MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2"

Transkript

1 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere atom adı verilir. Atomlar, elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük taneciklerdir. Örneğin, bakır elementi çok sayıda bakır atomunun bir araya gelmesiyle oluşan bir maddedir. Molekül : İki ya da daha fazla sayıda aynı tür ya da farklı tür atomun kovalent bağlarla birbirine bağlanması sonucunda oluşan nötr taneciklere molekül adı verilir. Farklı tür ametal atomlarının oluşturduğu H 3,, C 6 H 12 O 6, SO 3 gibi bileşikler ve aynı tür ametal atomlarından oluşan O 2, 2, P 4 gibi elementler moleküllerden oluşur. Molekül yapılı bazı önemli elementler şunlardır : Hidrojen : H 2 Beyaz fosfor : P 4 Oksijen : O 2 Kükürt : S 8 Ozon : O 3 Klor : CI 2 Azot : 2 Flor : F 2 Molekül yapılı bazı önemli bileşiklere de birkaç örnek verelim: Karbon dioksit : CO 2 Kükürt dioksit : SO 2 Su : H 2 O Azot monoksit : O Molekül formülünde, sembollerin sağ alt köşesinde yazılı olan sayılar, molekülü oluşturan her elementin atom sayısının kaç tane olduğunu gösterir. Örneğin, metan nın formülü C tür. Öyleyse, 1 tane metan molekülünde, 1 tane karbon (C) atomu ve 4 tane hidrojen (H) atomu vardır. İyon : Pozitif (+) ya da negatif ( ) yüklü atom ve atom gruplarına iyon denir. Metallerin ametallerle oluşturduğu bileşikler, iyonlardan oluşur ve bileşiklere iyonik bileşik adı verilir. Bazı iyonik bileşikler de şunlardır : Sodyum klorür : aci Gümüş karbonat : Ag 2 CO 3 Potasyum sülfat : K 2 SO 4 Demir (II) nitrat : Fe(O 3 ) 2 ÖREK 1 Bir tane C 12 H (H 2 ) 2 COOH molekülünde toplam kaç tane atom vardır. Sembollerin sağ alt köşesinde yazılı olan sayılar, molekülde yer alan taneciklerin kaç tane olduğunu gösterir. Öyleyse, 1 tane C 12 H (H 2 ) 2 COOH molekülünde, (1+2) = 45 tane atom vardır. Yanıt : 45 atom ÖREK 2 Bir tane C 7 H 13 (OH) X molekülünde toplam 26 tane atom bulunduğuna göre, formüldeki X değeri kaçtır? (1+1).X = 26 2X = 6 X = 3 tür. Yanıt : 3 MOL SAYISI VE AVOGADRO SAYISI Günlük yaşantımızda maddi varlıkları sayarken deste, düzine gibi birimleri kullanırız. Örneğin 12 tane kalemi, 1 düzine şeklinde belirtebiliriz. Bu birimler, atom ya da molekülleri saymak için kullanışlı değildir. Bu tanecikler çok küçük olduğundan, düzine ile ifade edilen bir atom ya da molekül topluluğu gözle görülebilecek ya da en hassas teraziyle kütlesi ölçülebilecek bir büyüklük oluşturamaz. Bu nedenle, kimyacılar çok daha büyük bir birim seçmek durumunda kalmışlardır. Bu birim, mol dür. Yapılan deneylerde herbir elementin bağıl atom kütlesi kadar gramındaki atom sayısının birbirine eşit olduğu hesaplanmış ve bu sayının olduğu bulunmuştur. Bağıl Atom Kütlesi Atomların kütlesi ölçülemeyecek kadar küçüktür. Bu nedenle, 12 C izotopunun kütlesi 12 atomik kütle birimi (akb) olarak kabul edilmiş ve diğer atomların kütlesi, 12 C atomunun kütlesi ile karşılaştırılarak hesaplanmıştır. 12 C atomunun kütlesinin 12 akb kabul edilerek, hesaplanan atom kütlelerine bağıl atom kütlesi denir. Örneğin, Mg atomunun kütlesi, 12 C atomunun kütlesinin 2 katı, AI atomunun kütlesi ise 12 C atomunun kütlesinin 9 4 katıdır. Öyleyse, Mg nin bağıl atom kütlesi, 12.2 = 24 akb, 9 AI nin bağıl atom kütlesi, = akb dir. Bağıl atom kütlelerini gram türünden söyleyebilir miyiz? Bunun için 1 akb nin gram türünden değerini bilmek gerekir. Deneysel olarak 1 akb nin grama eşit ol- 1 duğu kanıtlanmıştır. Öyleyse, bağıl atom kütlesi 56 akb 56 olan Fe nin 1 tane atomunun kütlesi, gramdır.

