GENEL B LG LER ve SATIfi fiARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL B LG LER ve SATIfi fiARTLARI"

Transkript

1

2 GENEL B LG LER ve SATIfi fiartlari Belirtilen fiyatlar Euro ve USD döviz cinsindendir. Fiyatlara KDV dahil de ildir. Teslimat kutu adedi ve katlar fleklindedir. Sat fl ve teslimat, OSRAM n sözleflmesinin yap ld gün geçerli olan teslimat ve ödeme koflullar çerçevesinde yap l r. OSRAM ürün ve fiyat bilgisi de iflikliklerini sakl tutar. OSRAM a yaz l olarak verilen siparifller iflleme konulur. Ürünlerimiz hakk nda daha fazla bilgiyi afla daki internet adreslerinden bulabilirsiniz. OSRAM n siparifllerini yerine getirme yükümlülü ü ulusal ve uluslararas hukuk kurallar na ve özellikle OSRAM n ihracat kontrol kurallar na karfl t hiçbir hüküm olmamas kayd ile geçerlidir

3 Ç NDEK LER 1- Klasik Akkor Lambalar 2- Halojen Lambalar 3- Kompakt Flüoresan Lambalar 4- Flüoresan Lambalar 5- Deflarjl Lambalar 6- LED Modülleri 7- Özel Lambalar 8- Elektronik Balast ve Trafolar

4 KLAS K AKKOR LAMBALAR LAMBA AÇIKLAMA Gerilim Güç Soket Standart Lambalar CL A CL 15 A CL A CL MH A CL 60 MH A CL MH A CL 1 A CL fieffaf fieffaf MH fieffaf MH fieffaf MH fieffaf fieffaf fieffaf 15 W W W 60 W W 1 W 0 W 2 lm 4 lm 7 lm 1360 lm 20 lm 3 lm e 0.35 e 0.24 e 0.24 e 0.24 e 1. e 1. e Standart Lambalar FR A FR 15 A FR A FR MH A FR 60 MH A FR MH A FR 1 A FR çten Mat çten Mat MH çten Mat MH çten Mat MH çten Mat çten Mat çten Mat 15 W W W 60 W W 1 W 0 W 90 lm 2 lm 4 lm 7 lm 1360 lm 20 lm 3 lm e 0. e 0. e 0. e 0. e 1. e 1. e BELLALUX SOFT / Arjantin / T Lambalar BELLA T / ARJ W 195 lm $ BELLA T / ARJ W 370 lm $ BELLA T / 60 ARJ W 630 lm $ BELLA T / 75 ARJ W 8 lm $ BELLA T / ARJ W 00 lm $ BELLALUX SOFT / T Lambalar pastel BELLA T ROSE 60 BELLA T MAND 60 BELLA T CITR 60 BELLA T JADE 60 BELLA T AZUR K rm z Turuncu Sar Yeflil Mavi 60 W 60 W 60 W 60 W 60 W 0 lm 0 lm 600 lm 5 lm 4 lm e 1.05 e 1.05 e 1.05 e 1.05 e Standart B Lamba / Mum CL B CL fieffaf 15 W 90 lm e B CL fieffaf W 0 lm e B CL MH MH fieffaf W 0 lm e B CL 60 MH MH fieffaf 60 W 660 lm e Standart B Lamba / Mum FR B FR 15 B FR B FR MH B FR 60 MH çten Mat çten Mat MH çten Mat MH çten Mat 15 W W W 60 W 90 lm 0 lm 0 lm 660 lm e 0. e 0. e 0. e 1.1

5 KLAS K AKKOR LAMBALAR LAMBA AÇIKLAMA Gerilim Güç Soket Standart BW Lamba / Kristal Mum CL BW CL BW CL fieffaf fieffaf W W 0 lm 0 lm e 1.00 e Standart P Lamba / Damla CL P CL 15 P CL P CL MH P CL 60 MH fieffaf fieffaf MH fieffaf MH fieffaf 15 W W W 60 W 90 lm 0 lm 0 lm 660 lm e 0. e 0.24 e 0.24 e Standart P Lamba / Damla FR P FR 15 P FR P FR MH P FR 60 MH çten mat çten mat MH çten mat MH çten mat 15 W W W 60 W 90 lm 0 lm 0 lm 660 lm e 0. e 0.28 e 0.28 e Standart P Lamba / Damla CL P CL 15 P CL P CL MH P CL 60 MH fieffaf fieffaf MH fieffaf MH fieffaf 15 W W W 60 W 90 lm 0 lm 0 lm 660 lm 0. e 0. e 0.24 e 0.24 e Standart P Lamba / Damla FR P FR 15 P FR P FR MH P FR 60 MH çten Mat çten Mat MH çten Mat MH çten Mat 15 W W W 60 W 90 lm 0 lm 0 lm 660 lm 0. e 0. e 0.28 e 0.28 e Standart EMAX Gece Lambas EMAX.G-WHITE fieffaf.5 W $ EMAX.G-RED K rm z.5 W $ EMAX.G-YELLOW Sar.5 W $ EMAX.G-BLUE Mavi.5 W $ EMAX.G-GREEN Yeflil.5 W $ BELLALUX SOFT T Lamba / Damla BELLA T SIL BELLA T SIL W W 195 lm 375 lm 1.05 e 1.05 e BELLALUX SOFT T Lamba / Pastel BELLA T ROSE BELLA T MAND BELLA T CITR BELLA T JADE BELLA T AZUR K rm z Turuncu Sar Mavi Yeflil W W W W W 290 lm 3 lm 360 lm 300 lm 285 lm 1.05 e 1.05 e 1.05 e 1.05 e 1.05 e 1.2

6 KLAS K AKKOR LAMBALAR LAMBA AÇIKLAMA Gerilim Güç Soket BELLALUX SOFT Lambalar / Mum / Arjantin BELLA B SIL ARJ W 195 lm $ BELLA B SIL ARJ W 365 lm $ BELLA B SIL 60 ARJ W 6 lm $ BELLALUX SOFT / Arjantin / P Lambalar BELLA P SIL ARJ W 370 lm $ BELLA P SIL 60 ARJ W 660 lm $ BELLA P SIL ARJ W 370 lm $ BELLA P SIL 60 ARJ W 660 lm $ BELLALUX SOFT G60 Lambalar BELLA G60 SIL W 195 lm e BELLA G60 SIL W 370 lm e SUPERLUX KRYPTON E-Lambalar / Mantar Formunda SUPER E SIL çten Silisli W 2 lm e SUPER E SIL çten Silisli W 5 lm e SUPER E SIL çten Silisli 60 W 760 lm e SUPER E SIL çten Silisli 75 W 0 lm e SUPER E SIL çten Silisli W 14 lm e SUPERLUX KRYPTON B-Lambalar / Mum SUPER B SIL çten Silisli W 2 lm e SUPER B SIL çten Silisli W 4 lm e SUPER B SIL çten Silisli 60 W 7 lm e SUPERLUX KRYPTON BW-Lambalar / Kristal Mum SUPER BW SIL çten Silisli W 2 lm e SUPER BW SIL çten Silisli W 4 lm e SUPER BW SIL çten Silisli 60 W 7 lm e SUPERLUX KRYPTON P-Lambalar / Damla SUPER P SIL çten Silisli W 2 lm e SUPER P SIL çten Silisli W 4 lm e SUPER P SIL çten Silisli 60 W 7 lm e SUPERLUX KRYPTON P-Lambalar / Damla SUPER P SIL çten Silisli W 2 lm E SUPER P SIL çten Silisli W 4 lm E SUPER P SIL çten Silisli 60 W 7 lm E 1.3

7 KLAS K AKKOR LAMBALAR LAMBA AÇIKLAMA Gerilim Güç Soket CONCENTRA SPOT Reflektörlü Lambalar R 39 CONC R W 1 cd e R CONC R W 2 cd e CONC R MH MH W 4 cd e R 63 CONC R63 CONC R63 CONC R63 60 MH MH W W 60 W 290 cd 5 cd 960 cd e 0.97 e 0. e R CONC R CONC R 60 MH CONC R 75 MH CONC R MH MH MH MH W 60 W 75 W W 1 cd 0 cd 3 cd 0 cd e 0.58 e 0.58 e 0.58 e R 95 CONC R95 75 CONC R95 CONC R W W 1 W 0 cd 13 cd cd e 2.05 e 2.05 e CONCENTRA SPOT NATURA Reflektörlü Lambalar CONC R NATUR W 2 cd e CONC R NATUR W 4 cd e CONCENTRA SPOT COLOR Reflektörlü Lambalar R CONC R RED K rm z W e CONC R YELLOW Sar W e CONC R BLUE CONC R GREEN Mavi Yeflil W W e 2. e R 63 CONC R63 RED K rm z W e CONC R63 YELLOW Sar W e CONC R63 BLUE CONC R63 GREEN Mavi Yeflil W W e 2. e R CONC R RED K rm z 60 W e CONC R YELLOW Sar 60 W e CONC R BLUE 60 CONC R GREEN Mavi Yeflil 60 W 60 W e 2. e CONC R VIOLETT Mor 60 W e 1.4

8 KLAS K AKKOR LAMBALAR LAMBA AÇIKLAMA Gerilim Güç Soket CONCENTRA SPOT PAR 38-Lamba Reflektörlü Lambalar PAR 38 SP º 60 W 30 cd e PAR 38 SP º W 50 cd e PAR 38 SP º 0 W 9300 cd e PAR 38 FL º 60 W 00 cd e PAR 38 FL º W 10 cd e PAR 38 FL º 0 W 3 cd e PAR 38 RED K rm z 30º W e PAR 38 YELLOW Sar 30º W e PAR 38 BLUE Mavi 30º W e PAR 38 GREEN Yeflil 30º W e PAR 56 Lamba Reflektörlü Lambalar PAR 56 NSP º 9º 300 W GXd cd e PAR 56 MFL º 17º 300 W GXd cd e PAR 56 WFL º 27º 300 W GXd 00 cd e BELLALUX GLOBE G Lambalar G G Silisli W 300 lm e G Silisli W 600 lm e G Silisli W 0 lm e G95 G95 Silisli W 290 lm e G95 Silisli W 490 lm e G95 Silisli W 890 lm e G95 Silisli W 10 lm e G0 G0 Silisli W 290 lm e G0 Silisli W 490 lm e G0 Silisli W 890 lm e G0 Silisli W 10 lm e DECOR SILVER Standart formda A SILVER Gümüfl tepe aynal W e A SILVER Gümüfl tepe aynal 60 W e A SILVER Gümüfl tepe aynal W e DECOR GOLD Standart formda A GOLD Alt n tepe aynal W e A GOLD Alt n tepe aynal 60 W e A GOLD Alt n tepe aynal W e DECOR P-Lambalar / Sivri tepeli damla formunda P SILVER Gümüfl tepe aynal W e P SILVER Gümüfl tepe aynal W e DECOR P-Lambalar / Sivri tepeli damla formunda P GOLD Alt n tepe aynal W e P GOLD Alt n tepe aynal W e 1.5

9 KLAS K AKKOR LAMBALAR LAMBA AÇIKLAMA Gerilim Güç Soket DECOR COLOR / Renkli lambalar Standart A RED A ORANGE A YELLOW A GREEN A BLUE K rm z Turuncu Sar Yeflil Mavi W W W W W e 0.85 e 0.85 e 0.85 e 0.85 e DECOR COLOR / Renkli lambalar Damla P RED P YELLOW P GREEN P BLUE K rm z Sar Yeflil Mavi W W W W 1. e 1. e 1. e 1. e DECOR COLOR / Renkli lambalar Damla P RED P YELLOW P GREEN P BLUE K rm z Sar Yeflil Mavi W W W W e 1. e 1. e 1. e SPECIAL CENTRA A-Lambalar CENTRA FR CENTRA CL çten mat fieffaf W 0 W 0 lm 00 lm e 1.95 e INSECTA / Sinek Kovucu Lamba INSECTA T 60 YEL Sar 60 W 0 lm e SPECIAL T Amblemli Lambalar / Darbeye dayan kl, içten mat, tek k vr ml tel CENTRA A T FR çten mat W 185 lm e CENTRA A T FR çten mat W 3 lm e CENTRA A T FR çten mat 60 W 5 lm e SPECIAL T Amblemli Lambalar / fieffaf, çift k vr ml tel, iki sigortal A T CL fieffaf 300 W E 00 lm e A T CL fieffaf 0 W E 80 lm e 1.6

10 KLAS K AKKOR LAMBALAR LAMBA AÇIKLAMA Gerilim Güç Soket SPECIAL T -Lambalar / Armut formunda lambalar T /57 FR 15 T /57 FR T /57 CL 15 T /57 CL çten mat çten mat fieffaf fieffaf 15 W W 15 W W 1 lm 190 lm 1 lm 190 lm e 0.66 e 0.66 e 0.66 e SPECIAL T -Lambalar / Tüp lambalar T /115 CL T /85 CL T 30/ FR T 30/ FR T 30/73 FR fieffaf fieffaf çten mat çten mat çten mat W W W W W 5 lm 190 lm 195 lm 3 lm 3 lm e 2.60 e 2.60 e 2.60 e 2.60 e SPECIAL P Lambalar / F r n lambalar OVEN P FR OVEN T CL çten mat fieffaf W 15 W 0 lm 85 lm e 1.75 e SPECIAL TV / T-Lambalar T TV DAYLIGHT Mavi W 1 lm e SPECIAL LINESTRA -Boru / çten silisli ki uçlu soketli SPC.LIN 03 SPC.LIN 04 SPC.LIN W 60 W 0 W S14s S14s S14s 270 lm 4 lm 8 lm e 5.30 e 11. e Tek uçlu soketli SPC.LIN W S14d 2 lm e SPC.LIN W S14d 4 lm e Radium LIN 13 RA W S14d 2 lm e LIN 14 RA W S14d 4 lm e SIG - Trafik Sinyal Lambalar / mantar formunda SIG Krypton 60 W 4 lm e SIG Krypton 75 W 600 lm E SIG Krypton W 8 lm E SIG - Trafik Sinyal Lambalar / V SIG Halojen V W pxx223 7 lm e 1.7

11 HALOJEN LAMBALAR ÜRÜN AÇIKLAMA Gerilim Güç Soket Renk S cak. MINISTAR eksenel reflektörlü 00 saat ömür Eksenel reflektör V W GY cd e Eksenel reflektör V 35 w GY cd e Eksenel reflektör V W GY cd e Eksenel reflektör V w GY4 0 cd e Eksenel reflektör V W GY4 0 cd e MINISTAR yanal reflektörlü 00 saat ömür Yanal reflektör V W G4 90 cd e Yanal reflektör V W G4 1 cd e HALOSTAR IRC Enerji Tasarruflu, Düflük bas nç tekni i, düflük voltaj, UV-Stop, 00 saat ömür IRC V W GY6.3 3K 0 lm e IRC V 35 W GY6.3 3K 900 lm e 644 IRC V W GY6.3 3K 00 lm e IRC V 65 W GY6.3 3K 17 lm e HALOSTAR STARLITE Eksenel flaman, UV-Stop, düflük bas nç tekni i, 00 saat ömür. 645S fieffaf V 5 W G4 30K 60 lm e 644S fieffaf 6 V W G4 30K 130 lm e 64415S fieffaf V W G4 30K 130 lm e 644S fieffaf V W G4 30K 3 lm e 64427S fieffaf V W GY K 3 lm e 64432S fieffaf V 35 W GY6.35 3K 600 lm e 644S fieffaf V W GY6.35 3K 9 lm e 6S fieffaf V 75 W GY6.35 3K 10 lm e 648S fieffaf V 90 W GY6.35 3K 10 lm e HALOSTAR Standart Düflük bas nç tekni i, düflük voltaj-pim soketli lambalar, 00 saat ömür fieffaf V W G4 30K 1 lm e fieffaf V W G4 30K 3 lm e fieffaf V 35 W GY6 3K 600 lm e fieffaf V W GY6 3K 9 lm e 64415F Mat V W G4 30K 130 lm e 644F Mat V W G4 30K 300 lm e 64432F Mat V 35 W GY6 3K 570 lm e 644F Mat V W GY6 3K 830 lm e HALOSTAR 24 V serisi Yüksek bas nç tekni i UV-Stop 24 V, 00 saat ömür U V W G4 30K 3 lm e 644U V W GY6,35 3K 8 lm e 64460U V W GY6,35 3K 20 lm e 64465U V 1W GY6,35 3K 30 lm 4.30 e HALOSTAR Mutfak f r n ayd nlatmas için, 00 saat ömür GD V 5 W G4 30K 60 lm e GD V W G4 30K 1 lm e GD V W G4 30K 3 lm e 2.1

12 HALOJEN LAMBALAR ÜRÜN AÇIKLAMA Gerilim Güç Soket Renk S cak. HALOSPOT 111 IRC Enerji tasarruflu, Aliminyum yans t c l, Düflük bas nç teknikli, Ø 111, UV-stop, 00 saat ömür SP º V 35 W 3 3K 000cd e 48832FL º V 35 W 3 3K 00cd e 48835SP º V W 3 3K 30000cd e 48835FL º V W 3 3K 5300cd e 48837SP º V 65 W 3 3K 43000cd e 48837FL º V 65 W 3 3K cd e HALOSPOT 111 Aliminyum yans t c l, Düflük bas nç teknikli, Ø 111, UV-stop, 3000 saat ömür 41830SSP º 6 V 35 W 3 3K 30000cd e 41832SSP º V 35 W 3 3K 30cd e 41832FL º V 35 W 3 3K 00cd e 41835SSP º V W 3 3K 000cd e 41835SP º V W 3 3K 000cd e 41835FL º V W 3 3K 00cd e 418SP º V 75 W 3 3K 30000cd e 418FL º V 75 W 3 3K 5300cd e 418WFL º V 75 W 3 3K 00cd e 418SP º V W 3 3K 0cd e 418FL º V W 3 3K cd e 418WFL º V W 3 3K 20cd e HALOSPOT 70 Aliminyum yans t c l, Düflük bas nç teknikli, Ø 70, UV-stop, 3000 saat ömür 41970SP º V W BA15d 30K 7700cd e 41970FL º V W BA15d 30K 900cd e 41990SP º V W BA15d 3K 0cd e 41990FL º V W BA15d 3K 00cd e HALOSPOT 48 Aliminyum yans t c l, Düflük bas nç teknikli, Ø 48, UV-stop, 3000 saat ömür 41900SP º V W GY4 30K 3cd e 41930SP º 24 V W GY4 30K 00cd e DECOSTAR 51 IRC Enerji tasarruflu, So uk fl k yans t c l, Ø 51, UV-Stop, 00 saat ömür SP º V W GU5,3 3K 6000cd e 48860FL º V W GU5,3 3K 2300cd e 48860WFL º V W GU5,3 3K 0cd e 48860VWFL º V W GU5,3 3K 0cd e 48865SP º V 35 W GU5,3 3K 0cd e 48865FL º V 35 w GU5,3 3K 40cd e 48865WFL º V 35 W GU5,3 3K 20cd e 48865VWFL º V 35 W GU5,3 3K 1cd e 48870SP º V W GU5,3 3K 10cd e 48870FL º V W GU5,3 3K 5700cd e 48870WFL º V W GU5,3 3K 285 cd e 48870VWFL º V W GU5,3 3K 1430cd e 2.2

13 HALOJEN LAMBALAR ÜRÜN AÇIKLAMA Gerilim Güç Soket Renk S cak. DECOSTAR 51 TITAN So uk fl k yans t c l, Ø 51, UV-Stop, 00 saat ömür 46860SP º V W GU5,3 30K 00cd e 46860WFL º V W GU5,3 30K 7cd e 46860VWFL º V W GU5,3 3K 3cd e 46865SP º V 35 W GU5,3 3K 9cd e 46865FL º V 35 W GU5,3 3K 3cd e 46865WFL º V 35 W GU5,3 3K 10cd e 46865VWFL º V 35 W GU5,3 3K 700cd e 46870SP º V W GU5,3 3K 0cd e 46870FL º V W GU5,3 3K 40cd e 46870WFL º V W GU5,3 3K 20cd e 46870VWFL º V W GU5,3 3K 1cd e DECOSTAR 35 TITAN So uk fl k yans t c l, Ø 35, UV-Stop, 00 saat ömür 46890SP º V W GU4 3K 00cd e 46890WFL º V W GU4 3K 700cd e 46892SP º V 35 W GU4 3K 70cd e 46892WFL º V 35 W GU4 3K 13cd e DECOSTAR 51 ALU Aluminyum kaplamal yans t c l, Ø 51, UV-Stop, 3000 saat ömür WFL º V W GU5,3 3K 700K e 41866WFL º V 35 W GU5,3 3K 1cd e 41871WFL º V W GU5,3 3K 10cd e DECOSTAR 51 COOL BLUE (00 kelvin beyaz fl k, 00 saat ömür, mücevherat, gümüfl, deri vb. ayd nlatmas için) WFL V W GU5,3 00K 2cd e DECOSTAR 51 STANDART AÇIK So uk fl k yans t c l, Ø 51, UV-Stop, 00 saat ömür SP º V W GU5,3 30K 31cd e 41860WFL º V W GU5,3 30K 5cd e 41865SP º V 35 W GU5,3 3K e 41865WFL º V 35 W GU5,3 3K cd e 41870SP º V W GU5,3 3K cd e 41870WFL º V W GU5,3 3K 10cd e DECOSTAR 51S STANDART KAPALI DECO kapakl, So uk fl k yans t c l, Ø 51, UV-Stop, 00 saat ömür SP º V W GU5,3 30K 3000cd e 44860WFL º V W GU5,3 30K 4cd e 44865SP º V 35 W GU5,3 3K 6000cd e 44865WFL º V 35 W GU5,3 3K 0cd e 44870SP º V W GU5,3 3K 70cd e 44870WFL º V W GU5,3 3K 10cd e DECOSTAR 35 S KAPALI So uk fl k yans t c l, Ø 35, UV-Stop, 00 saat ömür WFL º V W GU4 300cd e 44890SP º V W GU4 30cd e 44890WFL º V W GU4 0cd e 44892SP º V 35 W GU4 50cd e 44892WFL º V 35 W GU4 900cd e 2.3

14 HALOJEN LAMBALAR ÜRÜN AÇIKLAMA Gerilim Güç Soket Renk S cak. HALOPIN fiebeke gerilimi ile çal flan kapsül halojen UV-Stop, 00 saat ömür fieffaf W G9 2900K 5 lm e fieffaf W G9 2900K 490 lm e fieffaf 60 W G9 2900K 8 lm e fieffaf 75 W G9 2900K 1 lm e 667AM Mat W G9 2900K 230 lm e 667AM Mat W G9 2900K 460 lm e 66660AM Mat 60 W G9 2900K 790 lm e 66675AM Mat 75 W G9 2900K lm e DECOPIN G9 duylu flebeke gerilimi ile çal fl r Yeni W G9 2900K 0 cd E HALOPAR fiebeke gerilimi ile çal flan Halojen lamba, UV-stop, 00 saat ömür FL º Alm. Reflöktör W GU 2900K 9 cd.7 2. e 648FL º Alm. Reflöktör 35 W GU 2900K 600 cd.7 2. e 64830FL º Alm. Reflöktör 75 W GU 2900K 1900 cd e 648FL º So uk.ref W GZ 2900K 900 cd e 64822FL º Alm. Reflöktör W 2900K 0 cd e HALOPAR fiebeke gerilimi ile çal flan Halojen lamba, UV-stop, 00 saat ömür SP º Alm. Reflöktör W 2900K 3000 cd e 64832FL º Alm. Reflöktör W 2900K 0 cd e 64836SP º So uk.ref W 2900K 30 cd e 64836FL º So uk.ref W 2900K 1 cd e HALOPAR 30 fiebeke gerilimi ile çal flan Halojen lamba, UV-stop, 00 saat ömür SP º Alm. Reflöktör 75 W 2900K 6900 cd e 64841FL º Alm. Reflöktör 75 W 2900K 20 cd e 648SP º So uk.ref 75 W 2900K 70 cd e 648FL º So uk.ref 75 W 2900K 20 cd e Radium PAR 30 W FL RA º W 2900K 00 cd e PAR 30 W SP RA º W 2900K 30 cd e HALOLUX CERAM B15d soket, fiebeke gerilimi ile çal flan Halojen lamba, UV-stop, 00 saat ömür fieffaf W B 15d 2900K 490 lm e fieffaf 60 W B 15d 2900K 8 lm e fieffaf 60 W B 15d 2900K 8 lm e fieffaf 75 W B 15d 2900K 1 lm e fieffaf W B 15d 2900K 10 lm e fieffaf 1 W B 15d 2900K 00 lm e fieffaf 1 W B 15d 2900K 00 lm e fieffaf 0 W B 15d 2900K 43 lm e 64467AM D fltan mat W B 15d 2900K 460 lm e 64469AM D fltan mat 60 W B 15d 2900K 790 lm e 64473AM D fltan mat 75 W B 15d 2900K lm e 64475AM D fltan mat W B 15d 2900K 1470 lm e 64477AM D fltan mat 1 W B 15d 2900K 20 lm e 64479AM D fltan mat 0 W B 15d 2900K 42 lm e 2.4

15 HALOJEN LAMBALAR ÜRÜN AÇIKLAMA Gerilim Güç Soket Renk S cak. HALOLUX CERAM soket, fiebeke gerilimi ile çal flan Halojen lamba, UV-stop, 00 saat ömür fieffaf 60W 2900K 8 lm e fieffaf 75 W 2900K 1 lm e fieffaf W 2900K 10 lm e fieffaf 1 W 2900K 00 lm e fieffaf 0 W 2900K 43 lm e IM çten mat 60W 2900K 790 lm e IM çten mat 75 W 2900K lm e IM çten mat W 2900K 1470 lm e IM çten mat 1 W 2900K 20 lm e 644 IM çten mat 0 W 2900K 42 lm e HALOLUX BT fiebeke gerilimi ile çal flan Halojen lamba, UV-stop, 00 saat ömür BT fieffaf W 2900K 490 lm e BT fieffaf 60W 2900K 8 lm e BT fieffaf W 2900K 00 lm e BT fieffaf 1W 2900K lm e BT SIL Silisli W 2900K 460 lm e BT SIL Silisli 60W 2900K 7 lm e BT SIL Silisli W 2900K 10 lm e BT SIL Silisli 1W 2900K 2 lm e HALOLUX CLASSIC soket, Kristal mum, UV-stop, 00 saat ömür A fieffaf W 20K 490 lm e 64472A fieffaf 60W 20K 8 lm e HALOLUX HC soket, pramit formunda mum, UV-stop, 00 saat ömür HC fieffaf W 2900K 0 lm e 64861HC fieffaf W 2900K 490 lm e 64862HC fieffaf 60 W 2900K 8 lm e HALOLUX CF soket, Kristal mum, UV-stop, 00 saat ömür CF fieffaf W 20K 10 lm e 64861CF fieffaf W 20K 00 lm e HALOLUX T soket, Boru formunda, UV-stop, 00 saat ömür T fieffaf W 2900K 0 lm e 64861T fieffaf W 2900K 490 lm e 64862T fieffaf 60 W 2900K 8 lm e 64861TIM çten mat W 2900K 460 lm e 64862TIM çten mat 60 W 2900K 790 lm e HALOLUX R soket, Reflektörlü, UV-stop, 00 saat ömür R R raflektör,30º W 2900K 5 cd e 2.5

16 HALOJEN LAMBALAR ÜRÜN AÇIKLAMA Gerilim Güç Soket Renk S cak. Tasarruflu halojen lambalar CL A fieffaf 642 ES A W 2900K 3 lm e 643 ES A W 2900K 630 lm e CL A Mat 642 FR ES A W 2900K 3 lm e 643 FR ES A W 2900K 630 lm e CL B fieffaf 642 ES B W 2900K 3 lm e CL B Mat 642 FR ES B W 2900K 3 lm e SPOT R 6 R ES W 2900K 430 cd e SPOT R R W 2900K 960 cd e HALOLINE ki tarafl soketli, yanma pozisyonu istenlen flekilde, UV-stop, 00 saat ömür W W 1 W 1 W 0 W 300 W 0 W R7s R7s R7s R7s R7s R7s R7s 2900K lm 00 lm 00 lm 20 lm 30 lm 00 lm 90 lm e 2. e 2. e 2. e 2. e 1.95 e 1.95 e HALOLINE ki tarafl soketli, yanma pozisyonu yatay P15, UV-stop, 00 saat ömür W 0 W 10 W R7s R7s R7s 0 lm 200 lm lm e 6.00 e 6. e W Fa4 400 lm 334,4max e W R7s 400 lm e 2.6

17 KOMPAKT FLÜORESAN LAMBALAR CFL LAMBA Gerilim Güç Soket DULUX EL LONGLIFE (0.000 açma kapama, saat ömür) DEL LL 5W/ W 2 lm e DEL LL 7W/ W 0 lm e DEL LL 11W/ W 630 lm 6 9. e DULUX EL LONGLIFE (0.000 açma kapama, saat ömür) DEL LL5W/ W 2 lm e DEL LL 7W/ W 0 lm e DEL LL 7W/ W 0 lm e DEL LL 11W/ W 630 lm e DEL LL 11W/ W 660 lm e DEL LL 11W/ W 660 lm e DEL LL 15W/ W 8 lm e DEL LL 15W/ W 900 lm e DEL LL 15W/ W 900 lm e DEL LL W/ W 1170 lm E DEL LL W/ W 30 lm e DEL LL W/ W 30 lm e DEL LL 23W/ W 10 lm e DEL LL 23W/ W 10 lm e DEL LL 23W/ W 10 lm e DULUX EL LL GLOBE (0.000 açma kapama, saat ömür) DEL LL GL 15W/ W 700 lm e DEL LL GL W/ W 11 lm e DULUX EL REFLECTOR / Reflektörlü (0.000 açma kapama, saat ömür) DEL LLR 15W/ W 335 cd e DEL LLR W/ W 0 cd e DEL LLR W/ W 0 cd e DULUX EL CONCENTRA R / Reflektörlü (0.000 açma kapama, saat ömür) DEL LL CR 23W/ W 0 cd e DULUX EL VARIO / Diersiz Dierlenebilir (0.000 açma kapama, saat ömür) DEL VAR 23W/ W 10 lm e DULUX PAR DEL PAR38 W/ W 17. e 3.1

18 KOMPAKT FLÜORESAN LAMBALAR CFL LAMBA Gerilim Güç Soket DULUX EL DIMMABLE / Dier ile Dierlenebilir (0.000 açma kapama, saat ömür) DEL DIM W/ W 00 lm e DULUX EL SENSOR Plus / Gün fl na duyarl DEL SENS 15W/ W 900 lm e DULUX EL FACILITY / S k açma kapama için ( açma kapama saat ömür) DEL FCY W/ W 0 lm e DEL FCY W/ W 0 lm 9.00 e DEL FCY 14W/ W 0 lm e DEL FCY 18W/ W 1 lm E DULUX EL V DC DEL V 11W/ V DC 11 W 600 lm e DEL V 11W/ V DC 11 W 600 lm e DEL V 11W/827 VARIO V DC 11 W 600 lm e DEL V 11W/8 VARIO V DC 11 W 600 lm e CIRCOLUX EL CIRCOLUX EL 24W/ W 1700 lm e DULUX EL (.000 açma kapama,.000 saat ömür) DEL 8W/ W 0 lm e DEL W/ W 660 lm 6 6. e DULUX EL (.000 açma kapama,.000 saat ömür) DEL 8W/ W 0 lm e DEL 8W/ W 0 lm e DEL W/ W 630 lm e DEL W/ W 660 lm e DEL W/ W 660 lm e DEL W/ W 8 lm e DEL W/ W 900 lm e DEL W/ W 900 lm e DEL 21W/ W 1170 lm e DEL 21W/ W 30 lm e DEL 24W/ W 14 lm e DEL 24W/ W 10 lm e DULUX EL CLASSIC B / Buji lamba formunda (.000 açma kapama,.000 saat ömür) DEL CL B 5W/ W 0 lm e DEL CL B 7W/ W 2 lm e DEL CL B 9W/ W 3 lm e 3.2

19 KOMPAKT FLÜORESAN LAMBALAR CFL LAMBA Gerilim Güç Soket DULUX EL CLASSIC A / KLAS K lamba formunda (.000 açma kapama,.000 saat ömür) DEL CL A 5W/ W 1 lm e DEL CL A 7W/ W 3 lm e DEL CL A W/ W 0 lm e DEL CL A 15W/ W 0 lm e DEL CL A W/ W lm e DULUX EL GLOBE (.000 açma kapama,.000 saat ömür) DEL GL W/ W 700 lm 9. e DEL GL 21W/ W 1 lm e DEL GL 21W/ W lm e DULUXSTAR (Ekonomik fiyat, saat ömür) DSTAR W/ W 5 lm $ DSTAR W/ W 0 lm $ DSTAR W/ W 8 lm $ DSTAR W/ W 900 lm $ DSTAR W/ W 11 lm $ DSTAR W/ W 00 lm $ DSTAR 23W/ W 1330 lm $ DSTAR 23W/ W 10 lm $ DULUXSTAR COMPACT T3 (Ekonomik fiyat, küçük ebat, saat ömür) DSTAR T3 8W/ W 0 lm $ DSTAR T3 8W/ W 4 lm $ DSTAR T3 11W/ W 570 lm $ DSTAR T3 11W W 600 lm $ DSTAR T3 14W/ W 7 lm $ DSTAR T3 14W/ W 700 lm $ DULUXSTAR COMPACT T3 (Ekonomik fiyat, küçük ebat, saat ömür) DSTAR T3 5W/ lm $ DSTAR T3 5W/827 0 lm $ DSTAR T3 8W/860 0 lm $ DSTAR T3 8W/827 4 lm $ DULUXSTAR MINI TWIST (Ekonomik fiyat, küçük ebat, saat ömür) DSTAR TW 13W/ W 0 lm $ DSTAR TW13W/ W 8 lm $ DSTAR TW 18W/ W 11 lm $ DSTAR TW 18W/ W 00 lm $ DSTAR TW 24W/ W 1470 lm $ DSTAR TW 24W/ W 10 lm $ DULUXSTAR REFLEKTÖRLÜ (Ekonomik fiyat, küçük ebat, saat ömür) DSTAR R 7W/ W 85 lm $ DSTAR R63 11W/ W 8 lm $ DSTAR CIRCOLUX EL DSTAR CIRCOLUX EL 24/ W 8.00 $ DSTAR CIRCOLUX EL 24/ W 8.00 $ 3.3

20 KOMPAKT FLÜORESAN LAMBALAR CFL LAMBA Gerilim Güç Soket DULUX T Manyetik balast için iki pimli soketli DULUX T 13W/ W Gx24d lm e DULUX T 13W/ W Gx24d lm e DULUX T 13W/ W Gx24d lm e DULUX T 18W/ W Gx24d-2 00 lm e DULUX T 18W/ W Gx24d-2 00 lm e DULUX T 18W/ W Gx24d-2 00 lm e DULUX T W/ W Gx24d-3 10 lm e DULUX T W/ W Gx24d-3 10 lm e DULUX T W/ W Gx24d-3 10 lm e DULUX T IN (Amalgam) Yüksek çevre s cakl klar için, Manyetik balast iki pimli soketli DULUX T 18W/8 IN W Gx24d-2 00 lm e DULUX T 18W/830 IN W Gx24d-2 00 lm e DULUX T 18W/827 IN W Gx24d-2 00 lm e DULUX T W/8 IN W Gx24d-3 10 lm e DULUX T W/830 IN W Gx24d-3 10 lm e DULUX T W/827 IN W Gx24d-3 10 lm e DULUX T/E Elektronik balast için Dört pimli soketli DULUX T/E 13W/ W Gx24q lm e DULUX T/E 13W/ W Gx24q lm e DULUX T/E 13W/ W Gx24q lm e DULUX T/E 18W/ W Gx24q-2 00 lm e DULUX T/E 18W/ W Gx24q-2 00 lm e DULUX T/E 18W/ W Gx24q-2 00 lm e DULUX T/E W/ W Gx24q-3 10 lm e DULUX T/E W/ W Gx24q-3 10 lm e DULUX T/E W/ W Gx24q-3 10 lm e DULUX T/E 32W/ W Gx24q-3 20 lm e DULUX T/E 32W/ W Gx24q-3 20 lm e DULUX T/E 32W/ W Gx24q-3 20 lm e DULUX T/E 42W/ W Gx24q-4 30 lm e DULUX T/E 42W/ W Gx24q-4 30 lm e DULUX T/E 42W/ W Gx24q-4 30 lm e DULUX T/E IN (Amalgam) Yüksek çevre s cakl klar için, Elektronik balast dört pimli soketli DULUX T/E 18W/8 IN W Gx24q-2 00 lm e DULUX T/E 18W/830 IN W Gx24q-2 00 lm e DULUX T/E 18W/827 IN W Gx24q-2 00 lm e DULUX T/E W/8 IN W Gx24q-3 10 lm 6 5. e DULUX T/E W/830 IN W Gx24q-3 10 lm 6 5. e DULUX T/E W/827 IN W Gx24q-3 10 lm 6 5. e DULUX T/E 32W/8 IN W Gx24q-3 20 lm e DULUX T/E 32W/830 IN W Gx24q-3 20 lm e DULUX T/E 32W/827 IN W Gx24q-3 20 lm e DULUX T/E 42W/8 IN W Gx24q-4 30 lm e DULUX T/E 42W/830 IN W Gx24q-4 30 lm e DULUX T/E 42W/827 IN W G24q-4 30 lm e DULUX T/E 57W/8 IN W Gx24q lm e DULUX T/E 57W/830 IN W Gx24q lm e DULUX T/E 57W/827 IN W Gx24q lm e DULUX T/E 70W/8 IN W Gx24q-6 lm e DULUX T/E 70W/830 IN W Gx24q-6 lm e 3.4

21 KOMPAKT FLÜORESAN LAMBALAR CFL LAMBA Gerilim Güç Soket DULUX D Manyetik balast için iki pimli soketli DULUX D W/8 DULUX D W/830 DULUX D W/827 DULUX D 13W/8 DULUX D 13W/830 DULUX D 13W/827 DULUX D 18W/8 DULUX D 18W/830 DULUX D 18W/827 DULUX D W/8 DULUX D W/830 DULUX D W/ W W W 13 W 13 W 13 W 18 W 18 W 18 W W W W G24d-1 G24d-1 G24d-1 G24d-1 G24d-1 G24d-1 G24d-2 G24d-2 G24d-2 G24d-3 G24d-3 G24d lm 600 lm 600 lm 900 lm 900 lm 900 lm 00 lm 00 lm 00 lm 10 lm 10 lm 10 lm / / / / / / / / / / / / 2.60 e 2.60 e 2.60 e 2.65 e 2.65 e 2.65 e 2.75 e 2.75 e 2.75 e 2. e 2. e 2. e DULUX D/E Elektronik balast için dört pimli soketli DULUX D/E W/8 DULUX D/E W/830 DULUX D/E W/827 DULUX D/E 13W/8 DULUX D/E 13W/830 DULUX D/E 13W/827 DULUX D/E 18W/8 DULUX D/E 18W/830 DULUX D/E 18W/827 DULUX D/E W/8 DULUX D/E W/830 DULUX D/E W/ W W W 13 W 13 W 13 W 18 W 18 W 18 W W W W G24q-1 G24q-1 G24q-1 G24q-1 G24q-1 G24q-1 G24q-2 G24q-2 G24q-2 G24q-3 G24q-3 G24q lm 600 lm 600 lm 900 lm 900 lm 900 lm 00 lm 00 lm 00 lm 10 lm 10 lm 10 lm e 2.60 e 2.60 e 2.65 e 2.65 e 2.65 e 2.75 e 2.75 e 2.75 e 2. e 2. e 2. e KOMPAKT FLÜORESAN LAMBALAR DULUX S 2 pimli, geçme soketli, manyetik balast için. DULUX S 5W/8 DULUX S 5W/830 DULUX S 5W/827 DULUX S 7W/860 DULUX S 7W/8 DULUX S 7W/830 DULUX S 7W/827 DULUX S 9W/860 DULUX S 9W/8 DULUX S 9W/830 DULUX S 9W/827 DULUX S 11W/860 DULUX S 11W/8 DULUX S 11W/830 DULUX S 11W/ W 5 W 5 W 7 W 7 W 7 W 7 W 9 W 9 W 9W 9 W 11 W 11 W 11 W 11 W G23 G23 G23 G22 G23 G23 G23 G22 G23 G23 G23 G22 G23 G23 G23 0 lm 0 lm 0 lm 375 lm 0 lm 0 lm 0 lm 565 lm 600 lm 600 lm 600 lm 8 lm 900 lm 900 lm 900 lm e 1.60 e 1.60 e 1.60 e 1.60 e 1.60 e 1.60 e 1.60 e 1. e 1.60 e 1. e 1.60 e 1. e 1.60 e 1. e DULUX S RENKL Renkli, 2 pimli, geçme soketli, manyetik balast için. DULUX S 9W/60 DULUX S 9W/66 DULUX S 9W/ K rm z Yeflil Mavi 9 W 9 W 9 W G22 G23 G23 0 lm 0 lm 0 lm e 3.70 e 3.70 e 3.5

22 KOMPAKT FLÜORESAN LAMBALAR CFL LAMBA Gerilim Güç Soket DULUX S/E 4 pimli, geçme soketli, elektronik balast için. DULUX S/E 5W/ W 2G7 0 lm e DULUX S/E 5W/ W 2G7 0 lm e DULUX S/E 7W/ W 2G7 0 lm e DULUX S/E 7W/ W 2G7 0 lm e DULUX S/E 7W/ W 2G7 0 lm e DULUX S/E 9W/ W 2G7 600 lm e DULUX S/E 9W/ W 2G7 600 lm e DULUX S/E 9W/ W 2G7 600 lm e DULUX S/E 11W/ W 2G7 900 lm e DULUX S/E 11W/ W 2G7 900 lm e DULUX S/E 11W/ W 2G7 900 lm e DULUX L LUMILUX DULUX L 18W/ W 2G11 00 lm e DULUX L 18W/ W 2G11 00 lm e DULUX L 18W/ W 2G11 00 lm e DULUX L 24W/ W 2G11 10 lm e DULUX L 24W/ W 2G11 10 lm e DULUX L 24W/ W 2G11 10 lm e DULUX L 36W/ W 2G lm e DULUX L 36W/ W 2G lm e DULUX L 36W/ W 2G lm e DULUX L 36W/ W 2G lm e DULUX L W/ W 2G11 33 lm e DULUX L W/ W 2G11 30 lm e DULUX L W/ W 2G11 30 lm e DULUX L W/ W 2G11 30 lm e DULUX L W/ W 2G11 lm e DULUX L W/ W 2G11 lm e DULUX L W/ W 2G11 lm e DULUX L W/ W 2G11 lm e DULUX L W/ W 2G11 lm e DULUX L W/ W 2G11 lm e DULUX L COLOURED (mavi renkli) DULUX L 24W/ Mavi 24 W 2G11 0 lm e DULUX L LUMILUX DE LUXE DULUX L 18W/ W 2G11 7 lm e DULUX L 18W/ W 2G11 7 lm e DULUX L 18W/ W 2G11 7 lm e DULUX L 24W/ W 2G11 00 lm e DULUX L 24W/ W 2G11 00 lm e DULUX L 24W/ W 2G11 00 lm e DULUX L 36W/ W 2G lm e DULUX L 36W/ W 2G lm e DULUX L 36W/ W 2G lm e DULUX L W/ W 2G11 20 lm e DULUX L W/ W 2G lm e DULUX L W/ W 2G lm e DULUX L W/ W 2G lm e DULUX F DULUX F 18W/ W 2G 1 lm i DULUX F 18W/ W 2G 1 lm e DULUX F 18W/ W 2G 1 lm e DULUX F 24W/ W 2G 1700 lm e DULUX F 24W/ W 2G 1700 lm e DULUX F 24W/ W 2G 1700 lm e DULUX F 36W/ W 2G 20 lm e DULUX F 36W/ W 2G 20 lm e DULUX F 36W/ W 2G 20 lm e 3.6

23 FLÜORESAN LAMBALAR LAMBA AÇIKLAMA Güç Soket Uzun. LUMILUX FH T5 Yüksek verimlilik, elektronik balastla çal fl r. FH 14W/ W 1 lm e FH 14W/ W 00 lm e FH 14W/ W 00 lm e FH 14W/ W 00 lm e FH 21W/ W 17 lm e FH 21W/ W 1900 lm e FH 21W/ W 1900 lm e FH 21W/ W 1900 lm e FH 28W/ W 20 lm e FH 28W/ W 00 lm e FH 28W/ W 00 lm e FH 28W/ W 00 lm e FH 35W/ W 30 lm e FH 35W/ W 3300 lm e FH 35W/ W 3300 lm e FH 35W/ W 3300 lm e LUMILUX FQ T5 Yüksek fl k, elektronik balastla çal fl r. FQ 24W/ W 00 lm e FQ 24W/ W 17 lm e FQ 24W/ W 17 lm e FQ 24W/ W 17 lm e FQ 39W/ W 28 lm e FQ 39W/ W 3 lm e FQ 39W/ W 3 lm e FQ 39W/ W 3 lm e FQ 49W/ W 4300 lm e FQ 49W/ W 4300 lm e FQ 49W/ W 4300 lm e FQ 54W/ W lm e FQ 54W/ W lm e FQ 54W/ W lm e FQ 54W/ W lm e FQ W/ W 5700 lm e FQ W/ W 61 lm e FQ W/ W 61 lm e FQ W/ W 61 lm e LUMILUX DE LUXE FQ T5 Yüksek fl k, Yüksek renk geriverimi, elektronik balastla çal fl r. FQ 24W/ W 10 lm e FQ 24W/ W 1300 lm e FQ 49W/ W 30 lm e FQ 49W/ W 30 lm e FQ 54W/ W 30 lm e FQ 54W/ W 30 lm e BORU ÇAPLI LAMBALAR LUMILUX MODEL L 8W/ W 0 lm e L 8W/ W 0 lm e L 13W/ W 9 lm e L 13W/ W 9 lm e LUMILUX DE LUXE MODEL L 6W/ W 2 lm e L 8W/ W 300 lm e L 8W/ W 300 lm e L 13W/ W 600 lm e 4.1

24 FLÜORESAN LAMBALAR LAMBA AÇIKLAMA Güç Soket Uzun. BORU ÇAPLI LAMBALAR STANDART MODEL L 4W/-6 L 6W/-6 L 8W/-6 L 13W/ W 6 W 8 W 13 W 0 lm 2 lm 330 lm 700 lm e 1.75 e 1.75 e 1.75 e RENKL FH T5 Yüksek verimlilik, elektronik balastla çal fl r. FH 14W/60 FH 14W/66 FH 14W/67 FH 21W/60 FH 21W/66 FH 21W/67 FH 28W/60 FH 28W/66 FH 28W/67 FH 35W/60 FH 35W/66 FH 35W/ K rm z Yeflil Mavi K rm z Yeflil Mavi K rm z Yeflil Mavi K rm z Yeflil Mavi 14 W 14 W 14 W 21 W 21 W 21 W 28 W 28 W 28 W 35 W 35 W 35 W 930 lm 10 lm 300 lm 10 lm 00 lm 0 lm 2 lm 30 lm 700 lm lm lm 875 lm e 7.00 e 7.00 e 7.00 e 7.00 e 7.00 e 7.00 e 7.00 e 7.00 e 7.00 e 7.00 e 7.00 e RENKL FQ T5 Yüksek fl k, elektronik balastla çal fl r. FQ 24W/60 FQ 24W/66 FQ 24W/67 FQ 39W/60 FQ 39W/66 FQ 39W/67 FQ 54W/60 FQ 54W/66 FQ 54W/67 FQ W/60 FQ W/66 FQ W/ K rm z Yeflil Mavi K rm z Yeflil Mavi K rm z Yeflil Mavi K rm z Yeflil Mavi 24 W 24 W 24 W 39 W 39 W 39 W 54 W 54 W 54 W W W W 10 lm 00 lm 5 lm 20 lm 4 lm 8 lm 3300 lm lm 11 lm lm 76 m 10 lm e 7. e 7. e 7. e 7. e 7. e 7. e 7. e 7. e 7. e 7. e 7. e FC T5 S M T FORMUNDA FLÜORESAN LAMBALAR Yaln z elektronik balast ile çal flt r l r. FC 22W/865 FC 22W/8 FC 22W/830 FC 22W/827 FC W/865 FC W/8 FC W/830 FC W/827 FC W/865 FC W/8 FC W/830 FC W/ W 22 W 22 W 22 W W W W W W W W W 2GX13 2GX13 2GX13 2GX13 2GX13 2GX13 2GX13 2GX13 2GX13 2GX13 2GX13 2GX13 17 lm 10 lm 10 lm 10 lm 3000 lm 30 lm 30 lm 30 lm 30 lm lm lm lm e. e. e. e. e. e. e. e. e. e. e. e 4.2

25 FLÜORESAN LAMBALAR LAMBA AÇIKLAMA Güç Soket Uzun. LUMILUX T8 YÜKSEK IfiIK VE RENK GER VER M L W/ W 6 lm e L 15W/ W 9 lm e L 15W/ W 9 lm e L 15W/ W 9 lm e L W/ W lm e L W/ W lm e L 30W/ W 23 lm e L 30W/ W 20 lm e L 30W/ W 20 lm e L 30W/ W 20 lm e L 36W/ W 3 lm e L 36W/ W 3 lm e L 38W/ W 3300 lm e L 38W/ W 3300 lm e LUMILUX T8 YÜKSEK IfiIK VE RENK GER VER M L 18W/ W 13 lm e L 18W/ W 13 lm e L 18W/ W 13 lm e L 18W/ W 13 lm e L 36W/ W 23 lm e L 36W/ W 33 lm e L 36W/ W 33 lm e L 36W/ W 33 lm e L 58W/ W 00 lm e L 58W/ W lm e L 58W/ W lm e L 58W/ W lm e LUMILUX DE LUXE T8 YÜKSEK RENK GER VER M L 15W/ W 6 lm e L 15W/ W 6 lm e L W/ W 8 lm 7 5. e L 18W/ W 13 lm e L 18W/ W 13 lm e L 18W/ W 13 lm e L 30W/ W 00 lm e L 36W/ W 33 lm e L 36W/ W 33 lm e L 36W/ W 33 lm e L 36W/ W 3 lm e L 58W/ W 00 lm e L 58W/ W lm e L 58W/ W lm e LUMILUX XT8 YÜKSEK IfiIK VE UZUN ÖMÜR (S cak ateflleme elektronik balastla saat) XT 18W/ W 13 lm e XT 18W/ W 13 lm e XT 36W/ W 3300 lm e XT 36W/ W 3300 lm e XT 58W/ W lm e XT 58W/ W lm e 4.3

