T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OTURUM ÖZEL AKŞAM LİSELERİ ÖĞRENCİ BAŞARISI DEĞERLENDİRME SINAVI ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI 16 ARALIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OTURUM ÖZEL AKŞAM LİSELERİ ÖĞRENCİ BAŞARISI DEĞERLENDİRME SINAVI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI 16 ARALIK"

Transkript

1 B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL AKŞAM LİSELERİ ÖĞRENCİ BAŞARISI DEĞERLENDİRME SINAVI ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI 16 ARALIK 2012 Saat: OTURUM DERS KODU VE ADI SAYFA (109) KİMYA (103) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (111) SAĞLIK BİLGİSİ (401) SEÇMELİ DİKSİYON VE HİTABET 6 (402) SEÇMELİ PROJE HAZIRLAMA 8 (403) SEÇMELİ SANAT TARİHİ (404) SEÇMELİ KİMYA (405) TÜRK EDEBİYATI / SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI (406) SEÇMELİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 14 ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. Her ders için 20 soru bulunmaktadır. Bu oturumda 9. Sınıf derslerinden sınava giriyorsanız 150, 10. Sınıf derslerinden sınava giriyorsanız 100 dakika cevaplama süreniz bulunmaktadır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları soru çözümleri için kullanabilirsiniz. 7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 8. Cevaplamaya istediğiniz dersin sorusundan başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 (109) KİMYA Aşağıdakilerden hangileri elementlerin kimlik özelliğini oluşturur? I- Proton sayısı II- Elektron sayısı III- Nötron sayısı A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III 2. Aşağıda verilen bileşik çiftlerinden hangisi katlı oranlar kanununa uyar? A) FeOveFeS B) MnOveMnO 2 C) CO2 ve NO2 D) H2Ove SO2 3. Aristo ya göre aşağıdakilerden hangisi elementtir? A) Altın B) Cıva C) Bakır D) Ateş 4. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde bilim dalı olarak kabul edilmez? A) Kimya B) Fizik C) Simya D) Biyoloji 5. 4 gram kükürt ile 7 gram demirin tamamı tepkimeye sokularak 11 gram demir sülfür bileşiği elde ediliyor. Bu olay aşağıdakilerden hangisini doğrular? A) Avogadro hipotezini B) Katlı oranlar kanununu C) Birleşen hacim oranlarını D) Kütlenin korunumu kanununu 6. Atomlar son katmanlarındaki elektron sayılarını kaça tamamladıklarında oktete ulaşır? A) 10 B) 8 C) 4 D) 2 7. Aynı sıcaklık ve basınçta, 13. F 2 molekülündeki bağ sayısı farklı gazların eşit hacimleri kaçtır? _ 9 Fi eşit sayıda atom veya molekül içerir. ifadesi aşağıdakilerden A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 hangisine aittir? A) Avogadro hipotezi B) Katlı oranlar kanunu C) Sabit oranlar kanunu D) Kütlenin korunumu kanunu 8. Aynı ya da farklı tür atomların kuvvetli etkileşimlerle bir arada tutunmalarını sağlayan kuvvetlere ne denir? A) İyon yükü B) Nötrleşme C) Kimyasal bağ D) Kimyasal tepkime 9. Açık formülü H-C / C- H olan bileşik için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Alkandır. B) Alkendir. C) Alkindir. D) Alkoldür. 10. Organik bileşiklerdeki temel element aşağıdakilerden 11. A) S B) C C) H D) O 1p 1p H Modele göre, H 2 ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Molekül yapılıdır. B) Bağ polar kovalenttir. C) Bağ apolar kovalenttir. D) İki elektron ortaklaşa kullanılmıştır. 12. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin adlandırılması diğerlerinden farklıdır? A) FeO B) NaBr C) MgCl 2 D) N 2 O CuSO HO 2 ( s) Cu + SO 4( k) ( suda ) 4 ( suda ) tepkimesine göre, CuSO 4 ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Katı hâldedir. B) + ve - yüklü iyonlar içerir. C) Kovalent yapılı bir bileşiktir. D) Sulu çözeltisi elektriği iletir. 15. Lewis yapısı x şeklinde olan atom aşağıdakilerden A) 7 N B) 8 O C) 13 Al D) 5 B 16. Aşağıdaki hangi bileşiğin yapısında çok atomlu iyon vardır? A) H Cl B) NaClO C) MgBr 2 D) Fe 2 O Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde Cl nin yükseltgenme basamağı en küçüktür? _ H: 1A, O: 6A, Cl: 7Ai A) HClO 4 B) HClO 3 C) HClO 2 D) HClO 18. VIII A grubu elementlerine verilen ad aşağıdakilerden A) Soy gazlar B) Halojenler C) Alkali metaller D) Toprak alkali metaller 19. Elektron dizilimi 2, 8, 6 olan atom ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ametaldir. B) Katman sayısı 3 tür. C) 4A grubunda yer alır. D) Atom numarası 16 dır. 2

3 20. Aşağıda atom numarası verilen elementlerden hangisi metaldir? A) 2 He B) 7 N C) 15 P D) 19K (103) DİN KÜL. VE AHLAK BİL Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozar? A) Ağlamak B) Bayılmak C) Gülmek D) Konuşmak 2. Aşağıdakilerden hangisi ibadet kavramının sözlük anlamları arasında yer almaz? A) Saygı göstermek B) Boyun eğmek C) İman etmek D) İtaat etmek 3. Din, insan ilişkilerini düzenlemeye yönelik ilkeler ortaya koyar. Örneğin, anne-babaya iyi davranmayı, komşu haklarını gözetmeyi, akrabaları ziyaret etmeyi öğütler. Din, yalan söylemek, hile yapmak, insanlarla alay etmek gibi kişiye ve topluma zarar veren her türlü kötü davranışı yasaklar. Kişi, günlük hayatında dinin buyrukları doğrultusunda iyi işler yapmaya, kötü tutum ve davranışlardan da sakınmaya özen gösterir. Bu metinden din-insan ilişkisiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir? A) Dinin insan hayatında önemli bir yeri vardır. B) Din evrensel bir olgudur. C) Din duygusu doğuştandır. D) Din, akla büyük önem verir. 4. Tektanrıcılık inancına İslam dininde ne ad verilir? A) Şehâdet B) Tevhid C) Tehlil D) Tekbir 5. I- Niyet etmek II- Ağza ve burna su vermek III- Yüzü yıkamak IV- Elleri dirseklere kadar yıkamak Yukarıda verilenlerden hangileri abdestin farzlarındandır? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve IV 6. İslam dinine göre ibadetler ikiye ayrılır: Birincisi insanın Allah için yapmış olduğu davranışlarından oluşan ibadetler; ikincisi ise kişinin diğer insanlar, canlılar ve çevresi için yapmış olduğu davranışlarından oluşan idabetlerdir. Metne göre, aşağıdakilerden hangisi birinci tür ibadetler kapsamındadır? A) Kelime-i şehâdet B) Anne-babaya iyilik C) İhtiyaç sahiplerine yardım D) Canlılara şefkat ve merhamet 7. Şayet yerde ve gökte Allah tan başka tanrılar olsaydı yerin ve göğün düzeni bozulurdu... (Enbiya suresi, 22. ayet) ayeti hangi inanç biçimini reddetmektedir? A) Tektanrıcılık B) Çoktanrıcılık C) Şeytana tapıcılık D) Tanrıtanımazlık 8. Hz. Peygamber: Lanete uğramışlardan olmaktan sakının. dedi. Bunun üzerine yanındakiler; onlar kimdir? diye sorunca Halkın gelip geçtiği yolu ve gölgelendikleri yerleri kirletenlerdir diye cevap verdi. Bu olayda Hz. Peygamber in vurguladığı temizlik türü aşağıdakilerden A) Beden temizliği B) Elbise temizliği C) Çevre temizliği D) Mekân temizliği 9. Her çocuk fıtrat üzerine (Allah a inanma duygusu ile) doğar. Sonra onu anne ve babası ya Yahudi, ya Hristiyan ya da Mecusi yapar. Bu hadisten aşağıdaki hangi sonuç çıkarılamaz? A) İnsanın bir dine inanmasında anne ve babasının etkisi vardır. B) İnsanın doğasında tek Allah inancı vardır. C) İnsanın inanma duygusu doğuştandır. D) İnanma duygusu sonradan oluşur. 10. Aşağıdaki ayetlerden hangisi insanın evrendeki konumunu açıklar? A) Biz insanı şan ve şeref sahibi kıldık... Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. (İsra suresi, 70. ayet) B) Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. (Zariat suresi, 56. ayet) C) Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık... (Sâd suresi, 27. ayet) D) Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirdik ve (faydalanmanız için) onu yeryüzünde tuttuk... (Mü minûn suresi, 18. ayet) 11. Aşağıdaki ibadetlerden hangisini yapmak için abdest almak şarttır? A) Kurban kesmek B) Zekât vermek C) Oruç tutmak D) Tavaf etmek 12. Aşağıdakilerden hangisi dinin öğütlediği hususlardan biri A) Merhametli ve şefkatli olma B) Kötülük edenden intikam alma C) Yoksula, yetime yardımcı olma D) Faydalı işler yapma 3

4 13. İslam beş şey üzerine kuruludur... (Buharî, İman, 1) Bu hadisin devamında söz edilen ibadetler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Hac B) Zekât C) Kurban D) Oruç 14. Teyemmümün farzı kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) Dua ve ibadet olmasaydı ben (111) SAĞLIK BİLGİSİ - 9 çoktan çıldırırdım. (Gandhi) Bu sözle verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden A) Allah a dua ve ibadet etmenin önemi B) Dua ve ibadetin zorlukları aşmadaki yeri C) Dua ve ibadetin insanı sabra alıştırması D) Dua ve ibadetin insan hayatındaki önemi 1. Aşağıdakilerden hangisi insanda büyüme olarak değerlendirilir? A) Vücut yapısının hacim ve kütle olarak artması B) Diğer bireylerle sağlıklı iletişime geçebilmesi C) Zihinsel etkinlik gösterebilmesi D) Bir konuda bilgi edinebilmesi 15. Aşağıdakilerden hangisi insanın bir dini benimsemesine veya bir yaratıcıya inanmasına neden olan özelliklerinden A) Konuşan, isteklerini ifade edebilen bir varlık olması B) Evrendeki konumunu sorgulaması C) Ruhsal yapısı nedeniyle inanmaya ihtiyaç duyması D) Hayatın anlamını araştırması 16. Aşağıdakilerden hangisi insanın sorumlu olmasının temel şartlarından biri A) Akıllı olması B) İç güdüye sahip olması C) Düşündüğünü uygulayabilmesi D) İrade (seçme) yeteneğinin olması 19. İnsan evrendeki diğer canlı varlıklardan farklı olarak, olay ve olguları değerlendirerek yorumlar. Benzerlik ve farklılıkların bilincine varmaya çalışır. Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurar. Mantıklı sonuçlara ulaşmaya gayret eder. Bu metinde insanı diğer varlıklardan ayıran hangi özelliğine vurgu yapılmıştır? A) İnanan bir varlık olduğuna B) İrade sahibi bir varlık olduğuna C) Güçlü bir varlık olduğuna D) Düşünen bir varlık olduğuna 20. Cuma ve bayram namazlarından önce gusül (boy) abdesti almanın dinî hükmü nedir? A) Farz B) Sünnet C) Vacip D) Müfsit 2. Vücudun bulaşıcı hastalıklara karşı dirençli hâle gelmesini sağlayan en etkili yol aşağıdakilerden A) Yeterli ve dengeli beslenmek B) Önlem olarak antibiyotik kullanmak C) Hastalıklara karşı aşılanmak D) Güneş ışığından etkin bir şekilde faydalanmak 3. Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığı yerinde olmayan insan davranışlarındandır? A) Mesleği dışında boş zamanlarını dolduracak faydalı alışkanlıklar edinmesi B) Karşılaştığı sorunların çözümünü hep başkalarından beklemesi C) Kendi başına karar vermesi ve girişimde bulunabilmesi D) Saygı ve hoşgörüye dayalı ilişkiler kurması 17. İçerdiği bütün varlıklarla Tanrı nın varlığı lehinde güçlü bir delil olan evreni yaratıcısız olarak düşünmek imkânsızdır. İnsanın aklına böyle bir şey gelse bile bunun gerçekleşebileceğini zannetmek ihtimal dışıdır. Evrenin kendi başına var olduğunu, yaratılmadığını iddia etmek ispatlanamaz bir fikirdir. diyen bir kimse aşağıdaki inanç biçimlerinden hangisini reddetmektedir? A) Monoteizm B) Politeizm C) Ateizm D) Satanizm 4. Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığını koruma amacına yönelik verilen sağlık hizmetlerinden üçüncül korumaya girmektedir? A) Özel kliniklerde psikoterapi ve ilaç tedavisi uygulanması B) Sağlığı bozulan kişilerin erken tanı ve tedavisinin sağlanması C) Ruh sağlığını bozan faktörlerin önceden tespit edilip önlem alınması D) Ruh sağlığı bozulan kişilerin tedavilerinden sonra rehabilitasyonla tekrar topluma kazandırılması 4

5 5. Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığının korunmasına olumsuz etki yapar? A) Farklı görüşlere karşı anlayışlı olmak B) Diğer insanlarla ilişkilerde ölçülü olmak C) Hayatta başarılı olmak için dinlenmeden sürekli çalışmak D) Yeni durumlara gerçekçi bir biçimde yaklaşmak 6. Tuvalet eğitimine başlamak için en uygun olan gelişim dönemi aşağıdakilerden A) Bebeklik dönemi (0-12 ay) B) Özerklik dönemi (1-3 yaş) C) Oyun dönemi (3-6 yaş) D) Okul dönemi (6-11 yaş) 7. Ergenlikte cinsel olgunlaşma ve biyolojik gelişim aşağıdakilerden hangisinin etkisi altında gerçekleşir? A) Hormonlar B) Beslenme C) Fiziki çevre D) İklim şartları 8. Aşağıdakilerden hangisi ergenin geç ergenlik döneminde görülen genel özelliklerindendir? A) Çekingen olması B) Geleceğe yönelik planlar yapması C) Olaylar karşısında abartılı tepki göstermesi D) Aileden uzaklaşarak arkadaşlarından destek araması 10. Sağlık, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyi oluş hâlidir. Yukarıdaki tanımda yer alan ruhsal iyilik hâli ni aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? A) İş arkadaşları ile yapıcı ve olumlu ilişkiler kurabilmesi B) Kişinin vücudunda herhangi bir sakatlığının olmaması C) Kişinin vücudunu etkileyen herhangi bir rahatsızlığının olmaması D) Kişinin güçlüklere direnebilmesi, yeni koşullara uyum gösterebilmesi 11. Kişilerin bir iş kazası sonucu kolunu, bacağını veya gözünü kaybederek kısmen veya tamamen iş göremez duruma gelmesine ne ad verilir? A) Fonksiyon bozukluğu B) Sakatlık C) Hastalık D) Psikoz 12. Aşağıda verilenlerden hangisi kişilerin ruh sağlığını etkileyen çevresel faktörlerdendir? A) Bireyin, çocuklar arasında ayrım yapılan bir aile ortamında büyümesi B) Kalıtsal ya da sonradan gelen bir hastalığının olması C) Sevmediği bir meslekte çalışıyor olması D) Bireyin fiziksel bir engelinin olması 14. Sağlıklı bireylerin oluşturduğu toplumların kalkınma oranı diğer toplumlara göre daha yüksektir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A) Sağlıklı bireylerin kültürel yönünün güçlü olması B) Sağlıklı bireylerin kişiler arası ilişkilerinin iyi olması C) Sağlıklı bireylerin iş veriminin ve kalitesinin yüksek olması D) Sağlıklı bireylerin huzurlu bir aile yaşantısının olması 15. El ve ayak tırnaklarının temizliği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tırnakların kenarında oluşan sertleşmiş deriler koparılmalıdır. B) El temizliği bol su ve sabunla yapılmalıdır. C) El tırnakları yarım ay şeklinde kesilmelidir. D) Ayak tırnakları düz kesilmelidir. 16. Diş çürümesi sırasında ağrı ne zaman hissedilir? A) Diş plağı oluştuğunda B) Diş iyi temizlenmediğinde C) Mine tabakası zedelendiğinde D) Bakteriler diş özüne ulaştığında 17. Bir toplumda bir yılda meydana gelen canlı doğum sayısının aynı toplumun yıl ortası nüfusuna oranının bin ile çarpımı, hangi sağlık ölçütü hesaplamasında kullanılır? 9. İnsanın davranış, düşünce ve kişiliğinin normal özellikleri ile ilgilenen bilim dalı aşağıdakilerden A) Psikiyatri B) Sosyoloji C) Psikoloji D) Biyoloji 13. Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik olan koruyucu sağlık hizmetlerindendir? A) Gürültünün önlenmesi B) İçme ve kullanma sularının arıtılması C) Katı ve sıvı atıkların zararsız hâle getirilmesi D) Aile planlaması ve genetik danışmanlık konularında bilgi verilmesi A) Ana ölüm hızı B) Kaba ölüm hız C) Kaba doğum hızı D) Nüfus artış oranı 5

6 18. I- Anne ve babadan gelen genler II- Çocuğun yaşadığı deneyimler III- Beslenme Yukarıdakilerden hangileri bebeğin beyin gelişimi üzerinde etki yapar? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 19. İnsan vücudunda olumsuz etki yapan radyasyon, çevresel etmenlerden hangisi içinde ele alınmaktadır? A) Fiziksel etmenler B) Biyolojik etmenler C) Psikolojik etmenler D) Kimyasal etmenler 20. Aşağıdaki tabloya göre sağlık düzeyi en yüksek olan ülke Ülke Beklenen Yaşam Süresi (Yıl) Bebek Ölüm Hızı (Binde) Nijerya Japonya 83 3 Fransa 80 4 Çin A) Nijerya B) Japonya C) Fransa D) Çin (401) SEÇ. DİKSİYON VE HİTABET 6. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? 1. Aşağıdakilerden hangisi konuşmada dikkat edilecek hususlardan biri A) Tartışma ortamı yaratma B) Kelimeleri amaca göre belirleme C) Konuşma süresini kontrol etme D) İnandırıcı, ilgi çekici olma 2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur? A) Şevkat B) Egzoz C) Düblaj D) Hipodrum 3. Aşağıdakilerden hangisi doğru nefes almanın konuşmaya sağladığı yararlardan biri A) Stres ve gerginliği giderir. B) Beyin ve vücut fonksiyonlarını kolaylaştırır. C) Konuşma sırasında söyleyişi güzelleştirir. D) El-göz koordinasyonunu düzenler. 4. Seslerin, sözcüklerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarının hakkını vererek söyleme biçimine ne ad verilir? A) Monolog B) Diksiyon C) Ulama D) Sentaks A) Yeni kiraladığımız ev için emlakçıya kapora bıraktık. B) Akşam saatlerinde başlıyan yağmur, trafiği olumsuz etkiledi. C) Aracın kasko poliçesini yenilemek için acenteye gitmem gerekiyordu. D) Yazılarımın, derginin gelecek ayki sayısında yayımlanacağı haberini bugün aldım. 7. Aşağıdakilerden hangisi konuşma kusurlarından biri A) Konuşmayı gereksiz uzatmak B) Yerel ağızla konuşmak C) Eleştiriye açık olmak D) Sözcükleri tekrarlamak 8. Aşağıdakilerden hangisi tını yı ifade eder? A) Kalın sesleri ince seslerden ayıran nitelik. B) Aynı tondaki seslerin hafif ya da kuvvetli oluşu. C) Cümleleri söylerken sözcükleri veya harfleri sert, yumuşak, uzun, kısa, alçak ve yüksek gibi değişik seslerle belirtme. D) Farklı cisimlerin titreşimlerinden aynı yükseklikte çıkan seslerin birbirinden ayrımını belirten nitelik. 5. Aşağıdakilerden hangisi konuşmada bedensel davranışın ögelerinden A) Ses B) Duruş C) Jest D) Mimik 9. Aşağıdakilerden hangisi yazı diline ait bir özelliktir? A) Noktalama işaretlerinin kullanımına dikkat edilir. B) Devrik ve eksiltili cümleler kullanılır. C) Cümleler genellikle kısadır. D) Vurgu, tonlama, duraklama ifadenin anlaşılırlığını kolaylaştırır. 6

7 10. İyi bir konuşmada konuşmacının sesini karşısındakine duyurabilmesi sesin hangi özelliği ile ilgilidir? A) Rengi B) Yumuşaklığı C) Yüksekliği D) Derinliği 11. Aşağıdakilerden hangisi güzel konuşmanın gerçekleşebilmesi için gerekli olan ögelerden biri A) Ses B) Düşünce C) Beden dili D) Konuşma metni 14. Konuşma sanatını bilen adam, düşündüklerinin hepsini söylemez fakat konuştuklarının hepsini ( ) de söyler. (Aristo) cümlesinin anlam bütünlüğü dikkate alındığında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) düşünür B) yineler C) sabreder D) zenginleştirir 15. Duygu, düşünce ve isteklerin etkili ve doğru bir biçimde seslendirilerek aktarılmasına ne ad verilir? 18. Aşağıdakilerden hangisi ses çıkarmayı sağlayan organlardan biri A) Gırtlak B) Burun C) Ağız D) Karaciğer 19. Aşağıdakilerden hangisi diksiyon kurallarından biri A) Ulama, duraklama yerinde ve doğru yapılmalıdır. B) Beden dilinin kullanılmamasına özen gösterilmelidir. C) Uzun ve kısa heceler doğru söylenmelidir. D) Hece ve sözcük vurgusuna dikkat edilmelidir. 12. Aşağıdakilerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? A) Derenin kenarı birbirine karışmış kavaklar, söğütlerle örtülüydü. B) Birden ara sokaktan ansızın önümüze çıkan araç yüreğimizi ağzımıza getirmişti. C) Tamir ettiği ağlar çoktan bozulmuş, yazın hazırladığı oltalar kopmuştu. D) Bir yaz gecesi, sahilde çay içerken tanışmıştık onunla. 13. Günde 5 gr dan fazla alınan tuz zarar, az alınan tuz yarar sağlar. cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerden A) Yanlış yerde sözcük kullanımı B) Dolaylı tümleç eksikliği C) Yüklem yanlışlığı D) Çatı uyuşmazlığı A) İfade B) Üslup C) Güzel yazma D) Güzel konuşma 16. Telaffuzda dikkat edilecek bir özellik de yöresel ağız ifadelerinden kaçınmaktır, ( ) olan İstanbul ağzı ile konuşmaya önem vermek gerekmektedir. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) yazı dili B) konuşma dili C) şive D) lehçe 17. Aşağıdakilerden hangisi ses sağlığını korumak için uyulması gereken kurallardan biri A) Sesi kullanırken nefesi ayarlamayı öğrenmek B) Aşırı soğuk ve sıcak içeceklerden uzak durmak C) Gürültülü ortamlarda yüksek sesle konuşarak sesi alıştırmak D) Boğazı kazır tarzda temizlememek 20. Aşağıdakilerden hangisi güzel konuşmanın bireye kazandırdıklarından A) Doğru iletişim kurabilmek B) Dinleyenleri ikna edebilmek C) Ekonomik ilişkileri düzenlemek D) Toplumda saygı görmek 7

8 (402) SEÇ. PROJE HAZIRLAMA 1. Atatürk, 22 Ekim 1922 de Bursa da yaptığı bir konuşmada şöyle demiştir: Yurdumuzun en bayındır, en göz alıcı, en güzel yerlerini üç buçuk yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı mağlup ederek kazanılan zaferin sırrı nerededir? Orduların sevk ve idaresinde bilim ve fen ilkelerinin kılavuz edinilmesindedir. Milletimizin siyasi ve içtimai hayatı ile ulusumuzun düşünce eğitiminde de yol göstericimiz bilim ve fen olacaktır. Atatürk, Kurtuluş Savaşı nda Türk milletinin kazandığı zaferin sırrını ne olarak açıklıyor? A) Bilimsel bilgi B) Felsefi bilgi C) Teknik bilgi D) Gündelik bilgi 3. Naz ın bilgisayarı bozulmuştu. Naz, bilgisayarı alıp tamirciye götürdü. Tamirci, Naz ın bilgisayarına format atılması gerektiğini söyledi. Buna göre, bilgisayar tamircisinin kullandığı bu bilgi, ne tür bir bilgidir? A) Teknik bilgi B) Bilimsel bilgi C) Gündelik bilgi D) Sanat bilgisi 4. Çeşitli bilgi türleri ve bunları temsil eden kitaplar resimde verilmiştir. X K Bilimsel yöntem ve akıl yürüme yoluyla varlıklar hakkında elde edilen bilgidir. L 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bilimsel bilgidir? A) Turşu, sarımsak ve sirke ile yapılır. B) Evren, sürekli genişlemektedir. C) Vida saat yönünde çevrilerek sıkılır. D) Anayasa da din ve vicdan hürriyeti bulunmalı. 6. Yoğurduğu hamur ile pasta yapan bir ev hanımının kullandığı bilgi türü aşağıdakilerden A) Sanat bilgisi B) Bilimsel bilgi C) Gündelik bilgi D) Teknik bilgi 7. Fabrikaların bacalarına filtre konulması üzerine yapılmış bir proje aşağıdakilerden hangisini amaçlamaktadır? 2. Bilim ve teknolojideki gelişmeler taşımacılık sektöründeki araçların da gelişmesini etkilemiştir. Y Z M A) Fabrikaların ürün sayısını arttırmayı B) Fabrikaların çevreye verdiği zararı azaltmayı C) Fabrikaların ürettikleri ürün kalitesini arttırmayı D) Fabrikaların daha verimli çalışmasını Resim II Resim I Resim III Buna göre, resimde verilen araçlardan hangileri günümüzde taşımacılık sektöründe kullandığımız araçlardandır? A) Yalnız Resim I B) Resim I ve II C) Resim I ve III D) Resim II ve III Buna göre, bu kitaplarla bilgi türlerinin eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) X $ K B) X $ M Y $ L Y $ L Z $ M Z $ K C) X $ L D) X $ M Y $ K Y $ K Z $ M Z $ L 8. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların sonuna (D), yanlış olanların sonuna (Y) işareti koyunuz. Dizlerimizin ağrıması yağmur yağacağına bir işarettir. bilgisi teknik bilgidir. ( ) Üçgenin iç açıları toplamı 180º dir. bilgisi bilimsel bilgidir. ( ) Ateizm, yaratıcıyı kabul etmeme üzerine kurulu bir akımdır. bilgisi felsefi bilgidir. ( ) Yukarıdaki cümleleri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak işaretlediğinizde doğru sonuç aşağıdakilerden hangisi olur? A) (Y) B) (D) C) (D) D) (Y) (D) (Y) (D) (Y) (D) (Y) (Y) (D) 8

9 9. Tarih boyunca Türk bilginlerimiz birçok bilimsel çalışmaya imza atarak bilim tarihinde hak ettikleri yeri almışlardır. İbni Sina - tıp alanında Ali Kuşçu - felsefe alanında Mimar Sinan - mimari alanda Yukarıda verilen Türk bilginleri ve çalışma yaptıkları alanlardan hangileri doğru verilmiştir? A) İbni Sina ve Ali Kuşçu B) Ali Kuşçu ve Mimar Sinan C) İbni Sina ve Mimar Sinan D) İbni Sina, Ali Kuşçu ve Mimar Sinan 12. Öğretmen sınıfta Niçin proje hazırlarız? diye sordu. Bunun üzerine öğrencilerden bazıları aşağıdaki cevapları verdi. Ayla: Kaliteyi arttırıp, dünya standartlarına ulaşmak için Musa: Sorunların çözümü için Seda: Ülke ekonomisine katkı sağlaması için Öğrencilerden hangileri bu soruya doğru cevap vermiştir? A) Ayla ve Musa B) Ayla ve Seda C) Musa ve Seda D) Ayla, Musa ve Seda 15. Bilimsel çalışmalarda, sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek için yapılan çalışmaların sıralaması önemlidir. I- Değerlendirme II- Araştırma III- Planlama IV- Gözlem Bilimsel çalışmanın sonuca ulaşması için yukarıdaki çalışmaların doğru sıralanması nasıl olmalıdır? A) I - II - III - IV B) IV - III - II - I C) II - III - IV - I D) II - IV - III - I 10. Aşağıda bilim ve proje ile ilgili ifadeler verilmiştir. I- Çevremizdeki problem durumlarına göre bizler de proje geliştirebiliriz. II- Projeler, sadece problem durumlarında geliştirilebilir. III- Bilim insanı bilimsel bilgi sahibi olmanın yanında iyi bir gözlemcidir. Buna göre, bu ifadelerden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 11. Proje hazırlamada aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Araştırma yapmak için bilim insanı olmak şarttır. B) Büyük projeler büyük araştırmalar gerektirir. C) Bazı projeler araştırma gerektirmeksizin de gerçekleşebilir. D) Bilimsel araştırmalarda sadece gözlem yapmak yeterlidir. 13. Aşağıda bazı kurumlar ve bu kurumlar tarafından üretilen projeler eşleştirilmiştir. Buna göre, bu eşleştirmelerden hangisi doğrudur? A) MEB - Fatih Projesi B) TÜBİTAK - Haydi Kızlar Okula C) TDK - 1 Milyar Meşe Projesi D) UNICEF - Eğitime % 100 Destek 14. Naz, bir proje hazırlamak için aşağıdaki problem durumlarını yazıyor. I- Su kaynaklarının yok olması II- Trafik III- Bilge nin derslerde başarısızlığı IV- Erozyon Buna göre, yukarıda verilen kompozisyonlardan hangisi bir proje konusu olamaz? A) I B) II C) III D) IV 16. Ersin, okul bahçesindeki uygun bir yere basketbol potası inşa ettirmek için proje hazırlar. I- Öğrencilerin basketbol sporunu öğrenebilmelerine imkân sağlamak. II- Beden eğitimi derslerinin daha zevkli geçmesini sağlamak. III- Farklı spor dallarının uygulamalı olarak öğrenilebilmesini sağlamak. Ersin in bu projesini gerçekleştirme amacı yukarıdakilerden hangileri olabilir? A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III 17. Ülkemiz için hazırlanan büyük projelerde hangi kurumlar araştırma yapmaktadır? A) ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) B) TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu) C) RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) D) DDK( Devlet Denetleme Kurulu) 9

10 18. Ülkemizde gerçekleştirilen önemli projelerden bazıları aşağıda verilmiştir. I- FATİH (Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) II- MEGEP (Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi) III- GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) Bu projelerden hangileri eğitim alanında gerçekleştirilmektedir? A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III 19. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri maliyeti yüksek olan çalışmalardır. Ülkeler bu konuda çalışma yapan işletmelere ve kişilere bazı kurumlar yardımıyla destek vermektedir. I- KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) II- ISO (Uluslararası Standart Organizasyonu) III- ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) (403) SEÇMELİ SANAT TARİHİ Neredeyse bütün Urartu yerleşimleri; 1. Neolitik Çağ denilince insanoğlunun aklına ilk olarak, insanlığın... gelir. Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere gelmesi gereken uygun ifade, aşağıdakilerden A) yazıyı bulduğu B) mağaralarda yaşadığı C) üretici düzene geçtiği D) kent devletlerini kurduğu 2. Anadolu daki Geç Kalkolitik Dönem e ait yerleşim yeri, aşağıdakilerden A) Beycesultan B) Alacahöyük C) Kültepe D) Truva 3. Asurlu tüccarların kurduğu pazar alanlarına ne ad verilir? A) İdol B) Karum C) Peyzaj D) Megaron I- Ural Dağlarında II- deniz kıyısında III- Kral Yolu üzerinde IV- sarp kayalıklar ile yüksek tepelerde kurulmuştur. Verilen bilgi cümlesi, numaralandırılan ifadelerden hangisi ile kullanılırsa doğru olur? A) I B) II C) III D) IV 7. Lidyalıların uygarlık tarihine yaptıkları en büyük katkı, aşağıdakilerden A) Ateş B) Para C) Yazı D) Tekerlek 8. Gordion Kral Midas Büyük Tümülüs Verilen kavramlar, aşağıdaki Anadolu uygarlıklarından hangisiyle ilgilidir? A) Frig B) Urartu C) Hitit D) Lidya Yukarıda verilen kuruluşlardan hangileri veri tabanı kurumlarıdır? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 20. Aşağıdaki kurumlardan hangisi araştırma geliştirme amaçlı çalışmalar yürütmekle görevlidir? A) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu B) Devlet Denetleme Kurulu C) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu D) Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Hitit mimarisinde, duvarların alt ön yüzünde üzerinde kabartmalar bulunan taş bloklara verilen isim, aşağıdakilerden A) Orthostat B) Sfenks C) Potern D) Odeon 5. Kaç tür Frig mezar yapısı vardır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 9. İlk Çağda, aşağıda verilen hangi nehirler arasındaki topraklar Lidya olarak adlandırılmıştır? A) Fırat ile Dicle B) Seyhan ile Ceyhan C) Kızılırmak ile Yeşilırmak D) Gediz ile Küçük Menderes 10. Alacahöyük te, 1935 yılında yapılan arkeolojik kazılar, aşağıdaki bilim insanlarından hangisinin başkanlığında yürütülmüştür? A) Nezih Fıratlı B) Arif Müfid Mansel C) Hamit Zübeyr Koşay D) Muazzez İlmiye Çığ 10

11 11. Tarih öncesi dönemleri araştıran bir öğrenci, aşağıdaki bilimlerden hangisine ihtiyaç duyar? A) Epigrafi B) Nümizmatik C) Arkeoloji D) Paleografya , her türlü yapı sanatıdır. Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Mimari B) Resim C) Opera D) Kukla 13. Aşağıdakilerden hangisi Sanat eserlerimizi niçin korumalıyız? sorusuna verilebilecek bir cevap A) İnsanlığın ortak mirası olduğundan B) Dış ülkelerde alıcıları bulunduğundan C) Geçmişin bilinmesine ışık tuttuklarından D) Toplumun kültür değerlerini yansıttıklarından 14. Merkezi Paris te bulunan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Portekiz in başkenti Lizbon da yaptığı toplantıda dünyanın yeni yedi harikasını belirleyerek kamuoyuna ilan etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, belirlenen bu yeni yedi harikanın bulunduğu ülkelerden biri A) Çin B) Peru C) Türkiye D) Meksika 15. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi aynı zamanda Zaman Bilimi olarak da tanınır? A) Mitoloji B) Kronoloji C) Arkeometri D) Nümizmatik 16. Maden aletlerin yanı sıra taş aletlerin de kullanılmaya devam edildiği çağ, aşağıdakilerden A) Tunç Çağı B) Neolitik Çağ C) Mezolitik Çağ D) Kalkolitik Çağ 17. Paleolitik Çağ toplumlarının ekonomileri, aşağıdakilerden hangisine dayanır? A) Tarım B) Ticaret C) Avcılık ve toplayıcılık D) Tarım ve hayvancılık 18. Mikrolit adı verilen aletler hangi çağ buluntularıdır? A) Maden Çağı B) Neolitik Çağ C) Mezolitik Çağ D) Kalkolitik Çağ 19. Tarihe başlangıç olan gelişme, aşağıdakilerden A) Yazının icadı B) Ay a ayak basılması C) Altın madeninin bulunması D) Ateşin günlük hayatta kullanılması 20. Trajedi, komedi, dram gibi türleri olan sanat dalı, aşağıdakilerden A) Bale B) Dans C) Opera D) Tiyatro (404) SEÇMELİ KİMYA Elektriklenmenin temeli aşağıdakilerden A) Atom alışverişi B) Elektron alışverişi C) Proton alışverişi D) Nötron alışverişi 2. Aşağıdaki taneciklerden hangisi atomun çekirdeğinde bulunur? A) Katyon B) Anyon C) Proton D) Elektron 3. Lamdanın ( m ) simgelediği büyüklük aşağıdakilerden A) Dalga boyu B) Hız C) Genlik D) Frekans 4. Bir atomun 2. katmanına en fazla kaç elektron yerleşir? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 5. Orbitalin şeklini belirten kuantum sayısı aşağıdakilerden A) n B), C) m, D) m s 6. Aşağıdakilerden hangisi bir orbital türü A) s B) p C) n D) f 7. 3p alt katmanındaki orbitallerin n ve, değerleri aşağıdakilerden n, A) 3 1 B) 1 3 C) 1 1 D)

12 8. Aşağıda elektron dizilimi verilen atomlardan hangisi küresel simetriktir? A) B) C) D) 9. Işıma enerjisinin sürekli değil, kesikli bir biçimde, kuantumlar hâlinde alınıp verildiğini öne süren bilim insanı kimdir? A) Max Planck B) Thomas Young C) Michael Faraday D) Amedeo Avogadro 10. Elektronun yüksek enerjili bir katmandan n = 1katmanına inmesi sonucu hangi ışın yayınlanır? mol CaCl 2 bileşiğinde kaç tane Cl atomu vardır? A) 2N A B) 3N A C) N A D) N 2 A 14. X atomunun iyonlaşma enerjileri tabloda verilmiştir: İyonlaşma enerjisi Element _ kj mol i İE 1 İE 2 İE 3 İE 4 X Buna göre, X elementinin değerlik elektron sayısı kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) I- Atom yarıçapı II- Değerlik orbital türü III- Çekirdek yükü Yukarıdakilerden hangileri iyonlaşma enerjisini etkileyen faktörlerdendir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III 18. Periyodik sistemde bulunan aşağıdaki gruplardan hangisinin özel adı yanlış verilmiştir? A) 2A grubu: Toprak alkali metaller B) 1A grubu: Alkali metaller C) 7A grubu: Geçiş metalleri D) 8A grubu: Soy gazlar 19. Bir element atomunun elektron dizilimi aşağıda verilmiştir: s 2s 2p 3s 3p Buna göre element, periyodik sistemin hangi grubunda bulunur? A) 4B B) 4A C) 2B D) 2A Al 3+ iyonu, aşağıdakilerden hangisi ile aynı elektron dizilimine sahiptir? A) 10 Ne B) 13Al C) 15 P D) 18Ar (405) TÜRK EDEBİYATI / SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI - 10 A) X- ışını B) Gama ışını C) Kızıl ötesi ışın D) Mor ötesi ışın atom kütle birimi (akb) hangi izotopun kütlesinin on ikide birine eşittir? A) Hidrojen - 1 B) Karbon - 12 C) Oksijen - 16 D) Klor Al( OH) 3 bileşiğinin bir molünün kütlesi kaç gramdır? (Al: 27, O: 16, H: 1) A) 44 B) 46 C) 78 D) Aşağıdaki atomlardan hangisinin yarıçapı en büyüktür? A) 7 N B) 11Na C) 20 Ca D) 9 F 17. Modern periyodik sistem, elementlerin hangi özelliği dikkate alınarak düzenlenmiştir? A) İyon yükleri B) Atom kütleleri C) Elektron sayıları D) Atom numaraları 1. Aşağıdakilerden hangisi doğal ve yapma destanın ortak özelliklerinden A) Uzun manzum eser olmaları B) Söyleyeninin belli olmaması C) Olağanüstü olayların ve kişilerin bulunması D) Konuyu oluşturan çekirdek bir olayın olması 2. Sözlü edebiyatta ölen bir kişinin ardından onun yiğitliklerini, iyiliklerini anlatan şiirlere ne ad verilir? A) Mersiye B) Ağıt C) Sagu D) Dramatik 3. İlyada ve Odysseia destanlarının derleyicisi, aşağıdakilerden A) Firdevsi B) Platon C) Vergilius D) Homeros 12

13 4. Oğuz Kağan Destanı, aşağıdaki alfabelerin hangisiyle yazılmıştır? A) Sogut B) Uygur C) Göktürk D) Mani 5. Aşağıdakilerden hangisi doğal destandır? A) Gılgamış B) Şehname C) İlahi Komedi D) Üç Şehitler Destanı 11. Aşağıdakilerden hangisi Uygur Türklerine ait bir destandır? A) Şu Destanı B) Türeyiş Destanı C) Bozkurt Destanı D) Ergenekon Destanı 12. Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat dönemi nazım türlerinden A) Tuyuğ B) Destan C) Koşuk D) Sagu 17. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet ten sonraki Türk destanlarından biri A) Alp Er Tunga Destanı B) Cengiz Han Destanı C) Köroğlu Destanı D) Manas Destanı 18. Türk ulusunun uzun geçmişi boyunca biriktirdiği hayat deneyimlerini içeren özlü sözlerin sözlü edebiyattaki karşılığı, aşağıdakilerden 6. Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyatta şairlere verilen isimlerden A) Ozan B) Şaman C) Baksı D) Cönk 7. ( ), kahramanların başlarından geçen olayları törensel bir üslupla anlatan uzun manzum eserlerdir. cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Masal B) Destan C) Hikâye D) Fabl 8. İslamiyet ten önce Türklerin ölen kimsenin ardından yaptığı tören, aşağıdakilerden A) Yuğ B) Kımız C) Çövenç D) Balbal 9. Aşağıda koşuk la ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Nazım birimi beyittir. B) Hece ölçüsüyle yazılır. C) Kopuz eşliğinde söylenir. D) Aşk ve tabiat konuları işlenir. 10. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandıkları alfabelerden A) Latin B) Arap C) Sümer D) Göktürk 13. Aşağıdakilerden hangisi destanların oluşum safhalarından A) Doğuş B) Yayılma C) Derleme D) Yayımlama 14. Halk edebiyatı nazım türü olan koşma nın sözlü edebiyattaki karşılığı aşağıdakilerden A) Mâni B) Türkü C) Koşuk D) Güzelleme 15. Orhun Yazıtları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Tarihte Türk sözcüğünün geçtiği ilk yazılı metindir. B) Danimarkalı bilgin W. Thomsen tarafından okunmuştur. C) 14 harften oluşan Uygur alfabesiyle yazılmıştır. D) Türk töresinin, Türk medeniyetinin, yüksek Türk kültürünün yazılı belgesidir. 16. Aşağıdakilerden hangisi Türk dilinin günümüze ulaşan en eski belgeleridir? A) Kutadgu Bilig B) Göktürk Yazıtları C) Dede Korkut Hikâyeleri D) Oğuz Kağan Destanı A) Vecize B) Özdeyiş C) Atasözü D) Sav 19. Bir ulusun yüzyıllar içinde meydana getirdiği edebî eserleri kronolojik sırayla inceleyen bilim dalı, aşağıdakilerden A) Filoloji B) Felsefe C) Toplum bilim D) Edebiyat tarihi 20. Ay kopup halelendi Ak bulut yücelendi Üst üste kümelendi Saçılıp suyu inleşir Bu dörtlüğün uyak şeması, aşağıdakilerden A) aabb B) abab C) aaab D) aaba 13

14 (406) SEÇ. ULUSLAR. İLİŞKİLER 1. Aşağıdakilerden hangisi etnik çatışmalar sonucu parçalanan ülkelerden biridir? A) İspanya B) Bulgaristan C) Yugoslavya D) Kazakistan 2. Aşağıdakilerden hangisi oligarşik devlet in tanımıdır? A) Egemenlik kaynağının dine dayandığı devlettir. B) Egemenliğin belli bir sınıf veya gruba ait olduğu devlettir. C) Egemenliğin tek kişiye ait olduğu devlettir. D) Egemenliğin halka ait olduğu devlettir. 3. Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ da yaşayan krallıklardan biri A) Venedik B) Truva C) Floransa D) Roma 4. I- Siyasal etkileri yoktur. II- İdari hiyerarşiye sahiptirler. III- Kurul, meclis ya da konferans adı verilen meclisleri vardır. IV- Kuruluşunda yazılı bir hukuk belgesine ihtiyaç duymazlar. Verilenlerden hangileri küresel örgütler için söylenemez? A) II ve IV B) I ve III C) II ve III D) I ve IV 5. Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu şirketlerin ortak özelliğidir? A) İki veya daha fazla ülkede faaliyette bulunmaları B) Enerji üreten şirketler olmaları C) Gelişmekte olan ülkelerde faaliyet göstermeleri D) Doğa ve çevrenin korunması için bütçe ayırmaları 6. Aşağıdakilerden hangisi lobicilikte kullanılan yöntemlerden biri A) Komite oturumları B) Yüz yüze görüşme C) Parasal destek D) Seyahatler 7. İki veya daha fazla ülkede mülkiyeti kısmen veya tamamen kendisine ait olarak üretim ve pazarlama faaliyetlerini yürüten, kendisine ait işletme stratejileri olan ve bu stratejileri tüm bağlı kuruluşları ve şubelerinde uygulayan büyük işletmelerdir. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Sivil toplum örgütleri B) Çok uluslu şirketler C) Komite oturumları D) Lobicilik 8. Uluslararası politika ve ilişkilerde aşağıdaki ülkelerden hangisinin ağırlığı daha fazladır? A) Somali B) Mısır C) İtalya D) Amerika Birleşik Devletleri 9. Örgütlü diplomasinin tarihte ilk önce (Orta Çağ da) İtalya da doğup gelişmesinin temel sebebi aşağıdakilerden A) İtalya nın Akdenize hakim bir devlet olması B) İtalyanların denizcilikte ileri bir toplum olması C) İtalya nın birbirine yakın bağımsız kent devletlerinden oluşması D) İtalya nın bilim ve sanatta önemli gelişmeler kaydetmesi 10. Avrupa da yaşayan bir kişi gerekirse ülkesini aşağıda verilen mahkemelerden hangisine dava edebilir? A) Anayasa Mahkemesine B) Aile Mahkemesine C) Ağır Ceza Mahkemesine D) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 11. Aşağıdakilerden hangisi siyasal karar alma sürecini etkileme amacıyla yapılan fiziki gösterilerdir? A) Para yardımları B) Eylemler C) Konferanslar D) TV oturumları 12. Aşağıdakilerden hangisi etnik bir grubun özelliklerinden biri A) Ortak tarihsel anılara sahiptirler. B) Grubu tanımlayan etnik bir isimleri vardır. C) Ortak bir soydan geldiklerine inanırlar. D) Dinî ve siyasi farklılıklara sahiptirler. 13. Uluslararası ilişkilerde geçen realizm yaklaşımına göre çoğunlukla devletlerin ortak amacı aşağıdakilerden A) Nüfus artış hızını düşürmek B) Eğitim kültür düzeyini yükseltmek C) Ekonomik ve askeri güç hâline gelmek D) Diğer ülkelere spor ve kültürel alanlarda üstünlük kurmak 14

15 14. I- İş yavaşlatma II- Mektup gönderme III- Düşünceleri dile getirme IV- Halkla ilişkiler kampanyaları Yukarıda verilenlerden hangileri Grass roots hareketleri dir? A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV D) II ve III 15. Uluslararası ilişkilerde temel aktör aşağıdakilerden A) Devletler B) Büyük şirketler C) Sivil toplum örgütleri D) Uluslararası antlaşmalar 19. Aşağıdakilerden hangisi devletin ana unsurlarından biri A) Anayasa B) İktidar C) Halk D) Ülke (toprak) 20. Uluslararası terörizmde devlet himayesi ne demektir? A) Terör örgütlerine doğrudan koruma sağlamak ve beslemek B) Ekipman, silah ve lojistik destek sağlamak C) Destek vermesede terör örgütlerini görmezden gelmek D) Terör örgütlerine karşı etkili politika geliştirememek 16. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin ortak özelliklerinden biri A) İlkeler ve eylemleriyle ön plana çıkarlar. B) Kendilerini sürekli yenilemek durumundadırlar. C) Görüş ve fikirlere önem verirler. D) Geniş kitlelere ulaşabilirler. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 17. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde sivil toplum örgütlerinin daha aktif ve etkili olduğu söylenebilir? A) Hollanda B) Irak C) Sudan D) Meksika 18. Bir hükümetin belli konulardaki kanı ve görüşlerini doğrudan doğruya öteki devletlerin karar vericilerine iletme sürecine ne denir? A) Siyaset B) Hukuk C) Diplomasi D) Uluslararası norm 15

16 16 ARALIK 2012 TARİHİNDE YAPILAN ÖZEL AKŞAM LİSELERİ ÖĞRENCİ BAŞARISI DEĞERLENDİRME SINAVI ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI KİMYA - 9 SAĞLIK BİLGİSİ - 9 SEÇMELİ PROJE HAZIRLAMA SEÇMELİ KİMYA a 2. b 3. d 4. c 5. d 6. b 7. a 8. C 9. c 10. b 11. b 12. d 13. a 14. c 15. a 16. b 17. d 18. a 19. c 20. d 1. a 2. c 3. b 4. d 5. c 6. b 7. a 8. b 9. c 10. d 11. b 12. a 13. d 14. c 15. a 16. d 17. c 18. d 19. a 20. b 1. a 2. c 3. a 4. d 5. b 6. c 7. b 8. a 9. c 10. b 11. b 12. d 13. a 14. c 15. d 16. d 17. b 18. a 19. d 20. c 1. b 2. c 3. a 4. d 5. b 6. c 7. a 8. c 9. a 10. d 11. b 12. c 13. a 14. a 15. d 16. c 17. d 18. c 19. b 20. a DİN KÜL. ve AHLAK BİL b 2. c 3. a 4. b 5. c 6. a 7. b 8. c 9. d 10. a 11. d 12. b 13. c 14. a 15. a 16. b 17. c 18. d 19. d 20. b SEÇ. DİKSİYON ve HİTABET 1. a 2. b 3. d 4. b 5. a 6. b 7. c 8. d 9. a 10. c 11. d 12. b 13. c 14. a 15. d 16. a 17. c 18. d 19. b 20. c 1. c 2. a 3. b 4. a 5. d 6. d 7. b 8. a 9. d 10. c 11. c 12. a 13. b 14. c 15. b 16. d 17. c 18. c 19. a 20. d SEÇMELİ SANAT TARİHİ TÜRK EDEBİYATI VE SEÇ. TÜRK EDEBİYATI b 2. c 3. d 4. b 5. a 6. d 7. b 8. a 9. a 10. c 11. b 12. a 13. d 14. c 15. c 16. b 17. a 18. d 19. d 20. c

17 16 ARALIK 2012 TARİHİNDE YAPILAN ÖZEL AKŞAM LİSELERİ ÖĞRENCİ BAŞARISI DEĞERLENDİRME SINAVI ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI SEÇMELİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 1. c 2. b 3. b 4. d 5. a 6. d 7. b 8. d 9. c 10. d 11. b 12. d 13. c 14. b 15. a 16. C 17. a 18. c 19. a 20. a

18 SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OTURUM ÖZEL AKŞAM LİSELERİ ÖĞRENCİ BAŞARISI DEĞERLENDİRME SINAVI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI 16 ARALIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OTURUM ÖZEL AKŞAM LİSELERİ ÖĞRENCİ BAŞARISI DEĞERLENDİRME SINAVI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI 16 ARALIK A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL AKŞAM LİSELERİ ÖĞRENCİ BAŞARISI DEĞERLENDİRME SINAVI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI 16 ARALIK 2012 Saat:14.00 4. OTURUM DERS KODU VE ADI SAYFA (109) KİMYA - 9

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 1 (ÇARPANLAR VE KATLAR ) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP MATEMATİKÇİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR)

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR

NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR 9 NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR 2-NET12yayın.indd 1 04.07.13 12:50:42 Deneme Sınavı SÜREÇ İZLEME SINAVI Adı ve Soyadı:... TEST ADI TÜRKÇE MATEMATİK

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 11. GRUP KİMYAGER ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU PERSONELİNE

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür.

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür. 1 GENEL KİMYA Mol Kavramı 1 Mol Kavramı Günlük hayatta kolaylık olsun diye, çok küçük taneli olan maddeler tane yerine birimlerle ifade edilir. Örneğin pirinç alınırken iki milyon tane pirinç yerine ~

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ F-G 2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/02/2013

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 11. GRUP KİMYAGER ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU PERSONELİNE

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin her hakkı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin bileşik oluşturma istekleri onların kararlı yapıya ulaşma

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜTERCİM (YUNNC) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 MATEMATİK Adı ve Soyadı :...

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP MÜTERCİM (URDU BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 MATEMATİK Adı ve Soyadı :...

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI 1- John Newlands: Bilinen elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Alexandre Beguyer de Chancourtois: İlk periyodik çizelgeyi oluşturmuştur. Elementler dışında bazı iyon ve bileşiklere de

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ 201 8. SINIF 2. DÖNEM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ MERKEZȊ ORTAK SINAVI (MAZERET) 15 MAYIS 201 Saat: 09.00 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :...

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERNDİRME VE SINAV HİZMETRİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 1 2016-2017 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Adı ve Soyadı

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla kimyasal bağlar Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 Genel Kimya 101 Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 İyonik Bağ; İyonik bir bileşikteki pozitif ve negatif iyonlar arasındaki etkileşime iyonik bağ denir Na Na + + e - Cl + e

Detaylı

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları 2018 YGS Konuları Türkçe Konuları 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu-Ana Düşünce 8. Paragrafta Yapı 9.

Detaylı

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri 1. Atom Modelleri BÖLÜM2 Maddenin atom adı verilen bir takım taneciklerden oluştuğu fikri çok eskiye dayanmaktadır. Ancak, bilimsel bir (deneye dayalı) atom modeli ilk defa Dalton tarafından ileri sürülmüştür.

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 22 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 22 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 22 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir.

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir. KİMYASAL HESAPLAMALAR MOL KAVRAMI Mol: 6,02.10 23 taneciğe 1 mol denir. Bu sayıya Avogadro sayısı denir. Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. 1 mol Mg atomu 6,02.10 23 tane

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Keşfetme Alanı (Föy No) Ünite Değerlendirme Fiilimsi Türleri Fiilimsi Türleri - 1 2

8. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Keşfetme Alanı (Föy No) Ünite Değerlendirme Fiilimsi Türleri Fiilimsi Türleri - 1 2 Kelime ve Kelime Guruplarında Anlam 2 Fiilimsiler Cümle Bilgisi Cümlede Anlam Metin Yorumu Fiil Çatısı Cümle Çeşitleri 8 Cümlede Anlam 9 Metinde Yorum 0 Yazım Kuralları 2 ktalama İşaretleri Anlatım Bozuklukları

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 15. GRUP VETERİNER HEKİM GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 2. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHERLİK HİZMETLERİ GENEL

Detaylı