T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 1 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR1001 GENEL İKTİSAT (2 0) AKTS:3 Zorunlu Öğrenciler, günlük hayatta üretim ve tüketimin öneminden yola çıkılarak, kaynaklar, arz, talep, üretim, tüketim, fayda, maliyet, piyasa dengesi, enflasyon, deflasyon, milli gelir, gayri safi milli hasıla gibi iktisadın temel kavramları hakkında bilgilendirilir. HIR1003 İLETİŞİME GİRİŞ (3 0) AKTS:4 Zorunlu Kaynak, ileti, kanal, araç, alıcı, geri bildirim, gürültü gibi temel iletişim sürecinin kavramlarına, iletişim bilimine yönelik yaklaşımlara ve iletişim teorilerine değinilerek, kişiler arası iletişime giriş yapılmaktadır. HIR1005 DAVRANIŞ BİLİMLERİ (3 0) AKTS:3 Zorunlu İnsan davranışlarının nedenleri ve ortaya çıkış süreçleri hakkında temel bakış açısı kazandıracak bireysel davranış modelleri, kişilik teorileri, öğrenme, motivasyon, grup kavramı, grup içi ve gruplar arası davranış konuları üzerinde durulmaktadır. HIR1007 GÜZEL SANATLAR 1 (2 1) AKTS:6 Zorunlu Bu derste öğrenciye, öğrenim gördükleri alanla ilgili olarak fikirsel ve sanatsal bir bakış açısı zemini oluşturmak için sanatın temel kavramları, tarihsel gelişimi, kuramları, akım ve idealleri tanıtılarak, yaratıcı bakış açılarını geliştirmelerine katkı sağlanır. HIR1009 TEMEL HUKUK (2 0) AKTS:2 Zorunlu Hukuk, hukuki yaptırımlar, hukukun kaynakları, hukukun kolları, haklar, hakların edinilmesi ve kaybedilmesi, hakların kullanılmasını düzenleyen kurallar, gerçek ve tüzel kişilik, hukuksal ilişkiler, hukuksal işlemler, hukuksal olaylar, sosyal kurallar ve hukuk kuralları gibi konularda genel bilgiler verilerek öğrenciler hukuksal alanda bilinçlendirilir. TDL1011 TÜRK DİLİ 1 (2 0) AKTS:2 Zorunlu Dil-düşünce bağlantısında, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak dilin öneminden hareketle Türk Dili nin özellikleri, sözcükler, anlamları bakımından sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları konuları üzerinde durulmaktadır. YDL1013 YABANCI DİL 1 (3 0) AKTS:4 Zorunlu Öğrencileri yabancı dilde yeterli seviyeye getirmeyi hedefleyen bu derste yabancı dilde dinlemeanlama, konuşma, okuma ve yazma becerileri geliştirilmektedir. YDLATA 1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 1 (3 0) AKTS:3 Zorunlu Osmanlı Devleti nin son dönemleri, bu dönemlerde yaşanan olumsuz durumlardan kurtulmak amacıyla yapılan reform hareketleri gibi çözüm arayışları, imparatorluktan ulus devlete geçişte yaşanan siyasi olaylar, gerçekleştirilen Milli Mücadele ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluş evreleri ele alınmaktadır. ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR (2 2) AKTS:3 Zorunlu Teorik ve uygulamalı olarak yürütülen derste, öğrencilere günlük yaşamlarında ve kariyerlerinde yardımcı olacak bilgisayarla ilgili temel kavramlar öğretilmekte ve öğrencilerin temel bilgisayar kullanım becerileri geliştirilmektedir. 2. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR1002 HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ (2 1) AKTS:5 Zorunlu Halkla ilişkilerin tanımı, içeriği, tarihsel gelişimi, halkla ilişkiler kuramları, halkla ilişkilerin temel faaliyet alanları, halkla ilişkilerin diğer alanlarla ilişkisi, proaktif ve reaktif halkla ilişkiler, halkla ilişkiler araç ve yöntemleri gibi konular üzerinde durulmaktadır. HIR1004 REKLAMCILIĞA GİRİŞ (2 1) AKTS:5 Zorunlu Reklam kavramı, tanımı ve içeriği, tarihsel gelişim süreci, reklamın işlevleri, reklamcılık çeşitleri, reklamcılıkta sosyal ve ekonomik görünüş, reklam ve medya, reklam sürecinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularına değinilmektedir. HIR1006 SOSYOLOJİ (2 0) AKTS:2 Zorunlu

2 2 Derste, sosyolojik düşünceyi oluşturan unsurlar, sosyolojinin temel ilkeleri, grup, sosyal statü, sosyal rol, sosyal yapı gibi sosyoloji kavramları, sosyoloji teorileri, temel sosyal kurumlar ve sosyal ilişkiler konuları üzerinde durulmaktadır. HIR1008 GÜZEL SANATLAR 2 (1 2) AKTS:5 Zorunlu Uygarlıklarda sanat olgusunun geçirdiği değişim, uygarlıkların yarattığı resim, heykel, mimari gibi sanat üsluplarının incelenmesi, buradan edinilecek bilgilerin halkla İlişkiler ve reklamcılıkta önemli olan görsel imaj oluşturmaya katkısı öngörülmektedir. HIR1010 PAZARLAMA İLETİŞİMİ (3 0) AKTS:4 Zorunlu Pazarlama iletişimi, bütünleşik pazarlama iletişimi, dünyada bütünleşik pazarlama iletişimi uygulamaları, kişisel satış, reklam, halkla ilişkiler, promosyon, sponsorluk, sosyal sorumluluk, CRM ve Türkiye de bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetleri gibi başlıklar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. HIR1012 İSTATİSTİK (2 0) AKTS:2 Zorunlu İstatistiğin temel kavramları, veri derleme türleri, derlenen verileri bilimsel yöntemlerle analiz etme, çıkarımlarda ve öngörülerde bulunma konuları üzerinde durulmaktadır. TDL1012 TÜRK DİLİ 2 (2 0) AKTS:2 Zorunlu Kelime türleri, kelimelerin ses ve şekil yapısı, cümle, Türkçe nin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri bunların iletişim açısından önemi, Türkçe yi doğru ve güzel kullanabilme, ifade becerisini geliştirmek için dikkat edilmesi gerekenler, konuşurken doğru telaffuz, tonlama, hız ve vurgu konuları üzerinde durulmakta, öğrencilerin kendi fikir ve duygularına dair özgün birer kompozisyon yazmaları sağlanmaktadır. YDL1014 Yabancı Dil 2 (3 0) AKTS:3 Zorunlu Öğrencileri yabancı dilde ileri seviyeye ulaştırmayı hedefleyen bu derste, yabancı dilde dinlemeanlama, konuşma, okuma ve yazma konularında hakimiyet sağlanmaktadır. ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 2 (2 0) AKTS:2 Zorunlu Cumhuriyet in kuruluşu sonrası gerçekleştirilen siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal inkılâplar, Atatürk dönemi iç ve dış politikamız, Atatürk İlkeleri, Atatürk sonrası Türkiye konuları ele alınmaktadır. 3. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR2001 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM (2 1) AKTS:5 Zorunlu Kişiler arası iletişimin tanımı, amaçları, öğeleri, kişilerarası iletişim yaklaşımları, kişilerarası iletişim modelleri, kişilerarası iletişim engelleri, kişilerarası iletişimi etkili kılmanın yolları ele alınacak konular olarak sıralanmaktadır. HIR2003 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (2 1) AKTS:4 Zorunlu Bilimsel araştırmalarda kullanılan kavramlar, bilimsel araştırma çeşitleri, bilimsel araştırma aşamaları, araştırmada kullanılan teknikler gibi konularda verilecek bilgilerle öğrenciler, veri toplama ve yorumlama becerisi kazandırmak üzere bilimsel araştırma örnekleri incelenecektir. HIR2005 GRAFİK TASARIM 1 (1 2) AKTS:6 Zorunlu Öğrencilere grafik tasarım kavramı ve tarihsel gelişimi, grafik sanatının akımları, grafik tasarımın temel prensipleri ve ilkeleri, illüstrasyon, logo, logotype, layout, işaret, amblem ve diğer tipografik tasarım uygulamalarının öğretilmesi, PhotoShop, FreeHand, Illustrator, InDesign gibi grafik tasarımda kullanılan yaygın programlar öğretilecektir. HIR2007 REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI 1 (1 2) AKTS:6 Zorunlu Stüdyo donanımının, makine ve ekipmanların tanıtımı, ışık (yönleri, türleri) ve kompozisyon, dijital görüntü işleme, proje briefleri, çekim teknikleri konularına değinilerek prodüksiyon aşamasına kadar reklam çalışmalarına odaklı fotoğrafçılıkla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. HIR2009 İLETİŞİM KURAMLARI 1 (3 0) AKTS:4 Zorunlu Kitle, kitleler psikolojisi, kitle iletişimi, kitle toplumu, kitle kültürü, kitle iletişiminde ana akım kuramlar (Laswell Modeli, Frankfurt Okulu Chicago Okulu ve Kültürel Okullar), kültür araştırmaları, izleyici araştırmaları, kitle iletişim araçlarının etkileri üzerinde durularak, öğrencilere medyayı (geleneksel ve yeni medya) analiz etmek konusunda gerekli kuramsal bakış açısı kazandırılacaktır. HIR2011 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI (3 0) AKTS:5

3 3 Tüketici davranışının tanımı, kurumlar açısından önemi, tüketici davranışının özellikleri, tüketici davranışını etkileyen faktörler, tüketici satın alma karar süreci, satın alma sonrası tüketici davranışları konuları üzerinde durulmaktadır. 4. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR2002 KURUMSAL İLETİŞİM (2 1) AKTS:4 Zorunlu Kurumsal iletişim, kurumsal iletişim sınıflandırması, kurumların iletişim biçimleri, işlevleri, öğeleri, kurum iletişimi konusunda dikkat edilmesi gerekenler, kurumsal iletişimde hedef kitleler, kurumsal iletişim uygulamaları, kurumsal kimlik, kurumsal kimlik ve imaj arasındaki ilişki, kurum içi iletişim, sponsorluk, lobicilik, sorun yönetimi, sosyal sorumluluk, etkinlik yönetimi konuları bu dersin içeriğini oluşturur. HIR2004 HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI (2 2) AKTS:6 Zorunlu Halkla ilişkilerde hedefler, hedeflerin özellikleri, iletişim hedefleri, kurumsal hedefler, halkla ilişkilerde araştırma, araştırma sürecindeki basamaklar, araştırma çeşitleri, halkla ilişkilerde planlamanın önemi, halkla ilişkilerde stratejik planlama modelleri halkla ilişkiler planlama süreci, halkla ilişkilerde uygulama, uygulama planları, halkla ilişkilerde ölçümleme ve değerlendirme, değerlendirme modelleri, halkla ilişkilerde ölçümleme ve değerlendirme unsurlarına değinilerek konu örnek uygulamalarla pekiştirilmektedir. HIR2006 REKLAM METİN YAZARLIĞI (1 2) AKTS:6 Zorunlu Derste, reklam metinlerinin yapısal özellikleri, kuralları, biçim ve anlam ilişkisi, reklam mecraları ve özellikleri, farklı mecralar için yaratılması gereken içerik ve biçimsel özellik kuralları, örnek uygulamaların analizi ve uygulama çalışmaları sunulmaktadır. HIR2008 GRAFİK TASARIM II (1 2) AKTS:6 Zorunlu Grafik Tasarım 1 dersinde kazandırılan grafik tasarım becerisinin geliştirilmesine yönelik grafik tasarımın temel kavramlarıyla ilgili stüdyo projeleri, logotype, amblem ve diğer tipografik tasarım uygulamaları yapılmaktadır. HIR2010 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ (2 0) AKTS:4 Zorunlu İktidar kavramı, iktidar kavramının tarihsel gelişimi ve değişimi, iktidarla ilgili kavramlar, toplumların siyasal olarak örgütlenmesinin amacı, nedenleri ve sonuçları, bu konularda fikir üreten düşünürler (Sokrates, Platon, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau), ortaya koydukları düşünceler dersin temel içeriğini oluşturmaktadır. HIR2012 MESLEKİ YABANCI DİL (3 0) AKTS:4 Zorunlu Mesleki terimlerin öğrenilmesi, öğrencilerin mesleği ile ilgili konularda yabancı bir dilde dinlediğini ve okuduğunu anlama, alanıyla ilgili konularda yazabilme becerisi kazanmasına yönelik yabancı makaleler okutulacak ve çevirileri yaptırılacaktır. 5. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR3001 SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER (2 1) AKTS:5 Zorunlu Yeni bir medya aracı olarak internet, internetin halkla ilişkiler alanı olarak kullanımı, internet ortamında halkla ilişkiler süreci, internette kullanılan halkla ilişkiler araçları, iletişimde internetin tercih edilme nedenleri konuları üzerinde durulmaktadır. HIR3003 SANAL ORTAMDA REKLAMCILIK (2 1) AKTS:5 Zorunlu Derste, reklam kavramı ve sanal dünya, sanal dünyada reklam ilkeleri, sanal ortamın diğer mecralardan farklılıkları, interaktif ortamda reklam süreci, interaktif reklam yönetimi, interaktif reklam uygulamalarının analizi ve yaratıcılık uygulamaları görülmektedir. HIR3005 İLETİŞİM HUKUKU VE ETİĞİ (3 0) AKTS:5 Zorunlu Bu derste kitle iletişim araçlarının toplumsal işlevleri, kitle iletişim hukuku tanımı, iletişim özgürlüğü, siyasal rejimlerde haberleşme özgürlüğü, uluslar arası belgelerde, anayasamızda haberleşme özgürlüğü, haberleşme özgürlüğünün temel öğeleri, özgürlüğünü düzenleyen ve sınırlayan kanunlar ve hükümleri, basın rejimi, sansür, radyo ve televizyon rejimi, radyo ve televizyon programlarına ilişkin sınırlamalar, cevap ve düzeltme hakkı, Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve Yayınları Hakkında Kanun, TRT Kanunu, Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi anlatılır. Toplumsal sorumluluk kavramı, toplumsal sorumluluk düzeyleri, etik kavramı, etik yaklaşımlar, etik çeşitleri, iletişim faaliyetleri ve medya etiği konularına odaklanılır. HIR3007 STAJ (0 0) AKTS:5 Zorunlu

4 4 Öğrencilerin gördükleri dersleri yerinde uygulamak amacıyla reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında, özel ya da kamu kurumlarında yaptıkları staj uygulaması, staj defteri ve staj raporları ve işyeri raporlarının değerlendirilmesini içermektedir. 5. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER HIR3021 POPÜLER KÜLTÜR (3 0) AKTS:5 Seçmeli Aydınlanma düşüncesi, modernlik, modernleşme, kültür çalışmaları ve popüler kültürün temel kavramları, kitle toplumu ve kitle kültürü, popüler kültürle ilişkili kavramlar iktidar, ideoloji (Althusser, Gramsci, Frankfurt Okulu, Stuart Hall), trendler, gündelik yaşam ve popüler kültür konularına değinilmektedir. HIR3023 ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ (3 0) AKTS:5 Seçmeli Örgüt psikolojisinin tarihsel gelişimi, örgüt yapısı içerisinde çalışan psikolojisinin durumu, çalışanlara yönelik yaklaşımlar, kuruma düşen sorumluluklar, personel seçme ve yerleştirme süreçleri ve yöntemleri, kurum içi eğitimler, kuruma karşı bağlılığın oluşturulması ve artırılması için alınacak tedbirler, motivasyon yolları, liderlik biçimleri, kurumsal ortamlarda grup içi ve gruplar arası süreçler, iş doyumu, iş yerine zarar veren çalışan davranışları, olumlu çalışan tutumları, iş-aile dengesinin kurulması, iş yerinde stres ve çatışmalarla başa çıkma yolları ele alınmaktadır. HIR3025 KRİZ İLETİŞİMİ (2 1) AKTS:5 Seçmeli Risk toplumu, kriz, kriz iletişimi, kriz yönetimi, kriz öncesi, sırası ve sonrasında uygulanacak strateji ve taktikler, sorun yönetimi konuları ele alınmaktadır. HIR3027 SOSYAL MEDYA (2 1) AKTS:5 Seçmeli Sanal ortam ve internet, sosyal medya, sosyal medya araçları, sosyal medyada iletişimi etkileyen unsurlar, sosyal medyada iletişimin güçlendirilmesi konuları üzerinde durulmaktadır. HIR3029 REKLAM YAPIM TEKNİKLERİ (1 2) AKTS:5 Seçmeli Ulusal ve uluslararası reklamcılıkta reklam yaratım sürecinin işlemesi, reklam çekme sanatı, storyboard yapımı, ortam sesi, hikaye yazımı, çekim öncesi ve sonrası aşamaları, temel montaj teknikleri gibi konular ele alınmaktadır. HIR3031 İMAGOLOJİ VE BEDEN DİLİ (1 2) AKTS:5 Seçmeli İmaj konusundan giriş yapılarak, imaj türlerine değinilmekte, beden dilinin unsurları olan duruş, jestler, mimikler, mekan kullanımı, nesnelere dokunma, mesafe kullanımı, renklerin dili ve giyim psikoloji ile bunların yarattığı sızıntılar hakkında genel bilgiler verilmektedir. Ayrıca jest ve mimiklerin, duruşun doğurabileceği anlamlar anlatılarak, uluslar arası beden dili hareketlerinin ortak ve ayrılan yönlerini değerlendirme, beden dilini kontrol ederek kişinin kendi dünyasını yansıtma ve ideal imajını oluşturma yolları öğretilmektedir. HIR3033 PROTOKOL YÖNETİMİ (2 1) AKTS:5 Seçmeli Protokol kavramı, protokolün tarihçesi, protokol ile ilgili kavramlar, temel protokol kuralları, toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar, iş yaşamını düzenleyen kurallar, protokol ile ilişkili mevzuat, kurumsal ve mesleki protokol, protokol listesi hazırlama, toplantılarda ve davetlerde protokol, yazılı iletişimde protokol konularına değinilmektedir. HIR3035 GİRİŞİMCİLİK (1 2) AKTS:5 Seçmeli Derste, girişimcilik kavramı, girişimciliğin önemi ve gelişimi, girişimcilik süreci, bireysel girişimcilerin özellikleri, girişimcilikte iş fikirleri, iş planı hazırlama, yeni işletme kurma ve mevcut bir işletmeyi satın alma süreci, başarılı girişimcilik öyküleri anlatılmakta ve örnek uygulamaların analizi yapılmaktadır. HIR3037 ETKİNLİK YÖNETİMİ (1 2) AKTS:5 Seçmeli Öğrenciler sanat, kültür ve sosyal alanlarda etkinliklere katılıma yönlendirilip, düzenleme ve yönetme konusunda uygulama örnekleri üzerinden bilgilenmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca üniversitenin düzenlediği herhangi bir etkinlikte aktif rol almaları temin edilerek uygulamalı değerlendirme yapılmaktadır. HIR3039 FELSEFE (3 0) AKTS:5 Seçmeli Felsefenin temel kavramları, varlık felsefesi, bilgi felsefesi, sanat felsefesi, siyaset felsefesi, hukuk felsefesi, dil felsefesi ve etik, felsefedeki dünya görüşleri, ideoloji ve çeşitli izm ler, felsefi çözümleme teknikleri konuları işlenmektedir. HIR3041 SPONSORLUK (1 2) AKTS:5 Seçmeli Sponsorluk kültürünün yerleşmesi; temel sponsorluk kavramları ve modern sponsorluk yaklaşımları; sponsorluk yönetimi, sponsorluğun fiyatlandırılması, sponsorluğun duyurumu, sponsorluk etkinliğinin

5 ölçümü ve sponsorluk anlaşması; sponsorluğun televizyon ve sinemada kullanış biçimleri, farklılıklar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. 6. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR3002 DİKSİYON (1 2) AKTS:5 Zorunlu Ses bilimi ve diksiyonun tanımı ve önemi, Türkçe de sesler ve özellikleri, Türkçe nin bütünsel özellikleri, kavşak, ulama, durak, vurgu, sesin titreşim özellikleri, ton gibi temel diksiyon bilgisinin ardından bu derste, ses olayı ve ses aygıtı, doğru solunum yöntemleri, harflerin doğru söylenişi ve bedensel egzersizler, söyleniş ve boğumlama kusurları, anlatım öğeleri (bağırma, gülme, doğallık, açıklık, incelik vb.) beden dili ve doğru kullanımı, örnek uygulamalar ile etkin konuşma becerisi kazandırmaya yönelik uygulamalar yapılmaktadır. HIR3004 MEDYA PLANLAMA (2 1) AKTS:5 Zorunlu Ders, medya planlamasının işlevi, medya planlama endüstrisinin, kitle iletişim araçlarının gelişimi, kitle iletişim araçlarının kuvvetli ve zayıf olduğu yönler, durum analizi, rekabet analizi, medya hedefleri, medya stratejileri, hedef kitle tespiti, rating, tiraj gibi medya planlamayla ilgili temel terimler konularından oluşmaktadır. HIR3006 RADYO VE TELEVİZYONDA REKLAM TEKNİKLERİ (2 2) AKTS:5 Zorunlu Seçmeli olan bu derste öğrencilere, radyo ve televizyon reklâmcılığı arasındaki temel farklar, yaratıcı strateji süreçleri, yapım tarzı, yapım formatı, yapım teknikleri, planlama, uygulama evreleri anlatılarak, özgün bir reklam fikri oluşturma, senaryo ve storyboard hazırlama becerileri kazandırılmaktadır. HIR3008 STAJ (0 0) AKTS:5 Zorunlu Öğrencilerin gördükleri dersleri yerinde uygulamak amacıyla reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında, özel ya da kamu kurumlarında yaptıkları staj uygulaması, staj defteri ve staj raporları ve işyeri raporlarının değerlendirilmesini içermektedir. 6. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER 3022 FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU (2 0) AKTS:5 Seçmeli Fikir ve sanat eserleri hukukunda eser kavramı, eser sahipliği, eser sahibine tanının mali ve manevi haklar ile buna hakların sözleşmeye konu olması ve ihlali halinde koruma yolları açıklanarak patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka ve coğrafi işaret gibi kavramlar öğretilmektedir. Türk Hukuku nda bunlara sağlanan koruma sistemi, sınırlar ve ihlaller halinde doğacak yaptırımlar çerçevesinde dünya hukukuna kıyasla tespitler yapılmaktadır. HIR3024 MİTOLOJİ (2 0) AKTS:5 Seçmeli Mitoloji kavramının tanıtılması ile başlayan bu derste dünya kültürleri mitolojilerinin birbirleriyle olan bağlantıları ve bunun Klasik Yunan mitolojisine etkileri üzerinde durulmaktadır. Sanat üretiminde erken dönemlerden itibaren dinsel imgenin kullanımının, insanlık kadar eski bir uygulama olması gerçeğinden yola çıkılarak, sanat eserlerinde tanımlanması zorunlu olan ve sanat eserinin içeriğini doğrudan etkileyen dinsel ve/veya mitolojik konulu imgelerin tanımlanması, görsel sanatlarla ilgili zemin oluşturmaktadır. Bu nedenle mitoloji dersi kapsamında sanat eserlerinde kullanılan mitolojik ve dinsel kimliklerin ve olayların hikayeleri ve sembollerin tanıtılması amaçlanmaktadır. HIR3026 GÖSTERGEBİLİM (2 0) AKTS:5 Seçmeli Görsel sanatlarla ilgili her alanda olduğu gibi iletişim alanında da son derece önemli bir yeri olan bu derste; Saussure ın başlattığı kuramlardan hareketle gösterge, gösteren, gösterilen, ikon, belirti, simge, sembol, metin, düzanlam, yananlam kavramları açıklanacak, gösteren-gösterilen ilişkisi üzerinden anlam ilişkisi irdelenerek, göstergebilimsel çözümlemeler yapılmaktadır. HIR3028 KÜRESELLEŞME VE POSTMODERNİTE (2 0)AKTS:5 Seçmeli Bu derste öğrencilere modernizm ile farkı üzerinden yola çıkılarak postmodernite kavramının temeli açıklandıktan sonra postmodernizmle gelen küresel değişimlerin toplumu nasıl etkilediği anlatılmaktadır. Ders kapsamında şu temel başlıklar ele alınmaktadır: Kapitalizmin bir aşaması olarak postmodernizm, büyük ölçekli evrensel veya global kavramlara karşı yerel olaylar, küresel eşitsizlikler, feminizm, etnisite, sınıf, çok uluslu şirketlerin ekonomik ve sosyal rolleri, modaya bağlı tüketim ve günlük hayat, küreselleşmede medya ve iletişim ürünlerinin gücü, yerel ve uluslar arası sivil toplum örgütleri. HIR3030 MARKA YÖNETİMİ (2 0) AKTS:5 Seçmeli Marka ve markalaşma kavramları açıklandıktan sonra, markalaşmanın önemi ve tüketici davranışları açısından markanın konumu, markaların yol haritalarının hazırlanması, markaların bugünkü 5

6 6 durumunun derinlemesine incelenmesi ve markaların nasıl yönetilmeleri gerektiği konularında bilgilendirme yapılmaktadır. HIR3032 WEB TASARIMI (1 2) AKTS:5 Seçmeli Bu ders kapsamında internet, temel web ve tasarım kavramları, tarayıcılar, domain adları, hosting, ftp, güncelleme, web standartları, ön tasarım aşaması, hedef kitlenin belirlenmesi, web sayfalarının tasarım planlaması, akış şemaları oluşturma, arayüz tasarımı, kullanılacak tekniklerin belirlenmesi, eskiz hazırlama gibi genel kavramlar ve terminolojiler hakkında bilgi verilmesinin ardından, temel etiketler, biçimlendirme, çizelgeler, listeler, formlar, resimler işlenmektedir. Çoklu ortam içeriği ile grafik tasarım, flash mantığı, banner, animasyon grafikleri, adobe image ready gibi yetiler kazandırılmaktadır. HIR3034 YAZIŞMA TEKNİKLERİ (1 1) AKTS:5 Seçmeli İletişimde yazının önemi, yazılı kültür, yazılı iletişim, bireyler arası ve kurumlar arası iletişimde yazılı iletişimin önemi, yazışma türleri (iş, genel, özel), yazışma kuralları, yazı türleri, iyi bir yazıda bulunması gereken özellikler üzerine bilgiler aktarılmaktadır. HIR3036 HABER SUNUM TEKNİKLERİ (1 1) AKTS:5 Seçmeli Bu derste haberin öğeleri ve bileşenleri, haber değerlendirme ölçütleri, haber metninin özellikleri, radyo haberi ile televizyon haberi arasındaki farklar ve televizyon haberinin unsurları işlendikten sonra öğrencilerin radyo ve televizyonda haber ve diğer program sunum tekniklerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Haber sunumunda spiker nedir, program sunucusu ile haber spikerinin farkları nelerdir, iyi bir spikerin özellikleri neler olmalıdır, KJ operatörlüğü ve haber sunumundaki yeri nedir, stüdyo ortamı, canlı ve bant çekimi sunumları ile haber çözümleme ve etkili sunum teknikleri gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. HIR3038 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (1 1) AKTS:5 Seçmeli İnsan kaynakları yönetimi, insan kaynakları yönetimiyle ilgili temel kavramlar, insan kaynakları yönetiminin gelişimi, fonksiyonları, insan kaynaklarının planlanması, seçimi, insan kaynağını eğitme ve geliştirme stratejileri, performans değerlendirme, çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi, örnek uygulamaların analizi gibi konular sunulmaktadır. HIR3040 PROPAGANDA TEKNİKLERİ (2 0) AKTS:5 Seçmeli Siyasal iletişim konusuna genel bir giriş yapıldıktan sonra propaganda kavramı, özellikleri, tarihi, çeşitleri, diğer iletişim türleri ile olan ilişkisi tartışılarak, propagandanın hangi iletişim tekniklerinden faydalandığı üzerinde durularak, tarihteki ünlü propaganda örnekleri işlenmektedir. HIR3042 SİNEMADA REKLAM (1 1) AKTS:5 Seçmeli Sinema salonları insanların yalnızca belirli bir filmi kendi iradeleriyle seçip izlemek için gittikleri bir yer olduğundan, film öncesi oynatılan reklamların etki düzeyleri fark teşkil etmektedir. Bu ders kapsamında sinema salonlarında film öncesi oynatılan reklamların özellikleri, hedef kitleleri, stratejileri tartışılarak, ayrıca eşik altı mesaj iletimi çerçevesinde ürün yerleştirme konusu örnekler üzerinden ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 7. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR4000 BİTİRME TEZİ (0 2) AKTS:5 Zorunlu Öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemlerine uygun, özgün bir tez hazırlamaları sağlanmaktadır. HIR4003 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (2 0) AKTS:5 Zorunlu Halkla ilişkiler ve reklam özelinde kullanılan araştırma yöntem ve teknikleri, karar alma sürecinde araştırmanın önemi, uygulama sonrası değerlendirmenin önemi, ölçme değerlendirme, sonuçların sağlıklı biçimde aktarılması, araştırma bulgularının uygulama stratejilerine dönüştürülmesi bu dersin konularıdır. 7. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER HIR4017 REKLAM SENARYOSU (1 2) AKTS:5 Seçmeli Günlük hayattan senaryolar, ürün inceleme ve kişiselleştirme yöntemleri, hedef kitle analizi, müşteri senaryosu yazımı ve storyboard, teknik senaryo yazımı, senaryolaştırma örnekleri, senaryo öğeleri ve uyumları anlatılarak, öğrencilerden özgün bir senaryo yazmaları istenmektedir. HIR4019 PROJE HAZIRLAMA (2 2) AKTS:5 Seçmeli Bu derste öğrencilere, Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları Hibe Programlarına proje hazırlama konusunda temel bilgiler aktarılmaktadır. HIR4021 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (3 0) AKTS:5 Seçmeli

7 7 İş ve sosyal güvenlik hukuku, nitelikleri, doğuşu dünyada ve Türkiye de iş ve sosyal güvenlik hukukunun gelişimi, iş ve sosyal güvenlik hukukuna yön veren temel ilkeler, düşünceler ve yasal düzenlemeler, iş ve sosyal güvenlik hukukunda temel kavramlar, haklar, Türkiye deki zorunlu sosyal güvenlik kurumları ve kapsamları özetle dersin içeriğini oluşturmaktadır. HIR4023 SİYASAL İLETİŞİM (3 0) AKTS:5 Seçmeli Siyaset, iletişim ve siyasal iletişim kavramlarının tanımı yapılarak, diğer sosyal bilim dallarıyla ilişkisi, iktidar, meşruiyet, egemenlik, devlet, demokrasi, siyasal hayata katılım, katılım biçimleri ve siyasal davranış, siyasal partiler, bürokrasi, baskı grupları-kamuoyu, siyasal kampanyalar, siyasi reklamlar, propaganda, seçim teknikleri hakkında bilgi verilmektedir. HIR4025 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM (3 0) AKTS:5 Seçmeli Bu ders, kültürlerin nasıl farklılaştıkları ve farklı kültürlere mensup insanların arasında etkileşim ve anlam aktarımları; yabancının algılanması, açıklanması ve iletişimde kültürel farklılıkların gözetilmesi üzerinedir. Kültürlenme, kültüre girme, alt kültür, etnisitenin tanımları yapılmaktadır. Kültürlerarası iletişim kuramlarına girişten sonra, iletişim sistemleri teorisi, zaman, mekan, kültürel içerik, oryantasyon teorisi, insan-doğa ilişkileri, zaman yönelimi, aktivite yönelimleri, kültürel boyut teorisi, bireycilik, kolektivizm, güç aralığı, dişillik, belirsizlikten sakınma, kültürlerarası sözsüz iletişim anlamları, popüler kültür tartışılmaktadır. HIR4027 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (2 1) AKTS:5 Seçmeli Bu ders kapsamında müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri, satış ve pazarlamada toplam kalite yönetimi, müşteri için değer yaratma, müşterilerle iletişim modeli ve öğeleri, müşterilerle iletişim biçimleri, müşteri hizmeti, müşteri hizmet kalitesi ve sistemi, müşteriyi kazanma, sadık müşteriler yaratma, müşteri ilişkilerinin ölçülmesi, odak grup görüşmeleri, müşteri ilişkileri anketi, müşteri odaklı kültürün yaratılması konuları işlenmektedir. HIR4029 İKNA KURAMLARI (3 0) AKTS:5 Seçmeli İkna kavramının tanımıyla başlanan ders, ikna sürecinin aşamaları, ikna sürecinde iletişim modelleri, ikna yolları, kişisel kabul süreci, etki, eylem ve davranış kavramları arası ilişki, değer-beklenti kuramları vb. konular ile sürdürülmektedir. HIR4031 KAMUOYU ARAŞTIRMALARI (3 0) AKTS:5 Seçmeli Kamu, kamuoyu kavramları, kamuoyu araştırmalarının tarihsel gelişimi, kamuoyu oluşturmada medyanın etkisi, izler kitle araştırmaları, kamuoyu araştırmasında yararlanılan yöntemler, anket yapımında dikkat edilmesi gereken hususlar, örneklem kavramı ve yöntemler, kamuoyu araştırmaları aracılığıyla toplanan verilerin analizi, standart sapma, standart hata, kamuoyu araştırmaları aracılığıyla toplanan verilerin analizi gibi konular işlenmektedir. HIR4033 SOSYAL SORUMLULUK (3 0) AKTS:5 Seçmeli Sosyal sorumluluk kavramı tarihsel gelişimiyle ele alınarak, günümüzde kurumların sosyal sorumluluk kavramına nasıl baktıkları, ulusal ve uluslararası boyutta sosyal sorumluluk çalışmalarının nasıl bir değişim ve gelişim geçirdiği ele alınmaktadır. Ayrıca kurumsal sosyal sorumluluğun aşamaları ve projelendirme süreci bu süreçte halkla ilişkiler sorumlusuna düşecek görevler en ince ayrıntısına kadar tartışılmakta ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştiren kurum temsilcileri derse davet edilmektedir. HIR4035 RETORİK (1 2) AKTS:5 Seçmeli Retorik kelimesinin doğuşu, anlamı, ünlü hatipler anlatıldıktan sonra güzel ve etkili konuşmanın yöntemleri işlenecek, ikna sanatı kapsamında öğrencilerin kendi hazırladıkları hitabetleri sınıf önünde seslendirmeleri sağlanacaktır. HIR4037 KAMUDA HALKLA İLİŞKİLER (2 1) AKTS:5 Seçmeli Kamu kuruluşunun özellikleri, devletin bürokratik yapısı içinde iletişim biçimleri, kamu kurumlarında hedeflerin özellikleri, iletişim hedefleri, kurumsal hedeflerin neler olduğu kamu kurumlarının farklı yapısal işleyişleri bazında ele alınmaktadır. 8. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR4000 BİTİRME TEZİ (0 2) AKTS:5 Zorunlu Öğrenciler önceki yarıyılda bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak başlamış oldukları özgün tez çalışmasını sonlandırarak jüri önünde savunur. HIR4004 REKLAM FİLMİ (1 2) AKTS:5 Zorunlu Reklam filmi nedir, reklamda düşünce filmsel iletiye nasıl dönüştürülür, reklam filmleri anlatı biçimleri ve içerikleri nelerdir, görsel üslup seçimi ve hedef kitle ilişkisi nasıl planlanır konuları

8 irdelendikten sonra, öğrencilerin senaryosunu kendi oluşturdukları bir reklam filmini çekmeleri istenmektedir. 8. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER HIR4018 MEDYA OKURYAZARLIĞI (2 0) AKTS:5 Seçmeli Medya okuryazarlığının açıklanması, dünyada ve Türkiye de medya okuryazarlığı süreci, kitle iletişim araçlarının hedef kitleye mesaj verme biçimleri, televizyon program türleri, televizyonun etkileme gücü, aile, çocuk ve televizyon, televizyon izleme alışkanlıkları, televizyonun olumsuz etkileri, TV program analizleri, uyarıcı simgeler; radyonun işlevleri, radyo program türleri ve analizleri, periyotlar, işlevleri, gazete ve dergi, temel kavramlar, gazetede haber ve fotoğrafın önemi, gazete hazırlama uygulaması, dergi türleri, medyada etik ve mevzuat bu dersin konusunu içermektedir. HIR4020 ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER (2 1) AKTS:5 Seçmeli Uluslararası ilişkiler disipliniyle bir devletin dış ülkelerle iletişim içine geçmesinin etkili yollarının yanı sıra, küreselleşme ile birlikte gelişen çok uluslu şirketlerde çok kültürlü bir hedef kitleyle halkla ilişkiler uygulamaları gerçekleştirmenin yolları öğretilmekte ve tartışılmaktadır. HI4022 AJANS YÖNETİMİ (2 1) AKTS:5 Seçmeli Bu derste bir halkla ilişkiler ve reklam ajanlarının yapısı; farklı birimlerin ajans içindeki işleyişleri, metin yazarlığı, sanat yönetimi, yapım öncesi ve yapım sonrası gibi konular işlenmektedir. HIR4024 GRAFİK VE ANİMASYON (1 3) AKTS:5 Seçmeli Hareketli görüntü tasarımı için Flash programı ile animasyon uygulamaları yaptırılmaktadır. HIR4026 BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ (2 1) AKTS:5 Seçmeli Pazarlama iletişimi, bütünleşik pazarlama iletişimi, dünyada bütünleşik pazarlama iletişimi uygulamaları, kişisel satış, reklam, halkla ilişkiler, promosyon, sponsorluk, sosyal sorumluluk, CRM ve Türkiye de bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetleri gibi başlıklar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. HIR4028 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR (3 0) AKTS:5 Seçmeli Türkiye ekonomisinin temel gelişimi, Türkiye ekonomi politikası, sektörel gelişme ve yapı, dünya ekonomisi içinde Türkiye nin yerinin belirlenmesi, dış ticaret ve sermaye hareketlerindeki gelişmeler, finansal serbestleştirme sürecinde Türkiye ekonomisi, finansal serbestleştirmenin sonuçları ile dünyadaki ve Türkiye deki güncel ekonomik konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. HIR4030 LOBİCİLİK (2 1) AKTS:5 Seçmeli Bu ders kapsamında halkla ilişkilerin araştırma alanlarından birini oluşturan lobiciliğin tarihsel gelişimini, temel kavram ve uygulamalarını aktarmak, uluslararası düzeyde farklı örnekleri analiz ederek, etkili iletişim stratejileri oluşturmanın yollarını öğretmek amaçlanmaktadır. Ayrıca Türkiye de lobiciliğin gelişimi, baskı grupları, çıkar grupları, yasal düzenlemeler, lobicilikte etik, lobicilik biçimleri, lobicilik yöntemleri ele alınmaktadır. HIR4032 SOSYAL POLİTİKA (3 0) AKTS:5 Seçmeli Bu derste, çağdaş medeniyetler seviyesinde bir toplum yaratmak adına devletin aldığı kararlar, sosyal politikanın toplum tarafından benimsenip benimsenmediği, ülke ve sektör bazında çalışma şartları ve benzeri konular ele alınmaktadır. HIR4034 YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (3 0) AKTS:5 Seçmeli İletişim ve teknoloji ilişkisi, yeni medya ve özellikleri, alternatif medya ve iletişim teknolojileri, internet ve iletişime getirdiği ivme, kablosuz iletişim teknolojileri; bluetooth, GPRS, LAN, WLAN, WAP vb, televizyon yayıncılık teknolojileri, uydu teknolojisi, video konferans sistemi, uzaktan eğitim, sayısal yayıncılık, sayısal yayıncılık ve ürünleri (CD, VCD, DAT, MD, DVD, Blue-ray, eğitimde bilişim teknolojileri, hologram (üç boyutlu görüntü tekniği), iletişim ve nano teknoloji, iletişim ve geleceğin teknolojileri, teknolojik gelişmelerin iletişim mesajlarına yansıma biçimleri ve bunun toplumsal yapıya etkileri gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır. HIR4036 ÇEVRE POLİTİKALARI (2 1) AKTS:5 Seçmeli Bu dersin amacı günümüzde uluslararası ilişkilere damgasını meseleleri tarihsel bağlamda ve analitik olarak ele almaktır. Kültürel, çevresel siyasal, sosyal, etnik ve ekonomik meseleler sürekli değişim içinde olan bir uluslararası sistem kapsamında irdelenmektedir. Uluslararası ilişkilerde karşılaştığımız yeni gerçekliğin nedenleri ve hayatımıza olan etkileri sorgulanmaktadır. HIR4038 TÜRKİYE EKONOMİSİ (3 0) AKTS:5 Seçmeli Türkiye ekonomisinin tanımı ve kapsamı, dönemi Türk ekonomisi, ekonomik gelişme ve üretim yapısı, tasarruflar, iç ticaret hadleri ve vergileme, istihdamda gelişmeler, dış ticarette 8

9 gelişmeler, üretim, verimlilik, sektörler arası bağlantılar, finansman, dış ticaret, 1995 ten sonraki gelişmeler, temel ekonomik sorunlar ve çözüm yolları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. 9

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Ders Kodu ve Adı T-U-K AKTS RATE 101 Temel Fotoğraf Fotoğrafın doğuşunun

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Ders Kodu ve Adı T-U-K AKTS TVS 101 Genel İşletme İşletmecilik temel kavramları

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI 1 KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI Halkıyla bütünleşen üniversite sözü, artık, Yakın Doğu Üniversitesi nin hedefini gösteren bir parola olmaktan çıkmış, halkımızın doğrudan kendi ifâdesi, kendi

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında iletişimin

Detaylı

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER - Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi - I: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı yenileşme sürecini, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini, buna paralel

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U K ECTS KODU DERSĐN ADI T U K ECTS ĐNA101 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 5 ĐNA102 Bağlamsal Dilbilgisi

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı