İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI VE KOLAY MEVZUAT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI VE KOLAY MEVZUAT"

Transkript

1 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI VE KOLAY MEVZUAT

2

3 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI VE KOLAY MEVZUAT Mutlu YILMAZ Mustafa SAN Ahmet ÖZKEN

4 Bu kitabın Türkiye deki her türlü yayın hakkı Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti ne aittir, tüm hakları saklıdır. Kitabın tamamı veya bir kısmı 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre, kitabı yayınlayan firmanın ve yazarlarının önceden izni olmadan elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz, depolanamaz. Kapak Tasarımı Meltem ŞENYİĞİT Düzenleme Figen KALEÖZÜ Baskı İlksan Matbaası Ltd. Şti. İvedik Org. San. Bölgesi Ağaç İşleri San. Sit Sok. No: 35 İvedik / ANKARA Tel: (0312) Baskı Yılı Mayıs ISBN Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti. Dögol Caddesi No: 49/B Beşevler, ANKARA Tel: (0 312) Faks: (0 312) info@gazikitabevi.com.tr

5 NOT Bu kitap içerisinde yer alan bilgiler Ekonomi Bakanlığı tarafından oluşturulan Devlet Destekleri Mevzuatı baz alınarak hazırlanmıştır. Ülkemiz dış ticaret mevzuatı çok hızlı değiştiğinden okuyucularımızın güncel mevzuatı takip etmeleri de önerilmektedir. Ayrıca kitaptaki başvuru koşulları kapsamında firmaların destekler ile ilgili yapacakları başvuruların reddedilmesi ile ilgili kitap yazarlarının ve yayınevinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6

7 ÖNSÖZ 2023 yılında 500 milyar USD İhracat hedefi olan ülkemizin 2013 yılı gerçekleşen ihracat değeri milyar USD olmuştur Önümüzdeki on yıllık periyod içerisinde ihracatta üç kat bir büyüme ile gerçekleştirebileceğimiz bu değerin, geçtiğimiz on yıl içerisinde üç kattan fazla artması ülkemiz ihracatçısının 500 milyar USD lık değeri yakalamasının çokta zor olmadığını gösteriyor. İşte bu vizyon ve hedef doğrultusunda ihracatçılara verilen teşvik ve desteklerin firmalarımızın yurt dışında rekabet edebilmeleri için özellikle finansman ve fiyatlandırma açısından ayrı bir öneme sahip olduğu değerlendirilmektedir. Dolayısıyla kitabımız, ihracatçı firmalarımıza T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen desteklerin neler olduğunu, başvuruların nasıl yapılıp ardından sürecin nasıl yönetileceği hakkında siz değerli okuyucularımızı bilgilendirme amacı taşımaktadır. İhracatçı firmalarımıza ülkemizin değişik kuruluşları tarafından destekler veya ucuz maliyetli krediler verilmektedir. Bu kuruluşlara örnek vermek gerekirse, T.C. Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, Türk EXIMBANK ve benzerleri olmasına rağmen biz kitabımızda sadece T.C. Ekonomi Bakanlığının vermiş olduğu devlet desteklerini siz değerli okuyuculara aktarmaya çalıştık. Yapmış olduğumuz bu çalışmada Bakanlığın vermiş olduğu desteklerin hepsini değil ama bize göre en önemli yedi temel destek kalemini yedi ayrı bölümde açıklamaya çalıştık. Kitabımızın tüm bölümlerinin ortak karakteristik özelliği her bölüm başlangıcında o bölümle ilgili dikkatleri ilgili bölüme çeken bir hikâye ile başlaması sonrasında da bölümde geçecek olan bazı teknik kavramların anahtar kelime olarak verilmesi ile devam etmesidir. Sonrasında ise ilgili desteğin mevzuat kapsamında tebliğ ve uygulama esasları verilmekte fakat önemli ve dikkat çekilmesi istenen kısımlar kutucuklar içerisinde büyük puntolarla okuyucuya aktarılmakta ve okuyucu için okuması hiçte kolay olmayan mevzuatı böylelikle rahat okunur hale getirilmesi sağlanmıştır. Bölüm sonlarında ise bölüm özetleri ve açıklama soruları ile konuların pekiştirilmesi amaçlanmış ve ilgili desteğin uygulama aşamalarında kullanılacak ekler bölüm sonlarına konmuştur. Toplam yedi bölümden oluşan kitabımızın, birinci bölümünde, Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi, ikinci bölümünde, İhracatçı firmaların yurt dışında potansiyel alıcılara ulaşmak için kullanacağı, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, üçüncü bölümünde; ihracatçı firmaların yurt dışında mağaza, depo açmaları, reyon kiralamaları vb. destekleri içeren Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi, dördüncü bölümünde ise özellikle 2023 vizyonu kapsamında 10 dünya markasıyla yola çıkan ülkemizin, ihracatçı firmaların yurt dışında markalaşmalarını sağlayacak Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı

8 İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITIY nin Desteklenmesi açıklanmaya çalışılmıştır. Dördüncü bölümde, Turquality Desteğiyle ilgili olarak 2006/4 sayılı tebliğ kapsamında kapsama alınan şirketlerin sunması gereken belgeler ile 2009/14 sayılı elektronik veri işleme ile ilgili Tebliğin ekleri burada yer almıştır. İlgili mevzuat içerisinde yer alan bazı bölüm ve eklere yer verilmemiştir. Bunlar; - TURQUALITY Projesi Firma Ön Değerlendirme Seti (Şirketler)(elektronik ortamda olmak zorunda) - TURQUALITY Programı Yönetim Danışmanlığı Yetkilendirme Başvuru Formu(Danışman firmalar için gerekli) - Taahhütname (TURQUALITY Yönetim Danışmanlığı Firmaları) (Danışman firmalar için gerekli) Fuar Yerinde İnceleme Formu( Ticaret Müşavirleri tarafından doldurulması gerekiyor) - Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme Formu( Ticaret Müşavirleri tarafından doldurulması gerekiyor) - Ön İnceleme Gizlilik Sözleşmesi(Kapsama alınmadan yapılması gerekiyor 1 defalık) Yukarıda yer alan eklere yanlarında yazan gerekçeler nedeniyle kitabımızda yer verilmemiştir. İstenildiği takdirde adreslerinden temin edilebilmektedir. İzleyen beşinci bölümde, Çevre Maliyetlerinin (Uluslararası Belgelendirme ve Tarım Analizlerinin) Desteklenmesi, altıncı bölümde; Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve son bölümümüzde de, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Eğitimin Desteklenmesi) konuları mevzuat içerisinde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu kitabımızla, T.C Ekonomi Bakanlığı nın İhracatta vermiş olduğu TEŞVİKLERİN bir kısmını anlatmaya çalıştık. Umarız sektörde çalışan yönetici ve personelin bu bilgiler ışığında devletimizin firma ayrımı gözetmeksizin vermiş olduğu desteklerden maksimum düzeyde faydalanabilecek hale gelmeleridir. Ayrıca kitabımız Dış Ticaret, Uluslararası Ticaret bölümlerinde teşvik veya mevzuat derslerinde de kaynak niteliği taşıdığından hem Akademik camia içerisindeki meslektaşlarımızın hem de ilgili bölümde okuyan sevgili öğrencilerimize de faydalı olması dileğimizle Mutlu YILMAZ

9 İÇİNDEKİLER KISIM 1 YURT DIġI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESĠ BİRİNCİ BÖLÜM YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1. AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar YURT DIŞI FUARLARA İLİŞKİN DESTEKLER Yurt DıĢı Fuar Organizasyonlarında Katılımcıların Desteklenmesi Yurt DıĢı Fuarlara ĠliĢkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi SEKTÖREL NİTELİKTEKİ ULUSLARARASI FUARLARA BİREYSEL KATILIMLARIN DESTEKLENMESİ Bireysel Düzeyde Katılımlarda BaĢvuru ġekli ÇEŞİTLİ VE GENEL HÜKÜMLER Hedef Ülke ve Prestijli Fuar Bazında Ġlave Fuar Desteği Ödeme Esasları Kurlar Müracaat ġekli ve Müracaatın Değerlendirilmesi Müracaat Süresi ve BaĢvuru Mercii Ürün TeĢhir ġartı Stand Alanı Organizatörlere Yönelik Müeyyideler Katılımcılara Yönelik Müeyyideler... 18

10 x İçindekiler Haksız Ödeme Yetki Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Yürürlük Yürütme İKİNCİ BÖLÜM YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN (2009/5 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI) 1. DAYANAK VE TANIMLAR Yurt DıĢı Fuarlara ĠliĢkin Destekler Yurt DıĢı Fuar Organizasyonlarında Katılımcıların Desteklenmesi Katılım Bedeli Yurt DıĢı Fuar Organizasyonlarına ĠliĢkin Organizatörün Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi SEKTÖREL NİTELİKTEKİ ULUSLARARASI FUARLARA BİREYSEL KATILIMLARA İLİŞKİN DESTEKLER BİREYSEL KATILIMLARIN DESTEKLENMESİ ÇEŞİTLİ VE GENEL HÜKÜMLER Ödeme Esasları Yurt DıĢı Fuar Organizasyonu Müracaat ġekli ve Belgeleri Organizatörün Destek Müracaat ġekli Bireysel Katılımlara ĠliĢkin Müracaat ġekli ve Belgeleri Katılımcının Yükümlülükleri Ortak Hükümler Müracaatın Sonuçlandırılması Değerlendirme Formu Yetki Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Yürürlük Yürütme... 43

11 İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Kolay Mevzuat xi BÖLÜM ÖZETİ AÇIKLAMA SORULARI BİRİNCİ BÖLÜM EKLER LİSTESİ EK-1 Taahhütname EK-2 Taahhütname EK-3 Bireysel Fuar Desteği Ön BaĢvuru Dilekçesi EK-4 KuruluĢlar için YurtdıĢı Fuar Organizasyonu Katılımcı ve Ödeme Bilgileri Tablosu EK-5 YurtdıĢı Fuar Organizasyonu Tanıtım Faaliyetleri Tespit Raporu EK-6 Katılımcı Listesi EK Yılı Hedef Ülke Fuar Listesi KISIM 2 PAZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ 1. AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ E- TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME Ödeme Esasları BaĢvuru ve Ödeme Belgelerinin Ġbrazı Ödeme... 64

12 xii İçindekiler 7. DİĞER HÜKÜMLER Yetki Yaptırım Ġzleme Değerlendirme Ġstisna Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın Lehte Hükümlerinin Uygulanması Yürürlük Yürütme İKİNCİ BÖLÜM (2011/1-4) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 1. AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMA DESTEĞİ Genel Esaslar Faaliyet Sonrası BaĢvuru PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ, RAPOR VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ GiriĢ Genel Esaslar Ön Onay Başvuruları ve Değerlendirmesi Faaliyet Sonrası Başvuru Yurt DıĢı Tanıtım Desteği Genel Esaslar Ön Başvuru Faaliyet Sonrası Başvuru... 79

13 İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Kolay Mevzuat xiii 4. SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ Genel Esaslar Ön BaĢvuru ve Değerlendirme Faaliyet Sonrası BaĢvuru E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ Ön Onay BaĢvuruları ve Değerlendirme BaĢvuru ORTAK ESASLAR DİĞER ESASLAR BÖLÜM ÖZETİ AÇIKLAMA SORULARI İKİNCİ BÖLÜM EKLER LİSTESİ EK-0 Dilekçe Örneği EK-1 Ekler Listesi EK-2 YurtdıĢı Pazar AraĢtırması Desteği BaĢvuru Dosyaları EK A-1 YurtdıĢı Pazar AraĢtırması Desteği BaĢvuru Formu EK A- 2 Taahhütname (Maliye Bakanlığına) EK A -3 Beyanname (Ekonomi Bakanlığına) EK A-4 Pazar AraĢtırması Değerlendirme Raporu EK A-5 GörüĢme Yapılan Kurum/KuruluĢ/ ġirket Bilgi Formu EK A- E-Destek BaĢvurusu Yapılabilecek Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri EK BR Pazara GiriĢ Desteği Rapor Destekleri BaĢvuru Ekleri EK BR-1 Rapor Desteği Ön Onay BaĢvuru Formu EK BR-2 Rapor Desteği Ödeme Talep Formu EK BR-3 Taahhütname (Maliye Bakanlığına) EK BR-4 Beyanname (Ekonomi Bakanlığına) EK BR-5 Taahhütname (Maliye Bakanlığına) EK BR-6 Beyanname (Ekonomi Bakanlığına)

14 xiv İçindekiler EK BD Pazara GiriĢ Desteği (Yabancı ġirket Alımına Yönelik DanıĢmanlık Desteği) Ġstenen Belgeler Listesi EK BD-1 Yabancı ġirket Alımına Yönelik DanıĢmanlık Desteği Ön Onay BaĢvuru Formu EK BD-2 Yabancı ġirket Alımına Yönelik DanıĢmanlık Desteği Ödeme Talep Formu EK BD-3 Taahhütname (Maliye Bakanlığına) EK BD-4 Beyanname (Ekonomi Bakanlığına) EK BD-5 Taahhütname (Maliye Bakanlığına) EK BD-6 Beyanname (Ekonomi Bakanlığına) EK C Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği (Ġstenen Belgeler Listesi) EK C-1 Sektörel Ticaret Heyeti Ön Onay BaĢvuru Formu EK C-2 Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı ġirket Bilgi Formu EK C-3 Dilekçe Örneği EK C-4 Alım Heyeti Ön Onay BaĢvuru Formu EK C-5 Alım Heyeti Yabancı Katılımcı ġirket Bilgi Formu EK C-6 Alım Heyeti Yerli Katılımcı ġirket Bilgi Formu EK C-7 Taahhütname (Maliye Bakanlığına) EK C-8 Beyanname (Ekonomi Bakanlığına) EK C-9 Sektörel Ticaret Heyeti Programı Sonuç Programı EK C-10 Alım Heyeti Programı Sonuç Raporu EK C-11 Sektörel Ticaret Heyeti /Alım Heyeti Ödeme Talep Formu EK D-0 Ön Onay AlmıĢ E-Ticaret Siteleri Listesi EK D- E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği (Ġstenen Belgeler Listesi) EK D-1 E-Ticaret Sitelerin Üyelik Ödeme Talep Formu EK D-2 Taahhütname (Maliye Bakanlığına) EK D-3 Beyanname (Ekonomi Bakanlığına) EK D-4 E- Ticaret Sitelerine Ön Onay Formu EK D-5 Ön Onay KoĢulları EK E Destek BaĢvurusu Yapılabilecek Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri

15 İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Kolay Mevzuat xv KISIM 3 YURT DIġI BĠRĠM, MARKA VE TANITIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ BİRİNCİ BÖLÜM YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 1. DAYANAK, AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Dayanak Amaç Kapsam Tanımlar DESTEKLENECEK FAALİYETLER Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yurt DıĢı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ortak Hüküm ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME Ödeme Esasları Ödeme Belgelerinin Ġbrazı Ödeme DİĞER HÜKÜMLER Yetki Yaptırım Ġzleme ve Değerlendirme Uygulama Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Geçici Hüküm Yürürlük Yürütme

16 xvi İçindekiler İKİNCİ BÖLÜM 2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 1. DAYANAK, AMAÇ VE KAPSAM Dayanak Amaç Kapsam Tanımlar DESTEKLENECEK FAALİYETLER Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yurt DıĢı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi ORTAK HÜKÜMLER Ġlave Destek Oranları DİĞER HÜKÜMLER Ödeme BÖLÜM ÖZETİ AÇIKLAMA SORULARI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM EKLER LİSTESİ EK-0 ġirket BaĢvuru Dilekçesi EK-1 Sınai ve Ticari ġirketler Tarafından Kira Desteği Ġçin Ġbraz Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeleri EK-2 Ticari ġirketler Tarafından Kira Desteği Ġçin Ġbraz Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler EK-3 ĠĢbirliği KuruluĢları Tarafından Kira Desteği Ġçin Ġbraz Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler EK-4 Tanıtım Desteği BaĢvuru Bilgi ve Belgeleri EK-5 Yurt DıĢı Marka Tescil Desteği için Ġbraz Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler EK-6 Taahhütname (Maliye Bakanlığına) EK-7 Yurt Ġçi ġirket Değerlendirme Formu

17 İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Kolay Mevzuat xvii EK-8 Yurt DıĢı Birim Yerinde Ġnceleme ve Değerlendirme Formu EK Yılları Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi EK Puan Ġlave Destek Verilecek Ġller KISIM 4 TÜRK ÜRÜNLERĠNĠN YURTDIġINDA MARKALAġMASI, TÜRK MALI ĠMAJININ YERLEġTĠRĠLMESĠ VE TURQUALITY NĠN DESTEKLENMESĠ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 1. AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Kapsam Tanımlar TURQUALITY KOMITESI, ÇALIŞMA GRUPLARI VE SEKRETARYA DESTEKLENECEK FAALİYETLER Ġhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birliklerinin Desteklenmesi Marka Destek Programı Kapsamına Alınan ġirketlerin Desteklenmesi TURQUALITY Destek Programı Kapsamına Alınan ġirketlerin Desteklenmesi TURQUALITY Programının Desteklenmesi DESTEK KAPSAMINA ALINMA Ġhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birliklerinin Destek Kapsamına Alınması ġirketlerin Marka Destek Programı Kapsamına Alınması /3 Sayılı Tebliğ Çerçevesinde Destek Kapsamında Bulunan ġirket ve Birliklerin Destek Kapsamına Alınması DESTEĞİN BAŞLANGIÇ TARİHİ, SÜRESI VE KAPSAMI Destek BaĢlangıç Tarihi Desteğin Süresi

18 xviii İçindekiler 5.3. Desteğin Kapsamı ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZİ VE ÖDEME Ödeme Esasları Ödeme Belgelerinin Ġbrazı Ödeme İZLEME VE DEĞERLENDİRME DİĞER HÜKÜMLER Müeyyide Uygulama Yetki Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Yürürlük Yürütme İKİNCİ BÖLÜM 2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRKMALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 1. DAYANAK, AMAÇ VE TANIMLAR 1.1. Dayanak Amaç Tanımlar DESTEK KAPSAMINA ALINMA VE DESTEK SÜREÇLERİ KuruluĢların Desteklenmesi ġirketlerin Desteklenmesi Şirketlerin Marka/ /TURQUALITY Destek Programı Kapsamına Alınması Şirketlerin Desteklenmesi Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Harcamalarının Desteklenmesi

19 İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Kolay Mevzuat xix Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yurtdışı Birimlere İlişkin Giderlerin Desteklenmesi Kalite Belgeleri ile İnsan Can, Mal Emniyeti ve Güvenliğini Gösterir İşaretlere ilişkin Harcamaların Desteklenmesi Danışmanlık Desteği Moda/Endüstriyel Ürün Tasarımcısı ile Aşçı/Şef Giderlerinin Desteklenmesi TURQUALITY Programı Yönetim Danışmanlığı Firmalarının Yetkilendirilmesi Şirketlerin Desteklenmesine İlişkin Ortak Hükümler Kuruluşlar ve Şirketler İçin Ortak Hükümler Yurtdışında Düzenlenen Belgelerin Onaylanması Başvuru ve Ödeme İzleme ve Değerlendirme DİĞER HÜKÜMLER Yürürlük ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 2006/4 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ DEVLET YARDIMLARININ BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2009/14) OLMASI GEREKİYOR 1. AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanımlar Uygulama Usul ve Esasları GENEL HÜKÜMLER Destek Kapsamına Alınma İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birliklerinin Destek Kapsamına Alınması Şirketlerin Marka/TURQUALITY Destek Programı Kapsamına Alınması

20 xx İçindekiler 3. ÖDEME BELGELERININ İBRAZI TURQUALITY PROGRAMI NIN DESTEKLENMESI GiriĢ Diğer Hükümler Müeyyide Uygulama Yetki Yürürlük Yürütme BÖLÜM ÖZETİ AÇIKLAMA SORULARI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM EKLER LİSTESİ EK-1 Taahhütname EK-2 Azilname EK-4 ġirketler Tarafından BaĢvuru Formuna Eklenecek Belgeler EK-5 Taahhütname (Maliye Bakanlığına) EK-6 Destek Ödemesi Ġçin ġirketler Tarafından Ġbraz Edilmesi Gereken Bilgi Ve Belgeler KISIM 5 ÇEVRE MALĠYETLERĠNĠN (ULUSLARARASI BELGELENDĠRME VE TARIM ANALĠZLERĠNĠN) DESTEKLENMESĠ BİRİNCİ BÖLÜM ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 1. AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Kapsam Tanımlar Desteklenecek Faaliyetler

21 İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Kolay Mevzuat xxi İKİNCİ BÖLÜM 97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 1. AMAÇ KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar DESTEKLENECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ESASLAR Uluslararası Belge/Sertifika/Rapor Desteği Genel Esaslar Desteklenen Harcamalar Desteklenmeyen Harcamalar Başvuru Uygulama Tarım Analiz Raporu ve Sağlık Sertifikası Desteği Genel Esaslar Desteklenen Harcamalar Desteklenmeyen Harcamalar Başvuru ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME DİĞER ESASLAR BÖLÜM ÖZETİ AÇIKLAMA SORULARI BEŞİNCİ BÖLÜM EKLERİ EK-1 Uluslararası Belge ve Sertifika Desteği BaĢvuru için Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar EK-2 BaĢvuru Dilekçesi EK-3 BaĢvuru Formu EK-4 Maliye Bakanlığı Muhatap Taahhütname

22 xxii İçindekiler EK-5 Destek Kapsamında Belge ve Sertifikalar EK-6 Tarım Analiz Raporları Desteği BaĢvuru için Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar EK-7 BaĢvuru Dilekçesi EK-8 BaĢvuru Formu EK-9 Beyanname KISIM 6 TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ BİRİNCİ BÖLÜM TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ 1. AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Kapsam Tanımlar DESTEKLENECEK FAALİYETLER Tasarımcı ġirketlerinin Desteklenmesi Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi Birlikler, Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi DESTEK KAPSAMINA ALINMA Tasarım Destek Komitesi DESTEĞİN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SÜRESİ Destek BaĢlangıç Tarihi Desteğin Süresi ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME Ödeme Esasları Harcama Belgelerinin Ġbrazı Ödeme İZLEME VE DEĞERLENDİRME

