Kullanım kılavuzunuz LG DV-382

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz LG DV-382 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917228"
  • Su Kent
  • 2 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Üçgen içinde ok sembolüyle gösterilen bu yildirim ißareti, ürün içinde elektrik çarpmasi riski olußturabilecek derecede tehlikeli, yalitilmamiß bir voltaj varli i konusunda kullanicilari uyarmak amaciyla kullanilmißtir. Üçgen içindeki ünlem ißareti, ürünle birlikte verilen yazili belgelerde bulunan önemli kullanim ve bakim (servis) talimatlari hakkinda kullanicilari uyarmak amaciyla kullanilmißtir. UYARI: YANGIN VEYA ELEKT R K ÇARPMASI TEHL KES N ÖNLEMEK Ç N ÜRÜNÜ YAMURDAN VEYA NEMDEN KORUYUN. UYARI: Bu cihazi, kitaplik, vb. gibi dar bir alana yerleßtirmeyin. D KKAT: Havalandirma deliklerini kapatmayin. Cihazi üretici talimatlarina uygun ßekilde monte edin. KKAT: Bu ürün bir Lazer Sistemi kullanmaktadir. bakima ihtiyaç duymasi durumunda yetkili bir servis merkeziyle irtibat kurun. Burada belirtilenler dißindaki kumandalarin kullanimi, ayarlarin yapilmasi ya da yordamlarin uygulanmasi, tehlikeli radyasyona maruz kalinmasina neden olabilir. Lazer ißinina do rudan maruz kalinmasini önlemek için, cihaz muhafazasini açmayi denemeyin. Muhafazanin açilmasi durumunda, gözle görülür lazer radyasyonu ortaya çikar. IÍINA UZUN SÜRE BAKMAYIN. D KKAT: Cihaz suya (damlayan veya siçrayan) maruz birakilmamali ve vazo gibi içi sivi dolu nesneler cihazin üstüne koyulmamalidir. D KKAT Kablosuna ilißkin Cihazlarin genellikle adanmiß bir devre üzerine yerleßtirilmesi önerilir; Burada adanmiß devre, yalnizca bu cihaza güç sa layan ve ek prizleri ya da hat devresi olmayan tek bir priz anlamina gelir. Emin olmak için bu kullanici kilavuzunun teknik özellikler sayfasini kontrol edin. Prizlere aßiri yükleme yapmayin. Aßiri yüklenmiß prizler, gevßek veya hasarli prizler, uzatma kablolari, yipranmiß güç kablolari ya da zarar görmüß veya yarilmiß kablo yalitimi tehlikelidir. Bu koßullar elektrik çarpmasi veya yangina yol açabilir. Cihazinizin kablosunu belli araliklarla gözden geçirin, kablo zarar görmüßse veya bozulma gözlemlediyseniz prizden çikarin, cihazi kullanmaya devam etmeyin ve kablonun yetkili servis görevlisi tarafindan özdeß yedek parçasiyla de ißtirilmesini sa layin. Güç kablosunu bükülme, dolaßma, sikißma, kapi arasina girme veya üzerine basilma gibi fiziksel ya da mekanik zararlardan koruyun. Fißlere, prizlere ve kablonun cihazdan çikti i noktaya özellikle dikkat gösterin. Gücü ana elektrik ßebekesinden kesmek için ana elektrik ßebekesinin fißini çekin. Ürünün montaji sirasinda fißin kolay erißilebilir bir yerde olmasini sa layin. Eski cihazin imha edilmesi 1. Ürününüzde, üzerinde çarpi ißareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolünün bulunmasi, ürününüzün 2002/96/EC sayili Avrupa Direktifi kapsaminda oldu unu gösterir. 2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atik sisteminden ayri olarak, devlet veya yerel yetkililer tarafindan belirlenen özel olarak tasarlanmiß toplama merkezleri aracili iyla imha edilmelidir. 3. Eski cihazinizin do ru ßekilde imha edilmesi, çevre ve insan sa li i için do abilecek olumsuz sonuçlari engellemenize yardimci olur. 4. Eski cihazinizin imha edilmesiyle ilgili daha ayrintili bilgi için, ßehir ofisinizle, atik imha servisinizle veya ürünü satin aldi iniz bayi ile irtibat kurun. Bu ürün 2004/108/EC EMC Direktifi ve 2006/95/EC Düßük Voltaj Direktifine uyacak ßekilde üretilmißtir. Avrupa temsilcisi: LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : ) Dolby Laboratories lisansiyla üretilmißtir. "Dolby" ve çift-d sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalaridir. 2 DV382-E.BTURDLK_2726_TUR 8/5/08 9:10 AM Page 3 Güvenlik Önlemleri Oynatilabilir Disk Türleri Ünitenin ba lanmasi...4 Uzaktan kumanda Ana Ünite Ayarlarin yapilmasi Disk Bilgilerinin Görüntülenmesi...

3 ..8 Diskin Oynatilmasi DivX film dosyasinin oynatilmasi...10 Müzik Disklerinin veya dosyalarinin dinlenmesi Foto raf dosyalarinin görüntülenmesi USB Flash Sürücünün kullanilmasi Dil Kodlari Alan Kodlari Sorun Giderme Teknik Özellikler. 14 Sembolünün Görüntülenmesi Kullanim sirasinda TV ekraninizda " " sembolü görüntülenebilir ve bu, kullanici kilavuzunda açiklanan özelli in, bu özel DVD video diskinde bulunmadi ini ifade eder. çindekiler Bölge Kodlari Bu ünitenin arka kisminda bölge kodu bulunmaktadir. Bu ünite yalnizca arkasindaki ayni bölge koduyla etiketlenmiß veya "ALL" (TÜMÜ) olarak etiketlenmiß DVD disklerini oynatabilir. Ço u DVD diskinde kapaktan net olarak görünen bir veya daha fazla numaranin yer aldi i bir küre ißareti vardir. Bu numara, ünitenizin bölge koduyla ayni olmalidir, aksi takdirde disk oynatilamaz. Oynaticinizdakinden farkli bir bölge koduna sahip bir DVD'yi oynatmaya çalißirsaniz, TV ekraninda "Check Regional Code" (Bölge Kodunu Kontrol Edin) mesaji görüntülenir. Telif Haklari Telif hakki korumali malzemenin izinsiz kopyalanmasi, yayinlanmasi, gösterilmesi, kabloyla yayinlanmasi, kamuya açik yerlerde oynatilmasi veya kiralanmasi yasalar çerçevesinde yasaklanmißtir. Bu ürün Macrovision tarafindan gelißtirilmiß kopya korumasi özelli ine sahiptir. Kopya korumasi sinyalleri bazi disklere kaydedilir. Bu disklerin görüntüleri kaydedilirken veya oynatilirken görüntü gürültüsü olußur.

4 Bu ürün, Macrovision Corporation ve di er hak sahiplerine ait belirli ABD patentleri ve di er fikri mülkiyet haklarina yönelik dava yöntemiyle korunan bir telif hakki koruma teknolojisine sahiptir. Bu telif hakki koruma teknolojisinin kullanimi Macrovision Corporation tarafindan onaylanmak zorunda olup Macrovision Corporation tarafindan aksi bir yetki verilmedi i sürece bu teknoloji yalnizca ev ve di er sinirli görüntüleme alanlarinda kullanilmak üzere tasarlanmißtir. Ters mühendislik veya parçalarin sökülmesi yasaktir. TÜKET C LER TÜM YÜKSEK TANIMLAMALI TELEV ZYON SETLER N N BU ÜRÜNLE TAMAMEN UYUMLU OLMADIINI VE BU DURUMDA GÖRÜNTÜDE BAZI BOZUKLUKLAR OLUÍAB LECE N UNUTMAMALIDIR. 525 VEYA 625 AÍAMALI TARAMA GÖRÜNTÜSÜ SORUNLARININ YAÍANMASI DURUMUNDA KULLANICILARIN BALANTIYI "STANDART ÇÖZÜNÜRLÜK" ÇIKIÍIYLA DE ÍT RMELER ÖNER L R. TV SET M Z N BU 525p VE 625p MODEL ÜN TEYLE UYUMLULUU HAKKINDA SORULARINIZ OLURSA, LÜTFEN MÜÍTER H ZMETLER MERKEZ M ZLE RT BAT KURUN. Oynatilabilir Disk Türleri Tür DVD-VIDEO: Satin alinabilen veya kiralanabilen film gibi diskler DVD-R: Yalnizca video modu ve sonlandirilmiß olanlar DVD-RW: Yalnizca VR modu, Video modu ve sonlandirilmiß olanlar DVD+R: Yalnizca video modu DVD+RW: Yalnizca video modu Ses CD'si: Müzik CD'leri veya satin alinabilen müzik CD'si formatindaki CD-R/CD-RW. Bu ünite, ses baßliklari, DivX, MP3, WMA ve/veya JPEG dosyalarini içeren DVD±R/RW ve CD-R/RW'leri oynatir. Diskin kayit kalitesi veya fiziksel koßulu ya da kayit aygitinin ve yazar yaziliminin özelliklerinden dolayi bazi DVD±RW/DVD±R veya CD-RW/ CD-R'ler bu ünitede oynatilamaz. Logo 3 DV382-E. BTURDLK_2726_TUR 8/5/08 9:10 AM Page 4 Ünitenin ba lanmasi Ses ve Video Ba lantisi Ünitenin Ses/Video jaklari renk kodludur (video için sari, sa ses için kirmizi ve sol ses için beyaz). TV'nizin ses için tek girißi varsa (mono), bunu ünitedeki sol (beyaz) ses jakina ba layin. Ünitenin ba lanmasi daha fazlasini yapabilirsiniz A SCART Ba lantisi SCART kablosunu kullanarak ünitedeki TO TV (TV'ye) jakini TV'nize takin. seçmek için b B dü melerini kullanin, daha sonra ENTER'a basin. Display Mode (Görüntüleme Modu) 4:3 görüntüsünü seçtiyseniz TV ekraninizda geniß ekran programlarin ve filmlertv Aspect (TV En Boy Orani) TV ekraninizin ßekline ba li olarak hangi ekran en boy oraninin kullanilaca ini seçin. haneli bir parola girin ve ENTER'a basin. unutursaniz sifirlayabilirsiniz. için parolayi yeniden girin. ve monitör kapasitesini belirleyin. fazla bilgi için adresini ziyaret edin. oynatima geri dönmek için art arda REPEAT dü mesine basarak [Off] (Kapali) seçene ini belirleyin. Hizli ileri veya hizli geri alma Diskin Oynatilmasi daha fazlasini yapabilirsiniz Oynatmanin durdurulmasi Ünite, diske ba li olarak diskin durduruldu u noktayi kaydeder. Ekranda kisa bir x süre için " Xx " belirir. Oynatmaya (durdurulan sahneden) devam etmek için x PLAY ( N) dü mesine basin. Tekrar STOP (x ) dü mesine basti inizda veya diski çikardi inizda (ekranda " x " belirir) ünite durdurulan noktayi siler. x [Xx =Resume Stop (Kisa Süreli Durdurma), x =Complete Stop (Tamamen Durdurma)] Bir dü meye [örne in, POWER (GÜÇ), OPEN/CLOSE (AÇ/KAPAT), vs.] basildi inda oynatmaya devam edilen nokta silinebilir. DVD DivX ACD WMA MP3 Oynatma sirasinda hizli ileri veya hizli geri almak için SCAN (m ya da M) dü mesine basin. SCAN (m ya da M) dü mesine art arda basarak çeßitli oynatma hizlari arasinda geçiß yapabilirsiniz. Oynatmayi normal hizda devam N ettirmek için PLAY (N) dü mesine basin. Belirli bir kismin tekrarlanmasi (A-B) DVD DivX ACD Tekrarlamak istedi iniz kismin baßinda ve sonunda A-B dü melerine basin. Seçti iniz kisim sürekli olarak tekrarlanir. Normal oynatima geri dönmek için A-B dü melerine basarak [Off] (Kapali) seçene ini belirleyin. Altyazi dilinin seçilmesi DVD DivX Mönülü DVD Oynatma DVD Bu günkü DVD'lerin ço u halen, filmin baßlamasindan önce yüklenen mönülere sahiptir. Bu mönüler içerisinde, bir seçene in belirgin olarak gösterilmesi için vv b B i kullanilarak gezinme yapilabilir. Seçim için ENTER'e basilir. Oynatma sirasinda, istedi iniz bir altyazi dilini seçmek için art arda SUBTITLE ( ) dü mesine basin. Farkli bir açidan izleme DVD DVD VR diskinin oynatilmasi Bu ünite, Video Kayit (VR) formati kullanilarak kaydedilen DVD-RW disklerini oynatir. Bir DVD VR diski takti inizda ekranda menü görüntülenir. Baßlik seçmek için vv dü melerini kullanin, ardindan PLAY ( N) dü mesine basin. DVD-VR menüsünü görüntülemek için DVD MENU veya TITLE dü melerine basin. Bazi DVD-VR diskleri DVD KAYDED C kullanilarak CPRM verileriyle hazirlanmißtir. Oynatici bu tip diskleri desteklemez. Ekranda açi göstergesi bir süre için görüntülendi inde art arda ANGLE ( dü mesine basarak farkli bir kamera açisi seçebilirsiniz. ) Farkli bir ses duyulmasi DVD DivX CD-G Oynatma sirasinda varolan ses dilleri, kanallar veya kodlama yöntemleri arasinda geçiß yapmak için art arda AUDIO ( ) dü mesine basin. Oynatma hizinin düßürülmesi (yalnizca ileri oynatma için) DivX DVD Sonraki/önceki bölüme/parçaya atlama ALL Sonraki bölüme/parçaya geçmek için SKIP (>) dü mesine basin. Geçerli bölümün/parçanin baßina geri dönmek için SKIP (.) dü mesine basin. Önceki bölüme/parçaya gitmek için iki kez kisa süreyle SKIP (.

5 ) dü mesine basin. Oynatma duraklatildi inda, ileri veya geri oynatimi yavaßlatmak için SCAN (M) dü mesine basin. Art arda SCAN (M) dü melerine basarak çeßitli oynatma hizlari arasinda geçiß yapabilirsiniz. Oynatmayi normal hizda N devam ettirmek için PLAY (N) dü mesine basin. 9 DV382-E.BTURDLK_2726_TUR 8/5/08 9:10 AM Page 10 Genißletilmiß video görüntüsünün izlenmesi DVD DivX Oynatma veya duraklatma modundayken art arda ZOOM dü mesine basarak mesafe ayarlama modunu seçin. vvb B dü melerini kullanarak mesafe ayari yapilmiß görüntü içinde hareket edebilirsiniz. Çikmak için CLEAR dü mesine basin. DivX film dosyasinin oynatilmasi 1 Disk tepsisini açin: UZAKTAN KUMANDA ÜZER NDE Z OPEN/CLOSE Z N x OPEN/CLOSE PLAY STOP v V, DVD MENU Baßlik menüsünün görüntülenmesi DVD menüsünün görüntülenmesi DVD Varsa, diskin baßlik menüsünü görüntülemek için TITLE dü mesine basin. DVD 2 Disk takin: 3 Disk tepsisini kapatin: 4 Menüden bir film dosyasi seçin: 5 Oynatma ißlemini baßlatin: 6 Oynatma ißlemini durdurun: Varsa, disk menüsünü görüntülemek için DVD MENU dü mesine basin. Oynatmanin seçilen zamandan baßlatilmasi DVD DivX Girilen zaman kodunun baßlangiç noktasini arar. DISPLAY dü mesine basin ve bir saat simgesi seçin. Zamani girin ve ENTER dü mesine basin. Örne in, 1 saat, 10 dakika ve 20 saniyedeki bir sahneyi bulmak için "11020" girin ve ENTER dü mesine basin. Yanliß bir sayi yazarsaniz, yeniden girmek için CLEAR dü mesine basin. DivX film dosyasinin oynatilmasi daha fazlasini yapabilirsiniz DivX altyazisini do ru görüntüleyecek ßekilde karakter kümesinin de ißtirilmesi Oynatma sirasinda SUBTITLE dü mesini 3 saniye süreyle basili tutun. Dil kodu görüntülenir. listesindeki müziklerin tümünü silmek için program düzenleme modunda [Clear All] (Tümünü Temizle) ö esini seçip ENTER dü mesine basin. Disk çikarildi inda veya ünite kapatildi inda program silinir. Foto raf dosyalarinin görüntülenmesi daha fazlasini yapabilirsiniz Foto raf dosyalarini slayt gösterisi olarak görüntüleme ( ) simgesini vurgulamak için vv b B dü melerini kullanin ve ENTER dü mesine basarak slayt gösterisini baßlatin. ( ) simgesi vurgulandi inda b B dü melerini kullanarak slayt gösterisi hizini de ißtirebilirsiniz. Sonraki/önceki foto rafa atlama Önceki/sonraki foto rafi görüntülemek için SKIP (. ya da >) dü mesine basin. CD-G diski oynatma Bir CD-G diski takti inizda ekranda bir menü görüntülenir. Baßlik seçmek için vv dü melerini kullanin, ardindan PLAY ( N) dü mesine basin. Oynatma x sirasinda CD-G menüsünü görüntülemek için STOP (x) dü mesine iki kez basin. Ayar menüsünü ancak TV ekraninda CD-G menüsü görüntülendi inde, SETUP dü mesine basarak görüntüleyebilirsiniz. Foto rafi döndürme Foto raflari tam ekranda görüntülerken tam ekrandaki foto rafi saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürmek için vv dü melerini kullanin. Slayt gösterisini duraklatma Slayt gösterisini duraklatmak için PAUSE/STEP (X) dü mesine basin. Slayt gösterisine devam etmek için PLAY ( N) dü mesine basin. Dosya bilgilerini görüntüleme (ID3 TAG ) Dosya bilgileri içeren bir MP3 dosyasini oynatirken, DISPLAY dü mesine art arda basarak bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Slayt gösterisi sirasinda müzi i dinleme Disk müzik ve foto raf dosyalarini bir arada içeriyorsa slayt gösterisi sirasinda müzik dinleyebilirsiniz. ( ) simgesini vurgulamak için vv b B dü melerini kullanin ve ENTER dü mesine basarak slayt gösterisini baßlatin. MP3/WMA müzik dosyasi gereksinimleri Bu ünite ile MP3/WMA uyumlulu u ßu ßekilde sinirlandirilmißtir: 11 DV382-E.BTURDLK_2726_TUR 8/5/08 9:10 AM Page 12 Genißletilmiß foto raf görüntüsünü izleme Tam ekranda foto rafi görüntülerken mesafa ayarlama modunu seçmek için ZOOM dü mesine art arda basin. vvb B dü melerini kullanarak mesafe ayari yapilmiß görüntü içinde hareket edebilirsiniz. Çikmak için CLEAR dü mesine basin. Foto raf dosyasi gereksinimleri Bu ünite ile JPEG dosyasi uyumlulu u ßu ßekilde sinirlandirilmißtir: Dosya uzantilari: ".jpg" Foto raf boyutu: 2MB'dan düßük önerilir CD-R/RW, DVD±R/RW Formati: ISO 9660 Maksimum Dosya/Disk: 650'den az (toplam dosya ve klasör sayisi) USB Flash Sürücünün kullanilmasi USB Flash Sürücü, sürüm 1.1 ile MP3/WMA/JPEG/DivX dosyalarini oynatabilirsiniz. 1 USB Flash Sürücüyü ünitedeki USB ba lanti noktasina takin: 2 Durdurma modunda menü ekranini görüntüleyin: 3 Bir dosya seçin: 4 Dosyayi oynatin: 5 USB Flash Sürücüyü çikarin: USB Flash Sürücüye ilißkin notlar UZAKTAN KUMANDA ÜZER NDE O RETURN v V, DVD MENU N PLAY - O Sadece durdurma modundayken RETURN (O) dü mesine basarak USB ve DISC (D SK) modlari arasinda geçiß yapabilirsiniz. Çalißirken USB aygitini çikarmayin. Verilerin zarar görmesini önlemek için yedekleme yapilmasi önerilir. USB uzatma kablosu veya USB HUB kullanirsaniz, USB aygiti taninamayabilir. Müzik dosyalari (MP3/WMA), foto raf dosyalari (JPEG) ve DivX dosyalari oynatilabilir. Her dosyanin çalißtirilmasina ilißkin ayrintili bilgi için ilgili sayfalara baßvurun.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) açik fakat ünite çalißmiyor. disk takin. TV'de uygun video girißi modunu seçin. Video kablosunu sikica takin. Ses amplifikatörü için do ru giriß modunu seçin. AUDIO (SES) ayarlarini do ru konuma ayarlayin. Oynatilabilir bir disk takin. (Disk türünü ve bölge kodunu kontrol edin.) Derecelendirme düzeyini de ißtirin. Uzaktan kumandayi ünitenin uzaktan kumanda sensörüne yöneltin. Uzaktan kumandayi üniteye daha yakin bir konumda kullanin. Genel Güç gereksinimleri Güç tüketimi Boyutlar (Yaklaßik) Net A irlik (Yaklaßik) Çalißma sicakli i Çalißma nemi Lazer Sinyal sistemi AC V, 50/60 Hz 8W 430 x 35 x 200 mm (G x Y x D) ayak hariç 1,5 kg 5 C ila 35 C %5 ila %90 Yari iletken lazer PAL / NTSC Güç kablosu takili de ildir. Disk takilmamißtir. TV, üniteden sinyal alacak ßekilde ayarlanmamißtir. kumanda düzgün biçimde çalißmiyor. Uzaktan kumanda, ünitenin uzaktan kumanda sensörüne yöneltilmemißtir. Uzaktan kumanda ünitenin çok uza indadir. Dijital Çikiß (Koaksiyel) Aksesuarlar Video/Ses kablosu, Uzaktan Kumanda, Pil Tasarim ve teknik özelliklerin önceden bildirilmeksizin de ißtirilme hakki saklidir. 14 DV382-E.BTURDLK_2726_TUR 8/5/08 9:10 AM Page 15 No City ADANA ADANA ADANA ANTALYA ANTALYA ANTALYA ANTALYA ANTALYA ÇEL ÇEL K.MARAÍ ELAZIG ERZURUM KARS MALATYA DENIZLI IZMIR IZMIR IZMIR MANISA MUGLA MUGLA ADIYAMAN ASC Name BULUT ELEKTRON K-CAH T BULUT Data Teknik TEKN K ELEK. ERTUNÇ ELEKTRON K - HAKKI ERTUNÇ OLCAY ELEK. ÍENGÖZ ELEK. V ZYON ELEKTRON K YILDIRIM ELEK HAKAN ELEK. ÖZEMEK ELEKTRON K TAAH.T C. VE SAN.LTD.ÍT GÜNGÖR ELEKTRON K GRUP ELEK. ERZURUM ELEKTRON K T CARET SANAY L M TED Í RKET ERDAL KAYA-ÖZ JAPON ELEKTRON K TAYFUN ELEK. CEZAY RL ELEKTRON K-M. EROL CEZAY RL BULENT CIKIKCI- DIGITAL ELEKTRON K ÇAVUÍOLU ELEK TEKN K ELEK. BALABAN ELEK. B RCAN ELEKT. ÖZLÜK ELEK. RIFAT ERD NÇ-TEKN K ELEKTRON K Phone No:10/D Seyhan Adress Toros Mah. 105 Sk. Öztoros Apt. No:15/E Seyhan Reßatbey Mah. Cumhuriyet Caddesi No:5/A Seyhan Güzelyali mah. U ur Mumcu bulvari Tohumcuo lu apt. Íekerhane mh. Yunusgücüo lu sk. M.Gücü Apt.No:6 Alanya Yukari Pazarci Mah. Mehmet Akif Cad sk. No:5 Manavgat Saray Mah. Mehmet Çavuß Sk. Cebi Apt. No:5/A Alanya Íirinyali Mah Sok.Mehmet Hamurlu Apt.No. 16/1 Kizilsaray Mah. 81 Sok. Güven Apt. No:24 Fatih Mah. 87. Sok. Öz Zafer Apt. A Blok No:6 Mezitli hsaniye mah.4902 Sok. Íaman Apt. No: 26/ A Hayrullah Mah. Malik ejder cad.arikan Sitesi B blok No 24/c zzet Paßa Mah. H. Tevfik Efendi Sok. No:30/A Íerif Efendi Cad. Íair Nefi lkö retim Okulu karßisi No.136 stasyon Mah. stasyon Cad. No:185 Kanalboyu Kernek Camii karßisi Mistoglu apt alti No.9 a-b zmir Bulvari Bakirli kavßa i No: sk No:17/1A Sigortaci ßhani Çankaya Sanayi sit. 6. Sk. No:29 Ödemiß Çakmak Cd. No:137/B Íirinyar 1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:22/B CUMHUR YET CAD. NO:137 Ortaca Recayi Güreli Cad. Bakkalo lu Pasaji No:30/22 Gölebatmaz cd. No:32/A Kurtismailpaßa 7. Sok. Gençkalan apt. alti No:9 Mardin Yolu Cd.Ticaret Lisesi kar.abuzero ullari Apt. 8/C Güçlükaya Mah. Zileliler No:15/B Keçiören DIYARBAKIR TELEV ZYON HASTANES GAZIANTEP ÜNAL ÍENSÖYLER ELEK. ÍANLIURFA ANKARA BAYER ELEK. GÜNEÍ ELEK De irmiçem Mah. Muammer Aksoy Bulvari No:58/B Íehitkamil 15 DV382-E.BTURDLK_2726_TUR 8/5/08 9:10 AM Page 16 No City ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA KAYSERI KIRIKKALE R ZE SAMSUN TRABZON BURSA BURSA STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL KOCAEL ASC Name MERKEZ ELEK. ONUR ELEK. LTD. Simge Elektronik TÜDEÍ ELEK MIZRAK ELEKTRON K-MEHMET MIZRAK KARDEÍLER ELEKTRON K-AL ÍIH GAÇKA CEYLAN ELEK. MEGA ELEKTRON K EÍYA MOB L.AV ZE DAY. TÜK.MALL. M. SAN.T C.LTD.ÍT. NATURAL SOUND KURTULUÍ ELEK. ULUDA ELEKTRON K AL ÖZDEM R AYDIN V DEO ELEKTRON K TEKN K H Z. SAN. T C. LTD. ÍT. Do u Elektronik ECE ELEKTRON K ELEKTRO CENTER LTD.ÍT HAKAN ELEK. KAFKAS ELEK. MTV ELEK. ULUDAG ELEKTRON K ANIT ELEKTRON K NAZM AYDOAN Phone Adress Yeni Bati mah. 12.cad. 2.Mesa Çarßisi No:61 Batikent Hoßdere cd. Halit Ziya sk. No:4/A Çankaya Ba ci cad. No:20 /A Etlik Keçiören Beßiktaß sk. No:28/C Keçiören Fatih mah. O uz Cad. Sergen Apt. Alti No:11/A Kocasinan GÜZELTEPE MAH. CELALAT K CAD. NO:4/B Palandöken Cad. No:3 Bahçeli Evler Mah. Yüzyil Bulv. No:273 Fatih Mh. Haci Ziya Habibo lu Cd. No:21 Beyazit Cad. Kasapo lu Plaza No:24 Íehreküstü Mah. De irmen Sok. No:7 Halicio lu ß Hani No:46 Hamidiye Cad. Íah As. ßhani Kat:2 No:36/28 Sirkeci Fatih Bulvari Íen Caddesi No:7 Sultanbeyli Çelik sok. Baydar apt.no:13 D SAHRAYICED D Hat boyu Cd. Canik pasaji No:69 Yeßilköy Atatürk Cad. Badem Sok. No:6 Büyükçekmece HAREKET ORDUSU SK.NO :20 NC RL Büyükçekmece Nuh Kuyusu Cd.Lokmacio lu Sk. No:11A Altunizade 19 MAYIS MH. 19 MAYIS CD.N.19 ß ßL Atatürk Bulvari No:27-29 Bineveler Mah. Abdulkadir Aksu Blv. 68 nolu sk. Park Apt.No:4 GAZIANTEP Ateß So utma 16 DV382-E.BTURDLK_2726_TUR 8/5/08 9:10 AM Page 17 LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi.

Kullanım kılavuzunuz LG DV-380B http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917227

Kullanım kılavuzunuz LG DV-380B http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917227 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG DV-380B tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG DV-392H

Kullanım kılavuzunuz LG DV-392H Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG DV-392H tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG DP351

Kullanım kılavuzunuz LG DP351 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya LG DP351 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG DP351 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb)

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

Kullanım kılavuzu LG DV692 Kullanma kılavuzu LG DV692 Kullanma talimati LG DV692 Kullanıcı kılavuzu LG DV692 Kullanıcı el kitabı LG DV692

Kullanım kılavuzu LG DV692 Kullanma kılavuzu LG DV692 Kullanma talimati LG DV692 Kullanıcı kılavuzu LG DV692 Kullanıcı el kitabı LG DV692 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG HT202SF http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917299

Kullanım kılavuzunuz LG HT202SF http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917299 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG HT202SF tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG HT353SD http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917303

Kullanım kılavuzunuz LG HT353SD http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917303 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG HT353SD tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG HT303SU http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917300

Kullanım kılavuzunuz LG HT303SU http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917300 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG HT303SU tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG HT-356SD http://tr.yourpdfguides.com/dref/3926519

Kullanım kılavuzunuz LG HT-356SD http://tr.yourpdfguides.com/dref/3926519 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG HT-356SD tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. NORDMENDE LE82N8HM İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü satın

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. MODEL NO: LE82N8HA İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED TV ürünümüzü

Detaylı

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE MONITOR LE116N8FM NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü

Detaylı

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE 26" LED TELEVİZYON VE MONİTÖR LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG DH3120S http://tr.yourpdfguides.com/dref/4263077

Kullanım kılavuzunuz LG DH3120S http://tr.yourpdfguides.com/dref/4263077 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG DH3120S tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın SBA3005/00. Kullanım kılavuzu

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın  SBA3005/00. Kullanım kılavuzu Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın www.philips.com/welcome SBA3005/00 Kullanım kılavuzu 1 Önemli Güvenlik Önemli Güvenlik Talimatları Tüm uyarıları dikkate alın. Tüm talimatları izleyin.

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LE22N6FV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 LED Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EH2N1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/4019691

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EH2N1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/4019691 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın SBA3210/00. Kullanım kılavuzu

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın  SBA3210/00. Kullanım kılavuzu Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın www.philips.com/welcome SBA3210/00 Kullanım kılavuzu 1 Önemli Güvenlik Önemli Güvenlik Talimatları Tüm uyarıları dikkate alın. Tüm talimatları izleyin. Bu cihazı

Detaylı

DVD Oynatıcı KULLANICI KILAVUZU. Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

DVD Oynatıcı KULLANICI KILAVUZU. Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. TÜRKÇE KULLANICI KILAVUZU DVD Oynatıcı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. DV692 P/NO : MFL63266785 1 Başlangıç Başlangıç 3 Güvenlik

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 İçindekiler Baz ünitesi Not * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur. ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 8410

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 8410 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NAVIGON 8410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NAVIGON 8410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

Tam HD Büyütmeli DVD Oynatıcısı

Tam HD Büyütmeli DVD Oynatıcısı TÜRKÇE KULLANICI KILAVUZU Tam HD Büyütmeli DVD Oynatıcısı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. DV692H P/NO : MFL63266791 1 Başlangıç

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU D 100

KULLANIM KILAVUZU D 100 KULLANIM KILAVUZU D 100 DEXUN Tüm hakları saklıdır. DEXUN logosu EFOR DAY TUK LTD ye aittir.diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. Yazım ve baskı hatalarından DEXUN sorumlu değildir. DEXUN All

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. LC42A15FV İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme 1 Giriş LCD TV ürünümüzü satın aldığınız

Detaylı

İçindekiler 1 BAŞLARKEN 2 ANA ÜNİTENİN GÖRÜNÜŞÜ 3 2. MONİTÖRÜN GÖRÜNÜŞÜ 4 UZAKTAN KUMANDANIN GENEL GÖRÜNÜŞÜ 5 SİSTEM BAĞLANTILARI

İçindekiler 1 BAŞLARKEN 2 ANA ÜNİTENİN GÖRÜNÜŞÜ 3 2. MONİTÖRÜN GÖRÜNÜŞÜ 4 UZAKTAN KUMANDANIN GENEL GÖRÜNÜŞÜ 5 SİSTEM BAĞLANTILARI İçindekiler 1 BAŞLARKEN 1.1 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 1.2 TELİF HAKKI KORUMASI 1.3 PAKET İÇERİĞİ 2 ANA ÜNİTENİN GÖRÜNÜŞÜ 2.1 ÖNDEN GÖRÜNÜŞ 2.2 SAĞDAN GÖRÜNÜŞ 2.3 SOLDAN GÖRÜNÜŞ 2.4 ALTTAN GÖRÜNÜŞ 3 2. MONİTÖRÜN

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. MONITOR LC106M15FV İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme 1 Giriş LCD ürünümüzü satın

Detaylı

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1070300-TR REV B ISS 17NOV10 Telif Hakkı 2010 UTC Fire & Security. Tüm hakları saklıdır. Ticari markalar ve patentler UltraView adı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ESET MOBILE ANTIVIRUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ESET MOBILE ANTIVIRUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCEB3J1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3729873

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCEB3J1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3729873 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Đçindekiler. Paket Đçeriği

Đçindekiler. Paket Đçeriği SCSI Serisi Net DVR Kullanım Kılavuzu V2.1 Đçindekiler 1. HDD Kurulumu... 3 2. DVR Bağlantısı... 4 3. DVR ın Açılması... 6 4. DVR a Giriş... 6 5. Tarih Saat Ayarı... 7 6. IP Adres Ayarı... 7 7. HDDFormatlama...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LENOVO IDEACENTRE B520 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3940037

Kullanım kılavuzunuz LENOVO IDEACENTRE B520 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3940037 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LC32A5HV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

JAMESON JS-1025. 10.2 Aşağı çevrilebilen LCD Ekran KULLANIM KILAVUZU

JAMESON JS-1025. 10.2 Aşağı çevrilebilen LCD Ekran KULLANIM KILAVUZU JAMESON JS-1025 10.2 Aşağı çevrilebilen LCD Ekran KULLANIM KILAVUZU Sevgili müşterilerimiz, Öncelikle sizi,yeni mobil TFT monitörü satın aldığınız için tebrik etmek isteriz.çekici dizayn ile tam donanımlı

Detaylı

Başlarken NSZ-GS7. Ağ Ortam Oynatıcısı. Ekran görüntüleri, işlemler ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Başlarken NSZ-GS7. Ağ Ortam Oynatıcısı. Ekran görüntüleri, işlemler ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Başlarken TR Ağ Ortam Oynatıcısı NSZ-GS7 Ekran görüntüleri, işlemler ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Başlarken: ON/STANDBY Oynatıcıyı açar veya kapatır. Bağlı cihazların

Detaylı

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033 BoomP!ll Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33033 Ednet 33033 Boom P!ll Bluetooth hoparlörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatı okuyun. ÖZELLİKLER

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID tüm sorularınızı (bilgi,

Detaylı

D: Dijital kamera mercekleri E: 'Set' düğmesi (pozlandırma) F: USB bağlantısı

D: Dijital kamera mercekleri E: 'Set' düğmesi (pozlandırma) F: USB bağlantısı Ürün bilgileri A: Mercek yüzüğü B: Dürbün mercekleri C: LCD ekran Dürbün kullanma talimatları D: Dijital kamera mercekleri E: 'Set' düğmesi (pozlandırma) F: USB bağlantısı G: Mod düğmesi H: Odak ruleti

Detaylı

D: Dijital kamera mercekleri E: 'Set' düğmesi (pozlandırma) F: USB bağlantısı

D: Dijital kamera mercekleri E: 'Set' düğmesi (pozlandırma) F: USB bağlantısı Ürün bilgileri A: Mercek yüzüğü B: Dürbün mercekleri C: LCD ekran Dürbün kullanma talimatları D: Dijital kamera mercekleri E: 'Set' düğmesi (pozlandırma) F: USB bağlantısı G: Mod düğmesi H: Odak ruleti

Detaylı

A Y p r o M ü h e n d i s l i k v e T e k n o l o j i. Görüntülü Kapı Zili. Kayıt ve izleme özelliği. SD kart kullanabilme özelliği

A Y p r o M ü h e n d i s l i k v e T e k n o l o j i. Görüntülü Kapı Zili. Kayıt ve izleme özelliği. SD kart kullanabilme özelliği Görüntülü Kapı Zili Kayıt ve izleme özelliği SD kart kullanabilme özelliği Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu AYP223BE Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz!! Genel Özellikler Görüntülü kapı

Detaylı

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL EL KITABI SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL EL KITABI SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL EL KITABI SI-707138 TÜRKÇE -PAKET IÇERIĞI -TEKNIK ÖZELLIKLER -DONANIM KURULUMU -GARANTI MULTIMEDIA PLAYER 2,5 SATA CASING WITH REMOTE

Detaylı

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543 KULLANIM KILAVUZU DVD Alıcı Sistemi Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543 MODELLER HT805PH (HT805PH,

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme

WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme Bir Nikon ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuz WR-1 ve WR-R10 kablosuz uzaktan kumandalar için donanım yazılımının

Detaylı

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu 87231 Araç kamerasının tüm fonksiyonlarının daha iyi kullanımı için cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli şekilde okuyun. Dikkat 1. Lütfen hafıza kartını

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE-VE 200

Kullanım Kılavuzu PCE-VE 200 Kullanım Kılavuzu PCE-VE 200 Versiyon 1.0 Oluşturulma Tarihi:14.06.2016 Manual İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik Bilgisi... 3 3 Özellikler... 3 4 Sistem Açıklaması... 5 5 Talimatlar... 6 6 Sorun Giderme...

Detaylı

Register your product and get support at PD7030. TR Kullanım kılavuzu

Register your product and get support at  PD7030. TR Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome PD7030 Kullanım kılavuzu Contents 1 Önemli 4 Önemli Güvenlik Talimatları 4 İşitme güvenliği 6 Bildirim 7 2 Taşınabilir DVD oynatıcınız 10

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310

KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310 KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 30/05/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik Bilgisi... 3 3 Özellikler... 3 3.1 Teknik Özellikler...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Boroskop PCE-VE 200

Kullanım Kılavuzu Boroskop PCE-VE 200 Boroskop PCE-VE 200 Versiyon 1.0 Oluşturulma Tarihi:14.06.2016 Manual İçindekiler 1 Giriş...2 2 Güvenlik Bilgisi...2 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...4 5 Talimatlar...5 6 Sorun Giderme...6 7 Geri

Detaylı

MUSIC INTRO X MP3 ÇALAR. Model:LD06

MUSIC INTRO X MP3 ÇALAR. Model:LD06 MUSIC INTRO X MP3 ÇALAR Model:LD06 Görünüm ve Kontroller Oblio Music Intro X 1. Kulaklık girii 2. USB balantı yeri kapaı. 3. Ekran 4. [] Sol/Geri tuu 5. [] Ses Arttırma 6. [] Sa/leri tuu 7. [ ] Çalma/duraklatma

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon m type Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

1 Paket. Kurma Kılavuzu. Renk Yönetimi LCD Monitörü. Önemli

1 Paket. Kurma Kılavuzu. Renk Yönetimi LCD Monitörü. Önemli Kurma Kılavuzu Renk Yönetimi LCD Monitörü Önemli Lütfen kendinizi güvenli ve etkin kullanıma alıştırmak için ÖNLEMLERİ, bu Kurma Kılavuzunu ve CD-ROM da yüklü olan Kullanım Kılavuzunu dikkatle okuyun.

Detaylı

İçindekiler. 6 Oynatma 153 USB den oynatma 153 Diskten oynatma 154 Video oynatma 155 Müzik çalma 156 Fotoğraf görüntüleme 157 Oynatma Kontrolü 158

İçindekiler. 6 Oynatma 153 USB den oynatma 153 Diskten oynatma 154 Video oynatma 155 Müzik çalma 156 Fotoğraf görüntüleme 157 Oynatma Kontrolü 158 İçindekiler 1 Önemli 130 Güvenlik 130 Uyarı 130 6 Oynatma 153 USB den oynatma 153 Diskten oynatma 154 Video oynatma 155 Müzik çalma 156 Fotoğraf görüntüleme 157 Oynatma Kontrolü 158 2 Ürününüz 133 Bölge

Detaylı

INSTRUCTIONS 14.TV fonksiyonu Analog TV uygulaması analog Tv ye girmek için multimedya anabirimdeki TV ikonuna dokunun. Istasyon tarama otomatik tarama düşük frekanstan yüksek frekansa geçmek için basın,

Detaylı

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Kablosuz Dijital Telefon SE 240 Telesekreterli Kablosuz Dijital Telefon SE 245 Hoş geldiniz Çabuk başlama kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım IMAGE TO FOLLOW Teslimat kapsamı SE240/SE245 El cihazı

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10 Kullanım kılavuzu Stereo Mikrofon STM10 İçindekiler Temel Bilgiler...3 Fonksiyona genel bakış...3 Donanıma genel bakış...3 Montaj...4 Mikrofonunuzun kullanımı...5 Ses kaydetme...5 Videolar için ses kaydetme...8

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari DVD-ROM u kullanma Touchstone Self Study DVD-ROM Kopyasını iki şekilde çalıştırabilirsiniz: 1. Programı

Detaylı

EVERTECH. EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi. Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu

EVERTECH. EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi. Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu EVERTECH EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu Uyarılar ve Ana Fonksiyonlar Güç Kaynağı DC12V güç kaynağı kullanılabilir.cihazı bağlamadan önce şehir elektrik şebekenizin

Detaylı

Sonar II LED Bluetooth Hoparlör. Kullanıcı kılavuzu 33047

Sonar II LED Bluetooth Hoparlör. Kullanıcı kılavuzu 33047 Sonar II LED Bluetooth Hoparlör Kullanıcı kılavuzu 33047 Önemli Güvenlik Talimatları Hoparlörü, su ve benzeri sıvılardan uzak tutun. Hoparlörü, her türlü ısı kaynağından uzak tutun. İşitmenize veya birimin

Detaylı

USB 2.0 DAN HDMI A VİDEO ADAPTÖRÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-70851

USB 2.0 DAN HDMI A VİDEO ADAPTÖRÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-70851 USB 2.0 DAN HDMI A VİDEO ADAPTÖRÜ Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-70851 1. Sürücüyü Yükleme İkaz: Verilen sürücüyü bağlamadan adaptörü bilgisayarınıza BAĞLAMAYIN. Verilen CD yi disk sürücünüze yerleştirin ve

Detaylı

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA TG8070_8090TR(tr-tr)_QG.fm Page 1 Friday, August 10, 2007 4:18 PM Kısa Kılavuz Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8070TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8090TR Bağlantılar KX-TG8070 KX-TG8090 Çengel

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Instruction Manual KART YUVASI Değerli Müºterimiz, Bluelight ı tercih ettiğiniz için teºekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz değerli müºterilerimizin hayatını kolaylaºtırmak için özel

Detaylı

WAE Music uygulamasını indirin

WAE Music uygulamasını indirin TÜRKÇE 3 1. Açma/Kapama düğmesi 2. FM/Bluetooth modu 3. 4. 3+4. 5. Pil göstergesi 6. FM/Bluetooth göstergesi 7. USB Girişi 8. Giriş Hattı 9. Koruyucu kapak 10. ¼" montaj için vida deliği 11. Bilek askısı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DVP3310 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3436358

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DVP3310 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3436358 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EE4E1E/WI http://tr.yourpdfguides.com/dref/4336930

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EE4E1E/WI http://tr.yourpdfguides.com/dref/4336930 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print hakkında bilgi Google Cloud Print ile yazdırma Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...

Detaylı

İçindekiler 1 BAŞLARKEN 1.1 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 1.2 TELİF HAKKI KORUMASI 1.3 PAKET İÇERİĞİ 2 ANA BİRİM GÖRÜNÜMLERİ

İçindekiler 1 BAŞLARKEN 1.1 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 1.2 TELİF HAKKI KORUMASI 1.3 PAKET İÇERİĞİ 2 ANA BİRİM GÖRÜNÜMLERİ İçindekiler 1 BAŞLARKEN 1.1 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 1.2 TELİF HAKKI KORUMASI 1.3 PAKET İÇERİĞİ 2 ANA BİRİM GÖRÜNÜMLERİ 2.1 ÖN GÖRÜNÜM 2.2 SAĞ TARAFIN GÖRÜNÜMÜ 2.3 SOL TARAFIN GÖRÜNÜMÜ 2.4 ALTTAN GÖRÜNÜM 3 LCD

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG LAC-4700R

Kullanım kılavuzunuz LG LAC-4700R Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya LG LAC-4700R için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG LAC-4700R tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Register your product and get support at PD7020. TR Kullanım kılavuzu

Register your product and get support at  PD7020. TR Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome PD7020 Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Önemli 4 Önemli Güvenlik Talimatları 4 Bildirim 7 Türkçe 2 Taşınabilir DVD oynatıcınız 10 Giriş 10

Detaylı

Multimedya. Belge Bölüm Numarası: Bu kılavuzda bilgisayarın ses ve görüntü özelliklerinin nasıl kullanılacağı anlatılır.

Multimedya. Belge Bölüm Numarası: Bu kılavuzda bilgisayarın ses ve görüntü özelliklerinin nasıl kullanılacağı anlatılır. Multimedya Belge Bölüm Numarası: 410777-141 Nisan 2006 Bu kılavuzda bilgisayarın ses ve görüntü özelliklerinin nasıl kullanılacağı anlatılır. İçindekiler 1 Multimedya donanımı Optik disk sürücüsünü kullanma

Detaylı

MY APPS MAGIC. RF Dongle (AN-MR300C) P/NO : MBM51168845(1204-REV01)

MY APPS MAGIC. RF Dongle (AN-MR300C) P/NO : MBM51168845(1204-REV01) MY APPS MAGIC RF Dongle (AN-MR300C) P/NO : MBM51168845(1204-REV01) Uzaktan Kumanda Açıklaması GÜÇ : TV yi açar veya kapatır. BACK (GERİ): Önceki seviyeye döner. Tekerlek (OK) (Tamam): Menüleri ve opsiyonları

Detaylı

Evde 3D deneyiminin tadını çıkarın

Evde 3D deneyiminin tadını çıkarın Şu ülkeye ait satış öncesi broşürü: Türkiye () Philips Blu-ray Disk/ DVD oynatıcı 3D oynatma DivX Plus HD BDP2180/12 Evde 3D deneyiminin tadını çıkarın Blu-ray 3D ile Philips Blu-ray DVD oynatıcı, büyüleyici

Detaylı

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR MODELLER: G11320SD / G11420SD G11520SD / G11540SD KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin. XL390 XL395 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Başlarken 3 Keyfini çıkarın İçindekiler Baz istasyonu (XL395) Baz istasyonu (XL390) Şarj cihazı*

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG DP522H http://tr.yourpdfguides.com/dref/4263079

Kullanım kılavuzunuz LG DP522H http://tr.yourpdfguides.com/dref/4263079 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Buradan Başlayın Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU Ürünün Takılması 50 cm 50 100m = x4 50 cm Dedektörle Reflektör arasında net bir görüş hattı sağlayın 8-100 m Sert yüzeylere (strüktürel duvar veya kiriş) monte edin 18 50m = x1

Detaylı

İçindekiler. Beo4 uzaktan kumandanızı kullanma, 3. Ayrıntılı olarak Beo4 düğmeleri, 4 Beo4 düğmeleriyle günlük ve gelişmiş kullanım

İçindekiler. Beo4 uzaktan kumandanızı kullanma, 3. Ayrıntılı olarak Beo4 düğmeleri, 4 Beo4 düğmeleriyle günlük ve gelişmiş kullanım Beo4 Rehberi İçindekiler Beo4 uzaktan kumandanızı kullanma, 3 Ayrıntılı olarak Beo4 düğmeleri, 4 Beo4 düğmeleriyle günlük ve gelişmiş kullanım Beo4'ü kişiselleştirme, 5 Ek bir düğme ekleme Ek düğmeleri

Detaylı

TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. En fazla 16 analog kamera için loop through özelliği (DVD modeline göre). 2. RS-232 cihazına bağlayın. 3. Dört alarm girişine kadar bağlayın.

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu İçindekiler Hoş Geldiniz Arlo'yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmaya kolayca başlayabilirsiniz. %100 kablosuz kamera Manyetik duvar montaj parçası Lityum 123 piller

Detaylı

Çoklu Ortam. Kullanıcı Kılavuzu

Çoklu Ortam. Kullanıcı Kılavuzu Çoklu Ortam Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun A.B.D de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Çoklu Ortam. Kullanım Kılavuzu

Çoklu Ortam. Kullanım Kılavuzu Çoklu Ortam Kullanım Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome CD490 CD495 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Hazırlanma 3 Keyfini çıkarın Kutuda ne var Baz ünitesi (CD495) Baz ünitesi (CD490)

Detaylı

Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu

Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu Renkli Video Kamera Kullanım Kılavuzu Modeller: LV300P-C LV300P-B Bu ürünü kurmadan, çalıştırmadan veya ayarlamadan önce, lütfen bu kullanım kitapçığını dikkatli bir biçimde okuyun. 300P-B_C.ATURALI_B_TUR.indd

Detaylı

Nikon 1 Değiştirilebilir Objektifli Gelişmiş Fotoğraf Makineleri, 1 NIKKOR Objektifleri ve Nikon 1 Aksesuarlarının Donanım Yazılımlarını Güncelleme

Nikon 1 Değiştirilebilir Objektifli Gelişmiş Fotoğraf Makineleri, 1 NIKKOR Objektifleri ve Nikon 1 Aksesuarlarının Donanım Yazılımlarını Güncelleme Nikon 1 Değiştirilebilir Objektifli Gelişmiş Fotoğraf Makineleri, 1 NIKKOR Objektifleri ve Nikon 1 Aksesuarlarının Donanım Yazılımlarını Güncelleme Bir Nikon ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri

Yazılım Güncelleştirmeleri Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu Archive Player Divar Series tr Kullanım kılavuzu Archive Player İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Çalışma 5 2.1 Programın başlatılması 5 2.2 Ana pencere tanıtımı 6 2.3 Açma düğmesi 6 2.4 Kamera

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

DS150E Kullanıcı El Kitabı. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS

DS150E Kullanıcı El Kitabı. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS DS150E Kullanıcı El Kitabı 1 Ana bileşen...3 Kurulum talimatları...5 Bluetooth Ayarları...26 Arıza Teşhis Programı...39 Dosya...41 Ayarlar...43 Belgeler...51 Yardım...53 OBD İletişimi...56 Yazdır ve Kaydet...66

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr Capture Pro Yazılımı Başvuru Kılavuzu A-61640_tr Kodak Capture Pro Yazılımı'na Başlarken Bu kılavuz, kısa sürede başlamak için, Kodak Capture Pro Yazılımı'nın yüklenmesi ve başlatılmasına yönelik basit

Detaylı

Açma ve Arayüz Talimatlar

Açma ve Arayüz Talimatlar Açma ve Arayüz Talimatlar Cihazın orjinal kablolarla bağlandığına emin olduktan sonra, anahtarı ACC ON pozisyonuna getirin, POW/MUTE düğmesine yada POWR düğmesine yada SRC düğmesine kırmızı olana kadar

Detaylı

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın. 3 4 5 Dokunmatik ekran Menüler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP ELITE AUTOFOCUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172921

Kullanım kılavuzunuz HP ELITE AUTOFOCUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172921 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP ELITE AUTOFOCUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP ELITE AUTOFOCUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı