ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu"

Transkript

1

2

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 3 2. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 4 3. KURUMUN NORM VE DEĞERLERİ 9 4. STRATEJİK HEDEFLER ÖZDEĞERLENDİRME ÇEVRE DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRMELER IŞIĞINDA SWOT SONUÇLARI İYİLEŞTİRME KONULARI İYİLEŞTİRME EYLEM PLANLARI SONUÇ 46 EK 1. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 47 EK 2. ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ 61 EK 3. AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ 65 EK 4. İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ 70 EK 5. TOPLUM VE SEKTÖRLER İLE İLİŞKİLER ANKETİ 75 EK 6. ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ MEMNUNİYET ANKETİ 77 1

4 ÖNSÖZ Bu Raporun hazırlanmasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarına yönelik değerlendirme ve anket formları ile YÖDEK tarafından hazırlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nde belirtilen performans göstergeleri kullanılmış ve yorumlanmıştır. Üniversitenin birimlerinin çeşitli alanlar ve faaliyetlerle ilgili olarak ortaya konulan değerlendirilmesinde, YÖDEK Rehberi nde önerildiği gibi, beşli bir derecelendirme yapılarak, puanlar, 15 arasında beklenen düzeyin çok altında dan beklenen düzeyin çok üstünde ye uzanan bir sıra içinde verilmiştir. Sunulan değerlendirme puanları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi birimleri ve mensuplarının kendilerini gelişme ve iyileşme açısından nasıl algıladıklarını ifade etmekte olup, diğer yükseköğretim kurumlarının kendileri için benzer şekilde oluşturduğu puanlar temelinde kurumlar arası karşılaştırma ve sıralama için kullanılabilme niteliği taşımamaktadır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme çalışmalarının 2008 yılında başlaması nedeniyle Üniversitenin ilk Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2008 yılı için oluşturulmuştur. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu 2

5 1. GİRİŞ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5467 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Üniversitenin kuruluşu ile birlikte stratejik planlama çalışmaları da başlamış ve ilk olarak Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stratejik Planlama Kurulu oluşturulmuştur dönemi stratejik planı, 2007 yılında hazırlanmaya başlanmış ve 2008 yılı başında tamamlanmıştır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunun, tarihli Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği" doğrultusunda, tarihinde aldığı karar ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) oluşturulmuştur. Bu kurul tarafından akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, stratejik planlama, kurumsal değerlendirme, periyodik iyileştirme ve izleme çalışmalarının sürdürülmesi sağlanmıştır. Üniversite Senatosunca, tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi, stratejik planlamaya dayalı akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının örgütsel yapısı ve işleyişini düzenlemiştir. Böylece, Üniversite nin her birimi ve bireyi çalışmaların amacı, kapsamı ve yapısı hakkında bilgi sahibi olurken, kendine düşen görevleri de açıkça bilme olanağı edinmiştir. Aynı yıl içinde, tarihinde alınan karar ile uzmanlık gerektiren alanlar dikkate alınarak ADEK çatısı altında ADEK EğitimÖğretim Alt Kurulu (EÖAK), ADEK Araştırma Geliştirme Alt Kurulu (AGAK), ADEK Yönetişim ve İdari Hizmetler Alt Kurulu (YİHAK), ADEK Toplum ve Sektörlerle İlişkiler Alt Kurulu (TSİAK), ADEK Uluslararası İlişkiler Alt Kurulu (UİAK) ve ADEK ÖğrencilerMezunlar Alt Kurulu (ÖMAK) olmak üzere 6 alt kurul oluşturulmuştur. ADEK alt kurulları; ADEK önerisi ile ve her birinin üye sayısı, başkanı dahil 9 u geçmeyecek biçimde, Üniversite Senatosu onayı ile belirlenmiştir. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme çalışmaları; fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, rektörlüğe bağlı birimler ve araştırma uygulama merkezleri düzeyinde Akademik Birim ADEK ları; bölüm/program/anabilim dalı düzeyinde, Akademik Alt Birim ADEK ları oluşturularak, çalışmalar Üniversite nin tüm birimlerini kapsayacak biçimde sürdürülmektedir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin 2008 yılı akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları, 2007 yılında belirlenen kurum hedefleri ve stratejik plan doğrultusunda iç 3

6 ve çevre değerlendirmesi çalışmaları ile sürdürülmüştür. Bu kapsamda akademik ve idari birimler; kurum hedefleri bağlamındaki kendi hedeflerinin belirlenmesi, SWOT çözümlemeleri, stratejik hedeflerin saptanması, iyileştirme konuları ve eylem önerilerinin belirlenmesine ilişkin çalışmaları sürdürmüşlerdir. Bu çerçevede; YÖDEK tarafından tanımlanan Performans Göstergelerine (EK 1) uygun çözümlemeler yapılmış, öğrencilere, akademik ve idari personele, toplum ve sektörler ile ilişkilere ve uluslararası ilişkilere yönelik memnuniyet belirleme amaçlı anketler uygulanmış (EK 26), özdeğerlendirmeler gerçekleştirilmiş ve stratejik eylem alanları ve konuları ayrıntısında saptamalar elde edilmiştir. Akademik ve idari birimlerin ADEK ve ADEK Alt Kurullarına ilettiği 2008 yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporlarından yola çıkılarak, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2008 yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu tamamlanmıştır. Bundan sonraki bölümlerde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi hakkında genel bilgiler verilmekte ve 2008 yılında yapılan öz ve çevre değerlendirmesi sonuçları ve iyileştirme konuları sunulmaktadır. 2. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5467 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Bu Kanunla; Süleyman Demirel Üniversitesi ne bağlı olan Burdur Eğitim Fakültesi, Burdur Sağlık Yüksekokulu, Burdur Meslek Yüksekokulu, Ağlasun Meslek Yüksekokulu, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu, Gölhisar Meslek Yüksekokulu ile Akdeniz Üniversitesi ne bağlı olan Burdur Veteriner Fakültesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ne bağlanmıştır. Aynı Kanun ile; Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurularak üniversitenin oluşumuna katılmıştır. Eğitim Fakültesi; eğitimöğretim yılında "Burdur Kız Öğretmen Okulu olarak eğitimöğretime başlamış, akademik yılında 2 yıllık Eğitim Enstitüsü olarak faaliyetlerine devam etmiş; tarihinde 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Burdur Eğitim Yüksekokulu adıyla Akdeniz Üniversitesi ne bağlanmıştır akademik yılında 4 yıllık lisans öğrenimine başlamış; tarihinde 3837 sayılı kanun ile Süleyman Demirel Üniversitesi ne bağlanarak Burdur Eğitim Fakültesi adını almıştır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin kuruluşu ile birlikte Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi adıyla 4

7 akademik faaliyetlerine devam etmektedir. Veteriner Fakültesi; tarihinde 3837 sayılı kanun ile Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi olarak kurulmuş; eğitimöğretime, akademik yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi nde başlamış; tarihinden itibaren eğitimöğretimini Burdur a taşımış ve daha sonra tarihinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin kurucu fakülteleri arasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi olarak yerini almıştır. FenEdebiyat Fakültesi; tarihinde kurulan FenEdebiyat Fakültesi, akademik yılından itibaren Kimya ve Biyoloji Bölümlerine lisans düzeyinde öğrenci almaya başlamıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü; tarihinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerine başlayan Sosyal Bilimler Enstitüsü nde akademik yılı bahar döneminden itibaren, İlköğretim, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalları nda öğretim verilmeye başlanmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü; tarihinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerine başlayan Fen Bilimleri Enstitüsü nde, Fen Bilgisi Eğitimi, Fen ve Matematik Alanları ile Biyoloji ve Kimya Yüksek Lisans Programları yer almaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü; tarihinde kurulmuştur. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin ilk doktora programı, 2008 yılında Enstitü bünyesinde Veteriner Zootekni Anabilim Dalı nda açılmıştır. Sağlık Bilimleri Estitüsü tarafından Veteriner Cerrahi, Veteriner Parazitoloji, Veteriner Zootekni, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Yüksek Lisans Programları da yürütülmektedir. Sağlık Yüksekokulu; Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Sağlık Yüksekokulu olarak, tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Burdur Sağlık Yüksekokulu, tarihinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ne bağlanmış ve Sağlık Yüksekokulu adını almıştır. 5

8 Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu; Uluslararası Ticaret, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Yönetim Bilişim Sistemleri, Turizm İşletmeciliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümleri nden oluşan Yüksekokul tarihinde kurulmuştur. Uluslararası Ticaret, Muhasebe ve Finansal Yönetim ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümleri nde akademik yılında eğitimöğretime başlanmıştır. Meslek Yüksekokulu; Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı Teknik Bilimler Yüksekokulu olarak, tarihinde kurulmuştur. Meslek Yüksekokulu; tarihinde 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Akdeniz Üniversitesi bünyesine alınarak Isparta Mühendislik Fakültesi ne bağlı önlisans düzeyinde eğitimöğretim yapılan bir meslek yüksekokuluna dönüşmüştür tarihinde de 3837 sayılı Kanun ile Süleyman Demirel Üniversitesi ne bağlanmıştır. Meslek Yüksekokulu, tarihinden itibaren Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde yer almaktadır. Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu, , Gölhisar Meslek Yüksekokulu , Ağlasun Meslek Yüksekokulu ve Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi ne bağlı olarak kurulmuştur tarihinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne bağlanmışlardır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin kurulması ile birlikte çeşitli bilim alanlarında faaliyet göstermesi amacı ile Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dış İlişkiler ve Sokrates Koordinatörlüğü, Bologna Koordinatörlüğü ve Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü kurulmuştur. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor, Enformatik, Güzel Sanatlar, Türk Dili ve Yabancı Diller Bölümleri Rektörlüğe bağlı olarak oluşturulmuştur. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde akademik yılında öğrenci (önlisans+lisans+lisansüstü) mevcut olup, birimler bazındaki dağılım Tablo 2.1 de verilmiştir. 6

9 Tablo Akademik Yılı Öğrenci Sayıları Önlisans Lisans Yüksek Lis. Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / Öğrenci Meslek Yüksekokulu Sayısı Toplam Meslek Yüksekokulu 2864 Bucak Hikmet Tolunay MYO 2628 Gölhisar MYO Ağlasun MYO 1044 Bucak Emin Gülmez Tek. Bil. MYO 388 Eğitim Fakültesi 2942 Veteriner Fakültesi 241 Fen Edebiyat Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Bucak Zeliha Tolunay Uy. Tek ve İşl. Yüksekokulu Sosyal Bilimler Enstitüsü 193 Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2 Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü TOPLAM Üniversitenin öğrenci sayıları açısından en büyük oran % 69 ile iki yıllık meslek yüksekokulları öğrencilerine aittir. Öğrenciler için Burdur ilinde farklı barınma olanakları mevcuttur. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı iki yurt ile özel pansiyonlar bulunmaktadır. İlçelerde ise, özel pansiyonlar öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak niteliktedir akademik yılında biri Burdur Merkez diğeri Bucak ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu na bağlı yurtlar da hizmete girecektir yılı için Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında görev yapan akademik personele ilişkin sayılar Tablo 2.2. de belirtilmiştir. 7

10 Tablo 2.2. Birimlerin 2008 Yılı Akademik Kadroları Birimler Prof. Doç. Yrd. Doç. Öğr. Gör. Okut. Arş. Gör. Uzm. Toplam Rektörlük Eğitim Fakültesi Veteriner Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yüksekokulu Bucak Zeliha Tolunay Uyg. Tek ve İşl. Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Bucak Hikmet Tolunay MYO Gölhisar MYO Ağlasun MYO Bucak Emin Gülmez Tek.Bil. MYO TOPLAM Henüz çok kısa bir geçmişe sahip olup tarihinde kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde özellikle Profesör ve Doçent düzeyindeki öğretim üyesi sayıları yetersizdir. Döner Sermaye İşletmesi tarihinde faaliyetlerine başlamış olup Veteriner Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi aracılığı ile Burdur ili ve çevresine çeşitli hizmetler sunulmaktadır. 8

11 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kampüs alanı yapılandırma çalışmaları sürdürülmektedir. Fiziki alan yetersizliğini gidermek için; daha önce Sağlık Yüksekokulu olarak kullanılan bina tadilattan geçirilerek, atıl durumdaki alanlar değerlendirilmiş olup, Sağlık Yüksekokulu ile Fen Edebiyat Fakültesi ve Enstitülerin bu binada eğitimöğretime başlamaları sağlanmıştır. Üniversitenin yeni kampüs alanında Veteriner Fakültesi bina inşaatının temeli tarihinde atılmıştır yılında Veteriner Fakültesi nin yeni yerleşke alanına taşınması hedeflenmektedir. 3. KURUMUN NORM ve DEĞERLERİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin belirlediği 6 temel faaliyet alanındaki norm ve değerler aşağıda verilmiştir EğitimÖğretim Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi çağın gerektirdiği, ülkenin ihtiyaç duyduğu, duyuşsal özellikleri yüksek, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere duyarlı, alanının gerektirdiği araştırma, uygulama ve bilimsel yeterliklere sahip, teknoloji okuryazarlığı olan bireyler yetiştirmeyi ve küresel değerleri ulusal değerlerle bütünleştirmeyi, bölge, ülke ve dünya sorunlarına çözüm üretmeyi, ürettiklerini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir. Bu doğrultuda üniversite nin vizyonu; bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşünceyi üstün tutan farklı görüş ve düşüncenin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği; özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip, eğitimin toplumsal gelişmeye ve toplumsal kültüre öncülük ettiğine inanan, bilim, teknoloji, öğretim, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip olmaktır. 3.2 Araştırma Geliştirme Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bilimin evrensel ölçütlerine uygun olarak yörenin, bölgenin, ülkenin ve bilim dünyasının gereksinimleri doğrultusunda; bilimsel bilgi üretmeyi görev bilen, ürettiği bilginin ileriliği, ürettiği teknolojinin gelişkinliği, yetiştirdiği insanın bilgeliği ile öne çıkmak isteyen bir üniversitedir. Bu çerçevede araştırma alanındaki norm ve değerler aşağıdaki gibi ifade edilebilir: Kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve diğer sektörel kuruluşlarla ilişkileri proje bazında geliştirmek, 9

12 Disiplinlerarası projelere önem vermek, Ulusal (TUBİTAK, DPT, BAP vb.) ve uluslararası programlara (Avrupa Birliği, 7. çerçeve, vb.) ve projelere etkin katılımı sağlamak, Kütüphane hizmetleri ve veri tabanlarını iyileştirmek, Öğretim elemanlarının bilim alanı ile ilgili gelişmeleri takibi amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen faaliyetlere (kongre, kurs, sempozyum, sergi, fuar vb.) katılmasını teşvik etmek, Araştırmacılar için gerekli alt yapıyı tamamlamak Yönetişim ve İdari Hizmetler Etkili bir üniversite olmak, bütün birimler ile iyi bir yönetişim sağlamak, bu birimlerle yapıcı ilişkilerde bulunmak ve güçlü bir üniversite yönetim yapısının bileşenleri haline gelmek için norm ve değerler aşağıdaki gibi ifade edilebilir: Üniversite nin işlevlerini yerine getirmesi sürecinde; katılımlı, ortak hedefli ve bütünleşik yönetim yaklaşımının benimsenmesi, Akademik ve idari personel ile öğrencilerin görüş ve önerilerinin dikkate alınarak yönetime daha fazla katılımı sağlayan mekanizmaların geliştirilmesi, Politika oluşturma, karar verme ve yürütme süreçlerinde bilimsel veri ve araştırma bulgularından yararlanılması, Kısa, orta ve uzun vadeli kurumsal stratejik planlar ve uygulamalar yapılması, Kurum içi ve kurum dışı iletişim süreçlerinin etkinliğinin artırılması, Performansların nesnel, geçerli ve güvenilir yöntemlere dayalı olarak değerlendirilmesi, Üniversite nin hedeflerine ulaşabilmesi için, paydaşlarla ve uluslararası kuruluşlarla güçlü ilişkiler kurması Toplum ve Sektörlerle İlişkiler Fiziki çevre, yerleşim düzeni, nüfus yapısı, idari yapılanma, iktisadi işleyiş, kültür sanat etkinlikleri, sivil toplum kuruluşlarının dinamizmi göz önüne alınarak, eğitim ve araştırma alanlarının topluma hizmetlerde etkili bir akademik birim olmayı ve sektörlerle ilgili konularda işbirliği yapmayı ilke edinen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bu çerçevede: Lisansüstü tez çalışmalarının, toplum ve sektörle daha yakın ilişkiler sağlayacak yönde olmasına, 10

13 Güncel problemlerin çözümüne katkı sağlayıcı konferans ve sempozyumlarla bölge halkının bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve taleplerin değerlendirilmesine, Bilim, teknoloji ve toplumsal sorumluluk projeleri aracılığı ile yaşam niteliğinin yükseltilmesine, Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum yaşamında, devlet yapısı içerisinde sanayide ve özel sektörde yaygın olarak kullanılmasına, Hizmetlerinin tanıtılması amaçlı sektör temsilcilerine ziyaretlerde bulunulmasına, Kültür, sanat ve spor alanlarındaki faaliyetler ve katkılarla ulusal ve uluslararası tanınırlığın arttırılmasına, Bireylerin başarısı ve mutluluğunu geliştirmek üzere topluma eğitim, sağlık, güvenlik, adalet gibi temel hizmet alanlarında en iyi hizmetin verilmesine, Topluma yaşam boyu eğitim fırsatları sunulmasına, Bölgedeki sanayi potansiyelinin iyi değerlendirilmesine ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesine, Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerine önem verilmesine ve bu faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanmasına özen göstermektedir Uluslararası İlişkiler Üniversite nin belirlediği hedeflere ulaşabilmesi için uluslararası ilişkiler düzeyinde belirlediği norm ve değerler aşağıda sıralanmıştır: Uluslararası düzeyde üniversite ve kuruluşlarla işbirliğini arttırmak ve güçlendirmek, Gerek eğitim ve gerekse araştırma amaçlı uluslararası seminerler ve konferanslar düzenlemek ve yurtdışında düzenlenmiş olan bilimsel etkinliklere katılımı özendirmek. Bu bağlamda uluslararası işbirliğini sağlayacak projelere öncelik vermek, Gerek öğrencileri gerekse akademik personeli, uluslararası değişim programlarına katılmaya özendirmek ve yurt dışındaki üniversiteler ile anlaşmalar yapmak, Uluslararası düzeylerdeki toplum ve sektörlerle ilişkilerde etkin bir rol üstlenerek bilim, teknoloji ve toplumsal sorumluluk projeleri aracılığı ile yaşam niteliğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, Bilimsel etkinliklerin yanı sıra uluslararası sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek ve düzenlenmiş etkinliklere öğrencilerin ve personelin katılımını özendirmek, 11

14 Uluslararası değişim programlarında Mehmet Akif Ersoy Üniversite sinin tercih edilmesini sağlayacak tanıtımları yapmak Öğrenciler Mezunlar Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde belirli bir kalite seviyesine ulaşmak, bu seviyeyi muhafaza edebilmek ve nitelikli iş gücü arzında Üniversiteyi aranılan bir marka haline getirebilmek amacıyla aşağıdaki hususları ilke olarak benimsemiştir: Evrensel normlara uygun ders içerikleri oluşturmak, Zengin ve nitelikli kütüphane oluşturmak, Üniversite dışı kaynak destekli araştırmaya yönelik bitirme projeleri üretmek, Muhakemeye dayalı sınav ve objektif değerlendirme esasları belirlemek, Yüksek akademik ve/veya sektörel tecrübeye sahip eğitim kadrosu oluşturmak, Konferans ve sempozyumlara düzenleyici ve/veya katılımcı olarak katılım sağlamak, Uygulamalı eğitim ve staj olanaklarını artırmak, Kariyer merkezi oluşturmak, Mezun takip sistemini etkinleştirerek mezunlar ile işbirliği sağlamak. 4. STRATEJİK HEDEFLER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stratejik Planında eylemler olarak somut ifadelerini bulacak stratejik hedefler konularına bağlı olarak aşağıda sunulmuştur. 4.1 EğitimÖğretim Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin akademik birimlerinin katılımı ile yürütülen iç değerlendirmeler sonucunda 2008 yılı için eğitimöğretim alanında belirlediği hedefler aşağıdaki gibi ifade edilebilir: Eğitim programları açmak ve bu programları uluslararası taleplere cevap verecek şekilde geliştirmek, Öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışı bilimsel faaliyetlerini arttırmak, Yenilikçi, yaratıcı, öğretim stratejilerini kullanarak öğrencilere en etkili öğrenme yaşantıları sağlamak, 12

15 Çağdaş eğitim teknolojilerinden yararlanılan, öğrenci merkezli öğretim yaklaşımlarının kullanıldığı, disiplinler arası işbirliğine dayalı çağdaş eğitim programları sunmak, Ulusal ve uluslararası akademik işbirliği sağlayarak interaktif ve uzaktan eğitim ortamları yaratmak, Nitelikli akademik personel sayısını arttırmak, Öğrencilerin bilimsel düşünce yöntemini benimseyen, bedenen ve ruhen sağlıklı, sorgulayan, araştıran, yeniliklere, değişime ve gelişime açık, geleceğe güvenle bakan birer birey olarak topluma katılımlarını sağlamak, Öğrencilerin teknoloji okuryazarlığını kazanmaları ile bulundukları ortamlarda fark yaratmalarını sağlamak, Öğrencilerin kazanılmış bilgileri mesleki alanlarda kullanabilmelerini, düşünceler arasında köprüler kurarak yeni yaratıcı düşünceler üretebilmelerini ve tasarılar geliştirebilmelerini sağlamak, Öğrencilere dil yeterliği, duyarlığı ve ulusal dil bilincini kazandırarak doğru ve etkili iletişim kurma yöntemini öğretmek, Öğrencilerde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine ilişkin kimlik duygusu geliştirmek, Bologna sürecine uyumun sağlanması amacıyla; Ülkeler arasında öğretim elemanı ve öğrenci değişimini arttırmak, Yaşam boyu öğrenme olanaklarının artırılması için gerekli çabaları sürdürmek AraştırmaGeliştirme Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin araştırmageliştirme alanındaki stratejik hedefleri aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: Özel sektör, kamu kurumları, gıda ve hayvancılık sektörü ve diğer sektörel kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesi, bu işbirliğinin proje aşamasına getirilmesi için çalışmalar yapılması, Üniversite de öncelikli konuların belirlenmesi ve çalışmaların bu yönde sürdürülmesi, Ulusal (TUBİTAK, DPT, vb.) ve uluslararası projelere etkin katılımın sağlanması, Bölge ve yöre halkının sorunlarını çözmeye ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projelere katılımın ve desteğin sağlanması, Bilim insanlarının gereksinimlerini karşılayacak ileri teknolojik donanıma sahip merkez laboratuar kurulması için çalışmaların sürdürülmesi, 13

16 Bölgedeki arkeolojik değerlerin korunması ve ortaya çıkarılması yönündeki etkinliklerin arttırılması, Disiplinler arası projelere önem verilmesi, Öğretim elemanı başına düşen uluslararası bilimsel yayın sayısının arttırılması, Teknolojik altyapıya hakim nitelikli teknik personelin istihdamı, Yüksek lisans ve doktora programlarının artırılması, Üniversite birimlerinde çıkarılan süreli yayın sayısının artırılması Yönetişim ve İdari Hizmetler Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin merkezi ve akademik birimlerinde yer alan idari birimler ve hizmet kadrolarının katılımı ile yürütülen iç değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki stratejik hedefler ifade edilmiştir: İdari Teşkilat Şeması nda yer alan birimlerin yönetici ve personelinin karar verme ve planlama süreçlerine katılımını sağlamak, Tüm çalışanların kadro ve görev uyumunu sağlamak, Tüm çalışanların moral ve güdülenmesinin artırılması için özendirme ve ödüllendirme sistemini kurmak, Medikososyal merkezini etkin hale getirmek, İdari personelin düzenli ve sürekli olarak hizmet içi eğitime alınması için eğitim gereksinimlerini belirlemek ve yıllık eğitim planları yapmak, Kariyer Planlama Merkezi kurmak, Tüm çalışanların kurumsal kimliğini güçlendirmek ve iş doyumlarını yükseltmek için çalışmalar yapmak, İdari personel dağılımında norm kadro çalışmasını yapmak, Yönetim görevlerini yürüten tüm akademik ve idari personelin, yöneticilik ve liderlik özelliklerini geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılımlarını sağlamak, İdari personelin görevde yükseltilmelerinde yeterlik ve çalışkanlığa önem vermek. 14

17 4.4. Toplum ve Sektörlerle İlişkiler Toplum ve sektörlerle ilişkiler, paydaşlarla ilişkiler gözönüne alınarak değerlendirilmiş ve aşağıdaki hedefler belirlenmiştir: A.Topluma Yönelik Stratejik Hedefler İletişim araçlarının etkili bir şekilde kullanılması, Öğretim elemanlarının iç ve dış paydaşlarla birlikte bilimsel yayın ve projelerinin arttırılması, Paydaşlarla bireysel ve kurumsal ilişkilerin geliştirilmesi, Paydaşların Üniversite ye olan katkılarının artırılması, Üniversite nin ulusal ve uluslararası tanınırlığının arttırılması, Bölgenin ihtiyaçlarına uygun programların açılması, bu çerçevede, üretilen hizmet ve ürünlerin ekonomik olarak bölgeye ve üniversiteye katkı sağlaması. B. Sektörlerle İlişkilere Yönelik Stratejik Hedefler Üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla sanayi ve sivil toplum örgütleri işbirliğini sağlayacak bir birimin oluşturulması, Üniversite nin misyonu, vizyonu ve stratejileri bakımından sektörlerle etkili ilişkiler kurulması, Bölge sorunlarına yönelik veri bankasının oluşturulması Uluslararası İlişkiler Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin uluslararası yüksek öğretim kurumları ile ortak projeler üretip hayata geçirmesi, kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmesi için oluşturulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Dış İlişkiler ve Sokrates Koordinatörlüğü nün stratejik hedefleri arasında: Uluslararası ilişkileri kurumsal hedefler doğrultusunda iyileştirmek, gerek araştırma ve gerekse eğitim amaçlı uluslararası seminerler ve konferanslar düzenlemek, Uluslararası bilimsel etkinliklere ve değişim programlarına katılma konusunda öğrencilere ve akademik personele yabancı dil kurs imkânı sağlamak, Öğretim elemanlarının uluslararası projelerde çalışmasına olanak sağlayacak fırsatları yaratmak, Uluslararası platformda toplumsal ihtiyaçlara ilişkin projeler üretmek. 15

18 4.6. Öğrenciler Mezunlar Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin öğrenciler ve mezunlara ilişkin olarak belirlediği stratejik hedefler: Öğrencilerin bir bütün olarak gelişimlerini desteklemek için sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri arttırmak, Öğrenci danışmanlık sistemlerini etkin hale getirmek, Psikolojik danışma ve rehberlik merkezi kurmak, Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen etkinlik ve projelere öğrenciler ve mezunların katılımını arttırmak, Öğrenciler ve mezunlar arası ilişkileri etkin kılmayı sağlayacak elektronik veri tabanı oluşturmak, Mezun albümleri, iletişim listeleri ve eanket sayesinde geri bildirimler almak, olarak ifade edilmektedir. 5. ÖZDEĞERLENDİRME 5.1 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Girdilerin değerlendirilmesine temel oluşturabilecek ilgili performans gösterge (PG) değerleri Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin, fakülteleri, enstitüleri, yüksekokul ve meslek yüksekokulları tarafından ayrı ayrı belirlenmiş olup ekte yer alan tablolarda ortalama değerleri sunulmuştur. Göstergelere temel olan detay veriler incelendiğinde akademik birimler arasında farklı niteliklerin ve yapıların olduğu, akademik birimlerin yönetimlerinin aynı etkinlik ve/veya verimlilik göstermediği dikkate alındığında girdi değerlendirme puanlarının, ortalama değerlendirmeler olarak, Üniversite deki birimlere ait değer çeşitliliğini tam olarak yansıtmadığı görülmektedir. Bu nedenle, birimlere ait değerlendirme puanlarına bakılarak birimler temelinde iyileştirme girişimlerinde bulunulması yerinde olacaktır. Tablo de görülen girdilerle ilgili konulardaki yeterlilikler YÖDEK rehberinde belirtilen 5 li gösterge (1.Beklenen düzeyin çok altı, 2. Beklenen düzeyin altı, 3. Beklenen düzey, 4. Beklenen düzeyin üstü, 5. Beklenen düzeyin çok üstü) üzerinden puan verilerek değerlendirilmiştir. 16

19 Tablo Girdilerin değerlendirilmesi GİRDİ DEĞERLENDİRME KONULARI Değer* a) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2,95 b) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3,46 c) İdari personel niteliğinde beklenen düzey 2,70 d) Mali kaynakların yeterliği 2,80 e) Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının (bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın vb) yeterliği 3,00 f) İş teknolojilerinin yeterliği 2,50 g) Fiziksel olanakların yeterliği 2,10 h) Temin edilen hizmetlerin yeterliği 2,85 i) Sanayi ile ilişkilerin yeterliği 2,82 j) Toplum ile ilişkilerin yeterliği 2,36 k) Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin yeterliği 2,88 l) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliği 1,30 m) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliği 3,10 n) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliği 2,40 o) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliği 2,55 p) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliği 2,53 * 1:beklenen düzeyin çok altı, 2:beklenen düzeyin altı, 3:beklenen düzey, 4:beklenen düzeyin üstü, 5:beklenen düzeyin çok üstü 5.2 Kurumsal Nitelik ve Özellikler Kurumsal nitelik ve özellikler aşağıda verilmiş; ilgili hususların yeterlilikleri ise Tablo de sunulmuştur. 17

20 Tablo Kurumsal nitelik ve özelliklerin değerlendirilmesi KURUMSAL NİTELİK ve ÖZELLİKLERİ DEĞERLENDİRME KONULARI/DÜZEYLERİ a) Öğrenci sayıları (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları) ve yeterliği b) Öğretim Elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma Görevlisi, Uzman vb.) ve yeterliği Değer* c) İdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliği 1,50 d) Çalışanların yaş ortalamaları(akademik ve idari personel) ve yeterliği 3,00 e) Çalışanların kadınerkek personel dağılımının değerlendirilmesi (akademik ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliği f) Çalışanların kıdem ortalamaları (öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliği g) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi 2,71 h) İdari personelin eğitim düzeyi 3,80 i) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Ensitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları) ve yeterliği j) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliği 2,76 k) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliği 3,36 2,28 3,50 2,10 2,72 Kampus alanı 1,20 Toplam kapalı alan 1,20 Eğitimöğretim ve araştırma alanı 2,30 Sosyal ve diğer hizmet alanları 2,20 *1:beklenen düzeyin çok altı,2:beklenen düzeyin altı, 3:beklenen düzey, 4:beklenen düzeyin üstü, 5:beklenen düzeyin çok üstü a) Öğrenci sayıları ve yeterliği Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nde eğitimöğretim yılında I. öğretimde 8356, II. öğretimde 4274 olmak üzere toplam öğrenci kayıtlı bulunmaktadır. Bu öğrencilerin % 25,2 si fakültelerde, % 2 si enstitülerde, % 4,2 si yüksekokulda ve % 68,6 sı ise meslek yüksekokullarında kayıtlıdır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin önlisans programlarında 5454 ü I. Öğretimde, 3214 ü II. Öğretimde olmak üzere toplam 8668 öğrenci öğrenim görmektedir. Önlisans 18

21 programlarındaki öğrencilerin 2864 ü Meslek Yüksekokulu nda, 2628 i Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu nda, 1744 ü Gölhisar Meslek Yüksekokulu nda, 1044 ü Ağlasun Meslek Yüksekokulu nda, 388 i Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu nda öğrenim görmektedir. Lisans öğrencilerinin sayısı 3703 tür. Lisans öğrencilerinin 2942 si Eğitim Fakültesi nde, 241 i Veteriner Fakültesi ndedir. Sağlık Yüksekokulu nda ise 520 öğrenci kayıtlıdır. Üniversitedeki lisansüstü öğrenci sayısı 259 dur. Bu öğrencilerin 193 ü Sosyal Bilimler Enstitüsü nde, 64 ü Fen Bilimleri Enstitüsü nde, 2 si Sağlık Bilimleri Enstitüsü nde yüksek lisans öğrenimi görmektedir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nde öğrenci sayılarının yeterliği öz değerlendirme çalışmasında 3,36 olarak hesaplanmıştır. b) Öğretim elemanı sayıları ve yeterliği Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nde 2008 yılında görev yapan öğretim elemanlarının 12 si Profesör, 12 si Doçent, 107 si Yardımcı Doçent, 115 i Öğretim Görevlisi, 19 u Okutman, 13 ü Uzman ve 50 si Araştırma Görevlisi dir. Toplam öğretim elemanı sayısı 328, Öğretim Üyesi sayısı ise 131 dir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nde öğretim elemanı sayılarının yeterliği öz değerlendirme çalışmasında 2,28 olarak hesaplanmıştır. Bu durum öğretim elemanı sayısının beklenen düzeyin altında olduğunu göstermektedir. c) İdari personel sayıları ve yeterliği Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nde 2008 yılında 166 kadrolu, 3 sözleşmeli; 140 hizmet alınan personel olmak üzere toplam 309 idari ve yardımcı personel görev yapmaktadır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nde idari personel sayılarının yeterliği öz değerlendirme çalışmasında 1,50 olarak hesaplanmıştır. Bu durum idari personel sayısının beklenen düzeyin altında olduğunu göstermektedir. d) Çalışanların yaş ortalamaları ve yeterliği Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nde çalışanların yaş ortalamalarının yeterliği öz değerlendirme çalışmasında 3,00 olarak hesaplanmıştır. Bu durum çalışanların yaş ortalamalarının beklenen düzeyde olduğunu göstermektedir. e) Kadınerkek personel dağılımının değerlendirilmesi ve yeterliği Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nde öğretim üyelerinin % 35 i kadın, % 65 i erkek; öğretim görevlilerinin % 34 ü kadın, % 64 ü erkek, okutmanların %26 sı kadın, %74 ü erkek 19

22 araştırma görevlilerinin % 45 i kadın, % 55 i erkek, uzmanların % 54 ü kadın, % 46 sı erkek ve idari personelin % 20 si kadın, % 80 i erkektir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nde kadınerkek personel dağılımının yeterliği öz değerlendirme çalışmasında 3,50 olarak hesaplanmıştır. Bu durum kadınerkek personel dağılımının beklenen düzeyin üstünde olduğunu göstermektedir. f) Çalışanların kıdem ortalamaları ve yeterliği Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nde öğretim elemanlarının % 26 sının kıdem ortalaması 14 yıl, % 22 sinin 59 yıl, % 23 ünün 1014 yıl, % 11 inin 1519 yıl ve % 18 inin 20 yıl ve üzeridir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nde idari personelin % 36 sının kıdem ortalaması 14 yıl, % 8 inin 59 yıl, % 15 inin 1014 yıl, % 13 ünün 1519 yıl ve % 28 inin 20 yıl ve üzeridir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nde çalışanların kıdem ortalamaları yeterliği öz değerlendirme çalışmasında 2,10 olarak hesaplanmıştır. Bu durum çalışanların kıdem ortalamalarının beklenen düzeyin altında olduğunu göstermektedir. g) Akademik personelin ortalama ünvan düzeyi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi akademik personelinin % 3,6 sı profesör, % 3,6 sı doçent, % 32 si yardımcı doçent, % 35 i öğretim görevlisi, % 25,8 i ise araştırma görevlisi, uzman ve okutman unvanlarına sahiptir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nde akademik personelin ortalama unvan düzeyi öz değerlendirme çalışmasında 2,71 ile beklenen düzeye yakın olarak hesaplanmıştır. h) İdari personelin eğitim düzeyi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi idari personelinin % 3,5 i yüksek lisans, % 41,3 ü lisans, % 31,3 ü ön lisans, % 19,3 ü lise, % 3,3 ü ortaokul, % 1,3 ü ilkokul eğitim düzeyine sahiptir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nde idari personelin eğitim düzeyinin 3,8 ile beklenen düzeyin üzerinde olduğu görülmüştür. i) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları ve yeterliği Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ne bağlı 3 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, Rektörlüğe bağlı 6 Bölüm, 2 Araştırma Merkezi ve 2 Koordinatörlük bulunmaktadır. Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları ve yeterliği 2,72 20

23 ile beklenen düzeye yakın olarak hesaplanmıştır. j) Kurumun ağırlıklı akademik alanları ve yeterliği Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi akademik yılında öğrencilerinin % 24 ü Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanında, % 69 u ön lisans programlarında teknik, idari ve iktisadi alanlarda, % 7 si ise sağlık bilimleri alanında öğrenim görmektedirler. Kurumun ağırlıklı akademik alanları ve yeterliği 2,76 ile beklenen düzeye yakın bulunmuştur. k) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve alt yapısı (m 2 ) ve yeterliği Yerleşke (Kampüs) alanı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin akademik yılında söz konusu husustaki yeterliği 1,20 ile beklenen düzeyin altında kalmıştır. Toplam kapalı alan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin toplam kapalı alanı m 2 dir m 2 si Rektörlük ve bağlı birimler, 600 m 2 si enstitüler, m 2 si fakülteler, m 2 si yüksekokullar, m 2 si meslek yüksekokullarına ait kapalı alanlardır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin bu konudaki yeterliği 1,20 ile beklenen düzeyin altında kalmıştır. Eğitimöğretim ve araştırma alanı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin 2008 yılında toplam derslik alanı m 2, toplam laboratuar alanı ise m 2 dir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin eğitimöğretim ve araştırma alanındaki yeterliği 2,30 ile yine beklenen düzeyin altında kalmıştır. Sosyal ve diğer hizmet alanları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin Burdur ili merkez birimlerinde sosyal ve diğer hizmetler için toplam fiziki alanı, 775 m 2 yemekhane, m 2 kafeterya, m 2 oditoryum, m 2 kapalı spor salonu olmak üzere toplam m 2 dir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin bu konudaki yeterliği de 2,20 olarak hesaplanmış ve beklenen düzeyin altında kalmıştır. 21

24 5.3 EğitimÖğretim Süreçleri Eğitimöğretim süreçlerinin değerlendirilmesi konusunda birimlerden öğrenci nitelikleri, mezunlar, ilişik kesilme bilgileri, ders programı sayısı, ders sayısı, seçmeli ders sayısı, standart tablolar halinde istenmiş ve bunlar ilgili PG değerlerinin hesaplanmasında kullanılmıştır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ndeki öğrencilerin % 68,6 sı ön lisans programlarında, % 29,4 ü lisans programlarında, % 2 si ise yüksek lisans programlarında öğrenim görmektedir (Ek 1 Performans göstergesi (PG)14, 15, 16). Burdur ili dışından gelen öğrenci oranı % 89 dur (PG18). Yüksek lisans programına başvuran öğrencilerin kabul edilme oranı % 41,78 dir (PG 21). Tüm programlardaki öğrenciler için ilişik kesilme oranı % 3,78 dir (PG28.6). Yüksek lisans öğrencileri arasında ilişik kesilme oranının (% 8,23) daha yüksek olduğu görülmüştür (PG 28.4). Yüksek lisans programını kazanan öğrencilerin % 3,46 sı kendi mezunudur (PG29). Normal sürede mezun olan öğrencilerin mezuniyet oranları ön lisans öğrencileri için % 51,78, lisans öğrencileri için % 91,49, yüksek lisans öğrencileri için ise % 74,73 dür (PG31). Mezunların mezuniyet not ortalamaları dörtlük sistem temel alındığında ön lisans mezunları için 2.65, lisans öğrencileri için 2.91, yüksek lisans öğrencileri için de 3.53 tür (PG33). Tablo de birimlerin eğitimöğretim süreçleri konularındaki değerlendirmelerinin ortalaması görülmektedir. Tablo Eğitimöğretim süreçlerinin değerlendirilmesi EĞİTİMÖĞRETİM SÜREÇLERİNİ DEĞERLENDİRME Değer* KONULARI a) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu 3,47 b) Programların eğitim hedeflerinin yeterliği 3,50 c) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve 3,62 uyumluluğu) yeterliği d) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı 3,85 e) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliği 3,66 f) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) 3,39 yeterliği g) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliği 2,81 h) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliği 3,15 i) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliği 3,13 22

25 j) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliği 2,66 k) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb) yeterliği l) Yeni öğrencileri programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliği m) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini artıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri, bilgisayar donanımı vb.) yeterliği n) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliği 3,10 3,39 2,71 3,43 o) Uluslararası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliği 1,80 *1:beklenen düzeyin çok altı,2:beklenen düzeyin altı, 3:beklenen düzey, 4:beklenen düzeyin üstü, 5:beklenen düzeyin çok üstü Eğitimöğretim süreçlerine ilişkin değerlendirmeler incelendiğinde programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı (3,85), programların kapsamı ve niteliklerinin yeterliği (3,62), programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliği (3,66) ve programların eğitim hedeflerinin yeterliği (3,50) beklenen düzeyin üzerinde gerçekleşmiştir. Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliği (2,81), engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliği (2,66), öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, ITbilgi teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliği (2,71) ve uluslararası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliği (1,80) konularında beklenen düzeyin altında olduğu görülmektedir. 5.4 Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçleri Bu faaliyetlerin değerlendirilmesine temel oluşturabilecek ilgili performans gösterge değerleri Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin, fakülteleri, enstitüleri, yüksekokul ve meslek yüksekokulları tarafından ayrı ayrı belirlenmiş ancak ortalama değerleri sunulmuştur. Tablo de birimlerin araştırma ve geliştirme süreçleri konularındaki değerlendirmelerinin ortalaması görülmektedir. 23

26 Tablo Araştırma ve geliştirme süreçlerinin değerlendirilmesi ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME SÜRECİ DEĞERLENDİRME KONULARI Değer* a) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu 2,67 b) Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynakların yeterliği 2,60 c) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliği 2,66 d)araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirginliği 2,66 e) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının bütünlüğü ve devamlılığı 2,75 f) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlik 2,89 g) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliği 2,54 h) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarına akademik personelin katılımının yeterliği i) Araştırmayı özendiren ve destekleyen çalışmaların yeterliği 2,87 j) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu 2,87 k) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliği 2,86 l) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile eğitimöğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliği m) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç ortam ve mekanizmaların yeterliği n) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliği o) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliği 2,59 p) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik * 1:beklenen düzeyin çok altı,2:beklenen düzeyin altı, 3:beklenen düzey, 4:beklenen düzeyin üstü, 5:beklenen düzeyin çok üstü 2,49 2,79 2,76 2,72 2,70 Üniversite nin araştırmageliştirme süreçlerine ilişkin değerlendirmeler incelendiğinde çoğu araştırma ve geliştirme değerlendirme konularında beklenen düzeyin altında olduğu görülmektedir. Ancak araştırma ve geliştirme çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlik (2,89), araştırmayı özendiren ve destekleyen çalışmaların yeterliği (2,87), araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu (2,87), araştırma ve geliştirme çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliği (2,86) beklenen düzeye yakın çıkmıştır. 24

27 5.5 Uygulama ve Hizmet Süreçleri Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin birimlerinin Uygulama ve Hizmet Süreçlerine ilişkin değerlendirme ortalamaları, Tablo de verilmektedir. Tabloda verilen sonuçlara göre; uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu (3,07); topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin yeterliği (3,06); uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb) dönmesindeki yeterliği (3,03); araştırma ve geliştirme çalışmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliği (3,01) beklenen düzeyin üzerinde çıkmış, diğerleri ise beklenen düzeye yakın veya beklenen düzeyde hesaplanmıştır. Tablo Uygulama ve hizmet süreçlerinin değerlendirilmesi UYGULAMA VE HİZMET SÜRECİ DEĞERLENDİRME KONULARI Değer* a) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu 3,07 b) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliği 2,80 c) Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliği 2,95 d) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği 2,98 e) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterliği 3,00 f) Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliği 2,69 g) Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliği 2,88 h) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliği 3,00 i) Eğitimöğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliği 3,02 j) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki 3,01 ilişkinin yeterliği k) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili 3,00 araç ortam ve mekanizmaların yeterliği l) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla 2,90 (endüstri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları vb) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliği m) Yaşam boyu eğitim faaliyetlerinin yeterliği 2,84 n) Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliği 2,84 o) Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin yeterliği 3,06 p) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma fayda olarak (ekonomik, itibar vb) 2,96 dönmesindeki yeterlilik r) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb) 3,03 dönmesindeki yeterlilik *1:beklenen düzeyin çok altı,2:beklenen düzeyin altı, 3:beklenen düzey, 4:beklenen düzeyin üstü, 5:beklenen düzeyin çok üstü 5.6 İdari ve Destek Süreçleri Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin idari ve destek süreçleri değerlendirme konularındaki yeterlilikler, Tablo de sunulmuştur. İdari ve destek süreçleri konularına 25

28 ilişkin değerlendirmeler incelendiğinde, öğrenci işleri ile ilgili akademik hizmetlerin yeterliği (3,02) beklenen düzeyde, diğer konulara ilişkin yeterliliklerin ise beklenen düzeye yakın olduğu görülmektedir. Öğrenci kariyer planlama hizmetlerinin yeterliği (2,41) ise beklenen düzeyin altında çıkmıştır. Tablo İdari ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi İDARİ VE DESTEK SÜREÇLERİ DEĞERLENDİRME KONULARI Değer* a) Personel işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliği 2,86 b) İdari (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işler ile ilgili hizmetlerin yeterliği 2,86 c) Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliği 2,86 d) Öğrenci işleri ile ilgili akademik hizmetlerin yeterliği 3,02 e) Kütüphane ve dokümantasyon işleri ilgili hizmetlerin yeterliği 2,99 f) Yapı ve çevre işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliği 2,70 g) Teknik destek hizmetleri ile ilgili hizmetlerin yeterliği 2,61 h) Öğrenci bilim, kültür ve sanat topluluklarının yeterliği 2,82 i) Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliği 2,64 j) Öğrenci kariyer planlama hizmetlerinin yeterliği 2,41 k) Staj destek hizmetlerinin yeterliği 2,81 l) Öğrenci konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliği 2,75 *1:beklenen düzeyin çok altı,2:beklenen düzeyin altı, 3:beklenen düzey, 4:beklenen düzeyin üstü, 5:beklenen düzeyin çok üstü 5.7 Yönetsel (Yapısal) Özellikler Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin yönetsel özelliklerinin yapısal olanları ile ilgili konulardaki yeterlilikler Tablo de sunulmuştur. Yönetsel özelliklerin yapısal değerlendirilmesi incelendiğinde, görev yetkilerinin yeterliği (3,03) ile stratejilerin varlığı ve yeterliğinin (3,08) beklenen düzeyde, diğer konulardaki yeterliklerin ise beklenen düzeye yakın olduğu görülmektedir. 26

29 Tablo Yönetsel (yapısal) özelliklerin değerlendirilmesi YÖNETSEL (Yapısal) ÖZELLİK DEĞERLENDİRME KONULARI Değer* a) Organizasyonel yapının yeterliği 2,87 b) Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı 2,72 c) Görev yetkilerinin yeterliği 3,03 d) Stratejilerin varlığı ve yeterliği 3,08 e) Karar verme süreçlerinin yeterliği 2,93 f) İş süreçleri (akademik ve idari) yeterliği 2,98 g) Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliği 2,86 h) Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliği 2,84 i) Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliği 2,89 j) İnsan kaynakları süreçlerinin yeterliği 2,84 k) Finans kaynakları süreçlerinin yeterliği 2,80 l) Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliği 2,81 *1:beklenen düzeyin çok altı,2:beklenen düzeyin altı, 3:beklenen düzey, 4:beklenen düzeyin üstü, 5:beklenen düzeyin çok üstü 5.8 Yönetsel (Davranışsal) Özellikler Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin yönetsel özelliklerinin davranışsal olanları ile ilgili konulardaki yeterlilikler Tablo de sunulmuştur. Yönetsel özelliklerin davranışsal olanları ile ilgili konulara ilişkin değerlendirmeler incelendiğinde tüm sonuçların beklenen düzeyde olduğu görülmektedir. Tablo Yönetsel (davranışsal) özelliklerin değerlendirilmesi YÖNETSEL (Davranışsal) ÖZELLİK DEĞERLENDİRME Değer* KONULARI a) Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterlilik 3,19 b) Akademik personelin memnuniyetinin yeterliği 3,08 c) İdari personelin memnuniyetinin yeterliği 3,04 d) Öğrenci memnuniyetinin yeterliği 3,06 e) Liderlik yaklaşımlarının yeterliği 3,22 f) Yönetici yaklaşımlarının (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan ilişkileri, 3,33 yetki paylaşımı vb.) yeterliği g) Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliği 3,20 27

30 h) İdari personelin özelliklerinin yeterliği 3,03 i) Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamının yeterliği 3,10 j) İş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliği 3,04 *1:beklenen düzeyin çok altı,2:beklenen düzeyin altı, 3:beklenen düzey, 4:beklenen düzeyin üstü, 5:beklenen düzeyin çok üstü 5.9 Çıktılar/Sonuçlar Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin yukarıda yapılan incelemeler ışığında çıktıların değerlendirilmesi Tablo de verilmiştir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin idari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliği (2,55), araştırma ve geliştirme ile ilgili sonuçların yeterliği (2,60), toplum ile ilgili sonuçların yeterliği (2,73) beklenen düzeyin altında kalırken; bu konuların dışında kalan diğer hususlar ise beklenen düzeyde gerçekleşmiştir. Tablo Çıktıların değerlendirilmesi ÇIKTI DEĞERLENDİRME KONULARI Değer* 1. Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmelerin yeterliği 3,18 2. Eğitim öğretim ile ilgili çıktıların yeterliği 3,13 3. Araştırma ve geliştirme ile ilgili sonuçların yeterliği 2,60 4. Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliği 3,00 5. Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliği 3,00 6. İdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliği 2,55 7. Toplum ile ilgili sonuçların yeterliği 2,73 *1:beklenen düzeyin çok altı,2:beklenen düzeyin altı, 3:beklenen düzey, 4:beklenen düzeyin üstü, 5:beklenen düzeyin çok üstü 5.10 Yükseköğretim misyonunu başarma performansı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin yükseköğretim misyonunu başarma performansı, tüm birimler tarafından değerlendirilmiş, Tablo de de gösterildiği üzere genel olarak beklenen düzeyde olduğu görülmektedir. 28

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI KASIM 2010 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. 3 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI. 4 PUANLAMA. 4 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 5 1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)..

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 4 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek. 1 MİSYONUMUZ Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ARAŞTIRMASI Sayın Öğretim Elemanı, Bilindiği üzere Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü BOLOGNA SÜRECİ: AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM REFORMU Süreç: Bologna Deklarasyonu, 1999 (29 ülke)

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2006

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2006 ANKARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2006 Şubat 2007 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 2 1. GİRİŞ 3 2. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 4 3. KURUMUN NORM VE DEĞERLERİ 6 4. STRATEJİK HEDEFLER

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ 3 SUNUŞ 4 AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU 5 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 6 1.1 ÖZDEĞERLENDİRME

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU GÜADEK 2010 GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Rıza AYHAN Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK Prof. Dr.

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği dir. Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

T.C. Muğla Üniversitesi

T.C. Muğla Üniversitesi T.C. Muğla Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu MU ADKG Rapor no. 2006/01 Sürüm: 2006/1.5 Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Ekim 2006 Referans KD. R.1. Muğla Üniversitesi (2006)

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 1 2. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 2 a. Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 b. Akademik personel niteliğinde beklenen düzey...

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: KALİTELİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI HEDEF 1.1. Fiziki altyapının ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi HEDEF 1.2. Kurumsal

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar,

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ EĞİTİM AMAÇLARINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER BİR ÜST KOMİSYONA EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE İLETİLİR Eğitim Amaçları Güncelleme Bölüm / Program Kalite

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar,

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ADEK 2011 RAPORU

AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ADEK 2011 RAPORU TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ADEK 2011 RAPORU İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Kurum Hakkında Genel Bilgiler... 2 Kurumun Norm ve Değerleri 6 Özdeğerlendirme Girdiler(Kaynaklar

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011-2012 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 2 ÖZDEĞERLENDİRME KAPSAMI... 9 2.1 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 9 2.1.1 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey...10

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsım MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde danışma

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 A.Güçlü Olduğumuz Alanlar... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 6.6.17 Personel ve Öğrenci iyet Anketleri Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa iyet Anketi Sonuçları 1-7 Akademik Personel iyet Anketi

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi STRATEJİK PLANI

İstanbul Bilgi Üniversitesi STRATEJİK PLANI İstanbul Bilgi Üniversitesi 2017-2020 STRATEJİK PLANI Mayıs 2017 İstanbul Bilgi Üniversitesi 2017-2020 STRATEJİK PLANI Üniversitemizde 2014 yılında, iç ve dış paydaşların katılımı ile stratejik planlama

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 2 ÖZDEĞERLENDİRME KAPSAMI... 9 2.1 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 9 2.1.1 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey...

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYONUMU... 3 VİZYONUMUZ, GÖREVLERİMİZ... 4 HİYERARŞİK

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU SİNOP ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKULUMUZ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı (7. Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... V GRAFİK LİSTESİ... V GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 A. Güçlü Olduğumuz Alanlar... 2 Bilgi Teknolojileri

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi Sürüm: 1.0-13.09.2013 Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan akademik personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, MYO Açılması Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılması Bölüm, Anabilim Dalı, Bilim Dalı ve Program

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Temmuz 2009 1 İçindekiler Listesi: 1. Kapak 1 2. İçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri 2 3. Sunuş

Detaylı

2008 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Eğitim Fakültesi

2008 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Eğitim Fakültesi 2008 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İçindekiler 1. GİRİŞ... 2 2. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 3 a) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 3 b) Akademik personel

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... V GRAFİK LİSTESİ... V GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 A.Güçlü Olduğumuz Alanlar... 2 Bilgi Teknolojileri

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 GYE 0 00 00 00 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 30 2 GYE 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 GYE 0 05 00 00 KURULLAR B 30 2 GYE

Detaylı