23 İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Kolay Mevzuat xxiii 7. DİĞER HÜKÜMLER Müeyyide Uygulama Yetki Yürürlük Yürütme İKİNCİ BÖLÜM 2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ /2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ EİLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AİT GENELGE /2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AİT GENELGE BÖLÜM ÖZETİ AÇIKLAMA SORULARI ALTINCI BÖLÜM EKLER EK-1 BaĢvuru Formu EK-2 Proje Öneri Formu EK-3 Tasarım Dernek-Birlikleri ile Ġhracatçı Birlikleri Tarafından Ġbraz Edilecek Faaliyet Raporu EK-4 Tasarım ġirketleri ile Ofisleri Tarafından Ġbraz Edilecek Faaliyet Raporu EK-5 A) Destek Ödemesi Ġçin ġirketler Tarafından Ġbraz Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler B) Destek Ödemesi Ġçin Birlikler ve Tasarım Dernek-Birlikleri Tarafından Ġbraz Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler EK-6 Ticaret MüĢavirliği/AtaĢeliğinin Faaliyetin GerçekleĢtiğine Dair Onayı

24 xxiv İçindekiler EK-7 Taahhütname EK-8 Ticaret MüĢavirliği /AtaĢeliğinin Onayına Tabi Faaliyetleri EK-9 Tasarımcıların YurtdıĢı Eğitimine Yönelik Uluslararası Tasarım Okulları EK-10 YurtdıĢı Eğitime Gönderilecek Tasarımcılarda Aranan ġartlar ve Ġbraz Edilmesi Gereken Belgeler EK-11 Tasarım YarıĢmaları Ön Ġzleme Listesi KISIM /8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ (EĞĠTĠMĠN DESTEKLENMESĠ) BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 1. DAYANAK, AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Dayanak Amaç Kapsam Tanımlar EĞİTİMCİLERİN DÜZENLEYECEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI PROJE BAZLI EĞİTİM, DANIŞMANLIK, YURT DIŞI PAZARLAMA, ALIM HEYETİ VE BİREYSEL DANIŞMANLIK PROGRAMLARI İLE İSTİHDAM GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ Proje Bazlı Eğitim Ve/Veya DanıĢmanlık Programları Proje Bazlı Yurt DıĢı Pazarlama Veya Alım Heyeti Programları Proje Bazlı Bireysel DanıĢmanlık Programı ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME Ödeme Esasları

25 İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Kolay Mevzuat xxv 4.2. Ödeme Belgelerinin Ġbrazı Ödeme DİĞER HÜKÜMLER Yetki Yaptırım Ġzleme ve Değerlendirme Ġstisna Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat GEÇİCİ HÜKÜMLER Yürürlük Yürütme İKİNCİ BÖLÜM 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 1. DAYANAK, AMAÇ VE KAPSAM Dayanak Amaç Kapsam EĞİTİMCİLERİN DÜZENLEYECEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI BaĢvuru Yetkilendirme Program Eğitmen Yerinde Ġzleme ve Değerlendirme Ödeme Belgelerinin Ġbrazı ve Ödeme Ödeme Belgelerinin İbrazı Ödeme

26 xxvi İçindekiler 3. PROJE BAZLI EĞİTİM, DANIŞMANLIK, YURT DIŞI PAZARLAMA, ALIM HEYETİ VE BİREYSEL DANIŞMANLIK PROGRAMLARI İLE İSTİHDAM GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ Tanımlar BaĢvuru Değerlendirme Uygulama Ġstihdam Desteği Bireysel DanıĢmanlık Programı Ödeme Belgelerinin Ġbrazı ve Ödeme Ödeme Belgelerinin İbrazı Ödeme Geçici Hükümler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 1. DAYANAK, AMAÇ VE KAPSAM Dayanak Amaç Kapsam EĞİTİMCİLERİN DÜZENLEYECEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ Yetkilendirme BaĢvurusu Yetkilendirme Eğitim Programları Eğitmen Yerinde Ġzleme ve Değerlendirme Ödeme Belgelerinin Ġbrazı ve Ödeme URGE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ GiriĢ

27 İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Kolay Mevzuat xxvii Tanımlar URGE Proje Başvurusu İhtiyaç Analizi Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri Yurt Dışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyetleri İstihdam Uygulama Proje ve Faaliyetlerin Bakanlık Tarafından İzlenmesi Değerlendirilmesi Bireysel Danışmanlık Programı Ödeme Belgelerinin Ġbrazı ve Ödeme ĠĢlemi Ödeme Belgelerinin İbrazı Ödeme UR-GE Projelerine Yönelik Bakanlık Tarafından GerçekleĢtirilecek Kapasite GeliĢtirme Faaliyetleri BÖLÜM ÖZETİ AÇIKLAMA SORULARI YEDİNCİ BÖLÜM EKLER EK C EĞİTİM KONULARININ KAPSAMI EK G ÖDEME BAŞVURU BELGELERİ EK G-1 ÖDEME TALEP FORMU EK G-2 TAAHHÜTNAME EK G-3 BEYANNAME KAYNAKÇA

28

İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI

İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI 1. Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi 2. Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 3. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Detaylı

İHRACAT TEŞVİKLERİ VEYSEL PARLAK İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ

İHRACAT TEŞVİKLERİ VEYSEL PARLAK İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ İHRACAT TEŞVİKLERİ VEYSEL PARLAK İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama Destekleri Yüksek Katma Değere Yönelik Destekler

Detaylı

HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı

HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1 2 3 4 5 6 7

Detaylı

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov. 2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.tr İhracatı artırmak lazım Markalaşma Pazar Çeşitlemesi İnovasyon/AR-GE

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü

EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü M. Emrah SOĞANCI Dış Ticaret Uzmanı 2 Temmuz 2014 İhracat Genel Müdürlüğü 1 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI İhracat Genel Müdürlüğü 2 İHRACATTA

Detaylı

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ YURT DIŞI SEYAHAT DESTEĞİ %70 5.000 $ E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK BİREYSEL %70 İŞ BİRLİĞİ KURULUŞ %80 2.000 $ RAPOR VE YURT DIŞI ŞİRKET ALIM DESTEĞİ ŞİRKETLER

Detaylı

ĐHRACATA YÖNELĐK DEVLET YARDIMLARI

ĐHRACATA YÖNELĐK DEVLET YARDIMLARI BĐLGĐ NOTU 1) ÇEVRE MALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐ HAKKINDA TEBLĐĞ (97/5 sayılı Tebliğ) : Đhracatçı Birlikleri Oranı : %50 tutarı : 25.000 ABD Doları/Belge Başına Desteğin Kapsamı: ISO 9001, 14001, 22000,

Detaylı

İhracata Yönelik Devlet Yardımları

İhracata Yönelik Devlet Yardımları İhracata Yönelik Devlet Yardımları 2014 İhracatçı Birliklerine başvurulan devlet yardımları TEBLİĞ ADI TEBLİĞ NO 1 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ 2009/5

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0 EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ [Metni yazın] Sayfa 0 Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği Firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası

Detaylı

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA-GELĠġTĠRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NĠTELĠKTEKĠ YURT ĠÇĠ FUARLARIN DESTEKLENMESĠ III. YURT DIġI FUARLARIN DESTEKLENMESĠ IV. PAZAR ARAġTIRMASI

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ. Hasan YÜKSEK Temmuz 2011

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ. Hasan YÜKSEK Temmuz 2011 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ Hasan YÜKSEK Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA-GELĠġTĠRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NĠTELĠKTEKĠ YURT ĠÇĠ FUARLARIN DESTEKLENMESĠ

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Seitcan ALTINKAYNAK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. DESTEĞİN AMACI, KAPSAMI VE İŞBİRLİĞİ KURULUŞLAR II.

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü GÜNDEM MEVCUT DESTEKLER YENİ DESTEKLER 2 GÜNDEM MEVCUT DESTEKLER YENİ DESTEKLER 3 MAL İHRACATINA YÖNELİK DESTEKLER İhracata Hazırlık/Kurumsal

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü GÜNDEM MEVCUT DESTEKLER YENİ DESTEKLER 2 GÜNDEM MEVCUT DESTEKLER YENİ DESTEKLER 3 MAL İHRACATINA YÖNELİK DESTEKLER İhracata Hazırlık/Kurumsal

Detaylı

İZMİR FİNANSMANA ERİŞİM SEMİNERİ. 26 Şubat 2015

İZMİR FİNANSMANA ERİŞİM SEMİNERİ. 26 Şubat 2015 İZMİR FİNANSMANA ERİŞİM SEMİNERİ 26 Şubat 2015 2023 HEDEFLERİ 500 Milyar $ MAL İHRACATI 625 Milyar $ MAL İTHALATI 1,1 Trilyon $ DIŞ TİCARET HACMİ 150 Milyar $ HİZMET İHRACATI %1,5 DÜNYA İHRACAT PAYI 2

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ ve KÜMELENME DESTEKLERİ DAİRESİ DESTEK ÇEŞİTLERİ ULUSLAR ARASI REKABETÇİLİK DESTEĞİ ÇEVRE DESTEĞİ

Detaylı

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov. 2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.tr DESTEKLEME FİYAT VE İSTİKRAR FONU DFİF Kapsamında Yapılan

Detaylı

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracata Yönelik Devlet Yardımları İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1 2 3 4 5 6 7 2 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ MAYIS 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ MAYIS 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 23-24 MAYIS 2017 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama Destekleri Yüksek Katma Değere Yönelik Destekler

Detaylı

MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ

MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ AKDAN DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ DESTEKLEYİCİ KURUMLAR DESTEKLENEN KONULAR AR-GE KURUMSALLAŞMA YATIRIM ULUSLARARASI TİCARET

Detaylı

TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2008/2)

TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2008/2) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2008/2) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "İhracata Yönelik Devlet

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Yürütülmekte Olan Destekler:

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan Kuruluş tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan Kuruluş tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER GÜNDEM MEVCUT DESTEKLER YENİ DESTEKLER 2 GÜNDEM MEVCUT DESTEKLER YENİ DESTEKLER 3 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık/Kurumsal Kapasite

Detaylı

mali açıklamalar 2008/ Konu: Tasarımcılara Devlet Desteği!

mali açıklamalar 2008/ Konu: Tasarımcılara Devlet Desteği! 2008/060 18.04.2008 Konu: Tasarımcılara Devlet Desteği! Tasarımcı şirketlerin, tasarım ofisleri ile Birliklerin, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. 2010/8 SAYILI TEBLİĞ - ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2011/1

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜNDE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜNDE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜNDE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER 1- DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA PARA-KREDİ VE KOORDİANASYON KURULU NUN 2015/

Detaylı

AZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ

AZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ AZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ A- Yurt dıģı Pazar AraĢtırması Desteği Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ. 15 Kasım 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ. 15 Kasım 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 15 Kasım 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

Bu Sirkülerimizin konusunu bahsi geçen Tebliğle yapılan değişiklikler hakkındaki açıklamalar oluşturmaktadır.

Bu Sirkülerimizin konusunu bahsi geçen Tebliğle yapılan değişiklikler hakkındaki açıklamalar oluşturmaktadır. 02.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/110 KONU: Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turqualıty Nin Desteklenmesi

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü MAL MAL İHRACATINA YÖNELİK YÖNELİK DESTEKLER DESTEKLER İhracata Hazırlık/Kurumsal Kapasite Oluşturma Destekleri Pazarlama/Tutundurma

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M.Emrah SAZAK Daire Başkanı Ekim 2012 Ankara Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin

Detaylı

FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR

FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Ekonomimizin ve mesleğimizin temel direklerinden olan KOBİ lere yönelik çeşitli devlet destekleri

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ VİZYONUMUZ Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü MAL MAL İHRACATINA YÖNELİK DESTEKLER DESTEKLER İhracata Hazırlık/Kurumsal Kapasite Oluşturma Destekleri UR-GE Pazara Giriş Belgeleri

Detaylı

KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR

KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Ekonomimizin ve mesleğimizin temel direklerinden olan KOBİ lere yönelik çeşitli

Detaylı

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2)

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "İhracata Yönelik Devlet

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Erkan SALUR 19 Mart 2014 İZMİR Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI. Yeliz TORUN İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İG Uzmanı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI. Yeliz TORUN İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İG Uzmanı TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Yeliz TORUN İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İG Uzmanı İhracatta Devlet Yardımları ve TURQUALITY Hazırlık Aşaması Pazarlama Aşaması

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Şirketlerimizin, kuruluşlarımızın yurt dışı pazarlara giriş stratejilerine bireysel bazda destek sağlayarak

Detaylı

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel)

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel) EKONOMİ BAKANLIĞI & ww.ekonomi.gov.tr URGE Projeleri Desteği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Link) Kimler Başvurabilir Özel Sektör İşbirliği Kuruluşları TİM, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ Direktif Proje Yönetim Ofisi / Haziran.2016 TURQUALITY Destekleri Nedir? Firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü DEVLET DESTEKLERİNİN SİSTEMATİĞİ UR-GE Düzensiz İhracat Ana pazarı hariç pazarda yerel varlık göstermemekte Ana pazardan hizmet

Detaylı

BİLGİ NOTU. Devlet Yardımları. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları. Serdar Hasan AYDOĞAN Şube Müdürü 01.07.

BİLGİ NOTU. Devlet Yardımları. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları. Serdar Hasan AYDOĞAN Şube Müdürü 01.07. 2013 BİLGİ NOTU Devlet Yardımları Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları Serdar Hasan AYDOĞAN Şube Müdürü 01.07.2013 BİLGİ NOTU Konu Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen

Detaylı

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER EK 6 DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER GENEL HÜKÜMLER 1. Yurtdışında düzenlenen belgelerin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ www.ekonomi.gov.tr 2 3 İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Hazırlık Aşaması Pazarlama Aşaması

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama Destekleri Yüksek Katma Değere Yönelik Destekler UR-GE Pazara

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.ekonomi.gov.tr İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Hazırlık Aşaması Pazarlama Aşaması Markalaşma Aşaması Eğitim UR-GE Belgelendirme Pazar Araştırması

Detaylı

ĠHRACATA YÖNELĠK DEVLET YARDIMLARI

ĠHRACATA YÖNELĠK DEVLET YARDIMLARI BĠLGĠ NOTU ĠÇĠNDEKĠLER Genel Bilgi 1) Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ 2) Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 3) Araştırma-Geliştirme

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2)

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Resmi Gazete Tarihi: 18.04.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26851 TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ T.C. TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK, 2018 www.ticaret.gov.tr 1 DESTEKLER SİSTEMATİĞİ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) İhracata Hazırlık

Detaylı

DEVLET NAKDİ DESTEKLERİ

DEVLET NAKDİ DESTEKLERİ Sayfa 1 / 47 DEVLET NAKDİ DESTEKLERİ TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ KOSGEP DESTEKLERİ KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sayfa 2 / 47 İÇİNDEKİLER TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ A. İHRACAT

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ BİLGİ NOTU Ekonomi Bakanlığı Destekleri Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Destek Üst Limiti: 60.000 USD Destek

Detaylı

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER EK 6 DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER GENEL HÜKÜMLER 1. Yurtdışında düzenlenen belgelerin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği

Detaylı

Deniz Koray TUNÇEL İhracatı Geliştirme Uzmanı

Deniz Koray TUNÇEL İhracatı Geliştirme Uzmanı Deniz Koray TUNÇEL İhracatı Geliştirme Uzmanı İlgili Mevzuat: -Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2009/5) -Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının

Detaylı

İhracata Yönelik Devlet Yardımları

İhracata Yönelik Devlet Yardımları İhracata Yönelik Devlet Yardımları Yerel Ticaret Akışı PARA FATURA İRSALİYE Küresel Tedarik Zinciri Tedarikçiler Üretim Lojistiği Uluslararası Lojistik Gümrükler Bankalar Devletler Müşteriler Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI BİLGİ NOTU İÇİNDEKİLER Genel Bilgi...2 1) Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ...3 2) Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 1. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Amaç: Uluslararası nitelikteki yurtiçi

Detaylı

İKLİMLENDİRME KAPSAMI ISITMA, SOĞUTMA, HAVALANDIRMA, KLİMA, DERİN DONDURUCULAR, SOĞUTUCULAR, TESİSAT SİSTEMLERİ VE YALITIM

İKLİMLENDİRME KAPSAMI ISITMA, SOĞUTMA, HAVALANDIRMA, KLİMA, DERİN DONDURUCULAR, SOĞUTUCULAR, TESİSAT SİSTEMLERİ VE YALITIM İKLİMLENDİRME KAPSAMI ISITMA, SOĞUTMA, HAVALANDIRMA, KLİMA, DERİN DONDURUCULAR, SOĞUTUCULAR, TESİSAT SİSTEMLERİ VE YALITIM İKLİMLENDİRME SANAYİİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TURKISH HVAC-R EXPORTER S UNION)

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 KONU Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Şirketler ile Bazı Kuruluşların Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Faaliyetlerine İlişkin Giderlerinin

Detaylı

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları,

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, 21 Aralık 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29212 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)

Detaylı

TEBLİĞ. YURT DIġI BĠRĠM, MARKA VE TANITIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2010/6)

TEBLİĞ. YURT DIġI BĠRĠM, MARKA VE TANITIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2010/6) 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ YURT DIġI BĠRĠM, MARKA VE TANITIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2010/6) BĠRĠNCĠ

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI HİZMET SEKTÖRLERİNE SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 19 OCAK 2018 Sunuş Planı Desteklere Genel Bakış Genel Destek Programı

Detaylı

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE PROJESİ NEDİR? URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ URGE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

TARİH: SAYI: 2018/29 KONU: TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ

TARİH: SAYI: 2018/29 KONU: TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ TARİH:21.02.2018 SAYI: 2018/29 KONU: TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından 30335 sayılı

Detaylı

İhracata Yönelik Devlet Yardımları. İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Başkanlığı

İhracata Yönelik Devlet Yardımları. İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Başkanlığı İhracata Yönelik Devlet Yardımları İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Başkanlığı MEVCUT DESTEKLER İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) İhracata Hazırlık Destekleri UR-GE

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI TEBLĠĞ HEDEF SEKTÖRLER KAPSAM Sağlık Turizmi BiliĢim Eğitim Film 2012/4 SAYILI TEBLĠĞ BiliĢim

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü DEVLET DESTEKLERİNİN SİSTEMATİĞİ UR-GE Düzensiz İhracat Ana pazarı hariç pazarda yerel varlık göstermemekte Ana pazardan hizmet

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI MARKALAŞMA VE TURQUALITY DESTEĞİ

İSTANBUL TİCARET ODASI MARKALAŞMA VE TURQUALITY DESTEĞİ İSTANBUL TİCARET ODASI MARKALAŞMA VE TURQUALITY DESTEĞİ Rekabeti Geliştirme Koordinatörlüğü Aralık 2014 TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ

Detaylı

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (2006/4)

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (2006/4) Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (2006/4) Bilgilendirme Sunumu TURQUALITY Nedir? TURQUALITY, ülkemizin rekabet

Detaylı

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI ''TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİ 2006/4 SAYILI "TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2011/1-5) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR MADDE 1- Bu Genelgenin

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Tülay UYANIK NACHTWEY İhracatı Geliştirme Uzmanı T.C. TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8-12 Ekim, 2018 www.ticaret.gov.tr 1 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Detaylı

m) Üretici Derneği: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu dernekleri,

m) Üretici Derneği: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu dernekleri, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi ile İlgili Para- Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 7/8/2014 Tarihli ve 2014/4 Sayılı Kararı (16.08.2014 T. 29090 R.G.) Para-Kredi ve Koordinasyon

Detaylı

Teknik Müşavirlik Sektörünün Desteklenmesi 2014/10 Sayılı Karar

Teknik Müşavirlik Sektörünün Desteklenmesi 2014/10 Sayılı Karar 2014/10 Sayılı Karar Amaç: Teknik müşavirlik firmalarının yurtdışı pazarlarda kalıcı şekilde yer edinmelerini, ayrıca, alınacak projelerle müteahhitlik ve inşaat malzemeleri sektörlerine yönelik mal ve

Detaylı

BİLİŞİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET YARDIMI PROGRAMI

BİLİŞİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET YARDIMI PROGRAMI BİLİŞİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET YARDIMI PROGRAMI (2015/8 sayılı DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ KARAR) SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Deniz RAZİ D.T.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü. Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü. Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi GÜNDEM TURQUALITY /Marka Desteği (2006/4 sayılı Tebliğ) Tasarım Desteği (2008/2 sayılı Tebliğ) Ofis Mağaza Desteği

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 1

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 1 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK, AMAÇ ve KAPSAM Dayanak MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

TEBLİĞ 2006/4 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ DEVLET YARDIMLARININ BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2009/ 14 )

TEBLİĞ 2006/4 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ DEVLET YARDIMLARININ BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2009/ 14 ) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: 2006/4 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ DEVLET YARDIMLARININ BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2009/ 14 ) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET DESTEKLERİ Sadettin DİKMEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİ

Detaylı

PAZAR ARAŞTIRMASI ve PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1)

PAZAR ARAŞTIRMASI ve PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) PAZAR ARAŞTIRMASI ve PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 (Değişik: RG-17/1/2015-29239) (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye de

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİNE SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 ANTALYA Sunuş Planı Desteklere Genel Bakış Genel Destek Programı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Yürütülmekte Olan Destekler: 2010/8 sayılı Uluslararası

Detaylı

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Amaç SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ULUDAĞ ÜYELERİNE Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak, üyelerimizin, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik desteklenmesi, uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilebilmesi ve

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/58

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/58 05.06.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/58 KONU : Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma

Detaylı

TEŞVİK VE HİBELER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TEŞVİK VE HİBELER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TEŞVİK VE HİBELER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Toplantı Yeri: Yenişehir Mah. Atatürk Bulvarı NO:51 D:1 31200 İskenderun/HATAY Toplantı Saati: Katılımcı Profili: İhracat Yapan ya da Yapmayı Düşünen Firmalar,

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) İHRACATA YÖNELİK MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama

Detaylı

İÇİNDEN DIŞ TİCARET GEÇEN ŞEHİR : MERSİN

İÇİNDEN DIŞ TİCARET GEÇEN ŞEHİR : MERSİN İÇİNDEN DIŞ TİCARET GEÇEN ŞEHİR : MERSİN ĠÇĠNDEN DIġ TĠCARET GEÇEN ġehġr: MERSĠN Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak Amacımız; Odamız üyesi şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmak

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ 2 VİZYONUMUZ Şirketlerimizin, kuruluşlarımızın yurt dışı pazarlara giriş stratejilerine bireysel bazda destek sağlayarak küresel dünyaya entegre olmalarını

Detaylı