T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 1 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR1001 GENEL İKTİSAT (2 0) AKTS:3 Zorunlu Öğrenciler, günlük hayatta üretim ve tüketimin öneminden yola çıkılarak, kaynaklar, arz, talep, üretim, tüketim, fayda, maliyet, piyasa dengesi, enflasyon, deflasyon, milli gelir, gayri safi milli hasıla gibi iktisadın temel kavramları hakkında bilgilendirilir. HIR1003 İLETİŞİME GİRİŞ (3 0) AKTS:4 Zorunlu Kaynak, ileti, kanal, araç, alıcı, geri bildirim, gürültü gibi temel iletişim sürecinin kavramlarına, iletişim bilimine yönelik yaklaşımlara ve iletişim teorilerine değinilerek, kişiler arası iletişime giriş yapılmaktadır. HIR1005 DAVRANIŞ BİLİMLERİ (3 0) AKTS:3 Zorunlu İnsan davranışlarının nedenleri ve ortaya çıkış süreçleri hakkında temel bakış açısı kazandıracak bireysel davranış modelleri, kişilik teorileri, öğrenme, motivasyon, grup kavramı, grup içi ve gruplar arası davranış konuları üzerinde durulmaktadır. HIR1007 GÜZEL SANATLAR 1 (2 1) AKTS:6 Zorunlu Bu derste öğrenciye, öğrenim gördükleri alanla ilgili olarak fikirsel ve sanatsal bir bakış açısı zemini oluşturmak için sanatın temel kavramları, tarihsel gelişimi, kuramları, akım ve idealleri tanıtılarak, yaratıcı bakış açılarını geliştirmelerine katkı sağlanır. HIR1009 TEMEL HUKUK (2 0) AKTS:2 Zorunlu Hukuk, hukuki yaptırımlar, hukukun kaynakları, hukukun kolları, haklar, hakların edinilmesi ve kaybedilmesi, hakların kullanılmasını düzenleyen kurallar, gerçek ve tüzel kişilik, hukuksal ilişkiler, hukuksal işlemler, hukuksal olaylar, sosyal kurallar ve hukuk kuralları gibi konularda genel bilgiler verilerek öğrenciler hukuksal alanda bilinçlendirilir. TDL1011 TÜRK DİLİ 1 (2 0) AKTS:2 Zorunlu Dil-düşünce bağlantısında, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak dilin öneminden hareketle Türk Dili nin özellikleri, sözcükler, anlamları bakımından sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları konuları üzerinde durulmaktadır. YDL1013 YABANCI DİL 1 (3 0) AKTS:4 Zorunlu Öğrencileri yabancı dilde yeterli seviyeye getirmeyi hedefleyen bu derste yabancı dilde dinlemeanlama, konuşma, okuma ve yazma becerileri geliştirilmektedir. YDLATA 1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 1 (3 0) AKTS:3 Zorunlu Osmanlı Devleti nin son dönemleri, bu dönemlerde yaşanan olumsuz durumlardan kurtulmak amacıyla yapılan reform hareketleri gibi çözüm arayışları, imparatorluktan ulus devlete geçişte yaşanan siyasi olaylar, gerçekleştirilen Milli Mücadele ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluş evreleri ele alınmaktadır. ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR (2 2) AKTS:3 Zorunlu Teorik ve uygulamalı olarak yürütülen derste, öğrencilere günlük yaşamlarında ve kariyerlerinde yardımcı olacak bilgisayarla ilgili temel kavramlar öğretilmekte ve öğrencilerin temel bilgisayar kullanım becerileri geliştirilmektedir. 2. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR1002 HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ (2 1) AKTS:5 Zorunlu Halkla ilişkilerin tanımı, içeriği, tarihsel gelişimi, halkla ilişkiler kuramları, halkla ilişkilerin temel faaliyet alanları, halkla ilişkilerin diğer alanlarla ilişkisi, proaktif ve reaktif halkla ilişkiler, halkla ilişkiler araç ve yöntemleri gibi konular üzerinde durulmaktadır. HIR1004 REKLAMCILIĞA GİRİŞ (2 1) AKTS:5 Zorunlu Reklam kavramı, tanımı ve içeriği, tarihsel gelişim süreci, reklamın işlevleri, reklamcılık çeşitleri, reklamcılıkta sosyal ve ekonomik görünüş, reklam ve medya, reklam sürecinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularına değinilmektedir. HIR1006 SOSYOLOJİ (2 0) AKTS:2 Zorunlu

2 2 Derste, sosyolojik düşünceyi oluşturan unsurlar, sosyolojinin temel ilkeleri, grup, sosyal statü, sosyal rol, sosyal yapı gibi sosyoloji kavramları, sosyoloji teorileri, temel sosyal kurumlar ve sosyal ilişkiler konuları üzerinde durulmaktadır. HIR1008 GÜZEL SANATLAR 2 (1 2) AKTS:5 Zorunlu Uygarlıklarda sanat olgusunun geçirdiği değişim, uygarlıkların yarattığı resim, heykel, mimari gibi sanat üsluplarının incelenmesi, buradan edinilecek bilgilerin halkla İlişkiler ve reklamcılıkta önemli olan görsel imaj oluşturmaya katkısı öngörülmektedir. HIR1010 PAZARLAMA İLETİŞİMİ (3 0) AKTS:4 Zorunlu Pazarlama iletişimi, bütünleşik pazarlama iletişimi, dünyada bütünleşik pazarlama iletişimi uygulamaları, kişisel satış, reklam, halkla ilişkiler, promosyon, sponsorluk, sosyal sorumluluk, CRM ve Türkiye de bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetleri gibi başlıklar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. HIR1012 İSTATİSTİK (2 0) AKTS:2 Zorunlu İstatistiğin temel kavramları, veri derleme türleri, derlenen verileri bilimsel yöntemlerle analiz etme, çıkarımlarda ve öngörülerde bulunma konuları üzerinde durulmaktadır. TDL1012 TÜRK DİLİ 2 (2 0) AKTS:2 Zorunlu Kelime türleri, kelimelerin ses ve şekil yapısı, cümle, Türkçe nin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri bunların iletişim açısından önemi, Türkçe yi doğru ve güzel kullanabilme, ifade becerisini geliştirmek için dikkat edilmesi gerekenler, konuşurken doğru telaffuz, tonlama, hız ve vurgu konuları üzerinde durulmakta, öğrencilerin kendi fikir ve duygularına dair özgün birer kompozisyon yazmaları sağlanmaktadır. YDL1014 Yabancı Dil 2 (3 0) AKTS:3 Zorunlu Öğrencileri yabancı dilde ileri seviyeye ulaştırmayı hedefleyen bu derste, yabancı dilde dinlemeanlama, konuşma, okuma ve yazma konularında hakimiyet sağlanmaktadır. ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 2 (2 0) AKTS:2 Zorunlu Cumhuriyet in kuruluşu sonrası gerçekleştirilen siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal inkılâplar, Atatürk dönemi iç ve dış politikamız, Atatürk İlkeleri, Atatürk sonrası Türkiye konuları ele alınmaktadır. 3. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR2001 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM (2 1) AKTS:5 Zorunlu Kişiler arası iletişimin tanımı, amaçları, öğeleri, kişilerarası iletişim yaklaşımları, kişilerarası iletişim modelleri, kişilerarası iletişim engelleri, kişilerarası iletişimi etkili kılmanın yolları ele alınacak konular olarak sıralanmaktadır. HIR2003 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (2 1) AKTS:4 Zorunlu Bilimsel araştırmalarda kullanılan kavramlar, bilimsel araştırma çeşitleri, bilimsel araştırma aşamaları, araştırmada kullanılan teknikler gibi konularda verilecek bilgilerle öğrenciler, veri toplama ve yorumlama becerisi kazandırmak üzere bilimsel araştırma örnekleri incelenecektir. HIR2005 GRAFİK TASARIM 1 (1 2) AKTS:6 Zorunlu Öğrencilere grafik tasarım kavramı ve tarihsel gelişimi, grafik sanatının akımları, grafik tasarımın temel prensipleri ve ilkeleri, illüstrasyon, logo, logotype, layout, işaret, amblem ve diğer tipografik tasarım uygulamalarının öğretilmesi, PhotoShop, FreeHand, Illustrator, InDesign gibi grafik tasarımda kullanılan yaygın programlar öğretilecektir. HIR2007 REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI 1 (1 2) AKTS:6 Zorunlu Stüdyo donanımının, makine ve ekipmanların tanıtımı, ışık (yönleri, türleri) ve kompozisyon, dijital görüntü işleme, proje briefleri, çekim teknikleri konularına değinilerek prodüksiyon aşamasına kadar reklam çalışmalarına odaklı fotoğrafçılıkla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. HIR2009 İLETİŞİM KURAMLARI 1 (3 0) AKTS:4 Zorunlu Kitle, kitleler psikolojisi, kitle iletişimi, kitle toplumu, kitle kültürü, kitle iletişiminde ana akım kuramlar (Laswell Modeli, Frankfurt Okulu Chicago Okulu ve Kültürel Okullar), kültür araştırmaları, izleyici araştırmaları, kitle iletişim araçlarının etkileri üzerinde durularak, öğrencilere medyayı (geleneksel ve yeni medya) analiz etmek konusunda gerekli kuramsal bakış açısı kazandırılacaktır. HIR2011 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI (3 0) AKTS:5

3 3 Tüketici davranışının tanımı, kurumlar açısından önemi, tüketici davranışının özellikleri, tüketici davranışını etkileyen faktörler, tüketici satın alma karar süreci, satın alma sonrası tüketici davranışları konuları üzerinde durulmaktadır. 4. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR2002 KURUMSAL İLETİŞİM (2 1) AKTS:4 Zorunlu Kurumsal iletişim, kurumsal iletişim sınıflandırması, kurumların iletişim biçimleri, işlevleri, öğeleri, kurum iletişimi konusunda dikkat edilmesi gerekenler, kurumsal iletişimde hedef kitleler, kurumsal iletişim uygulamaları, kurumsal kimlik, kurumsal kimlik ve imaj arasındaki ilişki, kurum içi iletişim, sponsorluk, lobicilik, sorun yönetimi, sosyal sorumluluk, etkinlik yönetimi konuları bu dersin içeriğini oluşturur. HIR2004 HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI (2 2) AKTS:6 Zorunlu Halkla ilişkilerde hedefler, hedeflerin özellikleri, iletişim hedefleri, kurumsal hedefler, halkla ilişkilerde araştırma, araştırma sürecindeki basamaklar, araştırma çeşitleri, halkla ilişkilerde planlamanın önemi, halkla ilişkilerde stratejik planlama modelleri halkla ilişkiler planlama süreci, halkla ilişkilerde uygulama, uygulama planları, halkla ilişkilerde ölçümleme ve değerlendirme, değerlendirme modelleri, halkla ilişkilerde ölçümleme ve değerlendirme unsurlarına değinilerek konu örnek uygulamalarla pekiştirilmektedir. HIR2006 REKLAM METİN YAZARLIĞI (1 2) AKTS:6 Zorunlu Derste, reklam metinlerinin yapısal özellikleri, kuralları, biçim ve anlam ilişkisi, reklam mecraları ve özellikleri, farklı mecralar için yaratılması gereken içerik ve biçimsel özellik kuralları, örnek uygulamaların analizi ve uygulama çalışmaları sunulmaktadır. HIR2008 GRAFİK TASARIM II (1 2) AKTS:6 Zorunlu Grafik Tasarım 1 dersinde kazandırılan grafik tasarım becerisinin geliştirilmesine yönelik grafik tasarımın temel kavramlarıyla ilgili stüdyo projeleri, logotype, amblem ve diğer tipografik tasarım uygulamaları yapılmaktadır. HIR2010 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ (2 0) AKTS:4 Zorunlu İktidar kavramı, iktidar kavramının tarihsel gelişimi ve değişimi, iktidarla ilgili kavramlar, toplumların siyasal olarak örgütlenmesinin amacı, nedenleri ve sonuçları, bu konularda fikir üreten düşünürler (Sokrates, Platon, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau), ortaya koydukları düşünceler dersin temel içeriğini oluşturmaktadır. HIR2012 MESLEKİ YABANCI DİL (3 0) AKTS:4 Zorunlu Mesleki terimlerin öğrenilmesi, öğrencilerin mesleği ile ilgili konularda yabancı bir dilde dinlediğini ve okuduğunu anlama, alanıyla ilgili konularda yazabilme becerisi kazanmasına yönelik yabancı makaleler okutulacak ve çevirileri yaptırılacaktır. 5. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR3001 SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER (2 1) AKTS:5 Zorunlu Yeni bir medya aracı olarak internet, internetin halkla ilişkiler alanı olarak kullanımı, internet ortamında halkla ilişkiler süreci, internette kullanılan halkla ilişkiler araçları, iletişimde internetin tercih edilme nedenleri konuları üzerinde durulmaktadır. HIR3003 SANAL ORTAMDA REKLAMCILIK (2 1) AKTS:5 Zorunlu Derste, reklam kavramı ve sanal dünya, sanal dünyada reklam ilkeleri, sanal ortamın diğer mecralardan farklılıkları, interaktif ortamda reklam süreci, interaktif reklam yönetimi, interaktif reklam uygulamalarının analizi ve yaratıcılık uygulamaları görülmektedir. HIR3005 İLETİŞİM HUKUKU VE ETİĞİ (3 0) AKTS:5 Zorunlu Bu derste kitle iletişim araçlarının toplumsal işlevleri, kitle iletişim hukuku tanımı, iletişim özgürlüğü, siyasal rejimlerde haberleşme özgürlüğü, uluslar arası belgelerde, anayasamızda haberleşme özgürlüğü, haberleşme özgürlüğünün temel öğeleri, özgürlüğünü düzenleyen ve sınırlayan kanunlar ve hükümleri, basın rejimi, sansür, radyo ve televizyon rejimi, radyo ve televizyon programlarına ilişkin sınırlamalar, cevap ve düzeltme hakkı, Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve Yayınları Hakkında Kanun, TRT Kanunu, Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi anlatılır. Toplumsal sorumluluk kavramı, toplumsal sorumluluk düzeyleri, etik kavramı, etik yaklaşımlar, etik çeşitleri, iletişim faaliyetleri ve medya etiği konularına odaklanılır. HIR3007 STAJ (0 0) AKTS:5 Zorunlu

4 4 Öğrencilerin gördükleri dersleri yerinde uygulamak amacıyla reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında, özel ya da kamu kurumlarında yaptıkları staj uygulaması, staj defteri ve staj raporları ve işyeri raporlarının değerlendirilmesini içermektedir. 5. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER HIR3021 POPÜLER KÜLTÜR (3 0) AKTS:5 Seçmeli Aydınlanma düşüncesi, modernlik, modernleşme, kültür çalışmaları ve popüler kültürün temel kavramları, kitle toplumu ve kitle kültürü, popüler kültürle ilişkili kavramlar iktidar, ideoloji (Althusser, Gramsci, Frankfurt Okulu, Stuart Hall), trendler, gündelik yaşam ve popüler kültür konularına değinilmektedir. HIR3023 ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ (3 0) AKTS:5 Seçmeli Örgüt psikolojisinin tarihsel gelişimi, örgüt yapısı içerisinde çalışan psikolojisinin durumu, çalışanlara yönelik yaklaşımlar, kuruma düşen sorumluluklar, personel seçme ve yerleştirme süreçleri ve yöntemleri, kurum içi eğitimler, kuruma karşı bağlılığın oluşturulması ve artırılması için alınacak tedbirler, motivasyon yolları, liderlik biçimleri, kurumsal ortamlarda grup içi ve gruplar arası süreçler, iş doyumu, iş yerine zarar veren çalışan davranışları, olumlu çalışan tutumları, iş-aile dengesinin kurulması, iş yerinde stres ve çatışmalarla başa çıkma yolları ele alınmaktadır. HIR3025 KRİZ İLETİŞİMİ (2 1) AKTS:5 Seçmeli Risk toplumu, kriz, kriz iletişimi, kriz yönetimi, kriz öncesi, sırası ve sonrasında uygulanacak strateji ve taktikler, sorun yönetimi konuları ele alınmaktadır. HIR3027 SOSYAL MEDYA (2 1) AKTS:5 Seçmeli Sanal ortam ve internet, sosyal medya, sosyal medya araçları, sosyal medyada iletişimi etkileyen unsurlar, sosyal medyada iletişimin güçlendirilmesi konuları üzerinde durulmaktadır. HIR3029 REKLAM YAPIM TEKNİKLERİ (1 2) AKTS:5 Seçmeli Ulusal ve uluslararası reklamcılıkta reklam yaratım sürecinin işlemesi, reklam çekme sanatı, storyboard yapımı, ortam sesi, hikaye yazımı, çekim öncesi ve sonrası aşamaları, temel montaj teknikleri gibi konular ele alınmaktadır. HIR3031 İMAGOLOJİ VE BEDEN DİLİ (1 2) AKTS:5 Seçmeli İmaj konusundan giriş yapılarak, imaj türlerine değinilmekte, beden dilinin unsurları olan duruş, jestler, mimikler, mekan kullanımı, nesnelere dokunma, mesafe kullanımı, renklerin dili ve giyim psikoloji ile bunların yarattığı sızıntılar hakkında genel bilgiler verilmektedir. Ayrıca jest ve mimiklerin, duruşun doğurabileceği anlamlar anlatılarak, uluslar arası beden dili hareketlerinin ortak ve ayrılan yönlerini değerlendirme, beden dilini kontrol ederek kişinin kendi dünyasını yansıtma ve ideal imajını oluşturma yolları öğretilmektedir. HIR3033 PROTOKOL YÖNETİMİ (2 1) AKTS:5 Seçmeli Protokol kavramı, protokolün tarihçesi, protokol ile ilgili kavramlar, temel protokol kuralları, toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar, iş yaşamını düzenleyen kurallar, protokol ile ilişkili mevzuat, kurumsal ve mesleki protokol, protokol listesi hazırlama, toplantılarda ve davetlerde protokol, yazılı iletişimde protokol konularına değinilmektedir. HIR3035 GİRİŞİMCİLİK (1 2) AKTS:5 Seçmeli Derste, girişimcilik kavramı, girişimciliğin önemi ve gelişimi, girişimcilik süreci, bireysel girişimcilerin özellikleri, girişimcilikte iş fikirleri, iş planı hazırlama, yeni işletme kurma ve mevcut bir işletmeyi satın alma süreci, başarılı girişimcilik öyküleri anlatılmakta ve örnek uygulamaların analizi yapılmaktadır. HIR3037 ETKİNLİK YÖNETİMİ (1 2) AKTS:5 Seçmeli Öğrenciler sanat, kültür ve sosyal alanlarda etkinliklere katılıma yönlendirilip, düzenleme ve yönetme konusunda uygulama örnekleri üzerinden bilgilenmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca üniversitenin düzenlediği herhangi bir etkinlikte aktif rol almaları temin edilerek uygulamalı değerlendirme yapılmaktadır. HIR3039 FELSEFE (3 0) AKTS:5 Seçmeli Felsefenin temel kavramları, varlık felsefesi, bilgi felsefesi, sanat felsefesi, siyaset felsefesi, hukuk felsefesi, dil felsefesi ve etik, felsefedeki dünya görüşleri, ideoloji ve çeşitli izm ler, felsefi çözümleme teknikleri konuları işlenmektedir. HIR3041 SPONSORLUK (1 2) AKTS:5 Seçmeli Sponsorluk kültürünün yerleşmesi; temel sponsorluk kavramları ve modern sponsorluk yaklaşımları; sponsorluk yönetimi, sponsorluğun fiyatlandırılması, sponsorluğun duyurumu, sponsorluk etkinliğinin

5 ölçümü ve sponsorluk anlaşması; sponsorluğun televizyon ve sinemada kullanış biçimleri, farklılıklar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. 6. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR3002 DİKSİYON (1 2) AKTS:5 Zorunlu Ses bilimi ve diksiyonun tanımı ve önemi, Türkçe de sesler ve özellikleri, Türkçe nin bütünsel özellikleri, kavşak, ulama, durak, vurgu, sesin titreşim özellikleri, ton gibi temel diksiyon bilgisinin ardından bu derste, ses olayı ve ses aygıtı, doğru solunum yöntemleri, harflerin doğru söylenişi ve bedensel egzersizler, söyleniş ve boğumlama kusurları, anlatım öğeleri (bağırma, gülme, doğallık, açıklık, incelik vb.) beden dili ve doğru kullanımı, örnek uygulamalar ile etkin konuşma becerisi kazandırmaya yönelik uygulamalar yapılmaktadır. HIR3004 MEDYA PLANLAMA (2 1) AKTS:5 Zorunlu Ders, medya planlamasının işlevi, medya planlama endüstrisinin, kitle iletişim araçlarının gelişimi, kitle iletişim araçlarının kuvvetli ve zayıf olduğu yönler, durum analizi, rekabet analizi, medya hedefleri, medya stratejileri, hedef kitle tespiti, rating, tiraj gibi medya planlamayla ilgili temel terimler konularından oluşmaktadır. HIR3006 RADYO VE TELEVİZYONDA REKLAM TEKNİKLERİ (2 2) AKTS:5 Zorunlu Seçmeli olan bu derste öğrencilere, radyo ve televizyon reklâmcılığı arasındaki temel farklar, yaratıcı strateji süreçleri, yapım tarzı, yapım formatı, yapım teknikleri, planlama, uygulama evreleri anlatılarak, özgün bir reklam fikri oluşturma, senaryo ve storyboard hazırlama becerileri kazandırılmaktadır. HIR3008 STAJ (0 0) AKTS:5 Zorunlu Öğrencilerin gördükleri dersleri yerinde uygulamak amacıyla reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında, özel ya da kamu kurumlarında yaptıkları staj uygulaması, staj defteri ve staj raporları ve işyeri raporlarının değerlendirilmesini içermektedir. 6. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER 3022 FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU (2 0) AKTS:5 Seçmeli Fikir ve sanat eserleri hukukunda eser kavramı, eser sahipliği, eser sahibine tanının mali ve manevi haklar ile buna hakların sözleşmeye konu olması ve ihlali halinde koruma yolları açıklanarak patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka ve coğrafi işaret gibi kavramlar öğretilmektedir. Türk Hukuku nda bunlara sağlanan koruma sistemi, sınırlar ve ihlaller halinde doğacak yaptırımlar çerçevesinde dünya hukukuna kıyasla tespitler yapılmaktadır. HIR3024 MİTOLOJİ (2 0) AKTS:5 Seçmeli Mitoloji kavramının tanıtılması ile başlayan bu derste dünya kültürleri mitolojilerinin birbirleriyle olan bağlantıları ve bunun Klasik Yunan mitolojisine etkileri üzerinde durulmaktadır. Sanat üretiminde erken dönemlerden itibaren dinsel imgenin kullanımının, insanlık kadar eski bir uygulama olması gerçeğinden yola çıkılarak, sanat eserlerinde tanımlanması zorunlu olan ve sanat eserinin içeriğini doğrudan etkileyen dinsel ve/veya mitolojik konulu imgelerin tanımlanması, görsel sanatlarla ilgili zemin oluşturmaktadır. Bu nedenle mitoloji dersi kapsamında sanat eserlerinde kullanılan mitolojik ve dinsel kimliklerin ve olayların hikayeleri ve sembollerin tanıtılması amaçlanmaktadır. HIR3026 GÖSTERGEBİLİM (2 0) AKTS:5 Seçmeli Görsel sanatlarla ilgili her alanda olduğu gibi iletişim alanında da son derece önemli bir yeri olan bu derste; Saussure ın başlattığı kuramlardan hareketle gösterge, gösteren, gösterilen, ikon, belirti, simge, sembol, metin, düzanlam, yananlam kavramları açıklanacak, gösteren-gösterilen ilişkisi üzerinden anlam ilişkisi irdelenerek, göstergebilimsel çözümlemeler yapılmaktadır. HIR3028 KÜRESELLEŞME VE POSTMODERNİTE (2 0)AKTS:5 Seçmeli Bu derste öğrencilere modernizm ile farkı üzerinden yola çıkılarak postmodernite kavramının temeli açıklandıktan sonra postmodernizmle gelen küresel değişimlerin toplumu nasıl etkilediği anlatılmaktadır. Ders kapsamında şu temel başlıklar ele alınmaktadır: Kapitalizmin bir aşaması olarak postmodernizm, büyük ölçekli evrensel veya global kavramlara karşı yerel olaylar, küresel eşitsizlikler, feminizm, etnisite, sınıf, çok uluslu şirketlerin ekonomik ve sosyal rolleri, modaya bağlı tüketim ve günlük hayat, küreselleşmede medya ve iletişim ürünlerinin gücü, yerel ve uluslar arası sivil toplum örgütleri. HIR3030 MARKA YÖNETİMİ (2 0) AKTS:5 Seçmeli Marka ve markalaşma kavramları açıklandıktan sonra, markalaşmanın önemi ve tüketici davranışları açısından markanın konumu, markaların yol haritalarının hazırlanması, markaların bugünkü 5

6 6 durumunun derinlemesine incelenmesi ve markaların nasıl yönetilmeleri gerektiği konularında bilgilendirme yapılmaktadır. HIR3032 WEB TASARIMI (1 2) AKTS:5 Seçmeli Bu ders kapsamında internet, temel web ve tasarım kavramları, tarayıcılar, domain adları, hosting, ftp, güncelleme, web standartları, ön tasarım aşaması, hedef kitlenin belirlenmesi, web sayfalarının tasarım planlaması, akış şemaları oluşturma, arayüz tasarımı, kullanılacak tekniklerin belirlenmesi, eskiz hazırlama gibi genel kavramlar ve terminolojiler hakkında bilgi verilmesinin ardından, temel etiketler, biçimlendirme, çizelgeler, listeler, formlar, resimler işlenmektedir. Çoklu ortam içeriği ile grafik tasarım, flash mantığı, banner, animasyon grafikleri, adobe image ready gibi yetiler kazandırılmaktadır. HIR3034 YAZIŞMA TEKNİKLERİ (1 1) AKTS:5 Seçmeli İletişimde yazının önemi, yazılı kültür, yazılı iletişim, bireyler arası ve kurumlar arası iletişimde yazılı iletişimin önemi, yazışma türleri (iş, genel, özel), yazışma kuralları, yazı türleri, iyi bir yazıda bulunması gereken özellikler üzerine bilgiler aktarılmaktadır. HIR3036 HABER SUNUM TEKNİKLERİ (1 1) AKTS:5 Seçmeli Bu derste haberin öğeleri ve bileşenleri, haber değerlendirme ölçütleri, haber metninin özellikleri, radyo haberi ile televizyon haberi arasındaki farklar ve televizyon haberinin unsurları işlendikten sonra öğrencilerin radyo ve televizyonda haber ve diğer program sunum tekniklerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Haber sunumunda spiker nedir, program sunucusu ile haber spikerinin farkları nelerdir, iyi bir spikerin özellikleri neler olmalıdır, KJ operatörlüğü ve haber sunumundaki yeri nedir, stüdyo ortamı, canlı ve bant çekimi sunumları ile haber çözümleme ve etkili sunum teknikleri gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. HIR3038 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (1 1) AKTS:5 Seçmeli İnsan kaynakları yönetimi, insan kaynakları yönetimiyle ilgili temel kavramlar, insan kaynakları yönetiminin gelişimi, fonksiyonları, insan kaynaklarının planlanması, seçimi, insan kaynağını eğitme ve geliştirme stratejileri, performans değerlendirme, çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi, örnek uygulamaların analizi gibi konular sunulmaktadır. HIR3040 PROPAGANDA TEKNİKLERİ (2 0) AKTS:5 Seçmeli Siyasal iletişim konusuna genel bir giriş yapıldıktan sonra propaganda kavramı, özellikleri, tarihi, çeşitleri, diğer iletişim türleri ile olan ilişkisi tartışılarak, propagandanın hangi iletişim tekniklerinden faydalandığı üzerinde durularak, tarihteki ünlü propaganda örnekleri işlenmektedir. HIR3042 SİNEMADA REKLAM (1 1) AKTS:5 Seçmeli Sinema salonları insanların yalnızca belirli bir filmi kendi iradeleriyle seçip izlemek için gittikleri bir yer olduğundan, film öncesi oynatılan reklamların etki düzeyleri fark teşkil etmektedir. Bu ders kapsamında sinema salonlarında film öncesi oynatılan reklamların özellikleri, hedef kitleleri, stratejileri tartışılarak, ayrıca eşik altı mesaj iletimi çerçevesinde ürün yerleştirme konusu örnekler üzerinden ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 7. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR4000 BİTİRME TEZİ (0 2) AKTS:5 Zorunlu Öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemlerine uygun, özgün bir tez hazırlamaları sağlanmaktadır. HIR4003 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (2 0) AKTS:5 Zorunlu Halkla ilişkiler ve reklam özelinde kullanılan araştırma yöntem ve teknikleri, karar alma sürecinde araştırmanın önemi, uygulama sonrası değerlendirmenin önemi, ölçme değerlendirme, sonuçların sağlıklı biçimde aktarılması, araştırma bulgularının uygulama stratejilerine dönüştürülmesi bu dersin konularıdır. 7. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER HIR4017 REKLAM SENARYOSU (1 2) AKTS:5 Seçmeli Günlük hayattan senaryolar, ürün inceleme ve kişiselleştirme yöntemleri, hedef kitle analizi, müşteri senaryosu yazımı ve storyboard, teknik senaryo yazımı, senaryolaştırma örnekleri, senaryo öğeleri ve uyumları anlatılarak, öğrencilerden özgün bir senaryo yazmaları istenmektedir. HIR4019 PROJE HAZIRLAMA (2 2) AKTS:5 Seçmeli Bu derste öğrencilere, Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları Hibe Programlarına proje hazırlama konusunda temel bilgiler aktarılmaktadır. HIR4021 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (3 0) AKTS:5 Seçmeli

7 7 İş ve sosyal güvenlik hukuku, nitelikleri, doğuşu dünyada ve Türkiye de iş ve sosyal güvenlik hukukunun gelişimi, iş ve sosyal güvenlik hukukuna yön veren temel ilkeler, düşünceler ve yasal düzenlemeler, iş ve sosyal güvenlik hukukunda temel kavramlar, haklar, Türkiye deki zorunlu sosyal güvenlik kurumları ve kapsamları özetle dersin içeriğini oluşturmaktadır. HIR4023 SİYASAL İLETİŞİM (3 0) AKTS:5 Seçmeli Siyaset, iletişim ve siyasal iletişim kavramlarının tanımı yapılarak, diğer sosyal bilim dallarıyla ilişkisi, iktidar, meşruiyet, egemenlik, devlet, demokrasi, siyasal hayata katılım, katılım biçimleri ve siyasal davranış, siyasal partiler, bürokrasi, baskı grupları-kamuoyu, siyasal kampanyalar, siyasi reklamlar, propaganda, seçim teknikleri hakkında bilgi verilmektedir. HIR4025 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM (3 0) AKTS:5 Seçmeli Bu ders, kültürlerin nasıl farklılaştıkları ve farklı kültürlere mensup insanların arasında etkileşim ve anlam aktarımları; yabancının algılanması, açıklanması ve iletişimde kültürel farklılıkların gözetilmesi üzerinedir. Kültürlenme, kültüre girme, alt kültür, etnisitenin tanımları yapılmaktadır. Kültürlerarası iletişim kuramlarına girişten sonra, iletişim sistemleri teorisi, zaman, mekan, kültürel içerik, oryantasyon teorisi, insan-doğa ilişkileri, zaman yönelimi, aktivite yönelimleri, kültürel boyut teorisi, bireycilik, kolektivizm, güç aralığı, dişillik, belirsizlikten sakınma, kültürlerarası sözsüz iletişim anlamları, popüler kültür tartışılmaktadır. HIR4027 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (2 1) AKTS:5 Seçmeli Bu ders kapsamında müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri, satış ve pazarlamada toplam kalite yönetimi, müşteri için değer yaratma, müşterilerle iletişim modeli ve öğeleri, müşterilerle iletişim biçimleri, müşteri hizmeti, müşteri hizmet kalitesi ve sistemi, müşteriyi kazanma, sadık müşteriler yaratma, müşteri ilişkilerinin ölçülmesi, odak grup görüşmeleri, müşteri ilişkileri anketi, müşteri odaklı kültürün yaratılması konuları işlenmektedir. HIR4029 İKNA KURAMLARI (3 0) AKTS:5 Seçmeli İkna kavramının tanımıyla başlanan ders, ikna sürecinin aşamaları, ikna sürecinde iletişim modelleri, ikna yolları, kişisel kabul süreci, etki, eylem ve davranış kavramları arası ilişki, değer-beklenti kuramları vb. konular ile sürdürülmektedir. HIR4031 KAMUOYU ARAŞTIRMALARI (3 0) AKTS:5 Seçmeli Kamu, kamuoyu kavramları, kamuoyu araştırmalarının tarihsel gelişimi, kamuoyu oluşturmada medyanın etkisi, izler kitle araştırmaları, kamuoyu araştırmasında yararlanılan yöntemler, anket yapımında dikkat edilmesi gereken hususlar, örneklem kavramı ve yöntemler, kamuoyu araştırmaları aracılığıyla toplanan verilerin analizi, standart sapma, standart hata, kamuoyu araştırmaları aracılığıyla toplanan verilerin analizi gibi konular işlenmektedir. HIR4033 SOSYAL SORUMLULUK (3 0) AKTS:5 Seçmeli Sosyal sorumluluk kavramı tarihsel gelişimiyle ele alınarak, günümüzde kurumların sosyal sorumluluk kavramına nasıl baktıkları, ulusal ve uluslararası boyutta sosyal sorumluluk çalışmalarının nasıl bir değişim ve gelişim geçirdiği ele alınmaktadır. Ayrıca kurumsal sosyal sorumluluğun aşamaları ve projelendirme süreci bu süreçte halkla ilişkiler sorumlusuna düşecek görevler en ince ayrıntısına kadar tartışılmakta ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştiren kurum temsilcileri derse davet edilmektedir. HIR4035 RETORİK (1 2) AKTS:5 Seçmeli Retorik kelimesinin doğuşu, anlamı, ünlü hatipler anlatıldıktan sonra güzel ve etkili konuşmanın yöntemleri işlenecek, ikna sanatı kapsamında öğrencilerin kendi hazırladıkları hitabetleri sınıf önünde seslendirmeleri sağlanacaktır. HIR4037 KAMUDA HALKLA İLİŞKİLER (2 1) AKTS:5 Seçmeli Kamu kuruluşunun özellikleri, devletin bürokratik yapısı içinde iletişim biçimleri, kamu kurumlarında hedeflerin özellikleri, iletişim hedefleri, kurumsal hedeflerin neler olduğu kamu kurumlarının farklı yapısal işleyişleri bazında ele alınmaktadır. 8. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR4000 BİTİRME TEZİ (0 2) AKTS:5 Zorunlu Öğrenciler önceki yarıyılda bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak başlamış oldukları özgün tez çalışmasını sonlandırarak jüri önünde savunur. HIR4004 REKLAM FİLMİ (1 2) AKTS:5 Zorunlu Reklam filmi nedir, reklamda düşünce filmsel iletiye nasıl dönüştürülür, reklam filmleri anlatı biçimleri ve içerikleri nelerdir, görsel üslup seçimi ve hedef kitle ilişkisi nasıl planlanır konuları

8 irdelendikten sonra, öğrencilerin senaryosunu kendi oluşturdukları bir reklam filmini çekmeleri istenmektedir. 8. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER HIR4018 MEDYA OKURYAZARLIĞI (2 0) AKTS:5 Seçmeli Medya okuryazarlığının açıklanması, dünyada ve Türkiye de medya okuryazarlığı süreci, kitle iletişim araçlarının hedef kitleye mesaj verme biçimleri, televizyon program türleri, televizyonun etkileme gücü, aile, çocuk ve televizyon, televizyon izleme alışkanlıkları, televizyonun olumsuz etkileri, TV program analizleri, uyarıcı simgeler; radyonun işlevleri, radyo program türleri ve analizleri, periyotlar, işlevleri, gazete ve dergi, temel kavramlar, gazetede haber ve fotoğrafın önemi, gazete hazırlama uygulaması, dergi türleri, medyada etik ve mevzuat bu dersin konusunu içermektedir. HIR4020 ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER (2 1) AKTS:5 Seçmeli Uluslararası ilişkiler disipliniyle bir devletin dış ülkelerle iletişim içine geçmesinin etkili yollarının yanı sıra, küreselleşme ile birlikte gelişen çok uluslu şirketlerde çok kültürlü bir hedef kitleyle halkla ilişkiler uygulamaları gerçekleştirmenin yolları öğretilmekte ve tartışılmaktadır. HI4022 AJANS YÖNETİMİ (2 1) AKTS:5 Seçmeli Bu derste bir halkla ilişkiler ve reklam ajanlarının yapısı; farklı birimlerin ajans içindeki işleyişleri, metin yazarlığı, sanat yönetimi, yapım öncesi ve yapım sonrası gibi konular işlenmektedir. HIR4024 GRAFİK VE ANİMASYON (1 3) AKTS:5 Seçmeli Hareketli görüntü tasarımı için Flash programı ile animasyon uygulamaları yaptırılmaktadır. HIR4026 BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ (2 1) AKTS:5 Seçmeli Pazarlama iletişimi, bütünleşik pazarlama iletişimi, dünyada bütünleşik pazarlama iletişimi uygulamaları, kişisel satış, reklam, halkla ilişkiler, promosyon, sponsorluk, sosyal sorumluluk, CRM ve Türkiye de bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetleri gibi başlıklar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. HIR4028 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR (3 0) AKTS:5 Seçmeli Türkiye ekonomisinin temel gelişimi, Türkiye ekonomi politikası, sektörel gelişme ve yapı, dünya ekonomisi içinde Türkiye nin yerinin belirlenmesi, dış ticaret ve sermaye hareketlerindeki gelişmeler, finansal serbestleştirme sürecinde Türkiye ekonomisi, finansal serbestleştirmenin sonuçları ile dünyadaki ve Türkiye deki güncel ekonomik konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. HIR4030 LOBİCİLİK (2 1) AKTS:5 Seçmeli Bu ders kapsamında halkla ilişkilerin araştırma alanlarından birini oluşturan lobiciliğin tarihsel gelişimini, temel kavram ve uygulamalarını aktarmak, uluslararası düzeyde farklı örnekleri analiz ederek, etkili iletişim stratejileri oluşturmanın yollarını öğretmek amaçlanmaktadır. Ayrıca Türkiye de lobiciliğin gelişimi, baskı grupları, çıkar grupları, yasal düzenlemeler, lobicilikte etik, lobicilik biçimleri, lobicilik yöntemleri ele alınmaktadır. HIR4032 SOSYAL POLİTİKA (3 0) AKTS:5 Seçmeli Bu derste, çağdaş medeniyetler seviyesinde bir toplum yaratmak adına devletin aldığı kararlar, sosyal politikanın toplum tarafından benimsenip benimsenmediği, ülke ve sektör bazında çalışma şartları ve benzeri konular ele alınmaktadır. HIR4034 YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (3 0) AKTS:5 Seçmeli İletişim ve teknoloji ilişkisi, yeni medya ve özellikleri, alternatif medya ve iletişim teknolojileri, internet ve iletişime getirdiği ivme, kablosuz iletişim teknolojileri; bluetooth, GPRS, LAN, WLAN, WAP vb, televizyon yayıncılık teknolojileri, uydu teknolojisi, video konferans sistemi, uzaktan eğitim, sayısal yayıncılık, sayısal yayıncılık ve ürünleri (CD, VCD, DAT, MD, DVD, Blue-ray, eğitimde bilişim teknolojileri, hologram (üç boyutlu görüntü tekniği), iletişim ve nano teknoloji, iletişim ve geleceğin teknolojileri, teknolojik gelişmelerin iletişim mesajlarına yansıma biçimleri ve bunun toplumsal yapıya etkileri gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır. HIR4036 ÇEVRE POLİTİKALARI (2 1) AKTS:5 Seçmeli Bu dersin amacı günümüzde uluslararası ilişkilere damgasını meseleleri tarihsel bağlamda ve analitik olarak ele almaktır. Kültürel, çevresel siyasal, sosyal, etnik ve ekonomik meseleler sürekli değişim içinde olan bir uluslararası sistem kapsamında irdelenmektedir. Uluslararası ilişkilerde karşılaştığımız yeni gerçekliğin nedenleri ve hayatımıza olan etkileri sorgulanmaktadır. HIR4038 TÜRKİYE EKONOMİSİ (3 0) AKTS:5 Seçmeli Türkiye ekonomisinin tanımı ve kapsamı, dönemi Türk ekonomisi, ekonomik gelişme ve üretim yapısı, tasarruflar, iç ticaret hadleri ve vergileme, istihdamda gelişmeler, dış ticarette 8

9 gelişmeler, üretim, verimlilik, sektörler arası bağlantılar, finansman, dış ticaret, 1995 ten sonraki gelişmeler, temel ekonomik sorunlar ve çözüm yolları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. 9

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR1001 GENEL İKTİSAT (2 0) AKTS:3 Öğrenciler, günlük hayatta üretim ve tüketimin

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM)

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM) T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM) KOD I.DÖNEM T U K ACTS KOD II.DÖNEM T U K ACTS HİT 101 İletişim Bilimi 2 0

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2015-2016

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2015-2016 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2015-2016 1.YIL YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) ATA 151 ATAÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 Bu derste Türkiye Cumhuriyeti'nin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği D E D A B B A B C D D B B D E A D E A E Adli Sosyal Hizmet A B D B D B E D C D A

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2) : İnkılâp ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ Ders İçerikleri BİRİNCİ YARIYIL (1. Sınıf, Güz Dönemi) İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel

Detaylı

1. Dönem Dersler. Zorunlu. Seçmeli

1. Dönem Dersler. Zorunlu. Seçmeli Ders Adı Halkla İlişkiler I Genel İşletme Genel Ekonomi Temel Hukuk Davranış Bilimlerine Giriş Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Türk Dili I Yabancı Dil I Toplam ECTS 1. Dönem Dersler Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği A B E C D E A C D D A D B E D E C A E D Adli Sosyal Hizmet C C A D E B A C E D E

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ Ders İçerikleri DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL (1. Sınıf, Güz Dönemi) İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin

Detaylı

GÜZ YARIYILI FİNAL TAKVİMİ 03 OCAK SALI

GÜZ YARIYILI FİNAL TAKVİMİ 03 OCAK SALI 7 Ocak 2017, Cumartesi / 10:00-11:45 (ENG 231, CENG 201) 8 Ocak 2017, Pazar / 10:00-11:30 (ENG 131, CENG 101) 7 Ocak 2017, Cumartesi / 10:00-11:00 (ENG 225) 8 Ocak 2017, Pazar/ -14:00 (ENG 125) 7 Ocak

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 201-2016 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI 1. Dönem 2. Dönem RCTV 10 İletişime Giriş 3-0-3 RCTV 114 Sosyal Bilimlerde Kavramlar 3-0-3

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

C 01 C 02 C 03 C 04 C05 C06 C07 C106 C109 C110 AMFİ

C 01 C 02 C 03 C 04 C05 C06 C07 C106 C109 C110 AMFİ FAKÜLTESİ 25 MAYIS 2016 ÇARŞAMBA AMFİ 10:00- - ATA 202-26 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATA 202-26 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATA 202-27 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATA 202-27 ATATÜRK

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

Kampanya Planlama (PR 325) Ders Detayları

Kampanya Planlama (PR 325) Ders Detayları Kampanya Planlama (PR 325) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kampanya Planlama PR 325 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DERSLER YDB1113 Yabancı Dil 1 İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir.

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir. Ek-1 İktisat Doktora BANKACILIK İktisat Doktora BANKACILIK VE SİGORTACILIK İktisat Doktora EKONOMETRİ İktisat Doktora EKONOMİ İktisat Doktora İKTİSAT İktisat Doktora EKONOMİ VE FİNANS İktisat Doktora BANKACILIK

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Bordeaux 3 Üniversitesi ile licence délocalisée yapan öğrencilerin alması zorunludur.

Bordeaux 3 Üniversitesi ile licence délocalisée yapan öğrencilerin alması zorunludur. GSÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 1. SINIF 2015-2016 1. Yarıyıl Saat Kredi AKTS 2. Yarıyıl Saat Kredi AKTS Önkoşul COM 105 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (Doç.Dr. Rıdvan Akın) COM 181 Türkçe Sözlü ve Yazılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... 5 2. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİMİN DİĞER DİSİPLİNLER VE ALANLARLA

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.10.2016 Diploma Program Adı : HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ VİZE TARİHLERİ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ VİZE TARİHLERİ 09.00-10.00 10.00-11.00 10.00-11.000 11.00-12.00 11.00-12.00 PAZARLAMA YÖNETİMİ YRD. DOÇ. DR. POLAT CAN PROF. DR. AHSEN ARMAĞAN KAMERA,ÇEKİM VE AYDINLATMA TEKNİKLERİ UZMAN ALİ MUTLU BASIN ETİĞİ MEDYA VE

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 111 Sosyal Bilimlere Giriş 3 0 3 İNG-101 / RUS-101 İngilizce I/Rusça I 2 4 4 RTS - 103 Temel

Detaylı

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya Metin Yazarlığı PR 427 Güz 0 3 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İTİBARİ İLE TAHMİNİ YAZ OKULUNA KALAN ÖĞRENCİ SAYILARI

2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İTİBARİ İLE TAHMİNİ YAZ OKULUNA KALAN ÖĞRENCİ SAYILARI DC DD FD FF F1 K. DC DD FD FF F1 K. DC DD FD FF F1 K. DC DD FD FF F1 K. 1 2 ALM-101 ALMANCA I 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 BES-005 BEDEN EĞİTİM VE SPOR 0 0 0 0 0 3 3 0

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

GalataMOON Neler Yapar?

GalataMOON Neler Yapar? GalataMOON 2011 yılında farklı bir isimle faaliyete başlayan firmamız, 2014 yılından itibaren yeni bir yapılanmaya girerek GalataMOON ismiyle, hizmet vermeye başlamıştır. Uzun yıllar televizyon, yapım

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARININ 2012 BOLOGNA MÜFREDAT PLANLARI

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARININ 2012 BOLOGNA MÜFREDAT PLANLARI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARININ 2012 BOLOGNA MÜFREDAT PLANLARI BOLOGNA MÜFREDATININ KABUL EDİLDİĞİ SENATO KARAR VE TARİHLERİ DEĞİŞİKLİK SENATO KABUL YAPILAN DEĞİŞİKLİK PROGRAM KARAR TARİHİ

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME TARİHLERİ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME TARİHLERİ ffgün SAAT DERSİN ADI 2. 3. 4. SALI 20.06.2017 09.00-10.00 09.00-10.00 09.00-10.00 09.00-10.00 10.30-11.00 PAZARLAMA YÖNETİMİ SİNEMA KURAMLARI DOÇ.DR. MERAL ÖZÇINAR TÜRK SİNEMA TARİHİ DOÇ.DR. MERAL ÖZÇINAR

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ Ders İçerikleri BİRİNCİ YARIYIL (1. Sınıf, Güz Dönemi) İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I Ders No : 0020060023 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI ZORUNLU DERSLER adı Teorik Pratik Kredi 1. Dönem SYÖ 501 Spor Tesisleri Planlaması ve İşletmeciliği 3 0 3 SYÖ

Detaylı

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi 4.Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi) Yönetim ve Mevzuat (AKTS 4) 3 saat Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUZEM) DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUZEM) DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI 1. MODÜL: STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ PAZARLAMA İLETİŞİMİ PROF. DR. MUSTAFA GÜLMEZ 1. İletişim Kavramı ve İletişim Süreci 2. Pazarlama

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ Ders İçerikleri BİRİNCİ YARIYIL ( 1. Sınıf, Güz Dönemi) İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel

Detaylı

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar KAM 403 Güz 3 0

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI 2. 09.00-10.00 PAZARLAMA YÖNETİMİ YRD. DOÇ. DR. POLAT CAN Polat C. 101-102 - Onur K 104- Önder D. PAZARLAMA İLETİŞİMİ YRD. DOÇ. DR. POLAT CAN 101 Polat C 102 104 SATIŞ YÖNETİMİ YRD. DOÇ. DR. POLAT CAN

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ Dersin Kodu Dersin Adı Desin Kodu Dersin Adı I.Yarıyıl T P K AKTS II.Yarıyıl T P K AKTS Türk Dili I 2 0 2 2 Türk Dili II 2 0 2 2 A.İ.İ.T.

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Günün Menüsü Görsel İletişim Tasarımı nedir? Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?

Detaylı

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 YVO5001 Yönetim ve Organizasyonda

Detaylı

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz)

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI LİSANS PROGRAMI 2011-2012 Öğretim Yılı Dersin adı: Bitirme Projesi I Dersin Kodu: GİT 405 AKTS Kredisi: 10 4.yıl - 7.yarıyıl Lisans Zorunlu

Detaylı

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece Genel Bilgi 24.10.2011 tarihinde kurulan İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında eğitim öğretim hayatına geçmiştir. Halkla İlişkiler

Detaylı

HRÜ BİRECİK MYO HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (İ.Ö.) PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (TEORİ-UYGULAMA-KREDİ) (KONULAR) 1214141 DAVRANIŞ BİLİMLERİ-1

HRÜ BİRECİK MYO HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (İ.Ö.) PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (TEORİ-UYGULAMA-KREDİ) (KONULAR) 1214141 DAVRANIŞ BİLİMLERİ-1 HRÜ BİRECİK MYO HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (İ.Ö.) PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (TEORİ-UYGULAMA-KREDİ) (KONULAR) 1214141 DAVRANIŞ BİLİMLERİ-1 Davranış Bilimleri ve Sosyoloji, Sosyolojinin Araştırma Yöntem

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

Siyasi Partiler (LAW 428) Ders Detayları

Siyasi Partiler (LAW 428) Ders Detayları Siyasi Partiler (LAW 428) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasi Partiler LAW 428 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

GSÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. 1. SINIF (Haziran 2016) 1. Yarıyıl Saat Kredi AKTS 2. Yarıyıl Saat Kredi AKTS Önkoşul

GSÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. 1. SINIF (Haziran 2016) 1. Yarıyıl Saat Kredi AKTS 2. Yarıyıl Saat Kredi AKTS Önkoşul GSÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 1. SINIF 2016-2017 (Haziran 2016) 1. Yarıyıl Saat Kredi AKTS 2. Yarıyıl Saat Kredi AKTS Önkoşul COM 105 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I COM 106 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANAYASA HUKUKU Ders No : 0020060018 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.10.2016 Diploma Program Adı : HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Detaylı

Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları

Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I PR 421 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

TASARIM HAKLARININ KORUNMASI Ders İzlence Formu

TASARIM HAKLARININ KORUNMASI Ders İzlence Formu Diploma Programı Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Yarıyıl Teorik Derse Kabul Koşulları: Uygulama TASARIM HAKLARININ KORUNMASI Ders İzlence Formu Laboratuar Kodu: ETB 442 Dersin Adı: Tasarım Haklarının

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 03029080 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Ders No : 0020060027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 401/ALM 401/FRA 401 YABANCI DİL IV İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 409/ALM 409/FRA 409 YABANCI DİL IV İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Birinci Dönem İletişim 1. Sınıf

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Birinci Dönem İletişim 1. Sınıf GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İletişim 1. Sınıf GÜN/JOUR 09:00 09:50 COM 171 Ekonomi Doç. Dr. Saadet İyidoğan COM 191 İletişim Mesleklerine Giriş 10:00 10:50 COM 133 Siyaset Bilimi Doç. Dr. Özlem Danacı Yüce

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında iletişimin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BORÇLAR HUKUKU Ders No : 00005008 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl BES505 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri K:(3,0)3 ECTS:8 Bilimsel araştırma niteliği ve tanımı özellikleri,

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI 2. SINIF NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI 2. SINIF NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2017-2018 YILI GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI 09.00-10.00 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ YRD.DOÇ.DR. POLAT CAN 101 104 102 Özlem D. 10.00-11.00 SUNUM VE ANLATIM

Detaylı

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ

Detaylı

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ FILM 101- Sinema Dili I (2-2-3) 6: Ders, sinema sanatının kendine özgü anlatım tekniklerini incelemektedir. Bunun için sinema dilini oluşturan kamera, ışık, ses, kurgu, renk, müzik,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı