Yerel Yönetim Uzmanı, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerel Yönetim Uzmanı, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı 1 www.denetim.bumko.gov.tr"

Transkript

1 BELEDİYELERDE İÇ DENETÇİ/İÇ DENETİM SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Halil İbrahim BULDAŞ I-GİRİŞ İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. İç denetim uygulamaları; uygunluk denetimi, performans denetimi, mali denetim, bilgi teknolojisi denetimi, sistem denetiminden oluşmaktadır li yılların başında Avrupa Birliği tarafından yapılan incelemelerde; Türkiye deki kamu iç mali kontrol sisteminde kavramsal ve işlevsel eksiklikler olduğu ve bu alanda yasal düzenleme ihtiyacı bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, şeffaflık, performans denetimi ve mali yönetim gibi alanlarda uluslararası kabul görmüş ilkelerin yeterince takip edilmediği, denetim alanındaki yetki ve sorumlulukların tam olarak tanımlanmadığı ve kamu kuruluşlarının görev ve sorumluluklarının halen yeterince belirgin olmadığı vurgulanmıştır. AB müktesebatına uyum sürecinde, üye ülkelerin bütçe uygulamalarında standart bir uygulama olan Kamu İç Mali Kontrol modelinin ülkemizde de uygulanma hedefi, kamu maliyesinde bir reform niteliğinde sayılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Belediyelerde iç denetim konusu ilk olarak tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile hukuk düzenimizde yerini almıştır tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 52 nci maddesinde; iç ve dış denetimin 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacağı, 58 inci maddesinde ise denetim yapılması konusunda 5393 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda, 5018 sayılı Kanun ile diğer kanunların ilgili hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. İç denetim konusunda Maliye Bakanlığı, İç Denetim ve Koordinasyon Kurulu nun çalışmaları ile ikincil mevzuat konusunda da gerekli düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen iç denetim ile ilgili olarak belediyelerde gerek 5018 sayılı Kanun, gerekse 5393 sayılı Kanun hükümlerinin tam olarak uygulandığını/uygulanabildiğini söylemek mümkün değildir. Bu çalışmada iç denetim ile ilgili mevzuatın uygulamasında çıkan iç denetçi/iç denetim sorunu değerlendirilecektir. II-İNCELEME İç denetim ile ilgili birincil, ikincil ve üçüncül düzey mevzuat çıkarılmış, iç denetçilerin çalışmalarında uyacakları usul ve esaslar belirlenmiştir. İç Denetim Koordinasyon Kurulunun internet sayfasında internet adresinde; Birincil düzey mevzuat; 5018 sayılı Kanun, 5018 sayılı Kanun Değişikliği, 5436 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, İkincil düzey mevzuat; İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Kadro Tahsisi İle Yerel Yönetim Uzmanı, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı 1 1

2 İlgili Bakanlar Kurulu Kararı, Mahalli İdareler Kadro Tahsisi İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı, Üçüncül düzey mevzuat; Üst Yönetici Rehberi, Kamu İç Denetim Standartları, Kamu İç Denetçi Meslek Ahlak Kuralları, Kamu İç Denetim Birim Yönergesi, Kamu İç Denetim Raporlama Standartları, Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Çalışma Esas ve Usulleri, Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller, Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi, Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi, Kamu İç Denetim Strateji Belgesi ( ), Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Kıdemlerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller, Kamu İç Denetim Rehberi, Kamu İç Denetim Terimleri Sözlüğü (Public İnternal Audit Glossary), Kamu İç Denetçi Sertifikasının İptaline İlişkin Esas ve Usuller, İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No 1), İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No 2), İç Denetçi Adaylarının Belirlenmesinde Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No 3), İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında 2 Sıra Numaralı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No 4), Dönemi Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi, İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı, yer almaktadır. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan İç Denetçi Kadroları Hakkında Görüşte ; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un 16 ncı maddesinin 9 uncu fıkrasında; Mahallî idarelerin iç denetçi kadroları İç Denetim Koordinasyon Kurulunun kararı ve İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile ihdas edilir. İhdas edilen bu kadrolar ilgili mahallî idarenin norm kadrosuna dahil edilmiş sayılır. hükmü yer almaktadır. Söz konusu düzenlemeler doğrultusunda 12/07/2006 tarihinde yayımlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik le iç denetçi sayıları belirlenmiş ve buna paralel olarak 2006/10911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da mahalli idarelerde iç denetçi kadro ihdası gerçekleştirilmiştir. Yönetmelik ekinde yer alan iç denetçi sayıları sadece söz konusu belediyeler için İç Denetim Koordinasyon Kurulunca uygun görülen iç denetçi sayılarını ifade etmektedir. Söz konusu kadrolara iç denetçi ataması Bakanlar Kurulunun kadro ihdas kararından sonra yapılabilecektir. 31 Mayıs 2013 gün ve sayılı Resmi Gazete de Mahalli İdarelere İç Denetçi Kadrosu İhdasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi yayımlanmıştır. Bu kararnamede belediyelere 24 adet, belediye bağlı kuruluşlarına 33 adet kadro ihdas edilmiştir. TABLO1 2 Yönetmelikte belirtilen iç denetçi İhdas edilen kadro Atanmış iç denetçi Boş kadro Doluluk yüzdesi % Belediyeler % 35,59 Belediye Bağlı Kuruluşları % 35,82 Toplam % 35, Veriler ve internet adreslerinden derlenmiştir. 2

3 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile Belediyeler için 778 adet İç Denetçi öngörülmüş olmasına karşın Bakanlar Kurulu Kararı ile ihdas edilen iç denetçi kadrosu 708 dir. Bakanlar Kurulunca kadro ihdası yapılan belediyeler; Büyükşehir Belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi Sınırları içindeki İlçe Belediyeleri ile İl Belediyeleridir. Henüz atama izni verilmeyen belediyeler ise Kahta, Doğubeyazıt, Patnos, Merzifon, Dörtyol, İskenderun, Kırıkhan, Reyhanlı, Kuşadası, Nazilli, Söke, Bandırma, Bozüyük, Tatvan, Keşan, Yüksekova, Elbistan, Lüleburgaz, Tavşanlı, Akhisar, Salihli, Soma, Turgutlu, Kızıltepe, Midyat, Nusaybin, Fethiye, Milas, Fatsa, Ünye, Kadirli, Siverek, Suruç, Viranşehir, Cizre, Silopi, Çerkezköy, Çorlu, Erbaa, Turhan, Erciş, Zonguldak Ereğlisi İlçe Belediyeleridir. İhdas edilen 708 İç Denetçi kadrosundan 252 adedine atama yapılmış, 456 adet İç Denetçi kadrosu boş bulunmaktadır. Doluluk oranı %35,59 dur. Yaklaşık olarak üç iç denetçi kadrosundan biri dolu, iki kadro ise boştur. Anılan Yönetmelik hükümleri ile Belediye Bağlı Kuruluşları için öngörülen iç denetçi 67, atama izni verilen iç denetçi 67 dir. 24 kadroya iç denetçi atanmış olup, 43 adet iç denetçi kadrosu boş bulunmaktadır. Doluluk oranı % 35,82 dir. Yaklaşık olarak üç iç denetçi kadrosundan biri dolu, iki kadro ise boştur. Büyükşehir belediyelerinde iç denetçi kadrolarının çoğunluğunun dolu olmasına rağmen, il belediyelerindeki iç denetçi kadrolarının çoğunluğu boş durumdadır. Bunda büyükşehir belediyelerinin kurumsallaşma bakımından il belediyelerinin önünde olması, iç denetçi havuzunda bulunan iç denetçi adaylarının büyük çoğunluğunun büyükşehir belediyesi sınırları içinde ikamet etmesinin de etkisi vardır. İç denetçi adayları için sınavlar yapılmakta, aday havuzu genişlemekte, İç Denetim ve Koordinasyon Kurulu tarafından iç denetçi kadrosu bulunan belediyelere gönderilen aday listesinde yer alan iç denetçilerin büyük çoğunluğunun büyükşehir belediyesi sınırları içinde ikamet ettiği görülmektedir. İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından nüfusu büyük olan ilçe belediyelerine de iç denetçi kadrosu uygun görülmüş olmasına rağmen Bakanlar Kurulu tarafından bu belediyelere henüz kadro ihdası yapılmamıştır. Üst yöneticilerin iç denetime olan ilgisizliği, İç denetim ile birimler arası işbirliği eksikliği, İç denetim kadrolarına atama yapılmaması, İç denetçilerin kurumu ifşa eden olarak görülmesi, İç denetçilere görevleri kapsamında yer almayan görevler verilmesi, İç denetim ve teftiş kurulları görev çakışması 3 iç denetimin temel sorunları sayılabilir sayılı Kanunun tarihinde tüm hükümleriyle birlikte yürürlüğe girmesinin ardından, merkezi yönetime bağlı idarelerde kamu mali yönetim ve kontrol sistemimiz, çağdaş kamu maliyesi yaklaşımıyla uluslararası standartlar paralelinde önemli değişimler gerçekleştirmiştir. Bu sistemin önemli bir unsuru da şüphesiz iç denetim uygulamalarının kamu yönetimine adaptasyonudur. Bu değişimlerin belediyeler açısından da gerçekleştirilmesi iç denetime bağlıdır. İç denetim, güven sağlamak, kuruma değer katma, standartlara göre yönetilme, danışmanlık hizmeti sağlama, fonksiyonel bağımsızlık verme, risk yönetimi ve yönetişim sürecine katkı sağlamayı amaçlar. 4 Belediyelerde teftiş eksikliği, üst yöneticilerin emri altında soruşturma, inceleme, araştırma yaptırabilecekleri yeterlikte personel bulunmaması sebebiyle, iç denetçiler asli görevlerinin yanında tali görevler olarak inceleme, araştırma işlerinde sıklıkla görevlendirilebilmektedir. Oysa iç denetçilerin asli görevlerinde değerlendirilmeleri kuruma olan katkılarını artıracaktır /Sunum Metinleri/Ahmet Burçin YERELİ-Mesut ÜNAL 4 _Yönetimler_ Forumu_2012/Sunum Metinleri/Yrd Doç. Dr. Fevzi ENGİN 3

4 İç denetim ile birlikte belediyelerde risk odaklı denetime geçilmiştir sayılı Kanunun getirdiği yeniliklerden biri risk odaklı denetim anlayışıdır. Risk; Zarara uğrama tehlikesi ve iktisadi karar birimlerinin verecekleri kararlar sonucunda ortaya çıkacak getiriyi olumsuz etkileyebilecek olayların gerçekleşme olasılığıdır. İç denetim birimince belirlenecek nesnel risk analizlerine dayanılarak yönetim ve kontrol yapıları değerlendirme konusu yapılmaktadır. Risk yönetimi, kurumsal bir fonksiyon olarak riskin en alt düzeye indirgenmesi suretiyle idarenin bu süreci en az zararla tamamlamasıdır. İç denetim birimleri, mali, idari sistem ve kontrol mekanizmalarının risk, hata ve zayıflıklarının belirlenmesi ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması yoluyla sistemlerin geliştirilmesi hedeflerine yönelik olarak, mevzuata uygunluk, yönetim ve davranış standartlarıyla, iç kontrollerin yeterliliği konularında yoğunlaşır. Bu çalışmalar etkili, ekonomik ve verimli belediyeciliği getirecektir. Belediyelerin artan görev ve yetkileri karşısında kaynaklarını daha etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmaları gerektiğinden iç denetim sisteminde risk odaklı denetimin tasarlanması ve denetimlerde ön planda tutulması önemlidir. III-DEĞERLENDİRME VE SONUÇ İç denetim ile ilgili birincil, ikincil ve üçüncül mevzuat yürürlüğe konulmuştur. İç denetimin kapsamı, iç denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden bu yana 9 yıl, 5393 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden bu yana yaklaşık 8 yıl geçmiş olmasına rağmen Bakanlar Kurulu tarafından kendilerine İç Denetçi kadroları ihdas edilmiş belediyelerin bir kısmında hiç iç denetçi bulunmamakta, bir kısmında ise ihdas edilen iç denetçi kadroları kısmen dolu kısmen boş durumdadır. Diğer yandan belediyelerde iç denetçilerin görevleri ile ilgili iş ve işlemlerde değerlendirilmeleri, iç denetimden beklenen faydayı maksimize edecektir. Aksi takdirde 5018 sayılı Kanun ile 5393 sayılı Kanunun iç denetim ile ilgili hükümlerinin belediyeler açısından uygulanabilirliği tartışma konusu olacaktır. Belediyelerin iç denetimden bekledikleri fayda sağlanamayacak, belediye görevlilerinin hukuki ve mali sorumlulukla karşılaşmaları yüksek bir ihtimal olarak karşımıza çıkacaktır. İç denetim, kamu zararının önlenmesini sağlar. Durum bu olmasına rağmen belediyeler açısından iç denetçi atama yetkisine sahip üst yöneticilerin iç denetçi ataması konusunda gerekli hassasiyeti göstermedikleri/gösteremedikleri anlaşılmaktadır. Çünkü 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2003 yılından bu yana 10 yıl geçmiş olmasına rağmen iç denetçi kadrolarının % 35,61 ine atama yapılabilmiştir. Bunda üst yöneticilerin yanında iç denetçi aday nın azlığının da etkisi vardır. İç denetçi kadrolarının doldurulması konusunda, Maliye Bakanlığının Mali Hizmet Uzman Yardımcılığı kadrolarının merkezi sınavla doldurulmasında izledikleri yöntemi kullanması halinde iç denetim/iç denetçi sorununun çözümüne önemli katkı sağlanacaktır. Bu gün itibariyle belediyeler açısından iç denetim sisteminin oturduğunu söylemek mümkün değildir. Belediyeler açısından iç denetimde öncelik iç denetçi kadrolarının doldurulması olmalıdır. İç denetçi kadrolarının doldurulmasında, dolayısıyla iç denetim/iç denetçi sorununun çözümünde belediyeler kadar Maliye Bakanlığı ile İç Denetim Koordinasyon Kurulu yapacakları düzenlemeler ile katkı sağlayacaklardır. YARARLANILAN KAYNAKLAR

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 III.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi KAMUDA İÇ DENETİM (I) Umut KORKMAZ Devlet Bütçe Uzmanı 1. GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği yeni anlayış çerçevesinde mali yönetim ve kontrol alanında önemli değişimlerin

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA ÖZET Süleyman Yaman KOÇAK Tamer KAVAKOĞLU Yönetim kavramı olarak bir örgüt yönetimi nin ifade edildiği organizasyonlarda

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

İÇ DENETİM. İç Denetim Birimi NİSAN 2013/01 BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

İÇ DENETİM. İç Denetim Birimi NİSAN 2013/01 BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ İÇ DENETİM İç Denetim Birimi NİSAN 2013/01 BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ İÇ DENETİM "Küresel rekabet içinde sürekli büyüme ve gelişmeyi hedefleyen işletmeler (kamuda idareler), kurumsal yönetim kalitesini sağlamak

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ B KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ GİRİŞ Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı