ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ"

Transkript

1 ALPASLAN II ENERJİ ÜRETİM VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş. ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRE VE MUŞ İLİ, MERKEZ VE VARTO İLÇELERİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ANKARA, Nisan 2012

2 İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALARIN LİSTESİ i iii iii iv 1. AMAÇ VE KAPSAM 1 2. ÇSYP NİN UYGULANMASI İÇİN SORUMLU ORGANİZASYONLAR VE KURUMLAR 4 3. PROJE TANIMI Projenin Kapsamı Projenin Yeri Proje Üniteleri ve Özellikleri Proje Alanının Jeolojik Özellikleri Genel Jeoloji Yapısal Jeoloji ve Depremsellik Toprak Özellikleri, Arazi Kullanımı ve İlgili Alanlar Toprak Özellikleri ve Arazi Kullanımı Koruma Alanları Su Kaynakları Yüzeysel Sular Yeraltı Suyu Sosyo-Ekonomik Yapı Etkilenen Yerleşimlerin Nüfusu ve Etkilenecek Araziler Ekonomik Özellikler, Sağlık ve Eğitim Altyapısı ETKİ AZALTMA PLANI İnşaat Aşaması Hafriyat Atıkları Peyzaj ve Bitkisel Toprak Kullanımı Hava Kalitesi Gürültü Su Kalitesi Atık Yönetimi Yaban Hayatı Yönetimi Sosyo-Ekonomi ve Kamulaştırma Kültürel ve Tarihi Varlıklar Çevresel Koordinasyon Sağlık ve Güvenlik İşletme Aşaması (Su Tutma Aşaması Dahil) Su Tutma Havzasında Erozyon ve Rezervuar Sedimantasyonu Peyzaj ve Bitkisel Toprak Kullanımı Su Kalitesi Atık ve Atıksu Yönetimi Yaban Hayat Çevresel Koordinasyon Sağlık ve Güvenlik Kapanış ve Rehabilitasyon 41 Revizyon: 0 Syf. i / iv

3 5. İZLEME PLANI Amaçlar Çevresel İzleme Koordinasyonu İnşaat Aşaması İşletme Aşaması ACİL DURUM EYLEM (MÜDAHALE) PLANI Amaç Görev ve Sorumluluk Muhtemel Acil Durumlar Kazalar Yangın Deprem Taşkın Riski Sızıntı - Dökülme Acil Durumun Bitmesi ve Bunu Takip Eden Eylemler Acil Durumda Aranacak İrtibat Listesi Acil Duruma Müdahale Akış Şemaları PROGRAM KURUMSAL DÜZENLMELER Kurumsal Koordinasyon Karar Verme Süreci YEREL SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIN (STK) VE PROJEDEN ETKİLENEN GRUPLARIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİN ALINMASI Projeden Etkilenecek Yerleşim Birimleri Yerel Resmi Kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları için Görüş ve Öneriler Toplantısı Halkın ÇED Sürecine Katılımı İçin Kullanılan Yöntemler Halkın Yorumları, Önerileri, Endişeleri ve Değerlendirmeler HALKLA İLİŞKİLER PLANI Giriş ve Kapsam Amaçlar Halkla İlişkiler Faaliyetleri Olası Telafi Tazminatı ve Düzeltici Eylem Planı 78 REFERANSLAR 82 EKLER 85 Revizyon: 0 Syf. ii / iv

4 TABLOLARIN LİSTESİ Sayfa Tablo 1. Alpaslan II Barajı ve HES Projesi Karakteristik Özellikleri 11 Tablo 2. Proje Alanı Büyük Toprak Grupları 14 Tablo 3. Projeden Etkilenen Alanın Arazi Varlığı Tablosu 15 Tablo 4. Projeden Etkilenen Alanın Arazi Kullanımı Kabiliyet Sınıflaması 15 Tablo 5. İnşaat Dönemi için Etki Azaltıcı Faaliyetler 42 Tablo 6. İşletme Dönemi için Etki Azaltıcı Faaliyetler 45 Tablo 7. İnşaat Dönemi İçin İzleme Planı 50 Tablo 8. İşletme Dönemi İçin İzleme Planı 52 Tablo 9. Alpaslan II Barajı ve HES Projesi Taslak İnşaat Planı 67 Tablo 10. Halkın Katılımı Toplantısı Tutanağı 72 ŞEKİLLERİN LİSTESİ Sayfa Şekil 1. Alpaslan II Projesi Yer Bulduru Haritası 6 Şekil 2. Alpaslan II Barajı Aks Yeri 7 Şekil 3. Proje Alanından Görünüm - I 8 Şekil 4. Proje Alanından Görünüm II (Ağaçlık Alanlar) 8 Şekil 5. Halkın Katılımı Toplantısı 74 Şekil 6. Halkın Katılımı Toplantısı 74 Şekil 7. Halkın Katılımı Toplantısı 75 Şekil 8. Şikâyet/Talep Alma Tutanağı 79 Şekil 9. Şikâyet/Talep Kapatma Formu 80 Revizyon: 0 Syf. iii / iv

5 KISALTMALARIN LİSTESİ AME AMP AMPK ÇED ÇGDYY ÇO 2 ÇSYP ÇŞB DAFZ DPT DSI db EC ENCON EPDK EYS GD GWh HES HİP HİS İDK ISO KAFZ KAKY KD MSDS OHSAS PEİ PM SKHKKY SKKY STK TAKY TÜİK Acil Müdahale Ekibi Acil Müdahale Planı Acil Müdahale Planı Koordinatörü Çevre Etki Değerlendirme Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Çözünmüş Oksijen Çevre ve Sosyal Yönetim Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Doğu Anadolu Fay Zonu Devlet Planlama Teşkilatı Devler Su İşleri Desibel Elektriksel İletkenlik ENCON Cevre Danışmanlık Ltd. Şti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Entegre Yönetim Sistemi Güney Doğu Giga Watt Saat Hidroelektrik Santrali Halkla İlişkile Planı Halkla İlişkiler Sorumlusu İnceleme Değerlendirme Komisyonu Uluslararası Standardizasyon Örgütü Kuzey Anadolu Fay Zonu Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Kuzey Doğu Malzeme Güvenlik Bilgi Formu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Projeden Etkilenen İnsanlar Partikül Madde Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Sivil Toplum Kuruluşları Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Türkiye İstatistik Kurumu Revizyon: 0 Syf. iv / iv

6 ALPASLAN II BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRE VE (ÇSYP) 1. AMAÇ VE KAPSAM Dünyada 2008 yılının ikinci yarısından itibaren etkisini göstermeye başlayan ve 2009 yılında da devam eden ekonomik daralma, aynı yıllarda enerji sektörünün büyümesini önce yavaşlatmış, sonra durdurmuştur yılı ise, ekonomide olduğu gibi enerji sektöründe de toparlanmanın ve büyümenin gözlendiği bir yıl olmuştur. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından hazırlanan 9. Kalkınma Planı ( ) 2011 Yılı Programı nda da belirtildiği üzere, 2010 yılı toplam birincil enerji üretiminin de benzer bir gelişim göstereceği tahmin edilmektedir. DPT tarafından hazırlanan kalkınma plan ve programlarında açıklandığı gibi Türkiye nin enerji politikası, ülkenin enerji ihtiyacını güvenilir bir şekilde sürekli olarak uygun fiyatlarla karşılamaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi Türkiye nin önem verdiği hususlar arasında olup, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak üretimi arttırma programının hazırlanması Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı nın kısa dönem hedefleri arasında belirtilmiştir. Hidroelektrik, bahsi geçen yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemli ve kullanışlı olanlarından biridir yılında çıkarılan kanun ve daha sonra çıkarılan yasa ve yönetmelikler çerçevesinde geliştirilen Yap-İşlet-Devret modeli, 2001 yılında çıkarılan 4628 Elektrik Piyasası Kanunu ve 2005 yılında çıkarılan 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun çerçevesinde enerji yatırımlarındaki darboğazın özel sektörün de bu alana çekilmesi ile giderilmesi amaçlanmıştır yılından bu yana bu konuda belli mesafeler kat edilmiş, birçok proje gündeme getirilmiş, bu projelerden bazıları da realize edilerek işletmeye alınmıştır. Hızlı nüfus artışı, şehirleşme ve sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan enerji ihtiyacı her geçen gün büyümektedir. Üretilen elektrik enerjisinin yarısından fazlasının sanayide ve meskenlerde kullanıldığı düşünüldüğünde, enerjinin hem insan hayatının devamlılığının, hem de ekonomik kalkınmanın temel bileşenleri arasında olduğu anlaşılmaktadır. Dünyadaki pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye de de son yıllarda enerji üretim-tüketim dengesinin sağlanmasında bazı sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır. Bu sıkıntılar dışarıdan ithal edilen petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynakları ile aşılmaya çalışılmaktadır. Ancak bir ülke için son derece önemli olan enerjinin büyük bir kısmının dışa bağımlı olarak sağlanması, bir risk faktörü olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle ulusal enerji kaynaklarını sürdürebilir bir şekilde kullanmak en rasyonel çözüm olarak önerilmektedir. Günümüzde fosil kaynaklı enerji türlerinin hem tükenmekte olması ve hem de bu kaynakların ekonomik ve ekolojik olarak önemli sakıncalar taşımaları, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu çerçevede, 2007 yılının başlarında Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan Avrupa Birliği nin yeni enerji politikasında; çevre ile entegre yeni ve iddialı hedefler belirlenmiş olup, 2020 yılında, enerji tüketiminin % 20 sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesi öngörülmüştür. Avrupa Revizyon: 0 Syf. 1 / 101

7 Birliği üyeliğine yönelik olarak uyum sürecinde bulunan Türkiye de ise; toplam birincil enerji arzının sadece % 9,2 si yenilenebilir kaynaklardan karşılanmaktadır. Su kuvveti, yeryüzüne ulaşan güneş enerjisinin üçte birinin hareket ettirdiği hidrolojik çevrim sayesinde "yenilenebilen", çevre kirliliğinin önlenmesi açısından "temiz" nitelikte ve Türkiye için bir öz kaynak olarak da elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasında özel yeri bulunan bir birincil enerji kaynağı türüdür. Baraj ve hidroelektrik santrallerde ilk yatırım maliyeti yüksektir, ancak; yatırımın uzun yıllar kullanılabilir olması önemli bir ekonomik avantaj sağlamaktadır. Ayrıca işletmede kullanılan hammaddenin, su kaynakları olması, fosil yakıtlara göre çevreyi az kirletmesi ekolojik açıdan da önemlidir. Alpaslan II Barajı ve HES Projesi baraj aks yerinde, Murat Nehri yağış alanı ,00 km 2 'dir. Bu havzada, DSİ (Devlet Su İleri) Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmesi planlanmış birçok proje yer almaktadır. Bu projelerden bir kısmı planlama, bir kısmı inşaat ve bir kısmı da işletme aşamasındadır. Ancak, bunlardan en büyüğü, Alpaslan II Barajı ve HES Projesi nin hemen membaında yer alan enerji üretimi ve taşkın kontrolü amaçlı planlanmış olan Alpaslan I Barajı ve HES Projesi olup, bu tesis inşa edilerek işletmeye açılmış bulunmaktadır. Alpaslan II Barajı yeri akımları ile enerji üretimleri iki aşamalı olarak hesaplanmıştır. Bu aşamalar; "Mevcut Durum" ve memba gelişmeli olmak üzere "Gelecekteki Durum" olarak sınıflandırılmıştır. Bu hususlar göz önüne alınarak; Alpaslan II Barajı nın işletmeye açılacağı kabul edilen 2017 yılı mevcut durum ve Memba tesislerinin tamamının inşa edilerek işletmeye açılacağı kabul edilen 2025 yılı sonu gelecekteki durum olarak isimlendirilmiş ve projenin enerji üretimleri ile ekonomik ve mali durumu buna göre belirlenmiştir. Bu çerçevede, orijinal akstaki taşkın kontrolü hacimlerine bağlı kalınarak, yapılan işletme çalışmaları sonucunda, 280,00 MWe kurulu gücünde tesisi öngörülen Alpaslan II HES de Mevcut durumda 639,61 GVVh'i förm olmak üzere, yılda ortalama 878,11 GWh ve Gelecekteki durumda 544,94 GWh'i förm olmak üzere, yılda ortalama 738,46 GWh enerji üretilmesi öngörülmüş bulunmaktadır. Yapılan işletme çalışmalarında, barajda düzenlenerek türbinlenen suların, dağılım paterninin Muş Ovası su ihtiyaçlarının karşılanması açısından yeterli olduğu görülmüştür. Alpaslan II Barajı ve HES Projesi kapsamında Alpaslan II Barajı gövdesi, dolusavak ve derivasyon yapıları ile enerji tüneli, cebri boru ve Alpaslan II HES tesislerinin yapımı teklif edilmiştir. Derivasyon tünellerinden dışta olanı, enerji tüneli kurbundan sonraki kısmına bir vana konmak suretiyle dipsavak olarak kullanılacaktır. Baraj eteğinde, sağ sahile yakın kısımda açıkta şalt sahası inşa edilerek Alpaslan II HES'de üretilecek enerji bu şalt sahası yardımı ile iletim hatlarına verilecektir. Alpaslan II HES için 154 kv'luk 130,0 m x 160,0 m planlanmıştır. Alpaslan II HES'de üretilen enerji, yaklaşık 26,00 km uzaklıktaki Alpaslan I HES'e bağlanırken alternatif olarak da 28,00 km uzaklıktaki Muş TM'ne iletilecek ve buradan ulusal şebekeye verilecektir. Revizyon: 0 Syf. 2 / 101

8 Çevre ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) projeden kaynaklı olası önemli çevresel etkileri içerir ve bu ÇSYP nin uygulanabilmesi için gerekli izleme ve kurumsal gereklilikleri tanımlar. Etki azaltıcı ve izleme faaliyetlerin göz önünde bulundurulacağı Projenin temel aşamaları: İnşaat İşletme (su tutma aşaması dahil) Etki azaltıcı ve izleme planları, acil durum müdahale önlemleri, (acil durum eylem planı) ve ilgili çevresel durum gereklilikleri ilerleyen bölümlerde sunulmuştur. Revizyon: 0 Syf. 3 / 101

9 2. ÇSYP NİN UYGULANANMASI İÇİN SORUMLU ORGANİZASYONLAR VE KURUMLAR ÇSYP nin uygulanabilmesi için kilit kurum, projeyi inşa edecek ve işletecek sorumlu taraf olarak Alpaslan II Enerji Üretim ve Madencilik San. Tic. A.Ş dir. Buna ek olarak, projenin farklı aşamalarında, farklı taraflar (inşaatın alt yüklenicileri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, DSİ v.s.) bu ÇSYP de belirtilmiş bazı konulardan sorumlu olacaklardır. Alpaslan II Enerji Üretimi ve Madencilik San.Tic. A.Ş. ise tüm bu çalışmaların koordinasyonundan sorumlu olacaktır. Bu ÇSYP de verilen önlemlerin uygulanması için ilgili kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları, etki azaltıcı önlemler ve izleme planları dahil olmak üzere projenin bütün aşamaları için tablolarda özetlenmiştir. İnşaat için hazırlanacak olan ihale dosyalarına yüklenicilerin yerine getirmesi gereken çevresel yükümlülüklerin dahil edilmesi önerilmektedir. Bu yükümlülüklerin içeriği; ÇSYP nin özellikleri Herhangi bir zorunlu iznin parçası olarak ortaya çıkabilecek çevre, sağlık ve güvenlik yükümlülükleri (örneğin; T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C Sağlık Bakanlığı gibi kurumlardan alınması gerekli izinler) Zaman içerisinde ortaya çıkabilecek diğer çevresel değerlendirmeler Revizyon: 0 Syf. 4 / 101

10 3. PROJE TANIMI 3.1. Projenin Kapsamı Alpaslan II Enerji Üretim ve Madencilik San. Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Alpaslan II Barajı ve HES Projesi Muş ilinde Fırat Nehri Havzası'nın alt havzası olan Murat Nehri üzerinde, bu Nehrin 1.265,00 m talveg kotunda, Muş kent merkezine yaklaşık 34,00 km uzaklıkta projelendirilmiştir. Proje sahasının yer bulduru haritası Şekil 1 de verilmektedir. Ayrıca, proje kapsamında yer alan tüm malzeme ocaklarının, kırma-eleme tesislerinin, beton santrallerinin, depo alanlarının ve relokasyon yolunun konumlarının gösterildiği genel vaziyet planı Ek 1 de verilmektedir. Maksimum su kotunda oluşacak göl alanı 54,69 km 2 dir. Proje sahasında mevcut durumda ağırlıklı olarak tarım ve mera alanları mevcuttur. Bunun dışında tarım dışı alanlar ve az miktarda orman alanları yer almaktadır. Baraj rezervuarından Muş-Varto devlet yolu ve Muş-Varto ayrımı Karaağıl il yolu geçmektedir. Barajın yapılması halinde, bu yolların reloke edilmesi gerekmektedir. Baraj göl alanında, Murat nehrinin sol yakasında merkeze bağlı Göçmenler (Muhacir Zorova) mahallesinden 25 hane, Tepeköy'e ait 45 hane, Doğdap mahallesine ait 15 hane, Bağiçi (Çarbuhur) mahallesine ait 50 hane, Kayalıdere köyü Aşağı Hınzor mahallesine ait 50 hane, sağ sahilde Sanlıca köyünde 25 hane, Algedik köyünden 15 hane olmak üzere, toplam 225 hane su altında kalacaktır. Bu konutlara ait birer adet samanlık ve birer adet ahır ile her köye ait mescit tabir edilebilecek köylerdeki konut yapı tarzına yakın, 5 adet cami ve lojmanı ile birlikte 4 adet ilkokul baraj göl alanında kalmaktadır. Alpaslan II Barajı ve HES Projesi kapsamında bulunan Alpaslan II HES'de, 98,00 m maksimum brüt düşü ve 344,00 m 3 /s proje debisiyle tesis edilecek toplam 280,00 MW kurulu güç ile mevcut durumda 606,35 GWh'i förm olmak üzere yılda toplam 862,26 GWh, gelecekteki durumda ise 511,46 GWh'i förm olmak üzere yılda toplam 733,80 GWh enerji üretilecektir. Aynı zamanda proje ile Muş Ovası nda halen sulanması gereken ha lık tarım alanının su ihtiyacı karşılanmış olacak ve taşkın önleme faydası sağlanacaktır. Yine yaklaşık kişiye iş imkanı sağlayacak proje ile birlikte bölgesel anlamda ekonomik bir gelişme sağlanmış olacaktır. Alpaslan II Barajı nın gerçekleştirilmesiyle birlikte hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Proje süresince özellikle projenin etki alanında yer alan köylere sağlanacak istihdam koşulları ile birlikte bölgedeki istihdam sorununa bir çözüm yaratılacağı gibi yerel halkın ekonomisinde de bir gelişme olması beklenmektedir. Gerçekleştirilecek olan projenin bir enerji projesi olması da ülke ekonomisine ayrıca bir katkı sağlayacaktır. Revizyon: 0 Syf. 5 / 101

11 Şekil 1. Alpaslan II Barajı ve HES Projesi Yer Bulduru Haritası Revizyon: 0 Syf. 6 / 101

12 3.2. Projenin Yeri Alpaslan II Enerji Üretim ve Madencilik San. Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Alpaslan II Barajı ve HES Projesi Muş ilinde Fırat Nehri Havzası'nın alt havzası olan Murat Nehri üzerinde, bu Nehrin 1.265,00 m talveg kotunda, Muş kent merkezine yaklaşık 34,00 km uzaklıkta projelendirilmiştir. Proje sahası Muş merkez ilçesi ve Varto ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Proje alanı kırsal kesimde, yer yer düz, yer yer dağlık, mera, tarım alanları, boş alanlar ve dağınık yerleşim şeklinde köylerin bulunduğu bir alandır. Proje sahasına ait fotoğraflar Şekil 2 4 te verilmektedir. Şekil 2. Alpaslan II Barajı Aks Yeri Revizyon: 0 Syf. 7 / 101

13 Şekil 3. Proje Alanından Görünüm I Şekil 4. Proje Alanından Görünüm II (Ağaçlık Alanlar) Revizyon: 0 Syf. 8 / 101

14 3.3. Proje Üniteleri ve Özellikleri Proje kapsamında inşa edilecek ana üniteler aşağıda listelenmiştir. Derivasyon ve Dip savak Yapıları Dolu Savak Enerji Sulama Yapısı ve Kapak Şaftı Dolu Savak Enerji Sulama Yapısı ve Kapak Şaftı Enerji Tüneli Denge Bacası Vana Odası ve Cebri Boru Şalt Binası ve Kuyruksuyu Kanalı Türbin Gücü Ünite Gücü ve Adedi Şalt Sahası Derivasyon ve Dipsavak Yapıları Alpaslan II Barajı yerinde, 25 yıl tekerrürlü taşkın debisi, 1.791,00 m3/s ve 50 yıl tekerrürlü taşkın debisi 1.954,00 m 3 /s dir. Alpaslan II Barajı, hacim itibariyle büyük barajlarımızdandır. Bu çerçevede yapılan değerlendirmelerde, Alpaslan II Barajı derivasyon tünelleri ile batardo yapılarının 25 yıl tekerrürlü taşkını hava paylı ve 50 yıl tekerrürlü taşkını hava paysız olarak geçirecek şekilde projelendirilmesine karar verilmiş ve buna göre boyutlandırılmıştır. Dolu Savak Alpaslan II Barajı dolu savağının, sağ sahildeki jeolojik yapının güvenilirliği nedeniyle sol sahilde yapımı teklif edilmiştir. Alpaslan II Barajı yerinde, katastrofal taşkın piki 7.542,00 m 3 /s olarak hesaplanmıştır. Bu debinin emniyetli olarak mansaba deşarj edilebilmesi için 6 adet radyal kapağa sahip dolu savak teklif edilmiştir. Enerji Sulama Yapısı ve Kapak Şaftı Alpaslan II Barajı derivasyon tünelleri, derivasyon işlemi bittikten sonra enerji tüneline çevrilecektir. Bu maksatla, derivasyon tünellerinin giriş kısmı betonla kaplanarak, su şaftla HES e rezervuarın 1.303,27 m kotundan alınacaktır. Bu kot üzerine inşa edilecek su alma yapısı üst kotu, 1.313,50 m olacaktır. Bu yapılar sol sahilde, derivasyon tünelleri giriş kısmında tertiplenecektir. Enerji Tüneli Alpaslan II Barajı derivasyon tünelleri, derivasyon fonksiyonlarını tamamladıktan sonra, enerji tünelleri olarak kullanılacaklardır. Öncelikle, bu derivasyon tünellerinin giriş ağzı betonla kaplanacak ve birer şaftla su alma yapısı olarak teçhiz edilecektir. Söz konusu tünellerin baraj aksı membaındaki kısmında olmak üzere, 1 no lu Tünelin km sine ve 2 no lu Tünelin km sine birer kapak şaftı tesis edilecek ve bu kesitten itibaren çelik kaplanacaktır. Daha sonra, 1 no lu Tünelin km sinden ve 2 no lu Revizyon: 0 Syf. 9 / 101

15 Tünelin km sinden itibaren birer kurbla derivasyon tünellerinden ayrı olarak iki adet enerji tüneli inşa edilecektir. Bu tünellerin de içi çelik kaplanacaktır. Bu kısımda iç çap 6,30 m olacaktır. Denge Bacası Mevcut durum itibariyle yapılan çalışmalarda, denge bacasına ihtiyaç olmayacağı görülmektedir. Ancak, bu konuda nihai durum, imalatçı elektromekanik teçhizat firmalarıyla yapılacak görüşmeler sonucunda kesin olarak belirlenecektir. Vana Odası ve Cebri Boru Enerji tünelleri sonunda santral girişinde, tesis edilecek cebri boru ve vanalarla suyun kontrolü sağlanacaktır. Bu kısımda, cebri boru çapı, büyük ünitelerde, 4.50 m ve küçük ünitelerde 2,40 m olacaktır. Her bir cebri boru uzunluğu 35,00 m dir. Şalt Binası ve Kuyruksuyu Kanalı Alpaslan II Barajı HES Projesi, dört üniteli olarak inşa edilecektir. Santralde türbinlenen akımlar, kuyruk suyu kanalı ile Murat Nehri yatağına bırakılacaktır. Santralde kuyruk suyu kotu maksimum 1.270,00 m ve taşkın anında 1.278,54 m olacaktır. Santral çevre düzenleme kotu, ,00 m dir. Alpaslan II HES çıkışında Murat Nehri yatağı taban kotu 1.267,40 m olarak projelendirilmiştir. Ancak, yatakta, orijinal aks yeri olan kesitte kadar tarama ve düzenleme yapılarak, santral çıkışında talveg kotunun 1.265,00 m yapılması planlanmaktadır. Bu durumda, kuyruk suyu kotu, 1.267,60 m olacak ve böylece, mevcut kotun tamamı kullanılarak enerji üretilmiş olacaktır. Santral binası, 33,00 m eninde ve 85,00 m boyunda olacaktır. Türbin Gücü Ünite Gücü ve Adedi Türbin tipi Alpaslan II HES için düşey eksenli Francis olarak seçilmiştir. Alpaslan II Baraj ve HES, kurulu gücü 280,00 MW; ikisi büyük ikisi küçük olmak üzere dört ünite (2 x 110,00 MW + 2 x MW) olup, santralın proje debisi toplam 344,00 m 3 /s dir. Ünite debileri 2 x 136,00 m 3 /s ve 2 x m 3 /s dir. Böylece, santralın pike çalışması halinde, küçük ünitelerden mansaba bırakılacak akımlar, akarsu yatağı can suyunu ve Muş ovası sulama suyu ihtiyacını karşılayacaktır. Santralde, brüt düşü, 98,00 m dir. Şalt Sahası Baraj eteğinde, sağ sahile yakın kısımda açıkta şalt sahası inşa edilerek Alpaslan II HES de üretilecek enerji bu şalt sahası yardımı ile iletim hatlarına verilecektir. Alpaslan II HES için 154 kv lık 130,00 m x 160,00 m planlanmıştır. Alpaslan II Barajı ve HES Projesi karakteristik özelikleri Tablo 1 de verilmiştir. Revizyon: 0 Syf. 10 / 101

16 Tablo 1. Alpaslan II Barajı ve HES Projesi Karakteristik Özellikleri ALPASLAN II BARAJI Drenaj Alanı ,00 km 2 Doğal Akım 4.297,17 hm 3 (136,26 m 3 /s) Yıllık Ortalama Akım Mevcut Durum 4.030,51 hm 3 (127,81 m 3 /s) Gelecekteki Durumdaki Akım 3.386,99 hm 3 (107,40 m 3 /s) Kret Uzunluğu 844,00 m (Dolusavak dahil 936,00 m) Kret Genişliği 12,00 m Tipi Kil çekirdekli kaya dolgu Talveg Kotu 1.272,00 m Kret Kotu 1.371,00 m Yüksekliği (Talvegden) 99,00 m Yüksekliği (Temelden) 116,00 m Maksimum Su kotu 1.368,00 m Normal Su Kotu 1.368,00 m Minimum Su Kotu m Min. S.S. de Göl Alanı 35,06 km 2 Mak. S.S. de Göl Alanı 54,69 km 2 Normal Su Seviyesinde Hacim 2.097,20 hm 3 Minimum Hacim 997,77 hm 3 Aktif Hacim 1.099,43 hm 3 Şev Eğimi Memba 2,45 Y / 1,0 D Mansap 2,25 Y / 1,0 D Dolgu Hacmi (toplam) ,062 hm 3 Regülasyon Oranı Mevcut Durum % 92,99 Gelecekteki Durum % 94,42 Enerji Üretiminde Su Mevcut Durum 3.747,88 hm 3 Gelecekteki Durum 3.198,12 hm 3 DOLUSAVAK Dolusavak Giriş Piki 7.542,00 m 3 /s Q ,00 m 3 /s Q ,00 m 3 /s Tipi Radyal Kapaklı Kapak Adedi 6 adet Kapak Genişliği-Yüksekliği 11,00 m genişlik x 12,00 m yükseklik) Dolusavak Toplam Brüt Genişliği 86,00 m Dolusavak Toplam Net Genişliği 66,00 m Dolusavak Yaklaşım Kanalı Kotu 1.350,00 m Dolusavak Eşik Kotu 1.355,50 m DERİVASYON TÜNELİ MEMBA BATARDOSU Derivasyon Tüneli Adedi 2 Tünel Uzunluğu T1 = 875,00 m; T2 = 950,00 m Çapı 8,00 m Giriş Taban Kotu 1.274,00 m Çıkış Taban Kotu 1.270,00 m 1. Tünel Eğimi 0, Tünel Eğimi 0,0042 Batardo Tipi Kil Çekirdekli Kaya Dolgu Gövdeye Bitişik Memba Batardo Kret Kotu 1.301,50 m Memba Batardo Yüksekliği 31,50 m Mansap Batardo Kret Kotu 1.281,50 m Dipsavak Çapı 2,50 m Revizyon: 0 Syf. 11 / 101

17 ENERJİ TÜNELİ Adedi 2 İç Çapı Derivasyon tüneli kısmı Derivasyon Tünelinden Sonra (Her ikisinin de içi çelik kaplamalı) 8,00 m 6,30 m CEBRİ BORU Adedi 4 Çapı Boyu Santral Binası Eni Santral Binası Boyu Kuyruksuyu Kotu Brüt Düşü Net Düşü Santral Tipi Türbin Tipi Küçük Ünitelerde Büyük Ünitelerde Maksimum Ortalama Minimum Maksimum Ortalama Minimum 2,40 m 4,50 m Her biri 35,00 m ALPASLAN II HES Ünite Sayısı 4 33,00 m 89,00 m 1 270,00 m 98,00 m 93,51 m 84,58 m 97,87 m 93,32 m 84,49 m Açıkta Francis-Düşey Eksenli Proje Debisi 344,00 m 3 /s Ünite Proje Debileri 2 x 136,00 m 3 /s;+2 x 36,00 m 3 /s Ünite Gücü Kurulu Güç Verim 0,94 Yıllık Enerji Üretimi Mevcut Durum Gelecekteki Durum Tipi Sayısı Gücü Förm Enerji Sekonder Enerji Toplam Enerji Förm Enerji Sekonder Enerji Toplam Enerji 2 x 110,00 MW + 2 x 30,00 MW 280,00 MW 606,35 GWh 255,92 GWh 862,27 GWh 511,46 GWh 222,34 GWh 733,80 GWh GENERATÖR 4 Fazlı senkron generator 2 Adet Güç Faktörü 0.90 Frekansı Kutup Sayısı 2 x kva; 2 x kva 50 Hz Generatör Verimi 0,975 TRANSFORMATÖRLER Adedi 4 Tipi Devamlı Gücü Anma Gerilimi Frekansı 24 çift (48 adet); 12 çift (24 adet) Harici tip, 3 fazlı, yağ izoleli 2 x kva; 2 x kva 11 /154 kv (+/-2x2.5%) 50 Hz Bağlantı Grubu YNd 11 Soğutma Şekli ONAN Verim Revizyon: 0 Syf. 12 / 101

18 3.4. Proje Alanının Jeolojik Özellikleri Genel Jeoloji Baraj yeri, göl alanı ve yakın çevresinde, Tersiyer e ait çökel kayalarla aynı dönemde faaliyet gösteren volkanizma sonucu yüzeylenmiş volkanik kayalar ve volkanosedimanter birimler mostra vermektedir. Kaya birimleri yaşlıdan gence, Oligosen yaşlı Yazla, Üst Oligosen-Alt Miyosen e ait Adilcevaz, Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Zırnak ve Pliyosen e ait Solhan formasyonlarıdır. Geniş çevrede daha önceden jeolojik çalışmalar yapan araştırmacıların formasyonlara verdiği adlar benimsenerek kullanılmıştır Yapısal Jeoloji ve Depremsellik Geç Kretase de son bulan paroksizmal evreden sonra çalışma alanında, tektonik hareketler dinginleşmiştir. Daha çok düşey hareketler sonucunda temeldeki yaşlı masifler üzerinde birbirinden bağımsız ve çökel havzalarında depolanan oluşuklar düşey hareketlere bağlı olarak, denizin karayı basması ve çekilmesi sonucunda yükselip alçalmalarla eğim kazanmıştır. Düşük eğimli tabakalar genelde KB-GD doğrultulu ve kuzeydoğuya 15º-30º eğimlidir. Kıvrımlanma tespit edilmemiştir. Yer yer monoklin yapılar gözlenmiştir. Süreksizliklerden saptanmış olan fayların düşük atımlı normal çekim fayları olduğu KD-GB ve KB-GD doğrultulu, eğimlerinin 45º-75º olduğu belirlenmiştir. Araştırmaların amacı dışında olmasına rağmen eklemlerle ilgili çalışmalar yine de eksen civarında göz önüne alınmış, ancak toprak örtüsü dikkate değer ölçümlerin alınmasını engellemiştir. Araştırma alanı çevresinde en yaşlı birim olan Yazla formasyonu, altındaki Eosen- Oligosen yaşlı formasyonlarla ve üzerine gelen Adilcevaz formasyonu ile konkordandır. Adilcevaz formasyonu açısal diskordansla Zırnak formasyonuna üzerlenir. Zırnak ve Solhan formasyonları yanal ve düşey geçişli olup, uyumlu dokanak ilişkisi sunar. Kuvaterner çökellerle, yukarıda anılan formasyonlar arasında ise uyumsuzluk bulunmaktadır. Proje alanı, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'na göre "Birinci Derece Deprem Bölgesi" içerisinde yer almaktadır. Alpaslan II Baraj alanı, güneybatıda Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ), kuzeybatıda ise Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) ile yakın konumdadır. Anadolu'nun en büyük fay zonlarından olan bu faylar aktif faylar olarak bilinmektedir. Baraj yerinin Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay zonlarının kesişme noktası olan Karlıova'ya uzaklığı 50 km'dir. Doğu Anadolu Fayı, sol yönlü doğrultu atımlı bir faydır. Antakya dan Karlıova ya uzanır ve yaklaşık KD-GB doğrultuludur. Doğu Anadolu Fayı nın düşey atımı 400 m, toplam atımı ise 22 km dir. Fay Zonu, geç Miyosen de Arap ve Anadolu levhalarının çarpışmasıyla oluşmuştur. Kuzey Anadolu Fayı ise yaklaşık km uzunluğunda sağ yönlü doğrultu atımlıdır. Doğu Anadolu dan Yunanistan a kadar uzanan geniş bir yay görünümündedir. Zonun genişliği birkaç 100 m ile 40 km arasındadır. Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Zonu dışında Muş ili ve yakın çevresinde etkili olan bir diğer kırık Muş bindirmesidir. Revizyon: 0 Syf. 13 / 101

19 3.5. Toprak Özellikleri, Arazi Kullanımı ve İlgili Alanlar Toprak Özellikleri ve Arazi Kullanımı Muş yüksek ve dağlı bir yörededir. İl alanının % 34,9'unu kaplayan dağlar, Güney Doğu Torosların uzantılarıdır. Bu dağlar, Alp-Himalaya kıvrım sistemiyle birlikte oluşmuş genç dağlardır. Rakım, genellikle metrenin üzerindedir. Genç ve verimli alüvyonlarla örtülü ovalar, il yüzölçümünün % 27,2'sini kaplar. Murat vadisi il topraklarını doğu-batı doğrultusunda parçalamıştır. Genellikle m rakımlı platolar il alanının % 37,9'unu kaplar. Muş İli Arazi Varlığı verilerine göre Alpaslan II Barajı, Malzeme Ocakları ve HES Projesi kapsamında, proje alanı altında kalan alanın büyük toprak grupları Tablo 2 de, Proje alanına ait büyük toprak grupları haritası Ek-2 de verilmektedir Tablo 2. Proje Alanı Büyük Toprak Grupları Baraj Gölü Altında Kalan Baraj Gölü Dışında Kalan Diğer Alanlar Toprak Grupları Alan (ha) Oran (%) Alan (ha) Oran (%) Alüvyon Topraklar 695,73 13, Kestane Rengi Topraklar 3848,54 76,38 255,15 76,07 Irmak 135,84 2, Kolüvyal Topraklar 28,80 0,58 60,65 18,08 Bazaltik Toprakları 260,69 5,20 19,16 5,85 Çıplak Kaya 12,30 0, Yerleşim Alanı 27,42 0, Toplam 5009, , Projeden etkilenmesi beklenen ve rezervuar alanı ile malzeme sahalarını da içeren alanda su erozyonu derecesi 1 (hiç veya çok az), 2 (orta derece), 3 (şiddetli) ve 4 (çok şiddetli) gruplarına girmektedir. Eğim Derinlik Kombinasyonuna göre proje, çalışma alanı ile malzeme temin alanları A (% 0-2 eğim), B (% 2 6 eğim) ve C (% 6 12 eğim), alanlarında kalmaktadır. Diğer toprak özellikleri sınıflamasına göre ise proje sahası taşlı, kayalı ve yetersiz drenajlıdır. Muş İli Arazi Varlığı verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda projeden etkilenmesi beklenen alanın arazi varlığı bilgisi Tablo 3 de verilmektedir. Revizyon: 0 Syf. 14 / 101

20 Tablo 3. Projeden Etkilenen Alanın Arazi Varlığı Tablosu Kullanım Sekli Baraj Gölü Altında Kalan Baraj Gölü Dışında Kalan Diğer Alanlar Alanı ( Hektar) Oran (%) Alanı ( Hektar) Oran (%) Çayır 514,80 10, Çıplak Kaya 12,30 0, Fundalık 126,43 2, Irmak 135,84 2, Kuru Tarım (Nadaslı) 117,64 2, Mera 3557,32 71,01 274,75 81,92 Sulu Tarım 517,56 10,33 60,65 18,08 Yerleşim 27,42 0, Toplam 5009, , Bu tablodaki verilere göre barajdan etkilenmesi öngörülen alanın büyük bölümü (%71,01) mera alanıdır. Bunu yaklaşık %10 luk oranlarla sulu tarım ve çayır alanları izlemektedir. Arazi kullanma kabiliyet sınıfları 8 adet olup toprak zarar ve sınırlandırması 1. sınıftan 8.sınıfa doğru giderek artmaktadır. İlk dört sınıf arazi iyi bir toprak idaresi altında bölgeye adapte olmuş kültür bitkileri ile orman mera ve çayır bitkilerini iyi bir şekilde yetiştirme yeteneğine sahiptir. 5, 6, 7, sınıflar adapte olmuş yerli bitkilerin yetişmesine elverişlidir. Bunlardan 5., 6. sınıflarda toprak ve su koruma önlemleri alındığı taktirde bazı özel bitkiler yetişebilir. 7. sınıf arazilerde ise çok etkin ve pahalı ıslah çalışmaları ile ürün alınabilirse de mevcut piyasa koşullarında elde edilen ürün yatırım harcamalarını karşılayamaz. Proje alanının ve Projeden etkilen alanın Arazi Kullanım Haritası Ek-2 de verilmektedir. Muş İli Arazi Varlığı verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda Alpaslan II Barajı ve HES Projesi nin yer alacağı alanının arazi kullanımı kabiliyet sınıflaması Tablo 4 de sunulmaktadır. Tablo 4. Projeden Etkilenen Alanın Arazi Kullanımı Kabiliyet Sınıflaması Toprak Sınıfları Baraj Gölü Altında Kalan Baraj Gölü Dışında Kalan Diğer Alanlar Alanı ( Hektar) Oran (%) Alanı ( Hektar) Oran (%) I 273,87 5,47 - II 421,86 8,42 60,65 18,08 III 863,26 17, IV 129,91 2, V VI 1535,06 30,64 173,53 51,74 VII 1609,80 32,14 101,53 30,18 VIII 12,30 0, Irmak 135,84 2, Yerleşim Alanları 27,42 0, Toplam 5009, , Revizyon: 0 Syf. 15 / 101

21 Orman Genel Müdürlüğü ile gerekli görüşmeler yapılarak proje alanının mesçere haritaları elde edilmiş ve Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Alandaki orman ve bitki örtüsü dağılımını gösterir 1/ ölçekli mesçere haritası Ek-2 de verilmektedir. Proje sahası ve yakın çevresinde yoğun ormanlık alanlar mevcut değildir. Baraj rezervuarı altında kalacak olan orman alanlarında ise oldukça seyrek ağaç toplulukları mevcuttur. Bahsi geçen orman alanları için kamulaştırma yapılması söz konusu değildir. Bu alanlar için 6831 sayılı Orman Kanunu nun 5192 sayılı Kanun ile değişik 17/3 maddesi gereğince izin alınacaktır Koruma Alanları Koruma alanları için yürütülen etüt çalışması kapsamında proje alanı civarındaki, kültürel ve doğal değerleri olan ve kendine has özelliklere ve/veya kaynaklara sahip, milli parklar, doğal yaşam alanları, koruma altına alınmış habitatlar, genetik kaynaklar, sınırlı gelişim alanları (turistik alanlar) gibi yasa ve yönetmeliklerle tanımlanmış ve koruma altına alınmış tüm alanlar değerlendirilmiştir. Muş sınırları içerisinde özel çevre koruma bölgesi, tabiat parkı, milli park, tabiatı koruma alanı, tabiat parkı ve yaban hayatı geliştirme sahası bulunmamaktadır. İl Çevre Durum Raporu verilerine göre Muş il sınırları içerisinde Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile koruma altına alınan sulak alanlar aşağıda verilmektedir; Büyük Hamurpet Gölü Küçük Hamurpet Gölü Haçlı Gölü Kaz Gölü Değerli Gölü Kumlukıyı Gölü Yurttutan Kuru Gölü Korkut Sazlıkbaşı Sazlığı Merkez Bostankent Sazlığı Merkez Kıyı Sazlığı Bulanık Şorgöl Sazlığı Bu sulak alanlar proje sahası içerisinde yer almamaktadır. Yukarıda sıralanan sulak alanlardan baraj göl alanına en yakın olanlar Küçük Hamurpet Gölü ve Kumlukıyı Gölü dür. Küçük Hamurpet Gölü baraj göl alanına yaklaşık 8,5 km, Kumlukıyı Gölü ise baraj göl alanına yaklaşık 2 km mesafede yer almaktadır. Önceki kısımlarda da belirtildiği üzere proje alanı içerisinde mera vasfı taşıyan alanlar mevcuttur. Alpaslan II Barajı ve HES Projesi kapsamında, baraj sahasında sular altında kalacak kültür varlığı bulunup bulunmadığı doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ne yapılan başvuruya istinaden Alpaslan II Barajı göl alanı içerisinde kültür varlıkları olarak Kayalıdere Urartu Yerleşmesi, Tepeköy Höyüğü, Doğdap Kalesi ve Kız Kalesi tespit edilmiştir. Revizyon: 0 Syf. 16 / 101

22 3.6. Su Kaynakları Yüzeysel Sular Alpaslan II barajı, sulama, taşkın ve enerji üretimi amaçlı bir tesis olup, yağış alanı ,00 km 2 'dir. Muş Alpaslan II Projesi Planlama Raporu kapsamında önerilen Alpaslan II Barajı ve HES Murat Nehri üzerinde yer almaktadır. Murat Nehri, Ağrı iline bağlı Diyadin ilçesi yakınlarındaki Aladağ eteklerinden doğar. Doğuya doğru akışına devam ederek Ağrı ilinin içinden geçer. Bu arada kuzeyden birçok kolları alarak büyür. Ağrı ovasının sonuna doğru batıdan Şeryan Çayı nı alır. Daha sonra güney'e doğru yönelerek dar bir vadiye girer. Yaklaşık 70,00 km bu vadide akarak Malazgirt ve Bulanık ovalarını geçer. Yine bu arada kuzeyden Nadirşeyh ve Hınıs, güneyden ise Patnos kollarını alarak Alpaslan I baraj yerine ulaşır. Doğu batı istikametinde akarak kuzeyden en önemli kollardan biri olan Bingöl Çayı ile birleşir ve kuzey güney istikametine yönelir. Daha sonra, Alpaslan II baraj yerine ulaşır. Alpaslan II Barajı ndan sonra Muş Ovası'nı kat eder. Alpaslan II Barajı membaında sulama, içme - kullanma suyu temini ve enerji amaçlı birçok tesis yer almaktadır. Bu tesislerden en önemlisi Alpaslan I Barajı olup, inşaatı bitirilme aşamasındadır. Su tutmaya başlamıştır. Alpaslan I Barajı, Alpaslan II Barajının hemen membaında yer almakta olup enerji ve taşkın amaçlıdır. Projenin membaında, havza su potansiyelinin değerlendirilmesi maksadıyla, Patnos Barajı, Şekerova Barajı, Yazıcı Barajı, Nadirşeyh Barajı, Murat Barajı, Aydıntepe Barajı, Karahalit Barajı, Başköy Barajı, Ağaçlı Barajı ve Sancaktar Barajlarının yapımı planlanmıştır. Bu tesislerden Patnos ve Yazıcı barajlarının inşaatları tamamlanarak işletmeye açılmış, diğerleri ise, planlama ve proje aşamasındadır Yeraltı Suyu Baraj yeri göl alanında genel olarak üst kotlarda yüzeylenen Solhan formasyonun lavlarında (bazalt, andezit) ise kırık ve çatlak sistemlerine bağlı olarak sınırlı yeraltı suyu depolaması olmakta ve depolanan sular altındaki geçirimsiz sınıra bağlı olarak uygun kotlardan yine küçük debili kaynaklar (1-3 l/s) şeklinde boşalım göstermektedir. Göl alanında Solhan Formasyonun bazalt ve andezitlerinin nehir yatağına kadar indiği kesimlerde ise yeraltı suyu nehre boşalmakta ve boşalım noktaları açık olarak izlenememektedir. Hidrojeolojik yönden Muş Ovası drenaj alanında yer alan proje sahası ve civarında genel olarak geçirimsiz birimler bulunmaktadır. Bu nedenle, yeraltı suyu çekimi yapılan derin yeraltı suyu kuyusu ve önemli bir kaynak boşalımı mevcut değildir. Proje sahası ve civarında yer alan köylerin içme ve sulama suyu ihtiyaçları köy yerleşimlerine göre üst kotlardan (Solhan Formasyonunun andezitik ve bazaltik lavlar) sınırlı miktarda boşalım gösteren kaynaklardan karşılanmaktadır. Nehir yatağına yakın kesimlerdeki bahçeler ise Murat ve Bingöl çaylarından sulanmaktadır. Proje sahası ve yakın civarında bir yeraltı suyu işletmesi bulunmamaktadır. Revizyon: 0 Syf. 17 / 101

23 3.7. Sosyo-Ekonomik Yapı Etkilenen Yerleşimlerin Nüfusu ve Etkilenecek Araziler Projenin inşaat ve işletme aşamalarında olası sosyo-ekonomik etkilerin en yoğun olarak hissedilebileceği bölge, proje alanı ve çevresindeki yerleşim yerleridir. Alpaslan II Enerji Üretim ve Madencilik San. Tic. A.Ş tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Alpaslan II Barajı ve HES Projesi Muş ilinde Fırat Nehri Havzası'nın alt havzası olan Murat Nehri üzerinde, Muş kent merkezine yaklaşık 34,00 km uzaklıkta yer almaktadır. Baraj akışı ve gölalanı nedeniyle kısmen etkilenecek olan yerleşim birimlerinde etkilenmeler hem kamulaştırma çalışmalarından hem de inşaat döneminde görülebilecek etkilerden (toz, gürültü, trafik yoğunluğu vb) kaynaklanmaktadır. Alpaslan II Barajı ve HES Projesi kapsamında göl alanından etkilenen yerleşim birimleri aşağıda verilmektedir. Baraj Gölünden Etkilenecek Yerleşim Birimleri Tepeköy (45 hane) Doğdap Mahallesi (15 hane) Göçmenler (Muhacir Zorova) Mahallesi (25 hane) Bağiçi (Çarbuhur) Mahallesi (50 hane) Aşağı Hınzor Mahallesi (Kayalıdere Köyü, 50 hane) Sanlıca Köyü (25 hane) Algedik Köyü (15 hane) İnşaat Faaliyetlerinden ve Malzeme Ocaklarından Etkilenecek Yerleşim Birimleri Dumlusu Köyü Akkonak Mahallesi Akpınar Köyü Kayalık Köyü Ulusırt Köyü Kayalıdere Köyü DPT İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırılmasına bakıldığında, Muş İli 5. düzey gelişmiş iller grubundadır (DPT, 2003). Sosyoekonomik Gelişmişlik sıralamasında 81 il içersinde 81. sırada yer alan Muş un gelişmişlik endeksi -1,43956 dir. İlçelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması na göre, Muş un -0,59441 lik gelişmişlik endeksine sahip Merkez ilçesi 872 ilçe içerisinde 649. dur ve 4. gelişmişlik grubu içerisinde yer almaktadır. Varto ilçesi ise 802. sırada yer almakta ve -1,03815 lik bir gelişmişlik endeksi göstermektedir. (DPT, 2004). Projeden etkilenen yerleşimlerde, insanlar geçimlerini tarım, hayvancılık ve mevsimlik işçilik yoluyla sağlamaktadır. Bu yerleşimlerde köylüler tarım ve hayvancılık yoluyla geçimlik ekonomilerine ciddi düzeyde katkı sağlamanın yanı sıra nakit gelir de elde etmektedirler. Bir başka ifadeyle, köylüler ürettikleri bitkisel ve hayvansal ürünlerin bir bölümünü tüketmekte ve geri kalanı tüccarlara satarak, yakın zamandan beri il ve ilçe merkezlerinde kurulan pazarlarda satışa sunarak ya da köyde satarak nakite çevirmektedirler. Yerel halkın bir başka gelir kaynağı da, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük kentlerde yılın belli sezonları yapılan mevsimlik işlerdir (inşaat işleri). Son zamanlarda, bölgede yaşayan genç nüfus işsizlik Revizyon: 0 Syf. 18 / 101

24 nedeniyle özellikle kış aylarında başka şehirlere giderek mevsimlik işlerde çalışmakta ve yaz aylarında da kendi köylerine dönerek tarım faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Alpaslan II Barajı ve HES Projesi kapsamında kadastro bilgileri baz alınarak yapılan çalışmalar neticesinde, yaklaşık olarak baraj gölü altında 5.009,32 hektar ve malzeme ocakları altında 335,40 hektar alan kalacaktır. Kamulaştırılacak alanlar için, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 15/c (Değişik: 5496 SK. 5. md) maddesi gereğince; kamulaştırma işlemleri EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından yürütülecek, bu konuda verilecek olan kamulaştırma kararı kamu yararı kararı yerine geçecek ve kamulaştırılan taşınmaz mallar tapu kütüğünde hazine adına tescil edilecektir Ekonomik Özellikler, Sağlık ve Eğitim Altyapıları Sanayi yönünden gelişmemiş olan Muş ilinin ekonomisi temelde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İlde tarım ve hayvancılık geleneksel yöntemlerle yapıldığından ötürü verim düşüktür. Muş ta ekonomik olarak aktif olan nüfusun büyük bir kısmı tarım sektöründe istihdam edilmekteyken geri kalan aktif nüfus da hizmet ve sanayi sektörlerinde istihdam edilmektedir. İl merkezinde mevcut olan bu durum ilçelere göre farklılık gösterebilmektedir. Projeden etkilenen Varto ilçesinde ekonomik yapı hayvancılığa dayanmaktadır ve genelde sürü hayvancılığı yapılmaktadır. Buna ek olarak Varto da ilçe ekonomisine katkısı küçümsenemeyecek olan gezginci arıcılık yapılmaktadır. Tarım alanlarında ise yem bitkileri ekimi ve meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ancak bu işle uğraşan ailelerin sadece kendi ihtiyaçlarını giderdikleri ve bu faaliyetin ticari bir öneminin olmadığı bilinmektedir. Muş ilinde 2007 yılında kurulmuş bir üniversite bulunmaktadır; Muş Alparslan Üniversitesi. Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde eğitim veren Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Mühendislik- Mimarlık Fakültesi ne ek olarak üniversite bünyesinde Sağlık Yüksek Okulu, 2 adet Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. Kadınlar erkeklere oranla eğitim imkânlarından daha fazla yoksundurlar. Bu durum etkilenen ilçeler için de geçerlidir. Muş ilinde 8 adet hastane vardır. TÜİK in (Türkiye İstatistik Kurumu) 2009 yılında yayınladığı bölgesel göstergelere göre; 2007 yılı itibariyle Muş ilinde kişiye düşen yatak sayısı 155 tir ve Muş ili bu rakam ile Türkiye deki 81 il içerisinde 69. sırada yer almaktadır. Revizyon: 0 Syf. 19 / 101

25 4. ETKİ AZALTMA PLANI Alpaslan II Barajı ve HES Projesi gibi hidroelektrik santral projelerinde bir takım çevresel ve sosyal etkiler oluşması kaçınılmazıdır. Fakat bu etkilerden birçoğu azaltılabilir etkilerdir. Bununla birlikte bazı kayıplar ise yerine koyulabilir ve tazmin edilebilir niteliktedir. Bu nedenle etki azaltıcı önlemler değişik formlar alabilir. Projenin olumsuz etkilerinden kaçınmak ya da bu etkilerin şiddetini azaltmak için önerilen etki azaltıcı faaliyetler ve projenin gelişiminin her bir aşaması için önerilen etki azaltıcı önlemler bu bölümde verilmektedir Projenin inşaat ve işletme aşaması için etki azaltıcı önlemeler, fonun kaynağı, zamanlama ve ilgili faaliyetleri yönetmek için sorumlu organizasyonları da içeren bilgiler çizelge şeklinde Tablo 5 ve 6 da verilmiştir İnşaat Aşaması Projenin inşaat aşamasına ait etki azaltıcı işlemlerin planlaması, nihai proje dizaynına, uygun yönetim araçlarının kullanılmasına, mevcut durumda hazırlanmış uygulama planının tatbikine, gerekli olduğu zamanlarda bu planların geliştirilmesine ve detaylandırılmasına, ilgili paydaşların ile halk arasındaki işbirliği ve koordinasyonun devamlı olmasına bağlı olacak şekilde projenin inşaatını kapsamaktadır Hafriyat Artıkları Alpaslan II Barajı ve HES Projesi kapsamında yapılacak olan batardolar, baraj gövdesi, santral binası, şalt sahası ve derivasyon inşaatları için hafriyat yapılması söz konusu olacaktır. Alanda yapılacak kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak hafriyat malzemesinden değerlendirilebilir olanlar beton agrega malzemesi, ulaşım yollarında sergi malzemesi ve ünite inşaatlarında dolgu malzemesi olarak kullanılacaktır. Kalan kısım ise hafriyat malzemesi depo sahalarında depolanacaktır. Proje kapsamında oluşan kazı fazlası malzemenin depolanması amacıyla 6 adet depo saha planlanmıştır. Bahse konu depo alanları projenin işletmeye geçmesiyle birlikte baraj gölü altında kalacaktır. Bu depo sahalarının proje kapsamındaki konumları Ek-1 de verilmektedir. Hafriyat işlemleri sırasında kamyon ve yükleyici kullanılacaktır. Baraj gövdesi ve göl alanı ulaşımı için yeni yol yapımına gerek duyulmaktadır. Yine benzer şekilde baraj gövdesi, dolusavak, kuyruk suyu, santral ve şalt sahasında dolgu çalışmaları yapılacaktır. İnşaat çalışmaları sırasında gerçekleştirilecek kazı ve dolgu miktarları Tablo V.1 de verilmektedir. Kazı fazlası malzeme yukarıda ifade edildiği üzere depo sahalarında muhafaza edilecek olup, proje dışına hafriyat toprağı taşınımı söz konusu olmayacaktır. Diğer taraftan; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine uyulacaktır Peyzaj ve Bitkisel Toprak Kullanımı Projenin inşaat aşamasında değişmeye başlayacak olan peyzaj karakteri, işletme döneminden itibaren göl yapısı oluşan kısımlarda geri dönüşü olmayacak biçimde değişecektir. Peyzaj karakterindeki değişimin kaynakları; Revizyon: 0 Syf. 20 / 101

26 Değişen yüzey örtüsü (yüzey suyu bakımından) Kaldırılacak olan bitki örtüsü (sınırlı miktarda) İnşa edilecek üniteler / kullanımlar Arazi desenindeki / kullanımındaki değişim Topografya, olarak sıralanabilir. Tüm proje için Toprak Koruma Projesi hazırlanacaktır. İnşaat çalışmaları sırasında hafriyat çalışmaları başlamadan önce, üst toprağın kirlenmemesi için, üst toprak tabakası sıyrılacak ve verimliliğini kaybetmeyecek şekilde depolanacaktır. Üst toprağın oluşumunu sağlayan alt toprak da sıyrılacak ve horizonlarını kaybetmeyecek şekilde yığılacaktır. Üst toprak tabakası sıyrılırken üzerinde bulunan bütün toprak dışı materyal topraktan ayrılacaktır. Ayrıca, bitkisel toprağın üst yüzeyi erozyona, karşı korunacak ve toprağın canlılığını sürdürebilmesi amacıyla çim, çayır, mera bitkisi vb. bitki örtüsü ile bitkilendirilecektir. Sıyrılan bu bitkisel toprak daha sonra alanın peyzaj onarımı çalışmalarında ve rekreasyon alanlarının bitkisel peyzaj düzenlenmesinde kullanılacaktır. İnşaat aşamasında kaldırılan bitki örtüsü, sıyrılan üst toprak ve eğim nedeniyle erozyon oluşumu gözlenebilir. Bu amaçla inşaat çalışmalarının ardından, eğimin yüksek olduğu ve toprak kaymasının görüldüğü bölgelerde, sekiler oluşturmak suretiyle, daha düz yüzeyler elde edilecek ve bu bölgeler bitkilendirilecektir. Bu çalışma, hem toprağın yüzey suyuna akışını azaltacak hem de bu sayede göle sediman taşınımı azalmış olacağı için barajın ekonomik ömrü artacaktır. Erozyonun görüldüğü bölgelerde gerçekleştirilecek olan bitkilendirme çalışmalarının başarıya ulaşması için, gerekli uyarı levhaları konulacak ve alana girişlerin azaltılması için, gerekli durumlarda çit ya da bitkisel bariyerler oluşturulacaktır. Ağaçlandırma işlemleri yapılırken, bölgenin hakim bitki örtüsü göz önünde bulundurulacak ve ağaçlandırmada kullanılacak ağaç türleri buna göre seçilecektir. Yapılan çalışmalarda proje sahasında yaygın olarak bulunduğu tespit edilen saplı meşe türü (Quercus robur sups. pedunculiflora), peyzaj çalışmalarında kullanılacaktır.. İnşaatın başlamasına paralel meşe palamutları toplatılmalı ve yeterli miktarda fidan üretilerek inşaat tamamlanınca baraj gölünün etrafına ve ağaçlandırmaya uygun diğer alanlara (ocak alanları vb. ) bir şerit halinde dikilmelidir. Yine bu amaçla Fraxinus angustifolia türünün kullanılması da uygun olacaktır. Ağaç türlerine ilave olarak daha kısa sürede yüzeye yayılmaları ve toprak yüzeyini tutmaları nedeniyle özellikle inşaat aşamasından itibaren tohumlama çalışmaları (ağaçlandırma çalışmalarından önce) yapılarak otsu dokunun yüzeyi hızlıca kaplaması sağlanacaktır. Proje kapsamında baraj altında kalmayacak olan kaya (bazalt) ocaklarında uygulanacak restorasyon planına ait bilgiler aşağıda verilmektedir: Üretimin gerçekleştirileceği ocak alanında oluşacak boşluklar ocaktan çıkabilecek pasa malzeme ile doldurulacak olup, bu boşlukların su ile doldurulması söz konusu değildir. Arazinin bitkilendirme işlemi için hazırlık aşaması iyileştirme faaliyetlerinden oluşur. İyileştirme faaliyetleri topografik düzenlemesi tamamlanan sahalarda başlatılır ve bu sahalarda toprağın geliştirilmesi ve yeniden bitkilendirme işlerini içerir. Sahada üretim sonrası oluşacak düzlük alana ve basamaklara sahadan çıkabilecek pasa malzeme dökülerek düzenleme yapılacaktır. Pasa malzemenin üzerine de bitkisel toprak tabakası serilecektir. Sahaya serilecek bitkisel toprağın bitkilendirme başarısını arttırmak için iyileştirme çalışmaları öngörülmektedir. Bu kapsamda bitkisel toprak serilmesi Revizyon: 0 Syf. 21 / 101

27 aşamasında ve sonrasında gübreleme yapılabilecektir. Serilecek bitkisel toprağın derinliğinin dikilmek istenen öncül bitkilerin kök uzunluğuna uygun olarak ayarlanması planlanmaktadır. Toprağın organik içeriğini arttırmak, toprağı zenginleştirmek ve toprağın su tutma kapasitesini arttırmak için gerekli görülmesi durumunda turba, humus veya kil ilavesi yapılabilecektir. Böylece bitki yetişmesi için daha uygun bir ortam oluşturulmuş olacaktır. Serilen toprağın bitkilendirmeye hazırlanmasındaki son aşama iş makinelerine takılacak ekipman ile toprağın sürülmesi olacaktır. Böylelikle saha ekime hazır hale getirilecektir. Sahalarda iyileştirme çalışmaları yapılırken kalıcı bitkilendirmeye başlamadan önce genellikle ön bitkilendirme uygulanmaktadır. Burada amaç; erozyonun önlenmesi veya en aza indirgenmesi, toprağı aşırı düşük veya yüksek ısıdan korumak, döküm toprağında yetersiz olan besleyici madde miktarını arttırmak ve toprağın su tutma kapasitesini geliştirmektir. Bitkilendirme çalışmaları deneme ekimleri ile başlatılacaktır. Bölgenin iklimsel özelliklerine ve toprak durumuna göre uygun öncül bitkiler ekilerek büyümeleri gözlenecek ortama en iyi uyum sağlayan bitki tür veya türleri saha geneline uygulanacaktır. Ön ve kalıcı bitkilendirmede kullanılacak otsu bitkiler sahaya çizgiler halinde ekilecektir. Ön bitkilendirme sonrasında fidanların dikiminde başarıyı sağlamak amacıyla organik madde bakımından zengin topraklı fidan kullanılacaktır. Ekimi yapılacak bitkiler, bunların tohumları ve dikilecek fidanlar yetiştirici seralardan bitkinin boyutlarına göre piyasadan temin edilecek olup, kamyonet veya kamyonlar ile temin edilecektir. Sahada fidan dikimi ön bitkilendirme yapıldıktan en az 1 1,5 sene sonra gerçekleştirilecektir. Fidan dikim çalışmaları ağaçların dinlenme dönemi boyunca havanın fazla soğuk olmaması koşuluyla yapılabilir. Dolayısıyla sahada fidan dikimi kış aylarının sonrasına gelecek şekilde ayarlanacaktır. Fidan dikilecek alanda, dikimden önce fidan yerleri belirlenecek ve bunların düzgün sıra ve aralıklı olmasına özen gösterilecektir. Ağaçlandırma için seçilecek ağaç türlerine dikkat edilecektir. Tür seçimi toprak durumu, iklim ve bitki örtüsü dikkate alınarak yapılacaktır. Fidanların dikiminden sonra tutmayan, ortama uyum sağlamayan fidanlar, ortama uyum sağlayabilen ve gelişimi süren diğer fidan türleri ile değiştirilecektir. Müracaat alanı içinde kirlenmiş herhangi bir alan oluşmayacaktır. Üretim yapılan alanlar içerisinde ortaya çıkabilecek az miktardaki atık malzemenin bir kısmı inşaat çalışmalarında kullanılacak, bir kısmı ise üretimi etkilemeyecek ve çevreye zarar vermeyecek şekilde, daha sonraki rehabilitasyon çalışmalarında kullanılmak üzere; pasa alanlarında, bölgenin topografik yapısına uygun olarak biriktirilecektir. Üretim faaliyetleri sırasında sahada herhangi bir bina tesisi vb. yapılar inşa edilmeyecektir. Ocakta üretimi gerçekleştirilecek cevher, Alpaslan II Barajında gövde yapımında dolgu malzemesi olarak kullanılmak üzere baraj alanına nakledilecektir. Üretim sırasında çalışacak personelin sosyal ihtiyaçları ise, baraj alanında inşa edilmesi planlanan şantiye binasından temin edilecektir. Bu nedenle müracaat alanında herhangi bir yıkımsöküm söz konusu olmayacaktır. Sahada açılacak ocak içi yollar, üretim çalışmaları sırasında ve bu çalışmalar tamamlandıktan sonra tehlike arz etmeyecek şekilde rehabilite edilecektir. Revizyon: 0 Syf. 22 / 101

HİSAR REG. VE HES BİLGİ NOTU

HİSAR REG. VE HES BİLGİ NOTU HİSAR REG. VE HES BİLGİ NOTU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT HİSAR HİDRO ELEKTRİK SANRALİ PROJE BİLGİ NOTU : Hisar Regülatörü ve HES projesi Marmara bölgesinde Sakarya Nehri üzerinde Bilecik

Detaylı

26 Santral Kuyruksuyu Kotu (m) m 27 İletim Yapısı CTP Boru (basınçlı) 28 İletim Yapısı Uzunluğu (m) İletim Yapısı Eğimi ( j ) Değişken

26 Santral Kuyruksuyu Kotu (m) m 27 İletim Yapısı CTP Boru (basınçlı) 28 İletim Yapısı Uzunluğu (m) İletim Yapısı Eğimi ( j ) Değişken 1. ÖZET 1.1. YÖNETİCİ BİLGİLENDİRME FORMU S.NO Açıklamalar 1 Proje Adı Kale Reg. Ve HES 2 Şirket Adı Asa Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. 3 Şirket Adresi Musazade Mah. Cumhuriyet Meydanı Molla

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI ve HES

YUSUFELİ BARAJI ve HES YUSUFELİ BARAJI ve HES Projenin Tanımı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi; Doğu Karadeniz Bölgesi nde, Çoruh Nehri üzerinde yer almaktadır. Çoruh Türkiye sınırları içinde 390 km lik bir

Detaylı

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 33 ÇORUH HAVZASI PROJELERİ Sezai SUCU Bölge Müdürü DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Artvin Talha DİNÇ İnşaat Mühendisi ÖZET Ülkemiz sınırları içerisinde Bayburt ilinde doğan ve

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU

ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU II. Su Yapıları Konferansı, Diyarbakır, 16 18.9.211 Hazırlayanlar; Burcu Ersoy (FICHTNER, Türkiye) Ronald Haselsteiner (ENERJISA,

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı nın Konumu Ermenek Barajı tamamlanma tarihi itibari ile Türkiye deki en yüksek barajdır. Ermenek Barajı Avrupa nın en yüksek 6. barajıdır. Ermenek

Detaylı

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU BGT Mavi Enerji Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret SU KENARI HİDROELEKTRİK SANTRALİ BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

Detaylı

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi Not: Aralık 2006 tarihli bu kısım Ağustos 2006 da yayımlanmış olan Kısım VI.2.6.1 in yerine geçmiştir. Bu bağlamda, Aralık 2006 da Ek P eklenmiştir. VI.2.6.1. İnşaat ve Su Tutulması Aşamasında Aşağı Akış

Detaylı

PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ÇEVRE YÖNETİM PLANI GİRESUN İLİ, ÇAMOLUK İLÇESİ ANKARA

Detaylı

Kalehan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

Kalehan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Kalehan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Firma Tanıtım Notu Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş., ortaklığında kurulmuş olan Kalehan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.,

Detaylı

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK KONU: SUNUM YAPAN: DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK Sunum İçeriği o Derivasyon Tipleri ve Kullanıldıkları durumlar Açık kanallı derivasyon Kondüvi (Aç-kapa Tünel) Tünel o Alpaslan

Detaylı

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Açıklığı ve tutarlılığı sağlamak adına bu bölümde; ÇED raporlarında

Detaylı

ILISU PROJESİ. GAP ın can damarı Dicle - Fırat Nehirleri Türkiye su potansiyelinin yaklaşık % 28,5 ini oluşturmaktadır. FIRAT 17 % 458 m DİCLE 12 %

ILISU PROJESİ. GAP ın can damarı Dicle - Fırat Nehirleri Türkiye su potansiyelinin yaklaşık % 28,5 ini oluşturmaktadır. FIRAT 17 % 458 m DİCLE 12 % ILISU PROJESİ TANIMI ve TARİHÇESİ GAP ın can damarı Dicle - Fırat Nehirleri Türkiye su potansiyelinin yaklaşık % 28,5 ini oluşturmaktadır. GAP IN CAN DAMARI DİCLE-FIRAT NEHİRLERİ Türkiye su potansiyelinin

Detaylı

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ Sunan Dr. Burak Turan NFB Mühendislik ve Müşavirlik Dr. Burak TURAN 1, Fayik TURAN 2, M. Denizhan BÜTÜN 3

Detaylı

BARAJLAR. T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 4. BÖLGE BARAJLAR VE HES ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1/ 33

BARAJLAR. T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 4. BÖLGE BARAJLAR VE HES ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1/ 33 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 4. BÖLGE BARAJLAR VE HES ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR 4. Bölge Müdürlüğü - KONYA 1/ 33 BARAJ NEDİR NE İŞE YARAR? Barajlar, eski zamanlardan

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları Hidroelektrik Enerji Enerji Kaynakları Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kwh düzeylerinde olup, bu miktar kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok altındadır. Ülkemizin

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Dr.Öğr.Üyesi Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan.arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 12.1.Baraj nedir? Barajlar

Detaylı

AMASYA GES 10,44 MW TEKNİK OLMAYAN ÖZET (TOÖ) Amasya ili, Kutu Köy

AMASYA GES 10,44 MW TEKNİK OLMAYAN ÖZET (TOÖ) Amasya ili, Kutu Köy AMASYA GES 10,44 MW TEKNİK OLMAYAN ÖZET (TOÖ) Amasya ili, Kutu Köy Proje Tanıtımı: Amasya İlinde bulunan Amasya Güneş Enerji Santrali (GES) işletmeye geçtiğinde; 10,44 MW kurulu güç elektrik üretilecektir.

Detaylı

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan,

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN)

POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN) POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN) YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ İÇİN GENEL BAKIŞ AÇISI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİDROELEKTRİK SANTRAL AZALTMA PLANI Safha Konu Azaltım Ölçümü İnşaat Safhası

Detaylı

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur.

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur. 7. ÇEVRESEL ETKİLER 7.1. Mevcut Şartlardaki Çevrenin Özellikleri Önerilen tesisleri, Karadeniz bölgesi, Kastamonu ili sınırlarında, Kastamonu E31-a3 numaralı 1/25000 ölçekli haritada 4 634 000 4 636 000

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

(3 il, 52 ilçe, 24 belde ve 263 köy olmak üzere toplam

(3 il, 52 ilçe, 24 belde ve 263 köy olmak üzere toplam İZMİR MANİSA UŞAK DİĞER TOPLAM NÜFUS 4 061 074 1 359 463 346 508-5 767 045 YÜZÖLÇÜMÜ (km 2 ) 12 012 13 096 5 341 133 30 582 Ülkemizin Nüfus olarak % 7,5 unu, Yüzölçümünün % 4 ünü kapsamaktadır (3 il, 52

Detaylı

EK 10 YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI FORMATI

EK 10 YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI FORMATI YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI FORMATI 1 İçindekiler: 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. MEVZUAT... 2 4. UYGULAMA PLANI... 2 4.1 Proje Alanını Tanıtıcı Bilgiler... 2 4.2 Envanteri yapılması zorunlu taşınmazların

Detaylı

KARAKURT H.E.S. İMAR PLANI ASKI İLAN METNİ

KARAKURT H.E.S. İMAR PLANI ASKI İLAN METNİ T.C. İL ÖZEL İDARESİ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KARAKURT H.E.S. İMAR PLANI ASKI İLAN METNİ İlimiz Sarıkamış ilçesine bağlı Akkoz ve Beşyol köyleri sınırlarında Aras nehri üzerinde Hidroelektrik

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 3. 3.1 Su Temini ( Su Potansiyeli )... 3 3.1.1 Barajlarda Su Temini... 3. 3.2 Göletlerde Su Temini... 3

İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 3. 3.1 Su Temini ( Su Potansiyeli )... 3 3.1.1 Barajlarda Su Temini... 3. 3.2 Göletlerde Su Temini... 3 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 3 2 KAPSAM... 3 3 ÇALIŞMA KONULARI... 3 3.1 Su Temini ( Su Potansiyeli )... 3 3.1.1 Barajlarda Su Temini... 3 3.2 Göletlerde Su Temini... 3 3.3 Regülatörlerde Su Temini... 3 3.3.1

Detaylı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Konunun önemi Belediyelerin enerji kaynakları; Hidrolik Bio kütle Bu kaynaklardan belediyeler nasıl yararlanabilir, Yenilenebilir enerji

Detaylı

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce İÇERİK Enerji Kaynakları HES Faaliyetlerinin Aşamaları Düzce İlindeki HES Faaliyetleri Karşılaşılan Çevresel Sorunlar Çözüm

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

1.ADIYAMAN-GÖKSU-ARABAN PROJESİ

1.ADIYAMAN-GÖKSU-ARABAN PROJESİ 1.ADIYAMAN-GÖKSU-ARABAN PROJESİ Adıyaman-Göksu-Araban Projesi ilk aşamada ve GAP kapsamında 1960 lı yıllarda Fırat Planlama Amirliği tarafından GAP ın bir ünitesi olarak incelenmiş ve Fırat Havzası istikşaf

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

12 Mayıs 2016 PERŞEMBE

12 Mayıs 2016 PERŞEMBE 12 Mayıs 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29710 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığından: TAŞKIN YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

SULAMA YAPILARI SULAMA YAPILARI. 1) Su Depolama Yapıları Kestel Barajı- İzmir Sulama amaçlı, toprak dolgu

SULAMA YAPILARI SULAMA YAPILARI. 1) Su Depolama Yapıları Kestel Barajı- İzmir Sulama amaçlı, toprak dolgu SULAMA YAPILARI Prof. Dr. Halit APAYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Bir su kaynağından yararlanma talebinin karşılanması için dört ana unsurun saptanması gerekir: Miktar: talep edilen su miktarı

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ DR.HAVVA KAPTAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA

Detaylı

SULAMA YAPILARI. Prof. Dr. Halit APAYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SULAMA YAPILARI. Prof. Dr. Halit APAYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SULAMA YAPILARI Prof. Dr. Halit APAYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 1 Bir su kaynağından yararlanma talebinin karşılanması için dört ana unsurun saptanması gerekir: Miktar: talep edilen su miktarı

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru

Detaylı

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI Sayfa i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... İİ ŞEKİLLER DİZİNİ... İİ 11. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 1 11.1. GİRİŞ... 1 11.2. TÜRKİYE-YUNANİSTAN

Detaylı

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 18 Ağustos 2009 - Şanlıurfa GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

Detaylı

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S.

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU ARAZİ TEMİN RAPORU AREM

Detaylı

1 Proje tanımı. Şekil 1: Tokat Güneş Enerjisi Santrali sahası (yeşil) ve enerji nakil hattının (mor) uydu görüntüsü. Prepared by Arup Page 1

1 Proje tanımı. Şekil 1: Tokat Güneş Enerjisi Santrali sahası (yeşil) ve enerji nakil hattının (mor) uydu görüntüsü. Prepared by Arup Page 1 1 Proje tanımı Akfen Yenilenebilir (Şirket) Türkiye de Konya, Amasya,, Van ve Malatya illerinde bir fotovoltaik güneş enerjisi portföyü geliştirmektedir. Bu portföyün bütünü Akfen Güneş Enerjisi Projesi

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ

NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ İhsan Kaş 1, Korhan Altındal 2 Özet Nehir Tipi Hidroelektrik Santraller bulunduğu bölgeye, büyüklüğüne, tipine göre farklılıklar gösterir. Bu farklılıklarda

Detaylı

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Alanın Tanımı: Planlama Alanı Bursa, Nilüfer İlçesi nin güneyinde yer alan İnegazi Köyü, h21c13a4 pafta 101 ada 22,23,25 ve 26 numaralı parsellerde yer alan

Detaylı

MNHRP Ağustos- 2014 TUB Çalışma Raporu

MNHRP Ağustos- 2014 TUB Çalışma Raporu MNHRP Ağustos- 2014 TUB Çalışma Raporu 1. Büyükçay Mikrohavzası nda Sarıkamış Köy Tüzel Kişiliği ne ait ceviz türleriyle yapılan gelir getirici tür ağaçlandırma sahası sulama havuzu ve damla sulama sistemi

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

1 Proje Tanımı. Şekil 1: ME-SE güneş enerjisi santrali sahası (yeşil) ve enerji nakil hattı nın (mor) uydu görüntüsü. Prepared by Arup Page 1

1 Proje Tanımı. Şekil 1: ME-SE güneş enerjisi santrali sahası (yeşil) ve enerji nakil hattı nın (mor) uydu görüntüsü. Prepared by Arup Page 1 1 Proje Tanımı Akfen Yenilenebilir (Şirket) Türkiye de Konya, Amasya, Tokat, Van ve Malatya illerinde bir fotovoltaik güneş enerjisi portföyü geliştirmektedir. Bu portföyün bütünü Akfen Güneş Enerjisi

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

1 Proje tanımı. Şekil 1: Uydu görüntüsü; Omicron Erciş (yeşil), Omicron Engil 208 (sarı) and PSI Engil 207 (pembe). Prepared by Arup Page 1

1 Proje tanımı. Şekil 1: Uydu görüntüsü; Omicron Erciş (yeşil), Omicron Engil 208 (sarı) and PSI Engil 207 (pembe). Prepared by Arup Page 1 1 Proje tanımı Akfen Yenilenebilir (Şirket) Türkiye de Konya, Amasya, Tokat, Van ve Malatya illerinde bir fotovoltaik güneş enerjisi portföyü geliştirmektedir. Bu portföyün bütünü Akfen Güneş Enerjisi

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ 1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI İmar planı değişikliği yapılan alan, Manisa İli, Salihli İlçesi sınırları içerinde Adala mahallesinde yer almaktadır. Salihli ilçesi Manisa İline yaklaşık 75 km. uzaklıkta

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Şekil 1: Malatya güneş enerjisi santrali sahası (yeşil) ve enerji nakil hattı nın (mavi) uydu görüntüsü

Şekil 1: Malatya güneş enerjisi santrali sahası (yeşil) ve enerji nakil hattı nın (mavi) uydu görüntüsü 1 Proje Tanımı Akfen Yenilenebilir (Şirket) Türkiye de Konya, Amasya, Tokat, Van ve Malatya illerinde bir fotovoltaik güneş enerjisi portföyü geliştirmektedir. Bu portföyün bütünü Akfen Güneş Enerjisi

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çukurova Elektrik A.Ş. arasında imzalanan imtiyaz sözleşmesinin şirket kusuru nedeniyle 12.06.2003 tarihinde feshedilmesi

Detaylı

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ?

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? Yrd.Doç.Dr. Oğuz KURDOĞLU KTÜ Orman Fakültesi Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 2 Maliyetleri kim karşılayacak? Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 3 Oğuz KURDOĞLU,

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM TESİSİ ALANI(ALAKÖPRÜ HİDROELEKTRİK SANTRALİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN İZAH RAPORU HAZIRLAYAN: MUZAFFER

Detaylı

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ 1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI İmar planı değişikliği yapılan alan, Manisa İli, Salihli İlçesi sınırları içerinde Adala mahallesinde yer almaktadır. Salihli ilçesi Manisa İline yaklaşık 75 km. uzaklıkta

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU

ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU Burcu Ersoy 1, Ronald Haselsteiner 2 Özet Baraj tasarımlarında kriter olarak kullanılan 50 yıllık ekonomik ömür içerisinde rezervuar

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, SARIBEYLER MAHALLESİ 1229-1230-1234-1235-1238-1239-1241-1242-1440-1441-1442-1443-

Detaylı

SANTRAL BİNASI TASARIMI

SANTRAL BİNASI TASARIMI KONU: SUNUM YAPAN: SANTRAL BİNASI TASARIMI ÖZGÜR TUZCU 1 Santral Binası nehir yatağından alınan suyun türbinlenerek enerji üretiminin sağlandığı yer olarak tanımlanabilir. Bu yapının tasarım ve projelendirilmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 PLANLAMA AMAÇ VE KAPSAMI PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Aksu Çayı Kısmı; Beşgöz Çayı Kısmı;...

İÇİNDEKİLER 1 PLANLAMA AMAÇ VE KAPSAMI PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Aksu Çayı Kısmı; Beşgöz Çayı Kısmı;... İÇİNDEKİLER 1 PLANLAMA AMAÇ VE KAPSAMI... 3 2 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 4 2.1 Aksu Çayı Kısmı;... 4 2.2 Beşgöz Çayı Kısmı;... 5 2.3 Kumköy Orman Yangın Yolu Kısmı;... 6 3 MEVCUT PLANLAR VE MÜLKİYET

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

AR& GE BÜLTEN Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri

AR& GE BÜLTEN Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri 2006 Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri Nurel KILIÇ Dünya da ve Türkiye de ulusal ve bölgesel enerji piyasaları, tarihin hiçbir döneminde görülmediği kadar ticaret, rekabet ve yabancı yatırımlara

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN SİNOP ERFELEK BALIFAKI GÖLETİ VE SULAMA PROJESİ ÇED MUAFİYET İÇİN PROJE ÖZETİ SİNOP İLİ ERFELEK İLÇESİ BALIFAKI

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

Ebru ARICI Genel Müdür RES ÖNLİSANS İZİN SÜREÇLERİ VE KURUMLAR ARASI İLİŞKİLER

Ebru ARICI Genel Müdür RES ÖNLİSANS İZİN SÜREÇLERİ VE KURUMLAR ARASI İLİŞKİLER Ebru ARICI Genel Müdür RES ÖNLİSANS İZİN SÜREÇLERİ VE KURUMLAR ARASI İLİŞKİLER 10.05.2018 tarih ve 7828 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve

Detaylı

1 Proje tanımı. Şekil 1: Yaysun ve MT Doğal Güneş Enerjisi santrali sahası (yeşil) ve enerji nakil hattının (mor) uydu görüntüsü

1 Proje tanımı. Şekil 1: Yaysun ve MT Doğal Güneş Enerjisi santrali sahası (yeşil) ve enerji nakil hattının (mor) uydu görüntüsü 1 Proje tanımı Akfen Yenilenebilir (Şirket) Türkiye de Konya, Tokat, Van ve Malatya illerinde bir fotovoltaik Güneş Enerjisi portföyü geliştirmektedir. Bu portföyün bütünü Akfen Güneş Enerjisi Projesi

Detaylı

Nükleer Santralın Sinop ve Karadeniz e Etkileri

Nükleer Santralın Sinop ve Karadeniz e Etkileri 2018/2 Haber Bülteni 19 Nükleer Santralın Sinop ve Karadeniz e Etkileri Mehmet Özdağ - EMO Samsun Şubesi 17. Dönem YK. Başkanı mehmetozdag@gmail.com Sinop Nükleer Santralı nın Sinop ve Karadeniz e olası

Detaylı

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE Bu doküman, Söke Rüzgar Enerji Santrali Projesi nin (Söke RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak

Detaylı

YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ

YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017113/3017080 Faks: 0232 4530922 E-Mail: abayram@deu.edu.tr

Detaylı

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. ERGENE HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1. Dere yatakları temizleniyor, 2. Belediye AAT leri DSİ tarafından inşa ediliyor, 3. Islah Organize

Detaylı