_ 0,021 EXCHANGE GUiDE WiRE TEKNiK ŞARTNAMESİ - Sb. i. Guidwire inch kalınlığında olmalı ve boyu 260 cm olmalıdır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "_ 0,021 EXCHANGE GUiDE WiRE TEKNiK ŞARTNAMESİ - Sb. i. Guidwire 0.032 inch kalınlığında olmalı ve boyu 260 cm olmalıdır."

Transkript

1 _ 0,021 EXCHANGE GUiDE WiRE TEKNiK ŞARTNAMESİ - Sb i. Guidwire inch kalınlığında olmalı ve boyu 260 cm olmalıdır. 2. Guidwire ucu atravmatik yapıda ve yuvarlak olmalıdır. 3. Guidwire'lar i: i torque özelliğine sahip olmalıdır. 4. Guidwire uç kısmı 'J' şeklinde olmalıdır. 5. Guidwire tamamen PTFE teflon kaplı olmalıdır. 6. Malzemeler en az i yıl miadlı olmalıdır. 7. Malzemenin VBB ürün lot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur. 8. İhalenin uhdesinde kaldığı fırma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme _ 0,025 EXCHANGE GUiDE WİRE TEKNiK ŞARTNAMESi - 5;r i. Guidwire 0.025inch kalınlığında olmalı ve boyu 260 cm olmalıdır. 2. Guidwire ucu atravmatik yapıda ve yuvarlak olmalıdır. 3. Guidwire'lar 1:1 torque özelliğine sahip olmalıdır. 4. Guidwire uç kısmı 'J' şeklinde olmalıdır. 5. Guidwire tamamen PTFE teflon kaplı olmalıdır. 6. Malzemeler en az 1 yıl miadlı olmalıdır. 7. Malzemenin UBB ürün lot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur. 8. İhalenin uhdesinde kaldığı fırma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme <-0,030 EXCHANGE GUİDE WİRE TEKNİK ŞARTNAMESİ - ')~ i. Guidwire inch kalınlığında olmalı ve boyu 260 cm olmalıdır. 2. Guidwire ucu atravmatik yapıda ve yuvarlak olmalıdır. 3. Guidwire'lar I: 1 torque özelliğine sahip olmalıdır. 4. Guidwire uç kısmı '1' şeklinde olmalıdır. 5. Guidwire tamamen PTFE teflon kaplı olmalıdır. 6. Malzemeler en az 1 yıl miadlı olmalıdır. 7. Malzemenin UBB ürün lot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur. 8. İhalenin uhdesinde kaldığı fırma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme EXCHANGE GUiDE WİRE TEKNİK ŞARTNAMESİ - S~ i. Guidwire inch kalınlığında olmalı ve boyu 260 cm olmalıdır. 2. Guidwire ucu atravmatik yapıda ve yuvarlak olmalıdır. 3. Guidwire'lar i: i torque özelliğine sahip olmalıdır. 4. Guidwire uç kısmı 'J' şeklinde olmalıdır. 5. Guidwire tamamen PTFE teflon kaplı olmalıdır. 6. Malzemeler en az i yıl miadlı olmalıdır. 7. Malzemenin UBB ürün lot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur. 8. İhalenin uhdesinde kaldığı fırma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi Prof.Dr.Şenol CO li as. Uzmanı Pe~i'ltıık Kardıyolog 1) 010. Noti90b Drp.Tes.No

2 0.035 EXCHANGE GUİDE WİRE TEKNİK ŞARTNAMESİ -60 i. Exchange Guidwire 0.03S inch kalınlığında olmalı ve boyu 260 cm olmalıdır. 2.Exchange Guidwire ucu atravmatik yapıda ve yuvarlak olmalıdır. 3.Exchange Guidwire'lar 1:1 torque özelliğine sahip olmalıdır. 4.Exchange guidwire uç kısmı J şeklinde olmalıdır. S.Exchange Guidwire tamamen PTFE tetlon kaplı olmalıdır. 6.Malzemeler en az 1 yıl miadlı olmalıdır. 7. Malzemenin UBB ürün lot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur. 8. İhalenin uhdesinde kaldığı fırma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme

3 -oi ASO OCLÜOER ALETi TEKNiK ŞARTNAMESi i. Sekundum tip ASD'nin transkateter yaklaşım yöntemi ile kapatılması için nitinolden imal edilmiş self expandable çiftli disk şeklinde olmalıdır. 2. iki disk, kapatılacak ASD'nin ölçüsüne uygun aynı malzemeden mamül bir parça ile birleştirilmiş olmalıdır. 3. Trombojeniteyi hızlandırarak kapanma kabiliyetini arttırmak için bütün aletin içi polyester fiber ile doldurulmuş olmalıdır. 4. Sol atrium içinde açılırken, uç formunu görmek, komplikasyonları önlemek ve rahat pozisyonlandırma jçin oklüderin uç kısmında marker bulunmalıdır. 5. Gerilmiş çapı 4mm ile 40mm. arasındaki sekundum tip ASD'lerin kapatılması için birebir uygun ölçüleri olmalıdır. 6. Hassas bir kapatma işlemi ve uzun dönemde erozyonu önlemek için 4 mm ile 20 mm arasındaki sekundum tip ASD'ler için alet ölçüleri birer mm, 20 mm ile 40 mm arasındaki ASD'ler için ise ikişer mm aralıklarla artmalıdır. 7. Çok küçük çocuklara bile rahatlıkla müdahele edebilmek için oklüderin yüklenmiş profili düşük olmalıdır. İnce çaplı taşıma sistemi ile kullanılan oklüderler tercih edilecektir mm ila 10 mm arasındaki oklüderler; 6F, II mm ila 17 mm arasındaki oklüderler; 7F, 18 mm ila 20 mm arasındaki oklüderler 8F, 22mm ve 24 mm oklüderler; 9F, 26 mm ila 30 mm arasındaki oklüderler iof ve 32 mm ile üzerindeki ölçüler, en fazla 12F ölçüsündeki taşıma sistemleri ile gönderilebilmeilidir. 9. Kullanımı kolay ve kapatma hızı yüksek olmalıdır. io. Oklüder bırakılmadan önce pozisyonlandırma veya değişim amacı ile geri alınabilmelidir. i i. Multi-fenestre sekundum ASD'ler için, aletin i8 mm, 25 mm, 30 mm. ve 35 mm. çapında cribriform modeli olmalı ve işlem esnasında gerekli olduğu takdirde değişim yapılabilmelidir. i2. Uygulama esnasında sadece bir taşıma sistemi yardımı ile kapatılacak bölgeye kolaylıkla gönderilebilmeli, herhangibir yardımcı ataşmana gerek duyulmamalıdır. i3. Teklif edilen malzemenin, tam oklüzyon oranının yüksek, rezidü şant oranının düşük olduğu, uluslararası kabul görmüş merkezlerde yapılan ve yayınlanan klinik çalışmalar ile kanıtlanmalıdır. Ayrıca en az 5 yıllık izlem sonuçlarına ilişkin olarak yayınlanan klinik çalışmalar, değerlendirme için verilmelidir. i4.teklif veren fırmalar,zaman içinde kullanımla kullanıcı kliniğin elinde kalan miyadı uygun ölçüdeki oklüderleri, talebe göre uygun ölçüdeki oklüderler ile değiştireceklerdir. 15. İstenilen oklüder ölçüleri.testimat sırasında kullanıcı bölümün talebine göre yapılacaktır.uygulama sırasında firma yetkilisi, tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunacak ve yapılan ölçüm e uygun ölçüdeki oklüderi temin ederek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır. 16. Teklifedilen malzemeler, CE ve tercihan FDA uluslarası kalite belgelerine sahip olmalıdır. ı7. Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. i8. Ambalaj lar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. i9. Malzemenin UBB ürün kot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur. 20. İhalenin uhdesinde kaldığı fırma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme Prof Çocuk

4 ASD OKLÜDER ALETi için TORQVUE TAŞıMA SiSTEMi TEKNiK ŞARTNAMESi - b2. i. Satınalınacak ASO Oklüderine uygun ve işlem sırasında herhangibir yardımcı malzeme gerektirmeyecek komple bir sistem olmaldır. 2.Taşıma sisteminin içinde; - Oklüderi defekt bölgesine ilerletecek 45 derecelik uç açısı olan uzun kılıfve dilatörü, - Oklüderi bağlama (vidalama), gönderme ve serbestleştirme fonksiyonu gören taşıma teli, - Oklüderi içine alma ve uzun kılıfa yükleme fonksiyonu gören yükleyici (loader) - Y-Konnektör, tek yönlü musluk ve basınca dayanıklı uzatma seti bulunmalıdır. 3. Kullanılacak oklüder çapına gore; 5Fr ile 12 Fr. arasında değişik ölçüleri olmalıdır. Uygulama sırasında fırma yetkilisi, bütün ölçüler ile işlem esnasında hazır bulunacak ve kullanılacak oklüdere göre uygun ölçüdeki taşıma sistemini temin ederek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır. 4. Taşıma sisteminin kılıfı ve dilatörü, poliürethan malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Kılıf anti-kinking özelliğe sahip olmalıdır. 5. Torque(döndürme) kontrolü, gönderme sırasında oklüdere gereken desteği verme ve manevra yapma kolaylığı açısından taşıma sisteminin kılıfının ucu hariç tüm gövdesi örgülü çelik telle beslenmiş olmalıdır. 6. Damar yüzeyine zarar vermemesi uzun kılıfın ucu atravmatik ve soft tip özellikte olmalıdır. Kolay pozisyonlandırma için uç kısmında radyopak marker bulunmalıdır. 7. Oklüderin kolay ilerletilebilmesi için uzun kılıfın iç yüzeyi teflon kaplı olmalıdır. 8. Taşıma telinin proximal ucunda gerektiğinde kılıf değişimi (exchange) için vidalı uzatma sistemi olmalı 9. Oklüder içinde iken ve uzun kı lıfa yükleme yapılırken sistemde hava olup olmadığını anlamak için yükleyici(loader) içinin görünmesine olanak tanıyacak kadar şeffaf olmalıdır. ıo. Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. ll. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile enaz bir yıl miadlı olmalıdır. 12. Malzemenin UBB ürün kot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur. i3. ihalenin uhdesinde kaldığı fırma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme

5 ÖLÇÜM (SiZiNG) BALON KATETERi TEKNiK ŞARTNAMESi - b 1 ı. Transkateter yöntemi ile septal oklüderle kapatılacak kardiyovasküler defektierin hassas ölçümü amacı ile dizayn edilmiş olmalıdır. 2. Yüksek esneme kabiliyeti olan yumuşak balon materyalinden imal edilmiş olmalıdır. 3. Kateter çapı 7F ve kullanılabilir uzunluğu 70 cm olmalıdır. 4. Kullanıcı isteğine gore; balon çapı 24 mm ve 34 mm. olarak seçilebilmelidir. 24 mm 'lik balon boyu 4.5 cm ve 34 mm'lik balon boyu 5.0 cm'den kısa olmamalıdır. 5. Angiografık ölçümlerde, referans için balonun içinde ı5 mm. ve DA mm. aralıklı toplam 3 adet marker bulunmalıdır. 6. Balon kateter 0.035" kılavuz tel ile kullanılmalıdır. 7. Geçiş kabiliyetini arttırmak için balon ucu, "short tip" yapıda olmalıdır. 8. İstenilerı balon ölçüleri,teslimat sırasında kullanıcı bölüm tarafından belirlenecektir. 9. Teklifveren fırmalar,zaman içinde kullanımla kullanıcı kliniğin elinde kalan miyadı uygun ölçüdeki balonları,talebe gore uygun ölçüdeki balonlarla değiştireceklerdir 10. Malzemeler,steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. ll. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. 12. Malzemenin UBB ürün kot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur. 13. İhalenin uhdesinde kaldığı fırma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme Istenen Ölçüler: 24 mm çapında Adet 34 mm çapında Adet

6 f SEPTAL OKLÜDER TAŞıMA SiSTEMi için KıLAVUZ TEL TEKNiK ŞARTNAMESi -~~ ı. Transkateter yaklaşım yöntemi ile kapatılacak kardiovasküler defektierde kullanılan oklüder aletlerinin taşıma sistemini taşımak ve destek vermek için kullanılacak kılavuz tel, extra süper-stiff ve fixed core özellikte,teflon kaplı ve özel muhafazası içinde olmalıdır. 2. Dış yüzeyi kayganlaştırıcı (hidrofilik) madde ile kaplanmış olmalıdır. 3. Ucu modifiye-i olmalı, 1 çapı 1.5 mm olmalıdır. 4. Distal ucunun 5 cm'lik kısımı floppy uçlu olmalıdır. 5. Çapı 0.035" ve uzunluğu 260 cm. olmalıdır. 6. Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 7. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile enaz bir yıl miadlı olmalıdır. 8. Malzemenin UBB ürün kat numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur. 9. İhalenin uhdesinde kaldığı firma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme 20

7 ; ATRiAL SEPTOSTOMY BALON KATETER TEKNiK ŞARTNAMESi -" 5_ I. Balon Kateter düşük profilli olmalı yeni doğanlarda bile septostomy işleminin kolaylıkla yapılmasını sağlamalıdır. 2. Kateterin ucu önceden şekillendirilmiş multipurpose yapıda olmalı (eğimli) böylelikle sol atrium'a kolaylıkla giriş sağlanmış olmalıdır.rahat bir manevra için kateterin uç kısmı flexible olmalıdır. 3. Kateter gövdesi, 5F kalınlığında,balon çapı 13.5 mm. civarında olmalıdır. 4. Kateter gövdesi polymeric materyalden mamül olmalı böylelikle iyi bir pushabilite ve yerleşim performansı sağlanmış olmalıdır. 5. Rahat bir çalışma için kateter gövdesi radiopaque olmalı'dır.emniyetli bir pozisyonlandırma için balon üzerinde fluoroskopi altında iyi görüntü veren bir marker bulunmalıdır. 6. Kateterin ucu açık olmalı,basınç alma veya O 2 saturasyon u ölçümlerine olanak tanırnal ıdır. 7. Balonlarla kulanılan introducer çapları çok büyük olmamalı ve kullanılan şafta göre bir büyük ölçüde introducer kullanımı yeterli olmalıdır. 8. Kateterin balonu non-cornpliant thermoplastic elastomerden mamul olmalı,şişirildiği zaman yeterli sertliğe erişerek septostomy işlemi sırasında esnememel idir. 9. Balonun şişme/inme süresi hızlı olmalıdır.balonun şişmesi için; 13.5 mm'lik balon için 2 cc ve 9.5 mm'lik balon için 1 cc.'lik volume vermek yeterli olmalıdır. i O. Balon Kateterin şaftı koaxial yapıda olmalı,dolayısı ile pushabilite ve steerabilitesi iyi olmalıdır. Uç kısmının gövdeye göre flexible olması sebebi ile balon kateteri n sürekli olarak merkezcil hareketi, optimal guidewire kontrolü,iyi bir trackabilite elde edilmiş olmalıdır. 11. Teklif edilen malzemeler, CE ve FDA uluslarası kalite belgelerine sahip olmalıdır. 12. Kateterler,steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 13. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. ( 21

8 KATETER BALON BERMAN 4F TEKNİK ŞARTNAMESİ - ~b 1. Kateter 4F çapında ve 50 cm boyunda olmalıdır. 2. Kateter SF introducer'la kullanılabilmelidir. 3. Balunun maksimum şişme kapasitesi 0.6 mi. olmalıdr. 4. Balonun şişik halde çapı 6-l/2mm olmalıdır " guidewire ile kullanılmalıdır. 6. Sıvı akış hızı 6cc/sec olmalıdır. 7. Yerleştirmede kolaylık yaratması için kateteri n her 10 cm'sinde işaret marker'ları bulunmalıdır. 8. Kateter kolay manipülasyon için Polyvinyl Chloride'den imal edilmiş olmalıdır. 9. Maksimum 600 psi basınca dayanıklrolmalıdır. ıo. Kateterier, steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ll. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. 12. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az2 yıl miadlı olmalıdır. 13. Malzemenin UBB ürün lot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur. 14. ihalenin uhdesinde kaldığı fırma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme

9 0,021 EXCHANGE HIDROFILlK GUIDE WİRE TEKNIK SARTNAMESI - b 1- ı. Guide Wire çekirdeğinde süper esnek özel Nikel-Titanyurn alaşımından yapılmış Radiopak Solid bir metal içermelidir. 2. Bu metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel poliüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır. 3. İyi torque kontrolüne sahip olmalıdır. 4. Guide Wire'ın en dışı hidrofilik bir malzeme ile kaplanmış olup, su ve kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde, biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır. 5. Guide Wire'ın ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır. 6. Merkezdeki süper esnek özel Nikel-Titanyurn (nitinol) alaşımlı metal, Guide Wire'ın ucuna yaklaşık 3cm kala bitmelidir. 7. Hidrofılik kaplama dolayısıyla, kateter, Guide Wire üzerinden kaydırıldığında çok kolay kaymasını sağlamalıdır. 8. Süper esnek Guide Wire bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini almalıdır. Bu özelliği ile Guide Wire kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır. 9. Guide Wire damar seçiciliği için 1: i tork kontrolü sağlamalıdır. 10. Guide Wire inch kalınlığında seçenekleri, 260 cm uzunluğunda ve ucu açılı olmalıdır. 1ı. Guide Wire'lar teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalıdır. 13. Teslim edilen malzemelerin, teslim tarihinden itibaren en az 18 ay rafömrü olmalıdır. 14. Malzemenin UBB ürün lot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur. 15. ihalenin uhdesinde kaldığı fırma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme -0,025 EXCHA GE HIDROFILlK GUIDE WİRE TEKNIK SART AMESı - ~ ı. Guide Wire çekirdeğinde süper esnek özel Nikel-Titanyurn alaşımından yapılmış Radiopak Solid bir metal içermelidir. 2. Bu metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel poliüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrı lmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır. 3. İyi torque kontrolüne sahip olmalıdır. 4. Guide Wire'ın en dışı hidrofılik bir malzeme ile kaplanmış olup, su ve kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde, biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır. 5. Guide Wire'ın ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır. 6. Merkezdeki süper esnek özel Nikel-Titarıyum (nitinol) alaşımlı metal, Guide Wire'ın ucuna yaklaşık 3cm kala bitmelidir. 7. Hidrofılik kaplama dolayısıyla, kateter, Guide Wire üzerinden kaydırıldığında çok kolay kaymasını sağlamalıdır. 8. Süper esnek Guide Wire bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini almalıdır. Bu özelliği ile Guide Wire kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır. 9. Guide Wire damar seçiciliği için 1: 1 tork kontrolü sağlamalıdır. LO.Guide Wire inch kalınlığında seçenekleri, 260 cm uzunluğunda ve ucu açılı olmalıdır. i ı. Guide Wire'lar teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalıdır. i3. Teslim edilen malzemelerin, teslim tarihinden itibaren en az 18 ay raf ömrü olmalıdır. 14. Malzemenin UBB ürün lot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur. i5. ihalenin uhdesinde kaldığı fırma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme

10 0,032 EXCHANGE HIDROFILIK GUIDE WİRE TEKNIK SARTNAMESI _ b ~ ı. Guide Wire çekirdeğinde süper esnek özel Nikel-Titanyum alaşımından yapılmış Radiopak Solid bir metal içermelidir. 2. Bu metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel poliüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır. 3. İyi torque kontrolüne sahip olmalıdır. 4. Guide Wire'ın en dışı hidrofılik bir malzeme ile kaplanmış olup, su ve kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde, biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır. 5. Guide Wire'ın ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır. 6. Merkezdeki süper esnek özel Nikel- Titanyum (nitinol) alaşımlı metal, Guide Wire'ın ucuna yaklaşık 3cm kala bitmelidir. 7. Hidrofılik kaplama dolayısıyla, kateter, Guide Wire üzerinden kaydırıldığında çok kolay kaymasını sağlamalıdır. 8. Süper esnek Guide Wire bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini almalıdır. Bu özelliği ile Guide Wire kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır. 9. Guide Wire damar seçiciliği için ı: 1 tork kontrolü sağlamalıdır. 10. Guide Wire inch kalınlığında seçenekleri, 260 cm uzunluğunda ve ucu açılı olmalıdır. 11. Guide Wire'lar teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalıdır. i3. Teslim edilen malzemelerin, teslim tarihinden itibaren en az 18 ay raf ömrü olmalıdır. i4. Malzemenin UBB ürün lot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur. i5. İhalenin uhdesinde kaldığı fırma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme 0,035 EXCHANGE HIDROFILIK GUIDE WİRE TEKNIK SARTNAMESI - ~ ı. Guide Wire çekirdeğinde süper esnek özel Nikel- Titanyum alaşımından yapılmış Radiopak Solid bir metal içermelidir. 2. Bu metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel poliüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır. 3. İyi torque kontrolüne sahip olmalıdır. 4. Guide Wire'ın en dışı hidrofılik bir malzeme ile kaplanmış olup, su ve kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde, biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır. 5. Guide Wire'ın ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır. 6. Merkezdeki süper esnek özel Nikel-Titanyum (nitinol) alaşımlı metal, Guide Wire'ın ucuna yaklaşık 3cm kala bitmelidir. 7. Hidrofilik kaplama dolayısıyla, kateter, Guide Wire üzerinden kaydırıldığında çok kolay kaymasını sağlamalıdır. 8. Süper esnek Guide Wire bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini almalıdır. Bu özelliği ile Guide Wire kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır. 9. Guide Wire damar seçiciliği için l:l tork kontrolü sağlamalıdır. 10. Guide Wire inch kalınlığında seçenekleri, 260 cm uzunluğunda ve ucu açılı olmalıdır. ll. Guide Wire'lar teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalıdır. 13. Teslim edilen malzemelerin, teslim tarihinden itibaren en az 18 ay raf ömrü olmalıdır. 14. Malzemenin UBB ürün lot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur. 15. ihalenin uhdesinde kaldığı fırma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme

11 SET MICROPUNCTURE TEKNIK SARTNAMESI - 1"-i 1. 0,018 pilatinyum ucu yumşak,sert şaftlı kılavuz tel ve 4F ve 5F dilatörden oluşan koaksiyal 0,018 teli rahat takip edebilecek dilatörün uç kısmı eksizyon yapmaksızın geçişe uygun bir sistem olmalıdır. 2. Bir mikro tek duvar ponksiyon iğnesi bulunmalı,pediatrik hastalar için 21 gauge 4cm,erişkin için 21 gauge 7cm boyutlarında olmalıdır. 3. Küçük dilatör çekildiğinde 4Fdilatörün içi 0,035inch ve 0,038 inch kılavuz tel kabul edilecek lümene sahip olmalıdır. 4. Özellikle skarlı,daha önce anjıyografı yapılmış arterlerden ve çocuk hastalarda ince damarlardan girilirken yüksek performans göstermelidir. 5. Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. 6. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. 7. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. 8. kılavuz tel platin uçlu paslanmaz çelik ya da nitinol olmalıdır. 9. 4F ya da 5F seçenekleri olmalıdır. 10. Dilatör l Ocm uzunluğunda olmalıdır. 11. İçeriğindeki her ürün ayrı olarak paketlenmiş olmalıdır., EXCHANGE GUIDE WIRE SUPER STIFF J CURVE TEKNİK ŞARTNAMESİ - ~2 1. Vasküler ve nonvasküler girişimsel işlemlerde, kullanılan malzemeye gereken ekstra desteği verecek şekilde özelolarak dizaynedilmiş olmalıdır. 2. Yüksek steerabilitesi ve trakabilitesi olmalı, gövdesi kullanılacak malzemeyi taşıyacak derecede sert olmalıdır. 3. Dış yüzeyi Teflon kaplı olmalıdır. 4. Dokuya zarar vermemesi için ucu fleksible olmalı, flexible uç uzunluğu 3,5 cm.'den uzun olmamalıdr. 5. Malzeme inch kalınlığında olmalıdır cm. uzunluğunda seçenekler sunulmalıdır. 7. Uç kısım J olmalıdır. 8. Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 9. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. 10. Ürünün gerekli durumlarda idarenin istediği değişik ebat ve boyutlarıyla değiştirilebilir olması gerekmektedir. ll. Malzemenin UBB ürün lot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur. 12. İhalenin uhdesinde kaldığı fırma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme! 25

12 EXCHANGE GUJDE WIRE SUPER STIFF J CURVE TEKNİK ŞARTNAMESi - T '3 i. Vasküler ve nonvasküler girişimsel işlemlerde, kullanılan malzemeye gereken ekstra desteği verecek şekilde özelolarak dizaynedilmiş olmalıdır. 2. Yüksek steerabilitesi ve trakabilitesi olmalı, gövdesi kullanılacak malzemeyi taşıyacak derecede sert olmalıdır. 3. Dış yüzeyi Teflon kaplı olmalıdır. 4. Dokuya zarar vermemesi için ucu fleksible olmalı, flexible uç uzunluğu 3,5 cm.'den uzun olmamalıdr. 5. Malzeme inch kalınlığında olmalıdır cm. uzunluğunda seçenekler sunulmalıdır. 7. Uç kısım J olmalıdır. 8. Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 9. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. ıo. Ürünün gerekli durumlarda idarenin istediği değişik ebat ve boyutlarıyla değiştirilebilir olması gerekmektedir. i i. Malzemenin UBB ürün lot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur. i2. ihalenin uhdesinde kaldığı fırma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme. KOBRA SF TEKNIK SART AMESI - '*L, I-Teklıf edılen malzeme Sağlık bakanlığınca yayınlanıp yürürlükte bulunan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği hükümlerine uygun olmalı ve teklif edilen malzemenin VBB sistemine kayıtlı olanların,kayıt belgelerini sunmalıdır.kayıt dışı olan malzemeler için "CE" belgesi ve işareti olmalıdır. 2-Kateter ucu radyo opasitesi yüksek olmalı iyi görüntü vermelidir. 3-Kateter ucu damar zedelenmesini azaltıcı özellikte özelolarak inceltilmiş uçlu (birite tip) ve soft olmalı,travmatik olmamalıdır. 4- ı: i torgue iletimi göstermeli,pushabilitesi yüksek olmalıdır. 5-Kateterin proksimal ucundaki hub üzerinde renkli kodlama tekniği kullanılmalı,french ölçüsü, kateter ile kullanılacak guide wire ölçüsü ve maksimum enjeksiyon basıncı yazılı olmalıdır. 6-Trombo-rezistanı azaltan özel pürüzsüz iç yüzeye sahip olmalıdır. 7-Kateterin basınç limiti ı200 psi olmalıdır. 8-Kateter gövdesi ince paslanmaz çelik teller ile örülmüş olmalıdır. 9-Kırılma rezistansı yüksek olmalıdır. io-kateter poliüretan malzemeden yapılmış olmalıdır. i I-Kateter 5F çapında high flow özelliğinde seçilebilmelidir. 12-0,035"guide wire ile çalışmayı mümkün kılacak iç lümen çapına sahip olmalıdır. 13-Kateterin ucu cobra şeklinde olmalıdır. 26

13 SAC JUDKİ S 5 F KATATER - -::r '5 1- Teklıf edılen malzeme Sağlık bakanlığınca yayınlanıp yürürlükte bulunan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği hükümlerine uygun olmalı ve teklif edilen malzemenin UBB sistemine kayıtlı olanların,kayıt belgelerini sunmalıdır.kayıt dışı olan malzemeler için "CE" belgesi ve işareti olmalıdır. 2-Kateter ucu radyo opasitesi yüksek olmalı iyi görüntü vermelidir. 3-Kateter ucu damar zedelenmesini azaltıcı özellikte özelolarak inceltilmiş uçlu(brite tip) ve safi olmalı,travmatik olmamalıdır. 4-1: i torgue iletimi göstermeli,pushabilitesi yüksek olmalıdır. 5- Kateterin proksimal ucundaki hub üzerinde renkli kodlama tekniği kullanılmalı,french ölçüsü,kateter ile kullanılacak guide wire ölçüsü ve maksimum enjeksiyon basıncı yazılı olmalıdır. 6- Trombo-rezistanı azaltan özel pürüzsüz iç yüzeye sahip olmalıdır. 7- Kateterin basınç limiti 1200 psi olmalıdır. 8- Kateter gövdesi ince paslanmaz çelik teller ile örülmüş olmalıdır. 9-Kırılma rezistansı yüksek olmalıdır. 10- Kateter poliüretan malzemeden yapılmış olmalıdır. 11- Kateter SF çapında high flow özelliğinde seçilebilmelidir. 12-0,03S"guide wire ile çalışmayı mümkün kılacak iç lümen çapına sahip olmalıdır. 13-Kateterin ucu sağ koroner artere oturacak şekilde olmalıdır. 14-Malzemeler en az l(bir) yıl miadlı olmalıdır. IS-CE,TSE vb belgelere sahip olmalıdır. 16-İIgili bölümden uygunluk yazısı almalıdır. 27

14 5 F VERTEBRAL DİACNOSTİK KATETER TEKNİK ŞARTNAMESi _ % i-kateter ucu radyoopasitesi yüksek olmalı, iyi görüntü vermeli. 2-Kateter ucu damar zedelenmesini azaltıcı özellikte özelolarak inceltilmiş uçlu (brite tip) olmalı, safi anti-travmatik olmalı. 3-1: i Torque iletimi göstermelidir. Pushabilitesi yüksek olmalıdır. 4-Kateterin proksimal ucundaki hub üzerinde renkli kodlama tekniği kullanılmalı French ölçüsü, kateter ile kullanılacak Guidewire'ın ölçüsü ve maksimum enjeksiyon basıncı yazılı olmalıdır. 5- Trombo-rezistansı azaltan özel pürüzsüz iç yüzeye sahip olmalıdır. 6-Kateterin basınç limiti 1200 psi olmalıdır. 7- Akış dinamiği iyi olmalıdır. 8-Kateter gövdesi ince, paslanmaz çelik teller ile örülmüş olmalıdır. 9-Kırılma rezistansı yüksek olmalıdır. io-kateter DUCOR Polyurethan malzemeden yapılmış olmalıdır. i I-Kateter 5 F çapında, high flow özelliğinde seçilebilmelidir " Guide wire ile çalışmayı mümkün kılacak iç lümen çapına haiz olmalıdır. 13-Kateter Uç eğimi 45 derece açılı ve vertebral özellkde olmalıdır i4-malzemeler en az 1 yıl miadlı olmalıdır. 15. Malzemenin VEB ürün lot numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur. 16. İhalenin uhdesinde kaldığı fırma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme birimine elden teslim edecektir. Firma malzeme kullanıldığını teyit etmeden fatura kesmeyecektir

DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ - 3 S

DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ - 3 S DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ - 3 S 1. Ürün 1.5 tesla MR ile uyumlu olmalıdır. 2. Helezon çapları 3-8 mm arasında olmalıdır. 3. Dacron fiber kaplı olmalıdır. 4. Kısa sürede deliği kapatmalıdır. 5.

Detaylı

DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ 9 ~ MP CATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ ~. SİSTEM TEKNİK ŞARTNAMESİ

DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ 9 ~ MP CATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ ~. SİSTEM TEKNİK ŞARTNAMESİ DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ 9 ~ 1. Ürün 1.5 tesla MR ile uyumlu olmalıdır. 2. Helezon çapları 3-8 mm arasında olmalıdır. 3. Dacron fiber kaplı olmalıdır. 4. Kısa sürede deliği kapatmalıdır. 5. Teklifedilen

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 13/05/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20163478 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/05/2016 TARİHİ,

Detaylı

150 MM. UZUNLU(;UNDA, 10 MM AKTİF UÇLU DÜZ VE KESKİN UÇLU RF KANÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

150 MM. UZUNLU(;UNDA, 10 MM AKTİF UÇLU DÜZ VE KESKİN UÇLU RF KANÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 3. 150 MM. UZUNLU(;UNDA, 10 MM AKTİF UÇLU DÜZ VE KESKİN UÇLU RF KANÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. RF kanüller, steril ambalajlarda olmalıdır. 2. Her ambalaj üzerinde marka,kod,lot,ster. tarihi,miat olmalı, bu

Detaylı

SUT KO DU. T.Ü. M alzem e Kodu

SUT KO DU. T.Ü. M alzem e Kodu T.Ü. M alzem e Kodu K R 1083 K C T 0 0 0 0 1 4 REKANALİZASYON AMAÇLI 0.014 STEERABLE GUIDEWIRE 1. Guidewire vascüler girişimsel işlemlerde kullanılan malzemeye gereken extra desteği verecek şekilde özel

Detaylı

KAROTIS EMBOLİ TUTUCU FİLTRE SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAROTIS EMBOLİ TUTUCU FİLTRE SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KODU 2013 KAROTIS07 KAROTIS EMBOLİ TUTUCU FİLTRE SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Emboli Tutucu Filtre Seti Karotis arterlerde rastlanan tıkanıklıkların balon ve/veya stent ile yapılan tedavilerinde, lezyonlardan

Detaylı

KA TE TE R, A N JİY O G R A F İ, H İD R O F İLİK Y U M U Ş A K UÇLU (S İM M O N S, EM BO LI KO RUYUCU SİSTEM, GEÇİCİ, BALONLU / AKIM ÇEVİRİCİLİ

KA TE TE R, A N JİY O G R A F İ, H İD R O F İLİK Y U M U Ş A K UÇLU (S İM M O N S, EM BO LI KO RUYUCU SİSTEM, GEÇİCİ, BALONLU / AKIM ÇEVİRİCİLİ KR1083 K C T000014 SER T VE İNCELEN UÇLU HİD R O FİLİK REKANALİZASYO N KILAVU Z TELİ KR1 106 KAROTIS 12 KR2012 KAROTIS 14 KR1099 KAROTIS 15 KA TE TE R, A N JİY O G R A F İ, H İD R O F İLİK Y U M U Ş A

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 21/06/16 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 164428 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/06/16 TARİHİ, SAAT

Detaylı

ı. Abse ve vücut sıvılarının hızlı drenajına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış, bir

ı. Abse ve vücut sıvılarının hızlı drenajına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış, bir TeD Trokar Kateter (Abse) Drenaj Seti Teknik Şartnamesi ı. Abse ve vücut sıvılarının hızlı drenajına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış, bir kateter, gövde için bir metal sertleştirici ve bir delici

Detaylı

8 French KAROTİS Guiding Kateter Teknik Sartnamesi

8 French KAROTİS Guiding Kateter Teknik Sartnamesi KR1142 T.ü. Malzeme Kodu KAROTIS23 8 French KAROTİS Guiding Kateter Teknik Sartnamesi 1. Braided (Örgü) yapıda 2. Damar ağzına oturmasını sağlayan yumuşak primer segment ve destek stabilitesini sağlayan

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 25/02/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171306 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 03/03/2017 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 21/02/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171164 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/02/2017 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0/06/015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 015357 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/06/015 TARİHİ, SAAT

Detaylı

ERCP KATETER Guide wire ile uyumlu olmalıdır. 2-Distal uç incelen yapıda tapared. 3-Katater uzunluğu en az 210 cm olmalıdır.

ERCP KATETER Guide wire ile uyumlu olmalıdır. 2-Distal uç incelen yapıda tapared. 3-Katater uzunluğu en az 210 cm olmalıdır. ERCP KATETER 1-0.035 Guide wire ile uyumlu olmalıdır. 2-Distal uç incelen yapıda tapared olmalıdır. 3-Katater uzunluğu en az 210 cm olmalıdır. 4-Distal uçta en az üç adet marker işareti bulunmalıdır. 5-Kateter

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 30/03/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20162270 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 06/04/2016 TARİHİ,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 2015 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARD. KLİNİKLERİ 17 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ

TEKNİK ŞARTNAME 2015 YILI KARDİYOLOJİ VE PEDİATRİK KARD. KLİNİKLERİ 17 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ 1 2 150198 GUIDE WIRE J 0.032 145150 CM FİXED CORE TEFLON KAPLI ASD OKLÜDER ALETİ 1. Tek tek steril orijinal ambalajda paketlenmiş dispozable üzerinde son kullanma tarihi sterlizasyon tipi ve özelliği

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/10/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20166798 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 20/10/2016 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 11/12/2013 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 201334 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 13/12/2013 TARİHİ, SAAT 12:00 'E/A KADAR

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst İHTİYAÇ TALEP FORMU Sayfa No : 1

Detaylı

DUODENOSKOP. uç KEPi ŞARTNAMESi. l.olmypus TJF-240 serisine uyumlu olmalıdır.

DUODENOSKOP. uç KEPi ŞARTNAMESi. l.olmypus TJF-240 serisine uyumlu olmalıdır. \6 DUODENOSKOP uç KEPi ŞARTNAMESi l.olmypus TJF-240 serisine uyumlu olmalıdır., SENSTAKEN BLAKEMORE TÜPÜ L.En az üç lümenli olmalıdır. 2 Özefagus balonu basınç ölçümlerine uygun olmalıdır. 3.Tekli disposable

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 27/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016670 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 02/02/2016 TARİHİ,

Detaylı

EXTERNAL NAZAL SPLİNT SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ

EXTERNAL NAZAL SPLİNT SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ EXTERNAL NAZAL SPLİNT 15-28 SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ 1-Uygulaması kolay ve hızlı 2-Ürün köpük silikon üzerinde ince /hafif alüminyum tabaka halinde bulunmalıdır. 3-Ürünün üzerindeki alüminyum parça sayesinde

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 22/03/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20162086 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 29/03/2016 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/06/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20173923 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 09/06/2017 TARİHİ,

Detaylı

EndovaskülerAbdominal Aort Anevrizması (EVAR)seti malzemlerinin özellikleri aşağıdakigibi olacaktır.

EndovaskülerAbdominal Aort Anevrizması (EVAR)seti malzemlerinin özellikleri aşağıdakigibi olacaktır. ENDOVASKÜLER AORTİK STENT GREFT (EVAR) UYGULAMASI MALZEME SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EndovaskülerAbdominal Aort Anevrizması (EVAR)seti malzemlerinin özellikleri aşağıdakigibi olacaktır. YENİDEN POZİSYON VERİLEBİLİR

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 28/04/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20172855 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 02/05/2017 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/11/13 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 139064 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 08/11/13 TARİHİ, SAAT

Detaylı

İLAÇ YÜKLENMİŞ/SALINIMLI ANJİOPLASTİ BALONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

İLAÇ YÜKLENMİŞ/SALINIMLI ANJİOPLASTİ BALONU TEKNİK ŞARTNAMESİ M İLAÇ YÜKLENMİŞ/SALINIMLI ANJİOPLASTİ BALONU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ilaç salgılayan balon, arter lezyonlarının tedavisinde ve buna bağlı kritik bacak iskemileri,diyabetik ayak sendromlarının kalıcı ve başarılı

Detaylı

7F EBU 3,5 GUİDİNG KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

7F EBU 3,5 GUİDİNG KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ orm X> SUT KODU T.ü. MalzemeKodu KG7FEBU35 7F EBU 3,5 GUİDİNG KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Kateter sol koroner lezyonlar için ekstra destek sağlayan bir uç yapısına sahip 2. Eğriliği 3,5 cm 3. Damar ağzına

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 22/03/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171977 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 31/03/2017 TARİHİ,

Detaylı

2010 YILI RADYOLOJİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ. İhale sıra no: 1 KATATER HEMODİYALİZ GEÇİCİ ERİŞKİN (GEÇICI HEMODIYALIZ KATATERI 12F 15-20 CM)

2010 YILI RADYOLOJİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ. İhale sıra no: 1 KATATER HEMODİYALİZ GEÇİCİ ERİŞKİN (GEÇICI HEMODIYALIZ KATATERI 12F 15-20 CM) 2010 YILI RADYOLOJİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ İhale sıra no: 1 KATATER HEMODİYALİZ GEÇİCİ ERİŞKİN (GEÇICI HEMODIYALIZ KATATERI 12F 15-20 CM) İSTENEN TEKNİK ÖZELLİKLER Hemodiyaliz tedavisi için kısa

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 30/11/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20167727 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/12/2016 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 16/02/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171075 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 22/02/2017 TARİHİ,

Detaylı

BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKıMı (BİKARBONAT A,VE BİKARBONAT B) TEKNİK ŞARTNAMESİ. BİKARBONATLI DİYALİZ SOLÜSYONLARı TEKNİK ÖZELLİKLERİ

BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKıMı (BİKARBONAT A,VE BİKARBONAT B) TEKNİK ŞARTNAMESİ. BİKARBONATLI DİYALİZ SOLÜSYONLARı TEKNİK ÖZELLİKLERİ BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKıMı (BİKARBONAT A,VE BİKARBONAT B) TEKNİK ŞARTNAMESİ Bir takım Bikarbonatlı Hemodiyaliz Solüsyon Takımı: Bikarbonat A:6- io litrelik Asidik bikarbonat solüsyonu ve

Detaylı

RADYOLOJİ MALZEMELERİ

RADYOLOJİ MALZEMELERİ RADYOLOJİ MALZEMELERİ 585- PERİFERİK CUTTING (BIÇAKLI) BALON KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Bıçaklı balonlar özel olarak yapılmış 3 veya 4 mikrobıçaklı balon kateterlerdir.monorail veya coaxial sistem olmalı,

Detaylı

0.014 OTW PERİPFERAL ANJİYOPLASTİ BALONLU KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

0.014 OTW PERİPFERAL ANJİYOPLASTİ BALONLU KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 0.014 OTW PERİPFERAL ANJİYOPLASTİ BALONLU KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. OTW (Over The Wire) yapısında 1.2. 0.018" inç ve altı kalınlıklarında ki kılavuz teller ile uyumlu çalışacak lümene sahip 1.3.

Detaylı

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayı : B.30..GÜN.0.H1-73/ Konu : ĐLGĐLĐ FĐRMALARA : KONU : DOĞRUDAN TEMĐN Đlan No : 1 Tarih: 1/07/01 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/03/201 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 201192 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 23/03/201 TARİHİ, SAAT

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 18/09/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 201794 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 21/09/2017 TARİHİ,

Detaylı

ıı. Üretici, ithalatçı veya bavi olarak TITUBB da kayıtlı olunmalı ve kayıtlı olunduğuna

ıı. Üretici, ithalatçı veya bavi olarak TITUBB da kayıtlı olunmalı ve kayıtlı olunduğuna 145 MiKRON(!-lm) DENUDP.SYON pipeti TEKNiK Ş.~RTNAMESi 1. ICSI'den önce oositten kümülüs kümesini soymak, fertilizasyon kontrolü, oositin manipulasyonu. ernbr ivolar, blastokistler ve blastomerler için

Detaylı

2015 vur 12 AYLıK KARDIVOLOJI SARF MALZEME TEKNIK ŞARTNAMESI

2015 vur 12 AYLıK KARDIVOLOJI SARF MALZEME TEKNIK ŞARTNAMESI z 2015 vur 12 AYLıK KARDIVOLOJI AD SARF MALZEME TEKNIK ŞARTNAMESI GENEL HÜKÜMLER - Teklif edilen ürünler üretici firmaların en son ürünü - Malzemeler tek tek steril paketlerde orjinal ambalajlanmış olmalı,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 15/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016349 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 22/01/2016 TARİHİ,

Detaylı

DESTEK AMAÇLI KILAVUZ KATETER (RX) TEKNİK ŞARTNAMESİ

DESTEK AMAÇLI KILAVUZ KATETER (RX) TEKNİK ŞARTNAMESİ DESTEK AMAÇLI KILAVUZ KATETER (RX) TEKNİK ŞARTNAMESİ UZATMASI 1.1. Kılavuz kateter destek sorunu yaşanan olgularda; kılavuz kateterin desteğini artırmak amacıyla geliştirilmiş; ana katetere eklenen kateter

Detaylı

GUIDE WİRE TEFLON KAPLI FİXED CORE 12-15 MM 0,035'' 145-180 CM

GUIDE WİRE TEFLON KAPLI FİXED CORE 12-15 MM 0,035'' 145-180 CM 1 2 3 140011 KATATER PİGTAİL AORTİK FLUSH 6070 CM 5F 1 0.035" guide wire uygun olmalıdır. 2 Tekli steril paketler halinde olmalıdır. Paket üzerinde sterilizasyon ve son kullanım tarihleri (teslimat tarihinde

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME PERKÜTAN NEFROSTOMİ SETİ KOLİBRİ

TEKNİK ŞARTNAME PERKÜTAN NEFROSTOMİ SETİ KOLİBRİ EVOLUTION PERKÜTAN NEFROSTOMİ DRENAJ SETİ (RMA2XX) 1 adet 18G kalınlığında, 20cm uzunluğunda ponksiyon iğnesi 1 adet 22 G kalınlığında, 20cm uzunluğunda chiba iğnesi opak madde enjeksiyonu için 1 adet

Detaylı

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : 00165 SAYI : KONU: Teklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 23/03/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20162127 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 29/03/2016 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi TEKLİFLERDE MARKA VE UBB KODU BELİRTİLMELİDİ Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır. 23002000 OYNAR BASLIKLI LINEER STAPLER (30- MM) 23004000 DAIRESEL STAPLER 21 23008000 PURSE

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 01/04/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20152198 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/04/2015 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 201674 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 12/01/2016 TARİHİ,

Detaylı

1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI

1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI 1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI 1. Pipet insan oosit mikromanipulasyonlarında, oositi zarar vermeden tutma işleminde kullanılmaya uygun 2. Mikropipet borosilika camından imal edilmiş olmalıdır ve gamma

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 2014 YILI KARDİYOLOJİ, PED.KARDİYOLOJİ,ÜROLOJİ KLN,HEMODİYALİZ 140 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ

TEKNİK ŞARTNAME 2014 YILI KARDİYOLOJİ, PED.KARDİYOLOJİ,ÜROLOJİ KLN,HEMODİYALİZ 140 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALESİ 1 150042 ÜÇ YOLLU MUSLUK İKİ UCU F BİR UCU M (BAS.DAY) 1.Musluk kullanımında kolaylıkla çevrilebilmeli, 2.Basınca dayanıklı iki ucu F bir ucu M olmalıdır. 3.Steril paketlerde paketlenmiş, nonpyrojenik

Detaylı

NEU TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN LİSTESİ VE ADETLERİ

NEU TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN LİSTESİ VE ADETLERİ NEU TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN LİSTESİ VE LERİ 1. DİAGNOSTİK KATETERLER SIZE PİGTAİL 6F 15 (AÇISIZ) PİGTAİL(AÇISIZ 5F 5 ) PİGTAİL 5F veya 6F 3 MARKERLI

Detaylı

0.021 EXCHANGE GUİDE WİRE TEKNİK ŞARTNAMESi ( 1. kalem )

0.021 EXCHANGE GUİDE WİRE TEKNİK ŞARTNAMESi ( 1. kalem ) 0.021 EXCHANGE GUİDE WİRE TEKNİK ŞARTNAMESi ( 1. kalem ) 1. Exchange.Guidwire 0.021 kalınlığında olmalı ve boyu 260 cm olmalıdır. 2. Excharıgeôuidwire ucu atravmatik yapıda ve yuvarlak olmalıdır. 3. ExclıaııgeGuidvvire'lar

Detaylı

Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri

Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri 1 2 150011 İDRAR TORBASI ÖRDEKLİ OKSİJEN MASKESİ HAZNELİ 1.Disposable olacak. 2. En az bir numune verilecektir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanabilecek. 3Sistem kapaklı olmalıdır.(valfli)

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/0/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20163142 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 09/0/2016 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 26/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016622 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 02/02/2016 TARİHİ,

Detaylı

Yenidoğan Ventilasyon Hasta Devresi Teknik Şartnamesi

Yenidoğan Ventilasyon Hasta Devresi Teknik Şartnamesi Yenidoğan Ventilasyon Hasta Devresi Teknik Şartnamesi 1. Hasta devresi hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger Babylog 8000 plus ventilatör cihazlarına uyumlu olmalıdır. 2. Hasta devresi Fisher & Paykel

Detaylı

Kılavuz Tellerin Seçimi. Doç.Dr.Şennur Ünal Dayı Siyami Ersek Kalp Damar Cerrahisi Kardiyoloji Kliniği.

Kılavuz Tellerin Seçimi. Doç.Dr.Şennur Ünal Dayı Siyami Ersek Kalp Damar Cerrahisi Kardiyoloji Kliniği. Kılavuz Tellerin Seçimi Doç.Dr.Şennur Ünal Dayı Siyami Ersek Kalp Damar Cerrahisi Kardiyoloji Kliniği. Kılavuz tel seçimi girişimsel işlemlerin ilk aşamasını oluşturur, Tellerin yapısal özellikleri işlem

Detaylı

1_ L SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Malatya Devlet Hastanesi (Satınalma)

1_ L SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Malatya Devlet Hastanesi (Satınalma) 1_ L SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Malatya Devlet Hastanesi (Satınalma) Sayı : 936 Tarih : 07.05.2015 Hasta Adı-Soyadı : Nazim

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 27/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016666 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 29/01/2016 TARİHİ,

Detaylı

ENDOVASKÜLER AORTİK STENT GREFT (EVAR} UYGULAMASI MALZEME SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ENDOVASKÜLER AORTİK STENT GREFT (EVAR} UYGULAMASI MALZEME SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ENDOVASKÜLER AORTİK STENT GREFT (EVAR} UYGULAMASI MALZEME SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EndovaskülerAbdominal Aort Anevrizması (EVAR)seti malzemlerinin özellikleri aşağıdakigibi olacaktır. 'ı,' YENİDEN POZİSYON

Detaylı

T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU.

T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU. T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi İhale Kodu ; 00104 SAYI : KONU: Teklif Mektubu PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU satmaima birimine gönderilmesini

Detaylı

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 405 Malzeme Kodu : JENS424 ABSORBAN STICK SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) 38889 GÖZ HASTALIKLARI AD. Düzenleme Tarihi : 11/07/2014 1. Orijinal ambalajında olacaktır.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 14/03/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20111738 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/03/2011 TARİHİ,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ il HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) Çamaşır suyu 1. ph değeri 12,5-14 arasında, sodyum hipoklorit oranı en az %5 olmalıdır.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 31/07/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20175178 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 03/07/2017 TARİHİ,

Detaylı

0.021 EXCHANGE GUİDE WİRE TEKNİK ŞARTNAMESi ( 1. kalem )

0.021 EXCHANGE GUİDE WİRE TEKNİK ŞARTNAMESi ( 1. kalem ) 0.021 EXCHANGE GUİDE WİRE TEKNİK ŞARTNAMESi ( 1. kalem ) 1. Exchange.Guidwire 0.021 kalınlığında olmalı ve boyu 260 cm olmalıdır. 2. Excharıgeôuidwire ucu atravmatik yapıda ve yuvarlak olmalıdır. 3. ExclıaııgeGuidvvire'lar

Detaylı

Doç. Dr. Neşe Çam. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi

Doç. Dr. Neşe Çam. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi KILAVUZ KATETER SEÇİMİ Doç. Dr. Neşe Çam Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi Kılavuz Kateter Seçimi Kılavuz kateter yapısı Düzgün dış yüzey sürtünmeyi azaltır, Trombüs oluşumunu engeller.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 23/0/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016363 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 30/0/2016 TARİHİ,

Detaylı

SHEPARD GROMMET VENTİLASYON TÜPÜ (MV16501) TEKNİK ŞARTNAMESİ

SHEPARD GROMMET VENTİLASYON TÜPÜ (MV16501) TEKNİK ŞARTNAMESİ SHEPARD GROMMET VENTİLASYON TÜPÜ (MV16501) 1- Materyali fluoroplastikten imal edilmiş Bu özellik paket üzerinde yazılı 2- İç çapı 1.14mm, inter flanş çapı 2.4mm İç çap ölçüsü paket üzerinde yazılı 3- Timpanik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 07/06/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20173946 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 12/06/2017 TARİHİ,

Detaylı

Kronik Total Oklüzyonda Perkütan Koroner Girişim KILAVUZ TEL SEÇİMİ. Doç. Dr. Alev Arat-Özkan İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü

Kronik Total Oklüzyonda Perkütan Koroner Girişim KILAVUZ TEL SEÇİMİ. Doç. Dr. Alev Arat-Özkan İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Kronik Total Oklüzyonda Perkütan Koroner Girişim KILAVUZ TEL SEÇİMİ Doç. Dr. Alev Arat-Özkan İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Kronik Total Oklüzyon Girişiminde Başarısızlık Nedenleri Kılavuz telle lezyonun geçilememesi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 24/02/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171271 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 28/02/2017 TARİHİ,

Detaylı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır.

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır. T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Sayı : 161.42.545.930/ 27/11/2015 Konu : Teklif İLGİLİ MAKAMA Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın

Detaylı

AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Kuru hava, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonuna dayanıklı olmalıdır. Aşınmamalı ve paslanmamalıdır. - Aletin üzerinde katalog

Detaylı

METAL KESİM ŞERİT TESTERELERİ

METAL KESİM ŞERİT TESTERELERİ METAL KESİM ŞERİT TESTERELERİ Busatec leri temel olarak özel alaşımlı çelikten oluşan iki bileşenli bir malzemedir. Son derece esnek, yaklaşık 50 HRC taşıyıcı malzeme ile HSS malzemenin elektro kaynak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi 1 2 152228 KATATER, ABLASYON IRRIGATED TİP BIDRECTIANOL STANDART AMPLATZ SUPER STİFF GUIDE WİRE 0,035" 240280CM 20 Adet 1) Kateter bidirectional veya multi curve olmalıdır. 2) Kateter uzunluğu en az 105

Detaylı

MEROCEL Ear Wicks, Pope TEKNİK ŞARTNAMESİ MEROCEL , Ear Wick Pope TEKNİK ŞARTNAMESİ

MEROCEL Ear Wicks, Pope TEKNİK ŞARTNAMESİ MEROCEL , Ear Wick Pope TEKNİK ŞARTNAMESİ MEROCEL 400141 Ear Wicks, Pope 1- Yapısında lif bulunmamalıdır. 2- Kendi ağırlığının yaklaşık 25 katı kadar sıvı absorbe edebilmelidir. 3- Kullanım sırasında sıvı ilaç verilmesi gereken durumlarda ürün,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 30/03/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20162271 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 06/04/2016 TARİHİ,

Detaylı

Transkateter ASD Kapatılması Komplikasyonlara Yaklaşım. Prof. Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi

Transkateter ASD Kapatılması Komplikasyonlara Yaklaşım. Prof. Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Transkateter ASD Kapatılması Komplikasyonlara Yaklaşım Prof. Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Transkateter ASD Kapatılması: Komplikasyonlar İşlem Sırasında Ritm sorunları Cihaz migrasyonu veya

Detaylı

Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri

Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri 1 120021 DİŞLİK DİSP. 1 15 mm iç çaplı olmalı. 2 Plastik disposable olacak. 3 Basınç altında deforme olmayacak. 4 Dişlikler 50 veya 100'lük ambalajda olmalıdır. 5 Dişlerin temas ettiği kısım plastik kaplı

Detaylı

kronik total oklüzyon girişimlerinde kılavuz teller

kronik total oklüzyon girişimlerinde kılavuz teller kronik total oklüzyon girişimlerinde kılavuz teller Dr. Özer Badak İstanbul, 2011 kronik total oklüzyonda kılavuz teller Kılavuz tellerin yapısı Anjiyografik özellikler ve kılavuz tel -Mikrokanal tekniği

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 07/02/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2017824 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 13/02/2017 TARİHİ,

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından

Detaylı

TORNAVİDALAR VE ALTIKÖŞE ANAHTARLAR

TORNAVİDALAR VE ALTIKÖŞE ANAHTARLAR TORNAVİDALAR VE ALTIKÖŞE ANAHTARLAR 121 TORNAVİDALAR VE ALTİKÖŞE ANAHTARLAR güçlü - kararlı - kesin - aşınmaya dayanıklı... mükemmel bir güç aktarımı ile Bunlar EDORE'nin yeni tornavida serisi Power-rip

Detaylı

GÖĞÜS CERRAHİSİ 547- CİLT STAPLERİ(SKİN STAPLER)

GÖĞÜS CERRAHİSİ 547- CİLT STAPLERİ(SKİN STAPLER) GÖĞÜS CERRAHİSİ 547- CİLT STAPLERİ(SKİN STAPLER) 1. Cilt Staplerinin İçinde Ön Yükleme Yapılmış En Az 35 Adet W Tipi Medikal Derece Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiş Tel Bulunmalıdır. 2. Cilt Stapler İçindeki

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 01/03/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20161584 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 03/03/2016 TARİHİ,

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nca Satın Alınacak TONER VE KARTUŞ /KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMELERİNE Ait

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/04/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20152252 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/04/2015 TARİHİ,

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ TEKNİK ŞARTNAME ESAS HUSUSLAR 1. İhaleye katılan firma(lar), idarenin öngördüğü

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 İhateNo İlgili Birim İşin Adı 2013/838 AMELİYATHANE

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.81 1.563-934/ 10/02/2016 K o n u : T eklife D avet K urum lunuzun ihtiyacı olan (15) kalem İN ŞA A T V E SU M A L Z E M E S İ işi için aşağıda yazılı

Detaylı

METAL KESİM ŞERİT TESTERELERİ 2017

METAL KESİM ŞERİT TESTERELERİ 2017 METAL KESİM ŞERİT TESTERELERİ 2017 Busatec leri temel olarak özel alaşımlı çelikten oluşan iki bileşenli bir malzemedir. Son derece esnek, yaklaşık 50 HRC taşıyıcı malzeme ile HSS malzemenin elektro kaynak

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/06/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016468 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 2/07/2016 TARİHİ,

Detaylı

VARİSTİM TEKNİK ŞARTNAMESİ

VARİSTİM TEKNİK ŞARTNAMESİ VARİSTİM 1- Direkt sabit akım veren stimulatör olmalıdır. 2- Akım kurguları 0,5-1,0 ve 2,0mA a kadar ayarlanabilmelidir. Bu akım şiddetleri malzeme üzerine yazılı olmalıdır ve beyaz işaret bu eğerlere

Detaylı

Balon ve Yardımcı Materyaller. Fakültesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Kalp Damar Araştırma Merkezi, İstanbul

Balon ve Yardımcı Materyaller. Fakültesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Kalp Damar Araştırma Merkezi, İstanbul Balon ve Yardımcı Materyaller Prof. Dr. Ömer Göktekin Bezmialem Vakıf ÜniversitesiTıp Fakültesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Kalp Damar Araştırma Merkezi, İstanbul CTO materyalleri Mikrokateterler Over

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Sayfa

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Sayfa FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 264 Malzeme Kodu : JENS9 ASPIRASYON HORTUMU VE UCU (INCE) SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* 384 AMELİYATHANE VE STERİLİZASYON ÜNİTESİ Düzenleme Tarihi : 08/07/2014

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

-.c================r---------=~--==~---- SU TANKı ŞARTNAMESİ. ı. Olympus TJF-240 VE CF - 260AL serilerine uyumlu olmalıdır.

-.c================r---------=~--==~---- SU TANKı ŞARTNAMESİ. ı. Olympus TJF-240 VE CF - 260AL serilerine uyumlu olmalıdır. -.c================r---------=~--==~---- SU TANKı ŞARTNAMESİ ı. Olympus TJF-240 VE CF - 260AL serilerine uyumlu olmalıdır. i Scleroterapi İğnesi Kolonoskopik 1- iğne kateter uzunluğu en az 240Cm olmalıdır.

Detaylı