26 FLÜORESAN LAMBALAR LAMBA AÇIKLAMA Güç Soket Uzun. STANDART T8 FLÜORESAN LAMBALAR L 15W/ W 8 lm e L 15W/ W 8 lm e L 15W/765 IND W 8 lm $ L W/ W lm e L 18W/ W lm e L 18W/ W 00 lm e L 30W/ W 00 lm e L 36W/ W 00 lm e L 36W/ W 28 lm e L 36W/ W 00 lm e L 58W/ W 00 lm e L 58W/ W 4600 lm e L W/765 SV W e NATURA DE LUXE L 15W/76 L 18W/76 L 30W/76 L 36W/76-1 L 36W/76 L 58W/ W 18 W 30 W 36 W 36 W 58 W 0 lm 7 lm 13 lm 00 lm 10 lm 28 lm e 3.35 e 6.00 e 6.00 e 5. e 6. e LUMILUX DE LUXE BIOLUX L 18W/965 L 30W/965 L 36W/965 L 58W/ W 30 W 36 W 58 W 0 lm 00 lm 2300 lm 3700 lm e 4.42 e 4. e 5. e FLORA - Bitki ve Akvaryumlar için L 15W/77 L 18W/77 L 30W/77 L 36W/77 L 58W/ W 18 W 30 W 36 W 58 W 0 lm 0 lm 0 lm 10 lm lm e 4. e 6.00 e 4. e 6.00 e RENKL FLÜORESAN LAMBALAR L 18W/60 L 18W/66 L 18W/67 L 30W/67 L 36W/60 L 36W/66 L 36W/67 L 58W/60 L 58W/66 L 58W/ K rm z Yeflil Mavi Mavi K rm z Yeflil Mavi K rm z Yeflil Mavi 18 W 18 W 18 W 30 W 36 W 36 W 36 W 58 W 58 W 58 W 900 lm 10 lm 0 lm 600 lm 20 lm 40 lm 900 lm 30 lm 6700 lm 00 lm e 2.60 e 2.60 e 5.60 e 3. e 3. e 3. e 6.30 e 6.30 e 6.30 e UVS VE KIRILMA KORUMALI L 18W/8 SPS L 18W/9 UVS L 18W62 L 36W/8 SPS L 36W/9 UVS L 36W62 L 58W/8 SPS L 58W/9 UVS L 58W Sar Sar Sar 18 W 18 W 18 W 36 W 36 W 36 W 58 W 58 W 58 W 1300 lm 9 lm 900 lm 31 lm 21 lm 2 lm lm 30 lm 30 lm e.00 e.00 e e.00 e 17. e.00 e 19. e 17. e 4.4

27 FLÜORESAN LAMBALAR LAMBA AÇIKLAMA Güç Soket Uzun. S M T FORMUNDA FLÜORESAN LAMBALAR LUMILUX MODEL L 22W/8 C W Gq 13 lm e L 22W/827 C W Gq 13 lm e L 32W/8 C W Gq lm e L 32W/827 C W Gq lm e L W/8 C W Gq 2900 lm e L W/827 C W Gq 2900 lm e STANDART MODEL L 22W/765 C W Gq 0 lm e L 22W/765 C IND W Gq 0 lm $ L 32W/765 C W Gq 1700 lm e L 32W/765 C IND W Gq 1700 lm ,15 $ L W/765 C W Gq 2300 lm e L W/530 C W Gq 28 lm e FM FLÜORESCENT MINIATURE 7 Boru çap FM 6W/ W W4,3 3 lm e FM 6W/ W W4,3 330 lm e FM 6W/ W W4,3 330 lm e FM 8W/ W W4,3 0 lm e FM 8W/ W W4,3 5 lm e FM 8W/ W W4,3 5 lm e FM 11W/ W W4,3 6 lm e FM 11W/ W W4,3 7 lm e FM 11W/ W W4,3 7 lm e FM 13W/ W W4,3 860 lm e FM 13W/ W W4,3 860 lm e FM 13W/ W W4,3 860 lm e S MODEL FLÜORESAN LAMBALAR Standart modeli L W/6 S W lm e L W/6 S W 00 lm e L 65W/6 S W 00 lm e SA MODEL, D fltan ateflleme fleritli L W/6 SA W 20 lm e L 65W/6 SA W 40 lm e nfilak ve grizu patlamalar na karfl korumal L W/-6 XL W Fa6 0 lm e L W/-6 XL W Fa6 00 lm e L 65W/-6 XL W Fa6 lm e ENDURA Elektrotsuz yüksek performansl lamba Elektronik balast ile çal fl r ENDURA W/ W 00 lm e ENDURA W/ W 00 lm e ENDURA 1W/ W 000 lm e ENDURA 1W/ W 000 lm e STARTERLER için Tekli ba lant ST 111 ER W / e ST 111 ER W / e ST 111 GRP W e için seri ba lant ST 151 x , W /0 0. e ST 151 GRP , W e 4.5

28 DEfiARJLI LAMBALAR ÜRÜN AÇIKLAMA Güç Watt Soket Renk S cak. POWERBALL HCI TS UVS HCI TS 70/830 WDL HCI TS 70/942 NDL HCI TS 1/830 WDL HCI TS 1/942 NDL HCI TS 0/830 WDL RX7s RX7s RX7s-24 RX7s-24 Fc2 K K 6600 lm 6300 lm 1 lm 100 lm 200 lm e e e e.00 e POWERSTAR HCI TS UVS HCI TS 1/942 NDL RX7s-24 K 100 lm e POWERSTAR HQI TS UVS HQI-TS 70/D HQI-TS 70/NDL HQI-TS 70/WDL HQI-TS 1/D HQI-TS 1/NDL HQI-TS 1/WDL RX7s RX7s RX7s RX7s-24 RX7s-24 RX7s-24 K K K K 00 lm 00 lm 00 lm lm 1 lm lm e. e. e. e. e. e HQI-TS 0/D HQI-TS 0/NDL HQI-TS 0/WDL HQI-TS 0/NDL HQI-TS 0/D Fc2 Fc2 Fc2 Fc2 Fc2 5K K K 50K 000 lm 000 lm 200 lm 300 lm lm e e e e E POWERSTAR HQI TS K sa Ark Lambas HQI-TS 0/NDL/S HQI-TS 0/D/S HQI-TS 00/D/S Kablo Kablo Kablo 4K 6000K 50K lm lm 0000 lm e 2.00 e 2.00 e POWERSTAR HQI TS K sa Ark Lamba Düfley yanma pozisyonu HQI-TS 0/D/S HQI-TS 00/D/S/V Kablo Kablo 6000K 50K lm 0000 lm e 2.00 e POWERSTAR HQI TS Uzun Ark Lambas HQI-TS 00/N/L Kablo 4K 0 lm e POWERBALL HCI TC UVS Küçük Ölçü HCI TC /830 WDL HCI TC 35/830 WDL HCI TC 35/942 NDL HCI TC 70/830 WDL HCI TC 70/942 NDL G8,5 G8,5 G8,5 G8,5 G8,5 K K 1700 lm 3300 lm 3 lm 6900 lm 6600 lm e e e e e POWERBALL Shoplight HCI TC 70/930 WDL G8, lm e POWERSTAR HCI TC UVS Küçük Ölçü HCI TC 70/830 WDL HCI TC 70/942 NDL G8,5 G8,5 K 6600 lm 6000 lm e f 5.1

Halojen Lambalar 11 17. Enkandesan Lambalar 18 19. Floresan Lambalar 20 29. Deşarjlı Lambalar 30 37. Aydınlatma Kontrol Sistemleri 38 41

Halojen Lambalar 11 17. Enkandesan Lambalar 18 19. Floresan Lambalar 20 29. Deşarjlı Lambalar 30 37. Aydınlatma Kontrol Sistemleri 38 41 Kompakt Floresan 2 10 Halojen Lambalar 11 17 Enkandesan Lambalar 18 19 Floresan Lambalar 20 29 Deşarjlı Lambalar 30 37 Aydınlatma Kontrol Sistemleri 38 41 Elekronik Balast ve Trafolar 42 49 Optotronik

Detaylı

11-14 15-20 21-24 25-32 33-39 40-46

11-14 15-20 21-24 25-32 33-39 40-46 KOMPAKT FLORESAN LAMBALAR 2-10 LED LAMBALAR 11-14 HALOJEN LAMBALAR 15-20 ENKANDESAN LAMBALAR 21-24 FLORESAN LAMBALAR 25-32 DEÞARJLI LAMBALAR 33-39 ELEKTRONÝK BALAST VE TRAFOLAR 40-46 1 2 KOMPAKT FLORESAN

Detaylı

OSRAM TÜRKİYE 2015 F İ F YAT

OSRAM TÜRKİYE 2015 F İ F YAT OSRAM TÜRKİYE 2015 FİYAT LİSTESİ OSRAM LED LAMBALAR Ürün Adı EAN Kodu Duy Watt CD Lümen Kelvin RG Dim Fiyat PARATHOM PRO LEDspot 111 PARATHOM PRO AR111 50 9 8.5W/927 12V G53 4052899907690 G53 8.5 450 2700

Detaylı

GENEL FİYAT LİSTESİ 2017

GENEL FİYAT LİSTESİ 2017 GENEL FİYAT LİSTESİ 2017 Belirtilen fiyatlar Euro ve USD cinsinde olup, KDV dahil değildir. LEDVANCE ye yazılı olarak verilen siparişler işleme konur. Teslimat kutu adetleri ve katları şeklinde yapılır.

Detaylı

*ý L 043". E S *ý L 043". E S

*ý L 043. E S *ý L 043. E S www.osram.com.tr PARATHOM PRO LEDspot 111 l l PRO LEDspot 111 50 12 500 3600 80 GU53 yes 58.5 111 6 24 adv PRO LEDspot 111 50 12 550 4000 3000 80 GU53 yes 58.5 111 6 24 adv d LED STAR PAR16 PAR16 20 2.5

Detaylı

Işık Kaynakları. Işık bir kaç terimle ölçülebilir:

Işık Kaynakları. Işık bir kaç terimle ölçülebilir: Işık Kaynakları Herhangi bir aydınlatma armatürünün performansı, büyük ölçüde kullanılan ışık kaynağına (ampul) bağlıdır. Değişik kaynaklar değişik efektler yaratırlar. Işık bir kaç terimle ölçülebilir:

Detaylı

DEKORATİF EV ARMATÜRLERİ DECORATIVE HOME LUMINAIRES

DEKORATİF EV ARMATÜRLERİ DECORATIVE HOME LUMINAIRES DEKORATİF E ARMATÜRLERİ DECORATIE HOME LUMINAIRES Sayfa 14 Sayfa 14 Aplik Aplik Sayfa 14 E103... 33,75 USD Sayfa 14 10 Ad. Halogen Eco Classic B Pro 46 E 14 E104... 66,50 USD Sayfa 10 6 Ad. Halogen Eco

Detaylı

Işık uzmanlıktır. Işık OSRAM dır

Işık uzmanlıktır. Işık OSRAM dır www.osram.com.tr Işık uzmanlıktır Sadece aydınlatmaya odaklanmış ve sekiz binin üzerinde patente sahip olan OSRAM, sektörün geleceğini tayin ediyor. OSRAM ın lambaları ve aydınlatma sistemleri kullanıcılara

Detaylı

İçindekiler. High Quality High Performance

İçindekiler. High Quality High Performance High Quality High Performance İçindekiler Akkor Ampuller... 07 Alüminyum Nemli Yer Armatürleri... 25 Bahçe Lambaları... 26 Balast ve Tranformatörler... 39 Camlı Tavan Armatürleri...13 CAT5E, CAT6 Bilgisayar

Detaylı

High Quality High Performance

High Quality High Performance High Quality High Performance F İ YAT L İ S T E S İ 2 0 1 4 / 1 KDV Hariç www.iremelektrik.com www.iremelektrik.com.tr info@iremelektrik.com.tr Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir. Fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

DEKORATİF EV ARMATÜRLERİ DECORATIVE HOME LUMINAIRES

DEKORATİF EV ARMATÜRLERİ DECORATIVE HOME LUMINAIRES DEKORATİF EV ARMATÜRLERİ DECORATIVE HOME LUMINAIRES Sayfa 30 Sayfa 30 Aplik Aplik EV103 SN... 35,50 USD EV104 SN...70,00 USD Sayfa 30 Sayfa 27 10 Ad. Spiral 8 E 14 Sayfa 33 6 Ad. Spiral 2x8 E 14 Sarkıt

Detaylı

Code Emitting Colour W Socket (mm) Lm Lux Led Quantity Per Kutu Ölçüleri Ø L Carton Packing Meas(cm)

Code Emitting Colour W Socket (mm) Lm Lux Led Quantity Per Kutu Ölçüleri Ø L Carton Packing Meas(cm) Kod Led Rengi Max Soket Boyutlar /Dimensions Kutu Adedi Code Emitting Colour Socket (mm) Lm Lux Led Quantity Per Kutu Ölçüleri Ø L Carton Packing Meas(cm) JL480 Beyaz/hite 2 220 E27 50 72 20-30 160-200

Detaylı

EV SERİSİ HOME SERIES

EV SERİSİ HOME SERIES EV SERİSİ HOME SERIES Sayfa 14 Sayfa 14 EV103...32,00 USD EV104...63,00 USD 10 Ad. Classic B 40 E 14 Classic B 2x40 E 14 Sayfa 14 Sayfa 14 Sayfa 10 Sayfa 19 EV105...33,00 USD EV106...100,00 USD EV113...42,00

Detaylı

Türk Philips Aydınlatma. Şubat 2014 Fiyat Listesi

Türk Philips Aydınlatma. Şubat 2014 Fiyat Listesi Türk Philips Aydınlatma Şubat 2014 Fiyat Listesi www lighting.philips.com.tr facebook.com/philipsturkiye twitter.com/philipsturkiye İskenderun Demir Çelik Fabrikası HOL Aydınlatması GentleSpace Yüksek

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2014/2 KDV Hariç

FİYAT LİSTESİ 2014/2 KDV Hariç FİYAT LİSTESİ 2014/2 KDV Hariç Energy Saver www.iremelektrik.com.tr High Quality High Performance İçindekiler Akkor Ampuller... 05 Alüminyum Nemli Yer Armatürleri... 32 Bahçe Armatürleri... 33 Balast ve

Detaylı

Türk Philips Aydınlatma

Türk Philips Aydınlatma Fiyat Listesi Haziran 2014 Türk Philips Aydınlatma İskenderun Demir Çelik Fabrikası Hol Aydınlatması İçindekiler LAMBALAR LED lar 6 GentleSpace LED Yüksek Tavan Armatürü GentleSpace, 400 W a kadar HID

Detaylı

Asansör - İZMİR. Türk Philips Aydınlatma. 2012 Ocak Fiyat Listesi

Asansör - İZMİR. Türk Philips Aydınlatma. 2012 Ocak Fiyat Listesi Asansör - İZMİR Türk Philips Aydınlatma 2012 Ocak Fiyat Listesi İÇİNDEKİLER LAMBALAR Soket lu Enerji Tasarruflu Lambalar Normal lu Enerji Tasarruflu Lambalar Alçak li Halojen Lambalar Şebeke li Halojen

Detaylı

İÇİNDEKİLER LED LAMBALAR LED ARMATÜRLER LED ŞERİTLER GÜÇ KAYNAKLARI VE KONTROL ÜRÜNLERİ ENERJİ TASARRUFLU LAMBALAR GAZ DEŞARJLI LAMBALAR

İÇİNDEKİLER LED LAMBALAR LED ARMATÜRLER LED ŞERİTLER GÜÇ KAYNAKLARI VE KONTROL ÜRÜNLERİ ENERJİ TASARRUFLU LAMBALAR GAZ DEŞARJLI LAMBALAR SEMBOLLER Güç Gerilim Akım Duy Ömür Açma/Kapama Sayısı Lümen Değeri lşık Akısı Wat Başına Lümen Değeri Renk Sıcaklığı Renk Geriverim İndeksi İzolasyon Sınıfı IP Koruma Sınıfı % 0 lşıma İçin Geçen Süre

Detaylı

Fiyat Kataloğu Price List

Fiyat Kataloğu Price List 2016 Fiyat Kataloğu Price List DEKORATİF EV ARMATÜRLERİ DECORATIVE HOME LUMINAIRES Sayfa 29 Sayfa 29 Aplik Sarkıt Armatür EV103 SN... 43,00 USD EV105 SN... 44,50 USD Sayfa 31 Sayfa 32 10 Ad. Spiral 8 E

Detaylı

DEKORATİF EV ARMATÜRLERİ DECORATIVE HOME LUMINAIRES

DEKORATİF EV ARMATÜRLERİ DECORATIVE HOME LUMINAIRES DEKORATİF E ARMATÜRLERİ DECORATIE HOME LUMINAIRES Sayfa 14 Sayfa 14 Aplik Aplik Sayfa 14 E103... 33,75 USD Sayfa 14 10 Ad. Halogen Eco Classic B Pro 46 E 14 E104... 66,50 USD Sayfa 10 6 Ad. Halogen Eco

Detaylı

Neden LED Lambalar? LED lambalar birçok avantaj sunar! Uzun Ömür. Darbelere dayanıklı yapı. Düşük işletme giderleri. Anında yanma

Neden LED Lambalar? LED lambalar birçok avantaj sunar! Uzun Ömür. Darbelere dayanıklı yapı. Düşük işletme giderleri. Anında yanma LED LAMBALAR Uygulama Alanları Neden LED Lambalar? LED lambalar birçok avantaj sunar! Uzun Ömür Darbelere dayanıklı yapı Düşük işletme giderleri Anında yanma Yok denecek kadar az IR ve sıfır UV Civa içermez

Detaylı

SEMBOLLER. Güç. Gerilim. Akım. Duy. Ömür. Açma/Kapama Sayısı. Wat Başına Lümen Değeri. Renk Sıcaklığı. İzolasyon Sınıfı.

SEMBOLLER. Güç. Gerilim. Akım. Duy. Ömür. Açma/Kapama Sayısı. Wat Başına Lümen Değeri. Renk Sıcaklığı. İzolasyon Sınıfı. SEMBOLLER Güç A Gerilim Akım Duy Ömür Açma/Kapama Sayısı Lümen Değeri CANDELA Işık Akısı 000 Lumen/at at Başına Lümen Değeri Renk Sıcaklığı Ra Renk Geriverim İneksi Class I İzolasyon Sınıfı IP Koruma Sınıfı

Detaylı

Dünyanızı Aydınlatıyoruz... LIĞTEX

Dünyanızı Aydınlatıyoruz... LIĞTEX Dünyanızı Aydınlatıyoruz... LIĞTEX 2015 Aydınlatma Ürünleri Listesi İÇ MEKAN LED RAY SPOTLAR Elektrostatik Boya Alüminyum Gövde Dahili Trafo Yüksek Kalite LED Ray Spotlar SHARP LED SHARP LED SHARP LED

Detaylı

2014/1 FİYAT LİSTESİ

2014/1 FİYAT LİSTESİ 2014/1 FİYAT LİSTESİ SERTİFİKALARIMIZDAN BAZILARI İÇİNDEKİLER LED LAMBALAR LED ARMATÜRLER LED ŞERİTLER LED KONTROL ÜRÜNLERİ SABİT GERİLİM GÜÇ KAYNAKLARI NOKTA LEDLER ENERJİ TASARUFLU LAMBALAR SİMİT FLORESANLAR

Detaylı

Malzeme: Alüminyum gövde Buzlu cam Kaplama. Material: Aluminium housing Frosted glass Plated. Malzeme: Zamak gövde Buzlu cam Kaplama

Malzeme: Alüminyum gövde Buzlu cam Kaplama. Material: Aluminium housing Frosted glass Plated. Malzeme: Zamak gövde Buzlu cam Kaplama JH624 Buzlu cam Frosted glass JH618 IP 44 GU 5.3 Decostar 51 50 Ø68 mm 57x24x32 cm 50 pcs 12 V Buzlu cam Frosted glass & Krom &Chrome JH515 IP 44 GU 5.3 Decostar 51 50 Ø74 mm 47x20x37.5 cm 50 pcs 12 V

Detaylı

Fiyat Listesi. Ocak 2015. Türk Philips Aydınlatma

Fiyat Listesi. Ocak 2015. Türk Philips Aydınlatma Listesi Ocak 2015 Türk Philips Aydınlatma 1 LED LAMBALAR LED LAMBALAR LEDbulb LEDbulb Classic 2700 E 27 Dim Edilmez 10000 Saat 10 Adet %85 Eşdeğer (K) LEDClassic 40W E27 WW 230V A60 ND 929001125801 220-240V

Detaylı

DEKORATİF EV ARMATÜRLERİ DECORATIVE HOME LUMINAIRES

DEKORATİF EV ARMATÜRLERİ DECORATIVE HOME LUMINAIRES DEKORATİF EV ARMATÜRLERİ DECORATIVE HOME LUMINAIRES Sayfa 14 Sayfa 14 Aplik EV103...32,50 USD Aplik EV104...63,50 USD 40 E 14 Classic B 2x40 E 14 Classic B Sayfa 14 Sayfa 14 Sayfa 10 Sayfa 19 Aplik EV105...33,50

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi. Türk Philips Aydınlatma. 2013 Fiyat Listesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi. Türk Philips Aydınlatma. 2013 Fiyat Listesi İzmir Ekonomi Üniversitesi Türk Philips Aydınlatma 2013 Fiyat Listesi İÇİNDEKİLER LAMBALAR LED Lambalar 6 Halojen Lambalar 12 Enerji Tasarruflu Lambalar 17 Floresan Lambalar 24 Gaz Deşarjlı Lambalar 30

Detaylı

KOMPONENTLER COMPONENTS LA011

KOMPONENTLER COMPONENTS LA011 LA011 L Kod K Max V Boyutlar /Dimensions Kutu Adedi Code (mm) Lm Işık Açısı/Beam Angle LED Quantity Per Kutu Ölçüleri Ø L Carton Packing Meas. (cm) LA011 3000 2,6 220 74 23 180-220 80-110 20 50 14.5x40x17.5

Detaylı

Malzeme: Alüminyum gövde Buzlu cam Kaplama. Material: Aluminium housing Frosted glass Plated. Malzeme: Zamak gövde Buzlu cam Kaplama

Malzeme: Alüminyum gövde Buzlu cam Kaplama. Material: Aluminium housing Frosted glass Plated. Malzeme: Zamak gövde Buzlu cam Kaplama JH624 Buzlu cam Frosted glass JH618 IP 44 GU 5.3 Decostar 51 50 Ø68 mm 57x24x32 cm 50 pcs 12 V Buzlu cam Frosted glass & Krom &Chrome JH515 IP 44 GU 5.3 Decostar 51 50 Ø74 mm 47x20x37.5 cm 50 pcs 12 V

Detaylı

30 h: 25. h:25. h: 20. h: 20. h: 25 MR16 GU5.3 50W G4 20W. h: 30. h: 25

30 h: 25. h:25. h: 20. h: 20. h: 25 MR16 GU5.3 50W G4 20W. h: 30. h: 25 2 0 1 3 2013 KRİSTAL SPOTLAR 03.4396 110$ 03.4387 150$ 03.4395 150$ 03.4410 150$ 03.4393 52$ 03.4385 48$ 03.4380 48$ 03.4400 150$ 03.4386 48$ 03.4379 40$ 03.4394 50$ 03.4381 $ 30 h: 25 h: 25 h: 25 80 03.4377

Detaylı

Renk: m Paslanmaz Çelik. Colour: m Stainless Steel. Kod/Code No: JG675. E 27 Spiral 18 W 42x42x28 cm 4 pcs. Malzeme:

Renk: m Paslanmaz Çelik. Colour: m Stainless Steel. Kod/Code No: JG675. E 27 Spiral 18 W 42x42x28 cm 4 pcs. Malzeme: m Paslanmaz çelik çerçeve 304 SS m Aluminyum reflektör m Isıya dayanıklı benekli cam m Plastik muhafaza m Stainless steel frame 304 SS m Aluminium reflector m Tempered glass with dots m With plastic sleeve

Detaylı

Fiyat Listesi. Mayıs Philips Aydınlatma. Galata Kulesi

Fiyat Listesi. Mayıs Philips Aydınlatma. Galata Kulesi Listesi Mayıs 2017 Philips Aydınlatma Galata Kulesi Ana sayfa Çözüm ortaklarımız ile tanışın Ürünler Çözüm ortağı platformu Kaydol Kafam rahat Kaydol Philips Aydınlatma ile kafanız rahat olsun! Aydınlatma

Detaylı

EV SERİSİ HOME SERIES

EV SERİSİ HOME SERIES EV SERİSİ HOME SERIES EV101...55,00 USD EV102...165,00 USD 40 E 27 1 Ad. 3x40 E 27 Aplik Aplik EV103...27,50 USD EV104...53,50 USD EV105...28,50 USD EV106...85,50 USD 10 Ad. Classic B Classic B 10 Ad.

Detaylı

LED ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ

LED ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ LED ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ AĞUSTOS 2016 Product licensee of trademark OSRAM in general lighting Belirtilen fiyatlar Euro ve USD cinsinde olup, KDV dahil değildir. LEDVANCE ye yazılı olarak verilen siparişler

Detaylı

LIGHTING. Katalog 2015

LIGHTING. Katalog 2015 Katalog 2015 www.ed-son.com.tr ... IÇINDEKILER COB Armatürler 2 Trafolar 34 Camlı COB Armatürler 5 Slim Trafolar 36 Panel Armatürler 6 RGB Kumanda 37 Kristal Cam Spot 8 allwasher 38 Sıva Üstü Panel Armatürler

Detaylı

Fiyat Listesi. Nisan Philips Aydınlatma. Galata Kulesi

Fiyat Listesi. Nisan Philips Aydınlatma. Galata Kulesi Listesi Nisan 2017 Philips Aydınlatma Galata Kulesi Ana sayfa Çözüm ortaklarımız ile tanışın Ürünler Çözüm ortağı platformu Kaydol Kafam rahat Kaydol Philips Aydınlatma ile kafanız rahat olsun! Aydınlatma

Detaylı

SLIM PANEL LED DOWNLIGHT

SLIM PANEL LED DOWNLIGHT bestar.com.tr SLIM PANEL LED DOWNLIGHT Dekoratif difüzör 04.4850 18W 1200LM 4000K LED SLİM DOWNLIGHT 18W 4000K 1200lm 205mm 160 h: 13 mm Dekoratif difüzör 04.4840 18W 1200LM 4000K LED SLİM DOWNLIGHT 18W

Detaylı

Gerilim Işık huzmesi açısı. Paketleme türü

Gerilim Işık huzmesi açısı. Paketleme türü ES : Dichroic reflektör ve kızılötesi kaplamalı çift soketli yanıcılı, enerji tasarrufu sağlayan, koleksiyonunun düşük gerilimli halojen reflektörlü ampulü Piyasadaki yüksek enerji verimi sağlayan dichroic

Detaylı

Fiyat Listesi. Şubat Philips Aydınlatma. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi

Fiyat Listesi. Şubat Philips Aydınlatma. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Listesi Şubat 2016 Philips Aydınlatma Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Doğru ışık her şeydir! %90 a kadar enerji tasarrufu 15 yıla varan kullanım ömrü Her oda için güzel ışık İçindekiler LAMBALAR LED Lambalar

Detaylı

Paketleme. Duy/ soket

Paketleme. Duy/ soket CLEO Swift : Reflektörlü ve reflektörsüz tip solaryum ampulü Özellikleri: %10 daha fazla bronzlaşma ışını sağlar Daha efektif UV-B çıkışı ve %10 daha fazla UV-A çıkışı Faydaları: Yüksek UV-A çıkışı sayesinde

Detaylı

LED AMPULLER COB ÜRÜNLER LED PANEL LED WALLWASHER LED PROJEKTÖRLER LED BANT ARMATÜRLER. LED ŞERİTLER ve AKSESUARLARI ENERJİ TASARRUFLU AMPULLER

LED AMPULLER COB ÜRÜNLER LED PANEL LED WALLWASHER LED PROJEKTÖRLER LED BANT ARMATÜRLER. LED ŞERİTLER ve AKSESUARLARI ENERJİ TASARRUFLU AMPULLER AMPULLER Çanak... 4-5 Normal...6-11 Kapsüller... 12-13 T8... 14-15 Par... 16 ÜRÜNLER Downlight... 17-19 Ray Spotlar... 20-21 PANEL WALLWASHER ler... 22-24 Wallwasher... 25 PROJEKTÖRLER Harici... 26-27

Detaylı

MONO ŞIK TASARIM & GÜÇLÜ IŞIK / ELEGANT DESIGN & POWERFUL LIGHT. MONOLED Spot aygıtlar / Spot luminaires. MONO Spot aygıtlar / Spot luminaires

MONO ŞIK TASARIM & GÜÇLÜ IŞIK / ELEGANT DESIGN & POWERFUL LIGHT. MONOLED Spot aygıtlar / Spot luminaires. MONO Spot aygıtlar / Spot luminaires 86 MONO MONO ŞIK TASARIM & GÜÇLÜ IŞIK / ELEGANT DESIGN & POWERFUL LIGHT MONOLED Spot aygıtlar / Spot luminaires 90 90 91 91 MONO Spot aygıtlar / Spot luminaires 93 94 94 96 96 MONOLED Sarkıt aygıtlar /

Detaylı

Fiyat Listesi. Şubat Philips Aydınlatma. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi

Fiyat Listesi. Şubat Philips Aydınlatma. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Listesi Şubat 2016 Philips Aydınlatma Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Doğru ışık her şeydir! %90 a kadar enerji tasarrufu 15 yıla varan kullanım ömrü Her oda için güzel ışık İçindekiler LAMBALAR LED Lambalar

Detaylı

Fiyat Listesi. Ocak 2015. Türk Philips Aydınlatma

Fiyat Listesi. Ocak 2015. Türk Philips Aydınlatma Listesi Ocak 2015 Türk Philips Aydınlatma 1 Güneş kadar doğal ve ekonomik Philips LED Lambalar %90 a varan enerji tasarrufu Yüksek ışık kalitesi 25.000 saate varan uzun ömür Dim edilebilir alternatifler

Detaylı

LED ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ

LED ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ LED ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ NİSAN 2017 Belirtilen fiyatlar Euro ve USD cinsinde olup, KDV dahil değildir. LEDVANCE ye yazılı olarak verilen siparişler işleme konur. Teslimat kutu adetleri ve katları şeklinde

Detaylı

çindekiler Sunum Mekanizmalar Çerçeveler...15 Tasar m Referans seçim tablosu

çindekiler Sunum Mekanizmalar Çerçeveler...15 Tasar m Referans seçim tablosu çindekiler Sunum... 2-7 Mekanizmalar... 8-4 Çerçeveler...5 Tasar m...6-7 Referans seçim tablosu...8-9 Sunum, &, renkli ve metalik serisi ile hayat n za yeni renkler kat yor. Sizlerin istekleri ve be enileri

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Enkandesan Ampuller. Buji (B-şekil) Softone Buji B35 Ampul: Mum şekilli, gazlı, E14-duylu normal ampuller. 9 Ağustos

Enkandesan Ampuller. Buji (B-şekil) Softone Buji B35 Ampul: Mum şekilli, gazlı, E14-duylu normal ampuller. 9 Ağustos Softone Buji B35 : Mum şekilli, gazlı, E14-duylu normal ampuller Özellikleri: İnce beyaz ya da pastel bir renkte, zarif ve göz almayan ışık Dim edilebilir ve her konumda yanabilir Renk geriverim endeksi

Detaylı

(i)1-13 12/29/06 5:53 PM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K. Türk Philips Ayd nlatma. Ocak 2007 Fiyat Listesi. Composite

(i)1-13 12/29/06 5:53 PM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K. Türk Philips Ayd nlatma. Ocak 2007 Fiyat Listesi. Composite (i)3 /9/0 :3 PM Page Türk Philips Ayd nlatma Ocak 07 Listesi (i)3 /9/0 :3 PM Page Philips, hayatınızın her karesini ayd nlatıyor. Ev, ofis, ma aza, restoran, otel, endüstriyel tesis, flehir güzellefltirme,

Detaylı

M NYATÜR DEVRE KES C LER

M NYATÜR DEVRE KES C LER Anahtarl Otomatik Sigortalar Ç NDEK LER FM A... A FM A... A Otomatik Sigortalar Özellikler Teknik Tablo Sipariş Kodları Eğriler Faz - Nötr Anahtarlı Otomatik Sigortalar Özellikler Teknik Tablo Sipariş

Detaylı

Halojen Ampuller. Düşük Gerilim Reflektörsüz Halojen MASTER Line TC Ampul : Çift uçlu, infrared filtre kaplamalı halojen ampul.

Halojen Ampuller. Düşük Gerilim Reflektörsüz Halojen MASTER Line TC Ampul : Çift uçlu, infrared filtre kaplamalı halojen ampul. MASTER Line TC : Çift uçlu, infrared filtre kaplamalı halojen ampul Özellikleri: Yüksek performanslı halojen ampuller Uzun ömür İnfrared filtre kaplı halojen TC şekilli: aynı uzunluk, duy ve ışık merkezi

Detaylı

Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları Push Buttons and Signal Lamps

Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları Push Buttons and Signal Lamps S Serisi Sinyal Lambalar Ø10, 14, 22 mm çapl yuvarlak sinyaller Termo cam özelli i ile s ya ve mekanik darbelere tam dayan m Farkl terminal çeflitleri ile ba lant kolayl De iflik voltaj seçenekleri veya

Detaylı

Enkandesan Ampuller. Standart (T/A/E-şekil) Kripton Standart E-şekil Ampul: 9 Ağustos 2006 1

Enkandesan Ampuller. Standart (T/A/E-şekil) Kripton Standart E-şekil Ampul: 9 Ağustos 2006 1 Kripton Standart E-şekil : Daha beyaz ışık çıkışı sağlayan kripton gazlı, mantar biçimli enkandesan ampuller Özellikleri: Yarattığı yüksek filaman ısısı sayesinde, standart enkandesan ampullere göre daha

Detaylı

2014/OCAK FİYAT LİSTESİ

2014/OCAK FİYAT LİSTESİ 2014/OCAK FİYAT LİSTESİ İNDEKS/INDEX 3 ECO SERİSİ 4-5 PLUS SERİSİ ŞERiT / STRIP AÇIK TİP 6 6 6 KAPALI TİP RGB AKS. TRAFO/ DRIVER SABİT 7 8 8 12 HAREKETLİ RAY 5W DOWNLIGHT/ DOWNLIGHT 9 PROJEKTÖR PROJEKTÖR/

Detaylı

IŞIKLI UYARI AYGITLARI / EMERGENCY LUMINAIRES

IŞIKLI UYARI AYGITLARI / EMERGENCY LUMINAIRES IŞIKLI UYARI AYGITLARI / EMERGENCY LUMINAIRES Bir aydınlatma projesinin en önemli parçalarından birisi de, acil durumlarda hayat kurtarabilecek ışıklı uyarı aygıtlarıdır. Şık tasarımlarının yanı sıra,

Detaylı

1 Aral k SENTRON Koruma Cihazları 3VL Kompakt Tip Güç fialterleri. Min. Siparifl Adedi. Birim Fiyat TL. Güç fialter Tipi.

1 Aral k SENTRON Koruma Cihazları 3VL Kompakt Tip Güç fialterleri. Min. Siparifl Adedi. Birim Fiyat TL. Güç fialter Tipi. Aral k 207 SENTRON Koruma Cihazları 3VL Kompakt Tip Güç fialterleri Güç fialter Tipi 3VL9400-UG00 3VL9400-UH00 3VL9400-UJ00 3VL9400-UK00 3VL9800-UG00 3VL9800-UH00 3VL9800-UJ00 3VL9800-UK00 382,00 382,00

Detaylı

Türk Philips Ayd nlatma. Ocak 2008 Fiyat Listesi

Türk Philips Ayd nlatma. Ocak 2008 Fiyat Listesi Türk Philips Ayd nlatma Ocak 0 Listesi Philips, hayatınızın her karesini ayd nlatıyor. Ev, ofis, ma aza, restoran, otel, endüstriyel tesis, flehir güzellefltirme, yol ve spor alanlar ayd nlatmalar nda

Detaylı

Malzeme: Alüminyum enjeksiyon gövde Sarı (3000 K) 2100 LM LED 24 Dahili LED trafolu Çok yönlü hareketli Elektrostatik toz boyama

Malzeme: Alüminyum enjeksiyon gövde Sarı (3000 K) 2100 LM LED 24 Dahili LED trafolu Çok yönlü hareketli Elektrostatik toz boyama LD460 NE Sarı (3000 K) 2100 LM LED 24 Dahili LED trafolu Die-cast Aluminium housing ellow (3000 K) 2100 LM LED 24 Built in LED driver hite 130 140 118 JD570 SSTEM POER Cree 34 Ø130 mm 52x52x35 cm 20 pcs

Detaylı

İyi bir aydınlatma ile kazandıklarımız:

İyi bir aydınlatma ile kazandıklarımız: Aydınlatma: Kişilerin asgari fizyolojik görme ihtiyaçlarına cevap vermek için ışığın kullanılması yöntemidir. Aydınlatma tekniği, İyi görsel sonuçlar ve hoş bir ışık ortamı sağlayacak biçimde belirlenmiş

Detaylı

Kompakt Floresan CFL NI

Kompakt Floresan CFL NI MASTER PL-T 2 Pinli B C A Ampul: Enerji tasarruflu kompakt floresan ampul Kompakt uzun ark düşük basınç cıva deşarjlı ampul Sistem, 6 paralel dar floresan tüp içerir Özellikleri: 2-pinli bir muhafaza,

Detaylı

Dekoratif Ayd nlatma sektöründe VISIONLIGHT ismi genellikle yenilikler ile an l r.

Dekoratif Ayd nlatma sektöründe VISIONLIGHT ismi genellikle yenilikler ile an l r. ÜRÜN KATALOĞU 15 Dekoratif Ayd nlatma sektöründe VISIONLIGHT ismi genellikle yenilikler ile an l r. Bir çok yeni ürünümüzü kapsayan 15 ürün kataloğumuzda; uygulay c n n ve kullan c n n daha detayl bilgiye

Detaylı

Enkandesan Ampuller. Reflektör (NR/R/PAR/E/A/P/PC-şekil) R50 Reflektör. 9 Ağustos 2006 1. Ampul

Enkandesan Ampuller. Reflektör (NR/R/PAR/E/A/P/PC-şekil) R50 Reflektör. 9 Ağustos 2006 1. Ampul R50 Reflektör Ampul: Geliştirilmiş spot aydınlatma teknolojisi ile tasarlanmış reflektör ampuller Özellikleri: Optik tasarımı filaman tarafından yayılan ışığın bir kısmını tekrar yansıtır Yoğun parlaklık

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

Lambalar Lamps. Ledli Lambalar Led Lamps

Lambalar Lamps. Ledli Lambalar Led Lamps 375 Lambalar Lambalar 04 Ledli Lambalar Led 5981-111 5981-117 * Yüksek ýþýk verimi saðlar. * Bakým maliyeti düþüktür. * Harici ve dahili aydýnlatmada kullanýlabilir. * 3000- Kelvin renk seçeneði vardýr.

Detaylı

LED Aydınlatma Serisi

LED Aydınlatma Serisi LED Aydınlatma Serisi LED LIGHTING SERIES Katalog:2009/2010 LEDli Aydınlatma, Yeşil Aydınlatma, Enerji Tasarrufu LED Lighting, The Green Illuminace, Energy Saving Contents İçindekiler LEDli Aydınlatma-Enerji

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

LAMBALAR. Led Spot Lambalar FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013. Led Lambalar ÜRÜN ADI K. ADETİ L. FİYATI ÜRÜN ADI K. ADETİ L. FİYATI GÖRSEL

LAMBALAR. Led Spot Lambalar FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013. Led Lambalar ÜRÜN ADI K. ADETİ L. FİYATI ÜRÜN ADI K. ADETİ L. FİYATI GÖRSEL FİYAT LİSTESİ EYLÜL 03 LAMBALAR Led Lambalar 33 3W LED SOFT TOP LAMBA E7 500K 50 3,50 TL HLD 535-53 5W LED SOFT TOP LAMBA E7 500K 50 8,50 TL 83 8W LED SOFT TOP LAMBA E7 500K 50,50 TL HLD 533-5 HLD 53-3

Detaylı

Malzeme: Alüminyum çekme gövde Plexiglass difüzor Dahili elektronik balast Elektrostatik toz boyama Birbirine eklenebilir Sarkıt olabilir

Malzeme: Alüminyum çekme gövde Plexiglass difüzor Dahili elektronik balast Elektrostatik toz boyama Birbirine eklenebilir Sarkıt olabilir SİLİKON STÜDO SILIKON STUDIO Minimalist NE Plexiglass difüzor Birbirine eklenebilir Sarkıt olabilir Plexiglass diffuser Built-in elektronic ballast Linkable Suspended available Sarı hite ellow 50100 V

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Malzeme: Metal gövde Krom çerçeve Opal cam Kaplama. Material: Steel housing Chrome frame Opal glass Plated

Malzeme: Metal gövde Krom çerçeve Opal cam Kaplama. Material: Steel housing Chrome frame Opal glass Plated JC753 Krom çerçeve Opal cam Kaplama Chrome frame Opal glass Plated Krom Chrome JC758 E 14 Classic B 2x40 41x41x21.5 cm 6 pcs Y Krom çerçeve Opal cam Kaplama Chrome frame Opal glass Plated Krom Chrome JC761

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

44,5. Delik Çapı. (mm) 4,65-4,85 6,2-6,4 6,3-7,5 6,3-7,1. 3000 3000 NOT: Panel tipi kablo ba larının siyah renkli olanları da mevcuttur.

44,5. Delik Çapı. (mm) 4,65-4,85 6,2-6,4 6,3-7,5 6,3-7,1. 3000 3000 NOT: Panel tipi kablo ba larının siyah renkli olanları da mevcuttur. Kablo Ba lar /0 x, 0 x, 0 x, x, 90 x, 90 x, x,6 00 x,6 x,7 x,6 x,7 90 x,6 90 x,7 70 x,6 x 7,6 90 x 7,6 60 x 7,6 760 x 7,6 7 0 T R T I T L T0 R T0 L T0 LL T S T R T R T I T I T L T L LK A T0 I T0 R T0 M

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

LED LL DP CD WW CS CF AC CG LC EL FO LED (OEM)

LED LL DP CD WW CS CF AC CG LC EL FO LED (OEM) LED LL DP CD WW CS CF AC CG LC EL FO LED (OEM) Ledlerde mavi ışığın kullanılabilmesi ile RGB (Kırmızı Yeşil Mavi) aydınlatma mümkün olmuş ve birçok sektörde uygulama alanı bulmuştur. Özellikle aydınlatma,

Detaylı

The fifth and the biggest planet of the solar system Equivalent of Greek myth Zeus in Roman culture Your guide in the magical world of lighting

The fifth and the biggest planet of the solar system Equivalent of Greek myth Zeus in Roman culture Your guide in the magical world of lighting Project1_Layout 1 30.01.2013 18:25 Page 1 Güneş sisteminin beşinci ve en büyük gezegeni Yunan mitolojisindeki Zeus un Roma kültüründeki karşılığı Aydınlatmanın sihirli dünyasındaki yol göstericiniz The

Detaylı

DEKORATİF ARMATÜRLER

DEKORATİF ARMATÜRLER DEKORATİF ARMATÜRLER www.alanaydinlatma.com DEKORATİF ARMATÜRLER ALDEKO-V * Boyut (mm) :315x1050x8 * Ağırlık (kg) :4,10 * Işık Kaynağı :3528 SMD LED * Güç Tüketimi (Watt) :38 * Giriş Voltajı (V) :AC 200-240

Detaylı

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Boy Anma. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER YEN 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

Tel: +90 216 479 10 90 (pbx) Fax: +90 216 479 00 90 www.assanelektronik.com.tr

Tel: +90 216 479 10 90 (pbx) Fax: +90 216 479 00 90 www.assanelektronik.com.tr 2015 Yeni Ürünler Assan Elektronik İmalat Paz. San ve Tic. A.Ş. Dudullu Organize San. Böl., Baraj yolu 2.Cadde No:7 34776 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 216 479 10 90 (pbx) Fax: +90 216 479 00 90 LIARA LIARA

Detaylı

Işığın gücünü keşfedin

Işığın gücünü keşfedin Işığın gücünü keşfedin Ev Aydınlatma Ürünleri Fiyat Listesi Nisan 2012 İÇİNDEKİLER 1. Philips 1.1 LivingAmbiance 1.2 LivingColors 1.3 Arcitone 1.4 Ledino 1.5 Ecomoods 1.6 Instyle 1.7 SmartSpot 1.8 mybathroom

Detaylı

COB LED DOWNLIGHT ARMATÜRLER

COB LED DOWNLIGHT ARMATÜRLER COB LED DOWNLIGHT ARMATÜRLER GY 1737-5 GY 1737-8 GY 1747 GY 17 GY 1767 GY 1787-20 GY 1787-30 ARMATÜR RENGİ KODU KULLANILAN LED TAIWAN TAIWAN TAIWAN TAIWAN TAIWAN TAIWAN TAIWAN 5 W 8 W 10 W 15 W 20 W 20

Detaylı

Gondola yeni cazip tasarım ve enerji tasarrufu

Gondola yeni cazip tasarım ve enerji tasarrufu Gondola yeni cazip tasarım ve enerji tasarrufu Gondola Gondola su geçirmez, darbeye ve saldırıya dayanıklı, canlı ve cazip tasarımlı bir aydınlatma armatürüdür. Son derece verimli HF sürücüsü enerji tüketimini

Detaylı

IŞIK KAYNAKLARI VE AYDINLATMA

IŞIK KAYNAKLARI VE AYDINLATMA IŞIK KAYNAKLARI VE AYDINLATMA TEMEL AYDINLATMA TERİMLERİ IŞIK AKISI (φ) Bir ışık kaynağından çıkan gözün görme sınırları içindeki frekanslarda birim zamanda yayılan ışık enerjisidir. Birimi "Lümen" dir.

Detaylı

Floresan Ampuller. MASTER TL5 HE Super 80 Ampul: Borusal 16 mm kılıflı, düşük basınç cıva deşarjlı ampuller TL5. 9 Ağustos

Floresan Ampuller. MASTER TL5 HE Super 80 Ampul: Borusal 16 mm kılıflı, düşük basınç cıva deşarjlı ampuller TL5. 9 Ağustos MASTER TL5 HE Super 80 : Borusal 16 mm kılıflı, düşük basınç cıva deşarjlı ampuller Özellikleri: Mevcut TL-D ampullerden %40 daha ince 104 lm/w a kadar yüksek ampul verimi Yüksek verimli 3-band floresan

Detaylı

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr sintra 2 Sintra bir Asy a Trafik A.Ş. ma rka sıdır. 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 Üretim Kapasitemiz Sintra markalı sinyalizasyon sistemlerimiz, trafik ve yol güvenliği standartlarına uygun

Detaylı

20,00 RY581. 1 li Terminal Blok 26,00 RY587. 2 li Terminal Blok. Led Panel Sabitleme Vidası

20,00 RY581. 1 li Terminal Blok 26,00 RY587. 2 li Terminal Blok. Led Panel Sabitleme Vidası Adet LED SMD Terminal RY580 46.101.1.50 1 li Terminal Blok 1 20,00 RY581 46.102.1.50 2 li Terminal Blok RY587 28.901.U162.10 Led Panel Sabitleme Vidası 8,30 G5 Duylar RY111 RY112 RY113 RY114 RY115 RY365

Detaylı

Floresan Ampuller. TL Minyatür TL Mini Super 80 Pro Ampul: Borusal 16 mm kılıflı, düşük basınç cıva deşarjlı ampuller.

Floresan Ampuller. TL Minyatür TL Mini Super 80 Pro Ampul: Borusal 16 mm kılıflı, düşük basınç cıva deşarjlı ampuller. TL Mini Super 80 Pro Ampul: Borusal 16 mm kılıflı, düşük basınç cıva deşarjlı ampuller Özellikleri: Yüksek kalite floresan kaplamalı 16 mm çaplı tüp Faydaları: Yüksek renksel geriverim Standart ampullerle

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Renk: Beyaz. Colour: White

Renk: Beyaz. Colour: White G 24 Dulux D 1x18 W Ø165 mm 60x41.5x49 cm 24 pcs Kod/Code No: JD502 G 24 Dulux D 2x18 W Ø165 mm 60x41.5x49 cm 24 pcs Kod/Code No: JD503 Buzlu cam Frosted glass G 24 Dulux D 2x18 W Ø165 mm 60x41.5x49 cm

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

HID Ampuller. MASTER MHN-SA Ampul: Çift boğumlu kompakt kuvars metal halide ampuller. MH/HPI Metal Halide. 9 Ağustos 2006 1

HID Ampuller. MASTER MHN-SA Ampul: Çift boğumlu kompakt kuvars metal halide ampuller. MH/HPI Metal Halide. 9 Ağustos 2006 1 MASTER MHN-SA : Çift boğumlu kompakt kuvars metal halide ampuller Özellikleri: Yüksek ampul verimi ve en iyi renksel geriverimli kompakt ışık kaynağı Uzun ampul ömrü sağlayan çift kesmeli tasarım Doğal

Detaylı

JR010 JR008 JR002 JR007 MAĞAZA ARMATÜRLERİ SHOP-LIGHTING JR009. + bağlantı eki Cross connector BESLEME / LIVE FEED 16A BAĞLANTI EKİ / CONNECTOR

JR010 JR008 JR002 JR007 MAĞAZA ARMATÜRLERİ SHOP-LIGHTING JR009. + bağlantı eki Cross connector BESLEME / LIVE FEED 16A BAĞLANTI EKİ / CONNECTOR JR009 BESLEME / LIVE FEED 16A hite, JR010 61x10x18 cm NE 10/100 pcs 118 BAĞLANTI EKİ / CONNECTOR + bağlantı eki Cross connector hite, 118 32x24x24 cm 10/50 pcs JR008 TAPA / END CAP hite, 22.5x21.5x22.5

Detaylı

Malzeme: Metal gövde Krom çerçeve Opal cam Kaplama. Material: Steel housing Chrome frame Opal glass Plated

Malzeme: Metal gövde Krom çerçeve Opal cam Kaplama. Material: Steel housing Chrome frame Opal glass Plated JC753 Krom çerçeve Opal cam Kaplama Chrome frame Opal glass Plated Krom Chrome JC758 E 14 Spiral 2x11 41x41x21.5 cm 6 pcs Y Krom çerçeve Opal cam Kaplama Chrome frame Opal glass Plated Krom Chrome JC761

Detaylı

Kompakt Floresanlar CFL I

Kompakt Floresanlar CFL I Ambiance Pro A-şekil Ampul: Normal enkandesan ampul biçimine yakın enerji tasarruflu ampul Özellikleri: Profesyonel kullanımlara uygun Anlık titremesiz başlangıç Nominal ışık çıkışının %80 ine 2 dakika

Detaylı

AYDINLATMADA ENERJİ VERİMLİLİĞİ DERYA AYDEMİR

AYDINLATMADA ENERJİ VERİMLİLİĞİ DERYA AYDEMİR AYDINLATMADA ENERJİ VERİMLİLİĞİ DERYA AYDEMİR Binalarda Enerji Tüketim Noktaları 1- Isıtma sistemleri Yanma verimi Otomasyon 2- Soğutma sistemleri 3- Aydınlatma sistemleri 4- Reaktif güç kompanzasyonu

Detaylı

ELEKTRON K BALASTLAR

ELEKTRON K BALASTLAR EEKTRONK BAASTAR EEKTRONK BAASTAR Profesyonel Elektronik Balastlar Ç NDEK ER Serisi Serisi TC Serisi TCDE Serisi Basic Elektronik Balastlar Tanıtım Çalışma Prensibi Sınıfı ineer ambalar İçin Profesyonel

Detaylı