B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :"

Transkript

1 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler A.1. Kurt P. and Ozkoc Boke H. 2004, A Survey To Determine Levels Of Chlorinated Pesticides And PCB s In Mussels And Seawater From The Mid Black Sea Coast of Turkey, Marine Pollution Bulletin 48, A.2 Ozkoc Boke H., Bakan G. and Arıman S. 2007, Distribution and bioaccumulation of organochlorine pesticides along the Black Sea Coast, Environmental Geochemistry Health, 29; A.3. Bakan G. and Özkoç Böke H. 2007, An Ecological Risk Assessment of the Impact of Heavy Metal in Surface Sediment on Biota from the Black Sea Coast of Turkey, International Journal of Environmental Studies, Vol.64, No.1, A.4. Özkoc Böke H. and Taylan Z. 2010, Assessment of Various Parameters of Metal Biology in Marine Microalgae Phaeodactylum Tricornutum and Dunaliella Tertiolecta, Fresenius Environmental Bulletin, 19,12-a, A.5. Atay Ş. and Özkoç Böke H. 2010, Effect of Sediment on the Biovailability and Toxicity of Copper and Zinc to a Green Alga, Fresenius Environmental Bulletin, 19,12-a, ( SCI-Expanded) A.6. Bakan G., Özkoç Böke H., Tülek S. and Cüce H. 2010, Integrated Environmental Quality Assessment of The Kızılırmak River and Its Coastal Environment, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science, Vol.10, N.4, B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B.1. Pınarlı V., Onar N., Özkoç Böke, H. and Büyükgüngör H. 1991, Pollution in Samsun Coast of Black Sea, The Black Sea Symposium, ,16-18 September, İstanbul-Turkey. B.2. Bakan G., Özkoç Böke H., Büyükgüngör H., Ergun O.N. and Onar A.N. 1996, Evaluation of The Black Sea Land-Based Sources Inventory Results of The Coastal Region of Turkey, Proc. of the International Workshop on Med&Blac Sea IC2M, 39-51, November, Sarıgerme, Turkey. B.3. Özkoç Böke H., Sarıcaoğlu K., Yüzbaşı N., Balkaya N., Büyükgüngör H. and Onar N. 1997, Investigation of Land-Based Pollution Parameters in the Surface Waters of The Black Sea, Proceeding of Third International Conference on the Mediterranean Coastal Enivronment, MEDCOAST97, , November, Malta. B.4. Özkoç Böke H., Kurt P., Bakan G. and Kaya S. 1999, Levels of Pesticides in Mussels From The Middle Black Sea Coast of Turkey, MEDCOAST 99, EMECS 99 Joınt Conference,

2 Land Ocean Interactıons, Management Coastal Ecosystem, Vol 1, , November, Antalya - Turkey. B.5. Bakan G., Kaya S., Özkoç Böke H. and Kurt P. 1999, Certain Organic Pollutant Levels in Surface Sediment of The Middle Black Sea Coast of Turkey, MEDCOAST 99, EMECS 99 Joınt Conference,Land Ocean Interactıons, Management Coastal Ecosystem, Vol 1, , November, Antalya- Turkey. B.6. Özkoç Böke H., Bakan G., Kaya Arıman S. and Özbayrak E. 2003, Management of The Biota and Sediment of mid-black Sea Turkey, MEDCOAST 03, Proceedings of the Sixth Internatinal Conference on the Mediterranean Coastal Environment, October, , Rovenna, Italy. B.7. Gönülol A., Bakan G., Baytut Ö., Özkoç Böke H. and Özbayrak E. 2003, A study on The Phytoplankton and Nutrients in The Mid-Black Sea Coast of Samsun Turkey, MEDCOAST 03, Proceedings of the Sixth Internatinal Conference on the Mediterranean Coastal Environment, October, , Rovenna, Italy. B.8. Taylan Z.S. and Özkoç Böke H. 2009, Biological Assesment In Determination Of Potential Heavy Metal Pollution, 5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 89, September, Fatsa- Ordu/ Turkey. B.9. Özkoç Böke H. and Atay Ş. 2011, Risk Assessment Using Sediment Suspensions With Aquatic Toxicity Tests, 7th International SedNet event, Sediments and Biodiversity: bridging the gap betwwen science and policy, 60, April, Venice, Italy. B.10. Özkoç Böke H. 2011, Sediment Toxicity Tests on Aquatic Biota, 7th International SedNet event, Sediments and Biodiversity: bridging the gap between science and policy, 66, April, Venice, Italy. D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D.1. Büyükgüngör H. ve Özkoç Böke H. 1991, Endüstriyel ve Tarımsal Atıkların Biyoteknolojik Yollarla Değerlendirilmesinde Katkı Maddelerinin Etkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Dergisi, 3(1), D.2. Özkoç Böke H. ve Ayyıldız Turan N. 2001, Samsun Kenti İçme ve Kullanma suyunun Arıtma Tesisi ve Şebeke Boyunca Kalite Değişiminin İncelenmesi,Çevre Bilim ve Teknoloji, Cilt 1, Sayı 2, 1-9. D.3. Taylan Z.S. ve Özkoç Böke H. 2007, Potansiyel Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesinde Akuatik Organizmaların Biokullanılabilirliği, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Üniversitesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, D.4. Atay Ş. ve Özkoç Böke H. 2009, Ekotoksilolojik Etkilerin Belirlenmesinde Kullanılan Test Metodları, Çevre Bilim ve Teknoloji, Cilt 3, Sayı 2,

3 E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 1. Böke H., Altındağ M., Ergun O.N. ve Çakır O. 1986, Samsun Kıyı Şeridinin Kirlilik Araştırması, Çevre 86, 63-64, Başbakanlık Çevre Genel Md, Haziran, Ankara. 2. Böke H. ve Büyükgüngör H. 1986, Yenilebilir Enerji Kaynakları İçinde Biyokütle Enerjinin Yeri ve Önemi, Türkiye 4. Enerji Kongresi, , İzmir. 3. Böke H. ve Büyükgüngör H. 1987, Atıksuların Mikroorganizmalarla Arıtılması ve Arıtım Kinetiğinin İncelenmesi, Kükem Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, , Eylül, Ankara. 4. Böke H. ve Büyükgüngör H. 1988, Yukarı Akışlı Anaerobik Reaktörde Atık Su Arıtımı, Kimya 88, V. Kimya ve Kimya Mühendisliği Simpozyumu, Hacettepe Universitesi, , Ankara. 5. Büyükgüngör H., Özkoç Böke H. ve Koçhisar N. 1990, Phenobac Bakterisi ile Endüstriyel Atık Sulardan Fenol Giderilmesi, Çevre Biyolojisi Sempozyumu, 72-73, Ekim, Ankara. 6. Yılmaz G., Özkoç Böke H. ve Büyükgüngör H. 1994, Şeker Fabrikası İşletmelerini Ait Atık Su Arıtma Tesisi Tasarımı, 4. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu 94, , Eylül, İstanbul. 7. Özkoç Böke H. ve Büyükgüngör H. 1994, Petrol Atık Suyundan Fenolün Aktif Çamur ve Phenobac Kültürü ile Biyodegradasyonu, II Ulusal Biyoteknoloji Sempozyumu, 60, Eylül, Ankara. 8. Özkoç Böke H. ve Büyükgüngör H. 1995, Petrol Türevlerini İçeren Atık Sudan Aktif Çamur Eldesi, 9. Kükem Kongresi Özel Sayısı, Kükem Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, , Eylül, Ankara. 9. Özkoç Böke, H. ve Büyükgüngör H. 1996, Petrol Türevlerini İçeren Atık Suyun Mikrobiyolojik Arıtımı, İTÜ 5. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu'96, , Eylül, İstanbul. 10. Erdemci Ç., Öztürk F., Özkoç Böke H. ve Onar A.N. 1996, Kızılırmak Deltası Yüzeysel Sularında Bazı Kirlilik Parametrelerinin Araştırılması, l.uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, , Haziran, Bursa. 11. Bakan G., Özkoç Böke H., Büyükgüngör H. ve Ergun O.N. 1996, Karadeniz Kıyı Şeridi Çevre Koruma ve Yönetimi, l. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, TMMOB, İnşaat Mühendisleri Odası, 73-76, Kasım, Samsun. 12. Özkoç Böke H., Bakan G., Büyükgüngör H., Ergun O.N., Akdağ Ö. ve Çelebi Y. 1997, Karadeniz Bölgesi Kıyı Şeridinin Plaj ve Yüzme Suyu Envanter Değerlendirmesi, Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları l. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 97 Konferansı Bildiriler Kitabı, , Haziran, Ankara. 13. Bayram A., Orhan Y., Böke Özkoç H. ve Büyükgüngör H. 1997, Kızılırmak Deltası Yüzey Suyu Kirlilik Araştırması, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu II, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Müh. Böl., , Mayıs, Gebze.

4 14. Bakan G. ve Böke Özkoç H. 1997, Dünyada Çevre Mühendisliğinin Bugünü ve Geleceği, 2. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, P12-19, Aralık, İstanbul. 15. Tekin T., Bakan G. ve Özkoç Böke H. 1997, Samsun İçme Suyu Arıtma Tesisi, 2.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, SHG-7-14, Aralık, İstanbul. 16. Özkoç Böke H. ve Tosun N. 1999, Deniz Kirliliğinde Midyelerin Biyomonitör Olarak Kullanımı, 3.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 1-6, Kasım, İzmir. 17. Kurt P. ve Özkoç Böke H. 1999, Midyelerde Pestisit Kirliliği ve Ekotoksisite Çalışmaları, Türkiye de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, Gebze Yük.Tek.Ens., , Kasım, Kocaeli. 18. Kurt P. ve Özkoç Böke H. 2000, Orta Karadeniz Kıyı Şeridinde Klorlu Pestisit Kirliliğinin İncelenmesi, I.Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, ODTÜ, 84-86, Mayıs- Haziran, Ankara. 19. Özkoç Böke H. ve Bakan G. 2002, Karadeniz Kıyı Şeridinde Sediman ve Biyoindikatörde Organik Kirleticilerin Araştırılması, Türkiye Kıyıları 02- Türkiye nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı, , Kasım, İzmir. 20. Özkoç Böke H. 2003, Su Kalitesinde Akuatik Organizmaların Önemi, V. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, , Ekim, Ankara. 21. Bakan G., Arıman S. ve Özkoç Böke H. 2003, Sediman Kalite İzleme ve Belirleme Çalışmalarında Uygulanan Metodlar, V. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, , Ekim, Ankara. 22. Bakan G. ve Özkoç Böke H. 2003, Çevresel Etki Değerlendirilmesinin Önemi Ve Samsun Mobil Santral Örneği, Türkiye IV. Enerji Sempozyumu, , Aralık, Ankara. 23. Özkoç Böke H. ve Tülek S. 2005, Kızılırmak Nehrinin Trofik Durumunun Belirlenmesi, 6. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, , Kasım, İstanbul. 24. Taylan Z.S. ve Özkoç Böke H. 2006, Sucul Ekosistemlerde Stres Faktörlerinin (Stressorların) Biotaya Etkisini Değerlendirmede Kullanılan Yaklaşımlar, Türkiye de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu V, , Mayıs, Gebze. 25. Taylan Z.S. ve Özkoç Böke H. 2007, Çevresel Riskin Belirlenmesinde Biyomonitör Organizmaların Önemi, Ulusal Çevre Sempozyumu 2007, 216, Nisan, Mersin. 26. Özkoç Böke H., Tülek S. ve Atay Ş. 2007, Bölgesel Kirliliğin Belirlenmesinde Ekolojik Risk Değerlendirme Yapısı, 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, , Ekim, İzmir. 27. Atay Ş., Özkaraova Güngör B. ve Özkoç Böke H. 2007, Toprak Kirliliği Kontrolünde Yıkama Teknolojilerinin Yeri ve Uygulanabilirliği, 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, , Ekim, İzmir.

5 28. Taylan, Z.S. ve Özkoç Böke.,H. 2008, Temiz Üretimde Kömür Biyoteknolojisi, 11. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi, , Haziran, İstanbul. 29. Başdemir A., Özkoç Böke H. ve Bakan G., 2010, Samsun Limanının Mevcut Çevresel Durumu ve Çevre Yönetimi, VIII Türkiye nin Kıyı ve Deniz Alanları Ulusal Kongresi, Cilt II, , Nisan- Mayıs, Trabzon. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : AYYILDIZ, N., 1998,"Samsun Kenti İçme ve Kullanma Suyunun Arıtma Tesisi ve Şebeke Boyunca Kalite Değişiminin İncelenmesi" Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Samsun. TOSUN, N.,1999, "Samsun-Sinop Kıyı Şeridinde Deniz Kirliliğinin Değişik Yöntemlerle Karşılıklı Olarak Belirlenmesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Samsun. KURT, P., 2000, "Karadeniz Samsun Kıyı Şeridinde Çeşitli Organik Kirleticilerin Midye ve Deniz Suyunda İncelenmesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Samsun. TAYLAN, Z.S., 2005, "Deniz Diatomu Ve Alg Tarafından Metal Kullanımı (biokullanım), birikimi (biobirikim) ve Toksisite Değerlendirmesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Samsun. TÜLEK S., 2006, "Kızılırmak Havzası Su Kalitesi Belirlenmesi ve Ötrofikasyona Bağlı Risk Değerlendirilmesi",Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Samsun. ATAY, Ş., 2009, "Kirlenmiş Su Ortamının Ekotoksikolojik Olarak İncelenmesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Samsun. Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : TAYLAN, Z. S., (2006- ) " Pestisitlerin Sucul Mikroorganizma Türleri Üzerindeki Etkilerinin Ekotoksikolojik Yönden İncelenmesi" konulu - tez aşaması. Projelerde (Ulusal ve Uluslararası) Yaptığı Görevler 1.Atıkların Biyoteknolojik Yolla Değerlendirilmesi, TÜBĠTAK-TBAĞ 794, Araştırmacı, Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Hanife Büyükgüngör, Atık Suların Biyolojik Yöntemlerle Arıtılması, Ondokuz Mayıs Universitesi, Araştırma Fonu, Araştırmacı, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hanife Büyükgüngör,

6 3.Ondokuz Mayıs Üniversitesi İçme Suyu Kirlilik Kontrolü ve Atık Su Arıtma Tesisinin İşletme Parametreleri, Ondokuz Mayıs Universitesi, Araştırma Fonu, Araştırmacı, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hanife Büyükgüngör, Samsun Bölgesinin Akarsularmda Deterjan Kirliliğinin Araştırılması, Ondokuz Mayıs Universitesi, Araştırma Fonu, Araştırmacı, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hanife Büyükgüngör, Petrokimyasal Atıkların Biyodegredasyonu ve Arıtım Kinetiğinin İncelenmesi, TÜBĠTAK-YDABÇAG-98, Araştırmacı, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hanife Büyükgüngör, Petrol Rafineri Atıksularının Fizikokimyasal Arıtımının İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Universitesi, Araştırma Fonu, Araştırmacı, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hanife Büyükgüngör, T.C. Çevre Bakanlığı Kızılırmak Deltası Çevre Yönetim Planı, Çevre Bakanlığı- Çevre Koruma Genel Müdürlüğü-Doğal Hayatı Koruma Dairesi, Araştırmacı, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hanife Büyükgüngör, T.C. Çevre Bakanlığı Ulusal GEF Çevre Koruma ve Yönetimi, Ulusal Kirlilik İzleme Karakesimi, Çevre Bakanlığı Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Araştırmacı, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hanife Büyükgüngör, Black Sea Region Land-Based Routine Pollution Monitoring Programme presented by Env. Problems Research Center in O.M.U. to United Nations Office for Project Services, UNOPS, Araştırmacı, Project Coordinator: Prof. Dr. Hanife Büyükgüngör, T.C. Çevre Bakanlığı Ulusal GEF Çevre Koruma ve Yönetimi Sürekli Kirli İzleme, Karakökenli Kirleticilerin, Yüzme Suyu ve İçme Suyu Kalitesinin İzlenmesi, Araştırmacı, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hanife Büyükgüngör, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arıtma Tesisi Çalışma Performansının Ölçümü, Ondokuz Mayıs Universitesi, Araştırma Fonu, MF-014, Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Hülya BÖKE ÖZKOÇ, Samsun İçme Suyunun Kirliliğinin İzlenmesi, Ondokuz Mayıs Universitesi, Araştırma Fonu, MF 025, Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Hülya BÖKE ÖZKOÇ, Karadeniz-Samsun Kıyı Şeridinde Yüzey Sediman,Biyoindikatör Organizma ve Deniz Suyunda Organik Kirleticilerin Araştırılması, TUBĠTAK-YDABAG-100Y110, Proje Yürütücüleri: Yrd.Doç.Dr. Hülya BÖKE ÖZKOÇ, Yrd.Doç.Dr Gülfem BAKAN, Samsun Karadeniz Kıyı Şeridinde Biyoindikatör Organizmada Organik Kirleticilerin Belirlenmesi, Ondokuz Mayıs Universitesi. Araştırma Fonu, MF 049, Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Hülya BÖKE ÖZKOÇ,

7 15.Kızılırmak Havzası Su kalitesi Belirlenmesi ve Ötröfikasyona Bağlı Risk Değerlendirmesi, Ondokuz Mayıs Universitesi, Araştırma Fonu, MF 091, Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Hülya BÖKE ÖZKOÇ, Organik Kirleticilerin Biotada Birikimini Etkileyen Biotik ve Abiotik Faktörlerin Araştırılması, Ondokuz Mayıs Universitesi, Araştırma Fonu, MF 059, Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Hülya BÖKE ÖZKOÇ, Kirlenmiş Su Ortamının Ekotoksikolojik Olarak İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Universitesi, Araştırma Fonu, MF138, Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Hülya BÖKE ÖZKOÇ, Pestisitlerin Sucul Mikroorganizma Türleri Üzerindeki Etkilerinin Ekotoksikolojik Yönden İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Universitesi, Araştırma Fonu, Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Hülya BÖKE ÖZKOÇ, 2010-(devam ediyor).

: Ocak 2011, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği

: Ocak 2011, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği ÖZGEÇMİŞ ADI :Tuncay SOYADI :KULELİ D. TARİHİ :09.11.1969 KONUMU :Öğretim Üyesi, Doç.Dr. ADRES :Çukurova Üniv., Su Ürünleri Fak., 01330, Balcalı, ADANA. TEL. :(322) 338 60 84/2065-132 GSM :0533 455...

Detaylı

GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Merkezi Boğaziçi Üniversitesi KAKAD ın kurucu üyeleri ISWA Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlenerek

GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Merkezi Boğaziçi Üniversitesi KAKAD ın kurucu üyeleri ISWA Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlenerek GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Katı atık yönetimi, endüstrileşmiş toplumların en önemli çevre sorunları arasında yer almaktadır. Özellikle 1980 lerden sonra dünyada çevre sorunlarına duyulan ilginin gittikçe artması

Detaylı

Dr.Hilal KINLI ÖZGEÇMİŞ

Dr.Hilal KINLI ÖZGEÇMİŞ Dr.Hilal KINLI ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: Adı Soyadı : Hilal KINLI Doğum Tarihi : 1961 Doğum Yeri : Sivas Medeni Hali : Evli, 2 çocuk sahibi Kuruluşun Adı : RAMS Risk Analizi ve Yönetim Hizmetleri Danışmanlık,

Detaylı

1971 Franklin University, İdari Bilimler, İş İdaresi Bölümü, Columbus, Ohio, USA

1971 Franklin University, İdari Bilimler, İş İdaresi Bölümü, Columbus, Ohio, USA Prof.Dr. GÜNAY KOCASOY un ÖZGEÇMİŞİ EĞİTİM 1964 Arnavutköy Amerikan Kız Koleji, İstanbul 1969 Robert Kolej, Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul 1971 Franklin University, İdari Bilimler, İş İdaresi Bölümü,

Detaylı

Tersakan Çayı nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması

Tersakan Çayı nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Tersakan Çayı nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Cahit KASIMOĞLU 1, *, Fevzi YILMAZ 2 1: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yahya ULUSOY 2. Doğum Tarihi : 10 Kasım 1964 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

Doç. Dr. Cevat YAMAN

Doç. Dr. Cevat YAMAN Doç. Dr. Cevat YAMAN E-posta: cevatyaman@yahoo.com -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. (*) Yüksek Lisans Süt Teknolojisi A.Ü.Z.F. 1972 Besin Hijyeni ve 1. Adı Soyadı : Rabia Şeminur TOPAL EK - 4A ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon E Mail /Web :Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), Fatih / İstanbul :0212. 523 22 88/1263

Detaylı

EK 2 TABLO 1. TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM KONULARINDA YAPILAN VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR, KAYNAKLAR, TEŞVĐKLER, PLANLAR VE ĐHTĐYAÇLAR

EK 2 TABLO 1. TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM KONULARINDA YAPILAN VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR, KAYNAKLAR, TEŞVĐKLER, PLANLAR VE ĐHTĐYAÇLAR EK 2 TABLO 1. TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM KONULARINDA YAPILAN VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR, KAYNAKLAR, TEŞVĐKLER, PLANLAR VE ĐHTĐYAÇLAR TABLO 2. ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ VE YENĐLENEBĐLĐR/TEMĐZ ENERJĐ KONULARINDA

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl.

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yavuz Duvarcı 2. Doğum Tarihi: 1966 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl. ODTÜ

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Fakültemiz 11.07.1992 tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine (Bülent Ecevit Üniversitesi) bağlı olarak kurulmuştur.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

Düzenleme Tarihi. Adı Soyadı, Unvanı. Doğum Tarihi ve yeri. Medeni Durum. Askerlik. Telefon 0 370 433 2021 / 1040. E-Mail.

Düzenleme Tarihi. Adı Soyadı, Unvanı. Doğum Tarihi ve yeri. Medeni Durum. Askerlik. Telefon 0 370 433 2021 / 1040. E-Mail. Prof. Dr. Refik POLAT 1969 yılında Konya da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya da tamamladı. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. Yüksek lisans

Detaylı

*E mail: mboran@ktu.edu.tr

*E mail: mboran@ktu.edu.tr E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2004 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2004 Cilt/Volume 21, Sayı/Issue (1-2): 17 21 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Değirmendere Havzasında

Detaylı

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2) (2012) 93-106 Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Durmuş Boztuğ 1, Turgay Dere* 2, Nilgün Tayhan,

Detaylı

Prof.Dr.Ali YILMAZ Doktora, Yüksek Lisans Lisans, Araştırma Konuları Tel Yer: E-mail Web Sayfası: KISA ÖZGEÇMİŞ yerbilimleri ve çevre

Prof.Dr.Ali YILMAZ Doktora, Yüksek Lisans Lisans, Araştırma Konuları Tel Yer: E-mail Web Sayfası: KISA ÖZGEÇMİŞ yerbilimleri ve çevre Prof.Dr.Ali YILMAZ Doktora, Ankara Üniversitesi, 1980 Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, 1973 Lisans, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, 1970 Araştırma Konuları: Yer ve Çevre Bilimleri,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hatice YÜKSEL. Illinois Üniversitesi- Chicago. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hatice YÜKSEL. Illinois Üniversitesi- Chicago. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Hatice YÜKSEL 1. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara e-posta: hatice.yuksel@hacettepe.edu.tr 2. EGİTİM BİLGİLERİ: Doktora 2009 İnşaat

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) 1. SINIF 1. DÖNEM (I. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 501 SU ARITIM TEKNOLOJİLERİ I 3 0 3 6 Izgaralar, Kum ve Yağ

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) 1. SINIF 1. DÖNEM (I. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 501 SU ARITIM TEKNOLOJİLERİ I 3 0 3 6 Izgaralar, Kum ve Yağ

Detaylı

Lisans : 1966-1972, O.D.T.Ü, Müh. Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Ankara. Doktora : Denizli-Babadağ dolayının Jeoloji-Petrografi ve Jeokimyası (1978).

Lisans : 1966-1972, O.D.T.Ü, Müh. Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Ankara. Doktora : Denizli-Babadağ dolayının Jeoloji-Petrografi ve Jeokimyası (1978). ÖZGEÇMİŞ Doğum tarihi ve yeri : 08.03.1946, Bekilli-Denizli İlkokul : 1953-1958, Bekilli-Denizli Orta ve Lise : 1960-1966, Denizli Lisans : 1966-1972, O.D.T.Ü, Müh. Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Ankara.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık İstanbul Üniversitesi 1979. İhtisas İşletme ihtisası İstanbul Üniversitesi 1988

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık İstanbul Üniversitesi 1979. İhtisas İşletme ihtisası İstanbul Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Oğuz Özyaral Doğum Tarihi: 22 Temmuz 1956 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eczacılık İstanbul Üniversitesi 1979 İhtisas İşletme ihtisası

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

DOÇ.DR. HALE SÜTCÜ. Teknik Üniversitesi (40b ile görevlendirme)

DOÇ.DR. HALE SÜTCÜ. Teknik Üniversitesi (40b ile görevlendirme) DOÇ.DR. HALE SÜTCÜ ÖZGEÇMİŞ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği Yıldız 1990 Y. Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Mühendisliği Yıldız Teknik

Detaylı

Ö ZGEÇMİ Ş Prof. Dr. AHMET METE SAATÇİ

Ö ZGEÇMİ Ş Prof. Dr. AHMET METE SAATÇİ Ö ZGEÇMİ Ş Prof. Dr. AHMET METE SAATÇİ ÖĞRENİMİ ve AKADEMİK ÜNVANLARI Lisans (B. Sc.): Kimya Mühendisliği, O.D.T.Ü., 1972. Yüksek Lisans (M. Sc.): Kimya Mühendisliği, O.D.T.Ü., 1973. Doktora (Ph. D.):

Detaylı

EMET VE HİSARCIK BÖLGESİ (KÜTAHYA) YERALTI SUYU KALİTESİNİN İNCELENMESİ

EMET VE HİSARCIK BÖLGESİ (KÜTAHYA) YERALTI SUYU KALİTESİNİN İNCELENMESİ EMET VE HİSARCIK BÖLGESİ (KÜTAHYA) YERALTI SUYU KALİTESİNİN İNCELENMESİ Gülçin ACAR 1, Cem TOKATLI 1*, Esengül KÖSE 1, Arzu ÇİÇEK 2, Hayri DAYIOĞLU 3 1 Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147 Research article/araştırma makalesi Investigation of water quality of Apa dam lake

Detaylı