2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ"

Transkript

1 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğzyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe nedenolduğunugörüyoruz. Buçerçevede,herbirprogramiçin,herbirpuantüründeveherbirbölümiçinkontenjandeğişninetkisibiraradadeğerlendirilmiştir. Elbetetoplumsalolaylarıntaleplerietkisinibirebiröngörmekmümkündeğildir.ÖrneğinTıp,HukukvePsikoloji yeolantalebinartışı,örneğinsağlıkalanında2 yılıkönlisansprogramlarınaolantalebinartışı,etkisiniöngörmeninzorolduğuancakyorumlarımızakatığımızkonular. Analiziyaparkenherbirprogramiçinkontenjanartışlarınıgözönündebulundurmakveetkisinigörmekdahakolayolacaken,yeniaçılanprogramlarınkontenjanlarınınhangibaşarısırasıaralığınaetkisiolacağınıöngörmekçokkolayolmamıştır.Ancakyenikontenjanlardageçtiğzyılardaaynıüniversitelerinbenzer programlardadiğerüniversiteleregörekonumunabakılarakminimumetkininolabileceğiaralığatopluolarakeklenmiştir. ElbeteverilentümsayılarbuyılaaitTAHMİNler,veyukarıdakiyöntemdedesapmalarolabilecektir.Buyılıntabanpuanlarınıbelirleyecekolantercihyapan gençlerolacak,ancakbizlerinamacı,kyerdehede erineulaşabileceken Nasılolsatutmaz düşüncesindekigençlerintercihlerinedahayukarısıralamaları eklemeleri,kyerdededahadüşüksıralardanalternati erekleyerekaçıktakalmamaları. KULANIMKILAVUZU Buyılkisıralamanızlageçenyılhangisıradakiadayıngirdiğiprogramagirebileceğiniziöngörmekiçin;(PsikolojivePDRörneği) 1.Şuandakibaşarısırasınabakarak2014BaşarıSırasıBulunur.Ör: Karşısındabulunan2014kümülekontenjanınabakılır;7.038,yanigeçtiğzyılTMpuanıhesaplananilk78.0kişinin7.038 ipsikolojiyadapdr yeyerleşmiş. 3.3.Buyılaynısayıdakontenjanıkaçıncıkişikarşılayacak?Yani2015Kümüle de7.038 eenyakınyerbulunur,karşısındaki2014sıralamasınabakılır:48.70.yani geçenyıl48.0 inciningirdiğiyerekadarbuyılaynısayıdakontenjanaulaşılmış.ilk48.70 debubölümüntoplamkontenjanı70kişi=%10artırılmış.yani geçenyılilk48.70 de6.36olankontenjanbuyıl7.038 eçıkarılmış. 4.Yanidüzmantıkbakacakolsak,78.0 incigeçenyıl48.0 inciningirdiğiyeregirebilir,ancakdiyoruzki,sizbuaradakifarkınyarısınıalarakdahagerçekçibir sonucayaklaşabilirsiniz = /2= = Hede ediğinizprogramıngeçenyılvebuyılkikontenjanlarınıdagözönündebulundurmayıunutmamalısınız.kontenjanartıysadahadüşüksıralamaile azaldıysadahayükseksıralamailegirmeihtimalinizyüksektir.örneğin15kişilikkontenjanıolanve90.0 inciningirdiğiprogramınkontenjanı45 eçıktıysa, inciningirmeihtimaliolacaktır. DİĞERETKİLER 6.TMprogramlarındailk150.0 dehukuk ta2.10kişilikkontenjanartışıda,diğertümtmprogramlarındailk150.0 debeklenendendahayukarılara yerleşmeihtimalinitetikleyecektir.ancak150.0sonrasındaiseazalanhukukkontenjanlarıdiğerprogramlaratalebiartırarakbaşarısıralarınınyükselmesine nedenolabilir. 7.Birdiğerönemlietki,2yılıkÖnlisansprogramlarınaYGSkontenjanındangirmeşansınınverilmişolması.ÖzelikleSağlıkprogramlarınayönelmesimuhtemel öğrencilernedeniyle,özelikle20.0vesonrası4yılıklisansprogramlarınıetkileyecektir.

2 İŞLETMEVB. PROGRAMLARISIRALAMA DEĞİŞİMİTAHMİNLERİ TABLOSU GENELANALİZ -bölümlerindekontenjanazaltılmasınedeniylebaşarısıralarıbirmiktaryükselecektir. -İlk de dahayükseksıralamaile, arası dahayükseksıralamailedolacaktır. -Ancak sonrasıyine2yılıksağlıkprogramlarıetkisinigörmekmümkünolabilir veazalankontenjanlararağmentabansıralamalarazalmayabilir. -İlk dedehukuk akaymalarınetkisiiledeğişim yaşanmayabilir. AnalizYapılanProgramlar,-Ekonomi,cilikveTicaret,Girişimcilik,Ticaretve cilik,girişimcilik,yönet,yönet,girişimcilik,, Girişimcilik,cilik

3 ÜNİVERSİTE TÜRÜ BULUNDUĞU İL ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM ADI BURS ORANI EĞİTİM DİLİ FARK 2015 KÜMÜLE 2015 KONTENJANI 2014 KÜMÜLE 2014 KONTENJAN 2014 BAŞARI SIRASI BOĞAZİÇİ ÜCRETSİZ İNGİLİZCE KOÇ BURSLU İNGİLİZCE İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT BURSLU İNGİLİZCE GALATASARAY ÜCRETSİZ TÜRKÇE TEKNOLOJİ ÖZYEĞİN KOÇ BİLGİ ÖZYEĞİN BURSLU TÜRKÇE ÜCRETSİZ İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE ÜCRETLİ İNGİLİZCE İ şl ve Ticaret BURSLU İNGİLİZCE TEKNİK ÜCRETLİ İNGİLİZCE TEKNOLOJİ Girişimcilik BURSLU TÜRKÇE ŞEHİR BURSLU İNGİLİZCE BİLGİ BURSLU İNGİLİZCE BAHÇEŞEHİR BURSLU İNGİLİZCE BAHÇEŞEHİR BİLGİ İPEK ŞEHİR MEF ÖZYEĞİN Girişimcilik TEKNOLOJİ TİCARET Girişimcilik İZMİR İZMİR EKONOMİ İŞLETME VB. PROGRAMLARI ANALİZ TABLOSU TEKNOLOJİ İZMİR GEDİZ BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE YEDİTEPE BURSLU İNGİLİZCE MARMARA ÜCRETSİZ İNGİLİZCE YEDİTEPE BURSLU İNGİLİZCE KADİR HAS BURSLU İNGİLİZCE KAYSERİ ABDULLAH GÜL ÜCRETSİZ İNGİLİZCE TURGUT ÖZAL BURSLU İNGİLİZCE ÜCRETSİZ İNGİLİZCE İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT BURSLU İNGİLİZCE HACETTEPE ÜCRETSİZ İNGİLİZCE İZMİR YAŞAR BURSLU İNGİLİZCE KOÇ BURSLU İNGİLİZCE İ şletme Yöneti mi YEDİTEPE BURSLU ALMANCA FATİH BURSLU İNGİLİZCE ÜCRETSİZ TÜRKÇE SÜLEYMAN ŞAH BURSLU İNGİLİZCE TÜRK-ALMAN ÜCRETSİZ ALMANCA İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜCRETSİZ İNGİLİZCE İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜCRETLİ İNGİLİZCE

4 İZMİR GEDİZ BURSLU İNGİLİZCE DOĞUŞ BURSLU İNGİLİZCE YILDIZ TEKNİK ÜCRETSİZ TÜRKÇE İ şl ve İZMİR DOKUZ EYLÜL Ticaret ÜCRETSİZ İNGİLİZCE MALTEPE BURSLU İNGİLİZCE KAYSERİ MELİKŞAH BURSLU İNGİLİZCE TEKNOLOJİ BURSLU TÜRKÇE ÜCRETSİZ TÜRKÇE MARMARA ÜCRETSİZ ALMANCA IŞIK BURSLU İNGİLİZCE TÜRK HAVA KURUMU BURSLU İNGİLİZCE DOĞUŞ BURSLU İNGİLİZCE BURSA BAHÇEŞEHİR AYDIN FATİH BEYKENT İ şl ve Ticaret BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE PİRİ REİS BURSLU İNGİLİZCE ÇANKAYA BURSLU İNGİLİZCE ÜCRETSİZ TÜRKÇE OKAN BURSLU İNGİLİZCE YILDIRIM BEYAZIT ÜCRETSİZ İNGİLİZCE KÜLTÜR BURSLU İNGİLİZCE İPEK BURSLU İNGİLİZCE TİCARET TURGUT ÖZAL ANTALYA ANTALYA BAŞKENT BAŞKENT TÜRK HAVA KURUMU İZMİR İZMİR BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE ESKİŞEHİR ANADOLU ÜCRETSİZ İNGİLİZCE KOÇ ÜCRETLİ İNGİLİZCE ATILIM BURSLU İNGİLİZCE YILDIRIM BEYAZIT ÜCRETSİZ İNGİLİZCE HALİÇ BURSLU İNGİLİZCE İZMİR EGE ÜCRETSİZ TÜRKÇE SABAHATTİN ZAİM KEMERBURGAZ BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE HALİÇ BURSLU TÜRKÇE MARMARA ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÜCRETLİ İNGİLİZCE ADANA ÇUKUROVA ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ÜCRETSİZ İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE ATILIM AREL

5 SAMSUN CANİK BAŞARI BURSLU TÜRKÇE GAZİ ÜCRETSİZ TÜRKÇE TEKNİK ÜCRETLİ İNGİLİZCE ÖZYEĞİN İZMİR İZMİR EKONOMİ GAZİANTEP ZİRVE GELİŞİM TEKNOLOJİ İ şl ve Ticaret Girişimcilik BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAYSERİ MELİKŞAH BURSLU TÜRKÇE BEYKENT BURSLU TÜRKÇE KÜLTÜR BURSLU TÜRKÇE MEF BURSLU İNGİLİZCE UFUK BURSLU TÜRKÇE DOĞUŞ BURSLU TÜRKÇE BEYKENT BURSLU TÜRKÇE AYDIN BURSLU TÜRKÇE Yönet MARMARA ÜCRETLİ İNGİLİZCE IŞIK BURSLU TÜRKÇE TURGUT ÖZAL BURSLU İNGİLİZCE MALTEPE BURSLU TÜRKÇE BURSA BURSLU TÜRKÇE OKAN BURSLU TÜRKÇE KONYA KTO KARATAY BURSLU TÜRKÇE HALİÇ BURSLU TÜRKÇE MARMARA İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GELİŞİM BURSLU TÜRKÇE İZMİR EGE İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BİLGİ AREL NİŞANTAŞI BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE KAYSERİ MELİKŞAH BURSLU TÜRKÇE DENİZLİ PAMUKKALE ÜCRETSİZ İNGİLİZCE GAZİANTEP HASAN KALYONCU BURSLU TÜRKÇE ANTALYA ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni BALIKESİR BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni SİNOP SİNOP İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni - KIBRIS AMERİKAN Yönet - İNGİLİZ - İNGİLİZ BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BAKÜ- AZERBAYCAN ODLAR YURDU MEDİPOL Yönet BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni SARAYBOSN A - BOSNA - HERSEK SARAYBOSNA BURSLU TÜRKÇE Yeni

6 SABAHATTİN ZAİM BURSLU TÜRKÇE Yeni ANTALYA ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni BALIKESİR BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni BİTLİS BİTLİS EREN ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni GAZİ ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Yeni IĞDIR IĞDIR ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Yeni ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Yeni İ şl ve BURSA ULUDAĞ Ticaret ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni BAŞKENT BURSLU TÜRKÇE BAŞKENT BURSLU İNGİLİZCE ÖZYEĞİN BURSLU İNGİLİZCE AYDIN BURSLU TÜRKÇE KONYA SELÇUK ÜCRETSİZ İNGİLİZCE BİLGİ Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜCRETSİZ TÜRKÇE YENİ YÜZYIL BURSLU TÜRKÇE ANTALYA ESENYURT ANTALYA MALTEPE İHSAN DOĞRAMACI BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE BİLKENT ÜCRETLİ İNGİLİZCE BEYKENT Girişimcilik BURSLU TÜRKÇE BAHÇEŞEHİR BURSLU İNGİLİZCE ESKİŞEHİR ANADOLU ÜCRETSİZ TÜRKÇE YALOVA YALOVA ÜCRETSİZ İNGİLİZCE İ MERSİN ÇAĞ şletme BURSLU İNGİLİZCE TEKNOLOJİ İZMİR GEDİZ BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE İZMİR İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜCRETSİZ TÜRKÇE KOCAELİ GEBZE TEKNİK ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR DOKUZ EYLÜL İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜCRETSİZ TÜRKÇE ESENYURT BURSLU TÜRKÇE BİLGİ BURSLU İNGİLİZCE BURSA ULUDAĞ ÜCRETSİZ TÜRKÇE MERSİN TOROS BURSLU İNGİLİZCE KOCAELİ KOCAELİ ÜCRETSİZ TÜRKÇE İ şl ve BURSA ULUDAĞ Ticaret ÜCRETSİZ TÜRKÇE ADANA ÇUKUROVA ÜCRETSİZ TÜRKÇE YEDİTEPE BURSLU İNGİLİZCE ANTALYA AKDENİZ ÜCRETSİZ TÜRKÇE SAMSUN CANİK BAŞARI KAYSERİ DİYARBAKIR ESKİŞEHİR NUH NACİ YAZGAN TİCARET GELİŞİM SELAHADDİN EYYUBİ TRABZON AVRASYA BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE ESKİŞEHİR OSMANGAZİ İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE

7 SABAHATTİN ZAİM BURSLU İNGİLİZCE SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜCRETSİZ TÜRKÇE MEF BURSLU İNGİLİZCE İZMİR GEDİZ BURSLU İNGİLİZCE BURSA ULUDAĞ ÜCRETSİZ TÜRKÇE YEDİTEPE BURSLU İNGİLİZCE ŞEHİR BURSLU İNGİLİZCE SAKARYA SAKARYA ÜCRETSİZ TÜRKÇE AYDIN AFYONKARA HİSAR ADNAN MENDERES AFYON KOCATEPE ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ATILIM BURSLU İNGİLİZCE ATILIM BURSLU TÜRKÇE BURSA ULUDAĞ İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KAYSERİ ERCİYES ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA SELÇUK ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANTALYA AKDENİZ İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR ÜCRETSİZ TÜRKÇE TEKNOLOJİ Girişimcilik BURSLU TÜRKÇE ADANA ÇUKUROVA İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GAZİANTEP GAZİANTEP ÜCRETSİZ TÜRKÇE KOCAELİ KOCAELİ İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE NECMETTİN ERBAKAN KONYA ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA MEVLANA BURSLU TÜRKÇE TEKNOLOJİ ÜCRETLİ TÜRKÇE MERSİN MERSİN ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANTALYA AKDENİZ ÜCRETSİZ TÜRKÇE EDİRNE TRAKYA ÜCRETSİZ TÜRKÇE TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜCRETSİZ TÜRKÇE KIRIKKALE KIRIKKALE ÜCRETSİZ TÜRKÇE İ MERSİN ÇAĞ şletme BURSLU İNGİLİZCE MANİSA CELÂL BAYAR ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÖZYEĞİN Girişimcilik BURSLU İNGİLİZCE SAMSUN ONDOKUZ MAYIS İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DENİZLİ PAMUKKALE ÜCRETSİZ TÜRKÇE TURGUT ÖZAL BURSLU TÜRKÇE DİYARBAKIR DİCLE ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR YAŞAR BURSLU İNGİLİZCE ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜCRETSİZ TÜRKÇE ABANT İZZET BAYSAL BOLU ÜCRETSİZ TÜRKÇE KARADENİZ TEKNİK TRABZON ÜCRETSİZ TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜCRETSİZ TÜRKÇE MUĞLA SITKI KOÇMAN MUĞLA ÜCRETSİZ TÜRKÇE ADNAN MENDERES AYDIN ÜCRETSİZ TÜRKÇE DÜZCE DÜZCE ÜCRETSİZ TÜRKÇE MALATYA İNÖNÜ ÜCRETSİZ TÜRKÇE BAŞKENT BURSLU TÜRKÇE BAŞKENT BURSLU İNGİLİZCE ÖZYEĞİN Girişimcilik BURSLU İNGİLİZCE İ YAKIN DOĞU şletme BURSLU İNGİLİZCE MUĞLA SITKI KOÇMAN MUĞLA ÜCRETSİZ TÜRKÇE

8 YALOVA YALOVA İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ADNAN MENDERES AYDIN İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE LEFKE LEFKE AVRUPA BURSLU İNGİLİZCE KAYSERİ ERCİYES İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KIBRIS ÜCRETLİ İNGİLİZCE KONYA SELÇUK İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ANTALYA AKDENİZ İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR ÜCRETSİZ TÜRKÇE TİCARET ÜCRETLİ İNGİLİZCE HATAY MUSTAFA KEMAL ÜCRETSİZ TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KONYA SELÇUK ÜCRETSİZ TÜRKÇE ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜCRETSİZ TÜRKÇE EDİRNE TRAKYA İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜCRETSİZ TÜRKÇE YENİ YÜZYIL BURSLU TÜRKÇE TİCARET BURSLU TÜRKÇE SİVAS CUMHURİYET ÜCRETSİZ TÜRKÇE ADANA ÇUKUROVA ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİANTEP GAZİANTEP İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DOĞUŞ BURSLU İNGİLİZCE KONYA SELÇUK ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAHRAMANM ARAŞ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜCRETSİZ TÜRKÇE MEHMET AKİF ERSOY BURDUR ÜCRETSİZ TÜRKÇE DENİZLİ PAMUKKALE İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KIRKLARELİ KIRKLARELİ ÜCRETSİZ TÜRKÇE NECMETTİN ERBAKAN KONYA ÜNİVERSİTESİ İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE DOĞUŞ BURSLU İNGİLİZCE NUH NACİ YAZGAN KAYSERİ BURSLU TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MUĞLA SITKI KOÇMAN MUĞLA İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MUĞLA SITKI KOÇMAN MUĞLA İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE UŞAK UŞAK ÜCRETSİZ TÜRKÇE KÜLTÜR BURSLU İNGİLİZCE ERZURUM ATATÜRK ÜCRETSİZ TÜRKÇE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR İZMİR EKONOMİ ÜCRETLİ İNGİLİZCE İZMİR İZMİR BURSLU İNGİLİZCE SARAYBOSN A - BOSNA - HERSEK SARAYBOSNA BİLGİ TRABZON AVRASYA NEVŞEHİR AFYONKARA HİSAR BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜCRETSİZ TÜRKÇE AFYON KOCATEPE ÜCRETSİZ TÜRKÇE ELAZIĞ FIRAT ÜCRETSİZ TÜRKÇE KASONU KASONU ÜCRETSİZ TÜRKÇE NİĞDE NİĞDE ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ŞANLIURFA HARRAN ÜCRETSİZ TÜRKÇE KIRIKKALE KIRIKKALE İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AYDIN ADNAN MENDERES İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KARABÜK KARABÜK ÜCRETSİZ TÜRKÇE

9 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜCRETSİZ TÜRKÇE ABANT İZZET BAYSAL BOLU İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ŞEHİR BURSLU İNGİLİZCE KARADENİZ TEKNİK TRABZON İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AKSARAY AKSARAY ÜCRETSİZ TÜRKÇE BİLECİK ŞEYH BİLECİK EDEBALİ ÜCRETSİZ TÜRKÇE BARTIN BARTIN ÜCRETSİZ TÜRKÇE ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜCRETSİZ TÜRKÇE RECEP TAYYİP RİZE ERDOĞAN ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİANTEP GAZİANTEP ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAYSERİ MELİKŞAH BURSLU TÜRKÇE ORDU ORDU ÜCRETSİZ TÜRKÇE SELAHADDİN EYYUBİ DİYARBAKIR BURSLU TÜRKÇE ADIYAMAN ADIYAMAN ÜCRETSİZ TÜRKÇE TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜCRETSİZ TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ÇANKIRI ÇANKIRI KARATEKİN ÜCRETSİZ TÜRKÇE GİRESUN GİRESUN ÜCRETSİZ TÜRKÇE OSMANİYE OSMANİYE KORKUT ATA ÜCRETSİZ TÜRKÇE SİNOP SİNOP ÜCRETSİZ TÜRKÇE TEKNOLOJİ Girişimcilik ÜCRETLİ TÜRKÇE DİYARBAKIR DİCLE İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ŞEHİR BURSLU İNGİLİZCE KARABÜK KARABÜK İ şl ÜCRETSİZ TÜRKÇE SÜLEYMAN DEMİREL ISPARTA İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BURSA BURSLU TÜRKÇE DÜZCE DÜZCE İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ÇORUM HİTİT ÜCRETSİZ TÜRKÇE İ şl ve ÖZYEĞİN Ticaret BURSLU İNGİLİZCE KARAMANOĞLU KARAMAN MEHMETBEY ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇANKAYA BURSLU İNGİLİZCE ERZİNCAN ERZİNCAN ÜCRETSİZ TÜRKÇE BATMAN BATMAN ÜCRETSİZ TÜRKÇE YOZGAT BOZOK ÜCRETSİZ TÜRKÇE MALTEPE ÜCRETLİ İNGİLİZCE KIRKLARELİ KIRKLARELİ İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AYDIN ÜCRETLİ İNGİLİZCE ERZURUM ERZURUM TEKNİK ÜCRETSİZ TÜRKÇE MALATYA İNÖNÜ İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KARABÜK KARABÜK ÜCRETSİZ TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA ÜCRETLİ İNGİLİZCE ESKİŞEHİR ANADOLU ÜCRETLİ İNGİLİZCE TÜRKÇE KİLİS KİLİS 7 ARALIK ÜCRETSİZ TÜRKÇE ATILIM BURSLU İNGİLİZCE KONYA SELÇUK İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BİLGİ - Ekonomi BURSLU İNGİLİZCE ŞEHİR BURSLU İNGİLİZCE KIRŞEHİR AHİ EVRAN İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TİCARET BURSLU İNGİLİZCE HATAY MUSTAFA KEMAL İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BARTIN BARTIN İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KÜTAHYA DUMLUPINAR İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE

10 KAHRAMANM ARAŞ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TURGUT ÖZAL BURSLU İNGİLİZCE DOĞUŞ BURSLU TÜRKÇE FATİH BURSLU İNGİLİZCE KARABÜK KARABÜK İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AFYONKARA AFYON KOCATEPE HİSAR İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE HALİÇ BURSLU TÜRKÇE AREL BURSLU TÜRKÇE YEDİTEPE BURSLU İNGİLİZCE UŞAK UŞAK İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR YAŞAR BURSLU İNGİLİZCE ATILIM BURSLU TÜRKÇE KARABÜK KARABÜK İ şl İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ORDU ORDU İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ÇANKIRI KARATEKİN ÇANKIRI İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE HALİÇ ESENYURT KÜLTÜR BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE AKSARAY AKSARAY İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BURDUR MEHMET AKİF ERSOY İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KONYA SELÇUK İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE YAKIN DOĞU BURSLU İNGİLİZCE BEYKENT Girişimcilik BURSLU TÜRKÇE ESENYURT BURSLU TÜRKÇE GİRESUN GİRESUN İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE OSMANİYE OSMANİYE KORKUT ATA İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BİLECİK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE SİVAS CUMHURİYET İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GİRNE GİRNE AMERİKAN Yönet BURSLU TÜRKÇE KADİR HAS ÜCRETLİ İNGİLİZCE ELAZIĞ FIRAT İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ŞANLIURFA HARRAN İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GAZİANTEP ZİRVE BURSLU TÜRKÇE İZMİR GEDİZ BURSLU İNGİLİZCE GAZİANTEP HASAN KALYONCU BURSLU TÜRKÇE BEYKENT BURSLU İNGİLİZCE NEVŞEHİR NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE NİĞDE NİĞDE İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ESKİŞEHİR ANADOLU ÜCRETLİ İNGİLİZCE SAMSUN CANİK BAŞARI RECEP TAYYİP BURSLU TÜRKÇE RİZE ERDOĞAN İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE OKAN BURSLU İNGİLİZCE ÖZYEĞİN BURSLU İNGİLİZCE BAYBURT BAYBURT ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR İZMİR BURSLU İNGİLİZCE AREL BURSLU İNGİLİZCE GELİŞİM BURSLU İNGİLİZCE

11 İ şl ve PİRİ REİS Ticaret BURSLU İNGİLİZCE KARABÜK KARABÜK İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KAYSERİ MELİKŞAH BURSLU TÜRKÇE KAYSERİ MELİKŞAH BURSLU İNGİLİZCE KIBRIS SABAHATTİN ZAİM YEDİTEPE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE ÜCRETLİ İNGİLİZCE KİLİS KİLİS 7 ARALIK İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ERZURUM ATATÜRK İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL UÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE AKDENİZ KARPAZ BURSLU TÜRKÇE MERSİN ÇAĞ İ şletme BURSLU İNGİLİZCE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ BURSLU İNGİLİZCE GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE İPEK BURSLU İNGİLİZCE AYDIN ÜCRETLİ TÜRKÇE KASONU KASONU İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KADİR HAS BURSLU İNGİLİZCE TURGUT ÖZAL BURSLU TÜRKÇE ADIYAMAN ADIYAMAN İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE SAMSUN CANİK BAŞARI BURSLU TÜRKÇE DİYARBAKIR DİCLE UÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE İ -GİRNE GİRNE AMERİKAN şl BURSLU İNGİLİZCE GELİŞİM ÜCRETLİ TÜRKÇE TİCARET BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE IŞIK ATILIM TRABZON AVRASYA BURSLU TÜRKÇE TOKAT GAZİOSMANPAŞA İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BEYKENT BURSLU TÜRKÇE BURSA GAZİANTEP KARAMAN ÜCRETSİZ İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE HASAN KALYONCU BAHÇEŞEHİR BURSLU TÜRKÇE KARAMANOĞLU MEHMETBEY İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ÜCRETLİ İNGİLİZCE ÜCRETLİ İNGİLİZCE SELAHADDİN EYYUBİ ŞANLIURFA BURSLU TÜRKÇE SİİRT SİİRT ÜCRETSİZ TÜRKÇE ERZURUM TEKNİK ERZURUM İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KARABÜK KARABÜK Girişimcilik İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GELİŞİM UFUK BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE MANİSA CELÂL BAYAR TÜRKÇE ÇORUM HİTİT İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE HALİÇ BURSLU İNGİLİZCE ŞEHİR ÜCRETLİ İNGİLİZCE

12 YEDİTEPE TÜRK HAVA KURUMU İ şletme Yöneti mi BURSLU ALMANCA BURSLU TÜRKÇE BURSA BURSLU TÜRKÇE KARS KAFKAS ÜCRETSİZ TÜRKÇE AYDIN BURSLU İNGİLİZCE BİLGİ BURSLU İNGİLİZCE KÜLTÜR BURSLU İNGİLİZCE MUŞ MUŞ ALPARSLAN İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BAŞKENT ÜCRETLİ TÜRKÇE BİNGÖL BİNGÖL İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE İZMİR GEDİZ BURSLU İNGİLİZCE BAHÇEŞEHİR ÜCRETLİ İNGİLİZCE OKAN BURSLU TÜRKÇE YEDİTEPE ÜCRETLİ İNGİLİZCE KAYSERİ MELİKŞAH BURSLU TÜRKÇE YENİ YÜZYIL BURSLU TÜRKÇE TURGUT ÖZAL BURSLU İNGİLİZCE ARTVİN ARTVİN ÇORUH ÜCRETSİZ TÜRKÇE BİŞKEK- KIRGIZİSTAN KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS TÜRKÇE KONYA KTO KARATAY BURSLU TÜRKÇE BEYKENT ÜCRETLİ TÜRKÇE NUH NACİ YAZGAN KAYSERİ BURSLU TÜRKÇE AĞRI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜCRETSİZ TÜRKÇE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ KONYA KTO KARATAY KONYA MEVLANA FATİH IŞIK BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE SİİRT SİİRT İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TUNCELİ TUNCELİ İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE YAKIN DOĞU BURSLU İNGİLİZCE VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜCRETSİZ TÜRKÇE AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN AĞRI İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE TRABZON AVRASYA BURSLU TÜRKÇE BAYBURT BAYBURT İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BİNGÖL BİNGÖL ÜCRETSİZ TÜRKÇE YOZGAT BOZOK İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE SAMSUN CANİK BAŞARI BURSLU TÜRKÇE ÇANKAYA BURSLU İNGİLİZCE ERZİNCAN ERZİNCAN İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GİRNE GİRNE AMERİKAN BURSLU İNGİLİZCE İZMİR İZMİR EKONOMİ BURSLU İNGİLİZCE İZMİR İZMİR EKONOMİ ÜCRETLİ İNGİLİZCE KARS KAFKAS İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE MUŞ MUŞ ALPARSLAN ÜCRETSİZ TÜRKÇE HALİÇ BURSLU TÜRKÇE BİLGİ KEMERBURGAZ KÜLTÜR ÜCRETLİ İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE

13 MALTEPE ÜCRETLİ TÜRKÇE NİŞANTAŞI BURSLU TÜRKÇE SÜLEYMAN ŞAH BURSLU İNGİLİZCE ŞIRNAK ŞIRNAK ÜCRETSİZ TÜRKÇE MERSİN TOROS BURSLU İNGİLİZCE TÜRK HAVA KURUMU BURSLU İNGİLİZCE ANTALYA ANTALYA BURSLU İNGİLİZCE VAN YÜZÜNCÜ YIL İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BATMAN BATMAN İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KARABÜK KARABÜK Girişimcilik ÜCRETSİZ TÜRKÇE AYDIN BURSLU TÜRKÇE TUNCELİ TUNCELİ ÜCRETSİZ TÜRKÇE YALOVA YALOVA ÜCRETLİ İNGİLİZCE BURSA BURSA -GİRNE GİRNE AMERİKAN - KIBRIS AMERİKAN Yönet Yönet KONYA KTO KARATAY KAYSERİ MELİKŞAH KONYA MEVLANA HALİÇ HALİÇ ESENYURT ESENYURT GELİŞİM TURGUT ÖZAL - YAKIN DOĞU YAKIN DOĞU YAKIN DOĞU YAKIN DOĞU SABAHATTİN ZAİM PİRİ REİS Yönet Yönet İ şletme GAZİANTEP ZİRVE -GİRNE GİRNE AMERİKAN - KIBRIS AMERİKAN SABAHATTİN ZAİM İ şl ve Ticaret Yönet Yönet MALTEPE MALTEPE YEDİTEPE BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU TÜRKÇE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni AZERBAYCAN AZERBAYCAN İKTİSAT ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni İZMİR İZMİR ÜCRETLİ İNGİLİZCE Yeni - KIBRIS AMERİKAN Yönet ÜCRETLİ İNGİLİZCE Yeni - İNGİLİZ ÜCRETLİ İNGİLİZCE Yeni - İNGİLİZ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni BAKÜ- AZERBAYCAN ODLAR YURDU Yönet ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni MERSİN TOROS ÜCRETLİ İNGİLİZCE Yeni YEDİTEPE ÜCRETLİ İNGİLİZCE Yeni

14 YEDİTEPE İ şletme Yöneti mi ÜCRETLİ ALMANCA Yeni YENİ YÜZYIL ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni FATİH ÜCRETLİ İNGİLİZCE AKDENİZ KARPAZ BURSLU İNGİLİZCE AKDENİZ KARPAZ ÜCRETLİ İNGİLİZCE AKDENİZ KARPAZ ÜCRETLİ TÜRKÇE TRABZON AVRASYA ÜCRETLİ TÜRKÇE TRABZON AVRASYA ÜCRETLİ TÜRKÇE FATİH ÜCRETLİ TÜRKÇE HALİÇ ÜCRETLİ TÜRKÇE HALİÇ ÜCRETLİ İNGİLİZCE HALİÇ BURSLU TÜRKÇE HALİÇ BURSLU İNGİLİZCE HALİÇ ÜCRETLİ TÜRKÇE IŞIK ÜCRETLİ İNGİLİZCE IŞIK ÜCRETLİ TÜRKÇE IŞIK BURSLU İNGİLİZCE IŞIK BURSLU TÜRKÇE AREL BURSLU TÜRKÇE BAŞKENT ÜCRETLİ İNGİLİZCE AREL BURSLU İNGİLİZCE AREL ÜCRETLİ İNGİLİZCE AREL ÜCRETLİ TÜRKÇE AYDIN BURSLU İNGİLİZCE AYDIN BURSLU TÜRKÇE ESENYURT ÜCRETLİ İNGİLİZCE ESENYURT ÜCRETLİ TÜRKÇE GELİŞİM BURSLU TÜRKÇE GELİŞİM ÜCRETLİ İNGİLİZCE GELİŞİM BURSLU İNGİLİZCE KÜLTÜR ÜCRETLİ TÜRKÇE KÜLTÜR ÜCRETLİ TÜRKÇE ŞEHİR ÜCRETLİ İNGİLİZCE BURSA MERSİN ÇAĞ TİCARET ÜCRETLİ TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE İ şletme BURSLU İNGİLİZCE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ BURSLU TÜRKÇE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ BURSLU İNGİLİZCE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ ÜCRETLİ İNGİLİZCE GAZİMAĞUSA DOĞU AKDENİZ ÜCRETLİ TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE KADİR HAS

15 MALTEPE ÜCRETLİ TÜRKÇE OKAN ÜCRETLİ İNGİLİZCE OKAN ÜCRETLİ TÜRKÇE PİRİ REİS İ şl ve Ticaret ÜCRETLİ İNGİLİZCE TÜRK-ALMAN ÜCRETSİZ ALMANCA İZMİR GEDİZ ÜCRETLİ İNGİLİZCE GİRNE GİRNE AMERİKAN BURSLU İNGİLİZCE GİRNE GİRNE AMERİKAN BURSLU İNGİLİZCE GİRNE GİRNE AMERİKAN ÜCRETLİ İNGİLİZCE Yönet -GİRNE GİRNE AMERİKAN -GİRNE GİRNE AMERİKAN -GİRNE GİRNE AMERİKAN -GİRNE GİRNE AMERİKAN TÜRKİSTAN- KAZAKİSTAN ÜCRETLİ TÜRKÇE İ şl BURSLU İNGİLİZCE İ şl BURSLU İNGİLİZCE İ şl ÜCRETLİ İNGİLİZCE KAZAK TÜRKÇE İPEK BURSLU İNGİLİZCE KONYA KTO KARATAY ÜCRETLİ TÜRKÇE LEFKE LEFKE AVRUPA BURSLU İNGİLİZCE KAYSERİ MELİKŞAH KAYSERİ MELİKŞAH KONYA MEVLANA KAYSERİ NUH NACİ YAZGAN AZERBAYCAN ODLAR YURDU KIBRIS ŞANLIURFA ŞANLIURFA ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU SELAHADDİN EYYUBİ BURSLU TÜRKÇE ÜCRETLİ TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE BURSLU TÜRKÇE İ şletme ÜCRETLİ TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE ÜCRETLİ TÜRKÇE SELAHADDİN EYYUBİ BURSLU TÜRKÇE HOCA AHMET YESEVİ TÜRK- SUMGAYIT- SUMGAYIT AZERBAYCAN ÜCRETLİ TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE MERSİN TOROS UFUK BURSLU TÜRKÇE UFUK ÜCRETLİ TÜRKÇE ANTALYA ANTALYA BURSLU İNGİLİZCE ÜSKÜP- MAKEDONYA BALKAN BURSLU TÜRKÇE ÜSKÜP- MAKEDONYA BALKAN BURSLU TÜRKÇE ÜSKÜP- MAKEDONYA - - BALKAN ÜCRETLİ TÜRKÇE KIBRIS BURSLU İNGİLİZCE KIBRIS BURSLU İNGİLİZCE SARAYBOSN A - BOSNA - HERSEK SARAYBOSNA BURSLU TÜRKÇE SARAYBOSN A - BOSNA - HERSEK SARAYBOSNA ÜCRETLİ TÜRKÇE Yönet YAKIN DOĞU BURSLU TÜRKÇE YAKIN DOĞU YAKIN DOĞU YAKIN DOĞU YAKIN DOĞU Yönet Yönet Yönet İ şletme GAZİANTEP ZİRVE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-2 389,

İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-2 389, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Siyaset Bilimi ve Ulus. İlişkiler (İng.) 93 TM-2 466,971 1.860 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ulus. İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 10 TM-2 463,313 2.160 İPEK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Yükseköğretim Kurumları Staj Hareketliliği Faaliyeti Süre Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 50 100 0 50.000,00 20.200,00 20.200,00 20.000,00 141,04 20.100,00 20

Detaylı

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 ACIBADEM ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 7 7 MF-3 389,6254 385,0987 40800 58500 2 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 15

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ Avrupa Birliği İlişkileri 2015'DE OLUŞAN 2015'E GÖRE HESAPLANAN 2016 KON. BİLGİLERİ 2015'DE 202510185 İstanbul Vakıf İstanbul Bilgi Ü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. Tam Burslu İng. TM2 381,584 36.700

Detaylı

Siyaset Bilimi TM-2 ÜNİVERSİTE

Siyaset Bilimi TM-2 ÜNİVERSİTE Siyaset Bilimi TM-2 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. GALATASARAY Ünv. (İSTANBUL) Devlet 6530 7130 436,3005 449,3048 21 21 21 21 TOBB

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

Kontenjan ARTIŞ. Artış Azalma Doluluk Farkı En Küçük 2014 En Büyük 2014 En Küçük 2015 En Büyük 2015

Kontenjan ARTIŞ. Artış Azalma Doluluk Farkı En Küçük 2014 En Büyük 2014 En Küçük 2015 En Büyük 2015 Toplam 2014 Toplam 2015 Toplam 2015 TABAN PUAN Toplam 2014 Toplam 2014 2014 Toplam 2015 2015 Kontenjan Üniversiteler BOŞ KALAN TOPLAM BOŞ KALAN KONTENJAN YERLEŞEN Doluluk YERLEŞEN Doluluk Artış Azalma

Detaylı

1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 2 Afyon Sağlık Yüksekokulu 3 Hemşirelik , AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 2 Afyon Sağlık Yüksekokulu 3 Hemşirelik , AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 1 PROGRAM ADI (2) 0,12 BAŞARI EN KÜÇÜK 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 2 Bolu Sağlık Yüksekokulu 3 Hemşirelik 150000 364,91641 1 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR

Detaylı

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE ÜNİVERSİTE YIL 2015_2016 YATAY GE BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.02.2016 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 18.01.2016 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.01.2016

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015 YILI/DÖNEMİ KABUL LİSTESİ ÖZET TABLO ANA EYLEM 1 - PROGRAM ÜLKELERİ ARASINDA YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROJE BAŞVURULARINA İLİŞKİN SONUÇLAR Sıra

Detaylı

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B)

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ-YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YIL 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRAM KODU PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ

Detaylı

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Öğretim Üyesi Sayıları

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Öğretim Üyesi Sayıları ÜNİVERSİTE ADI DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Sayıları Tarihi PROFESÖR Dolu Kadro Yüzdelik ı Doçent DOÇENT DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Doktor ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 21.07.2010 11 13,41 15 18,29 56 68,29 ADANA ALPARSLAN

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/824.02/ Konu :Dergi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017 yılında "Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi" yayın hayatına

Detaylı

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kod Üniversite P.Türü 2014 Kon. 2015 Kon. 2014 Puan 2015 Puan 2013 Sıra 2014 Sıra 2015 Sıra OK.Bİ.T.P. Acil Yardım ve Afet Yönetimi 207610036 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (T.B.) İSTANBUL MF 3 4 4 303026 307,50300 108000 106000 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE YGS 2 62 62 317815 306,34397 179000

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Sayı : 84093193-051.01- Konu : II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi : 20/03/2018 tarihli ve 69392216-051.01-46290 sayılı yazı. Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde

Detaylı

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır.

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ 2012-2016 SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. PROGRAM ADI 2017 kont BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) DEVLET

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PR OGRAM ADI 2017 kont BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) DEVLET 102210329

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 08/03/2018-E.10778 T.C. Sayı : 84093193-051.04- Konu : IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi : 28/02/2018 tarihli ve 22261011-010.07.02-35615

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 03/05/2018-E.19545 T.C. Sayı : 82642947-051.04- Konu : ISVET2018 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi : 02/05/2018 tarihli ve 38628632-051.04-69735 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

2019 DGS Hemşirelik Taban Puanları Kontenjanları

2019 DGS Hemşirelik Taban Puanları Kontenjanları 2019 yılında DGS ye hazırlanacak öğrenciler için alt bölmede sizler için hazırladığımız en güncel ÖSYM verileriyle kendinize ait bir tercih listesi oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki veriler ÖSYM nin 2018 DGS

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2015 ÖSYS'DE ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNE YERLEŞENLERİN ORTALAMA NET SAYILARI

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2015 ÖSYS'DE ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNE YERLEŞENLERİN ORTALAMA NET SAYILARI BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2015 ÖSYS'DE ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNE YERLEŞENLERİN ORTALAMA NET SAYILARI Üniversite Türü Diploma puanı Yerleşe n YGS Türkçe YGS Sosyal YGS Mat

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği MF-4

Bilgisayar Mühendisliği MF-4 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) Özel 602 1070 516,9039

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) Sevgili gençler, 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler bireysel (internet üzerinden: http://ais.osym.gov.tr/)

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Sayı : 84093193-821.05- Konu : Gazi Siber Güç CFT Yarışması ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi : 21/03/2018 tarihli ve 45844397-774.03-47247 sayılı yazı. Gazi Üniversitesi bünyesinde, sahip olduğu bilgi

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mezunlar Koordinatörlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mezunlar Koordinatörlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mezunlar Koordinatörlüğü Sayı : 57897297-311.01.02 Konu : Mezun Bilgi Sistemi DAĞITIM YERLERİNE Mezunlarımız ile Üniversitemiz arasında etkili iletişim kurmak, işbirliği

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İST.) HALKLA İLİŞKİLER Halkla İlişkiler (İng.) (Tam Burs) TS- 1 445.82327 482.46071 İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. (İST.) Halkla İlişkiler

Detaylı

Üniversitesi İstanbul Teknik İnşaat Mühendisliği MF-4 442,42607 Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi

Üniversitesi İstanbul Teknik İnşaat Mühendisliği MF-4 442,42607 Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi 2013 2014 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Üniversite Adı Bölüm Adı Kon. Başarı Puan Taban Sırası Türü Puanı Boğaziçi 62 4.390 MF-4 486,42431 İstanbul Teknik 47 11.800 MF-4 456,21968 Orta Doğu Teknik

Detaylı

Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında

Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği'nin 12.09.2013 tarih ve 26 sayılı yazısı.. Anadolu

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf ANKARA Ticari Bilimler Fak. Bankacılık TM-1 289,896 214,075 27 302.000 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf ANKARA Ticari Bilimler Fak. Bankacılık TM-1 376,930 345,935 3 103.000 4

Detaylı

Mimarlık MF-4 ÜNİVERSİTE

Mimarlık MF-4 ÜNİVERSİTE Mimarlık MF-4 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ünv. (ANKARA) (İng.) (TB) Özel 4870 5520 473,638 487,0964 6

Detaylı

Hemşirelik Bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesi Taban Puanları

Hemşirelik Bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesi Taban Puanları Bölümü 1-1 Taban Puanları PUAN TÜRÜ: MF ÜNİVERSİTE ADI ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR KOÇ BEZM-İ ÂLEM VAKIF HACETTEPE (ANKARA) (Bk. ) MEDİPOL BAHÇEŞEHİR BİRUNİ YEDİTEPE FAKÜLTE ADI BÖLÜM ADI Gene l Kont.

Detaylı

T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Türk Dil Kurumu Başkanlığı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Türk Dil Kurumu Başkanlığı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Türk Dil Kurumu Başkanlığı Sayı : 63434571 824.00 3872 Konu : Resimli Deney Hayvanları Terimleri Sözlüğü. 12/12/2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Resimli

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi 47 47 MF-3 448,93377 17.600 453,99456 428,06847 429,71079 Tıp Fakültesi 123 123 MF-3 466,97221 11.000 494,58463 454,42468 459,01860

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (İng.) (Tam Burslu) 8 TS-1 465,251 1.030 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik Uçak Gövde - Motor Bakım 101010988 ANADOLU Üniv. Devlet ESKİŞEHİR MF-4 52 52 408,629 47.100 106910531 KOCAELİ Üniv. Devlet KOCAELİ YGS-1 25 + 1 31 31 420,908 49700 55.500 106930377 KOCAELİ Üniv. (İÖ) Devlet

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 102810095 ÇANKIRI KARATEKİN Üniv. Devlet ÇANKIRI TM-2 45 + 2 52 52 294,526 186000 175.000 104510268 GİRESUN Üniv. Devlet GİRESUN TM-2 60 + 2 67 67 293,642 194000 177.000 106110512 KARABÜK Üniv. Devlet

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik DAĞITIM YERLERİNE

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 88249623-051.04-E.4778 13/09/2017 Konu : Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Kapadokya Sempozyumu DAĞITIM YERLERİNE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

1026 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 1027 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2011 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 1028 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİT

1026 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 1027 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2011 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 1028 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİT 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 1065 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2001 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 1104 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 1002 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 1003 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 1004

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

İŞLETME BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. İŞLETME BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI 2013

Detaylı

genctercih.com 2018 Bilgisayar - Yazılım Mühendisliği Kontenjan ve taban sıra incelemesi

genctercih.com 2018 Bilgisayar - Yazılım Mühendisliği Kontenjan ve taban sıra incelemesi genctercih.com 2018 Bilgisayar - Yazılım Mühendisliği Kontenjan ve taban sıra incelemesi üniversite PROGRAM ADI Kont 2017 kont 2017 yerlş 2014 2015 2016 2017 P.DR. SAYI D.DR. SAYI DR.ÖĞR. ÜYE BOĞAZİÇİ

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri

Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri Konferansı Duyurusu DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği'nin (ÜNAK) 17.06.2013 tarih ve 2013/07

Detaylı

Üniversiteler Kod Ad

Üniversiteler Kod Ad Kod Ad 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 1065 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2001 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 1104 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 1002 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 1003 ADNAN

Detaylı

Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2017 2018 Taban ları ve Başarı Sıralaması Üniversite Adı Fakülte Adı Bölüm Adı Taban Türü Kont. Yerl. Koç Üniversitesi İstanbul Medipol Üniversitesi (Bk. 789) Uluslararası (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3

Detaylı

2014 Yılına Ait Üniversite Taban Puanları ve Yaklaşık Sıraları Kitapçığı LİSANS PROGRAMLARI

2014 Yılına Ait Üniversite Taban Puanları ve Yaklaşık Sıraları Kitapçığı LİSANS PROGRAMLARI 2014 Yılına Ait Üniversite Taban Puanları ve Yaklaşık Sıraları Kitapçığı LİSANS PROGRAMLARI www.salimunsal.com web adresi için hazırlanmıştır. İzinsiz kopya edilemez ve yayınlanamaz. ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ 1 Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) Okul Öncesi Öğretmenliği (TamBurslu) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)

Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) Okul Öncesi Öğretmenliği (TamBurslu) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü Taban Puan BOĞAZİÇİ HASAN KALYONCU (GAZİANTEP) ORTA DOĞU TEKNİK BAHÇEŞEHİR HACETTEPE (Bk. 789) TED (Bk. 789) DİCLE (DİYARBAKIR) EGE (İZMİR) İSTANBUL (Bk. 789) YILDIZ

Detaylı

Mühendislik F. İnşaat Mühendisliği Bir. Öğr 4 MF-4 32800 32.200 406,72965 77 77

Mühendislik F. İnşaat Mühendisliği Bir. Öğr 4 MF-4 32800 32.200 406,72965 77 77 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE Boğaziçi Ü. İstanbul İstanbul Teknik Üni. Orta Doğu Teknik

Detaylı

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI Sevgili gençler, 2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı