HİZMET SEKTÖRLERİ DEVLET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİZMET SEKTÖRLERİ DEVLET"

Transkript

1 HİZMET SEKTÖRLERİ DEVLET DESTEKLERİ DANIŞMANLIĞI Hizmet Sektörü Destekleri

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 01 SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDAKİ DESTEKLERİ 02 FİLM & DİZİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER 05 BİLİŞİM/YAZILIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER 08 EĞİTİM/ YÜKSEK ÖĞRENİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER 11 YÖNETİM DANIŞMANLIĞI SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER 13 TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER 15 TASARIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER 17 DESTEK BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 19 NİÇİN 20

3 EKONOMİ BAKANLIĞI HİZMET SEKTÖRLERİ DESTEKLERİ Ekonomi Bakanlığı 2004 yılından beri yurtdışı müteaahitlik gelirlerini artırılmasını teminen Teknik Müşavirlik hizmetleri alanında destek vermektedir. 25 Haziran 2012 tarihinden beri ise döviz kazandırıcı hizmetlere ilişkin çeşitli devlet destekleri vermektedir. Yurtdışı müteahhitlik projelerinin ülkemiz firmalarınca üstlenilmesini teminen ilk olarak Teknik Müşavirlik firmalarına yönelik hazırlanan teşvikler daha sonra Sağlık Turizmi, Bilişim (mobil aplikasyon ve oyun), Eğitim ve Film & Dizi sektörlerine açılmıştır. 2 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan 2015/8 ve 2015/9 sayılı Karar lar ile söz konusu destek verilen sektörlerin yanına Yönetim Danışmanlığı da eklenmiş; diğer taraftan belli bir sektör ayrımı yapmadan Bakanlığın uygun göreceği tüm hizmet sektörü firmalarının Marka Destek/Turquality programlarına başvurmasının önü açılmıştır. (Sadece finans sektörüne destek verilmeyeceği Karar da hüküm altına alınmıştır.) Özetleyecek olursak 2014/10 sayılı Karar ile Teknik Müşavirlik firmaları; 2015/8 ve 2015/9 sayılı Kararlar ile sağlık turizmi, eğitim, film & dizi, ve bilişim sektörlerinin yurtdışına hizmet ihracatı kapsamındaki çeşitli faaliyetleri Ekonomi Bakanlığı nca desteklenmektedir. Ekonomi Bakanlığı nca destekler uygun kriterleri taşıyan firmalara ve sektörel nitelik taşıyan İşbirliği kuruluşlarına yöneliktir. Sağlanan destek kalemlerinden bazıları şu şekildedir: - Yurtdışı Birim (Kira vb giderler); - Reklam Tanıtım Pazarlama (Yurtdışı Pazarlar için) - Yurtdışından Getirilen Hasta Desteği - Tercümanlık Giderleri - Rapor ve Danışmanlık Desteği (Yurtdışı pazarda bağlantı sağlanması amacıyla) - Acente/Komisyon Giderleri (Yurtdışında Pazar kapma aşamasında harcanan) - Yurtdışı Fuar/kongre/konferans/seminer/festival/film market katılımlarının desteklenmesi - Belgelendirme ve Marka Tescil Desteği (yurtdışından alınan lisans, sertifika vb belgeler) - Yurtdışında ticaret heyeti; yurtiçinde alım heyeti. - HİSER- Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi. Destek oranları şirketler ile İşbirliği Kuruluşları için farklılık göstermektedir. Her destek kalemi için uygunluk kriterleri, destek oranları ve şartlar farklılık göstermektedir. Sayılan 6 sektör dışında yurtdışından hasta getirilmesine yönelik destek kaleminde Havayolu Şirketleri de destek kapsamına alınmıştır. Ayrıca sadece İşbirliği kuruluşlarnın organize ettiği yurtdışındaki Milli Katılım Fuar Organizasyonları açısından Gayrimenkul Sektörü de destek kapsamındadır. Diğer taraftan, Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ çerçevesinde, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir. Buna ilaveten, (farklı sektörlerde) firmaların gerçekleştireceği Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine yönelik olarak ise istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ve seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri desteklenmektedir. 1

4 SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDAKİ DESTEKLER Kimler Yararlanabilir Ekonomi Bakanlığı Sağlık Kuruluşu ya da Sağlık Turizm Şirketlerini desteklerden yararlanıcı olarak kabul etmektedir. Sağlık kuruluşu: İlgili kamu kurumunun izin ve denetiminde faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesi bulunan ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip özel veya kamu sektörü kuruluşunu ya da üniversite sağlık/bakım kuruluşu Sağlık turizmi şirketi: Ana sözleşmesi ve Türkiye deki sağlık kuruluşları ile akdettiği sözleşmeler çerçevesinde sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesine ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip şirket. Bu çerçevede ülkemize sağlık alanında turist çekmek amacıyla faaliyetlere giren ve Sağlık Bakanlığı ile ilgili diğer Bakanlıklardan ruhsatlara sahip - Hastaneler - Klinik, poliklinikler - Termal otel, spa ve wellness merkezleri - Yaşlılar için Bakımevleri İle sağlık turizmine yönelik yurtdışından turist çekme ve getirme faaliyetlerinde bulunan sağlık turizmi şirketleri de desteklerden yararlanabilmektedir. Her turiste sağlık hizmeti sağlayan kuruluş otomatik destek kapamında değildir; sağlık turizmine yönelik bilinçli bir strateji ve faaliyette bulunulmasının Ekonomi Bakanlığı nca göze alınan bir husustur. olması; yabancı hasta için tercüman hizmeti veriliyor olması; sağlık turizmine yönelik kurum içinde düzenleme yaparak yabancı hastaya uygun hizmet sunabilme yetkinliğinin geliştirilmiş olması gibi (uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip) şartları incelemektedir. Ülkemize tatilini geçirmek için turistin acil bir ihtiyaçtan dolayı bir hastaneye gitmesi otomatik olarak destek kapsamına girmez. Ülkemize gelen yabancı turistin öncelikli motivasyonun bir Türk sağlık kuruluşunda tedavi olması gerekmektedir. Termal Tesis/ Termal Otel/ Spa/ Wellness Center: Ekonomi Bakanlığının sağlık kuruluşu tanımına girebilmesi için bu tür tesislerin ilave özellikleri bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla öncelikle bu tesislerin Sağlık bakanlığı tarafından ruhsat/izin sahibi olmak gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı da buralarda kadrolu olarak doktor istihdam edilmesi durumunda izin/ruhsat vermektedir. Ekonomi Bakanlığı, sağlık kuruluşunun ille de hastane olması gibi zorunluluk öne sürmemekte; sağlık Bakanlığı ndan izinli olması ve sağlık turizmine yönelik bir motivasyon ve gerekli hazırlığı olan diğer tesisleri de destek kapsamına almaktadır. Yaşlı Bakım Evi/ Geriatri Merkezi: Türkiye de geriatri merkezleri (yaşlı bakım evlerimerkezleri) izinleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı uhdesinde olup; Ekonomi Bakanlığı bu bakanlıktan izin alınması koşuluyla yabancı ülke vatandaşlarına hizmet veren yaşlı bakım evlerini de destek kapsamına almaktadır. Öncelikle söz konusu yaşlı bakım evinin en az bir yabancı dilde hizmet veren bir web sitesi olması ve yabancı ülke vatandaşlarına himzet verebilecek bir altyapıda olması gerekmektedir. Turizm/Seyahat Acentesi: Ekonomi Bakanlığı, Bir kuruluşun Ekonomi Bakanlığı nca verilen yabancı hastaların tedavi amacıyla Türkiye ye döviz kazandırıcı hizmet desteklerinden getirilmesinde aracılık eden turizm/ seyahat faydalanabilmesi için diğer bir şart ise merkezi acentelerini de desteklemektedir. Motivasyonu İstanbul da bulunan Hizmet İhracatçıları yabancı hasta getirmek olan ve bu uğurda Birliği ne üye olunmasıdır. Türkiye de en az 2 hastane ile hizmet sözleşmesi imzalayan ve bu sözleşmeler kapsamında ülkeye Hastane/Klinik/Poliklinikler: Sağlık turizmi yabancı hasta getiren seyahat acenteleri destek ile turistin sağlığı farklı kavramlardır. Bakanlık, kapsamına alıanacaktır. Motivasyonu yabancı Sağlık Bakanlığı ruhsatına sahip bir sağlık haste getirmek olmayıp da getirdiği turistlerden kuruluşunun sağlık turizmi desteklerinden bazılarının hastaneye gitmiş olması seyahat faydalanması için, o kuruluşta ülkeye yabancı acentesini destek kapsamına almamaktadır. hasta getirme motivasyonu görmelidir. Bunun için yabancı dilde hizmet veren bir web sitesi 2

5 Sağlık Turizmi Sektörüne Verilen Destekler firma/ kuruluşun bir yıl içerisinde en fazla 5 faaliyeti desteklenir. Hizmet destekleri içerisinde en fazla destek Yurtiçi Eğitim Desteği: Yurt dışından davet kalemine sahip olan sektör sağlık turizmidir. edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya Firmalar için 15 kalem; işbirliği kuruluşları için kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla 10 kalem destek bulunmaktadır. münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik Yurtdışından Getirilen Hasta Desteği: harcamalar %50 oranında yıllık $ a Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kadar desteklenir. Söz konusu program için kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından öncesinde Bakanlığa başvurup önonay alınması hastaların tedavi edilmek üzere; a) Tarifeli uçak gerekmektedir. Bir firma/kuruluşun bir yıl seferi ile Türkiye ye getirilmesi halinde uçak içerisinde en fazla 5 faaliyeti desteklenir. veya diğer ulaşım giderleri hasta başına %50 oranında, 1.000$ a kadar; b) Tarifesiz (charter) Yurtdışı Fuar/ kongre/ konferans/ uçak seferleriyle Türkiye ye getirilmesi halinde seminer/ Katılımlarının Desteklenmesi: ulaşım giderlerinin tamamı %100 oranında ve Yararlanıcı şirketin Bireysel katılımlara ilişkin 200$ a kadar desteklenir. Destekler 4 yıl katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin boyunca geçerlidir. ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları %50 oranında $ a kadar desteklenir. Oran belli Tercümanlık Giderleri Desteği: Sağlık şartlarda %70 e kadar yükselebilir. Söz konusu kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen destek alınmadan önce Bakanlığa başvurup ve tercümanlık hizmeti veren en fazla 2 (iki) önonay alınması gerekmektedir. adet personelin aylık brüt ücretleri %50 oranında personel başına yıllık azami $ a Reklam Tanıtım Pazarlama Desteği: TC, kadar veya tercümanlık hizmet alımına yönelik Radyo, Sinema, basılı materyal, PR çalışması, giderler %50 oranında yıllık azami $ a tanıtım-lansman organizasyonları gibi faaliyetleri kadar desteklenir. Destekler 4 yıl boyunca içeren Reklam, tanıtım ve pazarlama geçerlidir. faaliyetlerine ilişkin harcamalar,%60 oranında, yıllık azami $ a kadar desteklenir. Oran Acente/Komisyon Giderleri Desteği: belli şartlarda %80 e kadar yükselebilir. Sağlık turizmi sektöründe ülkemize uluslararası Destekler 4 yıl boyunca geçerlidir. hasta getirilmesine yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri, %50 oranında yıllık azam, Ürün/ Hizmet / Markaların Tescili ve $ a kadar desteklenir. Destekler 4 yıl Korunması Desteği: Firmaların Ürün/ hizmet boyunca geçerlidir. ve markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında yıllık Yurtdışı Birim: Firmalar, Doğrudan veya azami $ a kadar desteklenir. yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira Belgelendirme Desteği: Çevre, kalite ve (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum harcamalar % 60 oranında yıllık $ a sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve kadar desteklenir. Oran belli şartlarda %80 e işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, kadar yükselebilir. Destekler 4 yıl boyunca hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile geçerlidir. bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan Yurtiçi Tanıtım Desteği: Yurt dışından davet belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin dahil her türlü belgelendirme giderleri %50 katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak oranında ve belge başına azami $ a kadar yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama desteklenir. etkinliklerine ilişkin giderler %50 oranında program başına $ a kadar desteklenir. Rapor Desteği: Bakanlık tarafından uygun Söz konusu program için öncesinde Bakanlığa görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan başvurup önonay alınması gerekmektedir. Bir pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası 3

6 mevzuat, veri madenciliği/ veri izleme/ değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderler, %60 oranında, yıllık azami $ a kadar desteklenmektedir. Söz konusu destek alınmadan önce Bakanlığa başvurup önonay alınması gerekmektedir. Danışmanlık Desteği: Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, %50 oranında yıllık azami $ a kadar desteklenir. Söz konusu destek alınmadan önce Bakanlığa başvurup önonay alınması gerekmektedir. Ticaret/Alım Heyetlerinin Desteklenmesi: İşbirliği Kuruluşları tarafından düzenlenen ticaret ve alım heyeti programlarında yararlanıcı/katılımcıların (en fazla 2 kişi) ulaşım ve konaklama giderleri %70 oranında desteklenir. Söz konusu heyet organizasyonu için İşbirliği kuruluşu öncesinde Bakanlıktan önonay almalıdır. Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Arttırılması Projesi (HİSER): Sağlık kuruluşu ve sağlık turizmi şirketleri İşbirliği Kuruluşları tarafında n gerçekleştirilen HİSER Projelerinde yer alabilir. Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi: İşbirliği Kuruluşları veya Organizatörler tarafından gerçekleştirilen milli katılım organizasyonlarında; Yararlanıcının en fazla 2 (iki) adet temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım giderleri her bir organizasyon için %50 oranında $ a kadar desteklernir. Oran belli şartlarda %70 e kadar yükselebilir. Söz konusu destek alınmadan önce Bakanlığa başvurup önonay alınması gerekmektedir 4 Sağlık Turizmi Sektörü Destekleri Özet Tablo Destek Türü Destek Miktarı Ürün/ Hizmet / %50 Yıllık $ (bazı Markaların Tescili durumlarda oran %70 e ve Korunması kadar yükselebilir) Rapor Desteği % 60, yıllık $ Belgelendirme % 50, belge başına $ Reklam Tanıtım % 60, yıllık $ Pazarlama (Bazı durumlarda oran %80 e yükselebilir. 4 yıl) Yurtdışı Birim Kira % 60, yıllık $ (Bazı durumlarda oran %80 e yükselebilir. 4 yıl) Danışmanlık % 50, yıllık $ Acente/Komisyon % 50, yıllık $ (4 Giderleri yıl) Tercümanlık Personel istihdamı: 2 Giderleri personel % 50, $ (yıllık, personel başına) / Tercümanlık Hizmet Alımları % 50, $ (yıllık,4 yıl) Yurtdışından Ulaşım: % 50, $ Getirilen Hasta /hasta başına (tarifeli) % Desteği 100, 200 $ /hasta başına (tarifesiz) (4 yıl) Yurtiçi Tanıtım % 50, $ (program başına, Yıllık, en fazla 5 adet, Bakanlıktan ön onay gerekli) Yurtiçi Eğitim % 50, $ (yıllık) (Yıllık en fazla 5 program) Ticaret/Alım İşbirliği kuruluşu tarafından Heyetlerinin yapılan ticaret alım Desteklenmesi heyetindeki en fazla 2 kişinin ulaşım ve konaklama ücretleri %70 Hizmet Sektörü İşbirliği Kuruluşunun yaptığı Rekabet Gücünün HİSER'de yer alabilir ArttırılmasıProjesi Bireysel fuar Katılım Giderleri ve Ulaşım katılımlarının Masrafları : %50, $ desteklenmesi (etkinlik başına) (bazı durumlarda oran %70 e kadar yükselebilir) Milli Katılım Katılım giderleri ve ulaşım organizasyonlarının harcamaları için %50, desteklenmesi $ (etkinlik başına) (bazı durumlarda oran %70 e kadar yükselebilir)

7 FİLM & DİZİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER Kimler Yararlanabilir Ekonomi Bakanlığı film şirketlerini desteklerden yararlanıcı olarak kabul etmektedir. Bakanlık film ve film şirketini aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır: Film: Tamamı veya belirli bir kısmı Türkiye de çekilmiş/üretilmiş olan sinema, belgesel, televizyon dizisi, animasyon ve program formatını, Film Şirketi: Türkiye de yerleşik film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirket ile film platosu/stüdyo işleten şirketi, Bu çerçevede yapılan film ürünlerinin yurtdışında pazarlanmasına yönelik faaliyet içerisinde bulunan - Film Yapımcıları - Film Dağıtımcıları - Film Stüdyosu/ Platosu İşleten Şirketler ile - Yurtdışında Gösterime Giren Filmlere Reklam Veren Tüm Şirketler (Sadece Filme Özel Reklam Desteği) desteklerden yararlanabilmektedir. Ekonomi Bakanlığı nın film & dizi sektörü destekleri üretim/sanat süreçleri ile ilintili değildir. Bakanlık tamamıyla iki amaç gütmektedir: Türkiye de çekilen film & dizilerin yurtdışına pazarlanması; yabancı film şirketlerince Türk film stüdyo ve platolarının kullanılması. Bu iki amaçla Türkiye ye döviz girdisinin temini ve hizmet ihracı gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla üretilen film & dizi yurtdışı pazarlarda gelir getirmek amacıyla pazarlanmayacaksa Ekonomi Bakanlığı desteklerinden yararlanılması mümkün görünmemektedir. Bakanlığın verdiği desteklerin çoğunluğu da yurtdışı pazarda gösterimden sonra sağlanmaktadır. Bir film şirketinin Ekonomi Bakanlığı nca verilen döviz kazandırıcı hizmet desteklerinden faydalanabilmesi için diğer bir şart ise merkezi İstanbul da bulunan Hizmet İhracatçıları Birliği ne üye olunmasıdır. 5 Film Yapımcıları & Dağıtımcıları: Bakanlık, Film yapımcısı şirketler için Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan yapımcı belgesini film yapımcılığını teyit için şart koşmaktadır. Film & dizi sektöründe prodüksiyon, post prodüksiyon ve dağıtım gibi çeşitli segmentler bulunsa da Bakanlık başvurular için üretilen filmin sahipliğini elinde tutan film yapımcılarını destekler için baz almaktadır. Diğer taraftan bazı durumlarda film yapımcıları, filmin yurtdıışında pazarlanmasını film dağıtım şirketlerine vermektedir. Bakanlık film dağıtımcı şirketleri de bu kapsamda destekler için başvuruya uygun kabul etmektedir. Bu tür durumlarda Bakanlık film dağıtımcılarının film yapımcıları ile yapılan sözleşmeleri başvuruda talep etmektedir. Film Stüdyosu/ Plato İşleticisi: Bakanlık, Film Platosu/Stüdyo Kullanım Giderleri kapsamında Film Stüdyosu/ Plato İşleticilerini desteklemektedir. Yabancı ülke yapımcılarının Türkiye de söz konusu stüdyo/plato da film çekmeleri durumunda işleticiye ödenen kiranın %20 si destek olarak işleticiye verilmektedir. Bu kapsamda Bakanlık söz konusu yabancı film için Kültür ve Turizmi Bakanlığından alınan film çekim izin belgesi, ile Film platosu/stüdyosu işleten şirketin platonun/stüdyonun sahibi veya kiracısı olduğunu kanıtlayan belgeleri talep etmektedir. Yurtdışında Yayınlanan Türk Filmi/Dizisine Reklam Veren Tüm Şirketler: Yurtdıışnda gösterime giren bir filme verilen marka, logo, imaj, reklam filmi, imaj konumlandırma şeklindeki reklamların %50 si bir şirket için $ a kadar desteklenmektedir. Burada doğrudan destek film yapımcılarına gitmese de film yapımcılarının filmlerine bu destek sayesinde daha kolay reklam ve sponsor bulabileceği de gözden kaçırılmamalıdır. Reklam desteğinden yararlandırılacak firmalar için sektör vb. kısıtlama bulunmamaktadır.

8 Film $ Dizi Sektörüne Verilen Destekler Hizmet destekleri içerisinde Film & Dizi sektörü firmaları için 14 kalem; işbirliği kuruluşları için 9 kalem destek bulunmaktadır. Bunlar içerisinde Pazara Giriş Giderleri Desteği ; Film Platosu/Stüdyo kullanım giderleri Desteği, Filme Özel Reklam Gideri Desteği Film & Dizi sektörüne özgün desteklerdir. Film & Dizi sektöründeki desteklerde Sağlık ve Eğitimden farklı olarak şirket bazlı yaklaşımdan ziyade film bazlı bir yaklaşım gözlemlenmektedir. Çoğunlukla destekler film başına verilmektedir. Yurtdışı Fuar/ kongre/ konferans/ seminer/ Katılımlarının Desteklenmesi: Yararlanıcı şirketin Bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları %50 oranında $ a kadar desteklenir. Oran belli şartlarda %70 e kadar yükselebilir. Söz konusu destek alınmadan önce Bakanlığa başvurup önonay alınması gerekmektedir. Reklam Tanıtım Pazarlama Desteği: TC, Radyo, Sinema, basılı materyal, PR çalışması, tanıtım-lansman organizasyonları gibi faaliyetleri içeren Reklam, tanıtım ve pazarlama Pazara Giriş Giderleri Desteği: Film faaliyetlerine ilişkin harcamalar,%60 oranında, dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler yıllık azami $ a kadar desteklenir. Oran tarafından bir filmin yurt dışında pazarlanmasına belli şartlarda %80 e kadar yükselebilir. yönelik olarak gerçekleştirilen pazara giriş Destekler 4 yıl boyunca geçerlidir. giderleri, ülke/ülke grubu başına % 50 oranında $ a (ülke/ülke grubu başına) kadar Ürün/ Hizmet / Markaların Tescili ve desteklenir. Korunması Desteği: Firmaların Ürün/ hizmet ve markalarının yurt dışında tescili ve Film Platosu/Stüdyo kullanım Giderleri: korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında yıllık Türkiye de çekilen yabancı filmlerin film azami $ a kadar desteklenir. platosu/stüdyo kirasına ilişkin kira giderleri %20 oranında ve film başına $ a kadar Belgelendirme Desteği: Çevre, kalite ve desteklenir. Destek ödemesi doğrudan film insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum platosu/stüdyo işleten şirkete yapılır. sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve Film Kapsamında Yapılan Reklam işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, Giderlerinin Desteklenmesi: Yurt dışında hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile gösterimi yapılan filmlere verilen reklam bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan giderleri; yararlanıcılar için % 50 oranında ve en veya pazara girişte avantaj sağlayan fazla $ a kadar desteklenir. Bu belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık kapsamda desteklenecek reklamlar; marka, dahil her türlü belgelendirme giderleri %50 logo, imaj, reklam filmi, imaj konumlandırma oranında ve belge başına azami $ a kadar şeklinde olabilir. Bir film için verilen toplam desteklenir. destek tutarı $ ı geçemez. Rapor Desteği: Bakanlık tarafından uygun Acente/Komisyon Giderleri Desteği: görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan Uuslararası pazarlara girilmesine yönelik pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası acentalara yapılan komisyon ödemeleri, %50 mevzuat, veri madenciliği/ veri izleme/ oranında yıllık azam, $ a kadar değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya desteklenir. Destekler 4 yıl boyunca geçerlidir. marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik Yurtdışı Birim: Firmalar, Doğrudan veya danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da danışmanlık dahil) ilişkin giderler, %60 oranında, şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira yıllık azami $ a kadar desteklenmektedir. (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon Söz konusu destek alınmadan önce Bakanlığa harcamaları % 60 oranında yıllık $ a başvurup önonay alınması gerekmektedir. kadar desteklenir. Oran belli şartlarda %80 e kadar yükselebilir. Destekler 4 yıl boyunca geçerlidir. 6

9 Danışmanlık Desteği: Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, %50 oranında yıllık azami $ a kadar desteklenir. Söz konusu destek alınmadan önce Bakanlığa başvurup önonay alınması gerekmektedir. Ticaret/Alım Heyetlerinin Desteklenmesi: İşbirliği Kuruluşları tarafından düzenlenen ticaret ve alım heyeti programlarında yararlanıcı/katılımcıların (en fazla 2 kişi) ulaşım ve konaklama giderleri %70 oranında desteklenir. Söz konusu heyet organizasyonu için İşbirliği kuruluşu öncesinde Bakanlıktan önonay almalıdır. Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Arttırılması Projesi (HİSER): Firmalar, İşbirliği Kuruluşları tarafından gerçekleştirilen HİSER Projelerinde yer alabilir. Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi: İşbirliği Kuruluşları veya Organizatörler tarafından gerçekleştirilen milli katılım organizasyonlarında; Yararlanıcının en fazla 2 (iki) adet temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım giderleri her bir organizasyon için %50 oranında $ a kadar desteklernir. Oran belli şartlarda %70 e kadar yükselebilir. Söz konusu destek alınmadan önce Bakanlığa başvurup önonay alınması gerekmektedir Film & Dizi Sektörü Destekleri Özet Tablo Destek Türü Destek Miktarı Ürün/ Hizmet / %50 Yıllık $ (bazı Markaların Tescili durumlarda oran %70 e ve Korunması kadar yükselebilir) Rapor Desteği % 60, yıllık $ Belgelendirme % 50, belge başına $ Reklam Tanıtım % 60, yıllık $ Pazarlama (Bazı durumlarda oran %80 e yükselebilir. 4 yıl) Yurtdışı Birim Kira % 60, yıllık $ (Bazı durumlarda oran %80 e yükselebilir. 4 yıl) Danışmanlık % 50, yıllık $ Acente/Komisyon % 50, yıllık $ (4 Giderleri yıl) Pazara Giriş % 50, $ Giderleri (ülke/ülke grubu başına) Film % 20, $ (film Platosu/Stüdyo başına) kullanım giderleri Film Kapsamında %50, $ Yapılan Reklam Giderlerinin Desteklenmesi Ticaret/Alım İşbirliği kuruluşu tarafından Heyetlerinin yapılan ticaret alım Desteklenmesi heyetindeki en fazla 2 kişinin ulaşım ve konaklama ücretleri %70 Hizmet Sektörü İşbirliği Kuruluşunun yaptığı Rekabet Gücünün HİSER'de yer alabilir ArttırılmasıProjesi Bireysel fuar Katılım Giderleri ve Ulaşım katılımlarının Masrafları : %50, $ desteklenmesi (etkinlik başına) (bazı durumlarda oran %70 e kadar yükselebilir) Milli Katılım Katılım giderleri ve ulaşım organizasyonlarının harcamaları için %50, desteklenmesi $ (etkinlik başına) (bazı durumlarda oran %70 e kadar yükselebilir) 7

10 BİLİŞİM/YAZILIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER Kimler Yararlanabilir Ekonomi Bakanlığı mobil aplikasyon ve bilgisayar oyunu üretimine yönelik hizmet veren bilişim/yazılım şirketlerinin yurtdışı pazarlara açılmasına yönelik destkler vermektedir. desteklemektedir. Bakanlık bilişim şirketini aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır: Bilişim/Yazılım Sektörüne Verilen Destekler Hizmet destekleri içerisinde bilişim sektörü firmaları için 14 kalem; işbirliği kuruluşları için 8 kalem destek bulunmaktadır. Bunlar içerisinde Pazara Giriş Giderleri Desteği ; Oyun /Mobil Uygulamalar Yurtdışı Satış Komisyon Giderleri Desteği ve Oyun / Mobil Uygulama Lisans Alımı -Personel İstihdamı Giderleri Desteği sadece Bilişim sektörüne özgün desteklerdir. Firmalara yönelik tüm destekler ve oranlar aşağıda sunulmaktadır. Bilişim Şirketi: Türkiye de yerleşik olup yazılım (donanımla birlikte yazılım geliştiren şirketler dahil) veya bilgisayar oyunu, mobil Pazara Giriş Giderleri Desteği: Bilişim uygulama alanında faaliyet gösteren şirketi, şirketleri tarafından bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurt dışına pazarlanmasına Bu çerçevede yazılım, bilgisayar oyunu ve mobil yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme uygulama alanında faaliyet gösteren ve Türk (lokalizasyon), DVD hazırlama, çoğaltma, Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş barındırma (hosting) giderleri ile görsel, yazılı, şirket olması yeterlidir. işitsel medya, internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına ilişkin pazara giriş giderleri, Bakanlık bilişim sektörü destekleri için şirketten %50 oranında, oyun/uygulama başına ziyade daha çok aplikasyon/oyun bazlı bir $ a kadar desteklenir. yaklaşım sergilemektedir. Nitelikli desteklerin Oyun /Mobil Uygulamalar Yurtdışı Satış çoğu oyun ya da aplikasyon başına Komisyon Giderleri: Bilişim şirketleri verilmektedir. Bakanlık temel olarak bilişim tarafından mobil uygulamalar veya bilgisayar sektörü desteklerinden yararlanmak için oyunlarının yurt dışı satışına yönelik olarak aplikasyon veya oyun üretilmesini birinci şart oluşan ve uygulama/oyun platformlarınca tahsil olarak koşmakta, ikinci olarak bu oyun ve edilen komisyon bedelleri uygulama/oyun aplikasyonun uluslararası tüketiciye yönelik başına, %50 oranında $ a kadar olması ve yabancı dilde hazırlanan mobil desteklenir. Bu destek kapsamında uluslararası uygulamalar ve bilgisayar oyunları olmasını şart tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde koşmaktadır. hazırlanan mobil uygulamalar ve bilgisayar Bu çerçevede oyunları desteklenir. - Aplikasyona dönüşmemiş yazılım (oyun Oyun / Mobil Uygulama Lisans alımı - olmadığı sürece) destek kapsamında Personel İstihdamı Giderleri Desteği: Mobil bulunmamaktadır. uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim - Aplikasyon ve oyunun Yabancı dilde olması şirketleri tarafından satın alınan ya da kiralanan gerekmektedir. yazılım lisanslarına ilişkin giderler % 50 oranında - Aplikasyon ve oyun yabancı dilde olsa dahi ve yıllık en fazla $ na kadar desteklenir. Türkiye pazarına yönelikse yine destek Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren kapsamında olmamaktadır. bilişim şirketleri tarafından mobil uygulama/bilgisayar oyunu geliştirilmesi Bir kuruluşun Ekonomi Bakanlığı nca verilen süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen döviz kazandırıcı hizmet desteklerinden en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt faydalanabilmesi için diğer bir şart ise merkezi ücretleri % 50 oranında ve personel başına yıllık İstanbul da bulunan Hizmet İhracatçıları en fazla $ na kadar desteklenir. Bu Birliği ne üye olunmasıdır. destek kapsamında uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde hazırlanan mobil uygulamalar ve bilgisayar oyunları desteklenir. 8

11 Acente/Komisyon Giderleri Desteği: Rapor Desteği: Bakanlık tarafından uygun Mobil aplikasyon ve bilgisayar oyunlarının görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan uluslararası pazarlarda satılmasına yönelik pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası acentalara yapılan komisyon ödemeleri, %50 mevzuat, veri madenciliği/ veri izleme/ oranında yıllık azam, $ a kadar değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya desteklenir. Destekler 4 yıl boyunca geçerlidir. marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik Yurtdışı Birim: Firmalar, Doğrudan veya danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira danışmanlık dahil) ilişkin giderler, %60 oranında, yıllık azami $ a kadar desteklenmektedir. (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon Söz konusu destek alınmadan önce Bakanlığa harcamalar % 60 oranında yıllık $ a başvurup önonay alınması gerekmektedir. kadar desteklenir. Oran belli şartlarda %80 e kadar yükselebilir. Destekler 4 yıl boyunca geçerlidir. Danışmanlık Desteği: Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın Yurtdışı Fuar/ kongre/ konferans/ belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, seminer/ Katılımlarının Desteklenmesi: %50 oranında yıllık azami $ a kadar Yararlanıcı şirketin Bireysel katılımlara ilişkin desteklenir. Söz konusu destek alınmadan önce katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin Bakanlığa başvurup önonay alınması ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları gerekmektedir. %50 oranında $ a kadar desteklenir. Oran belli şartlarda %70 e kadar yükselebilir. Söz konusu destek alınmadan önce Bakanlığa Ticaret/Alım Heyetlerinin Desteklenmesi: İşbirliği Kuruluşları tarafından düzenlenen ticaret başvurup önonay alınması gerekmektedir. ve alım heyeti programlarında yararlanıcı/katılımcıların (en fazla 2 kişi) ulaşım Reklam Tanıtım Pazarlama Desteği: TC, ve konaklama giderleri %70 oranında Radyo, Sinema, basılı materyal, PR çalışması, tanıtım-lansman organizasyonları gibi faaliyetleri desteklenir. Söz konusu heyet organizasyonu için İşbirliği kuruluşu öncesinde Bakanlıktan önonay içeren Reklam, tanıtım ve pazarlama almalıdır. faaliyetlerine ilişkin harcamalar,%60 oranında, yıllık azami $ a kadar desteklenir. Oran Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün belli şartlarda %80 e kadar yükselebilir. Arttırılması Projesi (HİSER): Firmalar, Destekler 4 yıl boyunca geçerlidir. Ürün/ Hizmet / Markaların Tescili ve İşbirliği Kuruluşları tarafından gerçekleştirilen HİSER Projelerinde yer alabilir. Korunması Desteği: Firmaların Ürün/ hizmet Milli Katılım Organizasyonlarının ve markalarının yurt dışında tescili ve Desteklenmesi: İşbirliği Kuruluşları veya korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında tıllık Organizatörler tarafından gerçekleştirilen milli azami $ a kadar desteklenir. katılım organizasyonlarında; Yararlanıcının en fazla 2 (iki) adet temsilcisinin ekonomi sınıfı Belgelendirme Desteği: Çevre, kalite ve gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım giderleri insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum her bir organizasyon için %50 oranında sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve $ a kadar desteklernir. Oran belli işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, şartlarda %70 e kadar yükselebilir. Söz konusu hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile destek alınmadan önce Bakanlığa başvurup bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan önonay alınması gerekmektedir veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri %50 oranında ve belge başına azami $ a kadar desteklenir. 9

12 Bilişim/Yazılım Sektörüne Verilen Destekler Özet Tablo Destek Türü Destek Miktarı Ürün/ Hizmet / %50 Yıllık $ (bazı Markaların Tescili durumlarda oran %70 e ve Korunması kadar yükselebilir) Rapor Desteği % 60, yıllık $ Belgelendirme % 50, belge başına $ Reklam Tanıtım % 60, yıllık $ Pazarlama (Bazı durumlarda oran %80 e yükselebilir. 4 yıl) Yurtdışı Birim Kira % 60, yıllık $ (Bazı durumlarda oran %80 e yükselebilir. 4 yıl) Danışmanlık % 50, yıllık $ Acente/Komisyon % 50, yıllık $ (4 Giderleri yıl) Pazara Giriş % 50, $ Giderleri (oyun/uygulama başına) Oyun /Mobil % 50, $ Uygulamalar (oyun/uygulama başına) yurtdışı satış komisyon Giderleri Oyun / Mobil % 50, yıllık $ ; % Uygulama Lisans 50, $ (personel alımı -Personel başına/yıllık. 2 personel, 4 yıl istihdamı giderleri Ticaret/Alım İşbirliği kuruluşu tarafından Heyetlerinin yapılan ticaret alım Desteklenmesi heyetindeki en fazla 2 kişinin ulaşım ve konaklama ücretleri %70 Hizmet Sektörü İşbirliği Kuruluşunun yaptığı Rekabet Gücünün HİSER'de yer alabilir ArttırılmasıProjesi Bireysel fuar Katılım Giderleri ve Ulaşım katılımlarının Masrafları : %50, $ desteklenmesi (etkinlik başına) (bazı durumlarda oran %70 e kadar yükselebilir) Milli Katılım Katılım giderleri ve ulaşım organizasyonlarının harcamaları için %50, desteklenmesi $ (etkinlik başına) (bazı durumlarda oran %70 e kadar yükselebilir) 10

13 EĞİTİM/ YÜKSEK ÖĞRENİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER Kimler Yararlanabilir Ekonomi Bakanlığı nın Yüksek Öğretim/Eğitim sektörüne yönelik desteklerinde Eğitim kurumunu yararlanıcı olarak kabul edilmektedir. Bakanlık Eğitim Kurumunu Yüksek Öğretim Kanunu ndaki Yüksek Öğretim Kuruluşu tanımından almış olup bu tanım aşağıda sunulmaktadır: Eğitim Kurumu: Türkiye de yerleşik üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri ile bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri, bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı veya bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarını, Görüleceği üzere yararlanıcı olarak başvuru yapmak için bir ünivesite ya da yüksek teknoloji enstitüsü olmak ya da bunlarla ilintili olmak gerekmektedir. Bu şarta uymayan Meslek Yüksek Okullarından ise sadece vakıflar tarafından kurulan ve kar amacı gütmeyenler kapsama alınmıştır. Bir kuruluşun Ekonomi Bakanlığı nca verilen döviz kazandırıcı hizmet desteklerinden faydalanabilmesi için diğer bir şart ise merkezi İstanbul da bulunan Hizmet İhracatçıları Birliği ne üye olunmasıdır (devlete ait eğitim kurumları hariç). Eğitim/Yüksek Öğrenim Sektörüne Verilen Destekler Eğitim sektöründe Hizmet destekleri firmalar için 13 kalem; işbirliği kuruluşları için 10 kalem destek bulunmaktadır. Firmalar yönelik destekler ve oranlar aşağıda sunulmaktadır. Acente/Komisyon Giderleri Desteği: Eğitim/ yüksek öğrenim sektöründe ülkemize uluslararası öğrenci getirilmesine yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri, %50 oranında yıllık azam, $ a kadar desteklenir. Destekler 4 yıl boyunca geçerlidir. 11 Yurtdışı Birim: Firmalar, Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamalar % 60 oranında yıllık $ a kadar desteklenir. Oran belli şartlarda %80 e kadar yükselebilir. Destekler 4 yıl boyunca geçerlidir. Yurtiçi Tanıtım Desteği: Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderler %50 oranında program başına $ a kadar desteklenir. Söz konusu program için öncesinde Bakanlığa başvurup önonay alınması gerekmektedir. Bir firma/ kuruluşun bir yıl içerisinde en fazla 5 faaliyeti desteklenir. Yurtiçi Eğitim Desteği: Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamalar %50 oranında yıllık $ a kadar desteklenir. Söz konusu program için öncesinde Bakanlığa başvurup önonay alınması gerekmektedir. Bir firma/kuruluşun bir yıl içerisinde en fazla 5 faaliyeti desteklenir. Yurtdışı Fuar/ kongre/ konferans/ seminer/ Katılımlarının Desteklenmesi: Yararlanıcı şirketin Bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları %50 oranında $ a kadar desteklenir. Oran belli şartlarda %70 e kadar yükselebilir. Söz konusu destek alınmadan önce Bakanlığa başvurup önonay alınması gerekmektedir. Reklam Tanıtım Pazarlama Desteği: TC, Radyo, Sinema, basılı materyal, PR çalışması, tanıtım-lansman organizasyonları gibi faaliyetleri içeren Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamalar,%60 oranında, yıllık azami $ a kadar desteklenir. Oran belli şartlarda %80 e kadar yükselebilir. Destekler 4 yıl boyunca geçerlidir. Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Arttırılması Projesi (HİSER): Firmalar, İşbirliği Kuruluşları tarafından gerçekleştirilen HİSER Projelerinde yer alabilir.

14 Ürün/ Hizmet / Markaların Tescili ve Korunması Desteği: Firmaların Ürün/ hizmet ve markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında yıllık azami $ a kadar desteklenir. Belgelendirme Desteği: Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri %50 oranında ve belge başına azami $ a kadar desteklenir. Rapor Desteği: Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/ veri izleme/ değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderler, %60 oranında, yıllık azami $ a kadar desteklenmektedir. Söz konusu destek alınmadan önce Bakanlığa başvurup önonay alınması gerekmektedir. Danışmanlık Desteği: Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, %50 oranında yıllık azami $ a kadar desteklenir. Söz konusu destek alınmadan önce Bakanlığa başvurup önonay alınması gerekmektedir. Ticaret/Alım Heyetlerinin Desteklenmesi: İşbirliği Kuruluşları tarafından düzenlenen ticaret ve alım heyeti programlarında yararlanıcı/katılımcıların (en fazla 2 kişi) ulaşım ve konaklama giderleri %70 oranında desteklenir. Söz konusu heyet organizasyonu için İşbirliği kuruluşu öncesinde Bakanlıktan önonay almalıdır. Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi: İşbirliği Kuruluşları veya Organizatörler tarafından gerçekleştirilen milli 12 katılım organizasyonlarında; Yararlanıcının en fazla 2 (iki) adet temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım giderleri her bir organizasyon için %50 oranında $ a kadar desteklernir. Oran belli şartlarda %70 e kadar yükselebilir. Söz konusu destek alınmadan önce Bakanlığa başvurup önonay alınması gerekmektedir Eğitim/Yüksek Öğrenim Destekleri özet Tablo Destek Türü Destek Miktarı Ürün/ Hizmet / %50 Yıllık $ (bazı Markaların Tescili durumlarda oran %70 e kadar ve Korunması yükselebilir) Rapor Desteği % 60, yıllık $ Belgelendirme % 50, belge başına $ Reklam Tanıtım % 60, yıllık $ (Bazı Pazarlama durumlarda oran %80 e yükselebilir. 4 yıl) Yurtdışı Birim Kira % 60, yıllık $ (Bazı durumlarda oran %80 e yükselebilir. 4 yıl) Danışmanlık % 50, yıllık $ Acente/Komisyon % 50, yıllık $ Giderleri (4 yıl) Yurtiçi Tanıtım % 50, $ (program başına, Yıllık, en fazla 5 adet, Bakanlıktan ön onay gerekli) Yurtiçi Eğitim % 50, $ (yıllık) (Yıllık en fazla 5 program) Ticaret/Alım İşbirliği kuruluşu tarafından Heyetlerinin yapılan ticaret alım heyetindeki Desteklenmesi en fazla 2 kişinin ulaşım ve konaklama ücretleri %70 Hizmet Sektörü İşbirliği Kuruluşunun yaptığı Rekabet Gücünün HİSER'de yer alabilir ArttırılmasıProjesi Bireysel fuar Katılım Giderleri ve Ulaşım katılımlarının Masrafları : %50, $ desteklenmesi (etkinlik başına) (bazı durumlarda oran %70 e kadar yükselebilir) (Bakanlıktan ön onay gerekli) Milli Katılım Katılım giderleri ve ulaşım organizasyonlarının harcamaları için %50, desteklenmesi $ (etkinlik başına) (bazı durumlarda oran %70 e kadar yükselebilir) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

15 YÖNETİM DANIŞMANLIĞI SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER Kimler Yararlanabilir Ekonomi Bakanlığı Yönetim Danışmanlığı şirketini desteklerden yararlanıcı olarak kabul etmektedir. Yönetim Danışmanlığı Şirketi: Denetim, genel yönetim, hukuk, mali işler ve finansman, vergi, yatırım, üretim, pazarlama, dış ticaret, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, insan kaynakları konularında faaliyet gösteren danışmanlık şirketini, Görüleceği üzere Ekonomi Bakanlığı nın yaptığı tanım oldukça geniş olup; birçok alandaki faaliyet gösteren danışmanlık şirketleri destek kapsamındadır. Ekonomi Bakanlığı hizmet sektörü destekleri Haziran 2012 yılından beri verilmekte olup; Yönetim Danışmanlığı sektörü destek kapsamına Haziran 2015 yılında alınmıştır. Bu kapsamda uygulama oldukça yenidir. Bakanlık Yönetim danışmanlığı şirketi tanımını oldukça geniş tutmuştur. Her türlü danışmanlık firması Yönetim danışmanlığı şirketi olarak destek alabilecek durumdadır. Fakat Bakanlık, destekleri Yönetim danışmanlığı firmaları için oldukça sınırlı tutmuştur. Diğer sektörlerde ortada yurtdışına bir satış olmasa dahi alınabilecek çeşitli destek kalemleri bulunsa dahi Yönetim Danışmanlığı desteklerinde doğrudan yurtdışı satışa yönelik az sayıda destek kalemi bulunmaktadır. Bakanlık yurtdışında belirli bir pazarda hizmet sağlayan Yönetim Danışmanlığı firmalarını destekleme hedefindedir. Yurtdışında hizmet vermeye ciddi yaklaşımı olan firmaların destek alabileceği şekilde mekanizma dizayn edilmiştir. O yüzden - Mali Müşavirlik - Bağımsız Denetim - İşletme ve Yönetime Yönelik Genel Danışmanlık - Hukuk Şirketleri - Yatırım danışmanlığı Şirketleri - Üretim süreçlerine yönelik her türlü danışmanlık Şirketleri (mühendislik vb) - Pazarlamaya Yönelik Danışmanlık Şirketleri 13 - Dış Ticaret Danışmanlığı Şirketleri - Bilgisayar ve Bilgi teknolojileri Danışmanlığı ile - İnsan Kaynakları Danışmanlık şirketleri ya da bunların birden fazlasını aynı anda veren danışmanlık şirketleri destek kalemleri açısından belirli şartları sağladıkları takdirde başvuru yapabilirler. Yönetim Danışmanlıığı Sektörüne Verilen Destekler Yönetim Danışmanlığına yönelik firmalar için 6 kalem; işbirliği kuruluşları için 4 kalem destek bulunmaktadır. Yurtdışı Birim: Firmalar, doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamalar % 60 oranında yıllık $ a kadar desteklenir. Oran belli şartlarda %80 e kadar yükselebilir. Destekler 4 yıl boyunca geçerlidir. Yurtdışı Fuar/ kongre/ konferans/ seminer/ Katılımlarının Desteklenmesi: Yararlanıcı şirketin Bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları %50 oranında $ a kadar desteklenir. Oran belli şartlarda %70 e kadar yükselebilir. Söz konusu destek alınmadan önce Bakanlığa başvurup önonay alınması gerekmektedir. Reklam Tanıtım Pazarlama Desteği: TC, Radyo, Sinema, basılı materyal, PR çalışması, tanıtım-lansman organizasyonları gibi faaliyetleri içeren Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamalar,%60 oranında, yıllık azami $ a kadar desteklenir. Oran belli şartlarda %80 e kadar yükselebilir. Destekler 4 yıl boyunca geçerlidir. Ürün/ Hizmet / Markaların Tescili ve Korunması Desteği: Firmaların Ürün/ hizmet ve markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında tıllık azami $ a kadar desteklenir. Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Arttırılması Projesi (HİSER): Firmalar, İşbirliği Kuruluşları tarafından gerçekleştirilen HİSER Projelerinde yer alabilir.

16 Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi: İşbirliği Kuruluşları veya Organizatörler tarafından gerçekleştirilen milli katılım organizasyonlarında; Yararlanıcının en fazla 2 (iki) adet temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım giderleri her bir organizasyon için %50 oranında $ a kadar desteklernir. Oran belli şartlarda %70 e kadar yükselebilir. Söz konusu destek alınmadan önce Bakanlığa başvurup önonay alınması gerekmektedir Yönetim Danışmanlığı Sektörü Destekleri Özet Tablo Destek Türü Destek Miktarı Ürün/ Hizmet / %50 Yıllık $ Markaların Tescili (bazı durumlarda oran ve Korunması %70 e kadar yükselebilir) Reklam Tanıtım % 60, yıllık Pazarlama $ (Bazı durumlarda oran %80 e yükselebilir.) ( 4 yıl) Yurtdışı Birim Kira % 60, yıllık $ (Bazı durumlarda oran %80 e yükselebilir. 4 yıl) Hizmet Sektörü İşbirliği Kuruluşunun Rekabet Gücünün yaptığı HİSER'de yer ArttırılmasıProjesi alabilir Bireysel fuar Katılım Giderleri ve katılımlarının Ulaşım Masrafları : desteklenmesi %50, $ (etkinlik başına) (bazı durumlarda oran %70 e kadar yükselebilir) (Bakanlıktan ön onay gerekli) Milli Katılım Katılım giderleri ve organizasyonlarının ulaşım harcamaları için desteklenmesi %50, $ (etkinlik başına) (bazı durumlarda oran %70 e kadar yükselebilir) (Bakanlıktan ön onay gerekli) 14

17 TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER Kimler Yararlanabilir Teknik Müşavirlik Sektörü firmaları Ekonomi Bakanlığı nın 2014/10 sayılı Teknik Müşavirlik Sektörünün Desteklenmesi hk Karar da sayılan desteklerden yararlanabilmektedirler. 2014/10 sayılı Karar ın amacı Teknik müşavirlik firmalarının yurtdışı pazarlarda kalıcı şekilde yer edinmelerini, ayrıca, alınacak projelerle müteahhitlik ve inşaat malzemeleri sektörlerine yönelik mal ve hizmet ihracatının artırılmasıdır. Bu bağlamda yararlanıcı müşavirlik, mühendislik, mimarlık şirketleri desteklerden yararlanabilir. Ekonomi Bakanlığı teknik müşavirlik hizmetlerine yönelik olarak kapsamlı bir Devlet Yardımı programı yürütmektedir. Bu program ile teknik müşavirlik şirketlerinin (TMŞ) yurtdışındaki ofisleri, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, yurtdışı fuar, seminer ve konferanslara katılımları, pazar araştırması seyahatleri, mesleki sorumluluk sigortası ve yazılım harcamaları, yurtdışı teknik eğitim programlarına ve uluslararası mesleki yarışmalara katılımları, en az 4 katılımcı firma ile düzenleyecekleri yurtdışı heyetler, yurtdışında girmiş oldukları ihaleler sonucunda aldıkları teknik müşavirlik işleri Fiyat İstikrar ve Destekleme Fonu ndan sağlanan kaynak ile desteklenmektedir. Ayrıca, teknik müşavirlik, müteahhitlik ve inşaat malzemesi sektör örgütlerinin gerek yurtdışında gerekse yurtiçinde düzenleyecekleri konferans ve seminerler, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, yurtdışında düzenleyecekleri fuar organizasyonları ve heyetler Fiyat İstikrar ve Destekleme Fonu ndan desteklenmektedir. 15 Teknik Müşavirlik Sektörüne Verilen Destekler Proje Desteği: İşverenler tarafından açılan ihaleler neticesinde hizmet, vekâlet veya eser niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerde TMŞ ler; a) Sözleşme bedeli ABD Doları na kadar olan projeler için %20 oranında, en fazla ABD Doları, b) Sözleşme bedeli ABD Doları ndan ABD Doları na kadar olan projeler için %15 oranında, en fazla ABD Doları, c) Sözleşme bedeli ABD Doları ndan ABD Doları na kadar olan projeler için %10 oranında, en fazla ABD Doları, ç) Sözleşme bedeli ABD Doları ve üzerinde olan projeler için %7,5 oranında, en fazla ABD Doları, desteklenmektedir. Yurtdışı Ofis Desteği: En fazla 7 (yedi) yurt dışı ofis için, a. Kira Desteği: Yıllık ABD Dolarını aşmamak kaydıyla kira bedelinin % 50 si, b. İstihdam Desteği: T.C. vatandaşı Yönetici Personel için, yıllık ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt maaşın % 50 si, Büro Personeli için, yıllık ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt maaşın % 50 si, c. Danışmanlık Desteği: Yıllık ABD Dolarını aşmamak kaydıyla harcamaların %50 si, en fazla 3+3 yıl süreyle karşılanmaktadır. Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği: Yıllık en fazla ABD Dolarını aşmamak kaydıyla reklam, tanıtım, pazarlama ve halkla ilişkiler harcamalarının % 50 si en fazla 3+3 yıl yıl süreyle karşılanmaktadır. Pazar Araştırması Desteği: Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler yılda en fazla 5 adet olmak üzere, %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla ABD Doları karşılanmaktadır. Yurtdışı Fuar Katılım Desteği: Sektörel nitekli uluslararası fuar katılımlarında, m2 üzerinden öden stant kirası (ilave stand hizmetleri dâhil), tanıtım etkinlikleri, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama giderleri (oda ve kahvaltı) %50 oranında, fuar başına en fazla ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.

18 Seminer ve Konferans Katılım Desteği: Yurtdışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferanslara katılım halinde, en fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama (oda ve kahvaltı) ve katılım bedelleri %50 oranında, organizasyon başına en fazla ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır. Teknik Müşavirlik ve Teknik Müşavirlik Heyet Programı Desteği: Müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programları kapsamında; her bir firmadan 2 (iki) temsilcinin ulaşım ve konaklama giderleri %50 oranında karşılanmaktadır. Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik organize edilen teknik müşavirlik heyeti programlarında destek oranı %90 olarak uygulanmaktadır. Yurtdışı Eğitim Desteği: Firmaların teknik personelinin yurt dışı teknik eğitim programlarına katılımı halinde, program başına 2 (iki) çalışanın yol, konaklama ve katılım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır. Yazılım Desteği: Bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan veya kiralanan yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar %50 oranında, yıllık en fazla ABD Doları desteklenmektedir. Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği: Yurtdışında üstlenileni teknik müşavirlik projeleri kapsamındaki mesleki sorumluluk sigortası yükümlülüklerinden kaynaklanan poliçe alım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla ABD Doları desteklenmektedir. Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği: Uluslararası mesleki yarışmalara katılımlar yol, konaklama (oda ve kahvaltı), katılım bedeli, dosya satın alma, yer görme bedeli giderleri %50 oranında, organizasyon başına azami ABD Doları desteklenmektedir. 16 Teknik Müşavirlik Destekleri Özet Tablo Destek Türü Proje Desteği Pazar Araştırması Seminer, Konferans Katılım Desteği Reklam Tanıtım Pazarlama Yurtdışı Ofis Desteği Yazılım Desteği Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği Yurtdışı Eğitim Desteği Teknik Müşavilik ve Müteahhitlik Heyet Desteği Yurtdışı Fuar Kaılım Desteği Destek Oranları Sözleşme Bedeli 2 milyon $ altı %20; $/proje; Sözleşme Bedeli 2-5 milyon $ arası %15; $/proje; Sözleşme Bedeli 5-10 milyon $ arası %10; $/proje; Sözleşme Bedeli 10 milyon $ üzeri %7,5; $/proje 2 (iki) şirket çalışanının yol ve konaklama giderleri, %70; 5.000$/şirket (Yılda en fazla 5 adet) 2 (iki) şirket çalışanının yol ve konaklama giderleri ve katılım bedelleri %50; 5.000$/birim %50; %50; $/yıl (Toplam 3+3 yıl) Kira Desteği: %50; $/yıl ; İstihdam: Bir Yönetici; %50; $/yıl, Bir Büro Personeli; %50; $/yıl; Danışmanlık: %50; $/yıl; (Toplam 3+3 yıl) %50; $/yıl Poliçe Alım Giderleri %50; $/yıl 2 (iki) şirket çalışanının yol, konaklama + katılım bedeli + dosya satın alma bedeli + yer görme bedeli giderleri %50; $/şirket 2 (iki) çalışanının yol ve konaklama + katılım giderleri %50; $/şirket Yurtdışı Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Heyet Desteği/ Her firmadan ve kuruluştan 2 (iki) temsilcinin yol ve konaklama giderleri Stand kirası + tanıtım etkinlikleri + en fazla 2 (iki) çalışanının yol ve konaklama giderleri %50; $/şirket

19 TASARIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER Kimler Yararlanabilir Ekonomi Bakanlığı Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ çerçevesinde, tasarımcı şirketlerin, tasarım ofislerinin ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir. Tasarım ofisi: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketler. Bu çerçevede tasarım ve endüstriyel tasarım alanlarında faaliyet gösteren ve Bakanlığın tanımına uyan - Tasarımcı Şirket - Tasarım Ofisi - Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri Geliştiren Tüm Şirketler desteklerden yararlanabilmektedir.. Ayrıca, söz konusu yarışmalar esnasında Bahse konu şirket ve ofisler otomatik olarak dereceye giren toplam 30 tasarımcının yurtdışı destek kapsamına girmemektedirler. Destek eğitim ve yaşam masrafları Ekonomi Bakanlığı talebinde bulundukları proje ile başvuru tarafından desteklenmektedir. yapılmakta olup; projesnin destek kapsamına Buna ilaveten, (farklı sektörlerde) firmaların alınıp alınmamasına Tasarım Destek Komitesi gerçekleştireceği Tasarım ve Ürün Geliştirme karar vermektedir. Tasarım Destek Komitesi, Projelerine yönelik olarak ise istihdam edilen Bakanlık, TİM ve Bakanlığın uygun gördüğü tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt işbirliği kuruluşları temsilcileri ile konusunda maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım uzman kişilerden oluşur. Destek programı giderleri ve seyahat ve web sitesi üyeliğine kapsamına alınacak tasarımcı şirketleri, tasarım ilişkin giderleri desteklenmektedir. ofisleri, işbirliği kuruluşlarının tasarıma ilişkin sunacağı projeler ile şirketlerin sunacağı tasarım Ekonomi Bakanlığı tasarımcı şirket ile tasarım ve ürün geliştirme projelerinin seçimi ve ofislerini temel yararlanıcı olarak baz uygulamaya yönelik konularda Bakanlığa istişari almaktadır. Tasarımcı şirket ve tasarım nitelikte görüş bildirir. ofislerinin de modelist ve tasarımcı istihdam etmesi gerekmektedir. Bakanlık bu 4 terimi Tasarım Sektörüne Verilen Destekler aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır: Tasarım sektöründe firmalar için 6 kalem; Tasarımcı: Faaliyet alanına göre ilgili mesleki işbirliği kuruluşları için 2 kalem destek örgüte üye olan veya tasarım ya da tasarımla bulunmaktadır. Bu destekler içerisinde ilgili alanlarda yükseköğrenim görmüş Türk tasarımcı/modelist istihdamı, Tasarım ve Ürün tasarımcılar. Geliştirme Proje Desteği, sadece bu sektöre has desreklerdir. Modelist: Tasarımı ve çizimi belirlenmiş olan konfeksiyon ürünlerinin üretilebilmesi için Diğer taraftan bu sektöre verilen tüm destekler şablon ve kalıpların hazırlanmasını, ürüne uygun için Bakanlıkça ön onay verilmesi gerekmektedir. malzeme yapısının tespit edilmesini ve numune Tasarım Destek Komitesi proje başvurularına dikiminin yapılmasını takip eden, ilgili alanlarda ilişkin olumlu/olumsuz görüş belirtmektedir. mesleki eğitim görmüş kişiler. Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin başvuru formu ve ekindeki belgelerle birlikte önce Tasarımcı şirketi: Türk Ticaret Kanunu Bakanlığa müracaat ederler; Bakanlığın belgelere hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye de ticari yönelik olarak yapılan ön inceleme neticesinde ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının şartları haiz olduğu belirlenen tasarımcı şirketleri ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarımı veya ve tasarım ofislerinin; moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte a) Stratejik planlama (İş planları), olan şirketler. 17

20 b) Marka Yönetimi, c) Pazarlama, müşteri ve ticaret yönetimi, d) Tasarım süreç yönetimi (Bilgi sistemleri yönetimi bu kapsamda değerlendirilir), e) Organizasyon ve insan kaynakları alanlarındaki düzeylerinin belirlenebilmesini teminen Tasarım Destek Komitesi nin istişari nitelikteki görüşü de alınmak suretiyle, yapılacak değerlendirmeler sonrasında Bakanlık tarafından destek kapsamına alınmaları gerekir. Yurtdışı Birim: Firmalar, Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin Tasarımcı Şirketi için Kurulum/Dekorasyon giderleri %50 oranında $ a kadar; Kira+Kiralama ilişkin danışmanlık+vergi/resim/harç giderleri ise %50 oranında $ a kadar; Tasarım Ofislerinin ise urulum/dekorasyon giderleri %50 oranında $ a kadar; Kira+Kiralama ilişkin danışmanlık+vergi/resim/harç giderleri ise %50 oranında $ a kadar desteklenir. Destekler 4 yıl boyunca geçerlidir. Reklam Tanıtım Pazarlama Desteği: TC, Radyo, Sinema, basılı materyal, PR çalışması, tanıtım-lansman organizasyonları gibi faaliyetleri içeren Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamalar, Tasarımcı Şirketler için %50 oranında ve yılllık azami $ a kadar; Tasarımcı Ofisleri için %50 oranında yıllık $ a kadar desteklenir. Destekler 4 yıl boyunca geçerlidir. Patent, Model ve Endüstriyel Tasarım / Marka Tescili ve Korunması: Firmaların Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, tutarında desteklenir Danışmanlık Desteği: Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, Tasarımcı Şirketi için %50 oranında yıllık azami $ a kadar; Tasarımcı Ofisi içinse %50 oranında yıllık azami $ a kadar desteklenir. Destekler 4 yıl boyunca geçerlidir. Söz konusu destek alınmadan önce, Bakanlığa başvurup önonay alınması gerekmektedir. 18 Tasarımcı / Modelist İstihdamı: İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri tasarım şirketleri için %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları; tasarım ofisleri için %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları kadar desteklenir. Destekler 4 yıl boyunca geçerlidir. Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri: Destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için, a) İstihdam edilecek tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla ABD Doları, b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla ABD Doları, c) Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla ABD Doları, olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklenir. Tasarım Sektörü Destekleri Özet Tablo Destek Türü Destek Miktarı Patent, %50 Yıllık $ Marka Tescil Reklam Tasarımcı Şirketi:%50; $ Tanıtım, Paz. (4yıl) Tasarımcı Ofisi:%50; $ (4 yıl) Yurtdışı Tasarımcı Şirketi: Birim Kurulum/Dekorasyon: %50, $, Kira+Kiralama ilişkin danışmanlık+ vergi/resim/harç: %50, $/yıl (4 yıl) Tasarım Ofisi: Kurulum/Dekorasyon: %50, $, Kira+Kiralama ilişkin danışmanlık+ vergi/resim/harç: %50, $/yıl (4 yıl) Danışmanlık Tasarımcı Şirketi:%50; $ (4yıl), Tasarımcı Ofisi: %50; $ (4 yıl) Tasarımcı Şirketi:%50; $, Tasarımcı/ 4yıl Tasarımcı Ofisi: %50, Modelist İsth $/yıl, 4 yıl Şirket (Proje başına): Tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt Tasarım ve maaşları: %50; $ Ürün - Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım Geliştirme giderleri: %50, $ Projeleri - Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderler: %50, $ (3+2 yıl)

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/57

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/57 04.06.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/57 KONU : Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında

Detaylı

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları SİRKÜLER Sayı : 2017/06 Tarih : 12.01.2017 Konu : TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI Sirkülerimizin konusunu Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları oluşturmaktadır.

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜNDE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜNDE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜNDE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER 1- DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA PARA-KREDİ VE KOORDİANASYON KURULU NUN 2015/

Detaylı

desteklenir. T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekleri a) Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

desteklenir. T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekleri a) Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekleri a) Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

2015-8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR

2015-8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR HİZMET SEKTÖRLERİNE YÖNELİK DEVLET YARDIMI PROGRAMLARI 2015-8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015/8

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0 EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ [Metni yazın] Sayfa 0 Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği Firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Türkiyenin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiyede yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLİĞ İ DO Vİ Z KAZANDİRİCİ Hİ ZMET Tİ CARETİ DESTEKLERİ KIRŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

T.C. EKONOMİ BAKANLİĞ İ DO Vİ Z KAZANDİRİCİ Hİ ZMET Tİ CARETİ DESTEKLERİ KIRŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ T.C. EKONOMİ BAKANLİĞ İ DO Vİ Z KAZANDİRİCİ Hİ ZMET Tİ CARETİ DESTEKLERİ KIRŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ Sağlık Turizmine Yönelik Destekler Türkiye nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması ve

Detaylı

TÜRK YURTDIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ

TÜRK YURTDIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ TÜRK YURTDIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ 16 KASIM 2017 Çağrı KÖSEYENER Daire Başkanı Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Dairesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE TEKNİK MÜŞAVİRLİK NEDİR? Türk Ticaret Kanunu hükümleri

Detaylı

BİLİŞİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET YARDIMI PROGRAMI

BİLİŞİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET YARDIMI PROGRAMI BİLİŞİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET YARDIMI PROGRAMI (2015/8 sayılı DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ KARAR) SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Deniz RAZİ D.T.

Detaylı

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. T.C. Ekonomi Bakanlığı

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. T.C. Ekonomi Bakanlığı SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Ekonomi Bakanlığı Nisan 2013 1 SERBEST BÖLGELER MEVZUATI VE UYGULAMALARI Hukuk İşleri, Mevzuat Dairesi 2 Sunum Planı Serbest Bölge Teşvikleri

Detaylı

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel)

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel) EKONOMİ BAKANLIĞI & ww.ekonomi.gov.tr URGE Projeleri Desteği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Link) Kimler Başvurabilir Özel Sektör İşbirliği Kuruluşları TİM, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK TEŞVİKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK TEŞVİKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK TEŞVİKLERİ Serbest Bölgeler Serbest Bölgeler, Gümrük alanı dışı kabul edilen ve gümrük mükellefiyeti bulunmayan (KDV

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Amaç DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Karar, Türkiye nin döviz kazandırıcı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI HİZMET SEKTÖRLERİNE SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 ANTALYA Sunuş Planı Desteklere Genel Bakış Genel Destek Programı

Detaylı

EKONOMİ BAKANLİĞ İ PAZAR ARAŞTİRMASİ VE PAZARA Ğİ Rİ Ş DESTEĞ İ

EKONOMİ BAKANLİĞ İ PAZAR ARAŞTİRMASİ VE PAZARA Ğİ Rİ Ş DESTEĞ İ EKONOMİ BAKANLİĞ İ PAZAR ARAŞTİRMASİ VE PAZARA Ğİ Rİ Ş DESTEĞ İ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ Şirketlerimizin, kuruluşlarımızın yurt dışı pazarlara giriş stratejilerine

Detaylı

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov. 2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.tr İhracatı artırmak lazım Markalaşma Pazar Çeşitlemesi İnovasyon/AR-GE

Detaylı

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı na dayanılarak hazırlanan

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNE YÖNELİK DESTEKLER

İSTANBUL TİCARET ODASI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNE YÖNELİK DESTEKLER İSTANBUL TİCARET ODASI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNE YÖNELİK DESTEKLER Rekabeti Geliştirme Krdinatörlüğü Aralık 2014 SAĞLIK TURİZMİ BİLİŞİM FİLM EĞİTİM İ S T A N B U L T İ C A R E T O D A S I / D

Detaylı

T.C. SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET SEKTÖRÜNE SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ ve HUSUSİ DAMGALI PASAPORT UYGULAMALARI 14.07.2018 1 Sunuş Planı Hizmet Sektörü Destekleri

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİNE YÖNELİK DESTEKLER (EKONOMİ BAKANLIĞI 2012/4 SAYILI TEBLİĞ)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİNE YÖNELİK DESTEKLER (EKONOMİ BAKANLIĞI 2012/4 SAYILI TEBLİĞ) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİNE YÖNELİK DESTEKLER (EKONOMİ BAKANLIĞI 2012/4 SAYILI TEBLİĞ) Sadettin DİKMEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK

Detaylı

DESTEKLENECEK FAALİYET

DESTEKLENECEK FAALİYET LENECEK FAALİYETLER I.TASARIMCI ŞİRKETLERİNİN LENMESİ Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla aşağıdaki faaliyetler belirtilen tutarda desteklenmektedir. LENECEK FAALİYET

Detaylı

HİZMET SEKTÖRLERİNE YÖNELİK MEVCUT DESTEKLER ve UYGULAMAYA KONULAN YENİ DESTEKLER

HİZMET SEKTÖRLERİNE YÖNELİK MEVCUT DESTEKLER ve UYGULAMAYA KONULAN YENİ DESTEKLER HİZMET SEKTÖRLERİNE YÖNELİK MEVCUT DESTEKLER ve UYGULAMAYA KONULAN YENİ DESTEKLER SERBEST BÖLGELER YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25 TEMMUZ 2017 MEVCUT DESTEKLER-GENEL (HİZMET İHRACATI)

Detaylı

HİZMET SEKTÖRÜNE SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ ve YEŞİL PASAPORT UYGULAMALARI

HİZMET SEKTÖRÜNE SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ ve YEŞİL PASAPORT UYGULAMALARI HİZMET SEKTÖRÜNE SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ ve YEŞİL PASAPORT UYGULAMALARI Ramazan İÇUZ 5 Mart 2018 ANTALYA 1 Sunuş Planı Hizmet Sektörü Destekleri Yeşil Pasaport Sunuş Planı Hizmet Sektörü Destekleri

Detaylı

HİZMET SEKTÖRLERİNE YÖNELİK MEVCUT DESTEKLER ve UYGULAMAYA KONULAN YENİ DESTEKLER

HİZMET SEKTÖRLERİNE YÖNELİK MEVCUT DESTEKLER ve UYGULAMAYA KONULAN YENİ DESTEKLER HİZMET SEKTÖRLERİNE YÖNELİK MEVCUT DESTEKLER ve UYGULAMAYA KONULAN YENİ DESTEKLER SERBEST BÖLGELER YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25 TEMMUZ 2017 MEVCUT DESTEKLER-GENEL (HİZMET İHRACATI)

Detaylı

: Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar

: Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih : 26/05/2015 Karar No : 2015/8 Konu : Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca; Ekonomi Bakanlığının

Detaylı

HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı

HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1 2 3 4 5 6 7

Detaylı

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları,

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, 21 Aralık 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29212 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/58

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/58 05.06.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/58 KONU : Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI HİZMET SEKTÖRLERİNE SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 19 OCAK 2018 Sunuş Planı Desteklere Genel Bakış Genel Destek Programı

Detaylı

İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI

İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI 1. Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi 2. Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 3. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Detaylı

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ YURT DIŞI SEYAHAT DESTEĞİ %70 5.000 $ E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK BİREYSEL %70 İŞ BİRLİĞİ KURULUŞ %80 2.000 $ RAPOR VE YURT DIŞI ŞİRKET ALIM DESTEĞİ ŞİRKETLER

Detaylı

AZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ

AZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ AZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ A- Yurt dıģı Pazar AraĢtırması Desteği Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİNE SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 ANTALYA Sunuş Planı Desteklere Genel Bakış Genel Destek Programı

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI TASARIM DESTEĞİ

EKONOMİ BAKANLIĞI TASARIM DESTEĞİ EKONOMİ BAKANLIĞI TASARIM DESTEĞİ Bilgi Notu 2017 Programın Amacı: a. Tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması b. Tasarım şirket/ofislerinin tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam,

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123 25.11.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 123 Konu: Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik

Detaylı

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov. 2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.tr DESTEKLEME FİYAT VE İSTİKRAR FONU DFİF Kapsamında Yapılan

Detaylı

ĐHRACATA YÖNELĐK DEVLET YARDIMLARI

ĐHRACATA YÖNELĐK DEVLET YARDIMLARI BĐLGĐ NOTU 1) ÇEVRE MALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐ HAKKINDA TEBLĐĞ (97/5 sayılı Tebliğ) : Đhracatçı Birlikleri Oranı : %50 tutarı : 25.000 ABD Doları/Belge Başına Desteğin Kapsamı: ISO 9001, 14001, 22000,

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİ DESTEK PROGRAMI

EKONOMİ BAKANLIĞI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİ DESTEK PROGRAMI EKONOMİ BAKANLIĞI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİ DESTEK PROGRAMI www.novicor.com T : +90 212 709 0850 Eski Büyükdere Cad. No:67 4.Levent Plaza Kat:5/B 4.Levent / İstanbul PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ 1) Bilgisayar

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (BİLİŞİM SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (BİLİŞİM SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (BİLİŞİM SEKTÖRÜ) DÜNYA HİZMET TİCARETİ TOPLAM İHRACAT 2013 (milyar $) TOPLAM İTHALAT 2013 (milyar $) Sıra Ülke Değer Pay

Detaylı

TİM Bilgilendirme Toplantısı

TİM Bilgilendirme Toplantısı TİM Bilgilendirme Toplantısı 21 Mayıs 2018 1 HİZMET SEKTÖRÜNE SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ ve HUSUSİ DAMGALI PASAPORT UYGULAMALARI 2 Sunuş Planı Sunuş Planı Desteklere Genel Bakış Genel Destek Programı (2015/8

Detaylı

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2)

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Resmi Gazete Tarihi: 18.04.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26851 TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ MAYIS 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ MAYIS 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 23-24 MAYIS 2017 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama Destekleri Yüksek Katma Değere Yönelik Destekler

Detaylı

İhracata Yönelik Devlet Yardımları

İhracata Yönelik Devlet Yardımları İhracata Yönelik Devlet Yardımları 2014 İhracatçı Birliklerine başvurulan devlet yardımları TEBLİĞ ADI TEBLİĞ NO 1 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ 2009/5

Detaylı

Not: Bu tebliğ çerçevesinde 4 ana hizmet sektörü desteklenmektedir.. biz burada sadece sağlık turizmine verilen devlet desteklerinden bahsedeceğiz.

Not: Bu tebliğ çerçevesinde 4 ana hizmet sektörü desteklenmektedir.. biz burada sadece sağlık turizmine verilen devlet desteklerinden bahsedeceğiz. Sağlık sektörüne ve Sağlık turizm şirketlerine çok güzel verimli faydalı devlet destekleri geldi 1. pazara giriş, destekleri 2. yurt dışı tanıtım, destekleri 3. yurt dışı birim, destekleri 4. belgelendirme,

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (EĞİTİM SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (EĞİTİM SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (EĞİTİM SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI TEBLİĞ HAREKET NOKTASI Dünya Ekonomisinde Hizmet Sektörlerinin Artan Payı Ülkemizin Hizmet

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ. 15 Kasım 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ. 15 Kasım 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 15 Kasım 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2)

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "İhracata Yönelik Devlet

Detaylı

DEVLET NAKDİ DESTEKLERİ

DEVLET NAKDİ DESTEKLERİ Sayfa 1 / 47 DEVLET NAKDİ DESTEKLERİ TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ KOSGEP DESTEKLERİ KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sayfa 2 / 47 İÇİNDEKİLER TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ A. İHRACAT

Detaylı

Teknik Müşavirlik Sektörünün Desteklenmesi 2014/10 Sayılı Karar

Teknik Müşavirlik Sektörünün Desteklenmesi 2014/10 Sayılı Karar 2014/10 Sayılı Karar Amaç: Teknik müşavirlik firmalarının yurtdışı pazarlarda kalıcı şekilde yer edinmelerini, ayrıca, alınacak projelerle müteahhitlik ve inşaat malzemeleri sektörlerine yönelik mal ve

Detaylı

İZMİR DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI : FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM. 26 Şubat 2015 - İZMİR

İZMİR DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI : FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM. 26 Şubat 2015 - İZMİR İZMİR DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI : FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM 26 Şubat 2015 - İZMİR Sunum Planı 2 DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ 3 DÜNYA HİZMET İHRACATI

Detaylı

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4)

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4) TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4) Özet Bilgilendirme Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama Destekleri Yüksek Katma Değere Yönelik Destekler UR-GE Pazara

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28334

Resmi Gazete Tarihi: 25.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28334 Resmi Gazete Tarihi: 25.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28334 TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2012/3) BİRİNCİBÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü GÜNDEM MEVCUT DESTEKLER YENİ DESTEKLER 2 GÜNDEM MEVCUT DESTEKLER YENİ DESTEKLER 3 MAL İHRACATINA YÖNELİK DESTEKLER İhracata Hazırlık/Kurumsal

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ T.C. TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK, 2018 www.ticaret.gov.tr 1 DESTEKLER SİSTEMATİĞİ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) İhracata Hazırlık

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERİN DESTEKLENMESİ. Berrak BİLGEN BEŞERGİL Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü D.T.

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERİN DESTEKLENMESİ. Berrak BİLGEN BEŞERGİL Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü D.T. DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERİN DESTEKLENMESİ Berrak BİLGEN BEŞERGİL Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü D.T. Uzmanı 1 2012 YILI İTİBARIYLA DÜNYADA HİZMET TİCARETİ 2 KÜRESEL HİZMET

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 1. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Amaç: Uluslararası nitelikteki yurtiçi

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü GÜNDEM MEVCUT DESTEKLER YENİ DESTEKLER 2 GÜNDEM MEVCUT DESTEKLER YENİ DESTEKLER 3 MAL İHRACATINA YÖNELİK DESTEKLER İhracata Hazırlık/Kurumsal

Detaylı

İHRACAT TEŞVİKLERİ VEYSEL PARLAK İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ

İHRACAT TEŞVİKLERİ VEYSEL PARLAK İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ İHRACAT TEŞVİKLERİ VEYSEL PARLAK İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama Destekleri Yüksek Katma Değere Yönelik Destekler

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ

Detaylı

DESTEK ÜST LİMİTİ 20.000 TL

DESTEK ÜST LİMİTİ 20.000 TL GENEL DESTEK PROGRAMI Başvuru Merci Başvurabilecekler Program Süresi KOSGEB Hizmet Merkezleri KOBİ ler 3 Yıl Program Destekleri (Tümü Geri Ödemesizdir) DESTEK ÜST LİMİTİ DESTEK ORANI 1. ve 2. 3, 4, 5 ve

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ ve KÜMELENME DESTEKLERİ DAİRESİ DESTEK ÇEŞİTLERİ ULUSLAR ARASI REKABETÇİLİK DESTEĞİ ÇEVRE DESTEĞİ

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ BİLGİ NOTU Ekonomi Bakanlığı Destekleri Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Destek Üst Limiti: 60.000 USD Destek

Detaylı

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER II. DESTEKLEMELERDE TEMEL HUSUSLAR III.

Detaylı

KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR

KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Ekonomimizin ve mesleğimizin temel direklerinden olan KOBİ lere yönelik çeşitli

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Seitcan ALTINKAYNAK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. DESTEĞİN AMACI, KAPSAMI VE İŞBİRLİĞİ KURULUŞLAR II.

Detaylı

Analiz eder, Araştırır, Sunar, Yönetir!

Analiz eder, Araştırır, Sunar, Yönetir! Analiz eder, Araştırır, Sunar, Yönetir! EKONOMİ BAKANLIĞI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİ DESTEKLERİ Bilişim Sektörü Revizyon: Nisan 2016 T.C. Ekonomi Bakanlığı Stratejik Sektörler Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN YARARLANICILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN YARARLANICILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER EK 6 DESTEK ÖDEMESİ İÇİN YARARLANICILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER GENEL HÜKÜMLER 1. Yurtdışında düzenlenen belgelerin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği

Detaylı

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (2006/4)

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (2006/4) Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (2006/4) Bilgilendirme Sunumu TURQUALITY Nedir? TURQUALITY, ülkemizin rekabet

Detaylı

FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR

FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Ekonomimizin ve mesleğimizin temel direklerinden olan KOBİ lere yönelik çeşitli devlet destekleri

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel Ekonomi Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Ekonomi Bakanlığı nın web sitesinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan Kuruluş tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan Kuruluş tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ

Detaylı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü 2015 YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ (2009/5 Sayılı Tebliğ) 2009/5

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ (FİLM SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TEŞVİK VE HİBELER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TEŞVİK VE HİBELER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TEŞVİK VE HİBELER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Toplantı Yeri: Yenişehir Mah. Atatürk Bulvarı NO:51 D:1 31200 İskenderun/HATAY Toplantı Saati: Katılımcı Profili: İhracat Yapan ya da Yapmayı Düşünen Firmalar,

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ SUNUM PLANI Hizmet Sektörünün Desteklenmesi Vizyonu Dünya da ve Türkiye de Sağlık Turizmi Film, Bilişim ve Eğitim Sektörlerine

Detaylı

Deniz Koray TUNÇEL İhracatı Geliştirme Uzmanı

Deniz Koray TUNÇEL İhracatı Geliştirme Uzmanı Deniz Koray TUNÇEL İhracatı Geliştirme Uzmanı İlgili Mevzuat: -Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2009/5) -Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının

Detaylı

HİZMET SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROJESİ (HİSER) 23 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL

HİZMET SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROJESİ (HİSER) 23 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL HİZMET SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROJESİ (HİSER) 23 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL 1 HİSER DESTEĞİ Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü 2 MEVZUAT 2015/8 sayılı

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 025 03.06.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 025 03.06.2014 Sirküler Sayı: 2014 025 03.06.2014 Konu: Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Değişiklikler 03.06.2014 tarih ve 29019 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yurt Dışında

Detaylı

İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir

İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir GENEL DESTEK PROGRAMI Başvuru Şartları Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ www.ekonomi.gov.tr 2 3 İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Hazırlık Aşaması Pazarlama Aşaması

Detaylı

mali açıklamalar 2008/ Konu: Tasarımcılara Devlet Desteği!

mali açıklamalar 2008/ Konu: Tasarımcılara Devlet Desteği! 2008/060 18.04.2008 Konu: Tasarımcılara Devlet Desteği! Tasarımcı şirketlerin, tasarım ofisleri ile Birliklerin, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam,

Detaylı

2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1)

Detaylı

Devlet Hibe ve Destekleri Rehberi

Devlet Hibe ve Destekleri Rehberi Devlet Hibe ve Destekleri Rehberi Serhat TAŞDEMİR İçindekiler Tablosu 1.BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI...7 1.1 Ar-Ge Merkezleri Desteği...7 1.2 OSB'lere Uygulanan Teşvik ve Muafiyetler...8 1.3 Rekabet

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI TEBLĠĞ TEMEL ÖZELLĠKLER Hizmet Sektörlerinin Desteklenmesine Yönelik En Kapsamlı Tebliğ Hedef Sektörlerin

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN

Detaylı

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER EK 6 DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER GENEL HÜKÜMLER 1. Yurtdışında düzenlenen belgelerin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (BĠLĠġĠM SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI TEBLĠĞ HEDEF SEKTÖRLER KAPSAM Sağlık Turizmi BiliĢim Eğitim Film 2012/4 SAYILI TEBLĠĞ BiliĢim

Detaylı

2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1)

Detaylı

Bu Sirkülerimizin konusunu bahsi geçen Tebliğle yapılan değişiklikler hakkındaki açıklamalar oluşturmaktadır.

Bu Sirkülerimizin konusunu bahsi geçen Tebliğle yapılan değişiklikler hakkındaki açıklamalar oluşturmaktadır. 02.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/110 KONU: Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turqualıty Nin Desteklenmesi

Detaylı

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü Ar-Ge Destekleri Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SAN-TEZ PROGRAMI DESTEK ORANI : Bakanlık tarafından

Detaylı

2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1)

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Tülay UYANIK NACHTWEY İhracatı Geliştirme Uzmanı T.C. TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8-12 Ekim, 2018 www.ticaret.gov.tr 1 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Detaylı