uzman personel görevlendirme, Danışmanlık sağlama, Uluslararası ilişkiler kurma ve lobi faaliyetleri ve gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler

22 Mali ve Teknik Destekler Mali Destek Programlarına İlişkin Süreçler Hazırlık Süreci Başvuru Süreci Değerlendirme Süreci Sözleşme Süreci

23 Mali ve Teknik Destekler Aktörler PYB Uzmanı Bağımsız Değerlendirici (BD) Değerlendirme Komitesi Üyesi (DK) Yönetim Kurulu

24 Mali ve Teknik Destekler Hazırlık Süreci Bağımsız Değerlendirici Havuzunun Oluşturulması Destek Programının Planlanması Başvuru Rehberlerinin Hazırlanması Teklif Çağrısı İlanı ile İlgili Hazırlıklar Bilgilendirme Toplantıları ve Eğitimler ile İlgili Hazırlıklar

25 Mali ve Teknik Destekler Başvuru Süreci Teklif Çağrısının İlanı ve Tanıtım Faaliyetleri Bilgilendirme Toplantıları ve Eğitimler Sıkça Sorulan Soruların Yayınlanması Proje Başvurularının Sunulması ve Kabulü Bağımsız Değerlendiricilerin Belirlenmesi Değerlendirme Komitesinin Oluşturulması

26 Mali ve Teknik Destekler Değerlendirme Süreci Projelerin ön inceleme ve idari kontrolü Bağımsız Değerlendiricilerin Projelere Atanması Teknik ve mali değerlendirmelerin yapılması Proje başvuruları puan listesinin oluşturulması Değerlendirme Komitesince nihai değerlendirilmelerin yapılması Değerlendirme Raporunun Hazırlanması ve GS'e sunulması Asil ve yedek (varsa) proje listelerinin onaylanması

27 Mali ve Teknik Destekler Sözleşme Süreci Asil proje listesindeki Başvuru Sahiplerinin sözleşme imzalamaya davet edilmesi Sözleşme evraklarının hazırlanması Sözleşmelerin imzalanması Sözleşme ve eklerinin İDB ye teslim edilmesi

28 Mali ve Teknik Destekler Teklif Çağrısı Hazırlık Faaliyetleri Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Muhtemel teklif çağrısı konuları belirleme çalışmaları Program amaç ve önceliklerini belirleme çalışmaları

29 Mali ve Teknik Destekler Teklif Çağrısı Hazırlık Faaliyetleri Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Başvuru Rehberleri ve Ekleri (Başvuru Formu, Bütçe, Mantıksal Çerçeve ve Destekleyici Belgeler) hazırlanması Bağımsız Değerlendirici (BD) online başvuru sisteminin hazırlanması BD havuzunun oluşturulması

30 Mali ve Teknik Destekler Teklif Çağrısı İlan Süreci Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Duyuru, bilgilendirme ve eğitimler için İletişim Planı Bilgilendirme toplantıları için sunumların hazırlanması Yönetim Kurulu Kararı 23 Haziran 2011 Bilgilendirme toplantıları 35 Toplantı, yaklaşık 1100 kişi

31 Mali ve Teknik Destekler Teklif Çağrısı İlan Süreci Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Eğitim taleplerinin online alınması için bir portal oluşturulması Eğitim toplantıları için Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci, Proje Yönetimi Döngüsü, Başvuru Formu, Bütçe Nasıl Hazırlanır sunumlarının hazırlanması

32 Mali ve Teknik Destekler Teklif Çağrısı Başvuru Süreci Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Online Proje Başvuru Sistemi hazırlanması (Başvurular 1 Ağustos 16 Eylül tarihleri arasında alınmıştır) Proje Teklifi Çağrısı kapsamında yazılı olarak iletilen soruların cevaplandırılmasına ve sitemizde SSS bölümünde yayınlanmasına 26 Ağustos 2011 tarihine kadar devam edilmesi Teslim alınan projelerin idari ve uygunluk kontrolünün 16 Eylül tarihinden itibaren 1 hafta içinde tamamlanması

33 Mali ve Teknik Destekler Teklif Çağrısı Başvuru Süreci Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ön incelemeyi geçen projelerin Bağımsız Değerlendiriciler tarafından 3 hafta içinde değerlendirilmesi Projelerin Değerlendirme Komitesince 2 hafta içinde değerlendirilmesi Başarılı bulunan projeler için gerekli görüldüğü takdirde Ajans Uzmanları tarafından Ön İzleme ziyaretleri ve bütçe revizyonlarının yapılması Başarılı bulunan projelerin Yönetim Kurulu na sunulması

34 Mali ve Teknik Destekler Teklif Çağrısı Başvuru Süreci Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yönetim Kurulu tarafından onaylanan projelerin ilanı Proje Sahipleri ile sözleşme imzalanması

35 MALİ VE TEKNİK DESTEK İSTATİSTİKLERİ

36 Mali ve Teknik Destek İstatistikleri Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) BAŞVURU SAYISI BAŞARILI PROJE SAYISI VERİLEN DESTEK MİKTARI (TL) EŞ FİNANSMAN (TL) TOPLAM BÜTÇE (TL) , , , , , , , , ,90 TOPLAM , , ,

37 Mali ve Teknik Destek İstatistikleri Teknik Destek BAŞVURU SAYISI BAŞARILI PROJE SAYISI VERİLEN DESTEK MİKTARI (TL) TOPLAM BÜTÇE (TL) , , , ,07 TOPLAM , ,

38 Mali ve Teknik Destek İstatistikleri Teknik Destek TOPLAM KİŞİ EĞİTİM ALMIŞTIR* Mesleki Eğitim Kurumsal kapasite Proje Hazırlama Kişisel Gelişim

39 Mali ve Teknik Destek İstatistikleri Teknik Destek TOPLAM KİŞİ EĞİTİM ALMIŞTIR Mesleki Eğitim Kurumsal kapasite Proje Hazırlama Kişisel Gelişim Diğer

40 2011 TEKLİF ÇAĞRISI

41 2011 Teklif Çağrısı Mali Destek Programları 2011 Ankara Kalkınma Ajansı 23 Haziran 2011 tarihinde Yenilikçi Uygulamalar ve Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programlarını içeren ve 25 Milyon TL bütçeli Teklif Çağrısını yayımlamıştır

42 2011 Teklif Çağrısı Mali Destek Programları 2011 TURİZM YENİLİKÇİ UYGULAMALAR BİLİŞİM SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

43 2011 Teklif Çağrısı Yenilikçi Uygulamalar MDP (Bilişim - Sağlık) İşletme ve kuruluşların ürün, süreç, organizasyon ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirerek yenilikçi ve katma değeri yüksek teknoloji üretmeleri Yenilikçi uygulamaların bilgi ve teknoloji birikimlerinin paylaşımını kolaylaştıracak bilgi ve işbirliği platformlarının kurulması ve geliştirilmesi, bölgenin teknoloji merkezi imajının güçlendirilmesi Yenilikçi ve bilgi yoğun ürünlerin ticarileştirilmesine, proje ve endüstriyel tasarımların geliştirilmesine, faydalı model ve patent teminine yönelik uygulamalar

44 2011 Teklif Çağrısı Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi MDP Ankara nın tarihi, sosyal ve kültürel mekanlarının turist dostu bir niteliğe, çeşitliliğe, kapasiteye ve kaliteye kavuşturulması Turizm alanında girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi Etkili tanıtım faaliyetleriyle turizmde markalaşma ve turizmin çeşitlendirilmesi

45 2011 Teklif Çağrısı Mali Destek Programları 2011 YENİLİKÇİ UYGULAMALAR MDP (BİLİŞİM ve SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ) Başvuru Sayısı 159 Başarılı Proje Sayısı 76 Verilen Destek Miktarı Eş Finansman TOPLAM BÜTÇE ,97 TL ,34 TL ,31 TL

46 2011 Teklif Çağrısı Mali Destek Programları 2011 TURİZM MDP Başvuru Sayısı 92 Başarılı Proje Sayısı 45 Verilen Destek Miktarı ,34 TL Eş Finansman ,68 TL TOPLAM BÜTÇE ,02 TL

47 2011 Teklif Çağrısı Mali Destek Programları 2011 TOPLAM PTÇ Başvuru Sayısı 251 Başarılı Proje Sayısı 121 Verilen Destek Miktarı ,31 TL Eş Finansman ,02 TL TOPLAM BÜTÇE ,33 TL

48 2011: DESTEKLENEN BAZI PROJELER

49 2011 Desteklenen Bazı Projeler Juliopolis Nekropolünün Turizme Kazandırılması Projesi Çayırhan Beldesi nde yıllık tarihin gün yüzüne çıkması sağlanmıştır. Kazı alanından çıkan arkeolojik eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesi nde ziyaretçilere sunulmuştur

50 2011 Desteklenen Bazı Projeler TechAnkara PROJESİ Ankara teknokentleri bir araya gelerek uluslararası düzlemde rekabet güçlerini artırmaya yönelik işbirliği platformu oluşturmuşlardır

51 2011 Desteklenen Bazı Projeler Kırsal Turizm Ankara'da Yaygınlaşıyor ve Kurumsallaşıyor Projesi Nallıhan İlçesi Beydili Köyü nde kırsal turizm altyapısı güçlendirilmiş ve doğal kaynaklar ile yerel ürünlerin değerlendirilerek kırsal turizm potansiyeli açığa çıkmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir

52 2011 Desteklenen Bazı Projeler Ankara yı Yaşamak Projesi Proje kapsamında Türkiye nin çeşitli illerinden 30 acente sahibi kadın 2 gün boyunca Ankara yı gezerek, Ankara nın tarihi ve turistik mekanları ve yönleri yerler hakkında yerinde bilgi almışlardır

53 2011 Desteklenen Bazı Projeler Tarihi ve Kültürel Mirasın Turizme Kazandırılması Projesi Polatlı Belediyesi tarafından kurulan atölyelerde yetişen kursiyerlerin ürettiği Polatlı ya özgü seramik ve ahşap ürünleri sergisi açılmıştır

54 2011 Desteklenen Bazı Projeler Geçmişten Günümüze Ankara Kadınları Sergi ve Sanat Evi Projesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi nde 2 Kasım 2012 tarihinde açılan sergi evinde, Hititler den Cumhuriyet dönemine Ankara kadınlarının kullandığı giysi ve takılar ziyaretçilere sunulmuştur

55 2011 Desteklenen Bazı Projeler Hezarfen Medikal Ankara Projesi Türk Patent Enstitüsü ile yürütülen projese, medikal sektöründe faaliyet gösteren 400 ün üzerinde firma ve kurum temsilcisi sektörde küresel rekabetçilik konusunda destek almıştır

56 2011 Desteklenen Bazı Projeler Ankara da Bir Workhub (İşkalesi) Kurulması Projesi Ankara Valisi ve Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alâaddin Yüksel in teşrifleriyle Ankara Teknokafe hizmete açılmıştır. Proje; bilgi ve iletişim sektörü çalışanlarını ve girişimcileri, yeni fikir ve ürün geliştirebilecekleri bir çalışma merkezinde (işkalesi) bir araya getirmektedir

57 2011 Desteklenen Bazı Projeler Beypazarı Hamam Müzesi Projesi Tarihi Paşa Hamamı, Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile müzeye dönüştürülerek Türkiye nin ilk hamam müzesi olarak faaliyet başlamıştır

58 2011 Desteklenen Bazı Projeler Nallihan da Eko Turistle Eko Turizm Projesi Restore edilen Nafiz Bey Konağı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Mustafa İSEN in katıldığı törenle açılmıştır

59 2011 Desteklenen Bazı Projeler Ankara nın Kentsel Yoksulluk Haritası Projesi Proje ile Türkiye de il bazında kentsel yoksulluk haritası ilk defa olarak Ankara da çıkarılmıştır. Çalışma, Ankara nın nüfusu 20 binden yüksek 16 ilçesinin yoksulluk görünümünü çıkarmış, aynı zamanda Ankara da yoksulluğun ekonomik ve sosyal nedenlerini de ortaya koymuştur

60 2011 Desteklenen Bazı Projeler Başkentte Hayata Bağlaniyoruz Projesi LÖSEV tarafından sağlık turizmi kapsamında hastalara rehabilitasyon hizmeti sağlanırken, kanser konusunda toplumsal duyarlılık artırma ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülmüştür

61 2011 Desteklenen Bazı Projeler Siteler Mobilya Ürünlerine İlişkin Tüketici Algı Analizi Projesi Proje ile Ankara nın en köklü mobilya sektörü yapılanması Siteler in tüketici algı analizi yapılmıştır. Analiz, firmaların özellikle fabrikasyon mobilya üreten ulusal ve uluslararası rakiplerin önüne geçebilmelerine yönelik yeni stratejiler geliştirmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır

62 2011 Desteklenen Bazı Projeler Meslekli İşsizler Projesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülerek, Ankara da mesleki ve teknik eğitim alan gençlerin istihdamı ile ilgili veri toplama, öneri ve strateji geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmiştir

63 2011 Desteklenen Bazı Projeler Ankara Kenti Yabancı Öğrencilerle Zenginleşiyor Projesi Türk İstatistik Derneği'nce yürütülen projede, Ankara nın üniversite öğrenimi alanında uluslararası bir çekim merkezi olmasına katkıda bulunmak üzere, Ankara da okuyan yabancı öğrencilerin Ankara ile ilgili algılarını, ihtiyaçlarını ve yaşadıkları sorunları belirlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir

64 2011 Desteklenen Bazı Projeler Ankara da Doğa Sporları Ve Yürüyüş Parkurları İçin Ortak Eylem Planı Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen ve çeşitli kuruluşların yürüttüğü doğa sporları ve yürüyüş parkurları konulu projelerde ortak eylem kararı alındı

65 2012 TEKLİF ÇAĞRISI

66 2012 Teklif Çağrısı 2012 Mali Destek Programları 26 Kasım 2012 tarihi itibarıyla ilanı gerçekleştirilen 2012 yılı Teklif Çağrısı; Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Sosyal Kalkınma Kırsal Kalkınma Turizm olmak üzere dört mali destek programını kapsamaktadır. Çağrının toplam bütçesi TL dir

67 2012 Teklif Çağrısı 2012 Mali Destek Programları ÇEVREYE DUYARLI YENİLİKÇİ UYGULAMALAR SOSYAL KALKINMA KIRSAL KALKINMA TURİZM

68 2012 Teklif Çağrısı Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar MDP Öncelik 1: Yenilenebilir enerji sektörüne yönelik ekipman ve malzeme üreten işletmelerde yenilikçi ürün, süreç, pazarlama ve organizasyon stratejilerinin hayata geçirilmesi. Öncelik 2: Sağlık teknolojileri ve iş/inşaat makineleri sektörlerinde üretim yapan işletmelerde çevre dostu ürün geliş-tirilmesi, temiz üretim süreçlerine geçişin sağlanması ve/veya üretim süreçlerinde enerji verimliliğinin artırılması Öncelik 3: Bilişim sektöründe çevresel sürdürülebilirliğe hizmet edecek strateji, yöntem ve teknolojilerin hayata geçirilmesine yönelik yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin geliştirilmesi

69 2012 Teklif Çağrısı Sosyal Kalkınma MDP Öncelik 1: Çocuk, genç ve yaşlılara1 yönelik nitelikli bakım, rehberlik ve destek hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çözüm modellerinin oluşturulması ve uygulanması Öncelik 2: Çocuk, genç ve yaşlıların sosyal yaşama katılımlarının artırılmasına yönelik çözüm modellerinin oluşturulması ve uygulanması Öncelik 3: Çocuk ve gençlerin özgünlüklerinin ortaya çıkarılması, kreatif yeteneklerinin geliştirilmesi Öncelik 4: Sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilincinin geliştirilmesine yönelik çözüm modellerinin oluşturulması ve uygulanması

70 2012 Teklif Çağrısı Kırsal Kalkınma MDP Öncelik 1: Kırsalda tarım ve hayvancılığa dayalı sanayinin rekabet gücünün artırılması Öncelik 2: Tarım ve hayvancılığa yönelik Ar-Ge, yayım, pazarlama, tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi Öncelik 3: Kırsal turizm gibi tarım ve hayvancılık dışı gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi Öncelik 4: Su kaynaklarının korunması ve/veya iyi yönetiminin sağlanması

71 2012 Teklif Çağrısı Turizm MDP Öncelik 1: Ankara nın turistik değerlerinin etkin ve yenilikçi yöntemlerle tanıtılması Öncelik 2: Ankara nın turistler için ulaşılabilirliğinin yenilikçi ve/veya rekabetçi çözümlerle artırılması

72 YATIRIM DESTEK ve TANITIM FAALİYETLERİ

73 Yatırım Destek Ofisi Yatırım Destek Ofisi Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlemek Bilgi ve Danışmanlık Sağlamak Takip ve Koordinasyon Tanıtım faaliyetleri

74 Yatırım Destek Ofisi Yatırım Destek Ofisi Yatırım fırsatlarını belirler Danışmanlık ve rehberlik sağlar İletişim ve iş ağı oluşturur Tanıtım faaliyetleri yapar

75 Yatırım Destek Ofisi Yatırım Destek Ofisi ni Ziyaret Edin Yatırım planınızı anlatın Bürokratik işlemleriniz için yardım isteyin Teşvikler hakkında bilgi alın Ankara da partner bulun

76 Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri Yatırım Tanıtım Stratejisi Bölgeyi ve bölgedeki yatırım potansiyelini etkin bir şekilde tanıtmak üzere Yatırım ve Tanıtım Strateji Belgesi üzerine çalışmalar devam etmektedir

77 Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri Paydaş Veri Tabanı Paydaşlarla ilişkileri etkin bir platformda takip ve koordine etmek amacıyla 2012 yılı içerisinde Paydaş Veritabanı kurulmuş, veri girişi ile eş anlı olarak revize çalışmalarına başlanmıştır

78 Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri Takip ve Koordinasyon Faaliyetleri Yatırım Destek Ofisi tarafından Biyogaz ve Sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren 2 ayrı yatırımın takip ve koordinasyonu devam etmektedir. Eğlence sektöründe bir yatırımcı ile ilgili görüşmeler devam etmektedir. YDO ya toplam 59 yatırımcı başvurmuş, 52 yatırımcıya sadece bilgilendirme yapılmış, 7 yatırımcı içinse ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulmuştur

79 Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri Takip ve Koordinasyon Faaliyetleri Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi ile işbirliği içinde yatırım ortamı tanıtım faaliyetleri sürdürülmektedir

80 Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri Yabancı Misyon Ziyaretleri Ankara nın ve yatırım potansiyelinin tanıtımına yönelik olarak Avusturya, İspanya, Polonya, Rusya, Çin, Portekiz, İngiltere, Almanya, İtalya, Hollanda, Hindistan, Güney Kore ve Japonya büyükelçilikleri ziyaret edilmiştir

81 Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri Turizm Fuarları 2011 yılı içerisinde İstanbul da düzenlenen EMITT, Berlin de düzenlenen ITB ve Moskova da düzenlenen MITT turizm fuarlarına BAŞKENT konseptiyle katılım sağlanmıştır

82 Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri Avrupa İnovasyon Zirvesi Belçika nın başkenti Brüksel de 9-10 Ekim 2012 tarihlerinde yapılan 4. Avrupa İnovasyon Zirvesi ne, Ankara nın inovasyon potansiyelini tanıtmak üzere katılım sağlanmıştır

83 AJANS EĞİTİM FAALİYETLERİ

84 Eğitim Faaliyetleri Mdp Kapsamında Verilen Eğitimler 2011 Yılı Mali Destek Programları kapsamında merkez ve ilçelerde; 18 farklı oturumda toplam kişi bilgilendirme ve eğitim toplantılarına katılmıştır

85 Eğitim Faaliyetleri Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri 2012 yılında bölgede yer alan paydaşların proje hazırlama ve uygulama kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere 2 şer günlük PDY eğitimleri düzenlenmiş, 139 kişi katılım belgesi almıştır

86 EĞİTİM FAALİYETLERİ Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB ile yapılan protokol kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı düzenlenmiştir. 60 saatlik eğitim programını tamamlayan 60 kişi KOSGEB in Girişimcilik Destek Programı ndan yararlanma hakkı kazanmıştır

87 EĞİTİM FAALİYETLERİ Dış Ticaret Eğitimleri Bölgenin ihracat kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla Nasıl İhracatçı Olunur? başlığı altında düzenlenen dış ticaret eğitimlerinde 450 kişi sertifika almıştır

88 Eğitim Faaliyetleri İnovasyon Seminerleri 7 ve 14 Temmuz 2012 tarihlerinde bölgenin inovasyon kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak düzenlenen seminerlere yaklaşık 100 kişi katılmıştır

89 Eğitim Faaliyetleri Eğitimlerimizden Yararlanan Paydaşlarımız EĞİTİM KİŞİ Mali Destek Programları Kapsamındaki Eğitimler Teknik Destek Kapsamındaki Eğitimler Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri 139 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Programı 60 Dış Ticaret Eğitimleri 450 İnovasyon 147 GENEL TOPLAM

90 Eğitim Faaliyetleri 2012 MDP Eğitimleri 2012 Yılı Mali Destek Programları kapsamında merkez ve ilçelerde planlanan toplam 34 bilgilendirme ve eğitim toplantılarına, yaklaşık kişiye eğitim verilmiştir

91 YAYINLAR

92 Yayınlar Plan ve Programlar

93 Yayınlar Araştırmalar

94 Yayınlar Broşürler

95 Yayınlar Diğer Yayınlar

96 TEŞEKKÜRLER

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2012 TEKLİF Ç A Ğ R I S I Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara Ankara Kalkınma Ajansı Ülkelerin hatta şehirlerin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

Dr. Derya Çağlar Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü. 20 Şubat 2014, Ankara

Dr. Derya Çağlar Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü. 20 Şubat 2014, Ankara Dr. Derya Çağlar Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü 20 Şubat 2014, Ankara İçerik Ajans Kurumsal Yapısı ve Görevleri Ankara Bölge Planı 2014-2023 Mali ve Teknik Destekler Doğrudan Faaliyet Desteği Teknik

Detaylı

E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi

E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi 20 Kasım 2013 Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Türkiye de Kalkınma Ajansları Ajansların Kurumsal Yapısı Ajans Faaliyetleri Planlama Faaliyetleri

Detaylı

E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi

E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi 07 Mayıs 2015 Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Kalkınma Ajansları Destek Mekanizmaları Destek Programları Başvuru Koşulları Başvuru Değerlendirme

Detaylı

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA 2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri 14 Temmuz 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları Bütçeler ve Destek Oranları Turizm Potansiyelinin

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR 12 Haziran 2013 12.06.2013 www.ankaraka.org.tr 2 KALKINMA AJANSLARI Bölgesel kalkınmanın

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Ankara Kalkınma Ajansı, 2012 yılı teklif çağrısı kapsamında, mali destek programı ile dört ayrı başlıkta toplam 27.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

KONYA KOBİ BİLGİ PAZARI DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME PROGRAMI KASIM 2017 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

KONYA KOBİ BİLGİ PAZARI DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME PROGRAMI KASIM 2017 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ KONYA KOBİ BİLGİ PAZARI DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME PROGRAMI 24-25 KASIM 2017 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ SUNUM PLANI 2014-2023 MEVKA BÖLGE PLANI, KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ, DESTEK SÜREÇLERİ, SONUÇ. 2014-2023

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

TOPLANTI GÜNDEMİ ANKARA KALKINMA AJANSI 2 /24

TOPLANTI GÜNDEMİ ANKARA KALKINMA AJANSI 2 /24 TOPLANTI GÜNDEMİ 09:45 10:00 Kayıt 10:00 10:30 2013 Teknik Destek Programı 10:30 11.00 2013 Doğrudan Faaliyet Destek Programı 11:00 11:15 Çay/kahve arası 11:15 12:15 DFD KAYS Başvuru Eğitimi 12:15 12:30

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü. Kümelenme Destek Programı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü. Kümelenme Destek Programı T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı Fadime YILMAZ San. ve Tek. Uzmanı 1 Küme Kümeler, özellikle de aynı faaliyet alanında hem rekabet içinde olan hem de birbirleriyle işbirliği

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi Başvuru sahipleri ve ortakların uygunluğu Faaliyetlerin uygunluğu

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı 02 İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir il sınırları dâhilinde faaliyet gösteren, sorumlu bulunduğu bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere bölgenin

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI. Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI. Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012 BEBKA KURUMSAL KALKINMA AJANSLARI Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, 26 Düzey 2 bölgesi esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri GENEL ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ Bölge Planı Hedef ve Öncelikleri, Katılımcı Stratejik Planlama Anlayışı ULUSAL PLAN VE PROGRAMLAR PLANLAMA ve PROGRAMLAMA Etki Analizi ve

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Karacadağ Kalkınma Ajansı 1 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere Bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edilmesine,

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22)

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22) T.C. İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU () Haziran - 2013 PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 1. GİRİŞ Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI 14 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Program Tanıtım Broşürüş Referans No: TRC2-11 - DFD Son Başvuru Tarihi: 16 Aralık 2011 Saati: 18.00* *Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 1 2 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesi nin sürdürülebilir kalkınmasını

Detaylı

BSTB: Kümelenme Destek Programı. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü

BSTB: Kümelenme Destek Programı. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü BSTB: Kümelenme Destek Programı 1 Rekabetçilik ve Yenilikçilik Alanlarında Küme Destek Programı Geliştirilmesi Projesi Saha Analizleri Ocak 2011 Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği 15/09/2012 1. Çağrı

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA İÇERİK 1 2 3 4 TEMEL BİLGİLER GENEL KURALLAR REHBER DOKÜMANLAR ÇAĞRI BAŞLIKLARI 5 BAŞVURU SÜRECİ 6 DEĞERLENDİRME

Detaylı

BSTB: Kümelenme Destek Programı

BSTB: Kümelenme Destek Programı BSTB: Kümelenme Destek Programı ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞE GİDEN YOLDA KÜMELENME: ADANA-SAĞLIK TURİZMİ KÜMELENME TOPLANTISI 11/12/2012 1 Küme ne değildir? Net bir tanım yapmak mümkündür ancak bu yönde

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

2018 MALİ DESTEK PROGRAMLARI

2018 MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2018 MALİ DESTEK PROGRAMLARI 1 Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı 9.000.000 TL Üretime Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Programı 5.000.000 TL Turizmin Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ (Yasal Çerçeve) 2018

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ (Yasal Çerçeve) 2018 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ (Yasal Çerçeve) 2018 İÇERİK AMAÇ YÖNTEM GÜDÜMLÜ PROJE GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ PROJE GELİŞTİRME SÜRECİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI MALİ KURALLAR DESTEKLENEMEYECEK PROJELER AMAÇ

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR

FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Ekonomimizin ve mesleğimizin temel direklerinden olan KOBİ lere yönelik çeşitli devlet destekleri

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

Sunum Planı. Kalkınma Ajansları. İstanbul Kalkınma Ajansı. Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Destek Sistemi. Destekler

Sunum Planı. Kalkınma Ajansları. İstanbul Kalkınma Ajansı. Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Destek Sistemi. Destekler Sunum Planı Kalkınma Ajansları İstanbul Kalkınma Ajansı Bölge Planı Kalkınma Ajansları Destek Sistemi Destekler Kalkınma Ajanslarının Kuruluş Amacı Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki

Detaylı

2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI MALİ PROGRAMLARI İLERİ TEKNOLOJİLİ ÜRÜN MDP YEREL ÜRÜN MDP www.ankaraka.org.tr Ajans Etkisi YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK, DÜNYA İLE REKABET EDEN, DÜŞÜNCE ve YENİLİĞİN BAŞKENTİ ANKARA

Detaylı

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir.

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Alternatif Turizm, Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Alternatif Turizm Altyapısı,

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı ( )

2011 Yılı Çalışma Programı ( ) 2011 Yılı Çalışma Programı ( ) KURUMSAL GELİŞİM, YÖNETİM ve TANITIM FAALİYETLERİ Başlık Ana Toplantılar Kurumsallaşma Taşınmaz Mal Gideri Taşınır Mal Alımı Hizmet Temini İnsan Kaynaklarına İlişkin ler

Detaylı

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE PROJESİ NEDİR? URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ URGE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR

KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Ekonomimizin ve mesleğimizin temel direklerinden olan KOBİ lere yönelik çeşitli

Detaylı

Mali ve Teknik Desteklere İlişkin Faaliyetler. A) 2010 Yılı KOBİ Mali Destek Programı Yılında İki Mali Destek Programı Uygulanmıştır

Mali ve Teknik Desteklere İlişkin Faaliyetler. A) 2010 Yılı KOBİ Mali Destek Programı Yılında İki Mali Destek Programı Uygulanmıştır Mali ve Teknik Desteklere İlişkin Faaliyetler 2010 Yılında İki Mali Destek Programı Uygulanmıştır A) 2010 Yılı KOBİ Mali Destek Programı 2010 Yılı KOBİ Mali Destek Programının son başvuru tarihi olan 3

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

BAŞVURU SÜRECİ ve DEĞERLENDİRME

BAŞVURU SÜRECİ ve DEĞERLENDİRME BAŞVURU SÜRECİ ve DEĞERLENDİRME Başvuru Sahibi Program Özeti İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP Gerçek kişiler hariç tüm işletmeler OSB ler, üniversiteler, araştırma merkezleri/enstitüler,

Detaylı

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Düzey 2 Bölgesi nde 2014

Detaylı

FİZİBİLİTE DESTEĞİ Bilgilendirme Sunumu ( Tarihli Değişiklik İşlenmiş)

FİZİBİLİTE DESTEĞİ Bilgilendirme Sunumu ( Tarihli Değişiklik İşlenmiş) FİZİBİLİTE DESTEĞİ Bilgilendirme Sunumu (11.05.2018 Tarihli Değişiklik İşlenmiş) KAYS Üzerinden Son Başvuru: 24.12.2018 Saat:23:59 Taahhütname Son Teslim: 31.12.2018 Saat:17:00 FİZİBİLİTE DESTEĞİ AMAÇ

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

2.3. Hibe Projeleri Geliştirme Faaliyetleri: Proje içeriklerinin oluşturulması, değerlendirilmesi ve başvuru aşamalarının tamamlanması.

2.3. Hibe Projeleri Geliştirme Faaliyetleri: Proje içeriklerinin oluşturulması, değerlendirilmesi ve başvuru aşamalarının tamamlanması. 1.1.Modül 1 Koordinasyon Faaliyetleri: -Tüm modüller ile entegre olarak eğitim, bilgilendirme, etkinlik faaliyetlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması, değerlendirilmesi -Belirlenen eğitim

Detaylı

2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI. Açılış Törenine Hoşgeldiniz

2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI. Açılış Törenine Hoşgeldiniz 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Açılış Törenine Hoşgeldiniz 30.01.2015 1 Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı Program bütçesi: 15.000.000 TL Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

BİLGİ VE TEKNOLOJİ ODAKLI ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ VE TEKNOLOJİ ODAKLI ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ VE TEKNOLOJİ ODAKLI ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI Mevlana Kalkınma Ajansı,TR52 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Bilgi

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEMATİK PROJE II. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ III. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Detaylı

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu ahmet.balim@tubitak.gov.tr

Detaylı

İVEDİK OSB. Misyon-Vizyon

İVEDİK OSB. Misyon-Vizyon İVEDİK OSB Misyon-Vizyon Ankara nın ve üyelerinin; ulusal ve uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, rekabet gücüne ulaşmış siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda kullanabilen, varlık

Detaylı

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP 1 2 3 Dicle Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Teknik Destek Programıyla neyi hedeflemektedir? Ajans, Teknik Desteği hangi yollarla sağlar? Ajans ın Teknik Destek Programı kapsamında destek sağlayacağı

Detaylı

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI 13 1 KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere Bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edilmesine, ekonomik ve sosyal

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Kastamonu Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Mayıs 2017_Antalya TÜBİTAK - TEYDEB TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Ç.P. BAŞLIK KODU FAALİYET ADI SORUMLU SÜRE 5.. KURUMSALLAŞMA VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 5... İnsan kaynakları Destek 5..2. Eğitim Destek 5..3. Dış Denetim faaliyetleri Destek 5..4. İletişim ve tanıtım Destek

Detaylı

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Düzey 2 Bölgesi nde 2015

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı