MATRIX 6/816. Kontrol Paneli ve İKON Tuş Takımı Yazılım Versiyon 1.34 PROGRAMLAMA KILAVUZU RINS597-8

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MATRIX 6/816. Kontrol Paneli ve İKON Tuş Takımı Yazılım Versiyon 1.34 PROGRAMLAMA KILAVUZU RINS597-8"

Transkript

1 MATRIX 6/816 Kontrol Paneli ve İKON Tuş Takımı Yazılım Versiyon 1.34 PROGRAMLAMA KILAVUZU RINS597-8

2

3 ĠÇERĠK Matrix 6 / 816 Programlama Kılavuzu ĠÇERĠK... I 1. PROGRAMLAMA KONUMUNA GĠRĠġ /ÇIKIġ VE PROGRAMLAYICI KODU DEĞĠġTĠRME Programlama Konumuna GiriĢ / ÇıkıĢ Programlama ġifresini DeğiĢtirme SĠSTEM SEÇENEKLERĠ ZON KONFĠGÜRASYONU Zon Seçenekleri Zon Tipleri Kurma Modu A Kurma Konumu B Kurma Konumu C Kurma Konumu D Kurma Konumu A yı Kurma Konumu B, C ve D ye kopyala KULLANICI ġġfresġ ÖZELLĠKLERĠ TUġ TAKIMI ÖZELLĠKLERĠ KURMA SEÇENEKLERĠ ÇıkıĢ Konumu Tetiklemeli Zon Kurma Konumu Yeniden Kurma Sayısı SÜRELER ÇIKTILAR (OUTPUTS) Takip Edilecek Zon ÇıkıĢ tipleri PGM (-/+) KOMUNĠKATÖR SEÇENEKLERĠ Abone Numarası PC BAĞLANTISI PROGRAM YÜKLEME / GERĠ YÜKLEME ġġfresġ Telefon Hattı Seçenekleri Test Arama Zamanı Test Araması Zaman Aralığı Test Arama sıralaması Sesli arama sayısı FORMATLAR Telefon Numarası Raporlama Format Ataması RAPORLAMA SEÇENEKLERĠ Telefon Aram Sırası Raporlama Seçenekleri Sesli Mesaj Atama PROGRAMLAMA VE BAKIM FONKSĠYONLARI Programlayıcı ġifresi NVM Sıfırlaması PGM ÇıkıĢ Testi Yürüme Testi Lokal RS232 yükleme / geri yükleme Sistem Test (Mastır Kullanıcı) OLAY KAYDI Olay kaydı tabloları Hırsızlık, Panik, Yangın ve Sağlık Alarmları Matrix 6/816 Sayfa i

4 Açık / Kapalı (Çöz / Kur) Düzelme Sistem Hataları Sistem olayları PC Programlama ve Program Geri Yükleme Olayları CONTACT ID OLAY KODLARI NOTLAR Sayfa ii RINS597-8

5 1. PROGRAMLAMA KONUMUNA GĠRĠġ /ÇIKIġ VE PROGRAMLAYICI KODU DEĞĠġTĠRME Matrix 6 / 816 Programlama Kılavuzu 1.1 Programlama Konumuna GiriĢ / ÇıkıĢ Fonksiyon Tanım ( ) Programlama Konumuna GiriĢ (Fabrika ġifresi: 9999) 1.2 Programlama ġifresini DeğiĢtirme Fonksiyon Yeni Ģifreyi bir daha gir Programlama Konumundan ÇıkıĢ (Eğer 4- veya 5-dijit Ģifre ise) Yeni Ģifreyi bir daha gir (Eğer 4- veya 5-dijit Ģifre ise) Matrix 6 / 816 Sayfa 1

6 ** Matrix 6 / 816 Programlama Kılavuzu 2. SĠSTEM SEÇENEKLERĠ Sistem Seçenekleri 1 Seçenek Seç veya OFF ON 1 = AC Ġzleme Açık (Off) / Kapalı (On) 2 = H,I,P,F,T Zonları açık ise kurdurma Kapalı (Off) / Açık (On) 3 = Sadece NVM sıfırlaması bağlantısı (Off) / Programlayıcı Ģifresi ve bağlantı (On) 4 = Limitsiz kayıt ve olay raporlama (Off) / 16 olay limitli (On) 5 = Telefon hattı kesintisi hata ikazı (Off) / Alarm ve hata ikazı (On) 6 = Ġleride kullanılmak üzere boģ bırakılmıģtır. Lütfen kullanmayınız. 7 = AC Frekansı 50HZ (Off) / 60Hz (On) 8 = Gerçek saat AC kaynaklı (Off) / Quartz kaynaklı (On) (Off) / (On) = Fabrika Sistem Seçenekleri 2 Seçenek Seç veya OFF ON 1 = Sesli Panik Alarmı (Off) / Sessiz Panik Alarmı (On) 2 = Kolay Kurma Kapalı (Off) / Açık (On) 3 = Sabotaj alarmı sadece dâhili (Off) / Dâhili ve Harici (On) 4 = Açık zonları sistem çözük iken gösterme (Off) / Göster (On) 5 = Açık zonları yeniden kurarken baypasa izin verme (Off) / Ġzin ver (On) 6 = Kurma uyarı sesi Kapalı (Off) / Açık (On)** 7 = ĠletiĢim BaĢarılı Onay Tonu Kapalı (Off) / Açık (On) 8 = Alarm durumunda açık zonları gösterme (Off) / Göster (On) (Off) / (On) = Fabrika ** NOT: Seçenek 6: Kurma uyarı sesi sessiz alarm Ģeklindeki programlamalarda çalıģmaz. Sayfa 2 Matrix 6/816

7 Sistem Seçenekleri 3 Seçenek Seç veya OFF ON 1 = Siren süresi (Dakika) (Off) / (Saniye) (On) 2 = DıĢ Siren Normal konumda (Off) / Fransız konumu (On) 3 = Zon düzelmesine izin verme (Off) / Ġzin ver (On) 4 = Zon düzelmelerini olay kaydına alma (Off) / Olay kaydına al (On) 5 = Baypaslı zonlarda sabotaj alarm oluģturma (Off) / Alarm oluģtur (On) (Off) / (On) = Fabrika Sistem Seçenekleri 4 Seçenek Seç veya OFF ON 1 = Ekranı hep göster (Off) / 20 saniyeden fazla tuģ aktivitesi yoksa söndür (On) 2 = Akü hatalarını oluģur oluģmaz düzelt (Off) / Programlama konumundan çıkarken düzelt (On) 3 = Alarmları FTA konumunda göster (Off) / OluĢur oluģmaz göster (On) 4 = Açık zon varsa çıkıģ süresini erteleme (Off) / ÇıkıĢ süresini ertele (On) 5 = Elektrik kesintisi durumunda kurmaya izin ver (Off) / Ġzin verme (On) 6 = Akü hatası durumunda kurmaya izin ver (Off) / Ġzin verme (On) (Off) / (On) = Fabrika Matrix 6/816 Sayfa 3

8 3. ZON KONFĠGÜRASYONU 3.1 Zon Seçenekleri Genel Zon Seçenekleri Seçenek Seç veya OFF ON 1 = Hat Sonu dirençli (Off) / Dirençsiz (On) 2 = Zonlar 4-16 Normal (Off) / Hızlı (On) 3 = Sıkı Tolerans Kapalı (Off) / Açık (On) (Off) / (On) = Fabrika NO/NC Zon Seçenekleri 1 Seçenek Seç veya OFF ON 1 = Zon 1 Normalde Kapalı (Off) / Normalde Açık (On) 2 = Zon 2 Normalde Kapalı (Off) / Normalde Açık (On) 3 = Zon 3 Normalde Kapalı (Off) / Normalde Açık (On) 4 = Zon 4 Normalde Kapalı (Off) / Normalde Açık (On) 5 = Zon 5 Normalde Kapalı (Off) / Normalde Açık (On) 6 = Zon 6 Normalde Kapalı (Off) / Normalde Açık (On) 7 = Zon 7 Normalde Kapalı (Off) / Normalde Açık (On)* 8 = Zon 8 Normalde Kapalı (Off) / Normalde Açık (On)* (Off) / (On) = Fabrika *NOT: Zon 7 ve 8 Matrix 6 da yoktur. Sayfa 4 Matrix 6/816

9 Hat Sonu Direnci Zon Seçenekleri 1 *NOT: Zon 7 ve 8 Matrix 6 da yoktur. Seçenek Seç veya OFF ON 1 = Zon 1 çift dirençli (ÇHSDL) (Off) / Tek dirençli (THSD) (On) 2 = Zon 2 çift dirençli (ÇHSDL) (Off) / Tek dirençli (THSD) (On) 3 = Zon 3 çift dirençli (ÇHSDL) (Off) / Tek dirençli (THSD) (On) 4 = Zon 4 çift dirençli (ÇHSDL) (Off) / Tek dirençli (THSD) (On) 5 = Zon 5 çift dirençli (ÇHSDL) (Off) / Tek dirençli (THSD) (On) 6 = Zon 6 çift dirençli (ÇHSDL) (Off) / Tek dirençli (THSD) (On) 7 = Zon 7 çift dirençli (ÇHSDL) (Off) / Tek dirençli (THSD) (On)* 8 = Zon 8 çift dirençli (ÇHSDL) (Off) / Tek dirençli (THSD) (On)* (Off) / (On) = Fabrika NO/NC Zon Seçenekleri 2 (Matrix 816) Seçenek Seç veya OFF ON 1 = Zon 9 Normalde Kapalı (Off) / Normalde Açık (On) 2 = Zon 10 Normalde Kapalı (Off) / Normalde Açık (On) 3 = Zon 11 Normalde Kapalı (Off) / Normalde Açık (On) 4 = Zon 12 Normalde Kapalı (Off) / Normalde Açık (On) 5 = Zon 13 Normalde Kapalı (Off) / Normalde Açık (On) 6 = Zon 14 Normalde Kapalı (Off) / Normalde Açık (On) 7 = Zon 15 Normalde Kapalı (Off) / Normalde Açık (On)* 8 = Zon 16 Normalde Kapalı (Off) / Normalde Açık (On)* (Off) / (On) = Fabrika Matrix 6/816 Sayfa 5

10 Hat Sonu Direnci Zon Seçenekleri 2 (Matrix 816) Seçenek Seç veya OFF ON 1 = Zon 9 çift dirençli (ÇHSDL) (Off) / Tek dirençli (THSD) (On) 2 = Zon 10 çift dirençli (ÇHSDL) (Off) / Tek dirençli (THSD) (On) 3 = Zon 11 çift dirençli (ÇHSDL) (Off) / Tek dirençli (THSD) (On) 4 = Zon 12 çift dirençli (ÇHSDL) (Off) / Tek dirençli (THSD) (On) 5 = Zon 13 çift dirençli (ÇHSDL) (Off) / Tek dirençli (THSD) (On) 6 = Zon 14 çift dirençli (ÇHSDL) (Off) / Tek dirençli (THSD) (On) 7 = Zon 15 çift dirençli (ÇHSDL) (Off) / Tek dirençli (THSD) (On) 8 = Zon 16 çift dirençli (ÇHSDL) (Off) / Tek dirençli (THSD) (On) (Off) / (On) = Fabrika Sayfa 6 Matrix 6/816

11 3.2 Zon Tipleri Kurma Modu A Matrix 6 / 816 Programlama Kılavuzu Fonksiyon Zon Zon Tanımı Zon Tipi Fabrika Zon Tipleri = GiriĢ ÇıkıĢ 01 = Takip 02 = Anında = Baypaslı 04 = Yangın = Panik 06 = 24 Saat = Güvenlikçi (Anahtar Kutusu) = TuĢ Takımı Baypaslı 09 = Sabotaj * = Kapı kilidi anahtar tetiklemeli 11 = Anlık Anahtar tetiklemeli * = Kullanılmıyor * * * * * * * * *NOT: Zon 7 16 Matrix 6 da yoktur. Matrix 6/816 Sayfa 7

12 3.2.2 Kurma Konumu B Fonksiyon Zon Zon Tanımı Zon Tipi Fabrika Zon Tipleri = GiriĢ ÇıkıĢ 01 = Takip 02 = Anında = Baypaslı 04 = Yangın = Panik 06 = 24 Saat = Güvenlikçi (Anahtar Kutusu) = TuĢ Takımı Baypaslı 09 = Sabotaj * = Kapı kilidi anahtar tetiklemeli 11 = Anlık Anahtar tetiklemeli * = Kullanılmıyor * * * * * * * * *NOT: Zon 8 16 Matrix 6 da yoktur. Sayfa 8 Matrix 6/816

13 3.2.3 Kurma Konumu C Matrix 6 / 816 Programlama Kılavuzu Fonksiyon Zon Zon Tanımı Zon Tipi Fabrika Zon Tipleri = GiriĢ ÇıkıĢ 01 = Takip 02 = Anında = Baypaslı 04 = Yangın = Panik 06 = 24 Saat = Güvenlikçi (Anahtar Kutusu) = TuĢ Takımı Baypaslı 09 = Sabotaj * = Kapı kilidi anahtar tetiklemeli 11 = Anlık Anahtar tetiklemeli * = Kullanılmıyor * * * * * * * * *NOT: Zon 7 16 Matrix 6 da yoktur. Matrix 6/816 Sayfa 9

14 3.2.4 Kurma Konumu D Fonksiyon Zon Zon Tanımı Zon Tipi Fabrika Zon Tipleri = GiriĢ ÇıkıĢ 01 = Takip 02 = Anında = Baypaslı 04 = Yangın = Panik 06 = 24 Saat = Güvenlikçi (Anahtar Kutusu) = TuĢ Takımı Baypaslı 09 = Sabotaj * = Kapı kilidi anahtar tetiklemeli 11 = Anlık Anahtar tetiklemeli * = Kullanılmıyor * * * * * * * * *NOT: Zon 7 16 Matrix 6 da yoktur. Sayfa 10 Matrix 6/816

15 3.3 Kurma Konumu A yı Kurma Konumu B, C ve D ye kopyala 4. KULLANICI ġġfresġ ÖZELLĠKLERĠ NOT: Kullanıcı ġifresi özellikleri sadece MASTER ġġfre konumu ile programlanabilir. *NOT:, sadece dört ve beģ dijit Ģifreler için gereklidir. Altı dijit Ģifreler otomatik olarak kaydedilir. Fonksiyon Kullanıcı Yeni Kullanıcı ġifresi * Yeniden Yeni Kullanıcı ġifresi * Seçenek seç - veya 01 1 = Baypas yapabilme Kapalı (Off) / Açık (On) 2 = Sadece Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) 3 = Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) 02 1 = Baypas yapabilme Kapalı (Off) / Açık (On) 2 = Sadece Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) 3 = Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) 03 1 = Baypas yapabilme Kapalı (Off) / Açık (On) 2 = Sadece Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) 3 = Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) 04 1 = Baypas yapabilme Kapalı (Off) / Açık (On) 2 = Sadece Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) 3 = Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) 05 1 = Baypas yapabilme Kapalı (Off) / Açık (On) OFF ON Matrix 6/816 Sayfa 11

16 2 = Sadece Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) 3 = Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) (Off) / (On) = Fabrika *NOT:, sadece dört ve beģ dijit Ģifreler için gereklidir. Altı dijit Ģifreler otomatik olarak kaydedilir. Fonksiyon Kullanı cı Yeni Kullanıcı ġifresi * Yeniden Yeni Kullanıcı ġifresi * Seçenek seç - veya 06 1 = Baypas yapabilme Kapalı (Off) / Açık (On) 2 = Sadece Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) 3 = Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) 07 1 = Baypas yapabilme Kapalı (Off) / Açık (On) 2 = Sadece Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) 3 = Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) 08 1 = Baypas yapabilme Kapalı (Off) / Açık (On) 2 = Sadece Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) 3 = Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) 09 1 = Baypas yapabilme Kapalı (Off) / Açık (On) 2 = Sadece Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) 3 = Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) 10 1 = Baypas yapabilme Kapalı (Off) / Açık (On) 2 = Sadece Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) 3 = Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) 11 1 = Baypas yapabilme Kapalı (Off) / Açık (On) Sayfa 12 Matrix 6/816 OFF ON Kayde t

17 2 = Sadece Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) 3 = Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) (Off) / (On) = Fabrika Matrix 6/816 Sayfa 13

18 *NOT:, sadece dört ve beģ dijit Ģifreler için gereklidir. Altı dijit Ģifreler otomatik olarak kaydedilir. Fonksiyon Kullanı cı Yeni Kullanıcı ġifresi * Yeniden Yeni Kullanıcı ġifresi * Seçenek seç - veya 12 1 = Baypas yapabilme Kapalı (Off) / Açık (On) 2 = Sadece Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) 3 = Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) 13 1 = Baypas yapabilme Kapalı (Off) / Açık (On) 2 = Sadece Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) 3 = Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) 14 1 = Baypas yapabilme Kapalı (Off) / Açık (On) 2 = Sadece Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) 3 = Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) 15 1 = Baypas yapabilme Kapalı (Off) / Açık (On) 2 = Sadece Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) 3 = Zorlama ġifresi Kapalı (Off) / Açık (On) (Off) / (On) = Fabrika 5. TUġ TAKIMI ÖZELLĠKLERĠ Fonksiyon Tanım Düzeltme NOT: TuĢ Takımı Ses Seviyesi OFF DeğiĢiklikler sadece değiģiklik yapılan tuģ takımı için geçerlidir. ON Kayd et TuĢ Takımı Ekran Parlaklığı DeğiĢiklikler sadece değiģiklik yapılan tuģ takımı için geçerlidir. Sayfa 14 Matrix 6/816

19 6. KURMA SEÇENEKLERĠ Matrix 6 / 816 Programlama Kılavuzu 6.1 ÇıkıĢ Konumu Fonksiyon Kurma Konumu ÇıkıĢ Konumu Fabrika Anahtar Kurma Konumu A Kurma Konumu B = ÇıkıĢ süreli kurma 01 = Son çıkıģ süreli kurma 02 = Sessiz kurma Kurma Konumu C = Zorlamalı kurma Kurma Konumu D 00 NOT: Sessiz kurmanın seçilmesi durumunda kurma sesi çalıģmaz. 6.2 Tetiklemeli Zon Kurma Konumu Fonksiyon Tanım Kurma Konumu Fabrika Anahtar Tetiklemeli kurma: = Kurma Konumu A 02 = Kurma Konumu B 03 = Kurma Konumu C 04 = Kurma Konumu D 6.3 Yeniden Kurma Sayısı Fonksiyon Tanım Yeniden Kurma Sayısı Fabrika Anahtar Yeniden kurma sayısı: = Sürekli yeniden kurabilme = Limitli yeniden kurabilme Matrix 6/816 Sayfa 15

20 7. SÜRELER Fonksiyon Süre Süre Fabrika Anahtar Siren süresi = Time in Dakika Siren gecikmesi = Time in Dakika GiriĢ süresi = Time in Saniye ÇıkıĢ süresi = Time in Saniye Final çıkıģ gecikmesi = Time in Saniye Pasif kalma otomatik kurma x 10 dakika = Dakika AC kesintisi rapor gecikmesi = Time in Dakika Telefon hattı kesilmesi rapor gecikmesi = Time in Dakika Gün sonu dakikası = Time in Saniye Sayfa 16 Matrix 6/816

21 8. ÇIKTILAR (OUTPUTS) Matrix 6 / 816 Programlama Kılavuzu 8.1 Takip Edilecek Zon Fonksiyon Tanım Zon Fabrika Anahtar Takip edilecek zon: = Zon 8.2 ÇıkıĢ tipleri Fonksiyon Çıktı Çıktı Tipi Fabrika ÇıkıĢ Tipleri PGM1 PGM2 PGM = Kullanılmıyor (Zon) 01 = Yürüme testi sonrası (E-) 02 = C+ Kapı Kilidi 03 = TuĢ Takımı kontrollü 04 = Kurma /Açma ile PGM = Zon ile 06 = Tel hattı kesik * * * PGM5 PGM6 PGM = BaĢarılı iletiģim takip et 08 = Darbe/Yangın Ded. Reset 09 = FlaĢı takip et 10 = Yangın Alarmı 11 = Panik alarmı 12 = Onaylı alarm 13 = Sabotaj alarmı ile 14 = DıĢ siren ile 15 = Sağlık alarmı 16 = Ġç siren ile 17 = Ekran sönmesi ile 18 = Elektrik kesintisi ile *NOT: PGM 5 7 Matrix 6 da yoktur. 19 = DüĢük akü 20 = Kayıp akü 21 = Hatalı akü 22 = Zorlama Ģifresi 23 = Çözme ile 24 = Sistem hatası 25 = Hırsızlık 26 = Anlık 24 Saat Alarmı 27 = Anlık Fire Alarmı 28 = Anlık Sağlık Alarmı 29 = Anlık Panik Alarmı 30 = Anlık Sabotaj Alarmı 31 = Anlık Zorlama Ģifresi 32 = Anlık ĠletiĢim hatası 33 = Anlık tuģlama sabotajı 34 = Anlık otomatik Test 35 = Durum LED i 36 = TuĢ Takımı tonu ile 37 = Takip edilen siren (PGM 7 Matrix 816) Matrix 6/816 Sayfa 17

22 8.3 PGM (-/+) PGM (-/+) Seçenek Seç veya OFF ON 1 = Aktif DüĢük (Off) / Aktif Yüksek (On) 2 = Aktif DüĢük (Off) / Aktif Yüksek (On) 3 = Aktif DüĢük (Off) / Aktif Yüksek (On) 4 = Aktif DüĢük (Off) / Aktif Yüksek (On) 5 = Aktif DüĢük (Off) / Aktif Yüksek (On)* 6 = Aktif DüĢük (Off) / Aktif Yüksek (On)* *NOT: PGM 5 7 Matrix 6 da yoktur. 9. KOMUNĠKATÖR SEÇENEKLERĠ 7 = Aktif DüĢük (Off) / Aktif Yüksek (On)* (Off) / (On) = Fabrika 9.1 Abone Numarası Fonksiyon Abone Numarası Hegzadesimal Anahtar = B = C = D = E = F NOT: Bu fonksiyon için otomatik çıkıģ ve kayıt altı dijit sayı girildikten sonra gerçekleģir. Dört ya da beģ dijit abone numaraları için, numaranın kaydı ve çıkıģ için tuģuna basınız. 9.2 PC BAĞLANTISI PROGRAM YÜKLEME / GERĠ YÜKLEME ġġfresġ Fonksiyon Yükleme / Geri yükleme Ģifresi Fabrika Anahtar NOT: Sadece MX-SES modülü kullansanız bile, panelin arama yapması için dört dijit abone numarası girmeniz gerekmektedir. Sayfa 18 Matrix 6/816

23 9.3 Telefon Hattı Seçenekleri Matrix 6 / 816 Programlama Kılavuzu Telefon Hattı Seçenekleri 1 Seçenek Seç veya OFF ON 1 = Telefon hattı izleme Kapalı (Off) / Ġzleme Açık (On) 2 = Standard el sıkıģma filtresi (Off) / GeniĢ filtre (On) 3 = Tonlu arama (Off) / Darbeli arama (On) 4 = AMC Kapalı (Off) / Açık (On) 5 = Olay raporlama düģük öncelikli (Off) / Yüksek öncelikli (On) 6 = Alarm sonrası açılıģ gönderme (Off) / AçılıĢı gönder (On) 7 = Raporlama hatası sistem hatası oluģturmasın (Off) / Sistem hatası oluģtursun (On) 8 = FSK Radyo Format Hayır (Off) / Evet (On) (Off) / (On) = Fabrika Telefon Hattı Seçenekleri 2 Seçenek Seç veya OFF ON 1 = Alarm sonrası bekleyen olayları silme (Off) / Bekleyen olayları sil (On) 2 = Normal olay araması (Off) / Hızlı olay araması (On) 3 = 4 defa olay yeniden arama (Off) / 8 defa arama (On) (Off) / (On) = Fabrika 9.4 Test Arama Zamanı Fonksiyon Tanım Time Fabrika Anahtar Test arama zamanı: (24 Saat Formatında) 9.5 Test Araması Zaman Aralığı Fonksiyon Tanım Aralık Fabrika Anahtar Test arama arlığı: = Gün Matrix 6/816 Sayfa 19

24 9.6 Test Arama sıralaması Fonksiyon Tanım Sıralama Fabrika Anahtar Test arama sıralaması: = Arama Yok 01 = Telefon No = Telefon No = Telefon No. 1 ve Telefon No = Telefon No. 1, Yedek Telefon No Sesli arama sayısı Fonksiyon Tanım Aralık Fabrika Anahtar Sesli aram sayısı: = arama sayısı 10. FORMATLAR 10.1 Telefon Numarası Fonksiyon Tanım Numara Anahtar Telefon 1 = *, olarak gözükecektir Telefon 2 Telefon Raporlama Format Ataması = #, olarak gözükecektir Fonksiyon Tanım Format Fabrika Anahtar = 2 saniye boģluk, olarak gözükecektir = Mevcut numarayı siler ve fonksiyonu terk eder Telefon = Contact ID 01 = Pyronix PC Telefon = Sesli mesaj Sayfa 20 Matrix 6/816

25 11. RAPORLAMA SEÇENEKLERĠ Matrix 6 / 816 Programlama Kılavuzu 11.1 Telefon Aram Sırası Fonksiyon Tanım Sıralama Fabrika Anahtar Hırsızlık Alarmı Arama Sıralaması Panik Alarmı Arama Sıralaması = Arama yok 01 = Telefon No 1 02 = Telefon No 2 Yangın Alarmı Arama Sıralaması = Telefon No 1 ve Telefon No 2 04 = Telefon No 1, yedek Telefon No 2 Sistem Hatası Alarmı Arama Sıralaması 04 Açma / Kapama arama sıralaması 04 Sağlık Alarmı Arama Sıralaması 04 Baypas bildirme arama sıralaması Raporlama Seçenekleri Çözme konumu gönderme seçnklr. Seçenek Seç veya OFF ON 1 = Hırsızlık Olaylarını raporlama (Off) / Raporla (On) 2 = Panik Alarmları raporlama (Off) / Raporla (On) 3 = Yangın Alarmlarını raporlama (Off) / Raporla (On) 4 = Bakım olaylarını raporlama (Off) / Raporla (On) 5 = Kurma/Çözme raporlama (Off) / Raporla (On) 6 = Sağlık Alarmlarını raporlama (Off) / Raporla (On) 7 = Ġleride kullanılmak üzere boģtur. Lütfen kullanmayınız. 8 = Baypasları raporlama (Off) / Raporla (On) (Off) / (On) = Fabrika Matrix 6/816 Sayfa 21

26 Kurulu konum A raporlama seçnk. Seçenek Seç veya OFF ON 1 = Hırsızlık Olaylarını raporlama (Off) / Raporla (On) 2 = Panik Alarmları raporlama (Off) / Raporla (On) 3 = Yangın Alarmlarını raporlama (Off) / Raporla (On) 4 = Bakım olaylarını raporlama (Off) / Raporla (On) 5 = Kurma/Çözme raporlama (Off) / Raporla (On) 6 = Sağlık Alarmlarını raporlama (Off) / Raporla (On) 7 = Ġleride kullanılmak üzere boģtur. Lütfen kullanmayınız. 8 = Baypasları raporlama (Off) / Raporla (On) (Off) / (On) = Fabrika Kurulu konum B raporlama seçnk. Seçenek Seç veya OFF ON 1 = Hırsızlık Olaylarını raporlama (Off) / Raporla (On) 2 = Panik Alarmları raporlama (Off) / Raporla (On) 3 = Yangın Alarmlarını raporlama (Off) / Raporla (On) 4 = Bakım olaylarını raporlama (Off) / Raporla (On) 5 = Kurma/Çözme raporlama (Off) / Raporla (On) 6 = Sağlık Alarmlarını raporlama (Off) / Raporla (On) 7 = Ġleride kullanılmak üzere boģtur. Lütfen kullanmayınız. 8 = Baypasları raporlama (Off) / Raporla (On) (Off) / (On) = Fabrika Sayfa 22 Matrix 6/816

27 Kurulu konum C raporlama seçnk. Seçenek Seç veya OFF ON 1 = Hırsızlık Olaylarını raporlama (Off) / Raporla (On) 2 = Panik Alarmları raporlama (Off) / Raporla (On) 3 = Yangın Alarmlarını raporlama (Off) / Raporla (On) 4 = Bakım olaylarını raporlama (Off) / Raporla (On) 5 = Kurma/Çözme raporlama (Off) / Raporla (On) 6 = Sağlık Alarmlarını raporlama (Off) / Raporla (On) 7 = Ġleride kullanılmak üzere boģtur. Lütfen kullanmayınız. 8 = Baypasları raporlama (Off) / Raporla (On) (Off) / (On) = Fabrika Kurulu konum D raporlama seçnk. Seçenek Seç veya OFF ON 1 = Hırsızlık Olaylarını raporlama (Off) / Raporla (On) 2 = Panik Alarmları raporlama (Off) / Raporla (On) 3 = Yangın Alarmlarını raporlama (Off) / Raporla (On) 4 = Bakım olaylarını raporlama (Off) / Raporla (On) 5 = Kurma/Çözme raporlama (Off) / Raporla (On) 6 = Sağlık Alarmlarını raporlama (Off) / Raporla (On) 7 = Ġleride kullanılmak üzere boģtur. Lütfen kullanmayınız. 8 = Baypasları raporlama (Off) / Raporla (On) (Off) / (On) = Fabrika Matrix 6/816 Sayfa 23

28 Düzelme Raporlama Seçenekleri Seçenek Seç veya OFF ON 1 = Hırsızlık Olaylarını raporlama (Off) / Raporla (On) 2 = Panik Alarmları raporlama (Off) / Raporla (On) 3 = Yangın Alarmlarını raporlama (Off) / Raporla (On) 4 = Bakım olaylarını raporlama (Off) / Raporla (On) 5 = Kurma/Çözme raporlama (Off) / Raporla (On) 6 = Sağlık Alarmlarını raporlama (Off) / Raporla (On) 7 = Ġleride kullanılmak üzere boģtur. Lütfen kullanmayınız. 8 = Baypasları raporlama (Off) / Raporla (On) (Off) / (On) = Fabrika 11.3 Sesli Mesaj Atama Fonksiyon Olay Sıralama Fabrika Anahtar Hırsızlık = Sesli Mesaj Numarası Panik 01 Yangın 01 Bakım 01 Kurma 01 Çözme 01 Sağlık 01 Baypas 01 Sayfa 24 Matrix 6/816

29 12. PROGRAMLAMA VE BAKIM FONKSĠYONLARI Matrix 6 / 816 Programlama Kılavuzu 12.1 Programlayıcı ġifresi NVM Sıfırlaması NVM sıfırlamasından (resetlemeden) önce sıfırlama ayağını kısa devre yapınız. Fonksiyon Programlayıcı ġifresini Giriniz TuĢ takımı üzerindeki bölgelerin rotasyonel hareketinin bitmesini bekleyiniz. Panel bir kabul ses tonu çıkaracaktır. Sıfırlama ayağındaki kısa devreyi kaldırınız. Paneliniz fabrika değerlerine dönmüģtür. NOT: Bu fonksiyon, sistem seçenekleri 1 den açılmıģ ise uygulanabilir. BKZ. Sayfa PGM ÇıkıĢ Testi Fonksiyon Test PGM* ÇıkıĢ Fonksiyonu Anahtar 1 = PGM 1 2 = PGM 2 3 = PGM 3 4 = PGM 4 5 = PGM 5* 6 = PGM 6* 7 = PGM 7* *NOT: PGM 5 7 sadece Matrix 816 da mevcuttur Yürüme Testi Fonksiyon Kurma Konumuna giriģ ÇıkıĢ Fonksiyonu 12.4 Lokal RS232 yükleme / geri yükleme Fonksiyon Tanım Lokal RS232 Yükleme / Geri Yükleme konumunu baģlat Matrix 6/816 Sayfa 25

30 12.5 Sistem Test (Mastır Kullanıcı) Fonksiyon Diğer teste geçiniz ÇıkıĢ Fonksiyonu Sayfa 26 Matrix 6/816

31 13. OLAY KAYDI Fonksiyon Kaydır Kayıttan çık 13.1 Olay kaydı tabloları Hırsızlık, Panik, Yangın ve Sağlık Alarmları Kısım 1 Kısım 2 Gösterge Sistem olayları... GiriĢ süresi bitti. Numaralar zonları göstermektedir.... Hırsızlık zonu, Numaralar zonları göstermektedir.... Zon düzelmesi, Numaralar zonları göstermektedir.... Panik zon aktif, Numaralar zonları göstermektedir.... Panik zonu düzelmesi, Numaralar zonları göstermektedir. TuĢ takımından panik alarmı verildi... Yangın zonu aktif, Numaralar zonları göstermektedir.... Yangın zonu düzelmesi, Numaralar zonları göstermektedir. TuĢ takımından yangın alarmı verildi Sağlık zonu aktif, Numaralar zonları göstermektedir.... Sabotaj Zon no veya EOL Zondan sabotaj... Düzelme Sabotaj Zon no veya EOL Zondan sabotaj Telefon hattı kopuk alarmı GeniĢleme modülü sabotaj modül artık bağlı değil (Matrix 816) Siren sabotaj siren artık bağlı değil (Matrix 816) TuĢlama sabotaj kuruluyken 16 yanlıģ numara tuģlama Açık / Kapalı (Çöz / Kur) Kısım 1 Kısım 2 Sistem Olayları A konumunda kullanıcı tarafından kuruldu, Numaralar kullanıcıyı gösterir.... A-D konumunda tetikleme zonu ile kuruldu.... A-D konumunda programlayıcı tarafından kuruldu (yerel veya uzak PC) veya pasif zon... Çözüldü (veya alarm sıfırlandı), Numaralar kullanıcıyı gösterir. Programlayıcı tarafından çözüldü (yerel veya uzak PC)... Zon Baypastandı, Numaralar zonları gösterir. RINS597-8 Page 27

32 Düzelme Kısım 1 Kısım 2 Sistem olayları Alarm sonrası kullanıcı Ģifresi, Numaralar kullanıcı simgeler (FTA konumu) Siren süre aģımı düzelmesi Panele elektrik verildi Yardımcı güç sigortası düzeldi Akü yok / Akü sigortası düzeldi Akü düģük düzeldi Elektrik düzeldi Telefon hattı düzeldi Raporlama hatası düzeldi Akü düģük (Terminallerdeki DC voltajı +BAT- 10,5V den düģük) Düzeldi (Matrix 816) Sistem Hataları Kısım 1 Kısım 2 Sistem olayları Yardımcı güç sigorta hatası Akü yok / Akü sigortası atık (Terminallerde DC yok +BAT- ) Akü düģük (Terminallerdeki DC voltajı +BAT- 11,2V den düģük) Elektrik yok (Terminallerde AC yok 17V~ ) Telefon hattı kesik Raporlama hatası Akü düģük (Terminallerdeki DC voltajı +BAT- 10,5V den düģük) (Matrix 816) Sistem olayları Kısım 1 Kısım 2 Sistem olayları Programlama moduna girildi Programlama modundan çıkıldı Yürüme testine girildi Yürüme testinden çıkıldı NVM fabrika ayarlarına döndü Kullanıcı veya programlayıcı tarih saat değiģtirdi, Numaralar kullanıcıyı temsil eder Güvenlikçi zonu açıldı Güvenlikçi zonu kapandı Sayfa 28

33 PC Programlama ve Program Geri Yükleme Olayları Kısım 1 Kısım 2 Sistem olayları Panel telefonu cevapladı Panel telefonu kapattı Panele bütün bilgi aktarıldı Panelden bütün bilgi alındı Bir kısım bilgi panele aktarıldı Panele bilgi aktarımı tamamlandı Panelden bilgi alınması tamamlandı ġifreleme hatası yüzünden panel iletiģimi sonlandırdı ġifre düzgün panel iletiģime onay verdi Tarih ve saat PC tarafından değiģtirildi Yerel bağlantı için komut girildi PC den Açma / Kapama komutu alındı Sistem seçenekleri verileri baģarılı olarak panele aktarıldı Zon Konfigürasyonları verileri baģarılı olarak panele aktarıldı Kullanıcı Konfigürasyonları verileri baģarılı olarak panele aktarıldı Aparat Konfigürasyonları verileri baģarılı olarak panele aktarıldı Kur Seçenekleri Konfigürasyonları verileri baģarılı olarak panele aktarıldı Süre Konfigürasyonları verileri baģarılı olarak panele aktarıldı Çıktı Konfigürasyonları verileri baģarılı olarak panele aktarıldı Komunikatör Konfigürasyonları verileri baģarılı olarak panele aktarıldı Format Konfigürasyonları verileri baģarılı olarak panele aktarıldı Raporlama Seçenekleri Konfigürasyonları verileri baģarılı olarak panele aktarıldı Sistem Seçenekleri Konfigürasyonları verileri baģarılı olarak panelden alındı Zon Konfigürasyonları verileri baģarılı olarak panelden alındı Kullanıcı Konfigürasyonları verileri baģarılı olarak panelden alındı Aparat Konfigürasyonları verileri baģarılı olarak panelden alındı Kur Seçenekleri Konfigürasyonları verileri baģarılı olarak panelden alındı Süre Konfigürasyonları verileri baģarılı olarak panelden alındı Çıktı Konfigürasyonları verileri baģarılı olarak panelden alındı Komunikatör Konfigürasyonları verileri baģarılı olarak panelden alındı Format Konfigürasyonları verileri baģarılı olarak panelden alındı Raporlama Seçenekleri Konfigürasyonları verileri baģarılı olarak panelden alındı Sayfa 29

34 14. CONTACT ID OLAY KODLARI Q EEE Türkçe KarĢılıkları Sistem olayları PP NNN Gurup 1: HIRSIZLIK ALARMLARI 1 / Hırsızlık Ani veya Takip eden Zon Alarm / Düzelmesi / Saat 24 Saat Zon Alarm / Düzelmesi / GiriĢ/ÇıkıĢ GiriĢ/ÇıkıĢ Zon Alarm / Düzelmesi / Sabotaj TuĢlama Sabotaj- Alarm / Düzelmesi / Sabotaj Zon GeniĢleme Sabotaj Alarm / Düzelmesi (Matrix 816) / Sabotaj Ġzlenen Siren Sabotaj Alarm / Düzelmesi (Matrix 816) / Sensor Sabotaj EOL Zon Sabotaj / Düzelmesi / Sessiz Hırsızlık Ani veya Access Zon Siren Gecikmesi Alarm / Düzelmesi / Sensor Sabotaj Sabotaj Zon (dâhili alarm / siren yok) Alarm / Düzelmesi Gurup 2: KĠġĠSEL ATAK Zorlama Zorlama kullanıcı Ģifresi ile kuruldu veya çözüldü / Sessiz Panik Sessiz PA Alarm / Düzelmesi TuĢ Takımı / Sessiz Panik PA Zon Sessiz Alarm / Düzelmesi / Sesli Panik Sesli PA Alarm / Düzelmesi TuĢ Takımı / Sesli Panik PA Zon Sesli Alarm / Düzelmesi Gurup 3: YANGIN ALARMLARI 1 / Fire TuĢ Takımı Yangın Alarm / Düzelmesi / Fire Yangın Zon Alarm / Düzelmesi Gurup 4: BAKIM 1 / AC Güç AC Elektrik Hata / Düzelmesi / DüĢük Akü Akü Kayıp veya DüĢük Akü Hata / Düzelmesi Sistem Sıfırlandı Panel Yeniden baģladı BaĢarılı Uzak Bağlantı BaĢarılı olarak panelden bilgi alındı veya aktarıldı / Yürüme konumu Yürüme konumu Girildi / Çıkıldı Olay Kaydı %90 dolu Olay kaydı kapasitesinin %90 ı dolu Program Konumu GiriĢ Programlayıcı Konumuna Girildi Program Konumu ÇıkıĢ Programlayıcı Konumundan Çıkıldı Gurup 5: AÇIK/KAPALI 1 / Kullanıcı Açık (Çöz) / Kapalı (Kur) Kullanıcı ġifresi ile / Kullanıcı Açık (Çöz) / Kapalı (Kur) Programlayıcı Konumu veya PC ile Otomatik Kapalı (Kur) pasif zon veya otomatik kurma zamanı Otomatik Kapalı (Kur) Enerji verilmesi ile / Tetiklemeli Zon Açık (Çöz) / Kapalı (Kur) tetiklemeli zon ile Gurup 6: SAĞLIK ALARMI 1 / Sağlık Sağlık Alarm / Düzelmesi TuĢ Takımı Gurup 7: ONAYLI ALARMLAR 1 / Onaylı Alarm Onaylı Alarm / Düzelmesi Gurup 8: BAYPAS Zon Bypass Normal Zon Baypaslı Kur veya otomatik yeniden kurma Zon Bypass Yangın zonu Baypaslı kurma Saat Bypass 24 Saat Zon Baypaslı Kur veya otomatik yeniden kur DURDUR Alarm sonrası açılıģ Alarm sonrası kullanıcı Ģifresi ile açılıģ Periyodik Periyodik Test Araması 1 / Anahtar kutusu & Devriye TEST ARAMALARI ANAHTARKUTUSU & GÜVENLĠKÇĠ Anahtar kutusu Zon Açık (Çöz) / Kapalı (Kur) Sayfa 30

35 CID Mesaj Açılımı: [AAAA] [CC] [Q] [EEE] [PP] [NNN] [m] [AAAA] Abone Numarası [CC] Raporlama Formatı (CID için18) [Q] Olay niteleyicisi: 1 = Yeni olay veya açılıģ, 3 = Yeni düzelme veya kapanıģ [EEE] Dijital olay kodu [PP] Bölge Numarası [NNN] Zon Numarası / Kullanıcı Numarası / Cihaz niteleyicisi [m] Sağlama Sayfa 31

36 15. NOTLAR Sayfa 32

37 Sayfa 33

38 BĠGES GÜVENLĠ HAYAT TEKNOLOJĠLERĠ A.ġ. Tel: ÇalıĢma saatleri: 9:00 18:30, Pazartesi - Cuma E-posta: Web:

MATRIX 6/816. Kontrol Paneli + İKON Tuş takımı Yazılım Versiyon 1.34 KULLANIM KILAVUZU RINS545-7

MATRIX 6/816. Kontrol Paneli + İKON Tuş takımı Yazılım Versiyon 1.34 KULLANIM KILAVUZU RINS545-7 MATRIX 6/816 Kontrol Paneli + İKON Tuş takımı Yazılım Versiyon 1.34 KULLANIM KILAVUZU RINS545-7 İÇERİK 1. GENEL BAKIŞ... 4 1.1 Tuş takımı Tuşları... 4 1.2 Tuş Takımı Ekranı... 5 1.3 Tuş takımı işaretleri...

Detaylı

PANEL PROGRAMLAMA Programa girmek için (*)(8)( 0269 )

PANEL PROGRAMLAMA Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) PANEL PROGRAMLAMA Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA [ * ] [ 8 ] [MÜHENDİSLİK ŞİFRESİ] [01] [ZON TİPİ] [1. SET ÖZELLİK ] [#] [2. SET ÖZELLİK] [#] [02] ZON 2 TANIMLAMA [02] [ZON TİPİ]

Detaylı

MÜHENDİS PANEL PROGRAMLAMA - Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA

MÜHENDİS PANEL PROGRAMLAMA - Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA MÜHENDİS PANEL PROGRAMLAMA - Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA [ * ] [ 8 ] [MÜHENDİSLİK ŞİFRESİ] [01] [ZON TİPİ] [1. SET ÖZELLİK ] [#] [2. SET ÖZELLİK] [#] [02] ZON 2 TANIMLAMA [02]

Detaylı

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI 1 CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI http://www.salimusta.com salim@salimusta.com CAPTAIN-I Alarm paneli Özellikleri 6 programlanabilir bölge 2 bölünme Arayıcı: üç kişisel cep veya ev

Detaylı

VESCO R 510 DETAYLI PROĞRAMLAMA KLAVUZU

VESCO R 510 DETAYLI PROĞRAMLAMA KLAVUZU VESCO R 510 DETAYLI PROĞRAMLAMA KLAVUZU KURUCU KODU [0269] ANA KOD [1234] 1 ÇIKIŞ GECİKMESİ SÜRESİ [*][8][KURUCU KODU][31][1.BÖLÜM GECİKME][2.BÖLÜM GECİKME][#][#] FABRİKA AYARI [060][060] SANİYE MAX: 255

Detaylı

CEP veya SABİT TELEFONLARA ARAMA YAPTIRILACAKSA :

CEP veya SABİT TELEFONLARA ARAMA YAPTIRILACAKSA : CEP veya SABİT TELEFONLARA ARAMA YAPTIRILACAKSA : P 501 E Birinci Telefon Numarası---(En fazla 16 haneli) P 502 E İkinci Telefon Numarası---(En fazla 16 haneli) P 503 E Üçüncü Telefon Numarası---(En fazla

Detaylı

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1 Alarm Sisteminiz Hakkında Bilmeniz Gerekenler Markalı alarm sisteminiz hakkında bilinmesi ve uygulanması gereken Teknik bilgiler asağıda sıralanmıstır. Sistem Kullanıcıları için uyarılar Alarm sisteminizin

Detaylı

www.d-cam.com.tr BEMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Adres: Atatürk Mah. İsmet İnönü Bulvarı No:17 Mezitli / MERSİN Tel: 0 324 238 07 10 358 07 10

www.d-cam.com.tr BEMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Adres: Atatürk Mah. İsmet İnönü Bulvarı No:17 Mezitli / MERSİN Tel: 0 324 238 07 10 358 07 10 DC-808T Alarm Paneli Kolay Kullanım Kılavuzu Genel Özellikler 8 Kablolu ve 16 kablosuz bölge desteği, 1 Adet mühendislik, 4 Adet kullanıcı ve 1 adet zorlama şifre desteği, Dijital ses desteği ve kolay

Detaylı

www.d-cam.com.tr BEMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Adres: Atatürk Mah. İsmet İnönü Bulvarı No:17 Mezitli / MERSİN Tel: 0 324 238 07 10 358 07 10

www.d-cam.com.tr BEMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Adres: Atatürk Mah. İsmet İnönü Bulvarı No:17 Mezitli / MERSİN Tel: 0 324 238 07 10 358 07 10 DC-808T Alarm Paneli Kolay Kullanım Kılavuzu Genel Özellikler 8 Kablolu ve 16 kablosuz bölge desteği, 1 Adet mühendislik, 4 Adet kullanıcı ve 1 adet zorlama şifre desteği, Dijital ses desteği ve kolay

Detaylı

SA 8810 ALARM KONTROL PANELİ PROGRAMLAMA KILAVUZU KISA. Kasım 2009. Yazılım versiyonu 1.10 7 \ 24 SAAT TEMO ALARM MERKEZİ TEL: 0224 221 16 35

SA 8810 ALARM KONTROL PANELİ PROGRAMLAMA KILAVUZU KISA. Kasım 2009. Yazılım versiyonu 1.10 7 \ 24 SAAT TEMO ALARM MERKEZİ TEL: 0224 221 16 35 SA 8810 Yazılım versiyonu 1.10 ALARM KONTROL PANELİ KISA PROGRAMLAMA KILAVUZU Kasım 2009 TEMO GENEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Örnekal iş hanı kat 4 Heykel OSMANGAZİ \BURSA 0224 22116 35 BPX

Detaylı

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1.TUŞ LED TAKIMI 6 zil (chime) özelliği aktif zil özelliği aktif olmasın * FONKSIYON TUŞLARI: (STAY KURMADA DEVREDE) VESCO-R 510 KULLANICI KILAVUZU LED 8 hızlı algılama (50ms) yavaş algılama (300ms) *

Detaylı

Programa girdikten sonra zoneleri tanıtmak için 001 tuşlanmalıdır.tuşlandıktan sonra 2 haneli zone özelliklerini 6 zone için peşpeşe girilmelidir.

Programa girdikten sonra zoneleri tanıtmak için 001 tuşlanmalıdır.tuşlandıktan sonra 2 haneli zone özelliklerini 6 zone için peşpeşe girilmelidir. DSC PANEL KISA PROGRAMLAMA KILAVUZU Programlama şifresi:5555 Kullanıcı şifresi:1234 Programa giriş: * 8 5555 Programdan çıkış: # # Zone tanımları: 00 Kullanılmayan zone 01 1.gecikmeli zone 03 Ani zone

Detaylı

* Program 123 Enter ile şifre değiştirme moduna * Program Enter ile montajcı moduna girilir. *Program Enter yaparak programlamadan çıkılır.

* Program 123 Enter ile şifre değiştirme moduna * Program Enter ile montajcı moduna girilir. *Program Enter yaparak programlamadan çıkılır. ELITE 32-64 ZONE ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU P=Program tuşu, E=Enter tuşuna basınız demektir. Master Şifre=123, Mühendislik Şifresi=000000 dır. ZONE GRUPLARINI OLUŞTURMA * Program 123 Enter ile

Detaylı

MG6250. 2-Kısım 64-Zon GPRS/GSM ile birlikte Kablosuz Konsol Versiyon 1.2. Bölüm Programlama Kılavuzu

MG6250. 2-Kısım 64-Zon GPRS/GSM ile birlikte Kablosuz Konsol Versiyon 1.2. Bölüm Programlama Kılavuzu MG6250 2-Kısım 64-Zon GPRS/GSM ile birlikte Kablosuz Konsol Versiyon.2 Bölüm Programlama Kılavuzu Bilmeniz Gereken Şeyler Bu Programlama Kılavuzu Hakkında MG6250 Hepsi Bir Arada Kablosuz Konsol menu temelli

Detaylı

NeoSerisi. Kullanıcı Manueli

NeoSerisi. Kullanıcı Manueli NeoSerisi Kullanıcı Manueli KeypadTuşları ve Durum Işıkları Durum Işıkları Kaydırma Tuşları Alarm Üretme Tuşları Programlanabilir Fonksiyon Tuşları Fonksiyon Giriş Tuşu Fonksiyon Çıkış-İptal Tuşu Panel

Detaylı

Jablatron JA-82K OASİS Kontrol paneli basit kurulum kitapçığı

Jablatron JA-82K OASİS Kontrol paneli basit kurulum kitapçığı Jablatron JA-82K OASİS Kontrol paneli basit kurulum kitapçığı Servis modu şifresi(program modu): 8080 Kullanıcı şifresi (master): 1234 Servis moduna giriş: Panel programlama Servis modu çıkış: Bakım moduna

Detaylı

POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KLAVUZU

POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KLAVUZU POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KLAVUZU Version 1.11 ve yukarısı için P=Program tuşu, E=Enter tuşuna basınız demektir. Master Şifre=123, Mühendislik Şifresi=000000 dır. * Program 123

Detaylı

PARADOX 728/748 KULLANMA KILAVUZU

PARADOX 728/748 KULLANMA KILAVUZU PARADOX 728/748 KULLANMA KILAVUZU İ çindekiler 1 Sistemi Devreye Almak (Kapanış Yapmak) 1 Sistemi Devredışı Bırakmak (Açılış Yapmak) 1 Alarm Hafızası 1 Tek Tuşla Kurma veya System A, System B Kurma 1 Sistemi

Detaylı

POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU

POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU Version 1.09 ve yukarısı için P=Program tuşu, E=Enter tuşuna basınız demektir. Master Şifre=123, Mühendislik Şifresi=000000 dır. ZONE GRUPLARINI

Detaylı

OPAX 208CN 8 BÖLGELİ KABLOLU PROFOSYONEL SOYGUN ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KODLARI

OPAX 208CN 8 BÖLGELİ KABLOLU PROFOSYONEL SOYGUN ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KODLARI OPAX 208CN 8 BÖLGELİ KABLOLU PROFOSYONEL SOYGUN ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KODLARI www.opax.com.tr 1 PROGRAM DIŞINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER Tarih Saat Göstergesi [*] [4] Yapıldığı zaman sistem üzerindeki

Detaylı

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN tr Kullanıcı Kılavuzu AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Sistemi Devreye Alma ve Devre Dışı Bırakma

Detaylı

MATRIX 6/816. Kontrol Paneli + Tuş Takımı Software Versiyon 1.34 Montaj Kılavuzu RINS546-7

MATRIX 6/816. Kontrol Paneli + Tuş Takımı Software Versiyon 1.34 Montaj Kılavuzu RINS546-7 MTRIX 6/816 Kontrol Paneli + Tuş Takımı Software Versiyon 1.34 Montaj Kılavuzu RINS546-7 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 1.MONTJ VE ENERJĠYĠ BĞLM... 2 1.1 Plastik kutu iç dağılımı... 2 1.2 TuĢ Takımı dreslemesi...

Detaylı

Adım Adım Panel Programlama

Adım Adım Panel Programlama Adım Adım Panel Programlama Tuş Takımı üzerinden Programlama (AKC137-P2, AKC337-P2) 1. Devreye Alma: Tüm sensörler bağlanıp sistem devreye alınma aşamasında enerji verilir sonra ENT tuşuna basılır ve ekran

Detaylı

POWERWAVE 4-8 ALARM PANELİ

POWERWAVE 4-8 ALARM PANELİ POWERWAVE 4-8 ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KILAVUZU Fabrika çıkışı, Master Code: 123, Montajcı Kodu : 000000 dır. P=Program tuşu, E=Enter tuşuna basınız demektir. KULLANICI KODLARINI PROGRAMLAMA P 1 E P 2

Detaylı

GSM Kartı. Programlama Butonu

GSM Kartı. Programlama Butonu Teknik Özellikler GSM DIALER KULLANMA KILAVUZU Besleme Gerilimi : 12 Volt Sukunet Akımı : 35 ma. Arama Esnasında Çekilen Akım : 100 ma. Tetikleme Türü : Negatif (-) Tetikleme Bağlantı Şekli GSM Kartı SIM

Detaylı

PROSER SHEN YAN -HAMMER X7 - SY6218E/T TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU. 2009.v01

PROSER SHEN YAN -HAMMER X7 - SY6218E/T TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU. 2009.v01 PROSER SHEN YAN -HAMMER X7 - SY6218E/T TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU 2009.v01 ~ 1 ~ İçindekler 1. Genel özellikler... 3 2. Montaj ve kablo bağlantıları... 3 2. Kablo bağlantı metodu... 4 3. AC Güç

Detaylı

Açıklama 14*14*14*14*14*14*14*14*14*14*14*14*# x*x*x*x*10* (Mutaka Sonlandır ) 1* (CONTACT ID ) 3 #

Açıklama 14*14*14*14*14*14*14*14*14*14*14*14*# x*x*x*x*10* (Mutaka Sonlandır ) 1* (CONTACT ID ) 3 # CADDX NX - 8EUR (PANEL) HIZLI KİTAPÇIK Versiyon 10.9.0 Panel programlamaya başlamadan önce panel resetlenmesi gerekir. * 8 9713 0 # 910 # keypad ikaz verdikten sonra 213 # 10 * # programdan çıkış için

Detaylı

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU 1.Malzeme Listesi TuĢtakımı 1 Kullanım kılavuzu 1 Tornavida 1 20mmx60mm özel tuştakımı Lastik tıpa 2 6mmx30mm,sıkmak için kullanılır

Detaylı

LS 900 Kullanma Klavuzu

LS 900 Kullanma Klavuzu SİSTEM Otomasyon & Elektrik Sipariş ve Teknik Sorularınız İçin 0212 577 57 91-92 Alarm ve Kamera Sistemleri LS 900 Kullanma Klavuzu Adres: Rami Kışla Cad. Emintaş Binatlı San. Sit. No: 9 / 30 Eyüp / İstanbul

Detaylı

GS3055-I GSM/GPRS Universal Kablosuz Alarm Komünikatör. BORMET www.bormet.com.tr

GS3055-I GSM/GPRS Universal Kablosuz Alarm Komünikatör. BORMET www.bormet.com.tr GS3055-I GSM/GPRS Universal Kablosuz Alarm Komünikatör GS3055-I Genel Bakış GS3055-I: 1. GSM universal kablosuz alarm haberleştiricisi yedeklemede birincil rol oynar. 2. Bir GSM network cihazı; alarm kontrol

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU SCORPION Z16040C ALARM PANELİ

KULLANIM KILAVUZU SCORPION Z16040C ALARM PANELİ KULLANIM KILAVUZU SCORPION Z16040C ALARM PANELİ Simge LCD Tuş Takımı 3 Bölge ve Grafik LCD tuş takımı Göstergeleri 4 On Altı Bölge LED Tuş Takımı 4 Tuş Takımı ve Telefon Girişi Komutlar Tablosu 5 Kullanıcı

Detaylı

NEUTRON SMART HOME NTA-GN8540

NEUTRON SMART HOME NTA-GN8540 NEUTRON SMART HOME NTA-GN8540 Kullanıcı Klavuzu (Sık Kullanılanlar) Kuruluma başlamadan önce mutlaka fabrika ayarlarına yükleyip kuruluma başlayınız. Eğer yazılım güncellemesi yaparsanız güncellemeden

Detaylı

FOCUS KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ MODEL : ST-IIIB

FOCUS KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ MODEL : ST-IIIB FOCUS KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ MODEL : ST-IIIB TEKNİK ÖZELLİKLER 8 bölge kablolu, 32 bölge kablosuz toplam 40 bölge Türkçe sesli yönlendirme özelliği, 85 db dahili siren Sökülmelere karşı tamper swich PTSN

Detaylı

Runner 4-8. Kullanım Kitapçığı. 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli

Runner 4-8. Kullanım Kitapçığı. 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli Runner 4-8 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli Her türlü sorun ve sorularınız için teknik@alarmdestek.com adresine mail atınız. Satış ve pazarlama için lütfen 0532 605 13 45 numaralı telefon ile irtibata geçin

Detaylı

Q-P 200A KULLANIM KILAVUZU

Q-P 200A KULLANIM KILAVUZU Q-P 200A KULLANIM KILAVUZU Lütfen kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve kontrolörün nasıl doğru kullanıldığını anlayınız. TEKNİK ÖZELLİKLER 1) Ürün Ana Teknik Özellikleri Madde Özellikler Voltaj 12VDC + %12

Detaylı

CROW FREEWAVE KULLANMA KILAVUZU

CROW FREEWAVE KULLANMA KILAVUZU CROW FREEWAVE KULLANMA KILAVUZU KULLANICI KODLARINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN [PROGRAM] tuşuna basıp MASTER Kod girilir ve [ENTER] tuşuna basılır. [Program] göstergesi yanarak kullanıcının programa girdiği belirtilir.

Detaylı

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Magic Pass cihaz cihaz bağlantı ve kullanıma yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı

Detaylı

CG - G5. GSM Modüllü Alarm Sistemi

CG - G5. GSM Modüllü Alarm Sistemi Yusuf Noyan AYDIN Aydın Dış Ticaret Altınkum Mahallesi 430 Sokak No:2/4 Konyaaltı ANTALYA Telefon : + 90 242 229 96 50 www.aypro.com info@aypro.com CG - G5 GSM Modüllü Alarm Sistemi GSM / SMS / RFID Alarm

Detaylı

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008 Kullanım Kitapçığı KIT FW8 8 Bölgeli Kontrol Paneli [PROGRAM] tuşuna basıp MASTER Kod girilir ve [ENTER] tuşuna basılır. [Program] göstergesi yanarak kullanıcının programa girdiği belirtilir. Program moduna

Detaylı

11000000# 8 haneli tuşlanır (1 açık 0 kapalı demektir)

11000000# 8 haneli tuşlanır (1 açık 0 kapalı demektir) OPAX-011GSM MODÜL PROGRAM KODLARI NOT: 1-Cihazın antenini takmadan kesinlikle elektik vermeyiniz 2-Data kablolarının uçları açık ve birbirine temas etme durumu olduğundan kesinlikle birbirine temas etmediğinden

Detaylı

Dsc Alarm Programlama giriş şifresi X Dsc Alarm Kullanıcı şifresi fabrikasyon olarak : 1234 Dsc alarm sistemi montajı yapıldıktan soran sıra

Dsc Alarm Programlama giriş şifresi X Dsc Alarm Kullanıcı şifresi fabrikasyon olarak : 1234 Dsc alarm sistemi montajı yapıldıktan soran sıra Dsc Alarm Programlama giriş şifresi X 8 5555 Dsc Alarm Kullanıcı şifresi fabrikasyon olarak : 1234 Dsc alarm sistemi montajı yapıldıktan soran sıra ile programlaması yapımaktadır Dsc alarm paneli dirençsiz

Detaylı

RDA / RDAT OTOMASYON TİP AKÜ ŞARJ CİHAZI

RDA / RDAT OTOMASYON TİP AKÜ ŞARJ CİHAZI RDA / RDAT OTOMASYON TİP AKÜ ŞARJ CİHAZI Akü Şarj Cihazı Sabit Voltaj ve Sabit Akım prensibine göre çalışan tam kontrollü bir cihazdır. LCD panel üzerinden bütün ölçümler ve olay bilgileri izlenilebilir.

Detaylı

Her türlü sorunuz için (0216) 414 30 88 / 89 numaralı telefonumuzu arayabilir veya teknik@elektromaks.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz. (V1.

Her türlü sorunuz için (0216) 414 30 88 / 89 numaralı telefonumuzu arayabilir veya teknik@elektromaks.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz. (V1. Her türlü sorunuz için (0216) 414 30 88 / 89 numaralı telefonumuzu arayabilir veya teknik@elektromaks.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz. (V1.03) PowerWave - 4 4 Bölgeli Kontrol Paneli Kullanım Kitapçığı

Detaylı

P R DOX ESPRIT 616,636 ve 646 TUŞ TAKIMLARI KULLANMA KILAVUZU

P R DOX ESPRIT 616,636 ve 646 TUŞ TAKIMLARI KULLANMA KILAVUZU P R DOX ESPRIT 616,636 ve 646 TUŞ TAKIMLARI KULLANMA KILAVUZU 1.0 Basit Operasyonlar : ESPRİT 616,636 ve 646 kodlu tuş takımları bütün fonlsiyonları bakımından aynı içeriğe sahip olup, ekranları üzerindeki

Detaylı

Hırsız Alarm Sistemleri

Hırsız Alarm Sistemleri Hırsız Alarm Sistemleri FCA-62 & Keypad Kablolu Alarm Paneli + LED / LCD Keypad 146 FCA-824 & Keypad Kablolu Alarm Paneli + LCD Keypad 147 FCA-LED62 Kablolu LED Keypad 148 FCA-LCD64 Kablolu LCD Keypad

Detaylı

D-W6001 Alarm panelimiz hakkında bilmemiz gerekenler ;

D-W6001 Alarm panelimiz hakkında bilmemiz gerekenler ; STB bağlantısını sirenimizin üzerindeki flaşörü çalıştırmak için, bu bağlantıyı yapmak zorunlu değildir. MicroSwich bağlantısını sabotaj bağlantısı olarak kullanıyoruz. Bağlantıyı yapmak zorunlu değildir.

Detaylı

KTS-04W S07W S12W KULLANICI MENU

KTS-04W S07W S12W KULLANICI MENU KTS-04W S07W S12W KULLANICI MENU ĐÇERĐK TABLOSU BÖLÜM1:GĐR/DÜZENLE/SĐL KULLUNICI KODLARI------------------------------------------------------------- 1.1GĐR/DÜZENLE KULLUNICI KODLARI-------------------------------------------------------------------

Detaylı

ART AC2 Standalone Kart Okuyucu

ART AC2 Standalone Kart Okuyucu ART AC2 Standalone Kart Okuyucu ART AC2 Standalone kart okuyucuya ait genel bilgiler, montaj, kablolama, programlama bilgileri ve teknik özellikleri hakkında detaylı açıklama. www.artelektronik.com pazarlama@artelektronik.com

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: Kılavuz sadece CERBER C52v1.x control paneli içindir

ÖNEMLİ NOT: Kılavuz sadece CERBER C52v1.x control paneli içindir ÖNEMLİ NOT: Kılavuz sadece CERBER C52v1.x control paneli içindir SİSTEMİ RESETLEME 1 ELEKTRĠK VE AKÜ BAĞLANTISINI KESĠNĠZ 2 RESET JUMPER - JP 1 TAKINIZ 3 PANELĠN ELEKTRĠK VE AKÜ BAĞLANTILARINI YAPINIZ

Detaylı

AMAX 2100 / 3000 / 4000. tr Guia do Usuário

AMAX 2100 / 3000 / 4000. tr Guia do Usuário AMAX 2100 / 3000 / 4000 tr Guia do Usuário AMAX İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Sistemi Kurma ve Sistemi Çözme 10 2.1 Sistemi Kurma 10 2.1.1 AWAY Modunda Sistemi Kurma 10 2.1.2 STAY Modunda sistemi

Detaylı

AST-2008V ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

AST-2008V ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU AST-2008V ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU Mavi ışıklı, LCD ekranlı 95 Kablosuz, 4 kablolu zonlu 6 grup telefon aramalı 10 saniye ses kayıtlı Uzaktan dinleme ve ayarlama fonksiyonu Detektörler için öğrenme

Detaylı

SA 88. Yazılım versiyonu 5.00 http://www.salimusta.com salim@salimusta.com ALARM KONTROL PANELİ KOLAY PROGRAMLAMA KILAVUZU

SA 88. Yazılım versiyonu 5.00 http://www.salimusta.com salim@salimusta.com ALARM KONTROL PANELİ KOLAY PROGRAMLAMA KILAVUZU SA 88 Yazılım versiyonu 5.00 http://www.salimusta.com salim@salimusta.com KONTROL PANELİ KOLAY PROGRAMLAMA KILAVUZU MÜHENDİSLİK ŞİFRESİ 7777 SA 88 KONTROL PANELİ PROGRAMLAMASI KULLANICI ŞİFRELERİ PANELDE

Detaylı

FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU

FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU FP52 kart okuyucusunu; Mody serisi dış kapı buton modülleri ile birlikte kullanılır. Fp52 ile iki farklı röle çıkışı vardır.500 kullanıcıya kadar tanımlanabilir.

Detaylı

Matrix 424 832 832+ Montaj Kılavuzu. Yazılım Versiyonu 4. EN50131-1 Security Grade 2 Environmental Class 2 RINS918-1

Matrix 424 832 832+ Montaj Kılavuzu. Yazılım Versiyonu 4. EN50131-1 Security Grade 2 Environmental Class 2 RINS918-1 Matrix 424 832 832+ Montaj Kılavuzu Yazılım Versiyonu 4 RINS918-1 EN50131-1 Security Grade 2 Environmental Class 2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. MONTAJ VE KABLOLAMA KURALLARI... 1 1.1 Gerekli aletler... 1 1.2 Elektrik

Detaylı

Model BLW-210PI

Model BLW-210PI Model BLW-210PI www.biges.com 444 09 18 Teknik özellikler Voltaj Sıcaklık Nem Kart Kapasitesi Genel PIN 1 DC 12V Özel PIN 1000 Frekans Okuma Mesafesi Sinyal Çıkışı Çıkış Butonu 1 Kapı Zili 1 Harici Okuyucu

Detaylı

VAP304 ALARM PANELĠ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU

VAP304 ALARM PANELĠ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU VAP304 ALARM PANELĠ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU Yayın Tarihi: 13.02.2007 Yazılım versiyon 2.2 ve üzeri içindir TD-1/07-011 ÖNEMLĠ UYARILAR GENEL : Cihazları çalıģtırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

MAGIC PASS ID Parmak izli / Kartlı / Şifreli Kapı Kilidi

MAGIC PASS ID Parmak izli / Kartlı / Şifreli Kapı Kilidi MAGIC PASS 12380 ID Parmak izli / Kartlı / Şifreli Kapı Kilidi Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz MAGIC PASS 12380 ID Parmak izli / Kartlı / Şifreli Kapı Kilidi kullanımı ve arıza tespit ve onarımına yönelik

Detaylı

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com TEKNİK KILAVUZ Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu www.comelitgroup.com UYARILAR Comelit Group S.pA. aygıtların uygunsuz bir şekilde kullanılmasından, başkaları tarafından herhangi bir sebep ve amaç

Detaylı

DSC Kullanım Kılavuzu. å Şifre Paneli ve Kullanımları (DSC) å LED Şifre Paneli Görünümü. å LCD Şifre Paneli Görünümü

DSC Kullanım Kılavuzu. å Şifre Paneli ve Kullanımları (DSC) å LED Şifre Paneli Görünümü. å LCD Şifre Paneli Görünümü DSC Kullanım Kılavuzu å Şifre Paneli ve Kullanımları (DSC) Sisteminizde, kullanım amacına ve bölge sayısına göre farklı şifre paneli kullanılabilir. Genel olarak tuş takımları, numara tuşları, acil yardım

Detaylı

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu S50 Genel Tanıtım Fonksiyon Tanımı İlgili özellik ve input için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz Programlama Moduna Giriş * 888888 # Kodundan sonra programlamaya başlayabilirsiniz

Detaylı

03H ALEV MONİTÖRÜ. Uygulama : Uygulama Notları : 03H Alev monitörünün yapısı : 03H Alev monitörünün uygulama alanları :

03H ALEV MONİTÖRÜ. Uygulama : Uygulama Notları : 03H Alev monitörünün yapısı : 03H Alev monitörünün uygulama alanları : ALEV MONİTÖRÜ 03H Uygulama : 03H Alev monitörünün uygulama alanları : Brülörlerde alev denetimi Proseslerde kaçak alev izlemek için. Yüksek gerilim hatlarında kıvılcım tespit etmek için. Yarı otomatik

Detaylı

Alarm Sistemleri Teknik Eğitim

Alarm Sistemleri Teknik Eğitim Alarm Sistemleri Teknik Eğitim İçerik Teknik Eğitim Sensör yapısı ve kurulumu Kablolama Panel diyagramı PC üzerinden programlama Tuş takımı üzerinden programlama 2 Teknik Eğitim Etkinleştirme Modları Gece

Detaylı

United Security. Alarm Tetikleme

United Security. Alarm Tetikleme Alarm Tetikleme Bu bölümde anlatılan özellikler, sadece Alarm Giriş özelliği olan, yani cihazın arkasında alarm giriş soketleri {Resim 40} bulunan cihazlar için geçerlidir. 8 7 6 5 G 4 3 2 1 G SENSOR ALARM

Detaylı

VERSİYON A1.0. Cihaz Defrost konumunda

VERSİYON A1.0. Cihaz Defrost konumunda SM-988H DİJİTAL TERMOSTAT VERSİYON A1.0 Özellik SM-988H Termostat sıcak / soğuk çalışır, soğuk depolama ve muhafa odalarında,sıcak-soğuk yemek servis ekipmanlarında,su ısıtıcılarında, Ön panel su geçirmez

Detaylı

Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO

Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO www.biges.com 444 09 18 Açıklama Cihaz standalone yapıda olup, wiegand okuyucu ile de kullanılabilir. Bu cihaz 4 hane pin girişli 2000 kullanıcı destekler.

Detaylı

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU KONTEK OTOMASYON A.Ş. BEYİT SOK. NO:27 YUKARI DUDULLU ÜMRANİYE / İSTANBUL 0216 466 47 00 (T) 0216 466 21 20 (F) www.kontekotomasyon.com.tr Sayfa 1 / 7 TUŞ FONKSİYONLARI

Detaylı

DSC Power Series KULLANMA KILAVUZU

DSC Power Series KULLANMA KILAVUZU DSC Power Series KULLANMA KILAVUZU İ çindekiler 1 Genel Bağlantı Şeması 1 Şifre Panelleri 1 Şifre Paneli Ekran Sembolleri 2 Genel Sistem tanımı 2 Bypass Fonksiyonu 3 Arıza Tespit Fonksiyonu 3 Alarm Hafızası

Detaylı

Mentor II - DC Sürücü

Mentor II - DC Sürücü 1 Mentor II - DC Sürücü un stün Performansı 2 DC sistem sürücüleri içinde dünyadaki en verimli sürücü Mikroişlemci kontrollu, 25 A den 1850 A e kadar 1 & 4 bölgeli Ayrıntılı gösterge, kolay anlaşılır fonksiyon

Detaylı

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 tek kapı için tasarlanmış Stand alone ve Wiegand çıkışlı şifreli kart okuyucudur. IP 68 standartda

Detaylı

AMAX panel. AMAX panel 2100 AMAX panel 3000 AMAX panel 3000 BE AMAX panel 4000. tr Kullanım Kılavuzu

AMAX panel. AMAX panel 2100 AMAX panel 3000 AMAX panel 3000 BE AMAX panel 4000. tr Kullanım Kılavuzu AMAX panel AMAX panel 2100 AMAX panel 3000 AMAX panel 3000 BE AMAX panel 4000 tr Kullanım Kılavuzu AMAX panel İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik 5 2 Kısa bilgi 6 2.1 Giriş 6 2.2 Tuş takımları 6 2.3

Detaylı

ROKONET ORBĐT 6 PANEL PROGRAM KLAVUZU PANEL PROGRAM SEÇENEKLERĐ

ROKONET ORBĐT 6 PANEL PROGRAM KLAVUZU PANEL PROGRAM SEÇENEKLERĐ ROKONET ORBĐT 6 PANEL PROGRAM KLAVUZU MÜHENDĐSLĐK PROGRAMINA GĐRĐŞ (FABRĐKASYON: 0206) MÜHENDĐSLĐK ŞĐFRESĐ - # yaparak mühendislik programına girersiniz MÜHENDĐSLĐK PROGRAMINDAN ÇIKIŞ MÜHENDĐSLĐK ŞĐFRESĐ

Detaylı

OTEL TELEFONLARI KAREL ANALOG VE IP TELEFONLAR

OTEL TELEFONLARI KAREL ANALOG VE IP TELEFONLAR OTEL TELEFONLARI KAREL ANALOG VE IP TELEFONLAR AMT-6110 AMT-6110S ANALOG TELEFON AMT-6110 Tek Hatlı 10 Adet Misafir Servis Tuşlu Analog Telefon AMT-6110S Tek Hatlı 10 Adet Misafir Servis Tuşlu Handsfree

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

TFP-1221 ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM PANELİ, 1 LOOP, NETWORK EDİLEBİLİR, 72 BÖLGE GÖSTERGELİ

TFP-1221 ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM PANELİ, 1 LOOP, NETWORK EDİLEBİLİR, 72 BÖLGE GÖSTERGELİ TFP-1221 ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM PANELİ, 1 LOOP, NETWORK EDİLEBİLİR, 72 BÖLGE GÖSTERGELİ TFP-1221 Serisi panel, Türkiye koşullarına uygun olarak tasarlanıp üretilen kullanıcı ve teknisyen dostu analog

Detaylı

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB SERİ ÇÖZÜMLER Seri çözümler, orta ve büyük ölçekli tesisler için en iyi sistemlerdir. Bu aletle, kontrol ve kumanda cihazlarına valfların bağlantı maliyetlerinin azalmasını hatta neredeyse tamamen yok

Detaylı

Tepe Güvenlik Ürün Kataloğu

Tepe Güvenlik Ürün Kataloğu Tepe Güvenlik Ürün Kataloğu DSC WLS-4945 KABLOSUZ MANYETİK KONTAK 75 mm x 31 mm x 22 mm Pencere ve kapılarda uygulanan kablosuz bir üründür, 1 adet 3V CR-2 lityum pil ile çalışır ve pil ömrü minimum 2

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarm sistemi uzaktan kumandası Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI SATIŞ DESTEK DOKÜMANI ML-1631 MAXLOGIC SUPERVISOR ENTERPRİSE GRAFİKSEL İZLEME VE YÖNETİM YAZILIMI Supervisor Enterpise; akıllı adresli yangın algılama sistemlerindeki yangın, hata olaylarının ve aynı zamanda

Detaylı

DSC ALARM Sistemleri PC-1616 * Kart üzerinde 6 Kablolu Zone Giriþi * 16 Kablolu Zone a kadar geniþletilebilir. * 32 Kablosuz Zone a kadar geniþletilebilir. * Kart üzerinde 2 PGM Çýkýþý PC 5204 ile 6 ya

Detaylı

EYE CATCHER KULLANIM KILAVUZU

EYE CATCHER KULLANIM KILAVUZU EYE CATCHER KULLANIM KILAVUZU Bu makine iç mekanlarda kullanılmak üzere üretilmiştir. Dış mekanlarda, ısı, direkt güneş ışığı, nem ve sıvı temasından koruyunuz. TALİMATLAR : 1. Oyun kabini içerisinde 5

Detaylı

B2 KANTAR İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

B2 KANTAR İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU Sürüm 1.0 ERTE Endüstriyel Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adres Sakarya Cad. 142/A Balçova İZMİR TÜRKİYE Telefon +90 232 259 7400 Faks +90 232 259 3960 E-posta Web sitesi bilgi@erte.com.tr

Detaylı

STREET BASKETBALL KULLANIM KILAVUZU

STREET BASKETBALL KULLANIM KILAVUZU STREET BASKETBALL KULLANIM KILAVUZU ÖZEL NOT Street Basketball oyununu tercih ettiğiniz için teşekkür etmek istiyoruz, kullanıcının güvenliği için, lütfen kullanmadan önce talimatları okuyunuz. Bu kılavuzda

Detaylı

Parametreler Hırsızlık koruma aygıtı

Parametreler Hırsızlık koruma aygıtı Giriş Giriş Bu belge hırsızlığa karşı korumaya ilişkin parametreleri açıklamaktadır. Yalnızca, üstyapı imalatçısı için kullanışlı olduğu düşünülen parametreler listelenir. Belirli bir araç için mevcut

Detaylı

ORBIT-6 Fabrika Ayarlarına Dönüş. Programlamaya Giriş. ORBIT-6 nın Programlanması. Bir Bölgenin (Location) Đçeriğini Görme

ORBIT-6 Fabrika Ayarlarına Dönüş. Programlamaya Giriş. ORBIT-6 nın Programlanması. Bir Bölgenin (Location) Đçeriğini Görme ORBIT-6 Fabrika Ayarlarına Dönüş 1. ORBIT-6 ve en az bir adet LED Keypad sisteme bağlı olmalı ve/veya kurulmuş olmalı. 2. 3. 4. 5. Kısa bir bip sesinin ardından J1 Jumper ını çıkarın. ORBIT-6 nın fabrika

Detaylı

4.Komut İptali Komut iptal etmek için [*] a basınız. 5. Fonksiyon ve Ayarları Program Moduna Giriş: [*]+[6 haneli PIN], (geçerli pin )

4.Komut İptali Komut iptal etmek için [*] a basınız. 5. Fonksiyon ve Ayarları Program Moduna Giriş: [*]+[6 haneli PIN], (geçerli pin ) 3. The LED ve Buzzer 3.1. Normal Mod: 3.1.1.Geçerli Komut: Kısa Bip 3.1.2.Geçersiz Komut: Uzun Bip 3.2. Programlama Modu: 3.2.1. Yeşil LED açık 3.2.2 Geçerli Komut: 2 kısa bip 3.2.3.Geçersiz Komut: 3 bip

Detaylı

Manufacturers of Fire Detection Equipment ORION PLUS KONVANSİYONEL YANGIN ALARM KONTROL PANELİ. KURULUM ve BAĞLANTI KILAVUZU VERSION 1.

Manufacturers of Fire Detection Equipment ORION PLUS KONVANSİYONEL YANGIN ALARM KONTROL PANELİ. KURULUM ve BAĞLANTI KILAVUZU VERSION 1. ORION PLUS - CONVENTIONAL FIRE ALARM CONTROL PANEL INSTALLATION & COMMISSIONING MANUAL - 05/2016 ORION PLUS KONVANSİYONEL YANGIN ALARM KONTROL PANELİ KURULUM ve BAĞLANTI KILAVUZU VERSION 1.0-01/2017 GENEL

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU DCB-I KRAMER KAPI KONTROL KARTI. Lifkon Elektrik Elektronik DCB-I. D.No: 005 - D.Ver: 104-27.04.2015 - www.lifkon.

KULLANIM KLAVUZU DCB-I KRAMER KAPI KONTROL KARTI. Lifkon Elektrik Elektronik DCB-I. D.No: 005 - D.Ver: 104-27.04.2015 - www.lifkon. KRAMER KAPI KONTROL KARTI KULLANIM KLAVUZU Bütün Hakları Saklıdır. 1 / 11 İÇİNDEKİLER GĠRĠġ... 3 TEKNĠK ÖZELLĠKLER... 4 BAĞLANTI ġemasi... 5 KART ÇALIġMA MODLARI... 6 MENÜ... 7 KAPI HAREKETLERĠ... 10 MONTAJ...

Detaylı

2K-130 KULLANIM KILAVUZU

2K-130 KULLANIM KILAVUZU K- KULLANIM KILAVUZU Kablolu Dijital Zil Paneli Kart Okuyuculu Daire no. gir ve ye bas Kapı açmak için ve şifre gir Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz. . Bölümler ve İşlevleri Kamera Lensi

Detaylı

Q-P 110A Kullanım Kılavuzu

Q-P 110A Kullanım Kılavuzu Q-P 110A Kullanım Kılavuzu 1.Malzeme Listesi İsim Miktar Remarks Tuştakımı 1 Kullanım kılavuzu 1 Tornavida 1 20mmx60mm özel tuştakımı Lastik tıpa 2 6mmx30mm,sıkmak için kullanılır Akıllı vida 2 4mmx28mm

Detaylı

YK-568 ACCESS KONTROL CİHAZI

YK-568 ACCESS KONTROL CİHAZI ZKSOFTWARE YK 568 ACCESS WWW.ZKSOFTWARE.COM.TR YK-568 ACCESS KONTROL CİHAZI KULLANIM KİTAPÇIĞI ZKSoftware The Advenced Biometric Solutions Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. Adres : Perpa Ticaret Merkez

Detaylı

GW420. Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu. Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz.

GW420. Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu. Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz. GW420 Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz. KATALOG Bölüm 1 Klavye Arayüzü... 1 Bölüm 2 Çalışma Talimatı... 2 1. Sistem Başlatma... 2 2. Parametre Ayarları...

Detaylı

8 Kullanıcı şifresi. 99 Olay hafızası. Saat göstergesi. (ses mesaj kaydı yapılamaz). Duble zon özelliği. Tarih ve Saat göstergesi

8 Kullanıcı şifresi. 99 Olay hafızası. Saat göstergesi. (ses mesaj kaydı yapılamaz). Duble zon özelliği. Tarih ve Saat göstergesi Vitec AV - 864 4+1 Zonlu Alarm Kontrol Paneli Türkçe KeyPad+Trafo+Kominikatör+Telefon Arama 7 Segment alfanumerik göstergeli 7 ayrı merkez formatına uygun programlanabilir. 8 Kullanıcı şifresi 99 Olay

Detaylı

1. GİRİŞ Bu bölümde; Kartlı Geçiş Kontrol ve Personel Devam Kontrol terminallerinin temel içeriği ve kart tanımlama hakkında önbilgi verilecektir.

1. GİRİŞ Bu bölümde; Kartlı Geçiş Kontrol ve Personel Devam Kontrol terminallerinin temel içeriği ve kart tanımlama hakkında önbilgi verilecektir. 1. GİRİŞ Bu bölümde; Kartlı Geçiş Kontrol ve Personel Devam Kontrol terminallerinin temel içeriği ve kart tanımlama hakkında önbilgi verilecektir. Tuştakımı Tuştakımı İşlemi onlaylar Menü girişi Çıkış

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter PERSONEL GEÇİŞ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ Parmak izi onaylama hızı 0.3 saniye veya daha az olmalıdır. Hata kabul oranı 0,00001 den daha yüksek olmamalıdır. Hatalı reddetme %0,01 veya daha az olmalıdır. Cihaz

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 adresli alarm paneli mikroişlemci tabanlı ve SMD teknolojisi ile üretilmiştir. 3MK-AFP29 adresli alarm paneline 64 adet dedektör veya buton

Detaylı

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ AÇIKLAMALAR-KULLANIM-BAĞLANTILAR Sayfa 1 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1-) Sistemin Genel Tanıtımı 3 2-) Sistemin ÇalıĢma ġekli.4 3-) Sistem Yazılımı 5 4-) Sistemin Elektrik ve Bağlantı

Detaylı

2 Kablolu Dijital Zil Paneli Kart Okuyuculu

2 Kablolu Dijital Zil Paneli Kart Okuyuculu K- KULLANIM KILAVUZU Kablolu Dijital Zil Paneli Kart Okuyuculu Daire no. gir ve ye bas Kapı açmak için ve şifre gir Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz. . Bölümler ve İşlevleri Kamera Lensi

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X7 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 - Y4

Detaylı