2 Avogadro Sayısı Elementlerin bağıl atom kütleleri kadar gramında tane atom bulunduğu deneysel olarak hesaplanmıştır. Örneğin, 12 gram karbonda ( 12 C), 39 gram potasyumda ( 39 K), 1 gram hidrojende ( 1 H) er tane atom vardır. Bu sayıya ( sayısına) Avogadro sayısı denir. Bu sayı, sembolik olarak ya da A ile gösterilir. Kimyacılar, taneyi bir birim olarak kabul etmişler ve bu sayıya 1 mol adını vermişlerdir. Öyleyse, tane He atomuna, 1 mol He atomu; tane H 2 O molekülüne, 1 mol H 2 O molekülü diyebiliriz. ÖREK 3 1 mol OH molekülünde, a) Kaç tane molekül vardır? b) Kaç tane H atomu vardır? c) Toplam kaç tane atom vardır? d) Kaç mol C atomu vardır? e) Kaç mol O atomu vardır? f) Toplam kaç mol atom vardır? ÖREK 5 I. tane atom içeren SO 3 II. tane CI atomu içeren FeCI 3 tuzu III. 0,5 mol O 2 molekülü Yukarıda bazı nicelikleri verilen maddelerin mol sayılarını karşılaştırınız. (Avogadro sayısı = ) I. 1 mol SO 3 molekülü, toplam 4 tane atom içerir. tane atom içeren SO 3, 1 4 moldür. II. 1 mol FeCI 3 tuzu, toplam 3 tane CI atomu içerir. tane CI atomu içeren FeCI 3, 1 3 moldür. 1 III. O 2 nin 0,5 mol olduğu soruda verilmiştir. 2 Öyleyse, mol sayıları III > II > I dir. Yanıt : III > II > I a) 1 mol bileşikte, Avogadro sayısı kadar ( tane) molekül vardır. b) Her molekül 6 tane (5 + 1) H atomu içerdiğine göre, 1 mol ( tane) molekülde, 6. tane H atomu vardır. c) Her molekül 9 tane ( ) atom içerdiğine göre, 1 mol ( tane) molekülde, 9. tane atom vardır. d) Bileşiğin formülünde 2 tane C atomu olduğuna göre, 1 mol bileşik 2 mol C atomu içerir. e) Bileşiğin formülünde 1 tane O atomu olduğuna göre, 1 mol bileşik 1 mol O atomu içerir. f) Bileşiğin formülünde toplam 9 tane atom olduğuna göre, 1 mol bileşik 9 mol atom içerir. ATOM KÜTLESİ VE MOLEKÜL KÜTLESİ Bir tane atomun kütlesine atom kütlesi, bir tane molekülün kütlesine molekül kütlesi denir. Atom ve molekül kütleleri akb ya da gram birimleriyle ifade edilebilir. Örneğin 12 C izotopunun atom kütlesi; akb = gramdır. ÖREK 6 Br 2 O 5 molekülünün kütlesi kaç gramdır? (O = 16, Br = 80) ÖREK 4 3, tane molekülden oluşan bir H 2 O damlacığı toplam kaç mol atom içerir? H 2 O molekülü, 3 atomludur. 1 mol ( tane) H 2 O molekülü, 3 mol (3. tane) atom içerir. tane molekül 3 mol atom içerirse, 3, tane molekül X mol atom içerir ,01.10 X = = 0,15 mol atom içerir. Yanıt : 0,15 mol atom Br atomunun kütlesi 80 akb, O atomunun kütlesi 16 akb dir. Br 2 O 5 molekülünün kütlesi = = 240 akb dir. 240 Gram türünden kütlesi ise, gramdır. 240 Yanıt : 240 akb ya da gram MOL KÜTLESİ 1 mol ( tane) taneciğin (atom, molekül, iyon ) kütlesine mol kütlesi denir. 1 tane O atomunun kütlesi 16 akb ise 1 mol O atomunun kütlesi 16. akb 16. ya da = 16 gramdır.

3 ot : 1 tane atomun akb türünden kütlesinin sayısal değeri, aynı atomun 1 molünün gram türünden kütlesinin sayısal değerine eşittir. Örneğin, 1 tane Fe atomunun kütlesi 56 akb, 1 mol Fe atomunun kütlesi 56 gramdır. ÖREK 7 OH bileşiğinin mol kütlesi kaç gramdır? (H = 1, C = 12, O = 16) OH bileşiğinin molekül kütlesi, = 46 akb dir. OH bileşiğinin mol kütlesi ise, 46. akb ya da Yanıt : 46 gram ÖREK = 46 gramdır. Bir tane Sc atomunun kütlesi 7,5.10 gramdır. Buna göre, Sc nin mol kütlesi kaç gramdır? (Avogadro sayısı = 6.10 ) 1 tane Sc atomunun kütlesi 7,5.10 gram ise, 6.10 tane (1 mol) Sc atomunun kütlesi, 7, = 45 gramdır. Yanıt : 45 gram ÖREK 9 1 gram C 3 bileşiği, a) Kaç tane C 3 molekül içerir? b) Toplam kaç mol atom içerir? (H = 1, C = 12) C 3 bileşiğinin mol kütlesi, = 40 gramdır. a) 40 gram C 3 molekül içerirse, 1 gram C 3 X molekül içerir. X = tane molekül içerir. 40 b) 1 mol (40 gram) bileşik 3 mol C + 4 mol H = 7 mol atom içerir. 40 gram C 3 7 mol atom içerirse, 1 gram C 3 X mol atom içerir. MOLAR HACİM 1 mol maddenin hacmine molar hacim denir. Katı ve sıvı maddelerin molar hacimleri, maddenin türüne ve sıcaklığına bağlıdır. Aynı sıcaklıktaki farklı türde katı ve sıvı maddelerin molar hacimleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle, molar hacim, katı ve sıvı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Gazların molar hacmi, n türüne bağlı değildir, n basıncına ve sıcaklığına bağlıdır. Aynı koşullardaki bütün gazların molar hacimleri birbirine eşittir. Bu nedenle, molar hacim gazlar için ayırt edici özellik değildir. ormal koşullarda (0 C sıcaklık ve 1 atmosfer basınçta) gazların molar hacmi (1 mollerinin hacmi) 22,4 litredir. Örneğin normal koşullarda, 1 mol H 2 nın kütlesi 2 gram, hacmi 22,4 litre, 1 mol CO 2 nın kütlesi 44 gram, hacmi 22,4 litredir. Öyleyse, hacimleri eşit olan bu gazların kütleleri farklı olduğu için, aynı koşullardaki özkütleleri de farklıdır. Maddelerin mol sayısı (n), kütlesi (m), mol kütlesi (M A ), gazların normal koşullardaki hacmi (V) ve tanecik sayısı arasındaki ilişkiyi şöyle formüle edebiliriz. m V Tanecik sayısı n = n = n = M 22,4 A ot : ormal koşullarda özkütlesi bilinen bir n mol kütlesi aşağıdaki bağıntı kullanılarak hesaplanabilir. Gazın mol kütlesi = Özkütle. 22,4 ÖREK 10 ormal koşullarda 3,36 litre hacim kaplayan helyum (He) kaç moldür? ormal koşullarda 3,36 litre hacim kaplayan helyum nın mol sayısı, n = = 0,15 moldür. 3,36 22,4 Yanıt : 0,15 mol ÖREK 11 ormal koşullarda özkütlesi 1,25 gram/litre olan H X nın formülündeki X değeri kaçtır? (H = 1, C = 12) Gazın normal koşullardaki özkütlesi 1,25 gram/litre ise, mol kütlesi M A = d.v = 1,25.22,4 = 28 gramdır. H X için ; X = 28 X = 4 tür. Yanıt : X = 4 X = 7 40 mol atom içerir.

4 1. LÜ TEST Madde Kütlesi I 1 tane H 2 O molekülü gram II 1 tane H 2 O molekülü akb III tane H 2 O molekülü gram Yukarıda verilen maddeler ve bu maddelerin kütleleri ile ilgili, açıklamalardan hangileri doğrudur? (H = 1, O = 16, Avogadro sayısı = ) A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III 1 mol H 2 O, tane molekül içerir ve gramdır. 1 tane H 2 O molekülü gramdır. 1 akb = 1 gramdır. gram = akb dir. Buna göre, üç açıklama da doğrudur. Yanıt : E 2. Kütlesi bilinen nın, I. ormal koşullardaki hacmi II. ormal koşullardaki özkütlesi III. İçerdiği toplam atom sayısı niceliklerinden hangileri hesaplanır? (H=1, C=12) A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III nın mol kütlesi ve kütlesi bilindiğine göre, mol sayısı hesaplanabilir. 1 mol n normal koşullardaki hacminden, nın hacmi ve özkütlesi hesaplanır. nın 1 molündeki toplam atom sayısı bilindiğine göre, içerdiği toplam atom sayısı hesaplanır. Öyleyse, üç nicelik de hesaplanabilir. Yanıt : E I. ormal koşullarda 1 mol C, 22,4 litredir ve 5 tane atom içerir. 4,48 litre C tane atom içerir. II. 1 mol = tane molekül, 2 tane C + 6 tane H = 8 tane atom içerir. tane molekülü 8 tane atom içerirse, 22 tane molekülü X tane atom içerir. X = 0,8 tane atom içerir. III. 1 mol, 30 gramdır. 8 tane atom içerir. 30 gram 8 tane atom içerirse, 6 gram X tane atom içerir. X = 1,6 tane atom içerir. Buna göre, verilen maddelerin toplam atom sayıları arasındaki ilişki III > I > II dir. Yanıt : A 4. Kapalı bir kapta bulunan 16 gram O 2 na ayrı ayrı uygulanan işlemler ile ilgili, aşağıdaki bilgiler veriliyor. a gram SO 2 eklenince kaptaki molekül sayısı 2 katına çıkıyor. b gram 2 eklenince kaptaki atom sayısı 4 katına çıkıyor. Buna göre, a ve b nicelikleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (H = 1, = 14, O = 16, S = 32) a (gram) b (gram) A) B) C) D) E) gram O 2 tane molekül içerirse, 16 gram O 2 0,5 tane molekül içerir. Kaba a gram SO 2 eklendiğinde, molekül sayısı 2 katına çıktığına göre, SO 2 nın molekül sayısı 0,5 dir. molekül SO 2 64 gram ise, 0,5 molekül SO 2 a gramdır. 3. I. ormal koşullarda 4,48 litre C II. 22 molekül III. 6 gram Yukarıda bazı nicelikleri verilen maddelerin içerdikleri toplam atom sayıları için, aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? (H = 1, C = 12, Avogadro sayısı = ) a = 32 gram SO 2 dir. 0,5 molekül O 2, tane atom içerir. Kaba b gram 2 eklendiğinde, atom sayısı 4 katına çıktığına göre, 2 nın atom sayısı 3 dir. 1 mol 2, 6 atom içerir ve 32 gramdır. 6 atom içeren 2 32 gram ise, 3 atom içeren 2 b gramdır. A) III > I > II B) I > II > III C) III > II > I D) II > III > I E) II > I > III Yanıt : B b = 16 gram 2 tür.

5 KOU TESTİ 5. 2 tane H atomu içeren C 3 için, 1. Bir tane H 2 O molekülünün, gram cinsinden ve atomik kütle birimi (akb) cinsinden kütlesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? (H = 1, O = 16, Avogadro sayısı = ) Gram cinsinden A) B) akb cinsinden C) D) E) 2. Avogadro sayısının bilinen değeri tür. Avogadro sayısı, bilinen değeri yerine 24 alındığında bir n 1 molünün normal koşullardaki hacmi ve 1 molekülünün gram cinsinden kütlesi için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 1 molünün hacmi 1 molekülünün kütlesi A) Değişmez On katına çıkar B) Değişmez Onda birine iner C) Onda birine iner Değişmez D) On katına çıkar Değişmez E) On katına çıkar Onda birine iner I. ormal koşullardaki hacmi 11,2 litredir. II. gram C içerir. III. Kütlesi, 80 gramdır. açıklamalarından hangileri doğrudur? (H = 1, C = 12, Avogadro sayısı = ) A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 6. I. 6 gram H 2 O II. 0,2 mol P 2 O 3 III. ormal koşullarda 11,2 litre CI 2 Yukarıda bazı nicelikleri verilen maddelerden hangileri Avogadro sayısı kadar atom içerir? ( H = 1, O = 16) A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 7. ve C 4 H 8 gazları için, I. Eşit kütlelerindeki toplam atom sayıları II. ormal koşullardaki özkütleleri III. 1 er gramlarındaki C atom sayıları niceliklerinden hangileri aynıdır? (H = 1, C = 12) 3. 1 tane X atomunun kütlesi 5.10 gramdır. Buna göre, I. 1 tane X atomunun kütlesi 30 akb dir. II. 1 mol X atomunun kütlesi 30 gramdır. m.10 III. m gram X elementi tane X atomu içerir. 5 açıklamalarından hangileri doğrudur? (Avogadro sayısı = 6.10 ) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 4. Eşit sayıda molekül içeren CO 2 ve SO 2 gazlarının, I. Mol sayıları II. Toplam atom sayıları III. Kütlece oksijen yüzdeleri niceliklerinden hangileri eşittir? (C = 12, O = 16, S = 32) A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 8. I. 1 mol atom içeren C II. 1 mol C atomu içeren III. 0,4 mol H atomu içeren Yukarıda bazı nicelikleri verilen gazların, normal koşullarda hacimleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) I > II > III B) II > I > III C) I = II > III D) II > III > I E) I > III > II 9. Aynı sayıda atom içeren bileşiklerden H 2 O nun molekül sayısının, OH nin molekül sayısına oranı aşağıdakilerden hangisidir? D) I ve III E) II ve III A) 5 B) 4 C) 3 D) 1 3 E) 1 5

6 10. Bir miktar X ile ilgili, aşağıdaki bilgiler veriliyor : Kütlesi m gramdır. ormal koşullardaki hacmi V litredir. Buna göre, X için 22,4.m değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? V. (Avogadro sayısı = ) A) 1 tane X molekülünün gram cinsinden kütlesi B) 1 litre X nın gram cinsinden kütlesi C) 1 mol X nın gram cinsinden kütlesi D) 1 gram X nın normal koşullardaki hacmi E) ormal koşullardaki 1 litre X nın molekül sayısı 11. İçinde 10 gram HF bulunan sabit hacimli bir kaba 10 gram He ekleniyor. 14. I. 0,1 mol O 3 II. 0,1 mol X III. 0,2 mol Y Yukarıdaki maddelerin içerdikleri toplam atom sayıları arasındaki ilişki, III > II > I dir. Buna göre, X ve Y maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? X Y A) SO 2 O 2 B) SO 3 O C) 2 SO 2 D) SO 3 O 2 E) CO 2 C Buna göre, kaptaki, I. Toplam atom sayısı 3 katına çıkar. II. Gaz özkütlesi 2 katına çıkar. III. Gaz molekülü sayısı 6 katına çıkar. yargılarından hangileri doğrudur? (He = 4, HF = 20) 12. C 3 ve CO 2 gazlarını içeren bir karışımda 0,4 mol hidrojen (H) atomu ve 0,5 mol karbon (C) atomu bulunmaktadır. Buna göre, bu karışımla ilgili, I. CO 2 nin mol sayısı 0,2 dir. II. 0,4 mol oksijen (O) atomu içerir. III. C 3 ün mol sayısı 0,1 dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 13. CuSO 4.5H 2 O bileşiğinin 25 gramında tane hidrojen (H) atomu vardır. Buna göre, 25 gram CuSO 4.5H 2 O bileşiğinin içerdiği toplam oksijen (O) atomu sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? (Avogadro sayısı = ) A) 0,9. B) 9. C) 9 D) E) ormal koşullarda X soy ile dolu olan bir kabın hacmi 22,4 litredir. Bu kaba aynı sıcaklıkta 10 mol H 2 eklenirse, toplam kütle 2 katına çıkmaktadır. Buna göre, I. X in atom kütlesi II. Kaptaki gaz karışımının özkütlesi III. Kaptaki gaz karışımının toplam atom sayısı niceliklerinden hangileri hesaplanabilir? (H = 1) D) I ve III E) I, II ve III 16. I. tane C molekülü ve 0,5 mol oksijen II. Kütlesi 56 akb olan Fe metali ve 1 mol C 4 H 8 III. 11 tane atom içeren C 3 H 8 ve 1 mol CO Yukarıda bazı nicelikleri verilen madde çiftlerinden hangilerinin kütlesi eşittir? (H = 1, C = 12, O = 16, Avogadro sayısı = ) Madde ormal koşullarda özkütlesi (g/ml) X katısı 1,5 Y 0,0025 Z sıvısı 1,2 Yukarıda X, Y ve Z maddelerinin normal koşullardaki özkütleleri verilmiştir. Buna göre, X, Y ve Z maddelerinden hangilerinin mol kütleleri hesaplanabilir? A) Yalnız X B) Yalnız Y C) Yalnız Z D) X ve Y E) X ve Z 1.A 2.D 3.E 4.C 5.B 6.E 7.C 8.B 9.C 10.A 11.D 12.E 13.A 14.D 15.E 16.C 17.B

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür.

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür. 1 GENEL KİMYA Mol Kavramı 1 Mol Kavramı Günlük hayatta kolaylık olsun diye, çok küçük taneli olan maddeler tane yerine birimlerle ifade edilir. Örneğin pirinç alınırken iki milyon tane pirinç yerine ~

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

GENEL KİMYA. 6. Konu: Mol Kavramı ve Avagadro Sayısı

GENEL KİMYA. 6. Konu: Mol Kavramı ve Avagadro Sayısı GENEL KİMYA 6. Konu: Mol Kavramı ve Avagadro Sayısı Avagadro Sayısı ve Mol Kavramı Gündelik hayatta bazen maddeleri teker teker ifade etmek yerine toplu halde belirtmeyi tercih ederiz. Örneğin; 30 tane

Detaylı

GAZLAR I. ) gazı, ozon (O 3. Oksijen (O 2. ) gazı, hidrojen (H 2. ) gazı, azot (N 2. ) gazı, klor (CI 2. ) gazı, flor (F 2

GAZLAR I. ) gazı, ozon (O 3. Oksijen (O 2. ) gazı, hidrojen (H 2. ) gazı, azot (N 2. ) gazı, klor (CI 2. ) gazı, flor (F 2 GAZLAR I GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Maddenin üç fiziksel hali (katı, sıvı ve gaz halleri) içinde en düzensiz halinin, gaz hali olduğunu daha önceki konulardan biliyoruz. Gaz halindeki maddenin, katı ve

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 2009-2010 KONU-5 MOL KAVRAMI Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 1 5.Konu: Mol Kavramı Kazanımlar: 5. Bağıl atom kütlesi ve mol kavramı ile ilgili olarak öğrenciler; 5.1. İkili hidrojen bileşiklerinde, 1g hidrojen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Elementler çok sayıda

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir.

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir. KİMYASAL HESAPLAMALAR MOL KAVRAMI Mol: 6,02.10 23 taneciğe 1 mol denir. Bu sayıya Avogadro sayısı denir. Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. 1 mol Mg atomu 6,02.10 23 tane

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri a) ELEMENTLER Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler Element ve Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri ATOMUN YAPISI ATOMLAR Atom, elementlerin en küçük kimyasal yapıtaşıdır. Atom çekirdeği: genel olarak nükleon olarak adlandırılan proton ve nötronlardan meydana gelmiştir. Elektronlar: çekirdeğin etrafında

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

1- ELEMENTLER: 2. BÖLÜM SAF MADDELER. saf madde denir.

1- ELEMENTLER: 2. BÖLÜM SAF MADDELER. saf madde denir. 2. BÖLÜM SAF MADDELER Saf madde: Aynı cins taneciklerden oluşan ( yani aynı cins atomlardan ya da aynı cins moleküllerden oluşan ) maddelere saf madde denir. SAF MADDELER - Elementler - Bileşikler olmak

Detaylı

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK STOKĐYOMETRĐ Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 3. Stokiyometri 3.1. Atom Kütlesi 3.1.1.Ortalama Atom Kütlesi 3.2. Avagadro Sayısı ve Elementlerin Mol Kütleleri 3.3. Molekül Kütlesi 3.4. Kütle Spektrometresi

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran (

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran ( Sabit oranlar kanunu Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır. Bu sabit oranın varlığı ilk defa 799 tarihinde Praust tarafından bulunmuş ve sabit oranlar kanunu şeklinde

Detaylı

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı.

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM ELEMENT VE SEMBOLLERİ SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundurmayan maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. Yani elementlerin yapı yaşı atomlardır. BİLEŞİK: En

Detaylı

Kimyanın Temel Kanunları

Kimyanın Temel Kanunları Kimyanın Temel Kanunları A. Kütlenin Korunumu Kanunu Lavoiser miktarı belli olan kalay (Sn) parçasını içinde bir miktar hava bulunan bir fanusa koyarak tartmış.daha sonra fanusu içindekilerle birlikte

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ ppm Toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine denir. NOT: 1 kg su = 1 Litre ppm =. 10 6 1 kg çözeltide çözünen maddenin mg olarak kütlesine

Detaylı

Serüveni. 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3

Serüveni. 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3 Serüveni 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3 MADDE SAF MADDE SAF OLMAYAN MADDE(KARIŞIM) ELEMENT BİLEŞİK HOMOJEN KARIŞIM HETEROJEN KARIŞIM METAL İYONİK BİLEŞİKLER SÜSPANSİYON AMETAL KOVALENT

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ ATOM Elementlerin özelliğini taşıyan, en küçük yapı taşına, atom diyoruz. veya, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit birimlerine ayrıştırılamayan, maddenin en küçük birimine atom denir. Helyum un

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ: ATOM ALTI TANECİKLER SÜRTÜNME İLE ELEKTRİKLENME ELEKTROLİZ DENEYİ FARADAY SÜRTÜNME İLE ELEKTRİKLENME:

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

Malzeme Bilgisi. Madde ve Özellikleri

Malzeme Bilgisi. Madde ve Özellikleri Malzeme Bilgisi Madde: Boşlukta yer kaplayan, kütlesi ve hacmi olan katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her şeye madde denir. Ayırt edici özellikler: Bir maddenin diğer maddelerden farklılık gösterenyanları,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Atomların katmanlarında belirli sayılarda elektron bulunmaktadır. Ancak bir atom, tek katmanlıysa ve bu katmanda iki elektronu varsa kararlıdır. Atomun iki

Detaylı

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I FİZİKSEL VE KİMASAL TEPKİMELER I Maddenin yapısındaki değişmeleri Fiziksel değişmeler Kimyasal değişmeler Çekirdek olayları şeklinde sınıflandırabiliriz. FİZİKSEL DEĞİŞMELER Fiziksel tepkimeler, maddenin

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR Aytekin Hitit Malzemeler neden farklı özellikler gösterirler? Özellikler Fiziksel Kimyasal Bahsi geçen yapısal etkenlerden elektron düzeni değiştirilemez. Ancak diğer

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve

Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve Amaçlar 4 ÜNİTE Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve Mol Kavramı Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Bileşik isimlendirilmelerindeki kuralları, Kovalent bileşiklerin isimlendirilmelerini, İyonik

Detaylı

Periyodik Tablo. Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır.

Periyodik Tablo. Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır. Periyodik Tablo Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır. 1828 Berzelius elementleri sembolize etmek için harfleri kullandı. 1829 Döbereiner

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Atomun Yapısı Saçlarımızın elektriklenmesi, araba kapısına çarpan parmak uçlarımızın elektriksel yük boşalmasından dolayı karıncalanması, cam çubuğun kumaşa sürtüldükten sonra kâğıdı çekmesi, kazağımızı

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi Elektronlar çekirdek çevresindeki yörüngelerde dönerek hareket ederler. Çekirdeğe en yakın yörünge 1 olmak üzere dışa doğru 2, 3,4... olarak

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri Atom Yapısı ve Atomlar Arası Bağlar Dr. Ersin Emre Ören Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin)

Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin) Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin) kendi özelliğini taşıyan en küçük yapı birimine atom

Detaylı

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E KİMY TTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. 1. Yukarıda eşit hacimli iki kapta aynı koşullar altında bulunan gazlar aradaki musluk sabit sıcaklıkta açıldığında

Detaylı

INSA 283 MALZEME BİLİMİ. Giriş

INSA 283 MALZEME BİLİMİ. Giriş INSA 283 MALZEME BİLİMİ Giriş Malzeme Gereksinimi Bütün mühendislik bilim dallari malzeme ile yakindan iliskilidir. Mühendisler kullanacaklari malzemeyi çok iyi tanıyarak ve genis malzeme tayfi içinde

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Elementler ve Sembolleri Atomun Yapısı Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikleri Kimyasal Bağ Bileşikler ve Formülleri Karışımlar Bu ünitede

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI. Genel Bilgi

DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI. Genel Bilgi DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Genel Bilgi 1. Çözelti İki ya da daha fazla maddenin herhangi bir oranda bir araya gelerek oluşturdukları homojen karışıma çözelti denir. Diğer bir deyişle, bir maddenin

Detaylı

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU BU KILAVUZDAN YETERİNCE YARARLANABİLMEK İÇİN; KILAVUZU İNCELEMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) SORULARINI CEVAPLAYIN VE CEVAPLARINIZI CEVAP ANAHTARI İLE

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

ÜNİTE 2. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 2. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 2 Atomun Yapısı Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Atomun yapısını bilecek, Atom numarası ve atomu oluşturan parçacıkları tanıyacak, Atomların periyodik cetveldeki yerlerini bilecek, Periyod ve

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI 1- John Newlands: Bilinen elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Alexandre Beguyer de Chancourtois: İlk periyodik çizelgeyi oluşturmuştur. Elementler dışında bazı iyon ve bileşiklere de

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

Bileflikler ve Formülleri

Bileflikler ve Formülleri Bileflikler ve Formülleri Anahtar Kavramlar bileşik formül içbir şey hatırlamıyorum. Ben kimim? Nasıl oluştum? Biz oluşturduk seni. Tuz Nasıl olur? Ben size hiç benzemiyorum, hatta siz de birbirinize hiç

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT : Aynı cins atomlardan meydana gelmiş saf maddelere denir. ÖZELLİKLERİ: 1.Yapılarında aynı cins atom bulundururlar. Demir elementi Demir atomları Demir elementinin yapısında

Detaylı

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ Prof. Dr. Bektaş TEPE Canlıların Savunma Amaçlı Kimyasal Üretimi 2 Bu ünite ile; Canlılık öğretisinde kullanılan kimyasal kavramlar Hiyerarşi düzeyi Hiyerarşiden sorumlu atom

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI REAKSİYON TİPLERİ REDOKS REAKSİYONLARI YÜKSELTGENME (ELEKTRON VERME) İNDİRGENME (ELEKTRON ALMA) REDOKS

Detaylı

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar GENEL KİMYA 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar Kimyasal Reaksiyonlar Kimyasal reaksiyon (tepkime), kimyasal maddelerdeki kimyasal değişme

Detaylı

Serüveni. YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca

Serüveni.  YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1.BÖLÜM: ATOM KAVRAMININ GELİŞİMİ Kütlenin Korunumu Yasası Sabit Oranlar Yasası KÜTLENİN KORUNUMU YASASI Antoine Laurent Lavoisier yaptığı bir deneyde ; Bir miktar

Detaylı

STOKİYOMETRİ: SABİT ORANLAR YASASI

STOKİYOMETRİ: SABİT ORANLAR YASASI STOKİYOMETRİ: SABİT ORANLAR YASASI AMAÇ Bu deneyin amacı sabit oranlar yasasını kanıtlamak ve öğrencilere tartma analizlerinde ve hata hesaplamalarında deneyim kazandırmaktır. TEORİ Stokiyometri, bir bileşiğin

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri KİMYASAL TEPKİMELER Anahtar Kavramlar Kimyasal Tepkime Kimyasal Denklem Yanma Tepkimesi KAZANIM 3.1 Yükü bilinen iyonların oluşturduğu bileşiklerin formüllerini yazar. *Mg ve Cl atomlarının oluşturacağı

Detaylı

3. Kimyasal Bileşikler

3. Kimyasal Bileşikler TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 3. Kimyasal Bileşikler Mol kavramı ve kimyasal bileşikler Kimyasal Bileşik Formülleri (Kaba vs Molekül Formülü) Yüzde bileşimin hesaplanması Yakma analizi TOBB Ekonomi

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Maddenin Yapısı ve Özellikleri Eski çağlarda yaşayan insanlar, doğada bulunan bütün maddelerin; Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır. Farklı elementlerin atomları ise birbirinden farklıdır.

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA ÇÖZELTİLER Homojen karışımlara çözelti denir. Çözelti bileşiminin ve özelliklerinin çözeltinin her yerinde aynı olması sebebiyle çözelti, «homojen» olarak nitelendirilir. Çözeltinin değişen

Detaylı

KİMYANIN TEMEL YASALARI

KİMYANIN TEMEL YASALARI KİMANIN TEMEL ASALARI Dalton ve Atom Teorisi Atom ile ilgili tanımlamalar yaklaşık 500 yıl önce yunan filozoflar tarafından yapılmaya başlanmıştır. aptıkları tanımlamalarda, maddenin bölünemeyen küçük

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri 1. Atom Modelleri BÖLÜM2 Maddenin atom adı verilen bir takım taneciklerden oluştuğu fikri çok eskiye dayanmaktadır. Ancak, bilimsel bir (deneye dayalı) atom modeli ilk defa Dalton tarafından ileri sürülmüştür.

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + +

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + + 2 Madde ve Özkütle Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 4. d 2d 1. Bilgi Madde Y Z T d Molekülleri ötelee hareketi yapar + + + Kaptaki topla sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir Mıknatıstan her zaan etkilenir +

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

Elektronların Dizilişi ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dizilişi ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dizilişi ve Kimyasal Özellikleri ELEKTRON ALIŞVERİŞİ VE SONUÇLARI: Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı,

Detaylı

MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ ÜNİTE : MADDENİN YAPISI ve Üniteye Giriş ÖZELLİKLERİ Her madde kendinden küçük atomlardan oluşmuştur. Ancak her madde aynı atomlardan oluşmamıştır. Maddeyi oluşturan atomlar

Detaylı

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz.

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR İki atom veya atom grubu

Detaylı