BİYOKİMYADA METABOLİK YOLLAR DERSİ VİZE SINAV SORULARI ( ) (Toplam 4 sayfa olup 25 soru içerir) (DERSİN KODU: 217)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİYOKİMYADA METABOLİK YOLLAR DERSİ VİZE SINAV SORULARI ( ) (Toplam 4 sayfa olup 25 soru içerir) (DERSİN KODU: 217)"

Transkript

1 BİYOKİMYADA METABOLİK YOLLAR DERSİ VİZE SINAV SORULARI ( ) (Toplam 4 sayfa olup 25 soru içerir) (DERSİN KODU: 217) Adı Soyadı: A Fakülte No: 1- Asetil KoA, birçok amaçla kullanılabilir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Mitokondride sitrat sentezine girer. b) Glikoneojenez ön maddesidir. c) Kolesterol sentezinde kullanılır. d) Keton cisimlerini oluşturur. e) Yağ asidi sentezinde kullanılır. 2- Pentoz-fosfat yolunda glikoz 6-fosfat tan ksilüloz 5-fosfat oluşması için aşağıdaki enzimlerden hangileri gereklidir? 1- Heksokinaz 2- UDP-glikoz pirofosforilaz 3- Glikoz 6-fosfat dehidrojenaz 4- Epimeraz 5- İzomeraz a) 1,2 b) 1,3 c) 1,2,4 d) 3,4 e) 3,5 3-Aşağıdaki enzimlerden ikisinin koenzimleri aynıdır. Bu enzim çiftini gösteren seçeneği işaretleyin. 1- Laktat dehidrojenaz 2- Transketolaz 3- Glikoz 6-fosfat dehidrojenaz 4- Fosfoenol piruvat karboksikinaz 5- Malat dehidrojenaz a) 1,5 b) 2,3 c) 3,4 d) 1,4 e) 4,5 4- Karaciğerde ve kasta glikojenolizi hangi hormon hızlandırır? a) İnsülin b) Glukagon c) Epinefrin d) Büyüme hormonu e) Kortizol 5- Gliserolün karaciğerde glikoza dönüşmesindeki reaksiyonlar sırasıyla yazıldığında en son sırada hangi enzim yer alır? a) Gliserokinaz b) Gliserol 3-fosfat dehidrojenaz c) Trioz izomeraz d) Aldolaz 6- Glikolizin hızlanması için hangi bileşiğin düzeyi artmalıdır? a) camp b) Yağ asitleri c) Früktoz 2,6-bisfosfat d) Sitrat e) ATP 7- Aşağıdaki enzimlerden hangisinin kataliz ettiği reaksiyon organizmaya 1.5 ATP kazandırır? a) Gliseraldehit 3-fosfat dehidrojenaz b) İzositrat dehidrojenaz c) Süksinat dehidrojenaz d) Glikoz 6-fosfat dehidrojenaz e) Malat dehidrojenaz 1

2 8- Pankreastan insülin salgılanması sonucunda aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? a) Glikojen sentaz aktif, fosforilaz inaktif formuna dönüşür. b) Fosfoprotein fosfatazlar inhibe olur. c) GLUT-4 aktiflenir. d) Fosfodiesteraz aktiflenir. e) camp düzeyleri azalır. 9- Tiamin pirofosfat eksikliğinde hangi reaksiyonlar etkilenir? 1- TCA siklusunda süksinil KoA oluşumu 2- Pentoz-fosfat yolu 3- Piruvat dehidrojenaz reaksiyonu 4- Glikuronik asit oluşumu a) 1,3 b) 3,4 c) 2,3,4 d) 1,2,3 e) 2,3 10- Kalsiyum iyonlarının sitozole salınımı aşağıdakilerden hangisini aktifler? a) Fosforilaz kinaz aktiflenir. b) Glikojen sentaz aktiflenir. c) Protein kinaz A aktiflenir. d) Fosfofrüktokinaz -2 aktiflenir. e) Adenilat siklaz aktiflenir. 11- Aşağıdakilerden hangisi şilomikronların metabolizması için gerekli değildir? a) Lipoprotein lipaz b) Hepatik lipaz c) Apo C II d) Apo E e) Lesitin kolesterol acil transferaz 12- Aşağıdakilerden hangisinin eksikliğinde kanda şilomikron düzeyleri artar? a) Lipoprotein lipaz b) Lesitin kolesterol aciltransferaz c) Safra asitleri d) Kolesterol ester transfer proteini e) LDL reseptörü 13- VLDL metabolizması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Karbonhidratca zengin beslenildiğinde karaciğerde VLDL oluşumu artar. b) Alınan yağlar doymuş yağ asitlerince zengin ise büyük boyutlu ve az sayıda VLDL oluşur. c) VLDL, dolaşımda HDL ile etkileşerek trigliseritce daha da zenginleşir. d) Lipoprotein lipaz etkisi ile VLDL, LDL ye dönüşür. 14- Lipoproteinler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) LDL reseptörü yalnız apo B içeren lipoproteinleri bağlar. b) HDL, IDL den daha büyük bir partiküldür. c) Şilomikron kalıntıları SR-B1 aracılığı ile karaciğere alınır. d) Ester kolesteroller lipoprotein partikülünün iç kısmında yer alır. e) Lipit elektroforezinde, lipoproteinin trigliserit içeriği ne kadar fazla ise elektrik alanda o kadar uzağa göç eder. 15- LDL molekülünün hücre içine alınıp yıkılmasında aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur? a) Apo B 100 b) Lizozom c) LDL reseptörü d) Klatrin e) Apo B Aşağıdakilerden hangisi ateroskleroz için risk faktörü değildir? a) Erkek cinsiyet b) Homozigot E 3 /E 3 e sahip olma c) Diyabetes Mellitus d) Yüksek lipoprotein (a) düzeyi e) Düşük HDL düzeyi 2

3 17-12 karbondan uzun yağ asitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Plazmada bulunan serbest yağ asitleri lipoprotein lipaz ve hormon duyarlıklı lipazın kataliziyle oluşmuştur. b) Hücre zarını pasif difüzyon ile geçerler. c) ATP ve koenzim A kullanılarak aktive edilirler. d) Aktiflendikleri yer mitokondri matriksidir. e) Mitokondriye karnitin mekiği ile taşınırlar. 18- Aşağıdaki organ çiftlerinden hangisi yağ asitlerini oksitleyemez? a) Karaciğer / Kas b) Kas / Beyin c) Eritrosit / Yağ dokusu d) Karaciğer / Beyin e) Eritrosit / Beyin 19- Aşağıdakilerden hangisi karnitin eksikliği olan bir kişiye önerilmez? a) Balık yağı alması b) Süt ve süt ürünleri ile beslenmesi c) Karnitin desteği alması d) Karbonhidrat ağırlıklı beslenmesi e) Öğün sayısını arttırması 20- Aterosklerozda, damar lümeninin daralmasına yol açan aterom plakları, arter duvarının hangi bölümünde oluşmaktadır? a) Adventisya tabakasında, b) İntima ile adventisya arasında, c) Media ile adventisya arasında d) Media tabakasında e) İntima ile media arasında 21- Aşağıdaki lipitleri kendilerine ait fonksiyonlar ile eşleştiriniz. 1- Trigliserit A) Steroid hormon öncüsü 2- Lesitin B) Pulmoner surfaktantı 3- Sfingomiyelin C) Yağ dokusunda enerji deposu 4- Prostaglandin D) Inflamatuvar cevabın oluşması 5-Kolesterol E) Sinir hücre zarlarının yapısal lipidi a) 1-A b) 1-A c) 1-C d) 1-B e) 1-C 2-C 2-C 2-B 2- C 2-B 3-E 3-B 3-E 3-E 3-E 4-B 4-D 4-D 4- D 4-A 5-D 5- E 5-A 5- A 5-D 22- Aşağıdakilerden hangisi/hangileri yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) in görevleridir? 1- LCAT ve KETP nin aktivitelerini düzenlemek 2- Diğer lipoproteinler için Apo E ve C deposu olarak davranmak 3- Perifer dokulardan kolesterolün uzaklaştırılmasını sağlamak 4- Karaciğerde kolesterol sentezini başlatmak 5- Karaciğerden trigliseritleri alıp ekstrahepatik dokulara götürmek a) 2 b) 2,3,5 c) 2,3 d) 5 e) 1,3,5 23- Safra asidi tuzlarının görevi aşağıdakilerden hangisidir? a) Protein yıkımında görev alırlar. b) Barsak hücrelerinden Ca +2 emilimini arttırırlar. c) Büyük yağ moleküllerinin barsak lümeninde emülsifiye olmasını sağlayarak sindirimi kolaylaştırırlar. d) Lokal hormonlar olarak görev yaparlar. e) Fosfolipitlerin yağ asitlerini hidroliz ederler. 24- Aşağıdaki proteinlerden hangisi VLDL metabolizmasında yer almaz? 3

4 a) Lipoprotein lipaz (LPL) b) LDL reseptörü c) Apo E d) Kolesterol ester transfer protein (KETP) e) Çöpçü reseptör B1 (SR-B1) 25- Aşağıdaki enzim ve proteinleri kendilerine ait fonksiyonlar ile eşleştiriniz. A) Lipoprotein Lipaz (LPL) 1- HDL nin fosfolipitçe zenginleşmesini sağlar B) Fosfolipit transfer protein (PLTP) 2- IDL nin LDL ye dönüşümünde rol alır C) Kolesterol ester transfer protein (KETP) 3- HDL nin ester kolesterollerini VLDL ye aktarır D) Hepatik lipaz (HL) 4- HDL deki kolesterolü esterleştirir 5- Şilomikron/VLDL trigliseritlerini hidroliz eder a) A -1 b) A-3 c) A-5 d) A-5 e) A-4 B -2 B- 2 B-1 B-3 B-3 C -3 C -4 C-3 C-2 C-2 D- 5 D -5 D-2 D-4 D-1 4

5 BİYOKİMYADA METABOLİK YOLLAR DERSİ VİZE SINAV SORULARI ( ) (Toplam 4 sayfa olup 25 soru içerir) (DERSİN KODU: 217) Adı Soyadı: B Fakülte No: 1- Aşağıdakilerden hangisi şilomikronların metabolizması için gerekli değildir? a) Lipoprotein lipaz b) Lesitin kolesterol acil transferaz c) Hepatik lipaz d) Apo C II e) Apo E 2- Lipoproteinler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Ester kolesteroller lipoprotein partikülünün iç kısmında yer alır. b) LDL reseptörü yalnız apo B içeren lipoproteinleri bağlar. c) HDL, IDL den daha büyük bir partiküldür. d) Şilomikron kalıntıları SR-B1 aracılığı ile karaciğere alınır. e) Lipit elektroforezinde, lipoproteinin trigliserit içeriği ne kadar fazla ise elektrik alanda o kadar uzağa göç eder. 3- LDL molekülünün hücre içine alınıp yıkılmasında aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur? a) Apo B 100 b) Lizozom c) Apo B 48 d) LDL reseptörü e) Klatrin 4- Aşağıdakilerden hangisi ateroskleroz için risk faktörü değildir? a) Erkek cinsiyet b) Diyabetes Mellitus c) Yüksek lipoprotein (a) düzeyi d) Homozigot E 3 /E 3 e sahip olma e) Düşük HDL düzeyi 5- Aşağıdakilerden hangisinin eksikliğinde kanda şilomikron düzeyleri artar? a) Lesitin kolesterol aciltransferaz b) Safra asitleri c) Kolesterol ester transfer proteini d) LDL reseptörü e) Lipoprotein lipaz 6- VLDL metabolizması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Alınan yağlar doymuş yağ asitlerince zengin ise büyük boyutlu ve az sayıda VLDL oluşur. b) Karbonhidratca zengin beslenildiğinde karaciğerde VLDL oluşumu artar. c) VLDL, dolaşımda HDL ile etkileşerek trigliseritce daha da zenginleşir. d) Lipoprotein lipaz etkisi ile VLDL, LDL ye dönüşür. 7- Aşağıdakilerden hangisi karnitin eksikliği olan bir kişiye önerilmez? a) Süt ve süt ürünleri ile beslenmesi b) Karnitin desteği alması c) Karbonhidrat ağırlıklı beslenmesi d) Balık yağı alması e) Öğün sayısını arttırması 8- Aterosklerozda, damar lümeninin daralmasına yol açan aterom plakları, arter duvarının hangi bölümünde oluşmaktadır? a) İntima ile media arasında b) Adventisya tabakasında, c) İntima ile adventisya arasında, d) Media ile adventisya arasında e) Media tabakasında 9- Aşağıdaki lipitleri kendilerine ait fonksiyonlar ile eşleştiriniz. 1

6 1- Trigliserit A) Steroid hormon öncüsü 2- Lesitin B) Pulmoner surfaktantı 3- Sfingomiyelin C) Yağ dokusunda enerji deposu 4- Prostaglandin D) Inflamatuvar cevabın oluşması 5-Kolesterol E) Sinir hücre zarlarının yapısal lipidi a) 1-A b) 1-A c) 1-C d) 1-B e) 1-C 2-C 2-C 2-B 2- C 2-B 3-E 3-B 3-E 3-E 3-E 4-B 4-D 4-D 4- D 4-A 5-D 5- E 5-A 5- A 5-D 10- Aşağıdaki organ çiftlerinden hangisi yağ asitlerini oksitleyemez? a) Karaciğer / Kas b) Kas / Beyin c) Eritrosit / Beyin d) Eritrosit / Yağ dokusu e) Karaciğer / Beyin karbondan uzun yağ asitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Plazmada bulunan serbest yağ asitleri lipoprotein lipaz ve hormon duyarlıklı lipazın kataliziyle oluşmuştur. b) Aktiflendikleri yer mitokondri matriksidir. c) Hücre zarını pasif difüzyon ile geçerler. d) ATP ve koenzim A kullanılarak aktive edilirler. e) Mitokondriye karnitin mekiği ile taşınırlar. 12- Aşağıdakilerden hangisi/hangileri yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) in görevleridir? 1- LCAT ve KETP nin aktivitelerini düzenlemek 2- Diğer lipoproteinler için Apo E ve C deposu olarak davranmak 3- Perifer dokulardan kolesterolün uzaklaştırılmasını sağlamak 4- Karaciğerde kolesterol sentezini başlatmak 5- Karaciğerden trigliseritleri alıp ekstrahepatik dokulara götürmek a) 2,3 b) 2 c) 2,3,5 d) 5 e) 1,3,5 13- Aşağıdaki proteinlerden hangisi VLDL metabolizmasında yer almaz? a) Lipoprotein lipaz (LPL) b) LDL reseptörü c) Çöpçü reseptör B1 (SR-B1) d) Apo E e) Kolesterol ester transfer protein (KETP) 14- Safra asidi tuzlarının görevi aşağıdakilerden hangisidir? a) Protein yıkımında görev alırlar. b) Barsak hücrelerinden Ca +2 emilimini arttırırlar. c) Lokal hormonlar olarak görev yaparlar. d) Fosfolipitlerin yağ asitlerini hidroliz ederler. e) Büyük yağ moleküllerinin barsak lümeninde emülsifiye olmasını sağlayarak sindirimi kolaylaştırırlar. 15- Aşağıdaki enzim ve proteinleri kendilerine ait fonksiyonlar ile eşleştiriniz. 2

7 A) Lipoprotein Lipaz (LPL) 1- HDL nin fosfolipitçe zenginleşmesini sağlar B) Fosfolipit transfer protein (PLTP) 2- IDL nin LDL ye dönüşümünde rol alır C) Kolesterol ester transfer protein (KETP) 3- HDL nin ester kolesterollerini VLDL ye aktarır D) Hepatik lipaz (HL) 4- HDL deki kolesterolü esterleştirir 5- Şilomikron/VLDL trigliseritlerini hidroliz eder a) A -1 b) A-3 c) A-5 d) A-5 e) A-4 B -2 B- 2 B-1 B-3 B-3 C -3 C -4 C-3 C-2 C-2 D- 5 D -5 D-2 D-4 D Aşağıdaki enzimlerden hangisinin kataliz ettiği reaksiyon organizmaya 1.5 ATP kazandırır? a) Süksinat dehidrojenaz b) Gliseraldehit 3-fosfat dehidrojenaz c) İzositrat dehidrojenaz d) Glikoz 6-fosfat dehidrojenaz e) Malat dehidrojenaz 17- Karaciğerde ve kasta glikojenolizi hangi hormon hızlandırır? a) İnsülin b) Glukagon c) Büyüme hormonu d) Epinefrin e) Kortizol 18-Aşağıdaki enzimlerden ikisinin koenzimleri aynıdır. Bu enzim çiftini gösteren seçeneği işaretleyin. 1- Laktat dehidrojenaz 2- Transketolaz 3- Glikoz 6-fosfat dehidrojenaz 4- Fosfoenol piruvat karboksikinaz 5- Malat dehidrojenaz a) 2,3 b) 3,4 c) 1,4 d) 4,5 e) 1,5 19- Asetil KoA, birçok amaçla kullanılabilir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Mitokondride sitrat sentezine girer. b) Kolesterol sentezinde kullanılır. c) Glikoneojenez ön maddesidir. d) Keton cisimlerini oluşturur. e) Yağ asidi sentezinde kullanılır. 20- Pentoz-fosfat yolunda glikoz 6-fosfat tan ksilüloz 5-fosfat oluşması için aşağıdaki enzimlerden hangileri gereklidir? 1- Heksokinaz 2- UDP-glikoz pirofosforilaz 3- Glikoz 6-fosfat dehidrojenaz 4- Epimeraz 5- İzomeraz a) 1,2 b) 3,4 c) 1,3 d) 1,2,4 e) 3,5 21- Gliserolün karaciğerde glikoza dönüşmesindeki reaksiyonlar sırasıyla yazıldığında en son sırada hangi enzim yer alır? a) Aldolaz b) Gliserokinaz c) Gliserol 3-fosfat dehidrojenaz d) Trioz izomeraz 22- Glikolizin hızlanması için hangi bileşiğin düzeyi artmalıdır? 3

8 a) camp b) Yağ asitleri c) Sitrat d) ATP e) Früktoz 2,6-bisfosfat 23- Kalsiyum iyonlarının sitozole salınımı aşağıdakilerden hangisini aktifler? a) Glikojen sentaz aktiflenir. b) Protein kinaz A aktiflenir. c) Fosforilaz kinaz aktiflenir. d) Fosfofrüktokinaz -2 aktiflenir. e) Adenilat siklaz aktiflenir. 24- Pankreastan insülin salgılanması sonucunda aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? a) Glikojen sentaz aktif, fosforilaz inaktif formuna dönüşür. b) GLUT-4 aktiflenir. c) Fosfodiesteraz aktiflenir. d) Fosfoprotein fosfatazlar inhibe olur. e) camp düzeyleri azalır. 25- Tiamin pirofosfat eksikliğinde hangi reaksiyonlar etkilenir? 1- TCA siklusunda süksinil KoA oluşumu 2- Pentoz-fosfat yolu 3- Piruvat dehidrojenaz reaksiyonu 4- Glikuronik asit oluşumu a) 1,2,3 b) 1,3 c) 3,4 d) 2,3,4 e) 2,3 4

Referans:e-TUS İpucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa:368

Referans:e-TUS İpucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa:368 21. Aşağıdakilerden hangisinin fizyolojik ph'de tamponlama etkisi vardır? A) CH3COC- / CH3COOH (pka = 4.76) B) HPO24- / H2PO-4 (pka = 6.86) C) NH3/NH+4(pKa =9.25) D) H2PO-4 / H3PO4 (pka =2.14) E) PO34-/

Detaylı

BİY 471 Lipid Metabolizması-I. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi

BİY 471 Lipid Metabolizması-I. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi BİY 471 Lipid Metabolizması-I Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi Lipoproteinler Türev lipidler: Glikolipidler Lipoproteinler Lipoproteinler, lipidlerin proteinlerle oluşturdukları komplekslerdir.

Detaylı

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel LİPOPROTEİNLER LİPOPROTEİNLER Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı olarak çözündüklerinden, taşınmaları için stabilize edilmeleri gerekir. Lipoproteinler; komplekslerdir. kanda lipidleri taşıyan

Detaylı

LİPOPROTEİN METABOLİZMASI. Prof.Dr. Yeşim ÖZKAN Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

LİPOPROTEİN METABOLİZMASI. Prof.Dr. Yeşim ÖZKAN Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı LİPOPROTEİN METABOLİZMASI Prof.Dr. Yeşim ÖZKAN Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Lipoprotein Nedir? 1- Lipidler Hidrofobik lipidler çekirdekte (Trigliserit, Kolesterol esterleri)

Detaylı

LİPOPROTEİN METABOLİZMASI. Prof.Dr. Yeşim ÖZKAN Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

LİPOPROTEİN METABOLİZMASI. Prof.Dr. Yeşim ÖZKAN Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı LİPOPROTEİN METABOLİZMASI Prof.Dr. Yeşim ÖZKAN Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Lipoprotein Nedir? 1- Lipidler Hidrofobik lipidler çekirdekte (Trigliserit, Kolesterol esterleri)

Detaylı

DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI TRİGLİSERİTLERİN SENTEZİ

DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI TRİGLİSERİTLERİN SENTEZİ 9. Hafta: Lipit Metabolizması: Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI Palmitoleik ve oleik asitlerin sentezi için palmitik ve stearik asitler hayvansal organizmalardaki çıkş maddeleridir.

Detaylı

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir.

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir. Biyokimya sınavı orta zorlukta bir sınavdı. 1-2 tane zor soru ve 5-6 tane eski soru soruldu. Soruların; 16 tanesi temel bilgi, 4 tanesi ise detay bilgi ölçmekteydi. 33. soru mikrobiyolojiye daha yakındır.

Detaylı

GLİKOJEN METABOLİZMASI

GLİKOJEN METABOLİZMASI METABOLİZMASI DİLDAR KONUKOĞLU TIBBİ BİYOKİMYA 8.4.2015 DİLDAR KONUKOĞLU 1 YAPISI Alfa-[1,6] glikozid Alfa- [1-4] glikozid bağı yapısal olarak D-glukozdan oluşmuş dallanmış yapı gösteren homopolisakkarittir.

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı Kolesterol Metabolizması Prof. Dr. Fidancı Kolesterol oldukça önemli bir biyolojik moleküldür. Membran yapısında önemli rol oynar. Steroid hormonların ve safra asitlerinin sentezinde öncül maddedir. Diyet

Detaylı

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır?

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinde Lipitler Besinsel Yağlar 1. Trigliseritler (%90) 2. Kolesterol (serbest ya da yağ asitlerine bağlı halde) 3. Serbest Yağ Asitleri 4. Fosfolipitler 5. Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K) Suda çözünmezler

Detaylı

BĠYOKĠMYA DOÇ. DR. MEHMET KARACA

BĠYOKĠMYA DOÇ. DR. MEHMET KARACA BĠYOKĠMYA DOÇ. DR. MEHMET KARACA TANIMLAR GLĠKOLĠZ: (LĠZ LEZYON (LYSIS), YIKAMA, PARÇALAMA ANLAMINDADIR). Glikoliz hücrede sitozolde gerçekleģir. Glikoliz olayı hem aerobik hem de anaerobik organizmalarda

Detaylı

Beslenmeden hemen sonra, artan kan glikoz seviyesi ile birlikte insülin hormon seviyesi de artar. Buna zıt olarak glukagon hormon düzeyi azalır.

Beslenmeden hemen sonra, artan kan glikoz seviyesi ile birlikte insülin hormon seviyesi de artar. Buna zıt olarak glukagon hormon düzeyi azalır. Seçmeli Ders: Dokular ve Organlar Arası Metabolik İlişkiler 1.HAFTA Normal metabolizmada aktif olan günlük akış; Yaşamak için gerekli olan enerji akışı, dışardan alınan gıdalardan elde edilir. Kullanılan

Detaylı

BİY 315 Lipid Metabolizması-II. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi

BİY 315 Lipid Metabolizması-II. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi BİY 315 Lipid Metabolizması-II Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi Yağ Asidi Oksidasyonu Besinlerin sindirimi sonucu elde edilen yağlar, bağırsaktan geçerek lenf sistemine ulaşır ve bu

Detaylı

METABOLİZMA. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ

METABOLİZMA. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ METABOLİZMA Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ altintas@veterinary.ankara.edu.tr Canlı organizmaların özelliği olarak Metabolizma Canlıların yapı taşlarının devamlı yapım, yıkım ve değişim içinde bulunması ve bu

Detaylı

(Anaplerotik Reaksiyonlar)

(Anaplerotik Reaksiyonlar) 5. Hafta: Karbohidrat Metabolizması Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI TCA ARA ÜRÜNLERİNİN ANABOLİK İŞLEMLERDE KULLANILMASI (Anaplerotik Reaksiyonlar) Sitrik asit döngüsü, aerobik organizmalarda amfibolik bir

Detaylı

METABOL ZMA. Metabolizmanın amacı nedir?

METABOL ZMA. Metabolizmanın amacı nedir? METABOL ZMA Canlıda olu an ve devam eden fiziksel ve kimyasal olayların tümüne birden metabolizma adı verilmektedir Ara metabolizma, katabolizma ve anabolizma olmak üzere iki faz içerir; bu iki faz arasındaki

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D.

Kolesterol Metabolizması. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Kolesterol Metabolizması Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Steroidler Steroidlerin yapı taşı birbirine yapışık 4 halkalı karbon iskelehdir, bu yapı

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV (5 Hafta) (04 Ocak-26 Şubat) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Biyokimya 36 10 46 Tıbbi Genetik 18 10

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

LİPİTLERİN ORGANİZMADAKİ GÖREVLERİ SAFRA ASİTLERİ

LİPİTLERİN ORGANİZMADAKİ GÖREVLERİ SAFRA ASİTLERİ 8. Hafta: Lipit Metabolizması: Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI LİPİTLERİN ORGANİZMADAKİ GÖREVLERİ 1. Yapısal fonksiyon görevi: Lipitler fosfolipitler başta olmak üzere hücre ve organel zarlarının yapısına girer

Detaylı

GLİKOLİZİN KONTROLU Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş

GLİKOLİZİN KONTROLU Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş GLİKOLİZİN KONTROLU Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş hamdiogus@gmail.com Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Le>oşa, KKTC GLİKOLİZİN ALLOSTERİK DÜZENLENMESİ Metabolik düzenleme: Bütün

Detaylı

Hipoglisemi. Giriş. Patofizyoloji. Patofizyoloji. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Murat YILDIZ

Hipoglisemi. Giriş. Patofizyoloji. Patofizyoloji. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Murat YILDIZ Hipoglisemi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Murat YILDIZ Giriş Hipoglisemi, kan şekerinin mutlak veya göreceli olarak azalması sonucu ortaya çıkan ve çeşitli klinik bulgularla

Detaylı

Karbohidrat Metabolizması Dr. Akın Yeşilkaya

Karbohidrat Metabolizması Dr. Akın Yeşilkaya Karbohidrat Metabolizması Dr. Akın Yeşilkaya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Dersin İçeriği Karbohidratların önemi Karbohidratların sindirimi ve emilimi Karbohidratların metabolizması

Detaylı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin β Oksidayonu Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin Beta Oksidasyonu Yağ asitlerinin enerji üretimi amacı ile yıkımında (yükseltgenme) en önemli yol β oksidasyon yoldudur. β oksidasyon yolu

Detaylı

Lipoproteinler. Dr. Suat Erdoğan

Lipoproteinler. Dr. Suat Erdoğan Lipoproteinler Dr. Suat Erdoğan Lipoproteinler Kan plazmasında dolaşan yağlar lipoprotein adı verilen yapılar ile paketlenerek taşınırlar. Lipoproteinler yağların taşıt araçlarıdır. Lipoproteinlerin yapıları

Detaylı

Metabolizma. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Ankara Üniver. Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

Metabolizma. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Ankara Üniver. Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Metabolizma Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Ankara Üniver. Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Metabolik Yol Haritası Enerji Metabolizması Her makromolekül küçük alt moleküllere ayrılır: Karbonhidratlar

Detaylı

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır.

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır. CANLILARDA ENERJİ Besinlerin Enerjiye Dönüşümü Besin öğeleri: Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller Besin maddelerindeki bu öğelerin vücut tarafından kullanılabilmesi için sindirilmesi

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI- ENERJİ SİSTEMLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

ENERJİ KAYNAKLARI- ENERJİ SİSTEMLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ ENERJİ KAYNAKLARI- ENERJİ SİSTEMLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ Enerji Energy(E) Yaşamın devamı için gerekli ön koşul Gözle görülebilen mekanik iş ve vücut ısısının kombinasyonu olarak ortaya çıkar. İnsan vücudu

Detaylı

YAĞ ASİTLERİNİN OKSİDASYONU

YAĞ ASİTLERİNİN OKSİDASYONU YAĞ ASİTLERİNİN KSİDASYNU Prof.Dr. Yeşim ÖZKAN G.Ü. Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı YAĞ ASİTLERİNİN ADİPSİTLERDEN MBİLİZASYNU Adrenalin Glukagon İnsülin reseptör Adenilat siklaz G protein ATP

Detaylı

Besinsel Yağlar. Besinde Lipitler. Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinsel lipitlerin fonksiyonu nedir? 09.03.2016

Besinsel Yağlar. Besinde Lipitler. Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinsel lipitlerin fonksiyonu nedir? 09.03.2016 Besinsel Yağlar 1. Trigliseritler (%90) 2. Kolesterol (serbest ya da yağ asitlerine bağlı halde) 3. Serbest Yağ Asitleri 4. Fosfolipitler 5. Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K) Besinde Lipitler Suda çözünmezler

Detaylı

BİOKİMYADA METABOLİK YOLLAR TELAFİ SINAV SORULARI ( , Toplam 6 sayfa olup, 50 Kuramsal, 20 Uygulama Sorusudur)

BİOKİMYADA METABOLİK YOLLAR TELAFİ SINAV SORULARI ( , Toplam 6 sayfa olup, 50 Kuramsal, 20 Uygulama Sorusudur) 2012-2013 BİOKİMYADA METABOLİK YOLLAR TELAFİ SINAV SORULARI (28.01.2013, Toplam 6 sayfa olup, 50 Kuramsal, 20 Uygulama Sorusudur) Adı Soyadı: Fakülte No: 1- Yağ asidi düzeylerindeki artış hangi enzim üzerinde

Detaylı

Lipidler, polar olmayan çözücülerde çözünen, suda çözünürlüğü düşük olan, hidrofobik veya amfipatik özellik gösteren biyolojik moleküllerdir.

Lipidler, polar olmayan çözücülerde çözünen, suda çözünürlüğü düşük olan, hidrofobik veya amfipatik özellik gösteren biyolojik moleküllerdir. Dönem : 1 Dilim Ders adı : Tıbbi Bilimlere Giriş : Lipidler, trigliseridler, fosfolipidler Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Berrin Umman Sorumlu Öğretim Üyesi Anabilim Dalı: Kardiyoloji Hedefler : 1. Lipidler,

Detaylı

25.03.2015. 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur?

25.03.2015. 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur? 1. Glukoz - 6 Fosfataz enzim eksikliğinde hangi glikojen depo hastalığı oluşur? a. Tıp II - Pompe hastalığı b. Tip III - Forbes - Cori Hastalığı c. Tip I- Von Gierke Hastalığı d.tıp V- Mc Ardle Hastalığı.

Detaylı

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın Hücre iletişimi Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler Bakteriler glukoz ve amino asit gibi besinlerin

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

Kaynak kitap: Biyokimya (Nobel Tıp Kitabevi). Karbonhidrat Metabolizması (12. Bölüm).

Kaynak kitap: Biyokimya (Nobel Tıp Kitabevi). Karbonhidrat Metabolizması (12. Bölüm). METABOLİZMA DİLİMİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI DERSLERİ HEDEFLER: Bu dilim derslerinin sonunda öğrenci: Vücudun yaşam için gerekli enerjiyi sağladığı reaksiyonları bilmeli Aerobik ve anaerobik koşullarda enerji

Detaylı

Keton Cisimleri. Prof. Dr. Fidancı

Keton Cisimleri. Prof. Dr. Fidancı Keton Cisimleri Prof. Dr. Fidancı Yağ asitlerinin oksidasyonunda oluşan Asetil CoA'nın daha ileri oksidasyonu karaciğerde iki yol takip etmektedir. Bunlar sitrik asit döngüsü yolu ile asetoasetat, D β

Detaylı

GLİKOJEN FOSFORİLAZ HAZIRLAYAN: HATİCE GÜLBENİZ ( ) Prof. Dr. Figen ERKOÇ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GLİKOJEN FOSFORİLAZ HAZIRLAYAN: HATİCE GÜLBENİZ ( ) Prof. Dr. Figen ERKOÇ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GLİKOJEN FOSFORİLAZ HAZIRLAYAN: HATİCE GÜLBENİZ (050559016) Prof. Dr. Figen ERKOÇ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ Karaciğer ve kas glikojeninin kana ve kas dokusuna glukoz sağlamak üzere kısmen

Detaylı

DÖNEM II DERS YILI SİNDİRİM VE METABOLİZMA DERS KURULU ( 24 ARALIK MART 2019)

DÖNEM II DERS YILI SİNDİRİM VE METABOLİZMA DERS KURULU ( 24 ARALIK MART 2019) 2018-2019 DERS YILI SİNDİRİM VE METABOLİZMA DERS KURULU ( 24 ARALIK 2018 01 MART 2019) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Anatomi 26 5X2 36 Fizyoloji 22 4X2 30 Histoloji ve Embriyoloji 12 6X2 24 Tıbbi Biyokimya

Detaylı

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT Prof.Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı Sempatik Sistem Adrenal Medulla Kas kan dolaşımı Kan basıncı Solunum sıklık ve derinliği Kalp kasılma gücü Kalp atım

Detaylı

BİOKİMYADA METABOLİK YOLLAR DERS BİTİMİ SINAV SORULARI ( ) (Toplam 9 sayfa olup 50 kuramsal ve 20 uygulama sorusu içerir) (DERSİN KODU: 217)

BİOKİMYADA METABOLİK YOLLAR DERS BİTİMİ SINAV SORULARI ( ) (Toplam 9 sayfa olup 50 kuramsal ve 20 uygulama sorusu içerir) (DERSİN KODU: 217) BİOKİMYADA METABOLİK YOLLAR DERS BİTİMİ SINAV SORULARI (09.01.2012) (Toplam 9 sayfa olup 50 kuramsal ve 20 uygulama sorusu içerir) (DERSİN KODU: 217) Adı Soyadı: Fakülte No: A 1- Periferik dokuda serbestleşen

Detaylı

Prof.Dr. Yeşim ÖZKAN G.Ü. Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

Prof.Dr. Yeşim ÖZKAN G.Ü. Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı YAĞ ASİTLERİNİN OKSİDASYONU Prof.Dr. Yeşim ÖZKAN G.Ü. Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı YAĞ ASİTLERİNİN ADİPOSİTLERDEN MOBİLİZASYONU ATGL; adiposit triaçilgliserol lipaz, HSL; hormona duyarlı

Detaylı

YAĞLAR (LİPİTLER) Yağların görevleri:

YAĞLAR (LİPİTLER) Yağların görevleri: LİPİTLER (YAĞLAR) YAĞLAR (LİPİTLER) Yapılarında C,H, O den başka N,P da bulunabilir. İçerikleri C miktarı O a göre daha fazla olduğu için çok enerji verirler. Yağlar solunumda kullanılınca çok oksijen

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI- ENERJİ SİSTEMLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

ENERJİ KAYNAKLARI- ENERJİ SİSTEMLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ ENERJİ KAYNAKLARI- ENERJİ SİSTEMLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ Enerji Energy(E) Yaşamın devamı için gerekli ön koşul Gözle görülebilen mekanik iş ve vücut ısısının kombinasyonu olarak ortaya çıkar. İnsan vücudu

Detaylı

MİNERALLER. Dr. Diyetisyen Hülya YARDIMCI

MİNERALLER. Dr. Diyetisyen Hülya YARDIMCI MİNERALLER Dr. Diyetisyen Hülya YARDIMCI MİNERALLER İnsan vücudunun yaklaşık %4-5 i minareldir.bununda yarıya yakını Ca, ¼ ü fosfordur. Mg, Na, Cl, S diğer makro minerallerdir. Bunların dışında kalanlar

Detaylı

LİPİD METABOLİZMASI Lipidlerin vücuda alınması ve taşınması şilomikronları Şilomikronlar

LİPİD METABOLİZMASI Lipidlerin vücuda alınması ve taşınması şilomikronları Şilomikronlar LİPİD METABOLİZMASI Lipidlerin vücuda alınması ve taşınması Besin maddelerinin büyük bir kısmı önemli oranda lipid içerir. Lipidler, yağlı yiyecek ve içeceklerde, ette bulunurlar ki günlük diyet 15-40

Detaylı

Prof. Dr. Ulvi Reha FİDANCI

Prof. Dr. Ulvi Reha FİDANCI Prof. Dr. Ulvi Reha FİDANCI 1 Lipidler Lipidler organizmanın en önemli organik gruplarındandır. Yedek enerjinin organizmada büyük oranda depolanmasını sağlar. 2 Lipidlerin organizmadaki başlıca fonksiyonları

Detaylı

LİPİD METABOLİZMASI TESTLERİ

LİPİD METABOLİZMASI TESTLERİ LİPİD METABOLİZMASI TESTLERİ Lipid bozuklukları-frederickson Sınıflandırması 1) Tip1: Hiperşilomikronemi Lipoprotein lipaz ya da ApoCII eksikliği 2) Tip 2: a Hipertrigliseridemi olmaksızın hiperkolesterolemi

Detaylı

BİOKİMYADA METABOLİK YOLLAR TELAFİ SINAV SORULARI ( , Toplam 7 sayfa olup, 50 Kuramsal, 20 Uygulama Sorusudur)

BİOKİMYADA METABOLİK YOLLAR TELAFİ SINAV SORULARI ( , Toplam 7 sayfa olup, 50 Kuramsal, 20 Uygulama Sorusudur) Adı Soyadı: Fakülte No: 2011-2012 BİOKİMYADA METABOLİK YOLLAR TELAFİ SINAV SORULARI (24.01.2012, Toplam 7 sayfa olup, 50 Kuramsal, 20 Uygulama Sorusudur) 1- Aşağıdakilerden hangisi natriüretik peptidlerin

Detaylı

ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI

ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI Metabolizma durumları Memelilerde ana hatları ile en az iki metabolizma durumu önemlidir. Bunların birincisi besin maddelerinin kana emildiği beslenme (rezorpsiyon),

Detaylı

DÖNEM II DERS YILI SİNDİRİM VE METABOLİZMA DERS KURULU ( 25 ARALIK 02 MART 2018)

DÖNEM II DERS YILI SİNDİRİM VE METABOLİZMA DERS KURULU ( 25 ARALIK 02 MART 2018) 2017-2018 DERS YILI SİNDİRİM VE METABOLİZMA DERS KURULU ( 25 ARALIK 02 MART 2018) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Anatomi 26 5X2 31 Biyofizik 4-4 Fizyoloji 22 5X2 27 Histoloji ve Embriyoloji 12 6X2 18 Tıbbi

Detaylı

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu)

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Yağ Asitleri Uzun karbon zincirine sahip

Detaylı

İnsülin sekresyonunun hücresel biyolojisi

İnsülin sekresyonunun hücresel biyolojisi İnsülin sekresyonunun hücresel biyolojisi Prof. Dr. Mehmet KAYA Fizyoloji Anabilim Dalı Dersin Amacı; Pankreas bezinde yapılan insülin hormonunun Sindirimdeki işlevi Glikoz, lipid ve protein metabolizmasındaki

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Erdal Balcan 1

Yrd.Doç.Dr. Erdal Balcan 1 VÜCUTTA ASİT-BAZ DENGESİ BOZUKLUKLARI ASİDOZ Kan ph ının ALKALOZ Kan ph ının ASİDOZLAR: Vücut ekstrasellüler sıvılarında H + artmasından ya da bazların azalmasından ileri gelir. Vücut normal ph ının (7.35-7.45)

Detaylı

Bileşik karbonhidratlar. Mukopolisakkaritler -Hiyaluronik asit -Heparin -Kondroitin sülfatlar Kan grubu polisakkaritleri

Bileşik karbonhidratlar. Mukopolisakkaritler -Hiyaluronik asit -Heparin -Kondroitin sülfatlar Kan grubu polisakkaritleri KARBONHİDRATLAR Karbonhidratlar Karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan organik bileşiklerdir Vücuda enerji sağlayan besin öğeleridir Özellikle bitkisel besinlerde çok yaygındır İnsanlar ve hayvanlar

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

Enzimlerin Yapısı. Enzimler biyokatalizörlerdir,

Enzimlerin Yapısı. Enzimler biyokatalizörlerdir, Enzimler biyokatalizörlerdir,, Prof. Dr. Muhsin KONUK H 2 O 2 H 2 O + ½ O 2 A.E = 18.16 kkal/mol Kollaidal platin A.E= 11.71 kkal/mol Katalaz A.E = 1.91 kkal/mol Enzimlerin Yapısı Basit enzimler: Pepsin,

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER)

11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER) 11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER) BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZ) Her bir böbreğin üst kısmında bulunan endokrin bezdir. Böbrekler ile doğrudan bir bağlantısı

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ADRENAL BEZ MEDULLA BÖLGESİ HORMONLARI Böbrek üstü bezinin öz bölgesi, embriyonik dönemde sinir dokusundan gelişir bu nedenle sinir sisteminin uzantısı şeklindedir. Sempatik

Detaylı

BİY 315 KarbohidratlarınMetabolizması -II. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi

BİY 315 KarbohidratlarınMetabolizması -II. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi BİY 315 KarbohidratlarınMetabolizması -II Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi Kan şekeri düzeyini düzenleyen faktörler Kan glukoz seviyesi, glukoz metabolizması ile ilgili bütün metabolik

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

BİY 315 Lipit Biyosentezi (Lipojenez) Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi

BİY 315 Lipit Biyosentezi (Lipojenez) Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi BİY 315 Lipit Biyosentezi (Lipojenez) Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi Lipojenez (Lipit sentezi) Yağ asidi sentezi Doymamış yağ asidi sentezi Triaçilgliserol (trigliserid) sentezi Kolesterol

Detaylı

Kloroform, eter ve benzen gibi organik çözücülerde çözünen bunun yanı sıra suda çözünmeyen veya çok az çözünen organik molekül grubudur.

Kloroform, eter ve benzen gibi organik çözücülerde çözünen bunun yanı sıra suda çözünmeyen veya çok az çözünen organik molekül grubudur. Kloroform, eter ve benzen gibi organik çözücülerde çözünen bunun yanı sıra suda çözünmeyen veya çok az çözünen organik molekül grubudur. Yağların suda çözünmemesi canlılığın devamı içi önemlidir. Çünkü

Detaylı

* Yapılarında C, H, O bulunur. Bazılarında C, H, O dan başka N, P, S bulunur.

* Yapılarında C, H, O bulunur. Bazılarında C, H, O dan başka N, P, S bulunur. Lipitler ortak özellikleri su ile karışmamak olan organik maddelerdir ve kimyasal olarak yağ asitlerinin bir alkolle esterleşmesinden oluşur. 1.1. Lipitlerin Yapısı ve Ortak Özellikleri * Yapılarında C,

Detaylı

Enzimler. Yrd.Doç.Dr.Funda GÜLCÜ BULMUŞ Fırat Üniversitesi SHMYO

Enzimler. Yrd.Doç.Dr.Funda GÜLCÜ BULMUŞ Fırat Üniversitesi SHMYO Enzimler Yrd.Doç.Dr.Funda GÜLCÜ BULMUŞ Fırat Üniversitesi SHMYO Enzimler Biyokimyasal olayların vücutta yaşam ile uyumlu bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan katalizörlerdir. Katalitik RNA moleküllerinin

Detaylı

ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ - II. Doç Dr. Nurzen SEZGİN

ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ - II. Doç Dr. Nurzen SEZGİN ENZİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ - II Doç Dr. Nurzen SEZGİN bstrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate Enzyme substrate

Detaylı

Sfingozin türevi membran lipidleri

Sfingozin türevi membran lipidleri Dr. Suat Erdoğan Sfingozin türevi membran lipidleri Sfingolipidler Sfingomyelin Glikolipidler Kolesterol ve Steroidler Bu tür lipidler gliserol içermezler Yapıda bir amino alkol olan sfingozin bulunur

Detaylı

Çeşitli tohumların yağ bileşimi. USDA Nutrient Database. Tekli doymamış. Çoklu. Kanola Keten Mısır Fındık Zeytin Ayçiçeği Susam Soya Ceviz

Çeşitli tohumların yağ bileşimi. USDA Nutrient Database. Tekli doymamış. Çoklu. Kanola Keten Mısır Fındık Zeytin Ayçiçeği Susam Soya Ceviz LİPİTLER Hayvan ve bitki dokularının eter, benzin, kloroform gibi yağ çözücülerinde eriyen bölümlerine ham lipit denir. Organizmanın başlıca besin kaynağını oluştururlar, enerji verme ve depolama yönünden

Detaylı

Hücre reseptörleri. Doç. Dr. Çiğdem KEKİK ÇINAR

Hücre reseptörleri. Doç. Dr. Çiğdem KEKİK ÇINAR Hücre reseptörleri Doç. Dr. Çiğdem KEKİK ÇINAR Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler. Bakteriler, glukoz ve amino asit gibi besinlerin varlığını algılarlar. Yüksek yapılı

Detaylı

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su KARBONHİDRATLAR Karbonhidratlar yapılarında.. (C),.. (H) ve. (O) atomu bulunduran organik bileşiklerdir. Karbonhidratların formülü ( ) ile gösterilir. Nükleik asitlerin, ATP nin, hücre, bitkilerde yapısına

Detaylı

Sitrik Asit Döngüsü. (Trikarboksilik Asit Döngüsü, Krebs Döngüsü)

Sitrik Asit Döngüsü. (Trikarboksilik Asit Döngüsü, Krebs Döngüsü) Sitrik Asit Döngüsü (Trikarboksilik Asit Döngüsü, Krebs Döngüsü) Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş hamdiogus@gmail.com Yakın Doğu Ünversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Le>oşa, KKTC Sir Hans

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın Mitokondri, ökaryotik organizmanın farklı bir organeli Şekilleri küremsi veya uzun silindirik Çapları 0.5-1 μm uzunlukları 2-6 μm Sayıları

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

Bitkide Fosfor. Aktif alım açısından bitki tür ve çeşitleri arasında farklılıklar vardır

Bitkide Fosfor. Aktif alım açısından bitki tür ve çeşitleri arasında farklılıklar vardır Fosfor alımı ve taşınımı Kök hücreleri ve > Bitkide Fosfor ksilem özsuyunun P kapsamı > toprak çözeltisinin P kapsamı (100-1000 kat) P alımı aktif alım şeklinde gerçekleşir Aktif alım açısından bitki tür

Detaylı

BESLENME METABOLİZMA VE TERMOREGÜLASYON. Doç.Dr. Mitat KOZ

BESLENME METABOLİZMA VE TERMOREGÜLASYON. Doç.Dr. Mitat KOZ BESLENME METABOLİZMA VE TERMOREGÜLASYON Doç.Dr. Mitat KOZ METABOLİZMA Hücrelerin yaşamını sürdürebilmeleri için gerekli kimyasal süreçlerin tümüne metabolizma denir. Metabolik reaksiyonların büyük bir

Detaylı

Lipoprotein Metabolizması

Lipoprotein Metabolizması Lipoprotein Metabolizması Kolesterol, insandaki majör sterol olup, hücre membranlarının yapısal bileşeni, D vitamini ve steroid hormonlar ile safra asitlerinin öncülüdür Trigliseridler diyetle alınan başlıca

Detaylı

Metabolizma. Metabolizmaya giriş. Metabolizmaya giriş. Metabolizmayı tanımlayacak olursak

Metabolizma. Metabolizmaya giriş. Metabolizmaya giriş. Metabolizmayı tanımlayacak olursak Metabolizma Yaşamak için beslenmek zorundayız. Çünkü; Besinlerden enerji elde ederiz ve bu enerji; Hücresel faaliyetleri sürdürmemiz, Hareket etmemiz, Taşınım olaylarını gerçekleştirebilmemiz, Vücut sıcaklığını

Detaylı

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI.

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Hazırlayan: Sibel ÖCAL 0501150027 I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Eksikliği 1 2 Pantotenik asit (Vitamin

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

ENDÜSTRIDE VE CANLILARDA ENERJI. Canlılarda Enerji

ENDÜSTRIDE VE CANLILARDA ENERJI. Canlılarda Enerji ENDÜSTRIDE VE CANLILARDA ENERJI Canlılarda Enerji Besinlerin Enerjiye Dönüşümü İnsanların gün boyunca hareketlerinin devamını, hastalanınca iyileşmelerini, fizyolojik ve psikolojik tepkilerinin devamlılığını

Detaylı

Besinsel Lipitler. Besinde Lipitler. Besinsel lipitlerin fonksiyonu nedir? Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? 1. Trigliseritler

Besinsel Lipitler. Besinde Lipitler. Besinsel lipitlerin fonksiyonu nedir? Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? 1. Trigliseritler Besinsel Lipitler 1. Trigliseritler (%90) 2. Kolesterol (serbest ya da yağ asitlerine bağlı halde) 3. Serbest Yağ Asitleri 4. Fosfolipitler 5. Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K) Besinde Lipitler Suda çözünmezler

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 27. ADIM HÜCRE 4- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ

ADIM ADIM YGS-LYS 27. ADIM HÜCRE 4- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ ADIM ADIM YGS-LYS 27. ADIM HÜCRE 4- HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ Hücre zarı canlıdır ve seçici-geçirgendir. Bu özelliği nedeniyle bazı maddeler hücre zarından geçebilirken bazı maddeler geçemez. Hücre

Detaylı

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır?

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinde Lipitler Besinsel Lipitler 1. Trigliseritler (%90) 2. Kolesterol (serbest ya da yağ asitlerine bağlı halde) 3. Serbest Yağ Asitleri 4. Fosfolipitler 5. Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K) Suda çözünmezler

Detaylı

Canlının yapısında bulunan organik molekül grupları; o Karbonhidratlar o Yağlar o Proteinler o Enzimler o Vitaminler o Nükleik asitler ve o ATP

Canlının yapısında bulunan organik molekül grupları; o Karbonhidratlar o Yağlar o Proteinler o Enzimler o Vitaminler o Nükleik asitler ve o ATP Tamamı karbon ( C ) elementi taşıyan moleküllerden oluşan bir gruptur. Doğal organik bileşikler canlı vücudunda sentezlenir. Ancak günümüzde birçok organik bileşik ( vitamin, hormon, antibiyotik vb. )

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

LİPİD METABOLİZMASI. Prof. Dr. Ayşe CAN Prof. Dr. Nuriye AKEV

LİPİD METABOLİZMASI. Prof. Dr. Ayşe CAN Prof. Dr. Nuriye AKEV LİPİD METABOLİZMASI Prof. Dr. Ayşe CAN Prof. Dr. Nuriye AKEV Yağ-su emülsiyonu LİPAZLAR Aside dayanıklı lipaz (lingual lipaz) Gastrik lipaz Pankreas lipazı Bağırsak lipazı Fosfolipazlar (A 2, A 1 =B=lizofosfolipaz,

Detaylı

ÜNİTE3. Karbonhidratlar. Amaçlar. İçindekiler

ÜNİTE3. Karbonhidratlar. Amaçlar. İçindekiler ÜNİTE3 Karbonhidratlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Karbonhidratların kimyasal yapılarını açıklayabilecek, Karbonhidratları üç farklı ölçüte göre sınıflayabilecek, Karbonhidratların, genel isimlendirmesini

Detaylı

LİPİD METABOLİZMASI. Prof. Dr. Ayşe CAN Prof. Dr. Nuriye AKEV

LİPİD METABOLİZMASI. Prof. Dr. Ayşe CAN Prof. Dr. Nuriye AKEV LİPİD METABOLİZMASI Prof. Dr. Ayşe CAN Prof. Dr. Nuriye AKEV Yağ-su emülsiyonu LİPAZLAR Aside dayanıklı lipaz (lingual lipaz) Gastrik lipaz Pankreas lipazı Bağırsak lipazı Fosfolipazlar (A 2, A 1 =B=lizofosfolipaz,

Detaylı

Yağ Asitlerinin Biyosentezi. Prof. Dr. Fidancı

Yağ Asitlerinin Biyosentezi. Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin Biyosentezi Prof. Dr. Fidancı Yağ asitlerinin sentezi özellikle karaciğer ve yağ dokusu hücrelerinde iki şekilde gerçekleşir. Bu sentez şekillerinden biri yağ asitlerinin, hücrenin sitoplazma

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 42 SİNDİRİM SİSTEMİ 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI Canlılar hayatsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için ATP ye ihtiyaç duyarlar. ATP yi ise besinlerden sağlarlar. Bu nedenle

Detaylı

Pzt 9 Nis Sal 17 Nis 2018 (İstanbul)

Pzt 9 Nis Sal 17 Nis 2018 (İstanbul) Pzt 9 Nis Sal 17 Nis 2018 (İstanbul) Pzt 9/4 Sal 10/4 Çar 11/4 Per 12/4 Cum 13/4 Pzt 16/4 Sal 17/4 Biyoenerjetik ve oksidatif fosforilasyon 1- Cavum oris ve içindeki yapılar 3-4. komite tanıtım - 11:45

Detaylı

Membran Organizasyonu

Membran Organizasyonu Membran Organizasyonu Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Tıp Fakültesi Biyofizik AD Biyolojik Zarlar plazma zarları mitokondri, kloroplast, lizozom gibi organelleri sitoplazmadan ayıran hücre içi zarlar mitokondri

Detaylı

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Hazırladığımız bu yazıda; organik bileşikler ve organik bileşiklerin yapısını, canlılarda bulunan organik bileşikleri ve bunların görevlerini, kullanım alanlarını, canlılar

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

KARBOHİDRAT METABOLİZMASI

KARBOHİDRAT METABOLİZMASI KARBOHİDRAT METABOLİZMASI (2. Ders) Hazırlayanlar: Prof. Dr. Nuriye AKEV Prof.Dr. Ayşe CAN PİRUVAT (PİRUVİK ASİD) METABOLİZMASI Yağ asidleri Amino asidler β-oksidasyon Laktat Dehidrojenasyon Hidrojenasyon

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Dönem II TIP 2030 SİNDİRİM ve METABOLİZMA DERS KURULU

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Dönem II TIP 2030 SİNDİRİM ve METABOLİZMA DERS KURULU YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Dönem II TIP 2030 31.12.2018-01.03.2019 DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM 26 5x2 31 EMBRİYOLOJİ 12 5x2 17 FİZYOLOJİ 20 1x1 21 BİYOFİZİK

Detaylı

ÜNİTE3. Karbonhidratlar. Amaçlar. İçindekiler

ÜNİTE3. Karbonhidratlar. Amaçlar. İçindekiler ÜNİTE3 Karbonhidratlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Karbonhidratların kimyasal yapılarını açıklayabilecek, Karbonhidratları üç farklı ölçüte göre sınıflayabilecek, Karbonhidratların, genel isimlendirmesini

Detaylı

BESLENME, METABOLİZMA Ve TERMOREGULASYON

BESLENME, METABOLİZMA Ve TERMOREGULASYON BESLENME, METABOLİZMA Ve TERMOREGULASYON 1 Metabolizma Hücrelerin yaşamını sürdürebilmeleri için gerekli kimyasal süreçlerin tümüne metabolizma denir. Metabolik reaksiyonların büyük bir bölümü hücredeki

Detaylı

HÜCRE. Dicle Aras. Hücre bölünmesi, madde alışverişi ve metabolizması

HÜCRE. Dicle Aras. Hücre bölünmesi, madde alışverişi ve metabolizması HÜCRE Dicle Aras Hücre bölünmesi, madde alışverişi ve metabolizması Hücre Bölünmesi Hücre bölünme ve çoğalması iki şekilde gerçekleşir. Vücut soma hücrelerinin bölünme ve çoğalma biçimi Mitoz (mitosis),

Detaylı